Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym"

Transkrypt

1 Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie korporacji wykorzystujących systemy komputerowe w środowisku sieciowym IP. Coraz częściej przechowywane są w nich dane, do których nieautoryzowany dostęp miałby destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie firmy. Stale rośnie zagrożenie różnego rodzaju oddziaływania destruktorów na posiadane zasoby (m.in. ataki DDoS). W związku z tym, konieczne stało się stosowanie mechanizmów i narzędzi utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Podstawowym narzędziem bezpieczeństwa stojącym na granicy między siecią publiczną i prywatną jest Zapora Sieciowa. Jej naczelnym zadaniem jest kontrolowanie dostępu do zasobów sieci poprzez analizę ruchu IP. Aktualnie na rynku dostępne są dedykowane urządzenia pełniące funkcję Zapór Sieciowych określane jako sprzętowe Zapory Sieciowe. Alternatywą dla tych urządzeń stały się programowe rozwiązania Zapór Sieciowych, a w szczególności rozwiązania oparte o systemy klasy Unix i narzędzia open source owe pozwalające na projektowanie i skalowanie optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. W przypadku sieciowych systemów operacyjnych najczęściej stosuje się rozwiązania Windows Serwer firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Ze względu na fakt, iż występują między nimi ogromne różnice zarówno w architekturze systemu jak i w architekturze i poziomie bezpieczeństwa, należy rozważyć te kwestie przed wyborem odpowiedniego systemu operacyjnego jako platformy do budowy programowej Zapory Sieciowej. 2. Analiza bezpieczeństwa współczesnych systemów operacyjnych Kluczowym elementem procesu budowania systemu komputerowego jest wybór systemów operacyjnych dla sieciowych stacji roboczych. Ze względu na fakt, iż bezpieczeństwo systemu operacyjnego stanowi fundament ochrony informacji przechowywanych na sieciowych stacjach roboczych, należy dokonać wyboru systemu o wysokim pozimie bezpieczeństwa.

2 128 Mateusz Kwaśniewski Istotnym komponentem każdej sieci teleinformatycznej są serwery usług. W przypadku rozwiązań serwerowych, najczęściej wykorzystywane są systemy operacyjne Windows Server firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Poziomy te określają różne sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ma charakter dziedziczenia, co oznacza, iż wyższe poziomy posiadają wszystkie cechy poziomów niższych. Poziomy bezpieczeństwa zostały sklasyfikowane następująco [RFC-1][WCP-1]: Poziom D jest to poziom, który oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń systemu operacyjnego i określa jego całkowity brak wiarygodności. Jedynym sposobem zapewnienia jego bezpieczeństwa jest fizyczne ograniczenie dostępu. Poziom C1 to najniższy poziom bezpieczeństwa, gdzie system operacyjny posiada mechanizm autoryzacji dostępu. Każdy użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu musi zalogować się podając identyfikator oraz hasło. Poziom C2 poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeń. Poziom zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych, gdzie informacja o identyfikatorach użytkowników i hasłach są dostępne wyłącznie dla systemu operacyjnego. Poziom B1 wprowadza etykiety poziomu bezpieczeństwa pozwalające na stopniowanie poziomu poufności obiektów i poziomu zaufania do poszczególnych użytkowników. Ma wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np. sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez określonego użytkownika. Poziom ten blokuje możliwość zmiany praw dostępu do obiektu dla jego właściciela. Poziom B2 poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety bezpieczeństwa określającej status tego obiektu w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa np. gdy obiekt "użytkownik" żąda dostępu do obiektu np. pliku, system ochrony akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa tych obiektów. Etykiety te ulegają dynamicznej zmianie. Dodatkowo należy zapewnić ochronę systemu przed penetracją; Poziom B3 jest rozszerzeniem problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej informacji. Przykład: terminale połączone z serwerem tylko za pośrednictwem wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w stanie "podsłuchać" klawiatury; Poziom A1 jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa wymaga matematycznej weryfikacji. W związku z tym pojawia się problem zwiększonego obciążenia systemu, z powodu dużych wymagań mechanizmów bezpieczeństwa. Uzyskały go jedynie pewne komponenty sieciowe np. SCC Secure Network Server lub Gemini Trusted Network Processor. Świadectwem przynależności systemu operacyjnego do danego poziomu jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa Common Criteria w ramach systemu certyfikacji Common

3 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 129 Criteria Evaluation Assurance Level (EAL). Dla każdego z poziomów został określony certyfikat EAL. W systemach Linux widoczna jest duża podatność na liczne ataki. Ponadto, większość narzędzi wykorzystywanych przez włamywaczy dostępna jest pod systemy Unix. Jednak niektóre z cech, takie jak dostępność kodu źródłowego, czy też dobre środowisko wymiany, y, stanowią o wielkiej elastyczności systemów i mogą być wykorzystane również do ich wzmocnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Systemy Unix, Linux i inne udostępniają wydajne środowisko programistyczne. Liczne kompilatory i biblioteki systemowe wykorzystywane do kompilacji jądra są dostępne na zasadzie otwartej licencji, co umożliwia włamywaczowi przygotowanie oprogramowania ingerującego w jądro systemu, czy też narzędzia do przeprowadzenia ataku na system. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów klasy Unix można sprowadzić do opisu uwierzytelnienie użytkowników i kontrola dostępu do zasobów jako dwóch podstawowych funkcji bezpieczeństwa. 3. Sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa Coraz częściej sieci teleinformatyczne wspomagają przedsiębiorstwa w realizacji ich zadań statutowych. Przesyłane w nich informacje bardzo często wymagają zachowania wysokiego poziomu poufności tak, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom do nich dostęp. W związku z tym powstały liczne sieciowe mechanizmy bezpieczeńmożna sklasyfikować jako: mechanizmy transmisji danych oraz dostępu do sieci. Ze względu na fakt, iż spektrum sieciowych mechanizmów bezpieczeństwa jest bardzo szerokie, dokonano przeglądu mechanizmów istotnych z punktu widzenia ruchu obsługiwanego przez Zapory stwa, które Sieciowe. Rys. 1. Model OSI oraz zasięg jednostki informacji w określonych urządzeniach sieciowych [7] Fig. 1. Model OSI and range of units of information in certain network devices [7]

4 130 Mateusz Kwaśniewski W celu sformalizowania przepływu informacji pomiędzy urządzeniami w sieciach komputerowych opracowano siedmio warstwowy model odniesienia tzw. model OSI (ang. Open Systems Interconnection) w którym zdefiniowano funkcje sieciowe z wykorzystaniem określonych protokołów. Rysunek 1 przedstawia warstwy modelu OSI oraz zasięg informacji w określonych urządzeniach sieciowych. W każdej z warstw dostępne są mechanizmy pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych w nich funkcji sieciowych. Ze względów praktycznych warstwy modelu OSI dzielimy na warstwy niższe realizujące funkcje transportowe, implementowane programowo lub z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń sieciowych oraz wyższe związane z aplikacjami - są realizowane programowo. Aktualnie na rynku dostępne są Zapory Ogniowe występujące w postaci aplikacji użytkowych mających na celu ochronę pojedynczej stacji roboczej oraz Zapory Sieciowe. W nomenklaturze sieci teleinformatycznych, Zapora Sieciowa jest narzędziem mającym za zadanie ochronę systemu komputerowego przed przesyłaniem nieautoryzowanych danych z jednej sieci do drugiej co przedstawia rysunek 2. Charakteryzuje się ona następującymi właściwościami: całkowity ruch w sieci musi przechodzić przez Zaporę Sieciową, przez Zaporę Sieciową przepuszczany jest jedynie ruch określony na podstawie lokalnie zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa, Zapora Sieciowa jest odporna na penetrację. Rys. 2. Zapora Sieciowa jako element sieci teleinformatycznej Fig. 2. Firewall as part of a data communications network Zapory Sieciowe działają przede wszystkim w warstwie sieciowej i transportowej modelu OSI, jednak współczesne rozwiązania scalają różne mechanizmy bezpieczeństwa na przekroju wszystkich warstw modelu OSI. Najważniejsze funkcje oferowane przez współczesne Zapory Sieciowe to [1]: filtrowanie adresów i portów, filtrowanie zawartości, trasowanie pakietów, ochrona adresów IP i przesyłanie komunikacji dalej, oddzielenie, ochrona przed atakami, skanowaniem komputerów, uwierzytelnianie i szyfrowanie, rejestrowanie komunikacji w dziennikach.

5 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 131 Zapewnienie bezpieczeństwa jest ważne na poziomie każdej warstwy modelu OSI. Jednak, ze względu na istotność warstwy sieciowej, w której odbywa się zasadniczy proces przesyłania danych między urządzeniami, sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa podzielono na: mechanizmy warstwy sieciowej, mechanizmy warstw pozostałych 4. Koncepcja zapory bezpieczeństwa Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. Niniejsza koncepcja bazuje na systemie klasy Unix - Linux PLD z jądrem 2.6 ze względu na jego wysoki poziom bezpieczeństwa, niewielkie wymagania sprzętowe oraz posiadanie dużej liczby narzędzi programowych umożliwiających zbudowanie funkcjonalnej i efektywnej Zapory Sieciowej. Ponadto, wykorzystano jedną z architektur zapór opisanych w rozdziale 3, a także połączono funkcjonalność filtra pakietów z pośredniczącym serwerem Proxy. Koncepcja Zapory Sieciowej oparta jest na sieci IP wersji 4. Architektura Screened Subnet pozwala na wydzielenie segmentu sieci (strefy zdemilitaryzowanej), w której zostały osadzone serwery usług. Segment taki stanowi dodatkową fizyczną warstwę zabezpieczeń systemu komputerowego, poprzez odizolowanie sieci prywatnej od sieci publicznej. Ogólną architekturę projektowanej Zapory Sieciowej przedstawia rysunek 3. VLAN 20 Strefa DMZ FTP WWW VLAN 10 Trunking 802.1q Trunking 802.1q Sieć prywatna Sieć publiczna Router dostępowy (zewnętrzny filtr) Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) VLAN 30 SMTP/POP3 Rys. 3. Ogólna architektura Zapory Sieciowej Fig. 3. General architecture of Firewall Zasadniczą częścią architektury są routery (filtry), które kontrolują dostęp do zasobów danej sieci. W niniejszej koncepcji wyróżniono: router dostępowy (zewnętrzny filtr pakietów) umieszczony na granicy między siecią publiczną a strefą DMZ oraz router wewnętrzny (wewnętrzny filtr pakietów) zlokalizowany pomiędzy strefą DMZ a siecią prywatną. DNS

6 132 Mateusz Kwaśniewski Urządzenia te pełnią następujące funkcje: router dostępowy: - filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; - kontrola dostępu użytkowników sieci publicznej do zasobów strefy DMZ; - obrona sieci wewnętrznej przed atakami (ataki DoS, skanowanie portów); - translacja adresów i portów z wykorzystaniem mechanizmu NAT i PAT; - pełnienie funkcji bramy SSL VPN. router wewnętrzny: - filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; - kontrola dostępu użytkowników sieci prywatnej do zasobów strefy DMZ i sieci publicznej na podstawie adresów MAC; - pełnienie funkcji pośredniczącego serwera Proxy dla usługi WWW. Budowę strefy DMZ oparto o zarządzany przełącznik umożliwiający przydzielanie poszczególnych jego portów do konkretnych sieci VLAN. Ze względu na fakt, iż zarówno router dostępowy jak i router wewnętrzny wymagają dostępu do różnych sieci VLAN w strefie DMZ, przyłączono je do przełącznika poprzez port trunkingowy (ang. trunking port) wykorzystujący standard enkapsulacji 802.1q. Enkapsulacja 802.1q polega na określaniu przynależności ramek typu Ethernet do określonych sieci VLAN tzw. tagowaniu. W tym celu, do każdej ramki dodawane jest dwubajtowe pole TCI (ang. Tag Control Information) zawierające pole VID (ang. VLAN ID) i określające, do której sieci VLAN należy dana ramka. Aby umożliwić komunikację routerów Zapory Sieciowej z poszczególnymi sieciami VLAN konieczne jest utworzenie logicznych podinterfejsów (ang. subinterfaces) należących do określonych sieci VLAN na pojedynczym, fizycznym interfejsie sieciowym. Ponadto, komunikacja pomiędzy sieciami VLAN może odbywać się jedynie poprzez router obsługujący standard 802.1q. Rozwiązanie strefy DMZ w oparciu o sieci VLAN posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to: możliwość tworzenia wielu podsieci z wykorzystaniem pojedynczego przełącznika, możliwość separacji stacji w strefie DMZ, możliwość kontroli dostępu i filtracji ruchu do poszczególnych sieci VLAN, gdyż całkowity ruch przechodzi przez router, kontrolowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi sieciami VLAN, wysoka skalowalność strefy DMZ. W ramach niniejszej koncepcji Zapory Sieciowej, strefę DMZ oparto na trzech sieciach VLAN. Pierwszą sieć VLAN (VLAN 10) wykorzystano do przesyłania ruchu pomiędzy routerami Zapory Sieciowej, dzięki czemu zapewniono komunikację użytkowników sieci chronionej z siecią publiczną. Do drugiej sieci (VLAN 20) przyłączono serwery usług WWW oraz FTP, do których jest wymagany dostęp dla użytkowników sieci publicznej. W trzeciej sieci VLAN (VLAN 30) zlokalizowano serwery usług, które wymagają zapewnienia komunikacji z siecią publiczną na określonych portach. Są nimi: serwer pocztowy SMTP/POP3, do którego dostęp posiadają również autoryzowani

7 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 133 użytkownicy zdalni oraz lokalny serwer DNS. Ponadto, dostęp do tych sieci posiadają użytkownicy sieci prywatnej. Rys. 4. Architektura sieci testowej Fig. 4. Architecture of testing network Jako przełącznik w strefie DMZ wykorzystano urządzenie Cisco Dzięki jego funkcjonalności możliwe jest przywiązanie interfejsów FastEthernet (posiada 8 interfejsów FastEthernet switch) do konkretnych sieci VLAN. Dwa porty VLAN wykorzystano jako porty trunking owe, do których przyłączono routery Zapory Sieciowej (Port Fa 2 i Fa 3). Do portu Fa 6 i 7 przywiązano VLAN 20 a do portu Fa 8 i 9 VLAN 30. Ze względu na fakt, iż użytkownicy sieci prywatnej wymagają dostępu do sieci publicznej, należało w routerach dostępowym i wewnętrznym ustalić trasę domyślnej bramy (ang. default gateway). Trasę taką skonfigurowano również w serwerach usług, do których jest wymagany dostęp z sieci publicznej. Ponadto, w routerze dostępowym i serwerach usług ustawiono trasę do sieci prywatnej ( /24). Koncepcja Zapory Sieciowej pozwala realizować połączenia VPN z sieci publicznej do strefy DMZ w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do jej zasobów. Funkcję bramy VPN pełni router dostępowy zapewniając komunikację VPN typu client-to-site z wykorzystaniem tuneli SSL VPN. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia na odległość działań administracyjnych, a także umożliwienia użytkownikom zdalnym dostępu do serwerów WWW, FTP oraz SMTP/POP3. W związku z tym, zdefiniowano dwie grupy dostępowe: grupa administratorów oraz grupa użytkowników zdalnych. Dla każdej z grup wydzielono tunel SSL VPN, na podstawie którego definiowany jest dostęp do określonych usług. Każdy z użytkowników nawiązujący połączenie przez tunel SSL/VPN musi zostać uwierzytelniony przez bramę VPN. Brama VPN nasłuchuje połączeń na oddzielnych portach dla każdego z tuneli. W koncepcji Zapory wykorzystano oprogramowanie OpenVPN, które udostępnia dwie metody uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania komunikacji: mechanizm współdzielonego klucza (ang. pre-shared key) z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowych SSL X.

8 134 Mateusz Kwaśniewski Administrator ( ) /24 VLAN 20 Strefa DMZ UDP Tunel SSL/VPN Tunel SSL/VPN UDP Sieć publiczna Brama SSL/VPN VLAN / Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) Sieć prywatna /24 Użytkownik Zdalny ( ) /24 VLAN 30 Rys. 5. Realizacja połączeń SSL VPN w sieci testowej Fig. 5. Implementation of SSL VPN in testing network Badanie efektywności Zapory Sieciowej Testowanie efektywności Zapory Sieciowej sprowadzono do dwóch zasadniczych części. W pierwszej części zbadano bezpieczeństwo Zapory Sieciowej testując jej odporność na próby skanowania portów oraz najczęściej wykorzystywane ataki odmowy usługi ICMP Flood oraz SYN Flood, stanowiące podstawę rozproszonych ataków DDoS. Druga część badania ma na celu pokazanie wpływu Zapory Sieciowej na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej.w celu przeprowadzenia badań odporności sieci na wybrane ataki zestawiono stanowisko jak na rysunku 5. Rys. 6. Schemat sieci do testowania odporności na wybrane ataki Fig. 6. Network diagram for testing the hardness of selected attacks Testy zrealizowano wykorzystując następujące aplikacje: Wireshark v analizator ruchu oraz protokołów sieciowych,

9 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 135 Nmap v.6.31 narzędzie open source do eksploracji sieci i audytów bezpieczeństwa, Hping2 generator pakietów ICMP/UDP/TCP z możliwością dowolnej modyfikacji nagłówka pakietów IP, Rys. 7. Schemat stanowiska do przeprowadzenia testów wydajnościowych Fig. 7. Scheme network to analyzing performance test Pomiary wydajnościowe usługi WWW zrealizowano dla trzech poziomów bezpieczeństwa Zapory Sieciowej. Badania przeprowadzono zgodnie z rysunkiem 7. Literatura 1. Shimorski J. R., Shinder Littlejohn D., Shinder w. Thomas Wielka Księga Firewalli, HELION, Warszawa Kirch O., Dawson T. Linux podręcznik administratora sieci, Wydawnictwo RM, Warszawa Benjamin H., CCIE 4695 CCIE Security, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kopyt P., Kułakowski M., Niemiec K. Firewall praca zaliczeniowa z przedmiotu Administracja systemem komputerowym, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper & D. Brent Chapman Building Internet Fire-walls 2nd Edition, M. G. Gouda, Xiang-Yang A. Liu Firewall Design: Consistency, Completeness and Compactness, IEEE Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.1, Wydawnictwo IDG, Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.3, Wydawnictwo IDG, MalewskI K. Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne praca dyplomowa, Białas A. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT 2007

10 136 Mateusz Kwaśniewski Streszczenie Praca obejmuje: opracowanie koncepcji Zapory Sieciowej z wykorzystaniem platformy PLD-Linux oraz dostępnych narzędzi, implementacja wybranych mechanizmów bezpieczeństwa oraz zbadanie efektywności opracowanej Zapory Sieciowej. Przedstawiono również szczegółową konfigurację sieci testowej, elementów Zapory Sieciowej, a także przetestowano Zaporę pod względem odporności na ataki typu skanowanie portów, ICMP Flood, SYN Flood oraz określono wpływ przetwarzania reguł Zapory Sieciowej na czas realizacji transakcji HTTP dla ruchu WWW dokonując stosownych pomiarów. Validation of selected features of firewall in the online enviroment Summary The work includes: developing concepts Firewall using PLD-Linux platform and tools, implementation of selected security mechanisms developed and to examin the effectiveness of the firewall. It also presents a detailed configuration of the test networkelements Firewall and Firewall has been tested for resistance to such attacks, port scanning, ICMP Flood, SYN Flood, and the influence of the processing of firewall rules onthe execution times for HTTP web traffic by making appropriate measurements.

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania.

Zapory sieciowe i techniki filtrowania. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Zapory sieciowe i techniki Autor: Bartosz Biegański Zapory sieciowe i techniki. Seminarium 2004 5.04.2004 PP, SKiSR 1 Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. "CC" - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl

Systemy Firewall. Grzegorz Blinowski. CC - Open Computer Systems. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Systemy Firewall Grzegorz Blinowski "CC" - Open Computer Systems Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl Plan wykładu Zastosowanie systemów Firewall w Intranecie Rodzaje systemów Firewall Główne koncepcje stosowania

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3.

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. Laboratorium 3 Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. 1. Konfiguracja VLAN Przywrócić domyślne ustawienia zapory. Skonfigurować VLAN o VLANID: 2 na przełączniku

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM - SINUS Firewall

LABORATORIUM - SINUS Firewall 1. Firewall. Najskuteczniejszą metodą ochrony sieci lokalnych przed skutkami działań kogoś z zewnątrz jest jej fizyczna izolacja. Sieć LAN bez podłączenia do sieci WAN i bez istniejących modemów dostępowych

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet

Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet Metody zabezpieczania transmisji w sieci Ethernet na przykładzie protokołu PPTP Paweł Pokrywka Plan prezentacji Założenia Cele Problemy i ich rozwiązania Rozwiązanie ogólne i jego omówienie Założenia Sieć

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej

Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej Wdrażanie i zarządzanie serwerami zabezpieczającymi Koncepcja ochrony sieci komputerowej Marcin Kłopocki /170277/ Przemysła Michalczyk /170279/ Bartosz Połaniecki /170127/ Tomasz Skibiński /170128/ Styk

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika:

Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Imię i nazwisko użytkownika: Załącznik Nr 1 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM Nowy użytkownik Modyfikacja uprawnień Odebranie uprawnień w systemie informatycznym Imię i nazwisko użytkownika: Referat: Opis zakresu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC Projekt i implementacja filtra pakietów w dla urządze dzeń Pocket PC Jakub Grabowski opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 2005-10-25 Zagrożenia Ataki sieciowe Problemy z bezpieczeństwem sieci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie połączeń VPN.

Tworzenie połączeń VPN. Tworzenie połączeń VPN. Lokalne sieci komputerowe są jedną z najistotniejszych funkcji sieci komputerowych. O ile dostęp do sieci rozległej (Internet) jest niemal wymagany do codziennego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Konfiguracja VPN typu Site-Site pomiędzy SofaWare S-box i systemem Check Point VPN-1 Gateway NG SofaWare S-box to urządzenia Firewall i VPN dostarczane przez Check

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013

Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach dr inż. Robert Banasiak, mgr inż. Rafał Jachowicz, Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, 2013 Temat: Proste aplikacje IDS oraz monitory sieci Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Eduroam - swobodny dostęp do Internetu

Eduroam - swobodny dostęp do Internetu Eduroam - swobodny dostęp do Internetu Mariusz Krawczyk Pion Głównego Informatyka PK Mariusz.Krawczyk@pk.edu.pl Seminarium eduroam PK, 24.05.2006 Tomasz Wolniewicz UCI UMK Uczestnicy - świat Seminarium

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Politechnika Poznańska Bezpieczeństwo systemów rozproszonych Bezpieczeństwo systemów informatycznych ĆWICZENIE VPN 1. Tunele wirtualne 1.1 Narzędzie OpenVPN OpenVPN jest narzędziem służącym do tworzenia

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku AGENDA Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Założenia do projektu WLAN sieć WLAN

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 ASDM - Adaptive Security Device Manager (pix) HTTP Device Manager (switch) SSH (pix), TELNET (switch) Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Praca magisterska Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Internet dziś Podstawowe narzędzie pracy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Podstawowe zasady realizacji testów penetracyjnych systemu informatycznego Opracował: Mariusz Stawowski Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

24/10/2011 Norma bezpieczeństwa PCI DSS. Korzyści i problemy implementacji. 1

24/10/2011 Norma bezpieczeństwa PCI DSS. Korzyści i problemy implementacji. 1 24/10/2011 Norma bezpieczeństwa PCI DSS. Korzyści i problemy implementacji. 1 Norma bezpieczeństwa PCI DSS Korzyści i problemy implementacji Wojciech Śronek, Zespół Administratorów Sieci, Grupa Allegro

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz

Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Temat: EasyAccess 2.0 Data: 10 Października 2014 Prowadzący: Maciej Sakowicz Agenda Część 1: Studium przypadku i rozwiązanie Część 2: Czym jest EasyAccess 2.0? Część 3: Dlaczego warto użyć EasyAccess 2.0?

Bardziej szczegółowo