PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;"

Transkrypt

1 1. A cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 2. B najlepszych książek biznesowych / Jack Covert, Todd Sattersten ; [tł. Magda Witkowska]. - Gliwice : HELION, s. ; 24 cm. - ( Onepress Exclusive) BIZNES - BIBLIOGRAFIA; BIZNESMENI - KSIĄŻKI I CZYTANIE; EKONOMIA - WYDAWNICTWA REKOMENDOWANE - BIBLIOGRAFIA; 3. B ABC podatków w działalności gospodarczej 2012 / Mariusz Artur Pogoński. - Wrocław : Unimex, cop s. ; 24 cm. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PODATEK - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; 4. B W ANALIZA ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka. - Warszawa : DIFIN, cop s. : wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - RESTRUKTURYZACJA; ANALIZA EKONOMICZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 5. B APELACJE cywilne i karne : 69 wzorów pism z omówieniami / Stefan Jaworski. - Warszawa : C. H. Beck, XII,338 s. ; 24 cm. APELACJA - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; 6. B AUTOKONTROLA decyzji administracyjnej / Anna Krawiec. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. - ( Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) DECYZJE ADMINISTRACYJNE; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE; 1

2 7. B AUTORYTET polityczny : geneza, ewolucja, syptomy kryzysu / Jacek Ziółkowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. : wykr. ; 24 cm. AUTORYTET; AUTORYTET - WYWIERANIE WPŁYWU; NAUKI POLITYCZNE; 8. A AWANS : jak utrzymać się na stanowisku / Scott Eblin ; [przeł. Małgorzata Kalbarczyk - ATOMINIUM, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 20 cm. KIEROWNICTWO; KIEROWNICTWO - PORADNIK; UZDOLNIENIA KIEROWNICZE; 9. A AZJATYCKIE życie gospodarcze na początku XXI wieku / pod red. Joanny Marszałek- Kawy. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) AZJA - GOSPODARKA; AZJA - GOSPODARKA - POLITYKA; 10. B BADANIA w public relations : wprowadzenie / Anna Miotk. - Warszawa : DIFIN, s. : rys. ; 23 cm. PUBLIC RELATIONS - BADANIA - POLSKA; PUBLIC RELATIONS - POLSKA ; 11. B BANKING crises, liquidity, and credit lines : a macroeconomic perspective / Gurbachan Singh. - London ; New York : Routledge, XVIII, [2], 246 s. : wykr. ; 24 cm. ( Routledge International Studies in Money and Banking) BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - STABILNOŚĆ SYSTEMU; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - MODELE; BANKI - PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; KREDYT BANKOWY A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; DEPOZYT BANKOWY; BANKOWOŚĆ - PODRĘCZNIK; 12. B BEZPIECZEŃSTWO międzynarodowe / Roman Kuźniar [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, s. : wykr. ; 25 cm. NATO; ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; ROZBROJENIE; 2

3 13. B BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Łośgraf, s. ; 24 cm. - ( Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne) UNIA EUROPEJSKA - BEZPIECZEŃSTWO; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE - UNIA EUROPEJSKA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 14. A W BEZPRAWNE długi : jak banki sterują demokracją / François Chesnais ; przeł. Lucyna Mazur i Jerzy Szygiel. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, , [1] ; 20 cm. - ( Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych) DŁUGI PUBLICZNE A KRYZYS FINANSOWY; FINANSE - FRANCJA; GOSPODARKA ŚWIATOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI A DŁUGI PUBLICZNE; DŁUGI PUBLICZNE - STREFA EURO; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; SHADOW BANKING; 15. B W W BIZNES międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : rys., wykr. ; 25 cm. BIZNES MIĘDZYNARODOWY - PODRĘCZNIK; GOSPODARKA ŚWIATOWA A GLOBALIZACJA; REGIONALIZM; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; HANDEL ZAGRANICZNY; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - CONTROLLING; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA; RYNEK MIĘDZYNARODOWY; 16. B BOGAĆ się! : dziesięć przykazań zarabiania pieniędzy / Rabbi Daniel Lapin ; [tł. Małgorzata Wróblewska]. - Gliwice : HELION, s. ; 24 cm. - ( Onepress Exclusive) BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; FINANSE OSOBISTE - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; PIENIĄDZ - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; 17. B W CENY transferowe : analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych / Paweł Wiśniewski, Wojciech Komer. - Warszawa : DIFIN, s. : wykr. ; 23 cm. CENY TRANSFEROWE; PRAWO HANDLOWE MIĘDZYNARODOWE; PODATEK - UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - PODATEK; 3

4 18. A CITY Girl : kobieta, która podbiła londyńską giełdę : historia prawdziwa / Suzana S. ; [tł. Magdalena Mańko-Kuzaj]. - Warszawa : Kurhaus Publishing, s. ; 21 cm. ( Biznes Horyzonty) KAPITALIŚCI I FINANSIŚCI - BIOGRAFIE; LONDYN (WIELKA BRYTANIA) - CENTRUM FINANSOWE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 19. B COMMERCE before capitalism in Europe, / Martha C. Howell. - Cambridge : Cambridge University Press, XII, 365 s. : fot., mapy ; 23 cm. HANDEL - HISTORIA - EUROPA; HANDEL - ŚREDNIOWIECZE; HANDEL ; HISTORIA GOSPODARCZA ; 20. B CYWILIZACJA europejska / Franciszek Gołembski. - Warszawa : Poltext, s. : mapy ; 24 cm. - ( Europeistyka) EUROPA - CYWILIZACJA; 21. B CZŁOWIEK i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców / pod red. Małgorzaty Gablety, Agaty Pietroń-Pyszczek. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 223) KIEROWNICTWO - ZAGADNIENIA; KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZAGADNIENIA; PRACA A ŻYCIE OSOBISTE; STOSUNKI PRACY; 22. A THE DECLINE and fall of Europe / by Francesco M. Bongiovanni. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, VII,[1],327 s. ; 22 cm. EUROPA - GOSPODARKA - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; EUROPA - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W; EUROPA - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.; 4

5 23. A DEKRET Warszawski : wybrane aspekty systemowe / Aleksander Hetko. - Warszawa : C. H. Beck, XXXI,[1],324 s. ; 22 cm. - ( Nieruchomości - C.H. Beck) NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; WYWŁASZCZENIE - PRAWO - POLSKA; NACJONALIZACJA - PRAWO - POLSKA; WARSZAWA (POLSKA) - NIERUCHOMOŚCI ; WARSZAWA (POLSKA) - GRUNTY - PRAWO; 24. B DOKUMENTACJA zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych : wzorzec zarządzania / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; JEDNOSTKI BUDŻETOWE - RACHUNKOWOŚĆ; ZAKŁAD BUDŻETOWY - RACHUNKOWOŚĆ; DOKUMENTY FINANSOWO-KSIĘGOWE; 25. A EASY economics : a visual guide to what you need to know / by Leonard Wolfe with Lee Smith and Stephen Buckles ; illustrations by Roy Doty. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop s. : il. kolor. ; 19 x 25 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 26. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. : wykr. ; 23 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA; EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; RZECZNIK PRAW OBYWATELI (UNIA EUROPEJSKA); BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (POLSKA); ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (1950) - INTERPRETACJA; KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ; 27. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 23 cm. PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA - POLSKA; PRAWA CZŁOWIEKA - TEORIA; POLSKA - KONSTYTUCJA A PRAWA CZŁOWIEKA; 5

6 28. B EFEKTYWNOŚĆ europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. ; 23 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; OBRONA PRAW CZŁOWIEKA; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; PRAWA CZŁOWIEKA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWA CZŁOWIEKA - POLSKA; EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (1950) - INTERPRETACJA; RASIZM; DYSKRYMINACJA; PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE; PROCES BEZSTRONNY; 29. B W EKONOMETRIA przestrzenna II : modele zaawansowane / red. nauk. Bogdan Suchecki ; [aut. Elżbieta Antczak et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, ,[1] s. : rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. EKONOMETRIA - PODRĘCZNIK; EKONOMETRIA PRZESTRZENNA - PODRĘCZNIK; 30. B EKONOMIA, społeczeństwo, polityka : studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. nauk. Andrzej Zawistowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., [2],551 s. : fot. ; 24 cm. KALIŃSKI, JANUSZ (1942- ; HISTORYK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; ZWIĄZEK GALICYJSKICH KAS OSZCZĘDNOŚCI. WYDZIAŁ (LWÓW); HISTORIA GOSPODARCZA - ZAGADNIENIA; NAUKI EKONOMICZNE - ZAGADNIENIA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - POLSKA; SIŁY ZBROJNE - POLSKA; BANKOWOŚĆ - KRYZYS - ISLANDIA; BANKI CENTRALNE; BANKI KOMUNALNE; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; SEKTOR PUBLICZNY - POLSKA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 31. B EKONOMIA w ochronie zdrowia / Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin ; przeł. Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, Piotr Ciżkowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. ZDROWIE - OCHRONA - ZARZĄDZANIE; EKONOMIKA ZDROWIA; ZDROWIE - OCHRONA - OCENA; 32. B EKONOMICZNA analiza prawa : repetytorium / Piotr Buława, Karolina Szmit. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska) PRAWO I EKONOMIA; 6

7 33. B EKONOMIŚCI czytani, ale nie słuchani : działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach / Tomasz Sobczak ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. - Warszawa : Key Text, s. ; 24 cm. RADA MINISTRÓW (POLSKA); RADA MINISTRÓW (POLSKA) - ORGANY DORADCZE; 34. B THE ELGAR companion to post-keynesian economics / ed. by J. E. King. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, XVII,[1],624 s. : wykr. ; 24 cm. KEYNESIZM; 35. A EMERYTALNA katastrofa : jak się chronić przed jej skutkami / Robert Gwiazdowski. - Poznań ; Warszawa : Zysk i S-ka ; Centrum im. A. Smitha, s. : wykr. ; 21 cm. WIEK EMERYTALNY - POLSKA; EMERYTURA - ASPEKT EKONOMICZNY; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE A ZMIANY DEMOGRAFICZNE; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA ; EMERYTURA - POLSKA ; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; EMERYTURA - MODELE; EMERYTURA - POLITYKA - POLSKA ; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA ; EMERYTURA - REFORMA - POLSKA; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY PUBLICYSTYKA; 36. B THE EURO area and the financial crisis / ed. by Miroslav Beblavý, David Cobham and L'udovít Ódor. - Cambridge : Cambridge University Press, XIX, 351 s. : wykr. ; 24 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EURO-STREFA - PROGNOZOWANIE; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; 37. B EUROPEJSKI Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 24 cm. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - ORZECZNICTWO; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - ORZECZNICTWO; 7

8 38. A EWOLUCJA azjatyckiej polityki bezpieczeństwa / pod red. Joanny Marszałek-Kawy i Roberta Gawłowskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : mapy ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - AZJA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - AZJA; 39. B FEDERACJA Rosyjska w procesie demokratyzacji / red. nauk. Józef Tymanowski ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Europeistyki. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. DEMOKRATYZACJA - ROSJA; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; ROSJA - POLITYKA ZAGRANICZNA; ROSJA - STOSUNKI ZAGRANICZNE; POLSKA A ROSJA; 40. B FEDERAL banking in Brazil : policies and competitive advantages / Kurt E. von Mettenheim. - London ; Brookfield : Pickering & Chatto, XII,228 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Financial History (London, England) ; 16) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BRAZIL); BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRAZIL); BANCO DO BRASIL; BANKOWOŚĆ - BRAZYLIA; BANKI CENTRALNE - BRAZYLIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - BRAZYLIA; 41. A FINANSE jednostek samorządu terytorialnego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Warszawa : LexisNexis, s. ; 21 cm. - ( Monografie - LexisNexis Polska) FINANSE LOKALNE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; SAMORZĄD TERYTORIALNY - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY; FINANSE LOKALNE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; 42. B W FINANSOWANIE zwrotne rozwoju miast ze środków UE - inicjatywa JESSICA / pod red. Michała Gwizdy oraz Magdaleny Zawadzkiej. - Warszawa : C. H. Beck, XIV,145 s. : rys. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; MIASTA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; MIASTA - PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ; INICJATYWA JESSICA; MIASTA - ROZWÓJ - FINANSOWANIE; 8

9 43. A FIRMA w internecie : poradnik subiektywny / Tomasz Hipsz. - Gliwice : HELION, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Onepress) PRZEDSIĘBIORSTWO - INTERNET - STOSOWANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO INTERNETOWE; INTERNET - PORADNIK; 44. B FORMALIZM w postępowaniu wieczystoksięgowym / Agnieszka Maziarz. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; 45. B FROM financial crisis to stagnation : the destruction of shared prosperity and the role of economics / Thomas I. Palley. - New York : Cambridge University Press, XVII,[1],238 s. : rys. ; 24 cm. KRYZYS GOSPODARCZY - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA ; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA ; 46. B THE FRUITS of graft : great depressions then and now / Wayne Jett. - Los Angeles : Launfal Press, cop XVI, [2], 565 s. : wykr., il. ; 24 cm. MERKANTYLIZM; FINANSE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY; KEYNESIZM - KRYTYKA; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; KORUPCJA A GOSPODARKA; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; STANY ZJEDNOCZONE - HISTORIA GOSPODARCZA; 47. B W W FUZJE i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Barbara Rozwadowska. - Warszawa : Studio Emka, s. : wykr. ; 23 cm. FUZJE; PRZEJĘCIA; FUZJE - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; PRZEJĘCIA - STRATEGIE INTEGRACJI FIRM; FUZJE - KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEJĘCIA - KADRY - ZARZĄDZANIE; FUZJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEJĘCIA - EFEKTYWNOŚĆ; 9

10 48. B GLOBALIZACJA Berlina, Pragi i Warszawy / Władysław Misiak. - Warszawa : DIFIN, s. : il. ; 23 cm. - ( Engram) MIASTA A GLOBALIZACJA; BERLIN (NIEMCY, REP. FEDERALNA); BERLIN (NIEMCY, REP. FEDERALNA) A GLOBALIZACJA; PRAGA (CZECHY); PRAGA (CZECHY) A GLOBALIZACJA; WARSZAWA (POLSKA); WARSZAWA (POLSKA) A GLOBALIZACJA; 49. B GLOBALIZACJA i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : fot. kolor., rys., wykr. ; 25 cm. RYMARCZYK, JAN (1944- ) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; GLOBALIZACJA - ZAGADNIENIA; REGIONALIZM; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 50. C GOLDEN growth : restoring the lustre of the European economic model / Indermit S. Gill, Martin Raiser ; together with Andrea Mario Dall olio... [et al.]. - Washington : World Bank, [10],VI,494 s. : rys., wykr. ; 27 cm. WSKAŹNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO - EUROPA; EUROPA - GOSPODARKA ; 51. B THE GOLDEN revolution : how to prepare for the coming global gold standard / John Butler. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, X, 214 s. : wykr. ; 24 cm. SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ; SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; WALUTOWY SYSTEM MIĘDZYNARODOWY A KRYZYS FINANSOWY; 52. B /1 W.52963/1 GOSPODARKA Polski : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T.1, Transformacja / Michał G. Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. ; 24 cm. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA ; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA ; 10

11 53. B GRANICE i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej = Grenzen und ihre Überwindung in der Geschichte und der zeitgenössischen Kultur / red. Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : il. ; 23 cm. - ( Trialog) GRANICE PAŃSTWA - ASPEKT ANTROPOLOGICZNY; GRANICE PAŃSTWA - ASPEKT SPOŁECZNY; KALININGRAD (ROSJA ; OBWÓD); REGIONY PRZYGRANICZNE POLSKO- NIEMIECKIE; 54. B GRANICE samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego : studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym / Joanna M. Salachna. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO - POLSKA; FINANSE LOKALNE - PRAWO - POLSKA ; PRAWO LOKALNE; AUTONOMIA LEGISLACYJNA; 55. B GRUPA ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. ( Engram) RYNEK PRACY - POLSKA; PRACA - ASPEKT SPOŁECZNY; ZATRUDNIENIE - POLITYKA - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA; RYNEK PRACY A STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA; 56. B GRUPY interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym / Konrad Oświecimskim. - Kraków : Akademia Ignatianum : WAM, s. ; 24 cm. ( Dyskurs Politologiczny) GRUPA INTERESÓW; GRUPA INTERESÓW - STANY ZJEDNOCZONE; LOBBING; LOBBING - STANY ZJEDNOCZONE; 57. B HISTORIA doktryn politycznych i prawnych w zarysie / Grzegorz Kazimierz Walkowski. - Bydgoszcz : Euro-Omni, s. ; 24 cm. DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - HISTORIA - PODRĘCZNIK; 11

12 58. B HISTORIA ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej / Francis Fukuyama ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, s. ; 24 cm. NAUKI POLITYCZNE; PAŃSTWO - HISTORIA; DEMOKRACJA - HISTORIA; PAŃSTWO - USTRÓJ - HISTORIA; 59. A HOMO oeconomicus : aforyzmy, maksymy, sentencje / Michał Maciej Kostecki ; il. Beata Kulesza-Damaziak. - Warszawa : Wydaw. Bis, , [1] s. : il. ; 19 cm. EKONOMIA - CYTATY, SENTENCJE; CYTATY; FINANSE - WYDAWNICTWA HUMORYSTYCZNE; 60. C HOSHIN Kanri w szczupłym przedsiębiorstwie : budowanie przewagi konkurencyjnej i zarządzanie zyskami / Thomas L. Jackson ; oprac. wersji polskiej Szymon Kubik. - Wrocław : ProdPublishing.com, XX, 215 s. : wykr. ; 31 cm. TOYOTA JIDŌSHA KABUSHIKI KAISHA - ZARZĄDZANIE - METODY; HOSHIN KANRI; JAKOŚĆ TOTALNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - TECHNIKI JAPOŃSKIE; 61. A IDEE mają konsekwencje / Richard M. Weaver ; przeł. Barbara Bubuła ; posłowie Wojciech Turek. - Warszawa : Prohibita, s. ; 21 cm. KONSERWATYZM - STANY ZJEDNOCZONE; CYWILIZACJA - FILOZOFIA; CYWILIZACJA ZACHODNIA - 20 W.; 62. B INFORMACJA : bit, wszechświat, rewolucja / James Gleick ; tł. Grzegorz Siwek. - Kraków : Znak, , [2] s. : il., fot. ; 25 cm. INFORMATOLOGIA; INFORMACJA NAUKOWA; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY; NAUKA - HISTORIA; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE; 63. B INFORMATYKA i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. : wykr., fot. ; 24 cm. - ( Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) INFORMATYKA - SYSTEM - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; INFORMATYKA - STOSOWANIE; INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA; NAUKI TECHNICZNE - INFORMATYKA - STOSOWANIE; 12

13 64. A INNUMERACY : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / John Allen Paulos ; [tł. Maciej Markiewicz]. - Warszawa : CeDeWu, ,[2] s. ; 21 cm. MATEMATYKA - WYDAWNICTWA POPULARNE; 65. B INTEGRACJA społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej = Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit / red. Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr., mapy ; 24 cm. INTEGRACJA SPOŁECZNA; INTEGRACJA SPOŁECZNA - POLSKA ; INTEGRACJA SPOŁECZNA - NIEMCY, REP. FEDERALNA; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLITYKA SPOŁECZNA; UBÓSTWO - ZAGADNIENIA; EMIGRACJA I IMIGRACJA - SOCJOLOGIA; MNIEJSZOŚCI - NIEMCY, REP. FEDERALNA; 66. A INTELEKTUALIŚCI a socjalizm / Friedrich August von Hayek ; [tł. Paweł Mroczkowski]. - Warszawa : Prohibita, s. ; 21 cm. SOCJALIZM I INTELEKTUALIŚCI; 67. B THE INTERNATIONAL political economy of transition : neoliberal hegemony and Eastern Central Europe's transformation / Stuart Shields. - London ; New York : Routledge, XIV, 174 s. ; 25 cm. - ( RIPE Series in Global Political Economy ; 35) TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; POSTKOMUNIZM; LIBERALIZM; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - GOSPODARKA - POLITYKA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; EUROPEIZACJA; 68. B INTERNET : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Problems of net, portals and e-services = Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen / red. Grażyna Szpor i Wojciech R. Wiewiórowski ; aut. : Dorota Chromicka [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XIX, 382 s. : fot. kolor., wykr. ; 24 cm. INTERNET - PRAWO - POLSKA; INTERNET - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; PORTALE INTERNETOWE; SIECI KOMPUTEROWE - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - PRAWO; INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; USŁUGI ELEKTRONICZNE - PRAWO - POLSKA; 13

14 69. B INWESTYCJE koncernów na polskim rynku medialnym : wybrane zagadnienia / pod red. Lidii Pokrzyckiej. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., s. : wykr., fot. kolor. ; 24 cm. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA ; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - BADANIA - POLSKA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - RYNEK; PRASA - RYNEK - POLSKA; 70. B IUS et historia : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Markiewiczowi / red. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s., [1] k. portr. kolor. : il. ; 25 cm. MARKIEWICZ, JERZY JAN (1928- ; HISTORIA) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRAWO - ZAGADNIENIA; HISTORIA - ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 71. B IUS et mundus : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Lechowi Antonowiczowi / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s., [1] k. portr. : il. ; 25 cm. ANTONOWICZ, LECH (1928- ; PRAWO MIĘDZYNARODOWE) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRAWO - ZAGADNIENIA; PRAWO MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA ; 72. B JAK wygrać każde negocjacje nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Robert Mayer ; przeł. Tomasz Rzychoń. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 24 cm. NEGOCJACJE - PORADNIK; NEGOCJACJE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 73. A KABAŁA pieniędzy : żydowska filozofia bogacenia się / Rabin Nilton Bonder ; [tł. Magdalena Zamorska]. - Gliwice : HELION, s. ; 22 cm. - ( Onepress Exclusive) JUDAIZM - ASPEKT EKONOMICZNY; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; JUDAIZM I PROBLEMY SPOŁECZNE; ETYKA ŻYDOWSKA; JUDAIZM; BOGACTWO - ASPEKT RELIGIJNY - JUDAIZM; 14

15 74. B W KAPITAŁ w przedsiębiorstwie i jego struktura / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - KAPITAŁ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KAPITAŁ - TEORIA; KOSZT KAPITAŁU; KAPITAŁ - TEORIE STRUKTURY; 75. A KARA śmierci : problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo / Tomasz Tabaszewski. - Warszawa : C. H. Beck, XXVII, 307 s. ; 21 cm. ( Monografie Prawnicze) KARA ŚMIERCI - ASPEKT MORALNY; FILOZOFIA PRAWA; SPRAWIEDLIWOŚĆ - TEORIA; 76. B KLASA kreatywna w Polsce : technologia, talent i tolerancja jako źródło rozwoju regionalnego / red. nauk. Krzysztof Klincewicz ; aut. rozdz. Martyna Czerniakowska [et al.]. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, s. : mapy, wykr. ; 24 cm. KREATYWNOŚĆ; KREATYWNOŚĆ - ASPEKT EKONOMICZNY; PRACOWNICY NAUKOWI; KAPITAŁ INTELEKTUALNY; KADRY WYSOKO KWALIFIKOWANE; INNOWACJE - POLITYKA - POLSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; 77. B KLASYFIKACJA budżetowa 2012 : praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych / pod red. Wojciecha Lachiewicza. - Warszawa : C. H. Beck, XX, 328 s. ; 24 cm. - ( Finanse Publiczne dla Praktyków) BUDŻET - RACHUNKOWOŚĆ; RACHUNKOWOŚĆ NARODOWA - POLSKA; BUDŻETOWANIE; 78. B KODEKS karny : komentarz / pod red. Mariana Filara ; J. Bojarski [et al.]. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 25 cm. - ( Wielkie Komentarze) PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; 79. A KODEKS karny : komentarz / red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; aut. Filip Ciepły [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, XXVI,1418 s. ; 20 cm. - ( Duże Komentarze Becka) PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; 15

16 80. A KODEKS karny skarbowy : komentarz / Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 22 cm. ( Komentarze - Wolters Kluwer Polska) PRAWO KARNE SKARBOWE - POLSKA; 81. B KODEKS postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) / pod red. Lidii Klat-Werteleckiej i Artura Mudreckiego ; Zygmunt Niewiadomski [et al.]. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, , [1] s. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA ; 82. B KOMENTARZ do dyrektywy 2006/112/WE : kodyfikacja przepisów o VAT : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; aut. : Jarosław Szajkowski [et al.] ; red. prow. Jarosław Szajkowski. - Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, s. ; 24 cm. - ( Prawo Podatkowe - Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; Zeszyt 228) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 83. B KOMUNIKACJA korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Joep Cornelissen ; przełożył Jarosław Kuczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. KOMUNIKACJA W BIZNESIE; KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; SPÓŁKA - MARKETING - STRATEGIE; MARKETING A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - ASPEKT SPOŁECZNY; 84. B KOMUNIKACJA wewnętrzna krok po kroku : jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie / Bill Quirke ; przeł. Maria Szybińska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : wykr. ; 24 cm. - ( HR) KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU; ZARZĄDZANIE ZMIANAMI; KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI; 16

17 85. A KONIEC świata, jaki znaliśmy : klimat, przyszłość i szanse demokracji / Claus Leggewie, Harald Welzer ; przeł. Piotr Buras. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Seria Idee - Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 32) KLIMAT - ZMIANY; KLIMAT - ZMIANY - 21 W. - PROGNOZY; KLIMAT - SKUTKI DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA; EFEKT CIEPLARNIANY (METEOROLOGIA); EKONOMIA - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; DEMOKRACJA; 86. B KONKURENCYJNOŚĆ międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 213) KONKURENCJA MIĘDZYNARODOWA; KONKURENCYJNOŚĆ; 87. B W KONKURENCYJNOŚĆ regionalna : koncepcje, strategie, przykłady / red. Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia ; aut. Roman Chmielewski [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ; REGIONY - KONKURENCYJNOŚĆ - POLSKA; 88. B W KONTRAKTY dłuterminowe w praktyce / Jacek Kalinowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, ,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ( Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA; UMOWY DŁUGOTERMINOWE; 89. A KONTROLA sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym / Marcin Stębelski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, , [1] s. ; 21 cm. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; KONTROLA PARLAMENTARNA - POLSKA; PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA ; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997) - INTERPRETACJA; 90. A KREDYT konsumencki : komentarz / Tomasz Czech. - Warszawa : LexisNexis, ,[2] s. ; 21 cm. - ( Komentarze LexisNexis) KREDYT KONSUMPCYJNY - PRAWO - POLSKA; 17

18 91. A KSIĘGI wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; 92. B KULTURA innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy / Fons Trompenaars ; [przeł. Anna Kwaśniewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : il., wykr. ; 24 cm. INNOWACJE - STRATEGIE; INNOWACJE; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KREATYWNOŚĆ (BIZNES) - PORADNIK; KULTURA ORGANIZACJI; 93. A KULTUROWE i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Judyty Węgłowskiej i Ewy Kajl-Pilas. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. : wykr. ; 21 cm. - ( Biblioteka Azji i Pacyfiku) EDUKACJA - CHINY; SZKOLNICTWO WYŻSZE - CHINY; KOBIETY - AZJA; KONFUCJANIZM; FUNDAMENTALIZM ISLAMSKI; MNIEJSZOŚCI - IRAK; IMIGRANCI NIELEGALNI; 94. B LATENT variable models and factor analysis : a unified approach / David Bartholomew, Martin Knott, Irini Moustaki. - Chichester : John Wiley and Sons, XIII, [3], 277 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Series in Probability and Statistics) ANALIZA STRUKTURY UTAJONEJ; ZMIENNA UTAJONA; ANALIZA CZYNNIKOWA; STATYSTYKA - MODELE; 95. B LEAN w biurze i usługach : przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym / Drew Locher ; przekład Dorota Gasper. - Warszawa : MT Biznes, s. : il., wykr. ; 24 cm. - ( Akademia Białego Kruka) LEAN MANAGEMENT; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - METODY; 18

19 96. B LEGISLACJA administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Krystyna Celarek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) PRAWODAWSTWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 97. C LEKSYKON dokumentacji i terminologii finansowej w języku polskim i angielskim : = Lexicon of financial terminology and documentation in Polish and English / Bartłomiej Dzięciołowski. - Warszawa : BDO, ,[1] s. ; 22 x 31 cm. ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BANKOWOŚĆ I FINANSE; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - RACHUNKOWOŚĆ; FINANSE - SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI; RACHUNKOWOŚĆ - SŁOWNIK; 98. B LEKSYKON Lean : ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management / oprac. przez Lean Enterprise Institute pod red. Cheta Marchwińskiego, Johna Shooka i Alexis Schroeder ; przedmowa do wydania polskiego Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk. - Wrocław : Lean Enterprise Insititute Polska, s. : il. ; 25 cm. LEAN MANAGEMENT - SŁOWNIK; ZARZĄDZANIE - SŁOWNIK; 99. B LEKSYKON pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACODAWCY - PRAWO - POLSKA; PRACA - UMOWY; DOKUMENTY PRACOWNICZE; CUDZOZIEMCY - ZATRUDNIENIE - POLSKA; CZAS PRACY - POLSKA; PŁACE - PRAWO - POLSKA; URLOPY - PRAWO - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - PRAWO - POLSKA; FUNDUSZ ZAKŁADOWY ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH; 100. B LEKSYKON świadczeń ZUS : 2012 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Wrocław : Unimex, s. ; 24 cm. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA ; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - PRAWO - POLSKA ; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; ZASIŁEK - POLSKA; FUNDUSZ PRACY; FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH; 19

20 101. B W LOBBING grup biznesu w Unii Europejskiej / Jarosław Filip Czub. - Warszawa : Poltext, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Europeistyka) BIZNES I POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; LOBBING - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 102. B LOGISTYKA w Polsce : raport 2011 : praca zbiorowa / pod red. Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki ; [zespół aut. Mirosław Antonowicz et al.]. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, s. : il. ; 24 cm. - ( Biblioteka Logistyka) LOGISTYKA - POLSKA; 103. B THE MACROECONOMIC theory of exchange rate crises / Giovanni Piersanti. - Oxford : Oxford University Press, XII, 394 s. : wykr. ; 25 cm. KURSY WALUTOWE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KURSY WALUTOWE - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; BANKOWOŚĆ - MODELE - 21 W; MATEMATYKA FINANSOWA - MODELE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 104. B MAŁE i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Małgorzata Kokocińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw. Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 25 cm. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - BADANIE; MAKROEKONOMIA - BADANIA; 105. B MARKETING to działa : sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy / Leonard M. Lodish, Howard L. Morgan, Shellye Archambeau ; [przekład Piotr Matyja]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. : wykr. ; 24 cm. MARKETING - PODRĘCZNIK; STRATEGIE; MARKETING WIRUSOWY; MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 20

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo