DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o."

Transkrypt

1 Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1

2 2

3 GAPR sp. z o.o. 3

4 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest Spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, która prowadzi intensywne działania na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu. GAPR sp. z o. o. to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym oferowane wsparcie ma charakter kompleksowy obejmujący: usługi szkoleniowe, doradztwo biznesowe, wsparcie w zakresie prowadzenia inwestycji, doradztwo w zakresie energetyki oraz wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. to potencjał ekspercki, to zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe i projektowe. Uzyskane referencje i rekomendacje (m.in. akredytacja Krajowego Systemu Usług w ramach PARP) potwierdzają nasz profesjonalizm w realizacji: usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych, kompleksowego wsparcia merytorycznego w zakresie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków UE, komercjalizacji wiedzy i technologii, doradztwa w zakresie energetyki, kompleksowej obsługi inwestorskiej, doradztwa w zakresie rewitalizacji. Oferta Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez GAPR sp. z o.o. stanowi atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. GAPR sp. z o.o. to nowoczesna infrastruktura: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Ośrodek Biznesu GAPR sp. z o.o. Inkubator Przedsiębiorczości. Parki Przemysłowe w Żorach i Bytomiu. Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. (GAPR sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem). GAPP S.A. z Inkubatorem Technologicznym w Rybniku (GAPR sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem). Wszystkie obiekty wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę oraz oferują kompleksowe doradztwo biznesowe i szkoleniowe. Oferta obejmująca powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności firm z sektora MSP oraz przedsiębiorców działających w sektorze nowoczesnych, innowacyjnych technologii. 4

5 Wysoka jakość usług realizowanych przez GAPR sp. z o.o. została potwierdzona licznymi nagrodami, akredytacją KSU oraz certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług finansowych udzielanie pożyczek. Agencja należy do prestiżowego grona zrzeszonych w Business Centre Club. W ramach swojej działalności GAPR sp. z o.o. intensywnie współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi. Spółka jest koordynatorem klastrów tworząc tym samym przyjazną platformę współpracy nauki i biznesu działających w branży medycznej i logistycznej. GAPR sp. z o.o. zachowanie wysokich standardów pracy i obsługi naszych klientów, wieloletnie doświadczenie ekspertów oraz wiedza wielobranżowa, elastyczność działania i sprawność funkcjonowania struktury organizacyjnej, przekazywanie rzetelnej informacji, świadczenie profesjonalnego doradztwa oraz pomoc w praktycznym wprowadzaniu rozwiązań, bieżąca współpraca ekspercka oraz wymiana doświadczeń z uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi, instytucjami B+R. Nasze doświadczenie to: Blisko 100 zrealizowanych projektów na około 200 mln złotych. Ponad 500 przeprowadzonych usług doradczych. Blisko 5000 przeszkolonych osób. Kilkaset spotkań biznesowych (misji, konferencji, seminariów) o różnej tematyce. Zrealizowane poważne projekty w zakresie zastępstw inwestorskich oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wiele nawiązanych kontaktów biznesowych w ramach wymiany ofert handlowych. Blisko 100 % zadowolonych klientów! 5

6 Stoisz przed ważnymi decyzjami? Myślisz o tym w jakim kierunku powinno się rozwijać Twoje przedsiębiorstwo? Masz świadomość, że niektóre obszary działalności Twojego biznesu mogą funkcjonować lepiej i chcesz się dowiedzieć jak to zrobić? ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG PROFESJONALISTÓW GAPR sp. z o.o. 6

7 OFERTA DORADCZA 7

8 OFERTA DORADCZA Oferta doradcza GAPR sp. z o.o. skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy widzą potrzebę poprawy funkcjonowania prowadzonej działalności dzięki wsparciu profesjonalnych i doświadczonych ekspertów. Z naszych usług skorzystać może zarówno mikro firma czy start-up jak i większe przedsiębiorstwo, które potrzebuje rzetelnego i bezstronnego spojrzenia na prowadzone działania. Niezależnie czy potrzebujesz wsparcia w zakresie innowacji i technologii, czy dostrzegasz swoje słabości w obszarze organizacji i zarzadzania, a może poszukujesz nowych partnerów biznesowych lub dotacji ze środków UE nasze wsparcie będzie dopasowane dokładnie do Twoich potrzeb i możliwości. Naszą mocną stroną są wszelkie działania związane z pozyskiwaniem i prowadzeniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Historia naszej organizacji, to blisko 100 projektów, które uzyskały dofinansowanie i zostały wzorowo zrealizowane. PORUSZANIE SIĘ PO GĄSZCZU UNIJNYCH FUNDUSZY NIE MA DLA NAS TAJEMNIC. Oferta GAPR sp. z o.o. wykracza poza ramy tradycyjnego doradztwa i kierowana jest również do tych przedsiębiorstw i jednostek samorządowych, które zainteresowane są wsparciem w organizacji profesjonalnych misji gospodarczych, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Nasi pracownicy zorganizowali blisko 300 wydarzeń o różnej specyfice i skierowanych do różnych grup docelowych. Posiadamy szeroką bazę podwykonawców (ekspertów, doradców, firm cateringowych, itd.), którzy spełnią nawet najbardziej wygórowane wymagania. Specjalną ofertę kierujemy do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dzięki wielu zrealizowanym projektom posiadamy dogłębną wiedzę na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania gmin, a tym samym możemy im zapewnić najlepiej dopasowane rozwiązania. Wykonaliśmy blisko 500 usług doradczych zawsze wysoko ocenianych przez klientów, gdyż: rozumiemy oczekiwania klienta, trafnie diagnozujemy jego potrzeby, znajdujemy skuteczne rozwiązania jego problemów, staramy się, aby zachowana została zasada synergii korzyści dla klienta. Korzyści ze współpracy z GAPR sp. z o.o. Wsparcie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, a tym samym zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania działalności ze środków UE. Bezstronna analiza i pomoc w optymalizacji strategii rozwoju firmy pozwalającą na udoskonalenie słabszych obszarów firm, a tym samym poprawę efektywności działania. Oszczędności dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań np.: programów modernizacji i poprawy gospodarki energetycznej. Wzrost motywacji i zaangażowania zespołu dzięki usprawnieniom w dziale HR. Łatwiejszy dostęp do wielobranżowej wiedzy. Dostęp do nowych rynków. Zwiększenie ilości kontaktów biznesowych, pozyskanie nowych klientów i kooperantów. Większe bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia inwestycji dzięki naszemu wsparciu procesów inwestycyjnych. Identyfikację możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. 8

9 DOTACJE UNIJNE doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania; konfiguracja najbardziej efektywnych rozwiązań; opracowanie dokumentacji aplikacyjnej; zarządzanie projektem, rozliczanie projektu; Programy Operacyjne/HORYZONT DORADZTWO BIZNESOWE audyty biznesowe: marketingowy, strategiczny, HR i inne; przygotowanie biznes planu; optymalizacja procesów biznesowych; wsparcie w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej; opracowanie studium wykonalności, analiza finansowa. MISJE GOSPODARCZE wyszukiwanie partnerów biznesowych i kojarzenie ofert; organizacja konferencji, wizyt studyjnych, wyjazdów promocyjnych i innych spotkań; organizacja misji handlowych. REWITALIZACJA programowanie rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych; przygotowywanie projektów rewitalizacji terenów zdegradowanych wraz z realizacją: przygotowywanie wniosków o dofinansowanie rewitalizacji z funduszy pomocowych; transfer dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji. INNOWACYJNA FIRMA analiza potrzeb technologicznych; analiza potencjału innowacyjności; doradztwo w zakresie finansowania innowacji oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii. SZKOLENIA prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych dla kadry zarządzającej i pracowników w następujących zakresach: komercjalizacja technologii, wsparcie technologii i procesów produkcyjnych, doskonalenie procesów jakości, rozwój zdolności osobistych pracowników i innych. DORADZTWO W ZAKRESIE ENERGETYKI audyty energetyczne, audyty termomodernizacyjne; prowadzenie procesu w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORSKA kompleksowa obsługa Inwestora od rejestracji firmy do dopuszczenia do użytkowania siedziby; merytoryczne doradztwo na różnym etapie realizacji projektu inwestycyjnego; pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego; pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 9

10 DOTACJE UNIJNE Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu dotacji UE jeszcze w okresie przedakcesyjnym, budując przez kolejne lata bazę doświadczeń i zespół specjalistów. Posiadamy tradycję i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej. Dla wielu polskich firm z obszaru MŚP brak dostępu do kapitału jest jedną z głównych przyczyn niewykorzystania swojego potencjału rozwojowego. Dofinansowanie z UE, a obecnie wykorzystanie środków w ramach Programów Operacyjnych/HORYZONT 2020 największego z dotychczasowych Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata może przyczynić się do przełamania barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to bowiem środki ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności i efektywności funkcjonowania firm z obszaru MŚP. Chcąc zapewnić wsparcie i kompleksową obsługę procesu aplikowania o środki europejskie, oferujemy usługi pozwalające skutecznie zaplanować i zrealizować projekty i inwestycje. 1. DORADZTWO W ZAKRESIE DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: analiza potrzeb klienta oraz wyszukiwanie dostępnych, możliwych form wsparcia; ocena projektu w kontekście możliwości otrzymania dofinansowania. 2. KONFIGURACJA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ: 3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ: obejmujące przygotowanie biznes planu/studium wykonalności, analizy i prognozy finansowej; skompletowanie wymaganej dokumentacji; napisanie i złożenie wniosku o dotację; negocjacje z instytucjami udzielającymi wsparcia; przygotowanie dokumentów wymaganych przy podpisaniu umowy o dofinansowanie. 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: bieżąca realizacja projektu; prowadzenie monitoringu w celu sprawnej realizacji projektu na każdym jego etapie; wsparcie w zakresie promocji projektów UE. 5. ROZLICZANIE PROJEKTU: rozliczanie poniesionych nakładów oraz przygotowanie wniosków o płatność; wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli oraz wsparcie podczas jej trwania; prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu weryfikacji aktualnych możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. przedstawienie optymalnych rozwiązań oraz przygotowanie harmonogramu prac. 10

11 DORADZTWO BIZNESOWE Nasze usługi doradztwa biznesowego pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich. 1. DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO: kompleksowa weryfikacja systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie audytu strategicznego daje szansę na poprawę pozycji rynkowej. Badanie obejmuje wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście oferowanych usług i produktów, pozyskanie informacji na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt, rynek i technologia stosowana przez firmę. Audyt strategiczny to również ocena konkurencji oraz analiza i ocena jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy. 2. DORADZTWO W OBSZARZE MARKETINGU: to nie tylko zbadanie bieżącej sytuacji w firmie, ale przede wszystkim ustalenie najsłabszych punktów w organizacji oraz ich wpływu na obszar marketingu i określenie sposobu poprawy sytuacji. Przeprowadzenie audytu ma na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej strategii marketingowej i innowacji marketingowych. 3. DORADZTWO W ZAKRESIE HR: dzięki audytowi HR tworzymy mapę ułatwiającą poruszanie się w skomplikowanej sieci problemów zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt HR służy jako punkt wyjścia do opracowania zmian i działań naprawczych, wdrożenia systemów motywujących i jest nieodzowną częścią opracowania biznes planu. 4. OPRACOWANIE BIZNES PLANU: usługa przede wszystkim skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą stworzyć wysokiej jakości plan realizacji swojego biznesu, działań rozwojowych i skutecznego wdrożenia przyjętej strategii. Oferowany zakres obejmuje przygotowanie kompletnego biznes planu, w tym m.in: przeprowadzenie i opis analizy strategicznej, opracowanie strategii marketingowej i sprzedażowej, przygotowanie projekcji finansowych. Zawarte w nim informacje mogą być zastosowane do wypełnienia wniosku o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. 5. ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE: to ocena działalności firmy na podstawie danych charakteryzujących obecny standing firmy, jak również analiza uzyskanych wyników finansowych w okresie kilku poprzednich lat. Składowe analizy to: analiza techniczno - ekonomiczna i analiza finansowa. Przedmiotem oferowanej analizy techniczno - ekonomicznej jest ocena działalności gospodarczej firmy na bazie analizy procesów wytwórczych, wdrożonych technologii, prowadzenia gospodarki materiałowej i wielkości produkcji oraz jej wydajności. Analiza finansowa skupia się na ocenie sytuacji finansowej firmy. Oferowana analiza finansowa obejmuje określenie struktury finansowej firmy oraz efektywności, płynności finansowej, analizę źródeł i kierunku przychodów, jak również ocenę wypłacalności i wiarygodności kredytowej. 6. WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ, W TYM OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ ANALIZA FINANSOWA: oferowana usługa ma na celu wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji umożliwiającej przedsiębiorstwu ubieganie się o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków UE lub innych źródeł. Nasza oferta obejmuje: doradztwo w zakresie wyboru koncepcji inwestycji, wsparcie w opracowaniu koncepcji projektu, w tym ocena innowacyjności projektu, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, przygotowanie studium wykonalności / biznes planu inwestycji, przeprowadzenie analizy finansowo-ekonomicznej, doradztwo w skonstruowaniu montażu finansowego projektu, analizę i ocenę aspektów organizacyjnych oraz technicznotechnologicznych, pomoc w opracowaniu (ewentualnej) dokumentacji kredytowej. 11

12 DORADZTWO W ZAKRESIE ENERGETYKI PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W odpowiedzi na potrzebę redukcji kosztów związanych z energochłonnością sektora komunalnego i przemysłowego oraz narzucone przez polskie prawo i dyrektywy unijne wymogi związane z poprawą efektywności energetycznej, oferujemy projekty pozwalające im sprostać: przemysłowe audyty energetyczne, wynikiem których jest program modernizacji i poprawy gospodarki energetycznej; analizę kierunków modernizacji źródeł ciepła i energii elektrycznej, w tym również doboru nowej technologii; organizowanie grupowych zakupów energii elektrycznej, stworzenie grupy kupujących, którzy chcą złączyć swój popyt zakupowy w celu osiągnięcia efektu skali przez zwiększenie siły nabywczej i osiągnięcia korzystniejszej ceny zakupu; audyty energetyczne w obiektach należących do Gminy, w celu zdiagnozowania stanu aktualnego oraz wskazania optymalnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W ramach przedstawionych usług przygotowujemy również wnioski w celu pozyskania różnych form ich dofinansowania. 1. EFEKTYWNOŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Przedsiębiorstwom przemysłowym oferujemy przemysłowe audyty energetyczne mające na celu poprawę efektywności, zarówno wytwarzania ciepła i energii elektrycznej jak i ich wykorzystywania. Wynikiem audytu energetycznego jest program modernizacji i poprawy gospodarki energetycznej. Wdrożenie zaleceń audytowych pozwala ograniczyć o minimum 10% koszty związane ze zużyciem energii. 2. EFEKTYWNOŚĆ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Projekty proponowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. tworzą kompleksową ofertę, której celem jest pomoc w planowaniu energetycznym i poprawa efektywności energetycznej w Gminach. organizowanie grupowych zakupów energii elektrycznej, której celem jest osiągnięcie efektu skali przez zwiększenie siły nabywczej, co pozwala na uzyskanie optymalnej ceny, uporządkowanie i ujednolicenie dokumentów oraz procedur. audyty energetyczne w obiektach należących do Gminy. W celu zdiagnozowania stanu aktualnego budynku wykonujemy niezbędne analizy techniczno -ekonomiczne wchodzące w skład audytu energetycznego. 1. INWESTOR ZASTĘPCZY: GAPR sp. z o. o. jest przygotowany do pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji kubaturowych i liniowych jako jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym zamawiającego. W ramach obowiązków GAPR deklaruje pełne zaangażowanie i profesjonalizm na etapie przygotowania jak i realizacji inwestycji. 2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: pracownicy i współpracownicy GAPR sp. z o. o. posiadają w swoich kompetencjach wykonanie wszelkich zadań związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tym m.in.: kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne; kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; współpraca z projektantem kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty; przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn r.); egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; wiele innych niezbędnych czynności, które ułatwią prowadzenie inwestycji, zaoszczędzą czas i zminimalizują ryzyko popełnienia błędów wynikających z braku doświadczenia. Wszelkie obowiązki wykonywane są z dużą starannością i zaangażowaniem, a wieloletnie doświadczenie przy realizacji dużych projektów gwarantuje wysoką jakość wykonania. Przykładowe realizacje: budynek biurowy wraz z częścią produkcyjną i hangarem badawczo - rozwojowym dla firmy Flytronic sp. z o.o. budynek biurowy Nowy Inkubator Nowych Gliwic, budynek biurowy dla firmy Infinite Dreams, rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych na obszarze Nowe Gliwice, uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu. 12

13 MISJE GOSPODARCZE. KOJARZENIE OFERT GOSPODARCZYCH. ORGANIZACJA KONFERENCJI, SZKOLEŃ, SPOTKAŃ BIZNESOWYCH INNOWACYJNA FIRMA GAPR sp. z o. o. posiada bogate doświadczenie w kojarzeniu partnerów biznesowych nabyte przy realizacji wielu projektów, w tym międzynarodowych, gdzie zadaniem GAPR sp. z o. o. było wyszukanie i dobranie partnerów zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami. W czasie naszej działalności pomogliśmy w nawiązaniu wielu kontaktów, które zaowocowały długotrwałymi relacjami biznesowymi. Inną formą kojarzenia ofert gospodarczych, którą z powodzeniem realizujemy jest organizacja spotkań, na których można bezpośrednio przedstawić swoją ofertę innym zaproszonym przedsiębiorcom, nawiązać bezpośrednie kontakty oraz skorzystać z doświadczeń innych przedsiębiorców. Kolejnym obszarem wsparcia oferowanym przez GAPR sp. z o.o. jest pomoc przy organizacji wszelkiego rodzaju: spotkań i wyjazdów handlowych, konferencji, szkoleń, warsztatów, szkoleń otwartych i zamkniętych, misji gospodarczych, study tours. Doświadczenie w organizacji różnego rodzaju spotkań szkoleniowych, czy biznesowych pozwala nam zaproponować szeroki wybór rozwiązań uwzględniających indywidualne wymagania, najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i możliwości. Zorganizowaliśmy blisko 300 różnego rodzaju spotkań: konferencji, misji gospodarczych, szkoleń. Posiadamy własne zaplecze techniczne o wysokim standardzie. Sale konferencyjne zlokalizowane na terenie obiektu Nowe Gliwice ul. Bojkowska 37 w Gliwicach są przestronne i komfortowe. Na terenie obiektu znajduje się 20 sal mogących pomieścić 2500 osób, a ponadto powierzchnia ekspozycyjno wystawiennicza o powierzchni 235 m2. Atrakcyjne położenie w niedalekiej odległości od centrum Gliwic oraz węzła autostrad A4 i A1 pozwala na szybki i wygodny dojazd. Do dyspozycji klientów oddajemy blisko 600 miejsc parkingowych. Mottem naszych usług doradczych jest definicja innowacyjności sformułowana przez Petera F. Drückera jednego z najwybitniejszych teoretyków i myślicieli nauk o zarządzaniu XX wieku: innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Oferta doradcza GAPR sp. z o. o. - doświadczonej instytucji realizującej wiele programów z zakresu innowacyjności obejmuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw (w szczególności sektora MŚP) w realizacji procesów innowacyjnych. Osią naszych usług doradczych są: Audyt Innowacyjności oraz Audyt Potrzeb Technologicznych. AUDYT INNOWACYJNOŚCI - STYMULATOR ROZWOJU FIRMY to ocena potencjału i potrzeb firm w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Audyt innowacyjności daje również odpowiedź, czy działania innowacyjne są skuteczne i na tyle efektywne, że mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. AUDYT POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH to narzędzie diagnostyczne, służące do oceny przedsiębiorstwa w obszarach szeroko pojętej techniki. Diagnozie jest poddawany zarówno obszar stosowanych technik i technologii, jak również i marketing, zarządzanie, organizacja czy też oferowane produkty. Dopełnieniem oferty Innowacyjna Firma jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii. REWITALIZACJA W ramach doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji Agencja gotowa jest przygotować programy rewitalizacji, zarówno obszarów miejskich, jak i poprzemysłowych. Firma posiada doświadczenie w zakresie: programowania rewitalizacji; wdrażania projektów inwestycyjnych; utrzymywania projektów w trwałości. Dysponujemy narzędziami umożliwiającymi sprawną delimitację obszarów kryzysowych oraz ich wizualizację w systemie GIS. Współpracujemy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Posiadamy kompetencje do tworzenia i animowania partnerstw lokalnych. Agencja jest członkiem Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Jej pracownicy na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i seminariach dotyczących procesów rewitalizacji, jak również biorą udział w badaniach naukowych poświęconych tej tematyce. 13

14 SZKOLENIA Jednym z wielu działań Spółki jest organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla klientów instytucjonalnych. Agencja posiada wykwalifikowaną kadrę oraz wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zespół trenerski GAPR sp. z o.o. składa się z ponad dwudziestu stale współpracujących, doświadczonych, certyfikowanych trenerów biznesu, coachów, ekspertów z zakresu: prawa, finansów, kadr, zarządzania, doskonalenia systemów jakości, wspierania procesów produkcji, umiejętności osobistych pracownika, marketingu, przedsiębiorczości, komercjalizacji technologii oraz doradców zawodowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą pełną ofertą szkoleniową. ISO BHP SZKOLENIA WSPIERAJĄCE I DOSKONALĄCE JAKOŚĆ Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9001); Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania: jakość, środowisko i BHP; Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. SZKOLENIA WPIERAJĄCE PROCESY PRODUKCJI Lean Manufacturnig; 5S - Uporządkowanie miejsca pracy; Lean Play; Lean Office; Lean Factory. SZKOLENIA Z OBSZARU UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH PRACOWNIKA Profesjonalna obsługa Klienta; Komunikacja interpersonalna; Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji; Kreatywność w biznesie SZKOLENIA Z OBSZARU PRAWA, FINANSÓW I KADR Prawo własności intelektualnej, przemysłowej, prawo autorskie; Ochrona danych osobowych; Prawo pracy dla przedsiębiorcy; Analiza finansowa; Planowanie finansowe. SZKOLENIA WSPIERAJĄCE ZDOLNOŚCI ZARZĄDCZE Zarządzanie przez cele; Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie kompetencjami. SZKOLENIA Z OBSZARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Biznes plan; Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą; Marketing w firmie; Strategia marketingowa; Marketing w wyszukiwarkach internetowych i social mediach. SZKOLENIA Z OBSZARU FUNDUSZY UE Aplikowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z UE. 14

15 16

16 17

17 REALIZACJA USŁUG DORADCZYCH JAKOŚĆ Wysoka jakość oferowanych przez nas usług doradczych jest dla naszych zespołów eksperckich obowiązkiem i ambicją. Nigdy nie ustajemy w doskonaleniu naszych rozwiązań, rozwijaniu kompetencji, usprawnianiu procedur i procesów tak, aby jak najlepiej móc odpowiedzieć na potrzeby klientów. Niezmienna, wysoka jakość usług doradczych potwierdzona jest licznymi referencjami jak i certyfikatem ISO 9001:2009. PROFESJONALIZM Do każdego zlecenia przygotowujemy się bardzo starannie, gdyż profesjonalizm na każdym etapie świadczenia usługi jest dla nas jednym z najważniejszych aspektów. Na wysoki poziom wykonywanej przez nasz zespół doradczy pracy wpływa szereg elementów tj: stosowanie sprawdzonych procedur, kierowanie się zasadami etycznymi, posiadane kompetencje, szeroka, aktualna wiedza, wieloletnie doświadczenie. KOMPLEKSOWOŚĆ Dajemy możliwość łączenia różnych usług w taki sposób, aby wybrany zestaw najkorzystniej trafiał w potrzeby klienta. W przeciwieństwie do firm konkurencyjnych w GAPR sp. z o. o. nie ma potrzeby korzystania ze zestandaryzowanych usług, często zawierających niepotrzebne elementy lub pozbawionych cennego zakresu dla Państwa firmy. Każda nasza usługa konstruowana jest indywidualnie można dowolnie wybierać interesujące obszary z szerokiej gamy proponowanego wsparcia. Pozwala na to stała, szeroka grupa naszych ekspertów, zaplecze techniczne oraz bogata baza kontrahentów dostarczających rozwiązania najwyższej jakości. OFERTA CENOWA Nasze ceny zawsze konstruowane są indywidulanie, w oparciu o potrzeby klienta, stopień skomplikowania projektu, czasochłonność i inne zmienne. Dbamy o to aby stosunek jakości do ceny był naszym wyróżnikiem na tle konkurencji! PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA USŁUGI W ZAKRESIE POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH. audyt w zakresie potrzeb technologicznych doradztwo w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania wsparcie w wyborze sposobu finansowania (np.: dotacja ze środków UE) pomoc w negocjacjach i przygotowaniu umowy ETAPY REALIZACJI USŁUGI DORADCZEJ: określenie celów diagnoza potrzeb biznesowych klienta dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klienta ocena priorytetów dla klienta propozycja oferty dedykowanej doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych związanych z wprowadzeniem nowej technologii organizacja szkolenia, konferencji. wybór zakresu doradztwa określenie zakresu i harmonogramu realizacji usługi podział zadań, wyznaczenie terminów realizacja usługi, bieżący kontakt z klientem wspólna praca z klientem opracowanie raportów, dokumentacji obraz stanu obecnego firmy, wnioski i zalecenia ewaluacja ocena wdrożonych rozwiązań wsparcie posprzedażowe wsparcie we wdrażaniu zamian po zakończeniu usługi. 18

18 NASZ ZESPÓŁ Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz projektowym posiadający szerokie kompetencje w różnych obszarach co pozwala nam tworzyć zespoły tak, by dostarczać profesjonalne i kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach działalności Państwa firmy. ANETA ALEKSANDER Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego Kolegium Języka Biznesu. Nauczyciel akademicki. Od 2011 r. jest członkiem Amerykańskiej Akademii Zarządzania. Ekspert w zakresie marketingu międzynarodowego, międzynarodowego transferu technologii, audytu strategicznego i marketingowego. Zajmuje się także zarządzaniem sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie, kształtowaniem tożsamości organizacyjnej i etycznymi aspektami biznesu. Od 2013 roku jest konsultantem w GAPR sp. z o.o. w Gliwicach, gdzie świadczy usługi doradcze dla firm z sektora MŚP oraz instytucji B+R w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania funduszy w ramach programu Horizon 2020, zwłaszcza w ramach instrumentu dla MŚP. PATRYCJA COPIK ROLA Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Energetyka o specjalizacji z zakresu energetyki cieplnej. Uprawniona przez MTBiGM do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończyła Menadżerskie Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią. Posiada certyfikat nadany przez NFOŚiGW Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki w Programie NF, Audytor wewnętrzny ISO Od ponad trzech lat pracownik GAPR sp. z o.o., posiada doświadczenie z zakresu poprawy efektywności energetycznej obiektów, w szczególności w wykonywaniu audytów energetycznych, studium wykonalności pod realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną wraz z pozyskiwaniem finansowania, również na realizację zaleceń poaudytowych. IZABELA CZEREMCHA Z wykształcenia magister ekonomii - ukończyła dwa kierunki - finanse i bankowość Unii Europejskiej oraz politykę gospodarczą i strategie przedsiębiorstw. Członek Śląskiej Rady Innowacji i menadżer projektów dotyczących usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki. Współtwórca nowego standardu usług doradczych dla przedsiębiorstw. Skutecznie doradza instytucjom i przedsiębiorstwom w aplikowaniu o środki z funduszy unijnych, współtworzy narzędzia i metody prowadzenia działań proinnowacyjnych. Obecnie menadżer Klastra MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych oraz z-ca kierownika działu Doradztwa Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w GAPR sp. z o.o. JÓZEF GUMIENNY Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie oraz w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w zakresie finansów i rachunkowości budżetowej. Posiada pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz doświadczenie na stanowisku od projektanta, inspektora nadzoru po menadżera projektu i koordynatora, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Od 30 lat związany z inwestycjami. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełniąc funkcję zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu ISPA zdobył doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania i wydatkowania środków pomocowych UE. Od kilku lat Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Posiada rozległą wiedzę w temacie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym, pozyskiwaniu środków i realizacji inwestycji. Realizowane i nadzorowane wraz z zespołem inwestycje były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. SYLWIA PIETRZYK Wieloletni ekspert, audytor i konsultant. W czasie swojej kariery zawodowej przeprowadziła kilkaset audytów w ramach programów promocji kultury przedsiębiorczości oraz audytów przyjazności inwestycyjnej gmin. Ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikacji wewnętrznej i marketingu. Zatrudniona w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., gdzie w ramach realizowanych projektów unijnych wykonała kilkadziesiąt usług doradczych z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego dla mikro, małych i średnich firm z terenu całej Polski. W ramach projektu pełniła funkcję menadżera i konsultanta. SYLWIA RUDEK MATUSZCZAK Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr ekonomii), ukończyła studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz kurs Analityka Finansowego. Trener, wykładowca, menadżer projektów, konsultant projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz koordynacji projektów z UE. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym szczególnie w obszarach: pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, analizy finansowej, e-biznesu, strategii marketingowej oraz transferu technologii. Od kilku lat Członek Komisji Oceny Wniosków dofinansowywanych ze środków unijnych. Kierownik działu Doradztwa Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w GAPR sp. z o.o., z którą związana jest zawodowo od 15 lat. TOMASZ SZULC Trener, konsultant, menedżer projektów. Pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz National-Louis University, Chicago. Specjalizuje się w obszarach zarządzania strategicznego, lean management, TPM, modelowania i analizy finansowej przedsiębiorstw oraz rozwoju lokalnego. MAREK WASILEWSKI Doktor nauk technicznych, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej - Wydział Organizacji i Zarządzania. Ekspert ds. zarządzania, doradztwa biznesowego, menadżer projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE realizowanych w Polsce i zagranicą. Stażysta Business School University of Portsmouth UK w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz w zakresie problematyki zarządzania środowiskowego w International Institute for Industrial Environmental Economics Uniwersytetu Lund Szwecja. Wykonawca wielu analiz typu due diligence, audytów technologicznych, marketingowych, analiz finansowych. Zajmuje się również analizą możliwych wdrożeń i rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 19

19 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców, prowadzący intensywne działania na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu. Tworzymy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. GAPR sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, której celem jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczanie nowoczesnych usług doradczych i prorozwojowych, promocję i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz pomoc w wykorzystaniu środków UE. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym oferowane wsparcie ma charakter kompleksowy i pozwala na tworzenie rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o Gliwice ul. Wincentego Pola 16 tel: (32) , mail: lub sekretariat GAPR sp. z o.o. tel: (32) , fax: (32) mail: 20

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo