OFERTA INWESTYCYJNA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA INWESTYCYJNA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO"

Transkrypt

1 OFERTA INWESTYCYJNA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

2 Powiat Zduńskowolski położony w centralnej Polsce, w zachodniej części województwa łódzkiego, O powierzchni 369 km 2, zamieszkuje go ok. 70 tyś mieszkańców. Powiat Zduńskowolski graniczy z powiatami: Łaskim, Sieradzkim i Poddębickim. Stolicą powiatu jest centralnie położone miasto Zduńska Wola o powierzchni 25km 2. Powiat zduńskowolski tworzą cztery gminy: miasto Zduńska Wola, gmina miasto Szadek, gmina Zduńska Wola oraz gmina Zapolice. Od strony południowej znajduje się gmina Zduńska Wola o powierzchni 111 km 2, licząca około 11,2 tyś mieszkańców. Dalej na południe leży gmina Zapolice o powierzchni 81km 2, licząca około 4,8 tyś mieszkańców. Na północ od niej znajduje się gmina Szadek o powierzchni 152 km 2, licząca około 7,5 tyś. mieszkańców. Na terenie powiatu krzyżują się dwa szlaki kolejowe: z południa na północ, łącząc Śląsk z portami morskimi Gdańskiem i Gdynią oraz biegnący ze wschodu na zachód, łączący Warszawę z Wrocławiem i Pragą czeską. W kierunku wschód-zachód powiat przecinają drogi krajowe: nr 12 biegnąca od zachodniej do wschodniej granicy państwa oraz nr 14 w kierunku południowo- zachodnim. W perspektywie planowana jest budowa multimodalnego węzła transportowego, który pozwoli na przeładunek towarów przewozowych DK12(14) Łęknica-Dorohusk. Na terenie powiatu w fazie realizacji jest droga ekspresowa S8, która przecina powiat z kierunku wschód-zachód przechodząc przez południowe obrzeża miasta Zduńska Wola. Trasa ta połączy południowo - zachodnią część Polski z regionem łódzkim oraz Warszawę. W powiecie zduńskowolskim najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym jest miasto Zduńska Wola. Główne branże działalności gospodarczej to strefa przemysłowa, rolno - spożywcza oraz dynamicznie rozwijająca się branża handlowo-usługowa. W gminach wiejskich otaczających powiat dominuje przemysł o charakterze rolniczym z możliwością rozwoju bazy turystyczno - rekreacyjnej na obszarach południowych nad rzeką Wartą. Coraz większe znaczenia nabiera, również przetwórstwo rolne, głównie owocowo - warzywne oraz produkcja wyrobów 2

3 wędliniarskich. Przeważają mikroprzedsiębiorstwa z branży handlowej i usługowej działającej na rynku lokalnym. Wysoki udział i znaczenie przedsiębiorstw małych i średnich jest zgodne ze strukturą przedsiębiorstw w kraju. Zdecydowanie na terenie powiatu dominują firmy polskie, choć są przykłady dobrze funkcjonujących podmiotów z udziałem zagranicznego kapitału (Borg Automotive, Systema Polska). Na terenie powiatu silnie rozwinięty jest przemysł materiałów budowlanych oraz przemysł odzieżowy. Przemysł skupia się przede wszystkim w stolicy powiatu w Zduńskiej Woli w strefie przemysłowej miasta tzn. części północno - wschodniej. Obecnie do najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie powiatu zduńskowolskiego są zakłady nie tylko znane w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych należą do nich: ICOPAL S.A., AVES Sp. z o.o. oraz FERAX Sp. z o.o. znany pod marką Gattą. 3

4 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 1 Nazwa lokalizacji Miasto/Gmina Pratków Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Dz. nr 181-3,96 [ha], 10 [PLN/m 2 ] Powiat Zduńskowolski Aktualne Studium zagospodarowania Gminy 1. Tereny osadnictwa wiejskiego jako funkcja podstawowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi lokalne oraz agroturystyka jako funkcja dopuszczalna. 2. Tereny rolne o wyższych klasach botanicznych, 3. Tereny rolne o niższych klasach botanicznych, 4. Tereny rolne z przewagą trwałych użytków zielonych, 5. Strefa ochrony archeologicznej, 6. Tereny zmeliorowane, 7. Obszar z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw wraz ze strefami ochronnymi (ogniwa fotowoltaiczne). Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) 0,5 [ha] RIII Pozostałe grunty RIV i RV Do 10 [m] Nie 4

5 Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Ograniczenia budowlane Procent dopuszczalnej zabudowy 15 do 20% Ograniczenia wysokości budynków [m] 10 [m] Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Droga asfaltowa, szerokość 4,5 [m] Droga krajowa 12/14-10 [km] Zduńska Wola - 9 [km] Zduńska Wola - 9 [km] Łódź Airport - 40 [km] Łódź - 45 [km] Przyłącze wzdłuż drogi 230/380V i 10 kv 7000 [m] 10 [km] BRAK 5

6 Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN ok [m Osoba do kontaktu Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 1 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 6

7 7

8 8

9 Źródło: 9

10 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 2 Nazwa lokalizacji Pratków Miasto/Gmina Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Dz. nr 369-2,27 [ha], 10 [PLN/m 2 ] Powiat zduńskowolski Aktualne studium zagospodarowania Gminy 1. osadnictwa wiejskiego jako funkcja podstawowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Tereny, usługi lokalne oraz agroturystyka jako funkcja dopuszczalna. 2. Tereny rolne o wyższych klasach bonitacyjnych, 3. Tereny rolne o niższych klasach bonitacyjnych, 4. Tereny zmeliorowane, 5. Obszar z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw wraz z strefami ochronnymi (ogniwa fotowoltaiczne), Wody otwarte (zbiorniki, rzeki, cieki i rowy melioracyjne), 6. Strefa ochrony archeologicznej. Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na 0,20 [ha] RIII Pozostałe grunty RIV i RV Do 10 [m] 10

11 Ograniczenia budowlane powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy 15 do 20% Ograniczenia wysokości budynków [m] 10 [m] Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Droga asfaltowa, szerokość 4,5 [m] Droga krajowa 12/14-10 [km] Zduńska Wola - 9 [km] Zduńska Wola - 9 [km] Łódź Airport - 40 [km] Łódź - 45 [km] Przyłącze wzdłuż drogi 230/380V i 10 Kv 7000 [m] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź 10 [km] 11

12 w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN TAK Osoba do kontaktu Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 2 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 12

13 Teren Inwestycyjny nr 2 działka

14 14

15 Teren Teren inwestycyjny inwestycyjny nr i (zdjęcie nr i (zdjęcie satelitarne) satelitarne) - działka - działka nr 369 nr 369 Źródło: 15

16 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 3 Nazwa lokalizacji Miasto/Gmina Powiat Łaska 235b Zduńska Wola Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Dz. 16/6-1,26 [ha] Obr. 10 Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Połączenia Transportowe Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] 78 [PLN/m 2 ] Osoba fizyczna 1,26 [ha] - Ba - tereny przemysłowe Zgodny z obowiązującymi przepisami Droga utwardzona, szerokość 6 [m] Droga krajowa 12/14-0,2 [km] Zduńska Wola - 2 [km] Zduńska Wola - 2 [km] 16

17 Istniejąca infrastruktura Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Łódź Airport - 40 [km] Łódź - 46 [km] TAK Przyłącze w linii ogrodzenia 926 [m] TAK 150[M] 300 [mm] Osoba do kontaktu Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 3 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 17

18 Teren inwestycyjny nr 3 - działka nr 16/6 18

19 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 3 - działka nr 16/6 19

20 Teren inwestycyjny nr 3 (zdjęcie satelitarne) - działka nr 16/6 Źródło: 20

21 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 4 Nazwa lokalizacji Miasto/Gmina Powiat Ptaszkowice Gmina Zapolice Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] 3/9-7,76 [ha] 3/3 26,59 [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) 3/6-4,40 [ha], 3/7-6,08 [ha], 3/8-1,32 [ha], 3/4 5,29[ha] Cena Informacje dotyczące nieruchomości Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 5 [PLN/m 2 ] Urząd Gminy Zapolice Przeznaczenie w studium to: tereny zabudowy produkcyjno usługowej, składów i magazynów Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] 3/6-3,86 [ha] - RVI (grunty orne) 0,51 [ha] - Ls6 (lasy) 0,03 [ha] - N (nieużytki) 3/7-6,08 [ha] - RVI (grunty orne) 3/8-1,32 [ha] - RVI (grunty orne) 3/9-7,76 [ha] - RVI (grunty orne) Ograniczenia budowlane Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Zgodnie z obowiązującymi przepisami 21

22 Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Na działce 3/3 znajduje się zbiornik wodny Droga asfaltowa, szerokość 5 [m] Droga krajowa 12/14-6 [km] Zduńska Wola - 7 [km] Zduńska Wola - 7 [km] Łódź Airport - 47 [km] Łódź - 51 [km] [m] Sieć średniego napięcia Brak [m] Osoba do kontaktu Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości(43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 4 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 22

23 Teren inwestycyjny nr 4 działka nr 3/6, 3/7, 3/8 Teren inwestycyjny nr 4 działka nr 3/9 23

24 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 4 24

25 Teren inwestycyjny nr 4 (zdjęcie satelitarne) 25

26 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 5 Nazwa lokalizacji Korczew Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) dz. nr 117/7-6,1752 [ha] 10 [PLN/m 2 ] Powiat Zduńskowolski 0,0356 [ha] - W 1, 1703 [ha] - Rllla 1,5023 [ha] RIVa 0,3694 [ha] - Ł4 3,0976 [ha] - Rlllb Ograniczenia budowlane Połączenia Transportowe Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Zgodny z obowiązującymi przepisami Droga asfaltowa o szerokości 5 [m] 12/14-4,3 [km] Zduńska Wola - 5,5 [km] 26

27 Istniejąca infrastruktura Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Zduńska Wola 5,5 [km] Łódź Airport - 45 [km] Łódź - 47 [km] 15 [m] Linia niskiego napięcia 3000 [m] 50[m] 110[mm] 160[m] 160[mm] Osoba do kontaktu Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 5 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 27

28 Teren inwestycyjny nr 5 28

29 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 5 29

30 Teren inwestycyjny nr 5 (zdjęcie satelitarne) 30

31 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 6 Nazwa lokalizacji Krobanów Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) 166/1-1,0049 [ha] 50 [PLN/m 2 ] lub użytkowanie wieczyste Gmina Zduńska Wola 0,2371 [ ha] - RIVa 0,7678 [ ha] - RIVb 1 [m] Tak / rolnicze 0,5 [m] - 1,5 [m] Ograniczenia budowlane Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy 30% Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują 10 [m] - 12 [m] Ustala się w zależności od rodzaju inwestycji zgodnie z przepisami. Należy zachować odległość od granicy działki zgodnie z warunkami technicznymi. Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga asfaltowa, szerokość 5 [m] 31

32 Połączenia Transportowe Autostrada/ droga krajowa [km] 12/14-0,6 [km] Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Zduńska Wola - 5 [km] Zduńska Wola - 5 [km] Łódź Airport - 39 [km] Łódź - 45 [km] 15[ m] - sieć energetyczna Linia niskiego napięcia Odległość przyłącza od granicy działki [m] 4000[ m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków 15 [m] 110 [mm] Osoba do kontaktu Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) TAK Odległość przyłącza od granicy 15 [m] terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 6 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 32

33 Teren inwestycyjny Nr 6 33

34 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 6 34

35 Teren inwestycyjny nr 6 (zdjęcie satelitarne) Źródło: 35

36 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 7 Nazwa lokalizacji Tymienice Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują 49/3, 49/4,50/6,50/7 i 50/9 4,1181 [ha] 48,71 [PLN/m 2 ] Gmina Zduńska Wola Istnieje decyzja o warunkach zabudowy z dnia r., znak: GKM.7331I97I07 0,8144 ha - RV (grunty orne) 1,0298 ha - RIVa (grunty orne) 0,0254 ha - W (rowy) 0,0410 ha - N (nieużytki) 0,2070 ha - RIVb (grunty orne) 0,2932 ha - PsV (pastwiska trwałe) 3 [m] TAK/Rolnicze 1,5 [m] Melioracje, gazociąg, kable energetyczne Wysokie, średnie i niskie napięcie 50 Do 12 Zachować w odległości sieci energetycznej i gazociągu zgodnie z przepisami 36

37 Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Droga asfaltowa - 8 [m] 12/14-1,4 km Zduńska Wola - 2,5 km Zduńska Wola - 2,5 km Łódź Airport - 47 km Łódź - 49 km TAK 110 kv W miejscu Odległość przyłącza od granicy 15 [m] (w drodze) terenu [m] Średnica rury [mm] 110 Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków 100[m] 150 [m] Osoba do kontaktu Tab. 7 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie TAK (w sąsiedztwie) bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) TAK Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

38 Teren inwestycyjny nr 7 38

39 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 7 39

40 Teren inwestycyjny nr 7 (zdjęcie satelitarne) 40

41 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Nr 8 Nazwa lokalizacji Dworcowa 2 Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Dz. nr 88/11-0,2246 [ha] Obr [PLN/m 2 ] Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: PKP S.A. Brak MPZP 0,2246 [ha] - Tereny kolejowe TAK Droga asfaltowa o szerokości 6 [m] 41

42 Połączenia Transportowe Autostrada/ droga krajowa [km] 12/14-0,7 [km] Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Zduńska Wola - 0,3 [km] Zduńska Wola - 0,3 [km] Łódź Airport - 45[km] Łódź - 51 [km] 10[m] Sieć niskiego napięcia 260 [m] TAK 32[mm] TAK 150[m] ok. 3 [m] Osoba do kontaktu Tab. 8 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

43 Terenów inwestycyjnych nr 8 43

44 Mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 8 44

45 Teren inwestycyjny nr 8 (zdjęcie satelitarne) Źródło: 45

46 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 9 Nazwa lokalizacji Karsznicka 120E Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) 259/255-0,1427 ha Obr [PLN/m 2 ] Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: PKP Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Ua 0,0784 ha - RIVa 0,7302 ha - RIVb 0,1087 ha - RIVa Brak zjazdu 46

47 Połączenia Transportowe Autostrada/ droga krajowa [km] 12/14-0,50 [km] Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Zduńska Wola - 0 km Zduńska Wola - 0 km Łódź Airport - 45 km Łódź - 50 km w ul. Karsznickiej 4,5 [km] 7 [m] 110 [mm] 6 [m] 200 [mm] Osoba do kontaktu Tab. 9 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

48 Teren inwestycyjny nr 9 48

49 Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 9 49

50 Tereny inwestycyjny nr 9 (zdjęcie satelitarne ) 50

51 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 10 Nazwa lokalizacji Karsznicka Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują 259/225-2,1799 [ha] Obr [PLN/m 2 ] Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: PKP Wydano decyzję o warunkach zabudowy: - park linowy, budynek magazynowy, gastronomiczny; pawilon usługowo - handlowy, parking, droga wewnętrzna; 0,2779 [ha] - Bi 1,9020 [ha] - Lz-ŁIV 51

52 Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN 8 [m] - ulica Karsznicka 12/14-0,28 [km] Zduńska Wola - 0 [km] Zduńska Wola - 0 [km] Łódź Airport - 45 [km] Łódź - 50 [km] TAK Sieć niskiego napięcia 2,7 [km] 5 [m] 200 [mm] 0 [m] kanalizacja znajduję się na terenie działki 600 [mm] Odległość 1[km] Osoba do kontaktu Tab. 10 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

53 Teren inwestycyjny nr 10 53

54 Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 10 54

55 Teren inwestycyjny nr 10 (zdjęcie satelitarne) Źródło: 55

56 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 11 Nazwa lokalizacji Karsznicka 160 Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Dz. nr 305-0,9173 [ha] Obr ,50 [PLN/m 2 ] Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste: PKP Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - UR 0,0784 ha - RIVa 0,7302 ha - RIVb 0,1087 ha RIVa Zgodny z obowiązującymi przepisami Karsznicka - droga asfaltowa- 8 [m] Narciarska rodzaj jezdni tłuczeń (kamienie)

57 Połączenia Transportowe Istniejąca infrastruktura Autostrada/ droga krajowa [km] Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków [m] 12/14-0,50 [km] Droga ekspresowa S8 (2015r.) - 0,3 [km] Zduńska Wola - 0 [km] Zduńska Wola - 0 [km] Łódź Airport - 45 [km] Łódź - 50 [km] Przyłącze w ulicy Narciarskiej 4,5 [km] 7 [m] 110 [mm] 6 [m] 200 [mm] Osoba do kontaktu Tab. 11 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

58 Teren inwestycyjny nr 11 58

59 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 11 59

60 Teren inwestycyjny nr 11 ( zdjęcie satelitarne) Źródło: 60

61 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 12 Nazwa lokalizacji Szosa Uniejowska Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Około 40 ha powierzchni łącznej, 22 działki, działki komunalne i osób prywatnych Nieruchomości przyległe 40 [PLN/m 2 ] Gmina i Miasto Szadek, osoby prywatne IV, V, VI miejscowa III Teren płaski, nieznaczna różnica poziomów Rolniczo, nieużytki Niski Zgodnie z obowiązującymi przepisami Droga gruntowa - szerokość 6 m 61

62 Połączenia Transportowe Autostrada/ droga krajowa [km] 473-0,3 [km] Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Szadek - 4 [km] Szadek - 4 [km] Łódź Airport - 37 [km] Łódź - 40 [km] 400 [m] - sieć energetyczna Sieć średniego napięcia - 15 kv Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków 300 [m] 160 [mm] Osoba do kontaktu Tab. 12 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie 1 [km] bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) Telefonia komórkowa Odległość przyłącza od granicy 300[m] terenu [m] Liczba dostępnych linii 1 analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

63 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 44/3 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 45 63

64 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 46 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 49 64

65 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu inwestycyjnego 12 65

66 Tereny inwestycyjne nr 11 (zdjęcie satelitarne) Źródło: 66

67 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 60 Teren inwestycyjny nr 12 działka nr ewidencyjny 61 67

68 Tereny inwestycyjne nr 12 (zdjęcie satelitarne) 68

69 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 13 Nazwa lokalizacji Ul. Moniuszki Ul. Lipowa 37A - 55 Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) 6,17[ha] Obr. 9 46,57 [PLN/m 2 ] Miasto Zduńska Wola Teren objęty Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną TAK Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego na w/w obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Kanałowej, Moniuszki i Lipowej, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola Nr XXX/322/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. (tekst planu i rysunek w postaci uchwały i załącznika są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola Urząd Miasta - zagospodarowanie przestrzenne - plany miejscowe - plan nr 24) Charakterystyka działki Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na Klasa: a) IV - 0,26 [ha] b) IV b - 4,44 [ha] c) V - 1,47 [ha] 69

70 Ograniczenia budowlane powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40%, za wyjątkiem działki budowlanej o nr ewid. 490/4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, dla której ustala się - 30%; Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 30%; - wysokość: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, - maksymalna wysokość budynku do kalenicy wynosi 15 m, - dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci, - maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 30o, - kierunek kalenicy - nie ustala się; w strefie ograniczonej dostępności inwestycyjnej szerokości 8 m od przebiegu sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, oznaczonej na rysunku planu ustala się: a) zakaz zabudowy, b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej; w strefie ograniczonej dostępności inwestycyjnej szerokości 36 m od przebiegu sieci energetycznej, napowietrznej, wysokiego napięcia. a) zakaz zabudowy, b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej; w strefie ograniczonej dostępności inwestycyjnej o promieniu 15 m wokół pomnika przyrody (kasztanowiec o obwodzie 2,6 m), oznaczonej na rysunku planu ustala się zakaz zabudowy oraz w promieniu 3m zakaz utwardzania nawierzchni. Inne, jeśli występują 1. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu warunków: lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu 2. dopuszcza się realizację stacji 70

71 transformatorowej SN/nn z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 3. zakaz lokalizacji piwnic; 4. zakaz lokalizacji ściany budynków bezpośrednio przy granicach działek budowlanych; 5. obowiązek zachowania jednorodnej formy zabudowy w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla całej działki budowlanej; 6. zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi publicznej z prefabrykowanych elementów betonowych; 7. obowiązek realizacji miejsc postojowych na działce budowlanej w ilości minimum 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy; 8. obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ oraz z dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KDD i 5KDD Dodatkowe ograniczenia: 1. uciążliwość wynikająca z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości, dla której inwestor nabył tytuł prawny musi spełniać warunki sanitarne w stosunku do funkcji na terenach sąsiednich; zakaz indywidualnych ujęć wody zakaz odprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu; zakaz gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku powstania odpadów z grupy niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie 71

72 zdrowia i życia ludzi lub środowiska - obowiązek ich czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym w granicach własnej nieruchomości; zakaz powodowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji i hałasu; obowiązek zachowania poziomu hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PU jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe; 7. obowiązek wprowadzenia na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P przy granicy z terenami chronionymi akustycznie, pasów wysokiej i gęstej zieleni zimozielonej lub żywopłotów o wysokości co najmniej 1,5 m i gęstości możliwie równej na całej jego wysokości; 8. zakaz stosowania nieekologicznych nośników energii i emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy; 9. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej powodującej powstanie odorów o zasięgu wykraczającym poza teren nieruchomości, dla której inwestor nabył tytuł prawny; 10. obowiązek wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych w miejscu ich powstania; 11. obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 12. obowiązek wstępnego podczyszczania wód opadowych przed ich odprowadzeniem; 13. dla obiektów mieszczących jednocześnie funkcje mieszkalne i usługowe obowiązek zastosowania rozwiązań budowlanych zapewniających ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed uciążliwościami 72

73 Połączenia Transportowe Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) wynikającymi z działalności usługowej; 14. obowiązek zachowania istniejącego pomnika przyrody zlokalizowanego na działce o nr ewid 9490/4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 15. Dla obszaru objętego planem w obrębie występowania obiektu archeologicznego Osmolin 1 (stanowisko archiwalne zweryfikowane o pewnej lokalizacji - osada kultury przeworskiej, rzym) na działkach o nr ewid /3, 9-511/2 i zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, obowiązuje: a) pisemne zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o planowanych robotach ziemnych i ich zakresie, nadzór archeologa nad wszelkimi działaniami inwestycyjnymi powierzchniowymi i liniowymi ul. Moniuszki (gruntowa) ul. Lipowa (asfaltowa) Autostrada/ droga krajowa [km] 0,350[ km] do drogi krajowej nr 12 i 14 Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Do 1 [ km] Do 1 [ km] Łódź do 50 [km] Łódź do 50 [km] TAK Stacja transformatorowa - ul. Kanałowa Sieć energetyczna o napięciu 15 [kv] w ul. Lipowej GAZ W odległości 300 [m] w ul. Moniuszki 90 [mm] TAK Sieć wodociągowa w ul. Moniuszki i w ul. Lipowej 300 w ul. Moniuszki 160 w ul. Lipowej TAK 73

74 Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w ul. Lipowej Osoba do kontaktu Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) TAK Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43)

75 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 13 75

76 Tereny inwestycyjny nr l3 (zdjęcia satelitarne) 76

77 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 14 Nazwa lokalizacji Moniuszki/Murarska Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) 3,23 ha 60 [PLN/m 2 ] Skarb Państwa/użytkowanie wieczyste: Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. Na obszarze 1,43 ha od strony ul. Moniuszki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Kanałowej, Moniuszki, Lipowej, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XXX/322/08 z dnia r. plan nr 24 Charakterystyka działki Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Na obszarze 1,80 ha od strony ulicy Murarskiej bark planu zagospodarowania przestrzennego. T ereny produkcyj ne (składowo - magazynowe); Dzielnica przemysłowa, priorytet dla funkcj i produkcyjnych i usługowych; 3,23 ha - Ba - tereny przemysłowe 77

78 Ograniczenia budowlane Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Zgodny z obowiązującymi przepisami Połączenia Transportowe Droga dojazdowa do terenu Droga utwardzona szerokość 5 [m] (rodzaj drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] 12/14-1[km] (od ul. Moniuszki) 12/14-0,65 [km] (od ul. Murarskiej) Istniejąca infrastruktura Kolej [km] Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Zduńska Wola - 2,5 [km] Zduńska Wola - 2,5 [km] Łódź Airport - 43 [km] Łódź - 50 [km] 100 [m] 15 [kv] 20 [m] w ul. Murarskiej 125 [mm] 12 [m] - od działki w stronę Murarskiej 300 [mm] w ulicy Murarskiej 400 [mm] 78

79 Telefony (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Osoba do kontaktu Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 14 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 79

80 Tereny inwestycyjne nr 14 80

81 Mapa sytuacyjno wysokościowa terenu inwestycyjnego nr 14 81

82 Tereny inwestycyjne nr 14 (zdjęcie satelitarne) 82

83 Położenie LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU NR 15 Nazwa lokalizacji Dąbrowskiego 44 Miasto/Gmina Zduńska Wola Powiat Zduńskowolski Powierzchnia nieruchomości Cena Informacje dotyczące nieruchomości Charakterystyka działki Ograniczenia budowlane Maksymalna dostępna powierzchnia ( w jednym kawałku) [ha] Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Orientacyjna cena gruntu netto [PLN/m²] Właściciel/ właściciele Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha] Różnica poziomów terenu [m] Obecne użytkowanie Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Opady znajdujące się na terenie (T/N) Poziom wód podziemnych [m] Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Przeszkody podziemne (T/N) Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Procent dopuszczalnej zabudowy Ograniczenia wysokości budynków [m] Strefa buforowa [m] Inne, jeśli występują Dz. 146/145-0,4478[ha] 450zł/m² Użytkowanie wieczyste ZWOLTEX SERWIS TAK Teren Przemysłowy Zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych. Zakaz powiększania działki ZWOLTEX SERWIS nie TAK ,31m² Połączenia Transportowe Droga dojazdowa do terenu (rodzaj DK 12 drogi i jej szerokość) Autostrada/ droga krajowa [km] 12/14 Kolej [km] Zduńska Wola -1[km] 83

84 Istniejąca infrastruktura Bocznica kolejowa [km] Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Elektryczność na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Napięcie [kv] Dostępna moc [MW] Gaz na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy działki [m] Wartość kaloryczna [kw/nm³] Średnica rury [mm] Dostępna objętość [Nm³/h] Woda na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Kanalizacja sanitarna na terenie (T/N) Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Średnica rury [mm] Zduńska Wola -1[km] Łódź Airport do 50 [km] Łódź do 50 [km] TAK 50 [kv] TAK TAK KS200 Ograniczenia zrzutu ścieków Kanalizacja deszczowa na terenie (T/N) Oczyszczalnia ścieków na ternie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N) Telefony (T/N) TAK Osoba do kontaktu Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Liczba dostępnych linii analogowych Liczba dostępnych linii ISDN Magdalena Szymczak - Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości (43) Jarosław Andrysiak Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi (43) Tab. 15 Zestawienie danych o terenie inwestycyjnym. 84

85 Teren Inwestycyjny nr 15 85

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN)

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) 1. POŁOŻE 1.1. Nazwa działki Zespół pałacowoparkowy w Mielnie 1.2. Miasto gmina Mieleszyn 1.3. Powiat GZNO 2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.1. Maksymalny obszar

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU dz. nr 30/2 1 Położenie Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka, Obręb Sadlno Gmina Ząbkowice Śląskie ząbkowicki dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA OGÓLNA Nazwa lokalizacji /miejscowości Kluczbork, ul. Wołczyńska 15 Miasto/gmina powiat województwo maks. dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) cena ruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTO KONIN OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja r.)

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTO KONIN OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja r.) OFERA EREÓW IWESYCYJYCH MIASO KOI OBRĘB MIĘDZYLESIE (Aktualizacja 07.03.2014r.) Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] Konin

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż

Izbica ul. Lubelska 131. Nieruchomość na sprzedaż Izbica ul. Lubelska 131 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Izbica Ulica, nr budynku ul. Lubelska 131 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: usługowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 lutego 2008 roku Uchwała Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż

Elbląg ul. Skrzydlata. Nieruchomość na sprzedaż Elbląg ul. Skrzydlata Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Elbląg Ulica, nr budynku Skrzydlata Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2007 roku Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Firma WIPASZ- to inwestor, który zamierza na terenie Strykowa wybudować: Ubojnia drobiu powstać miałaby na działce nr 462/7 o pow.

Firma WIPASZ- to inwestor, który zamierza na terenie Strykowa wybudować: Ubojnia drobiu powstać miałaby na działce nr 462/7 o pow. Firma WIPASZ- to inwestor, który zamierza na terenie Strykowa wybudować: 1. UBOJNIĘ DROBIU, 2. WYTWÓRNIĘ PASZ Ubojnia drobiu powstać miałaby na działce nr 462/7 o pow. 9,3949ha DANE PODSTAWOWE Powiat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 we wsi Świlcza Uchwalony Uchwałą Nr ZZC/źti'f/fł Rady Gminy w Świlczy z dnia..! ca..j.?.... r Ustalenia planu / stanowią treść uchwały / Projekt planu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Przerośl ul. Rynek 27. Nieruchomość na sprzedaż

Przerośl ul. Rynek 27. Nieruchomość na sprzedaż Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Przerośl Ulica, nr budynku Rynek 27 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 5/1 Działka należy do osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym Chmielewo. Do działki prowadzi droga gminna bezpośrednio przylegająca do drogi krajowej 62. Działka

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Kryniczno Nr 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kryniczno, gmina Środa Śląska Ulica, nr budynku Kryniczno Nr 2 Powierzchnia budynków Budynek usługowo-mieszkalny o powierzchni

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie

w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie UCHWAŁA Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 5 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/138/12 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 5 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/138/12 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 1335 UCHWAŁA NR XIX/138/12 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU /

/PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU / /PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU / UCHWAŁA NR. RADY GMINY GŁOWNO z dnia roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU/

/PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU/ /PROJEKT VIII.2017 r. ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU/ UCHWAŁA NR. RADY GMINY GŁOWNO z dnia roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU (NIERUCHOMOŚCI) 1.1. LOKALIZACJA Nieruchomość położona jest w Ustroniu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Topólno - dz.nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Świdnica Polska Nr 36 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Świdnica Polska Ulica, nr budynku Nr 36 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo