MARKETING I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI W REGIONIE PEDAGOGIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI W REGIONIE PEDAGOGIKA"

Transkrypt

1 AKTNG AĄDAN LACÓKAM DUKACYJNYM Studia magisterskie drugiego stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich KUNK: DAGOGKA SCJALNOŚĆ: MAKTNG AĄDAN LACÓKAM DUKACYJNYM GON GON

2 Specjalność Marketing i arządzanie lacówkami dukacyjnymi w egionie w ramach kierunku studiów edagogika wpisuje się w koncepcję gospodarki opartej na wiedzy, w której wysoki wzrost gospodarczy warunkowany jest intensywnymrozwojemwiedzyidoświadczenia. procesietymkluczową rolę odgrywają usługi edukacyjne oraz profesjonalne nimi zarządzanie. roponowana specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne z jednoczesnym nabyciem kompetencji w zakresie działalności marketingowej, zarządzania i organizacji działalności placówek edukacyjnych różnego typu i stopnia sformalizowania, atakże umiejętności z zakresu kreowania wizerunku placówek edukacyjnych, diagnozowania specyfiki regionu, w którym działa wybrana placówka. Studia stwarzają również okazję zapoznania się z możliwościami i zasadami pozyskiwania dotacji i egzekwowania subwencji na szeroko pojętą działalność edukacyjną. Dla kogo? [Na zdjęciu studentki Miw i roku studiów; fot. lona akowicz]

3 Dlaczego warto wybrać specjalność Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie? Specjalność Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie: ozwala wykorzystać kompetencje nabyte na studiach licencjackich ozwala nabyć kwalifikacje pedagogiczne ozwala zdobyć zupełnie nową wiedzę ozwala nabyć kompetencje zarządzania placówkami edukacyjnymi różnego typu ozwala zdobyć doświadczenie ozwala spróbować własnych sił w przygotowaniu i prowadzeniu własnego projektu edukacyjnego

4 ramach specjalności Marketing i arządzanie lacówkami dukacyjnymi w egionie: ostało podpisane porozumienie z Fundacją spierania Organizacji ozarządowych UMBLLA, która swoim wsparciem obejmuje ponad 200 organizacji pozarządowych, zajmujących się różnorodną działalnością edukacyjną i umożliwiających realizowanie odpowiedzialnych zadań przez studentów specjalności w ramach praktyk zawodowych. onadto studenci Miw mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez fundację w ramach projektu Centrum Sektor3, a pracownicy Fundacji zostali zaproszeni do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach specjalności. ramach współpracy z Centrum dukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu rocławskiego studenci specjalności Marketing i arządzanie lacówkami dukacyjnymi w egionie, którzy w przyszłości zamierzają piastować stanowisko dyrektora publicznej placówki oświatowej, mogą jeszcze pod koniec studiów podjąć uzupełniające studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. rzygotowywane przez CN studia podyplomowe stanowią uzupełnienie treści realizowanych w ramach specjalności Miw. kim współpracujemy?

5 rogram studiów został przygotowany zarówno dla osób szukających zatrudnienia, jak i pragnących prowadzić samodzielną działalność edukacyjną, dlatego też oprócz przedmiotów podstawowych nadających kwalifikacje pedagogiczne, zostały w nim uwzględnione przedmioty specjalistyczne sytuujące się w kilku obszarach tematycznych: Czego uczymy?

6 dukacja regionalna stotnym elementem specjalności jest edukacja regionalna na zajęciach prezentowane są walory różnych regionów olski, a także potencjał, jaki stanowią w kontekście pozyskiwania finansów z uropejskich Funduszy Społecznych. [Międzynarodowy Festiwal Folkloru iem Górskich; fot. Anna Haratyk] [Ćwiczenia z dukacji regionalnej fot. Anna Haratyk] [nętrze chaty góralskiej, fot. Anna Haratyk]

7 rojekty realizowane wspólnie ze studentami Miw M i w rzedsiębiorczość w dolnośląskiej praktyce edukacyjnej współfinansowany ze środków budżetu ojewództwa Dolnośląskiego projekt naukowo dydaktyczny realizowany w czerwcu 2014 roku w adkowie. odczas weekendowego seminarium studenci Miw mieli okazję wziąć udział w warsztatach, których celem było przygotowanie do samodzielnego startu w rzeczywistość rynkową. Studenci dowiedzieli się między innymi: Jak założyć działalność gospodarczą? Jak prowadzić rozliczenia z US i US? Co to jest model biznesowy LAN STAT U? Jak kształtować wizerunek placówki edukacyjnej? Nie zabrakło również czasu na integrację i odrobinę wypoczynku. Grywalizacja w zarządzaniu karierą w dolnośląskiej praktyce edukacyjnej współfinansowany ze środków budżetu ojewództwa Dolnośląskiego projekt naukowodydaktyczny realizowany w listopadzie 2014 roku we rocławiu. Studenci Miw mieli okazję zapoznać się nie tylko w wybranymi aspektami zarządzania karierą, ale także z nowoczesną metodą nauczania zgrywalizowanego. trakcie pięciodniowego seminarium wcielili się w role zdobywców obcej planety, którzy musieli zdobyć nowy, zupełnie nieznany rynek

8 ykładowcy: rof. zw. dr hab. Stefania alasek - historyk oświaty, kierownik akładu Historii dukacji, inicjatorka i edaktor Naczelny czasopisma naukowego ychowanie w odzinie, członek Kolegiów edakcyjnych i ad Naukowych wielu czasopism naukowych. Od wielu lat członek ady Naukowej Fundacji "romyk Słońca" we rocławiu. M Dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. Ur. historyk oświaty, od kilku lat zajmuje się także zagadnieniami kultury życia codziennego, w tym etykiety w biznesie i zarządzaniu. Dr Anna Haratyk - pedagog, obszary badawcze: historia wychowania, edukacja regionalna, etnopedagogika. Od 20 lat współpracuje z ośrodkami naukowymi na Ukrainie oraz placówkami kulturalno-oświatowymi na Litwie. ramach tej współpracy prowadzi badania naukowe, organizuje wizyty studyjne oraz praktyki studenckie. Od 2002 roku jest opiekunem Koła Naukowego Studentów edagogiki TNO. Dodatkowo współpracuje z ełnomocnikiem ektora ds. Studentów z Ukrainy. Dr Kamila Gandecka - pedagog, zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, edukacji międzykulturowej, historii wychowania. Od 2001 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku lokalnym. ramach tej współpracy organizowała letnie obozy młodzieżowych liderów z olski i osji, koordynowała projekty z zakresu profilaktyki młodzieżowej, prowadziła warsztaty umiejętności społecznych dla różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo współpracuje z ełnomocnikiem ektora ds. Studentów z Ukrainy. Dr wa Jurczyk-omanowska absolwentka prawna i pedagogiki, prezes Stowarzyszenia AVC (od 2007r.), współzałożycielka i zastępca redaktora naczelnego w czasopiśmie ychowanie w odzinie (od 2010r.), inicjatorka i kierownik espołu Badawczego Gier i nnowacji w dukacji dutainment (od 2013r.), członek międzynarodowej sieci naukowej Gerontoludic Society (od 2014r.), prywatnie pasjonatka żeglarstwa i sportów outdorowych. Dr Mirosław iwowarczyk pedagog, członek licznych komisji ds. dydaktycznych i organizacyjnych w Uniwersytecie rocławskim. Od 1998 r. organizator współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Fakultetem edagogicznym Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie; członek komitetu redakcyjnego: międzynarodowego czasopisma Czech-olish Historical and edagogical Journal i Sbornika raci edagogicke Fakulty Masarykovy Univerzity ada Spolecenskych Ved. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na szeroko rozumianej problematyce aktywności społeczno-kulturalnej i oświatowej społeczności lokalnych zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej, a także na problematyce z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, głównie na zagadnieniach dotyczących stylów kierowania placówkami edukacyjnymi i fundraisingiem. Dr Jolanta Szablicka-Żak historyk oświaty, prezes Towarzystwa Opieki nad ięźniami, swoje zaangażowanie i aktywność społeczną wyraża w sentencji: Działanie ludzi w organizacjach pozarządowych porównywane jest do aktywności korzeni trwa, których siła i niezniszczalność tkwi w liczebności i wzajemnych powiązaniach.

9 Absolwenci specjalności Marketing i arządzanie lacówkami dukacyjnymi w egionie są przygotowani do podjęcia pracy, a także pełnienia funkcji kierowniczych oraz samodzielnego prowadzenia działalności edukacyjnej w obszarach trzech sektorów współczesnego państwa: sektora publicznego (obejmującego szkoły i uczelnie publiczne, atakże jednostki samorządu terytorialnego, urzędy i agendy zajmujące się problematyką edukacji), sektora prywatnego (szkoły i uczelnie prywatne, ale również prywatne firmy kształcące swych pracowników i wszelkiego rodzaju ośrodki szkoleniowo edukacyjne), a także sektora obywatelskiego (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, organizacje wolontariackie, etc.). Gdzie może pracować absolwent Miw? Sektor publiczny administracja publiczna, lokalna, samorządowa Sektor prywatny nastawiony na zysk Sektor obywatelski Organizacje pozarządowe

10 Koordynatorzy M dr Mirosław iwowarczyk dr wa Jurczyk omanowska ewa.jurczyk

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób

Unikatowy projekt dla 6,5 tys. osób pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 50 CZERWIEC 2009 Centrum Usług Ewaluacyjnych Strukturalna i ofertowa nowość W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie, w ramach Podlaskiego Centrum FRDL

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TRWAŁEGO ROZWOJU KIM JESTEŚMY? IDEA COWORKINGU. PRACUJ RAZEM Z INNYMI! PRAKTYCZNA STRONA PRACY W COWORKINGU - WYWIAD

INSTYTUT TRWAŁEGO ROZWOJU KIM JESTEŚMY? IDEA COWORKINGU. PRACUJ RAZEM Z INNYMI! PRAKTYCZNA STRONA PRACY W COWORKINGU - WYWIAD www.mojasiedziba.pl biuro@mojasiedziba.pl Ul. Ozimska 4/7 45-057 Opole Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju Nr 1 Marzec 2015 Publikacja bezpłatna INSTYTUT TRWAŁEGO ROZWOJU KIM JESTEŚMY? IDEA COWORKINGU.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo