FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL BANKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL BANKU"

Transkrypt

1 For official use only Client name Cust. ID Acc. Num. Referred by: Internal contact Document registry number Condition group specification: Card type FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA KONTA OSOBISTEGO W LOYAL BANKU Należy pamiętać, że jedynie w pełni wypełnione, podpisane, formularze w wersji angielskiej, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami będą przetwarzane. Pomoc jest dostępna w 14 językach na stronie internetowej Loyal Banku. Prosimy wypełnić formularz elektronicznie lub drukowanymi literami. Koszty i opłaty należy zawsze sprawdzić na naszej stonie internetowej Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku 1. Potwierdzona notarialnie kopia paszportu lub dowód osobisty 1 (strona ze zdjęciem i podpisem) posiadacza konta oraz ewentualnej osoby dodatkowej do konta. Dla obywateli amerykańskich i kanadyjskich wymagane są także potwierdzone notarialnie kopie dokumentu prawa jazdy Potwierdzenie adresu Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dowolnego rachunku za media lub wyciąg z rachunku 3 dla posiadacza konta oraz ewentualnej dodatkowej osoby upoważnionej do konta Originał referenci bankowej dla posiadacza konta oraz ewentualnej dodatkowej osoby upoważnionej do korzystania z konta. 5 1 Sam dokument prawa jazdy nie wystarczy 2 Każdy dokument potwierdzający tożsamość powinna być ważna co najmniej jeszcze sześć miesięcy po wysłaniu dokumentu. Prosimy się upewnić że ten sam dokument zostanie do nas wysłany który został wymieniony na druku do otwarcia konta. 3 Wyciąg z rachunku bankowego wysłany jako dokument potwierdzający adres, lub referencia bankowa powinna być z różnych banków. 4 Każdy dokument wysłany do nas powinien być na nazwisko posiadacza konta i powinien zawierać prywatny adres podany w druku, i powinien być wystawiony z ostatnich 6 miesięcy. 1

2 4. Druk do wzoru podpisu Prosimy dostarczyć najpierw skan dokumentów do Twojego przedstawiciela Loyal Banku (jeśli taki jest) lub wysyłając je na adres mailowy abyśmy mogli je sprawdzić przed wysyłaniem ich kurierem do naszej Centrali w St Vincent. Ogólne dane konta 1. Imię i nazwisko posiadacza konta (Imię/nazwisko razem dodając Pan lub Pani) 2. Czy posiadasz już konto w Loyal Banku? Jeśli tak, podaj nazwę konta: Numer konta: 3. Prosimy wybrać rodzaj karty bankowej którą chcesz zamówić do swojego konta zaznaczając odpowiednie pole(a): Karty mogą być wydane jedynie w walucie EUR lub USD. USD Master Card USD Cirrus Maestro Card EUR Master Card EUR Cirrus Maestro Card USD Platinum Card 6 EUR Platinum Card zamawiam karty 4. Prosimy podać w jakiej walucie(tach) chcesz otworzyć swoje konto: EUR USD GBP CHF JPY AUD CAD RUB Jeżeli chcesz otworzyć konta w różnych walutach podaj walutę głównego konta w polu 7 : Prosimy pamiętać że jest możliwość wybrania wszystkich walut, ale karty możemy wydać jedynie do kont USD lub EUR. 5 Referencje bankową można zastąpić z wyciągiem rachunku za ostatnie trzy miesiące. 6 Należy pamiętać że karta Platinum jest dostępna jedynie jeżeli na koncie znajduje się i jest też cały czas utrzymany USD lub EUR. 7 Prosimy wybrać jedno konto jako konto główne opłata za otwarcie konta zostanie potrącona z głównego konta klienta. 2

3 5. Zamówienie Digipass 8 : 6. Czy chcesz otrzymać wyciągi z rachunku? Jeśli tak, dziennie co tydzień co miesiąc Kurierem 9 pocztą 10 faxem 11 przez Prosimy podać waluty(ę) kont(a) Prosimy podać adres mailowy: 7. Czy chesz otrzymać potwierdzenia transakcji esemesem? Jeśli tak, prosimy podać numer telefonu Czy chcesz otrzymać potwierdzenia transakcji na swój adres mailowy? 13 Jeśli tak, prosimy podać 9. Podaj jeden wybrany język do komunikacji z Loyal Bankiem: Angielski rosyjski hispański portugalski japoński niemiecki francuski chiński polski włoski serbski horwatcki rumuński 10. Please indicate what is your second preferred language for communication: Angielski rosyjski hiszpański francuski 11. Imię i nazwisko podane na karcie bankowej 14 (max 25 znaków) Należy pamiętać że imiona i nazwiska fikcyjne lub pseudonimy nie mogą być akceptowane. 12. Szczegóły posiadacza konta Imię i nazwisko (panieńskie) Obywatelstwo Data i miejsce urodzenia 8 Digipass jest obowiązkowy jeżeli konto nie jest w walucie USD lub EUR, I w przypadku kont wielowalutowych też jest konieczne. Urządzenie umożliwia zrealizowanie przelewów wychodzących SWIFT. 9 Na adres korespondencyjny. 10 Na adres korespondencyjny. 11 Na numer faxu podany w formularzu. 12 W formacie 00, numer krajowy, numer rejonu, numer telefonu. 13 Należy pamiętać że usługi pod punktami 6,7 i 8 są płatne aby sprawdzić opłaty odwiedź naszą stronę internetową. 14 Jeżeli wybrałeś/aś więcej kart bankowych, imię i nazwisko na kartach będzie ten sam, jeśli życzysz inaczej prosimy dać znać wysyłając do nas . 3

4 Numer paszportu/dowodu i data ważności Stały adres: Ulica i numer domu 15 Miasto i kod pocztowy Kraj Adres korespondencyjny: Ulica i numer domu 16 Miasto i kod pocztowy Kraj Numer telefonu 17 Czy jesteś ważną osobistością w kręgach politycznych lub urzędnikiem państwowym? W rodzinie lub bliski spółpracownik jest Jeśli jesteś lub ktoś z rodziny jest, prosimy podać dokładny tytuł 13. Czy chcesz dodać dodatkową osobę upoważnioną do korzystania z konta 18? Jeśli tak, czy chcesz zamówić dodatkową kartę 19 dla dodatkowej osoby? Prosimy podać uprawnienia w Netbanku 20 dla osób upoważnionych: Każda osoba osobno dwie osoby wspólnie jedynie podgląd Inne, prosimy podać: 14. Prosimy podać na jaki adres możemy wysłać przesyłki bankowe, kartę(y) bankową(e) i Digipass? Stały adres Adres korespondencyjny Inne 21 Jeśli wybrałe(a)ś opcję Inne prosimy podać poniższe informacje Ulica i numer domu Twój pełny adres, cała nazwa ulicy jest wymagana (jeśli taki jest). Adres skrzynki P.O.Box nie jest wystarczalne w przypadku dostarczania przesyłki kurierem. 16 Twój pełny adres, cała nazwa ulicy jest wymagana (jeśli taki jest). Adres skrzynki P.O.Box nie jest wystarczalne w przypadku dostarczania przesyłki kurierem. 17 Prosimy podać w formacie 00, kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu 18 Jeśli tak, prosimy wysłać poprawnie wypełniony druk dla dodatkowej osoby upoważnionej 19 Należy pamiętać że dodatkowe karty oznaczają dodatkowy koszt, aby sprawdzić opłaty prosimy sprawdzić naszą stronę internetową. 20 W pierwszych dwóch przypadkach zostaną wysłane dodatkowe urządzenia Digipass, które oznaczają dodatkowe koszty. 21 Wybierając opcje Inne, adres podany w danym polu uznajemy za prawdziwy, i Loyal Bank nie bierze żadnej odpowiedzialności za utracone przesyłki. 4

5 Miasto i kod pocztowy Kraj Sposób dostarczaia: kurierem 23 pocztą lotniczą 24 Imię i nazwisko kontaktu Numer telefonu Czy chcesz korzystać z naszych usług zakupu złota w naszym Netbanku 26? 16. Czy chcesz korzystać z usług Forex w naszym Netbanku 27? 17. Czy chcesz korzystać z usług inwestycyjnych Loyal Banku przez nasz Netbank 28? Jeśli odpowiedziałeś/aś na jeden z powyższych pytań, nasz operator skontaktuję się z Tobą i przedstawi Ci wszystkie warunki i procedury. 18. W jaki sposób dowiedziałe(a)ś się o Loyal Banku? Internet Znajomy Klient Przedstawiciel Inne 19. Czy życzysz otrzymać wiadomości (newsletter) do swojej skrzynki elektronicznej? Dane posiadacza konta 20. Czy jesteś zatrudniony/a? 22 Twój pełny adres, cała nazwa ulicy jest wymagana (jeśli taki jest). Adres skrzynki P.O.Box nie jest wystarczalne w przypadku dostarczania przesyłki kurierem. 23 Ze względów na bezpieczeństwo, przesyłki bankowe są zawsze wysyłane osobno w dwóch paczkach i w różnych dniach. Jedynie koszt przesyłki pocztą lotniczą jest w kalkulowane w opłacie za otwarcie konta koszt wysyłania przesyłki kurierem kosztuje 55USD lub 45 EUR na jedną paczkę. Dla osób mieszkających w Ameryce Środkowej lub Południowej tak jak i na Karaibach przesyłka kurierem jest obowiązkowa.. 24 Loyal Bank nie bierze żadnej odpowiedzialności za zagubione przesyłki bankowe które zostały wysłane pocztą lotniczą na odpowiedni adres podany przez klienta poniewasz ta metoda przesyłki nie jest całkowicie bezpieczna w wielu krajach, i przesyłki nie mogą być też odszukane. W każdym przypadku radzimy prosić o dostarczanie przesyłek kurierem. 25 Prosimy podać w formacie 00, kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu 26 Aby sprawdzić szczegóły naszej usługi prosimy wejść na stronę 27 Aby sprawdzić szczegóły naszej usługi prosimy wejść na stronę 28 Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości inwestycyjnych Funduszy Loyal Banku wejć na stronę 5

6 Jeśli tak, prosimy podać adres pracodawcy i stronę internetową (jeśli posiada): Nazwa pracodawcy Ulica i numer domu Miasto i kod pocztowy Kraj Strona internatowa Twój zawód 21. Czy jesteś samozatródniony/a? Jeśli TAK, opisz formę samozatrudnienia i Twój zawód: Szczegóły dotyczące konta 22. Co byłoby źródłem finansowania rachunku? 23. Cel założenia rachunku Główne strony, które miałyby wykonać przelewy na konto/dla których przelewy byłyby wykonane 25. Oczekiwany obrót w danym/tym roku (in USD) Oczekiwany średni miesięczny obrót na koncie ( in USD) 27. Szacowana najwyższa transakcja wysłana z/do Loyal Banku (in USD) 28. Szacowany numer transakcji rocznie Ogólne warunki Na wniosek posiadacza rachunku, aby zadowolić i dopełnić procedur należytej staranności, Bank zobowiązuje się do otwarcia i obsługiwania rachunku bieżącego w imieniu posiadacza rachunku, w jednej lub więcej walut oferowanych przez bank z zastrzeżeniem następujących warunków. 29 N.p. prywatne oszczędności, patrymonium, bonus, zakup złota, dywidenty inwestycyjne, itd 30 Prosimy podać szacowane obroty na pytania 24, 25 i 26 w walucie USD nawet jeżeli obrót został podany w innej walucie 6

7 Ze swojej strony Bank zobowiązuje się do: 1. Obsługi, monitorowania oraz przechowywania funduszy należących do posiadacza rachunku oraz, w zależności od dostępnego salda, do realizacji poleceń płatności, które zostały prawidłowo przygotowane i złożone wraz z autoryzacją poprzez użycie elektronicznego urządzenia identyfikacyjnego udostępnionego przez bank (Digipass). Posiadacz rachunku może uzyskać informacje o wysokości uznań i obciążeń na rachunku bieżącym oraz o jego saldzie końcowym saldzie za pomocą Netbanku. 2. Standardowy okres ważności karty wynosi trzy lata od dnia wystawienia karty. Jeżeli przynajmniej sześćdziesiąt (60) dni przed terminem upływu ważności karty, posiadacz karty nie dostarczy pisemnego zawiadomienia, w którym żąda anulowania karty, bank zaopatrzy posiadacza rachunku w nową kartę, o tych samych parametrach i funkcjach, ale z nowym okresem ważności. Zgubione, zniszczone lub skradzione karty zastępowane są przez bank niezależnie od terminu ważności. 3. Bank upoważniony jest do zablokowania karty w następujących przypadkach: a) Gdy bank otrzyma informacje o zgubieniu lub kradzieży karty; b) Jeśli posiadacz rachunku lub posiadacz karty nie przestrzegają zasad niniejszej umowy; c) Jeśli niniejsza umowa została anulowana; d) Jeśli karta straci ważność lub nie będzie nadawać się do użycia i mimo, że wniosek o wydanie karty zastępczej został wydany, bank go nie otrzymał. 4. Do realizacji poleceń płatności do wysokości dostępnego salda rachunku bieżącego, co oznacza zablokowanie części dziennego salda rachunku, potrzebnej na pokrycie spodziewanych opłat bankowych, wyszczególnionych w zasadach i warunkach prowadzenia rachunków (minimalna blokowana kwota). 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z jakiejkolwiek spory prawne pomiędzy posiadaczem rachunku, a dodatkowym posiadaczem karty, które dotyczą karty do konta lub rachunku bieżącego. 6. Do otwarcia innych rachunków potrzebnych do obsługiwania funduszy należącychdo posiadaczarachunku(np.rachunku depozytowego) za wyjątkiem rachunków, które nie są w dyspozycji posiadacza rachunku (np. Rachunek depozytowygwarancyjny). Tego typu rachunki mogą zostać obciążone jedynie przez bank w zgodzie z instrukcjami posiadacza rachunku. 7. Do realizacji zleceń posiadacza rachunku z należytą starannością i uwagą oraz w tak poprawny sposób, jak to tylko możliwe zgodnie z oceną banku - na odpowiedzialność finansową i ryzyko posiadacza rachunku. Za miejsce wykonania wszelkich zleceń związanych z jakimkolwiek rachunkiem prowadzonym przez bank uznaje się miejsce rejestracji Banku w St Vincent. 8. Do zachowania wszystkich danych będących w dyspozycji banku, odnoszących się do posiadacza rachunku i do umowy pomiędzy posiadaczem rachunku i bankiem w bezwzględne poufności, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony posiadacz rachunku zobowiązuje się do: 1. Podania bankowi w momencie podpisywania umowy, imienia, nazwiska, danych osobowych oraz wzorów podpisów osób upoważnionych do działań na rachunku bankowym należącym do posiadacza rachunku. Bank będzie uznawał wzory podpisów za ważne, aż do momentu gdy posiadacz rachunku nie powiadomi banku na piśmie o ich nieważności. 2. Ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie wszelkich instrukcji odnośnie kart, szczególnie do poprawnego korzystania z karty oraz do utrzymywania takiej wysokości salda na rachunku bieżącym, która jest konieczna do pokrycia transakcji wykonywanych za pomocą karty oraz związanych z nimi opłat. 7

8 3. Przekazania dodatkowym posiadaczom kart (posiadaczowi karty) ich kart (jego karty) i innych materiałów bankowych dostarczonych do posiadacza rachunku; przekazania takowym posiadaczom kart (posiadaczowi karty) niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego korzystania z kart/y oraz do reprezentowania ich (jego) spraw i działania w ich (jego) imieniu (jeśli to konieczne). 4. zwłocznego powiadomienia banku o zmianie swoich imion, nazwiska, aktualnego adresu - zameldowania / zamieszkania lub jakichkolwiek innych istotnych danych. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty do poinformowania banku tak szybko jak to możliwe, aby zablokowanie karty mogło być efektywne. Każdy posiadacz karty może samemu zablokować swoją kartę, bez zgody posiadacza rachunku. 5. Że jest w pełni świadomy obowiązujących przepisów prawnych, zasad i regulacji i że jego konto prowadzone przez bank nie będzie służyło do prania brudnych pieniędzy, finansowania terrorystów, wyłudzeń, przestępstw finansowych lub jakichkolwiek innych działań nielegalnych oraz że rozumie, że bank może zamknąć rachunek, jeśli odkryje łamanie tych zasad. Pozostałe zasady i warunki: 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w momencie podpisania ją przez obydwie strony i z chwilą kiedy minimalna wymagana do otwarcia rachunku bieżącego kwota zostaje przelana na rachunek i zaksięgowana przez bank. 2. Bank ma prawo do naprawienia ewentualnych bł ędnych uznań lub wierzytelności wynikających z nieporozumienia bez uzyskania specjalnej zgody od Posiadacza Rachunku. Przetwarzanie takich korekt wynikających z przypadkowego bł ędu jest bezpł atne. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z: działań wojskowych, interwencji politycznych lub z przepisów krajowych lub zagranicznych władz albo w wyniku wydarzeń, które są rezultatem katastrofy lub działań sił nadprzyrodzonych. Jeżeli posiadacz rachunku przedstawi fałszywe lub niepoprawne dane w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy (lub przetworzenia danych), to bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakikolwiek powstałe szkody lub straty. 4. Poprzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku poświadcza, że bank ma prawo do uznania wszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie i załącznikach za prawdziwe. 5. Posiadacz rachunku potwierdza, że wszystkie uznania na konto są i będą jego/jej własnością. 6. Pop rzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku i dodatkowy posiadacz karty potwierdzają znajomość następujących treści: a. Zasady i regulacje b. Warunki prowadzenia rachunków bankowych c. Koszty i opłaty d. Informacje zawarte na stronie internetowej. 7. Posiadacz rachunku może pozyskać informacje o stałych i zmiennych warunkach prowadzenia bieżącego rachunku, a także innych rachunków, włączając do tego także informacje o należnych stopach oprocentowania, prowizjach, opłatach i kosztach pobieranych przez bank, w obwieszczeniu publicznym. Bank zachowuje prawo do zmiany przepisów zawartych w Warunkach prowadzenia rachunków bankowych w dowolnym czasie. 8

9 8. Niniejsza umowa będzie obowiązywać aż do momentu rozwiązania. Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego pisemnego wypowiedzenia i podlega ona zadowalającemu rozliczeniu rachunku. 9. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom zawartym Zasadach i regulacjach, Warunkach prowadzenia rachunków bankowych oraz Ustawie o bankach państwa Saint Vincent i Grenadyny z 2004 roku. Prawem właściwym do interpretacji i egzekwowania niniejszej umowy jest prawo Saint Vincent I Grenadyn. Odpowiedzialnym za orzecznictwo jest Wysoki Sąd w miescie Kingstown na Saint Vincent. Oświadczenie: Oświadczam, że nie jestem zaangażowany w żaden sposób w żadną działalność przestępczą, w pranie pieniędzy lub działalnośc terrorystyczną i fundusze, które znajdują się i będą otrzymywane na moim koncie Loyal Banku, nie pochodzą z hazardu, gier, rozrywki dla dorosłych i wszelkich działań niezgodnych z prawem. Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne. Zgadzam się, aby Loyal Bank zgłosil do władz lokalnych jakąkolwiek nielegalną działalność finansową lub nielegalne zachowania związane z rachunkiem. Przeczytałe(a)m, zrozumiałe(a)m i zaakceptowałe(a)m powyższe warunki ogólne. St. Vincent and the Grenadines Data: Imię i nazwisko posiadacza konta dużymi literami Własnoręczny podpis 31 Podpis ze strony Loyal Banku Własnoręczny podpis 31 Jedynie podpis posiadacza konta może być akceptowany. Prosimy pamiętać że przez podpisanie formularza klient akceptuje też ogólne zasady i warunki Loyal Banku. Ogólne warunku są przedstawione na ostatniej stronie, prosimy je dokładnie przeczytać przed podpisaniem formularza. 9

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo