INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: Logowanie Pierwsze logowanie Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień Konfiguracja własnego konta oraz kont innych użytkowników Wprowadzenie danych firmy, jakie mają być drukowane na fakturach. 3. Praca na kilku stanowiskach komputerowych. 4. Magazyn zarządzanie bazą części serwisowych Dostawa PZ 4.2. Rozchód wewnętrzny. 5. Czynności zarządzanie bazą usług warsztatowych. 6. Kontrahenci zarządzanie bazą kontrahentów. 7. Rejestracja nowego zlecenia sposób wprowadzania danych Pierwszy krok odszukaj lub dopisz nowego klienta Drugi krok wprowadź dane o samochodzie Trzeci krok uzupełnij pozostałe dane o zleceniu Czwarty i ostatni krok wydrukuj formularz zlecenia Zalecany obieg dokumentów Przygotowanie formularzy do druku Wydruk formularzy nie mieści się jednej na stronie co zrobić? 8. Zlecenie zostało zarejestrowane co dalej? 9. Edycja zlecenia. 10. Wydruk faktury i/lub paragonu z drukarki fiskalnej. 11. Przegląd zleceń oraz faktur. 12. Sklep. 13. Zestawienia. 14. Kasa. 1. Logowanie Pierwsze logowanie. Każda sesja z programem rozpoczyna się od zalogowania do systemu. Dzięki temu, poufne dane przechowywane w programie, są całkowicie bezpieczne. Istnieje również możliwość identyfikacji zmian wprowadzonych w ewidencjonowanych zleceniach. Podczas pierwszego logowania do programu w polu 'Login' i 'Hasło' należy wpisać słowo 'admin'. Rys.1. Okno logowania do systemu.

2 - system pomocy opisujący najważniejsze funkcje wyświetlanego okna, bardzo pomocny, szczególnie dla nowych, jeszcze nie wprawionych w obsłudze programu użytkowników 1.2. Kolejne logowanie. Po pierwszym logowaniu należy przejść do zakładki 'Ustawienia' w celu konfiguracji własnych ustawień oraz wprowadzenia wszystkich osób, które będą użytkować program wraz z założeniem dla nich odrębnych kont (login, hasło, rodzaj uprawnień). Po zalogowaniu się do sytemu pojawia się okno główne programu: Rys.2. Okno główne programu. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień Konfiguracja własnego konta oraz kont innych użytkowników. Po pierwszym logowaniu należy skonfigurować własne oraz innych użytkowników

3 konta poprzez wejście w. Zalecane kroki przy konfigurowaniu pracy programu: 1. Zmiana pierwotnego hasła 'admin' dla użytkownika na prawach administratora. Ze względów bezpiezpieczeństwa administratora 'admin' nie można usunąć ani zmienić jego loginu. 2. Dodanie drugiego użytkownika na prawach administratora (ew. więcej użytkowników). 3. Dodanie dla każdej z osób pracujących z programem konta typu 'użytkownik'. W programie można zdefiniować nieograniczoną liczbę użytkowników typu 'administrator' i 'użytkownik'. Rys.3. Okno ustawień systemu. Na załączonym przykładzie w lewej górnej części okna wyświetlają się dane aktualnie

4 zalogowanego użytkownika. Jest to użytkownik na prawach administratora, który poza prawem do pracy z programem posiada następujące uprawnienia: edytowania danych użytkowników figurujących na liście w dolnej części. Chodzi o takie dane, jak: imię, nazwisko, login, hasło oraz rodzaj uprawnień (administrator / użytkownik). W celu zmiany danych należy kliknąć dwukrotnie myszką na wybranego użytkownika edytowania własnych danych (imię, nazwisko, aktualne hasło) dodawania nowych użytkowników za pomocą klawisza 'Dodaj' usuwania dotychczasowych użytkowników za pomocą klawisza 'Usuń' do programu należy dodać użytkowników którzy mają korzystać z programu i dodatkowo mechaników którzy nie będą używać programu ale będzie ich można wybrać i przypisać do zlecenia jako osoby realizujące dane zlecenie. Dla takiej osoby należy również określić hasło dostępu z tym że nie trzeba po prostu danej osobie hasła takiego podawać. definiowania danych, jakie mają pojawiać się na fakturach i zestawieniach Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić naciskając na klawisz 'Zapisz'. Rys.4. Okno do edycji danych o użytkowniku Wprowadzenie danych, jakie mają się drukować na fakturach i zestawieniach. Dane do faktury i na zestawienia wprowadzamy po kliknięciu na klawisz. 3. Praca na kilku stanowiskach komputerowych. Aby móc pracować na więcej, niż jednym stanowisku komputerowym, wykonaj następujące operacje: 1. Zainstaluj AM na wszystkich stanowiskach komputerowych. 2. Program instalacyjny AM tworzy folder 'Auto Manager'. Odszukaj w nim folder 'Baza', a w nim plik 'zlecenia3.mdb' 3. Skopiuj i umieść odszukany plik 'zlecenia3.mdb' na którymś z dysków - takim dysku, który jest dostępny poprzez mapowanie dla wszystkich stanowisk komputerowych, na

5 których został zainstalowany AM. 4. Wejdź w ustawienia AM na każdym stanowisku komputerowym, zaznacz checkbox 'włączona' i kliknij na 'szukaj'. Po znalezieniu pliku 'zlecenia3.mdb' (umieszczonym wcześniej na jednym współdostępnym dysku) zatwierdź 'otwórz', po czym powinna wyświetlić się nam ścieżka na poszukiwaną bazę danych. 5. Zamknij program AM. 6. Na wszystkich stanowiskach komputerowych w katalogu 'Baza' usuń plik 'zlecenia3.mdb' Jeżeli już mamy prawidłowo skonfigurowany system, możemy przystąpić do pracy. 4. Magazyn zarządzanie bazą części serwisowych. Dostęp do bazy części serwisowych odbywa się poprzez kliknięcie na. W ramach pracy w module 'Magazyn' możemy wykonywać następujące operacje: dodawać, usuwać (rozchód wewnętrzny) i edytować dane o częściach serwisowych wyszukiwać interesujące nas części z podanej listy poprzez wpisanie początkowych znaków, fragmentu lub całości nazwy produktu, kodu asortymentu lub opisu produktu w polu w lewym rogu. Klawisz 'Szukaj dalej' odnajdzie nam kolejne pozycje o nazwie zgodnej z podanym wzorcem ukrywać brakujące części - funkcja 'pokazuj stany zerowe' śledzić historię dostaw wybranego asortymentu - klawisz 'historia' Wprowadzane zmiany (dodanie nowej części / usunięcie / edycja) należy zatwierdzić naciskając na klawisz 'Zapisz zmiany'. Kliknięcie na klawisz 'Cofnij zmiany' nie zapisze wprowadzonych wcześniej zmian i zamknie pracę z modułem. Części możemy dodawać do Magazynu albo poprzez klawisz 'DODAJ' albo poprzez 'Dostawa (PZ)'. Używając klawisza 'Dodaj' musimy uzupełnić takie pola jak kod asortymentu, nazwa produktu, cena netto lub brutto oraz ilość. Zmiany można wprowadzać we wszystkich polach, za wyjątkiem kolumny z 'liczbą porządkową' oraz 'kodem asortymentu', poprzez dwukrotne kliknięcie na modyfikowanym polu. Po naciśnięciu klawisza 'Zapisz zmiany' zostanie stworzona automatycznie faktura PZ oraz dostawa z adnotacją 'korekta stanu magazynu'. W późniejszym okresie, korzystając z funkcji ewidencja dostaw, możemy uzupełnić brakującego dostawcę. Do dyspozycji mamy też możliwość przeglądu historii wybranego asortymentu. Możliwa jest do przeglądu historia dostaw lub historia sprzedaży danego asortymentu. Dla każdego asortymentu możemy określić jego zamienniki. Po wybraniu asortymentu i naciśnięciu klawisza 'Zamienniki' otwiera się okno w którym oddzielając średnikami możemy określić kodami jakie zamienniki posiadamy dla wybranego asortymentu. W prawej dolnej części jest rozwijalna lista ('== wszystkie ===') jest to dynamicznie tworzony filtr do szybkiego wyszukiwania części na podstawie pola opis produktu. Czyli jeśli podczas wprowadzania części będziemy podawać marki samochodów do jakich pasuje dana część to potem będzie możliwość szybkiego zawężenia zawartości magazynu do zadanej marki celem szybkiego wyszukania.

6 Oto, jak wygląda okno główne modułu 'Magazyn': Rys. 5. Okno główne modułu 'Magazyn. Uwaga! Moduły 'Magazyn' oraz 'Czynności' posiadają wspólne kody dla asortymentu, co oznacza, iż raz użytych kodów (liczb) w jednym module, nie możemy wykorzystywać w drugim. Przykład: W 'Czynnościach' kolejnym dopisywanym częściom nadajemy kody od 1 wzwyż. Zgodnie z powyższą uwagą w 'Magazynie' nie możemy używać tych samych kodów. Jakiej numeracji możemy użyć? Rada: W 'Magazynie', dopisując nowe usługi, możemy posłużyć się następującą numeracją: - dodawać przed kolejnymi liczbami #, na przykład: #1, #2, #3, #4, #5 itd. - wyznaczyć sobie zakres numeracji dla 'Magazynu' (od 1 do 1000) oraz 'Czynności (od 1000 wzwyż) 4.1. Dostawa PZ. Klawisz umożliwia nam utworzenie nowej dostawy ('Dostawa') lub przegląd wcześniejszych dostaw.

7 Rys. 6. Okno ewidencji dostaw. Dostawy tworzone są automatycznie po wprowadzeniu nowych części (klawisz 'Dodaj' na głównym oknie magazynu). W takim przypadku tworzona jest automatyczna dostawa z adnotacją 'korekta stanu magazynu'. W późniejszym okresie, korzystając z funkcji ewidencja dostaw, możemy uzupełnić brakującego dostawcę. Klawisz 'Dostawa' umożliwia utworzenie nowej dostawy z jednoczesną możliwością wpisania dostawcy i nowych części. Poniżej - okno główne 'Dostawy': Rys. 7. Okno główne dostawy PZ.. Pierwszy krok to wybór dostawcy (wybór z bazy kontrahentów lub dodanie nowego). Drugi krok to dodanie części. Wpisu na listę możemy dokonać na dwa sposoby.w przypadku części, która wcześniej nie była na stanie magazynu, należy wypełnić pola tekstowe znajdujące się poniżej listy i zatwierdzić klawiszem ' Dodaj' (należy uważać aby kod nowo dodawanej części był unikalny). Pierwsze pole tekstowe to kod części, drugie - nazwa,

8 trzecie - opis, czwarte - ilość, piąte - cena netto, szóste - cena brutto. Wpisujemy, albo cenę netto, albo brutto - tę nie wpisaną program wyliczy automatycznie. Jeżeli część była już na stanie magazynu naciskamy klawisz 'Dodaj'. Spowoduje to otwarcie okienka z częściami z magazynu jako podpowiedzi. Rys. 8. Okno wyboru części w ramach dostawy.. Zaznaczamy jedną lub więcej pozycji (check box'y na lewo od lp.) Następnie klawiszem dodaj przenośimy na listę dostawy i uzupełniamy ilość zakupionych sztuk oraz cennę netto lub brutto zakupu. (UWAGA! Nie jest to cena sprzedaży, cenę sprzedaży podaje się na głównej planszy magazynu). Po uzupełnieniu wszystkich pozycji zatwierdzamy wprowadzone dane do systemu klawiszem 'Zapisz zmiany. Na planszy magazynu należy sprawdzić i ewentualnie poprawić cenę sprzedaży danego asortymentu. Jeśli chcemy, aby program automatycznie wyliczał jednakową marżę dla wszystkich części zakupionych u tego samego dostawcy, w bazie kontrahentów określamy wysokość marży, a na oknie głównym dostawy PZ klikamy w funkcję 'Ustal cenę sprzedaży wg marży dostawcy'. Informacje o każdej dostawie możemy archiwizować w formie wydruku komputerowego. Korzystając z dialogu 'Ewidencja dostaw' zaznaczamy dostawę, i poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycję wchodzimy do okna podglądu. Jest to analogiczne okno, jakie służyło nam do wprowadzania danych, z tym że klawisz 'Drukuj' jest teraz aktywny i umożliwia wydrukowanie informacji o wybranej dostawie.

9 Rys. 9. Podgląd wydruku faktury PZ Rozchód wewnętrzny. W przypadku konieczności zaewidencjonowania rozchodu wewnętrznego (np. w przypadku zniszczenia części na magazynie) używamy opcji 'Rozchód'. Po naciśnięciu klawisza pojawia się plansza wyboru części. Rys. 10. Okno wyboru części w ramach rozchodu.. Po zaznaczeniu jednej lub kilku części (check box na lewo od lp) i naciśnięciu klawisza 'Dodaj' wybrane pozycję są przenoszone na planszę:

10 Rys. 11. Lista części wskazanych w ramach rozchodu.. Na planszy tej można powiększyć liczbę sztuk (poprzez dwukrotne kliknięcie w kolumnę ilość). Klawiszem "Rozchód' zatwierdzamy zmiany. Potwierdzenie wykonanych zmian możemy zobaczyć w 'Zestawieniach'. 5. Czynności zarządzanie bazą usług warsztatowych. W celu dostępu do bazy usług serwisowych należy kliknąć na klawisz. Baza usług serwisowych została skonstruowana na wzór modułu 'Magazyn'. I tak w ramach pracy w module 'Czynności' możemy wykonywać następujące operacje: dodawać, usuwać i edytować listę usług serwisowych. W celu dopisania nowej czynności musimy uzupełnić takie pola jak kod czynności, nazwa czynności, cena netto lub brutto. Zmiany można wprowadzać we wszystkich polach, za wyjątkiem kolumny z 'liczbą porzadkową' oraz 'kodem asortymentu', poprzez dwukrotne kliknięcie na modyfikowanym polu wyszukiwać interesujące nas czynności z podanej listy poprzez wpisanie początkowych znaków, fragmentu lub całości nazwy czynności, kodu czynności lub opisu czynności w polu w lewym rogu. Klawisz 'Szukaj dalej' odnajdzie nam kolejne pozycje o nazwie zgodnej z podanym wzorcem Wprowadzane zmiany (dodanie nowej czynności / usunięcie / edycja) należy zatwierdzić naciskając na klawisz 'Zapisz zmiany'. Kliknięcie na klawisz 'Cofnij zmiany' nie zapisze wprowadzonych wcześniej zmian i zamknie pracę z modułem. Występuje tu również filtr tworzony na podstawie pola grupa. Dodatkowo klawiszem '%' można zwiększyć cenę dla pewnej grupy czynności z automatu. W tym celu możemy zawęzić grupę a następnie zwiększyć koszty wykonania tych usług np. 105%. Oto, jak wygląda okno główne modułu 'Czynności': Rys. 12. Okno główne modułu 'Czynności'.

11 Uwaga! Moduły 'Magazyn' oraz 'Czynności' posiadają wspólne kody dla asortymentu, co oznacza, iż raz użytych kodów (liczb) w jednym module, nie możemy wykorzystywać w drugim. Przykład: W 'Magazynie' kolejnym dopisywanym częściom nadajemy kody od 1 wzwyż. Zgodnie z powyższą uwagą w 'Czynnościach' nie możemy używać tych samych kodów. Jakiej numeracji możemy użyć? Rada: W 'Czynnościach', dopisując nowe usługi, możemy posłużyć się następującą numeracją: - dodawać przed kolejnymi liczbami #, na przykład: #1, #2, #3, #4, #5 itd. - wyznaczyć sobie zakres numeracji dla 'Magazynu' (od 1 do 1000) oraz 'Czynności (od 1000 wzwyż) 6. Kontrahenci zarządzanie bazą kontrahentów. Po kliknięciu na klawisz interesującego nas modułu. Rys. 13. Okno główne modułu 'Kontrahenci'. ukaże się nam okno główne

12 W ramach pracy w module 'Kontrahenci' możemy dodawać nowych klientów oraz edytować ich dane, poprzez dwukrotne kliknięcie na modyfikowanym polu lub klawisz 'Edytuj. Tutaj też mamy możliwość zapisu wielkości stałego rabatu (patrz rys. 14) oraz przypisania samochodu(ów) do danego klienta (patrz rys. 15). Poszukiwanego kontrahenta odnajdujemy poprzez wpisanie początkowych znaków, fragmentu lub całości nazwy kontrahenta, kodu lub nr NIP-u w polu w lewym dolnym rogu. Klawisz 'Szukaj dalej' odnajdzie nam kolejne pozycje o nazwie zgodnej z podanym wzorcem. Rys. 14. Okno danych o kontrahencie (dodawanie nowego kontrahenta lub edycja jego danych).

13 Program kontroluje poprawność wpisywanego numeru rachunku bankowego IBAN i numer NIP tak, aby gromadzone dane dawały pewność, co do swojej poprawności, w przypadku drukowania dokumentów księgowych. Wprowadzane zmiany należy zatwierdzić naciskając na klawisz 'Zapisz zmiany'. Klawisz ukazuje nam listę samochodów przypisanych do wybranego kontrahenta. Możemy dodawać, edytować lub usuwać nieaktualne auta. Rys. 15. Lista samochodów przypisanych do wybranego kontrahenta.

14

15 7. Rejestracja nowego zlecenia sposób wprowadzania danych. Klawisz otwiera nam możliwość wprowadzania danych o nowym zleceniu. Rys.16. Okno główne do rejestracji nowego zlecenia.

16 7.1. Pierwszy krok odszukaj lub dopisz nowego klienta. Wprowadzanie nowego zlecenia zaczynany od wyszukania zleceniodawcy. Klienta, figurującego w bazie kontrahentów, odnajdujemy po numerze kodu, NIP-u lub nazwie, korzystając z dwóch mechanizmów. Albo poprzez rozwijalną listę dostępnych opcji, albo po wpisaniu znaków w polu 'Kod', 'NIP' lub 'Nazwa'. Pasujące dane powinny pojawić się w oknie 'Wybrany zleceniodawca'. Dane klienta, który po raz pierwszy odwiedził nasz zakład, wprowadzamy po wybraniu klawisza. Po ich zapisaniu, zostaną one umieszczone w bazie kontrahentów ('Kontrahenci') oraz pojawią się w oknie 'Wybrany zleceniodawca' Drugi krok wprowadź dane o samochodzie. W przypadku klienta pochodzącego z bazy kontrahentów, dane o samochodzie lub samochodach przypisanych do niego, wyświetlą się automatycznie. Tylko w przypadku nowego klienta lub dotychczasowego klienta, któremu nie został przypisany wcześniej żaden samochód, należy dopisać dane identyfikujące jego pojazd. Do uzupełnienia są takie pola, jak marka pojazdu (wybór z predefiniowanej listy lub poprzez dodanie nowej marki), model auta, numer rejestracyjny, stan paliwa itd. wg opisów na planszy. Jeżeli chcemy aby przy kolejnej wizycie tego kontrahenta jego pojazd automatycznie podpowiadał się należy przypisać samochód naciskając klawisz. Przypisane pojazdy do danego kontrahenta możemy zobaczyć na danych kontrahenta możemy tam też dodawać nowe pojazdy lub usuwać stare. Jednemu kontrahentowi można przypisać nieograniczoną liczbę pojazdów. W takiej sytuacji w momencie przyjmowania nowego zlecenia, będziemy mogli wybrać pojazd do naprawy z listy pojazdów przypisanych temu kontrahentowi Trzeci krok uzupełnij pozostałe dane o zleceniu. Trzecim krokiem przed podglądem wydruku zlecenia jest wpisanie pozostałych danych o zleceniu takich jak na przykład rodzaj usterek, nasze uwagi czy przewidywany termin naprawy itp. Możemy też uzupełnić dane o wykorzystanych częściach i czynnościach, które będą wykonane w czasie naprawy. Decyzja należy do nas, czy wyszczególnimy je w momencie przyjmowania zlecenia i uaktualnimy je w terminie późniejszym, już po dokonaniu naprawy, czy w ogóle wpiszemy całość danych po skończonej naprawie (wejście do zlecenia poprzez 'Edytuj zlecenie'). Ważne, aby uczynić to przed wystawieniem faktury. Tutaj też możemy skorygować cenę sprzedaży części i czynności ujętych przy danym zleceniu (kolumna 'cena brutto').

17 Po kliknięciu w otwiera się nam okno główne: Rys. 17. Okno główne wyboru części ('Magazyn') i wykonanych usług ('Czynności') w ramach naprawy w edytowanym zleceniu. Chcąc przyznać finansowy bonus za całość usługi dla klienta, który nie ma na stałe ustalonego rabatu (patrz punkt 6. Kontrahenci) wpisujemy jego wielkość jeszcze przed dodaniem części i czynności, a więc przed kliknięciem w. Oczywiście możemy go ująć w terminie późniejszym, ale w stosunku do każdej z części lub usługi, poprzez dwukrotne kliknięcie na modyfikowanym polu w kolumnie rabat. Wprowadzane zmiany (dodanie lub usunięcie części lub czynności / określenie rabatu / edycja ilości lub rabatu) należy zatwierdzić naciskając na klawisz 'Zapisz zmiany'. W oknie tym możemy ograniczyć liczbę elementów poprzez wybór filtra albo za pomocą suwaka wskazać czy chodzi nam o część czy czynność.

18 Kliknięcie w 'Dodaj' otworzy nam następujące okno: Rys. 18. Lista części i usług serwisowych do wyszczególnienia w ramach naprawy. W celu wybrania części lub usługi należy zaznaczyć kwadrat w kolumnie 'lp.' poprzez kliknięcie w niego. Po zaznaczeniu wszystkich pozycji naciskamy na klawisz 'Dodaj' Czwarty i ostatni krok wydrukuj formularz zlecenia. W przekazywaniu danych o zarejestrowanym zleceniu między punktem przyjęć a punktem napraw posłużą nam formularze. W celu wcześniejszego zapoznania się z formularzami klikamy w. Formularz 1 (pierwsza strona zlecenia) zawiera dane identyfikujące pojazd wraz z opisem usterek. Może posłużyć jako potwierdzenie przyjęcia pojazdu do naprawy dla klienta oraz jako pomoc w przekazywaniu informacji o zgłoszonych usterkach do mechaników. Można go drukować w 2 egzemplarzach. Formularz 2 (druga strona zlecenia) stanowi kosztorys naprawy i jest uzupełniany przez mechaników po skończonej naprawie. W fazie przyjęcia samochodu do naprawy druga strona zlecenia jest pusta. Po uzupełnieniu danych o wykonanych naprawach w programie przez punkt przyjęć (poprzez Edytuj zlecenie), zostają one automatycznie podliczone. W celu archiwizacji dokumentacji papierowej jest również możliwość wydrukowania podliczonych danych na formularzu 2.

19 Rys. 19 i 20. Podgląd wydruku pierwszej i drugiej strony zlecenia (formularza nr 1 dane samochodu i opis usterek oraz formularza nr 2 kosztorysu naprawy) Zalecany obieg dokumentów. Zarejestrowane wcześniej zlecenie drukujemy klikając w i wraz z podpisem klienta, przekazujemy jego specyfikację do punktu napraw. Mechanicy po dokonaniu naprawy na odwrocie strony (formularz 2) uzupełniają kosztorys naprawy,

20 zapisując użyte części i wykonane czynności serwisowe. Tak uzupełniony dokument, przekazują z powrotem do punktu przyjęć, który wprowadza otrzymane dane do właściwego zlecenia Przygotowanie formularzy do druku. Formularze możemy wydrukować na dwa sposoby: Sposób 1: Wpierw drukujemy większą ilość formularzy 2 (kosztorys naprawy), po czym z powrotem umieszczamy je w podajniku drukarki, tak aby można było drukować na ich odwrocie. Po zarejestrowaniu nowego zlecenia drukujemy pierwszą stronę zlecenia (formularz 1-usterki i dane pojazdu), na odwrocie mamy już wcześniej wydrukowany formularz 2. Sposób 2: Nie przygotowujemy wcześniej zadrukowanych stron z formularzami 2 (kosztorys naprawy). Po zarejestrowaniu nowego zlecenia drukujemy je, po czym stronę z powrotem umieszczamy w podajniku drukarki, tak aby można było drukować na jej odwrocie. Klikając w przełączamy się na formularz 2, który drukujemy na odwrocie formularza 1. Na etapie przyjęcia zlecenia druga strona formularza jest stała i niezależna od rodzaju przyjmowanego zlecenie, tak więc pierwszy sposób pozwala zaoszczędzić nasz czas oraz klienta. Po wykonaniu naprawy i uzupełnieniu danych o częściach możemy celem stworzenia dokumentacji papierowej wydrukować dwustronny formularz zlecenia. W takiej sytuacji należy zastosować czyste kartki papieru i odpowiednio drukować jedną i drugą stronę formularza Wydruk formularzy nie mieści się jednej na stronie co zrobić? Jeżeli wydruk formularzy nie mieści się na jednej stronie, może to być spowodowane zbyt dużymi marginesami dla strony. Na dole strony na wydruku mogą pojawiać się, zbędne z naszego punktu widzenia, następujące informacje: strona 1 z 1 i ścieżka na plik. W celu przywrócenia prawidłowego wydruku należy zmienić ustawienia strony w Internet Explorer. Uruchamiamy internet, klikając w. Następnie wchodzimy w 'Plik' i w zakładce 'Ustawienia strony' wpisujemy dane poniżej: Rys. 21. Zalecane ustawienia strony w Internet Explorer.

21 Wartości podane w powyższym przykładzie powinny zapewnić prawidłowość wydruku.

22 8. Zlecenie zostało zarejestrowane co dalej? Po zarejestrowaniu nowego zlecenia i przekazaniu jego specyfikacji do punktu napraw klikamy w (w module 'Nowe zlecenie'). W przypadku dopisania jakiś części i/lub czynności do zarejestrowanego zlecenia, zostajemy skierowani do następującego okna: Rys. 22. Okno wyboru wydruku paragonu i/lub faktury lub zamknięcia zlecenia. Wybór opcji wydruku faktury zamyka dane zlecenie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dla takiego zlecenia po wystawieniu faktury będzie już niemożliwe. Będziemy mogli jedynie dokonać przeglądu zlecenia z możliwością podglądu historii wprowadzonych zmian i przeglądu wystawionej do niego faktury, jak również ponownie wydrukować jej oryginał lub kopię (Przegląd-Faktura). Tę opcję wybieramy, jeśli chcemy dalej wprowadzać zmiany w przyjętym zleceniu, np. uzupełnić części i wykonane usługi po dokonaniu naprawy. Fakturę i/lub paragon możemy wydrukować w terminie późniejszym, niż data rejestracji zlecenia. Zlecenie zostanie zamknięte. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dla takiego zlecenia będzie niemożliwe. Będziemy mogli dokonać przeglądu zlecenia z możliwością podglądu historii wprowadzonych zmian oraz wydrukować fakturę w terminie późniejszym, niż data rejestracji zlecenia (PrzeglądSzukaj-Faktura).

23 Klawisz realizuje funkcje klawisza 'Faktura' i 'Paragon'

24 9. Edycja zlecenia. Po zakończonej naprawie uzupełnione przez mechaników zlecenie wraca z powrotem do punktu przyjęć. Otrzymane dane odnośnie kosztorysu naprawy, a więc zużytych częściach i wykonanych czynnościach (patrz punkt 7.3), należy wprowadzić do programu korzystając z opcji. Właściwe zlecenie odnajdujemy po jego numerze, numerze NIP-u klienta, kodzie klienta, numerze rejestracyjnym auta lub numerze nadwozia. Po naciśnięciu klawisza z lornetką możemy odszukać kontrahenta z listy kontrahentów, a po naciśnięciu klawisza z numerem rejestracyjnym możemy odszukać zlecenia po rejestracji podając cały numer lub fragment. (uwaga przeszukiwane są tylko samochody które zostały przypisane do kontrahentów albo za pośrednictwem danych kontrahenta albo na planszy zlecenia. Rys. 23. Okno wyboru zlecenia do jego edycji. Kliknięcie w skieruje nas do okna edycji szukanego zlecenia. Jeżeli nie określimy kryteriów i naciśniemy szukaj pojawi się lista otwartych zleceń. Rys. 24. Okno edycji zlecenia.

25 Po uzupełnieniu i uaktualnieniu wszystkich danych o zleceniu, można przystąpić do wydruku faktury i/lub paragonu z kasy fiskalnej z rozliczeniem wykonanych prac. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w edytowanym zleceniu klikamy w.

26 10. Wydruk faktury i/lub paragonu z drukarki fiskalnej. Po naciśnięciu klawisza w edytowanym zleceniu zostajemy skierowani do okna umożliwiającego wydruk faktury i/lub paragonu z drukarki fiskalnej. Rys. 25. Okno wyboru wydruku paragonu i/lub faktury lub zamknięcia zlecenia. Wybór opcji wydruku faktury zamyka dane zlecenie. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dla takiego zlecenia po wystawieniu faktury będzie już niemożliwe. Będziemy mogli jedynie dokonać przeglądu zlecenia z możliwością podglądu historii wprowadzonych zmian i przeglądu wystawionej do niego faktury, jak również ponownie wydrukować jej oryginał lub kopię (Przegląd-Faktura). Tę opcję wybieramy jeśli chcemy dalej wprowadzać zmiany w przyjętym zleceniu. Fakturę i/lub paragon możemy wydrukować w terminie późniejszym. Zlecenie zostanie zamknięte. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dla takiego zlecenia będzie niemożliwe. Będziemy mogli dokonać przeglądu zlecenia z możliwością podglądu historii wprowadzonych zmian oraz wydrukować fakturę w terminie późniejszym (Przegląd-Szukaj-Faktura). Klawisz realizuje funkcje klawisza "Faktura' i 'Paragon'

27 Po wybraniu klawisza pojawi się prośba o podanie dodatkowych danych do wystawienia faktury: Rys. 26. Dodatkowe dane do wydruku faktury. Rys. 27. Podgląd wydruku faktury. Klawisz 'Oryginał / Kopia' na przedstawionym oknie służy do przełączania się pomiędzy oryginałem i kopią faktury. 11. Przegląd zleceń oraz faktur. Po kliknięciu na klawisz pojawi się nam okno wyboru zlecenia do przeglądu. Możemy przeglądać zamknięte oraz otwarte zlecenia. Wybrane zlecenie do przeglądu wyszukujemy po numerze zlecenia, numerze NIP-u klienta, kodu klienta,

28 numerze rejestracyjnym lub numerze faktury. Wyszukanie faktury po numerze nadwozia w poniższym oknie dialogowym jest zablokowane. Rys. 28. Okno wyboru zlecenia i/lub faktury do przeglądu. Klawisz ten służy wyłącznie do przeglądu wystawionych wcześniej faktur dla zamkniętych zleceń. W ramach przeglądu wystawionych faktur można wydrukować ponownie jej oryginał lub kopię. Wybierając tę opcję możemy dokonywać przeglądu zamkniętego lub otwartego zlecenia wraz z historią wprowadzonych zmian. Dla zamkniętych zleceń, dla których jeszcze nie była wystawiona faktura jest możliwość jej wydruku. Dla zleceń, dla których już była wystawiona faktura, mamy możliwość jej przeglądu i ponownego wydruku jej oryginału lub kopii. Po wybraniu zlecenia do przeglądu, pojawia się okno z danymi bez możliwości ich edycji. Rys. 29. Okno podglądu zlecenia z możliwością podglądu historii wprowadzanych zmian, wystawienia faktury lub przeglądu wystawionej już faktury.

29 Na górnym, niebieskim pasku wyświetlana jest informacja, czy mamy do czynienia z otwartym czy zamkniętym zleceniem. Zlecenia otwarte to takie, w których mamy możliwość dokonywania zmian (poprzez wejście w 'Edytuj zlecenie'). Zlecenia zamknięte to takie, w którym nie możemy już wprowadzać żadnych zmian. Dla zleceń zamykanych poprzez klawisz 'Zamknij zlecenie' lub 'Paragon' mamy możliwość późniejszego przeglądu danego zlecenia wraz z możliwością wydruku faktury w późniejszym terminie niż np. data odbioru auta z naprawy. Dla zleceń zamykanych poprzez klawisz 'Faktura' lub 'Fakt. i paragon' mamy możliwość późniejszego przeglądu danego zlecenia wraz z podglądem wystawionej już faktury i ponownego wydruku jej oryginału lub kopii. Mamy możliwość podglądu paragonu i faktury jakie były wystawione do tego zlecenia. Możemy również otworzyć zlecenie które nie było fakturowane a zostało zamknięte.

30 Dodatkową funkcją dostępną w tym dialogu jest przegląd historii zlecenia. Po wybraniu opcji historii, pojawi się lista zmian z informacją, kto dokonał zmiany i kiedy. Rys. 30. Przegląd historii zlecenia. Dwukrotne kliknięcie na którąkolwiek z pozycji spowoduje otwarcie okna ze zleceniem, w takim stanie, w jakim zostało zapisane przez użytkownika podanego na liście. Dzięki tej funkcjonalności można prześledzić wszystkie zmiany na zleceniu. 12. Sklep. Możliwość bezpośredniej sprzedaży detalicznej zmagazynowanych części zamiennych umożliwia nam funkcja 'SKLEP'. Rys. 31. Okno główne modułu 'Sklep'. KROK 1 - wskaż zakupioną przez klienta część poprzez 'DODAJ'. Na załączonym przykładzie poniżej zakupiono opony. Zakupione części muszą być kliknięte w kwadracie w kolumnie 'lp'. Po wybraniu wszystkich części naciśnij na 'DODAJ'. Wrócisz do początkowego okna dialogowego 'SKLEP'

31 Rys. 32. Okno wyboru zakupionych przez klienta części. KROK 2 - zmień ilość zakupionych części (kolumna 'ilość') lub cenę sprzedaży (kolumna 'cena netto'). Jeśli nic nie zmieniasz, możesz przejść do wydruku paragonu i/lub faktury (patrz krok 3) poprzez kliknięcie w 'Sprzedaż'. Rys. 33. Okno główne modułu 'Sklep'. KROK 3 - wystaw paragon i/lub fakturę. Jeżeli chcemy wystawić fakturę konieczne jest określenie nabywcy, dla paragonu nie jest to konieczne':

32 Rys. 34. Okno wyboru potwierdzenia zakupionego towaru. 13. Zestawienia.

33 Zestawienie sprzedaży vat (uwzględnia pracę serwisu i sklepu) dla podanego przedziału czasowego. Faktury i paragony. Patrz przykład 1. Zestawienie sprzedaży obejmujące pracę serwisu i sklepu wraz z rozchodem wewnętrznym w rozpisaniu na poszczególne części i czynności. Patrz przykład 2. Inwentaryzacja magazynu na bieżący dzień. Części w rozbiciu na dostawy z jakich pochodzą. Patrz przykład 3. Pozostałe zestawienie to aktualne stany magazynu, niskie stany raport pozwalający stworzyć listę asortymentów których stan wymaga uzupełnienie w magazynie. Mechanicy to zestawienie pracy wg mechaników. Czyli jaki mechanik do jakiego zlecenia został przypisany. Badanie techniczne to raport o samochodach którym badanie techniczne dobiega do końca pozwala to na przypomnienie się klientowi w odpowiednim czasie. Raport bankowy to lista operacji w zadanym okresie wykonanych jako przelewy bankowe lub płaconych kartami płatniczymi. Przykład nr 1 - zestawienie VAT: Przykład nr 2 - sprzedaż:

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik Zlecenia Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH

CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CITROËN SERWIS / REJESTRACJA CITROËN SERVICE DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CO TO JEST? Jest to nowoczesna aplikacja internetowa będąca wygodnym

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław. Instrukcja administratora programu Internet-Lab

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław. Instrukcja administratora programu Internet-Lab Instrukcja administratora programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Jak dodać użytkownika do programu Internet-lab?...3 2. Jak dodać uprawnienia danemu użytkownikowi?...4 2 UWAGA! Aby dobrze zrozumieć instrukcję

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje o programie

1 Podstawowe informacje o programie 1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej

Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej Wyszukiwanie i zamawianie artykułów za pośrednictwem strony internetowej OBSŁUGA SYSTEMU E-ZAMÓWIENIA W celu skorzystania z systemu e-zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej www.motohurt.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DHL. (Moduł Magento) v

DHL. (Moduł Magento) v DHL (Moduł Magento) v.1.15.0 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Konfiguracja... 3 Cennik... 5 Tworzenie zamówienia.... 7 Lista przesyłek... 8 Zamawianie kuriera... 9 Potwierdzenia nadania...

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.postawnaslonce.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo