Integralny element długookresowej strategii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integralny element długookresowej strategii"

Transkrypt

1 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm, które je świadczą. Do optymizmu skłania fakt, że jest to element dłuższego trendu, który powinien zostać zachowany również w tym roku. Rynek oczekuje, że firmy outsourcingowe będą jeszcze bardziej elastyczne, co oznacza szybką reakcję na zmieniające się oczekiwania klientów. Piotr Buczyk Kluczowym hasłem dla branży w 2015 r. będzie kompleksowość działań. Dla klientów równie ważne pozostaną także szybkość, profesjonalizm oraz preferencyjne warunki cenowe. Kryzys ekonomiczny, którego pozostałości mogliśmy jeszcze odczuwać w 2014 r., w pewnym sensie wywarł korzystny wpływ na sektor outsourcingu. To właśnie konieczność optymalizacji wydatków była najczęstszym powodem korzystania z usług firm zewnętrznych. Najwyższa jakość i profesjonalizm Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły bardziej skupić się na procesach związanych z głównym obszarem ich biznesu. Zmieniło się także podejście klientów. Outsourcing nie jest już jednostkowym działaniem związanym ze wsparciem konkretnego obszaru działalności lub procesu, ale staje się integralnym elementem długookresowej strategii firm. Wzrost zaufania przekłada się na partnerskie relacje i jednocześnie większy nacisk na jakość usług. To właśnie najwyższa jakość i profesjonalizm stają się coraz bardziej istotnymi parametrami, którymi kierują się potencjalni partnerzy przy wyborze dostawcy. To wszystko, oczywiście, przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego poziomu kosztów. Zewnętrzni wykonawcy usług muszą zatem stale umacniać swoją sprawność organizacyjną i doskonalić efektywność procesów, ponieważ tylko w taki sposób są w stanie zachować zarówno konkurencyjność cenową, jak i jakościową. Prognozy na rok 2015 Miniony rok to także wyraźne przeobrażenia na rynku pracy, rozumiane jako zmiany pokoleniowe. Największym wyzwaniem zeszłego i bieżącego roku było i jest dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów na rynek pracy. Rekrutacja, szkolenia i motywowanie nowych pracowników będą coraz częściej powierzane firmom zewnętrznym. W tym kontekście zrozumienie specyfiki i światopoglądu nowego pokolenia będzie bardzo ważne. W bieżącym roku coraz większe znaczenie będzie miało także wykorzystanie elementów informatyki i informatyzacji wspierania usług opartych na ludzkiej pracy oprogramowaniem optymalizującym procesy komunikacji między klientem a dostawcą usługi. Przewidujemy ponadto dalszy rozwój sektorów backoffice owych oraz magazynowo-logistycznych. Nie tylko szybciej i taniej Rok 2015 upłynie w branży pod znakiem jeszcze większej specjalizacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że głównym motorem rozwoju branży outsourcingowej jest koncentracja klientów na ich aktywności bazowej. Od takich firm oczekuje się nie tylko tego, że będą pracowały szybciej i taniej. Kluczowego znaczenia nabiera jakość i elastyczność działania. Outsourcing to także proponowanie innowacyjnych rozwiązań, np. w dziedzinie technologii mobilnych. Rok 2015 będzie z pewnością równie rozwojowy dla branży, jak miniony. Autor jest członkiem zarządu Upright Group

2

3 24 Co warto wiedzieć o zewnętrznych działach HR oraz kadrowo-płacowych? Dziś w obszarze HR na zewnątrz najczęściej delegowane są takie funkcje jak zarządzanie aktami osobowymi, naliczanie płac i obsługa administracyjna pracowników, rekrutacja i selekcja personelu oraz szkolenia (w tym także analiza i tworzenie planów szkoleniowych). Popularne jest także korzystanie z zasobów kadrowych firmy outsourcingowej, np. w przypadku przedstawicieli handlowych, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta czy procesów back office. Marta Buszko Zdarza się też tak, że outsourcer podpisując z klientem umowę na obsługę danego procesu, przejmuje jednocześnie jego pracowników, którzy dotychczas odpowiadali za ten obszar. Na rynku dostępny jest także cały wachlarz usług wspierających obszar HR od digitalizacji dokumentacji kadrowo-płacowej i stworzenia e-teczek pracowników, przez dostarczanie systemów IT usprawniających proces rekrutacji, aż po usługi z zakresu archiwizacji dokumentów pracowniczych. Niższe koszty Firma zewnętrzna specjalizująca się w obsłudze HR i kadrowo-płacowej ma zasoby i kompetencje pozwalające takie procesy realizować nie tylko taniej, lecz także sprawniej. To przede wszystkim zasługa wiedzy umożliwiającej optymalizację działań i skali operacji. Zleceniodawca usługi redukuje przede wszystkim koszty personalne może ograniczyć liczbę osób odpowiedzialnych za rekrutację, szkolenia i obsługę kadrowo-płacową lub skierować je do wykonywania innych zadań. Firma pozbywa się także konieczności inwestowania w programy informatyczne wspierające procesy HR i w ich aktualizację. Oszczędza na szkoleniach z zakresu zmian w prawie pracy, podatkach czy ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Jednocześnie redukuje koszty powierzchni biurowej, sprzętu, mebli, telefonów, materiałów biurowych czy archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Kontrola wydatków i elastyczność Bardzo istotną zaletą outsourcingu jest elastyczność. Koszt obsługi HR lub kadrowo-płacowej zależy od skali zatrudnienia. Wyeliminowany zostaje więc problem niewystarczającego lub nadmiernego wykorzystania zasobów personalnych w przypadku wahań liczby pracowników. Firmy outsourcingowe inwestują w nowe technologie, pozwalające na generowanie raportów i analiz, usprawniających komunikację z klientami. Rozliczenie w oparciu o liczbę zatrudnionych umożliwia pełną kontrolę kosztów naliczania płac i prowadzenia administracji personalnej. Firma unika także ewentualnych opóźnień związanych z niezaplanowanymi urlopami czy zwolnieniami lekarskimi pracowników odpowiedzialnych za procesy kadrowe. To outsourcer zapewnia ciągłość wykonywanych zadań i bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Dostawca odpowiada również za bezpieczeństwo danych w czasie ich przetwarzania i przechowywania. Na co należy uważać? Chęć maksymalnego obniżenia kosztów może skutkować wyborem dostawcy, który niekoniecznie posiada odpowiednie kompetencje i zasoby umożliwiające realizację usługi na oczekiwanym przez firmę poziomie. Przed wyborem partnera zewnętrznego warto sprawdzić przygotowanie merytoryczne kadry obsługującej oddelegowany obszar HR oraz referencje od firm, które już korzystają z usług danego outsourcera. Często spotykanym problemem jest także nadmierna redukcja personelu z outsourcowanego obszaru. Brak osoby będącej łącznikiem pomiędzy dostawcą a firmą może doprowadzić do chaosu komunikacyjnego, co może skutkować błędami przy przekazywaniu niezbędnej dokumentacji czy informacji lub nadmiernie wydłużać ten proces. Coraz więcej procesów HR na zewnątrz W ostatnim czasie rynek pracy zmienia się na korzyść pracownika, co oznacza, że pracodawcy mają coraz większe trudności z pozyskiwaniem talentów i kompetencji. Tym samym działy HR poświęcają wiele czasu na rekrutowanie nowych osób, kosztem innych swoich działań. Duża część organizacji decyduje się na całkowite oddelegowanie procesu rekrutacji na zewnątrz, korzystając z usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing). Pozwala to skrócić czas poszukiwania nowych pracowników, ułatwia uporządkowanie bazy kandydatów oraz komunikację z nimi poprzez wykorzystanie sytemu typu ATS (Applicant Tracking System). Tym samym kandydat zyskuje dostęp do informacji, na jakim etapie znajduje się rekrutacja, w której bierze udział, co z kolei pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy. Zaletą specjalizującej się w tym obszarze firmy outsourcingowej jest obszerna baza kandydatów, co ułatwia znalezienie właściwej osoby. Wewnętrzne działy HR mogą skoncentrować się na zadaniach motywacyjnych, ewaluacyjnych, CSR oraz strategicznej polityce personalnej. Poinformowanie pracowników Rosnący nacisk na optymalizację kosztów skutkuje także poszukiwaniem oszczędności w obszarze obsługi kadrowo-płacowej. Utrzymywanie wewnętrznego działu realizującego zadania z tego obszaru często nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dostęp do rozwiązań umożliwiających przejście na pracę w oparciu o elektroniczne dokumenty pracownicze pozwala nie tylko zredukować wydatki, lecz przede wszystkim usprawnić pracę odpowiedzialnych za ten obszar działów. Możliwość jednoczesnej pracy wielu osób nad jednym dokumentem i zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia źródłowej dokumentacji papierowej to tylko niektóre z zalet tego modelu. Organizacje coraz częściej będą poszukiwać wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów z obszaru HR i kadrowo-płacowego zarówno w przypadku jednorazowych zleceń, jak i stałej współpracy. Nie należy jednak zapominać, że wprowadzenie firmy outsourcingowej wymaga jasnej komunikacji z pracownikami, przekazania im informacji odnośnie nowego dostawcy oraz ustalonych zasad współpracy. Autorka jest HR managerem Grupy OEX Contact centers stawiają na wielojęzyczność Multilingual hubs, oferujące wielojęzyczną obsługę klientów, zazwyczaj globalnym firmom, to jeden z elementów sukcesu rozwiniętych contact center. Aby znaleźć się w tym gronie, firma musi zapewnić konkurencyjne warunki jako pracodawca oraz być w stanie odpowiednio przeprowadzić proces rekrutacji pracowników do obsługi wielojęzycznych projektów. Mariusz Odkała Jak wskazuje raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014 przygotowany przez ABSL Polska stała się liderem zatrudnienia w usługach biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział naszego kraju w zatrudnieniu w centrach BPO, ITO, SSC, R&D z kapitałem zagranicznym w tym regionie wynosi aż 40 proc. Tym samym liczba pracowników w Polsce w omawianych centrach wynosi 128 tys. Z jednej strony to imponująca liczba, z drugiej jednak wskazuje na konieczność podnoszenia konkurencyjności tak, aby zapewnić międzynarodowym klientom najwyższą jakość obsługi. A tą można zagwarantować tylko dzięki kompetentnym pracownikom pozyskanym w procesie odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji, a następnie dbając o niski poziom rotacji i wysoki poziom obsługi klienta dzięki stosowaniu odpowiednich standardów pracy. Specyfika wielojęzycznej obsługi klienta wymaga zatrudniania do pracy osób zarówno narodowości polskiej, jak i tych będących obywatelami innych krajów, zamieszkujących lub studiujących w Polsce, z bardzo dobrą znajomością języków obcych. Różnorodność klientów i ich międzynarodowy zasięg działania sprawiają, że do projektów poszukiwane są osoby ze znajomością mniej popularnych w Polsce języków, takich jak: fiński, irlandzki, portugalski, norweski czy flamandzki. Realizowanie projektów w językach niszowych skłania branżę contact center do aktywnych poszukiwań pracowników także poza granicami naszego kraju. Korzystna lokalizacja Polski w Europie to istotny element, dzięki któremu relokacja dla cudzoziemców staje się bardziej interesująca. Wielojęzyczna obsługa klientów to przede wszystkim projekty inboundowe, które skupiają się na customer service czy technical support. Wyszkolone kadry profesjonalnie odpowiadają na zapytania klientów w imieniu reprezentowanych firm, poprzez obsługę projektów wymagających zaangażowania wszystkich kanałów interakcji z klientem, tzw. Multichannel Customer Experience: od obsługi przez telefon, e- -mail, chat, aż po media społecznościowe. Można się spodziewać, że sprzyjający inwestorom klimat w Polsce spowoduje dalszy napływ centrów usług do Polski. Konkurując o klientów, będą one musiały również umiejętnie konkurować o pracowników. To oni, obok wysokich standardów obsługi klienta, odpowiednich procedur wewnętrznych i procesów, są kluczowym czynnikiem sukcesu. Dlatego też równolegle z rozwojem zakresu usług, choćby o coraz bardziej zaawansowane możliwości obsługi za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji jak media społecznościowe, dbałość i podnoszenie standardów w zakresie rekrutacji, a następnie warunków i środowiska pracy, będą jednym z podstawowych elementów konkurencyjności w tej branży. Autor jest prezesem Teleperformance Polska

4 Za osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia outsourcingu personalnego odpowiedzialne są obie strony, ale od sposobu zarządzania relacjami z partnerem zależy czy implementacja rozwiązania przełoży się na zwiększenie wartości biznesowej organizacji. 25 Cztery najczęstsze błędy przy wdrażaniu outsourcingu personalnego Gwałtowne zmiany gospodarcze i niepewność rynkowa zmuszają organizacje do obniżania kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości i wydajności. Receptą stają się rozwiązania z zakresu zarządzania poprzez HR, w tym nowoczesne modele zatrudniania. Andżelika Majewska Należy pamiętać, że przekazanie partnerowi HR obsługi zadań i procesów personalnych, jest działaniem strategicznym, które powoduje przeformułowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Implementacja rozwiązań z zakresu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia optymalizację kosztów, podniesienie efektywności działalności biznesowej i zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Niestety, wiele firm już na etapie przygotowań do wdrożenia outsourcingu personalnego popełnia błędy uniemożliwiające uzyskanie potencjalnych korzyści. zania technologiczne i pełną ochronę danych oraz czy oferowane przez niego rozwiązania są zgodne z przepisami prawa. Pominięcie analizy przedwdrożeniowej i błędy prawne Jednym z najważniejszych etapów wdrożenia outsourcingu jest przygotowanie przez partnera HR gruntownej analizy sytuacji i dążeń organizacji. W ramach tego działania partner HR stawia klientowi liczne pytania, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji, rodzaj usługi (czy jest to pierwsze wdrożenie nowoczesnego modelu zatrudniania, czy przejęcie procesu od innego dostawcy, czy współpraca dwóch dostawców etc.) oraz towarzyszące jej uwarunkowania (np. silna obecność organizacji związkowych), identyfikuje mocne i słabe strony społeczno-ekonomiczne, szanse w obszarze finansowym (np. elastyczna polityka cenowa) i potencjalne zagrożenia formalno-prawne (np. niewykorzystanie potencjału ze względu na legislacyjne niejasności). Zrozumienie warunków i okoliczności towarzyszących projektowi umożliwia partnerowi przewidzenie możliwych scenariuszy i zaproponowanie rozwiązań dopasowanych do sytuacji organizacji. Brak koncentracji dostawcy na długofalowym celu strategicznym Aby wykorzystać tkwiący w outsourcingu personalnym potencjał, powinien on być włączony w strategię biznesową firmy. Specjalistyczna wiedza, szerokie doświadczenie w realizacji najbardziej złożónych projektów z zakresu zarządzania poprzez HR i wnikliwa analiza możliwości i zagrożeń umożliwia partnerowi zaprojektowanie rozwiązań uwzględniających sytuację organizacji, a przede wszystkim ukierunkowanych na osiągnięcie długofalowego celu strategicznego klienta. Na podstawie przeprowadzonej analizy partner HR przygotowuje plan wdrożenia, ustala działania w ramach budżetu i ich harmonogram, wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz jego biznesowych odbiorców. Niewłaściwe zarządzanie relacjami z pracownikami, związkami zawodowymi i dostawcą Każda zmiana w organizacji wywołuje niepokój pracowników, a tym samym związków zawodowych, dlatego kluczem do efektywnego zarządzania relacjami społecznymi jest przygotowanie planu komunikacji oraz podtrzymywanie spójnego przekazu na każdym etapie procesu. Jedynie doświadczony partner HR będzie w stanie przestrzegać ustalonej strategii działania i motywować klienta do konsekwentnego wprowadzania zmian. Im bliższa i dojrzalsza relacja pomiędzy organizacją a podmiotem zewnętrznym, tym lepsze rezultaty wspólnych działań. Jeśli projekt outsourcingowy ma odnieść sukces, konieczne jest traktowanie podmiotu zewnętrznego jako partnera, a nie tylko dostawcy usług. Partnerska współpraca wymaga też pełnej wymiany wiedzy na temat procesu. W takiej relacji partner HR pełni rolę eksperta, który jest w stanie lepiej zaprojektować rozwiązania odpowiadające potrzebom klienta, czuwa nad prawidłowym przebiegiem implementacji na każdym jej etapie, a poprzez analizę uzyskanych wskaźników efektywności (KPI) na bieżąco koryguje działania w celu poprawy wydajności procesu. Natomiast klient odpowiada za konsekwentną realizację ustalonej koncepcji. Pamiętajmy, że za osiągnięcie maksymalnych korzyści z wdrożenia outsourcingu personalnego odpowiedzialne są obie strony, ale od sposobu zarządzania relacjami z partnerem zależy czy implementacja rozwiązania przełoży się na zwiększenie wartości biznesowej organizacji. Autorka jest członkiem zarządu LeasingTeam Sp. z o.o. Wybór nieodpowiedniego partnera Implementacja nowoczesnych modeli zatrudniania jest procesem długofalowym, który wymaga gruntownego przygotowania i zaangażowania zarówno ze strony organizacji, jak i partnera. O sukcesie kontraktu zawsze decydują obie strony, a wejście w taką współpracę wiąże się z przekazaniem podmiotowi zewnętrznemu dużej odpowiedzialności (za ludzi, funkcje, procesy, a nawet efekt końcowy), dlatego tak ważny jest przemyślany wybór partnera biznesowego. Każda firma rozpoczynająca współpracę outsourcingową, zwłaszcza w ramach outsourcingu personalnego, powinna upewnić się czy dany podmiot jest wypłacalny, czy posiada doświadczenie w pracy nad skomplikowanymi projektami (np. uwzględniającymi pracę z firmami o zróżnicowanych strukturach organizacyjnych), czy może zapewnić niezbędne rozwią- Zewnętrzny dział IT opłacalny dla firm Współpraca z firmami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w tym również z firmami specjalizującymi się w obsłudze procesów IT, na stałe wpisała się w strategie biznesowe przedsiębiorstw, przede wszystkich tych największych o globalnym zasięgu. Branża usług szczególnie dynamicznie rozwija się w Polsce. Michał Grabarz Z danych ABSL wynika, że w ponad 470 centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już ponad 130 tys. osób. Jedną ze specjalizacji Polski jest właśnie obsługa projektów z obszaru IT. Jak informuje ubiegłoroczny raport ABSL, 29 proc., czyli największa część pracowników z branży, obsługuje procesy IT. Korzyści z outsourcingu IT Skorzystanie z oferty dostawcy usług IT to jeden ze sposobów umocnienia swojej pozycji biznesowej na rynku. Przewaga modelu outsourcingowego nad korzystaniem z tradycyjnego, wewnętrznego działu IT to przede wszystkim dostęp do know-how doświadczonych specjalistów i technologii, bez konieczności formułowania oddzielnych jednostek w ramach danej organizacji. Należy również pamiętać, że taka współpraca to oszczędność czasu i uwolnienie zasobów, które można zainwestować w zdobywanie przewagi rynkowej poprzez koncentrację na kluczowych kompetencjach swojej firmy. Co więcej, współpraca z dostawcą usług IT to możliwość zwiększenia kontroli i wiedzy nad obsługą tego typu procesów biznesowych firmy. Jak skonstruować umowę? Aby tak było, ważne jest jednak staranne skonstruowanie kontraktu outsourcingowego. Taka umowa powinna zawierać podział zadań między stronami, określać konsekwencje, na wypadek gdyby któryś etap pracy nie został zrealizowany z należytą starannością, a także szczegółowe wytyczne związane z bieżącą współpracą operacyjną. Wdrożenie modelu outsourcingowego jest zazwyczaj poprzedzone gruntowną analizą struktury organizacji klienta oraz określeniem jej potrzeb. Natomiast na kolejnych etapach dotyczy kompleksowego doradztwa w dziedzinie IT. Dobrze wybierz wielkość firmy Dla małych organizacji często pierwszym i naturalny etapem jest stworzenie wewnętrznego działu IT. W wielu przypadkach następnym krokiem jest wybór modelu BPO. Należy jednak podkreślić, że dla zachowania równowagi sił mniejsze firmy powinny wybierać dostawców o zbliżonym, adekwatnym rozmiarze. Co więcej, duże firmy outsourcingowe mogą nawet nie chcieć podjąć takiej współpracy z uwagi na poziom opłacalności dla siebie lub swojego klienta. Z kolei dla mniejszych firm z sektora zwiększanie działania nawet o jedną osobę jest zauważalne i opłacalne. Autor jest dyrektorem ds. usług IT w Infosys BPO Europe

5 26 WHO IS WHO OSOBOWOŚCI WOJCIECH BARTZ EXECUTIVE MANAGER W PAGE PERSONNEL Odpowiada za zespół zajmujący się rekrutacją w sektorze SSC/BPO. Prowadzi projekty rekrutacyjne dla największych światowych marek obecnych w Polsce, a także zajmuje się doradztwem z zakresu HR na rzecz klientów prowadzących działalność lub planujących stworzyć centra usług biznesowych w naszym kraju. Karierę zawodową w Page Personnel rozpoczął w 2011 r. BARTOSZ DZIEWIERSKI DYREKTOR DZIAŁU USŁUG OUTSOURCINGOWYCH QUMAK Z branżą outsourcingu w obszarze IT związany od ponad 10 lat. W tym czasie w kolejnych organizacjach zajmował stanowiska od koordynatora projektu, przez kierownika projektów, do dyrektora działu. Jest ekspertem w dziedzinie outsourcingu personalnego, kompetencyjnego oraz outsourcingu usług IT. W swojej GRZEGORZ DZIK PREZES ZARZĄDU IMPEL Twórca największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz Impel (pośrednio przez PrajJa Ltd). W latach przewodniczący rady nadzorczej Impel, od 5 stycznia 2004 r. prezes jej zarządu. Od 2007 r. przewodniczący rady nadzorczej Vantage Development. Zasiada w radzie nadzorczej TIM. Od 2013 r. członek rady nadzorczej Impel Safety. Aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych. W latach 1998 Od początku specjalizował się w obsłudze sektora SSC/ PBO i już po niespełna siedmiu miesiącach awansował na stanowisko starszego konsultanta. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w polskim oddziale firmy Accenture, gdzie odpowiadał za migrację procesów finansowo-księgowych z Włoch do Polski. W latach w firmie Colgate-Palmolive rozwijał swoje karierze brał udział lub odpowiadał za projekty outsourcingowe dla największych organizacji z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, ubezpieczeń i finansów, e-commerce czy bankowego. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje zarówno kształtowanie modelu świadczonej usługi, negocjowanie wespół z klientem jej zakresu, jak i czuwanie nad samym procesem realizacji oraz rozliczenia. Jest absolwentem m.in. Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z zakresu project managementu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. MAREK GRODZIŃSKI DYREKTOR EUROPEJSKIEJ SIECI CENTRÓW BPO CAPGEMINI, CZŁONEK ZARZĄDU CAPGEMINI POLSKA, WICEPREZES I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ABSL Jest dyrektorem odpowiedzialnym za europejską sieć centrów BPO Capgemini. Do Capgemini dołączył w 2005 r., od 2007 r. jest dyrektorem Centrum BPO w Polsce, a od 2013 r. odpowiada również za pozostałe europejskie jednostki BPO. Sieć zatrudnia obecnie ponad pracowników i świadczy szeroki wachlarz usług dla ponad 30 międzynarodowych klientów. Jego obszary specjalizacji to między innymi: operacje outsourcingowe, międzynarodowe finanse i księgowość oraz zarządzanie projektami. AGNIESZKA JACKOWSKA-DURKACZ DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY INFOSYS BPO POLAND, AVP INFOSYS BPO LTD Od 2010 r. jest dyrektorem zarządzającym Infosys BPO Poland, największej poza granicami Indii filii firmy. Obejmując stanowisko, była pierwszą kobietą tak wysoko postawioną w strukturach Infosys na świecie. W latach jako dyrektor ds. HR na region Europy odegrała kluczową rolę w procesie przekształcenia MAŁGORZATA JASIŃSKA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY HAYS TALENT SOLUTIONS ARTUR KAPACKI PREZES ZARZĄDU TELMON łódzkiego centrum Philips w centrum Infosys BPO Poland. Od momentu objęcia funkcji dyrektora podwoiła liczbę zatrudnionych i aktualnie zarządza zespołem ponad specjalistów realizujących zaawansowane projekty biznesowe z obszaru finansów i księgowości, master data management czy łańcucha dostaw dla Twórca i od grudnia 2010 r. prezes zarządu firmy Telmon, która specjalizuje się w przeprowadzaniu kampanii telesprzedażowo-marketingowych. Telmon ma dziś dwa oddziały w Łodzi i w Toruniu, w których zatrudnionych jest ponad 500 osób. Celem Artura Kapackiego jest stałe powiększanie liczby zatrudnionych oraz partnerów biznesowych. W tym roku Telmon zdobył Gazelę Biznesu, tym samym znajdując się w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. W 2013 r. otrzymał Gwiazdę Outsourcingu. Ma ponad 10-letnie Ma ponad dziewięć lat doświadczenia w rekrutacji. Karierę rozpoczęła w Irlandii, gdzie specjalizowała się w sektorze outsourcingu. Po powrocie do Polski w 2009 r. opowiadała za zbudowanie i wdrożenie rozwiązań RPO dla klientów Hays w regionie CEE. Jako ekspert w zakresie doradztwa personalnego z poziomu zarządu dla organizacji SSC/BPO, reprezentuje Hays jako strategicznego partnera Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Od 2014 r. opowiada także za międzynarodowe centrum rekrutacji w Krakowie dostarczające usługi RPO dla klientów Hays w regionie EMEA. zdolności zawodowe jako analityk, aby następnie dołączyć do zespołu Page Personnel. Urodził się w Szczecinie. Studiował nauki polityczne oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie przeprowadził się do Włoch, by kontynuować naukę na Universita degli Studi di Genova prezes, a od 13 września 2012 r. przewodniczący rady Zachodniej Izby Gospodarczej, fundator Nagrody Gospodarczej Gryf. W latach wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. W 2009 r. powołany na konsula honorowego Ukrainy. Czynny działacz społeczny i charytatywny. Od 2006 r. przewodniczący rady Fundacji Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Czynny inicjator budowy kliniki dla dzieci Przylądek Nadziei. Od 2000 r. członek rady społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2003 r. powołany na członka rady Kolegium Europy Wschodniej. Od 2012 r. przewodniczący rady Fundacji Młoda Gwardia. Laureat nagród i wyróżnień: BYK Sukcesu 2002, Wektor 2005, Laur Białego Tygrysa, Ten, który zmienia polski przemysł. Kawaler Orderu Uśmiechu. Uhonorowany przez Stowarzyszenie Klubu Ludzi Życzliwych Victorią Promotor kultury i sztuki ukraińskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. klientów, m.in. z Anglii, Francji, Niemiec czy Holandii. Jest liderem łódzkiego Chaptera ABSL. Obszary jej specjalizacji obejmują polski i globalny sektor nowoczesnych usług dla biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne oraz procesy integracyjne po przejęciu/fuzji. doświadczenie w pracy w telemarketingu. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek zarządzanie i marketing. W latach pełnił wiele funkcji menedżerskich w branży ubezpieczeniowej i finansowej.

6 OUTSOURCINGU MICHAŁ LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU DIVERSE CONSULTING GROUP TOMASZ MACIEJAK PREZES ZARZĄDU BUSINESS SUPPORT SOLUTION Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (informatyka i ekonometria). Ma tytuł biegłego rewidenta i certyfikowanego audytora wewnętrznego, uczestniczy w prestiżowym programie ACCA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych międzynarodowych ANDŻELIKA MAJEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU LEASINGTEAM Współzałożycielka grupy kapitałowej LeasingTeam największej na rynku HR firmy doradczej wyłącznie z polskim kapitałem, która zajmuje 6. miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży w Polsce. Zarządza spółką, która jest kreatorem polskiego rynku zarządzania poprzez HR, realizując strategiczne projekty z zakresu efektywnego HRM dla największych organizacji. Rozwija polski rynek zarządzania poprzez HR, opracowując strategie i nadzorując realizację najbardziej złożonych projektów na rynku. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych modeli zatrudniania, które długofalowo zwiększają wartość biznesową organizacji. Nowo zatrudnionym pracownikom zaszczepia swoją ideę: firm audytorskich, a także pracując w Grupie Pelion początkowo na stanowisku audytora wewnętrznego w PGF SA, a następnie wiceprezesa zarządu ds. finansowych UAB NFG. W latach był związany z Genpact jednym z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach. Związana z Mazars od 1995 r. Biegły rewident, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Accountancy & Taxes Master Club; absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej różnych podmiotów, głównie prawa handlowego. Posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSSF) potwierdzoną Polskim Dyplomem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dziedzinie Absolwent informatyki ze specjalizacją w projektowaniu baz danych w WSISiZ; studiów podyplomowych z marketingu i zarządzania na AH oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi w WSZ w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie Imetria, gdzie był odpowiedzialny za realizację badań w projektach IT. Zajmował się nie tylko rekrutacjami technicznymi do swojej firmy, lecz technicznym wsparciem klientów przy aplikacjach. Jego pasją stała się rekrutacja i chcąc pogłębiać umiejętności w tym obszarze, dołączył do firmy Hubert Mozes & Partners, gdzie pełnił funkcję senior IT consultant i odpowiadał za pozyskiwanie klientów i dostarczanie wyspecjalizowanych inżynierów informatyków. Jego najsilniejszą cechą było łączenie dogłębnej weryfikacji technicznej kandydata z umiejętnością oceny miękkich kompetencji człowieka. Potem senior consultant w CVO. Jako prezes zarządu DiverseCG poprowadził spółkę od małej, polskiej firmy do dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, z którym liczą się najwięksi na rynku. W 2009 r. rozszerzył portfolio usług firmy o outsourcing kadr IT, realizując projekty w kraju i za granicą. W 2013 r. uplasował się na 19. miejscu w rankingu TOP 500 Menedżerów Polski. najważniejsze jest powodzenie projektu. W ten sposób tworzy organizację ukierunkowaną na osiąganie strategicznych celów stawianych sobie przez klientów grupy. Absolwentka Executive Euro MBA w Maastricht. Swoje umiejętności doskonali w IESE Bussines School w Barcelonie. Prywatnie jest pasjonatką nurkowania. 27 Uważa, że globalne zmiany w dzisiejszych czasach wymuszają stosowanie efektywnych narzędzi zorientowanych na klienta i jego potrzeby. Zmianę i elastyczność traktuje jako nieodłączną część w procesie zarządzania, prowadzenia biznesu, co stanowi szansę na rozwój i usprawnienia. MONIKA NOWECKA PARTNER MAZARS, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DZIAŁEM USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWO-PŁACOWYCH MARIUSZ ODKAŁA PREZES ZARZĄDU W TELEPERFORMANCE POLSKA Doświadczony menedżer (MBA) z licznymi sukcesami w branżach outsourcingu, e-commerce, telekomunikacji i przemysłu morskiego. Zdobył bogate doświadczenie w sprzedaży i marketingu usług, a także, pełniąc funkcje zarządcze, w prowadzeniu i rozwoju wielonarodowych struktur przedsiębiorstw w Polsce, Austrii oraz Niemczech. Obecnie jego głównym celem jest dalszy rozwój Teleperformance w Polsce poprzez realizowanie KATARZYNA PLUCIŃSKA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa pracy, teoretyk, praktyk, rozliczeniowiec. Od 1999 r. związana z branżą HR, głównie z tzw. twardym HR. Karierę rozpoczynała jako asystentka, mając potem możliwość MIKOŁAJ PLUCIŃSKI DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PREZES ZARZĄDU TMF POLAND Absolwent elitarnej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej j.v. University of Strathclyde w Glasgow, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskał tytuły Mastère Spècialisè Banque at Ingénierie Financière Toulouse Business School. Uczestniczył w programie MBA Franklin University. Zdobywał doświadczenie w dziale finansowym w Unilever. Jako konsultant w Ernst & Young doradzał największym światowym korporacjom. Do TMF Poland dołączył w 2000 r., otwierając małe biuro w Katowicach. W ciągu pięciu lat oddział zwiększył zatrudnienie z 5 do 35 osób. Od 2006 r. powołany na poznania wszystkich szczebli specjalizacji przez specjalistę ds. kadr i płac, kierownika zespołu, aż po dyrektora zarządzającego. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu kadr i płac. Kieruje projektami z zakresu elastycznych i profesjonalnych rozwiązań outsourcingu kadrowo-płacowego dla klientów polskich i wielojęzycznych projektów w zakresie wielokanałowej obsługi klienta, otwieranie nowych oddziałów firmy i promocję usług obsługi klienta poprzez media społecznościowe. członka zarządu, a od 2011 r. prezes zarządu i dyrektor zarządzający. Uczestniczył w projektach fuzji i przejęć dla klientów i akwizycji TMF. Dzięki jego profesjonalizmowi i pozytywnemu podejściu firma zyskała lojalnych pracowników i klientów. Obecnie TMF Poland zatrudnia ponad 150 osób. znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (opartym na programie dyplomu ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości. z różnych branż. Wspólnie z zespołem ekspertów dostarcza elastyczne rozwiązania klientom zatrudniającym od kilku do kilku tysięcy pracowników. Jakość świadczonych przez firmę usług została potwierdzona nadaniem Godła Firmy Przyjaznej Klientowi.

7 28 WHO IS WHO OSOBOWOŚCI OUTSOURCINGU ALEX REMEZ PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY XEROX POLSKA PIOTR REZNAR DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SITEL POLSKA Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA na University of Nebraska w USA. Z Accenture związany od 1999 r. Karierę rozpoczynał w dziale consultingu, świadcząc usługi dla sektora finansowego. Uczestniczył wówczas m.in. w projektach dla Menedżer, konsultant, biznesmen. Od ponad 12 lat z sukcesami zarządza kilkusetosobowymi, wielopoziomowymi strukturami obsługi klienta. Pracował m.in. jako dyrektor operacyjny w Teleperformance. Był również prezesem zarządu Call Center Poland, szefem pięciu spółek platformy Call Center holdingu Internet Group. Prowadził projekty doradcze w zakresie strategii, optymalizacji kosztów, usprawnienia procesów w działach obsługi klienta w firmach z branży finansowej, FMCG, jak i outsourcingu. Stawia na rozwój własny oraz współpracowników. Wierzy w ludzi i ich potencjał, który z kolei jest fundamentem prężnego działania i rozwoju każdej firmy. Obecnie z powodzeniem zarządza, mającym prawie KONRAD ROCHALSKI PREZES ZARZĄDU OEX, ARCHIDOC, VOICE CONTACT CENTER największych polskich banków. W 2007 r. został dyrektorem Accenture Delivery Center Polska głównego ośrodka technologicznego Accenture w Polsce zlokalizowanego w Łodzi. Realizowane są w nim projekty dla największych polskich i zagranicznych firm Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, logistyki oraz sprzedaży. Cele, jakie sobie wyznaczył jako prezes, obejmują: umocnienie pozycji Xerox na polskim rynku w obszarze usługowym i produktowym przez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w ramach sieci partnerskiej. Do polskiego oddziału Xerox dołączył 12 marca 2014 r. Jednak z firmą związany jest od 2003 r. Zajmował wówczas stanowisko HR&operations director w Xerox Izrael. Wcześniej pełnił szereg funkcji kierowniczych związanych ze sprzedażą i logistyką w Izraelu i na Ukrainie. W latach był dyrektorem generalnym Xerox Izrael. Przed rozpoczęciem współpracy z Xerox Polska jako prezes zarządu, przez trzy lata zajmował analogiczne stanowisko w regionie Ukrainy i Kaukazu. Z branżą nowoczesnych usług biznesowych związany od 1999 r. Współtworzył, a od 2011 r. kieruje Grupą OEX, jedną z największych polskich firm na rynku BPO. Od 2009 r. zarządza spółką ArchiDoc, liderem w obszarze back-office i document management. Od 2014 r. zajmuje także stanowisko prezesa zarządu we wchodzącej w skład Grupy OEX spółce Voice Contact Center. W latach wcześniejszych pełnił funkcję prezesa Inforsys, największego krajowego gracza na rynku obsługi korespondencji masowej. Wcześniej odpowiadał za sprzedaż i marketing w firmie Arcus, integrującej procesy związane z obiegiem informacji. Budował także ofertę usług z zakresu departamentowego zarządzania drukiem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów w Toshibie. Jest autorem licznych publikacji eksperckich z zakresu usług biznesowych. Ukończył Szkołę tysiąc pracowników, polskim oddziałem firmy SI- TEL, która jest jednym z największych na świecie dostawców usług outsourcingu w obsłudze klienta. Ostatnio uznany za jedną z osób, które w 2014 r. wywarły znaczący wpływ na rozwój branży outsourcingowej. Jego zainteresowania to: makroekonomia, podróże, siatkówka i szachy. WITOLD ROGOWSKI DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY ACCENTURE W POLSCE, DYREKTOR ACCENTURE DELIVERY CENTER POLSKA Związana z firmą od 2007 r. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Ekspert w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym dorobkiem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. W Grant Thornton odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa z sektora bankowego, technologii telekomunikacyjnych i e-commerce. W grudniu 2014 r. awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego Accenture w Polsce. Prywatnie jest mieszkańcem Łodzi i entuzjastą rozwoju biznesu w tym mieście. MONIKA SMULEWICZ DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY OUTSOURCINGIEM RACHUNKOWOŚCI, KADR I PŁAC W GRANT THORNTON JANUSZ TOMICZEK PREZES ZARZĄDU ALFAVOX Firma, którą zarządza, projektuje, wdraża i integruje systemy informatyczne, m.in. dla bankowości i finansów, outsourcingu call/contact center, biur obsługi klienta, energetyki i gazownictwa, a także placówek medycznych oraz działów help desk. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizowania projektów teleinformatycznych oraz zarządzania wieloosobowymi zespołami. Był odpowiedzialny za kreowanie rozwiązań, weryfikowanie potrzeb rynku, wspieranie procesów sprzedażowych i presale owych, w tym także udział w pracach R&D w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Obecnie jest odpowiedzialny za wizję i rozwój firmy Alfavox, strategię sprzedażową i marketingową, rozwój kanału sprzedażowego oraz komunikację z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Alfavox jest wyróżniany za profesjonalizm, rzetelność oraz innowacyjność i może poszczycić się wieloma nagrodami. Ostatnio firma odebrała Złoty Medal QI w kategorii QI Product za alfa Video Contact Center. Pochodzi z Mikołajewa na Ukrainie, skąd przeprowadził się do Izraela w 1992 r. Jest absolwentem rachunkowości i ekonomii Institute of Advanced Studies w Mikołajewie. Posiada także tytuł magistra nauk inżynierii okrętowej, który uzyskał na Nikolayev Institute of Marine Technology na Ukrainie. Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe EMBA. W czasie wolnym lubi aktywność fizyczną, rajdy na motocyklu enduro, nurkowanie, jazdę na nartach oraz wyprawy na jednośladzie. Interesuje się także historią, podróżami (najchętniej motocyklowymi), zarządzaniem i szeroko pojętym biznesem. nad realizacją kilkuset kontraktów i pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Jej znakiem rozpoznawczym jest silne nastawienie na trwałe relacje z klientami, oparte o wzajemny szacunek oraz najwyższą staranność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby biznesu.

8 73 Solidny outsourcing masz to jak w banku! W największych instytucjach finansowych świata, zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi, specjaliści IT stanowią nawet jedną trzecią zasobów ludzkich. Funkcjonowanie sektora bankowego jest ściśle uzależnione od dojrzałości struktur IT w poszczególnych organizacjach. To sprawia, że popularność usług outsourcingowych rośnie, ale wraz z nią pojawiają się obawy: jak skutecznie wyeliminować trudności i w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje outsourcing IT? Damian Kyć Zmiany, jakie wymusza rynek zarówno ze strony krajowych, jak i międzynarodowych regulatorów, innowacje usługowe i procesowe wprowadzane przez konkurencję czy rosnące oczekiwania klientów, dotyczące dostępu i pełnej możliwości zarządzania portfelami zawsze i wszędzie, powodują, że instytucje sektora bankowego nie mogą sobie pozwolić na najmniejsze bagatelizowanie znaczenia rozwiązań IT. Z drugiej strony, działalność IT nie jest core owym biznesem banków i nigdy nie będzie. Rozwiązania technologiczne stanowią jedynie najważniejszą podporę prowadzenia biznesu, bez której cały system bankowy przestałby funkcjonować. świadczenie przy wdrażaniu różnego typu projektów, dobre praktyki czy lessons learnt. Sektor bankowy jest specyficznym obszarem IT i trudno jest przenieść tu dobre praktyki czy doświadczenie nabyte w innych branżach. Najbardziej cenionymi specjalistami na rynku są osoby, które miały możliwość realizacji podob- Elastyczne modele współpracy Outsourcing z doświadczonym, dojrzałym dostawcą ma jeszcze jedną zaletę. Firma taka oferuje modele współpracy wypracowane na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku. Bank może wybrać najbardziej optymalny dla niego model usług: od prostego staffingu, Najważniejsze argumenty Dziesiątki a czasem setki systemów IT, o które oparta jest codzienna działalność danego banku, budowane i wdrażane na przestrzeni lat, wymagają wsparcia doświadczonych konsultantów IT, specjalizujących się w różnych, często oryginalnych technologiach. Bank jako organizacja często nie jest w stanie zapewnić sobie takich zasobów ani własnymi siłami (działania rekrutacyjne) ani we własnym zakresie (wewnętrzny dział IT). Argumentów przemawiających za outsourcingiem tych usług jest bardzo wiele, ale najważniejsze to obniżenie kosztów stałych czy elastyczność w postaci natychmiastowej redukcji zasobów ludzkich w trudnych czasach. Jednak zawsze korzystając z usług dostawców trzeba przestrzegać podstaw, które dają gwarancję, że model biznesowy oparty na outsourcingu będzie kluczem do efektywnego rozwoju każdej instytucji bankowej w Polsce. Dostęp do najlepszych specjalistów IT Mnogość technologii, narzędzi informatycznych czy oryginalnych kompetencji powoduje, że banki nie są w stanie skutecznie oraz w akceptowalnych ramach czasowych zatrudnić odpowiednich specjalistów do wszystkich projektów. I tu kluczowy jest wybór solidnego, doświadczonego partnera, który będzie w stanie zapewnić dostępność konsultantów w odpowiednim czasie, z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. Tylko taki partner posiada zasoby organizacyjne i ludzkie, które stanowią idealne uzupełnienie wewnętrznych zasobów IT. Jednym z determinantów określających poziom usług jest gwarancja jakości pracy i wiedzy konsultantów. Zaawansowane, wieloetapowe procesy rekrutacyjne w obszarze miękkim i technicznym, doświadczenie nabyte w setkach projektów, dostęp pracowników do wiedzy w zakresie najnowszych technologii oraz biznesu, szkolenia, warsztaty czy konferencje tematyczne powodują, że model oparty na outsourcingu usług IT podnosi gwarancję powodzenia każdej inicjatywy w instytucji finansowej. Know-how Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przyszły sukces projektów realizowanych przez banki jest know-how, na które składa się do- nych przedsięwzięć w innych bankach funkcjonujących w Polsce i na świecie. Osoby z takim doświadczeniem są w stanie na samym wstępie maksymalnie ograniczyć ryzyka związane z realizacją projektu. Naturalne jest także, że zewnętrzni konsultanci przekazują swoją wiedzę pracownikom banku, a przez to przyczyniają się do poszerzania ich horyzontów oraz zdobywania kolejnych doświadczeń. Ważne jest to zwłaszcza w nowych rozwiązaniach, kiedy bank nie jest w stanie znaleźć oczekiwanych kompetencji we własnych strukturach. Specjalista pracujący od kilku lat w jednym banku posiada olbrzymią wiedzę na temat systemów w nim funkcjonujących, jednak nie ma doświadczeń osoby, która wdrażała podobne rozwiązania w szeregu instytucji bankowych czy też śledzi najnowsze trendy. Szyny integracyjne, modelowanie procesów BPM, wdrażanie nowych rekomendacji czy rozwiązania mobilne mogą stanowić wyzwanie dla każdej instytucji finansowej. Podejście do projektu bez niezbędnego doświadczenia praktycznego może narażać bank na wysokie ryzyko niepowodzenia. outsoursując jednego lub kilku specjalistów o określonych kompetencjach, którzy czasowo wspierają zespół, aż do zaawansowanego team leasingu czy usług zarządzanych, w których firma wspiera bank całym zespołem doświadczonych konsultantów, stworzonym specjalnie dla klienta. Konsultanci są angażowani na czas trwania projektu, bez konieczności wiązania się z bankiem długoterminową współpracą, ale z możliwością jej przedłużenia. Dzięki temu instytucja finansowa nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztu utrzymania konsultantów po zakończonym projekcie, jak ma to miejsce w przypadku pracowników. Elastyczność, jaką oferują firmy outsourcingowe w zakresie długości i formy współpracy, pozwala odbiorcom usług płynnie zarządzać projektami bez konieczności wstrzymywania etapów projektów bądź podejmowania działań doraźnych ad hoc. Elastyczność ta powoduje także, że zespół i prowadzone projekty można zgodnie z wolą klienta szybko powiększać. Autor pracuje jako financial services business unit director w firmie Sii Wrocław Przyszłość to ciągłe doskonalenie Niewątpliwie u podstaw decyzji o wprowadzeniu outsourcingu leżą kwestie związane z możliwością ograniczenia kosztów poszczególnych procesów biznesowych. Jednak jak wskazują tendencje zauważalne w ostatnich latach, optymalizacja kosztów nie może być związana z pogorszeniem się jakości świadczonych usług. Klienci wymagają, by obszary powierzone wyspecjalizowanym firmom outsourcingowym funkcjonowały na najwyższym możliwym poziomie a to wymaga doświadczenia i zaplecza gwarantującego ciągłość usługi. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, które zdecydowały się na outsourcing procesów logistycznych lub produkcyjnych. Krzysztof Konieczny Na szczęście czasy, w których outsourcing kojarzony był jedynie z obniżeniem kosztów, mamy zdecydowanie za sobą. Oczywiście redukcja kosztów operacyjnych jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, jednak nasi klienci oczekują także wartości dodanej, czegoś więcej niż tylko dostarczenia pracowników. Dla świadomego klienta liczy się wysoki standard usług i specjalizacja. Wysoka jakość i bezpieczeństwo Dlatego w Seito postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Jest to możliwe ze względu na specyficzną kulturę organizacyjną spółki, pozwalającą na wdrażanie jednakowych standardów pracy we wszystkich oddziałach. Cechą charakterystyczną dla Seito jest struktura organizacyjna, w której wszyscy pracownicy mają realny wpływ na rozwój i warunki pracy. Dzięki wdrożonym narzędziom Lean Management oraz regularnie organizowanym sesjom Kaizen możliwe jest nieustanne doskonalenie procesów, a jednocześnie pracownicy są zmotywowani do zgłaszania propozycji usprawnień. Sytuację tę potęguje fakt, że ocenie nie podlega tu wydajność pracy. Jedynie dzięki naciskowi kładzionemu na jakość i bezpieczeństwo wydajność wzrasta automatycznie niekiedy nawet o 30 proc. podczas pierwszych miesięcy współpracy z klientem. Klucz do rozwoju branży Zakładamy, że w przyszłości oczekiwania wobec firm świadczących usługi outsourcingowe będą się zwiększały, dlatego staramy się je wyprzedzać. Obecnie rozbudowaliśmy program do zarządzania procesami. Jest to nowatorskie narzędzie kompleksowo wspierające budowanie kultury organizacyjnej, zawierające moduły normowania procesów pracy, rekrutacji, zarządzania bezpieczeństwem i jakością procesów, moduł oceny i rozwoju pracownika oraz TPM w obszarze maszyn i urządzeń. Nasze bogate doświadczenie pozwala na kształtowanie usługi w sposób gwarantujący jej modelowe wdrożenie przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec specyficznych potrzeb klienta. Przyszłość outsourcingu widzimy w coraz szerszej optymalizacji procesów i doskonaleniu to klucz do rozwoju branży. Autor jest wiceprezesem zarządu, dyrektorem operacyjnym SEITO Polska

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2013 TRENDY NA RYNKU PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie 03 O Hays 04 Administracja 06 Bankowość 08 Budownictwo 10 Energetyka 12 Farmacja 14 Finanse i Księgowość 16 IT i Telekomunikacja 18 Marketing

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo