W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE."

Transkrypt

1 bintec VPN Access 5 VPN - połączenie dwóch lokalizacji z wykorzystaniem protokołu PPTP z silnym szyfrowaniem 3DES Routery Bintec oferują profesjonalną implementację protokołu IPSec dla realizacji połączeń VPN. Dotyczy to również tańszych modeli dla rynku SOHO (dom, biuro, mała firma). Czasami jednak do połączenia odległych lokalizacji firmy wymagane jest użycie innego protokołu VPN. Najpopularniejszym po IPSec protokołem bezpiecznego tunelowania ruchu IP w Internecie jest PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol). Jego zaletą w oczach przeciętnego użytkownika jest prostota konfiguracji połączenia PPTP oraz implementacja PPTP we wszystkich wersjach systemów operacyjnych MS Winows TM. W systemach tych, dominujących na rynku SOHO/SMB, konfiguracja połączeń PPTP jest realizowana przez prosty kreator i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. W systemach Windows możliwe są zarówno połączenia Host-LAN jak i LAN-LAN (łączenie sieci w trybie routingu). Dlatego wielu producentów sprzętu i oprogramowania VPN implementowało protokół PPTP od dawna, nawet po pojawieniu się standardu IPSec, tradycyjnie zresztą słabiej wspieranego przez systemy operacyjne. Inną zaletą PPTP może być jego większa dostępność w sieciach operatorów stosujących translację NAT. Istnieją dostawcy Internetu, oferujący swoim klientom nieroutowalne adresy IP, które następnie podlegają translacji na adres publiczny, co pociąga za sobą wymaganie specjalnego wsparcia dla połączeń VPN. Wsparcie to, o ile występuje, ogranicza się zazwyczaj do połączeń PPTP. Szeroka na rynku dostępność implementacji PPTP nie jest jednak tożsama z ich jakością. Liczba opcji i poziom zabezpieczeń oferowany przez większość produktów jest zwykle dostosowywany do systemów MS Windows TM (uwierzytelnianie MS-CHAPv2 + szyfrowanie MPPE). Implementacje profesjonalne, jak te stosowane przez Funkwerk-EC, pozwalają nie tylko w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez inne produkty, ale wnoszą całą gamę rzadko spotykanych możliwości w dziedzinie szyfrowania oraz kompresji danych. Uwaga! Osobom zainteresowanym konfiguracją zdalnego dostępu PPTP spod systemu Windows XP do routera bintec polecamy osobny artykuł poświęcony temu zagadnieniu. W poniższym artykule pokażemy jak za pomocą dwóch routerów bintec z rodziny VPN Access można szybko i łatwo połączyć dwie lokalizacje firmy. Użycie tunelu PPTP nie przeszkodzi nam zastosować silnego szyfrowania algorytmem 3DES z kluczem 168 bitów, stosowanym w połączeniach IPSec. Zakładamy, że do dyspozycji mamy: Router Bintec VPN Access 5 obsługujący dostęp DSL TP w centrali firmy Router Bintec VPN Access 5 obsługujący dostęp Neostrada w oddziale firmy Założenia dodatkowe: Adres publiczny routera w centrali: Modem ADSL w oddziale, z włączoną funkcją PPPoE pass-through (przekazywanie sesji PPPoE do routera bintec pracującego w trybie klienta PPPoE) podsieć LAN w centrali: / (adres własny routera: ) podsieć LAN w oddziale: / (adres własny routera: ) Uwaga! Protokół PPTP jest wspierany przez różne modele Bintec, w szczególności przez wszystkie routery z rodziny VPN Access. W każdym z nich konfiguracja wygląda identycznie. Jeżeli tylko router posiada najnowsze oprogramowanie i w menu głównym widnieje pozycja PPTP, można zastosować niniejszy przykład. Uwaga! Artykuł zakłada poprawną konfigurację dostępu do Internetu na obu routerach Bintec, wraz z włączoną translacją NAT. W razie potrzeby należy sięgnąć po osobne artykuły poświęcone konfiguracji różnych form dostępu (Neostrada, TP DSL, Net24). Forma dostępu do Internetu nie ma znaczenia dla realizacji połączenia PPTP.

2 Konfiguracja routera w oddziale Zakładamy, że interfejs ETH1 pracuje jako WAN i jest podłączony bezpośrednio do modemu ADSL obsługującego Neostradę. Poprawnie pracujący klient PPPoE na interfejsie ETH1 inicjuje sesję PPP, przeprowadza uwierzytelnienie i otrzymuje publiczny adres IP (zmienny). Aby uzyskać dostęp do konfiguracji, najlepiej zainstalować z płyty CD oprogramowanie BRICKware, podłączyć szeregowy kabel konsoli pod port COM1 w komputerze i wybrać opcję Start->Programy- >BRICKware->Device At COM1. Otworzy się okno domyślnego terminala (np. Hyperterminal) z gotowymi ustawieniami połączenia dla portu konsoli. Naciskamy <Enter> i podajemy parametry logowania (fabrycznie login: admin, password: bintec). Uwaga! Do konfiguracji urządzenia można też dostać się terminalem Telnet oraz przeglądarką http (domyślny adres IP dla interfejsu ETH1: , login: admin/password: bintec). Komputer musi w tym celu posiadać odpowiedni adres z podsieci /24, np Adres należy przypisać statycznie, gdyż serwer DHCP nie jest aktywny domyślnie. Komputer podłączamy do portu ETH1 za pośrednictwem switcha kablem prostym (straight-through) lub bezpośrednio kablem krzyżowym (cross-over). Oczywiście pracujący router może posiadać inny adres niż domyślny, stąd wskazane jest użycie portu konsoli.. Przed przystąpieniem do dalszej konfiguracji należy koniecznie zadbać o to, aby router posiadał najnowsze oprogramowanie systemowe. Weryfikacji wersji oprogramowania dokonujemy komendą swversion: Uwaga! Najnowsze wersje oprogramowania wraz z opisem procesu aktualizacji można uzyskać w serwisie producenta Niniejszy opis zakłada, że router posiada oprogramowanie 7.2 Rev. 1 Patch 9.. Z wiersza poleceń terminala wywołujemy graficzny program konfiguracyjny poleceniem setup i naciskamy <Enter>. W menu głównym interesują nas dwa pola, zaznaczone kolorami: 2

3 W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE. Następnie przechodzimy do menu PPTP, gdzie zdefiniujemy indywidualny profil połączenia do centrali. Wybieramy opcję ADD aby dodać profil do listy i wypełniamy pola wewnątrz profilu zgodnie z rysunkiem: Opcja Partner Name to dowolna nazwa połączenia, nie mająca związku z danymi logowania PPP. Po wypełnieniu głównych danych wybieramy kolejno poszczególne menu podrzędne: PPP, Advanced Settings oraz IP (patrz dalej). Wybieramy podmenu PPP i dokonujemy konfiguracji według rysunku: Opcja Partner PPP ID odpowiada nazwie użytkownika dla połączenia PPP w systemie Windows, oraz pozycji Local PPP ID w zdalnym routerze bintec. Dla testu należy użyć prostego identyfikatora i hasła: ppp, jednak docelowo hasło powinno zostać wydłużone i składać się z kilkunastu losowych znaków i cyfr. Po wypełnieniu pól zatwierdzamy zmiany i powracamy do profilu połączenia. 3

4 Teraz wybieramy menu Advanced Settings: Niektóre opcje są tutaj dowolne, inne należy ustawić ściśle według rysunku: nie używamy Callback Static Short Hold czas po jakim router rozłączy nieaktywne połączenie Delay after Connection Failure czas blokowania profilu po nieudanym logowaniu (wraz z silnym hasłem pozwala ograniczyć ataki słownikowe ograniczając częstotliwość nieudanych prób logowania) PPTP Mode tryb pracy protokołu PPTP (pozostawiamy PPTP PNS) Special Interface Types opcja dialin only pozwala na jedną sesję PPTP z wykorzystaniem danego profile w danej chwili, zaś call-by-call to możliwość logowania wielu klientów w jednej chwili na ten sam profil (użytkownik/hasło). Jeżeli wymagamy osobnych kont logowania dla użytkowników wybieramy dialin only i tworzymy osobne profile PPTP. Dla połączenia dwóch routerów można wybrać none. Zatwierdzamy dane OK.. Wreszcie wybieramy menu IP i ingerujemy tylko w zbiór ustawień podstawowych (zaznaczone kolorem). 4

5 W ustawieniach podstawowych (menu Basic IP-Settings) wyznaczamy adresację IP dla połączenia VPN: Identification by IP Address - używamy weryfikacji IP i wpisujemy adres stały routera w centrali: via IP Interface wskazuje który interfejs ma służyć do nawiązania połączenia (u nas en0-1 port ETH1). Local IP address podajemy adres IP interfejsu LAN routera IP Address Negotiation opcja static pozwoli na własną adresację ręczną po obu stronach połączenia Default route ustawiamy no, ponieważ nie planujemy kierować trasy domyślnej przez VPN i centrale Remote IP Address zdalna podsieć LAN Remote Netmask maska zdalnej podsieci Zatwierdzamy zmiany SAVE. Na liście profili wybieramy EXIT aby znaleźć się w menu głównym konfiguratora. Na tym etapie zakończyliśmy podstawową konfigurację samego protokołu PPTP. Pozostaje jeszcze wykonać odpowiednie reguły NAT dla przekierowania komunikacji PPTP na adres wewnętrzny routera. Konfiguracja mechanizmu NAT dla tunelu PPTP Ponieważ mechanizmy NAT i VPN w routerach Bintec pracują jako niezależne moduły systemowe, konieczna jest odpowiednia konfiguracja reguł NAT dla przekierowania protokołu PPTP na wewnętrzny adres pętli zwrotnej Na połączenie PPTP składa się kanał kontrolny (TCP 1723) oraz tunel GRE, i takie dwie reguły należy stworzyć. W menu głównym wybieramy menu IP i dalej wchodzimy do Network Address Translation. Na liście dostępnych interfejsów IP odszukujemy interfejs publiczny PPPoE: Uwaga! Podstawowe interfejsy IP typu Ethernet są oznaczane przez system jako en0-1, en0-2 itd. (1 i 2 to numer interfejsu fizycznego). Interfejs PPPoE jest logicznym interfejsem IP oznaczonym jako WIZ_XDSL_EXT_PPPoE jest to klient PPPoE działający na fizycznym interfejsie.ethernet. Klient taki jest tworzony przez kreator (komenda wizard). 5

6 Po wybraniu właściwego interfejsu IP, mamy możliwość włączenia translacji NAT (zakładamy, że jest już włączona) oraz konfiguracji reguł dla sesji inicjowanych z zewnątrz oraz z sieci LAN na zewnątrz. Interesuje nas opcja Requested from OUTSIDE ponieważ tunel jest zawsze inicjowany przez klienta z zewnątrz, a nie przez router do Internetu: Na liście reguł wybieramy ADD i tworzymy przekierowanie dla enkapsulacji GRE tworzącej tunel danych. Zapisujemy SAVE. Następnie dodajemy drugą regułę dla sesji TCP i portu docelowego 1723 (oraz dowolnego adresu/portu źródłowego). Zapisujemy SAVE. Prawidłowo dodane reguły prezentują się na liście w sposób pokazany na rysunku. 6 Opuszczamy listę (EXIT) i wychodzimy do menu głównego (EXIT). Bardzo istotnym elementem kończącym proces konfiguracji jest zapisanie wszelkich zmian do nielotnej pamięci Flash ROM, aby były one ładowane do pamięci RAM podczas ponownego uruchomienia routera np. w wypadku utraty zasilania. Używane

7 podczas konfiguracji potwierdzenia SAVE dokonują zapisu jedynie w pamięci RAM, tzn. zmiany będą obowiązywać do momentu utraty zasilania. Dlatego opuszczamy menu konfiguratora (EXIT) i zgadzamy się na zapisanie całej konfiguracji jako startowej. Konfiguracja routera w centrali Wchodzimy do konfiguracji routera i wywołujemy program konfiguracyjny poleceniem setup (patrz wcześniej). W menu głównym interesują nas pozycje PPTP oraz PPP: W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE: 7

8 Następnie przechodzimy do menu PPTP, gdzie zdefiniujemy indywidualny profil połączenia do centrali. Wybieramy opcję ADD, aby dodać profil do listy, i wypełniamy pola zgodnie z rysunkiem: Opcja Partner Name to dowolna nazwa połączenia, nie mająca związku z danymi logowania PPP. Po wypełnieniu głównych danych wybieramy kolejno poszczególne menu podrzędne: PPP, Advanced Settings oraz IP (patrz dalej). Wybieramy podmenu PPP i dokonujemy konfiguracji według rysunku: Opcja Partner PPP ID odpowiada nazwie użytkownika dla połączenia PPP w systemie Windows, oraz pozycji Local PPP ID w zdalnym routerze bintec. Dla testu należy użyć prostego identyfikatora i hasła: ppp, jednak docelowo hasło powinno zostać wydłużone i składać się z kilkunastu losowych znaków i cyfr. Po wypełnieniu pól zatwierdzamy zmiany i powracamy do profilu połączenia. Teraz wybieramy menu Advanced Settings: Niektóre opcje są tutaj dowolne, inne należy ustawić ściśle według rysunku: nie używamy Callback 8

9 Static Short Hold czas po jakim router rozłączy nieaktywne połączenie Delay after Connection Failure czas blokowania profilu po nieudanym logowaniu (wraz z silnym hasłem pozwala ograniczyć ataki słownikowe ograniczając częstotliwość nieudanych prób logowania) PPTP Mode tryb pracy protokołu PPTP (pozostawiamy PPTP PNS) Special Interface Types opcja dialin only pozwala na jedną sesję PPTP z wykorzystaniem danego profile w danej chwili, zaś call-by-call to możliwość logowania wielu klientów w jednej chwili na ten sam profil (użytkownik/hasło). Jeżeli wymagamy osobnych kont logowania dla użytkowników wybieramy dialin only i tworzymy osobne profile PPTP. Dla połączenia dwóch routerów można wybrać none. Zatwierdzamy dane OK.. Wreszcie wybieramy menu IP i ingerujemy tylko w zbiór ustawień podstawowych (zaznaczone kolorem). W ustawieniach podstawowych (menu Basic IP-Settings) wyznaczamy adresację IP dla połączenia VPN: Dynamic PPTP VPN włączamy yes, ponieważ adres publiczny w biurze ulega zmianie PPTP VPN Partner s IP Address podajemy nazwę hosta Dynamic DNS skonfigurowaną dla routera w biurze Local IP address podajemy adres IP interfejsu LAN routera IP Address Negotiation opcja static pozwoli na własną adresację ręczną po obu stronach połączenia Default route ustawiamy no, ponieważ nie planujemy kierować trasy domyślnej przez VPN i biuro Remote IP Address zdalna podsieć LAN Remote Netmask maska zdalnej podsieci Zatwierdzamy zmiany SAVE. Na liście profili wybieramy EXIT, aby znaleźć się w menu głównym konfiguratora. Na tym etapie zakończyliśmy podstawową konfigurację samego protokołu PPTP. Podobnie jak w poprzednim routerze, pozostaje jeszcze wykonać odpowiednie reguły NAT dla przekierowania komunikacji PPTP na adres wewnętrzny routera. 9

10 Konfiguracja mechanizmu NAT dla tunelu PPTP W menu głównym wybieramy menu IP i dalej wchodzimy do Network Address Translation. Na liście dostępnych interfejsów IP odszukujemy interfejs IP odpowiadający Ethernet 1: Po wybraniu właściwego interfejsu, włączamy translację adresów (on) dodajemy identyczne dwie reguły dla PPTP jak w przypadku routera w biurze (patrz wcześniej): Na liście reguł wybieramy ADD i tworzymy przekierowanie dla enkapsulacji GRE tworzącej tunel danych. Zapisujemy SAVE. Następnie dodajemy drugą regułę dla sesji TCP i portu docelowego 1723 (oraz dowolnego adresu/portu źródłowego). 10 Zapisujemy SAVE.

11 Prawidłowo dodane reguły prezentują się na liście w sposób pokazany na rysunku. Opuszczamy listę (EXIT) i wychodzimy do menu głównego (EXIT). Jak w poprzednim routerze, zapisujemy zmiany konfiguracji do pamięci Flash ROM: Opuszczamy menu konfiguratora (EXIT) i zgadzamy się na zapisanie całej konfiguracji jako startowej. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów Warto sprawdzić komunikację router router poprzez tunel VPN, wykonując komendę ping z konsoli jednego routera na interfejs LAN drugiego (np. z oddziału ping ). Po uzyskaniu połączenia status profilu VPN powinien zmienić się z dormant na up: Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, posiadających wiedzę z zakresu protokołu PPP, polecić można komendę debug ppp wykonywaną z konsoli routera celem dokładniejszej weryfikacji przyczyny problemu. Komenda wyświetla wszystkie informacje i stany dla poszczególnych faz negocjacji PPP, a więc można ocenić : czy pakiety kontrolne z odległego routera inicjującego docierają i powodują jakikolwiek proces negocjacji tunelu jeżeli nie, sprawdzamy reguły NAT oraz sam dostęp do Internetu na obu routerach czy ewentualny problem podczas negocjacji występuje w fazie LCP (nieprawidłowe ustawienia algorytmów szyfrowania, kompresji itd., nieprawidłowe hasło/nazwa użytkownika), czy też w fazie NCP (nieprawidłowe ustawienia IP dla połączenia) Zestawienia tunelu (stan up) nie musi oznaczać prawidłowego routingu pomiędzy sieciami zdalnymi. W wypadku braku komunikacji z komputerami zdalnymi należy ponownie sprawdzić ustawienia IP po obu stronach tunelu (menu IP Settings w profilu PPTP), jak i upewnić się że komputery mają ustawione bramy domyślne lub trasy statyczne na lokalny router bintec. Funkwerk Enterprise Communications GmbH Krakowskie Przedmieście 47/ Warszawa Telefon Faks

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi Strona 1 z 8 1. Wstęp Podłączenie dekodera nc+ do Internetu rozszerza jego możliwości. Za jego pośrednictwem platforma cyfrowa realizuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP)

Połączenie VPN LAN-LAN IPSec (zmienny IP > zmienny IP) 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: LAN-LAN z routingiem pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Celem niniejszego dokumentu jest opis stworzenia routera dostępu sieci, który korzysta z wielu połączeń z Internetem w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo