LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH"

Transkrypt

1 LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna Aksjologia życia publicznego Aksjomaty prawa administracyjnego Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka Analiza funkcjonalna Analiza funkcjonalna w zadaniach Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa Analiza matematyczna w zadaniach. Część Badania ankietowe Badania operacyjne. Metody i zastosowania. SE Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje Bezpieczeństwo organizacyjne Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej mysli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł Biznesplan Coaching Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju Cykl PDCA zmniejszanie kosztów w przedsiębiorstwie Czas w życiu i pracy Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna Demokracja Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin Diagnoza organizacji od A do Z. Praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów Dialog konkurencyjny. Negocjacje bez ogłoszenia procedura krok po kroku Dialog organizacyjny Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Kontroli Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej

2 Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki Ekonomia eksperymentalna Ekonomia, t Ekonomia, t Elementarny kurs prawa cywilnego E-logistyka Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej Estetyka wirtualności Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela Europeistyka. Leksykon Europeistyka. Podręcznik akademicki t Europeistyka. Podręcznik akademicki t Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania Finanse i rachunkowość Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne Fuzje i przejęcia spółek Fuzje, przejęcia Globalizacja a rozwój Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban Historia myśli ekonomicznej Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej Historia polskiej myśli politycznej Historia ustroju i prawa polskiego ( ) Imigracja a globalizacja Innowacyjne zarządzanie organizacjami Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym. PN Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności) Instytucje gospodarki rynkowej Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu ISO zapewnij bezpieczeństwo informacji Jak przygotować i przekazać siwz Jak ubiegać się o fundusze unijne? Jak unikać błędów w specyfikacji - poradnik dla zamawiających Jakość podstawą sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie Kim jesteś politologu? Klasa kreatywna w Polsce Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji Kodeks wykroczeń. Komentarz Kompendium wiedzy o logistyce

3 Kompendium wiedzy o marketingu Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym Konflikty współczesnego świata Konkurencja i kooperacja Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady Kontrakty wojskowe wymagania NATO zawarte w AQAP Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne Kryzys i socjologia Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). SE 83 Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej Kultura pracy menedżera Kultura w organizacji Kurs złoty/euro: teoria i empiria Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii - case Legislacja administracyjna. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego Lęk nowoczesny Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej Lider społeczny w XXI wieku Logika popularna Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka wewnętrzna firmy korygowanie przepływu materiałów Makro- i mikroekonomia.podstawowe problemy współczesności Makroekonomia Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej Marketing Marketing Marketing dla inżynierów Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych Marketing usług

4 Maszyny społeczne. Współczesna inżynieria społeczna i innowacje socjotechniczne Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty Metafizyczne wątki w ekonomii Metodologia finansów Metody badań operacyjnych w praktyce Metody badawcze w naukach politycznych Metody i modele eksploracji danych Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania Metody selekcji zmiennych w analizie skupień. Nowe procedury Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną Miejsce i rola ludzi młodych w regionie Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych Mikroekonomia Mikroekonomia Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach Modele rozwoju usługodawców logistycznych Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze Modelowanie i prognozowanie zjawisk społecznogospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji Motywacyjne aspekty polityki personalnej Myślenie statystyczne Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami Nauka o zarządzaniu Negocjacje Negocjacje handlowe Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie Nowe technologie w edukacji Nowe zarządzanie publiczne Nowoczesne trendy w zarządzaniu Nurt kulturowy w zarządzaniu O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych. Studium z historii pojęcia nowoczesności Odkryć zarządzanie Oferta handlowa Ogłoszenie o zamówieniu - jak je właściwie opublikować i ułatwić wykonawcy znalezienie przetargu

5 Organizacja i zarządzanie Organizacja i zarządzanie w zarysie Organizacja procesów podstawowych i pomocniczoobsługowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Organizacja wirtualna Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce Państwo Państwo i naród w myśli politycznej Paradoks czasu Partie polityczne w początkach XXI wieku Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską Planowanie kariery Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa Plany strategiczne Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Podejście procesowe w organizacjach Podmiotowość człowieka w organizacji Podręcznik do bankowości Podstawy marketingu Podstawy rachunkowości. Podręcznik Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorczość Przestrzeń a rozwój Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk Psychologia stresu Psychologia zarządzania w organizacji Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem Rachunek efektywności inwestycji Relacje z klientem Repetytorium ze statystyki Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe Rozwój organizacji pozarządowych Teoria i praktyka Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce Rynki finansowe

6 Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji Sieci w zarządzaniu strategicznym Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie Słownik zamówień publicznych Społeczeństwo sieci Sponsoring Klucz nowoczesnego marketingu Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski Strategia. Od planu do sieci Strategiczna karta wyników firm usługowych Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym Strategie marketingowe Suwerenność państwa i jej granice System rynkowy. Wydanie szóste zmienione i uzupełnione System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Systemy informatyczne zarządzania Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny Systemy zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie Szef polski Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. SE Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji Trendy transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa. PN Uczenie się jako konstruowanie wiedzy Ustroje konstytucyjne państw współczesnych Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego Wewnętrzny System Kontroli Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej Władza i kierowanie Wojna a państwo Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii Wprowadzanie zmiany w organizacji Wprowadzenie do metod TQM Współczesne doktryny polityczne Współczesne konflikty zbrojne Współczesne społeczeństwo polskie

7 Współczesne systemy polityczne Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych Wstęp do matematyki Wyznaczanie celów Zarys nauki administracji Zarys teorii decyzji w nauce administracji Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania Zarządzanie projektem Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Zarządzanie talentami Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Zarządzanie wiedzą Zarządzanie. Teoria i praktyka Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Zmienne ukryte w badaniach marketingowych Zrozumieć zarządzanie

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo