Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012"

Transkrypt

1

2

3 Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS Katowice 2012 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

4

5 PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma w mojej gminie

6

7 PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma w mojej gminie

8 Moja firma w mojej gminie - raport Cel projektu Cel projektu realizowanego od 1 sierpnia 2008 roku do 31 marca 2012 roku to rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości poprzez praktyczną naukę zakładania własnej firmy. Ogólny opis Projekt Moja firma w mojej gminie to projekt szkoleniowy oparty o tzw. blended learning. Blended learning zakłada wsparcie e-learningowych metod nauczania formami tradycyjnymi. W projekcie Moja firma w mojej gminie uczniowie korzystali równocześnie ze szkoleń zamieszczonych na witrynie internetowej, jak i zajęć tradycyjnych prowadzonych w formie warsztatów. Ze szkoleń zamieszczonych na witrynie e-learningowej mogli korzystać w dowolnej chwili, pracując zdalnie. Ta forma pozwala również na wielokrotne powtarzanie materiału i dostosowanie tempa pracy do indywidualnych predyspozycji każdego ucznia. Szkolenia tradycyjne odbywały się w każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w projekcie i prowadzone były przez nauczycieli opiekunów grupy we współpracy z uczniami - liderami grupy. Nauczyciele opiekunowie i uczniowie liderzy (po dwóch z każdej grupy) zostali przygotowani do prowadzenia zajęć podczas wyjazdowych szkoleń prowadzonych przez wykładowców akademickich w wybranych miastach regionów objętych projektem. Szkolenia e-learningowe Szkolenie e-learningowe Moja firma w mojej gminie składa się z 3 scenariuszy szkoleniowych. Uczniowie przerabiali każdy scenariusz grupowo lub indywidualnie. W poszczególnych scenariuszach zdobywali wiedzę potrzebną do wykonania zadań zaliczeniowych, które należało wykonać. W wyniku całego szkolenia, każda grupa uczniów opracowała kompleksowy pomysł na działalność gospodarczą, możliwą do założenia w jej gminie. Po przejściu pierwszego szkolenia należało wykonać zadanie nr 1 Rynek nie lubi pustki znajdź nisze rynkowe. Po przejściu drugiego szkolenia należało wykonać zadanie nr 2 The Best idea wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą poprzez badania marketingowe. Po przejściu trzeciego szkolenia należało wykonać zadanie nr 3 Przez trudy do gwiazd stworzenie planu marketingowego. Czwarte zadanie "Dzień Przedsiębiorczości" nie było związane z pracą na witrynie e-learningowej. Szkolenia e-learningowe a zadania do wykonania Szkolenie 1... po którym uczestnicy wykonywali Zadanie 1: Rynek nie lubi pustki znajdź nisze rynkowe W pierwszym szkoleniu uczniowie uzyskali informacje na temat tego, czym jest Strategia Rozwoju Gminy, analiza SWOT oraz działalność gospodarcza. W zadaniu zaliczeniowym musieli zaznajomić się ze Strategią Rozwoju Gminy oraz na jej podstawie wybrać 2 pomysły na działalność gospodarczą, które to powinny wynikać bezpośrednio z potrzeb gminy i kierunków jej rozwoju. W trakcie pierwszego szkolenia uczestnicy przerabiali indywidualnie lub w grupach cały materiał z ekranów Zadanie zaliczeniowe polegało na przeanalizowaniu Strategii Rozwoju Gminy, wygenerowaniu i krótkim opisaniu kilku pomysłów na firmę, a następnie wyborze 2 najlepszych pomysłów na działalność gospodarczą. W tym celu należało posłużyć się formularzem z ekranu nr 31. Wypełnienie i przesłanie przez witrynę oraz formularza było warunkiem zaliczenia Zadania 1. W szkoleniu zostały zamieszczone pytania testowe, nie podlegające zaliczeniu. Są jedynie elementem ćwiczeniowym, mającym utrwalić wiedzę. Odpowiedzi są zapisywane w systemie na czas logowania, następnie są automatycznie usuwane. Zabieg ten daje możliwość samodzielnego przerobienia testów każdemu uczniowi. Szkolenie 2... po którym uczestnicy wykonywali Zadanie 2: "The Best idea wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą poprzez badania marketingowe" 7

9 W drugim szkoleniu uczniowie dowiadywali się czemu służą i dlaczego takie ważne są badania marketingowe. Zapoznali się z metodami przeprowadzania badań i wykorzystaniem ich w praktyce. Tym razem zadanie zaliczeniowe składało się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie opracowali formularz ankiety, którego wzór pobierali z ekranu nr 26 w szkoleniu 2. Następnie przeprowadzali ankietę w terenie, na próbie badawczej minimum 100 respondentów. Ostatnim etapem była analiza przeprowadzonej ankiety, w której pomocny był formularz znajdujący się na ekranie 28. Warunkiem zaliczenia zadania było przesłanie formularza, stworzonej przez uczniów ankiety oraz wypełnionego formularza analizy i wnioskowania. Szkolenie wzbogacone jest o elementy ćwiczeniowe (jak na ekranie 15), które nie podlegały ocenie. Szkolenie 3... po którym uczestnicy wykonywali Zadanie 3: Przez trudy do gwiazd stworzenie planu marketingowego Zadanie trzecie to baza wiedzy niezbędnej do stworzenia planu marketingowego. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli za zadanie przerobić, indywidualnie lub w grupach, cały materiał z ekranów W szkoleniu nie przewidziano żadnych ćwiczeń cząstkowych. W wyniku szkolenia należało zrobić trzecie zadanie zaliczeniowe - Przez trudy do gwiazd stworzenie planu marketingowego, którego pełny formularz znajduje się na ekranie 33. Składa się on z następujących części: 1) Twoje przedsiębiorstwo 2) Analiza otoczenia 3) Charakterystyka rynków docelowych 4) Charakterystyka produktu 5) Charakterystyka kanałów dystrybucji 6) Charakterystyka ceny 7) Charakterystyka narzędzi promocji 8) Rozkład kosztów na działania Szkolenie podzielone jest na bloki tematyczne, odpowiadające częściom zadania zaliczeniowego. Po przerobieniu każdego bloku można było przejść do ekranu 33 i wykonać część zadania zaliczeniowego. Formularz można było wypełnić on-line, pracując na witrynie i po opracowaniu od razu wydrukować. Należało pamiętać jednak, że uwagi w formularzu zapisywane były w systemie tylko na czas logowania. Były one automatycznie usuwane po każdorazowym wylogowaniu się ze szkolenia. Zatem, jeżeli nie kończono wypełniania zadania w ciągu jednego logowania, sugerowano zapisanie formularza planu marketingowego na swoim komputerze. Ocena W trakcie szkolenia uczniowie realizowali trzy zadania za pośrednictwem witryny. Zadania te (formularze zadań) należało przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora projektu. Za każde zadanie szkoła mogła otrzymać 100 punktów, zatem do zdobycia było w sumie 300 punktów! Ocena pracy każdej szkoły pozwalała stworzyć ranking trzy najlepsze szkoły w każdym cyklu szkoleniowym zostały dodatkowo wynagrodzone. 8

10

11

12

13

14

15

16 Zasoby ludzkie i techniczne W projekcie uczestniczył nauczyciel i grupa od 20 do 30 uczniów. Uczeń, który już brał udział w projekcie nie mógł powtórzyć swojego udziału w kolejnym cyklu projektu. Spośród uczestników wybierani byli dwaj liderzy. Po pierwszym i drugim dniu szkolenia wyjazdowego nauczyciel i liderzy przeprowadzali spotkania szkoleniowe w swojej szkole dla pozostałych uczniów - uczestników projektu. W czasie spotkań nauczyciel przekazywał uczniom podstawowe informacje merytoryczne, potrzebne do zrealizowania zadań szkoleniowych oraz informacje, w jaki sposób należy wykonać zadania na witrynie e-learningowej. Dwóch uczniów - liderów pełniło rolę wspierającą dla nauczyciela, w czasie spotkania oraz wspierało uczniów w czasie realizowania zadań podczas pracy z witryną. Każda szkoła otrzymywała swój indywidualny login i hasło dostępu do witryny. Szkolenia e-learningowe umożliwiały grupową naukę uczniów w szkole lub indywidualną pracę na komputerze w domu. Zajęcia w szkole W ramach szkolenia Moja firma w mojej gminie nauczyciel wraz z 2 uczniami przeprowadził na terenie swojej szkoły zajęcia z pozostałymi uczestnikami projektu (w wymiarze 12 godzin lekcyjnych). Po każdym dniu szkolenia tradycyjnego wyjazdowego należało przepracować po 6 godzin zajęć. Dzień Przedsiębiorczości Dzień Przedsiębiorczości w założeniu był jednodniową imprezą podsumowującą działania edukacyjne w ramach projektu. Odbył się w każdej szkole biorącej udział w projekcie. Przedsięwzięcie było organizowane przez uczniów przy wsparciu nauczyciela oraz koordynatora regionalnego. W przedsięwzięciu brali udział uczniowie i nauczyciele uczestnicy szkolenia, koordynator regionalny, a także przedstawiciele władz gminy (powiatu) oraz inne zainteresowane osoby, np. dyrekcja szkoły i inni uczniowie. W pierwszej części Dnia Przedsiębiorczości przedstawiano efekt pracy uczniów biorących udział w szkoleniu, którzy (przy wsparciu edukacyjnym w postaci cyklu warsztatów, aktywnej witryny internetowej i nadzoru nauczyciela) wygenerowali własne pomysły na założenie firmy. Uczniowie przedstawiali ćwiczenia jakie wykonali oraz prezentowali w ciekawy sposób pomysły na swoje firmy. Druga część Dnia to panel dyskusyjny, w którym brali udział wspomniani wcześniej uczestnicy przedsięwzięcia oraz zaproszeni goście. Była to doskonała okazja do podzielenia się wynikami badań i analiz dotyczących sytuacji danej gminy bądź miasta z przedstawicielami władz lokalnych. Z drugiej zaś strony zaproszeni przedsiębiorcy często zabierali głos i opiniowali przygotowane przez uczniów biznesplany. Kolejnym elementem Dnia był specjalnie na tę okazję przygotowywany, cieszący się dużą popularnością wśród uczniów quiz z przedsiębiorczości. Quiz był okazją do wygrania gadżetów promujących projekt. Dzień Przedsiębiorczości to podsumowanie działań edukacyjnych, dlatego kulminacyjnym jego punktem było wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych i tradycyjnych uczniom oraz nauczycielom, a także wręczenie certyfikatu uczestnictwa szkoły w projekcie Dyrekcji szkoły. Uczestnicy projektu Projekt Moja firma w mojej gminie obejmował swoim zasięgiem pięć województw Polski południowej; śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie i świętokrzyskie. W sumie wzięło w nim udział ponad 8 tysięcy uczniów z 312 szkół ponadgimnazjalnych. Cykl I realizowany w semestrze letnim roku szkolnego 2008/2009 województwo śląskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Zespół Szkół, LO im. Marie Curie-Skłodowskiej w Koziegłowach Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach Zespół Szkół nr 1, im. E. Kwiatkowskiego Zespół Szkół w Szczekocinach Zespół Szkół, LO w Wojkowicach Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu 15

17 województwo opolskie Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu Zespół Szkół Rolniczych w Chróścinie Zespół Szkół w Głogówku Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Oleśnie Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem województwo dolnośląskie Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Zespół Szkół w Chróstniku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim Zespół Szkół w Przemkowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Zespół Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi województwo małopolskie Zespół Szkół w Dąbrowicy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Niepołomicach Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół im. B Głowackiego w Proszowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Cz. Majorka w Ryglicach Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Wadowity w Wadowicach województwo świętokrzyskie Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO im. Bartosza Głowackiego w Działoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego Cykl II realizowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2009/2010 województwo śląskie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej Zespół Szkół im. Piastów Śląskich Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły 16

18 II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Powstańców Śląskich Zespól Szkół nr 1 - III LO Zespół Szkół w Szczekocinach Zesół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Władysława Reymonta Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu województwo opolskie Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie ZSZ nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Strzelcach Opolskich Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem województwo dolnośląskie Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Zespół Szkół w Chróstniku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Świebodzicach Zespół Szkół w Przemkowie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi województwo małopolskie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Zespół Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu Powiatowy ZSTiO nr 3 im. por. S. Jasieńskiego w Oświęcimiu Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Zespół Szkół w Szczurowej Zespół Szkół w Wolbromiu 17

19 województwo świętokrzyskie Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO im. Bartosza Głowackiego w Działoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie Technikum Agrobiznesu w Nowej Słupi Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Osieku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Technikum Informatyczne w Sandomierzu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego Cykl III realizowany w semestrze letnim roku szkolnego 2009/2010 województwo śląskie ZSO im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach, Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Zespół Szkół nr 4 im. Czesława Miłosza, Technikum nr 6 w Jastrzębiu Zdroju Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Jana Długosza w Kłobucku Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół w Wojkowicach - Technikum Architektury Krajobrazu Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach Zespół Szkół Społecznych im."wspólnej Europy" w Żorach województwo opolskie Zespół Szkół w Głogówku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku I LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Mechanicznych im. mjra H. Sucharskiego w Nysie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu Zespół Szkół im. S. Wyszyńskiego w Opolu Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku województwo dolnośląskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. S. Kaliskiego Bystrzyca Kłodzka Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół w Strzegomiu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Świebodzicach Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Złotoryi 18

20 województwo małopolskie Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie ZSZ im. St. Wyspiańskiego w Bobowej Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im S. Konarskiego w Oświęcimiu Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Powiatowy Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Zespół Szkół Drzewno - Mechanicznych w Starym Sączu Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce województwo świętokrzyskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Busko-Zdroju Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO im. Bartosza Głowackiego w Działoszycach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. S. Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie Zespół Szkół nr 2 w Opatowie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Pińczowie Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi Technikum Mechanizacji Rolnictwa w ZSCKR w Sandomierzu Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSCKR - Ogrodnik w Sandomierzu Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku - Kamiennej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie Cykl IV realizowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2010/2011 województwo śląskie Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Cieszynie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza przy ZSO nr 2 w Raciborzu Zespół Szkół Ogólnokształcących - I LO im. St. Żeromskiego w Zawierciu Zespół Szkół nr 1 w Żorach województwo opolskie Zespół Szkół w Głogówku Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego w Nysie Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Prudniku 19

21 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie województwo dolnośląskie Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie Liceum Ogólnokształcące w Górze Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach Zespół Szkół w Chróstniku Zespół Szkół w Lubomierzu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu Zespół Szkół w Przemkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi województwo małopolskie Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Andrychowie Zespół Szkół im. Prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy Zespół Szkół w Libiążu II LO im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Limanowej Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Zespół Szkół nr 4 im. KEN w Olkuszu Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wadowicach województwo świętokrzyskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Busko-Zdroju Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO im. Bartosza Głowackiego w Działoszycach Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie Technikum Architektury Krajobrazu w Sandomierzu Technikum Informatyczne w Sandomierzu I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowej Cykl V realizowany w semestrze letnim roku szkolnego 2010/2011 województwo śląskie Zespół Szkół nr 1 w Będzinie Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie Zespół Szkół w Porębie Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie 20

22 ZSO nr 1 - Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu Zespół Szkół, LO w Wojkowicach województwo opolskie Zespół Szkół CKR w Głubczycach II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie ZS Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu ZS im. S. Wyszyńskiego w Opolu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce Zespół Szkół w Praszce Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Strzelcach Opolskich Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem województwo dolnośląskie Zespół Szkół Mechanicznych Technikum nr 1 w Bolesławcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Bolesławcu Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Zespół Szkół w Chróstniku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi województwo małopolskie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ekonomik w Limanowej Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Powiatowy Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Zespół Szkół nr 3 im. ks. Józefa Tischnera w Wadowicach Zespół Szkół w Wolbromiu województwo świętokrzyskie Zespół Szkół Ponadgimnazajlnych Nr 1 w Bodzentynie Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Sandomierzu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie 21

23 Cykl VI realizowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2011/2012 województwo śląskie Zespół Szkół w Gogołowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Technikum nr 1 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach województwo opolskie Zespół Szkół w Biechowie II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu Technikum w Polanowicach przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach Zespół Szkół w Komornie Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Stowarzyszeniowe Technikum w Paczkowie Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem województwo dolnośląskie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Zespół Szkół w Przemkowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 22

24 województwo małopolskie Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach Zespół Szkół w Libiążu Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Sobolowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół w Wolbromiu województwo świętokrzyskie Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu - Mokoszynie Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie 23

25 PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma w mojej gminie

26 Rozdział II Pomysły na firmę w województwie śląskim Koniecpol Łazy Żarnowiec Wojkowice Wodzisław Śląski

27 PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma w mojej gminie

28 Cykl I: Łazik Biznesplan przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach 1. FIRMA Nazwa firmy: ŁAZIK Misja firmy: TWÓJ CZAS NASZ POMYSŁ WSPÓLNE ZADOWOLENIE Cele firmy: promocja aktywnego stylu życia, rodzinnych wartości, walorów gminy, rozpoznawalność firmy w gminie i powiecie w ciągu roku, dotarcie z ofertą firmy do podstawowych grup klientów w ciągu roku, osiągnięcie zysku w ciągu roku pozwalającego na rozwój. Charakterystyka: Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu w oparciu o walory przyrodnicze gminy na bazie istniejących i opisanych ścieżek rowerowych oraz tras turystycznych. Podstawowa oferta zawiera szczegółowo opracowane trasy rowerowe wzbogacane dodatkowymi elementami w postaci oddzielnych modułów usługowych przewidziane na jeden dzień (od 4 do 8 godzin). Moduły te to: wypożyczalnia rowerów, nart biegowych, samodzielne przygotowanie potraw regionalnych, paintball, wspinaczka, zabawy grupowe typowe i nietypowe, stadnina koni, park wodny, zabytki i ciekawostki, pole namiotowe, przewodnik i ewentualnie inne jak nauka nietypowych umiejętności. Oferta jest przewidziana na wolne dni - weekendy, święta, ferie, wakacje, a na zapotrzebowanie klienta także w innych terminach. Może być rozbudowywana o dalsze moduły, zapotrzebowania klientów i w okresie zimowym zamiast rowerów o narty biegowe i trasy narciarskie, a związku z tym także kulig i sporty i zabawy zimowe. 1) Program podstawowy - trasa rowerowa (narciarska - zimą, piesza według życzenia klienta) jedna z wielu do wyboru według długości, czasu i atrakcji. Klient dokonuje wyboru trasy z kompleksowo opracowanego zestawu 20 tras, wypożycza rowery, otrzymuje komplet informacji w postaci folderu z mapką, dokładnym opisem, numerami telefonów alarmowych, adresami miejsc gdzie można uzyskać pomoc oraz butelkę wody. Zimą klient wypożycza narty biegowe. Oczywiście w zestaw wypożyczenia wchodzą kaski rowerowe i w razie potrzeby foteliki dla małych dzieci. 2) Moduły dodatkowe: potrawy regionalne - zapewniamy dostawę w wyznaczone miejsce trasy przygotowanych potraw lub produktów potrzebnych do samodzielnego sporządzenia potraw według przepisu lub instruktażu osoby. Potrawy przygotowujemy sami lub zlecamy ich przyrządzenie firmie zewnętrznej paintball - na zasadzie współpracy z istniejącą firmą, a w razie odpowiedniego zainteresowania i zysków firmy utworzenie własnej usługi wspinaczka skałkowa lub na przewoźnej ściance wspinaczkowej - usługę oferujemy sami przez zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie posiadającego uprawnienia ratownika GOPR i posiadającego własną ściankę wspinaczkową (w naszej szkole i na terenie gminy są takie osoby) zabawy grupowe typowe i nietypowe - w wyznaczonym miejscu trasy oferujemy na zasadzie wodzireja gry i zabawy typowe: piłka nożna, siatkowa, sztafeta w różnych konkurencjach sprawnościowych itp. oraz nietypowe np. bejsbol, wojna państw, w Niemca, działak itp. Zapewniamy wszystkie potrzebne akcesoria. stadnina koni - usługę oferujemy na zasadzie współpracy z istniejącą stadniną koni na terenie gminy w Chruszczobrodzie - przejażdżki, pokazy, obrządzanie koni itp. kulig - usługę oferujemy na zasadzie współpracy z istniejącą stadniną koni na terenie gminy w Chruszczobrodzie park wodny usługę oferujemy na zasadzie współpracy z istniejącym w gminie w Łazach Ośrodkiem Sportu i Rekreacji KLAUDIUSZ wyposażonym w kompleks wodny, dajemy możliwość skorzystania z pobytu przez określony czas np. 2 godziny w obiekcie zabytki i ciekawostki - oferujemy specjalną trasę z przewodnikiem uwzględniającą zabytki i ciekawe obiekty, miejsca na terenie gminy: zabytkowa wieża ciśnień, jedyna w Polsce stacja rozrządowa z hamulcami grzybkowymi, zabytkowy parowóz, góra Chełm - rezerwat przyrody, Centuria - źródła rzeki, kościół w Niegowonicach i Ciągowicach, skałki Niegowonickie, przewodnik opowiada o poszczególnych obiektach 27

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 142

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT PROJEKT MOJA FIRMA W MOJEJ GMINIE Projekt Moja firma w mojej gminie, finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach konkursu na dotację

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY Ogółem, w tym: angielski niemiecki ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE I IM. BOLESŁAWA

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Cele projektu: stworzenie środowiska umożliwiającego uczniom obcowanie z nauką, a przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Piłka nożna ZSS LS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie 2 Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KURSÓW - modyfikacja

ZESTAWIENIE KURSÓW - modyfikacja ZESTAWIENIE KURSÓW - modyfikacja zał. nr 9 do SIWZ 36/14/Pzp część nazwa kursu nazwa szkoły ilość uczniów Ilość grup 1 Adobe Photoshop Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Szkoły rolnicze w województwie opolskim

Szkoły rolnicze w województwie opolskim .pl https://www..pl Szkoły rolnicze w województwie opolskim Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 30 kwietnia 2017 Opolskie to najmniejsze województwo w kraju, w którym liczba mieszkańców oscyluje w okolicach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.:+48774579895, fax: +48774552979

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.:+48774579895, fax: +48774552979 Strona1 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu - usługa dowozu uczniów na konferencję Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na usługę dowozu uczniów na konferencję,,planowanie Kariery Zawodowej" 1.

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 28.07.2015 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - CHŁOPCY Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/ Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stolowy Piłka nożna Koszykówka ZSS

Bardziej szczegółowo

Turniej zawodowy Mistrz w zawodzie technik hotelarstwa Lp. Szkoła Miejscowość. 1 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Busko-Zdrój

Turniej zawodowy Mistrz w zawodzie technik hotelarstwa Lp. Szkoła Miejscowość. 1 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Busko-Zdrój Turniej zawodowy Mistrz w zawodzie technik hotelarstwa Technikum nr w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Busko-Zdrój Technikum nr w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego Technikum nr w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum nr 2 4 letnie technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista technik informatyk technik hotelarstwa technik organizacji reklamy technik

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Lista szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Szkoła VI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU Miejscowość KONIECPOL 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Nasze przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA ORGANIZATORÓW PRAKTYK

NABÓR NA ORGANIZATORÓW PRAKTYK NABÓR NA ORGANIZATORÓW PRAKTYK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POSZUKUJE PRZEDSIĘBIORSTW CHĘTNYCH DO PRZYJĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza!

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! 1. nazwa jednostki ulica miasto Przedszkole nr 1 Obrońców Chorzowa 14 Chorzów 2. Przedszkole nr 13 Sobieskiego 13 Chorzów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: lp. Tytuł Projektu Beneficjent Miejscowość 1 Dobra szkoła - lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza. Nazwa gospodarstwa:... Adres:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza. Nazwa gospodarstwa:... Adres:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 2 do Regulaminu gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie Złota Grusza *Podane w formularzu informacje zostaną wykorzystane w publikacji pokonkursowej.

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II. wrzesień 2013 r.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II. wrzesień 2013 r. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II wrzesień 2013 r. Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013 16 15 12 7 10 2 9 4 6 6 9 1 Ogółem: liczba zespołów szkół 37, liczba szkół 60 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1494 UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach Partner Powiat Kłobucki Gmina Krzepice Miasto Gliwice Miasto Zabrze Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg Miejsko Gminny w Krzepicach Zarząd Dróg Miejskich Centrum Ratownictwa Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego).

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego). PROGRAM KOŁA TURYSTYCZNO-REGIONALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Prowadzenie: Robert Kiełbasa I. Założenia wstępne Zajęcia kółka prowadzone są dla chętnych uczniów klas I- III, w wymiarze jednej godziny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

Znak jakości 2007/ czerwca 2008 r. Sejm RP

Znak jakości 2007/ czerwca 2008 r. Sejm RP Znak jakości Interkl@sa 2007/2008 02 czerwca 2008 r. Sejm RP Cel Promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym Znak jakości potwierdza, że szkoła posiada przemyślany

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo: Herbaciarnia Pod Lipą

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo: Herbaciarnia Pod Lipą Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo: Herbaciarnia Pod Lipą Nazwa miniprzedsiębiorstwa: herbaciarnia Pod Lipą Nr. Identyfikacyjny: 44-3-9-10-13 Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA

AGROTURYSTYKA, A TURYSTYKA WIEJSKA Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Spotkanie seminaryjne pt. Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia CZYNNIKI ROZWOJU ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW LUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Spółdzielnie Uczniowskie w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Płk. Semika 3 34 200 Sucha Beskidzka tel. 33 874 22 18, lub 33 874 47

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Wystawa Za chleb i wolność (46) *********************************************

Wystawa Za chleb i wolność (46) ********************************************* Wystawa Za chleb i wolność (46) 46. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Aleja Kościuszki 8 od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 roku 45. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia I. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na badaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca. 13 Ośrodek Kształcenia Kursowego 2xTAK Brzęczek mirosław, Dolne Młyny 42 59-700 Bolesławiec

Wykonawca. 13 Ośrodek Kształcenia Kursowego 2xTAK Brzęczek mirosław, Dolne Młyny 42 59-700 Bolesławiec Nr pakietu Łączna liczba uczniów w pakiecie Nazwa kursu Szkoła a b c e Nr oferty Wykonawca Cena za 1 osobę Cena z oferty ogółem Punkty w kryterium cena CZĘŚĆ 1. POWIAT BOLESŁAWIECKI 1 barista Handlowych

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Francois Marie Arouet Voltaire

Francois Marie Arouet Voltaire PROJEKT "Mało, co przyczynia się do szczęścia człowieka tak jak praca, którą on lubi, ceni, która go pociąga, którą wykonuje sprawnie, i mało co tak go unieszczęśliwia jak praca, do której jest zmuszony

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 05.08.2015 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - DZIEWCZYNY

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA KOBIET ZESPOŁY A1 KATOWICE A2 LUBLIN A3 OPOLE A4 WARSZAWA PUNKTY MIEJSCE. Lp. A1 KATOWICE X 9 : 21 9 : 20 10:0 4 (28:41) III

KOSZYKÓWKA KOBIET ZESPOŁY A1 KATOWICE A2 LUBLIN A3 OPOLE A4 WARSZAWA PUNKTY MIEJSCE. Lp. A1 KATOWICE X 9 : 21 9 : 20 10:0 4 (28:41) III KOSZYKÓWKA KOBIET Miejsce: Obiekty sportowe UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ul. Banacha 2a Hala sportowa sektor I A1 KATOWICE I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach A2 LUBLIN IV LO im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej.

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Nauczanie metodą projektu projekt edukacyjny w szkole 2010/2011 Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu Tytuł projektu: Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres

ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu. Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres ZBIORCZY HARMONOGRAM SESJI WYJAZDOWYCH Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu MCIZ Termin Gmina MIESIĄC: STYCZEŃ Sesje wyjazdowe Mobilne Centrów Informacji Zawodowej w Oleśnie Adres Kamiennik 07.01.2005

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Miejscowość. ul. Rybnicka 44, Mikołów 43-190

Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie. Miejscowość. ul. Rybnicka 44, Mikołów 43-190 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Miejscowość ul. Rybnicka 44, Mikołów 43-190 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

I. Szkoły ponadgimnazjalne.

I. Szkoły ponadgimnazjalne. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty. Jak wynika z przepisów

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania

Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania 14 marca 2017 Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM 2.1.3 AGH Lider projektu, Partnerstwo z WM, uczelniami, organami prowadzącymi szkoły

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uchwały i stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uchwały i stanowiska Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Uchwały i stanowiska Uchwały WRZ podjęte w 2016 roku: 1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim.

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim. REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim. I. Informacje ogólne Regulamin rekrutacji dotyczy projektu Perspektywa nowa jakość kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje,

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiło 197 absolwentów. Zdawalność 98,5% 194. 99,5% PROCENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Transfer dobrych praktyk Z Bałtowa do Zagnańska. 1. Informacje o projekcie. 2. Postanowienia ogólne. 3. Uczestnicy projektu

REGULAMIN PROJEKTU Transfer dobrych praktyk Z Bałtowa do Zagnańska. 1. Informacje o projekcie. 2. Postanowienia ogólne. 3. Uczestnicy projektu REGULAMIN PROJEKTU Transfer dobrych praktyk Z Bałtowa do Zagnańska 1. Informacje o projekcie 1. Projekt Transfer dobrych praktyk z Bałtowa do Zagnańska, realizowany jest przez Fundację Europomost. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Co roku, w styczniu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawia ranking szkół średnich. Zadaniem Kapituły Rankingu powoływanej przez działającą na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo