Problemy z identyfikacją paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę izolowanych od chorych z zapaleniem gardła

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy z identyfikacją paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę izolowanych od chorych z zapaleniem gardła"

Transkrypt

1 MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2012, 64: 1-10 Problemy z identyfikacją paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę izolowanych od chorych z zapaleniem gardła Problems with identification of β-hemolytic Streptococcus resistant to bacitracin isolated from patients with pharyngitis Alina Olender 1, Iwona Łętowska 2, Michał Karyński 2, Katarzyna Kiernicka-Ciekot 1, Katarzyna Pels 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 1 Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2 Scharakteryzowano 14 opornych na bacytracynę szczepów paciorkowców β-hemolizujących (Streptococcus pyogenes, S. dysgalactiae subsp. equisimilis, ) izolowanych od chorych z zapaleniem gardła. Identyfikację wykonano wykorzystując charakterystyczne cechy fenotypowe służące do rozpoznawania gatunków oraz określono wrażliwość izolatów na antybiotyki. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z określania gatunków paciorkowców β-hemolizujących o bardzo zbliżonych cechach biochemicznych i podobieństwie antygenów grupowych. ABSTRACT Introduction: The genus Streptococcus comprises a number of species characterized by a differential pathogenic potential. These bacteria can be considered as members of microbial physiological flora but they can also cause mild infections or severe, life threatening conditions. The majority of infections of streptococcal etiology are caused by b-hemolysing species. The predominant causative agent of bacterial pharyngitis is Streptococcus pyogenes. This species usually doesn t give rise to any identification difficulties due to the introduction the well determined diagnostic schemes. Problems concerning laboratory identification can be, however, associated with other species of b-hemolysing streptococci isolated from patients with pharyngitis. These streptococci can demonstrate features similar to those of S. pyogenes and share the group antygen A, such as some strains of Streptococcus anginosus and Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. The determination of sensitivity to bacitracin, which is a feature typical of, is the basic test useful for its preliminary identification. Nevertheless, the identification of some strains by this test can give rise to incompatibility.

2 2 A. Olender i inni Nr 1 The aim of the study was characterisation of b-hemolysing streptococci resistant to bacitracin isolated from patients with pharyngitis. The examined bacterial strains caused identification problems by the use of routine diagnostic methods. Methods: The material included 14 streptococcal strains resistant to bacitracin which were isolated from adult patients suffering from pharyngitis. The bacteria were cultured on media dedicated for the species. The following routine diagnostic tests were used for the bacterial identification: sensitivity to bacitracin (0,04 U/disc), CAMP test, determination of the group antigens A, B, C, D, F and G (Slidex Strepto-Kit), and determination of biochemical features by the API 20 STREP test (biomèrieux). The sensitivity of streptococcal isolates to antibiotics (penicillin, clindamycin, erythromycin, tetracycline, vancomycin, ofloxacin) and trimethoprim/sulfamethoxazole, was determined by the disc diffusion method on the Mueller-Hinton agar with 5% sheep blood (the inoculum - 0,5 McFarland). Results: Among the 14 isolates resistant to bacitracin, 6 isolates of, 6 isolates of, and 2 isolates of S. dysgalactiae subsp. equisimilis were identified. All isolates were sensitive to penicillin and vancomycin. One isolate of demonstrated constitutive MLSB resistance mechanism. Seven isolates were resistant to tetracycline: S. dysgalactiae subsp. equisimilis (3 isolates), (3), and (1). The number of isolates resistant to trimethoprim/sulfamethoxazole was as follows: (6) and S. dysgalactiae subsp. equisimilis (1), whereas four isolates were resistant to ofloxacin. Conclusions: The bacitracin test cannot be used as the only test for the laboratory identification of even if it is combined with the determination of the Lancefield group antigen due to the existence of bacitracin resistant strains. Therefore, it is necessary to perform biochemical commercial tests in addition to routine phenotypic tests. Isolation of b-hemolysing streptococci other than from patients with pharyngitis confirms their role in the etiology of this infection. Taken into account the significance of determination of sensitivity to bacitracin for the preliminary identification of, it is necessary to standardize this test, which will make obtaining of the comparability of results possible. WSTĘP Paciorkowce są Gram-dodatnimi ziarenkowcami, typowo układającymi się w pary i łańcuszki, względnymi tlenowcami, niewytwarzającymi katalazy, ze złożonymi wymaganiami odżywczymi i L(+) kwasem mlekowym jako głównym produktem fermentacji glukozy (6). Jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę już w pierwszych próbach klasyfikacji paciorkowców wg Shottmuller (1903r.) i Sherman (1937r.) była zdolność do hemolizy erytrocytów baranich, oceniana na podstawie wyglądu strefy otaczającej kolonie wyrosłe na podłożu z krwią baranią (6). W 1919 roku Brown przeprowadził wnikliwe badania rodzaju hemolizy wywoływanej przez paciorkowce i wprowadził określenia: hemoliza α (częściowa hemoliza), β (hemoliza całkowita) i γ (brak hemolizy). W 1933 roku Rebecca Lancefield zaproponowała do dziś stosowany podział paciorkowców na grupy serologiczne w oparciu o budowę antygenów ściany komórkowej: wielocukru swoistego C (grupy A, B, C, F i G) lub kwasu lipotejchojowego (grupa D)

3 Nr 1 Identyfikacja paciorkowców β-hemolizujących 3 (11). Obecnie podział serologiczny obejmuje 21 grup, ale w praktyce diagnostycznej jest wykorzystywany do ograniczonej liczby gatunków o największym znaczeniu klinicznym (grupy: A, B C, D, F i G) Paciorkowce β-hemolizujące występujące u ludzi i zwierząt stanowią dużą grupę drobnoustrojów o zróżnicowanym znaczeniu chorobotwórczym - od niepatogennych, poprzez zakażenia o łagodnym przebiegu do ciężkich, zagrażających życiu, o charakterze inwazyjnym. Z reguły β-hemolizę wywołują szczepy z grupy pyogenic (ropotwórcze): Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, S. dysgalactiae subsp. equisimilis, S. equi subsp. equi, S. equi subsp. zooepidemicus, S. equi subsp. ruminatorum, S. canis, S. iniae, S. porcinus, S. pseudoporcinus, S. hyointestinalis, S. phocae, S. castoreus; a z grupy anginosus : S. anginosus, subsp. constellatus, subsp. pharyngis. Szczepy innych gatunków mogą również niekiedy wywoływać ten typ hemolizy. Z drugiej strony niektóre szczepy wymienionych wyżej gatunków mogą powodować α-hemolizę lub nie wywoływać hemolizy w ogóle (np. S. agalactiae) (4). W zapaleniu gardła paciorkowce β-hemolizujące często stanowią etiologiczny czynnik objawowego zakażenia. Dominującym gatunkiem w przypadkach bakteryjnego zapalenia gardła jest, który z powodu opracowanych i dobrze znanych schematów diagnostycznych najczęściej nie sprawia problemów z identyfikacją. Wyjątkiem mogą być szczepy o zmienionych właściwościach do wytwarzania β-hemolizy. Jednak izolowane z przypadków zapalenia gardła inne gatunki paciorkowców powodujące również β-hemolizę i posiadające podobne właściwości często sprawiają kłopoty w identyfikacji. Dotyczy to szczególnie szczepów należących do innych niż gatunków posiadających antygen grupowy A, czyli niektóre szczepy Streptococcus anginosus i Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. W rutynowo wykonywanych badaniach mikrobiologicznych podstawą identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących jest zastosowanie prostych testów fenotypowych, takich jak: oznaczanie wrażliwości na bacytracynę, antygenu grupowego wg Lancefield, testu CAMP oraz określenie aktywności biochemicznej (6, 9), najczęściej z wykorzystaniem zestawów komercyjnych. (7). Czasami można jednak zaobserwować niezgodność wykonanych testów, które potencjalnie powinny jednoznacznie umożliwiać identyfikację gatunku. Celem pracy była analiza fenotypowych cech β-hemolizujących paciorkowców wykazujących oporność na bacytracynę, stwarzających problemy w identyfikacji, które były izolowane od chorych z zapaleniem gardła. W celu pełniejszej charakterystyki szczepów oznaczono również ich wrażliwość na antybiotyki. MATERIAŁ I METODY Szczepy bakteryjne. Materiał do badań stanowiło 14 szczepów opornych na bacytracynę, izolowanych od ambulatoryjnych dorosłych chorych z rozpoznanym zapaleniem gardła. W posiewie wymazów z gardła izolowane szczepy β-hemolizujących paciorkowców charakteryzowały się obfitym wzrostem, dominującym wobec flory fizjologicznej, i uznane zostały za etiologiczny czynnik zakażenia. Hodowle prowadzono na podłożu Columbia agar z 5% krwią baranią w 37ºC przez 24 godziny, w atmosferze wzbogaconej w CO 2.

4 4 A. Olender i inni Nr 1 Metody identyfikacji. Na wstępie identyfikacji β-hemolizujących kolonii wykonywano preparaty barwione metodą Grama i test na katalazę. Identyfikację izolatów przeprowadzano wykorzystując cechy fenotypowe. Wykorzystywano rutynowo stosowane testy do identyfikacji: wrażliwość na bacytracynę (0,04 U/krążek, BectonDickinson-BD), test CAMP, oznaczanie antygenów grupowych A, B, C, D, F i G (Slidex Strepto-Kit -biomèrieux) oraz przeprowadzono identyfikację w oparciu o cechy biochemiczne w zestawie API 20 STREP (biomèrieux) za pomocą komputerowej bazy danych APILAB (biomerieux) oznaczając również wrażliwość na (trimetoprim/sulfametoksazol), który jest istotnym elementem w fenotypowej charakterystyce paciorkowców. Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki. Badania przeprowadzono metodą dyfuzyjno- -krążkową na podłożu Mueller-Hinton Agar (biomerieux) z 5% krwią baranią stosując inokulum 0,5 McFarlanda. Interpretację uzyskanych stref zahamowania wzrostu wokół Tabela I. Identyfikacja paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę na podstawie zastosowanych metod Lp. Test CAMP Wg Slidex Strepto-Kit 1. - C 2. - A 3. - A 4. - F 5. - A 6. - A 7. - G 8. - A 9. - C C A F C F Identyfikacja wg API 20 STREP - 70,9% -S. intermedius 11,2% -S. anginosus 8,4% - 99,6% -S. dys. equisimilis 0,3% - 99,9% -S. dys. equisimilis 0,1% - 52,9% -S. agalactiae 45,5% -S. anginosus - 99,9% -S. dys. equisimilis 0,1% - 99,9% -S. dys. equisimilis 0,1% -S. dys. equisimilis 98,5% -S.grupa L 0,9% - 99,9% -S. dys. equisimilis 0,1% - 99,9% -S. anginosus 0,1% - 99,8% -S. haemolysans 0,1% - 99,9% -S. dys. equisimilis 0,1% - 99,9% -S. intermedius 0,1% -S. dys. equisimilis 99,6% -S. dys. dysgalactiae 0,1% - 98,1% -A. viridans 1,4% Końcowa identyfikacja gatunku S. dysgalactiae subsp.equisimilis (dodatni VP) S. dysgalactiae subsp.equisimilis

5 Nr 1 Identyfikacja paciorkowców β-hemolizujących 5 krążków z penicyliną -10IU, klindamycyną - 2 µg; erytromycyną - 15 µg; tetracykliną - 30 µg; wankomycyną - 30 µg; ofloksacyną - 5 µg (krążki BD), przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami dla paciorkowców β-hemolizujacych grup A, B, C i G (2, 32). Dla trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg (BD) przyjęto interpretację: oporny 10 mm, średniowrażliwy mm, wrażliwy 16 mm (2). WYNIKI W badanej grupie 14 izolatów zidentyfikowano: 6 szczepów, 6 szczepów i 2 szczepy S. dysgalactiae subsp. equisimilis. (Tabela I). Whiley i wsp.(29) opisali S.constellatus subsp. pharyngis jako etiologiczny czynnik zapalenie gardła odróżniając go od subsp. constellatus. Jednak system API 20 STREP zastosowany w naszym badaniu nie różnicuje tych dwóch podgatunków. Wyniki API 20 STREP potwierdzają wyniki testu CAMP, grupowania wg Lancefield i wrażliwości na trimetoprim-sulfametoksazol. Podstawowe cechy biochemiczne określone na podstawie testu API 20 STREP, czyli wytwarzanie acetoiny (reakcja Voges-Proskauer a), hydroliza kwasu hipurowego, wytwarzanie arylamidazy pirolidonylu, fermentacja rybozy i fermentacja sorbitolu były charakterystyczne dla przedstawicieli określonych gatunków, z jednym wyjątkiem. Mianowicie izolat nr 11 zidentyfikowany jako miał dodatni wynik reakcji Voges-Proskauer a (Tabela II) Tabela II. Najważniejsze cechy biochemiczne paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę określone testem API 20 STREP Lp. Gatunek VP - wytwarzanie acetony HIP hydroliza kwasu hipurowego PYRA Arylamidaza pirolidonylu S. dysgalactiae subsp. equisimilis S. dysgalactiae subsp. equisimilis f - fermentacja RIB - Ryboza f SOR - Sorbitol f

6 6 A. Olender i inni Nr 1 Wszystkie izolaty były wrażliwe na penicylinę (Tabela III.), wankomycynę, klindamycynę i erytromycynę oprócz jednego szczepu, u którego występował mechanizm MLSB (Nr 3 - ). Siedem szczepów było opornych na tetracyklinę (nr: 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15) oraz na trimetoprim/ sulfametoksazol (nr: 2, 3, 5, 6,7, 8,11), natomiast trzy na ofloksacynę (nr: 1, 5, 9,15). Tabela III. Wrażliwość na wybrane antybiotyki metodą dyfuzyjno-krążkową badanych paciorkowców b-hemolizujących opornych na bacytracynę Lp. Gatunek Penicylina 1 W W W W O W W 2 W W W W W W O 3 W W O O W W O 4 W W W W W W W 5 W O W W O W O 6 S. dysgalactiae subsp. equisimilis W O W W W W O 7 S. dysgalactiae subsp. equisimilis W O W W W W O 8 W W W W W W O 9 W O W W O W W 10 W O W W W W W 11 W W W W W W O 12 W W W W W W W 13 S. dysgalactiae subsp. equisimilis W O W W W W W 14 W O W W O W W W-wrażliwy; O-oporny Tetracyklina DYSKUSJA Oporność na bacytracynę jest charakterystyczna dla paciorkowców β-hemolizujących z wyjątkiem większości szczepów, części szczepów S. dysgalactiae subsp. equisimilis oraz izolowanego od fok S. phocae. Mimo tego, że w podstawowych schematach diagnostycznych (6, 9) wrażliwość na ten antybiotyk jest podawana jako jedna z podstawowych cech identyfikacyjnych, spotyka się izolaty tego gatunku oporne na bacytracynę (13, 14, 18, 19, 22, 24, 28, 31). Najwcześniejsze doniesienie o dwóch opornych na bacytracynę szczepach pochodzi z pracy opublikowanej w 1992 r. Zostały one wyizolowane w szpitalu w Vancouver w Kanadzie (16). Następne izolaty oporne na bacytracynę wyizolowano w latach w rejonie Zatoki San Francisco (31). W Europie pierwsze paciorkowce ropotwórcze oporne na bacytracynę wyizolowano w Portugalii (30 laboratoriów w całej Portugalii) (24) i w Hiszpanii (Santandar, San Sebastian, Madryd) (18, 19) w 1999 r. W 2000 r. stwierdzono ich obecność we Francji (Bo- Klindamycyna Erytromycyna Ofloksacyna Wankomycyna Trimet./Sulfam.

7 Nr 1 Identyfikacja paciorkowców β-hemolizujących 7 urgogne i inne regiony Francji) (14), w 2002 w Belgii (13) (10 prowincji), a w w Czechach (28). Udział szczepów opornych na bacytracynę w zakażeniach inwazyjnych opisano w dwóch badaniach (22, 31). W jednym z nich wynosił 7% (n=11/157) (31). Wśród izolatów pochodzących z zakażeń nieinwazyjnych odsetek szczepów bacytracyno-opornych wynosił w różnych pracach: 12% (n=30/247) we Francji (14), 3,7% (n=21/559) w Portugalii (rejon Lizbony) (22), 1,3% w Belgii (13), 0,7% w Hiszpanii (San Sebastian, Madryd) (19). Większość tych izolatów pochodziła z zapalenia gardła. Jedynie Pires i wsp. (22) podają dane na temat innych zakażeń nieinwazyjnych. Stwierdzili oni oporność na bacytracynę u 5,6% (n=4/72) izolatów z zakażeń skóry/tkanek miękkich wobec 3,5% (n=17/487) z zapaleń gardła. W tej ostatniej pracy podany jest również odsetek izolatów bacytracyno-opornych wyizolowanych z gardła od bezobjawowych nosicieli, który wyniósł 2,3% (n=24/1026). W jednej z najnowszych prac opartych o inwazyjne i nieinwazyjne izolaty z Hiszpanii (San Sebastian) stwierdzono 10,7% (n=43/400) szczepów o wartości MIC 16 µg/ml dla bacytracyny, co zinterpretowano jako oporność na ten antybiotyk (20). W pracach, w których wykonano typowanie emm (genu kodującego białko M) stwierdzono, że wszystkie (14, 19, 20) lub większość (13, 22, 24) opornych na bacytracynę reprezentuje typ emm 28. Inne bacytracyno-oporne należały do typów emm 22 (24) i emm 74 (22). W powyższych badaniach stosowano krążki z różną zawartością tego antybiotyku: 0,4 U (13), 0,05 U (24, 28), 0,04 U (18, 19, 22, 31) i 0,02 U (14). Tylko w części prac wykonano oznaczenie najniższego stężenia hamującego (ang. Minimal Inhibitory Concentration - MIC) dla bacytracyny (18, 20, 22). Za oporność niskiego stopnia uznano MIC 16 µg/ml, a za wysokiego MIC 256 µg/ml (22). Mechanizm oporności na bacytracynę u paciorkowców pozostaje nieznany (1). Obecnie znanych jest 18 oznaczonych literami (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, T, U, V, W) antygenów grupowych ściany komórkowej (6, 9, 10, 27) oraz 3 nowe antygeny grupowe ściany komórkowej oznaczone przez odkrywców jako NG1 (C1), NG2 i NG3 (4) odkryte u szczepów Streptococcus porcinus. Podział paciorkowców wg Lancefield ma duże znaczenie taksonomiczne, ale wykazano, że w obrębie jednego gatunku mogą występować szczepy z różnymi antygenami grupowymi (np szczepy S. dysgalactiae subsp. equisimilis mogą mieć antygeny grupowe A, C, G, L), a ten sam antygen grupowy może posiadać kilka gatunków paciorkowców (np.: antygen grupowy A jest spotykany we wszystkich szczepach, części szczepów S. anginosus i S. dysgalactiae subsp. equisimilis oraz w niedawno odkrytym Streptococcus castoreus). Ponadto niektóre szczepy, np. część izolatów S. anginosus nie posiada żadnych antygenów grupowych. Identyfikację utrudniają zdarzające się przypadki krzyżowych reakcji (26). Dlatego oznaczanie antygenu grupowego może służyć tylko jako wstępny etap mikrobiologicznej diagnostyki paciorkowców (6, 9, 12). Czynnik CAMP (Christie, Atkins, Munch-Petersen) jest wytwarzany przez S. agalactiae, S. porcinus, S. iniae oraz część szczepów S. canis (6, 9). Test CAMP wykrywa obecność białka działającego jak ko-cytolizyna na częściowo zhemolizowane przez β-hemolizynę gronkowcową krwinki baranie. Efektem tego jest tzw. synergistyczna hemoliza, czyli wzmocnienie hemolizy w obszarze pokrywania się stref dyfuzji obydwu hemolizyn. W niniejszym badaniu 14 izolatów nie otrzymano pozytywnych wyników testu CAMP. We wszystkich przypadkach wstępna identyfikacja fenotypowa była również potwierdzana wynikami testu API 20 STREP. Spośród 6 szczepów zidentyfikowanych jako

8 8 A. Olender i inni Nr 1-3 należały do grupy C, a 3 do grupy F. Sześć szczepów posiadających grupę A testem API 20 STREP została zidentyfikowana jako. Natomiast czwarty izolat posiadający antygen grupowy C zidentyfikowano testem API 20 STREP jako S. dys. equisimilis. Drugi szczep zidentyfikowany jako S. dys. equisimilis testem API 20 STREP posiadał antygen grupowy G. Praca potwierdza wyniki innych badań wskazujących na możliwość wywoływania zapalenia gardła przez inne niż paciorkowce tj. Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (SDSE) (3, 15, 17, 21, 23, 25, 30) i (29). Nasze wyniki potwierdzają powszechną wrażliwość β-hemolizujących paciorkowców na penicylinę, małe rozpowszechnienie oporności na makrolidy i znacznie częstsze występowanie szczepów opornych na tetracykliny. Stwierdziliśmy oporność na trimetoprim/ sulfametoksazol wszystkich izolatów zidentyfikowanych jako oraz jednego SDSE. Oporność na trimetoprim/sulfametoksazol jest charakterystyczną cechą. Natomiast inne gatunki β hemolizujących paciorkowców z grupy C i G mogą być wrażliwe na ten lek (8). WNIOSKI - Ze względu na istnienie opornych na bacytracynę szczepów test z bacytracyną nie powinien być stosowany ani jako jedyny test ani nawet razem z oznaczeniem antygenu wg Lancefield w identyfikacji. - Konieczne jest uzupełnienie podstawowych testów fenotypowych (określenie typu hemolizy, grupowanie wg Lancefield, oznaczanie wrażliwości na bacytracynę, test CAMP) o inne testy biochemiczne w identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących. - Inne niż paciorkowce β-hemolizujące mogą również być etiologicznym czynnikiem zapalenia gardła. - Konieczna jest standaryzacja testu na oznaczanie wrażliwości na bacytracynę, która umożliwi porównywanie wyników różnych badań. PIŚMIENNICTWO 1. Butaye P, Devriese LA, Haesebrouck F. Antimicrobial growth promoters used in animal feed: effects of less well known antibiotics on gram-positive bacteria. Clin Microbiol Rev 2003;16: Clinical and Laboratory Standards Institute Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Seventeenth Informational Supplement. M100-S17. Wayne, PA. 3. Dierksen KP, Tagg JR. Haemolysin-deficient variants of Streptococcus pyogenes and S. dysgalactiae subsp. equisimilis may be overlooked as aetiological agents of pharyngitis. J Med Microbiol 2000; 49: Duarte RS, Barros RR, Facklam RR. i inni. Phenotypic and genotypic characteristics of Streptococcus porcinus isolated from human sources. J Clin Microbiol 2005; 43: Evans JJ, Pasnik DJ, Klesius PH. i inni. First report of Streptococcus agalactiae and Lactococcus garvieae from a wild bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). J Wildl Dis 2006; 42: Facklam R. What happened to the streptococci: overview of taxonomic and nomenclature changes. Clin Microbiol Rev 2002; 15:

9 Nr 1 Identyfikacja paciorkowców β-hemolizujących 9 7. Hardie JM, Whiley RA. Classification and overview of the genera Streptococcus and Enterococcus. Soc Appl Bacteriol Symp Ser 1997; 26: 1S-11S. 8. Hashikawa S, Iinuma Y, Furushita M. i inni Characterization of group C and G streptococcal strains that cause streptococcal toxic shock syndrome. J Clin Microbiol 2004; 42: Köhler W. The present state of species within the genera Streptococcus and Enterococcus. Int J Med Microbiol 2007; 297: Lancefield RC. A serological differentiation of human and other groups of haemolytic streptococci. J Exp Med 1933; 57: Lawson PA, Foster G, Falsen E. i inni. Streptococcus castoreus sp. nov., isolated from a beaver (Castor fiber). Int J Syst Evol Microbiol 2005; 55: Malhotra-Kumar S, Wang S, Lammens C. i inni. Bacitracin-Resistant Clone of Streptococcus pyogenes Isolated from Pharyngitis Patients in Belgium. J Clin Microbiol 2003; 41: Mihaila-Amrouche L, Bouvet A, Loubinoux J. Clonal spread of emm type 28 isolates of Streptococcus pyogenes that are multiresistant to antibiotics. J Clin Microbiol 2004; 42: Minami M, Ichikawa M, Matsui H. i inni. Prevalence of a Streptococcal Inhibitor of a Complement- -Mediated Cell lysis-like Gene (sicg) in Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. Curr Microbiol 2011; 62: Ngui-Yen JH, Walker M. Detection of cross infection with Streptococcus pyogenes in a hospital. Can J Infect Control 1992; 7: Palmieri C, Rätsch IM, Princivalli MS. i inni. erm(a)-mediated macrolide resistance and ability to invade human respiratory cells in a Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis pharyngeal isolate. J Antimicrob Chemother 2007; 60: Perez-Trallero E, Garcia C, Orden B. i inni. Dissemination of emm28 erythromycin-, clindamycin- and bacitracin-resistant Streptococcus pyogenes in Spain. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2004; 23: Pérez-Trallero E, Montes M, Orden B. i inni. Phenotypic and Genotypic Characterization of Streptococcus pyogenes Isolates Displaying the MLS B Phenotype of Macrolide Resistance in Spain, 1999 to 2005 Antimicrob Agents Chemother 2007; 51: Pérez-Trallero E, Tamayo E, Montes M. i inni. In vitro activities of retapamulin and 16 other antimicrobial agents against recently obtained Streptococcus pyogenes isolates. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55: Pinho MD, Melo-Cristino J, Ramirez M. Clonal relationships between invasive and noninvasive Lancefield group C and G streptococci and emm-specific differences in invasiveness. J Clin Microbiol 2006; 44: Pires R, Rolo D, Mato R. i inni Resistance to bacitracin in Streptococcus pyogenes from oropharyngeal colonization and noninvasive infections in Portugal was caused by two clones of distinct virulence genotypes FEMS Microbiol Lett. 2009; 296: Savini V, Catavitello C, Talia M. i inni. Beta-lactam failure in treatment of two group G Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Pharyngitis patients. J Clin Microbiol 2008; 46: Silva-Costa C, Ramirez M, Melo-Cristino J. Identification of macrolide-resistant clones of Streptococcus pyogenes in Portugal. J Clin Microbiol Infect 2006; 12: Sunaoshi K, Murayama SY, Adachi K. i inni. Molecular emm genotyping and antibiotic susceptibility of Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis isolated from invasive and non-invasive infections. J Med Microbiol 2010; 59: Thompson T, Facklam R. Cross-reactions of reagents from streptococcal grouping kits with Streptococcus porcinus. J Clin Microbiol. 1997; 35: Tomida J, Sauer S, Morita Y. i inni Streptococcus fryi sp. nov., a novel species with Lancefield group M antigens. FEMS Microbiol Lett 2011; 314:

10 10 A. Olender i inni Nr Urbásková P, Jakubů V. Pracovní skupina pro monitorování antibiotické rezistence. Resistance to macrolides in the species Streptococcus pyogenes in the Czech Republic in Epidemiol Mikrobiol Imunol 2004; 53: Whiley RA, Hall LM, Hardie JM. i inni. A study of small-colony, beta-haemolytic, Lancefield group C streptococci within the anginosus group: description of Streptococcus constellatus subsp. pharyngis subsp. nov., associated with the human throat and pharyngitis. Int J Syst Bacteriol 1999; 49: Yamaoka S, Ogihara T, Yasui M. i inni. Neonatal streptococcal toxic shock syndrome caused by Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: York MK, Gibbs L, Perdreau-Remington F. i inni. Characterization of Antimicrobial Resistance in Streptococcus pyogenes Isolates from the San Francisco Bay Area of Northern California. J Clin Microbiol 1999; 37: Żabicka D, Izdebski R, Hryniewicz W. Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki Oznaczanie wrażliwości ziarniaków Gram-dodatnich z rodzaju Streptococcus spp. Ośrodek ds. Lekowrażliwości KORLD. Otrzymano: 2 II 2012 r. Adres Autora: Lublin, ul. Chodźki 1, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

Detekcja i identyfikacja drobnoustrojów. oznaczanie lekowrażliwości bakterii

Detekcja i identyfikacja drobnoustrojów. oznaczanie lekowrażliwości bakterii STRESZCZENIE W medycznych laboratoriach mikrobiologicznych do oznaczania lekowrażliwości bakterii stosowane są systemy automatyczne oraz metody manualne, takie jak metoda dyfuzyjno-krążkowa i oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK)

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) VII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia skóry i tkanek miękkich. Drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus Staphylococcus ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PAŁECZKI Z RODZAJU KLEBSIELLA IZOLOWANE OD PACJENTÓW ŁÓDZKICH SZPITALI W 2006 ROKU

PAŁECZKI Z RODZAJU KLEBSIELLA IZOLOWANE OD PACJENTÓW ŁÓDZKICH SZPITALI W 2006 ROKU MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2009, 61: 41-46 Izabela Szczerba, Katarzyna Gortat, Karol Majewski PAŁECZKI Z RODZAJU KLEBSIELLA IZOLOWANE OD PACJENTÓW ŁÓDZKICH SZPITALI W 2006 ROKU Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii 1. Barwienie złożone - metoda Grama Przygotowanie preparatu: odtłuszczone szkiełko podstawowe, nałożenie bakterii ( z hodowli płynnej 1-2 oczka ezy lub ze stałej

Bardziej szczegółowo

Lekowrażliwość paciorkowców beta-hemolizujących izolowanych z wymazów z gardła i materiału ropnego

Lekowrażliwość paciorkowców beta-hemolizujących izolowanych z wymazów z gardła i materiału ropnego MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2010, 62: 309-317 Katarzyna Jachna-Sawicka, Anna Pietrzak, Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek Lekowrażliwość paciorkowców beta-hemolizujących izolowanych z wymazów z gardła i materiału

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud. 20A, tel./fax (22) 841 58 34; Księgowość-Kadry tel. (22) 841 00 90 fax. (22) 851 52 06 NIP 5212314007

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

ESBL-DODATNIE I ESBL-UJEMNE SZCZEPY KLEBSIELLA PNEUMONIAE I KLEBSIELLA OXYTOCA WYSTĘPOWANIE W MATERIALE KLINICZNYM I WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE ANTYBIOTYKI

ESBL-DODATNIE I ESBL-UJEMNE SZCZEPY KLEBSIELLA PNEUMONIAE I KLEBSIELLA OXYTOCA WYSTĘPOWANIE W MATERIALE KLINICZNYM I WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE ANTYBIOTYKI MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2008, 60: 39-44 Alicja Sękowska, Joanna Wróblewska, Eugenia Gospodarek ESBL-DODATNIE I ESBL-UJEMNE SZCZEPY KLEBSIELLA PNEUMONIAE I KLEBSIELLA OXYTOCA WYSTĘPOWANIE W MATERIALE KLINICZNYM

Bardziej szczegółowo

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus Gramujemne pałeczki auksotroficzne. Rodzaj: Haemophilus, Brucella, Legionella Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie barwionych preparatów mikroskopowych preparat barwiony metodą Grama z

Bardziej szczegółowo

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z DRÓG RODNYCH KOBIET W OKRESIE ROZRODCZYM

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z DRÓG RODNYCH KOBIET W OKRESIE ROZRODCZYM MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2010, 62: 141-151 Katarzyna Wolny 1, Ewa Gołda Matuszak 2 STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z DRÓG RODNYCH KOBIET W OKRESIE ROZRODCZYM 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Interpretacja klinicznych wartości granicznych oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z

Bardziej szczegółowo

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów gronkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii.. b. podłożu

Bardziej szczegółowo

Projekt Alexander w Polsce w latach

Projekt Alexander w Polsce w latach Projekt Alexander w Polsce w latach 1996-2008 NaduŜywanie antybiotyków i chemioterapeutyków oraz ich niewłaściwe stosowanie doprowadziło do globalnego zagroŝenia, jakim jest powstawanie i szerzenie się

Bardziej szczegółowo

DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW

DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW dr n. med. Dorota Żabicka, prof. dr hab n. med. Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie wrażliwości patogenów

Oznaczanie wrażliwości patogenów Metoda krążkowo-dyfuzyjna w weterynaryjnej diagnostyce bakteriologicznej praktyczne dane Dominika Borowska, Artur Jabłoński, Zygmunt Pejsak z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost.

Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost. Testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej na przykładzie metody dyfuzyjnej oraz wyznaczania wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost. Opracowanie: dr inż. Roland Wakieć Wprowadzenie. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE I ZRÓŻNICOWANIE GENÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OPORNOŚĆ NA TETRACYKLINĘ SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS FAECALIS IZOLOWANYCH W REGIONIE GDAŃSKIM.

WYSTĘPOWANIE I ZRÓŻNICOWANIE GENÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OPORNOŚĆ NA TETRACYKLINĘ SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS FAECALIS IZOLOWANYCH W REGIONIE GDAŃSKIM. MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2008, 60: 13-17 Tomasz Jarzembowski 1), Aleksandra Dybikowska 2) Maria Dąbrowska-Szponar 1) WYSTĘPOWANIE I ZRÓŻNICOWANIE GENÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OPORNOŚĆ NA TETRACYKLINĘ SZCZEPÓW

Bardziej szczegółowo

The incidence of high level aminoglicoside and high level β lactam resistance among enterococcal strains of various origin.

The incidence of high level aminoglicoside and high level β lactam resistance among enterococcal strains of various origin. MED. DOŚW. MIKROBIOL., 202, 64: 8 Występowanie wysokiej oporności na aminoglikozydy i β laktamy enterokoków izolowanych z różnych środowisk The incidence of high level aminoglicoside and high level β lactam

Bardziej szczegółowo

Genetyczne podstawy lekooporności i wirulencji klinicznych szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium.

Genetyczne podstawy lekooporności i wirulencji klinicznych szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ mgr Anna Sieńko ROZPRAWA DOKTORSKA pt.: Genetyczne podstawy lekooporności i wirulencji klinicznych szczepów

Bardziej szczegółowo

Assessment of susceptibility of strictly anaerobic bacteria originated from different sources to fluoroquinolones and other antimicrobial drugs

Assessment of susceptibility of strictly anaerobic bacteria originated from different sources to fluoroquinolones and other antimicrobial drugs MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2012, 64: 115-122 Ocena wrażliwości szczepów bezwzględnych beztlenowców pochodzących z różnych źródeł na fluorochinolony oraz inne leki stosowane w lecznictwie szpitalnym Assessment

Bardziej szczegółowo

Wrażliwość pałeczek Klebsiella oxytoca na wybrane antybiotyki

Wrażliwość pałeczek Klebsiella oxytoca na wybrane antybiotyki MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 59-64 Alicja Sękowska, Kamila Buzała, Justyna Pluta, Eugenia Gospodarek Wrażliwość pałeczek Klebsiella oxytoca na wybrane antybiotyki Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium

Bardziej szczegółowo

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową Zasada metody: Krążki bibułowe nasycone odpowiednimi ilościami antybiotyków

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej.

Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią 2000 Numer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Oznaczanie wrażliwości szczepów na metycylinę

Ćwiczenie 1. Oznaczanie wrażliwości szczepów na metycylinę XI. Antybiotyki i chemioterpeutyki ćwiczenia praktyczne W przedstawionych ćwiczeniach narysuj i zinterpretuj otrzymane wyniki badań mechanizmów oporności. Opisz rodzaje krążków użytych do badań oraz sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

Genotypy i antybiotykooporność izolatów Staphylococcus aureus wyosobnionych od świń, kur oraz z mięsa wieprzowego i drobiowego

Genotypy i antybiotykooporność izolatów Staphylococcus aureus wyosobnionych od świń, kur oraz z mięsa wieprzowego i drobiowego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Mgr inż. Paweł Krupa Genotypy i antybiotykooporność izolatów Staphylococcus aureus wyosobnionych od świń, kur oraz z mięsa wieprzowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko:

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko: Ćw. nr 1 Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. 1. Wykonaj barwienie preparatów własnych ze wskazanych przez nauczyciela hodowli stałych ziarniaków Gram(+), ziarniaków Gram(-), pałeczek Gram+, pałeczek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez mikrobiologów dotyczące oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez mikrobiologów dotyczące oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez mikrobiologów dotyczące oznaczeń wrażliwości drobnoustrojów Podłoża metoda dyfuzyjno-krążkowa EUCAST 1. Który z producentów podłoża agarowego

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy? Nasz numer telefonu: 534-020-558 Nasz adres e-mail: prace@edutalent.pl

Czy potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy? Nasz numer telefonu: 534-020-558 Nasz adres e-mail: prace@edutalent.pl 1.3 Analiza lekooporności jako jedna z metod różnicowanie szczepów Escherichia coli Diagnostyka mikrobiologiczna przebiega kilkuetapowo, a następowanie po sobie kolejnych faz zależne jest od wyniku etapu

Bardziej szczegółowo

NARASTANIE STOPNIA KOLONIZACJI KOBIET W CIĄŻY I NOWORODKÓW PRZEZ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE NA OBSZARZE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ *

NARASTANIE STOPNIA KOLONIZACJI KOBIET W CIĄŻY I NOWORODKÓW PRZEZ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE NA OBSZARZE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ * MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2008, 60: 5-12 Monika Brzychczy-Włoch 1, Magdalena Strus 1, Dorota Pawlik 2, Helena Machlarz 2, Tomasz Gosiewski 1, Artur Drzewiecki 1, Krzysztof Rytlewski 3, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

Analiza badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży z regionu Pomorza Zachodniego

Analiza badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży z regionu Pomorza Zachodniego ! " # $ % $ DOI: 10.17772/gp/57858 & ' ( ) * +, - +,. Analiza badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży z regionu Pomorza Zachodniego Analysis of screening tests for Streptococcus

Bardziej szczegółowo

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI Wystandaryzowane i zwalidowane podłoża mikrobiologiczne do oznaczania lekowrażliwości (AST) Aby spełnić zalecenia EUCAST* i CLSI **, biomérieux rozwinęło

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii. na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009

Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii. na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009 Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009 Oznaczanie wrażliwości ziarniaków Gram-dodatnich z rodzaju Streptococcus spp. Dorota Żabicka 1, Radosław

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Agar czekoladowy + suplement antybiotykowy + czynniki wzrostowe dla Haemophilus 2 20 płytek 60 Torebki do hodowli

Bardziej szczegółowo

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria Maczugowce (rodzaj Corynebacterium) Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

LEKOWRAŻLIWOŚĆ I POKREWIEŃSTWO SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS SP. IZOLOWANYCH OD PACJENTÓW I ZE ŚRODOWISKA SZPITALNEGO.

LEKOWRAŻLIWOŚĆ I POKREWIEŃSTWO SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS SP. IZOLOWANYCH OD PACJENTÓW I ZE ŚRODOWISKA SZPITALNEGO. MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2008, 60: 19-26 Monika Eliza Łysakowska, Andrzej Denys LEKOWRAŻLIWOŚĆ I POKREWIEŃSTWO SZCZEPÓW ENTEROCOCCUS SP. IZOLOWANYCH OD PACJENTÓW I ZE ŚRODOWISKA SZPITALNEGO. Zakład Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

OCENA STOPNIA WRAŻLIWOŚCI NA AMINOGLIKOZYDY SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH OD CHORYCH Z ZAKAŻENIAMI UKŁADOWYMI I UOGÓLNIONYMI.

OCENA STOPNIA WRAŻLIWOŚCI NA AMINOGLIKOZYDY SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH OD CHORYCH Z ZAKAŻENIAMI UKŁADOWYMI I UOGÓLNIONYMI. MED. DOŚW. MIKROBIOL., 8, 6: 5-4 Beata Kowalska - Krochmal, Izabela Dolna, Agata Dobosz, Ewa Wrzyszcz, Grażyna Gościniak OCENA STOPNIA WRAŻLIWOŚCI NA AMINOGLIKOZYDY SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH IZOLOWANYCH OD

Bardziej szczegółowo

Ocena oporności paciorkowców hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych

Ocena oporności paciorkowców hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych Ocena oporności paciorkowców hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych Research-based assessment of antibiotic resistance of hemolytic group B streptococci 1 Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii

Bardziej szczegółowo

METODY OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW I WYKRYWANIA MECHANIZMÓW OPORNOŚCI NA LEKI MOŻLIWOŚCI TERAPII ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO

METODY OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW I WYKRYWANIA MECHANIZMÓW OPORNOŚCI NA LEKI MOŻLIWOŚCI TERAPII ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO WNOZ- DIETETYKA SEMINARIUM 4 METODY OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW I WYKRYWANIA MECHANIZMÓW OPORNOŚCI NA LEKI MOŻLIWOŚCI TERAPII ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO Mechanizmy działania chemioterapeutyków

Bardziej szczegółowo

METODY OZNACZANIA AKTYWNOŚCI ANTYBIOTYKÓW. Podstawowe pojęcia:

METODY OZNACZANIA AKTYWNOŚCI ANTYBIOTYKÓW. Podstawowe pojęcia: METODY OZNACZANIA AKTYWNOŚCI ANTYBIOTYKÓW Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej SUM Podstawowe pojęcia: Antybiotyk substancja o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, wytwarzana przez mikroorganizmy,

Bardziej szczegółowo

Wkwietniu 2011 r. Europejski Urząd

Wkwietniu 2011 r. Europejski Urząd Oporność na antybiotyki wybranych bakterii zoonotycznych i wskaźnikowych izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2009 r. Kinga Wieczorek, Jacek Osek z Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Maciej Bryl1, Dorota Łojko1, Ryszard Giersz1, Ewa Andrzejewska2 NOSICIELSTWO STAPHYLOCOCCUS AUREUS WŚRÓD STUDENTÓW RÓŻNYCH KIERUNKÓW NAUCZANIA

Maciej Bryl1, Dorota Łojko1, Ryszard Giersz1, Ewa Andrzejewska2 NOSICIELSTWO STAPHYLOCOCCUS AUREUS WŚRÓD STUDENTÓW RÓŻNYCH KIERUNKÓW NAUCZANIA PRZEG. EPID., XLIX, 1995, 1-2 Maciej Bryl1, Dorota Łojko1, Ryszard Giersz1, Ewa Andrzejewska2 NOSICIELSTWO STAPHYLOCOCCUS AUREUS WŚRÓD STUDENTÓW RÓŻNYCH KIERUNKÓW NAUCZANIA 1 Studenckie Koło Naukowe przy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r.

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wrażliwość na antybiotyki i zdolność wytwarzania śluzu przez szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych

Wrażliwość na antybiotyki i zdolność wytwarzania śluzu przez szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 15-27 Ewa Szczuka 1, Jolanta Prawda-Zołotar 2, Maryla Nowakiewicz 2, Adam Kaznowski 1 Wrażliwość na antybiotyki i zdolność wytwarzania śluzu przez szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych

Bardziej szczegółowo

Profil oporności bakterii w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci po nieskutecznej antybiotykoterapii

Profil oporności bakterii w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci po nieskutecznej antybiotykoterapii ARTYKUŁY ORYGINALNE Zielnik-Jurkiewicz B, Bielicka A. Profil oporności bakterii w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci... 189 Profil oporności bakterii w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci

Bardziej szczegółowo

Izolacja, identyfikacja i ocena lekooporności gronkowców w powietrzu domu studenckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Izolacja, identyfikacja i ocena lekooporności gronkowców w powietrzu domu studenckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 19 Polish Journal of Agronomy 2014, 16, 19 23 Izolacja, identyfikacja i ocena lekooporności gronkowców w powietrzu domu studenckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Anna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka,

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 133 138

Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 133 138 Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 133 138 KATARZYNA MACIEJEWSKA 1, ANNA KĘDZIA 2, JÓZEF ZIENKIEWICZ 1, WOJCIECH KIEWLICZ 1, ADAM ZIEMLEWSKI 1 OCENA WRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW BEZTLENOWYCH IZOLOWANYCH Z

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257658.01 wer.: Oct 2013 PRZEZNACZENIE Podłoże (początkowo określane jako MRSA Screen Agar) zostało opracowane do wykrywania szczepów Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wg EUCAST S-wrażliwy I-średniowrażliwy R - oporny

Interpretacja wg EUCAST S-wrażliwy I-średniowrażliwy R - oporny Ćwiczenie 1 2016/17 1. Odczytaj przygotowane antybiogramy metodą dyfuzyjno-krążkową wg następującego schematu: Badany szczep -. Nazwa antybiotyku/chemioter apeutyku Strefa - mm Interpretacja wg EUCAST

Bardziej szczegółowo

Biegłość laboratoriów mikrobiologicznych w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów POLMICRO 2012

Biegłość laboratoriów mikrobiologicznych w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów POLMICRO 2012 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 203 Volume 49 Number 7-24 Praca oryginalna Original Article Biegłość laboratoriów mikrobiologicznych w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

Specificity of the anaerobic bacterial infections in the surgical and orthopedic wards

Specificity of the anaerobic bacterial infections in the surgical and orthopedic wards MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2012, 64: 29-34 Specyfika zakażeń bakteriami beztlenowymi na oddziałach chirurgicznych i ortopedycznych. Specificity of the anaerobic bacterial infections in the surgical and orthopedic

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TEKSTU. Rekomendacje doboru testów do oznaczania wraŝliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2006 WPROWADZONE W ROKU 2007

ZMIANY DO TEKSTU. Rekomendacje doboru testów do oznaczania wraŝliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2006 WPROWADZONE W ROKU 2007 Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. LekowraŜliwości Drobnoustrojów Narodowego Instytutu Leków ZMIANY DO TEKSTU Rekomendacje doboru testów do oznaczania wraŝliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

Bardziej szczegółowo

WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE TETRACYKLINY PAŁECZEK Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE

WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE TETRACYKLINY PAŁECZEK Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE MED. DOŚW. MIKROBIOL., 29, 61: 321-326 Alicja Sękowska, Anita Ibsz-Fijałkowska, Karolina Gołdyn, Eugenia Gospodarek WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE TETRACYKLINY PAŁECZEK Z RODZINY ENTEROBACTERIACEAE Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii. na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009

Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii. na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009 Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009 Oznaczanie wrażliwości Neisseria meningitidis i Haemophilus influenzae Anna Skoczyńska 1, Dorota Żabicka

Bardziej szczegółowo

Występowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus u dorosłych pacjentów z objawami infekcji jamy ustnej

Występowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus u dorosłych pacjentów z objawami infekcji jamy ustnej MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2017, 69: 209-214 Występowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus u dorosłych pacjentów z objawami infekcji jamy ustnej Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA RAN WYWOŁANE PRZEZ MACZUGOWCE REPREZENTUJĄCE GATUNKI BAKTERII UWAŻANYCH ZA OPORTUNISTYCZNE

ZAKAŻENIA RAN WYWOŁANE PRZEZ MACZUGOWCE REPREZENTUJĄCE GATUNKI BAKTERII UWAŻANYCH ZA OPORTUNISTYCZNE MED. DOŚW. MIKROBIOL., 010, 6: 135-140 Alina Olender 1, Iwona Łętowska ZAKAŻENIA RAN WYWOŁANE PRZEZ MACZUGOWCE REPREZENTUJĄCE GATUNKI BAKTERII UWAŻANYCH ZA OPORTUNISTYCZNE 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I BADANIE WRAŻLIWOŚCI BAKTERII NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI

ĆWICZENIE I BADANIE WRAŻLIWOŚCI BAKTERII NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI ĆWICZENIE I BADANIE WRAŻLIWOŚCI BAKTERII NA ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI Autor i główny prowadzący dr Dorota Korsak Wstęp Jednym z najważniejszych etapów rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010 Tom 4 Zeszyt 6 MAREK SELWET 1, MARIOLA GALBAS 2,

Bardziej szczegółowo

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski AGNIESZKA P KALA Zak ad Chorób Ryb Pa stwowy Instytut Weterynaryjny - Pa stwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin

BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254046.05 wer.: Sep 2011 BD Chocolate Agar with IsoVitaleX and Bacitracin BD Brain Heart Infusion Agar with 5% Horse Blood and Bacitracin PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

uzyskanymi przy zastosowaniu innych metod użyto testu Manna-Whitney a. Jako miarę korelacji wykorzystano współczynnik. Przedstawiona w dysertacji

uzyskanymi przy zastosowaniu innych metod użyto testu Manna-Whitney a. Jako miarę korelacji wykorzystano współczynnik. Przedstawiona w dysertacji STRESZCZENIE Zakażenia mykoplazmowe u bydła, a zwłaszcza na tle M. bovis, stanowią istotny problem epidemiologiczny i ekonomiczny w wielu krajach świata. Uważa się, że M. bovis jest odpowiedzialna za 25%

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości Quality Control

Kontrola jakości Quality Control diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 1 7-17 Kontrola jakości Quality Control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2011

Bardziej szczegółowo

Udział beztlenowych Gram-ujemnych bakterii w zakażeniach hospitalizowanych pacjentów

Udział beztlenowych Gram-ujemnych bakterii w zakażeniach hospitalizowanych pacjentów MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 235-240 Marta Kierzkowska, Anna Majewska, Joanna Kądzielska, Agnieszka Rozpara, Anna Sawicka-Grzelak, Grażyna Młynarczyk Udział beztlenowych Gram-ujemnych bakterii w zakażeniach

Bardziej szczegółowo

Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów wśród szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium wyosobnionych z materiału klinicznego

Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów wśród szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium wyosobnionych z materiału klinicznego MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2011, 63: 105-113 Sylwia Kożuszko, Agata Białucha, Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek Oporność na wysokie stężenia aminoglikozydów wśród szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus

Bardziej szczegółowo

Wmarcu 2012 r. Europejski Urząd ds.

Wmarcu 2012 r. Europejski Urząd ds. Oporność na czynniki przeciwbakteryjne wybranych bakterii zoonotycznych i wskaźnikowych izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. Kinga Wieczorek, Jacek Osek z Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Alicja Rokosz, Krystyna Rafalowska, Dariusz Lipnicki

Alicja Rokosz, Krystyna Rafalowska, Dariusz Lipnicki PRZEG. EPID., 1996, 50, 3 Alicja Rokosz, Krystyna Rafalowska, Dariusz Lipnicki GRAM-DODATNIE ZIARENKOWCE KATALAZOUJEMNE IZOLOWANE Z MATERIAŁÓW KLINICZNYCH - IDENTYFIKACJA I LEKOWRAŻLIWOŚĆ SZCZEPÓW Zakład

Bardziej szczegółowo

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości).

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). Mgr Kornelia Jasińska Stwierdzenie obecności drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net

Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH A European Health Initiative EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA Podsumowanie najnowszych danych dotyczących oporności na antybiotyki w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Podsumowanie danych z 2014 roku o oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net Listopad 2015 Poważne zagrożenie: oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Oporność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dostawa podłoży, odczynników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 347065-2008; data zamieszczenia: 03.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

VI. Antybiotyki i chemioterapeutyki ćwiczenia praktyczne

VI. Antybiotyki i chemioterapeutyki ćwiczenia praktyczne VI. Antybiotyki i chemioterapeutyki ćwiczenia praktyczne W przedstawionych ćwiczeniach narysuj i zinterpretuj otrzymane wyniki badań mechanizmów oporności. Opisz rodzaje krążków użytych do badań oraz sposób

Bardziej szczegółowo

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia S Y LA BUS MODUŁU In f o r m acje o gólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Mikrobiologia Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej

Bardziej szczegółowo

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus Załącznik nr 11b Zestawienie podłoży, testów identyfikacyjnych, szczepów kontrolnych, krążków antybiotykowych i barwników Lp. Podłoża: Rodzaj materiału diagnostycznego Ilość sztuk na 1 rok 4 lata Schaedler

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Ochrony Antybiotyków. AktualnoŚci Narodowego Programu. Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej.

Ochrony Antybiotyków. AktualnoŚci Narodowego Programu. Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej. AktualnoŚci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Numer 3/2016 Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej. Dane z monitorowania sieci EARS-Net (listopad 2016) Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej. Ireneusz Popławski

Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej. Ireneusz Popławski Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej Ireneusz Popławski 22 biomerieux Polska partner w mikrobiologii z wieloletnim doświadczeniem 33 biomerieux Polska Sp. z o.o. biomerieux Polska

Bardziej szczegółowo

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych.

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych. Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia preparatów bakteryjnych. Wzrost drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych. Uzyskiwanie czystej hodowli. Identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEPY SALMONELLA SP. OPORNE NA LEKI PRZECIWBAKTERYJNE

SZCZEPY SALMONELLA SP. OPORNE NA LEKI PRZECIWBAKTERYJNE MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2010, 62: 37-42 Agata Białucha, Sylwia Kożuszko, Eugenia Gospodarek SZCZEPY SALMONELLA SP. OPORNE NA LEKI PRZECIWBAKTERYJNE Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L.

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW POSIEWÓW KRWI U DZIECI Z ZAŁOŻONYM CEWNIKIEM CENTRALNYM

ANALIZA WYNIKÓW POSIEWÓW KRWI U DZIECI Z ZAŁOŻONYM CEWNIKIEM CENTRALNYM PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 47-53 Anna Delińska-Galińska 1, Elżbieta Arłukowicz 2, Katarzyna Plata-Nazar 1, Grażyna Łuczak 1, Ewa Kozielska 1, Aldona Kotłowska-Kmieć 1, Anna Borkowska 1. ANALIZA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257079.05 Wersja poprawiona: Kwi 2013 PRZEZNACZENIE jest przeznaczone do izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae (Streptococcus

Bardziej szczegółowo

SZCZEPY ACINETOBACTER BAUMANNII OPORNE NA KARBAPENEMY

SZCZEPY ACINETOBACTER BAUMANNII OPORNE NA KARBAPENEMY MED. DOŚW. MIKROBIOL., 2, 62: 9-26 Tomasz Bogiel, Joanna Kwiecińska-Piróg, Katarzyna Jachna-Sawicka, Eugenia Gospodarek SZCZEPY ACINETOBACTER BAUMANNII OPORNE NA KARBAPENEMY Katedra i Zakład Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Liczba izolatów/pcr+ Liczba przypadków zakażeń inwazyjnych potwierdzonych

Bardziej szczegółowo

DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW

DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW DORIPENEM NOWY LEK Z GRUPY KARBAPENEMÓW dr n. med. Dorota śabicka, prof. dr hab n. med. Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. LekowraŜliwości Drobnoustrojów Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - B. Zielnik-Jurkiewicz, A. Bielicka WSTĘP Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest schorzeniem, w którym leczenie antybiotykiem ma najczęściej charakter empiryczny. Wybór właściwego antybiotyku

Bardziej szczegółowo

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800 Część nr 1 Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych do wykonywania procedur mikrobiologicznych Poz. 1-5; średnica płytek 90mm, max. Wielkość opakowania 20 płytek Termin ważności płytek min 5-6 tyg.

Bardziej szczegółowo

Ocena flory bakteryjnej izolowanej od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w latach

Ocena flory bakteryjnej izolowanej od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w latach Wydawnictwo UR 28 ISSN 173-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 29, 1, 7 77 Krzysztof Golec, Łukasz Golec, Jolanta Gruszecka Ocena flory bakteryjnej izolowanej od chorych hospitalizowanych

Bardziej szczegółowo