Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB WGB-K, Seria C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB WGB-K, Seria C"

Transkrypt

1 Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny, Seria C

2 Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Dane techniczne Wymiary i przyłącza Podstawowe wyposażenie techniczne do sterowania pracą centrali grzewczej Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Podłączenie hydrauliczne System odprowadzania spalin KAS Podgrzewacze wody użytkowej Wskazówki projektowe Wymagania dotyczące wody grzewczej Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Schemat połączeń elektrycznych Deklaracja zgodności Wskazówki dotyczące oszczędzania energii / ochrony środowiska Jakość urządzeń Urządzenia firmy BRÖTJE są kontrolowane zgodnie z surową normą zakładową i zgodnie z surowymi wymaganiami jakościowymi, znacznie wykraczającymi poza powszechnie obowiązujące normy. Już na etapie projektowania urządzeń stawia się na najwyższą jakość poszczególnych elementów składowych, którą się stale nadzoruje podczas ich powstawania i w procesie produkcyjnym, aż po kontrolę produktu finalnego.

3 Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Wykorzystanie ciepła kondensacji W przypadku gazu ziemnego wartość ciepła spalania jest wyższa od wartości opałowej o ok. 11% i dzięki dużej zawartości pary wodnej w spalinach stwarza warunki do uzyskania dodatkowego ciepła. Inną przesłanką do optymalnego wykorzystania ciepła spalania jest duża i utrzymująca się na stałym poziomie w całym zakresie obciążenia kotła stała zawartość CO 2 w spalinach. Duża zawartość CO 2 gwarantuje odpowiednio wysoki poziom punktu rosy i dzięki temu zwiększa zakres temperatury, w którym spaliny mogą ulegać kondensacji. Osiąganie tego stanu umożliwiają nowoczesne palniki modulujące ze wstępnym zmieszaniem. Rys. 1: Stosunek ciepła spalania H O/do wartości opałowej H U dla różnych rodzajów gazu ziemnego 100% 100% Podstawowym warunkiem uzasadniającym stosowanie kotłów kondensacyjnych jest możliwie najniższa temperatura na powrocie do kotła. Im zimniejsza jest woda powracająca do kotła, tym wyższa jest efektywność odzyskiwania ciepła i tym większe są korzyści z zastosowania techniki kondensacyjnej. Rys. 2 pokazuje zależność pomiędzy temperaturą na powrocie, wykorzystaniem energii i ilością skroplin. Rys. 2: Wersja

4 Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Temperatura na powrocie W praktyce ważne jest to, aby instalacja ogrzewania mogła pracować w sposób pozwalający uzyskiwać niską temperaturę wody na powrocie. Idealne warunki stwarzają systemy niskotemperaturowe, w których układ temperatur na zasilaniu/na powrocie wynosi 40/30 C. W takich warunkach, w całym sezonie grzewczym podczas pracy kotła zachodzi proces kondensacji. Ale także przy układzie temperatur wody grzewczej 70/50 C uzyskuje się 100% roczną efektywność grzewczą w wyniku występowania zjawiska kondensacji przez cały czas pracy instalacji, patrz rys. 3. Rys. 3: Nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego w instalacji z układem temperatur 80/60 C osiąga się znacznie wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Ze względu na niższe wartości temperatur systemowych w okresie przejściowym kocioł kondensacyjny może się jeszcze wykazać 96% roczną efektywnością grzewczą, tzn. wykorzystuje zjawisko kondensacji w takim wymiarze rocznego czasu pracy instalacji, patrz rys.4. Rys. 4: 04 Version 01.09

5 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania 2. Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Zakres zastosowania Niskoszumowy, modulowany palnik gazowy Długie okresy pracy palnika w szerokim zakresie modulacji od % Najwyższy poziom techniki gwarantujący minimalny poziom emisji Kocioł EcoTherm Plus WGB jest wiszącym, gazowym kotłem kondensacyjnym przeznaczonym do pracy z płynnie regulowaną temp. bez jej dolnego ograniczenia, z modulow. palnikiem ze wstępnym zmieszaniem wyk. ze stali szlachetnej i wymiennikiem ciepła ze stopu aluminium i krzemu. Nominalne moce kotła wynoszą 15, 20, 28 i 38 kw. Zastosowany w EcoTherm Plus WGB modulowany palnik ze wstępnym zmieszaniem wyk. ze stali szlachetnej jest wyjątkowo cichy. Zapłon w tym palniku następuje elektrycznie. Jako paliwo stosować można gaz ziemny E (GZ50), Lw (GZ41.5) i Ls (GZ35) oraz gaz płynny. Palnik modulowany, poza zmniejszeniem poziomu emisji, pozwala także na znaczne wydłużenie cykli pracy. Jeżeli dokona się optymalnego doboru urządzeń grzewczych i grzejników, to nawet w okresie przejściowym palnik włącza się tylko kilka razy w ciągu godziny. Dzięki temu unika się kolejnych strat związanych z postojem urządzenia. Taki sposób pracy znajduje odzwierciedlenie także w znormalizowanym wskaźniku emisji, określanym odpowiednio do nominalnej sprawności użytkowej η N zgodnie z normą DIN 4702, część 8. Zaletą modulowanego trybu pracy palnika ze wstępnym zmieszaniem jest minimalizacja emisji tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). Szczególnie niski poziom emisji tych substancji występuje przy 17% wykorzystaniu mocy palnika. Ponieważ taka moc palnika wykorzystywana jest również w warunkach pracy przerywanej (załącz wyłącz) przy niższym zapotrzebowaniu mocy, to poziom emisji pozostaje niski także przy wyższych wartościach temp. zewnętrznej. Rys. 5: WGB Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienko rewizyjne Zawór odpowietrzający Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otwory rewizyjne Kanał mieszający Tłumik zasysania powietrza Dysza gazu Wentylator Membranowe naczynie wzbiorcze *) (tylko kotły WGB ) Przewód odprowadzenia spalin Zawór gazowy Zawór zwrotny Czujnik ciśnienia Syfon Pompa obiegowa c.o. Przyłącza 2. obiegu c.o. *) Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) Zespół sterująco-regulacyjny *) Wyposażenie dodatkowe Version

6 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Rys. 6: WGB-K Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienko rewizyjne Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otwory rewizyjne Zawór odpowietrzający Kanał mieszający Membranowe naczynie wzbiorcze Tłumik zasysania powietrza Dysza gazu Wentylator Czujnik ciśnienia Zawór gazowy Syfon Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) Zespół sterująco-regulacyjny Wymiennik ciepła z jednego odlewu Sposób dostawy W kotłach EcoTherm Plus WGB stosowany jest wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminium i krzemu, który sprawdził się w urządzeniach korzystających z techniki kondensacyjnej. Wymiennik ten jest całkowicie nową, zoptymalizowaną konstrukcją. Zapewnia lepszą wymianę ciepła przy niedużej masie i niewielkich wymiarach. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości i sposób wykonania metodą odlewniczą gwarantują długą trwałość użytkową i optymalne warunki wymiany ciepła. Powiększone konstrukcyjnie powierzchnie wymiany ciepła gwarantują systematyczne schładzanie spalin i optymalny rozkład temperatury w całym wymienniku ciepła. Kocioł EcoTherm Plus WGB dostarczany jest w postaci kompletnie zmontowanej jednostki z obudową, w opakowaniu kartonowym. W zakres dostawy kotła EcoTherm Plus WGB wchodzi elektroniczny system sterowania pracą kotła i palnika wraz z układem regulacji pogodowej (po zamontowaniu dostarczonego razem z kotłem czujnika temperatury zewnętrznej). Wprowadzanie nastaw i obsługa kotła EcoTherm Plus WGB odbywa się za pomocą zintegrowanego regulatora systemowego ISR Plus z dużym wyświetlaczem, na którym wyświetlane są komunikaty tekstowe. Wyświetlacz jest podświetlany i służy jednocześnie do przekazywania informacji zintegrowanego systemu diagnostycznego. 06 Wersja

7 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Ważne wskazówki: Napełnianie instalacji ogrzewania Zawór zwrotny Przeponowe naczynie wzbiorcze: Regulacja zawartości CO 2 w spalinach WGB-K Czujnik przepływu gazu (GSW) Energooszczędna pompa c.o. Sposób działania Wersja Instalację ogrzewania należy napełniać przez przewód powrotny! W kotle EcoTherm Plus WGB zawór zwrotny w położeniu roboczym jest zamknięty! W momencie dostawy zawór zwrotny jest otwarty. Po napełnieniu instalacji ogrzewania zawór zwrotny należy zamknąć! Przeponowe naczynia wzbiorcze obiegu c.o. podłącza się po stronie tłocznej pompy. W kotłach EcoTherm Plus WGB zewnętrzne naczynia wzbiorcze należy podłączać po stronie zasilania. Jeżeli zastosowano zestaw przyłączeniowy (ADH lub AEH), to przeponowe naczynie wzbiorcze można podłączyć w sposób umożliwiający jego odcięcie. Podczas rozruchu kotła EcoTherm Plus WGB należy sprawdzić zawartość CO 2 w spalinach przy obciążeniu minimalnym oraz maksymalnym i w razie potrzeby wyregulować do wartości podanych w instrukcji montażu! W celu zapewnienia prawidłowego wyregulowania zawartości CO 2 należy najpierw uzyskać w kotle EcoTherm Plus WGB temp. roboczą! Ciśnienie na przyłączu wodnym kotła EcoTherm Plus WGB-K 20 C powinno wynosi 6 bar. Jeżeli można się spodziewać wystąpienia wyższych ciśnień, to we własnym zakresie należy zamontować przed kotłem reduktor ciśnienia. W Polsce nie ma obowiązku montowania czujników przepływu gazu lecz w przyszłości taki przepis może być wprowadzony. W Niemczech taki przepis obowiązuje od 2004 r. i tylko w celu zasygnalizowania informujemy, że zgodnie z instrukcją roboczą G 600-B przepisów TRGI istnieje tam obowiązek montowania czujników przepływu gazu we wszystkich nowych i w znacznym stopniu zmienionych instalacjach gazowych. Czujnik ten ma zadanie zapobiegać skutkom manipulowania przy instalacji doprowadzenia gazu i jednocześnie zapewniać większe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieszczelności. Zalecenia dotyczące montażu czujników przepływu gazu mogą się różnić w zależności od dostawcy gazu. Z tego względu przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy zasięgnąć informacji we właściwym zakładzie gazowniczym odnośnie sposobu zamontowania czujnika przepływu gazu. Czujnik musi zostać dobrany przez wykonawcę instalacji ogrzewania z uwzględnieniem rodzaju stosowanego gazu. Dobierając GSW do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE należy korzystać z wartości podanych w rozdziale Dane techniczne. Dane te odnoszą się wyłącznie do gazowych kotłów kondensacyjnych określonego typu. Jeżeli z tego samego przewodu gazowego zasilane będą także inne urządzenia, to czujnik przepływu gazu należy dobrać odpowiednio do sumarycznego przepływu przez wszystkie podłączone urządzenia odbiorcze. Gazowe kotły kondensacyjne Eco Therm Plus WGB firmy BRÖTJE wyposażone są w pompę obiegu c.o. spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej B (Grundfos UPER). Pompa ta posiada wszystkie zalety pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego przetwornika częstotliwości możliwa jest realizacja optymalnej regulacji prędkości obrot. pompy i jednocześnie ograniczenie poziomu emitowanego podczas jej pracy dźwięku. Sterowanie pracą pompy odbywa się za pomocą impulsowego sygnału napięcia stałego o modulowanej szerokości impulsów (PWM). W wyniku zmian czasu trwania impulsów w ramach stałego okresu ich powtarzania wysterowywane są wszystkie stopnie mocy wliczając w to charakterystyki MIN i MAX. Charakterystyka MIN lub MAX nie może być przy tym przekraczana. Sterowanie pracą pompy realizuje zintegrow. regul. systemowy ISR-Plus odpowiednio do potrzeb instalacji grzew. 07

8 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Budowa Regulacja sprzężona ilości gazu i powietrza (modulacja) Regulacja ilości powietrza do spalania Regulacja ilości gazu Brak konieczności zapewnienia minimalnego przepływu przez kocioł Regulacja różnicy temperatur Elektroniczna jednostka sterująca znajduje się w skrzynce zaciskowej pompy. Górna część skrzynki zaciskowej wykonana jest z metalu po to, aby w optymalny sposób odprowadzać ciepło wytwarzane przez przetwornicę częstotliwości. Skrzynki zaciskowej pompy nie można otwierać. Wykorzystując informacje z czujnika temp. na zasilaniu kotła sterownik porównuje temperaturę rzeczywistą w kotle z obliczoną przez siebie wartością zadaną tej temperatury. Jeżeli stwierdzona zostanie różnica pomiędzy tymi wartościami, to wbudowany w sterownik mikroprocesor oblicza nową prędkość obrotową wentylatora. Wartość ta przekazywana jest przewodem sterującym do silnika wentylatora. Informacja o nastawionej prędkości obrotowej wentylatora wraca przewodem sygnalizacji zwrotnej do sterownika kotła. W przypadku, gdy rzeczywista temperatura w kotle nie osiągnie oczekiwanego poziomu, następuje kolejna korekcja prędkości obrotowej wentylatora. Wielkość wiodącą dla zaworu regulacyjnego ilości gazu stanowi statyczne ciśnienie powietrza na wylocie z wentylatora, które poprzez przewód sterujący przenoszone jest na zawór regulacyjny ilości gazu, gdzie oddziałuje bezpośrednio na membranę. Ta z kolei, po stronie gazowej, połączona jest z zaworem, który w wyniku zmiany położenia przepuszcza mniej lub więcej gazu. Dzięki temu w całym zakresie modulacji stosunek ilości gazu i powietrza jest równomierny, a podczas spalania uzyskuje się stały poziom emisji CO 2. W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych BRÖTJE nie jest wymagany min. przepływ wody przez kocioł. Jest to możliwe dzięki optymalizacji wymiennika ciepła i położeniu czujnika temp. na zasilaniu. Oprócz czujnika temp. na zasilaniu gazowe kotły kondensacyjne BRÖTJE wyposażone są również w czujnik temp. na powrocie. Pomiar temp. na powrocie umożliwia wcześniejszą reakcję układu regulacji na zmiany temperatury. Czujnik temp. na zasilaniu umiejscowiony jest w najgorętszym obszarze wymiennika ciepła, w pobliżu palnika. Czujnik temperatury na powrocie z kolei znajduje się w najzimniejszym miejscu, w pobliżu króćca powrotu. W ten sposób zapewniony jest szybki pomiar wzrostu temperatury. Moc palnika można łatwo ograniczać aż do jego wyłączenia. Chociaż zapewnienie min. przepływu wody przez kocioł nie jest wymagane, to ze względu na sposób wykonania instal. ogrzewania zastosowanie zaworu upustowego może być konieczne! Gazowe kotły kondensacyjne BRÖTJE wyposażone są w pompę obiegową c.o. z regulowaną prędkością obrotową. Regulacja prędk. obrot. pompy jest prowadzona w oparciu o różnicę temp. pomiędzy zasilaniem i powrotem, którą można zadać na wymaganym poziomie. Najważniejszym parametrem dla regul. prędkości obrotowej pompy jest temp. na powrocie. Jeżeli nastawiona różnica temperatur spadnie poniżej zadanej wartości, tzn. jeżeli temperatura na powrocie będzie za wysoka, to zmniejszana jest prędkość obrotowa pompy. Jeżeli nastawiona różnica temperatur będzie wyższa od zadanej wartości, tzn. jeżeli temperatura na powrocie będzie za niska, to prędkość obrotowa pompy jest zwiększana. Dzięki regulacji różnicy temperatur zapewnia się optymalne wykorzystanie zalet techniki kondensacyjnej w każdych warunkach. Jednocześnie stałe dostosowywanie mocy pompy do mocy grzewczej przyczynia się do mniejszego zużycia energii elektrycznej. Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji regulacji różnicy temperatur należy zapewnić hydrauliczne zrównoważenie instalacji ogrzewania. W przeciwnym razie grzejniki zamontowane w najdalszym punkcie systemu mogą otrzymywać za mało ciepła. Jeżeli przepływ wody grzewczej w grzejnikach zamontowanych w mniejszej odległości od kotła będzie większy niż w grzejnikach od niego bardziej oddalonych, to może dochodzić do szybkiego wzrostu temperatury na powrocie. W wyniku tego zredukowana zostanie prędkość obrotowa pompy kotła i do instalacji będzie podawana mniejsza ilość wody, czyli zmniejszy się wykorzystywana moc kotła. 08 Wersja

9 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Okresy przeglądów, komunikaty dotyczące konserwacji Ogrzewanie podłogowe / ogranicznik temperatury wody na powrocie Aby zagwarantować niezawodną i energooszczędną pracę wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE w dłuższym czasie, w regulatorze kotła ISR-Plus wprowadzono funkcję informacyjną dotyczącą okresów przeglądów (konserwacji). Funkcja ta jest wyłączona w momencie dostawy. W razie konieczności sprawdzenia przez serwisanta stanu eksploatacyjnego kotła można dokonać odczytu szeregu różnych parametrów, jak np. ilość godzin pracy lub liczba obrotów wentylatora. Jeżeli parametry te nie osiągną w ciągu dwunastu miesięcy swoich dopuszczalnych wartości maksymalnych, to najpóźniej po tym okresie na wyświetlaczu regulatora pojawi się komunikat wskazujący na konieczność wykonania przeglądu. Brak reakcji na ten komunikat i niewykonanie prac konserwacyjnych lub naprawczych może prowadzić do zwiększenia zużycia paliwa i uszkodzenia kotła. Szkody powstałe w wyniku zaniechania przeprowadzenia konserwacji nie są objęte gwarancją. Podczas konserwacji należy korzystać z instrukcji roboczej firmy BRÖTJE Prace konserwacyjne dotyczące instalacji grzewczych. Opisano w niej szczegółowo cały proces przeglądu i konserwacji gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. W przypadku przewymiarowanych instalacji ogrzewania podłogowego, wyposażonych w ogranicznik temperatury wody na powrocie, nie jest zagwarantowane dostarczanie dostatecznej ilości ciepła do pomieszczeń. Jakość zaopatrzenia w ciepło można poprawić przez podwyższenie dolnej wartości granicznej modulacji pracy pompy wewnętrznej, sterowanej elektronicznie. Zmniejsza to jednak efektywność regulowanej pompy. Rys. 7: Wartości emisji kotła EcoTherm Plus WGBS mg/kwh mg/kwh Wartości graniczne zgodnie z normą DIN 4702 EN Wartości graniczne wymagane do uzyskania znaku Błękitnego Anioła RAL-UZ 61 Wartości graniczne zgodne ze szwajcarskimi przepisami dot. zachowania czystości powietrza (LRV) Znormalizowane wartości emisji kotła EcoTherm Plus WGB 15 C TLENEK AZOTU (NOX) 80 < TLENEK WĘGLA (CO) 60 < 5 Wersja

10 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Multilevel Jeden system do wszystkich przypadków Jeden system dla wszystkich przypadków Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wykonane w systemie Multilevel składają się w zasadzie z takich samych modułów konstrukcyjnych. W zależności od mocy kotła stosowane są zawsze takie same palniki, moduły regulacyjne i wymienniki ciepła. Układ konstrukcyjny tych elementów jest w naściennych kotłach EcoTherm Plus WGB oraz kotłach EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK dokładnie taki sam, jak w kondensacyjnej, gazowej centrali grzewczej EcoCondens BBS. Oprócz zapewnienia większej uniwersalności, konsekwentne wykorzystywanie takich samych elementów konstrukcyjnych niesie ze sobą zalety dla instalatorów i serwisantów. Zgodnie z zasadą: Raz się nauczyć wszystko zrozumieć - wszystko wiedzieć wystarczy jedno szkolenie, aby móc zainstalować, konserwować i naprawiać urządzenia wykonane w systemie Multilevel. Niezależnie od tego, czy chodzi o kocioł o mocy 15kW, czy 500kW. Uzupełnieniem systemu Multilevel firmy BRÖTJE jest nowy, zintegrowany regulator systemowy ISR Plus, który pełni funkcje sterowania pracą kotła i obiegów c.o. oraz diagnozowania systemu. Wszystkie kondensacyjne i standardowe kotły firmy BRÖTJE wyposażone w zintegrowany regulator systemowy ISR- Plus charakteryzują się zatem identycznym sposobem obsługi. Nastawianie parametrów i obsługa wszystkich kotłów firmy BRÖTJE ze zintegrowanym regulatorem systemowym ISR-Plus podczas rozruchu i konserwacji przebiega zawsze zgodnie z takim samym podstawowym schematem działania. 10 Wersja

11 Dane techniczne 3. Dane techniczne EcoTherm Plus Model WGB 15 C WGB 20 C WGB-K 20 C WGB 28 C WGB 38 C Numer identyfikacyjny urządzenia (numer CE) 0085BL0514 Certyfikat VDE G Stopień ochrony IPx4D Kategoria gazu II 2ELL3P Kategoria urządzenia B 23, B 33, C 13X, C 33X, C 43X, C 53, C 63X, C 83 Zakres nom. obciążenia cieplnego gaz ziemny E, Lw, Ls kw 2,9 15,0 3,5 20,0 4,5 20,0 5,6 28,0 9,0 38,0 Zakres nom. mocy cieplnej gaz ziemny E, Lw, Ls 80/60 C kw 2,8 14,6 3,4 19,4 4,3 19,4 5,4 27,2 8,7 36,8 50/30 C kw 3,1 15,6 3,7 20,8 4,8 20,8 6,0 29,2 9,6 39,0 Sprawność znormalizowana 75/60 C % 106,1 105,7 105,7 106,4 105,6 40/30 C % 108,8 108,7 108,7 109,5 108,7 Wskaźnik ph skroplin Ilość skroplin 40/30 C l/h 0,38 1,60 0,46 1,80 0,61 1,80 0,83 3,00 1,19 2,84 Znormalizowany wskaźnik emisji NO x mg/kwh 15 19,6 19, Znormalizowany wskaźnik emisji CO mg/kwh Dane do projektowania komina wg DIN 4705 Temperatura spalin obciąż. min./maks. 80/60 C C obciąż. min./maks. 40/30 C C Masowy strumień spalin gaz ziemny E, Lw, Ls 80/60 C g/s 1,4 7,4 1,7 9,8 2,2 11,8 2,8 13,8 4,4 18,7 50/30 C g/s 1,3 7,0 1,6 9,4 2,1 11,4 2,5 13,1 4,1 18,0 Propan 80/60 C g/s 1,4 7,0 1,6 9,4 2,1 11,3 2,6 13,1 4,2 17,8 50/30 C g/s 1,3 6,7 1,5 9,0 2,0 10,8 2,4 12,5 3,9 17,1 Zawartość CO 2 gaz ziemny E, Lw, Ls % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 % (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) Propan % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 % (9,5 10,0) (9,5 10,0) (9,5 10,0) (9,5 10,0) (9,5 10,0) Zapotrzebowanie na ciąg mbar Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 Średnica króćca spaliny/powietrze mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 G 6 G 6 G 6 G 6 G 6 Parametry wody grzewczej/układu hydraulicznego c.o. Zakres regulacji temperatury wody grzewczej C Ciśnienie robocze min. bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 max. bar 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 Naczynie wzbiorcze pojemność l (wyp. dodatkowe) ciśnienie wstępne bar 0,75 0,75 0,75 Parametry obiegu ciepłej wody użytkowej Moc podgrzewacza c.w.u. kw 21,5 Pojemność. podgrzewacza c.w.u. l 60 Wydajność ciągła podgrzewacza HV = 80 C przy podgrzewaniu 10 C > 45 C l/h 571 Wskaźnik mocy przy 80/60 C N L 1,2 Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Min. ciśnienie na przyłączu bar 2,0 Maks. ciśnienie na przyłączu bar 10,0 Zawór bezpieczeństwa bar 10,0 Parametry przyłączeniowe Dobór czujnika przepływu gazu gaz ziemny E m 3 /h 1,9 2,6 2,8 3,6 4,9 gaz ziemny Lw m 3 /h 2,1 2,9 3,1 4,1 5,4 Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny: E (GZ50) mbar min. 16,0 maks. 25,0 Lw (GZ41.5) mbar min. 17,5 maks. 23,0 Ls (GZ35) mbar min. 10,5 maks. 16,0 Ciśnienie na przyłączu propanu mbar min. 29,0 maks. 44,0 Przyłącze elektryczne V/Hz 230 V 50 Hz Maks. pobór mocy elektrycznej W Masa kotła kg Pojemność wodna l 2,5 2,5 5,1 3,6 3,6 Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Kolor biały, RAL 9016 Przyłącza Przyłącze gazowe 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" Zasilanie instalacji c.o. 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" Powrót instalacji c.o. 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" Dopływ zimnej wody 15-mm-zacisk Wypływ c.w.u. 15-mm-zacisk Cyrkulacja c.w.u. 1/2" Wersja

12 Wymiary i przyłącza 4. Wymiary i przyłącza Rys. 8: Wymiary i przyłącza WGB kw i kw SiV KA SV SR HV Gas HR 2. HR Model WGB kw WGB kw HV zasilanie c.o. G 3/4" G 1" HR powrót c.o. G 3/4" G 1" 2. HR powrót G 3/4" G 1" 2. obiegu c.o.* Gaz przyłącze gazu G 1/2" G 3/4" SiV zawór bezp. G 3/4" G 3/4" KA przyłącze skroplin 25 mm 25 mm dla podłączenia podgrzewacza c.w.u. z zestawami pompy ładującej*: SV zasil. podgrzew. c.w.u. G 3/4" G 1" SR powrót do podgrzew. c.w.u. G 3/4" G 1" * wyposażenie dodatkowe W przypadku zastosowania zestawu LS-BS C (tylko kotły WGB 15 C; 20 C / WGB Pro EVO 15 C; 20 C należy zastosować następujące odległości od posadzki: dla podgrzewacza BS 160 C: 2106 mm dla podgrzewacza BS 120 C: 1906 mm KA HV Gas HR SiV SV SR 2. HR 185 I J K L wymiary w mm Model WGB kw wymiar A 121 wymiar B 90 wymiar C 210 wymiar D 115 wymiar E 169 wymiar F 175 wymiar G 189 wymiar H 366 Model WGB kw Wymiar A 116 Wymiar B 100 Wymiar C 130 Wymiar D 120 Wymiar E 177 Wymiar F 185 Wymiar G 192 Wymiar H 407 Zawór zwrotny zablokowany położenie stopowy (zawór otwarty) robocze WGB kw Z A Z A nowy nowy *) krawędź dolna kotła WGB 15 C; 20 C WGB Pro EVO 15 C; 20 C WGB kw A Z A Z Podgrzew. c.w.u. I J K L BS 120 C BS 160 C Wersja

13 Wymiary i przyłącza Rys. 9: Wymiary i przyłącza WGB-K HV 2. HR SiV TWW TWZ TKW HV zasilanie obiegu c.o. G 3/4", z uszczelką płaską HR powrót obiegu c.o. G 3/4", z uszczelką płaską 2. HV zasilanie 2. obiegu* G 3/4", z uszczelką płaską 2. HR powrót 2. obiegu* G 3/4", z uszczelką płaską Gaz przyłącze gazowe G 1/2", z uszczelką płaską SiV zawór bezpieczeństwa G 3/4", z uszczelką płaską KA przyłącze odprow. 25 mm, pierścień zacisk. skroplin TKW zimna woda 15 mm, pierścień zacisk. TWW c.w.u. 15 mm, pierścień zacisk. TWZ cyrkulacja c.w.u. R 1/2", pierścień zacisk. * wyposażenie dodatkowe mind HV Gas HR KA SMR-KC rama do szybkiego montażu kotła WGB-K , Wersja

14 Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą kotła 5. Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą centrali grzewczej Zakres dostawy W zakres dostawy gazowych urządzeń kondensacyjnych BRÖTJE wchodzi zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus z dużym, podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami w formie tekstowej. Układ regulacji obejmuje w pełni elektron. sterowanie pracą palnika i kotła. Za pomocą regulatora ISR-Plus obsługiwany jest gazowy kocioł kondensacyjny. Wszystkie wymagane parametry kotła są programowane odpowiednio do miejsca jego użytkowania. Możliwa jest nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o. z pompą obiegową. Ponadto istnieje możliwość zaprogramow. dla tego obiegu okresów pracy z temp. nominalną i obniżoną. Regulator systemowy ISR-Plus umożliwia także zadanie temperatury dla funkcji podgrzew. c.w.u. ISR-Plus służy do uruchamiania kotła, ustawiania jego parametrów i sterowania jego pracą. System diagnostyczny nadzoruje, analizuje i wyświetla inf. o wszystkich stanach pracy i funkcjach. Zintegrowany regul. systemowy może obsługiwać maks. 4 programy sterowania czasowego, co oznacza, że po zamontowaniu dodatk. modułu zaworu mieszającego CIM C typu Clip-In, drugi obieg c.o. (z zaworem miesz.) również może być sterowany przez regulator ISR-Plus odpowiednio do własnego programu i własnej krzywej grzania. Funkcje systemu regulacyjnego i diagnostycznego można poszerzyć za pomocą modułów typu Clip-In, czyli montowanych na wtyk : moduł zaworu miesz. CIM C, który służy do sterowania pracą obiegu c.o. z zaworem miesz., moduł CI Solar (CISO C) do sterowania pracą obiegu solarnego pracującego na potrzeby podgrzewania c.w.u., moduł temp. CITF C do regulacji temp. na zasilaniu, moduł sygnału napięciowego CISP C, moduł sygnału prądowego CIST C do podłączenia zewn. regulatora lub moduł przekaźnikowy CIR C jako dodatkowe wejście I-O, moduł Bus CIB C magistrali komunikacyjnej, interfejs pomiędzy układem regulacyjnym a zewn. regulatorami ISR. Dzięki zastosowaniu modułu Bus CIB C można podłączyć inne moduły regulacyjne ISR, jak regulator kaskadowy ISR BCA, regulator strefowy ISR ZR1/2 umożliwiający podłączenie dodatk. obiegów z zaworami miesz., regulator EC MSR zaworu mieszającego z dodatk. układem regulacyjnym dla podgrzew. c.w.u., regulator wielofunk. ISR SSR (np. do podłączenia systemu solarnego wspomag. pracę obiegu c.o.). Więcej informacji w rozdziale 6 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych niniejszego opracowania. Rys. 10: Panel obsługowy zintegrowanego regulatora systemowego ISR-Plus Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.w.u. Przycisk ESC (przerwanie operacji) Przycisk kontroli kominiarskiej Pokrętło Włącznik główny Przycisk odblokowania automatu palnikowego Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o. Display Przycisk OK (zatwierdzenie operacji) Przycisk wyświetlania informacji Manometr Rys. 11: Wykres krzywych grzania Temperatura na zasilaniu C ,5 3 2,75 2,5 2, C Temperatura zewnętrzna 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 14 Wersja

15 Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą kotła Wyposażenie podstawowe/funkcja Zintegrowany regulator Systemowy ISR-Plus i system diagnozow. z podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami tekstowymi Uwagi Zakres dostawy wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych BRÖTJE Regulacja temperatury w kotle stała, modulowana Bez czujnika temperatury zewnętrznej płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewnętrznej QAC 34 (w zakresie dostawy kotłów WGB) fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 dla 70/50 C Możliwość wyboru krzywej grzania 1,5 dla 40/30 C korekcja temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu + 3 C (równoległe przesunięcie krzywej grzania) 1. obieg c.o. (z pompą obiegową) program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB) uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną) automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT wymagany) automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu 2. obieg c.o. (z mieszaczem) tylko po zamontowaniu dodatkowego modułu zaworu mieszającego CIM C* program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB) uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną) automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT wymagany) automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu Podgrzewanie c.w.u. priorytet absolutny Z czujnikiem podgrzewacza, zawartym w zestawie do ładowania LS- * z pompą ładującą W zestawie do ładowania LS-...* lub do samodzielnego montażu z zaworem przełączającym (tylko WGB-K) W zakresie dostawy kotła WGB-K z obniżoną temperaturą ładowania podgrzewacza c.w.u. wybieg pompy funkcja dezynfekcji termicznej funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Pozostałe funkcje ochrona przeciwmrozowa Kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u. ochrona przeciw taktowaniu palnika funkcja kontroli kominiarskiej funkcja kontroli technicznej TÜV zewnętrzny sygnał zakłócenia w pracy Komunikat zbiorczy o zakłóceniach jako sygnał zwrotny (wyjście beznapięciowe) zdalny przełącznik telefoniczny TFS* Uruchamianie i wyłączanie obiegu c.o. za pomocą telefonu * wyposażenie dodatkowe Wersja

16 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych 6. Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Regulator pokojowy RGT Regulator pokojowy RGB Moduły typu Clip-In Moduł zaworu mieszającego CIM C Moduł Bus CIB C W przypadku zastosowania regulatora pokojowego RGT (wyposażenie dodatkowe) możliwe jest zdalne nastawianie parametrów wszystkich funkcji dostępnych w regulatorze głównym. Regulator pokojowy RGT podłącza się do modułu regulacyjnego w kotle za pomocą trzyżyłowego przewodu. Regulator pokojowy RGT został zaprojektowany do zdalnej obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Za jego pomocą można realizować następujące funkcje: regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterowanie czasowe (z uwzględnieniem i bez uwzględniania temperatury w pomieszczeniu) regulacja temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i sterowanie czasowe pracą podgrzewacza c.w.u. wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniu, temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i innych zegar roczny (z programem urlopowym i automatycznym przełączaniem pomiędzy czasem letnim i zimowym) parametryzacja krzywych temperatury zewnętrznej nastawianie automatycznego przełączania pomiędzy trybem letnim/zimowym parametryzacja i sterowanie pracą dodatkowego obiegu c.o. z zaworem mieszającym (tylko po zamontowaniu modułu zaworu mieszającego CIM C) wyświetlacz tekstowy możliwość stosowania jako programatora Przewodowy regulator zdalny przeznaczony do współpracy z regulatorem ISR. Z wewnętrznym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu do regulacji z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem mierzonej temperatury w pomieszczeniu, pokrętłem do zmiany zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu, przełącznikiem wyboru trybu pracy i przyciskiem obecności. Łatwym sposobem poszerzenia funkcji wchodzącego w zakres dostawy zintegrowanego regulatora systemowego są tzw. moduły Clip-In, które po prostu montuje się na wtyk w centralnym systemie regulacyjnym i diagnostycznym, i łączy za pomocą wtyku (Plug and Play). Uwaga: maksymalnie można zamontować 2 różne moduły Clip-In. Moduł zaworu mieszającego umożliwia obsługę 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania podłogowego) z gazowego kotła kondensacyjnego EcoTherm Plus WGB firmy BRÖTJE. Obieg ten może pracować z własnym programem temperatury i sterowania czasowego. Moduł CIM C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Moduł CIM C obsługiwany jest za pomocą zintegrowanego regulatora systemowego ISR-Plus w kotle EcoTherm Plus WGB. Zakres dostawy modułu zaworu mieszającego CIM C obejmuje czujnik temperatury na zasilaniu oraz gniazdo i przewody do podłączenia pompy i zaworu mieszającego. W jednym gazowym kotle kondensacyjnym firmy BRÖTJE. można zamontować tylko jeden moduł CIM C. Kolejne obiegi c.o. z zaworem mieszającym można podłączyć po zamontowaniu modułu Bus CIB C i odpowiedniego regulatora strefowego ISR ZR 1 / ISR ZR 2. Moduł Bus (CIB C) umożliwia podłączenie dodatkowych regulatorów oraz wymianę danych pomiędzy nimi i kotłem EcoTherm Plus WGB. Moduł CIB C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Można stosować następujące moduły: ISR ZR 1/2, ISR BCA, ISR SSR. 16 Wersja

17 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Moduł Solar / moduł przekaźnikowy CI Solar (CISO C) Moduł sygnału prądowego/ moduł przekaźnikowy CIST C Moduł sygnału napięciowego/ moduł przekaźnikowy CISP C Moduł temperatury/ moduł przekaźnikowy CITF C Moduł sygnału przełączającego/ moduł przekaźnikowy CIR C Wersja Moduł Solar (CISO C) umożliwia podłączenie i sterowanie poprzez zintegrow. regulator system. ISR Plus kotła EcoTherm Plus WGB pracą instalacji solarnej do podgrzew. c.w.u. Moduł CISO C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Za jego pomocą można realizować następujące funkcje: podgrzewanie c.w.u. za pomocą instalacji sol. z ładowaniem podgrzew. c.w.u. poprzez kocioł gazowy licznik czasu pracy wejście czujnika kolektora słonecznego wyjście do sterowania pracą pompy kolektora słonecznego 2 dodatkowe programowane wyjścia funkcje ochronne: ochrona przed przegrzaniem, ochrona przeciw zamarzaniu, okresowe uruchamianie pompy, nocne wychłodzenie poprzez kolektor słon. Moduł sygnału prądowego/moduł przekaźnikowy CIST C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CIST C dysponuje wejściem sygnałowym 4 20 ma do podłączenia np. zewnętrznego regulatora c.o. o prądowym sygnale wyjściowym 4 20 ma. Ponadto moduł CIST C jest wyposażony w 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analog. organu nastawczego (dodatk. gazowy zawór bezp.), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maks. 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł sygnału napięciowego/moduł przekaźnikowy CISP C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CISP C dysponuje dodatk. wejściem sygnałowym 0 10 V do podłączenia np. zewnętrznego regulatora c.o. o napięciowym sygnale wyjściowym 0 10 V. Ponadto moduł CISP C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatk. funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analog. organu nastawczego (dodatk. gazowy zawór bezp.), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGBS można zamontować maks. 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł temperatury / moduł przekaźnikowy CITF C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CITF C dysponuje dodatk. wejściem sygnałowym do czujnika temperatury, np. do regulacji temperatury za sprzęgłem hydraulicznym. Ponadto moduł CITF C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. pompa sprzęgła hydraulicznego, sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analogowego organu nastawczego (dodatkowy gazowy zawór bezpieczeństwa), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulac. kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maks. 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł sygnału przełączającego / moduł przekaźnikowy CIR C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CIR C dysponuje dodatk. przekaźnikowym wejściem sygnałowym do podłączenia przełącznika np. zapotrzebowania na ciepło kurtyny powietrznej. Ponadto moduł CIR C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatk. funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analog. organu nastawczego (dodatk. gazowy zawór bezp.), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maks. 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). 17

18 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Układ do instalacji wysokotemperaturowych HTS C ISR ZR 1, regulator strefowy do 1 obiegu grzewczego z mieszaczem Płytka przekaźnikowa HTS C umożliwia np.: podłączenie układu regulacji w instalacji obsługującej pływalnię lub włączenie funkcji kurtyny powietrznej lub podłączenie dodatkowych podgrzewaczy c.w.u. do kotła EcoTherm Plus WGB. Układ HST C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Pogodowa regulacja temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem z programem tygodniowym. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR-Plus, z regulatorami EuroControl poprzez magistralę lokalną LPB oraz z EcoTherm Plus WGB poprzez moduł CIB. Okablowany, z zabezpieczeniem oraz wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego wraz z czujnikiem temperatury na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pokojowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 180x230x110 mm (szer. x wys. x głęb.). ISR ZR 2, regulator strefowy do 2 obiegów grzewczych z mieszaczem Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM C Zdalny przełącznik telefoniczny TFS Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceń w pracy TSM-S przekazywanych w formie komunikatów głosowych Pogodowa regulacja temperatury na zasilaniu 2 obiegów grzewczych z mieszaczem z programem tygodniowym. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR-Plus, z regulatorami EuroControl poprzez magistralę lokalną LPB oraz z EcoTherm Plus WGB poprzez moduł CIB. Okablowany, z zabezpieczeniem oraz wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego wraz z czujnikiem temperatury na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pokojowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 300x230x110 mm (szer. x wys. x głęb.). Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM C jest płytką przekaźnikową przeznaczoną do zamontowania w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł BSM C dysponuje trzema stykami bezpotencjałowymi, za których pośrednictwem przetwarzane są komunikaty eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy. Zdalny przełącznik telefoniczny TFS dysponuje dwoma kanałami roboczymi z menu tekstowym w jednym z czterech języków do wyboru. Przełącznik jest zabezpieczany kodem i przystosowany do współpracy z automatyczną sekretarką. Za pomocą zdalnego przełącznika telefonicznego można telefonicznie przełączyć kocioł EcoTherm Plus WGB na pracę w trybie ogrzewania względnie w stan gotowości do pracy. Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceń w pracy TSM-S z głosowym odczytywaniem komunikatów o zakłóceniach w pracy wymaga zastosowania modułu BSM C. Komunikaty wysyłane przez moduł BSM C odbierane są przez moduł TSM-S i przekazywane za pośrednictwem sieci telefonicznej w formie komunikatu głosowego. 18 Wersja

19 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Czujnik c.w.u. WWF Wtyczka ST HP C ISR BCA, regulator kaskadowy ISR SSR, regulator systemowy Instalacje wielokotłowe Funkcje ISR BCA Wersja Czujnik ten jest niezbędny do podgrzewania wody przez podgrzewacz nie posiadający własnego układu regulacyjnego. Po podłączeniu czujnika c.w.u. do regulatora systemowego ISR-Plus, w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz c.w.u. uaktywniana jest funkcja priorytetu dla podgrzewania c.w.u. Czujnik c.w.u. jest wykorzystywany np. w przypadku zastosowania zewn. pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Zakres dostawy obejmuje czujnik temp. c.w.u. z przewodem przyłączeniowym o dług. 6 m oraz przewód z wtykiem (3-biegunowy, o dług. 2,6 m) do podłączenia pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Wtyczka ta służy do podłączenia drugiej pompy w równol. układzie elektrycznym z pompą zamontowaną w kotle, np. dla potrzeb zasil. obiegu c.o. w przypadku rozdziału systemu (wymiennik ciepła). Regulator do pogodowej regulacji układu kaskad. maks. 15 kotłów w połączeniu z regulatorami ISR. Alternatywnie możliwa jest regulacja z wykorzys. złącza 0-10 V regulatora nadrzędnego. Regulator może sterować pracą 1. obiegu c.o. bez mieszacza lub 1. z mieszaczem. Wyjście regulacyjne obiegu z mieszaczem można wykorzystać alternatywnie do regulacji podgrzew. c.w.u. za pomocą systemu ładowania. 4. programy tygodniowe dla różnych funkcji. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR-Plus i poprzez moduł CIB z kotłem EcoTherm Plus WGB.. Okablowany, z zabezp. elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego, z 2 czujnikami temp. na powrocie i zasilaniu kaskady kotłów oraz czujnikiem c.w.u. Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory pomieszcz. RGB/RGT lub RGTF. Każdy gazowy kocioł kondensacyjny, który będzie sterowany przez regulator kaskadowy ISR BCA musi zostać indywidualnie wyposażony w moduł Bus (CIB C) zapewniający odpowiednią komunikację. Wymiary 300 x 230 x 100 (szer. x wys. x głęb.). Pogodowy regulator do 2 obiegów grzewczych z mieszaczem, zasobnika buforowego, instalacji podgrzewania wody pitnej z podgrzewaczem pojemnościowym, instalacji solarnej z maks. dwoma strefami kolektorów, basenu. Dodatkowo: funkcje przeznaczone do alternatywnych urządzeń grzewczych, Triac, wyjście 0-10 V do pompy solarnej, cztery wielofunkcyjne wyjścia, pięć programów tygodniowych do różnych funkcji. Funkcja kaskadowa do maks. 15 kotłów w połączeniu z ISR lub regulacją EuroControl poprzez lokalną magistralę LPB, wyświetlacz z menu tekstowym, możliwość komunikacji z ISR-Plus, regulatorami EuroControl poprzez LPB oraz z EcoTherm Plus WGB poprzez CIB. Okablowany, z zabezpieczeniem elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego, z dwoma czujnikami przylgowymi i czterema czujnikami zanurzeniowymi oraz czujnikiem kolektora. Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory pomieszczeniowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 380 x 230 x 110 (szer. x wys. x głęb.). Ekonomiczna eksploatacja dzięki modulacyjnemu dopasowaniu mocy w zakresie od 10 % do 100% łącznej mocy kotłów Optymalne pokrycie zapotrzebowania na ciepło podczas obciążenia szczytowego Niezawodna dyspozycyjność mocy zadanej także w przypadku awarii poszczególnych kotłów Możliwość wymiany poszczególnych kotłów bez przerywania pracy całej instalacji Zredukowane wartości emisji dzięki mniejszej liczbie uruchomień palnika na stopniu Sterowanie pracą układu kaskadowego maks. 15 gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE (dalej nazywanych kotłami). Regulacja kaskadowa ISR BCA nie może być stosowana do kotłów typoszeregu Kompakt. Płynne sterowanie pracą kotłów w zależności od warunków pogodowych Automatyczne i ręczne przełączanie kolejności pracy (sekwencji) kotłów Możliwość programowania strategii pracy kotłów i czasu pracy palników Uruchamianie i wyłączanie kotłów w zależności od bilansu mocy 19

20 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Funkcje ISR BCA (ciąg dalszy) ISR BCA Strategia pracy układu kaskadowego Niezależna praca kotłów Regulacja temperatury w kotle w zależności od zapotrzebowania obiegów c.o. podłączonych do systemu lub zapotrzebowania zgłaszanego przez regulatory zewnętrzne (wejście H1) Sterowanie pracą obiegu c.o. z mieszaczem lub bez mieszacza możliwość nastawienia ograniczenia temperatury na zasilaniu program tygodniowy szybkie obniżanie/podwyższanie temperatury w pomieszczeniu automatyczne przełączanie pomiędzy pracą w trybie letnim i zimowym automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciągu dnia kompatybilność z regulatorami pomieszczeniowymi RGT, RGTF i RGB adaptacja krzywych grzania za pomocą regulatorów pomieszczeniowych RGT, RGTF i RGB Podgrzewanie c.w.u. także w systemie ładowania Funkcja ochrony przed zamarzaniem Funkcja ochronna pompy ZAŁ./WYŁ. obiegu c.o. poprzez zdalny przełącznik telefoniczny Możliwość podłączenia maks. 40 obiegów c.o. z zaworami mieszającymi wyposażonych w moduły ISR ZR 1/2 Wejście sygnału napięciowego 0 10 V dla wartości zadanej kotła podawanej przez zewnętrzny regulator obiegu c.o. Za pomocą tej funkcji wybiera się optymalny dla instalacji sposób pracy kotłów w powiązaniu ze strategią czasu pracy. Sposób pracy kotłów opisuje sterowanie poszczególnymi kotłami w układzie kaskadowym. Strategia czasu pracy określa kryteria uruchamiania i wyłączania kotłów kaskady. Przełączenie następuje dopiero wtedy, gdy osiągnięty zostanie zadany stan pracy z uwzględnieniem mocy nominalnej poszczególnych kotłów oraz dolnej i górnej granicy pasma mocy (45% - 90%). Ponadto na moment przełączenia wywiera wpływ opóźnienie uruchomienia kotła i funkcja blokady ponownego uruchomienia kotła. W sumie jest do dyspozycji sześć możliwych kombinacji, dwa sposoby pracy kotłów (autonomiczny i powiązany) oraz trzy strategie czasu pracy. Moduł ISR BCA podaje kotłom wartość temperatury zadanej w kotle. Zespoły sterujaco-regulacyjne poszczególnych kotłów regulują swoją moc niezależnie od siebie w zakresie od 0% do 100%, tak aby osiągnąć wartość zadaną. Dzięki temu możliwa jest praca poszczególnych kotłów poza pasmem mocy. Średnia moc rzeczywista mieści się jednak w określonym paśmie mocy. Taki sposób pracy kotłów jest korzystny w instalacjach, w których występują krótkotrwałe okresy szczytowego obciążenia. Rys. 12: Niezależna praca kotłów ISR BCA t KS=wartość zadana temp. w kotle t KI=wartość rzeczywista temp. w kotle P Ist=wartość rzeczywista mocy nominalnej 20 Wersja

21 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Zależna praca kotłów W przypadku tego sposobu pracy dokonuje się rozróżnienia pomiędzy kotłem prowadzącym i kotłami sekwencyjnymi (nadążnymi). Kocioł prowadzący otrzymuje z modułu ISR BCA wartość zadaną temperatury i przetwarza ją na moc. Kotły sekwencyjne przejmują tę wartość jako maksymalne ograniczenie mocy i stale pracują w zależności od kotła prowadzącego. Uwzględniane są różne moce nominalne i odpowiednio do nich dopasowywane są prędkości uruchamiania kotłów sekwencyjnych. Wszystkie kotły pracują w paśmie mocy. W przypadku zależnej pracy kotłów uzyskuje się i utrzymuje bardzo dokładne temperatury na zasilaniu. Rys. 13: Zależna praca kotłów ISR BCA t KS=wartość zadana temp. w kotle t KI=wartość rzeczywista temp. w kotle P Ist=wartość rzeczywista mocy nominalnej Strategia czasu pracy 1 Strategia czasu pracy 2 Strategia czasu pracy 3 Minimalna różnica temperatur Kotły sekwencyjne są uruchamiane jak najpóźniej i wyłączane jak najwcześniej. Oznacza to, że pracuje jak najmniej kotłów lub że palniki w kotłach sekwencyjnych pracują bardzo krótko. W przypadku niezależnej pracy kotłów strategia czasu pracy 1 jest korzystna w instalacjach, w których występują krótkotrwałe okresy szczytowego obciążenia. Kotły sekwencyjne są uruchamiane i wyłączane jak najpóźniej. Oznacza to, że liczba uruchomień i wyłączeń kotłów będzie jak najmniejsza. Ta strategia czasu pracy jest korzystna dla instalacji o równomiernym rozkładzie obciążenia podstawowego i szczytowego. Kotły sekwencyjne są uruchamiane jak najwcześniej i wyłączane jak najpóźniej, co oznacza, że pracuje jak najwięcej kotłów, a czas pracy palników w kotłach sekwencyjnych jest długi. Ta strategia czasu pracy jest idealna dla równomiernego obciążenia kotłów wykorzystujących w wysokim stopniu ciepło kondensacji przez długą pracę poszczególnych kotłów z obciążeniem częściowym. Aby móc wykorzystać zalety strategii pracy kotłów, konieczne jest zapewnienie niezawodnego hydraulicznego oddzielenia kotłów od odbiorników ciepła. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego. Umożliwia ono prawie bezciśnieniowe oddzielenie od siebie strumieni wody grzewczej przepływających po stronie pierwotnej i wtórnej. Zbyt mała różnica temperatur na sprzęgle hydraulicznym pomiędzy zasilaniem obiegu c.o. i powrotem do kotła jest szybko rozpoznawana przez moduł ISR BCA i wyrównana przez natychmiastowa redukcję lub wyłączenie poszczególnych kotłów. Minimalna różnica temperatur zapobiega zbyt dużemu wzrostowi temperatury na powrocie. Wersja

22 Podłączenie hydrauliczne 7. Podłączenie hydrauliczne Zestaw odcinający ADH " Zestaw odcinający ADH " Zestaw odcinający AEH " Zestaw odcinający AEH " Zestaw odcinający ADH 2 Zestaw ładujący LS-BS C do podgrzewacza BS Uniwersalny zestaw ładujący LS-U1 C Zestaw w wykonaniu przelotowym (montaż natynkowy) służy do podłączenia kotłów EcoTherm Plus WGB 15/20 do systemu ogrzewania. Składa się z zaworu gazowego o średnicy 1/2 z termicznie uruchamianym zabezp. odcinającym i z zaworów odcinających o średnicy 3/4 przeznaczonych dla zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający ADH 1/2 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła EcoTherm Plus WGB. Zestaw w wykonaniu przelotowym (montaż natynkowy) służy do podłączenia kotłów EcoTherm Plus WGB 15/20 do systemu ogrzewania. Składa się z zaworu gazowego o średnicy 3/4 z termicznie uruchamianym zabezp. odcinającym i z zaworów odcinających o średnicy 3/4 przeznaczonych dla zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający ADH 3/4 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła EcoTherm Plus WGB. Zestaw w wykonaniu kątowym (montaż podtynkowy) służy do podłączenia kotłów EcoTherm Plus WGB do systemu ogrzewania. Składa się z zaworu gazowego o średnicy 1/2 z termicznie uruchamianym zabezp. odcinającym i z zaworów serwisowych odcinających o średnicy 3/4 przeznaczonych do zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający AEH 1/2 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła EcoTherm Plus WGB. Zestaw w wykonaniu kątowym (montaż podtynkowy) służy do podłączenia kotłów EcoTherm Plus WGB do systemu ogrzewania. Składa się z zaworu gazowego o średnicy 3/4 z termicznie uruchamianym zabezpieczeniem odcinającym i z zaworów serwisowych odcinających o średnicy 3/4 przeznaczonych dla zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający AEH 3/4 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu AEH 3/4 po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła Eco- Therm Plus WGB. Zestaw w wykonaniu przelotowym (montaż natynkowy) służy do podłączenia kotłów WGB 28/38 do systemu ogrzewania. Składa się z zaworu gazowego o średnicy 3/4 z termicznie uruchamianym zabezpieczeniem odcinającym i z zaworów odcinających o średnicy 1 przeznaczonych dla zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający ADH 2 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu AEH 2 po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła WGB. Zestaw służy do podłączenia systemowych podgrzewaczy c.w.u. typu BS 120 C i BS 160 C firmy BRÖTJE do kotła WGB 15/20. Zestaw ładujący obejmuje pompę ładującą podgrzewacz c.w.u., czujnik temperatury c.w.u. WWF i rury elastyczne z izolacją cieplną do podłączenia podgrzewacza c.w.u. oraz przewody elektryczne. Zestaw służy do podłączania podgrzewaczy c.w.u. do kotła WGB 15/20. Zestaw ładujący LS-U1 C obejmuje pompę ładującą podgrzewacz c.w.u., czujnik temperatury c.w.u. WWF. Orurowanie do podłączenia zasilania i powrotu c.w.u. oraz przewody elektryczne we własnym zakresie. 22 Version 01.09

23 Podłączenie hydrauliczne Uniwersalny zestaw ładujący LS-U2 C Zestaw membranowego naczynia wzbiorczego Rama montażowa SMR-SC Rama montażowa SMR-KC Osłona ADB-KN Rura przyłączeniowa zaworu mieszającego MAR 2.15/20 Rura przyłączeniowa zaworu mieszającego MAR K 20 Rura przyłączeniowa zaworu mieszającego MAR 2.28/38 Zestaw pompowy BEZ pompy POP Rura do pompy zastępczej PER Zestaw przezbrojeniowy Vaillant URS-V Neutralizator skroplin KWN Granulat do ponownego napełniania neutralizatora NFKWN Version Zestaw służy do podłączania wolnostojących podgrzewaczy c.w.u. do kotła Eco- Therm Plus WGB 28/38. Zestaw ładujący LS-U2 C obejmuje pompę ładującą podgrzewacz c.w.u., czujnik temperatury c.w.u. WWF, orurowanie do samodzielnego podłączenia zasilania i powrotu c.w.u. oraz przewody elektryczne. Zestaw o pojemności 12 l do zamontowania w kotle EcoTherm Plus WGB 15/20, wraz z orurowaniem do montażu wewnątrz kotła. Rama montażowa do kotłów EcoTherm Plus WGB 15/20, do zamontowania orurowania dla obiegu c.o. i doprowadzenia gazu. W przypadku zastosowania tej ramy niezbędnym elementem wyposażenia dodatkowego jest zestaw odcinający ADH lub AEH. Na ramie montażowej instaluje się później kocioł EcoTherm Plus WGB 15/20. Rama montażowa do kotłów EcoTherm Plus WGB-K ze zintegrowanym 60 l podgrzewaczem c.w.u. ze stali szlachetnej, do zamontowania orurowania dla obiegu c.o. i doprowadzenia gazu. W przypadku zastosowania tej ramy niezbędnym elementem wyposażenia dodatkowego jest zestaw odcinający ADH lub AEH. Na ramie montażowej instaluje się później kocioł EcoTherm Plus WGB-K. Osłona do montażu pod kotłem EcoTherm Plus WGB-K, w celu osłonięcia wszystkich przyłączy. Rura przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia drugiego obiegu c.o. z zaworem mieszającym do kotła EcoTherm Plus WGB 15/20. Rura przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia drugiego obiegu c.o. z zaworem mieszającym do kotła EcoTherm Plus WGB-K. Rura przyłączeniowa do bezpośredniego podłączenia drugiego obiegu c.o. z zaworem mieszającym do kotła EcoTherm Plus WGB 28/38. Zestaw pompowy bez pompy i bez mieszacza do kotłów EcoTherm Plus WGB kw; do zamontowania pompy wewnętrznej (kotłowej); zawiera rurę zastępczą PER, uszczelki, wiązkę przewodów elektrycznych i wtyczki (nie dotyczy kotłów EcoTherm Plus WGB-K). Rurę do pompy zastępczej PER montuje się w kotle WGB w miejsce wewnętrznej pompy wtedy, gdy jest ona zastępowana przez pompę zewnętrzną. Zestaw przezbrojeniowy z orurowaniem do podłączenia zasilania i powrotu obiegu c.o. oraz z orurowaniem do podłączenia zasilania i powrotu obiegu podgrzewania c.w.u. służy, przy jednoczesnym zastosowaniu będących do dyspozycji urządzeń odcinających, do zamontowania kotła EcoTherm Plus WGB 15/20 w instalacjach grzewczych z rozstawem przyłączy zgodnie ze standardami firmy Vaillant. Neutralizator skroplin służy do neutralizacji kwaśnych skroplin pochodzących z kotła kondensacyjnego. Obudowa filtra jest wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego i posiada wskaźnik napełnienia. Granulat do ponownego napełnienia neutralizatora skroplin NFKWN dostarczany jest w opakowaniu 5 kg. 23

24 System odprowadzania spalin KAS System odprowadzania spalin KAS 80 Zestawy podstawowe Zastosowanie zestawów podstawowych systemu odprow. spalin KAS 80 z tworzywa sztucz. do gazowych kotłów kondens. BRÖTJE z przyłączem spalinowo-powietrznym DN 80/125 umożliwia pracę zarówno zależną jak i niezależną od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania. Obok standardowego trybu pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu, w przypadku zainstal. kotła w kotłowni usytuowanej w piwnicy lub innym, odpowiednim do tego celu pomieszczeniu, wykorzystanie podłączenia instalacji spalinowej w wersji niezależnej od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania umożliwia pracę gazowych kotłów kondens. w kuchniach, łazienkach lub innych pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, takich jak mieszkania czy biura. W ten sposób do zainstalowania kotłów kondens. można wykorzystać dotąd nieużywane wnęki, nawet wówczas, gdy w bezpośredniej bliskości nie ma przewodu kominowego. System odprow. spalin KAS 80 jest dopuszczony do stosowania razem z gazowymi kotłami kondens. Oddzielne dopuszczenie nie jest konieczne. Numery dopuszczeń systemu KAS 80 KAS 80 jednościenny KAS 80 koncentryczny KAS 80 elastyczny Z Z Z Rys. 14: Możliwości podłączenia kotła z wykorzystaniem systemu KAS 80 (wyposażenie dodatkowe) 5) C43x 6) C33x nr zamów. 7) C33x 3) C33x 4) C33x 8) C33x 5) Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR ) C33x 1) C13x do 21 kw 9) B33 10) C33x 11) C33x 6) Zestaw podstawowy KAS 80/ Kolano podporowe, koncentr. K80 SKB Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR a) Zestaw podstawowy KAS 80/ Rura przedłużka jednościenna 500 mm K80 R Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Przed rozpoczęciem montażu instalacji odprowadzania spalin należy skonsultować się z mistrzem kominiarskim właściwym dla danego rejonu. Przed uruchomieniem instalacji odprow. spalin musi być ona odebrana przez mistrza kominiarskiego właściwego dla danego rejonu. Warianty potrzebnego wyposażenia: nr zamów. 1) Zestaw podstawowy K 80 AWA Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR ) Zestaw podstawowy KAS 80/ Zestaw podstawowy KAS 80/5R C oder KAS/5S C lub Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR ) Zestaw podstawowy K80 AWA Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Poziomy przepust dachowy WDD ) Zestaw podstawowy KAS 80/5R C oder KAS/5S C lub Przepust dachowy, rewizyjny Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR b) w przypadku kominów dwucią. z paleniskami na paliwo stałe Zestaw podstawowy KAS 80/M B Rura przedłużka jednościenna 500 mm K80 R Rura przedłużka 500 mm, konzentr. K80 KR ) Zestaw podstawowy KAS 80/5R C oder KAS 80/5S C lub Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Przepust dachowy, rewizyjny Kształtka na dach skośny z przelotem, czerwona SKR lub czarna SKS ) Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Adapter zasysu powietrza LAA ) Zestaw podstawowy KAS 80/5R C oder KAS 80/5S C lub Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Przepust dachowy, rewizyjny Kołnierz na dach płaski FDK ) Zestaw podstawowy KAS 80/ Kolano rewizyjne Rura przedłużka 500 mm, koncentr. K80 KR Przepust dachowy, rewizyjny Końcówka wylotu spalin K80 AM Wersja

25 System odprowadzania spalin KAS 80 Dopuszczalne długości przewodów spalinowych Warunki brzegowe: Zawartość CO 2 = 8,5 % Temperatura spalin = 65 C dla układu temp. 80/60 C Temperatura spalin = 45 C dla układu temp. 50/30 C Zestaw podstawowy KAS 80/2 KAS 80/2 z LAA KAS 80/2 z K 80 SKB jednościenny wkład kominowy, do pracy jednościenny wkład kominowy, do pracy koncentryczny wkład kominowy, do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu zależnej od powietrza w pomieszczeniu niezależnej od powietrza w pomieszczeniu wariant 7) wariant 7) wariant 6) WGB/WGB Pro EVO/WGB-K Typ 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw Maks. długość w poziomie [m] Maks. długość całkowita przewodu spalinowego [m] Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania całk. dług. systemu 1) Zestaw podstawowy KAS 80/3, powiększ. średnicy DN 110 KAS 80/5S czarny/kas 80/5R, czerw. KAS 80/6 jednościenny wkład kominowy, do pracy koncentryczny przepust dachowy do pracy przewód koncentryczny do prowadzenia, niezależnej od powietrza w pomieszczeniu, niezależnej od powietrza w pomieszczeniu na ścianie zewnętrznej, do pracy niezależnej KAS 80/3 z LAA, do pracy zależnej i zależnej od powietrza w pomieszczeniu od powietrza w pomieszczeniu wariant 7) wariant 4), 8), 10) wariant 2), 11) WGB/WGB Pro EVO/WGB-K Typ 28 kw 28 kw 38 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw +LAA +LAA Maks. długość w poziomie [m] Maks. długość całkowita przewodu spalinowego [m] Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania całk. dług. systemu 1) 2 2) 2 2) 2 2) 2 2) Zestaw podstawowy K 80 AWA przyłącze na ścianie zewn. Przyłącze systemu kominowego LAS Przyłącze systemu kominowego FU maks. moc 21 kw, przewód koncentryczny do systemu przewód koncentryczny do systemu przewód koncentryczny, doprowadzenie kominowego LAS, do pracy niezależnej kominowego FU, z adapterem zasysu powietrza do spalania z zewnątrz od powietrza w pomieszczeniu powietrza LAA wariant 1) wariant 5) wariant 9) WGB/WGB Pro EVO/WGB-K Typ 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw Maks. długość w poziomie [m] ) 3) Maks. długość całkowita przewodu spalinowego [m] ) 3) Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania całk. dług. systemu 1) ) 3) 1) razem z zestawami podstawowymi 2) maks. liczba zmian kierunku (zmiana kierunku = 90 ) w poziomie, DN 80 3) maks. możliwe długości musi podać producent komina. Należy przeprowadzić pomiar technicznych warunków spalania zgodnie z wymogami norm i obowiązujących przepisów, względnie dobrać zgodnie z atestem systemu powietrzno spalinowego (LAS) Dodatkowe elementy zmiany kierunku W przypadku zastosowania dodatkowych elementów zmiany kierunku, całkowitą długość przewodu spalinowego należy pomniejszyć w następujący sposób: dla każdego kolana 87 o 1 m dla każdego kolana 45 o 0,5 m dla każdego kolana 30 o 0,35 m dla każdego kolana 15 o 0,2 m Wersja

26 System odprowadzania spalin KAS 80 Rys. 15: Wymiary przyłącza systemu odprowadzania spalin w kotłach WGB kw WGB WBS/WBC z kolanem mit KAS systemu Bogen KAS WGB WBS/WBC kw z kolanem mit KAS 80 rewizyjnym Revisionsbogen 87 systemu 87 KAS 80 Rys. 16: Minimalne wymiary montażowe Wlot do komina WGB-K WGB-K B C 135 mm 109 mm 135 mm 109 mm 156 mm A Poziome przewody odprowadzania spalin naleyży układać ze spdkiem 3 (5,5 cm/m). Oprócz podanych na rysunku wymiarów konieczne jest zachowanie dodatkowej wysokości 40 mm dla umożliwienia montażu! Wymiary: A B C WGB kw z BS 120 C 1880 mm 2020 mm 2145 mm WGB kw z BS 160 C 2080 mm 2220 mm 2340 mm 26 Wersja

27 System odprowadzania spalin KAS 80 Zestaw podstawowy KAS 80 FLEX B do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu ustawienia kotła nr katalogowy lub w połączeniu z adapterem zasysu powietrza LAA do pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu ustawienia kotła Przyłącze do kotła (DN 80/125) Zakres dostawy: Zestaw podstawowy KAS 80 FLEX B wg rysunku: 1) kolano podporowe z prowadnicą ustalającą 2) 4 elementy dystansowe 3) nasada kominowa do elastycznego przewodu spalinowego DN 80 Wyposażenie dodatkowe: do systemu koncentrycznego DN 80/125 w pomieszczeniu ustawienia kotła: -element przyłączeniowy do komina KSAN nr kat KSAE nr katalogowy KSAH nr katalogowy rura przedłużka 500 mm K80 KR500 nr katalogowy mm K80 KR 1000 nr katalogowy mm K80 KR 2000 nr katalogowy kolano 15 K80 KB15 nr katalogowy K80 KB30 nr katalogowy K80 KB45 nr katalogowy K80 KB87 nr katalogowy przepust rewizyjny K80 RDS nr katalogowy złączka prosta, koncentryczna K80 KRA250 nr kat kolano rewizyjne 87 K80 KRB87 nr katalogowy opaska nośna rury DN 125 RS 125 nr katalogowy Zestaw podstawowy KAS 80 FLEX B Typ Opis Nr zamów. KAS 80 FLEX B Zestaw podstawowy systemu z elastycznym przewodem spalinowym z tworzywa sztucznego DN do montażu w przewodzie kominowym, z czterema elementami dystansowymi DN 80 oraz kolanem podporowym z prowadnicą ustalającą K80 Elastyczny przewód spalinowy, DN 80, PPs FLEX 12 B w zwoju, l = 12,5 m K80 Element dystansowy do elastycznego przewodu spalinowego DN AH FLEX B do montażu na elastycznym przewodzie spalinowym w przewodzie kominowym, 4 sztuki K80 Złączka do elastycznego przewodu spalinowego DN KU FF B Do połączenia dwóch elastycznych przewodów spalinowych K80 Otwór rewizyjny do elastycznego przewodu spalinowego DN RO FLEX B do wmontowania w elastyczny przewód spalinowy K80 Element pomocniczy do wciągania elastycznego przewodu spalinowego DN EH FLEX B Element pomocniczy do wprowadzenia elastycznego przewodu spalin. do przewodu kominowego K80 Złączka do połączenia elastycznego przewodu spalinowego DN 80 z sztywną rurą spalinową DN KU FS B do przejścia z elastycznego w sztywny odcinek przewodu spalin. DN 80 (w kierunku przepływu spalin) K80 Metalowa złączka do elastycznego przewodu spalinowego DN KUM FS B do przejścia z elastycznego w sztywny odcinek przewodu palinowego K 80 w metalowej nasadzie kominowej (do zastosowania tylko w połączeniu z KAS 80/M B) K80 Złączka do połączenia sztywnej rury spalinowej DN 80 z elastycznym przewodem spalin. DN KU SF B do przejścia ze sztywnego w elastyczny odcinek przewodu spalinowego K80 w kierunku przepływu spalin (np. do zastosowania w połączeniu z KAS 89/M B) Version

28 System odprowadzania spalin KAS 80 Dopuszczalne długości przewodów spalinowych Warunki brzegowe: zawartość CO 2 = 8,5% Temperatura spalin = 65 C dla układu temperatur 80/60 C Temperatura spalin = 45 C dla układu temperatur 50/30 C Zestaw podstawowy KAS 80 FLEX B KAS 80 FLEX B z LAA KAS 80/M B elastyczny, jednościenny wkład kominowy, elastyczny, jednościenny wkład kominowy, jednościenny wkład kominowy, z metalową do pracy niezależnej od powietrza w pomiesz. do pracy zależnej od powietrza w pomiesz. końcówką, do pracy zależnej od powietrza w pomiesz. wariant 7) wariant 7) wariant 7) WGB/WGB Pro EVO/WGB-K Typ 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw maks. długość w poziomie [m] maks. długość całkowita przewodu spalinowego [m] maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania całk. długości systemu 1) Zestaw podstawowy KAS 80/2 z AGZ oddzielny zestaw spalinowo-powietrzny, do pracy niezależnej od powietrza w pomiesz. WGB/WGB Pro EVO/WGB-K Typ 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw z KAS 80/3 maks. długość w poziomie przewodu powietrzno-spalinowego [m] 5/3 5/3 5/3 5/3 maks. długość całkowita przewodu spalinowego [m] maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania całkowitej długości przewodu powietrzno-spalinowego 1/2 1/2 1/2 1/2 1) razem z zestawami podstawowymi 2) maks. liczba zmian kierunku (zmiana kierunku = 90 ) w poziomie, DN 80 3) maks. możliwe długości musi podać producent komina. Należy przeprowadzić pomiar technicznych warunków spalania zgodnie z wymogami norm i obowiązujących przepisów, względnie dobrać zgodnie z atestem systemu powietrzno spalinowego (LAS) Dodatkowe elementy zmiany kierunku W przypadku zastosowania dodatkowych elementów zmiany kierunku, całkowitą długość przewodu spalinowego należy pomniejszyć w następujący sposób: dla każdego kolana 87 o 1,00 m dla każdego kolana 45 o 0,50 m dla każdego kolana 30 o 0,35 m dla każdego kolana 15 o 0,20 m 28 Wersja

29 System odprowadzania spalin KAS 80 Warunki brzegowe dotyczące montażu systemu odprowadzania spalin w szachtach System Zewnętrzna Warunek Minimalny wymiar wewnętrzny średnica złączki przewodu kominowego KAS 80, DN 80 jednościenny KAS 80, DN 125 koncentryczny KAS 80/3, DN 110 w przewodzie komin. KAS 80 FLEX B, DN 80 w przewodzie kominowym kwadratowy/ prostokątny okrągły D in mm (krótszy bok) A (mm) B (mm) 94 brak brak brak z elementami złącznymi lub rewizyjnymi bez elementów złącznych lub rewizyjnych Podstawowymi parametrami obliczeniowymi, dotyczącymi doboru komina do kotła pracującego niezależnie od powietrza w pomieszczeniu jego zainstalowania, są powyżej podane minimalne wymiary wewnętrzne przewodu kominowego. Szczelina pierścieniowa może zostać zmniejszona, gdy dmuchawa palnika będzie w stanie pokonywać opory po stronie tłoczenia. Takie zaświadczenie firma BRÖTJE może wystawić w określonych przypadkach. Praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu kotła w przypadku komina o przekroju wewnętrznym okrągłym < 130 mm lub prostokątnym < 120x120 mm nie jest możliwa. Minimalne wymiary wewnętrzne przekroju komina Wersja

30 System odprowadzania spalin KAS 80 Montaż przewodu spalinowego w przewodzie kominowym Kominy używane, zanieczyszczone Możliwość jednoczesnego podłączenia kilku urządzeń do kominów powietrzno-spalinowych różnych producentów KAS 80/5 Przewód spalinowy można prowadzić w przewodzie kominowym jednokrotnie pod kątem od 15 do 30. W przypadku podłączenia kotła do systemu KAS 80 z wykorzystaniem adaptera LAA (praca zależna od powietrza w pomieszczeniu), konieczne jest zapewnienie przewietrzania przewodu kominowego poniżej wejścia przewodu spalinowego od strony pomieszczenia zainstalowania kotła. Wolny przekrój poprzeczny musi wynosić przynajmniej A min 200 cm 2. Odpowiednia kratka wentylacyjna dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe. Jeżeli powietrze do spalania będzie doprowadzane z zewnątrz, to w przewodzie kominowym nie wolno wykonywać żadnych otworów. Otwory wyczystkowe i rewizyjne elementów systemu wbudowanych w przewód kominowy muszą być podczas pracy gazowych kotłów kondensacyjnych zawsze zamknięte. System KAS 80/3 ma zastosowanie tylko do kotłów EcoTherm Plus WGB 38. Podczas spalania paliw stałych lub płynnych w przewodach kominowych dochodzi do powstawania osadów i zanieczyszczeń. Do wewnętrznych ścianek przywiera sadza, która zanieczyszczona jest siarką i węglowodorami chlorowcopochodnymi. Takie przewody kominowe nie mogą być bez oczyszczenia wykorzystywane w celu doprowadzenia do kotłów powietrza do spalania. Zanieczyszczone powietrze do spalania jest jedną z głównych przyczyn szkód korozyjnych i awarii palenisk. Jeżeli powietrze do spalania jest zasysane poprzez istniejący komin, to musi on być skontrolowany i w razie potrzeby oczyszczony przez właściwego dla danego rejonu mistrza kominiarskiego. Jeżeli wady budowlane (np. stare, kruche fugi w kominie) uniemożliwiają wykorzystywanie komina do doprowadzenia powietrza do spalania, to trzeba podjąć odpowiednie działania w celu oczyszczenia komina. Należy wykluczyć możliwość zanieczyszczenia powietrza do spalania ciałami obcymi. Jeżeli poprawienie stanu technicznego istniejącego przewodu kominowego nie jest możliwe, to kocioł kondensacyjny może wykorzystywać do spalania powietrze doprowadzone z zewnątrz za pomocą koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego. Alternatywą jest wykorzystywanie do spalania powietrza zasysanego z pomieszczenia. Koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy musi być prowadzony w przewodzie kominowym w linii prostej. Dzięki wykorzystaniu dostępnych jako wyposażenie dodatkowe prostych odcinków i kształtek można, zapewniając dopływ powietrza do spalania z zewnątrz, podłączyć urządzenia do odpowiednich, posiadających ogólny atest budowlany kominów powietrzno spalinowych (LAS).W zależności od producenta istnieje możliwość podłączenia kilku urządzeń do takich kominów. Poświadczenie możliwości skorzystania z takiego rozwiązania technicznego musi dostarczyć oferent systemu. Kocioł z zamontowanym adapterem do zasysania powietrza jest podłączany do komina odpornego na działanie wilgoci. Poświadczenie możliwości wykorzystania takiego rozwiązania technicznego zgodnie z normą DIN 4705, część 3 musi dostarczyć producent komina lub przewodu odprowadzenia spalin. Zestaw podstawowy KAS 80/5 umożliwia pionowe przejście przez dach płaski lub skośny o kącie pochylenia od 25 do 45. Jeżeli podczas montażu pionowego przepustu dachowego następuje przejście przez kondygnacje w budynku, to przewód spalinowy prowadzony poza miejscem zamontowania paleniska musi być umieszczony w kanale wykonanym z niepalnych materiałów budowlanych o wytrzymałości na działanie ognia zgodnie z obowiązującymi przepisami. System KAS 80/5 dostępny jest w kolorze czerwonym i czarnym! 30 Wersja

31 System odprowadzania spalin KAS 80 KAS 80/6 Mocowanie przewodu odprowadzenia spalin Montaż poziomego odcinka przewodu spalinowego Skracanie przewodów odprowadzenia spalin Wysokość ponad dach Otwory wyczystkowe i rewizyjne Inne systemy odprowadzenia spalin Normy i przepisy W przypadku prowadzenia przewodu spalinowego na ścianie zewnętrznej, w celu indywidualnego dopasowania układu odprowadzania spalin, należy zastosować zestaw podstawowy KAS 80/6 wraz z zestawem końcówki wylotowej spalin K80 AM oraz rur i kolan koncentrycznych dostępnych w ramach wyposażenia dodatkowego. Zestaw końcówki wylotowej spalin K80 AM pozwala na wykonanie zakończenia przewodu spalinowego na ścianie szczytowej lub obejście występu dachu. Jeżeli elementy zestawu KAS 80/6 trzeba będzie poprowadzić przez występ dachu, to zakończenie wylotowe spalin wraz z zestawami podstawowymi KAS 80/5S C lub KAS 80/5R C należy wykonać w połączeniu z kształtkami na dachy skośne SKS/SKR. Przewody odprowadzenia spalin muszą być mocowane w przewodzie kominowym za pomocą elementu dystansowego przynajmniej co 2 m i na każdej kształtce. Poziomy odcinek przewodu spalinowego (czopuch) należy montować ze spadkiem w kierunku kotła kondensacyjnego, tak aby umożliwić bezpieczne odprowadzenie skroplin. Spadek musi wynosić przynajmniej 3.Taki kąt nachylenia odpowiada prowadzeniu poziomego przewodu spalinowego ze spadkiem 5,5 cm/m. Wszystkie rury DN 80 i rura koncentryczna DN 80/125 mogą być skracane. Po przycięciu krawędzie przewodu odprowadzenia spalin należy spiłować w celu usunięcia zadziorów. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego należy odciąć z rury zewnętrznej odcinek o długości przynajmniej 6 cm. W odniesieniu do minimalnej wysokości wyprowadzenia przewodu spalinowego ponad dach obowiązują przepisy dotyczące kominów i instalacji do odprowadzania spalin. W pomieszczeniu, w którym zamontowany jest gazowy kocioł kondensacyjny musi znajdować się przynajmniej jeden otwór wyczystkowy/rewizyjny. Przewody odprowadzenia spalin, których nie można skontrolować i wyczyścić od strony ich wylotu, muszą mieć dodatkowy otwór wyczystkowy na poddaszu lub ponad dachem. W poziomych, koncentrycznych przewodach odprowadzenia spalin o długości ponad 2 m także przed wejściem do przewodu kominowego lub przepustu przez ścianę należy zamontować drugi trójnik rewizyjny. Dzięki temu stwarza się kominiarzowi możliwość przeprowadzenia wzrokowej kontroli ciągu spalinowego Szkody lub zakłócenia w pracy wynikające z zastosowania innych niż zalecane systemów odprowadzenia spalin nie są objęte gwarancją. Dotyczy to w szczególności agresywności skroplin pochodzących z takich systemów w stosunku do materiałów, z jakich jest wykonany kocioł kondensacyjny. Z tego względu skropliny powstające w systemie odprowadzenia spalin dostarczonym przez inną firmę należy odprowadzać oddzielnie! W przypadku takich systemów odpowiedzialność za projekt, obliczenia, serwis i roszczenia gwarancyjne ponosi wyłącznie ich producent. Dotyczy to także uszkodzenia kotła kondensacyjnego z powodu zastosowania niewłaściwego systemu odprowadzenia spalin. Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się w szczególności do następujących przepisów: - przepisy dotyczące wykonawstwa, - przepisy prawa budowlanego i obowiązujących norm. Wersja

32 System odprowadzania spalin KAS 80 Kaskadowy system odprowadzania spalin BK 80 C Kaskadowy system odprowadzania spalin BK 80 C umożliwia odprowadzenie spalin z maksymalnie czterech gazowych kotłów kondensacyjnych za pomocą jednego przewodu zbiorczego. W przypadku zastosowania tego systemu kotły kondensacyjne zawsze pracują w sposób zależny od powietrza w pomieszczeniu ich ustawienia. Paleniska uzależnione od poboru powietrza do spalania z pomieszczenia ich zainstalowania mogą być eksploatowane w takich pomieszczeniach tylko wówczas, gdy zapewnione będzie dostarczanie powietrza do spalania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna moc kotłów podłączonych do kaskadowego systemu odprowadzania spalin firmy BRÖTJE wynosi 100 kw. Długość poziomego odcinka przewodu spalinowego pomiędzy kotłem, który znajduje się najbliżej pionowego odcinka przewodu spalinowego, a tym właśnie pionowym odcinkiem przewodu spalinowego nie może przekraczać 3 m. Pionowy odcinek przewodu spalinowego prowadzony jest w wentylowanym kanale kominowym. Następujące wymiary wewnętrzne przewodu kominowego konieczne są do zapewnienia wystarczającego jego przewietrzania: Przewód kominowy o przekroju prostokątnym: przewód spalinowy DN 80: 135 x 135 mm przewód spalinowy DN 110: 170 x 170 mm Przewód kominowy o przekroju okrągłym: przewód spalinowy DN 80: 155 mm przewód spalinowy DN 110: 190 mm Zestawienie elementów kaskadowego systemu odprowadzania spalin Do kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80 C zasadniczo konieczny jest zestaw podstawowy BK 80/1. Zestaw ten zamyka kaskadowy system odprowadzania spalin i zawiera syfon do odprowadzania kondensatu. Każdy kolejny kocioł kondensacyjny w kaskadowym systemie odprowadzania spalin wyposażony jest w zestaw BK 80/2 C. Łącznie dopuszczalne jest podłączenie maks. 4 gazowych kotłów kondensacyjnych do jednego kaskadowego systemu odprowadzania spalin. Zatem obok jednego zestawu podstawowego BK 80/1 C mogą być jeszcze zastosowane maksymalnie 3 zestawy dodatkowe BK 80/2 C. Do przejścia przez ścianę komina i prowadzenia w nim przewodu spalinowego służą 2 zestawy podstawowe. Zestaw wkładów kominowych DN 110, BK 80/3 może być stosowany do każdego rodzaju kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80 C (maks. 100 kw). Zestaw wkładów kominowych BK 80/4 jest rozwiązaniem specjalnym o średnicy DN 80 w kanale komina. Ten rodzaj wkładów może być stosowany do przewodów kominowych o małych przekrojach, z ograniczeniem do instalacji o mocy 30 kw (2x15 kw). W celu zapewnienia prawidłowego działania kaskadowego systemu odprowadzania spalin należy dobrać odpowiedni system regulacji. Dobór układu regulacji Pozostałe, ważne informacje dotyczącego tego tematu znaleźć można w opracowaniu INFORMACJA TECHNICZNA Systemy odprowadzania spalin. 32 Wersja

33 System odprowadzania spalin KAS 80 Kaskadowy system odprowadzania spalin BK 80 C BK 80/1 C Zestaw podstawowy do pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania kotłów podłączonych do jednego przewodu spalinowego BK 80/2 C Zestaw dodatkowy do pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania kotłów podłączonych do jednego przewodu spalinowego Zakres dostawy: 1 Rura przedłużka DN 80, l = 250 mm 2 Odgałęźnik 45 DN 80 na rurze DN Końcówka zaślepiająca DN 110 z odpływem kondensatu 4 Kolano 87, DN 80 5 Syfon odpływowy kondensatu klapa powietrza zasilającego Zakres dostawy: 1 Rura przedłużka DN 80, l = 250 mm 2 Kolano 87, DN 80 3 Odgałęźnik 45 DN 80 na rurze DN 100 klapa powietrza zasilającego BK 80/3 Zestaw podstawowy do przejścia przez ścianę komina (przepust kominowy) i prowadzenia w nim przewodu spalinowego (DN 110) w kaskadowym systemie odprowadzania spalin Maksymalna moc = 100 kw Maksymalna liczba kotłów = 4 BK 80/4 Zestaw podstawowy do przejścia przez ścianę komina (przepust kominowy) i prowadzenia w nim przewodu spalinowego (DN 80) w kaskadowym systemie odprowadzania spalin Maksymalna moc = 30 kw Maksymalna liczba kotłów = 2 Zakres dostawy: 1 Rura przedłużka DN 110, l = 500 mm 2 Kolano podporowe (DN 110) z prowadnicą ustalającą 3 2 sztuki elementów dystansowych 4 Końcówka wylotu spalin Zakres dostawy: 1 Redukcja przewodu spalinowego DN 110 na DN 80 2 Rura przedłużka DN 110, l = 500 mm 3 Kolano podporowe (DN 110) z prowadnicą ustalającą 4 2 sztuki elementów dystansowych 5 Końcówka wylotu spalin Wersja

34 System odprowadzania spalin KAS 80 Zestawy podstawowe do kaskadowego systemu odprowadzania spalin Typ BK 80/1 C BK 80/2 C BK 80/3 BK 80/4 Opis Zestaw podstawowy do kotła, do zależnej od powietrza w pomieszczeniu pracy gazowego kotła kondensacyjnego w systemie kaskadowym Zestaw podstawowy do kotła, do zależnej od powietrza w pomieszczeniu pracy gazowego kotła kondensacyjnego w systemie kaskadowym Zestaw podstawowy do przejścia przez ścianę komina (przepust kominowy) i prowadzenia w nim przewodu spalinowego DN 110 w kaskadowym systemie odprowadzania spalin BK 80 C Zestaw podstawowy do przejścia przez ścianę komina (przepust kominowy) i prowadzenia w nim przewodu spalinowego DN 80 w kaskadowym systemie odprowadzania spalin BK 80 C Na podstawie danych zawartych w poniższych tabelach można dokonać zestawienia potrzebnych elementów do stworzenia układu kaskadowego o odpowiedniej mocy łącznej. Dane dotyczące maksymalnej długości całkowitej przewodu spalinowego obowiązują przy założeniu, że zastosowane zostaną wskazane zestawy kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80/1 C do BK 80/4. Podane w tabelach długości przewodu spalinowego są możliwe do osiągnięcia tylko pod warunkiem, że kotły w kaskadzie podłączone będą według rosnącej mocy patrząc od strony kolana podporowego (przepustu kominowego).oznacza to, że kocioł o najmniejszej mocy musi zostać podłączony jako pierwszy rozpoczynając od strony komina. Następnie podłączone będą kotły o zwiększającej się mocy. Odmienne od przedstawionych na rysunkach kaskadowe systemy odprowadzania spalin, np. o zmienionych długościach rur przyłącza do kotła, z zastosowaniem wielu kolan lub z przekroczeniem długości przewodu spalinowego, wymagają ponownego przeliczenia. Zestawy podstawowe kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80/1 C i BK 80/2 C wraz z BK 80/4 Kolektor spalin DN 110, przewód spalinowy w kanale kominowym DN 80 Łączna liczba Nominalna moc Liczba kotłów maks. kotłów całkowita wysokość kw WGB 15 C WGB 20 C m WGB Pro EVO 15 C WGB Pro EVO 20 C Wersja

35 System odprowadzania spalin KAS 80 Do pracy kaskadowego system odprowadzania spalin BK 80 C konieczne jest wykonanie otworu wentylacyjnego! W przypadku instalacji kaskadowej o łącznej mocy większej niż 100 kw konieczne jest zastosowanie w kanale kominowym przewodu spalinowego DN 160. Ponadto do zestawów podstawowych BK 80/1 C i BK 80/2 C muszą być zamówione następujące elementy wyposażenia dodatkowego: Poz. Typ Opis Nr zamów. 1 R 110/500 N Rura przedłużka do przewodu spalinowego 110, DN 110, l = 500 mm Kolano podporowe 110 Kolano podporowe SAS/KAS 110-1/ Podpora SAS Podpora do SAS K-ES 110/160 Element przejściowy PPs do przewodu spalinowego DN 110 auf DN AH 160 N Element dystansowy do przewodu spalinowego w kanale kominowym DN 160, 1 sztuka z tworzywa sztucznego Nasada kominowa Nasada kominowa SAS Do prowadzenia przewodu spalinowego w kanale kominowym należy wykorzystać system odprowadzania spalin SAS 160. Ten zestaw wyposażenia dodatkowego ujęty jest w aktualnym cenniku i opisany w Informacji technicznej Systemy odprowadzania spalin. Należy przestrzegać zachowania maksymalnej długości przewodu spalinowego zgodnie z tabelą: Kolektor spalin DN 110, przewód spalinowy w kanale kominowym DN 160. Wersja

36 System odprowadzania spalin KAS 80 Zestawy podstawowe kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80/1 C i BK 80/2 C wraz z BK 80/3 Kolektor spalin DN 110, przewód spalinowy w kanale kominowym DN 110 Łączna liczba Nominalna Liczba kotłów maks. kotłów moc wysokość całkowita kw WGB 15 C WGB 20 C WGB 28 C WGB 38 C m WGB Pro EVO 15 C WGB Pro EVO 20 C WGB-K 20 C Wersja

37 System odprowadzania spalin KAS 80 Zestawy podstawowe kaskadowego systemu odprowadzania spalin BK 80/1 C i BK 80/2 C wraz z K-ES 110/160 Kolektor spalin DN 110, przewód spalinowy w kanale kominowym DN 160 Łączna liczba Nominalna Liczba kotłów maks. kotłów moc wysokość całkowita kw WGB 15 C WGB 20 C WGB 28 C WGB 38 C m WGB Pro EVO 15 C WGB Pro EVO 20 C WGB-K 20 C Wersja

38 Podgrzewacze wody użytkowej 9. Podgrzewacze wody użytkowej Podgrzewanie c.w.u. Podgrzewacze c.w.u. firmy BRÖTJE zapewniają: Wanna na wycieki z podgrzewacza Centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę za pomocą podgrzewaczy c.w.u. to dziś najbardziej rozpowszechniony system wykorzystywany do tego celu. Zapewnia on wysoki komfort, a jednocześnie jest tani i energooszczędny. Firma BRÖTJE oferuje wraz z kotłami EcoTherm Plus WGB przeznaczone do montażu pod kotłem podgrzewacze c.w.u. BS 120 C i BS 160 C oraz stojący z bocznym podejściem podgrzewacz c.w.u. BS 200 C. Takie połączenie zapewnia uzyskanie wysokiej jakości technicznej, komfort korzystania z c.w.u. i nowoczesny wygląd. stały zapas ciepłej wody, bez ograniczania pracy obiegu c.o. i przy niewielkiej ilości potrzebnego miejsca. bardzo ekonomiczną eksploatację dzięki izolacji z bezfreonowej sztywnej pianki poliuretanowej o wysokiej jakości. niezawodną ochronę przed każdym rodzajem korozji dzięki wewnętrznej termoglazurze bo przecież szkło nie rdzewieje! łatwość montażu i podłączenia do kotła EcoTherm Plus WGB dzięki zastosowaniu gotowych zestawów ładujących podgrzewacz firmy BRÖTJE. Należy pamiętać o tym, że można utracić ochronę ubezpieczeniową wynikającą z polisy, jeżeli podczas wykonywania instalacji grzewczej nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie działania tę instalację zabezpieczające. W związku z tym podczas montażu podgrzewacza c.w.u. zaleca się zastosowanie wanny na wycieki. Rys. 17: Wskaźnik mocy N L w zależności od mocy ciągłej lub mocy kotła 38 Wersja

39 Podgrzewacze wody użytkowej Systemowe podgrzewacze c.w.u. BS 120 C/BS 160 C przeznaczone do montażu pod kotłem Systemowe podgrzewacze c.w.u. ze wspawaną, spiralnie skręconą wężownicą grzejną. Po stronie wody pitnej powłoka emalii zgodnie z normą DIN 4753, część 3. Otwór wyczystkowy w górnej części podgrzewacza z osłoną czujnika i anodą magnezową. Przyłącza zasilania i powrotu c.o., zimnej wody i c.w.u. oraz cyrkulacji znajdują się w górnej części podgrzewacza c.w.u. Wysokiej jakości izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (bezfreonowej) z płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego. Podgrzewacz jest dostarczany w skrzyni drewnianej na palecie. Model: BS 120 C Pojemność: 120 l Wskaźnik mocy NL: 1,4 Maks. nadciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej: 10 bar po stronie wody pitnej: 10 bar Maks. temperatura robocza: 95 C Model: BS 160 C Pojemność: 160 l Wskaźnik mocy NL: 2,2 Maks. nadciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej: 10 bar po stronie wody pitnej: 10 bar Maks. temperatura robocza: 95 C Stojący systemowy podgrzewacz c.w.u. BS 200 C Stojący systemowy podgrzewacz c.w.u. ze wspawaną, spiralnie skręconą wężownicą grzejną. Po stronie wody pitnej powłoka emalii zgodnie z normą DIN 4753, część 3. Otwór wyczystkowy w przedniej części podgrzewacza z osłoną czujnika i anodą magnezową. Przyłącza zasilania i powrotu c.o., zimnej wody i c.w.u. oraz cyrkulacji znajdują się w tylnej części podgrzewacza c.w.u. Wysokiej jakości izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (bezfreonowej) z płaszczem zewnętrznym z tworzywa sztucznego. Podgrzewacz dostarczany jest w skrzyni drewnianej na palecie. Model: BS 200 C Pojemność: 200 l Wskaźnik mocy NL: 3,4 Maks. nadciśnienie robocze: po stronie wody grzewczej: 10 bar po stronie wody pitnej: 10 bar Maks. temperatura robocza: 95 C Wersja

40 ł Podgrzewacze wody użytkowej Rys. 18: Wymiary i przyłącza systemowych podgrzewaczy c.w.u. BS 120 C i BS 160 C HV TWZ TWW TKW HR 575 B A Podgrzewacz c.w.u. Model BS 120 C BS 160 C Pojemność podgrzewacza l Pojemność wężownicy l 5,2 5,2 Powierzchnia grzejna m 2 0,72 0,72 Wskźnik mocy dla ϑ HV = 80 C i ϑ SP = 60 C N L 1,4 2,2 Moc ciągła przy ϑ HV = 80 C od 10 C do 45 C kw l/h Wymagany przepływ wody grzewczej m 3 /h 1,5 1,5 Strata ciśnienia po stronie wody grzewczej mbar A B BS 120 C BS 160 C Dopuszczalne nadciśnienie robocze po stronie wody grzewczej bar po stronie wody pitnej bar Maks. temperatura robocza c.w.u. C woda grzewcza C Masa (bez wody) kg Wymiary wysokość mm średnica mm Przyłącza (gwint zewnętrzny) TWW/TKW (c.w.u./ziman woda) cal (GZ) R 3/4" R 3/4" TWZ (cyrkulacja) cal (GZ) R 3/4" R 3/4" HV/HR (zasilanie c.o./powrót c.o.) cal (GZ) G 3/4" G 3/4" 40 Wersja

41 Podgrzewacze wody użytkowej Rys. 19: Wymiary i przyłącza stojących podgrzewaczy c.w.u. BS 200 C Widok od przodu 600 Widok z boku 332 Widok od tyłu TWZ TWW 3/4 HV H 338 H 2 1 H 1 H 3 TKW HR Model BS 200 C Pojemność podgrzewacza l 200 Pojemność wodna wężownicy l 6,4 Powierzchnia grzejna m 2 0,93 Wskaźnik mocy przy ϑ HV = 80 C i ϑ SP = 60 C N L * 3,4 Moc ciągła przy ϑ HV = 80 C od 10 C do 45 C kw 25 l/h 610 Wymagany przepływ wody grzewczej m 3 /h 1,5 Strara ciśnienia po stronie wody grzewczej mbar 40 Dopuszczalne nadciśnienie robocze po stronie wody grzewczej bar 10 po stronie wody pitnej bar 10 Strata mocy (w stanie gotowości do pracy) W/K 1,5 dla Δϑ = 40 K W 62 Masa ca. kg 62 Wymiary: Wymiar H mm 1300 H 1 (c.w.u.) mm 1191 H 2 (cyrkulacja) mm 1020 H 3 (zailanie c.o.) mm 740 H 4 (powrót c.o.) mm 253 H 5 (zimna woda) mm 90 Przyłącza: TWW/TKW (c.w.u.) cal (GZ) R TWZ (cyrkulacja) cal (GZ) R HV/HR (zasilanie c.o./powrót c.o.) cal (GZ) R 1 * Pod warunkiem, że moc kotła jest przynajmniej tak duża, jak podana moc ciągła dla podgrzewania wody od temperatury 10 do 45 C. Wersja

42 Wskazówki projektowe 10. Wskazówki projektowe Neutralizacja skroplin Odprowadzanie skroplin przez kocioł Odprowadzanie skroplin do publicznej sieci kanalizacyjnej. Neutralizator skroplin firmy BRÖTJE Zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV o oznaczeniu A251 neutralizacja jest wymagana dopiero w przypadku kotłów od nominalnej mocy cieplnej 200 kw. Mimo to może się jednak zdarzyć, że regionalne władze odpowiedzialne za jakość wody będą wymagać takiej neutralizacji. Z tego względu zaleca się przed przystąpieniem do wykonywania instalacji skontaktowanie się z władzami gminnymi w celu zasięgnięcia informacji o przepisach obowiązujących lokalnie. Poza tym neutralizacja skroplin może być konieczna wówczas, gdy rury kanalizacyjne nie będą wykonane z materiału kwasoodpornego i nie będzie można zapewnić wystarczającego wymieszania (neutralizacji) z innymi ściekami. W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE powstający w przewodzie spalinowym kondensat można odprowadzać przez kocioł. Dlatego też nie jest konieczne montowanie w przewodzie spalinowym specjalnych zbiorników na skropliny. Do wymiennika ciepła gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE podłączony jest syfon, który wyposażony jest w elastyczny wąż. Przez ten wąż kondensat odprowadzany jest do instalacji kanalizacyjnej. Przed montażem kotła kondensacyjnego należy sprawdzić, w jakim stopniu istniejący przewód odpływowy nadaje się do odprowadzania kwaśnych skroplin. Do odprowadzania kondensatu nadają się następujące materiały: rura PCW, sztywna zgodna z normą DIN 19534, część 3 rura PCW zgodna z normą DIN 19538, część 10 rura z polietylenu wysokociśnieniowego (PE-HD) zgodna z normą DIN 19535, część 1 i 2 rura z polietylenu wysokociśnieniowego (PE-HD) zgodna z normą DIN 19537, część 1 i 2 rura z polipropylenu (PP) zgodna z normą DIN 19560, część 10 rura z tworzywa ABS/ASA zgodna z normą DIN 19561, część 10 rury żeliwne zgodne z DIN 19522, zabezpieczone od wewnątrz emalią lub innym rodzajem powłoki rury stalowe nierdzewne, posiadające świadectwo badania przez nadzór budowlany rury ze szkła krzemianowo-borowego, posiadające świadectwo badania przez nadzór budowlany. Jeżeli istniejący przewód kanalizacyjny nie nadaje się do współpracy z kotłem kondensacyjnym, to przed wprowadzeniem do kanalizacji skropliny należy zneutralizować. Neutralizator skroplin mocuje się pod kotłem kondensacyjnym na posadzce lub na ścianie. Należy go zamontować pomiędzy kotłem kondensacyjnym i przyłączem przewodu kanalizacyjnego, tak żeby do rury odpływowej odprowadzana była tylko woda o odczynie obojętnym ( ph = 7). Jednorazowe napełnienie neutralizatora wystarcza na około 1,5 roku. Stan napełnienia jest wskazywany przez wskaźnik napełnienia. 42 Wersja

43 Wskazówki projektowe Rys. 20: Minimalne wymiary stref ochronnych 2 i 3 w pomieszczeniach wilgotnych 2,4 m 0,6 m Strefa ochronna 2 Strefa ochronna 3 0,6 m Strefa ochronna 2 2,4 m Strefa ochronna 3 Miejsce zamontowania kotła Eksploatacja kotła w pomieszczeniach normalnych Gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE muszą być instalowane w suchych i zabezpieczonych przed mrozem, wentylowanych pomieszczeniach, w miarę możliwości w pobliżu instalacji do odprowadzania spalin. Agresywne substancje w powietrzu do spalania mogą wywołać zakłócenia w pracy kotła lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Dlatego też instalowanie kotłów kondensacyjnych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (patrz także Praca w pomieszczeniach wilgotnych ) lub o dużym zapyleniu jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że ich praca będzie niezależna od powietrza w pomieszczeniu. Wersja Jeżeli gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE będą eksploatowane w pomieszczeniach, w których stosowane są rozpuszczalniki, środki czyszczące zawierające chlor, farby, kleje lub podobne materiały względnie w których takie substancje są przechowywane, to ich praca dopuszczalna jest tylko w warunkach niezależności od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń, w których powietrze zanieczyszczone jest amoniakiem i jego związkami oraz azotynami i siarczkami (pomieszczenia hodowli i przetwórstwa zwierząt, pomieszczenia akumulatorowni i galwanizerni itp.). W przypadku instalacji gazowych kotłów kondensacyjnych w tych warunkach należy koniecznie przestrzegać przepisów normy DIN (Prawdopodobieństwo wystąpienia korozji materiałów metalowych w środowisku korozjogennym) oraz uwzględnić wskazówki zawarte w materiałach informacyjnych (arkusz i.158) Niemieckiego Instytutu Miedzi. Ponadto należy uwzględniać to, że w agresywnym otoczeniu narażone mogą być także zewnętrzne w stosunku do kotła instalacje. Zaliczają się do nich w szczególności instalacje wykonane z aluminium, mosiądzu i miedzi. Muszą być one, zgodnie z DIN 30672, wykonane z rur fabrycznie powleczonych warstwą tworzywa sztucznego. Armatura, złączki rurowe i kształtki powinny być odpowiednio zabezpieczone za pomocą folii termokurczliwej o klasie obciążenia B i C. Szkody powstałe wskutek zamontowania kotła w nieodpowiednim miejscu lub z powodu doprowadzenia niewłaściwego powietrza do spalania nie są objęte gwarancją. Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się w szczególności do obowiązujących norm i przepisów, m.in. prawa budowlanego, przepisów dotyczących instalacji grzewczych oraz wytycznych odnośnie pomieszczeń kotłowni. Nie trzeba zachowywać specjalnych odległości od ścian. W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest gazowy kocioł kondensacyjny musi być jednak zachowana dostateczna ilość miejsca w celu przeprowadzenia prac montażowych i konserwacji. 43

44 Wskazówki projektowe Eksploatacja kotła w pomieszczeniach wilgotnych Podłączenie elektryczne Ochrona kotłów przed korozją w instalacjach zamkniętych Instalacje na gaz płynny W momencie dostawy gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE spełniają wymagania stopnia ochrony IPx4D zgodnie z VDE 0100, część 701 i mogą być instalowane w strefie ochronnej 2. W przypadku montażu kotła w pomieszczeniach wilgotnych, w celu zachowania tego stopnia ochrony należy spełnić następujące warunki: Doprowadzenie do kotła powietrza do spalania z zewnątrz za pomocą koncentrycznego systemu odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza. Wszystkie doprowadzane do kotła i wyprowadzane z kotła przewody elektryczne muszą być zamontowane i zamocowane bez naprężeń przy pomocy odpowiednich złączek śrubowych. Złączki te należy mocno dokręcić, tak aby do wnętrza obudowy nie przedostawała się woda. Wykonując instalację elektryczną należy stosować się do obowiązujących norm i przepisów. Parametry przyłączeniowe zob. Dane techniczne. Podłączenie elektryczne należy wykonać z zachowaniem poprawnej biegunowości i w sposób uniemożliwiający zamianę tych biegunów. Wszystkie podłączone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się za montowanie przed kotłem włącznika głównego. Przewody czujnikowe nie przewodzą napięcia sieciowego, lecz tylko niskie napięcie ochronne. Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, przewodów czujnikowych nie należy prowadzić równolegle do przewodów sieciowych. Jako przewody czujnikowe należy stosować tylko przewody ekranowane. Wymagane przekroje przewodów czujnikowych: przewód miedz. o dł. do 20 m: 0,60 mm 2 przewód miedz. o dł. do 80 m: 1,00 mm 2 przewód miedz. o dł. do 120 m: 1,50 mm 2 W przypadku podłączenia gazowych kotłów kondensacyjnych do instalacji ogrzewania podłogowego wykonanych z rur z tworzywa sztucznego, które nie zapewniają szczelności przed przenikaniem tlenu tak, jak wymaga tego norma DIN 4726, konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła do rozdzielenia obiegu kotła zagrożonego korozją i pozostałej części instalacji. Instalacje grzewcze, w których mają być instalowane gazowe kotły grzewcze firmy BRÖTJE, należy projektować zgodnie z normą DIN jako instalacje zamknięte z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Montaż gazowego kotła kondensacyjnego firmy BRÖTJE w instalacji otwartej jest zabroniony: Ze względu bowiem na połączenie instalacji z powietrzem zewnętrznym do obiegu przedostaje się tlen, który może prowadzić do korozji instalacji ogrzewania. Ponadto nie jest to celowe z punktu widzenia oszczędności energii, która jest w tym przypadku tracona w wyniku strat ciepła uchodzącego przez otwarty zbiornik wyrównawczy. Instalacje grawitacyjne z otwartym naczyniem wzbiorczym nie odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki. Oprócz tego w instalacjach takich, ze względu na zbyt ich małe wysokości mogą wystąpić problemy z uzyskaniem poziomu ciśnienia niezbędnego do działania wyłącznika ciśnieniowego układu wodnego gazowego kotła kondensacyjnego firmy BRÖTJE. Jeżeli praca kotła w otwartej instalacji grzewczej jest konieczna, to niezbędne będzie rozdzielenie systemu za pomocą wymiennika ciepła. W przypadku wykorzystywania gazu płynnego w instalacji grzewczej należy generalnie stosować się do wymagań przepisów technicznych dotyczących gazu płynnego. Praca kotła w instalacjach usytuowanych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu jest zabroniona. Elektromagnetyczny zawór gazu zamontowany w kotle EcoTherm Plus WGB spełnia wymagania normy DIN EN 126. W celu przezbrojenia kotła EcoTherm Plus WGB na gaz płynny dostępny jest, jako wyposażenie dodatkowe, odpowiedni zestaw przezbrojeniowy. 44 Wersja

45 Wskazówki projektowe Odległość od łatwopalnych elementów konstrukcji budowlanych Podłączenie hydrauliczne Podczas montażu gazowego kotła kondensacyjnego firmy BRÖTJE i systemu odprowadzenia spalin KAS 80 należy zachować odległości od łatwopalnych elementów konstrukcji budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli gazowy kocioł kondensacyjny firmy BRÖTJE jest eksploatowany zgodnie z przepisami, to temperatura powierzchni obudowy kotła i systemu odprowadzenia spalin nie przekracza 85 C. Gazowe kotły kondensacyjne BRÖTJE można podłączać bezpośrednio do instalacji ogrzewania. Zaleca się zamontowanie filtra w przewodzie powrotnym obiegu c.o. Starsze instalacje należy, przed zamontowaniem kotła, dokładnie przepłukać w celu usunięcia pozostałości osadów. Instalacje o dużej pojemności wodnej (np. z zamontowanym zasobnikiem buforowym) należy napełnić częściowo zmiękczoną wodą zgodnie z wymaganiami VDI 2035 odnośnie wody grzewczej, opisanymi w rozdz. 11. Wysokość podnoszenia wbudowanej pompy kotłowej należy dobrać według poniższego wykresu. Jeżeli wysokość podnoszenia pompy nie jest wystarczająca lub jeżeli ze względu na niewielką różnicę temperatur (np.w instalacji ogrzewania podłogowego) konieczny jest większy przepływ wody, to należy przewidzieć zastosowanie dodatkowej pompy c.o. lub wybrać inny, dopuszczony przez firmę BRÖTJE wariant podłączenia hydraulicznego gazowego kotła kondensacyjnego. W takim przypadku można zastosować np. dodatkowe elementy wyposażenia hydraulicznego takie, jak rura przyłączeniowa do mieszacza MAR lub, o ile jest to dopuszczone do odpowiedniego kotła, rura przyłączeniowa do pompy dodatkowej PER. Natomiast nie wolno tak po prostu zamienić istniejącą pompę na inną. Taka ingerencja w układ hydrauliczny może spowodować utratę gwarancji i praw gwarancyjnych. Wstępnie nastawiony maksymalny stopień prędkości obrotowej wbudowanej pompy kotłowej wynosi 20 przy wysokości podnoszenia ok. 4,2 m. Minimalny stopień prędkości obrotowej nastawiono na 12. Wysokość podnoszenia wynosi przy tym ok. 2,5 m. Minimalny i maksymalny stopień prędkości obrotowej może zostać w zintegrowanym regulatorze systemowym (ISR) zmieniony (nastawiony) w celu dokładnego dopasowania do istniejącej instalacji grzewczej. Gazowe kotły kondens. BRÖTJE o mocy do 38 kw wyposażone są w pompę obiegową c.o. z regulowaną prędkością obrotową. Prędkość ta jest regulowana w zależności od różnicy temp. pomiędzy zasilaniem i powrotem. Różnicę temp. można ustawić na wybranym poziomie lub funkcję wyłączyć. Przy włączonej funkcji regulacji w zależności od różnicy temp. zalecane jest zapewnienie hydraulicznego zrównoważenia instalacji grzewczej! W przeciwnym razie grzejniki najbardziej oddalone od źródła ciepła mogą być niedogrzewane. Rys. 21: Wysokość podnoszenia elektronicznej pompy UPER firmy Grundfos montowanej w kotle EcoTherm Plus WGB kw NqmodNenn = Stopieƒ pr dkoêci obrotowej WysokoÊç podnoszenia (mws) NqmodMin = 28% WGB 15 / 20 / K WGB 28 / Masowy strumieƒ wody (kg/h) Wersja

46 Wskazówki projektowe Dzięki zoptymalizowanemu wymiennikowi ciepła i zamontowaniu czujnika w optymalnym miejscu nie jest konieczne zapewnienie minimalnego przepływu wody w obiegu gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Mimo, że nie ma konieczności zapewnienia utrzymywania minimalnego przepływu wody w obiegu, to w celu uniknięcia występowania dźwięków związanych z przepływem wody może być konieczne zamontowanie zaworu upustowego! Zabezpieczenie techniczne instalacji ogrzewania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE są seryjnie wyposażone w ogranicznik minimalnego cienienia w instalacji c.o. (min. ciśnienie wody 0,7 bar / wyłączenie awaryjne przy cienieniu 0,3 bar). Inne urządzenia do zabezpieczenia przed brakiem wody, ujęte w normie DIN 12828, nie są wymagane. W gazowych kotłach kondensacyjnych serii Kompakt przeponowe naczynie wzbiorcze montowane jest seryjnie. Do wszystkich innych gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE do mocy 20 kw włącznie przeponowe naczynie wzbiorcze jest dostępne jako wyposażenie specjalne. Maksymalną pojemność wodną instalacji c.o. w przypadku zastosowania przeponowego naczynia wzbiorczego (o pojemności 12 l) można określić na podstawie wykresu na rys.14. Jeżeli w instalacji powinno zostać zamontowane zewnętrzne naczynie wzbiorcze, to należy je podłączyć po stronie tłocznej pompy (zasilanie), z możliwością odcinania. Rys. 22: Maks. pojemność instalacji w przypadku zastosowania przeponowego naczynia wzbiorczego MAG (12 l) 40 C Hydrauliczne podłączenie kotła do instalacji ogrzewania podłogowego Gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE są szczególnie dobrze przystosowane do współpracy z instalacją ogrzewania podłogowego, ponieważ stosowane są w niej bardzo niskie temperatury systemowe. Aby w instalacji nie występowały za wysokie temperatury, konieczne jest odpowiednie przestawienie fabrycznie nastawionej krzywej grzania (patrz rys. 8, str. 15) i zamontowanie we własnym zakresie czujnika temperatury. Także instalacje ogrzewania podłogowego z ciągłą regulacją, np. instalacje z kilkoma obiegami c.o., należy we własnym zakresie wyposażyć w czujnik temperatury. Ponadto należy pamiętać o tym, że instalacja ogrzewania podłogowego musi być wykonana z materiału całkowicie szczelnego na przenikanie tlenu, np. z rur miedzianych. W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego, które nie są zabezpieczone przed przenikaniem tlenu zgodnie z normą DIN 4726, wymagane jest rozdzielenie systemów za pomocą wymiennika ciepła. 46 Wersja

47 Wskazówki projektowe Hydrauliczne podłączenie kotła w instalacji jednokotłowej Instalacje jednokotłowe Instalacje wielokotłowe Zalety podłączenia kotłów z wykorzystaniem pomp obiegów kotłowych: Obiegi grzewcze podłączane są bezpośrednio do rozdzielacza ciśnieniowego. Pompa kotłowa ze sprzęgłem hydraulicznym lub bezciśnieniowym rozdzielaczem wymagana jest tylko wtedy, gdy obiegi grzewcze oddziałują na siebie ze względu na różną wielkość i w ten sposób nie zapewniają poprawnego działania instalacji lub gdy obiegi grzewcze powinny pracować przy mniejszej różnicy temperatur wzgl. z większym masowym natężeniem przepływu. W instalacjach wielokotłowych korzystne jest wyposażenie kotłów w pompę kotła i zawór zwrotny. Instalację ogrzewania można podłączyć poprzez sprzęgło hydrauliczne. bardzo małe zużycie energii elektrycznej, ponieważ przeważnie pracuje tylko jeden kocioł z odpowiednio małą pompą, lepsze możliwości regulacji w porównaniu z instalacjami posiadającymi tylko jedną pompę, odcięcie hydrauliczne dzięki współpracy pompy i zaworu zwrotnego, możliwość realizacji zasilania awaryjnego (praca tylko jednego kotła), wykorzystanie ciepła resztkowego dzięki wybiegowi pompy po wyłączeniu palnika. Parametry do obliczenia zewnętrznej pompy przy zastosowaniu rury do pompy zastępczej PER w kotle EcoTherm Plus WGB WGB Δϑ = 20 K Δϑ = 10 K 15 kw Δp = 0,6 m Δp = 2,3 m 20 kw Δp = 1,0 m Δp = 4,0 m 28 kw Δp = 1,0 m Δp = 2,7 m 38 kw Δp = 1,5 m Δp = 4,6 m Maksymalne strumienie masowe dotyczące kotłów EcoTherm Plus WGB WGB Seria C 15 kw 20 kw 28 kw 38 kw maks. strumień masowy; Δϑ = 10 K kg/h maks. strumień masowy; Δϑ = 20 K kg/h Sprzęgło hydrauliczne Wersja Do prawidłowego działania gazowych kotłów kondensacyjnych BRÖTJE nie jest konieczne stosowanie sprzęgła hydraulicznego, ponieważ kotły te nie wymagają zapewnienia min. ilości wody w obiegu oraz nie wymagają różnicy temp. systemowych <50 C. Jednak zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach z gazowymi kotłami kondens. może być uzasadnione szczególnie wówczas, gdy w instalacjach tych występować będą silne wahania lub nieznane wartości przepływu masowego wody. W nieznanych instalacjach, w przypadku rozwiązań instalacji hydraulicznej sprawiających problemy lub w instal. wielokotłowych zastosowanie sprzęgła hydraulicznego do rozdzielenia obiegu związanego ze źródłem ciepła i obiegów związanych z odbiornikami tego ciepła może okazać się wskazane. Zaleta takiego rozwiązania wynika z tego, że gazowy kocioł kondens. i obieg odbiorczy mogą pracować niezależnie od siebie z różnymi natężeniami przepływu wody, zapewniając tym samym optymalną pracę całego układu. Sprzęgło hydraul. dobierane jest według największego masowego natężenia przepływu, z reguły w obiegu odbiorczym. Należy także zwrócić uwagę na to, że średnia prędkość przepływu nie powinna przekraczać 0,2 m/s. Wartości, które należy uwzględnić przy projektowaniu, podane są przez producenta w odp. tabelach. 47

48 Wskazówki projektowe Czujnik do ustalania kolejności załączania kotłów w instalacjach kaskadowych montowany jest w górnej części sprzęgła hydraulicznego. Zapewnia to optymalną regulację pracy kotłów w zależności od obciążenia. Sprzęgło hydrauliczne, zastosowane w hydraulicznie kompleksowych lub nieznanych instalacjach, może być więc także rozwiązaniem problemów występujących w takich instalacjach. Pokazane w rozdziale 12 Przykłady rozwiązań instalacji schematy hydrauliczne i elektryczne, szczególnie te z rozdziałem systemów i/lub sprzęgłem hydraulicznym, stanowią tylko wyciąg z dużego katalogu możliwych rozwiązań. W przypadku projektowania instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym lub instalacji wielokotłowych należy korzystać z materiałów informacyjnych firmy BRÖTJE Instalacje grzewcze ze sprzęgłem hydraulicznym. Zawierają one zestawienie od najprostszych do kompleksowych schematów hydraulicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi. Serwis i gwarancja Rozruch / serwis Dane EnEV dotyczące gazowych kotłów kondensacyjnych Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oszczędzania energii EnEV do konserwacji i utrzymania instalacji grzewczych w dobrym stanie technicznym przywiązuje się szczególną wagę. W związku z tym konieczne jest utrzymywanie w gotowości do pracy i korzystanie z urządzeń przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię (np. gazowych kotłów kondensacyjnych). W odniesieniu do wszystkich istniejących budynków obowiązkowe jest przeprowadzanie prac konserwacyjnych i napraw. To samo dotyczy instalacji do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.w.u. oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W przypadku przeprowadzania niezbędnych napraw wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy BROTJE. Szkody wynikające z zastosowania nieodpowiednich części zamiennych nie są objęte gwarancją. Aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa, zaleca się zawarcie umowy konserwacyjnej. Pod względem terminów powinna być ona uzgodniona w taki sposób, żeby podczas inspekcji kominiarskiej kocioł kondensacyjny zawsze znajdował się w nienagannym stanie. Dzięki temu można efektywnie zmniejszyć koszty zarówno okresowego przeglądu przeprowadzanego przez kominiarza, jak i eksploatacji instalacji ogrzewania. Pierwsze uruchomienie (rozruch) urządzenia oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Firmę Serwisową posiadającą stosowne uprawnienia. Typ rodzaj moc straty sprawność zapotrzebowanie paliwa nominalna postojowe na dodatkową energię Q n q B,70 η 100 η 30 P HE,100 P HE,30 kw % % % W W WGB 15 C Gaz 15 0,87 97,0 108, WGB Pro EVO 15 C Gaz 15 0,87 96,9 108, WGB 20 C Gaz 20 0,66 96,9 108, WGB Pro 20 C Gaz 20 0,66 96,9 108, WGB Pro EVO 20 C Gaz 20 0,66 96,9 108, WGB 28 C Gaz 28 0,51 97,2 108, WGB 38 C Gaz 38 0,37 96,9 107, WGB-K 20 C* Gaz 20 0,66 96,9 108, * wiszący kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym 60 l podgrzewaczem c.w.u. 48 Wersja

49 Wskazówki projektowe Dane EnEV dotyczące podgrzewaczy c.w.u. Pośrednio ogrzewane podgrzewacze c.w.u. Typ nominalna pojemność podgrzew. straty postojowe* V q B,S litry kwh/d W BS 120 C 120 1,25 52 BS 160 C 160 1,35 56 BS 200 C 200 1,60 67 EAS 200 C 200 1,60 67 EAS 300 C 300 2,00 83 EAS 400 C 400 2, EAS 500 C 500 2, Podgrzewacze solarne biwalentne Typ objętość dyspozycyjna objętość buforowa straty postojowe* V S,aux V S,Sol q B,S litry litry kwh/d SSB 200 Eco SSB 300 Eco SSB ,97 SSB ,33 SSB ,62 SBH 600/ ,70 SBH 750/ ,05 SBH 1000/ ,51 Podgrzewacze solarne buforowe Typ objętość dyspozycyjna objętość buforowa straty postojowe* V S,aux V S,Sol q B,S litry litry kwh/d MPS ,03 MPS ,46 * zgodnie z DIN 4753 część 8 przy Δϑ = 45 K Wersja

50 Wymagania dotyczące wody grzewczej 11. Wymagania dotyczące wody grzewczej Nowelizacja wytycznej VDI (12/2005): Wymagania dotyczące wody grzewczej do gazowych kotłów kondensacyjnych BRÖTJE Informacje dotyczące uzdatniania wody w instalacjach grzewczych z gazowymi kotłami kondensacyjnymi firmy BRÖTJE Ochrona kotła przed korozją w układzie hydraulicznym (wytyczna VDI ) Ochrona przed szkodami powstałymi w wyniku osadzania się kamienia kotłowego (wytyczna VDI ) Zadaniem niniejszego rozdziału jest wskazanie wymagań w stosunku do wody grzewczej przeznaczonej do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BROTJE. Zostały one opracowane w oparciu o wytyczne VDI Działania zapobiegawcze mające na celu uniknięcie zakłóceń w pracy obiegu grzewczego w wyniku korozji lub osadzania się kamienia, skutkujących obniżeniem się sprawności kotła i ograniczeniem jego funkcjonalności. W przypadku instalacji zamkniętych uzdatnianie wody do ich napełniania z punktu widzenia ochrony przed korozją nie jest konieczne. W instalacjach z obiegiem ogrzewania podłogowego, wykonanego z rur nie zapewniających szczelności przed przenikaniem tlenu, należy stosować jego systemowe rozdzielenie od obiegu kotłowego i innych, narażonych na korozję składników instalacji. Aby zapewnić ekonomiczną i bezusterkową pracę instalacji grzewczej, może być konieczne dodanie do wypełniającej ją wody środka stabilizującego jej twardość lub zastosowanie częściowo zmiękczonej wody w połączeniu ze środkiem stabilizującym twardość i korekcją wartości ph. Jest to uzależnione od twardości wody stosowanej do napełniania instalacji (zróżnicowanej regionalnie), pojemności instalacji i mocy kotła. Wyszczególnione w wytycznej VDI ostre wymagania wynikają z jednej strony z doświadczeń ostatnich lat, odnoszących się do zwiększonego stosowania przepływowych urządzeń grzewczych, a z drugiej ze zmienionych warunków odnoszących się do instalacji: mniejsze moce grzewcze w stosunku do zapotrzebowania na ciepło, stosowanie kaskad gazowych kotłów kondensacyjnych w większych obiektach, zwiększone stosowanie zasobników buforowych w połączeniu z instalacjami solarnymi i kotłami na paliwo stałe. Obowiązujące wymagania dotyczące wody grzewczej w oparciu o wytyczne VDI 2035: Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości odnoszących się do nieuzdatnionej wody, które podano na wykresie uwzględniającym specyfikę kotłów firmy BROTJE, (patrz wykres na następnej stronie). Wartość ph wody grzewczej podczas eksploatacji musi być zawarta pomiędzy 8,0 i 8,5. W przypadku częściowego uzdatnienia wody do napełniania i uzupełniania jej twardość nie może być niższa aniżeli 6 dh (stopni niemieckich). Zaleca się jednak utrzymywanie tej twardości na poziomie 8 dh. Nieuzdatniona woda musi odpowiadać jakościowo wodzie pitnej wodociągowej. Woda nie może zawierać żadnych ciał obcych, takich jak zastygłe kuleczki metalu po spawaniu, cząsteczki rdzy, fragmenty zgorzeliny lub osady. W czasie rozruchu instalację należy tak długo przepłukiwać, aż wypłynie z niej czysta woda. Podczas płukania instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby przez wymiennik ciepła w kotle nie przepływała woda; ponadto należy zdemontować głowice termostatyczne, a zawory nastawić na maksymalny przepływ. W regionach, w których woda posiada twardość odpowiadającą granicznym wymaganiom podanym na wykresie, zasadniczo zaleca się dodawanie środków stabilizujących twardość i wartość ph oraz zapewniających pełna ochronę. Wg danych producenta nie jest możliwe szkodliwe przedawkowanie środków do pełnej ochrony. W przypadku stosowania inhibitorów korozji ważne jest, aby przestrzegać wskazań producenta. W instalacjach grzewczych solarnych lub z kotłami na paliwo stałe, które wykorzystują zasobniki buforowe, pojemność tych zasobników musi być uwzględniana przy ustalaniu ilości wody do napełniania. 50 Wersja

51 Wymagania dotyczące wody grzewczej Rys. 23: Wykres twardości wody do kotłów EcoTherm Plus WGB Vmax [l] WGB WGB d H 1,4 2,1 3,2 5,4 mmol/l (mol/m ) Stopieƒ Härtestufe twardoêci nach Wasch mittelgeset z Przykład korzystania z wykresu: Trzeba wiedzieć, jaki jest typ kotła, jaka jest twardość wody i jaka jest pojemność instalacji. Jeżeli pojemność instalacji leży powyżej krzywej, to konieczne jest zastosowanie środka stabilizującego twardość. Zmiękczanie wody do napełniania i uzupełniania poniżej 6 dh jest niedopuszczalne! Przykład: jeżeli twardość wody wynosi 12 dh, a pojemność instalacji jest mniejsza niż 200 litrów dla WGB i mniejsza niż 400 l dla WGB 28-38, to nie trzeba stosować środka zmiękczającego. Uwzględniono typową pojemność instalacji. Instalacja grzewcza Zalecenia zawarte w wytycznych -VDI 2035 część 1 i 2 odnoszą się zasadniczo do kotłów wszystkich wielkości. Obieg ogrzewania podłogowego należy rozpatrywać oddzielnie. W tym celu należy zwrócić się do producenta środków do uzdatniania wody bądź producenta rur. Wymagania odnośnie jakości wody grzewczej zgodnie z VDI ( ) odbiegają częściowo od tych podanych na wykresach dotyczących wymienionych gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BROTJE. Zasadnicze dla zachowania gwarancji jest bezwzględne przestrzeganie wskazówek podanych przez firmę BROTJE. Zmiękczanie wody do napełniania i uzupełniania poniżej 6 dh, tak jak to zaleca się w wytycznych VDI, jest w przypadku stosowania wymienionych gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BROTJE niedozwolone. Ważne jest również utrzymywanie wartości ph w zakresie 8,0 i 8,5, która może się zmieniać w okresie eksploatacji w wyniku wytrącenia się osadu węglanu wapnia. Dlatego też należy ją zawsze sprawdzać podczas każdej konserwacji. Określenie pojemności instalacji Całkowita ilość wody w instalacji grzewczej wynika z pojemności instalacji (= ilość wody do napełniania) oraz ilość wody do uzupełniania. Na wykresach dotyczących kotłów firmy BROTJE, w celu uproszczenia podano wyłącznie pojemność instalacji. Szacunkowe pojemności odnoszące się do rożnych systemów podano w tabeli poniżej. Podane wielkości kotłów odpowiadają ich nominalnej mocy grzewczej. Występujące w rzeczywistości różnice nie zostały uwzględnione. Wersja

52 Wymagania dotyczące wody grzewczej Zapotrzeb. na ciepło [kw] wielkość WGB grzejniki płytowe grzejniki promiennikowe ogrzew. podłogowe przybliż. poj. instalacji w l maks. stopień tward wody w dh przybliż. poj. instalacji w l maks. stopień tward wody w dh przybliż. poj. instalacji w l maks. stopień tward wody w dh przybliż. poj. instalacji w l maks. stopień tward wody w dh Średnia pojemność instalacji VA [l] Zainstalowana moc instalacji Qi [kw] Dodatki modyfikujące: środki dopuszczone przez producenta Urządzenia do uzdatniania wody: dopuszczone wyroby (producenci) Należy stosować wyłącznie środki przetestowane i dopuszczone przez firmę BRÖTJE. Aktualnie należą do nich: środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej firmy Fernox ( Protector-kartusze z superkoncentratem, 1 kartusz (290 ml) wystarcza na ok. 100 l wody (kod-gc FHV) lub kanister (25 l) wystarcza na ok l wody (kod-gc FCHV25) środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej Sentinel X 100 firmy Sentinel ( środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej JENAQUA 100, 101 firmy Jenaqua ( środek do pełnej ochrony instalacji grzewczej Genosafe A firmy Grünbeck środek do demineralizacji (odsalania) wody GENODEST Vario GDE 2000 firmy Grünbeck ( Sodowy wymiennik jonowy Fillsoft firmy Reflex ( z uwzględnieniem ograniczenia, polegającego na tym, że zmiękczanie nie może spowodować spadku twardości wody poniżej 6 dh. Zapewnia to armatura mieszająca. Bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek producenta. Inne wyroby znajdują się aktualnie w trakcie testowania i można o nich zasięgnąć informacji w firmie BROTJE. Jeżeli w szczególnych przypadkach występuje potrzeba zastosowania różnych dodatków modyfikujących (np. stabilizujących twardość, chroniących przed zamarzaniem, uszczelniających itd.), to należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby środki te pochodziły od tego samego producenta i były wzajemnie dopasowane. W indywidualnych przypadkach do ochrony przed zamarzaniem można stosować środek o nazwie Tyfocor L. Stosowanie niedozwolonych środków powoduje utratę praw gwarancyjnych! 52 Wersja

53 Wymagania dotyczące wody grzewczej Wymagania dotyczące wody grzewczej Nowe budownictwo Modernizacja Sposób postępowania Co należy zrobić? Wskazówki Ustalenie typu kotła i mocy (QN) Ustalenie pojemności instalacji (V) W zależności od zapotrzebowania na ciepło do c.o. i podgrzewanie c.w.u. Wykres, obliczenia, pomiary Przy pojemności wodnej kotła mniejszej niż 0,3 l/kw mówimy o przepływowym podgrzew. wody Uwaga: uwzględniać tylko ilość wody do napełniania Analiza wody ( dh) Kontakt z Wodociągami, wskazówka na rachunku za wodę 1 mol/m 3 = 5,6 dh Czyszczenie instalacji Płukanie instalacji Konserwacja armatury Napełnienie instalacji Napełnić instalację środkiem czyszczącym Pozostawić w działaniu przez 1 tydzień Spuścić wodę z instalacji Płukać, aż woda będzie klarowna Wyczyścić filtr i osadnik zanieczyszczeń Zdecydować, czy napełnić wodą bieżącą, czy częściowo zmiękczoną W zależności od stopnia zakamienienia Uważać na agresywne działanie środka Wymiennik ciepła w kotle nie powinien być przepłukiwany Maks. poziom zmiękczenia od 6 do 8 dh Dostosowanie wody w instalacji do wymagań Zdecydować, czy uzdatnianie wody jest konieczne Ew. zastosować środek do pełnej ochrony instalacji Ew. zmieszać środek do pełnej ochrony instalacji z wodą grzewczą Uruchomić pompę bez palnika Rozruch kotła Po ok. 1 roku przeprowadzić przegląd Sprawdzić ciśnienie i nastawić Odpowietrzyć instalację Zanotować nastawy Sprawdzić wartość ph Ew. zmierzyć stężenie środka do pełnej ochrony instalacji Istniejące naczynia wzbiorcze często mają nieprawidłowo ustawione ciśnienie wstępne Istniejące odpowietrzniki automatyczne mogą nie działać => sprawdzić i w razie potrzeby wymienić W książce serwisowej wypełnić protokół rozruchu (odnotować zastosowanie środka do pełnej ochrony instalacji) Wartość ph musi być zawarta pomiędzy 8,0 a 8,5 Ew. uzupełnić ilość środka do pełnej ochrony instalacji Sprawdzić czy występują czynniki sprzyjające tworzeniu się kamienia w kotle Odgłosy świadczące o wrzeniu wody Różnica temperatur VL/VR (zasilanie/powrót) zbyt mała Szumy związane z przepływem Niedrożne zawory termostatyczne lub filtry Wersja

54 Wymagania dotyczące wody grzewczej Stosowanie środków przeciw zamarzaniu w przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE z aluminiowym wymiennikiem ciepła Oferowana do instalacji solarnych ciecz robocza (Tyfocor L) może być stosowana także w instalacjach grzewczych (np. w domach letniskowych) jako środek do ochrony przed zamarzaniem. Punkt zamarzania dostarczanej w kanistrach mieszaniny (50% Tyfocor L, 50% wody) wynosi 32 C. Ze względu na mniejszą w stosunku do czystej wody pojemność cieplną i wyższą lepkość mogą przy zaistnieniu niekorzystnych warunków wystąpić w instalacji odgłosy związane z wrzeniem mieszaniny. Dla większości instalacji grzewczych ochrona przed zamarzaniem do temperatury 32 C nie jest potrzebna, z reguły wystarcza ochrona do 15 C. Aby uzyskać taki poziom ochrony przed zamarzaniem czynnik roboczy musi zostać rozcieńczony wodą w proporcji 2:1.Taka proporcja mieszaniny została przez firmę BRÖTJE przetestowana praktycznie w instalacjach z firmowymi, gazowymi kotłami kondensacyjnymi. Ciecz robocza Tyfocor L w mieszaninie z wodą w proporcji do 2;1 została dopuszczona jako środek przeciw zamarzaniu do 15 C do stosowania w instalacjach z gazowymi kotłami kondensacyjnymi firmy BRÖTJE. W tabeli podano różne ilości wody potrzebnej do przygotowania mieszaniny z cieczą roboczą, Jeżeli wyjątkowo będzie potrzebna ochrona przed zamarzaniem do innej temperatury, to należy wykonać indywidualne obliczenia dopasowujące do tego proporcje mieszaniny. WAŻNE! W przypadku stosowania środków ochrony przed zamarzaniem chronione są przewody, grzejniki i kotły. Aby gazowy kocioł kondensacyjny był zawsze gotowy do pracy, odpowiednio zabezpieczone przed mrozem musi zostać także pomieszczenie zainstalowania kotła. W razie potrzeby należy również uwzględnić konieczność specjalnego zabezpieczenia istniejącego podgrzewacza c.w.u.! Pojemność instalacji Ilość Tyfocor L Ilość Tyfocor* Ochrona przed mrozem do l l l C * Woda do zmieszania musi być obojętna chemicznie (o jakości wody pitnej, z maks. zawartością chloru 100 mg/kg) lub zdemineralizowana (dane producenta Metasol Chemie, Magdeburg). Przestrzegać należy także i innych zaleceń producenta. 54 Wersja

55 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB 12. Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 1: WGB C z obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego, podgrzewanie c.w.u. Legenda: ATF czujnik temp. zewn. FB regulator pokojowy*) HP pompa obiegowa c.o. MAG membranowe naczynie wzbiorcze*) TKW zimna woda pitna TLP pompa ładująca podgrzew. c.w.u. *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW c.w.u. TWZ cyrkulacyja c.w.u. TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u.*) *) wyposażenie dodatkowe 1) zewn. membranowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewn. membranowe naczynie wzbiorcze Legende: ATF czujnik temp. zewn. FB regulator pokojowy HP pompa obiegowa c.o. B4 czujnik zasobnika buforowego TLP popa ładująca podgrzewacz c.w.u. TWF czujnik temp. c.w.u. QAZ 36 TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u.1) X1...X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia 1) wyposaźenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Wskazówka dotycząca wszystkich przykładowych instalacji: Rysunek przedstawia zasadę działania tylko schematycznie. Podgrzewacz c.w.u. BS 120 C/BS 160 C można zamontować pod kotłem EcoTherm Plus WGB, podgrzewacz c.w.u. BS 200 C można zamontować w dowolnym miejscu. Wersja

56 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm WGB Przykład 2: WGB C z bezpośrednio podłączonym obiegiem ogrzewania podłogowego bez zaworu mieszającego i centralnym podgrzewaniem c.w.u. Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) TKW zimna woda TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW c.w.u. TH ogranicznik temperatury maksymalnej montowany we własnym zakresie TWZ cyrkulacja c.w.u. TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) *) wyposażenie dodatkowe 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze Bez pompy cyrkulacyjnej nastawa parametrów w tym przykładzie odpowiada stanowi w momencie dostawy. Z pompą cyrkulacyjną: wtyczka dmuchawy X2.3 na X2.1 i STX2.3 na X2.3 i nastawione parametry ISR Plus: Punkt Menu Funkcja Nastawa E obieg grzewczy 1: 720 Nachylenie charakterystyki np. 0,8 1) Maksimum wartoêci zadanej F obieg grzewczy 1: 741 np. 40 C temperatury na zasilaniu Punkt obliczeniowy Dopasowanie do I obieg grzewczy 1: 884 stopnia pr dkoêci obrotowej ogrzew. podłogowego 1) Zadana temperatura I obieg grzewczy 1: 887 np. 40 C na zasilaniu, norm. temp. zewn. Ró nica temp. I obieg grzewczy 1; K dt norm.temp.zewn. WyjÊcie przekaênikowe Pompa I Konfiguracja: 5920 K2 LMU-Basis cyrkulacyjna F Konfiguracja: 6300 Konfig RG7.1 0 F Konfiguracja: 6300 Konfig RG7.1 0 Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TH ogranicznik temperatury maksymalnej *) TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) ST HP C wtyczka do jednoczesnej pracy dwóch pomp X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie*) 56 Wersja

57 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm WGB Przykład 3: WGB C z obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego i z zaworem trójdrogowym do podgrzewania c.w.u. Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi ZUP dodatkowa pompa zasilająca MAG przeponowe naczynie wabiorcze *) TKW zimna woda TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW c.w.u. TWZ cyrkulacja c.w.u. *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) USV 3 zawór trójdrogowy przełączający *) wyposażenie dodatkowe 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze Nastawa parametrów w regulatorze ISR: Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5701 Schemat hydrauliczny 3 z pompą cyrkulacyjną wtyczka dmuchawy z X2.3 na X2.1 i z STK 2.3 na X2.3 Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5920 WyjÊcie przekaênikowe K2 LMU-Basis pompa cyrkulacyjna Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. USV 3 zawór trójdrogowy przełączający TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Wersja

58 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 4: WGB C z modułem CIM C, z obiegiem c.o. z zaworem mieszającym, z obiegiem bez zaworu mieszającego, podgrzewanie c.w.u. Legenda: ATF czujnik temp. zewnętrznej FB regulator pokojowy *) HM zawór mieszający obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. HVF czujnik zasilania c.o. QAD 36 *) MAG membranowe naczynie wzbiorcze *) MAR rura przyłączeniowa obiegu z zaworem mieszającym*) TKW zimna woda pitna TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.*) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW c.w.u. TWZ cyrkulacja c.w.u. TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u.*) *) wyposażenie dodatkowe 1) zewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne membranowe naczynie wzbiorcze Nastawa parametrów w regulatorze ISR: Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5701 Schemat hydrauliczny 50 z pompą cyrkulacyjną wtyczka dmuchawy z X2.3 na X2.1 i z STK 2.3 na X2.3 Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5920 WyjÊcie przekaênikowe K2 LMU-Basis Pompa cyrkulacyjna Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej BE przyłącze panela obsługowego do magistrali BUS FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. HVF czujnik zasilania c.o. QAD 36 *) PSF czujnik temp. w zasobniku buforowym TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie*) 58 Wersja

59 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm WGB Przykład 5: WGB C z modułem CIM C i regulatorem ISR ZR 1, dwa obiegi c.o. z zaworem mieszającym i jeden bez zaworu, centralne podgrzewanie c.w.u. Wskazówka: Oba obiegi mogą być regulowane przez jeden moduł FB (np. do regulacji ogrzewania podłogowego) opcja opcja opcja ISR ZR 1 opcja Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HM zawór mieszający obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. HVF czujnik zasilania obiegu c.o. QAD 21 *) MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) MAR rura przyłączeniowa obiegu z zaworem mieszającym *) TKW zimna woda pitna TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW c.w.u. TWZ cyrkulacja c.w.u. TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze Sieć Sieć Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74/75) Sieć OTW. ZAMK. Moduł zaworu mieszającego CIM Regulator strefowy ISR ZR 1 - RVS46.530/100 Sieć OTW. ZAMK. Nastawiane parametry: Punkt menu Funkcja Nastawa I Konfiguracja 5701 Schemat hydrauliczny Nastawiane parametry ZR ISR 1: Punkt menu Funkcja Nastawa I LPB 6600 Adres urządzenia W przypadku zastosowania pompy cyrkulacyjnej dodatkowo: wtyczka dmuchawy z X2.1 na X2.1 i z STX2.3 na X2.3 i nastawiane parametry ISR: Punkt menu Funkcja Nastawa I Konfiguracja Wyjście przekaźnikowe K2 LMU - Basis Pompa cyrkulacyjna Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej Bus BE przyłącze modułu obsługowego do magistrali BUS FB moduł zdalnej obsługi *) HM zawór mieszający obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. *) HVK czujnik na zasilaniu obiegu c.o. *) TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) X1...X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Wersja

60 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 6: WGB C z jednym obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego, jednym obiegiem z zaworem mieszającym z modułem CIM C i centralne podgrzewanie c.w.u. z systemem ładowania podgrzewacza i regulatorem systemu ładowania EC LSR opcja opcja system ładowania c.w.u. Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej DWM trójdrogowy zawór mieszający *) FB moduł zdalnej obsługi *) HM mieszacz obiegu grzewczego *) ZUP dodatkowa pompa zasilająca *) HP pompa obiegu grzewczego *) HVF czujnik na zasilaniu obiegu grzewczego QAD 21 *) EC LSR regulator systemu ładowania *) MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) TKW zimna woda TLP pompa ładująca c.w.u. *) TLP1 pompa ładująca podgrzewacz *) TWF czujnik c.w.u. temperatura ładowania *) TWF1/2 czujniki c.w.u. w podgrzewaczu*) TWF3 czujnik c.w.u. na zasilaniu *) TWW ciepła woda użytkowa (c.w.u.) *) wyposażenie dodatkowe Sieć EuroControl LSR Sieć Clip In Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74) Sieć Nastawa parametrów w regulatorze ISR: Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5701 Schemat hydrauliczny 66 Nastawa parametrów w regulatorze EC LSR: Punkt Menu Funkcja Nastawa 51 typ instalacji adres urzàdzenia 2 (nastawa fabr.) Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej DWM trójdrogowy zawór mieszający *) FB moduł zdalnej obsługi *) HM mieszacz obiegu grzewczego *) HP pompa obiegu grzewczego *) HVF czujnik na zasilaniu obiegu grzewczego QAD 21 *) TLP pompa ładująca c.w.u. *) TLP1 pompa ładująca podgrzewacz *) TWF czujnik c.w.u. temp. ładowania *) TWF1/2 czujniki c.w.u. w podgrzewaczu*) TWF3 czujnik c.w.u. na zasilaniu *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 60 Wersja

61 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 7: WGB C z systemem solarnym podłączonym poprzez moduł Solar Clip-In, z obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego, z obiegiem c.o. z zaworem mieszającym z modułem CIM C, podgrzewanie c.w.u. Wskazówka: Oba obiegi mogą być regulowane przez jeden moduł FB (np. do regulacji ogrzewania podłogowego) opcja opcja opcja opcja Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej QAC 34 DWV zawór trójdrogowy *) FB moduł zdalnej obsługi *) HM zawór mieszający obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. *) HVF czujnik temp. na zasilaniu obiegu c.o. *) MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) SDP pompa mieszająca w podgrzewaczu *) SP pompa instalacji solarnej *) SSF1 czujnik 1 zasobnika solarnego *) SVF czujnik na zasilaniu instalacji solarnej *) TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TMV termostatyczny zawór mieszający *) TWF Trinkwasserfühler QAZ 36 *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW czujnik c.w.u. TWZ cyrkulacja c.a.u. TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze Sieć Sieć Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74/75>SW1.09) Sieć OTW. ZAMK. Moduł zaworu mieszającego CIM Sieć Moduł Solar Clip In Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej QAC 34 Bus BE przyłącze modułu obsługowego do magistrali BUS GW czujnik ciśnienia gazu FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o *) HVF czujnik zasilania c.o. *) SDP pompa mieszająca c.w.u. Q35 *) SSF1 czujnik 1 zasobnika solarnego *) SP pompa solarna *) SVF czujnik zasilania instalacji solarnej *) TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. *) X1...X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Nastawiane parametry: Punkt Menu Funkcja Nastawa F konfiguracja 1640 Funkcja dezynfekcji termicznej Wył. F konfiguracja 5701 Schemat hydrauliczny 50 F konfiguracja 5926 WyjÊcie przekaênikowe 1 SolCi pompa solarna Q5 F konfiguracja 5976 Funkcja wejêcia SolCi czujnik kolektora W przypadku zastosowania pompy cyrkulacyjnej dodatkowo: wtyczka dmuchawy z X2.3 na X2.1 oraz STX2.3 na X2.3 i Nastawa parametrów: Punkt Menu Funkcja Nastawa F konfiguracja 1640 Funkcja dezynfekcji termicznej okresowo F konfiguracja 5920 WyjÊcie przekaênikowe K2 LMU-Basis pompa mieszajàca F konfiguracja 5927 WyjÊcie przekaênikowe 1 SolCi pompa mieszajàca w podgrzewaczu Wersja

62 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 8: Instalacja wielokotłowa sprzęgło hydrauliczne lub wymiennik ciepła, wyposażenie dodatkowe dostarczone we własnym zakresie Legenda: ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC 34 FB moduł zdalnej obsługi *) HM zawór mieszający obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. *) HVF czujnik temp. na zasilaniu obiegu c.o. *) MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) RFK czujnik na powrocie układu kaskadowego QAD 36 *) TKW zimna woda TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) TMV termostatyczny zawór mieszający *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) TWW czujnik c.w.u. TWZ cyrkulacja c.a.u. VFK czujnik na zasilaniu układu kaskadowego QAD 36 *) *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Sieć Sieć Sieć Regulator kaskadowy ISR BCA RVS43.143/100 Regulator strefowy ISR ZR1 RVS46.530/100 Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74/75) Sieć Palnik OTW. ZAMK. Sieć OTW. ZAMK. Sieć Sieć Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74/75) Nastawiane parametry w regulatorze RVS ISR BCA: Punkt Menu Funkcja Nastawa I LPB 6600 adres urzàdzenia 1 I Konfiguracja 5710 obieg 1 c.o. zał. Nastawiane parametry w 1 kotle WGB C: Punkt Menu Funkcja Nastawa I LPB 6600 adres urzàdzenia 2 I konfiguracja 5701 schemat hydrauliczny 80 Nastawiane parametry w 2 kotle WGB C: Punkt Menu Funkcja Nastawa I LPB 6600 adres urzàdzenia 3 I konfiguracja 5701 schemat hydrauliczny 80 Legenda: ATF czujnik temp. zewnętrznej QAC 34 DWM trójdrogowy zawór mieszający *) FB moduł zdalnej obsługi *) HM mieszacz obiegu grzewczego *) HP pompa obiegu grzewczego *) HVF czujnik na zasilaniu obiegu grzewczego QAD 21 *) RFK czujnik na powrocie układu kaskadowego QAD 36 *) TLP pompa ładująca c.w.u. *) TLP1 pompa ładująca podgrzewacz *) TWF czujnik c.w.u. temp. ładowania *) TWF1/2 czujniki c.w.u. w podgrzewaczu*) TWF3 czujnik c.w.u. na zasilaniu *) Nastawiane parametry w regulatorze ISR ZR 1: Punkt Menu Funkcja Nastawa I LPB 6600 adres urzàdzenia 4 TZP pompa cyrkulacyjna c.w.u. X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 62 Wersja

63 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 9: WGB-K z jednym obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego opcja Legende: ATF czujnik temperatury zewnętrznej DWV zawór trójdrogowy FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze Sieć Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74) Sieć Nastawiane parametry: Punkt Menu Funkcja Nastawa Nastawa parametrów w tym przykładzie odpowiada stanowi w momencie dostawy. Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HP pompa obiegowa c.o. TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 X1 X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10 X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Wersja

64 Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Przykład 10: WGB-K z jednym obiegiem c.o. bez zaworu mieszającego i jednym obiegiem c.o. z zaworem mieszającym Wskazówka: Oba obiegi mogą być regulowane przez jeden moduł FB (np. do regulacji ogrzewania podłogowego) Opcja Opcja Legenda: ATF czujnik temperatury zewnętrznej FB moduł zdalnej obsługi *) HM mieszacz obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o. HVF czujnik na zasilaniu obiegu grzewczego QAD 36 *) MAG przeponowe naczynie wzbiorcze *) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 *) wyposażenie dodatkowe 1) zewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze lub alternatywnie wewnętrzne przeponowe naczynie wzbiorcze 2) rura przyłączeniowa mieszacza MAR *) 3) zawór zwrotny klapowy, dostarczany we własnym zakresie Sieć Nastawiane parametry w ISR: Punkt Menu Funkcja Nastawa I konfiguracja 5701 schemat hydrauliczny 60 Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74) Sieć Moduł zaworu mieszającego CIM Legende: ATF Bus BE czujnik temperatury zewnętrznej przyłącze modułu obsługowego do magistrali BUS FB moduł zdalnej obsługi *) HM mieszacz obiegu c.o. *) HP pompa obiegowa c.o *) HVF czujnik zasilania c.o. *) TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 *) X1...X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10...X17 listwa zaciskowa niskiego napięcia *) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie 64 Wersja

65 Schemat połączeń elektrycznych 13. Schemat połączeń elektrycznych Rys. 24 : Schemat połączeń elektrycznych kotła WGB Sieć Sieć Legenda: ATF czujnik temp. zewn. B1 elektroda izolacyjna B4 czujnik zasobnika buforowego 1) BE panel obsługowy Bus BE podłączenie panelu obsługowego do magistrali komunikacyjnej BUS F4 czujnik ciśnienia wody FB regulator pokojowy 1) GW czujnik ciśnienia gazu H1 wejście wielofunkcyjne HP pompa obiegowa c.o. K2 wyjście wielofunkcyjne KVF czujnik zasilania kotła QAK KRF czujnik powrotu do kotła QAL 36 M4 wentylator palnika RT termostat pokojowy S1 włącznik główny S2 zniesienie blokady T1 transformator zapłonowy TLP pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. 1) TWF czujnik c.w.u. QAZ 36 1) Y2 elektromagnet. zawór gazu X1...X4 listwa zaciskowa napięcia sieciowego X10...X17 listwa zaciskowa napięcia niskiego 1) wyposażenie dodatkowe lub dostarczane we własnym zakresie Sieć Zintegrowany regulator systemowy ISR (LMU74) pompa sterowana sygnałem PWM ciśnienie w obiegu c.o. przepływ wody pitnej wentylator sterowany sygnałem PWM Wersja

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne ... EcoTherm Kompakt WBS, WBC i WGB-K H, do / kw Zakres dostawy Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą kotła Palnik modulacyjny z dmuchawą, o pełnym, wstępnym zmieszaniu

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.1.7. EcoTherm PLUS WGB 38-110 Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny z płynnie obniżaną temperaturą do pracy w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przepływu wody Wymiennik ciepła

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych rötje podstawowe dane techniczne... IntroCondens WHS,, oraz IntroCondens WHC / i /, do / kw Zakres dostawy: Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Seria C Kondensacyjne gazowe kotły wisza ce typu WGB z modulowanym palnikiem o wste pnym zmieszaniu 3,5 38 kw NOWOŚĆ INFORMACJA TECHNICZNA Dane techniczne Wskazówki projektowe Przykładowe instalacje Jeden

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne... EcoTherm PLUS H WGB EVO,9-8 kw Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza. EcoCondens BBS Seria C

Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza. EcoCondens BBS Seria C Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Seria C Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................ 3 2. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9

atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9 atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9 Technika systemowa Vaillant. Znany i sprawdzony system w nowym zastosowaniu Nowoczesne wzornictwo i sprawdzone technologie Kotły atmocraft to nowy, atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne ... EcoTherm PLUS H,9- kw Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą do pracy w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania mininalnego przepływu wody W pełni automatyczne

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.6. Regulatory Urządzenia grzewcze Regulatory ścienne Kondensacyjne gazowe Kondensacyjne gazowe Olejowe kondensacyjne Olejowy kondensacyjny/ Olejowo-gazowy niskotemperaturowy Funkcje WGB EVO H WGB H SGB

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Vitodens 200 B2HB. Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control.

Vitodens 200 B2HB. Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control. Vitodens 200 B2HB Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control. I tu wpisz temat prezentacji 28.10.2016 1 Charakterystyka urządzenia Zdobywca złotego

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową lub podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw VU ecotec plus O MOCACH 80 DO 120 kw...9 Wyposażenie wymagane...9 Wyposażenie dodatkowe... 94 VKK ecocraft/ exclusiv... 95 Wyposażenie wymagane... 96 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny wersja V1.0 01.2016 Karta katalogowa ProCon E 25 35 gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : Typ kotła : Typ palnika : Wymiennik kotła: Klasa energetyczna ProCon E 25

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

atmovit classic, atmovit combi

atmovit classic, atmovit combi atmovit classic, atmovit combi Gazowy, stojący, żeliwny, jednostopniowy kocioł grzewczy classic Gazowy, stojący, żeliwny kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody C combi atmovit classic pewne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK

EcoCondens Kompakt BBK Prosp_EcoConBBK_E_pl.qxp:Prospekt_BBK_210x297 19-04-11 10:45 Page 1 EcoCondens Kompakt BBK Dobre połączenie: ochrona środowiska plus technika 03 Czysto, sprawnie, ekologicznie. Oszczędne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE 5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl VICTRIX 26 2 I v.2011 Dwufunkcyjny wiszący przepływowy kocioł kondensacyjny sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja kotłowni Automatyzacja kotłowni gazowej SB H P H P SB M AI AO DI DO Automatyzacja kotłowni Kotły: 1. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy Pomoce projektowe SUPRAPUR Gazowy kocioł kondensacyjny stojący Kocioł pojedynczy Kaskada KBR 120-3 A KBR 160-3 A KBR 200-3 A KBR 240-3 A KBR 280-3 A MKB 240-3 A MKB 320-3 A MKB 400-3 A MKB 480-3 A MKB

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................

Bardziej szczegółowo

EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza

EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Kotły kondensacyjne Gazowe kotły kondensacyjne Trwałość, niezawodność, długowieczność. W POLSCE Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Seria kotłów kondensacyjnych Najlepszy wybór dla rynku wymian.

Bardziej szczegółowo

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

ATLAS D / ATLAS D CONDENS ATLAS D / ATLAS D CONDENS KONWENCJONALNE / KONDENSACYJNE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE BEZ / LUB Z WBUDOWANYM PALNIKIEM MODELE BEZ / LUB ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. WYMIENNIK Z WYSOKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy).5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Pompa obiegu grzewczego

Bardziej szczegółowo

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania Kompakt II Przeznaczenie MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u.

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. 2 375 RV6.540 AATROS RV6.540 jest regulatorem do regulacji stref grzewczych i c.w.u. zasilanych z kotłów. Regulator ten może stanowić element systemu regulatorów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMNN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny,9 do 5,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 200-W Typ B2H, B2K Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący,,2 do 5,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego VITODENS

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (dotyczy modelu TURBO) MODELE: MYNUTE S 24 C.A.I. kocioł dwufunkcyjny, standardowy, z otwartą komorą spalania MYNUTE S 24 C.S.I.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE DOSKONAŁY STOSUNEK CENY DO MOŻLIWOŚCI WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ MODULOWANY PALNIK SFERYCZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. EcoTherm Kompakt WBS/WBK/WBC Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny. ... lepiej z Brötje LEPIEJ JUŻ NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ

NOWOŚĆ. EcoTherm Kompakt WBS/WBK/WBC Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny. ... lepiej z Brötje LEPIEJ JUŻ NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ EcoTherm Kompakt WBS/WBK/WBC Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny Przedsię biorstwo grupy BAXI LEPIEJ JUŻ NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny na potrzeby modernizacji i budowy nowych

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW

ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW Nieustanne dążenie do doskonałości Tworzenie doskonałości to Vaillant. Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które tworzą teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

MYNUTE GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

MYNUTE GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) MODELE: 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny 15 R.S.I. kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny, z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Moc nominalna [kw]* Typ kotła

Moc nominalna [kw]* Typ kotła KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE CENNIK 09.017 HT GAS.- HT GAS.- kw Wysokowydajny, dwufunkcyjny, wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy z palnikiem modulacyjnym PREMIX z zapłonem elektronicznym, z wbudowanym zasobnikiem

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis Model : S00017340 Producent : Saunier Duval Kod u producenta: S00017340 Producent: Saunier Duval Gwarancja: 2 lata Pakowanie: oryginalne opakowanie producenta ( karton + styropiany zabezpieczające) Opis

Bardziej szczegółowo

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M Glen Dimplex Thermal Solutions M Cennik 2 Pure Powietrzna pompa ciepła przeznaczona do grzania. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III

Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III Gazowy kocioł kondensacyjny Gazowy kocioł kondensacyjny 45 do 115 kw Zalety i korzyści Duży zakres modulacji 20-100 % Temperatura spalin tylko dwa do ośmiu stopni powyżej temperatury powrotu, tzn. zdecydowane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 109,3%) MODELE: MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

1 VIESSMANN lub równoważne

1 VIESSMANN lub równoważne ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI NR NAZWA URZĄDZENIA DN ILOŚĆ PRODUCENT KG Kaskada szeregowa np 3x Vitodens 200W typ 2BHA lub wraz z wyposażeniem: Obudowy, wymiennika ciepła z powierzchniami

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania

Eolo Superior kw. Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Wiszące kotły dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania Eolo Superior kw to rodzina kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Każdy, kto myśli o

Bardziej szczegółowo

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Informacja na temat... Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 1 Podstawy Według EEciepłoG (Odnawialna - Energia Ustawa o cieple) od roku 2009 w nowych budynkach min. 15% zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

HERCULES CONDENSING 26 2 E

HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 2 E Z przesłaniem spełniania potrzeb naszych Klientów narodziła się seria kondensacyjnych kotłów stojących z wbudowanym zasobnikiem, noszących nazwę antycznego bohatera. Nowa linia

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo