PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;"

Transkrypt

1 1. A cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 2. B najlepszych książek biznesowych / Jack Covert, Todd Sattersten ; [tł. Magda Witkowska]. - Gliwice : HELION, s. ; 24 cm. - ( Onepress Exclusive) BIZNES - BIBLIOGRAFIA; BIZNESMENI - KSIĄŻKI I CZYTANIE; EKONOMIA - WYDAWNICTWA REKOMENDOWANE - BIBLIOGRAFIA; 3. B ABC podatków w działalności gospodarczej 2012 / Mariusz Artur Pogoński. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PODATEK - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 4. B W ANALIZA ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka. - Warszawa : DIFIN, cop s. : wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - RESTRUKTURYZACJA; ANALIZA EKONOMICZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 5. B APELACJE cywilne i karne : 69 wzorów pism z omówieniami / Stefan Jaworski. - Warszawa : C. H. Beck, XII,338 s. ; 24 cm. APELACJA - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 6. B AUTOKONTROLA decyzji administracyjnej / Anna Krawiec. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. - ( Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) DECYZJE ADMINISTRACYJNE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE; 1

2 7. B AUTORYTET polityczny : geneza, ewolucja, syptomy kryzysu / Jacek Ziółkowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. : wykr. ; 24 cm. AUTORYTET; AUTORYTET - WYWIERANIE WPŁYWU; NAUKI POLITYCZNE; 8. A AWANS : jak utrzymać się na stanowisku / Scott Eblin ; [przeł. Małgorzata Kalbarczyk - ATOMINIUM, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 20 cm. KIEROWNICTWO; KIEROWNICTWO - PORADNIK; UZDOLNIENIA KIEROWNICZE; 9. A AZJATYCKIE życie gospodarcze na początku XXI wieku / pod red. Joanny Marszałek- Kawy. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) AZJA - GOSPODARKA; AZJA - GOSPODARKA - POLITYKA; 10. B BADANIA w public relations : wprowadzenie / Anna Miotk. - Warszawa : DIFIN, s. : rys. ; 23 cm. PUBLIC RELATIONS - BADANIA - POLSKA; PUBLIC RELATIONS - POLSKA ; 11. B BANKING crises, liquidity, and credit lines : a macroeconomic perspective / Gurbachan Singh. - London ; New York : Routledge, XVIII, [2], 246 s. : wykr. ; 24 cm. ( Routledge International Studies in Money and Banking) BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - STABILNOŚĆ SYSTEMU; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - MODELE; BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; KREDYT BANKOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; DEPOZYT BANKOWY; BANKOWOŚĆ - PODRĘCZNIK; 12. B BEZPIECZEŃSTWO międzynarodowe / Roman Kuźniar [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, s. : wykr. ; 25 cm. NATO; ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; ROZBROJENIE; 2

3 13. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Łośgraf, s. ; 24 cm. - ( Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne) UNIA EUROPEJSKA - BEZPIECZEŃSTWO; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE - UNIA EUROPEJSKA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 14. A W BEZPRAWNE długi : jak banki sterują demokracją / François Chesnais ; przeł. Lucyna Mazur i Jerzy Szygiel. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, , [1] ; 20 cm. - ( Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych) DŁUGI PUBLICZNE A KRYZYS FINANSOWY; FINANSE - FRANCJA; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI A DŁUGI PUBLICZNE; DŁUGI PUBLICZNE - STREFA EURO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; SHADOW BANKING; 15. B W W BIZNES międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : rys., wykr. ; 25 cm. BIZNES MIĘDZYNARODOWY - PODRĘCZNIK; GOSPODARKA ŚWIATOWA A GLOBALIZACJA; REGIONALIZM; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; HANDEL ZAGRANICZNY; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA; RYNEK MIĘDZYNARODOWY; 16. B BOGAĆ się! : dziesięć przykazań zarabiania pieniędzy / Rabbi Daniel Lapin ; [tł. Małgorzata Wróblewska]. - Gliwice : HELION, s. ; 24 cm. - ( Onepress Exclusive) BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; FINANSE OSOBISTE - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; 17. B W CENY transferowe : analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych / Paweł Wiśniewski, Wojciech Komer. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. CENY TRANSFEROWE; PRAWO HANDLOWE MIĘDZYNARODOWE; PODATEK - UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - PODATEK; 3

4 18. A CITY Girl : kobieta, która podbiła londyńską giełdę : historia prawdziwa / Suzana S. ; [tł. Magdalena Mańko-Kuzaj]. - Warszawa : Kurhaus Publishing, s. ; 21 cm. ( Biznes Horyzonty) KAPITALIŚCI I FINANSIŚCI - BIOGRAFIE; LONDYN (WIELKA BRYTANIA) - CENTRUM FINANSOWE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 19. B COMMERCE before capitalism in Europe, / Martha C. Howell. - Cambridge : Cambridge University Press, XII, 365 s. : fot., mapy ; 23 cm. HANDEL - HISTORIA - EUROPA; HANDEL - ŚREDNIOWIECZE; HANDEL ; HISTORIA GOSPODARCZA ; 20. B CYWILIZACJA europejska / Franciszek Gołembski. - Warszawa : Poltext, s. : mapy ; 24 cm. - ( Europeistyka) EUROPA - CYWILIZACJA; 21. B CZŁOWIEK i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców / pod red. Małgorzaty Gablety, Agaty Pietroń-Pyszczek. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 223) KIEROWNICTWO - ZAGADNIENIA; KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZAGADNIENIA; PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; STOSUNKI PRACY; 22. A THE DECLINE and fall of Europe / by Francesco M. Bongiovanni. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, VII,[1],327 s. ; 22 cm. EUROPA - GOSPODARKA - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; EUROPA - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W; EUROPA - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 4

5 23. A DEKRET Warszawski : wybrane aspekty systemowe / Aleksander Hetko. - Warszawa : C. H. Beck, XXXI,[1],324 s. ; 22 cm. - ( Nieruchomości - C.H. Beck) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; WYWŁASZCZENIE - PRAWO - POLSKA; NACJONALIZACJA - PRAWO - POLSKA; WARSZAWA (POLSKA) - NIERUCHOMOŚCI ; WARSZAWA (POLSKA) - GRUNTY - PRAWO; 24. B DOKUMENTACJA zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych : wzorzec zarządzania / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; JEDNOSTKI BUDŻETOWE - RACHUNKOWOŚĆ; ZAKŁAD BUDŻETOWY - RACHUNKOWOŚĆ; DOKUMENTY FINANSOWO-KSIĘGOWE; 25. A EASY economics : a visual guide to what you need to know / by Leonard Wolfe with Lee Smith and Stephen Buckles ; illustrations by Roy Doty. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop s. : il. kolor. ; 19 x 25 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 26. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. : wykr. ; 23 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA; EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; RZECZNIK PRAW OBYWATELI (UNIA EUROPEJSKA); BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (POLSKA); ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (1950) - INTERPRETACJA; KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ; 27. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 23 cm. PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA - POLSKA; PRAWA CZŁOWIEKA - TEORIA; POLSKA - KONSTYTUCJA A PRAWA CZŁOWIEKA; 5

6 28. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 23 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWA CZŁOWIEKA - POLSKA; EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (1950) - INTERPRETACJA; RASIZM; DYSKRYMINACJA; PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE; PROCES BEZSTRONNY; 29. B W EKONOMETRIA przestrzenna II : modele zaawansowane / red. nauk. Bogdan Suchecki ; [aut. Elżbieta Antczak et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, ,[1] s. : rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; EKONOMETRIA PRZESTRZENNA - PODRĘCZNIK; 30. B EKONOMIA, społeczeństwo, polityka : studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. nauk. Andrzej Zawistowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., [2],551 s. : fot. ; 24 cm. KALIŃSKI, JANUSZ (1942- ; HISTORYK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; ZWIĄZEK GALICYJSKICH KAS OSZCZĘDNOŚCI. WYDZIAŁ (LWÓW); HISTORIA GOSPODARCZA - ZAGADNIENIA; NAUKI EKONOMICZNE - ZAGADNIENIA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA; SIŁY ZBROJNE - POLSKA; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - ISLANDIA; BANKI CENTRALNE; BANKI KOMUNALNE; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; SEKTOR PUBLICZNY - POLSKA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 31. B EKONOMIA w ochronie zdrowia / Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin ; przeł. Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, Piotr Ciżkowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. ZDROWIE - OCHRONA - ZARZĄDZANIE; EKONOMIKA ZDROWIA; ZDROWIE - OCHRONA - OCENA; 32. B EKONOMICZNA analiza prawa : repetytorium / Piotr Buława, Karolina Szmit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) PRAWO I EKONOMIA; 6

7 33. B EKONOMIŚCI czytani, ale nie słuchani : działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach / Tomasz Sobczak ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. - Warszawa : Key Text, s. ; 24 cm. RADA MINISTRÓW (POLSKA); RADA MINISTRÓW (POLSKA) - ORGANY DORADCZE; 34. B THE ELGAR companion to post-keynesian economics / ed. by J. E. King. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, XVII,[1],624 s. : wykr. ; 24 cm. KEYNESIZM; 35. A EMERYTALNA katastrofa : jak się chronić przed jej skutkami / Robert Gwiazdowski. - Poznań ; Warszawa : Zysk i S-ka ; Centrum im. A. Smitha, s. : wykr. ; 21 cm. WIEK EMERYTALNY - POLSKA; EMERYTURA - ASPEKT EKONOMICZNY; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE A ZMIANY DEMOGRAFICZNE; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA ; EMERYTURA - POLSKA ; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; EMERYTURA - MODELE; EMERYTURA - POLITYKA - POLSKA ; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; EMERYTURA - REFORMA - POLSKA; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY PUBLICYSTYKA; 36. B THE EURO area and the financial crisis / ed. by Miroslav Beblavý, David Cobham and L'udovít Ódor. - Cambridge : Cambridge University Press, XIX, 351 s. : wykr. ; 24 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO-STREFA - PROGNOZOWANIE; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; 37. B EUROPEJSKI Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - ORZECZNICTWO; 7

8 38. A EWOLUCJA azjatyckiej polityki bezpieczeństwa / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Roberta Gawłowskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : mapy ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - AZJA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - AZJA; 39. B FEDERACJA Rosyjska w procesie demokratyzacji / red. nauk. Józef Tymanowski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. DEMOKRATYZACJA - ROSJA; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; ROSJA - POLITYKA ZAGRANICZNA; ROSJA - STOSUNKI ZAGRANICZNE; POLSKA A ROSJA; 40. B FEDERAL banking in Brazil : policies and competitive advantages / Kurt E. von Mettenheim. - London ; Brookfield : Pickering & Chatto, XII,228 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Financial History (London, England) ; 16) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BRAZIL); BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRAZIL); BANCO DO BRASIL; BANKOWOŚĆ - BRAZYLIA; BANKI CENTRALNE - BRAZYLIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - BRAZYLIA; 41. A FINANSE jednostek samorządu terytorialnego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; SAMORZĄD TERYTORIALNY - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY; FINANSE LOKALNE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; 42. B W FINANSOWANIE zwrotne rozwoju miast ze środków UE - inicjatywa JESSICA / pod red. Michała Gwizdy oraz Magdaleny Zawadzkiej. - Warszawa : C. H. Beck, XIV,145 s. : rys. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; MIASTA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; MIASTA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; INICJATYWA JESSICA; MIASTA - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; 8

9 43. A FIRMA w internecie : poradnik subiektywny / Tomasz Hipsz. - Gliwice : HELION, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Onepress) PRZEDSIĘBIORSTWO - INTERNET - STOSOWANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO INTERNETOWE; INTERNET - PORADNIK; 44. B FORMALIZM w postępowaniu wieczystoksięgowym / Agnieszka Maziarz. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; 45. B FROM financial crisis to stagnation : the destruction of shared prosperity and the role of economics / Thomas I. Palley. - New York : Cambridge University Press, XVII,[1],238 s. : rys. ; 24 cm. KRYZYS GOSPODARCZY - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA ; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA ; 46. B THE FRUITS of graft : great depressions then and now / Wayne Jett. - Los Angeles : Launfal Press, cop XVI, [2], 565 s. : wykr., il. ; 24 cm. MERKANTYLIZM; FINANSE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY; KEYNESIZM - KRYTYKA; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; KORUPCJA A GOSPODARKA; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; STANY ZJEDNOCZONE - HISTORIA GOSPODARCZA; 47. B W W FUZJE i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Barbara Rozwadowska. - Warszawa : Studio Emka, s. : wykr. ; 23 cm. FUZJE; PRZEJĘCIA; FUZJE - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; PRZEJĘCIA - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; FUZJE - KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEJĘCIA - KADRY - ZARZĄDZANIE; FUZJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEJĘCIA - EFEKTYWNOŚĆ; 9

10 48. B GLOBALIZACJA Berlina, Pragi i Warszawy / Władysław Misiak. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. - ( Engram) MIASTA A GLOBALIZACJA; BERLIN (NIEMCY, REP. FEDERALNA); BERLIN (NIEMCY, REP. FEDERALNA) A GLOBALIZACJA; PRAGA (CZECHY); PRAGA (CZECHY) A GLOBALIZACJA; WARSZAWA (POLSKA); WARSZAWA (POLSKA) A GLOBALIZACJA; 49. B GLOBALIZACJA i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : fot. kolor., rys., wykr. ; 25 cm. RYMARCZYK, JAN (1944- ) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; GLOBALIZACJA - ZAGADNIENIA; REGIONALIZM; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 50. C GOLDEN growth : restoring the lustre of the European economic model / Indermit S. Gill, Martin Raiser ; together with Andrea Mario Dall olio... [et al.]. - Washington : World Bank, [10],VI,494 s. : rys., wykr. ; 27 cm. WSKAŹNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA ; 51. B THE GOLDEN revolution : how to prepare for the coming global gold standard / John Butler. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, X, 214 s. : wykr. ; 24 cm. SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ; SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY A KRYZYS FINANSOWY; 52. B /1 W.52963/1 GOSPODARKA Polski : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T.1, Transformacja / Michał G. Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24 cm. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA ; 10

11 53. B GRANICE i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur / red. Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. - ( Trialog) GRANICE PAŃSTWA - ASPEKT ANTROPOLOGICZNY; GRANICE PAŃSTWA - ASPEKT SPOŁECZNY; KALININGRAD (ROSJA ; OBWÓD); REGIONY PRZYGRANICZNE POLSKO- NIEMIECKIE; 54. B GRANICE samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego : studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym / Joanna M. Salachna. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO - POLSKA; FINANSE LOKALNE - PRAWO - POLSKA ; PRAWO LOKALNE; AUTONOMIA LEGISLACYJNA; 55. B GRUPA ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ( Engram) RYNEK PRACY - POLSKA; PRACA - ASPEKT SPOŁECZNY; ZATRUDNIENIE - POLITYKA - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA; RYNEK PRACY A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; 56. B GRUPY interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym / Konrad Oświecimskim. - Kraków : Akademia Ignatianum : WAM, s. ; 24 cm. ( Dyskurs Politologiczny) GRUPA INTERESÓW; GRUPA INTERESÓW - STANY ZJEDNOCZONE; LOBBING; LOBBING - STANY ZJEDNOCZONE; 57. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych w zarysie / Grzegorz Kazimierz Walkowski. - Bydgoszcz : Euro-Omni, s. ; 24 cm. DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 11

12 58. B HISTORIA ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Francis Fukuyama ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, s. ; 24 cm. NAUKI POLITYCZNE; PAŃSTWO - HISTORIA; DEMOKRACJA - HISTORIA; PAŃSTWO - USTRÓJ - HISTORIA; 59. A HOMO oeconomicus : aforyzmy, maksymy, sentencje / Michał Maciej Kostecki ; il. Beata Kulesza-Damaziak. - Warszawa : Wydaw. Bis, , [1] s. : il. ; 19 cm. EKONOMIA - CYTATY, SENTENCJE; CYTATY; FINANSE - WYDAWNICTWA HUMORYSTYCZNE; 60. C HOSHIN Kanri w szczupłym przedsiębiorstwie : budowanie przewagi konkurencyjnej i zarządzanie zyskami / Thomas L. Jackson ; oprac. wersji polskiej Szymon Kubik. - Wrocław : ProdPublishing.com, XX, 215 s. : wykr. ; 31 cm. TOYOTA JIDŌSHA KABUSHIKI KAISHA - ZARZĄDZANIE - METODY; HOSHIN KANRI; JAKOŚĆ TOTALNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - TECHNIKI JAPOŃSKIE; 61. A IDEE mają konsekwencje / Richard M. Weaver ; przeł. Barbara Bubuła ; posłowie Wojciech Turek. - Warszawa : Prohibita, s. ; 21 cm. KONSERWATYZM - STANY ZJEDNOCZONE; CYWILIZACJA - FILOZOFIA; CYWILIZACJA ZACHODNIA - 20 W.; 62. B INFORMACJA : bit, wszechświat, rewolucja / James Gleick ; tł. Grzegorz Siwek. - Kraków : Znak, , [2] s. : il., fot. ; 25 cm. INFORMATOLOGIA; INFORMACJA NAUKOWA; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY; NAUKA - HISTORIA; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE; 63. B INFORMATYKA i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : wykr., fot. ; 24 cm. - ( Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) INFORMATYKA - SYSTEM - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; INFORMATYKA - STOSOWANIE; INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA; NAUKI TECHNICZNE - INFORMATYKA - STOSOWANIE; 12

13 64. A INNUMERACY : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / John Allen Paulos ; [tł. Maciej Markiewicz]. - Warszawa : CeDeWu, ,[2] s. ; 21 cm. MATEMATYKA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 65. B INTEGRACJA społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr., mapy ; 24 cm. INTEGRACJA SPOŁECZNA; INTEGRACJA SPOŁECZNA - POLSKA ; INTEGRACJA SPOŁECZNA - NIEMCY, REP. FEDERALNA; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLITYKA SPOŁECZNA; UBÓSTWO - ZAGADNIENIA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - SOCJOLOGIA; MNIEJSZOŚCI - NIEMCY, REP. FEDERALNA; 66. A INTELEKTUALIŚCI a socjalizm / Friedrich August von Hayek ; [tł. Paweł Mroczkowski]. - Warszawa : Prohibita, s. ; 21 cm. SOCJALIZM I INTELEKTUALIŚCI; 67. B THE INTERNATIONAL political economy of transition : neoliberal hegemony and Eastern Central Europe's transformation / Stuart Shields. - London ; New York : Routledge, XIV, 174 s. ; 25 cm. - ( RIPE Series in Global Political Economy ; 35) TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; POSTKOMUNIZM; LIBERALIZM; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA - POLITYKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; EUROPEIZACJA; 68. B INTERNET : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Problems of net, portals and e-services = Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen / red. Grażyna Szpor i Wojciech R. Wiewiórowski ; aut. : Dorota Chromicka [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 382 s. : fot. kolor., wykr. ; 24 cm. INTERNET - PRAWO - POLSKA; INTERNET - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; PORTALE INTERNETOWE; SIECI KOMPUTEROWE - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - PRAWO; INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; USŁUGI ELEKTRONICZNE - PRAWO - POLSKA; 13

14 69. B INWESTYCJE koncernów na polskim rynku medialnym : wybrane zagadnienia / pod red. Lidii Pokrzyckiej. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., s. : wykr., fot. kolor. ; 24 cm. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - BADANIA - POLSKA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - RYNEK; PRASA - RYNEK - POLSKA; 70. B IUS et historia : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Markiewiczowi / red. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s., [1] k. portr. kolor. : il. ; 25 cm. MARKIEWICZ, JERZY JAN (1928- ; HISTORIA) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRAWO - ZAGADNIENIA; HISTORIA - ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 71. B IUS et mundus : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Lechowi Antonowiczowi / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s., [1] k. portr. : il. ; 25 cm. ANTONOWICZ, LECH (1928- ; PRAWO MIĘDZYNARODOWE) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRAWO - ZAGADNIENIA; PRAWO MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 72. B JAK wygrać każde negocjacje nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Robert Mayer ; przeł. Tomasz Rzychoń. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 24 cm. NEGOCJACJE - PORADNIK; NEGOCJACJE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 73. A KABAŁA pieniędzy : żydowska filozofia bogacenia się / Rabin Nilton Bonder ; [tł. Magdalena Zamorska]. - Gliwice : HELION, s. ; 22 cm. - ( Onepress Exclusive) JUDAIZM - ASPEKT EKONOMICZNY; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; JUDAIZM I PROBLEMY SPOŁECZNE; ETYKA ŻYDOWSKA; JUDAIZM; BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; 14

15 74. B W KAPITAŁ w przedsiębiorstwie i jego struktura / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - KAPITAŁ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KAPITAŁ - TEORIA; KOSZT KAPITAŁU; KAPITAŁ - TEORIE STRUKTURY; 75. A KARA śmierci : problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo / Tomasz Tabaszewski. - Warszawa : C. H. Beck, XXVII, 307 s. ; 21 cm. ( Monografie Prawnicze) KARA ŚMIERCI - ASPEKT MORALNY; FILOZOFIA PRAWA; SPRAWIEDLIWOŚĆ - TEORIA; 76. B KLASA kreatywna w Polsce : technologia, talent i tolerancja jako źródło rozwoju regionalnego / red. nauk. Krzysztof Klincewicz ; aut. rozdz. Martyna Czerniakowska [et al.]. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. : mapy, wykr. ; 24 cm. KREATYWNOŚĆ; KREATYWNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; PRACOWNICY NAUKOWI; KAPITAŁ INTELEKTUALNY; KADRY WYSOKO KWALIFIKOWANE; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; 77. B KLASYFIKACJA budżetowa 2012 : praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych / pod red. Wojciecha Lachiewicza. - Warszawa : C. H. Beck, XX, 328 s. ; 24 cm. - ( Finanse Publiczne dla Praktyków) BUDŻET - RACHUNKOWOŚĆ; RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA - POLSKA; BUDŻETOWANIE; 78. B KODEKS karny : komentarz / pod red. Mariana Filara ; J. Bojarski [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 25 cm. - ( Wielkie Komentarze) PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; 79. A KODEKS karny : komentarz / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Filip Ciepły [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXVI,1418 s. ; 20 cm. - ( Duże Komentarze Becka) PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; 15

16 80. A KODEKS karny skarbowy : komentarz / Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 22 cm. ( Komentarze - Wolters Kluwer Polska) PRAWO KARNE SKARBOWE - POLSKA; 81. B KODEKS postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) / pod red. Lidii Klat-Werteleckiej i Artura Mudreckiego ; Zygmunt Niewiadomski [et al.]. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, , [1] s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; 82. B KOMENTARZ do dyrektywy 2006/112/WE : kodyfikacja przepisów o VAT : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; aut. : Jarosław Szajkowski [et al.] ; red. prow. Jarosław Szajkowski. - Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, s. ; 24 cm. - ( Prawo Podatkowe - Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; Zeszyt 228) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 83. B KOMUNIKACJA korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Joep Cornelissen ; przełożył Jarosław Kuczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. KOMUNIKACJA W BIZNESIE; KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; SPÓŁKA - MARKETING - STRATEGIE; MARKETING A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; 84. B KOMUNIKACJA wewnętrzna krok po kroku : jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie / Bill Quirke ; przeł. Maria Szybińska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( HR) KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; ZARZĄDZANIE ZMIANAMI; KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI; 16

17 85. A KONIEC świata, jaki znaliśmy : klimat, przyszłość i szanse demokracji / Claus Leggewie, Harald Welzer ; przeł. Piotr Buras. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Seria Idee - Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 32) KLIMAT - ZMIANY; KLIMAT - ZMIANY - 21 W. - PROGNOZY; KLIMAT - SKUTKI DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA; EFEKT CIEPLARNIANY (METEOROLOGIA); EKONOMIA - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; DEMOKRACJA; 86. B KONKURENCYJNOŚĆ międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 213) KONKURENCJA MIĘDZYNARODOWA; KONKURENCYJNOŚĆ; 87. B W KONKURENCYJNOŚĆ regionalna : koncepcje, strategie, przykłady / red. Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut. Roman Chmielewski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; 88. B W KONTRAKTY dłuterminowe w praktyce / Jacek Kalinowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, ,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ( Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; UMOWY DŁUGOTERMINOWE; 89. A KONTROLA sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym / Marcin Stębelski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, , [1] s. ; 21 cm. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; KONTROLA PARLAMENTARNA - POLSKA; PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA ; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - INTERPRETACJA; 90. A KREDYT konsumencki : komentarz / Tomasz Czech. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 21 cm. - ( Komentarze LexisNexis) KREDYT KONSUMPCYJNY - PRAWO - POLSKA; 17

18 91. A KSIĘGI wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 92. B KULTURA innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy / Fons Trompenaars ; [przeł. Anna Kwaśniewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : il., wykr. ; 24 cm. INNOWACJE - STRATEGIE; INNOWACJE; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KREATYWNOŚĆ (BIZNES) - PORADNIK; KULTURA ORGANIZACJI; 93. A KULTUROWE i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Judyty Węgłowskiej i Ewy Kajl-Pilas. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : wykr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) EDUKACJA - CHINY; SZKOLNICTWO WYŻSZE - CHINY; KOBIETY - AZJA; KONFUCJANIZM; FUNDAMENTALIZM ISLAMSKI; MNIEJSZOŚCI - IRAK; IMIGRANCI NIELEGALNI; 94. B LATENT variable models and factor analysis : a unified approach / David Bartholomew, Martin Knott, Irini Moustaki. - Chichester : John Wiley and Sons, XIII, [3], 277 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Series in Probability and Statistics) ANALIZA STRUKTURY UTAJONEJ; ZMIENNA UTAJONA; ANALIZA CZYNNIKOWA; STATYSTYKA - MODELE; 95. B LEAN w biurze i usługach : przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym / Drew Locher ; przekład Dorota Gasper. - Warszawa : MT Biznes, s. : il., wykr. ; 24 cm. - ( Akademia Białego Kruka) LEAN MANAGEMENT; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - METODY; 18

19 96. B LEGISLACJA administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Krystyna Celarek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) PRAWODAWSTWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 97. C LEKSYKON dokumentacji i terminologii finansowej w języku polskim i angielskim : = Lexicon of financial terminology and documentation in Polish and English / Bartłomiej Dzięciołowski. - Warszawa : BDO, ,[1] s. ; 22 x 31 cm. ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BANKOWOŚĆ I FINANSE; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - RACHUNKOWOŚĆ; FINANSE - SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI; RACHUNKOWOŚĆ - SŁOWNIK; 98. B LEKSYKON Lean : ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management / oprac. przez Lean Enterprise Institute pod red. Cheta Marchwińskiego, Johna Shooka i Alexis Schroeder ; przedmowa do wydania polskiego Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk. - Wrocław : Lean Enterprise Insititute Polska, s. : il. ; 25 cm. LEAN MANAGEMENT - SŁOWNIK; ZARZĄDZANIE - SŁOWNIK; 99. B LEKSYKON pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACODAWCY - PRAWO - POLSKA; PRACA - UMOWY; DOKUMENTY PRACOWNICZE; CUDZOZIEMCY - ZATRUDNIENIE - POLSKA; CZAS PRACY - POLSKA; PŁACE - PRAWO - POLSKA; URLOPY - PRAWO - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - PRAWO - POLSKA; FUNDUSZ ZAKŁADOWY ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH; 100. B LEKSYKON świadczeń ZUS : 2012 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA ; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - PRAWO - POLSKA ; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; ZASIŁEK - POLSKA; FUNDUSZ PRACY; FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH; 19

20 101. B W LOBBING grup biznesu w Unii Europejskiej / Jarosław Filip Czub. - Warszawa : Poltext, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Europeistyka) BIZNES I POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; LOBBING - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 102. B LOGISTYKA w Polsce : raport 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki ; [zespół aut. Mirosław Antonowicz et al.]. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, s. : il. ; 24 cm. - ( Biblioteka Logistyka) LOGISTYKA - POLSKA; 103. B THE MACROECONOMIC theory of exchange rate crises / Giovanni Piersanti. - Oxford : Oxford University Press, XII, 394 s. : wykr. ; 25 cm. KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KURSY WALUTOWE - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; BANKOWOŚĆ - MODELE - 21 W; MATEMATYKA FINANSOWA - MODELE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 104. B MAŁE i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Małgorzata Kokocińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 25 cm. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - BADANIE; MAKROEKONOMIA - BADANIA; 105. B MARKETING to działa : sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy / Leonard M. Lodish, Howard L. Morgan, Shellye Archambeau ; [przekład Piotr Matyja]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. MARKETING - PODRĘCZNIK; STRATEGIE; MARKETING WIRUSOWY; MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 20

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 1. Ryzyko w działalności gospodarczej Dr R. Kurach KEM

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-4-59, fax +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 Dostawa książek do biblioteki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo PIOTR STARZYŃSKI, MACIEJ PRAWO KARNE MATERIALNE W NAUCE O 978-83-7641-809-4 NAWACKI BEZPIECZEŃSTWIE DIFIN 3 1. ALIMENTY A PRAWO KARNE PRAKTYKA WYMIARU 978-83-7806-179-3 DANUTA JOANNA SOSNOWSKA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo