spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl"

Transkrypt

1 spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka 5 Zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka 5 Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej 5 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 6 Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko procesy systemy zasoby 6 Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 6 Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia kultura bezpieczeństwo etyka 7 Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania 7 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 7 Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa 8 Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej 8 Przedsiębiorstwo turystyczne 8 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie 9 Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia, część 2 9 Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy 9 Zarządzanie przedsiębiorstwem 10 Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać 10 Zarządzanie międzynarodowe 10 Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 11 Zarządzanie relacjami w usługach 11 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 11 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne 12 Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy 12 Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 12 Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa 13 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych 13 Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa 14 Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku 14 Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu 14 Zarys strategii rozwoju przemysłu 15 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania 15 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji 15 Projektowanie systemów zarządzania 16 Metody projektowania systemów zarządzania 16 Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean 16 Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia 17 Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej 17 Strategiczne myślenie w firmie 17 Doskonalenie strumienia wartości 18 Leksykon zarządzania 18 Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i telekomunikacja 18 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 19 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 19 Zarządzanie zasobami ludzkimi Kompetencje a sukces zarządzania organizacją 20 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników 20 Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy 21 Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się 21 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy 22 2

2 spis treści Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji 22 Pozyskiwanie i dobór personelu: kształtowanie zatrudnienia w organizacji 23 Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje 23 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej 24 Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji 25 Kierowanie zespołem projektowym 25 Kierownik w organizacji 25 Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia 26 Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery 26 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich 27 Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne 27 Logistyka Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian 28 Zintegrowane łańcuchy transportowe 28 Logistyka miejska. Koncepcje systemy rozwiązania 28 E-management Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu 29 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 29 Systemy biznesu elektronicznego 29 Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 30 ARIS w modelowaniu procesów biznesu 30 W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce 30 Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń 30 Gospodarka oparta na wiedzy Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą 31 Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 31 Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia 32 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę 32 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy 32 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw 33 Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy 33 Marketing Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka 34 Promocja. Nowoczesne środki i formy 34 Multimedia w biznesie 34 Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska 35 Marketing w organizacjach non-profit 35 Marketing w enklawach finansowych 35 Nowy marketing w internecie 36 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku 36 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem 37 Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje 37 Marketing business to business 37 Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy 37 Marketing w firmie przyszłości 38 Marketing B2B w praktyce gospodarczej 38 Marketingowe badania bezpośrednie zastosowania 38 Marketing sukcesu partnering 38 Wielki biznes Niczego nie żałuję. Wspomnienia 39 Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie 39 katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów Redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski Wiesław Matwiejczuk ISBN Cena 59 zł. Format B5, str. 350 Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 312 W publikacji skoncentrowano się na wynikających z potrzeb praktyki gospodarczej problemach: doskonalenia organizacji i procesu zarządzania podnoszenia konkurencyjności organizacji wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi usprawniających zarządzanie zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu. Książka jest adresowana do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, do pracowników naukowych i studentów. Autorzy zaprezentowali kierunki rozwoju i wpływ technologii na gospodarkę w aspekcie osiągania przez polskie przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych. Przedstawiono informacje z zakresu techniki i technologii zapoczątkowanej w XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik informacyjnych, inaczej technologii informatycznych. Omówiono przemysły wysokiej techniki oraz rozwój badań naukowych. Przedstawiono ich wpływ na kształtowanie nowych produktów i wdrażanie nowych technologii. Zwrócono szczególną uwagę na procesy innowacyjne: innowacje w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania; określono również rozmiary luki technologicznej. 4

4 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka Ryszard Żuber ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 232 Autor omawia wyniki badań dotyczących barier rozwoju firmy, źródeł finansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transferu technologii i jej wdrażania. Zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka Marek Bugdol ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 348 Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej Maciej Urbaniak ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 504 Monografia przewodnik dla tych, którzy chcą systemowo budować przyszłość firmy opartej na założeniach ciągłego doskonalenia organizacji w celu sprostania rosnącym wymaganiom klienta. To kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania, cenna pomoc dla firm wdrażających i doskonalących systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Praktyczne przykłady, oparte na stosowanych rozwiązaniach, niewątpliwie pomagają czytelnikowi w przyswojeniu przekazywanej w tej publikacji cennej wiedzy menedżerskiej. Książka wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym omówieniem aktualnych uregulowań prawnych. W książce omówiono teorię i sposoby podejścia do zagadnienia jakości oraz problematykę wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnie z modelem Europejskiej Fundacji ds. Zarządzania Jakością EFQM i wyprowadzonej z niego metody CAF (Common Assessment Framework). Przedstawiono też metody pomiaru jakości. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie w przedsiębiorstwie Środowisko procesy systemy zasoby Redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik- -Augustyniak ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 551 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Autorzy prezentują spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Zaprezentowano akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi, odniesiono się do podpisu elektronicznego i Infrastruktury Klucza Publicznego. Przedstawiono przykładowy obieg kilkunastu elektronicznych dokumentów biznesowych w systemie zarządzania dokumentami. Opracowanie adresowane do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Nawiązuje do treści standardów kształcenia. Omawiono w niej m.in. zagadnienia: środowiska i uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa; procesów i systemów zarządzania przedsiębiorstwem; zasobów przedsiębiorstwa. Zalety to prosta struktura pracy i przystępny język i liczne przykłady. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie Praca zbiorowa pod redakcją Marka Brzezińskiego ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 312 W książce przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne uwarunkowania procesów produkcyjnych oraz możliwości wykorzystania zasobów. Omówiono m.in. problemy odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, jego restrukturyzacji i przekształceń własnościowych oraz zmiany następujące pod wpływem globalizacji. 6

6 zarządzanie strategie i systemy Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją Ekonomia kultura bezpieczeństwo etyka Stanisław Galata ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 302 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej Klemens P. Białecki, Tadeusz T. Kaczmarek ISBN Cena 58 zł. Format B5, str. 309 Publikacja odznacza się wieloaspektowym, oryginalnym podejściem do zagadnień zarządzania. Po prezentacji prekursorskich rozwiązań teoretyków i praktyków omówiono problematykę przewidywanych zmian w obszarach zasobów, metod, środków w organizacjach oraz specyficznych cech jednostek. Przykłady konkretnych rozwiązań ilustrują rozważania autora. Decyzje i zmiany w organizacji W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania Józef Penc ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 312 Przedsiębiorcy znajdą w tej książce wskazówki: co i jak należy robić, aby osiągnąć sukces, prowadząc działalność eksportową w warunkach globalizacji rynków. Omówiono konsekwencje decyzji o samodzielnej działalności eksportowej, sposoby gromadzenia informacji o nabywcach, pośrednikach i organizacjach wspierających działalność eksportową, opracowanie oferty eksportowej i działania promocyjne. Szczególnie interesująca jest część poświęcona analizie klauzul i form kontraktów. W załączniku zamieszczono wzory umów. Książka zawiera refleksje nad procesami podejmowania decyzji w zarządzaniu, analizę barier utrudniających racjonalne decydowanie, omawia też specyfikę narzędzi wspomagających procesy decyzyjne. Wskazuje profesjonalne metody zarządzania, ścieżki dochodzenia do racjonalnych decyzji, uwarunkowania trafnego wyboru kierunku działania z dostępnych alternatyw. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej Redaktorzy naukowi Andrzej Chochowski Franciszek Krawiec ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 359 Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa Marian Gorynia, Bożena Jankowska ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 228 Klaster przemysłowy (grono, wiązka przemysłowa, lokalny system produkcyjny) to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie zasobów pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną. Konstrukcja i treść monografii zostały podporządkowane odpowiedziom na pytania na jakich podstawach i w jaki sposób klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację uczestniczących w nich firm. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu, przeprowadzili badania polskich przedsiębiorstw z trzech klastrów. Przedmiotem rozważań są: liberalizacja rynku energii elektrycznej, stan i kierunki transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, prognozowanie zapotrzebowania, koncepcja i metody planowania rozwoju energetyki. W części drugiej przedstawiono zagadnienia małej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej i słonecznej, energii geotermicznej oraz biomasy. Przedsiębiorstwo turystyczne Redakcja naukowa Andrzej Rapacz ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 280 Książka stanowi kompendium wiedzy systematyzujące zagadnienia z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Autor wyjaśnił istotę i zakres działalności przedsiębiorstw turystycznych, oferując jednocześnie pomoc w opanowaniu wiedzy o podstawach prawnych działalności tych podmiotów oraz kluczowych obszarach ich aktywności. 8

8 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie Krzysztof Janasz Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Katarzyna Szopik ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 320 Książka stanowi wnikliwe i wartościowe studium koncepcji zarządzania strategicznego: podstawowych zasad formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, metod analizy strategicznej oraz zagadnień niepewności i ryzyka w zarządzaniu strategicznym. Tę szeroką problematykę o kapitalnym znaczeniu dla każdego przedsiębiorstwa przedstawiono wyczerpująco. Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia, część 2 Bolesław Budzisz Wiesław Urban Anna Wasiluk ISBN Rok wydania 2006 Cena 35 zł. Format B5, str. 144 Sztuka zarządzania organizacjami Zasoby, sposoby, perspektywy Stanisław Galata ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 230 W pracy przedstawiono uwarunkowania zarządzania traktowanego jako sztuka pozyskiwania i wykorzystywania szeroko rozumianych zasobów. Zawarto charakterystykę najistotniejszych dla organizacji problemów. Na podstawie analizy fundamentalnych osiągnięć poprzedzających nas pokoleń uczonych wytypowano i scharakteryzowano czynniki, które określają zarządzanie jako sztukę w ujęciu całościowym. W takim rozumieniu regulatorem funkcjonujących i tworzonych systemów jest człowiek. Każda organizacja powstaje, funkcjonuje i upada w konkretnych warunkach, ale oprócz ogólnych charakterystyk posiada cechy tylko sobie właściwe. Autorzy skoncentrowali się na problematyce przewodzenia w nowoczesnych firmach, roli informacji w zarządzaniu, zmian w przedsiębiorstwie, benchmarchingu. Omówiono zagadnienia jakości w usługach, zastosowań systemów Six Sigma, metody pobudzania kreatywności pracowników oraz controllingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem Pokonać kryzys i wygrać Bogdan Nogalski Henryk Macinkiewicz ISBN Rok wydania 2004 Cena 35 zł. Format B5, str. 120 Zarządzanie przedsiębiorstwem Wydanie II Redakcja naukowa Marian Strużycki ISBN Rok wydania 2004 Cena 65 zł. Format B5, str. 448 Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jest w podręczniku jako główny proces gospodarczy, fundament mikroekonomii; działalność ta służy nie tylko budowaniu podstaw rozwojowych, ale także wpływa na makroekonomiczne procesy gospodarcze, przejawiające się w dynamice wzrostu, korzystnych zmianach strukturalnych, koniunkturze gospodarczej i konkurencyjności. Problematyka książki obejmuje uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstwa i jego orientacje przystosowawcze, systematykę funkcji, ról i narzędzi nawiązującą do analizy podstawowych procesów zarządczych oraz omówienie specyfiki procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie antykryzysowe nie polega na reanimacji bankrutów ani gospodarowaniu masą upadłościową. Istotą pokonywania kryzysu są działania na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dlaczego jedne przedsiębiorstwa mają szansę na sanację, a inne nie? Co trzeba robić, aby naprawa przedsiębiorstwa była udana? Jak mierzyć zmiany w pokonywaniu kryzysu? Zarządzanie międzynarodowe Małgorzata Rozkwitalaska ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 438 Autorka odpowiada na newralgiczne pytania: Czym jest zarządzanie międzynarodowe? Na jakie aspekty otoczenia muszą zwrócić uwagę menedżerowie odpowiedzialni za operacje zagraniczne? Jak powstają przedsiębiorstwa transnarodowe? Co jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu działalnością międzynarodową? Czym jest strategia międzynarodowa? 10

10 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie relacjami w usługach Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Rogozińskiego ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 232 Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Pod redakcją naukową Wiesława Kowalczewskiego i Joanicjusza Nazarki ISBN Rok wydania 2006 Cena 38 zł. Format B5, str. 216 W książce przedstawiono instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Omówiono klasyfikację instrumentów zarządzania oraz dokonano przeglądu współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie informacji jako instrumentu wspomagającego podejmowanie decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, problematykę zarządzania finansami w firmie oraz instrumenty prawne w zarządzaniu organizacją gospodarczą. Książkę tę można traktować jako wprowadzenie do problematyki zarządzania w nowej gospodarce sieci (the network economy). Autorzy skupiają uwagę na specyfice relacji w usługach jako takich, relacjach klient klient oraz stosunków przedsiębiorstw usługowych do otoczenia. Analizują pojęcie usługi oraz różnice między marketingiem wewnętrznym a zewnętrznym. Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw Elżbieta Gąsiorowska ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 228 W książce przeprowadzono analizę problematyki zarządzania decyzjami małych przedsiębiorstw dokonujących zakupów na rynku instytucjonalnym (B2B) w sytuacji konkurencyjnej. Znajomość tych zagadnień wywiera wpływ na prawidłowe funkcjonowanie drobnego biznesu, którego udział w gospodarce każdego rozwijającego się kraju jest niezwykle istotny. katalog wydawniczy 2008/

11 Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy Robert Stalmach ISBN X Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 248 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, wydanie trzecie rozszerzone Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 395 W gospodarce globalnej zarządzanie ryzykiem zajęło niezwykle ważne miejsce. Menedżerowie są codziennie konfrontowani z ryzykiem; muszą każdego dnia rozwiązywać skomplikowane problemy. Książka prezentuje dojrzałą koncepcję nowego interdyscyplinarnego ujęcia problematyki zarządzania ryzykiem. Autor adresuje ją do menedżerów firm produkcyjnych i handlowych, a także do prawników, polityków, urzędników, dziennikarzy i studentów. Z pewnością pozwoli ona zrozumieć zawiłości nowej globalnej gospodarki XXI wieku. Zaletą książki jest to, że w zrozumiały sposób przedstawia problematykę ryzyka i proponuje odpowiednie narzędzia do zarządzania nim. Głównym celem publikacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie teoretyczno-empirycznego modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy i jego związków z modelem korzyści pozostałych interesariuszy oraz określenie sposobów aplikacji polityki maksymalizowania korzyści akcjonariuszy w praktyce gospodarczej. Pokazano też empiryczną bazę podstawę wnioskowań i analiz. Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Adam Peszko ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 256 W książce określono podstawowe kierunki doskonalenia polskiego systemu nadzoru korporacyjnego na podstawie analizy zachowań badanych rad nadzorczych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Autor dokonał przeglądu występujących w teorii i praktyce gospodarczej typowych, modelowych rozwiązań kształtowania nadzoru korporacyjnego. 12

12 zarządzanie strategie i systemy Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych Krzysztof Sowa ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 208 Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert ISBN Cena 28 zł. Format A5, str. 96 Podstawowym celem książki jest określenie wpływu rozmaitych form, struktur i wymiarów globalizacji na konkurencyjność korporacji ponadnarodowych. Publikacja umożliwia poznanie specyfiki działalności i strategii biznesowych korporacji ponadnarodowych, dominujących nie tylko w gospodarce światowej. Spółki i oddziały korporacji ponadnarodowych stanowią najważniejszą grupę przedsiębiorstw w Polsce, a ich wpływ na życie wielu Polaków jest niepodważalny. Ze względu na wzrastającą rolę korporacji ponadnarodowych w gospodarce światowej zrozumienie różnych aspektów ich działalności ma ogromne znaczenie dla praktyki życia gospodarczego. W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności. Autorzy wyjaśniają, czym jest odnowa strategiczna przedsiębiorstwa, jak ją przeprowadzić oraz jakie są doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Punkt wyjścia stanowi zwrot strategiczny w polskich przedsiębiorstwach po akcesji 1 maja 2004 roku do struktur Unii Europejskiej. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych wyższych lat studiów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz menedżerów wyższych szczebli i konsultantów zajmujących się doradztwem strategicznym dla przedsiębiorców. katalog wydawniczy 2008/

13 Zarządzanie strategie i systemy Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana ISBN Rok wydania 2006 Cena 80 zł. Format B5, str. 456 Wraz ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych przedsiębiorstwa muszą sięgać po nowe źródła wartości: czas, wartość klientów, aktywna polityka restrukturyzacji finansowej, rachunkowość zarządcza, nadzór korporacyjny, a także procesowe podejście do zarządzania. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa jest skuteczne, gdy potrafimy mierzyć ich wartość. Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku Franciszek (Frank) Krawiec ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 196 Transformacja firmy w nowej gospodarce Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu Franciszek (Frank) Krawiec ISBN Rok wydania 2005 Cena 50 zł. Format B5, str. 264 Transformacja gospodarki powoduje zmianę krajobrazu biznesowego. Stare modele przedsiębiorstwa kapitalizmu korporacyjnego nie zdają egzaminu w nowym środowisku. Jak więc zaplanować strategię firmy w gospodarce sieciowej, w erze internetu, jak podejść do potrzeby innowacyjności oferty i rozwoju nowego produktu? Wychodząc od nakreślenia mechanizmów napędowych rewolucji przemysłowej, w pracy przekazano wiedzę na temat przedsiębiorstw działających w sieci informatycznej. Dużą wartość poznawczą mają rozważania na temat adaptacji przedsiębiorstwa do gospodarki sieciowej, odbiorcy końcowego oraz marketingu relacji. Książka traktuje o zarządzaniu procesem wdrażania zasadniczej, kompleksowej zmiany w przedsiębiorstwie dostosowaniu ludzi, zasobów i kultury korporacyjnej do ciągłych przeobrażeń krajobrazu biznesowego, otoczenia, w jakim działają dzisiejsze firmy. Wprowadza w obszar konstruktywnego, efektywnego zarządzania generalnym przekształceniem przedsiębiorstwa. 14

14 zarządzanie strategie i systemy Sponsoring sportu w warunkach globalizacji Dylematy i wyzwania Tadeusz Sporek ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 220 Zarys strategii rozwoju przemysłu Pod redakcją naukową Władysława Janasza ISBN X Rok wydania 2005 Cena 85 zł. Format B5, str. 576 Rozwój przemysłowy wymaga pokonania wielu barier oraz tworzenia struktur kreujących i podtrzymujących mechanizmy rynkowe. Autorzy opracowania podjęli wieloaspektowy temat transformacji przemysłu, uznając, iż aktywna polityka ekonomiczna państwa powinna spełniać funkcję korygującą względem mechanizmów rynkowych rozwoju przemysłu. Aby funkcja ta mogła być prawidłowo spełniana, należy przede wszystkim dobrze poznać naturę procesów rozwoju przemysłowego w otoczeniu społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Zmieniające się warunki gospodarowania skłaniają do zainteresowania się nowymi cechami przemysłu oraz perspektywicznymi tendencjami szczegółowo omówionymi w tej publikacji. Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm ze znanymi osobowościami sportu czy inicjatyw samych sportowców na rzecz walki z problemami globalizacji. Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji Andrzej H. Jasiński ISBN Rok wydania 2006 Cena 48 zł. Format B5, str. 264 W pracy dokonano analizy zmian, jakie w okresie transformacji polskiej gospodarki zachodziły i zachodzą w obszarze procesów innowacji i transferu techniki. Podstawą jest model sceny innowacji, na której występuje trzech głównych aktorów: nauka, przemysł oraz rząd. Rola każdego z nich w procesach innowacji i transferu techniki została szczegółowo przeanalizowana. katalog wydawniczy 2008/

15 Zarządzanie strategie i systemy Metody projektowania systemów zarządzania Wiesław M. Grudzewski Irena K. Hejduk ISBN Rok wydania 2004 Cena 45 zł. Format B5, str. 239 Projektowanie systemów zarządzania Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 560 Autorzy omawiają i analizują metody, sposoby i techniki projektowania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, holdingiem, koncernem i konglomeratem. Systemy te obejmują projektowanie zarządzania strategicznego z uwzględnieniem działalności operacyjnej oraz formułowanie misji, wizji, celów, strategii, polityk i zasad ich wdrażania, a także kontrolowania opracowanych programów. W publikacji szczegółowo przedstawiono koncepcje i metody zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz projektowania zarządzania marketingowego i innowacyjnego. Praca ma na celu zapoznanie czytelnika z systemami klasy MRP (Planowania Wymagań Materiałowych Material Requirements Planning), MRP II, ERP (Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa Enterprise Resource Planning) oraz z kryteriami, metodami wyboru i wdrażania tych systemów w praktyce. Cel opracowania określił jego strukturę i zawartość. Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean Mariusz Bednarek ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 245 Autor udowadnia, że możliwości utrzymania i poprawy konkurencyjności zależą od prowadzenia przez przedsiębiorstwo działań restrukturyzacyjnych, wspieranych wdrażaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na czołowym miejscu autor stawia nabycie przez firmę cech organizacji szczupłej, zwinnej i elastycznej oraz osiągnięcie poziomu rozwoju organizacji inteligentnej. 16

16 zarządzanie strategie i systemy Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej Ireneusz Janiuk ISBN Rok wydania 2004 Cena 42 zł. Format B5, str. 253 Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa Konstrukcja i technologia Lechosław Berliński, Ilona Penc-Pietrzak ISBN Rok wydania 2004 Cena 48 zł. Format B5, str. 336 Celem książki jest nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, jej modeli i technologii budowy na potrzeby zarządzania w kolejnych fazach cyklu tworzenia i realizacji strategii, jakimi są: planowanie, wdrażanie i ekspansja. Autor wykorzystał badania empiryczne, obszerne studia literatury przedmiotu oraz własny dorobek badawczy....oryginalność pracy to oparcie się na tezie, że istnieją dwie inżynierie w ramach zarządzania strategicznego: inżynieria konstrukcji strategicznej i inżynieria technologii strategii, które są spójne ze sobą i stanowią osnowę książki... (z recenzji prof. dr hab. Stanisława Marciniaka). Książka przynosi kompletny, oparty na solidnych badaniach obraz sytuacji i aspiracji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szczególny nacisk autor położył na problemy strategii rozwoju i konkurencji tych przedsiębiorstw oraz instytucjonalnych uwarunkowań ich działalności. Porównano dynamikę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach UE i w Polsce. Strategiczne myślenie w firmie Frank Krawiec ISBN Rok wydania 2003 Cena 40 zł. Format B5, str. 228 W publikacji przedstawiono pojęcie i ewolucję koncepcji strategii, omówiono miejsce wiedzy w strategii wzrostu firmy oraz tradycyjny proces formułowania strategii firmy. Podjęto też próbę zarysowania praktycznego zastosowania modelu myślenia strategicznego do rozwoju strategii firmy. Adresatami są menedżerowie oraz studenci zarządzania strategicznego. katalog wydawniczy 2008/

17 Zarządzanie strategie i systemy Leksykon zarządzania ISBN Rok wydania 2004 Cena 110 zł. Format B5, str. 726 Doskonalenie strumienia wartości Joanna Czerska ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 300 Książka ukazuje perspektywy optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji lean (ang. lean szczupły). Efektem jest tworzenie samodoskonalącej się organizacji nastawionej na efektywne gospodarowanie zasobami dla zrealizowania zapotrzebowania generowanego przez rynek w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację zysku. Należy zacząć od zdiagnozowania stanu istniejącego, wyznaczyć wizję stanu przyszłego, zaplanować zmiany, które doprowadzą nas do celów określonych wizją stanu przyszłego i przyjąć mierniki oceny efektywności procesu realizacji zmian. Problemem jest umiejętność spojrzenia na firmę jako całość i zrozumienie przez każdego pracownika jego miejsca w organizacji i wpływu, jaki na nią wywiera. Leksykon zawiera blisko 1000 haseł z dziedziny zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak marketing, finanse, prawo, logistyka i ekonomia. Wiele definicji odnosi się do zjawisk i pojęć, które dotychczas nie istniały, nie były definiowane lub ich definicje były dalekie od naukowej poprawności. Pokazano też związki pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. Zarządzanie procesami prowadzenia projektów Informatyka i telekomunikacja Bogdan Lent ISBN Rok wydania 2005 Cena 58 zł. Format B5, str. 416 Autor obszernie opisuje style kierowania zespołem. Wychodzi z założenia, że na początku realizacji projektu z nowymi współpracownikami większe szanse na sukces ma autorytarny styl kierowania współpracownikami. Wraz z gromadzącymi się doświadczeniami współpracy w projekcie i wzrostem wzajemnego zrozumienia kierownik może przejść do koleżeńskiego stylu, opartego na współpracy przy projekcie. 18

18 zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz, Władysław Janasz Joanna Wiśniewska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 352 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 365 Pojęcie zarządzania autorzy odnoszą do konkretnego czynnika produkcji (usług), jakim jest kapitał w przedsiębiorstwie, a w szczególności do szeroko rozumianego reprodukowania kapitału trwałego. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują nowej filozofii biznesu i kształtowania wartości na zintegrowanym rynku, a także rozwiązań decyzyjnych i regulacyjnych, podnoszących ich pozycję konkurencyjną, kreujących nową wartość dla biznesu i klientów oraz ograniczających ryzyko strat. Chcąc dostosować się do otoczenia, aby przetrwać i rozwijać się, przedsiębiorstwo powinno realizować rozwój zrównoważony i trwały, dla którego warunkiem koniecznym oraz niezbędnym staje się odpowiednia strategia kapitałowa. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje metody umożliwiające maksymalizowanie efektywności i rozwój firmy. Przedstawia kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, pokazuje doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów oraz możliwości ich wykorzystania w naszym kraju. Istotną część opracowania stanowią wiadomości na temat alternatywnych metod kształtowania optymalnej struktury kapitałów firmy w sposób zapewniający zwiększenie zyskowności kapitałów własnych oraz racjonalizację kosztów i obciążeń finansowych. katalog wydawniczy 2008/

19 zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników Joanna Moczydłowska ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 294 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją Pod redakcją Stanisława A. Witkowskiego Tadeusza Listwana ISBN Cena 98 zł. Format B5, str. 596 W pracy wskazano na najważniejsze wyzwania stojące przed zarządzaniem kompetencjami w najbliższej przyszłości, wynikające z sytuacji na rynku pracy oraz z nowoczesnych rozwiązań, takich jak organizacje wirtualne, outsourcing czy offshoring....praca stanowi interesujący przyczynek do problematyki zarządzania personelem w nowoczesnym przedsiębiorstwie, łącząc zagadnienia budowy, rozwoju i wykorzystania kompetencji zawodowych z procesami motywowania pracowników. Poruszana w pracy tematyka jest istotna z punktu widzenia wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników w działalności innowacyjnej oraz do budowy przewagi konkurencyjnej... (z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Tubielewicza). Książka jest adresowana do szerokiego grona osób zajmujących się badaniem, rozpoznawaniem, rozwojem i zarządzaniem kompetencjami traktowanymi zarówno z perspektywy psychologii zarządzania, jak i w świetle nauki o zarządzaniu. Przedstawiono w niej kluczowe zagadnienia metodologicznych problemów badania kompetencji, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania kompetencjami organizacyjnymi. W pracy dominuje podejście organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategiczny kontekst zasobów ludzkich, kompetencje firmy przyszłości, doskonalenie kompetencji kluczowych oraz patologie organizacyjne jako hamulec rozwoju kompetencji. 20

20 zarządzanie zasobami ludzkimi Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się Pod redakcją Alicji Sajkiewicz ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 279 Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych Uwarunkowania, problemy, dylematy Stanisław Galata ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 244 Zespół autorski przedstawia założenia i poddaje analizie kompetencje niezbędne kierownikom w efektywnej pracy z ludźmi w różnych organizacjach. Pokazano rozwiązania właściwe dla firm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystywania w praktyce. Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz interdyscyplinarna analiza rodowodu kompetentnego kierowania w kontekście nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i prawnych. Na tym tle poznajemy komponenty profilu zawodowego menedżerów, metody oraz instrumentarium sprawnego zarządzania opartego na wiedzy. Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi teorie dyscypliny naukowej badającej zachowania organizacyjne. Użyte w tytule określenie zachowania się ludzi w pracach zespołowych akcentuje odmienność podejścia. W pracy odwołano się do ustaleń i poglądów wielu dyscyplin: nauki o organizacji, psychologii, socjologii, antropologii, neurofizjologii i technik informacyjnych. Uwarunkowania zachowań zostały przedstawione w podziale na zewnętrzne (globalizacja, system społeczny, system organizacyjny) oraz wewnętrzne (m.in. osobowość, kondycja psychofizyczna, inteligencja, wiek i płeć). katalog wydawniczy 2008/

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo