Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,"

Transkrypt

1 22-23 maja 2014 r. S ztuka maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania wrażeniem audytorium zz Trening dobrych praktyk scenicznych i wykorzystania mowy ciała do budowania autorytetu mówcy zz Poznanie i trening metod budowania skutecznego wystąpienia zz Przyjrzenie się własnej postawie mentalnej wobec prezentacji oraz wskazówki do dalszego treningu z z Wzmocnienie swobody i pewności siebie w sytuacji ekspozycji społecznej i kontaktu z audytorium Psycholog, Trener Psycholog, trener z licencją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany Coach. W trakcie certyfikacji KAIZEN Coach. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji managerskich (stawianie celów, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, coaching), zarządzania przez cele, zarządzania efektywnością (podejście Lean, kaizen), zarządzania zmianą, wystąpień publicznych dla grup specjalistów, jak i kierowników średniego i wyższego szczebla. PATRONI MEDIALNI Miał przyjemność realizować długofalowe projekty dla takich firm jak: Nestle, PZU, Orlen, Kraft Foods, Jysk, Agros Nova, SMYK, PORR Polska, Gillette, Energa, Warta, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Merck CH, Bosch Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Merck CH, Trodat,, Erbud, SVZ, TBM Snacks, Korona. WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 S ztuka wystąpień publicznych to szkolenie obejmujące elementy niezbędne do budowania pozytywnego wrażenia i tworzenia profesjonalnych wystąpień. Znajdziemy tu profesjonalne strategie prowadzenia prezentacji, wykorzystania mowy ciała do kreowania wizerunku oraz budowania współbrzmienia z publicznością. Krok po kroku będziemy tworzyć wystąpienie publiczne korzystając z poznanych technologii i metod. Przeanalizujemy twoje wystąpienie odnajdując w nim mocne strony i obszary, które je osłabiają. Dostaniesz konkretne wytyczne co i jak należy udoskonalić. Popracujemy również nad podejściem do siebie jako mówcy oraz podejściem do publiczności. WARSZTAT Wystąpień Publicznych zanaliza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień. znabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania wrażeniem audytorium. ztrening dobrych praktyk scenicznych i wykorzystania mowy ciała do budowania autorytetu mówcy. zpoznanie i trening metod budowania skutecznego wystąpienia. zprzyjrzenie się własnej postawie mentalnej wobec prezentacji oraz wskazówki do dalszego treningu. zwzmocnienie swobody i pewności siebie w sytuacji ekspozycji społecznej i kontaktu z audytorium. 2

3 22 23 maja 2014 r. DZIEŃ I 8.30 REJESTRACJA I PORANNA KAWA 9.00 I MODUŁ SESJA WPROWADZAJĄCA WPROWADZENIE DO WARSZTATU Poznanie indywidualnych oczekiwań i potrzeb uczestników. Autoanaliza własnych mocnych stron mówcy i obszarów rozwoju. GŁOS PODSTAWOWE NARZĘDZIE MÓWCY Skuteczne wykorzystanie potencjału głosu: ćwiczenia artykulacyjne. Techniki pracy z głosem i oddechem PRZERWA NA KAWĘ II MODUŁ SESJA METOD AUTOPREZENTACYJNYCH SCENA Zaplanowanie układu sali, sceny i pomocy audiowizualnych. Bazowe wytyczne i dobre praktyki zachowań na scenie. STÓŁ PREZENTACYJNY Komunikacja niewerbalna przy stole. Zarządzanie przestrzenią stołu i miejscami, moje twoje. MOWA CIAŁA Mówca jako odkryta karta co czyta z Ciebie publiczność i jak na Ciebie reaguje? Dlaczego pierwsze wrażenie jest tak ważne i jak je odpowiednio wygenerować? Znaczenie gestów, postawy ciała, mimiki i tonu głosu w wywieraniu wpływu na publiczność LUNCH III MODUŁ SESJA ANALIZY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW Sesja nagrań prezentacji uczestników i analizy stron mocnych i elementów do rozwoju ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW DZIEŃ II 9.00 I MODUŁ SESJA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY MENTALNEJ PREZENTERA Kondycja emocjonalno-psychiczna a siła oddziaływania i wiarygodności wystąpienia. Trema rozpoznanie poziomu stresu przed wystąpieniem i poznanie metody minimalizowania jego negatywnego oddziaływania II MODUŁ SESJA METOD BUDOWANIA WYSTĄPIENIA Technologie prezentacji treści dopasowanych do potrzeb i oczekiwań audytorium. Budowanie koncepcji wystąpienia. Struktura przekazywania informacji krzywa pamięci, 3P, język korzyści PRZERWA NA KAWĘ III MODUŁ SESJA ANALIZY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW CZ. I Sesja nagrań prezentacji uczestników i analizy wystąpień metodą stop klatka LUNCH IV MODUŁ SESJA NAGRANIOWA PREZENTACJI UCZESTNIKÓW CZ. II Sesja nagrań prezentacji uczestników i analizy wystąpień. Wskazówki merytoryczne i zestaw dobrych praktyk komunikacyjnych z audytorium ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA WARSZTATÓW, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW Warsztat poprowadzi: Psycholog, Trener 3

4 WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: Wszystkich, którzy chcą swobodnie i wiarygodnie prezentować siebie, swój zespół, produkty, czy usługi. Pokazujemy i uczymy co zrobić, by stać się mistrzem retoryki. Serdecznie zapraszamy członków zarządów, prezesów, managerów wysokiego i średniego szczebla, kierowników, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, wykładowców, prezenterów, urzędników administracji i innych, którzy występują publicznie. INFORMACJA O PRELEGENCIE: Psycholog, trener z licencją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany Coach. W trakcie certyfikacji KAIZEN Coach. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu kompetencji managerskich (stawianie celów, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, coaching), zarządzania przez cele, zarządzania efektywnością (podejście Lean, kaizen), zarządzania zmianą, wystąpień publicznych dla grup specjalistów, jak i kierowników średniego i wyższego szczebla. Miał przyjemność realizować długofalowe projekty dla takich firm jak: Nestle, PZU, Orlen, Kraft Foods, Jysk, Agros Nova, SMYK, PORR Polska, Gillette, Energa, Warta, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Merck CH, Bosch Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Merck CH, Trodat,, Erbud, SVZ, TBM Snacks, Korona. ORGANIZATOR MMC Szkolenia to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która została powołana aby w specjalistyczny sposób zadbać o podniesienie kwalifikacji personalnych i umiejętności osobistych członków zespołów, tak aby zdobyta wiedza przełożyła się na wzrost efektywności jednostki w firmie oraz wzrost pozycji organizacji w mikrootoczeniu. Oferta skierowana jest do firm, które podnoszą rozwój kadry pracowniczej i mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę i poprawa ich umiejętności przenosi się na pozytywne efekty całej organizacji. Na ofertę składają się pojedyncze szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich, jak i również kompleksowe pakiety szkoleń, w których Uczestnik przechodzi przez cały proces kształcenia, zaczynając od budowania samoświadomości, a skończywszy na rozwoju umiejętności zawodowych związanych z poprawą kompetencji zarządzania zespołem. Więcej informacji: Ewelina Polak tel: kom Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor w budynku Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123A - 26 piętro, Warszawa 4

5 FORMULARZ ZAMÓWIENIA ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. TAK, chcę wziąć udział w warsztacie: wystąpień publicznych, termin maja 2014 r. Cena: 1495 zł + 23% VAT do 25 kwietnia 2014 r. / Cena: 1895 zł + 23% VAT po 25 kwietnia 2014 r. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Telefon Fax TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Warunki uczestnictwa 1. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 4. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 5. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 6. W przypadku rezygnacji do 25 kwietnia 2014 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 7. W przypadku rezygnacji po 25 kwietnia 2014 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 10. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. data i podpis pieczątka firmy

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje 23-26 sierpnia 2009r. 23.08.2009r. (niedziela) Przyjazd i zakwaterowanie od godz. 15.00 w Hotelu Rybak w Międzyzdrojach DZIEŃ PIERWSZY; 24.08.2009r. (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo