Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie"

Transkrypt

1 Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke Gastopol" w Gdyni, Ekspertyza systemu marketingu i zarządzania spółki Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, udział w pracach zespołu pod kierownictwem prof. zw. dra hab. inż. A. Czermińskiego, Biznes plan dla Beta Styl Sp. z o.o. w Słupsku, udział w pracach zespołu, Konsultant w spółce Opoczno S.A. w Opocznie, kierownik projektu konsultingowego, Konsultant w firmie Famarol S.A. w Słupsku, realizacja projektu restrukturyzacji organizacyjnej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, udział w pracach zespołu konsultingowego, Współpraca z firmą konsultingową ASG Poland, kierownik 3 projektów biznes planów w systemie Confar III Expert wg standardów UNIDO, Staż naukowy w spółce Opoczno S.A. w Opocznie, konsultant merytoryczny Prezesa Zarządu, Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie jednostkami budżetowymi dla Szkoły Policji w Słupsku, realizowanych przez WHSZ w Słupsku, Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku w WHSZ w Słupsku, Opracowanie strategii rozwoju i koncepcji usprawnień Enmat Sp. z o.o. w Słupsku, Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej Zarządzanie w grupach kapitałowych w WSAiB w Gdyni, Prodziekan WSAiB w Gdyni, Współpracownik firmy consultingowej Lex-Pol Sp. z o.o. ze Słupska, 2004 Kierownik zespołu badań naukowych Zakres zastosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz technik z obszaru Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa pomorskiego, Badania naukowe Bariery racjonalności podejmowania decyzji kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach, Uczestnik szkolenia Symulacja Lean Manufacturing w Instytutcie Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej na licencji University of Kentucky, Uczestnik szkolenia Symulacja Lean Office w Instytutcie Lean Enterprise Institute Polska we Wrocławiu, Współpraca z Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową w Słupsku. Opracowanie wielu publikacji popularyzujących prawidłowe podejście do zarządzania dla słupskich przedsiębiorców (w formie wolontariatu) i publikowanych od 2005 roku w Kalejdoskopie Gospodarczym elektronicznym Biuletynie Informacyjnym SIPH, Kierownik 5 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie i przedsiębiorczość w WSAiB w Gdyni współfinansowanych z EFS, Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej WPiT AM w Gdyni Przedsiębiorstwo w gospodarce 1

2 opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Badania przyczyn pogarszającej się kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa X we Wrocławiu i wnioski, Badania uwarunkowań wdrażania Lean Management w 9 dużych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Badania zakresu wykorzystania analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego i podkarpackiego, Udział w pracach zespołu konsultingowego w ITWL w Warszawie Udział w pracach zespołu konsultingowego w ZO Wybrzeże SI w Gdyni, Stała współpraca naukowo-badawcza z przedsiębiorstwami Franke Foodservice Systems Polska oraz Vischer Caravelle Polska. Publikacje przed obroną pracy doktorskiej A. Czermiński, P. Walentynowicz Kontrakt menedżerski jako forma zarządzania przedsiębiorstwem, referat na konferencję opublikowany w materiałach pokonferencyjnych II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Politechniki Łódzkiej Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, Łódź Kontrakt menedżerski jako nowa forma zarządzania przedsiębiorstwem, EiOP nr 9/ Biznesowe kontrakty menedżerskie, EiOP nr 6/ Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma prywatyzacji w polskiej praktyce gospodarczej, część 1, nr 2 Zeszytów Naukowych WSZiM w Warszawie, Warszawa Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma prywatyzacji w polskiej praktyce gospodarczej, część 2, nr 3 Zeszytów Naukowych WSZiM w Warszawie, Warszawa J. Szreder, P. Walentynowicz Próba syntezy procesu przekształceń własnościowych w województwie słupskim na tle prywatyzacji w Polsce, Słupskie Studia Regionalne, Zeszyt 1/1998, Słupsk Publikacje po obronie pracy doktorskiej Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni nr 3, Gdynia Procedura kontraktu menedżerskiego w przedsiębiorstwie, EiOP nr 2/ B. Nogalski, P. Walentynowicz Kontrakty i opcje kierownicze jako alternatywa partycypacji pracowniczej, referat na konferencję Partycypacja pracownicza echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, opublikowany w pracy zbiorowej pod red. S. Rudolfa, Łódż Monografia Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO TNOiK, Bydgoszcz 2000, B. Nogalski, P. Walentynowicz Kontrakty i opcje menedżerskie jako forma motywacji menedżerów w społeczeństwie informacyjnym, referat na konferencję Problemy kształcenia menedżerów w społeczeństwie informacyjnym postindustrialnym, opublikowany w materiałach pokonferencyjnych, Boszkowo/Wrocław

3 Zastosowanie kontraktu menedżerskiego do zarządzania przedsiębiorstwem w społeczeństwie informacyjnym, referat na konferencję Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna, Warszawa Motywacyjne aspekty zatrudniania kadry kierowniczej na podstawie kontraktu menedżerskiego, referat na konferencję Zarządzanie personelem dziś i jutro, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, opublikowany w pracy zbiorowej pod red. Z. Janowskiej pod tym samym tytułem, Łódź P. Walentynowicz, M. Krasicki Wykorzystanie koncepcji planowania ilościowo terminowego WY-WE w procesie preparacji wdrożenia systemów klasy MRP II w przedsiębiorstwie, referat na seminarium Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie koncepcji planowania ilościowo terminowego systemem WY WE do usprawnienia zarządzania produkcją - referat na konferencję Teoria i praktyka zarządzania, AGH, Kraków Wybrane zagadnienia zarządzania kontraktowego w aspekcie konstrukcyjnym i proceduralnym, Zeszyt Naukowy WSAiB w Gdyni nr 4, Gdynia P. Walentynowicz, W. Ziembiński, A. Bróż Wykorzystanie mapy biznesu w procesie formułowania strategii (w:) pracy zbior. pod red. M. Jerzemowskiej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk Racjonalność podejmowania decyzji menedżerskich (w:) pracy zbior. pod red. M. Jerzemowskiej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk P. Walentynowicz, M. Szymański Koncepcja usprawnień analizy SPACE (w:) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, praca zbior. pod red. J. Jeżaka, Łódź Kompetencje menedżera XXI w., ZN nr 6, WSAiB w Gdyni Rozwiązywanie problemów organizacyjnych (w:) pracy zbior. pod red. K. Zimniewicza Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Poznaniu, Boszkowo-Poznań Nowe role i umiejętności menedżerów jako podstawa rozwoju kompetencji kadry kierowniczej (w:) praca zbior. pod red. E. Janowicza Studia Społeczno Ekonomiczne, ZN 2/2003, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk Jest problem - jest rozwiązanie. Procedura rozwiązywania sytuacji problemowych w przedsiębiorstwie, Personel i zarządzanie nr 23/ P. Walentynowicz, J. Szreder Stan i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno prywatnego w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. Nr 2/2003, Fundacja Rozwoju UG, Wydział Zarządzania, Sopot Jest problem - jest rozwiązanie. Praktyczne metody i techniki rozwiązywania problemów w organizacjach, Personel i zarządzanie nr 24/

4 Zarządzanie w grupach kapitałowych, praca zbior. pod red. naukową B. Nogalskiego i P. Walentynowicza, Wyd. WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia P. Walentynowicz, M. Szymański Procedura analizy SPACE, Przegląd Organizacji nr 7/ B. Nogalski, P. Walentynowicz Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego próba oceny, ZN nr 7 WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Wymiary wdrażania Lean Management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych, ZN nr 2/2004 Wydziału Zarządzania UG Nieznajomość zasad motywacji szkodzi. Praktyczne wnioski wynikające z podstawowych teorii motywacji, Studia Społeczno Ekonomiczne WHSZ w Słupsku, Słupsk B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie Lean Management i Outsourcingu w procesie restrukturyzacji systemu produkcyjnego na przykładzie Opoczno SA (w:) pracy zbior. pod red. J. Stankiewicz Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra B. Nogalski, P. Walentynowicz Ekonomiczna opłacalność outsourcingu, Pieniądze i Więź nr 2/ Czynniki sukcesu i porażki współczesnych przedsiębiorstw analiza wybranych case studies (w:) Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały WZ UG nr 5/2005, Sopot Praktyczne wskazówki podejmowania decyzji w organizacjach, ZN nr 8 WSAiB im. E Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności polskich MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa pomorskiego (w:) Nowoczesność przemysłu i usług. współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, pr. zbior. pod red. J. Pyki, wyd. TNOiK w Katowicach, Katowice B. Nogalski, P. Walentynowicz Znajomość metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych - szansa czy konieczność we współczesnym przedsiębiorstwie? (w:) Zmiana warunkiem sukcesu, praca zbior. pod. red J. Skalika, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Zakres zastosowania nowoczesnych technik zarządzania produkcją z obszaru Lean Management w wybranych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, ZN 3/2005 Wydziału Zarządzania UG B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w polskich organizacjach gospodarczych (po rosyjsku ), Rosyjskie Czasopismo Zarządzania nr 3/2005, St. Petersburg B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego. Bariery i korzyści (w:) Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, praca zbior. pod red. M. Olińskiego, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn

5 Projektowanie strategii w małym przedsiębiorstwie (w:) pracy zbior. pod red A. Bielawskiej Uwarunkowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin B. Nogalski, A. Szpitter, P. Walentynowicz Kilka uwag na temat planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie (w:) pracy zbior. pod red. A. Kalety Zarządzanie strategiczne teoria i praktyka, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław B. Nogalski, J. Kaźmierska, P. Walentynowicz Konwergencja kontra dywergencja metod HRM na Świecie. Wnioski z badań na temat metod rekrutacji i selekcji kierowników w wybranych krajach (w:) pracy zbior. pod red. M. Hopeja Współczesne tendencje w nauce o zarządzaniu, Politechnika Wrocławska, Wrocław Rola kompetencji menedżerskich w kształtowaniu wizerunku polskich menedżerów, ZN nr 9 WSAiB w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie koncepcji Time Based Management w procesie ewolucyjnego wdrażania organizacji lean, (w:) pracy zbior. pod red. J. Skalika Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji ewolucja czy rewolucja, wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław Bariery sprawności podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, praca zbior. pod. red. M. Juchniewicz, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn B. Nogalski, P. Walentynowicz Lean Management jako koncepcja podwyższania bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego firmy (w:) Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się europie, praca zbior. pod red. J. Tomaszewskiego, wyd. WSAiB w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Lean Office jako metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej we współczesnym przedsiębiorstwie, artykuł na konferencję WPiT AM w Gdyni Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Gdynia , wydany w pracy zbior. pod red. K. Skrzeszewskiej i H. Kruk pod tym samym tytułem, wyd. AM w Gdyni, Gdynie Wykorzystanie analizy KCS w małym przedsiębiorstwie (w:) Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, pr. zbior. pod red. W. Polaka i T. Nocha, wyd. GWSA, Gdańsk 2007/ P. Walentynowicz Wykorzystanie założeń koncepcji Lean Office w praktyce funkcjonowania niepublicznej uczelni wyższej (w:) pracy zbior. pod red. J. Tomaszewskiego Szanse i perspektywy rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego, WSAiB w Gdyni, Gdynia P. Walentynowicz, J. Szreder Kaizen jako koncepcja wspomagająca strategiczny rozwój organizacji (w:) pracy zbior. pod red. M. J. Stankiewicza Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK, Toruń P. Walentynowicz, W. Ziembiński, M. Sobczyńska Strategiczna Mapa Biznesu jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu globalnym (w:) pracy zbior. pod red. T. Gutowskiego i innych Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, wyd. UG, Gdańsk P. Walentynowicz Zakres zastosowania Lean Management w polskich przedsiębiorstwach (w:) Zarządzanie zasoby, ich dobór i sposób wykorzystania, pr. zbior. pod 5

6 red. M. Fertscha, K. Grzybowskiej i A. Stachowiak, Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania PP, Poznań B. Nogalski, P. Walentynowicz Pomoc w podnoszeniu konkurencyjności partnerów biznesowych jako jedno z podstawowych założeń koncepcji Lean Management (w:) pr. zbior. pod red. M. Juchniewicz Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn M. Jankowska-Mihułowicz, P. Walentynowicz Personalne bariery racjonalności podejmowania decyzji menedżerskich (w:) Człowiek i jego decyzje, praca zbior. pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli, KUL, Lublin P. Walentynowicz, J. Szreder Metoda realizacji projektów Kaizen (w:) Flow management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów Bariery wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce (w:) Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką. Praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuna, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź Nowoczesne aspekty organizacji produkcji (w:) Podręcznik dobrych praktyk w biznesie, praca zbior. pod red. W. Downara i I. Figurskiej, WHSZ w Słupsku i MACROLOGIC, Słupsk B. Nogalski, Z. Kreft, P. Walentynowicz Kaizen jako metoda podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych (w:) Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, praca zbior. pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego, UE w Krakowie, Kraków B. Nogalski, P. Walentynowicz Celowość wykorzystania Lean Management w małych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych (w:) pracy zbior. pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuna Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa Determinanty sukcesu wdrażania szczupłej organizacji w przedsiębiorstwach w Polsce (w:) Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/ Szczupła organizacja jako odpowiedź przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego otoczenia (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, praca zbior. pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, wyd. Fundacji Rozwoju UG, Gdańsk M. Jankowska Mihułowicz, P. Walentynowicz Zastosowanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych na Podkarpaciu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, zeszyt 18 (nr 2/2011) P. Walentynowicz, M. Jankowska-Michułowicz Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, Zarządzanie i Finanse nr 2/ Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych wyniki badań empirycznych (w:) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, praca zbior. pod red. R. Knosali, wyd. PTZP, Opole-Zakopane

7 P. Grudowski, P. Walentynowicz Strategy for the implementation of CSR in SMEs - a case study from Poland, artykuł na konferencję Parlamentu Hanzeatyckiego Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum, Hamburg Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, monografia, Wydawnictwo UG, Sopot Uwarunkowania sukcesu organizacji, praca zbiorowa pod red. H. Czubasiewicz, Z. Mokwy i P. Walentynowicza, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk P. Grudowski, P. Walentynowicz, J. Szreder Motywowanie pracowników do zachowań o charakterze proinnowacyjnym (w:) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, praca zbior. pod red. R. Knosali, wyd. PTZP, Opole-Zakopane Lean Culture as an example Positive Organizational Culture, Journal of Positive Management, No 1 (5)/ Narzędzie pomiaru poziomu szczupłości kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (w:) pracy zbior. pod red. L. Zawadzkiej, wyd. PG, Gdańsk 2014 (w druku). Inne publikacje: Seminarium Naukowe Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Prezentacja wystąpień dr inż. Ewy Górskiej i dra inż. Władysława Romana Pawlaka, EiOP nr 9/ Jak podejmujesz decyzje? itepe. Dwutygodnik Pracowników Telekomunikacji Polskiej, 7 lipca Rola kompetencji menedżerskich w kształtowaniu wizerunku menedżera, referat wygłoszony na I Pomorskiej Konferencji Przedsiębiorców SIPH i WHSZ w Słupsku, Słupsk Wydanie zbiorcze 4 dwustronicowych artykułów wydawanych cyklicznie w 2005 i 2006 roku w ramach Akademii Przedsiębiorcy Kalejdoskopu Gospodarczego - biuletynu internetowego Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej: P. Walentynowicz J. Szreder, Lean management jako nowoczesne koncepcja usprawniania działalności przedsiębiorstwa, P. Walentynowicz J. Szreder, Motywowanie pracowników czy tylko pieniądze? Cz. I i II, P. Walentynowicz J. Szreder, Podstawowe zasady dobrego motywowania, P. Walentynowicz Kilka słów o reengineeringu. Cykl artykułów popularnonaukowych w ramach Akademii Przedsiębiorcy Kalejdoskopu Gospodarczego - biuletynu internetowego Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej: Istota kompetencji decyzyjnych menedżerów (2006), Co przeszkadza w podejmowaniu i wdrażaniu decyzji w zarządzaniu? (2007), J. Seder, P. Walentynowicz Kaizen - małe kroki, wielkie efekty (2007), TQM istota i wdrażanie (2007), Eliminacja muda w pracy administracyjno biurowej w przedsiębiorstwie (2008), Symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (2008), Praktyczne zasady podejmowania decyzji w zarządzaniu (2008), Zmiana adaptacyjna czy to w dzisiejszych czasach wystarczy? (2008), Co dwie głowy, to nie jedna. Cz. I i II (2011). 7

8 Lean Management a wizerunek przedsiębiorstwa, referat wygłoszony w ramach Słupskich Dniu Gospodarki, Słupsk 2011, opublikowany w Kalejdoskopie Gospodarczym SIPH, 10/

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych WYKŁADY 1. Pojęcie, istota i cechy organizacji (3 godz.): Pojęcie i definiowanie organizacji; Systemowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP I. ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE... 13

SPIS TREŚCI WSTĘP I. ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE... 13 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 I. ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE... 13 1. Geneza koncepcji... 13 2. Cele i założenia koncepcji... 13 3. Struktura zarządzania dynamicznego... 14 4. Warunki stosowania zarządzania dynamicznego...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o dorobku naukowo-badawczym

Informacja o dorobku naukowo-badawczym Dr hab. Krzysztof Safin Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WSB we Wrocławiu Kierownik Zespołu Badawczego Informacja o dorobku naukowo-badawczym Wybrane publikacje Autor i redaktor książek 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

Sygnatura ,50 pkt. ECTS

Sygnatura ,50 pkt. ECTS Informator 2015/2016 Tytuł oferty Cloud computing w zarządzaniu Sygnatura 235320-1016 1,50 pkt. ECTS Prowadzący dr Katarzyna Nowicka A. Cel przedmiotu Celem zajęć jest wskazanie roli technologii cloud

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI. CELE PRZEDMIOTU C Przekazanie studentom podstaw wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżer Farmacji STUDIA PODYPLOMOWE Menedżer Farmacji Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 200 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Andrzej Jagodziński Koszt studiów podyplomowych: 1200 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop Spis treści Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1 Istota i rodzaje innowacji 17 1.1. Interpretacja pojęcia innowacji 17 1.2. Cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu. Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu

Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu. Studia literaturowe, przygotowanie do egzaminu (pieczęć Wydziału) 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 4. Forma kształcenia: pierwszego stopnia 5. Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Dr inż. Ireneusz Miciuła Mgr Krzysztof Miciuła Dr Krystyna

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 7 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo