Kurs: Regony turystyczne Polski Wykład

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs: Regony turystyczne Polski Wykład"

Transkrypt

1 Kurs: Regony turystyczne Polski Wykład 1. Makroregion Pobrzeża Wykład 1, Walory przyrodnicze makroregionu na tle warunków naturalnych Pobrzeży Południowobałtyckich: Pobrzeża Szczecińskiego, Pobrzeża Koszalińskiego, Pobrzeża Gdańskiego. Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie: makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss.

2 Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 35 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 36, str Tematyka wykładów: 1.1. Ukształtowanie poziome wybrzeża, granica morska, wody terytorialne, wody przybrzeżne, polska strefa ekonomiczna Krajobraz naturalny jako walor turystyczny makroregionu Pobrzeże: rzeźba polodowcowa fazy pomorskiej i gardzieńskiej zlodowacenia Wisły: o młodoglacjalny krajobraz środkowej i południowej części makroregionu: wysoczyzny, równiny, pradoliny, kępy, jeziora polodowcowe; rzeźba fluwialna: o krajobraz równin aluwialnych (delta Wisły - krajobraz Żuław Wiślnych), jeziora deltowe (Dąbie), jeziora reliktowe (Drużno), wsteczna delta Dziwnej; o krajobraz nadmorski: wybrzeża niskie mierzejowo-zalewowe, wybrzeża wysokie klifowe; rzeźba eoliczna: o krajobraz zwydmionych mierzei: Mierzei Łebskiej i Mierzei Wiślanej lasy: las jako składnik krajobrazu nadmorskiego; bagna i torfowiska: obszary podmokłe na Pobrzeżu Gdańskim (tzw. Błota) wody mineralne i ich wykorzystanie (uzdrowiska nadmorskie) Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny makroregionu Pobrzeże: R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. Słowińcy Olędrzy (Żuławy Wiślane) Ośrodki i centra turystyczno-krajoznawcze: Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk, Sopot, Gdynia (Trójmiasto), Malbork (zamek pokrzyżacki), Elbląg, Frombork Główne szlaki turystyczne Szlak Kanału Elbląskiego, Szlak Bursztynowy. (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss.

3 1.4. Obszary chronione: Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy 2. Makroregion Pojezierze Pomorskie oraz region Poznański i Kujawski Wykłady: 3,4. Makroregion turystyczny Pojezierze Pomorskie: Regiony turystyczne: 1. Drawski 2. Kaszubski Regiony turystyczne na Pojezierzu Wielkopolskim 3. Poznański (błędnie opisany jako 4) 4. Kujawski (błędnie opisany jako 5)

4 Tematyka wykładów: 2.1. Walory przyrodnicze makroregionu Pojezierze Pomorskie na tle warunków naturalnych Pojezierzy Pomorskich: Pojezierza Zachodniopomorskiego, Pojezierza Południowopomorskiego, Pojezierza Wschodniopomorskiego, Doliny Dolnej Wisły, Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego Walory przyrodnicze regionu Poznańskiego i regionu Kujawskiego na tle warunków naturalnych Pojezierza Wielkopolskiego: Pradolina Toruńsko- Eberswaldzka, Pojezierze Lubuskie, Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie, Pradolina Warciańsko-Odrzańska, Wzniesienia Zielonogórskie, Wzniesienia Leszczyńskie. Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie (cz. północna Pojezierza Pomorskie cz. południowa Pojezierza Wielkopolskie): makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 35 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 36, str ;

5 2.3. Ukształtowanie Pojezierzy Południowobałtyckich: Rzeźba młodoglacjalna jako efekt działalności lądolodu Wisły i wód polodowcowych. Typowy układ form polodowcowych (wzniesienia moreny czołowej, powierzchnia moreny dennej, równiny sandrowe, pradolina); Zróżnicowanie rzeźby młodoglacjalnej na Pojezierzach Południowopomorkich i Wielkopolskich w zasięgu kolejnych faz zlodowacenia Wisły (fazy pomorskiej, poznańskiej i leszczyńskiej) Krajobraz naturalny jako walor turystyczny makroregionu Pojezierze Pomorskie oraz regionów Poznańskiego i Kujawskiego rzeźba młodoglacjalna w zasięgu zlodowacenia Wisły: o składniki krajobrazu młodoglacjalnego na przykładzie regionu Kaszubskiego: formy polodowcowe: wzniesienia moreny czołowej (przykłady: Wzgórza Szymbarskie, Garb Lubawski), pagórkowata powierzchnia moreny dennej z kememi, ozami, drumlinami oraz jeziorami polodowcowymi rynnowymi (przykłady) i morenowymi (przykłady); formy ukształtowane przez wody polodowcowe: erozyjne (pradoliny) - układ głównych pradolin wykorzystanych przez współczesne rzeki oraz formy akumulacyjne stożki sandrowe (na przykładzie równin: Bory Tucholskie i Charzykowskiej. lasy: las jako składnik krajobrazu pojeziernego; wody mineralne i ich wykorzystanie (na przykładzie konkretnych uzdrowisk) wody powierzchniowe: systemy jeziorno-rzeczne 2.5. Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny makroregionu Pojezierze Pomorskie oraz regionów Poznańskiego i Kujawskiego. R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. regiony etnograficzne: Kaszuby, Kociewie, Pałuki główne szlaki turystyczne: Szlak Piastowski, szlak kamiennych kręgów, szlak zamków gotyckich, szlak kaszubski (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss. Ośrodki i centra turystyczno-krajoznawcze: Gniezno, Poznań, Toruń, Chełmno, Kartuzy, Płock. Miejsca historyczne: Biskupin, Ostrów Lednicki, Giecz, Kruszwica, Odry, Grunwald, Międzyrzecki Rejon Umocniony, Wał Pomorski. Tereny narciarskie

6 1.4. Obszary chronione: Park Narodowy Ujście Warty, Park Narodowy Bory Tucholskie Wielkopolski Park Narodowy Drawieński Park Narodowy 3. Makroregion Pojezierze Mazurskie Regiony turystyczne: Wielkich Jezior Suwalski Wykłady 5,6 Podprowincja Pojezierze Wschodniobałtyckie makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 42 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 42, str

7 Tematyka wykładów: 3.1. Walory przyrodnicze makroregionu Pojezierze Mazurskie na tle warunków naturalnych Pojezierza Wschodniobałtyckiego: Nizina Staropruska, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Litewskie Ukształtowanie Pojezierzy Południowobałtyckich: Rzeźba młodoglacjalna jako efekt działalności lądolodu Wisły i wód polodowcowych. Formy polodowcowe (wzniesienia moreny czołowej, powierzchnia moreny dennej, równiny sandrowe, pradolina); Zróżnicowanie rzeźby młodoglacjalnej na Pojezierzu Wschodniobałtyckim w zasięgu zlodowacenia Wisły Krajobraz naturalny jako walor turystyczny makroregionu Pojezierze Mazurskie rzeźba młodoglacjalna w zasięgu zlodowacenia Wisły: o składniki krajobrazu młodoglacjalnego na przykładzie regionu Wielkich Jezior i regionu Suwalskiego: formy polodowcowe: wzniesienia moreny czołowej (przykłady: Szeskie Wzgórza), pagórkowata powierzchnia moreny dennej z kememi, ozami, drumlinami, głazowiskami (n.p. Pojezierze Ełckie) oraz jeziorami polodowcowymi rynnowymi (przykłady) i morenowymi (przykłady), w szczególności Kraina Wielkich Jezior i Pojezierze Zachodnioi Wschodniosuwalskie; formy ukształtowane przez wody polodowcowe stożki sandrowe (np. Równina Mazurska, Puszcza Romincka). lasy: las jako składnik krajobrazu pojeziernego; wody powierzchniowe: systemy jeziorno-rzeczne 3.4. Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny makroregionu Pojezierze Mazurskie R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. regiony historyczno-geograficzne Warmia i Mazury zamki krzyżackie i zamki biskupów warmińskich główne szlaki turystyczne: szlak zamków krzyżackich, szlak Wielkich Jezior Mazurskich, szlak Krutynią, szlak Mikołaja Kopernika, szlak Kanałem Augustowskim, szlak grunwaldzki (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss. ośrodki turystyczno-krajoznawcze: Olsztyn, Mikołajki, Giżycko, Węgorzewo, Augustów

8 obiekty turystyczno-krajoznawcze: Święta Lipka, Gierłoż, Kanał Augustowski, Wigry. Tereny narciarskie 3.5. Obszary chronione: Wigierski Park Narodowy Mazurski Park Krajobrazowy 4. Niziny Środkowopolskie Regiony turystyczne: Warszawski Wykłady 7,8 Podprowincja: Niziny Środkowopolskie makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 38 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 38, str

9 Tematyka wykładów: 4.1. Walory przyrodnicze Nizin Środkowopolskich: Wielkopolsko-Śląskich i Mazowiecko-Podlaskich Ukształtowanie Nizin Środkowopolskich: rzeźba stroglacjalna w zasięgu zlodowaceń środkowopolskich: pagórkowate (faliste) wysoczyzny, równiny, pradoliny; duże rzeki na Nizinach Wielkopolsko-Śląskich i Mazowiecko-Podlaskich, Obszary chronione; Kampinoski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy,Poleski Park Narodowy; 4.2. Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Nizin Środkowopolskich R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. wielokulturowość Podlasia (Nizina Północno- i Południowopodlaska) Kurpie (Nizina Północnomazowiecka) Region Łowicki (Nizina Środkowomazowiecka) pozytywistyczne tradycje pracy organicznej i pracy u podstaw (Nizina Południowowielkopolska. miasta historyczne: Warszawa, Wrocław, Kalisz; ośrodki turystyczne: Łowicz, Łódź, inne atrakcje turystyczne (pałace, obiekty sakralne): Kodeń, Grabarka, Białowieża, Kruszyniany, Bohoniki, Łęczyca, Tum, Ląd, Gołuchów, Pawłowice, Winna Góra, Lubiąż, Trzebnica, Korbielów, Park Mużakowski. główne szlaki turystyczne: szlak tatarski, Nadbużański Szlak Przyjaźni, szlak literacki, szlak Fryderyka Chopina. (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss.

10 5. Wyżyny Polskie Podprowincje: Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska, Wyżyna Lubelsko- Lwowska; Wyżyna Wołyńsko-Podolska (Wyżyny Ukraińskie): makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str , str Wyżyna Śląsko-Krakowska Wykład 9,10 Tematyka wykładów: 5.1. Walory przyrodnicze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej rzeźba wyżyny wapiennej jako walor turystyczny Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, proces krasowienia wapieni; górnojurajski próg struktutalnodenudacyjny, ostańce wapienne (skałki Rzędkowicko-Podlesickie na Wyżynie Częstochowskiej; okolice Jerzmanowic na Wyżynie Olkuskiej); powierzchniowe formy krasowe: doliny krasowe, leje krasowe, ponory, wywierzyska; kras podziemny: jaskinie, korytarze i studnie krasowe,; szata naciekowa (stalaktyty, stalagmity, stalagnaty); lasy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

11 5.2. Przemysłowy i poprzemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej jako efekt wielowiekowej eksploatacji rud metali (cynku, ołowiu i srebra), węgla kamiennego i surowców skalnych oraz rozwoju przemysłu ciężkiego, chemicznego, energetyki; przykłady adaptacji terenów poprzemysłowych dla potrzeb rekreacji (np. Sucha Góra w Bytomiu) Krajobraz Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej jako łagodne przejście z pasa wyżyn do pasa nizin Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Wyżyny Śląsko-Krakowskiej R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. historyczno-etngraficzne regiony Górny Śląsk i Zagłębie na Wyżynie Śląskiej historyczne miasta (ośrodki krajoznawcze): Katowice, Chorzów, Bytom, Gliwice, Częstochowa, Olkusz, Wieluń; główne szlaki turystyczne: szlak orlich gniazd, szlak zabytków techniki województwa śląskiego, szlak jaskiniowy. (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss. sanktuaria maryjne: Jasna Góra, Żarki-Leśniów, Gidle miejsca historyczne: Mokra, Wieluń, Częstochowa Obszary chronione: Ojcowski Park Narodowy Jurajskie parki krajobrazowe (w woj. małopolskim i woj. śląskim) Załęczański Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich Wyżyna Małopolska Świętokrzyski region turystyczny Wykład 11 Tematyka wykładu: 5.5. Walory przyrodnicze Wyżyny Małopolskiej jako walor turystyczny Niecki Nidziańskiej oraz Wyżyny Kieleckiej Różnorodność krajobrazowa Niecki Nidziańskiej: krajobraz gipsowy Ponidzia (na przykładzie rezerwatu geologicznego Skorocice) oraz wyżyny lessowej (na przykładzie Wyżyny Miechowskiej. Surowce mineralne (rudy metali, surowce skalne).

12 Różnorodność krajobrazowa Wyżyny Kieleckiej: krajobraz wyżyny krzemionkowej jako walor turystyczny Świętokrzyskiego regionu turystycznego (paleozoiczne kwarcytowe oraz wapienne pasma Gór Świętokrzyskich: Łysogórskie, Klonowskie, Masłowskie,) rozdzielone obniżeniami (paleozoiczne łupi ilaste); Pasmo Chęcińskie (paleozoiczne wapienie, zlepieńce (Czerwona Góra k. Chęcin zlepieńce zygmuntowskie) oraz marmur chęciński), Pasmo Tumlińskie (mezoziczne piaskowce); gołoborza na północnych stokach Łysogór; przełomy rzeczne; Góry Pieprzowe. Lessowy i rolniczy krajobraz Wyżyny Sandomierskiej (wąwozy, dolina Wisły). lasy: min. puszcza jodłowa w Łysogórach, lasy mieszane na Płaskowyżu Suchedniowskim, Przedgórzu Iłżeckim i na Pogórzu Szydłowskim. wody mineralne w Niecce Nidziańskiej (Busko-Zdrój) Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Wyżyny Śląsko-Krakowskiej R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. tradycje powstańcze: Powstanie Kościuszkowskie (Miechów, Racławice, Imbramowice, Gruszów, Wzniesienie Dziemięrzyckie) Powstanie Styczniowe (upamiętnione miejsca przede wszystkim na Wyżynie Kieleckiej). Walki partyzanckie podczas okupacji niemieckiej. miasta historyczne: Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Chęciny, Szydłów, Sandomierz szlaki turystyczne: Główny Szlak Świętokrzyski, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki. inne walory kulturowe: Święty Krzyż, Nowa Słupia, Busko-Zdrój, Baranów Sandomierski, Oblęgorek, Bartków, Ujazd, Klimontów Obszary chronione: Świętokrzyski Park Narodowy

13 Wyżyna Lubelsko-Lwowska Regiony turystyczne: Kazimierski Zamojski Wykład 12 Tematyka wykładu: 5.8. Walory przyrodnicze Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej jako walor turystyczny regionu Kazimierskiego i Zamojskiego krajobraz wyżyny lessowej: Wyżyna Lubelska (Płaskowyż Nałęczowski), Wyżyny Wołyńskiej i Roztocza Zachodniego (wąwozy, wyżyna falista), krajobraz staroglacjalny północnej części Wyżyny Lubelskiej. Krajobraz Roztocza Środkowego (pagóry piaskowcowe lub kredowe, doliny rzeczne z progami skalnymi w korytach rzek (szumy) oraz niewielkimi wodospadami. lasy (Roztocze Środkowe) wody mineralne (Płaskowyż Nałęczowski) Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Wyżyny Śląsko-Krakowskiej R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. wielokulturowość regionu (przenikanie się kultury wschodniej i zachodniej) renesans i barok w architekturze historycznej Lubelszczyzny miasta historyczne: Lublin, Zamość, Chełm, Kazimierz Dolny, Kock, WolaOkrzejska ośrodki krajoznawcze: Puławy, Nałęczów, Kozłówka, Zwierzyniec. obszary chronione: Roztoczański Park Narodowy

14 6. Makroregion Sudecki Regiony turystyczne: Karkonoski, Kotliny Kłodzkiej Podprowincje: Sudety, Przedgórze Sudeckie, Pogórze Zachodniosudeckie: makroi mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 38 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 38, str Wykład 13 Tematyka wykładu:

15 6.1. Walory przyrodnicze Sudetów jako walor turystyczny regionów turystycznych: Karkonoskiego i Kotliny Kłodzkiej: podział orograficzny Sudetów:, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Sudety Wschodnie; Przedgórze Sudeckie, Pogórze Zachodniosudeckie; źródło: Migoń P., Ziemia Kładzka, Ekograf, Wrocław.

16 budowa geologiczna Sudetów Zachodnich, Środkowych i Wschodnich (różnorodność typów litologicznych skał, minerały, surowce naturalne); rzeźba górska i jej zróżnicowanie na przykładzie wybranych pasm np. Karkonosze, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Góry Wałbrzyskie, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Masyw Śnieżnika, Góry Sowie; cechy rzeźby wysokogórskiej Karkonoszy, rzeźba płytowa Gór Stołowych, góry zrębowe na przykładzie Gór Orlickich, Bystrzyckich i doliny Bystrzycy; rzeki sudeckie oraz zbiorniki retencyjne; wody mineralne w Sudetach Zachodnich i Środkowych; lasy sudeckie; krajobraz Przedgórza Sudeckiego ze szczególnym uwzględnieniem Wzgórz Strzegomskich i Masywu Ślęży oraz Pogórza Zachodniosudeckiego ze szczególnym uwzględnieniem Pogórza Kaczawskiego; klimat Sudetów i jego lokalne zróżnicowanie; 6.2. Uzdrowiska sudeckie (np. Świeradów, Cieplice, Lądek, Polanica, Duszniki, Kudowa) Ośrodki sportów zimowych (np. Szklarska Poręba, Karpacz, Świeradów, Zieleniec) obszary chronione: Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Park Krajobrazowy Masywu Śnieżnika 6.5. Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Sudetów ich Przedgórza i Pogórza R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. dziedzictwo regionu (zamki i pałace, kościoły, układy urbanistyczne miast oraz obiekty militarne, obiekty pogórnicze) jako zapis historii Dolnego Śląska w krajobrazie kulturowym (panowanie Piastów Śląskich, przynależność do Czech, Państwa Habsburskiego, Prus, Niemiec, Rzeszy Niemieckiej);

17 ośrodki turystyczne regionu: Szklarska Poręba, Karpacz, Kłodzko, główne szlaki turystyczne: Główny Szlak Sudecki, Szlak zamków piastowskich (Szymczyk I, Szymczyk R., 2010, Szlaki turystyczne, carta blanca, Warszawa192 ss. 7. Podkarpacie Regiony turystyczny Krakowski: Podprowincje: Kotlina Oświęcimska, Brama Krakowska, Kotlina Sandomierska: makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str. 40, 41 (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str. 40, 41, str Wykład 14 Tematyka wykładu: krajobraz naturalny Bramy Krakowskiej jako walor turystyczny regionu Krakowskiego (Wisła i jej dopływy, skałki wapienne: Tyniec, Piekary, Piechowice, Zakrzówek, Krzemionki, Wawel); Kraków na tle mozaiki krajobrazów: Pogórza Zachodniokarpackiego, Bramy Krakowskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej;

18 rzeki i zbiorniki retencyjne na Podkarpaciu wody mineralne i ich wykorzystanie dla celów leczniczych (Goczałkowice, Kraków-Swoszowice, Horyniec Zdrój) surowce mineralne jako atrakcja turystyczna regionu (sól kamienna i obiekty turystyczne z jej złożami związane) Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Sudetów ich Przedgórza i Pogórza R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. dziedzictwo regionu (zamki i pałace, kościoły, układy urbanistyczne miast oraz obiekty militarne, obiekty pogórnicze) ze szczególnym uwzględnieniem: Krakowa i Przemyśla, twierdzy Kraków, Twierdzy Przemyśl, zamków w Łańcucie i Krasiczynie, kopalni soli w Wieliczce i Bochni; obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO: historyczne centrum Krakowa, Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady ( ); kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni. szlaki turystyczne np.: szlak papieski 8. Makroregion Karpaci Regiony turystyczne: przełomu Soły Tatrzański Pieniński Sądecki Bieszczadzki

19 Podprowincje Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Wschodnich: Pogórze Zachodniobeskidzkie, Beskidy Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe, Beskidy Wschodnie oraz Centralnych Karpat Zachodnich: Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański: makro- i mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondracki J, 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 461 ss. Objaśnienia: Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski,Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.; str (podział na podprowincje i makroregiony) i załącznik mapa regiony fizycznogeograficzne (pełny podział) Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, str , str Wykład 14, 15 Tematyka wykładu: 8.1. krajobraz naturalny Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Wschodnich oraz Centralnych Karpat zachodnich jako walor turystyczny makroregionu Karpakiego zróżnicowanie krajobrazu górskiego; krajobraz wysokogórski i jego cechy na przykładzie Tatr Zachodnich, Tatr Wysokich oraz Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie); krajobraz gór średnich na przykładzie Beskidu Śląskiego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego, Gorców, Beskidu Sądeckiego i Bieszczadów Zachodnich; zróżnicowanie krajobrazu pogórskiego na przykładzie: Pogórza Śląskiego, Ciężkowickiego oraz Przemyskiego; rzeki karpackie i ich doliny na przykładzie Soły, Dunajca i Sanu; beskidzkie i pogórskie zbiorniki retencyjne (zbiorniki kaskady Soły, Rożnowski, Soliński, Dobczycki, Besko piętra roślinne w górach wysokich (na przykładzie Tatr) i średnich (na przykładzie Bieszczad) 8.2. surowce mineralne i rejony ich dawnej eksploatacji (ropa naftowa: Pogórze Jasielskie, ruda żelaza: Tatry Zachodnie) 8.3. wody mineralne oraz wody geotermalne i ich wykorzystanie, główne rejony uzdrowiskowe Obszary chronione: Babiogórski Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy

20 Pieniński Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy 8.5. Główne ośrodki turystyczne: Ustroń, Wisła, Szczyrk, Wadowice, Zakopane, Szczawnica, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój, Wetlina, Ustrzyki Górne Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny Sudetów ich Przedgórza i Pogórza R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 271 ss. K. Kołpanowicz (red.), Wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, Attyka, Kraków, 303 ss. Milewska M.I. (red.), Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1046 ss. regiony etnograficzne: Podhale, Orawa, Spisz, Łemkowszczyzna i Bojkowszczyzna; układy urbanistyczne wybranych miast: Bielsko-Biała, Żywiec, Biecz, Stary Sącz; zabytki architektury drewnianej (zabudowa Chochołowa, obiekty na małopolskim szlaku architektury drewnianej, drewniane kościoły Małopolski (na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) w: Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej, Sękowej; drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce (na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) w: Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku, Powroźniku, Owczarach i Kwiatoniu (cechy architektoniczne cerkwi łemkowskich i Bojkowskich) miejsca historyczne np. Przełęcz Dukielska, cmentarze wojenne z I wojny światowej.

Regiony turystyczne Polski

Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski Regiony turystyczne Polski wykład (30 godz.) Dr hab. prof. UP Mariusz Szubert Zakład Turystyki i Studiów Regionalnych Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym. Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Regiony turystyczne Polski. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne aktualizacja 2016-2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regiony turystyczne Polski Tourist regions of Poland Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 3 Koordynator

Bardziej szczegółowo

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem charakterystycznym jest

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Turystyka i rekreacja 1. stopnia stacjonarne 2017/2018, sem. 3 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regiony turystyczne Polski Tourist regions of Poland Koordynator dr hab. prof. UP Mariusz Szubert Zespół

Bardziej szczegółowo

Polska ukształtowanie i walory naturalne

Polska ukształtowanie i walory naturalne Polska ukształtowanie i walory naturalne Sabina Tkocz Kraków 2006 Źródło: http://geotur.republika.pl POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: Rozciągłość południkowa wynosi 5 0 50 najdalej na północ wysunięty punkt: Przylądek

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Czas prezentacji do 10-15 minut. Plansze, mapy, tabele i inne graficzne

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (0,5 pkt) Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK. Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce. (stan na r.)

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK. Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce. (stan na r.) województwo dolnośląskie ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce (stan na 31.12.2009 r.) 1. Książański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 28 października

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

1. Wymień nazwy państw (i ich stolic) sąsiadujących z Polską w kolejności, zaczynając od zachodu

1. Wymień nazwy państw (i ich stolic) sąsiadujących z Polską w kolejności, zaczynając od zachodu Geografia wrzesień Liceum klasa III, poziom rozszerzony IX Środowisko przyrodnicze Polski, cz.1 Zapisy podstawy programowej Uczeń: 10. 1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek

Bardziej szczegółowo

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 Eliminacje wojewódzkie 08 marca 2017 r., godz. 10.00 Czas rozwiązywania 60 minut Kod ucznia (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres podstawowy. Grupa A Nr zad. Przewidywana odpowiedź Kryteria zaliczenia Maks. liczba punktów 1. Zwrotnikowa

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup jednostek fizjograficznych znajdujących się na terenie Małopolski

Charakterystyka grup jednostek fizjograficznych znajdujących się na terenie Małopolski Wyżyna Małopolska (341, 342) Na obszarze Małopolski leżą dwie zachodnie podprowincje Wyżyny Małopolskiej: Wyżyna Śląsko-Krakowska (341) i Wyżyna Środkowomałopolska (342). Wyżyna Śląsko-Krakowska (341)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Formy ochrony środowiska w Polsce Parki narodowe obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

PARKI NARODOWE W POLSCE

PARKI NARODOWE W POLSCE PARKI NARODOWE W POLSCE Czym jest park Narodowy? - to wydzielony teren, o powierzchni powyżej 1000 ha, który ze względu na walory przyrodnicze podlega szczególnej ochronie prawnej. W jego obrębie zakazana

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI

KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

Konkurs Poznaj Polskę 2016 pod patronatem miesięcznika Poznaj Swój Kraj

Konkurs Poznaj Polskę 2016 pod patronatem miesięcznika Poznaj Swój Kraj Gliwice, 13 grudnia 2016 r. Konkurs Poznaj Polskę 2016 pod patronatem miesięcznika Poznaj Swój Kraj Imię, nazwisko: Nazwa szkoły: Miejscowość: Wynik: / 100 pkt Nauczyciel: 1. Dobierz formy terenu i nazwę

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

I KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI

I KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI MAPY I KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKI Miejsce Polski na Świecie Miejsce Polski w Europie Polska i kraje sąsiadujące 1.Niemcy 2.Czechy 3.Słowacja 4.Ukraina 5.Białoruś 6.Litwa 7.Rosja GRUDZIĄDZ A TO MAPA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Geomorfologia poziom rozszerzony

Geomorfologia poziom rozszerzony Geomorfologia poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) ą ę ą Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 46....... ł ś ś ż Zadanie 2. (3 pkt) ą ż ż Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 47. Ź ł ą Ś ę ż 1 Zadanie 3. (5 pkt) Źródło:

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: -

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Przedmiot: ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Rok studiów: II, studia I- stopnia Semestr: IV Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne) Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: -

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Przedmiot: ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Rok studiów: II, studia I- stopnia Semestr: IV Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne) Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY Góry orogenezy alpejskiej Najwyższy szczyt Gerlach 2655 m n.p.m. Podział Karpat: Karpaty Zewnętrzne: Pogórze Karpackie Beskidy Karpaty Wewnętrzne Tatry Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski. - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski.  - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7 Zlodowacenie Polski Ok. 1,5 mln lat temu w czwartorzędzie w epoce plejstocenu w Europie a także w Polsce panował bardzo zimny, surowy klimat. Były to doskonałe warunki do tworzenia i rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Lp. Liczba punktów A - b) B km

Lp. Liczba punktów A - b) B km KLUCZ ODPOWIEDZI III ETAP KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Niespokojna Ziemia dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego rok szkolny 2014/2015, możliwa liczba punktów: 70 Lp. Liczba punktów Poprawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnogeograficzne regionalne Polska Południowa - III r. geografii (kod w USOS 0503-CORPP-3-S1)

Ćwiczenia ogólnogeograficzne regionalne Polska Południowa - III r. geografii (kod w USOS 0503-CORPP-3-S1) Ćwiczenia ogólnogeograficzne regionalne Polska Południowa - III r. geografii (kod w USOS 0503-CORPP-3-S1) Zostaną uruchomione 2 grupy po 48studentów: Grupa 1 - prowadzący dr R. Skowron, dr M. Kachnic,

Bardziej szczegółowo

9. 0-4 P, P, P, F 1 pkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź 10. 0-3 Od góry: Dżakarta Wenecja Szanghaj

9. 0-4 P, P, P, F 1 pkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź 10. 0-3 Od góry: Dżakarta Wenecja Szanghaj KLUCZ ODPOWIEDZI II III ETAP KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Niespokojna Ziemia dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego rok szkolny 2014/2015, możliwa liczba punktów: 70 Lp. Liczba punktów Poprawna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie Świętokrzyski Park Narodowy Łysogóry dla natury ul. Suchedniowska 4 [ 26 010 Bodzentyn tel. 41311 5106 fax. 41 311 5106 I swietokrzyskipnorgpl e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl REGON: 260571899 NIP:

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 Etap wojewódzki

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 Etap wojewódzki KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 Etap wojewódzki Nr zad. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 1. 1 7 3 6 8 5 4 2 a) odcinek górny odcinek środkowy odcinek dolny PUNKTY

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Blokdiagramy A-D (załącznik 1) ilustrują budowę geologiczną czterech regionów Polski. Uzupełnij tabelę: w kolumnie 1:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

03. Zadania obliczeniowe z działu kartografia

03. Zadania obliczeniowe z działu kartografia 1. Kampinoski PN Zadanie 1. (3 pkt) Oblicz, ile wynosi w terenie szerokość Wisły na zaznaczonym na mapie odcinku AB. Skala mapy wynosi 1:50 000. Przedstaw obliczenia. Zadanie 8. (1 pkt) Odszukaj na mapie

Bardziej szczegółowo

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie

Bardziej szczegółowo

Regiony turystyczne Polski Południowej

Regiony turystyczne Polski Południowej Regiony turystyczne Polski Południowej II r. turystyki i rekreacji (kod w USOS 0503-RTPPTIR-2-S1) Zostaną uruchomione 3 grupy po 39 studentów: Grupa 1 - prowadzący dr M. Kluba, mgr S. Piszczek, mgr I.

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe"

Edukacja przyrodnicza Polskie parki narodowe Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe" nr zasobu tytuł opis Q/3/PRZ/2/001-002 Dzikie zwierzęta - 1 Q/3/PRZ/2/003-004 Dzikie zwierzęta - 2 Q/3/PRZ/2/005-006 Dzikie zwierzęta - 3 Q/3/PRZ/2/007-008

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1,5 pkt) Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy

Bardziej szczegółowo

Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA

Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA Pomaluj POLSKIE UZDROWISKA Polskie uzdrowiska zapraszają! Zapraszamy do kolorowej zabawy z poznawaniem polskich uzdrowisk. W malowance prezentujemy najbardziej charakterystyczne obiekty i miejsca z pozostałych,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kirschenstein. Charakterystyka sum opadów. w przekroju rocznym

Małgorzata Kirschenstein. Charakterystyka sum opadów. w przekroju rocznym Małgorzata Kirschenstein Charakterystyka sum opadów na obszarze północno zachodniej Polski w przekroju rocznym Celem niniejszej pracy jest charakterystyka dobowych sum opadów ze 185 stacji na obszarze

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Pogórza Beskidzkie Jerzy Antychowicz Położenie Jest niższa północna partia (1)Zewnętrznych Karpat Zachodnich na terenie Polski i Czech Podział Pogórze Zachodniobeskidzkie

Bardziej szczegółowo

14.05.2016 49 (+1) 100 KOSZT parkingów/opłat drogowych (ponosi usługodawca) nie przekracza 50 zł. Hydrologia obszarów zurbanizowanych 1

14.05.2016 49 (+1) 100 KOSZT parkingów/opłat drogowych (ponosi usługodawca) nie przekracza 50 zł. Hydrologia obszarów zurbanizowanych 1 Przetarg na usługi transportowe na realizację zajęć terenowych w IGiGP UJ w 2016 r. Załącznik A do SIWZ CZĘŚĆ 1. Wyjazdy krajowe 1-dniowe Nazwa Orientacyjna trasa* Termin (czas trwania) Minimalna liczba

Bardziej szczegółowo

Co to jest park narodowy?

Co to jest park narodowy? Szymon Hunek Co to jest park narodowy? Jest to duży obszar (w Polsce od 500 ha) o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, historyczno-kulturowych i innych, podlegający ochronie przyrody. POŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY III GIMNAZJUM 1 godzina tygodniowo (I-II okres) I. POŁOZENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI podać wielkość powierzchni pokazać na mapie odcinki granicy Polski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:20:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:20:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2017 godz. 16:20:11 Numer KRS: 0000103761 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania geografii w klasie II gimnazjum.

Plan wynikowy nauczania geografii w klasie II gimnazjum. Plan wynikowy nauczania geografii w klasie II gimnazjum. DZIAŁ POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Geograficzne i polityczne położenie Polski w Europie i na świecie. Skład narodowościowy ludności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH POLSKI Lekcja Temat: Pobrzeża.

II. CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH POLSKI Lekcja Temat: Pobrzeża. II. CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH POLSKI Temat: Pobrzeża. Pobrzeża - wąski pas położony na północy Polski: a) Szczecińskie, b) Koszalińskie, c) Gdańskie (Żuławy Wiślane) obszary depresyjne

Bardziej szczegółowo

1. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych.

1. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych. 1. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasz kraj włączony został do systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Podróż po ziemi ojczystej z bohaterami literackimi.

Konkurs Podróż po ziemi ojczystej z bohaterami literackimi. Konkurs Podróż po ziemi ojczystej z bohaterami literackimi. 1. Danuśka uratowała Zbyszkowi życie w: a) Krakowie b) Ciechanowie c) Tyńcu d) Warszawie 2. Najwięcej stali w Polsce wytapia się w Hucie im.

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW POLSKI

CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW POLSKI CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW POLSKI Studia Podyplomowe Zintegrowane Nauczanie Przyrody Praca Zaliczeniowa mgr inż. Hanna Pyszycka SPIS TREŚCI I. Krajobrazy Nizin 1. Pobrzeża Południowobałtyckie 2. Pojezierza

Bardziej szczegółowo

XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego. Etap III wojewódzki 1 marca 2017

XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego. Etap III wojewódzki 1 marca 2017 XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Etap III wojewódzki 1 marca 2017 Kod ucznia:. Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (31.08-06.09.2012) 1 010 a p 2004512789 150 a Brzegi morskie x fauna 2 010 a p 2004515158 150 a Cechy (rzem.) z Polska y 14-20

Bardziej szczegółowo

Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju. Zajęcia pozalekcyjne - nauczanie zintegrowane Nauczyciel prowadzący: Beata Borek - Gawżyńska

Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju. Zajęcia pozalekcyjne - nauczanie zintegrowane Nauczyciel prowadzący: Beata Borek - Gawżyńska 130 - Polska nasza ojczyzna - wędrówki po kraju (nauczanie zintegrowane) Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_130 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Quizy Quizy

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Autor: Rafał Kwatek 15 luty 2012 r. Cel Kursu Przygotowanie wolontariuszy OM PTTK w Warszawie do egzaminu na PTG

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, Tabela Nr 18 WYKAZ CZĘŚCI BUDŻETOWYCH, PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ROZPATRYWANYCH I OPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Bambino... DLA SZKÓŁ...

Bambino... DLA SZKÓŁ... przedstawiamy państwu najnowszą ofertę > W Y C I E C Z E K S Z K O L N Y C H < BIURA PODRÓŻY B A M B I N O****************************************************** Jesteśmy organizatorem TURYSTYKI DZIECI

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień wojewódzki

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień wojewódzki WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 01/015 GIMNAZJUM Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 01/015, stopień wojewódzki Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 Etap wojewódzki

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 Etap wojewódzki KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Nr zad. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ 1. 2. Rok szkolny 2012/2013 Etap wojewódzki a) A. 7 ; B. 4 1. izarytmiczna lub izolinii, 2. kartogram Wysokość

Bardziej szczegółowo

Opracowała Danuta Stefańska. Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW /99

Opracowała Danuta Stefańska. Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW /99 Opracowała Danuta Stefańska Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW-4014-97/99 Dział W I A D O M O Ś C I O G Ó L N E Nr lekcji Temat lekcji 13 3. Zmiany Ustrój

Bardziej szczegółowo

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR)

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie Konkurs nr 1/2010 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Bardziej szczegółowo

Parki narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce Prezentację wykonała Katarzyna Flaga Materiały przeznaczone dla uczniów gimnazjum. Czym jest park Narodowy??? - to wydzielony teren, który ze względu na walory przyrodnicze podlega

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego III ETAP 17 marca 2012 roku Odpowiedzi i kryteria oceniania Zasady ogólne: 1. Jeżeli uczeń nie przedstawi obliczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego. ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2016/2017

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego. ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2016/2017 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2016/2017 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 11 stron.

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Geografia Turystyczna Polski cz. 1

Geografia Turystyczna Polski cz. 1 Kurs Organizatora Turystyki PTTK 2007/2008 Geografia Turystyczna Polski cz. 1 Małgorzata Gładyś Zakres materiału Położenie Polski Ukształtowanie powierzchni Sieć hydrograficzna Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.09.2011) 1 010 a p 2004321608 150 a Kultura egejska x zabytki 2 010 a p 2004504256 150 a Architektura czeska x zabytki 3 010

Bardziej szczegółowo

1:500000 1955 I warszawskie M-3 Mapa krajoznawcza Polski. Województwo lubelskie 1:500000 1955 I

1:500000 1955 I warszawskie M-3 Mapa krajoznawcza Polski. Województwo lubelskie 1:500000 1955 I SYGN. TYTUŁ SKALA ROK WYDANIE M-1 Mapa miejscowości turystycznych w Polsce (Studium - [1951] I Biura Turystyki Ministerstwa Kolei) M-2 Mapa Polski. Województwo 1:500000 1955 I warszawskie M-3 Mapa Polski.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

Kształtowanie i ochrona krajobrazu Kształtowanie i ochrona krajobrazu Proseminarium licencjackie Zakład Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej dr Ewa Malinowska GEOEKOLOGIA naukowa synteza informacji o środowisku BADANIA CZYSTE służą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Dr Damian Absalon Zespół Koordynujący Projektu Zespół Hydrologów Wydział Nauk o Ziemi w składzie: dr Magdalena Matysik dr Marek Ruman Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Sightseeing. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Sightseeing. Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne Aktualizacja 2016-2017 Nazwa Nazwa w j. ang. Krajoznawstwo Sightseeing Kod ZTIBR Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr hab. Mariusz Szubert, prof.

Bardziej szczegółowo