Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu. Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu. Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście"

Transkrypt

1 piątek, 21 lipca 2017 PLN i waluty regionu Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu str.2 Raport przygotowali: EUR Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście str.3 USD Niedoceniane posiedzenie FED z 26 lipca? str.4 JPY BOJ ostatnim bankiem centralnym, który zrezygnuje z luzowania? str.5 CHF Umocnienie bez większego powodu (?) str.6 Marek Rogalski Główny analityk walutowy GBP Ważna zmiana na tygodniowym ujęciu koszyka handlowego funta str.7 Waluty surowcowe Czy RBA będzie gasił rynkowe oczekiwania dotyczące podwyżek stóp? str.8 Waluty skandynawskie Riksbank jednak pozostaje gołębi str.9 Surowce energetyczne Prognozy dalszych wzrostów produkcji ropy z łupków w USA str.10 Miedź Dobre dane makro w Chinach wsparciem dla cen miedzi str.11 Dorota Sierakowska Analityk surowcowy Metale szlachetne Wzrost cen złota na skutek słabości USD str.12 Zboża Zmiana nastrojów na rynkach zbóż str.13 Soft commodities Obawy o podaż na FCOCOA str.14 Nota prawna: Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Konrad Ryczko Analityk 1 / 15

2 Złoty i waluty regionu: Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu Rubel: Za nami gorszy tydzień dla rosyjskiej waluty. Pozytywnych impulsów brakowało ze strony rynku ropy naftowej, wpływ mogła mieć też zbliżająca się końcówka miesiąca i towarzyszące jej przepływy podatkowe. Warto też odnotować piątkową publikację Banku Rosji w której wskazuje on na możliwości dalszych cięć stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Turecka lira: Tydzień jest na minusach zaszkodziła polityka. Mieliśmy przetasowania w rządzie, ale nie dotyczyły one resortów gospodarczych. Stąd też większe znaczenie może mieć pogorszenie się relacji Turcji z Niemcami, po tym jak tamtejsze władze aresztowały międzynarodowych aktywistów walczących o prawa człowieka, w tym obywatela Niemiec. Władze w Berlinie wydały ostrzeżenie dla podróżujących wakacyjnie do Turcji, ale zagroziły też wycofaniem rządowych gwarancji dla firm inwestujących w tym kraju, co może mieć wpływ na tamtejszą gospodarkę. Złoty i waluty regionu CEE: Najsłabiej wypadł złoty, który zaczął zachowywać się gorzej w czwartek, a stracił na wartości w piątek. Czasowo zbiegło się to z eskalacją konfliktu politycznego wokół ustaw zmieniających funkcjonowanie sądów. Inwestorzy mogą obawiać się gróźb ze strony Komisji Europejskiej, która nie wykluczyła podjęcia stosownych działań w celu obrony rządów prawa, chociaż wcześniejsze zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r. pokazało, że w dłuższym okresie kwestie polskiej polityki nie miały większego znaczenia dla kształtowania się trendu. Mocnym argumentem za złotym są nadal kwestie makro mieliśmy zaskakujące informacje nt. możliwej nadwyżki w budżecie w tym półroczu (pierwsza od 1992 r.), czy też lepsze od oczekiwanych dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej (w czerwcu 4,5 proc. r/r). Pozostałe publikacje, jakie mieliśmy w ostatnim tygodniu też należy uznać za dobre wynagrodzenie w czerwcu rosło o 6 proc. r/r, a zatrudnienie o 4,3 proc. r/r. Sprzedaż detaliczna zwyżkowała z kolei o 6,0 proc. r/r wobec 8,4 proc. r/r w maju. Przyszły tydzień będzie ubogi w istotne publikacje we wtorek poznamy dane dotyczące stopy bezrobocia. Większy wpływ mogą mieć, zatem informacje ze sfery politycznej (reakcje inwestorów zagranicznych i przedstawicieli agencji ratingowych na zmiany dokonywane przez PIS), a także sytuacja na globalnych rynkach (notowania EUR/USD są już dość wysoko, tymczasem ewentualna zmiana trendu na tym rynku może dać duże pole do odreagowania na USD/PLN). Do ciekawych wniosków skłania techniczny obraz koszyka BOSSA PLN, gdzie w ostatnim tygodniu odbiliśmy się od długoterminowej, bo rysowanej przez szczyty z lat 2011 i 2014, linii trendu spadkowego. Uwagę zwraca też fakt, że tygodniowy wskaźnik RSI 9 po wybiciu linii trendu wzrostowego w pierwszej połowie czerwca, nie potwierdzał ostatnich wzrostów. Historycznie ta anomalia bywała dobrym prognostykiem dla instrumentu bazowego. 2 / 15

3 Wykres tygodniowy BOSSA PLN Z walut regionu uwagę zwracała siła węgierskiego forinta, chociaż Bank Węgier nie zmienił swojego podejścia w polityce monetarnej (po zakończonym we wtorek posiedzeniu utrzymano dotychczasowe parametry, oraz zapowiedziano gotowość do dalszego luzowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Odnotowaliśmy też nowe minima EUR/CZK od uwolnienia tzw. capa. To wynik rosnących oczekiwań, że Bank Czech zdecyduje się w III kwartale na podwyżkę stóp procentowych. Euro: Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście Bilans tygodnia to przyspieszenie tempa dotychczasowych zwyżek wspólnej waluty, chociaż czwartkowe posiedzenie Europejskiego Bank Centralnego nie było ku temu mocną przesłanką. ECB nie zmienił parametrów polityki monetarnej, ale i też w komunikatu (utrzymane zostało sformułowanie o możliwości poszerzenia skali programu skupu aktywów, jeżeli zajdzie taka potrzeba). ECB pozostał też przy ocenie, że stopy procentowe pozostaną jeszcze długo na niezmienionych poziomach po wygaśnięciu QE. Mario Draghi podczas konferencji prasowej przyznał, że członkowie ECB byli jednomyślni, co do tego, aby nie dokonywać żadnych zmian w przekazie. Dano też do zrozumienia, że Bank nie będzie sugerował terminu, kiedy ewentualne zmiany w programie QE mogłoby zostać omówione. Rynek pozostał jednak przy oczekiwaniu, że będzie to wrzesień, zwłaszcza, że Draghi optymistycznie wypowiadał się na temat perspektyw gospodarki, a w temacie inflacji przyznał, że jest ona zaniżana przez ostatnie spadki cen energii (co sprawia, że warto będzie zwracać jeszcze większą uwagę na odczyty bazowe). W piątek pojawiły się plotki, które opublikował Reuters (ECB tradycyjnie odmówił na ten temat komentarza), że dobrym terminem do dyskusji nt. nowych parametrów QE w 2018 r., może być dopiero październik, gdyż przed posiedzeniem zaplanowanym na 7 września, ECB może mieć zbyt mało nowych danych makro. Zwraca się też uwagę na wybory w Niemczech, jakie zaplanowano na ostatni weekend września. 3 / 15

4 Obraz techniczny koszyka BOSSA EUR pokazuje silny trend wzrostowy, brakuje wyraźnych sygnałów mogących świadczyć o jego odwróceniu. Jeżeli zakreślimy hipotetyczne, górne ograniczenie trendu wzrostowego to uzyskamy opór przy poziomie 120, który warto będzie obserwować w przyszłym tygodniu. Do tego dochodzą kwestie fundamentalne pytanie czy obecny kurs EUR/USD jest komfortowy dla samego Europejskiego Banku Centralnego biorąc pod uwagę fakt, że silne euro nie sprzyja szybkiemu powrotowi inflacji w stronę celu. Wykres tygodniowy BOSSA EUR Dolar: Niedoceniane posiedzenie FED z 26 lipca? Kiepska passa amerykańskiej waluty trwała nadal, co dobrze widać po kolejnych minimach dolarowego koszyka w tym roku. Do słabych odczytów makro, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu, dołączyła polityka. Informacje o tym, że ewentualne głosowanie nad ustawą zastępującą system ubezpieczeń społecznych Obamacare w Senacie mogłoby się zakończyć fiaskiem (przeciwko opowiada się 4 Senatorów), a także mogą pojawiać się też problemy z samym uchyleniem obecnego projektu poprzedniego prezydenta Obamy, doprowadziły do sytuacji w której rynki zaczęły obawiać się tego, na ile Republikanie mają rzeczywistą polityczną siłę do przyjęcia ustaw podatkowych i dotyczących deregulacji gospodarki, jakie najpewniej będą procedowane na jesieni. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych miały przynieść w ciągu kilkunastu lat niemałe oszczędności dla budżetu bez tego część inwestorów może obawiać się, że proponowane zmiany w systemie podatkowym rozczarują swoja skalą. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że do tej pory nie mieliśmy politycznej dyskusji na ten temat, a prace odbywają się w wąskim politycznym gronie. Trudno, zatem ocenić co przyniesie jesień być może w sytuacji coraz większego rozczarowania rynków polityką prezydenta Trumpa, nawet teoretycznie gorsze rozwiązania przedstawione w ustawach, zostaną przyjęte jako korzystne. Przyszły tydzień będzie wart uwagi ze względu na bogatszy kalendarz makro. Kluczowym wydarzeniem będzie decyzja FED w środę, 26 lipca. Kluczowa dla rynków będzie oczywiście treść komunikatu, co może 4 / 15

5 zainicjować ewentualne spekulacje przed zaplanowanym w końcu sierpnia spotkaniu bankierów centralnych w Jackson Hole. Szanse na ewentualną podwyżkę stóp w grudniu wynoszą obecnie 43 proc. (wg. modelu CME FEDWatch). Obraz techniczny koszyka dolara US Dollar Index (FUSD) potwierdza silny trend spadkowy. Na ujęciu tygodniowym widać, że wybiliśmy się z 7-miesiecznego kanału spadkowego. Mocne wsparcie to rejon 93,14 pkt., który bazuje na kilku ważnych punktach z 2015 i 2016 r. Niemniej można go przekreślać, co sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo odbicia. Wykres tygodniowy FUSD Jen: BOJ ostatnim bankiem centralnym, który zrezygnuje z luzowania? Bilans mijającego tygodnia jest mieszany. Głównym wydarzeniem było posiedzenie Banku Japonii, jakie zakończyło się w czwartek rano. Zgodnie z prognozami nie uległy zmianie parametry polityki monetarnej. BOJ zdecydował się na podniesienie prognoz gospodarczych, ale nie dla inflacji te zostały obniżone względem szacunków sprzed kwartału. W efekcie BOJ otwarcie przyznał, że cel inflacyjny na poziomie 2,0 proc. zostanie osiągnięty dopiero w roku fiskalnym 2019 (czyli rok później, niż do tej pory). W komunikacie Bank Japonii podkreślił też wolę kontynuacji programu kontroli krzywej rentowności i tym samym stabilizowania jej na poziomie 0,0 proc. dla papierów 10-letnich. Wymowa tego przesłania jest, zatem wciąż gołębia i tym samym nie dająca powodów do umocnienia jena. W przyszłym tygodniu warte uwagi będą piątkowe dane nt. inflacji CPI, sprzedaży detalicznej, bezrobocia, oraz wydatków gospodarstw domowych. Nie powinny one jednak mieć wpływu na podejście BOJ. Większy wpływ na notowania jena może mieć jednak globalny sentyment. Ten uległ pewnemu pogorszeniu w końcu tygodnia, jeżeli spojrzymy na rynki akcji. 5 / 15

6 Wykres stóp zwrotu dla par z JPY za okres lipca, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Frank: Umocnienie bez większego powodu (?) Ostatni tydzień przyniósł umocnienie szwajcarskiej waluty, które można jednak traktować jako korektę wcześniejszego ruchu. Brakowało istotnych informacji makro mogących wytłumaczyć takie zachowanie się notowań. 6 / 15

7 Wykres stóp zwrotu dla par z CHF za okres lipca, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Funt: Ważna zmiana na tygodniowym ujęciu koszyka handlowego funta To nie był najlepszy tydzień dla funta. W efekcie ciekawy układ techniczny pojawił się na tygodniowym wykresie koszyka handlowego GBP. Uprawnia on do postawienia tezy, że trwające w ostatnich tygodniach odbicie, było typowym ruchem powrotnym do złamanej na początku czerwca b.r. linii trendu wzrostowego rysowanej od dołka z października ub.r. 7 / 15

8 Wykres tygodniowy koszyka handlowego funta liczonego przez Bank Anglii (=GBP), źródło: Thomson Reuters Słabość brytyjskiej waluty to wynik spadku oczekiwań dotyczących możliwości podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Takie spekulacje pojawiały się wcześniej po wypowiedziach niektórych przedstawicieli Banku Anglii. Wtorkowe dane nt. czerwcowej inflacji CPI okazały się być niższe od oczekiwań w ujęciu rok do roku CPI spadł do 2,6 proc. z 2,9 proc., a w ujęciu bazowym do 2,4 proc. r/r z 2,6 proc. r/r. Lepsze dane nt. sprzedaż detalicznej, jakie opublikowano w czwartek (2,9 proc. r/r) nie zdołały przykryć słabego odczytu CPI. W przyszłym tygodniu warto będzie zwrócić uwagę na wstępne dane dotyczące dynamiki PKB w II kwartale, oraz dalsze losy negocjacji dotyczących Brexitu. Rynek szacuje wzrost na 0,3 proc. k/k i 1,7 proc. r/r. Słabsze dane mogą wytrącić argumenty optymistom, a tymczasem kwestia Brexitu to tak naprawdę wciąż duża niewiadoma Waluty surowcowe: Czy RBA będzie gasił rynkowe oczekiwania odnośnie podwyżek? Dolara australijskiego wsparły w ostatnich dniach opublikowane we wtorek zapiski z ostatniego posiedzenia RBA. Pokazały one, że długo dyskutowano na temat tzw. neutralnego poziomu stóp procentowych, który powinien wynosić około 3,5 proc. Zgodzono się co do tego, że polityka monetarna powinna być w najbliższych latach ekspansywna, co w połączeniu z lepszą oceną sytuacji gospodarczej podbiło oczekiwania dotyczące możliwości podwyżki stóp już w połowie przyszłego roku. Jednak w drugiej połowie tygodnia pojawiła się realizacja zysków po całkiem dobrych danych z rynku pracy w czwartek (bezrobocie 5,6 proc., zatrudnienie w górę o 14 tys.). W piątek pretekst do korekty dał Guy Debelle (wiceprezes RBA), który próbował bagatelizować wtorkowe zapiski z posiedzenia RBA (dyskusję nt. neutralnego poziomu stóp), dodając przy tym, że zbyt wysoki kurs AUD może mieć negatywny wpływ na ożywienie gospodarki. W przyszłym tygodniu dużo emocji może przynieść publikacja kwartalnej inflacji CPI w środę, oraz zapowiedziane chwilę późnej wystąpienie prezesa RBA. Czy rzeczywiście spekulacje dotyczące podwyżki stóp w przyszłym roku są zbyt wczesne? Z kolei dolar nowozelandzki dostał mocne wsparcie w końcu tygodnia. Nieoczekiwanie minister finansów Joyce stwierdził, że nie jest zmartwiony ostatnią poprawą notowań NZD, gdyż odzwierciedla ona lepsze postrzeganie gospodarki i nie stanowi dla niej problemu. Wcześniej kurs kiwi zachowywał się gorzej, gdyż 8 / 15

9 dane nt. inflacji CPI w II kwartale wypadły gorzej od oczekiwań (odpowiednio 0,0 proc. k/k i 1,7 proc. r/r). W przyszłym tygodniu mamy dane nt. bilansu handlowego w czerwcu (środa). Najmniejszą dynamikę wzrostów zanotował dolar kanadyjski, co można wiązać z rozczarowującymi danymi makroekonomicznymi, jakie poznaliśmy w piątek. Sprzedaż detaliczna wprawdzie wzrosła w maju o 0,6 proc. m/m, ale już po wyeliminowaniu wolumenu samochodów mieliśmy jej spadek o 0,1 proc. m/m. Z kolei inflacja CPI w czerwcu spadła o 0,1 proc. m/m, a w ujęciu r/r wyhamowała do 1,0 proc. Nie zmieniły się za to wartości inflacji bazowej, ale po tym jak w ubiegłym tygodniu Bank Kanady zdecydował się podnieść stopy procentowe o 25 p.b. apetyty inwestorów były większe. Waluty skandynawskie: Riksbank jednak pozostaje gołębi Korona szwedzka: Umocnienie z ostatnich tygodni zdaje się dobiegać końca. Korona zyskała jeszcze niewiele wobec dolara (ale na fali słabości tego ostatniego), ale straciła już wobec euro. Pretekstem była wtorkowa publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia Riksbanku. Wskazały one, że bank centralny powinien pozostać gotowy do podjęcia ewentualnych działań w celu stabilizowania inflacji, a także być ostrożnym w temacie kursu waluty. To wyraźny sygnał, że ewentualne spekulacje dotyczące możliwości ewentualnych podwyżek stóp i porzucenia polityki opartej o QE mogą być przedwczesne. Przypomnijmy, że 3 lipca Riksbank przyznał, że nie oczekuje dalszych cięć stóp, chociaż nie zamyka sobie w pełni furtki na dalsze działania. Korona norweska: Ma za sobą dość dobry tydzień, co raczej trudno szukać w zachowaniu się ropy naftowej. Przyszły tydzień przyniesie publikacje danych z rynku pracy, oraz sprzedaż detaliczną, co może pomóc w określeniu się pozycji NOK. 9 / 15

10 Surowce energetyczne: Prognozy dalszych wzrostów produkcji ropy z łupków w USA zzkiki Ropa naftowa: Notowania ropy naftowej w minionym tygodniu kontynuowały wzrosty. Cena amerykańskiej ropy WTI testowała opór w okolicach 47 USD za baryłkę. W środę Departament Energii podał, że we wcześniejszym tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 4,7 mln baryłek przy oczekiwaniach zniżki o nieco ponad 3 mln baryłek. Spadły także zapasy benzyny i destylatów. Departament Energii podał, że produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w minionym tygodniu wzrosła do poziomu 9,43 mln baryłek. Departament Energii prognozuje dalsze wzrosty produkcji ropy naftowej z łupków w Stanach Zjednoczonych. Według tej instytucji, ma ona wzrosnąć o 112 tys. baryłek do poziomu 5,585 mln baryłek dziennie w sierpniu. Byłby to już ósmy miesięczny wzrost z kolei, a dodatkowo byłaby to najwyższa produkcja od 2007 r., czyli od rozpoczęcia prowadzenia statystyk na ten temat. Gaz ziemny: o Notowania gazu ziemnego w USA dynamicznie rosły na początku minionego tygodnia, jednak w drugiej jego połowie zniwelowały niemal całkowicie wcześniejsze wzrosty, kończąc tydzień w okolicach poziomu 3 USD za mln BTU. o W czwartek Departament Energii USA podał, że zapasy gazu ziemnego w tym kraju wzrosły o 28 mld stóp sześciennych we wcześniejszym tygodniu, czyli o mniej niż oczekiwano. Naszym zdaniem: Notowania ropy naftowej są ostatnio mocno rozchwiane, jednak mimo krótkoterminowej tendencji wzrostowej, słabe fundamenty tego rynku mogą o sobie regularnie przypominać, a cena ropy WTI może niebawem ponownie testować lokalne minima w okolicach 42,18 USD za baryłkę. Z kolei na rynku gazu ziemnego możemy w kolejnych dniach spodziewać się dużego popytu na surowiec w celach klimatyzacyjnych ze względu na prognozy wysokich temperatur powietrza a to może wspierać ceny gazu. Wykres dzienny cen ropy naftowej WTI 10 / 15

11 Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: Raport Amerykańskiego Instytutu Paliw dot. zapasów paliw w USA. Środa: Raport Departamentu Energii dot. zapasów paliw w USA. Czwartek: Raport Departamentu Energii dot. zapasów gazu ziemnego w USA Miedź: Dobre dane makro w Chinach wsparciem dla cen miedzi Miniony tydzień na rynku miedzi odznaczył się wzrostami. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych wzrosła, stabilizując się wyraźnie powyżej poziomu 2,70 USD za funt. W horyzoncie kilku ostatnich miesięcy notowania miedzi poruszają się w konsolidacji, w którą wpadły po listopadowej dynamicznej zwyżce. Obecnie są już blisko górnego ograniczenia tego kanału konsolidacyjnego. W poniedziałek opublikowane zostały lepsze od oczekiwań dane makro z Chin. Pozytywnie zaskoczył odczyt PKB za II kwartał br., który znalazł się na poziomie 6,9% rdr wobec oczekiwanych 6,8% rdr. Nie zawiodła także dynamika produkcji przemysłowej (7,6% rdr wobec oczekiwanych 6,5% rdr), sprzedaży detalicznej (11% rdr wobec oczekiwanych 10,6% rdr) oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich (8,6% rdr przy spodziewanych 8,5% rdr). W czwartek International Copper Study Group (ICSG) podała, że w kwietniu br. na globalnym rynku miedzi miał miejsce deficyt wielkości 53 tys. ton (wobec deficytu wynoszącego 18 tys. ton w marcu). Łącznie, w pierwszych czterech miesiącach tego roku mieliśmy do czynienia z nadwyżką wielkości 80 tys. ton wobec deficytu 185 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego. W minionym tygodniu pojawiły się informacje o przedłużeniu negocjacji płacowych pomiędzy pracownikami kopalni Zaldivar w Chile a przedstawicielami spółki Antofagasta, posiadającej większość udziałów w kopalni. Tym samym, ewentualny strajk wciąż oddala się w czasie. W miniony czwartek pracownicy kopalni odrzucili kolejną propozycję spółki, jednak zgodzili się na przedłużenie rozmów do najbliższej środy.. Naszym zdaniem: Optymizm na rynku miedzi jest ostatnio spory, co zwiększa prawdopodobieństwo dalszych zwyżek cen tego metalu w krótkoterminowej perspektywie. Utrzymująca się niepewność dotycząca kolejnych strajków pozytywnie działa na ceny miedzi. Jeśli perspektywa tegorocznego deficytu się utrzyma, to notowania miedzi mogą znaleźć się pod większą presją kupujących w horyzoncie kilku następnych tygodni czy miesięcy. 11 / 15

12 Wykres dzienny cen miedzi w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Brak istotnych danych Metale szlachetne: Wzrost cen złota na skutek słabości USD Złoto: o o Notowania złota w minionym tygodniu rosły do okolic 1247 USD Dalsze wzrosty notowań złota wynikały z utrzymującej się słabości amerykańskiego dolara wywołanej m.in. zamieszaniem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe metale szlachetne: o Notowania srebra w minionym tygodniu poruszały się analogicznie do cen złota. W piątek cena tego kruszcu zwyżkowała do okolic 16,4 USD za uncję. o Skala zwyżki na platynie była ograniczona kurs przetestował pod koniec tygodnia okolice 927,3 o Notowania palladu odstawały od pozostałych metali notując ujemny bilans tygodnia notowania oscylowały blisko poziomu 850 Naszym zdaniem: Notowania złota zareagowały na sytuację na rynkach walutowych, jednak skala zwyżek była relatywnie niewielka w porównaniu do zniżek wartości amerykańskiego dolara. Świadczy to o relatywnej słabości strony popytowej na rynku złota i możliwości powrotu do zniżek na przestrzeni kolejnych kilku dni i tygodni. 12 / 15

13 Wykres dzienny cen złota Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek-piątek: Dane makro w USA i wypowiedzi przedstawicieli Fed, mogące wpłynąć na wartość USD i pośrednio na złoto. Środa: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych w USA. Zboża: Zmiana nastrojów na rynkach zbóż Kukurydza: Notowania kukurydzy w minionym tygodniu dynamicznie nadrabiały gwałtowne zniżki z wcześniejszego tygodnia, które były efektem podniesienia prognoz zapasów tego zboża na koniec sezonu 2017/2018 przez Departament Rolnictwa USA. Inwestorzy nie są bowiem przekonani, czy sytuacja po stronie podażowej na tym rynku faktycznie skłania do optymizmu obecnie na terenach uprawy kukurydzy w USA problemem są dotkliwe susze, które zaczynają wyraźnie przekładać się na jakość zboża i prognozy wielkości plonów. W rezultacie, na koniec tygodnia notowania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych dotarły do okolic 3,86 USD za buszel. Soja: W minionym tygodniu notowania soi poruszały się analogicznie do cen kukurydzy. Po gwałtownym tąpnięciu we wcześniejszym tygodniu, ostatnie kilka sesji upłynęło na odrabianiu strat, a w rezultacie cena soi w Stanach Zjednoczonych przekroczyła z powrotem poziom 10 USD za buszel. Na terenach uprawy soi w USA wciąż panuje niepewna sytuacja pogodowa, która wspiera kupujących. Pszenica: Miniony tydzień na rynku pszenicy zakończył się w zasadzie neutralnie. Po początkowych spadkach, w drugiej połowie tygodnia cena tego zboża w USA nadrobiła je w całości. Sytuacja pogodowa na terenach uprawy pszenicy w USA wciąż nie jest najlepsza i budzi to obawy o jakość tego zboża w tym kraju. W poniedziałkowym raporcie amerykański Departament Rolnictwa (USDA) delikatnie obniżył oceny jakości pszenicy uprawianej w USA aczkolwiek tego oczekiwano. Raport ten nie pomógł stronie popytowej 13 / 15

14 także dlatego, że negatywnie na ceny pszenicy wpływa słaby popyt na to zboże w USA. Amerykańskie zboże nie jest konkurencyjne w stosunku do pszenicy z innych krajów, m.in. Rosji, Rumunii i Francji.. Naszym zdaniem: Po dużym tąpnięciu cen we wcześniejszym tygodniu, sytuacja na rynkach zbóż wyraźnie się poprawiła, co świadczy o utrzymującej się sile strony popytowej na tym rynku. W najbliższym czasie na rynkach zbóż ważnym czynnikiem wpływającym na ceny może pozostać pogoda, a ta na razie nie rozpieszcza farmerów. Wykres dzienny cen kukurydzy w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (22:00) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. tempa zasiewów i wzrostu zbóż Czwartek: (14:30) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. eksportu zbóż Soft commodities: Obawy o podaż na FCOCOA Cukier: To nie był ciekawy tydzień na notowaniach FSUGAR lekki wzrost kwotowań naruszył jednak linię trendu spadkowego co generuje możliwość odbicia. Bawełna: Bilans tygodnia na notowaniach kontraktów na bawełnę wypada korzystnie zwyżka została jednak ograniczona realizacją zysków z piątku. Kakao: To był udany tydzień na notowaniach kontraktów na kakao lokalnie notowania przetestowały okolice 2-tygodniowych maksimów w obawie przed ograniczeniem podaży z Wybrzeża Kości Słoniowej. Naszym zdaniem: Ostatnie tygodnie na rynkach soft commodities są okresem stabilizacji cen przed bardziej dynamicznymi ruchami. Sytuacja fundamentalna na rynku cukru wciąż jest słaba, jednak w przypadku kakao i bawełny dalsze przeceny nie miałyby uzasadnienia, przynajmniej w obecnej sytuacji fundamentalnej. 14 / 15

15 Wykres dzienny cen cukru w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Brak istotnych danych 15 / 15

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 25 lipca 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Prezydent Xi stwierdził, że gospodarka w I półroczu pozostawała na ścieżce wzrostowej,

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 12 października 2016 10:55 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Wielka Brytania: Premier Theresa May zapowiedziała,

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 20 lipca 2017 11:14 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Trump poinformował o spotkaniu z 49 senatorami Partii Republikańskiej

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Wartość indeksu CRB mocno

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 22 października 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Szwecja: W środę 28 października zaplanowane

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy poniedziałek, 21 listopada 2016 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wywiadzie dla niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.).

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.). wtorek, 3 stycznia 2017 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Indeks PMI dla przemysłu liczony przez

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m).

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m). środa, 14 września 2016 11:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Eurostrefa: Zdaniem przemawiającej wczoraj

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 27 kwietnia 2016 11:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 12 sierpnia 2016 11:24 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 6 listopada 2017 10:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA/ FED: Prasa podała, że William Dudley z oddziału FED w Nowym Jorku, mający

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka Raport dzienny FX Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10 Dolar wygrzebuje się z dołka GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wprawdzie wiceprezes FED, William Dudley dał

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara Raport dzienny FX Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16 Hilsenrath wpływa na dolara GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Artykuł wpływowego Jona Hilsenratha w Wall

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 28 października 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Inflacja CPI spadła we wrześniu

Bardziej szczegółowo

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt.

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt. czwartek, 1 czerwca 2017 10:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: WIELKA BRYTANIA: Opublikowany wczoraj po południu sondaż Kantar Public pokazał 10

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 22 listopada 2016 11:25 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Odnotowano silne trzęsienie ziemi

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Dane nt. PKB za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia Raport dzienny FX Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30 Zapiski FED bez znaczenia GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wygląda na to, że istotniejsze dla rynków mogą

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano).

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano). wtorek, 9 sierpnia 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 24 października 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj reporterom w Białym Domu, że

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy piątek, 3 czerwca 2016 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49 czwartek, 14 maja 2015 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Dolar cały czas słaby nadal widać echa wczorajszych słabych danych nt. kwietniowej sprzedaży detalicznej w USA (0,0

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 3 października 2017 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowany wczoraj po południu indeks ISM dla przemysłu za wrzesień wyniósł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej poniedziałek, 29 maja 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Szczyt G-7: Przywódcy podtrzymali dotychczasowe ustalenia zakładające eliminację

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 17 listopada :42 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 17 listopada :42 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 17 listopada 2015 11:42 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Australia: Zapiski z posiedzenia RBA z 2

Bardziej szczegółowo

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD).

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD). czwartek, 27 października 2016 11:46 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Eurostrefa: Wczoraj po południu agencja

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Raport dzienny FX Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Dzisiaj w kalendarzu amerykańska inflacja GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Dane nt. inflacji CPI w USA były

Bardziej szczegółowo

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC piątek, 4 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Wyhamowanie wzrostu PLN str.2 Raport przygotowali: EUR EUR/USD najwyżej od 2,5-roku str.3 USD Dane wsparły korektę wzrostową na USD str.4 JPY Brak większych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale.

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale. piątek, 28 kwietnia 2017 10:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Sytuacja na Półwyspie Koreańskim może przerodzić się w poważny

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Podczas wczorajszego wystąpienia w Klubie

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów Raport dzienny FX Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08 Brakuje pesymistów GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl Według ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 17 lutego 2017 11:06 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Dennisa Lockharta z oddziału FED

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.).

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.). wtorek, 2 stycznia 2018 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Indeks PMI dla przemysłu (rządowy) wyniósł w grudniu 51,6 pkt. (jak oczekiwano),

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 22 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Trwa dyskusja wśród członków FED nt. terminu rozpoczęcia zapowiadanej redukcji

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED Raport dzienny FX środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46 Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED W centrum uwagi: GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 21 kwietnia 2016 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać piątek, 18 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Zastanawiające zachowanie rubla str.2 Raport przygotowali: EUR Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu str.3 USD Nie tak słaby, jakby

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 17 marca :49 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 17 marca :49 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 17 marca 2016 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił dzisiaj średni

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 23 września 2016 11:23 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Wielka Brytania: Szef brytyjskiej dyplomacji

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 8 maja 2017 11:07 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Piątkowe dane Departamentu Pracy USA wskazały na spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB piątek, 11 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty wypadł najgorzej w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB str.3 USD Wsparła

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 24 lutego 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wypowiedzi opublikowanej wczoraj po

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy środa, 24 lutego :50 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy środa, 24 lutego :50  Kluczowe informacje z rynków: środa, 24 lutego 2016 11:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Esther George z FED w Kansas ostatnie

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy czwartek, 5 maja :34 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy czwartek, 5 maja :34  Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 5 maja 2016 11:34 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.).

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.). czwartek, 9 listopada 2017 11:05 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Demokraci wygrali wybory na gubernatorów stanów w Wirginii (Ralph Northam),

Bardziej szczegółowo

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów RYNEK SUROWCOWY 17.03.2011 r. 11:06 Marek Rogalski Analityk Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa tel. 022 5043 326 m.rogalski@bossa.pl www.bossa.pl Notowania: Ropa Miedź Złoto

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Nowa Zelandia: Bank centralny zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Yellen przed Kongresem str miesięczne maksima na EUR/CHF str.6. Carry trade na AUD. SEK na 4-miesięcznych szczytach

Wystąpienie Yellen przed Kongresem str miesięczne maksima na EUR/CHF str.6. Carry trade na AUD. SEK na 4-miesięcznych szczytach piątek, 14 lipca 2017 PLN i waluty EM Brak nowych impulsów str.2 Raport przygotowali: EUR Zamieszanie wokół EBC str.3 USD Wystąpienie Yellen przed Kongresem str.4 JPY JPY bez większych ruchów str.5 CHF

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK piątek, 7 lipca 2017 PLN i waluty regionu Konsolidacja na PLN str.2 Raport przygotowali: EUR Jastrzębie minutes str.3 USD Obawy o inflację str.4 JPY BoJ luzuje str.5 CHF CHF bez zmian str.6 Konrad Ryczko

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD piątek, 25 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty znów liderem w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Rynek czeka na słowa Draghiego str.3 USD JPY Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie Risk-on

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 26 stycznia :40 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 26 stycznia :40 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 26 stycznia 2016 11:40 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:28 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Dolar jest zdecydowanie zbyt silny, warto utrzymać dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 16 sierpnia :40 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 16 sierpnia :40 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 16 sierpnia 2016 11:40 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowany w poniedziałek po południu

Bardziej szczegółowo

Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX

Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX wtorek, 4 kwietnia 2017 11:12 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Opublikowany wczoraj po południu odczyt ISM dla przemysłu za marzec

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 20 kwietnia :19 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. piątek, 20 kwietnia :19 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: piątek, 20 kwietnia 2018 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA/ DANE: Cotygodniowe bezrobocie wypadło na poziomie 232 tys. wniosków (szacowano

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 8 lutego :32 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX

Raport walutowy. środa, 8 lutego :32 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX środa, 8 lutego 2017 11:32 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem przemawiającego wczoraj wieczorem

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

NOWA ZELANDIA: Indeks zaufania konsumentów w II kwartale przyspieszył do 113,4 pkt. wobec 111,9 pkt. w I kwartale b.r.

NOWA ZELANDIA: Indeks zaufania konsumentów w II kwartale przyspieszył do 113,4 pkt. wobec 111,9 pkt. w I kwartale b.r. poniedziałek, 19 czerwca 2017 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: EUROSTREFA/ FRANCJA: Partia Emmanuela Macrona (Republique En Marche!) wspólnie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Raport dzienny FX czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29 Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Warto będzie poświęcić więcej uwagi odczytom indeksów NY FED Mfg. i Philly FED za marzec, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: środa, 21 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Roberta Kaplana z FED (z prawem głosu w FOMC w tym roku) wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo