Integralny element długookresowej strategii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integralny element długookresowej strategii"

Transkrypt

1 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm, które je świadczą. Do optymizmu skłania fakt, że jest to element dłuższego trendu, który powinien zostać zachowany również w tym roku. Rynek oczekuje, że firmy outsourcingowe będą jeszcze bardziej elastyczne, co oznacza szybką reakcję na zmieniające się oczekiwania klientów. Piotr Buczyk Kluczowym hasłem dla branży w 2015 r. będzie kompleksowość działań. Dla klientów równie ważne pozostaną także szybkość, profesjonalizm oraz preferencyjne warunki cenowe. Kryzys ekonomiczny, którego pozostałości mogliśmy jeszcze odczuwać w 2014 r., w pewnym sensie wywarł korzystny wpływ na sektor outsourcingu. To właśnie konieczność optymalizacji wydatków była najczęstszym powodem korzystania z usług firm zewnętrznych. Najwyższa jakość i profesjonalizm Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły bardziej skupić się na procesach związanych z głównym obszarem ich biznesu. Zmieniło się także podejście klientów. Outsourcing nie jest już jednostkowym działaniem związanym ze wsparciem konkretnego obszaru działalności lub procesu, ale staje się integralnym elementem długookresowej strategii firm. Wzrost zaufania przekłada się na partnerskie relacje i jednocześnie większy nacisk na jakość usług. To właśnie najwyższa jakość i profesjonalizm stają się coraz bardziej istotnymi parametrami, którymi kierują się potencjalni partnerzy przy wyborze dostawcy. To wszystko, oczywiście, przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego poziomu kosztów. Zewnętrzni wykonawcy usług muszą zatem stale umacniać swoją sprawność organizacyjną i doskonalić efektywność procesów, ponieważ tylko w taki sposób są w stanie zachować zarówno konkurencyjność cenową, jak i jakościową. Prognozy na rok 2015 Miniony rok to także wyraźne przeobrażenia na rynku pracy, rozumiane jako zmiany pokoleniowe. Największym wyzwaniem zeszłego i bieżącego roku było i jest dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów na rynek pracy. Rekrutacja, szkolenia i motywowanie nowych pracowników będą coraz częściej powierzane firmom zewnętrznym. W tym kontekście zrozumienie specyfiki i światopoglądu nowego pokolenia będzie bardzo ważne. W bieżącym roku coraz większe znaczenie będzie miało także wykorzystanie elementów informatyki i informatyzacji wspierania usług opartych na ludzkiej pracy oprogramowaniem optymalizującym procesy komunikacji między klientem a dostawcą usługi. Przewidujemy ponadto dalszy rozwój sektorów backoffice owych oraz magazynowo-logistycznych. Nie tylko szybciej i taniej Rok 2015 upłynie w branży pod znakiem jeszcze większej specjalizacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że głównym motorem rozwoju branży outsourcingowej jest koncentracja klientów na ich aktywności bazowej. Od takich firm oczekuje się nie tylko tego, że będą pracowały szybciej i taniej. Kluczowego znaczenia nabiera jakość i elastyczność działania. Outsourcing to także proponowanie innowacyjnych rozwiązań, np. w dziedzinie technologii mobilnych. Rok 2015 będzie z pewnością równie rozwojowy dla branży, jak miniony. Autor jest członkiem zarządu Upright Group

2

3 24 Co warto wiedzieć o zewnętrznych działach HR oraz kadrowo-płacowych? Dziś w obszarze HR na zewnątrz najczęściej delegowane są takie funkcje jak zarządzanie aktami osobowymi, naliczanie płac i obsługa administracyjna pracowników, rekrutacja i selekcja personelu oraz szkolenia (w tym także analiza i tworzenie planów szkoleniowych). Popularne jest także korzystanie z zasobów kadrowych firmy outsourcingowej, np. w przypadku przedstawicieli handlowych, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta czy procesów back office. Marta Buszko Zdarza się też tak, że outsourcer podpisując z klientem umowę na obsługę danego procesu, przejmuje jednocześnie jego pracowników, którzy dotychczas odpowiadali za ten obszar. Na rynku dostępny jest także cały wachlarz usług wspierających obszar HR od digitalizacji dokumentacji kadrowo-płacowej i stworzenia e-teczek pracowników, przez dostarczanie systemów IT usprawniających proces rekrutacji, aż po usługi z zakresu archiwizacji dokumentów pracowniczych. Niższe koszty Firma zewnętrzna specjalizująca się w obsłudze HR i kadrowo-płacowej ma zasoby i kompetencje pozwalające takie procesy realizować nie tylko taniej, lecz także sprawniej. To przede wszystkim zasługa wiedzy umożliwiającej optymalizację działań i skali operacji. Zleceniodawca usługi redukuje przede wszystkim koszty personalne może ograniczyć liczbę osób odpowiedzialnych za rekrutację, szkolenia i obsługę kadrowo-płacową lub skierować je do wykonywania innych zadań. Firma pozbywa się także konieczności inwestowania w programy informatyczne wspierające procesy HR i w ich aktualizację. Oszczędza na szkoleniach z zakresu zmian w prawie pracy, podatkach czy ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Jednocześnie redukuje koszty powierzchni biurowej, sprzętu, mebli, telefonów, materiałów biurowych czy archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Kontrola wydatków i elastyczność Bardzo istotną zaletą outsourcingu jest elastyczność. Koszt obsługi HR lub kadrowo-płacowej zależy od skali zatrudnienia. Wyeliminowany zostaje więc problem niewystarczającego lub nadmiernego wykorzystania zasobów personalnych w przypadku wahań liczby pracowników. Firmy outsourcingowe inwestują w nowe technologie, pozwalające na generowanie raportów i analiz, usprawniających komunikację z klientami. Rozliczenie w oparciu o liczbę zatrudnionych umożliwia pełną kontrolę kosztów naliczania płac i prowadzenia administracji personalnej. Firma unika także ewentualnych opóźnień związanych z niezaplanowanymi urlopami czy zwolnieniami lekarskimi pracowników odpowiedzialnych za procesy kadrowe. To outsourcer zapewnia ciągłość wykonywanych zadań i bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Dostawca odpowiada również za bezpieczeństwo danych w czasie ich przetwarzania i przechowywania. Na co należy uważać? Chęć maksymalnego obniżenia kosztów może skutkować wyborem dostawcy, który niekoniecznie posiada odpowiednie kompetencje i zasoby umożliwiające realizację usługi na oczekiwanym przez firmę poziomie. Przed wyborem partnera zewnętrznego warto sprawdzić przygotowanie merytoryczne kadry obsługującej oddelegowany obszar HR oraz referencje od firm, które już korzystają z usług danego outsourcera. Często spotykanym problemem jest także nadmierna redukcja personelu z outsourcowanego obszaru. Brak osoby będącej łącznikiem pomiędzy dostawcą a firmą może doprowadzić do chaosu komunikacyjnego, co może skutkować błędami przy przekazywaniu niezbędnej dokumentacji czy informacji lub nadmiernie wydłużać ten proces. Coraz więcej procesów HR na zewnątrz W ostatnim czasie rynek pracy zmienia się na korzyść pracownika, co oznacza, że pracodawcy mają coraz większe trudności z pozyskiwaniem talentów i kompetencji. Tym samym działy HR poświęcają wiele czasu na rekrutowanie nowych osób, kosztem innych swoich działań. Duża część organizacji decyduje się na całkowite oddelegowanie procesu rekrutacji na zewnątrz, korzystając z usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing). Pozwala to skrócić czas poszukiwania nowych pracowników, ułatwia uporządkowanie bazy kandydatów oraz komunikację z nimi poprzez wykorzystanie sytemu typu ATS (Applicant Tracking System). Tym samym kandydat zyskuje dostęp do informacji, na jakim etapie znajduje się rekrutacja, w której bierze udział, co z kolei pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy. Zaletą specjalizującej się w tym obszarze firmy outsourcingowej jest obszerna baza kandydatów, co ułatwia znalezienie właściwej osoby. Wewnętrzne działy HR mogą skoncentrować się na zadaniach motywacyjnych, ewaluacyjnych, CSR oraz strategicznej polityce personalnej. Poinformowanie pracowników Rosnący nacisk na optymalizację kosztów skutkuje także poszukiwaniem oszczędności w obszarze obsługi kadrowo-płacowej. Utrzymywanie wewnętrznego działu realizującego zadania z tego obszaru często nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dostęp do rozwiązań umożliwiających przejście na pracę w oparciu o elektroniczne dokumenty pracownicze pozwala nie tylko zredukować wydatki, lecz przede wszystkim usprawnić pracę odpowiedzialnych za ten obszar działów. Możliwość jednoczesnej pracy wielu osób nad jednym dokumentem i zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia źródłowej dokumentacji papierowej to tylko niektóre z zalet tego modelu. Organizacje coraz częściej będą poszukiwać wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów z obszaru HR i kadrowo-płacowego zarówno w przypadku jednorazowych zleceń, jak i stałej współpracy. Nie należy jednak zapominać, że wprowadzenie firmy outsourcingowej wymaga jasnej komunikacji z pracownikami, przekazania im informacji odnośnie nowego dostawcy oraz ustalonych zasad współpracy. Autorka jest HR managerem Grupy OEX Contact centers stawiają na wielojęzyczność Multilingual hubs, oferujące wielojęzyczną obsługę klientów, zazwyczaj globalnym firmom, to jeden z elementów sukcesu rozwiniętych contact center. Aby znaleźć się w tym gronie, firma musi zapewnić konkurencyjne warunki jako pracodawca oraz być w stanie odpowiednio przeprowadzić proces rekrutacji pracowników do obsługi wielojęzycznych projektów. Mariusz Odkała Jak wskazuje raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014 przygotowany przez ABSL Polska stała się liderem zatrudnienia w usługach biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział naszego kraju w zatrudnieniu w centrach BPO, ITO, SSC, R&D z kapitałem zagranicznym w tym regionie wynosi aż 40 proc. Tym samym liczba pracowników w Polsce w omawianych centrach wynosi 128 tys. Z jednej strony to imponująca liczba, z drugiej jednak wskazuje na konieczność podnoszenia konkurencyjności tak, aby zapewnić międzynarodowym klientom najwyższą jakość obsługi. A tą można zagwarantować tylko dzięki kompetentnym pracownikom pozyskanym w procesie odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji, a następnie dbając o niski poziom rotacji i wysoki poziom obsługi klienta dzięki stosowaniu odpowiednich standardów pracy. Specyfika wielojęzycznej obsługi klienta wymaga zatrudniania do pracy osób zarówno narodowości polskiej, jak i tych będących obywatelami innych krajów, zamieszkujących lub studiujących w Polsce, z bardzo dobrą znajomością języków obcych. Różnorodność klientów i ich międzynarodowy zasięg działania sprawiają, że do projektów poszukiwane są osoby ze znajomością mniej popularnych w Polsce języków, takich jak: fiński, irlandzki, portugalski, norweski czy flamandzki. Realizowanie projektów w językach niszowych skłania branżę contact center do aktywnych poszukiwań pracowników także poza granicami naszego kraju. Korzystna lokalizacja Polski w Europie to istotny element, dzięki któremu relokacja dla cudzoziemców staje się bardziej interesująca. Wielojęzyczna obsługa klientów to przede wszystkim projekty inboundowe, które skupiają się na customer service czy technical support. Wyszkolone kadry profesjonalnie odpowiadają na zapytania klientów w imieniu reprezentowanych firm, poprzez obsługę projektów wymagających zaangażowania wszystkich kanałów interakcji z klientem, tzw. Multichannel Customer Experience: od obsługi przez telefon, e- -mail, chat, aż po media społecznościowe. Można się spodziewać, że sprzyjający inwestorom klimat w Polsce spowoduje dalszy napływ centrów usług do Polski. Konkurując o klientów, będą one musiały również umiejętnie konkurować o pracowników. To oni, obok wysokich standardów obsługi klienta, odpowiednich procedur wewnętrznych i procesów, są kluczowym czynnikiem sukcesu. Dlatego też równolegle z rozwojem zakresu usług, choćby o coraz bardziej zaawansowane możliwości obsługi za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji jak media społecznościowe, dbałość i podnoszenie standardów w zakresie rekrutacji, a następnie warunków i środowiska pracy, będą jednym z podstawowych elementów konkurencyjności w tej branży. Autor jest prezesem Teleperformance Polska

4 Za osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia outsourcingu personalnego odpowiedzialne są obie strony, ale od sposobu zarządzania relacjami z partnerem zależy czy implementacja rozwiązania przełoży się na zwiększenie wartości biznesowej organizacji. 25 Cztery najczęstsze błędy przy wdrażaniu outsourcingu personalnego Gwałtowne zmiany gospodarcze i niepewność rynkowa zmuszają organizacje do obniżania kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości i wydajności. Receptą stają się rozwiązania z zakresu zarządzania poprzez HR, w tym nowoczesne modele zatrudniania. Andżelika Majewska Należy pamiętać, że przekazanie partnerowi HR obsługi zadań i procesów personalnych, jest działaniem strategicznym, które powoduje przeformułowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Implementacja rozwiązań z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia optymalizację kosztów, podniesienie efektywności działalności biznesowej i zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Niestety, wiele firm już na etapie przygotowań do wdrożenia outsourcingu personalnego popełnia błędy uniemożliwiające uzyskanie potencjalnych korzyści. zania technologiczne i pełną ochronę danych oraz czy oferowane przez niego rozwiązania są zgodne z przepisami prawa. Pominięcie analizy przedwdrożeniowej i błędy prawne Jednym z najważniejszych etapów wdrożenia outsourcingu jest przygotowanie przez partnera HR gruntownej analizy sytuacji i dążeń organizacji. W ramach tego działania partner HR stawia klientowi liczne pytania, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji, rodzaj usługi (czy jest to pierwsze wdrożenie nowoczesnego modelu zatrudniania, czy przejęcie procesu od innego dostawcy, czy współpraca dwóch dostawców etc.) oraz towarzyszące jej uwarunkowania (np. silna obecność organizacji związkowych), identyfikuje mocne i słabe strony społeczno-ekonomiczne, szanse w obszarze finansowym (np. elastyczna polityka cenowa) i potencjalne zagrożenia formalno-prawne (np. niewykorzystanie potencjału ze względu na legislacyjne niejasności). Zrozumienie warunków i okoliczności towarzyszących projektowi umożliwia partnerowi przewidzenie możliwych scenariuszy i zaproponowanie rozwiązań dopasowanych do sytuacji organizacji. Brak koncentracji dostawcy na długofalowym celu strategicznym Aby wykorzystać tkwiący w outsourcingu personalnym potencjał, powinien on być włączony w strategię biznesową firmy. Specjalistyczna wiedza, szerokie doświadczenie w realizacji najbardziej złożónych projektów z zakresu zarządzania poprzez HR i wnikliwa analiza możliwości i zagrożeń umożliwia partnerowi zaprojektowanie rozwiązań uwzględniających sytuację organizacji, a przede wszystkim ukierunkowanych na osiągnięcie długofalowego celu strategicznego klienta. Na podstawie przeprowadzonej analizy partner HR przygotowuje plan wdrożenia, ustala działania w ramach budżetu i ich harmonogram, wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz jego biznesowych odbiorców. Niewłaściwe zarządzanie relacjami z pracownikami, związkami zawodowymi i dostawcą Każda zmiana w organizacji wywołuje niepokój pracowników, a tym samym związków zawodowych, dlatego kluczem do efektywnego zarządzania relacjami społecznymi jest przygotowanie planu komunikacji oraz podtrzymywanie spójnego przekazu na każdym etapie procesu. Jedynie doświadczony partner HR będzie w stanie przestrzegać ustalonej strategii działania i motywować klienta do konsekwentnego wprowadzania zmian. Im bliższa i dojrzalsza relacja pomiędzy organizacją a podmiotem zewnętrznym, tym lepsze rezultaty wspólnych działań. Jeśli projekt outsourcingowy ma odnieść sukces, konieczne jest traktowanie podmiotu zewnętrznego jako partnera, a nie tylko dostawcy usług. Partnerska współpraca wymaga też pełnej wymiany wiedzy na temat procesu. W takiej relacji partner HR pełni rolę eksperta, który jest w stanie lepiej zaprojektować rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta, czuwa nad prawidłowym przebiegiem implementacji na każdym jej etapie, a poprzez analizę uzyskanych wskaźników efektywności (KPI) na bieżąco koryguje działania w celu poprawy wydajności procesu. Natomiast klient odpowiada za konsekwentną realizację ustalonej koncepcji. Pamiętajmy, że za osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia outsourcingu personalnego odpowiedzialne są obie strony, ale od sposobu zarządzania relacjami z partnerem zależy czy implementacja rozwiązania przełoży się na zwiększenie wartości biznesowej organizacji. Autorka jest członkiem zarządu LeasingTeam Sp. z o.o. Wybór nieodpowiedniego partnera Implementacja nowoczesnych modeli zatrudniania jest procesem długofalowym, który wymaga gruntownego przygotowania i zaangażowania zarówno ze strony organizacji, jak i partnera. O sukcesie kontraktu zawsze decydują obie strony, a wejście w taką współpracę wiąże się z przekazaniem podmiotowi zewnętrznemu dużej odpowiedzialności (za ludzi, funkcje, procesy, a nawet efekt końcowy), dlatego tak ważny jest przemyślany wybór partnera biznesowego. Każda firma rozpoczynająca współpracę outsourcingową, zwłaszcza w ramach outsourcingu personalnego, powinna upewnić się czy dany podmiot jest wypłacalny, czy posiada doświadczenie w pracy nad skomplikowanymi projektami (np. uwzględniającymi pracę z firmami o zróżnicowanych strukturach organizacyjnych), czy może zapewnić niezbędne rozwią- Zewnętrzny dział IT opłacalny dla firm Współpraca z firmami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w tym również z firmami specjalizującymi się w obsłudze procesów IT, na stałe wpisała się w strategie biznesowe przedsiębiorstw, przede wszystkich tych największych o globalnym zasięgu. Branża usług szczególnie dynamicznie rozwija się w Polsce. Michał Grabarz Z danych ABSL wynika, że w ponad 470 centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już ponad 130 tys. osób. Jedną ze specjalizacji Polski jest właśnie obsługa projektów z obszaru IT. Jak informuje ubiegłoroczny raport ABSL, 29 proc., czyli największa część pracowników z branży, obsługuje procesy IT. Korzyści z outsourcingu IT Skorzystanie z oferty dostawcy usług IT to jeden ze sposobów umocnienia swojej pozycji biznesowej na rynku. Przewaga modelu outsourcingowego nad korzystaniem z tradycyjnego, wewnętrznego działu IT to przede wszystkim dostęp do know-how doświadczonych specjalistów i technologii, bez konieczności formułowania oddzielnych jednostek w ramach danej organizacji. Należy również pamiętać, że taka współpraca to oszczędność czasu i uwolnienie zasobów, które można zainwestować w zdobywanie przewagi rynkowej poprzez koncentrację na kluczowych kompetencjach swojej firmy. Co więcej, współpraca z dostawcą usług IT to możliwość zwiększenia kontroli i wiedzy nad obsługą tego typu procesów biznesowych firmy. Jak skonstruować umowę? Aby tak było, ważne jest jednak staranne skonstruowanie kontraktu outsourcingowego. Taka umowa powinna zawierać podział zadań między stronami, określać konsekwencje, na wypadek gdyby któryś etap pracy nie został zrealizowany z należytą starannością, a także szczegółowe wytyczne związane z bieżącą współpracą operacyjną. Wdrożenie modelu outsourcingowego jest zazwyczaj poprzedzone gruntowną analizą struktury organizacji klienta oraz określeniem jej potrzeb. Natomiast na kolejnych etapach dotyczy kompleksowego doradztwa w dziedzinie IT. Dobrze wybierz wielkość firmy Dla małych organizacji często pierwszym i naturalny etapem jest stworzenie wewnętrznego działu IT. W wielu przypadkach następnym krokiem jest wybór modelu BPO. Należy jednak podkreślić, że dla zachowania równowagi sił mniejsze firmy powinny wybierać dostawców o zbliżonym, adekwatnym rozmiarze. Co więcej, duże firmy outsourcingowe mogą nawet nie chcieć podjąć takiej współpracy z uwagi na poziom opłacalności dla siebie lub swojego klienta. Z kolei dla mniejszych firm z sektora zwiększanie działania nawet o jedną osobę jest zauważalne i opłacalne. Autor jest dyrektorem ds. usług IT w Infosys BPO Europe

5 26 WHO IS WHO OSOBOWOŚCI WOJCIECH BARTZ EXECUTIVE MANAGER W PAGE PERSONNEL Odpowiada za zespół zajmujący się rekrutacją w sektorze SSC/BPO. Prowadzi projekty rekrutacyjne dla największych światowych marek obecnych w Polsce, a także zajmuje się doradztwem z zakresu HR na rzecz klientów prowadzących działalność lub planujących stworzyć centra usług biznesowych w naszym kraju. Karierę zawodową w Page Personnel rozpoczął w 2011 r. BARTOSZ DZIEWIERSKI DYREKTOR DZIAŁU USŁUG OUTSOURCINGOWYCH QUMAK Z branżą outsourcingu w obszarze IT związany od ponad 10 lat. W tym czasie w kolejnych organizacjach zajmował stanowiska od koordynatora projektu, przez kierownika projektów, do dyrektora działu. Jest ekspertem w dziedzinie outsourcingu personalnego, kompetencyjnego oraz outsourcingu usług IT. W swojej GRZEGORZ DZIK PREZES ZARZĄDU IMPEL Twórca największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz Impel (pośrednio przez PrajJa Ltd). W latach przewodniczący rady nadzorczej Impel, od 5 stycznia 2004 r. prezes jej zarządu. Od 2007 r. przewodniczący rady nadzorczej Vantage Development. Zasiada w radzie nadzorczej TIM. Od 2013 r. członek rady nadzorczej Impel Safety. Aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych. W latach 1998 Od początku specjalizował się w obsłudze sektora SSC/ PBO i już po niespełna siedmiu miesiącach awansował na stanowisko starszego konsultanta. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w polskim oddziale firmy Accenture, gdzie odpowiadał za migrację procesów finansowo-księgowych z Włoch do Polski. W latach w firmie Colgate-Palmolive rozwijał swoje karierze brał udział lub odpowiadał za projekty outsourcingowe dla największych organizacji z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, ubezpieczeń i finansów, e-commerce czy bankowego. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje zarówno kształtowanie modelu świadczonej usługi, negocjowanie wespół z klientem jej zakresu, jak i czuwanie nad samym procesem realizacji oraz rozliczenia. Jest absolwentem m.in. Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z zakresu project managementu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. MAREK GRODZIŃSKI DYREKTOR EUROPEJSKIEJ SIECI CENTRÓW BPO CAPGEMINI, CZŁONEK ZARZĄDU CAPGEMINI POLSKA, WICEPREZES I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ABSL Jest dyrektorem odpowiedzialnym za europejską sieć centrów BPO Capgemini. Do Capgemini dołączył w 2005 r., od 2007 r. jest dyrektorem Centrum BPO w Polsce, a od 2013 r. odpowiada również za pozostałe europejskie jednostki BPO. Sieć zatrudnia obecnie ponad pracowników i świadczy szeroki wachlarz usług dla ponad 30 międzynarodowych klientów. Jego obszary specjalizacji to między innymi: operacje outsourcingowe, międzynarodowe finanse i księgowość oraz zarządzanie projektami. AGNIESZKA JACKOWSKA-DURKACZ DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY INFOSYS BPO POLAND, AVP INFOSYS BPO LTD Od 2010 r. jest dyrektorem zarządzającym Infosys BPO Poland, największej poza granicami Indii filii firmy. Obejmując stanowisko, była pierwszą kobietą tak wysoko postawioną w strukturach Infosys na świecie. W latach jako dyrektor ds. HR na region Europy odegrała kluczową rolę w procesie przekształcenia MAŁGORZATA JASIŃSKA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY HAYS TALENT SOLUTIONS ARTUR KAPACKI PREZES ZARZĄDU TELMON łódzkiego centrum Philips w centrum Infosys BPO Poland. Od momentu objęcia funkcji dyrektora podwoiła liczbę zatrudnionych i aktualnie zarządza zespołem ponad specjalistów realizujących zaawansowane projekty biznesowe z obszaru finansów i księgowości, master data management czy łańcucha dostaw dla Twórca i od grudnia 2010 r. prezes zarządu firmy Telmon, która specjalizuje się w przeprowadzaniu kampanii telesprzedażowo-marketingowych. Telmon ma dziś dwa oddziały w Łodzi i w Toruniu, w których zatrudnionych jest ponad 500 osób. Celem Artura Kapackiego jest stałe powiększanie liczby zatrudnionych oraz partnerów biznesowych. W tym roku Telmon zdobył Gazelę Biznesu, tym samym znajdując się w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. W 2013 r. otrzymał Gwiazdę Outsourcingu. Ma ponad 10-letnie Ma ponad dziewięć lat doświadczenia w rekrutacji. Karierę rozpoczęła w Irlandii, gdzie specjalizowała się w sektorze outsourcingu. Po powrocie do Polski w 2009 r. opowiadała za zbudowanie i wdrożenie rozwiązań RPO dla klientów Hays w regionie CEE. Jako ekspert w zakresie doradztwa personalnego z poziomu zarządu dla organizacji SSC/BPO, reprezentuje Hays jako strategicznego partnera Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Od 2014 r. opowiada także za międzynarodowe centrum rekrutacji w Krakowie dostarczające usługi RPO dla klientów Hays w regionie EMEA. zdolności zawodowe jako analityk, aby następnie dołączyć do zespołu Page Personnel. Urodził się w Szczecinie. Studiował nauki polityczne oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie przeprowadził się do Włoch, by kontynuować naukę na Universita degli Studi di Genova prezes, a od 13 września 2012 r. przewodniczący rady Zachodniej Izby Gospodarczej, fundator Nagrody Gospodarczej Gryf. W latach wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. W 2009 r. powołany na konsula honorowego Ukrainy. Czynny działacz społeczny i charytatywny. Od 2006 r. przewodniczący rady Fundacji Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Czynny inicjator budowy kliniki dla dzieci Przylądek Nadziei. Od 2000 r. członek rady społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2003 r. powołany na członka rady Kolegium Europy Wschodniej. Od 2012 r. przewodniczący rady Fundacji Młoda Gwardia. Laureat nagród i wyróżnień: BYK Sukcesu 2002, Wektor 2005, Laur Białego Tygrysa, Ten, który zmienia polski przemysł. Kawaler Orderu Uśmiechu. Uhonorowany przez Stowarzyszenie Klubu Ludzi Życzliwych Victorią Promotor kultury i sztuki ukraińskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. klientów, m.in. z Anglii, Francji, Niemiec czy Holandii. Jest liderem łódzkiego Chaptera ABSL. Obszary jej specjalizacji obejmują polski i globalny sektor nowoczesnych usług dla biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne oraz procesy integracyjne po przejęciu/fuzji. doświadczenie w pracy w telemarketingu. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek zarządzanie i marketing. W latach pełnił wiele funkcji menedżerskich w branży ubezpieczeniowej i finansowej.

6 OUTSOURCINGU MICHAŁ LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU DIVERSE CONSULTING GROUP TOMASZ MACIEJAK PREZES ZARZĄDU BUSINESS SUPPORT SOLUTION Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (informatyka i ekonometria). Ma tytuł biegłego rewidenta i certyfikowanego audytora wewnętrznego, uczestniczy w prestiżowym programie ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych międzynarodowych ANDŻELIKA MAJEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU LEASINGTEAM Współzałożycielka grupy kapitałowej LeasingTeam największej na rynku HR firmy doradczej wyłącznie z polskim kapitałem, która zajmuje 6. miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży w Polsce. Zarządza spółką, która jest kreatorem polskiego rynku zarządzania poprzez HR, realizując strategiczne projekty z zakresu efektywnego HRM dla największych organizacji. Rozwija polski rynek zarządzania poprzez HR, opracowując strategie i nadzorując realizację najbardziej złożonych projektów na rynku. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych modeli zatrudniania, które długofalowo zwiększają wartość biznesową organizacji. Nowo zatrudnionym pracownikom zaszczepia swoją ideę: firm audytorskich, a także pracując w Grupie Pelion początkowo na stanowisku audytora wewnętrznego w PGF SA, a następnie wiceprezesa zarządu ds. finansowych UAB NFG. W latach był związany z Genpact jednym z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach. Związana z Mazars od 1995 r. Biegły rewident, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Accountancy & Taxes Master Club; absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej różnych podmiotów, głównie prawa handlowego. Posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSSF) potwierdzoną Polskim Dyplomem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dziedzinie Absolwent informatyki ze specjalizacją w projektowaniu baz danych w WSISiZ; studiów podyplomowych z marketingu i zarządzania na AH oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi w WSZ w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie Imetria, gdzie był odpowiedzialny za realizację badań w projektach IT. Zajmował się nie tylko rekrutacjami technicznymi do swojej firmy, lecz technicznym wsparciem klientów przy aplikacjach. Jego pasją stała się rekrutacja i chcąc pogłębiać umiejętności w tym obszarze, dołączył do firmy Hubert Mozes & Partners, gdzie pełnił funkcję senior IT consultant i odpowiadał za pozyskiwanie klientów i dostarczanie wyspecjalizowanych inżynierów informatyków. Jego najsilniejszą cechą było łączenie dogłębnej weryfikacji technicznej kandydata z umiejętnością oceny miękkich kompetencji człowieka. Potem senior consultant w CVO. Jako prezes zarządu DiverseCG poprowadził spółkę od małej, polskiej firmy do dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, z którym liczą się najwięksi na rynku. W 2009 r. rozszerzył portfolio usług firmy o outsourcing kadr IT, realizując projekty w kraju i za granicą. W 2013 r. uplasował się na 19. miejscu w rankingu TOP 500 Menedżerów Polski. najważniejsze jest powodzenie projektu. W ten sposób tworzy organizację ukierunkowaną na osiąganie strategicznych celów stawianych sobie przez klientów grupy. Absolwentka Executive Euro MBA w Maastricht. Swoje umiejętności doskonali w IESE Bussines School w Barcelonie. Prywatnie jest pasjonatką nurkowania. 27 Uważa, że globalne zmiany w dzisiejszych czasach wymuszają stosowanie efektywnych narzędzi zorientowanych na klienta i jego potrzeby. Zmianę i elastyczność traktuje jako nieodłączną część w procesie zarządzania, prowadzenia biznesu, co stanowi szansę na rozwój i usprawnienia. MONIKA NOWECKA PARTNER MAZARS, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DZIAŁEM USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWO-PŁACOWYCH MARIUSZ ODKAŁA PREZES ZARZĄDU W TELEPERFORMANCE POLSKA Doświadczony menedżer (MBA) z licznymi sukcesami w branżach outsourcingu, e-commerce, telekomunikacji i przemysłu morskiego. Zdobył bogate doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług, a także, pełniąc funkcje zarządcze, w prowadzeniu i rozwoju wielonarodowych struktur przedsiębiorstw w Polsce, Austrii oraz Niemczech. Obecnie jego głównym celem jest dalszy rozwój Teleperformance w Polsce poprzez realizowanie KATARZYNA PLUCIŃSKA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa pracy, teoretyk, praktyk, rozliczeniowiec. Od 1999 r. związana z branżą HR, głównie z tzw. twardym HR. Karierę rozpoczynała jako asystentka, mając potem możliwość MIKOŁAJ PLUCIŃSKI DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PREZES ZARZĄDU TMF POLAND Absolwent elitarnej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej j.v. University of Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskał tytuły Mastère Spècialisè Banque at Ingénierie Financière Toulouse Business School. Uczestniczył w programie MBA Franklin University. Zdobywał doświadczenie w dziale finansowym w Unilever. Jako konsultant w Ernst & Young doradzał największym światowym korporacjom. Do TMF Poland dołączył w 2000 r., otwierając małe biuro w Katowicach. W ciągu pięciu lat oddział zwiększył zatrudnienie z 5 do 35 osób. Od 2006 r. powołany na poznania wszystkich szczebli specjalizacji przez specjalistę ds. kadr i płac, kierownika zespołu, aż po dyrektora zarządzającego. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu kadr i płac. Kieruje projektami z zakresu elastycznych i profesjonalnych rozwiązań outsourcingu kadrowo-płacowego dla klientów polskich i wielojęzycznych projektów w zakresie wielokanałowej obsługi klienta, otwieranie nowych oddziałów firmy i promocję usług obsługi klienta poprzez media społecznościowe. członka zarządu, a od 2011 r. prezes zarządu i dyrektor zarządzający. Uczestniczył w projektach fuzji i przejęć dla klientów i akwizycji TMF. Dzięki jego profesjonalizmowi i pozytywnemu podejściu firma zyskała lojalnych pracowników i klientów. Obecnie TMF Poland zatrudnia ponad 150 osób. znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (opartym na programie dyplomu ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości. z różnych branż. Wspólnie z zespołem ekspertów dostarcza elastyczne rozwiązania klientom zatrudniającym od kilku do kilku tysięcy pracowników. Jakość świadczonych przez firmę usług została potwierdzona nadaniem Godła Firmy Przyjaznej Klientowi.

7 28 WHO IS WHO OSOBOWOŚCI OUTSOURCINGU ALEX REMEZ PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY XEROX POLSKA PIOTR REZNAR DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SITEL POLSKA Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA na University of Nebraska w USA. Z Accenture związany od 1999 r. Karierę rozpoczynał w dziale consultingu, świadcząc usługi dla sektora finansowego. Uczestniczył wówczas m.in. w projektach dla Menedżer, konsultant, biznesmen. Od ponad 12 lat z sukcesami zarządza kilkusetosobowymi, wielopoziomowymi strukturami obsługi klienta. Pracował m.in. jako dyrektor operacyjny w Teleperformance. Był również prezesem zarządu Call Center Poland, szefem pięciu spółek platformy Call Center holdingu Internet Group. Prowadził projekty doradcze w zakresie strategii, optymalizacji kosztów, usprawnienia procesów w działach obsługi klienta w firmach z branży finansowej, FMCG, jak i outsourcingu. Stawia na rozwój własny oraz współpracowników. Wierzy w ludzi i ich potencjał, który z kolei jest fundamentem prężnego działania i rozwoju każdej firmy. Obecnie z powodzeniem zarządza, mającym prawie KONRAD ROCHALSKI PREZES ZARZĄDU OEX, ARCHIDOC, VOICE CONTACT CENTER największych polskich banków. W 2007 r. został dyrektorem Accenture Delivery Center Polska głównego ośrodka technologicznego Accenture w Polsce zlokalizowanego w Łodzi. Realizowane są w nim projekty dla największych polskich i zagranicznych firm Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, logistyki oraz sprzedaży. Cele, jakie sobie wyznaczył jako prezes, obejmują: umocnienie pozycji Xerox na polskim rynku w obszarze usługowym i produktowym przez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w ramach sieci partnerskiej. Do polskiego oddziału Xerox dołączył 12 marca 2014 r. Jednak z firmą związany jest od 2003 r. Zajmował wówczas stanowisko HR&operations director w Xerox Izrael. Wcześniej pełnił szereg funkcji kierowniczych związanych ze sprzedażą i logistyką w Izraelu i na Ukrainie. W latach był dyrektorem generalnym Xerox Izrael. Przed rozpoczęciem współpracy z Xerox Polska jako prezes zarządu, przez trzy lata zajmował analogiczne stanowisko w regionie Ukrainy i Kaukazu. Z branżą nowoczesnych usług biznesowych związany od 1999 r. Współtworzył, a od 2011 r. kieruje Grupą OEX, jedną z największych polskich firm na rynku BPO. Od 2009 r. zarządza spółką ArchiDoc, liderem w obszarze back-office i document management. Od 2014 r. zajmuje także stanowisko prezesa zarządu we wchodzącej w skład Grupy OEX spółce Voice Contact Center. W latach wcześniejszych pełnił funkcję prezesa Inforsys, największego krajowego gracza na rynku obsługi korespondencji masowej. Wcześniej odpowiadał za sprzedaż i marketing w firmie Arcus, integrującej procesy związane z obiegiem informacji. Budował także ofertę usług z zakresu departamentowego zarządzania drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów w Toshibie. Jest autorem licznych publikacji eksperckich z zakresu usług biznesowych. Ukończył Szkołę tysiąc pracowników, polskim oddziałem firmy SI- TEL, która jest jednym z największych na świecie dostawców usług outsourcingu w obsłudze klienta. Ostatnio uznany za jedną z osób, które w 2014 r. wywarły znaczący wpływ na rozwój branży outsourcingowej. Jego zainteresowania to: makroekonomia, podróże, siatkówka i szachy. WITOLD ROGOWSKI DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY ACCENTURE W POLSCE, DYREKTOR ACCENTURE DELIVERY CENTER POLSKA Związana z firmą od 2007 r. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Ekspert w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym dorobkiem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. W Grant Thornton odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa z sektora bankowego, technologii telekomunikacyjnych i e-commerce. W grudniu 2014 r. awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego Accenture w Polsce. Prywatnie jest mieszkańcem Łodzi i entuzjastą rozwoju biznesu w tym mieście. MONIKA SMULEWICZ DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY OUTSOURCINGIEM RACHUNKOWOŚCI, KADR I PŁAC W GRANT THORNTON JANUSZ TOMICZEK PREZES ZARZĄDU ALFAVOX Firma, którą zarządza, projektuje, wdraża i integruje systemy informatyczne, m.in. dla bankowości i finansów, outsourcingu call/contact center, biur obsługi klienta, energetyki i gazownictwa, a także placówek medycznych oraz działów help desk. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizowania projektów teleinformatycznych oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami. Był odpowiedzialny za kreowanie rozwiązań, weryfikowanie potrzeb rynku, wspieranie procesów sprzedażowych i presale owych, w tym także udział w pracach R&D w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Obecnie jest odpowiedzialny za wizję i rozwój firmy Alfavox, strategię sprzedażową i marketingową, rozwój kanału sprzedażowego oraz komunikację z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Alfavox jest wyróżniany za profesjonalizm, rzetelność oraz innowacyjność i może poszczycić się wieloma nagrodami. Ostatnio firma odebrała Złoty Medal QI w kategorii QI Product za alfa Video Contact Center. Pochodzi z Mikołajewa na Ukrainie, skąd przeprowadził się do Izraela w 1992 r. Jest absolwentem rachunkowości i ekonomii Institute of Advanced Studies w Mikołajewie. Posiada także tytuł magistra nauk inżynierii okrętowej, który uzyskał na Nikolayev Institute of Marine Technology na Ukrainie. Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe EMBA. W czasie wolnym lubi aktywność fizyczną, rajdy na motocyklu enduro, nurkowanie, jazdę na nartach oraz wyprawy na jednośladzie. Interesuje się także historią, podróżami (najchętniej motocyklowymi), zarządzaniem i szeroko pojętym biznesem. nad realizacją kilkuset kontraktów i pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Jej znakiem rozpoznawczym jest silne nastawienie na trwałe relacje z klientami, oparte o wzajemny szacunek oraz najwyższą staranność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby biznesu.

8 73 Solidny outsourcing masz to jak w banku! W największych instytucjach finansowych świata, zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi, specjaliści IT stanowią nawet jedną trzecią zasobów ludzkich. Funkcjonowanie sektora bankowego jest ściśle uzależnione od dojrzałości struktur IT w poszczególnych organizacjach. To sprawia, że popularność usług outsourcingowych rośnie, ale wraz z nią pojawiają się obawy: jak skutecznie wyeliminować trudności i w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje outsourcing IT? Damian Kyć Zmiany, jakie wymusza rynek zarówno ze strony krajowych, jak i międzynarodowych regulatorów, innowacje usługowe i procesowe wprowadzane przez konkurencję czy rosnące oczekiwania klientów, dotyczące dostępu i pełnej możliwości zarządzania portfelami zawsze i wszędzie, powodują, że instytucje sektora bankowego nie mogą sobie pozwolić na najmniejsze bagatelizowanie znaczenia rozwiązań IT. Z drugiej strony, działalność IT nie jest core owym biznesem banków i nigdy nie będzie. Rozwiązania technologiczne stanowią jedynie najważniejszą podporę prowadzenia biznesu, bez której cały system bankowy przestałby funkcjonować. świadczenie przy wdrażaniu różnego typu projektów, dobre praktyki czy lessons learnt. Sektor bankowy jest specyficznym obszarem IT i trudno jest przenieść tu dobre praktyki czy doświadczenie nabyte w innych branżach. Najbardziej cenionymi specjalistami na rynku są osoby, które miały możliwość realizacji podob- Elastyczne modele współpracy Outsourcing z doświadczonym, dojrzałym dostawcą ma jeszcze jedną zaletę. Firma taka oferuje modele współpracy wypracowane na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku. Bank może wybrać najbardziej optymalny dla niego model usług: od prostego staffingu, Najważniejsze argumenty Dziesiątki a czasem setki systemów IT, o które oparta jest codzienna działalność danego banku, budowane i wdrażane na przestrzeni lat, wymagają wsparcia doświadczonych konsultantów IT, specjalizujących się w różnych, często oryginalnych technologiach. Bank jako organizacja często nie jest w stanie zapewnić sobie takich zasobów ani własnymi siłami (działania rekrutacyjne) ani we własnym zakresie (wewnętrzny dział IT). Argumentów przemawiających za outsourcingiem tych usług jest bardzo wiele, ale najważniejsze to obniżenie kosztów stałych czy elastyczność w postaci natychmiastowej redukcji zasobów ludzkich w trudnych czasach. Jednak zawsze korzystając z usług dostawców trzeba przestrzegać podstaw, które dają gwarancję, że model biznesowy oparty na outsourcingu będzie kluczem do efektywnego rozwoju każdej instytucji bankowej w Polsce. Dostęp do najlepszych specjalistów IT Mnogość technologii, narzędzi informatycznych czy oryginalnych kompetencji powoduje, że banki nie są w stanie skutecznie oraz w akceptowalnych ramach czasowych zatrudnić odpowiednich specjalistów do wszystkich projektów. I tu kluczowy jest wybór solidnego, doświadczonego partnera, który będzie w stanie zapewnić dostępność konsultantów w odpowiednim czasie, z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. Tylko taki partner posiada zasoby organizacyjne i ludzkie, które stanowią idealne uzupełnienie wewnętrznych zasobów IT. Jednym z determinantów określających poziom usług jest gwarancja jakości pracy i wiedzy konsultantów. Zaawansowane, wieloetapowe procesy rekrutacyjne w obszarze miękkim i technicznym, doświadczenie nabyte w setkach projektów, dostęp pracowników do wiedzy w zakresie najnowszych technologii oraz biznesu, szkolenia, warsztaty czy konferencje tematyczne powodują, że model oparty na outsourcingu usług IT podnosi gwarancję powodzenia każdej inicjatywy w instytucji finansowej. Know-how Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przyszły sukces projektów realizowanych przez banki jest know-how, na które składa się do- nych przedsięwzięć w innych bankach funkcjonujących w Polsce i na świecie. Osoby z takim doświadczeniem są w stanie na samym wstępie maksymalnie ograniczyć ryzyka związane z realizacją projektu. Naturalne jest także, że zewnętrzni konsultanci przekazują swoją wiedzę pracownikom banku, a przez to przyczyniają się do poszerzania ich horyzontów oraz zdobywania kolejnych doświadczeń. Ważne jest to zwłaszcza w nowych rozwiązaniach, kiedy bank nie jest w stanie znaleźć oczekiwanych kompetencji we własnych strukturach. Specjalista pracujący od kilku lat w jednym banku posiada olbrzymią wiedzę na temat systemów w nim funkcjonujących, jednak nie ma doświadczeń osoby, która wdrażała podobne rozwiązania w szeregu instytucji bankowych czy też śledzi najnowsze trendy. Szyny integracyjne, modelowanie procesów BPM, wdrażanie nowych rekomendacji czy rozwiązania mobilne mogą stanowić wyzwanie dla każdej instytucji finansowej. Podejście do projektu bez niezbędnego doświadczenia praktycznego może narażać bank na wysokie ryzyko niepowodzenia. outsoursując jednego lub kilku specjalistów o określonych kompetencjach, którzy czasowo wspierają zespół, aż do zaawansowanego team leasingu czy usług zarządzanych, w których firma wspiera bank całym zespołem doświadczonych konsultantów, stworzonym specjalnie dla klienta. Konsultanci są angażowani na czas trwania projektu, bez konieczności wiązania się z bankiem długoterminową współpracą, ale z możliwością jej przedłużenia. Dzięki temu instytucja finansowa nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztu utrzymania konsultantów po zakończonym projekcie, jak ma to miejsce w przypadku pracowników. Elastyczność, jaką oferują firmy outsourcingowe w zakresie długości i formy współpracy, pozwala odbiorcom usług płynnie zarządzać projektami bez konieczności wstrzymywania etapów projektów bądź podejmowania działań doraźnych ad hoc. Elastyczność ta powoduje także, że zespół i prowadzone projekty można zgodnie z wolą klienta szybko powiększać. Autor pracuje jako financial services business unit director w firmie Sii Wrocław Przyszłość to ciągłe doskonalenie Niewątpliwie u podstaw decyzji o wprowadzeniu outsourcingu leżą kwestie związane z możliwością ograniczenia kosztów poszczególnych procesów biznesowych. Jednak jak wskazują tendencje zauważalne w ostatnich latach, optymalizacja kosztów nie może być związana z pogorszeniem się jakości świadczonych usług. Klienci wymagają, by obszary powierzone wyspecjalizowanym firmom outsourcingowym funkcjonowały na najwyższym możliwym poziomie a to wymaga doświadczenia i zaplecza gwarantującego ciągłość usługi. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, które zdecydowały się na outsourcing procesów logistycznych lub produkcyjnych. Krzysztof Konieczny Na szczęście czasy, w których outsourcing kojarzony był jedynie z obniżeniem kosztów, mamy zdecydowanie za sobą. Oczywiście redukcja kosztów operacyjnych jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, jednak nasi klienci oczekują także wartości dodanej, czegoś więcej niż tylko dostarczenia pracowników. Dla świadomego klienta liczy się wysoki standard usług i specjalizacja. Wysoka jakość i bezpieczeństwo Dlatego w Seito postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Jest to możliwe ze względu na specyficzną kulturę organizacyjną spółki, pozwalającą na wdrażanie jednakowych standardów pracy we wszystkich oddziałach. Cechą charakterystyczną dla Seito jest struktura organizacyjna, w której wszyscy pracownicy mają realny wpływ na rozwój i warunki pracy. Dzięki wdrożonym narzędziom Lean Management oraz regularnie organizowanym sesjom Kaizen możliwe jest nieustanne doskonalenie procesów, a jednocześnie pracownicy są zmotywowani do zgłaszania propozycji usprawnień. Sytuację tę potęguje fakt, że ocenie nie podlega tu wydajność pracy. Jedynie dzięki naciskowi kładzionemu na jakość i bezpieczeństwo wydajność wzrasta automatycznie niekiedy nawet o 30 proc. podczas pierwszych miesięcy współpracy z klientem. Klucz do rozwoju branży Zakładamy, że w przyszłości oczekiwania wobec firm świadczących usługi outsourcingowe będą się zwiększały, dlatego staramy się je wyprzedzać. Obecnie rozbudowaliśmy program do zarządzania procesami. Jest to nowatorskie narzędzie kompleksowo wspierające budowanie kultury organizacyjnej, zawierające moduły normowania procesów pracy, rekrutacji, zarządzania bezpieczeństwem i jakością procesów, moduł oceny i rozwoju pracownika oraz TPM w obszarze maszyn i urządzeń. Nasze bogate doświadczenie pozwala na kształtowanie usługi w sposób gwarantujący jej modelowe wdrożenie przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec specyficznych potrzeb klienta. Przyszłość outsourcingu widzimy w coraz szerszej optymalizacji procesów i doskonaleniu to klucz do rozwoju branży. Autor jest wiceprezesem zarządu, dyrektorem operacyjnym SEITO Polska

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

18 lutego 2011 tel.: fax:

18 lutego 2011 tel.: fax: 18 lutego 2011 Misja firmy Work Express: Oferujemy stałą gotowość do zaspokajania potrzeb klientów dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu, nieustannie budując organizację opartą na wiedzy. Specjaliści

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł Chcemy Państwu przekazać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, rekrutacji i selekcji, motywowania osób zaangażowanych w procesy sprzedażowe. Pomimo różnych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy Outsourcing Breakfast 25 marca 2014 temat: Trendy na światowych rynkach pracy 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 8 października 2013 temat: Project Management 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Grupa Capgemini - kim jesteśmy? Globalnie obsługujemy 14 z 15 największych na świecie producentów samochodów Dokonaliśmy 40 przejęć w ciągu 40 lat 120 000

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Capital Business Links Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym klientom

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

P O W E R M E D I A S. A.

P O W E R M E D I A S. A. P O W E R M E D I A S. A. profil firmy listopad 2008 Spis treści Informacje ogólne Obszary działalności Modele współpracy Klienci i referencje Power Media SA informacje ogólne działamy w sektorze usług

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

ZOBACZ, CO NAS WYRÓŻNIA?

ZOBACZ, CO NAS WYRÓŻNIA? POZNAJ NAS Getin Noble Bank należy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Jest doceniany i nagradzany przez liczne branżowe instytucje. W naszej strukturze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie

Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Informacja Zawodowa Wykaz wybranych agencji zatrudnienia w Krakowie Nazwa agencji Dane teleadresowe, strona www. Profil działalności Goldman Recruitment ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W LICZBACH 150 tys. (+22.000) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL OUTSOURCING W BADANIACH KLINICZNYCH O FIRMIE Jesteśmy działającą od 2006 roku firmą typu CRO (Contract Research Organization), obejmującą swoim zasięgiem teren całej Polski

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo