spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl"

Transkrypt

1 spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka 5 Zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka 5 Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej 5 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 6 Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko procesy systemy zasoby 6 Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 6 Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia kultura bezpieczeństwo etyka 7 Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania 7 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 7 Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa 8 Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej 8 Przedsiębiorstwo turystyczne 8 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie 9 Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia, część 2 9 Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy 9 Zarządzanie przedsiębiorstwem 10 Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać 10 Zarządzanie międzynarodowe 10 Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 11 Zarządzanie relacjami w usługach 11 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 11 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne 12 Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy 12 Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 12 Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa 13 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych 13 Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa 14 Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku 14 Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu 14 Zarys strategii rozwoju przemysłu 15 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania 15 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji 15 Projektowanie systemów zarządzania 16 Metody projektowania systemów zarządzania 16 Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean 16 Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia 17 Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej 17 Strategiczne myślenie w firmie 17 Doskonalenie strumienia wartości 18 Leksykon zarządzania 18 Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja 18 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 19 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 19 Zarządzanie zasobami ludzkimi Kompetencje a sukces zarządzania organizacją 20 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników 20 Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy 21 Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się 21 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy 22 2

2 spis treści Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji 22 Pozyskiwanie i dobór personelu: kształtowanie zatrudnienia w organizacji 23 Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje 23 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej 24 Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji 25 Kierowanie zespołem projektowym 25 Kierownik w organizacji 25 Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia 26 Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery 26 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich 27 Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne 27 Logistyka Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian 28 Zintegrowane łańcuchy transportowe 28 Logistyka miejska. Koncepcje systemy rozwiązania 28 E-management Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu 29 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 29 Systemy biznesu elektronicznego 29 Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 30 ARIS w modelowaniu procesów biznesu 30 W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce 30 Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń 30 Gospodarka oparta na wiedzy Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą 31 Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 31 Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia 32 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę 32 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy 32 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw 33 Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy 33 Marketing Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka 34 Promocja. Nowoczesne środki i formy 34 Multimedia w biznesie 34 Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska 35 Marketing w organizacjach non-profit 35 Marketing w enklawach finansowych 35 Nowy marketing w internecie 36 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku 36 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem 37 Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje 37 Marketing business to business 37 Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy 37 Marketing w firmie przyszłości 38 Marketing B2B w praktyce gospodarczej 38 Marketingowe badania bezpośrednie zastosowania 38 Marketing sukcesu partnering 38 Wielki biznes Niczego nie żałuję. Wspomnienia 39 Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie 39 katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów Redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski Wiesław Matwiejczuk ISBN Cena 59 zł. Format B5, str. 350 Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 312 W publikacji skoncentrowano się na wynikających z potrzeb praktyki gospodarczej problemach: doskonalenia organizacji i procesu zarządzania podnoszenia konkurencyjności organizacji wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi usprawniających zarządzanie zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu. Książka jest adresowana do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, do pracowników naukowych i studentów. Autorzy zaprezentowali kierunki rozwoju i wpływ technologii na gospodarkę w aspekcie osiągania przez polskie przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych. Przedstawiono informacje z zakresu techniki i technologii zapoczątkowanej w XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik informacyjnych, inaczej technologii informatycznych. Omówiono przemysły wysokiej techniki oraz rozwój badań naukowych. Przedstawiono ich wpływ na kształtowanie nowych produktów i wdrażanie nowych technologii. Zwrócono szczególną uwagę na procesy innowacyjne: innowacje w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania; określono również rozmiary luki technologicznej. 4

4 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka Ryszard Żuber ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 232 Autor omawia wyniki badań dotyczących barier rozwoju firmy, źródeł finansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transferu technologii i jej wdrażania. Zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka Marek Bugdol ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 348 Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej Maciej Urbaniak ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 504 Monografia przewodnik dla tych, którzy chcą systemowo budować przyszłość firmy opartej na założeniach ciągłego doskonalenia organizacji w celu sprostania rosnącym wymaganiom klienta. To kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania, cenna pomoc dla firm wdrażających i doskonalących systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Praktyczne przykłady, oparte na stosowanych rozwiązaniach, niewątpliwie pomagają czytelnikowi w przyswojeniu przekazywanej w tej publikacji cennej wiedzy menedżerskiej. Książka wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym omówieniem aktualnych uregulowań prawnych. W książce omówiono teorię i sposoby podejścia do zagadnienia jakości oraz problematykę wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnie z modelem Europejskiej Fundacji ds. Zarządzania Jakością EFQM i wyprowadzonej z niego metody CAF (Common Assessment Framework). Przedstawiono też metody pomiaru jakości. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie w przedsiębiorstwie Środowisko procesy systemy zasoby Redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik- -Augustyniak ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 551 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Autorzy prezentują spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Zaprezentowano akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi, odniesiono się do podpisu elektronicznego i Infrastruktury Klucza Publicznego. Przedstawiono przykładowy obieg kilkunastu elektronicznych dokumentów biznesowych w systemie zarządzania dokumentami. Opracowanie adresowane do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Nawiązuje do treści standardów kształcenia. Omawiono w niej m.in. zagadnienia: środowiska i uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa; procesów i systemów zarządzania przedsiębiorstwem; zasobów przedsiębiorstwa. Zalety to prosta struktura pracy i przystępny język i liczne przykłady. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie Praca zbiorowa pod redakcją Marka Brzezińskiego ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 312 W książce przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne uwarunkowania procesów produkcyjnych oraz możliwości wykorzystania zasobów. Omówiono m.in. problemy odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, jego restrukturyzacji i przekształceń własnościowych oraz zmiany następujące pod wpływem globalizacji. 6

6 zarządzanie strategie i systemy Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją Ekonomia kultura bezpieczeństwo etyka Stanisław Galata ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 302 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej Klemens P. Białecki, Tadeusz T. Kaczmarek ISBN Cena 58 zł. Format B5, str. 309 Publikacja odznacza się wieloaspektowym, oryginalnym podejściem do zagadnień zarządzania. Po prezentacji prekursorskich rozwiązań teoretyków i praktyków omówiono problematykę przewidywanych zmian w obszarach zasobów, metod, środków w organizacjach oraz specyficznych cech jednostek. Przykłady konkretnych rozwiązań ilustrują rozważania autora. Decyzje i zmiany w organizacji W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania Józef Penc ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 312 Przedsiębiorcy znajdą w tej książce wskazówki: co i jak należy robić, aby osiągnąć sukces, prowadząc działalność eksportową w warunkach globalizacji rynków. Omówiono konsekwencje decyzji o samodzielnej działalności eksportowej, sposoby gromadzenia informacji o nabywcach, pośrednikach i organizacjach wspierających działalność eksportową, opracowanie oferty eksportowej i działania promocyjne. Szczególnie interesująca jest część poświęcona analizie klauzul i form kontraktów. W załączniku zamieszczono wzory umów. Książka zawiera refleksje nad procesami podejmowania decyzji w zarządzaniu, analizę barier utrudniających racjonalne decydowanie, omawia też specyfikę narzędzi wspomagających procesy decyzyjne. Wskazuje profesjonalne metody zarządzania, ścieżki dochodzenia do racjonalnych decyzji, uwarunkowania trafnego wyboru kierunku działania z dostępnych alternatyw. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej Redaktorzy naukowi Andrzej Chochowski Franciszek Krawiec ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 359 Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa Marian Gorynia, Bożena Jankowska ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 228 Klaster przemysłowy (grono, wiązka przemysłowa, lokalny system produkcyjny) to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie zasobów pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną. Konstrukcja i treść monografii zostały podporządkowane odpowiedziom na pytania na jakich podstawach i w jaki sposób klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację uczestniczących w nich firm. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu, przeprowadzili badania polskich przedsiębiorstw z trzech klastrów. Przedmiotem rozważań są: liberalizacja rynku energii elektrycznej, stan i kierunki transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, prognozowanie zapotrzebowania, koncepcja i metody planowania rozwoju energetyki. W części drugiej przedstawiono zagadnienia małej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej i słonecznej, energii geotermicznej oraz biomasy. Przedsiębiorstwo turystyczne Redakcja naukowa Andrzej Rapacz ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 280 Książka stanowi kompendium wiedzy systematyzujące zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Autor wyjaśnił istotę i zakres działalności przedsiębiorstw turystycznych, oferując jednocześnie pomoc w opanowaniu wiedzy o podstawach prawnych działalności tych podmiotów oraz kluczowych obszarach ich aktywności. 8

8 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie Krzysztof Janasz Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Katarzyna Szopik ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 320 Książka stanowi wnikliwe i wartościowe studium koncepcji zarządzania strategicznego: podstawowych zasad formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, metod analizy strategicznej oraz zagadnień niepewności i ryzyka w zarządzaniu strategicznym. Tę szeroką problematykę o kapitalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa przedstawiono wyczerpująco. Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia, część 2 Bolesław Budzisz Wiesław Urban Anna Wasiluk ISBN Rok wydania 2006 Cena 35 zł. Format B5, str. 144 Sztuka zarządzania organizacjami Zasoby, sposoby, perspektywy Stanisław Galata ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 230 W pracy przedstawiono uwarunkowania zarządzania traktowanego jako sztuka pozyskiwania i wykorzystywania szeroko rozumianych zasobów. Zawarto charakterystykę najistotniejszych dla organizacji problemów. Na podstawie analizy fundamentalnych osiągnięć poprzedzających nas pokoleń uczonych wytypowano i scharakteryzowano czynniki, które określają zarządzanie jako sztukę w ujęciu całościowym. W takim rozumieniu regulatorem funkcjonujących i tworzonych systemów jest człowiek. Każda organizacja powstaje, funkcjonuje i upada w konkretnych warunkach, ale oprócz ogólnych charakterystyk posiada cechy tylko sobie właściwe. Autorzy skoncentrowali się na problematyce przewodzenia w nowoczesnych firmach, roli informacji w zarządzaniu, zmian w przedsiębiorstwie, benchmarchingu. Omówiono zagadnienia jakości w usługach, zastosowań systemów Six Sigma, metody pobudzania kreatywności pracowników oraz controllingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem Pokonać kryzys i wygrać Bogdan Nogalski Henryk Macinkiewicz ISBN Rok wydania 2004 Cena 35 zł. Format B5, str. 120 Zarządzanie przedsiębiorstwem Wydanie II Redakcja naukowa Marian Strużycki ISBN Rok wydania 2004 Cena 65 zł. Format B5, str. 448 Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jest w podręczniku jako główny proces gospodarczy, fundament mikroekonomii; działalność ta służy nie tylko budowaniu podstaw rozwojowych, ale także wpływa na makroekonomiczne procesy gospodarcze, przejawiające się w dynamice wzrostu, korzystnych zmianach strukturalnych, koniunkturze gospodarczej i konkurencyjności. Problematyka książki obejmuje uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstwa i jego orientacje przystosowawcze, systematykę funkcji, ról i narzędzi nawiązującą do analizy podstawowych procesów zarządczych oraz omówienie specyfiki procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie antykryzysowe nie polega na reanimacji bankrutów ani gospodarowaniu masą upadłościową. Istotą pokonywania kryzysu są działania na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dlaczego jedne przedsiębiorstwa mają szansę na sanację, a inne nie? Co trzeba robić, aby naprawa przedsiębiorstwa była udana? Jak mierzyć zmiany w pokonywaniu kryzysu? Zarządzanie międzynarodowe Małgorzata Rozkwitalaska ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 438 Autorka odpowiada na newralgiczne pytania: Czym jest zarządzanie międzynarodowe? Na jakie aspekty otoczenia muszą zwrócić uwagę menedżerowie odpowiedzialni za operacje zagraniczne? Jak powstają przedsiębiorstwa transnarodowe? Co jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu działalnością międzynarodową? Czym jest strategia międzynarodowa? 10

10 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie relacjami w usługach Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Rogozińskiego ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 232 Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Pod redakcją naukową Wiesława Kowalczewskiego i Joanicjusza Nazarki ISBN Rok wydania 2006 Cena 38 zł. Format B5, str. 216 W książce przedstawiono instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Omówiono klasyfikację instrumentów zarządzania oraz dokonano przeglądu współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie informacji jako instrumentu wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, problematykę zarządzania finansami w firmie oraz instrumenty prawne w zarządzaniu organizacją gospodarczą. Książkę tę można traktować jako wprowadzenie do problematyki zarządzania w nowej gospodarce sieci (the network economy). Autorzy skupiają uwagę na specyfice relacji w usługach jako takich, relacjach klient klient oraz stosunków przedsiębiorstw usługowych do otoczenia. Analizują pojęcie usługi oraz różnice między marketingiem wewnętrznym a zewnętrznym. Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw Elżbieta Gąsiorowska ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 228 W książce przeprowadzono analizę problematyki zarządzania decyzjami małych przedsiębiorstw dokonujących zakupów na rynku instytucjonalnym (B2B) w sytuacji konkurencyjnej. Znajomość tych zagadnień wywiera wpływ na prawidłowe funkcjonowanie drobnego biznesu, którego udział w gospodarce każdego rozwijającego się kraju jest niezwykle istotny. katalog wydawniczy 2008/

11 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy Robert Stalmach ISBN X Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 248 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, wydanie trzecie rozszerzone Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 395 W gospodarce globalnej zarządzanie ryzykiem zajęło niezwykle ważne miejsce. Menedżerowie są codziennie konfrontowani z ryzykiem; muszą każdego dnia rozwiązywać skomplikowane problemy. Książka prezentuje dojrzałą koncepcję nowego interdyscyplinarnego ujęcia problematyki zarządzania ryzykiem. Autor adresuje ją do menedżerów firm produkcyjnych i handlowych, a także do prawników, polityków, urzędników, dziennikarzy i studentów. Z pewnością pozwoli ona zrozumieć zawiłości nowej globalnej gospodarki XXI wieku. Zaletą książki jest to, że w zrozumiały sposób przedstawia problematykę ryzyka i proponuje odpowiednie narzędzia do zarządzania nim. Głównym celem publikacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie teoretyczno-empirycznego modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy i jego związków z modelem korzyści pozostałych interesariuszy oraz określenie sposobów aplikacji polityki maksymalizowania korzyści akcjonariuszy w praktyce gospodarczej. Pokazano też empiryczną bazę podstawę wnioskowań i analiz. Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Adam Peszko ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 256 W książce określono podstawowe kierunki doskonalenia polskiego systemu nadzoru korporacyjnego na podstawie analizy zachowań badanych rad nadzorczych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Autor dokonał przeglądu występujących w teorii i praktyce gospodarczej typowych, modelowych rozwiązań kształtowania nadzoru korporacyjnego. 12

12 zarządzanie strategie i systemy Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych Krzysztof Sowa ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 208 Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert ISBN Cena 28 zł. Format A5, str. 96 Podstawowym celem książki jest określenie wpływu rozmaitych form, struktur i wymiarów globalizacji na konkurencyjność korporacji ponadnarodowych. Publikacja umożliwia poznanie specyfiki działalności i strategii biznesowych korporacji ponadnarodowych, dominujących nie tylko w gospodarce światowej. Spółki i oddziały korporacji ponadnarodowych stanowią najważniejszą grupę przedsiębiorstw w Polsce, a ich wpływ na życie wielu Polaków jest niepodważalny. Ze względu na wzrastającą rolę korporacji ponadnarodowych w gospodarce światowej zrozumienie różnych aspektów ich działalności ma ogromne znaczenie dla praktyki życia gospodarczego. W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności. Autorzy wyjaśniają, czym jest odnowa strategiczna przedsiębiorstwa, jak ją przeprowadzić oraz jakie są doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Punkt wyjścia stanowi zwrot strategiczny w polskich przedsiębiorstwach po akcesji 1 maja 2004 roku do struktur Unii Europejskiej. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych wyższych lat studiów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz menedżerów wyższych szczebli i konsultantów zajmujących się doradztwem strategicznym dla przedsiębiorców. katalog wydawniczy 2008/

13 Zarządzanie strategie i systemy Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana ISBN Rok wydania 2006 Cena 80 zł. Format B5, str. 456 Wraz ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych przedsiębiorstwa muszą sięgać po nowe źródła wartości: czas, wartość klientów, aktywna polityka restrukturyzacji finansowej, rachunkowość zarządcza, nadzór korporacyjny, a także procesowe podejście do zarządzania. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa jest skuteczne, gdy potrafimy mierzyć ich wartość. Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku Franciszek (Frank) Krawiec ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 196 Transformacja firmy w nowej gospodarce Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu Franciszek (Frank) Krawiec ISBN Rok wydania 2005 Cena 50 zł. Format B5, str. 264 Transformacja gospodarki powoduje zmianę krajobrazu biznesowego. Stare modele przedsiębiorstwa kapitalizmu korporacyjnego nie zdają egzaminu w nowym środowisku. Jak więc zaplanować strategię firmy w gospodarce sieciowej, w erze internetu, jak podejść do potrzeby innowacyjności oferty i rozwoju nowego produktu? Wychodząc od nakreślenia mechanizmów napędowych rewolucji przemysłowej, w pracy przekazano wiedzę na temat przedsiębiorstw działających w sieci informatycznej. Dużą wartość poznawczą mają rozważania na temat adaptacji przedsiębiorstwa do gospodarki sieciowej, odbiorcy końcowego oraz marketingu relacji. Książka traktuje o zarządzaniu procesem wdrażania zasadniczej, kompleksowej zmiany w przedsiębiorstwie dostosowaniu ludzi, zasobów i kultury korporacyjnej do ciągłych przeobrażeń krajobrazu biznesowego, otoczenia, w jakim działają dzisiejsze firmy. Wprowadza w obszar konstruktywnego, efektywnego zarządzania generalnym przekształceniem przedsiębiorstwa. 14

14 zarządzanie strategie i systemy Sponsoring sportu w warunkach globalizacji Dylematy i wyzwania Tadeusz Sporek ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 220 Zarys strategii rozwoju przemysłu Pod redakcją naukową Władysława Janasza ISBN X Rok wydania 2005 Cena 85 zł. Format B5, str. 576 Rozwój przemysłowy wymaga pokonania wielu barier oraz tworzenia struktur kreujących i podtrzymujących mechanizmy rynkowe. Autorzy opracowania podjęli wieloaspektowy temat transformacji przemysłu, uznając, iż aktywna polityka ekonomiczna państwa powinna spełniać funkcję korygującą względem mechanizmów rynkowych rozwoju przemysłu. Aby funkcja ta mogła być prawidłowo spełniana, należy przede wszystkim dobrze poznać naturę procesów rozwoju przemysłowego w otoczeniu społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Zmieniające się warunki gospodarowania skłaniają do zainteresowania się nowymi cechami przemysłu oraz perspektywicznymi tendencjami szczegółowo omówionymi w tej publikacji. Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm ze znanymi osobowościami sportu czy inicjatyw samych sportowców na rzecz walki z problemami globalizacji. Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji Andrzej H. Jasiński ISBN Rok wydania 2006 Cena 48 zł. Format B5, str. 264 W pracy dokonano analizy zmian, jakie w okresie transformacji polskiej gospodarki zachodziły i zachodzą w obszarze procesów innowacji i transferu techniki. Podstawą jest model sceny innowacji, na której występuje trzech głównych aktorów: nauka, przemysł oraz rząd. Rola każdego z nich w procesach innowacji i transferu techniki została szczegółowo przeanalizowana. katalog wydawniczy 2008/

15 Zarządzanie strategie i systemy Metody projektowania systemów zarządzania Wiesław M. Grudzewski Irena K. Hejduk ISBN Rok wydania 2004 Cena 45 zł. Format B5, str. 239 Projektowanie systemów zarządzania Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 560 Autorzy omawiają i analizują metody, sposoby i techniki projektowania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, holdingiem, koncernem i konglomeratem. Systemy te obejmują projektowanie zarządzania strategicznego z uwzględnieniem działalności operacyjnej oraz formułowanie misji, wizji, celów, strategii, polityk i zasad ich wdrażania, a także kontrolowania opracowanych programów. W publikacji szczegółowo przedstawiono koncepcje i metody zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz projektowania zarządzania marketingowego i innowacyjnego. Praca ma na celu zapoznanie czytelnika z systemami klasy MRP (Planowania Wymagań Materiałowych Material Requirements Planning), MRP II, ERP (Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa Enterprise Resource Planning) oraz z kryteriami, metodami wyboru i wdrażania tych systemów w praktyce. Cel opracowania określił jego strukturę i zawartość. Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean Mariusz Bednarek ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 245 Autor udowadnia, że możliwości utrzymania i poprawy konkurencyjności zależą od prowadzenia przez przedsiębiorstwo działań restrukturyzacyjnych, wspieranych wdrażaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na czołowym miejscu autor stawia nabycie przez firmę cech organizacji szczupłej, zwinnej i elastycznej oraz osiągnięcie poziomu rozwoju organizacji inteligentnej. 16

16 zarządzanie strategie i systemy Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej Ireneusz Janiuk ISBN Rok wydania 2004 Cena 42 zł. Format B5, str. 253 Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa Konstrukcja i technologia Lechosław Berliński, Ilona Penc-Pietrzak ISBN Rok wydania 2004 Cena 48 zł. Format B5, str. 336 Celem książki jest nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, jej modeli i technologii budowy na potrzeby zarządzania w kolejnych fazach cyklu tworzenia i realizacji strategii, jakimi są: planowanie, wdrażanie i ekspansja. Autor wykorzystał badania empiryczne, obszerne studia literatury przedmiotu oraz własny dorobek badawczy....oryginalność pracy to oparcie się na tezie, że istnieją dwie inżynierie w ramach zarządzania strategicznego: inżynieria konstrukcji strategicznej i inżynieria technologii strategii, które są spójne ze sobą i stanowią osnowę książki... (z recenzji prof. dr hab. Stanisława Marciniaka). Książka przynosi kompletny, oparty na solidnych badaniach obraz sytuacji i aspiracji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szczególny nacisk autor położył na problemy strategii rozwoju i konkurencji tych przedsiębiorstw oraz instytucjonalnych uwarunkowań ich działalności. Porównano dynamikę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach UE i w Polsce. Strategiczne myślenie w firmie Frank Krawiec ISBN Rok wydania 2003 Cena 40 zł. Format B5, str. 228 W publikacji przedstawiono pojęcie i ewolucję koncepcji strategii, omówiono miejsce wiedzy w strategii wzrostu firmy oraz tradycyjny proces formułowania strategii firmy. Podjęto też próbę zarysowania praktycznego zastosowania modelu myślenia strategicznego do rozwoju strategii firmy. Adresatami są menedżerowie oraz studenci zarządzania strategicznego. katalog wydawniczy 2008/

17 Zarządzanie strategie i systemy Leksykon zarządzania ISBN Rok wydania 2004 Cena 110 zł. Format B5, str. 726 Doskonalenie strumienia wartości Joanna Czerska ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 300 Książka ukazuje perspektywy optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji lean (ang. lean szczupły). Efektem jest tworzenie samodoskonalącej się organizacji nastawionej na efektywne gospodarowanie zasobami dla zrealizowania zapotrzebowania generowanego przez rynek w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację zysku. Należy zacząć od zdiagnozowania stanu istniejącego, wyznaczyć wizję stanu przyszłego, zaplanować zmiany, które doprowadzą nas do celów określonych wizją stanu przyszłego i przyjąć mierniki oceny efektywności procesu realizacji zmian. Problemem jest umiejętność spojrzenia na firmę jako całość i zrozumienie przez każdego pracownika jego miejsca w organizacji i wpływu, jaki na nią wywiera. Leksykon zawiera blisko 1000 haseł z dziedziny zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak marketing, finanse, prawo, logistyka i ekonomia. Wiele definicji odnosi się do zjawisk i pojęć, które dotychczas nie istniały, nie były definiowane lub ich definicje były dalekie od naukowej poprawności. Pokazano też związki pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. Zarządzanie procesami prowadzenia projektów Informatyka i telekomunikacja Bogdan Lent ISBN Rok wydania 2005 Cena 58 zł. Format B5, str. 416 Autor obszernie opisuje style kierowania zespołem. Wychodzi z założenia, że na początku realizacji projektu z nowymi współpracownikami większe szanse na sukces ma autorytarny styl kierowania współpracownikami. Wraz z gromadzącymi się doświadczeniami współpracy w projekcie i wzrostem wzajemnego zrozumienia kierownik może przejść do koleżeńskiego stylu, opartego na współpracy przy projekcie. 18

18 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz, Władysław Janasz Joanna Wiśniewska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 352 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 365 Pojęcie zarządzania autorzy odnoszą do konkretnego czynnika produkcji (usług), jakim jest kapitał w przedsiębiorstwie, a w szczególności do szeroko rozumianego reprodukowania kapitału trwałego. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują nowej filozofii biznesu i kształtowania wartości na zintegrowanym rynku, a także rozwiązań decyzyjnych i regulacyjnych, podnoszących ich pozycję konkurencyjną, kreujących nową wartość dla biznesu i klientów oraz ograniczających ryzyko strat. Chcąc dostosować się do otoczenia, aby przetrwać i rozwijać się, przedsiębiorstwo powinno realizować rozwój zrównoważony i trwały, dla którego warunkiem koniecznym oraz niezbędnym staje się odpowiednia strategia kapitałowa. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje metody umożliwiające maksymalizowanie efektywności i rozwój firmy. Przedstawia kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, pokazuje doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów oraz możliwości ich wykorzystania w naszym kraju. Istotną część opracowania stanowią wiadomości na temat alternatywnych metod kształtowania optymalnej struktury kapitałów firmy w sposób zapewniający zwiększenie zyskowności kapitałów własnych oraz racjonalizację kosztów i obciążeń finansowych. katalog wydawniczy 2008/

19 zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników Joanna Moczydłowska ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 294 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Pod redakcją Stanisława A. Witkowskiego Tadeusza Listwana ISBN Cena 98 zł. Format B5, str. 596 W pracy wskazano na najważniejsze wyzwania stojące przed zarządzaniem kompetencjami w najbliższej przyszłości, wynikające z sytuacji na rynku pracy oraz z nowoczesnych rozwiązań, takich jak organizacje wirtualne, outsourcing czy offshoring....praca stanowi interesujący przyczynek do problematyki zarządzania personelem w nowoczesnym przedsiębiorstwie, łącząc zagadnienia budowy, rozwoju i wykorzystania kompetencji zawodowych z procesami motywowania pracowników. Poruszana w pracy tematyka jest istotna z punktu widzenia wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników w działalności innowacyjnej oraz do budowy przewagi konkurencyjnej... (z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Tubielewicza). Książka jest adresowana do szerokiego grona osób zajmujących się badaniem, rozpoznawaniem, rozwojem i zarządzaniem kompetencjami traktowanymi zarówno z perspektywy psychologii zarządzania, jak i w świetle nauki o zarządzaniu. Przedstawiono w niej kluczowe zagadnienia metodologicznych problemów badania kompetencji, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania kompetencjami organizacyjnymi. W pracy dominuje podejście organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategiczny kontekst zasobów ludzkich, kompetencje firmy przyszłości, doskonalenie kompetencji kluczowych oraz patologie organizacyjne jako hamulec rozwoju kompetencji. 20

20 zarządzanie zasobami ludzkimi Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się Pod redakcją Alicji Sajkiewicz ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 279 Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych Uwarunkowania, problemy, dylematy Stanisław Galata ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 244 Zespół autorski przedstawia założenia i poddaje analizie kompetencje niezbędne kierownikom w efektywnej pracy z ludźmi w różnych organizacjach. Pokazano rozwiązania właściwe dla firm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystywania w praktyce. Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz interdyscyplinarna analiza rodowodu kompetentnego kierowania w kontekście nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i prawnych. Na tym tle poznajemy komponenty profilu zawodowego menedżerów, metody oraz instrumentarium sprawnego zarządzania opartego na wiedzy. Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi teorie dyscypliny naukowej badającej zachowania organizacyjne. Użyte w tytule określenie zachowania się ludzi w pracach zespołowych akcentuje odmienność podejścia. W pracy odwołano się do ustaleń i poglądów wielu dyscyplin: nauki o organizacji, psychologii, socjologii, antropologii, neurofizjologii i technik informacyjnych. Uwarunkowania zachowań zostały przedstawione w podziale na zewnętrzne (globalizacja, system społeczny, system organizacyjny) oraz wewnętrzne (m.in. osobowość, kondycja psychofizyczna, inteligencja, wiek i płeć). katalog wydawniczy 2008/

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji 17 1.1. Interpretacja pojęcia innowacji 17 1.2. Cele

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania Mieczysław Kabaj

Rozdział 2. Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania Mieczysław Kabaj Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem. redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk W książce przedstawiono analizę ważniejszych problemów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo