OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PN Zakres 1 Firewall Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Typ urządzenia Interfejsy 3 Pamięć 4 Wydajność 5 6 Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji połączeń IPSec VPN Sieciowe funkcjonalności urządzeń Urządzenie typu UTM, zapewniające funkcjonalności: firewall, koncentrator IPSec VPN, ochrona przed wirusami, spyware, sonda IPS, filtrowanie poczty, kontrola aplikacji. Obudowa 1U przeznaczona do montażu w szafie RACK 6 interfejsów 10/100/1000 Gigabit Ethernet porty USB 1 port zarządzający 51 MB RAM 51 MB Flash a. Obsługa nielimitowanej ilości hostów w sieci chronionej b. Przepustowość zapory sieciowej przy pracy w trybie Statefull Packet Inspection, mierzona zgodnie z zaleceniami RFC 544: nie mniejsza niż 1,5 Gbps c. Przepustowość zapory sieciowej pracującej jako sonda IPS, mierzona zgodnie z zaleceniami RFC 544: nie mniejsza niż 0,75 Gbps d. Przepustowość zapory sieciowej przy pracy w trybie Deep Packet Inspection, przy włączonych wszystkich usługach filtrowania i skanowania: nie mniejsza niż 40 Mbps e. Przepustowość zintegrowanego z zaporą sieciową koncentratora połączeń IPSec VPN AES/3DES mierzona zgodnie z zaleceniami RFC 544: nie mniejsza niż 65 Mbps f. Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych sesji w trybie UTM: nie mniej niż g. Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych sesji: nie mniej niż h. Obsługa nie mniej niż 7000 nowych sesji na sekundę i. Ochrona przed atakami DoS i DDoS a. Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń IPSec VPN: 00 b. Minimalna ilość klientów IPSec VPN w cenie urządzenia: 50 c. Wspierane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania: DES, 3DES, AES (1, 19, 56-bit)/MD5, SHA-1 d. Wspierane mechanizmy wymiany kluczy: IKE, IKEv, Manual Key, PKI (X.509) e. Wsparcie certyfikatów: Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust, Microsoft CA dla połączeń site-to-site pomiędzy urządzeniami SonicWALL f. Obsługa funkcjonalności: LTP IPSec, DHCP over VPN, redundantna brama zdalna w przypadku połączeń site-site VPN a. Możliwość pracy jako Router, Bridge L lub w trybie transparentnym b. Obsługa nie mniej niż 00 sieci VLAN działających zgodnie ze standardem 0.1Q c. Wbudowany serwer DHCP umożliwiający przydzielanie adresów statycznie, dynamicznie, przekierowanie zgłoszeń do zewnętrznego serwera DHCP d. Możliwość przesyłania komunikatów DHCP pomiędzy różnymi strefami e. Wsparcie mechanizmów NAT: 1:1, 1:many, many:1, many:many, PAT f. Możliwość scentralizowanego zarządzania nie mniej niż 1 punktami dostępowymi, wsparcie dla standardów 0.11 b/g, WEP, WPA, TKIP, 0.1x, EAP-PEAP, EAP-TTLS, IPSec over WLAN g. Możliwość kreowania reguł routingu statycznego h. Wsparcie dynamicznych protokołów routingu: RIP v1/v, OSPF i wsparcie dla routowania transmisji multicast i. Wsparcie funkcjonalności QoS: tagowanie/mapowanie 0.1p, DSCP, możliwość ustawienia przynajmniej 100 reguł określających maksymalne i gwarantowane pasmo j. Możliwość skonfigurowania przynajmniej łączy WAN, działających w trybie redundantnym lub umożliwiających równoważenie obciążeń dla ruchu wychodzącego. k. Możliwość konfiguracji monitorowania pracy łączy WAN w oparciu o połączenia TCP i ICMP i reguł przełączenia ruchu z łącza podstawowego na łącze redundantne l. Możliwość konfiguracji reguł równoważenia obciążeń dla ruchu przychodzącego do hostów znajdujących się w sieci chronionej m. Pełne wsparcie dla SIP, H33v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń, pełna kompatybilność z większością urządzeń i serwerów VoIP 7 Uwierzytelnianie użytkowników a. Lokalna baza użytkowników umożliwiająca wykreowanie nie mniej niż 500 kont b. Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: XAUTH/RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, lokalna baza użytkowników Strona 1 z 7

2 Lp. Nazwa Parametry minimalne Zarządzanie a. Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez: HTTP, HTTPS, CLI (SSH, konsola), SNMP v b. Możliwość dokupienia dedykowanego oprogramowania producenta do scentralizowanego zarządzania większą ilością urządzeń c. Praca w klastrze wysokiej dostępności w trybie Active Passive z synchronizacją sesji 9 10 Mechanizmy filtrowania Deep Packet Inspection i Statefull Packet Inspection Monitorowanie i raportowanie zdarzeń a. Możliwość kreowania stref bezpieczeństwa przydzielanych do danych interfejsów zarówno fizycznych, jak i wirtualnych (możliwość przypisania więcej niż jednego interfejsu do pojedynczej strefy bezpieczeństwa) b. Możliwość indywidualnej konfiguracji usług bezpieczeństwa dla każdej ze stref c. Możliwość kreowania reguł Firewall dla ruchu przychodzącego/wychodzącego z/do zadanej strefy, w określonych przedziałach czasu, z uwzględnieniem użytkowników, dla których reguła ma być aktywna d. Możliwość włączania i wyłączania reguł Firewall i NAT bez konieczności ich usuwania e. Wymagane jest, aby na urządzeniach uruchomione były następujące usługi w subskrypcji na okres jednego roku: I. Sieciowa ochrona antywirusowa zapewniająca skanowanie ruchu na protokołach HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP, ruch TCP oraz NetBios. Filtr antywirusowy powinien zapewniać skanowanie załączników poczty elektronicznej, plików skompresowanych ZIP i GZIP. Wymagane jest, aby możliwe było włączenie lub wyłączenie usługi antywirus w poszczególnych strefach bezpieczeństwa, oraz możliwość włączenia lub wyłączenia reagowania na określone sygnatury. II. Sonda IDP/IPS (detekcja i blokowanie wtargnięć do sieci) zapewniająca skanowanie ruchu w oparciu o sygnatury dostarczone przez producenta. Sygnatury powinny umożliwiać wykrywanie i blokowanie zdarzeń takich jak: korzystanie z programów do wymiany plików PP (np. Limewire, BitTorrent, emule, etc.), korzystanie z komunikatorów internetowych (np. Yahoo Messenger, Gadu-Gadu, Skype, etc.), ataki typu backdoor, exploit, SQL-Injection, etc. Wymagane jest, aby poza możliwością włączenia lub wyłączenia usługi IDP w poszczególnych strefach bezpieczeństwa możliwa była indywidualna konfiguracja każdej z sygnatur w celu uruchomienia bądź wyłączenia jej dla zadanych adresów IP, użytkowników lub przedziałów czasowych. III. Sieciowa ochrona antyspyware, zapewniająca skanowanie ruchu HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP. Wymagane jest, aby poza możliwością włączenia lub wyłączenia usługi IDP w poszczególnych strefach bezpieczeństwa możliwa była indywidualna konfiguracja każdej z sygnatur w celu uruchomienia bądź wyłączenia jej dla zadanych adresów IP, użytkowników lub przedziałów czasowych. IV. Usługa filtrowania treści stron WWW, zapewniająca blokowanie apletów Java, aplikacji Active-X, plików cookie, definiowanie białych i czarnych list stron www, definiowanie słów kluczowych umożliwiających zablokowanie strony w przypadku ich wystąpienia. Dodatkowo wymagane jest tworzenie reguł filtrowania treści dla poszczególnych grup użytkowników umożliwiających filtrowanie treści w oparciu o informacje z zewnętrznych serwerów zawierających bazę stron zestawionych w co najmniej 56 kategoriach. Wymagane jest, aby mechanizm filtrowania treści uwzględniał także filtrowanie stron HTTPS oraz możliwość włączenia lub wyłączenia mechanizmu filtrowania treści w poszczególnych strefach bezpieczeństwa i zdefiniowanie domyślnej reguły dla każdej ze stref działającej niezależnie od uprawnień poszczególnych użytkowników. V. Usługa Firewall aplikacji umożliwiająca definiowanie własnych sygnatur oraz reakcji urządzenia w przypadku wykrycia ruchu zgodnego z VI. wprowadzonymi sygnaturami. Ochrona poczty elektronicznej w oparciu o białe/czarne listy nadawców oraz serwery RBL. f. Wymagana jest taka możliwość skonfigurowania połączeń IPSec VPN client-site, aby cały ruch z połączonych do urządzeń klientów przesyłany był poprzez urządzenia i możliwe było jego skanowanie przez mechanizmy antywirus, antyspyware, IDP, filtrowania treści. g. Wymaga się, aby na urządzeniach możliwe było włączenie blokowania ruchu przesyłanego pomiędzy strefami w przypadku, kiedy na stacjach roboczych lub serwerach nie będzie zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, lub oprogramowanie to będzie miało nieaktualne sygnatury. h. Wymaga się, aby mechanizmy antywirus, antyspyware i sonda IDP nie posiadały ograniczeń co do wielkości skanowanych plików Wymagane jest dostarczenie dedykowanego oprogramowania (instalowanego na zewnętrznym serwerze) zapewniającego monitorowanie, rejestrację i graficzną (w postaci tabel i wykresów) prezentację danych przesłanych z urządzenia firewall dotyczących ruchu, oraz zagrożeń sieciowych. Niezbędne dane to średnia zajętość łącza w podziale na dni i godziny, wykorzystanie pasma przez każdego z użytkowników, informacje dotyczące przeglądanych witryn przez każdego z użytkowników sieci informatycznej, informacje dotyczące użytkowników łamiących Strona z 7

3 Lp. Nazwa Parametry minimalne zasady przeglądania witryn, informacje dot. ataków, detekcji intruzów, zagrożeń antywirusowych. Dane muszą mieć możliwość wydruku 11 Warunki serwisu gwarancyjnego a. Wymagane jest aby dostarczane urządzenia objęte były okresem gwarancji przez okres lat, z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu. Wymagane jest, aby w ramach gwarancji uszkodzone urządzenie zostało wymienione w ciągu jednego dnia roboczego. b. Wymagane jest, aby urządzenia objęte było wsparciem technicznym 4x7, realizowanym przez producenta przez okres 3 lat z możliwością przedłużenia na dłuższy okres czasu 1 Inne Wykonawca dostarczy sprzęt oraz przeprowadzi podstawową konfigurację i szkolenie 3 pracowników Zakres Serwer Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Obudowa Procesor Obudowa dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych 3 Liczba procesorów zainstalowane procesory 4 Wydajność 5 Płyta główna 6 Pamięć RAM 7 Sloty PCI Karty rozszerzeń 9 Dyski twarde 10 Kontroler macierzy 11 Porty Minimum Quad-Core Intel Xeon Processor E5606 (.13 GHz, 0 Watts) lub równoważny. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates006 wynik Baseline minimum 154 pkt. w konfiguracji procesory / rdzeni (tj. 4 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Umożliwiająca instalację procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera Minimum 16 GB DDR3, z technologią ECC, memory mirroring, Chipkill lub równoważna, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 96 GB dla każdego zainstalowanego procesora (lub GB w konfiguracji z dwoma zainstalowanymi procesorami) Minimum sloty PCI-Express. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania min. slotów PCI-X lub posiadać takie sloty w standardzie. Zintegrowane z płytą główną x GigabitEthernet. Karty sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine x 146 GB SAS, obrotów na minutę, Hot-Plug,5, możliwość zainstalowania minimalnie dysków (SAS/SATA) w wewnętrznych zatokach serwera. Możliwość instalacji dysków w technologii SSD Kontroler macierzowy SAS/SATA umożliwiający konfigurację dysków w RAID 0/1/10 z opcjonalną możliwością rozbudowy do RAID 5/50 oraz szyfrowania SED porty RJ-45 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania 4 porty USB ( z przodu serwera) 1 port VGA 1 port szeregowy 1 Grafika Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB 13 Napęd dysków optycznych 14 Zasilacze DVD-ROM Minimum redundantne zasilacze typu Hot-Plug. Maksymalnie 460 W na zasilacz 15 Wentylatory Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug Strona 3 z 7

4 Lp. Nazwa Parametry minimalne 16 Zarządzanie 17 Bezpieczeństwo 1 Systemy operacyjne 19 Zainstalowany system 0 Warunki serwisu gwarancyjnego 1 Inne Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość rozbudowania do uzyskania funkcji przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI Wbudowany moduł TPM 1, do przechowywania kluczy kryptograficznych. Dodatkowo wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający identyfikację uszkodzonego elementu serwera, wyposażony także w system przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera takich jak: dysków twardych, pamięci RAM, zasilaczy, wiatraków, wraz z oprogramowaniem pozwalającym na wysłanie komunikatów alarmowych do administratora Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 00, Microsoft Windows Server 003, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10 Microsoft Windows Server 00 R PL 64-bit, licencja dla instytucji rządowych. Wybór systemu operacyjnego Microsoft Windows podyktowany jest przeznaczeniem komputerów do pracy w środowisku GIS, w szczególności oprogramowania ESRI ArcGIS ArcInfo, które pracuje tylko na platformie Microsoft Windows Przez okres 3 lat, świadczony w miejscu instalacji z gwarancją usunięcia awarii następnego dnia roboczego. Usługa serwisowa realizowana przez producenta sprzętu Sprzedający dostarczy serwer do siedziby zamawiającego i przeprowadzi instalację serwera w szafie przemysłowej wskazanej przez zamawiającego oraz wykona: - zainstalowanie systemu operacyjnego na domyślnych ustawieniach Serwer winien zawierać komplet: sterowników, kabli i dokumentacji. Zakres 3 Komputer terenowy Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Procesor Obudowa Nie gorszy niż Intel Core i5-50m vpro (.5GHz, 3MB Intel Smart Cache, Intel 6 series Express chipset QM67) Wykonana ze stopu magnezu Wodoszczelność: IP-X5 Pyłoszczelność: IP-6X Wytrzymałość na upadek: MIL-STD-10G (upadek z wys. 10cm) Odporność na wibracje: MIL-STD-10G Pamięć operacyjna 4GB DDR3 SDRAM (max. GB) 4 Dysk twardy 30 GB SATA 5 Matryca 10.1 matowa, z powłoką antyrefleksyjną, która pozwala na bezproblemową pracę w pełnym świetle słonecznym, rozdzielczość 104 x 76 ( XGA ), dotykowa typu Touchscreen, rysik do obsługi ekranu w zestawie Strona 4 z 7

5 6 Komunikacja/porty LAN 1000 Mbps Wifi a/b/g/n Bluetooth wyjście słuchawkowe wejście mikrofonowe x USB.0 FireWire złącze replikatora portów port szeregowy (Dsub, 9-pin) PC Card 1x Type II Express Card 1x /34 lub /54 Zintegrowany czytnik kart SD/SDXC GPS 3G Mobile Broadband (HSPA+, up to 1Mbps) Gniazdo antenowe dedykowane 50Ω coaxial 1 x VGA (Mini D-sub, 15-pin) 7 Akumulator LI Ion, czas pracy minimum 6 godzin 9 Wyposażenie dodatkowe Oprogramowanie systemowe Dedykowany zasilacz samochodowy Odpowiednia (dedykowana) torba z paskiem do noszenia na ramieniu MS WINDOWS 7 Professional PL 64bit. Wybór systemu operacyjnego Microsoft Windows podyktowany jest przeznaczeniem komputerów do pracy w środowisku GIS, w szczególności oprogramowania ESRI ArcGIS ArcInfo, które pracuje tylko na platformie Microsoft Windows 10 Waga z baterią nie więcej niż 3 kg 11 Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 1 Gwarancja Wymagana jest gwarancja producenta. Co najmniej 3 lata (door to door) Zakres 4 - Notebooki 15,6 ilość sztuki Lp. Nazwa elementu Parametry 1 Procesor Procesor czterordzeniowy, wykonujący instrukcje 64-bitowe, częstotliwość podstawowa nie mniej niż GHz, maksymalna częstotliwość w trybie turbo nie mniej niż,9ghz, zintegrowany kontroler pamięci DDR3, technologia wielowątkowości, pamięć cache nie mniej niż 6MB, maksymalna pobierana moc (TDP) 45W Płyta główna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora 3 Pamięć operacyjna GB DDR3 ( X 4096MB) 1333MHz 4 Dysk twardy Nie mniejszy niż 750GB, 700 obr 5 Napęd dysków optycznych Blu-ray RW 6 Matryca 7 Karta grafiki 15,6 matowa, KONTRAST 570:1, rozdzielczość nominalna 190 x 100 pikseli, jasność 0 nitów (Cd/m), zintegrowana kamera w górnej części obudowy ekranu Niezintegrowana karta z własną pamięcią nie mniej niż 04MB DDR3, nie gorsza niż nvidia GeForce GT 555M Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z HD audio 9 Karta sieciowa Zintegrowana ETHERNET 10/100/1000 Mbps Wymagane złącza wbudowane w obudowie komputera Dodatkowe zintegrowane interfejsy x USB.0, x USB3.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x sieć RJ45, czytnik kart pamięci 3 w 1 (MMC/MS/SD), 1 złącze słuchawek, wejście mikrofonu Zintegrowany moduł WIFI 0.11 b/g/n, wbudowany moduł Bluetooth zgodny z rewizją 3,0 1 Typ wskaźnika Touchpad Strona 5 z 7

6 Lp. Nazwa elementu Parametry 13 Bateria Min 6 komorowa, LI Ion, 500 mah 14 Zasilacz Zasilacz w zestawie 15 Oprogramowanie systemowe MS WINDOWS 7 Home Premium PL 64bit. Wybór systemu operacyjnego Microsoft Windows podyktowany jest przeznaczeniem komputerów do pracy w środowisku GIS, w szczególności oprogramowania ESRI ArcGIS ArcInfo, które pracuje tylko na platformie Microsoft Windows. 16 Waga z baterią nie więcej niż,7 kg 17 Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. 1 Gwarancja Przez okres lat. Zakres 5 Dyski do serwerów Lp. Nazwa Parametry Ilość 1 Dysk dysk 146 GB 6Gb SAS FRU 4D067 do serwera IBM x3650m MTM G Dysk dysk 146GB SAS 10K SFF FRU 43X04 do serwera IBM x350 MT 64 3 Dysk dysk 500GB SATA EV 700 FRU 4D039 do macierzy dyskowej IBM DS400 EXPRESS TYPE 114-7VH 4 Dysk dysk 146, 10K U30 FRU 39R7310 do serwera IBM x346 MT-M 40-4RY 5 5 Gwarancja Zamawiający dopuszcza dostarczenie dysków odnowionych z minimum 30 dniowym okresem gwarancji. Zakres 6 Pamięć do serwerów Lp. Nazwa Parametry Ilość 1 Pamięć pamięć GB (x4gb) IBM 30R5145 PC-300 DDR ECC do serwerów IBM x350 MT 64 (suma 64GB) Karta rozszerzeń Karta rozszerzeń do serwera IBM x350 MT 64 3 Pamięć pamięć 4GB (1X4GB) IBM 44T143 PC ECC RDIMM do serwerów IBM x3650m MT-M G 4 (suma 16GB) 4 Pamięć pamięć GB (1XGB) IBM 46C7449 PC ECC RDIMM do serwerów IBM x3650m MT-M G (suma 64GB) 5 Pamięć pamięć 4GB (xgb) KTM65SR/4G PC-300 DDR ECC do serwerów IBM x346 MT-M 40 1 (suma 4GB) 6 Uwagi Zamawiający dopuszcza dostarczenie pamięci odnowionych z minimum 30 dniowym okresem gwarancji. Strona 6 z 7

7 Zakres 7 Monitor Lp. 1 3 Nazwa elementu Przekątna ekranu Technologia wykonania Rozdzielczość natywna 7 VA 560x1440 pikseli Parametry 4 Jasność 350 cd/m 5 Kontrast 1000:1 6 Plamka 0.4 mm 7 Czas reakcji matrycy 6 ms Kąt widzenia poziomy 17 stopni 9 Kąt widzenia pionowy 17 stopni 10 Typ sygnału wejściowego RGB, DVI 11 Typ gniazda wejściowego 15-stykowe D-Sub DVI-D 1 Pozostałe złącza 1 x Component 1 x Composite 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x S-Video 4 x USB Czytnik kart pamięci Wbudowany zasilacz MS, xd, SD, MMC Tak 15 Regulacje położenia Możliwość pochylenia panela, regulacja wysokości monitora, obrotowa podstawa monitora, panel obrotowy (pivot) 16 Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 17 Gwarancja Przez okres 3 lat. Strona 7 z 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011 Spis treści 1. Serwer 1 szt.... 2. Komputer 55 szt.... 3. Monitor 1 48 szt.... 4. Monitor 2 1 szt.... 5. Monitor 3 6 szt.... 6. Laptop 1 7 szt.... 7. Laptop 2 7 szt.... 8. Netbook 7 szt.... 9. Telewizor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie stacji komputerowych na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I 1. Serwer sieciowy (zasilacz awaryjny UPS, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo