Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI"

Transkrypt

1 Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007

2 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów niezbędnych lub przynajmniej zalecanych podczas implementacji zdalnego dostępu do zasobów firmy, przy zastosowaniu takich technologii jak L2TP/IPsec i PKI. Wykorzystanie certyfikatów do zestawiania i zabezpieczania połączeń VPN, jest obecnie najsilniejszą formą uwierzytelniania wspieraną przez system Windows Server Zarówno gdy chodzi o połączenie pojedynczego użytkownika z serwerem, jak i całych sieci. Środowisko testowe zostało przedstawione na poniższym rysunku (Rys. 1-1). Podczas testu, zainstalujemy CA i IAS na kontrolerze domeny. Jednak w środowisku produkcyjnym, w miarę możliwości, zalecana jest izolacja poszczególnych ról. Mamy więc zdalnego klienta, którego chcemy podłączyć do naszej sieci wykorzystując do tego celu tunel L2TP/IPsec. Dodatkowo uwierzytelnienie i zabezpieczenie tunelu ma być realizowane przy pomocy certyfikatów. (Rys. 1-1) Zanim zabierzemy się za instalację i konfigurację poszczególnych elementów, kilka słów na temat technologii z których będziemy korzystać. Co tak naprawdę kryje się pod określeniem L2TP over IPSec? L2TP/IPsec, jako alternatywa dla PPTP, oferuje znacznie wyższy i szerszy poziom zabezpieczenia komunikacji w sieciach VPN, włączając w to: Integralność danych (Integrity). Gwarancja, że dane nie zostały podmienione lub zniekształcone podczas przesyłania. Poufność danych (Confidentiality). Szyfrowanie danych przed ich wysłaniem do sieci. Niezaprzeczalność (Non-repudiation). Oznacza, że strony połączenia nie mogą zanegować wysłanych przez siebie danych. Atak powtórzeniowy (Replay-attack / man-in-the-middle attack). Ochrona przed nieautoryzowaną retransmisją, np. danych uwierzytelniających. L2TP, czyli Layer 2 Tunneling Protocol, powstał z połączenia właściowści dwóch innych protokołów wykorzystywanych do tunelowania ramek PPP (Point-to-Point Protocol): Cisco Layer 2 Forwarding (L2F) i Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). Oprócz PPP może współpracować także z innymi protokołami warstwy drugiej modelu OSI, takimi jak Frame Relay, X.25, Ethernet, czy ATM. L2TP jest obecnie uznanym standardem jeżeli chodzi o kapsułkowanie ramek PPP w sieciach IP. Komunikacja odbywa się na porcie 1701 protokołu UDP (User Datagram Protocol). L2TP

3 wspiera uwierzytelnienie wzajemne (mutual authentication) obu stron tunelu jednak nie definiuje mechanizmów zabezpieczających ten tunel. Do tego właśnie wykorzystywany jest IPsec. Pakiet L2TP. (Rys. 1-2) IPsec, to właściwie cały zestaw protokołów (ISAKMP/IKE, Oakley, IPsec AH, IPsec ESP), który umożliwia uwierzytelnienie i szyfrowanie komunikacji pomiędzy dwoma węzłami na poziomie pakietu. Zestawienie połączenia przy pomocy IPsec jest dwufazowe. W części pierwszej IKE negocjuje ustawienia bezpiecznego kanału (Security Association (SA)). Uwierzytelnia obie strony połączenia (shared secret, certyfikaty X.509) i określa algorytm szyfrowania (DES, 3DES) i mieszania (MD5, SHA). Pomyślne zakończenie tej fazy zaowocuje utworzeniem bezpiecznego kanału ISAKMP SA. W fazie drugiej określane są protokoły jakie mają być wykorzystane do ochrony ruchu IP. Mowa o Authentication Headers (AH), Encapsulating Security Payload (ESP) lub kombinacji obu. Również w tej fazie negocjowane są algorytmy szyfrowania i haszowania. Należy pamiętać o tym, że ze względu na specyfikę działania, AH nie może być wykorzystany jeżeli pakiety w którymś momencie muszą być przesłane przez urządzenie NAT. Dzieje się tak dlatego, że zabezpieczenia AH obejmują cały pakiet, włącznie z nagłówkiem IP i jakakolwiek zmiana w pakiecie jest niedopuszczalna. Poza tym, AH oferuje uwierzytelnianie i integralność pakietów, ale nie zapewnia ich poufności. W odróżnieniu od AH, ESP dodatkowo (oprócz uwierzytelniania i integralności) szyfruje zawartość pakietu algorytmem DES lub 3DES. Natomiast nagłówek IP nie jest chroniony, dzięki czemu jest możliwe przesyłanie ruchu IPsec zabezpieczonego ESP poprzez urządzenia NAT, przy założeniu obsługi protokołu NAT-T na obu końcówkach tunelu. Pakiet L2TP zaszyfrowany IPSec ESP (Rys. 1-3) Kombinacja technologii oferowanych przez L2TP i IPsec umożliwia nam bezpieczne połączenie ze sobą tak całych sieci, jak i pojedynczych komputerów. Również a może zwłaszcza gdy musimy zapewnić bezpieczną wymianę danych wykorzystując publiczne kanały komunikacyjne (Internet). W przeszłości, barierą dość często ograniczającą wykorzystanie tego duetu, był brak wsparcia dla NAT. Jednak problem ten został rozwiązany przy pomocy nowego protokołu NAT-Traversal (NAT-T), który umożliwił przepływ ruchu IPsec poprzez urządzenia pełniące funkcje NAT. Nie zapominajmy o tym, że Windows 2000

4 Server nie oferuje wsparcia dla tego protokołu. Krótko mówiąc, jeżeli nasz serwer VPN zostanie skonfigurowany na systemie Windows 2000 Server znajdującym się za NAT-em, to wykorzystanie L2TP/IPSec będzie niemożliwe. Pakiet IPsec NAT-T (Rys. 1-4) Przejdźmy teraz do konfiguracji naszego środowiska. Kontroler Domeny Przygotowanie AD W naszej domenie tworzymy grupę globalną VPN Users (rys 2-1) i dodajemy do niej użytkowników, którzy będą korzystać z dostępu zdalnego. (Rys. 2-1) Grupę tę wykorzystamy przy tworzeniu Remote Access Policy podczas konfiguracji Internet Authentication Server. Dodatkowo upewniamy się, że na zakładce Dial-in we właściwościach kont użytkowników zaznaczona jest opcja Control Access Through Remote Access Policy (Rys. 2-2).

5 (Rys. 2-2) W przypadku gdy opcja ta będzie nieaktywna (Rys. 2-3), (Rys. 2-3)

6 Powinniśmy zwrócić uwagę na poziom funkcjonalności domeny, gdyż kontrola dostępu poprzez Remote Access Policy nie jest możliwa w sytuacji gdy AD działa w trybie mixed mode. Więcej informacji na ten temat: Dial-In Options Unavailable with Active Directory in Mixed Mode. To w jakim trybie działa nasze AD, możemy sprawdzić klikając w przystawce Active Directory Users and Computers (ADUC) prawym przyciskiem myszy na nazwie naszej domeny i wybierając z menu Properties (Rys. 2-4). (Rys. 2-4) Zmianę z Windows 2000 mixed mode na Windows 2000 native lub Windows Server 2003, przeprowadzimy klikając w ADUC prawym na nazwie naszej domeny i wybierając Raise Domain Functional Level... (Rys. 2-5)

7 (Rys. 2-5) Po zakończonej konfiguracji wszystkich elementów opisanych w tym artykule, nadanie nowym użytkownikom prawa do zdalnego logowania (lub pozbawienie go), będzie się sprowadzało jedynie do modyfikacji listy członków grupy VPN Users. No i ewentualnie drobnego szczegółu pod postacią importu certyfikatów na komputerach nowych klientów VPN. Internet Information Services (IIS) Jedną z funkcjonalności CA, z której będziemy za chwilę korzystać, jest Certificate Services Web Enrollment Support. Komponent ten umożliwia generowanie żądań i instalację certyfikatów z poziomu przeglądarki internetowej. Jednak do poprawnego działania wymaga on instalacji na serwerze IIS z włączoną obsługą Active Server Pages (ASP). Aby zainstalować IIS na naszym DC Przechodzimy do Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs. 2. W Add or Remove Programs klikamy na Add/Remove Windows Components. 3. W oknie Windows Components Wizard zaznaczamy komponent Application Server i zatwierdzamy przyciskiem Next. Certificate Authority (CA) Najszybciej i z pewnością najtaniej, skorzystamy z dobrodziejstw technologii PKI (Public Key Infrastructure), instalując własny Urząd Certyfikacyjny. Mamy do wyboru dwa rodzaje CA. Enterprise i Stand-alone.

8 Wymagania jakie muszą być spełnione, aby instalacja Enterprise root CA zakończyła się sukcesem: Domena Active Directory Usługa DNS Serwer na którym instalujemy CA musi być członkiem domeny Użytkownik przeprowadzający instalację musi należeć do grupy Enterprise Admins Instalacja CA 1. Przechodzimy do Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs. 2. Następnie klikamy na Add/Remove Windows Components. 3. W oknie Windows Components Wizard zaznaczamy Certificate Services. 4. Po zaznaczeniu komponentu CA, otrzymamy ostrzeżenie informujące nas o ograniczeniach związanych z ewentualną chęcią zmiany nazwy serwera, bądź domeny do której należy serwer CA. Upewnijmy się więc wcześniej, że posiada on właściwą nazwę i że nie mamy w planach odłączenia go od domeny, lub przeniesienia do innej. Oczywiście akceptujemy ostrzeżenie klikając Yes. 5. W następnym oknie określamy typ CA. Zostawiamy zaznaczone: Enterpise root CA. 6. Okno CA Identifying Information pozwala nam na wybranie nazwy dla naszego Urzędu Certyfikacyjnego. Wpisujemy wybraną nazwę, np. Firma CA. 7. W następnych oknach konfiguracyjnych akceptujemy standardowe ustawienia. 8. W trakcie instalacji otrzymamy ostrzeżenie o konieczności chwilowego zatrzymania Internet Information Services (Rys. 3-1). (Rys. 3-1) Jak i o włączeniu Active Server Pages (ASP) (Rys. 3-2.). Wyrażamy akceptację, w obu przypadkach klikając Yes. (Rys. 3-2) Jeżeli nasze środowisko zdalnego dostępu będzie wystarczająco statyczne, to po wystawieniu certyfikatów niezbędnych do połączeń VPN, możemy podnieść bezpieczeństwo serwera CA, deaktywując obsługę skryptów ASP w IIS. W przypadku gdy jedynym powodem instalacji IIS była funkcjonalność naszego CA, jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie całkowite zatrzymanie strony Default Web Site. Po zakończeniu instalacji CA, sprawdzamy dostępność komponentu Certificate Services Web Enrollment Support. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę i przechodzimy do Na ekranie powinna pojawić się strona naszego świeżo zainstalowego CA (Rys. 3-3).

9 (Rys 3-3) Teraz dodamy szablon, na podstawie którego wygenerujemy żądanie wydania certyfikatu do zabezpieczania połączeń IPsec. Niestety, możliwość definiowania własnych szablonów i korzystania z nich, otrzymujemy dopiero w sytuacji, gdy nasze CA zainstalujemy na Windows Server 2003, Enterprise Edition. Z powodów głównie finansowych, nie zawsze dysponujemy tą wersją systemu, dlatego skorzystamy z tego, co jest dostępne w wersji Standard. Szablon IPSec (Offline request) 1. Uruchamiamy przystawkę CA. Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Certification Authority. 2. Zaznaczamy Certificate Templates. 3. Po kliknięciu prawym na Certificate Templates, wybieramy z menu New -> Certificate Template to Issue. 4. Zaznaczamy szablon IPSec (Offline request) (Rys. 4-1) i zatwierdzamy klikając OK.

10 (Rys. 4-1) Internet Authentication Service (IAS) Internet Authentication Service (Usługa Uwierzytelniania Internetowego) jest implementacją RADIUS-a (Remote Authentication Dial-In User Service) w Windows Server Potrafi wiele, jednak w naszym przykładzie, jego rola będzie się sprowadzać do uwierzytelniania poświadczeń wprowadzanych przez użytkowników (w bazie kont Active Directory) i autoryzacji dostępu. Dlatego IAS musi być zainstalowany na serwerze, który jest członkiem naszej domeny. Instalacja IAS 1. Otwieramy aplet Start -> Control Panel -> Add or Remowe Programs. 2. Klikamy na Add/Remove Windows Components. 3. Następnie zaznaczamy Networking Services, klikamy na Details i wybieramy komponent Internet Authentication Service (Rys. 5-1).

11 (Rys. 5-1) Remote Access Policies Remote Access Policies (Zasady Dostępu Zdalnego) są zbiorem reguł/warunków, które określają, kiedy połączenie zostanie zaakceptowane, bądź też odrzucone. Utworzymy teraz na nasze potrzeby taką zasadę dostępu zdalnego i zagwarantujemy autoryzację członkom domenowej grupy VPN Users. 1. Uruchamiamy przystawkę IAS znajdującą się w Administrative Tools. 2. Klikamy prawym klawiszem na Remote Access Policies i wybieramy New Remote Access Policy, co spowoduje uruchomienie kreatora. 3. Upewniamy się, że jest zaznaczona opcja Use the wizard to set up a typical policy for a common scenario i wpisujemy nazwę dla naszej zasady dostępu. 4. W następnym oknie wybieramy jedynie pierwszą opcję: VPN. 5. Kolejny krok umożliwia nam wybranie autoryzacji na poziomie pojedynczego użytkownika lub grupy. Zaznaczamy opcję Groups i dodajemy wcześniej utworzoną grupę dla użytkowników zdalnych, którą w naszym przypadku jest VPN Users. 6. Akceptujemy proponowaną metodę uwierzytelniania MS-CHAPv2 i przechodzimy dalej. 7. W oknie określającym poziom szyfrowania, odznaczamy dwie pierwsze opcje i zostawiamy jedynie nasilniejszą dostępną formę szyfrowania Triple DES or MPPE 128-bit. 8. Kończymy proces tworzenia nowej zasady dostępu zdalnego klikając na Finish.

12 Sprawdźmy, czy nasza zasada znajduje się powyżej ogólnych zasad typu Deny (Rys. 6-1), ponieważ są one przetwarzane w kolejności, nieco upraszczając: do pierwszej pasującej. IAS, jak widzimy, podczas instalacji utworzył standardowe reguły typu Deny, które uniemożliwią nam połączenie w przypadku, gdy któraś z nich zostanie zaaplikowana przed naszą polityką dostępu. Więcej informacji na temat przetwarzania żądań połączeń: Processing a connection request. (Rys. 6-1) Dodajemy klienta RADIUS W naszym przykładzie, serwer VPN będzie przekazywał poświadczenia uwierzytelniające do serwera IAS. Musimy poinformować IAS o tym fakcie. Zrobimy to, definiując serwer VPN jako klienta RADIUS na serwerze IAS. 1. Przechodzimy do przystawki IAS, którą znajdziemy w Administrative Tools i klikamy prawym przyciskiem myszy na RADIUS Clients, a następnie z menu wybieramy New RADIUS Client. 2. Podajemy adres naszego serwera VPN ( ). 3. Następnym krokiem będzie wybranie Client-Vendor. Jako że klientem IAS-a jest w naszym scenariuszu Windows Server 2003, wybieramy z listy: Microsoft. 4. Wpisujemy shared secret. 5. Zaznaczamy opcję Request must contain the Message Authenticator attribute (Rys. 7-1) i kończymy kreatora klikając na Finish.

13 (Rys. 7-1) Warto w tym miejscu wspomnieć o funkcji jaką pełni shared secret (wspólne hasło). Otóż są nim szyfrowane niektóre elementy komunikacji pomiędzy klientami RADIUS i serwerem IAS, takie jak np. hasło użytkownika. Jest on wykorzystywany również do sprawdzania, czy wiadomości przesyłane pomiędzy klientem i serwerem nie zostały w międzyczasie zmodyfikowane. Zapewnia więc ich integralność. Zaleca się, aby shared secret złożony był przynajmniej z 22 znaków (maksymalnie 128) i zawierał litery, cyfry i znaki specjalne, oraz aby był co jakiś czas zmieniany. Przykład takiego ciągu znaków: A4U(dZ^YaQT%Rg6EW#4uWul!by6UhHe*. Komunikacja z serwerem IAS może stać się celem ataków brute force, dlatego naprawdę istotne jest, aby wspólne hasło, które wybierzemy, spełniało zalecenia wymienione powyżej. Zaznaczenie opcji Request must contain the Message Authenticator attribute podwyższy bezpieczeństwo, kiedy uwierzytelnianie realizowane jest protokołami PAP, CHAP, MS-CHAP i MS-CHAP v2. Po jej aktywowaniu, każda wiadomość RADIUS zostanie wzbogacona o hasz MD5 całej wiadomości, gdzie za klucz posłuży nasz shared secret. Serwer IAS, akceptuje przychodzące wiadomości RADIUS typu "Access-Request" tylko z adresów IP zdefiniowanych wcześniej przez nas jako adresy klientów RADIUS. Wymóg posiadania dodatkowego atrybutu w postaci haszu MD5, zabezpieczy przed ewentualnym fałszowaniem (spoofing) adresów źródłowych klientów RADIUS i przed ich modyfikacją, gdyż wiadomości pozbawione tego atrybutu uwierzytelniającego, bądź posiadające błędny hasz, będą po prostu przez serwer IAS odrzucane. Z pewnością warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, zwłaszcza gdy w naszej domenie skonfigurowana jest polityka haseł, a konkretnie ustawienie Account Lockout Policy: Account lockout threshold. Chodzi o metodę brute-force skierowaną na konta użytkowników posiadających prawo zdalnego dostępu. Użycie L2TP/IPsec znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia, gdyż najpierw osoba chcąca skorzystać z tej metody, musiałaby wejść w posiadanie certyfikatów niezbędnych do zestawienia kanału IPsec. Nie eliminuje jednak tego zagrożenia całkowicie, nawet przy założeniu, że ograniczymy dostęp po PPTP.

14 Może zaistnieć taka sytuacja, kiedy konta użytkowników w AD będą regularnie blokowane, ponieważ podczas ataku brute-force, serwer IAS będzie próbował uwierzytelnić użytkownika, przesyłając poświadczenia do kontrolera domeny i po kilku (w zależności od naszej polityki haseł) nieudanych próbach, zadziała domenowa polityka blokady konta. Jednak nawet jeżeli nie uaktywniliśmy w AD blokady kont, to i tak nie chcemy przecież zezwolić na nieograniczone korzystanie z brute-force, które w końcu mogłoby zakończyć się powodzeniem. ;-) Aby temu zapobiec, musimy odpowiednio skonfigurować serwer IAS. Umożliwi nam to ustawienie blokady konta dostępu zdalnego w rejestrze systemu przeprowadzającego uwierzytelnianie. W naszym przypadku będzie to więc serwer IAS. Dokonujemy modyfikacji klucza (Rys 7-2): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout (Rys. 7-2) Jak widać, możemy wykorzystać dwie funkcje: MaxDenials i ResetTime (mins). Pierwsza z nich określa liczbę nieudanych logowań, po której osiągnięciu następne próby będą odrzucane. Wartość 0 oznacza, że opcja ta jest nieaktywna. ResetTime określa oczywiście przedział czasu w minutach, po upływie którego, resetowany jest licznik nieudanych prób logowania. Standardowym ustawieniem jest 2880, czyli 48 godzin. Logiczne wydaje się uzależnienie wartości MaxDenials od ewentualnego domenowego maksimum. Skoro więc w Active Directory blokujemy konto po np. 5 nieudanych próbach, to na serwerze IAS, wartość MaxDenials nie powinna być wyższa niż 4. W przypadkach gdy, z różnych względów, zechcemy ręcznie odblokować konto, to będziemy musieli usunąć odpowiedni podklucz w rejestrze, odpowiadający nazwie zablokowanego konta użytkownika (Rys. 7-3). Znajdziemy go w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout\ (Rys. 7-3)

15 Serwer VPN Teraz możemy rozpocząć konfigurację naszego serwera VPN. 1. W tym celu przechodzimy do Administrative Tools i uruchamiamy przystawkę Routing and Remote Access. 2. Na ekranie powitalnym kreatora klikamy Next i przechodzimy do konfiguracji. 3. Naszym celem jest bezpieczne podłączenie zdalnych użytkowników do firmowej sieci, dlatego wybieramy opcję pierwszą, Remote Access (dial-up or VPN). 4. Założyliśmy, że nasi użytkownicy dysponują szerokopasmowym dostępem do Internetu i nie będą się wdzwaniać bezpośrednio do serwera VPN, dlatego w następnym oknie zaznaczamy jedynie pierwszą opcję: VPN. 5. Następnie wybieramy kartę sieciową łączącą serwer z Internetem. W naszym przypadku będzie to karta z adresem IP Mamy jeszcze możliwość podniesienia zabezpieczeń serwera, zezwalając na automatyczne utworzenie statycznych filtrów, dzięki którym na wybranej przez nas karcie, dopuszczony będzie jedynie ruch związany z rolą jaką pełnić ma nasz serwer. Zdecydowanie chcemy uaktywnić tę ochronę. Upewniamy się więc, że opcja Enable security on the selected interface by setting up static packet filters jest zaznaczona i klikamy Next (Rys. 8-1). (Rys. 8-1) 7. W następnym kroku określamy sposób przydzielania adresów IP łączącym się z naszym serwerem komputerom. Jeżeli posiadamy w sieci serwer DHCP, to możemy z niego skorzystać. Drugim rozwiązaniem jest ręczne określenie puli adresowej. Na tę opcję możemy się oczywiście zdecydować niezależnie od tego, czy w naszym środowisku jest aktywny DHCP. W przypadku gdy własnoręcznie przydzielimy zakres będący jednak częścią aktywnego scope serwera DHCP, to powinniśmy na nim, wybraną przez nas pulę dodać do wyjątków (exclusion range). My wydzielimy

16 ręcznie kilka adresów IP na potrzeby naszego VPN (Rys. 8-2) i przejdziemy do następnego okna kreatora. Pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy się przydzielić zakres adresów z innej podsieci niż nasza wewnętrzna, to musimy odpowiednio skonfigurować routing w naszej sieci. (Rys. 8-2) 8. Nadszedł czas, aby skorzystać ze skonfigurowanego wcześniej serwera IAS, do którego nasz serwer VPN będzie przekierowywał dane uwierzytelniające wprowadzane przez użytkowników. Zaznaczamy więc opcję Yes, set up this server to work with a RADIUS server i klikamy Next. 9. Podajemy adres IP serwera RADIUS, którym w naszym przykładzie jest adres kontrolera domeny i wpisujemy shared secret, oczywiście taki sam, jaki wybraliśmy podczas konfiguracji klienta RADIUS na serwerze IAS. 10. Klikamy Next, a następnie Finish w oknie kończącym konfigurację RRAS-a. Wyłączymy jeszcze obsługę słabszych metod uwierzytelniania na naszym serwerze. Zrobimy to na zakładce Security we właściwościach naszego serwera, w przystawce Routing and Remote Access. Pomimo że uwierzytelnianie będzie już odbywało się w bezpiecznym kanale IPsec (w przeciwieństwie do PPTP), to i tak na ogół nie ma powodów, aby zostawić możliwość korzystania z takich metod jak np. PAP i CHAP. Klikamy przycisk Authentication Methods... i odznaczamy Microsoft encrypted authentication (MS- CHAP). MS-CHAPv2 jest wspierany nawet w Windows 95/98 (po doinstalowniu klienta VPN), więc nie powinno być problemów z kompatybilnością metod uwierzytelniania (Tabela 1). Dodatkowo nie zaszkodzi na karcie akceptującej połączenia VPN, wyłączyć komponenty Client for Microsoft Networks i File and Printer Sharing for Microsoft Networks. Tabela 1. Informacje dotyczące obsługi protokołów uwierzytelniania przez klientów wirtualnej sieci prywatnej firmy Microsoft Klient wirtualnej sieci prywatnej Obsługiwane protokoły uwierzytelniania dostępu zdalnego Nieobsługiwane protokoły uwierzytelniania dostępu zdalnego Systemy z rodziny Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS- CHAP), Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), Shiva Password Authentication Protocol (SPAP), Password Authentication Protocol (PAP), MS-CHAP w

17 Tabela 1. Informacje dotyczące obsługi protokołów uwierzytelniania przez klientów wirtualnej sieci prywatnej firmy Microsoft Klient wirtualnej sieci prywatnej Obsługiwane protokoły uwierzytelniania dostępu zdalnego Nieobsługiwane protokoły uwierzytelniania dostępu zdalnego System Windows NT w wersji 4.0 Windows 98 wersji 2 (MS-CHAP v2) i Extensible Authentication Protocol (EAP) MS-CHAP, CHAP, SPAP, PAP i MS-CHAP v2 (z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym) MS-CHAP, CHAP, SPAP, PAP i MS-CHAP v2 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) EAP EAP Windows 95 MS-CHAP, CHAP, SPAP, PAP i MS-CHAP v2 (z uaktualnieniem Dial-Up Networking 1.4) EAP Na tym etapie jest już możliwe połączenie VPN do serwera, ale z wykorzystaniem PPTP. Nie to jest naturalnie naszym głównym celem, chociaż może być bardzo przydatne podczas importu certyfikatów na komputerach spoza naszej sieci. Istnieje również możliwość przetestowania połączeń L2TP/IPSec, tyle że z użyciem preshared key do zabezpieczenia połączenia. Rozwiązanie takie jest do zaakceptowania w celach testowych. Na przykład w przypadku problemów z połączeniem przy użyciu certyfikatów, możemy w ten sposób szybko potwierdzić, że ewentualny problem nie leży w obszarze topologii sieciowej, bądź też konfiguracji firewalla. Aby połączenia L2TP/IPSec z użyciem współdzielonego klucza były możliwe, musimy w dwóch miejscach delikatnie dopasować konfigurację. Pierwszym będzie serwer VPN. Uruchamiamy przystawkę Routing and Remote Access, otwieramy właściowści naszego serwera VPN klikając na niego prawym i wybierając Properties, a następnie przechodzimy na zakładkę Security. Na niej zaznaczamy opcję Allow custom IPSec policy for L2TP connection i wpisujemy preshared key. Drugim miejscem wymagającym modyfikacji, jest również zakładka Security, ale we właściwościach połączenia VPN na kliencie. Sposób utworzenia takiego połączenia opisałem nieco niżej, w części Konfiguracja Klienta. Znajdziemy tam przycisk IPSec Settings..., po którego kliknięciu, będziemy mogli zaznaczyć opcję Use pre-shared key for authentication i podać klucz. Powinien on być naturalnie identyczny z kluczem, który wpisaliśmy podczas konfiguracji Allow custom IPSec policy for L2TP connection na serwerze VPN. Jeszcze raz zwrócę uwagę na fakt, że z tego rozwiązania powinniśmy korzystać jedynie w celach testowych. Import certyfikatów Poprawny import certyfikatów jest kluczowy jeżeli chcemy przy ich pomocy uwierzytelnić i zaszyfrować bezpieczny kanał IPsec. Po pierwsze, musimy wygenerować odpowiedni certyfikat. Po drugie, musi się on znaleźć w odpowiednim magazynie certyfikatów na serwerze i na komputerze z którego będzie inicjowane połączenie VPN. Mając to na uwadze, już podczas konfiguracji CA, przygotowaliśmy odpowiedni szablon spełniający nasze potrzeby (IPSec (Offline request)).

18 Import certyfikatów na serwerze VPN 1. Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer. 2. Przechodzimy do gdzie podajemy nazwę administratora domeny i hasło (lub użytkownika należącego do grupy Domain Administrators). 3. Po zalogowaniu się na stronie, klikamy Request a certificate -> advanced certificate request -> Create and submit a request to this CA. 4. Wybieramy z dostępnych szablonów IPSec (Offline request) (Rys. 8-3) (Rys. 8-3) 5. Aby żądanie certyfikatu zakończyło się pomyślnie, musimy uzupełnić przynajmniej jedno pole w części Identifying Information For Offline Template. W miarę potrzeb podajemy również pozostałe informacje (Rys. 8-4). (Rys. 8-4)

19 6. Ostatnią zmianą jakiej dokonamy na stronie żądania certyfikatu, będzie zaznaczenie opcji Store certificate in the local computer certificate store. (Rys. 8-5). Jest to niezbędna czynność, która pozwoli zaimportować nasz certyfikat do właściwego magazynu. Pamiętajmy o tym, że aby import do magazynu certyfikatów lokalnego komputera zakończył się pomyślnie, musimy być zalogowani jako użytkownik z prawami lokalnego administratora. (Rys. 8-5) 7. Resztę ustawień pozostawiamy bez zmian i akceptujemy żądanie klikając Submit. 8. Zatwierdzamy ewentualne ostrzeżenia. Jeżeli wykonaliśmy nasze dotychczasowe czynności poprawnie, to zostanie nam przedstawiona strona z linkiem Install this certificate. 9. Korzystamy z odnośnika i ponownie akceptujemy ewentualne ostrzeżenia. 10. O końcu całej operacji powinna poinformować nas strona z tekstem Your new certificate has been successfully installed.. Możemy zamknąć okno IE. Sprawdzimy teraz, czy nasz świeżo otrzymany certyfikat faktycznie został pomyślnie zaimportowany do odpowiedniego magazynu. Do zarządzania certyfikatami skorzystamy z konsoli MMC i przystawki Certificates. Dostosowanie konsoli MMC 1. Na serwerze VPN otwieramy nowe okno konsoli. Start -> Run -> mmc.exe 2. Z Menu wybieramy File -> Add/Remove Snap-in... lub wciskamy Ctrl+M. 3. W oknie Add/Remove Snap-in klikamy Add i zaznaczamy przystawkę Certificates. 4. Ponownie wybieramy Add -> Computer account, a w następnym oknie, Local computer. 5. Kończymy dodawanie apletu. Odpowiednio:Finish, Close, OK i zapisujemy naszą nowo utworzoną konsolę.

20 Aby potwierdzić obecność certyfikatu, sprawdzamy zawartość Certificates (Local Computer) -> Personal -> Certificates (Rys. 8-5). (Rys. 8-5) Klikamy teraz prawym na certyfikat VPN Server i z menu wybieramy Open. Upewnijmy się, że jesteśmy w posiadaniu klucza prywatnego. Świadczyć o tym będzie ikonka klucza z opisem You have a private key that corresponds to this certificate, w dolnej części zakładki General (Rys 8-6). (Rys. 8-6)

21 Oczywiście ciężko nie zauważyć czerwonej ikonki i informacji, że certyfikat nie może zostać poddany weryfikacji w urzędzie certyfikacyjnym. Powodem tego jest fakt, iż wciąż nie zaufaliśmy CA, od którego otrzymaliśmy nasz certyfikat. Naprawimy teraz to niedopatrzenie. Import CA certificate chain 1. Ponownie logujemy się na stronie 2. Tym razem klikamy link Download a CA certificate, certificate chain, or CRL (Rys. 8-7), a następnie na Download CA certificate chain. (Rys. 8-7) 3. Zapisujemy certyfikat na pulpicie, np. jako Firma CA chain.p7b. 4. Klikamy na nim prawym i z menu wybieramy Install Certificate, a następnie z okna powitalnego kreatora importu, przechodzimy do wyboru magazynu certyfikatów. 5. Zaznaczamy Place all certificates in the following store i klikamy Browse. 6. W oknie Select Certificate Store najpierw wybieramy opcję Show physical stores, a później rozwijamy Trusted Root Certification Authorities i zaznaczamy Local Computer (Rys. 8-8).

22 (Rys. 8-8) 7. Po zaakceptowaniu naszego wyboru, wrócimy do poprzedniego okna, które teraz powinno wyglądać tak jak na zrzucie 8-9. (Rys. 8-9) 8. Klikamy kolejno Next i Finish, aby zakończyć działanie kreatora. Przy pomocy zapisanej wcześniej konsoli z przystawką Certificates sprawdzimy, czy Firma CA należy teraz do urzędów, którym ufa nasz komputer. Rozwijamy Certificates (Local Computer) -> Trusted Root Certification Authorities -> Certificates i odszukujemy nazwę naszego CA (Rys. 8-10)

23 (Rys. 8-10) Od tej chwili nie powinniśmy mieć już również problemów z weryfikacją wcześniej zaimportowanego certyfikatu VPN Server. Na tym możemy właściwie zakończyć konfigurację naszego serwera VPN. W tym miejscu, warto wspomnieć o dość istotnym szczególe. Jeżeli skonfigurowaliśmy RRAS-a przed importem certyfikatów, to aby próby połączeń L2TP/IPsec zakończyły się sukcesem, musimy zrestartować usługę Routing and Remote Access. Możemy to zrobić np. z poziomu przystawki RRAS. Przechodzimy do Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access, klikamy prawym na nasz serwer i z menu wybieramy All Tasks -> Restart. Konfiguracja Klienta Import certyfikatów na kliencie możemy przeprowadzić co najmniej na dwa sposoby. Pierwszy nie różni się praktycznie w ogóle od tego, co zrobiliśmy przed chwilą na serwerze VPN. Preferowanym rozwiązaniem, jest nawiązanie połączenia VPN, ale z wykorzystaniem PPTP, o czym wspomnieliśmy już powyżej. Następnie generujemy żądanie certyfikatu i importujemy go w identyczny sposób jak podczas konfiguracji serwera VPN. Można jeszcze udostępnić stronę CA w Internecie, jednak ze względów bezpieczeństwa, jest to zdecydowanie mniej kuszące rozwiązanie. Druga opcja. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczny transport certyfikatów, to możemy je w imieniu klienta wygenerować i dostarczyć na zdalną stację przy pomocy pamięci USB lub dyskietki. Po podjęciu dodatkowych kroków (np. szyfrowanie), możemy pokusić się o ich transport również drogą elektroniczną, a hasło zabezpieczające klucz prywatny certyfikatu przekazać ustnie. W naszym przykładzie skorzystamy z VPN PPTP. Musimy więc na naszej stacji utworzyć nowe połączenie.

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo