Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows 7 PL. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: , stron: 920 Poznaj od podszewki system Windows 7 i wykorzystuj wszystkie jego funkcje Jak skonfigurowaæ niezawodne sieci z Windows 7? Jak zautomatyzowaæ zadania systemu? Jak zapewniæ bezpieczny dostêp zdalny i po³¹czenia wirtualnej sieci prywatnej? Doskona³a znajomoœæ Windows 7 PL pozwoli Ci optymalnie wykorzystaæ ten system. Masz przed sob¹ podrêcznik napisany przez najwy szej klasy eksperta w tej dziedzinie, Paula McFedriesa, który prezentuje najbardziej skuteczne metody radzenia sobie ze wszystkimi problemami i zadaniami, pocz¹wszy od sieci i administrowania, a skoñczywszy na zabezpieczeniach i skryptach. Ksi¹ ka oferuje informatykom, a tak e wszystkim zaawansowanym i prawdziwym mi³oœnikom komputerów bogactwo potrzebnych im opisów ulepszeñ, modyfikacji, technik i analiz zwi¹zanych z systemem Windows 7. Ksi¹ ka Windows 7 PL. Ksiêga eksperta zawiera mnóstwo fachowych porad, sztuczek i metod diagnozowania systemu. W kolejnych rozdzia³ach omawiane s¹ nowe metody dostrajania wydajnoœci Windows 7, okreœlania sposobu jego dzia³ania za pomoc¹ zasad grupy czy modyfikowania rejestru. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, dowiesz siê, jak zabezpieczyæ system za pomoc¹ us³ugi Windows Defender, oraz jak utworzyæ sieæ i zastosowaæ komputer z Windows 7 w roli serwera. Poznasz tak e metody wykorzystywania najnowoczeœniejszych technik skryptowych, opartych na œrodowiskach Windows Scripting Host i Windows PowerShell. Wydajnoœæ i konserwacja systemu Windows Praktyczne metody przyspieszania ³adowania systemu Edytor zasad grupy i edytor rejestru Konsola MMC i wiersz poleceñ Zabezpieczenia systemu Funkcja automatycznego blokowania i blokowanie BitLocker Funkcja InPrivate Technologie sieciowe Windows 7 Programowanie z zastosowaniem Windows Scripting Host i Windows PowerShell Ekspercka wiedza sprawi, e Windows 7 bêdzie Ci pos³uszny!

2 Spis treści Spis treści O autorze Wprowadzenie Część I Dostosowywanie systemu Windows Rozdział 1. Dostosowywanie programu Eksplorator Windows Przywracanie menu w ich właściwe miejsce Zmiana widoku Wyświetlanie dodatkowych właściwości Wyświetlanie rozszerzeń plików Rezygnowanie z potwierdzania operacji usuwania Uruchamianie Eksploratora Windows w trybie pełnoekranowym Omówienie opcji widoku Przenoszenie katalogów użytkownika Przejmowanie prawa właściciela plików użytkownika Wykonywanie niestandardowych operacji wyszukiwania Zastosowanie funkcji Advanced Query Syntax do wyszukiwania właściwości Zastosowanie zapytań w języku naturalnym Rozdział 2. Dostosowywanie programu Internet Explorer Wyświetlanie opcji internetowych Kontrolowanie buforu stron 57 Konfigurowanie historii stron 59 Dodawanie wyszukiwarek do programu Internet Explorer Użycie dowolnej wyszukiwarki z poziomu paska adresu Zwiększanie efektywności kart...65 Wczytywanie wielu stron głównych podczas uruchamiania przeglądarki Zaawansowane opcje programu Internet Explorer Rozdział 3. Dostosowywanie systemu plików Typy plików Typy plików i ich rozszerzenia Typy plików i rejestr Praca z istniejącymi typami plików Określanie domyślnej akcji Tworzenie dla typu pliku nowej akcji Przykład. Otwieranie okna interpretera poleceń dla bieżącego katalogu Ukrywanie rozszerzenia typu pliku Powiązanie rozszerzenia z inną aplikacją Kojarzenie aplikacji z wieloma typami plików

3 Spis treści Tworzenie nowego typu pliku Powiązanie dwóch lub większej liczby rozszerzeń z pojedynczym typem pliku Dostosowywanie nowego menu Dodawanie typów plików do menu Nowy Usuwanie typów plików z menu Nowy Dostosowywanie okna dialogowego Otwieranie za pomocą systemu Windows Otwieranie dokumentu przy użyciu nieskojarzonej aplikacji Opis działania polecenia Otwórz za pomocą Usuwanie dla typu pliku aplikacji z menu Otwórz za pomocą Usuwanie programu z listy polecenia Otwórz za pomocą Dodawanie programu do listy polecenia Otwórz za pomocą Wyłączanie polecenia Otwórz za pomocą Rozdział 4. Dostosowywanie procesów uruchamiania i zamykania Dostosowywanie uruchamiania za pomocą danych konfiguracyjnych rozruchu Użycie okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie do modyfikacji magazynu BCD Zastosowanie narzędzia Konfiguracja systemu do modyfikacji magazynu BCD Wykorzystanie narzędzia BCDEDIT do dostosowywania opcji uruchomieniowych Dostosowywanie uruchamiania przy użyciu menu opcji zaawansowanych Przydatne strategie logowania w systemie Windows Logowanie w domenie Włączanie konta Administrator Konfigurowanie automatycznego logowania Uniemożliwianie wyłączenia automatycznego logowania Konfigurowanie operacji ponownego uruchamiania i zamykania wymagających jednego kliknięcia Tworzenie skrótu polecenia restartowania systemu Tworzenie skrótu polecenia zamykającego system Wyłączanie z dowolnego miejsca komputera z systemem Windows Dostosowywanie przycisku zasilania obecnego w menu Start Dostosowywanie przycisków zasilania i uśpienia w komputerze przenośnym Rozdział 5. Dostosowywanie menu Start i paska zadań Dostosowywanie menu Start w celu łatwiejszego uruchamiania programów i otwierania dokumentów Umieszczanie ulubionych programów w menu Start Przypinanie na stałe ulubionego programu do menu Start Czyszczenie zawartości listy niedawno używanych programów Określanie domyślnych programów i dostępu do nich Udoskonalanie menu Start przez zamianę odnośników na menu Dodawanie, przenoszenie i usuwanie innych ikon menu Start Dostosowywanie paska zadań w celu łatwiejszego uruchamiania programów i otwierania dokumentów Zwiększanie wydajności za pomocą opcji paska zadań Przypinanie ulubionego programu do paska zadań Przypinanie lokalizacji docelowej do listy szybkiego dostępu

4 Spis treści Użycie klawisza z logo systemu Windows do uruchamiania programów paska zadań Kontrolowanie obszaru powiadomień Wyświetlanie wielu zegarów dla różnych stref czasowych Wyświetlanie wbudowanych pasków narzędzi paska zadań Ustawianie wybranych opcji pasków narzędzi paska zadań Tworzenie nowych pasków narzędzi paska zadań Modyfikowanie menu Start i paska zadań za pomocą zasad grupy Część II Wydajność i konserwacja systemu Windows Rozdział 6. Dostrajanie wydajności systemu Windows Monitorowanie wydajności Sprawdzanie klasyfikacji wydajności komputera Monitorowanie wydajności za pomocą narzędzia Menedżer zadań Zastosowanie narzędzia Monitor zasobów Zastosowanie narzędzia Monitor wydajności Optymalizowanie procesu uruchamiania Ograniczanie lub eliminowanie testów wykonywanych przez BIOS Zmniejszanie czasu oczekiwania dla menu opcji wyboru systemu operacyjnego Rezygnowanie z ekranu powitalnego podczas uruchamiania systemu Aktualizowanie sterowników urządzeń Zastosowanie automatycznego logowania Konfigurowanie wstępnego pobierania Optymalizowanie aplikacji Instalowanie dodatkowej pamięci Instalowanie aplikacji na najszybszym dysku twardym Optymalizowanie uruchamiania aplikacji Uzyskiwanie najnowszych sterowników urządzeń Optymalizowanie systemu Windows 7 pod kątem programów Ustawianie priorytetu programu w oknie narzędzia Menedżer zadań Optymalizowanie dysku twardego Sprawdzanie parametrów wydajnościowych dysku twardego Konserwacja dysku twardego Wyłączanie kompresji i szyfrowania Wyłączanie indeksowania zawartości Uaktywnianie buforowania operacji zapisu Konwertowanie partycji FAT16 i FAT32 na partycje NTFS Rezygnowanie z tworzenia nazw plików w formacie Rezygnowanie ze znacznika czasu ostatniej operacji dostępu Optymalizowanie pamięci wirtualnej Optymalne przechowywanie pliku stronicowania Dzielenie pliku stronicowania Dostosowywanie rozmiaru pliku stronicowania Monitorowanie rozmiaru pliku stronicowania Zmienianie położenia i rozmiaru pliku stronicowania

5 Spis treści Rozdział 7. Konserwacja systemu Windows Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów Klastry Cykle Uruchamianie graficznego interfejsu narzędzia Sprawdź dysk Sprawdzanie wolnej przestrzeni dyskowej Usuwanie niepotrzebnych plików Defragmentowanie dysku twardego Uruchamianie narzędzia Defragmentator dysków Zmiana harmonogramu narzędzia Defragmentator dysków Wybieranie dysków przeznaczonych do defragmentacji Przygotowanie na problemy Tworzenie punktów przywracania systemu Tworzenie dysku naprawy systemu Sporządzanie kopii zapasowej plików Konfigurowanie automatycznego sporządzania kopii zapasowej plików Tworzenie kopii zapasowej obrazu systemu Sprawdzanie dostępności aktualizacji i poprawek zabezpieczeń Przeglądanie dzienników za pomocą narzędzia Podgląd zdarzeń Tworzenie harmonogramu 9-krokowego procesu konserwacji Część III Zaawansowane narzędzia systemu Windows Rozdział 8. Kontrolowanie działania systemu Windows 7 z panelu sterowania Wycieczka po panelu sterowania Przegląd ikon panelu sterowania Praca z plikami panelu sterowania Prostszy dostęp do panelu sterowania Alternatywne metody otwierania programów panelu sterowania Panel sterowania w menu Start Usuwanie ikon z panelu sterowania Wyświetlanie określonych ikon panelu sterowania Rozdział 9. Regulowanie pracy systemu Windows 7 za pomocą zasad grupy Czym są zasady grupy? Edytor lokalnych zasad grupy w różnych wydaniach systemu Windows Uruchamianie edytora lokalnych zasad grupy Tworzenie zasad grupy Konfigurowanie zasady Filtrowanie zasad Przykładowe zasady grup Personalizowanie okna zabezpieczeń Windows Personalizowanie paska miejsc Zwiększanie rozmiarów listy Niedawno używane elementy Śledzenie zdarzeń zamknięcia systemu

6 Spis treści Rozdział 10. Konfigurowanie konsoli Microsoft Management Console Przegląd przystawek systemu Windows Uruchamianie konsoli MMC Dodawanie nowej przystawki Zapisywanie stanu konsoli Tworzenie nowego widoku bloku zadań Operowanie przystawkami za pomocą zasad grupy Rozdział 11. Zarządzanie usługami Zarządzanie usługami za pomocą przystawki Usługi Zarządzanie usługami za pomocą wiersza polecenia Zarządzanie usługami za pomocą skryptów Wyłączanie usług w celu usprawnienia pracy systemu Szybsze zamykanie usług przez system Windows Naprawianie uszkodzonej usługi Rozdział 12. Poprawianie rejestru systemu Windows Uruchamianie edytora rejestru Pierwsze kroki w rejestrze Poruszanie się w panelu kluczy Czym są wartości rejestru? Poznawanie możliwości kluczy głównych rejestru Czym są gałęzie i pliki rejestru? Zapewnianie bezpieczeństwa rejestru Zapobieganie wprowadzaniu zmian w rejestrze przez innych użytkowników Wykonywanie kopii zapasowej rejestru Zapisywanie bieżącego stanu rejestru za pomocą funkcji przywracania systemu Eksportowanie kluczy rejestru do pliku na dysku Wpisy w rejestrze Zmienianie danych wpisanych w rejestrze Zmiana nazwy klucza lub jego wartości Tworzenie nowego klucza lub nowej wartości Usuwanie klucza lub wartości klucza Wyszukiwanie wpisów w rejestrze Rozdział 13. Obsługiwanie systemu Windows 7 z wiersza polecenia Uruchamianie wiersza polecenia Uruchamianie wiersza polecenia z uprawnieniami administratora Uruchamianie CMD Praca w wierszu polecenia Uruchamianie poleceń Długie nazwy plików Szybsze zmienianie katalogów Wykorzystywanie narzędzia DOSKEY Przekierowywanie poleceń do urządzeń wejścia i wyjścia Polecenia potokujące

7 Spis treści Podstawowe informacje o plikach wsadowych Tworzenie pliku wsadowego REM dodawanie komentarzy w pliku wsadowym ECHO wyświetlanie wiadomości zawartych w pliku wsadowym PAUSE chwilowe wstrzymywanie wykonywania pliku wsadowego Parametry w pliku wsadowym FOR pętle w pliku wsadowym GOTO przechodzenie do wskazanego wiersza pliku wsadowego IF warunki w plikach wsadowych Narzędzia wiersza polecenia Narzędzia zarządzania dyskiem Narzędzia zarządzania plikami i katalogami Narzędzia zarządzania pracą systemu Część IV Bezpieczeństwo systemu Windows Rozdział 14. Zabezpieczanie systemu Windows Powstrzymywanie szpiegów i crackerów Najpierw podstawowe środki ostrożności Blokowanie komputera Wymaganie użycia kombinacji Ctrl+Alt+Delete przy uruchamianiu Sprawdzanie ustawień zabezpieczeń komputera Upewnianie się, że Zapora systemu Windows jest włączona Upewnianie się, że program Windows Defender jest włączony Upewnianie się, że kontrola konta użytkownika jest włączona Upewnianie się, że konto administratora jest wyłączone Zarządzanie Zaporą systemu Windows Upewnianie się, że zapora działa zgodnie z oczekiwaniami Tworzenie wyjątków w Zaporze systemu Windows Rozdział 15. Konfigurowanie zabezpieczeń w programie Internet Explorer Zwiększanie prywatności w sieci 395 Usuwanie historii przeglądania Czyszczenie listy z paska adresu Zwiększanie prywatności w internecie przez zarządzanie plikami cookies Pełna prywatność przeglądanie i filtrowanie InPrivate Zwiększanie bezpieczeństwa w sieci 406 Blokowanie wyskakujących okien Dodawanie i usuwanie witryn w strefach Zmienianie poziomu zabezpieczeń dla strefy Tryb chroniony ograniczanie uprawnień Internet Explorera Używanie filtra SmartScreen do powstrzymywania wyłudzeń informacji Kodowanie adresów w celu zapobiegania fałszowaniu nazw IDN Zarządzanie dodatkami Pełne bezpieczeństwo Internet Explorer bez dodatków Zaawansowane opcje zabezpieczeń w programie Internet Explorer

8 Spis treści Rozdział 16. Zabezpieczanie poczty elektronicznej Zabezpieczanie się przed wirusami w ach Konfigurowanie skanowania poczty elektronicznej w programie Windows Defender Blokowanie niechcianych wiadomości za pomocą filtrów antyspamowych w Poczcie usługi Windows Live Określanie poziomu ochrony przed niechcianą pocztą Określanie bezpiecznych nadawców Blokowanie nadawców Blokowanie państw i języków Zapobieganie wyłudzaniu informacji w ach Zapewnianie prywatności w czasie czytania i Blokowanie potwierdzeń Blokowanie rysunków web beacon Wysyłanie i otrzymywanie bezpiecznych i Konfigurowanie konta pocztowego z cyfrowym identyfikatorem Pozyskiwanie klucza publicznego innej osoby Wysyłanie bezpiecznych wiadomości Odbieranie bezpiecznych wiadomości Rozdział 17. Zabezpieczanie systemu plików Ustawianie uprawnień do plików i folderów Przypisywanie użytkownika do grupy Przypisywanie użytkownika do wielu grup Przypisywanie standardowych uprawnień Przypisywanie uprawnień specjalnych Szyfrowanie plików i folderów Szyfrowanie dysku metodą BitLocker Włączanie funkcji BitLocker w systemach z modułem TPM Włączanie funkcji BitLocker w systemach bez modułu TPM Rozdział 18. Konfigurowanie zabezpieczeń użytkowników Wprowadzenie do kontroli konta użytkownika (KKU) Podnoszenie uprawnień Konfigurowanie kontroli konta użytkownika Zasady kontroli konta użytkownika Tworzenie bezpiecznych haseł i wymuszanie ich stosowania Tworzenie silnych haseł Ustawienia haseł kont użytkowników Używanie zasad haseł w Windows Przywracanie konta po zapomnieniu hasła Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi Używanie okna dialogowego Konta użytkowników Ustawianie zasad dla kont Ustawianie zasad związanych z zabezpieczeniami kont

9 Spis treści Zarządzanie użytkownikami i grupami za pomocą wiersza polecenia Polecenie NET USER Polecenie NET LOCALGROUP Stosowanie funkcji kontroli rodzicielskiej w celu ograniczania możliwości korzystania z komputera Aktywowanie kontroli rodzicielskiej Przykład konfigurowanie kontroli rodzicielskiej w obszarze gier Inne sztuczki związane z zabezpieczeniami użytkowników Zapobieganie podnoszeniu uprawnień przez wszystkich użytkowników standardowych Blokowanie komputera przez wyłączanie kont wszystkich innych użytkowników Ukrywanie nazw użytkowników na ekranie logowania Zmienianie nazw wbudowanych kont w celu zwiększenia bezpieczeństwa Używanie konta gościa do przyznawania użytkownikom tymczasowego dostępu do komputera Określanie, kto jest zalogowany Rozdział 19. Zabezpieczanie sieci Zabezpieczanie sieci w Windows Upewnianie się, że włączone jest udostępnianie chronione hasłem Wyłączanie kreatora udostępniania Ustawianie uprawnień udostępniania do folderów udostępnianych Ustawienia uprawnień zabezpieczeń do folderów udostępnianych Ukrywanie folderów udostępnianych Wyłączanie ukrytych współużytkowanych udziałów administracyjnych Usuwanie zapisanych poświadczeń pulpitu zdalnego Blokowanie logowania w określonych godzinach Określanie godzin logowania użytkownika Automatyczne wylogowywanie użytkownika po upłynięciu godzin logowania Rozdział 20. Zwiększanie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej Wyświetlanie stron konfiguracji routera Wprowadzanie adresu IP routera Korzystanie z okna Sieć Ustawianie nowego hasła administratora Umiejscawianie punktów dostępu pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa Szyfrowanie sygnałów w sieci bezprzewodowej za pomocą WPA Zmienianie ustawień zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych Wyłączanie emisji sieciowego identyfikatora SSID Łączenie się z ukrytą siecią bezprzewodową Zmienianie domyślnego identyfikatora SSID Włączanie filtrowania adresów MAC Określanie adresów MAC bezprzewodowych kart sieciowych

10 Spis treści Część V Rozwiązywanie problemów z systemem Windows Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów i usuwanie skutków awarii systemu Strategie rozwiązywania problemów określanie przyczyn występowania problemu Czy wyświetlił się komunikat o błędzie? Czy komunikat o błędzie lub ostrzeżenie widnieje w oknie Podgląd zdarzeń? Czy błąd jest widoczny w oknie Informacje o systemie? Czy ostatnio edytowałeś wpisy w rejestrze? Czy ostatnio zmieniałeś jakiekolwiek ustawienia w systemie Windows? Czy Windows 7 niekiedy wyłącza się i uruchamia? Czy ostatnio zmieniałeś ustawienia którejś aplikacji? Czy ostatnio zainstalowałeś na swoim komputerze nowy program? Czy ostatnio podłączyłeś do komputera nowe urządzenie lub zainstalowałeś nowe sterowniki? Czy ostatnio zainstalowałeś sterowniki niekompatybilne z systemem? Czy ostatnio aktualizowałeś system, korzystając z usługi Windows Update? Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Więcej narzędzi do rozwiązywania problemów Narzędzia do rozwiązywania problemów zaimplementowane w systemie Windows Diagnostyka dysku twardego Wykrywanie wyczerpywania się zasobów systemowych Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows Wyszukiwanie rozwiązań problemów Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem informacji znalezionych w sieci 555 Przywracanie ustawień systemowych Uruchamianie systemu w trybie ostatniej znanej dobrej konfiguracji Naprawianie systemu za pomocą funkcji Przywracanie systemu Rozdział 22. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem Zarządzanie urządzeniami za pomocą narzędzia Menedżer urządzeń Różne sposoby wyświetlania urządzeń Przeglądanie właściwości urządzenia Wyświetlanie odłączonych urządzeń w Menedżerze urządzeń Zarządzanie sterownikami Konfigurowanie systemu Windows 7 tak, żeby ignorował brak podpisu cyfrowego sterowników Tworzenie pliku tekstowego z pełną listą zainstalowanych sterowników urządzeń Odinstalowywanie urządzenia Zarządzanie zasadami bezpieczeństwa urządzeń Rozwiązywanie problemów ze sprzętem Rozwiązywanie problemów z użyciem Menedżera urządzeń Wyświetlanie listy niedziałających urządzeń Rozwiązywanie problemów ze sterownikami urządzeń Wskazówki dotyczące pobierania sterowników z sieci 584 Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym współdzieleniem zasobów przez urządzenia

11 Spis treści Rozdział 23. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Zacznij od początku, czyli czynności, które należy wykonać, zanim zrobi się cokolwiek innego Kiedy używać poszczególnych opcji uruchamiania? Tryb awaryjny Tryb awaryjny z obsługą sieci Tryb awaryjny z wierszem polecenia Włącz rejestrowanie rozruchu Włącz wideo o niskiej rozdzielczości ( ) Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane) Tryb przywracania usług katalogowych Tryb debugowania Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu Opcja Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników Co zrobić, jeśli system nie chce uruchamiać się w trybie awaryjnym? Przywracanie ustawień za pomocą funkcji odzyskiwania systemu Rozwiązywanie problemów ze startem systemu za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu Część VI Technologie sieciowe systemu Windows Rozdział 24. Rozwiązywanie problemów z siecią Naprawianie połączenia sieciowego Sprawdzanie stanu połączenia Ogólne rozwiązania problemów z siecią Włączanie odnajdowania sieci Aktualizowanie firmware u routera Rozwiązywanie problemów z poziomu wiersza polecenia Podstawowa procedura rozwiązywania problemów za pomocą wiersza polecenia Badanie połączenia za pomocą polecenia PING Śledzenie pakietów za pomocą polecenia TRACERT Rozwiązywanie problemów z kablami Rozwiązywanie problemów z kartą sieciową Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową Rozdział 25. Konfigurowanie małej sieci Tworzenie sieci typu P2P Zmienianie nazwy komputera i grupy roboczej Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową Używanie podstawowych narzędzi i wykonywanie zadań związanych z siecią w Windows Otwieranie Centrum sieci i udostępniania Tworzenie grupy domowej Wyłączanie połączeń z grupą domową Wyświetlanie komputerów i urządzeń dostępnych w sieci Wyświetlanie mapy sieci Wyświetlanie szczegółowych informacji o stanie sieci Dostosowywanie ustawień sieci

12 Spis treści Zarządzanie połączeniami sieciowymi Otwieranie okna połączeń sieciowych Zmienianie nazw połączeń sieciowych Włączanie automatycznego przypisywania adresów IP Ustawianie statycznego adresu IP Sprawdzanie adresu MAC połączenia Używanie połączenia sieciowego do wznawiania działania komputera w stanie uśpienia Wyłączanie połączenia sieciowego Zarządzanie połączeniami z siecią bezprzewodową Otwieranie okna Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Tworzenie sieci bezprzewodowych typu ad hoc Zarządzanie właściwościami połączenia bezprzewodowego Zmienianie nazw połączeń bezprzewodowych Zmienianie kolejności połączeń bezprzewodowych Tworzenie połączeń bezprzewodowych specyficznych dla użytkownika Usuwanie połączeń z sieciami bezprzewodowymi Rozdział 26. Łączenie się z siecią i korzystanie z niej Używanie udostępnianych zasobów sieciowych Wyświetlanie udostępnianych zasobów komputera Używanie adresów sieciowych Mapowanie folderu sieciowego na literę dysku lokalnego Tworzenie zmapowanego folderu sieciowego Mapowanie folderów za pomocą wiersza polecenia Odłączanie zmapowanego folderu sieciowego Tworzenie lokalizacji sieciowej dla zdalnego folderu Używanie udostępnianych drukarek Udostępnianie zasobów w sieci Ustawianie opcji udostępniania Tworzenie kont użytkowników na potrzeby udostępniania Monitorowanie udostępnianych zasobów Używanie plików sieciowych w trybie offline Włączanie obsługi plików trybu offline Udostępnianie plików lub folderów do użytku w trybie offline Zmienianie ilości miejsca dla plików trybu offline Blokowanie udostępniania folderu sieciowego w trybie offline Szyfrowanie plików trybu offline Używanie plików sieciowych w trybie offline Synchronizowanie plików trybu offline Radzenie sobie z konfliktami w synchronizacji Rozdział 27. Zdalne połączenia sieciowe Konfigurowanie zdalnego komputera jako serwera Wersje systemu Windows, które mogą pełnić funkcję serwera Konfigurowanie kont użytkowników na zdalnym komputerze

13 Spis treści Konfigurowanie systemu Windows 7 lub Vista, aby pełnił funkcję serwera pulpitu zdalnego Konfigurowanie systemu XP, aby działał jako serwer pulpitu zdalnego Instalowanie pulpitu zdalnego na komputerze klienckim z systemem XP Łączenie się z pulpitem zdalnym Nawiązywanie podstawowego połączenia Nawiązywanie zaawansowanych połączeń Używanie paska połączenia Odłączanie pulpitu zdalnego Łączenie się z pulpitem zdalnym za pomocą internetu Zmienianie portu nasłuchu Konfigurowanie Zapory systemu Windows Określanie adresu IP komputera zdalnego Konfigurowanie przekazywania portu Podłączanie pulpitu zdalnego za pomocą adresu IP i nowego portu Używanie dynamicznych nazw DNS do łączenia się z siecią Konfigurowanie komputera sieciowego pod kątem zdalnej administracji Używanie połączeń VPN Konfigurowanie bramy sieciowej na potrzeby połączenia VPN Konfigurowanie klienta VPN Nawiązywanie połączenia VPN Rozdział 28. Przekształcanie systemu Windows 7 w serwer 729 Wprowadzenie do internetowych usług informacyjnych Instalowanie usług IIS Wyświetlanie witryny Tworzenie wyjątku Zapory systemu Windows dla serwera 734 Wyświetlanie witryny z poziomu sieci Wyświetlanie witryny przez internet Czym jest witryna domyślna? Wyświetlanie folderu domyślnej witryny Wyświetlanie domyślnej witryny za pomocą menedżera usług IIS Dodawanie folderów i plików do witryny domyślnej Ustawianie uprawnień do folderu witryny domyślnej Dodawanie plików do domyślnej witryny Zmienianie strony głównej witryny domyślnej Dodawanie folderu do witryny domyślnej Kontrolowanie i dostosowywanie witryny Zatrzymywanie witryny Ponowne uruchamianie witryny Zmienianie nazwy witryny domyślnej Zmienianie lokalizacji witryny Określanie domyślnego dokumentu witryny Witryny bez dokumentu domyślnego Wyłączanie dostępu anonimowego Sprawdzanie dzienników serwera

14 Spis treści Rozdział 29. Dodawanie komputerów Mac do sieci opartej na Windows Sprawdzanie, czy w Mac OS X Tiger włączona jest obsługa protokołu SMB Łączenie się z siecią opartą na systemie Windows Łączenie się z folderami udostępnianymi w systemie Windows Łączenie się z widocznym komputerem PC Łączenie się z niewidocznym komputerem z systemem Windows Używanie folderów udostępnianych na komputerze z systemem Windows Odmontowywanie folderów udostępnianych Archiwizowanie danych z Maca w folderach udostępnianych systemu Windows Używanie komputerów Mac do łączenia się z pulpitem zdalnym systemu Windows Udostępnianie udziałów z komputerów Mac systemowi Windows Część VII Tworzenie skryptów w systemie Windows Rozdział 30. Skrypty WSH w Windows Wprowadzenie do środowiska WSH Skrypty i ich wykonywanie Bezpośrednie uruchamianie plików ze skryptem Używanie programu WScript do uruchamiania skryptów w systemie Windows Używanie programu CScript do uruchamiania skryptów z poziomu wiersza polecenia Właściwości skryptów i pliki.wsh Uruchamianie skryptów z uprawnieniami administratora Programowanie obiektowe Używanie właściwości obiektów Używanie metod obiektów Przypisywanie obiektu do zmiennej Używanie kolekcji obiektów Obiekty typu WScript Wyświetlanie tekstu użytkownikom Zamykanie skryptu Skrypty i automatyzacja Obiekty typu WshShell Pobieranie obiektu typu WshShell Wyświetlanie informacji użytkownikom Uruchamianie aplikacji Używanie skrótów Zarządzanie wpisami rejestru Używanie zmiennych środowiskowych Obiekty typu WshNetwork Pobieranie obiektu typu WshNetwork Właściwości obiektu typu WshNetwork Mapowanie drukarek sieciowych Mapowanie dysków sieciowych Przykład obsługa Internet Explorera za pomocą skryptów Wyświetlanie stron internetowych

15 Spis treści Przechodzenie między stronami Używanie właściwości obiektu typu InternetExplorer Omówienie prostego skryptu Programowanie z wykorzystaniem usługi WMI Pobieranie obiektu usługi WMI Pobieranie egzemplarzy klas Zarządzanie zdalnymi komputerami za pomocą skryptów Rozdział 31. Skrypty powłoki PowerShell Wprowadzenie do powłoki PowerShell Uruchamianie powłoki PowerShell Wprowadzenie do cmdletów powłoki PowerShell Uruchamianie cmdletów powłoki PowerShell Używanie obiektów w skryptach Pobieranie składowych obiektów Wybieranie składowych obiektu Krótkie uwagi na temat formatowania danych wyjściowych Filtrowanie egzemplarzy obiektów Sortowanie egzemplarzy obiektów Przypisywanie obiektu do zmiennej Używanie właściwości obiektów Pobieranie wartości właściwości Przypisywanie wartości do właściwości Używanie metod obiektów Używanie kolekcji obiektów Tworzenie skryptów powłoki PowerShell Konfigurowanie zasad wykonywania skryptów Korzystanie ze zintegrowanego środowiska tworzenia skryptów powłoki PowerShell Uruchamianie skryptów powłoki PowerShell Część VIII Dodatki Dodatek A Skróty klawiaturowe w systemie Windows Dodatek B Krótko o protokole TCP/IP Czym jest protokół TCP/IP? Krótko o protokole IP Budowa datagramu protokołu IP Budowa adresu IP Rutowanie Dynamiczne przydzielanie adresów IP Rozpoznawanie nazwy domeny Krótko o protokole TCP Gniazda TCP Budowa segmentu TCP Zasady pracy protokołu TCP Skorowidz

16 Rozdział 19. Zabezpieczanie sieci

17 Część IV Bezpieczeństwo systemu Windows 7 W tym rozdziale: Zabezpieczanie sieci w Windows 7 Ustawianie uprawnień udostępniania do folderów udostępnianych Ustawianie uprawnień zabezpieczeń do folderów udostępnianych Ukrywanie folderów udostępnianych Wyłączanie ukrytych współużytkowanych udziałów administracyjnych Usuwanie zapisanych poświadczeń pulpitu zdalnego Blokowanie logowania w określonych godzinach Nieustannie się zastanawiam, czy ludzie naprawdę muszą poświęcać tyle energii fizycznej i umysłowej na prowadzenie cywilizowanego życia. William Allingham Kiedy połączysz ze sobą przynajmniej dwa komputery, aby zbudować sieć, zawsze pojawia się problem z bezpieczeństwem. Na poziomie użytkowników należy się upewnić, że inne osoby mają dostęp tylko do tych części systemu, które uznałeś za odpowiednie do użytku publicznego. Nikt nawet znajomi i administratorzy nie powinien mieć możliwości zaglądania do prywatnych obszarów komputera. Na poziomie sieci administratorzy muszą się upewnić, że komputery mają odpowiednie ograniczenia dostępu. Jeśli chcesz kontrolować nie tylko to, kto ma dostęp do danych, ale też to, co użytkownicy z nimi robią, musisz zastosować kilka środków ostrożności z zakresu bezpieczeństwa sieci. Oczywiście, jednym z problemów jest to, że inni użytkownicy zobaczą dane, których nie powinni wykorzystywać. Kolejny kłopot to nieuwierzytelniony dostęp intruzów do sieci. Na szczęście możesz zminimalizować prawdopodobieństwo takich ataków. W tym rozdziale poznasz szereg przydatnych technik zabezpieczania sieci. Pamiętaj, że bezpieczeństwo sieci zależy też od zabezpieczeń komputerów klienckich, dlatego koniecznie zapoznaj się ze wskazówkami i technikami, które pomogą Ci zabezpieczyć system Windows 7 w większym stopniu niż rozwiązania opisane w poprzednich rozdziałach. Ponadto z rozdziału 20., Zwiększanie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, dowiesz się, jak zabezpieczyć sieć bezprzewodową. Zabezpieczanie sieci w Windows 7 Zabezpieczenia sieci w Windows 7 są domyślnie ustawione na wysokim poziomie, jednak trzeba zrobić kilka rzeczy, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo środowiska sieciowego. Upewnij się, że włączone jest udostępnianie chronione hasłem. Wyłącz niskopoziomowy kreator udostępniania, aby zamiast niego można było wykorzystać wysokopoziomowe uprawnienia. 496

18 Rozdział 19. Zabezpieczanie sieci Upewnianie się, że włączone jest udostępnianie chronione hasłem Udostępnianie chronione hasłem polega na tym, że osoby, które mają dostęp do udziałów sieciowych, muszą znać nazwę użytkownika i hasło konta z danego systemu. Jest to najbezpieczniejszy sposób na współużytkowanie udziałów sieciowych, dlatego w Windows 7 ochrona hasłem jest domyślnie włączona. Jeżeli bezpieczeństwo sieci ma dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie (w przeciwnym razie zastanawiam się, dlaczego czytasz ten rozdział), warto poświęcić chwilę na upewnienie się, że omawiana funkcja jest włączona: 1. Kliknij ikonę Sieć w obszarze powiadomień. 2. Kliknij łącze Otwórz Centrum sieci i udostępniania. 3. W nowym oknie kliknij łącze Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. Windows 7 otworzy okno Zaawansowane ustawienia udostępniania. 4. W obszarze Dom i praca znajdź kategorię Udostępnianie chronione hasłem i wybierz opcję Włącz udostępnianie chronione hasłem, jak ilustruje to rysunek Rysunek Zaznacz opcję Włącz udostępnianie chronione hasłem 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wyłączanie kreatora udostępniania Udostępnianie bywa skomplikowane, kiedy wymaga zarządzania uprawnieniami i innymi szczegółami. Ta książka poświęcona jest właśnie detalom systemu Windows 7, dlatego udostępnianie nie powinno przerażać takich użytkowników, jak Ty lub ja. Jednak nowicjusze zwykle chcą, aby proces ten był łatwy i prosty. Dla takich osób w Windows 7 wbudowano kreator udostępniania. Ten mechanizm oferuje ostrożnym użytkownikom ograniczony zestaw opcji i metod informowania innych osób o obecności udostępnianych udziałów. 497

19 Część IV Bezpieczeństwo systemu Windows 7 Kreator udostępniania jest domyślnie włączony. Wkrótce dowiesz się, jak to zmienić. Aby wiedzieć, z czego rezygnujesz, popatrz na początkowe okno dialogowe, widoczne na rysunku Aby je otworzyć, kliknij folder lub plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Udostępnij/ Określonym osobom. Określ za pomocą listy konta użytkowników komputera, a następnie przypisz wybranym osobom jeden z dwóch poziomów uprawnień Odczyt (tylko do odczytu) lub Odczyt/zapis (do odczytu i zapisu). Kiedy klikniesz przycisk Udostępnij, kreator udostępniania wyświetli adres zasobu i prowadzący do niego odnośnik, który można przesłać em do innych użytkowników. Rysunek Kreator udostępniania to prosty, przeznaczony dla nowicjuszy interfejs do udostępniania udziałów Kreator udostępniania to odpowiednie rozwiązanie dla początkujących. Jednak pozostali użytkownicy chcą zwykle korzystać z pełni możliwości związanych z uprawnieniami i innymi ciekawymi technikami. Aby uzyskać do nich dostęp, należy wyłączyć kreator udostępniania. W tym celu wykonaj poniższe operacje: 1. Otwórz menu Start, wpisz słowo folder, a następnie kliknij nazwę Opcje folderów w wynikach wyszukiwania (możesz też w dowolnym oknie folderów wybrać opcję Organizuj/Opcje folderów i wyszukiwania). 2. Wyświetl zakładkę Widok. 3. Usuń zaznaczenie pola Użyj Kreatora udostępniania. 4. Kliknij przycisk OK. 498

20 Rozdział 19. Zabezpieczanie sieci Ustawianie uprawnień udostępniania do folderów udostępnianych Kiedy kreator udostępniania plików jest wyłączony, możesz przy udostępnianiu folderów użyć zaawansowanych uprawnień. Pozwalają one określić, kto ma dostęp do folderów i co dani użytkownicy mogą z nimi robić. Możesz też ustawić zaawansowane uprawnienia dla całych grup zamiast dla poszczególnych kont. Jeśli na przykład przyznasz uprawnienia grupie administratorów, zostaną one automatycznie powiązane ze wszystkimi jej członkami. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że przygotowałeś konto dla każdej osoby, która ma mieć dostęp do zasobu (zobacz punkt Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi na stronie 470). Wykonaj poniższe operacje, aby udostępnić folder z zastosowaniem zaawansowanych uprawnień: 1. W Eksploratorze systemu Windows zaznacz folder, który chcesz udostępniać. Jeśli planujesz udostępnić podfolder lub plik, otwórz katalog, w którym znajduje się dany obiekt. Następnie kliknij właściwy podfolder lub plik. 2. Kliknij przycisk Udostępnij w okienku zadań, a następnie wybierz opcję Udostępnianie zaawansowane. Windows 7 wyświetli ekran właściwości obiektu z otwartą zakładką Udostępnianie. Wskazówka Możesz też kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Udostępnij/Udostępnianie zaawansowane. 3. Kliknij przycisk Udostępnianie zaawansowane. Pojawi się okno dialogowe o tej samej nazwie. 4. Zaznacz pole Udostępnij ten folder, co przedstawia rysunek Domyślnie Windows 7 wykorzystuje nazwę folderu jako nazwę udostępnianego udziału. Jeśli wolisz inne określenie, wprowadź zmiany w polu Nazwa udziału. 6. W małych sieciach zwykle nie trzeba ograniczać liczby osób, które mają dostęp do danego zasobu, dlatego możesz pozostawić w polu Ogranicz liczbę jednoczesnych użytkowników do wartość Kliknij przycisk Uprawnienia, aby wyświetlić okno dialogowe Uprawnienia dla dane, gdzie dane to nazwa udziału określona w kroku Wybierz grupę Wszyscy na liście Nazwy grup lub użytkowników, a następnie kliknij przycisk Usuń. 9. Kliknij przycisk Dodaj, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy. 499

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Windows 7

Przewodnik po systemie Windows 7 Przewodnik po systemie Windows 7 System Windows 7 powstał w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników. Niniejszy Przewodnik po systemie Windows 7 stanowi opis najważniejszych funkcji zarówno nowych, jak i

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo