Ekoinnowacje od pomysłu do biznesowego sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekoinnowacje od pomysłu do biznesowego sukcesu"

Transkrypt

1 PROJEKT Ekoinnowacje od pomysłu do biznesowego sukcesu CZEGO POTRZEBUJĄ TWOI KLIENCI? JAK MOŻESZ POMÓC IM TO OSIĄGNĄĆ? ZA CO, ZA JAKIE WARTOŚCI TWOI KLIENCI SĄ W STANIE ZAPŁACIĆ? JAK MOŻESZ SKUTECZNIE WYRÓŻNIĆ SIĘ NA RYNKU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM PROEKOLOGICZNYM?

2 KORZYŚCI O Projekcie Inżynier często jest tak zafascynowany technologią, że nie zastanawia się nad modelem biznesowym. Myślenie modelem biznesowym sprawia, że to, co robisz, jest bezkonkurencyjne Alex Osterwalder Nie jest ważne, co chcesz i możesz sprzedać, lecz to, co chcą kupić Twoi klienci Peter Drucker Projekt pt. Ekoinnowacje od pomysłu do biznesowego sukcesu przeznaczony jest dla firm, które swoje działania w sferze ochrony środowiska chcą przekuć w biznesowy sukces. Oferujesz rozwiązania proekologiczne? A może wdrażasz je właśnie w swojej organizacji? Zastanawiasz się jaki model biznesowy zapewni Ci sukces? A może szukasz sposobu, by dotrzeć ze swoim pomysłem do potencjalnych klientów? Jeśli tak, to ten projekt jest dla Ciebie! Uczestnicy projektu mają do wyboru - zgodnie z indywidualnymi potrzebami - 7 szkoleń. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub kilku wybranych szkoleniach. Jako uzupełnienie wiedzy uzyskanej na szkoleniach, każda z firm otrzyma 40 godzin doradztwa w ramach którego wypracuje bądź uaktualni plan wdrożenia działań proekologicznych, wypracuje dla swojego rozwiązania proekologicznego model biznesowy, business case (uzasadnienie biznesowe), lub plan działań marketingowosprzedażowych W ramach projektu oferujemy szkolenia z najwyższej światowej półki, prezentujące najbardziej aktualne trendy biznesowe. W programie między innymi: CustomerCentric Selling - jedna z najlepszych na świecie metodyk sprzedaży i marketingu B2B, od 5 lat nagradzana na prestiżowej liście TOP20 Sales Training Comapnies (www.trainingindustry.com) Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych oparte na innowacyjnym podejściu Business Canvas (wg Alexandra Osterwaldera) oraz Lean Product Canvas (wg Erica Ries). Szanujemy Twój czas. Dlatego każde działanie, które proponujemy jest dopasowane do Twojej branży i Twoich potrzeb. 2

3 Projekt w liczbach: 1wybrany obszar tematyczny wesprzemy w każdej firmie indywidualnym doradztwem 7 szkoleń mają do wyboru uczestnicy projektu 15 tylko tyle firm weźmie udział w projekcie 30 czerwca ostateczna data zakończenia rekrutacji 40 godzin doradztwa dla każdej firmy 75 osób, które wezmą udział w projekcie 100 procent dofinansowania dla firm w ramach pomocy de minimis 3

4 UCZESTNICY Dla kogo Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów odpowiedzialnych za: Strategię Marketing i sprzedaż Zarządzanie produktami w firmach, które: Wprowadzają lub zamierzają wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę o charakterze proekologicznym (ekoinnowacje) lub Planują wdrożyć rozwiązania proekologiczne w swojej organizacji Program szkoleń został dopasowany do specyfiki firm działających na rynku B2B, dlatego pierwszeństwo w rekrutacji mają firmy, które kierują swoją ofertę do biznesu. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małe i średnie) z terenu całej Polski. Łącznie w projekcie udział weźmie 75 osób. Dofinansowanie szkoleń i doradztwa udzielane będzie w ramach pomocy de minimis (100% dofinansowania) Przedsiębiorstwo ubiegające się o udział w projekcie musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu pomocy de minimis - między innymi nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w okresie 3 lat). Szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu znajduje się na stronie internetowej projektu: 4

5 PROJEKT Szkolenia i doradztwo Wsparcie, którym służymy w tym projekcie, jest szyte na miarę. Współpracę z każdą firmą zaczynamy od analizy potrzeb. Na jej podstawie określimy wspólnie indywidualną ścieżkę wsparcia obejmująca wybrane szkolenia i obszary doradztwa. Skolenia i doradztwo w projekcie skupiają się wokół następujących zagadnień: Jaki model biznesowy zapewni ekoinnowacji rynkowy sukces? Czy rozwiązanie proekologiczne się opłaca? Jaki jest zwrot z tej inwestycji (dla Twojej firmy, dla klientów)? Gdzie i w jaki sposób można pozyskać finansowanie rozwiązań proekologicznych? Jak dotrzeć do potencjalnych klientów i jak wzbudzić ich zainteresowanie? Jak wykorzystać wizerunek firmy proekologicznej by wzmocnić markę i pozyskać klientów? Jakie rozwiązania IT wybrać, aby osiągnąć lepsze efekty biznesowe? Uczestnicy projektu mają do wyboru 7 szkoleń. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub kilku wybranych szkoleniach, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jako uzupełnienie wiedzy uzyskanej na szkoleniach, każda z firm otrzyma 40 godzin doradztwa, w ramach którego 1. wypracuje bądź uaktualni plan wdrożenia działań proekologicznych (obowiązkowo, kryterium dofinansowania); 2. wypracuje dla swojego rozwiązania proekologicznego jeden z poniższych rezultatów : model biznesowy business case (uzasadnienie biznesowe, ROI) dokumentacja do finansowania strategia marketingowo-sprzedażowa / plan kampanii rekomendacja do wyboru systemu IT Przemyśl swój model biznesowy Stwórz uzasadnienie biznesowe Zdobądź finansowanie Przekuj pomysł w sukces rynkowy Wykorzystaj technologię Szkolenie Tworzenie modelu biznesowego dla rozwiązań ekologicznych Czy ekologia się opłaca? Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji proekologicznych Proces i model CustomerCentric Selling jako narzędzie skutecznej strategii docierania do klientów i budowania ich zainteresowania Tworzenie wizerunku firmy/produktu proekologicznego jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej Zielony marketing Informatyka w służbie ekologii rozwiązania IT wspierające podejście proekologiczne Doradztwo (40 godzin dla każej firmy) Rezultaty do wyboru Kompletny model biznesowy nowego przedsięwzięcia Uzasadnienie biznesowe kluczowych decyzji Plan działań proekologicznych (obowiązkowo) Dokumentacja do wniosku Strategia sprzedaży lub plan kampanii marketingowej Rekomendacja wyboru systemu *) Sprawdź harmonogram wszystkich szkoleń na stronie: 5

6 TWORZENIE MODELU BIZNESOWEGO DLA ROZ- WIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH CZY EKOLOGIA SIĘ OPŁA- CA? POZYSKIWANIE ŚROD- KÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLO- GICZNYCH Liczba edycji: 2 Warsztaty oparte są na innowacyjnym podejściu do tworzenia modeli biznesowych Business Canvas (wg Alexandra Osterwaldera) oraz Lean Product Canvas (Eric Ries). Business Model Canvas, czyli szablon modelowania biznesowego to proste narzędzie, które w 9 blokach przedstawia logikę procesu biznesowego, czyli po prostu pokazuje, jak firmy zarabiają pieniądze. Model pozwala zobaczyć na nowo i przeanalizować kluczowe aspekty biznesu takie jak propozycja wartości, kanały czyli sposób w jaki firma dociera z informacją o produkcie do klientów, segmenty klientów czyli rozróżnienie poszczególnych grup klientów i sposobów komunikacji, a także relacje z klientami i ich możliwe rodzaje. Model pomaga przepracować te kluczowe elementy oraz znaleźć nowe, dotychczas niewykorzystywane możliwości. Jego graficzna forma pozwala w łatwy sposób pracować nad skomplikowanym procesami biznesowymi. W czasie szkolenia uczestnicy zyskają możliwość spojrzenia na działalność swojej firmy z nowej perspektywy oraz zwiększą swoją świadomość w zakresie wprowadzania innowacji do modelu swojego przedsiębiorstwa. Poznają budowę oraz założenia narzędzia Business Model Canvas. Poznają język Canvas, który ułatwia opowiadanie o biznesie, Nauczą się tworzenia własnych modeli biznesowych, w tym: Definiować dziewięć kluczowych obszarów biznesu Uzgadniać wartość biznesową oferowaną klientom Określać jakie czynniki warunkują sukces Weryfikować wpływ możliwych zmian na rynku na stabilność firmy Liczba edycji: 3 Wartość biznesowa - oszacowana lub rzeczywista - jest najważniejszym elementem odróżniającym jeden produkt od drugiego. Wartość biznesowa to odczucie Klienta co do tego jaki wpływ może mieć dany produkt lub usługa na jego biznes - w jaki sposób pomoże mu osiągnąć jego cele biznesowe, lub rozwiązać istniejące w jego firmie problemy. W każdej firmie istnieją nierozwiązane, choć istotne kwestie. Wszystkie są związane z ogólnymi celami biznesu, takimi jak wzrost przychodów, zwiększenie zysków, zwiększenie udziału w rynku czy poprawy przepływów pieniężnych. Trzeba tylko umieć je dostrzec i powiązać ze swoim produktem lub usługą. Szkolenie, chociaż prezentuje zagadnienia finansowe i ekonomiczne, przeznaczone jest z założenia dla nie-finansistów. Celem szkolenia jest nauczyć uczestników tworzenia profesjonalnego uzasadnienia biznesowego dla oferowanej ekoinnowacji. Program szkolenia obejmuje zagadnienia: Jak zbudować przekonujące Uzasadnienie Biznesowe Co przekonuje decydentów finansowych do inwestycji Jak zebrać dane do uzasadnienia biznesowego Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji w ekoinnowację Uczestnicy szkolenia w ramach szkolenia otrzymają 2-miesięczny bezpłatny dostęp do narzędzi IT wspomagających analizę zwrotu z inwestycji i tworzenie uzasadnienia biznesowego.. Liczba edycji: 2 Finansowanie innowacyjnych pomysłów w tym ekoinnowacji z zewnętrznych źródeł wymaga dobrego rozeznania. Jakie instytucje oferują dotacje, kredyty, pożyczki inne instrumenty finansowe na tego rodzaju inwestycje? Jakie warunki trzeba spełnić by je pozyskać? Jak przygotowac dokumentację? Jakie ryzyka należy wziąć pod uwagę? W trakcie szkolenia uczestnicy poznają Uwarunkowania środowiskowe i prawne dla inwestycji proekologicznych Aktualnie dostępne publiczne źródła finansowania inwestycji proekologicznych - Europejskie źródła finansowania - Krajowe źródła finansowania - Krajowy i europejski system kredytów na ekoinwestycje Przykłady dobrych praktyk w zakresie finansowania ekoinwestycji Zasady przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania 2 dni (16 h) 2 dni (16 h) 2 dni (16 h) 6

7 CUSTOMERCENTRIC SEL- LING JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEJ STRATEGII DOCIERANIA DO KLIEN- TÓW I BUDOWANIA ICH ZAINTERESOWANIA Liczba edycji: 3 CustomerCentric to nowoczesne podejście do marketingu i sprzedaży, które umieszcza w centrum uwagi klienta jego cele i problemy biznesowe, oraz wartość biznesową jaką może przynieść współpraca z dostawcą Metodyka CustomerCentric Selling została zaprojektowana z myślą o zawansowanych technologiach i innowacjach oferowanych na rynku B2B. Wspiera sprzedaż i marketing produktów i usług, których scenariusze użycia nie są dla potencjalnych klientów oczywiste, które wymagają doradztwa ze strony sprzedawcy, dla których firmy muszą aktywnie pozyskiwać klientów biznesowych. Szkolenie pokazuje jak zmienić perspektywę firmy z produktocentrycznej na zorientowaną na klienta. Podczas szkolenia poruszane są następujące tematy: Czego potrzebują Twoi klienci i jak możesz pomóc im to osiągnąć? Jak możesz dopasować się do ich oczekiwań? Jak dobrze zdefiniować terytorium sprzedaży Jak skutecznie docierać do potencjalnych klientów na szczeblu decydentów Jak wzbudzić zainteresowanie decydentów biznesowych innowacyjnym produktem/usługą i jak zbudować zaufanie do nowości Jak przygotować skuteczne komunikaty i scenariusze rozmów z decydentami Za co, za jakie wartości są w stanie zapłacić Twoi klienci? Jak zdefiniować wartość biznesową dla klienta? Program szkolenia został dostosowany do specyfiki wprowadzania na rynek ekoinnowacji. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z metodyki CustomerCentric Selling, licencjonowane materiały szkoleniowe, oraz zestaw materiałów z ćwiczeniami i przykładami zastosowań CCS w marketingu i sprzedaży produktów i usług o charakterze ekoinnowacji. 4 dni (32 h) TWORZENIE WIZERUNKU FIRMY/PRODUKTU PRO- EKOLOGICZNEGO JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA PRZEWAGI KONKUREN- CYJNEJ Liczba edycji: 3 Z każdej złotówki wydawanej na marketing, 50 % jest marnowane - tylko nie wiadomo które. Tak głosi popularne w marketingu powiedzenie. W rzeczywistości sytuacja w kampaniach marketingowych B2B jest dużo gorsza - wielkość bezskutecznych działań marketingowych dochodzi nawet do 80% (wg badań CSO Insight za 2012 rok). Szkolenie uczy jak projektować i przeprowadzać kampanie marketingowe dla wąskich rynków i grup odbiorców, tak aby skutecznie wspierały sprzedaż i wprowadzenie produktów i usług (ekoinnowacji) na rynek. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne techniki marketingu taktycznego, zorientowane na zdobywanie uwagi dobrze zdefiniowanych grup odbiorców i generowanie nowych kontaktów biznesowych. Uczestnicy warsztatów nauczą się miedzy innymi: Jak zdefiniować grupy odbiorców adekwatne do produktu/usługi Jak określić profil idealnego klienta Jak zdefiniować trafny komunikat marketingowy Jak skutecznie skłonić do działania decydentów biznesowych, 2 dni (16 h) ZIELONY MARKETING Liczba edycji: 2 Marketing ekologiczny jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów proekologicznym charakterem oferowanych produktów, ich wpływem na zdrowie i bezpieczeństwo. Jeszcze nie tak dawno zielony marketing utożsamiany był tylko z posiadaniem certyfikatu, potwierdzającego znikomy wpływ produktu na środowisko. Dziś jest inaczej. Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, publikacja raportów odnośnie zrównoważonego rozwoju, stosowanie ekoznakowania, szeroka edukacja ekologiczna pracowników oraz lokalnej społeczności, a także realizacja inwestycji prośrodowiskowych to tylko niektóre działania, którymi obecnie mogą pochwalić się przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wspierać promocję ekologicznego produktu i budować wizerunek firmy proekologicznej. Program szkolenia obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: Czym jest zielony marketing Jakie są główne treści Twojej firmy? Gdzie jest miejsce na ekologię? Jak w strategię marketingową wpleść nowoczesne wartości dotyczące ochrony środowiska? Jak zidentyfikować potrzeby klientów względem zielonych produktów i usług Czynniki motywujące proekologiczne działania klientów Czynniki hamujące proekologiczne działania klientów Zielony marketing w praktyce Miejsce działań proekologicznych w planach marketingowych 2 dni (16 h) 7

8 INFORMATYKA W SŁUŻ- BIE EKOLOGII ROZWIĄ- ZANIA IT WSPIERAJĄCE PODEJŚCIE PROEKOLO- GICZNE Liczba edycji: 2 Sprytne, dobrze zaprojektowane wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych pozwala nie tylko chronić środowisko, ale przede wszystkim uzyskać konkretne usprawnienia i oszczędności. Wybór i wdrożenie aplikacji wspomagających zarządzanie firmą jest obciążony dużym ryzykiem, a skupienie na funkcjach systemu i ergonomii czasami na dalszy plan odsuwa konkretne korzyści biznesowe jakie inwestycja ma przynieść. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak oceniać, wybrać i wdrożyć technologie IT, by osiągnąć wymierne oszczędności w zużyciu energii i surowców. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób: Oceniać i porównywać dostępne rozwiązania IT z perspektywy wpływu na środowisko naturalne (zużycie CO2, energii, surowców itp) Wybierać systemy IT wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, tak aby zapewnić zwrot z inwestycji i sukces wdrożenia Wdrożyć systemy IT służące do elektronicznego obiegu archiwizacji dokumentacji, oraz wybrane rozwiązania w systemach klasy ERP, by osiągnąć zakładane cele ekologiczne DORADZTWO W ramach projektu w każdym przedsiębiorstwie zrealizowane również zostanie doradztwo, podczas którego zostanie wypracowany lub zaktualizowany Plan Działań Proekologicznych. Ponadto każde przedsiębiorstwo otrzyma doradztwo w wybranym obszarze: Stworzenie modelu biznesowego dla wybranego rozwiązania proekologicznego Przygotowanie uzasadnienia biznesowego (bussines case) dla inwestycji w wybrane rozwiązanie proekologiczne Pomoc w wyborze źródła finansowania i przygotowaniu dokumentacji do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na konkretne rozwiązanie proekologiczne Konsultacje w zakresie wyboru i procesu wdrożenia rozwiązań IT wspierających podejście proekologiczne w przedsiębiorstwie 2 dni (16 h) 40h / firmę 8

9 PROJEKT Harmonogram projektu Rok Kwartał I II Miesiąc Przeprowadzenie Analizy Potrzeb Tworzenie modelu biznesowego... Czy ekologia się opłaca? Pozyskiwanie środków na finansowanie... Tworzenie wizerunku firmy/produktu... Marketing ekologiczny Proces i model CustomerCentric Selling... Informatyka w służbie ekologii... Realizacja Usług Doradczych 9

10 INFORMACJE ORGANIZACYJNE Jak wziąć udział w projekcie Udział w projekcie jest bezpłatny szkolenia i doradztwo są w 100% dofinansowane. Szkolenia będą realizowane w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie oraz Łodzi, Poznaniu lub Kielcach. Usługi doradcze będą realizowane w siedzibie firmy uczestniczącej w projekcie lub w biurze projektu w Katowicach. Projek będzie realizowany w minimum pięciu województwach, tak aby zapewnić optymalną lokalizację uczestnikom z całej Polski Uwaga! Planowane miejsca organizacji szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczestników. Pomoc de minimis będzie udzielana tylko do 30 czerwca 2014 roku. Dlatego też wszystkie umowy uczestnictwa w projekcie muszą zostać podpisane maksymalnie do tej daty. Mamy miejsca tylko dla 15 firm! Nie czekaj! Zapisz się już dziś! 1. Wejdź na stronę projektu: 2. Zapoznaj się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie 3. Pobierz Kartę Zgłoszenia 4. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia prześlij do nas em, faxem lub pocztą na adres Biura Projekt. Zapewniamy: szkolenia z najwyższej, światowej półki ciekawą tematykę szkoleń profesjonalnych trenerów i doradców komfortowe warunki szkolenia materiały szkoleniowe i narzędzia do wykorzystania w praktyce certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach, w tym międzynarodowy certyfikat CustomerCentric Selling obiad oraz napoje w trakcie przerw w każdym dniu szkolenia Masz pytania? Zadzwoń do nas lub napisz . Tel: Uczestnicy mieszkający w znacznej odległości od miejsca szkolenia mogą otrzymać zwrot kosztów noclegu. Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu za szkolenie. 10

11 PRAXIS Kim jesteśmy Od ponad 10 lat pomagamy naszym klientom w projektowaniu i wdrażaniu efektywnych procesów marketingu i sprzedaży B2B. Nasza pasja Sprzedaż jest naszą pasją. Uwielbiamy tę pracę, od wielu lat wciąż jest dla nas wyzwaniem, intelektualną przygodą, fascynującym doświadczeniem działania z ludźmi i dla ludzi, możliwością ciągłego uczenia się biznesu i poznawania go w praktyce. Nasza historia Każdy z naszych trenerów i konsultantów ma za sobą własną ścieżkę kariery w marketingu, sprzedaży lub zarządzaniu. Przez wiele lat pracowaliśmy w firmach należących do światowej czołówki w branży zaawansowanych technologii i usług dla biznesu. Nasza misja Od lat z uwagą śledzimy zmiany jakie zachodzą w marketingu, rozwój metodyk sprzedaży, nowe trendy i innowacje w zarządzaniu. Naszą ambicją jest dostarczać naszym klientom rozwiązania z najwyższej półki, takie, które pomogą im zdobyć i utrzymać realną przewagę konkurencyjną. CustomerCentric Selling Kiedy w 2003 roku ukazało się pierwsze wydanie CustomerCentric Selling metodyki stworzonej do efektywnej sprzedaży zaawansowanych technologii i innowacji, wiedzieliśmy już, że to jest to czego szukaliśmy i to, co chcemy robić. Od 2004 roku PRAXIS jest autoryzowanym partnerem CCS. Od tego czasu metodyka CCS dostępna jest w polskiej wersji językowej, została również zweryfikowana w praktyce biznesowej wielu firm działających na polskim rynku i dopasowana do specyfiki polskiego biznesu. Dzisiaj Należymy do firm szkoleniowodoradczych w Polsce, które mogą pochwalić się nieprzerwanym działaniem od ponad 14 lat. Jesteśmy niewielką firmą i naszym celem nie jest rywalizacja o miejsca na listach rankingowych z firmami szkoleniowymi oferującymi szerokie portfolio szkoleń. Naszym atutem jest wąska specjalizacja - marketing i sprzedaż doradcza B2B - w tym czujemy się ekspertami. Nasza wysoka skuteczność wynika ze ścisłej specjalizacji i sprawdzonej metodologii. Nasi Klienci Do naszych klientów należą zarówno wielkie międzynarodowe korporacje, jak duże i małe firmy z polskim kapitałem, a także ambitne start-upy pragnące zdobyć znacząca pozycję na rynku. Nasi klienci działają w branży informatycznej, automatyki przemysłowej, przemysłu, usług dla biznesu, usług finansowych, oraz doradztwa i specjalistycznych szkoleń. Jesteśmy gotowi na współpracę z każdą ambitna firmą, która chce poprawić swoje wyniki i pozycje na rynku. Praxis jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i American Society for Training&Development. W obszarze szkoleń stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych określający fundamentalne zasady funkcjonowania firm szkoleniowych w Polsce. 11

12 TWÓJ RUCH Pytania? Chętnie pomożemy Warunki współpracy Pomoc de minimis będzie udzielana tylko do 30 czerwca 2014 roku. Dlatego też wszystkie umowy uczestnictwa w projekcie muszą zostać podpisane maksymalnie do tej daty. Mamy miejsca tylko dla 15 firm! Nie czekaj! Zapisz się już dziś! Wejdź na stronę projektu: Zapraszamy! Biuro Projektu: Praxis, ul. Grabowa 2, Katowice tel: fax: kom: Kierownik Projektu: Dorota Bienicewicz

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo