PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI"

Transkrypt

1 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/ Marcin Morawiec Arkadiusz Lewicki Zbigniew Krzemiński Poliechnika Gdańska Gdańsk PRZEKSZTAŁTNIK PRĄDU JAKO STEROWNIK W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI CURRENT SOURCE CONVERTER AS A DRIVER IN A MOTOR SYSTEMS Absrac: The circuis used for power conversion applied in drives wih elecric machines are classified ino wo groups: volage source inverers (VSI) and curren source inverers (CSI). Applicaion of he curren source inverer resuls in beer properies of drive han applicaion of volage source inverer because here is no oupu filer. The developmen of power elecronics and especially he IGBTs in which on/off-imes are very shor should produce perfec curren sources in he fuure. Low power losses in CSI (ranzisors are swiched off wihou curren) complee he above argumens. A conrol sysem for he inducion moor fed by a PWM CSI based on a muliscalar model is presened in he paper. The curren source inverer opology is presened. The vecor model of he inducion moor fed by CSI wih oupu capaciors of inverer is presened in he paper. The simplify pulse widh modulaion (PWM) is showed. The place volage and curren measuremens are showed. Properies of he sensorless conrol sysems are compared and resuls of simulaions are presened. The invesigaion will be carried ou on 55kW experimenal drive. 1. Wsęp W począkowej fazie rozwoju energoelekroniki i maszyn elekrycznych popularne były napędy z wykorzysaniem yrysorowych falowników prądu zasilających silniki synchroniczne komuowane elekronicznie (pierwsze układy napędowe były opare na srukurach z falownikiem prądu około 1930r.). Tyrysorowe układy przekszałnikowe oferowały niezby dobre właściwości ze względu na długie czasy wyłączania. Układy e charakeryzowały się znaczną zawarością harmonicznych w przebiegach prądu sojana i dlaego sopniowo wprowadzano alernaywne rozwiązania falowniki napięcia. Współczesne przekszałnikowe układy napędowe z silnikiem indukcyjnym buduje się z wykorzysaniem falownika napięcia lub prądu. Od chwili wynalazku yrysora popularne sały się układy napędowe w kórych silnik zasilany był z yrysorowego przekszałnika. W przekszałnikach ego ypu sosowano nauralną komuację zaworów. Źródłem regulowanego napięcia był prosownik sieciowy z układem przerywacza lub yrysorowy przekszałnik sieciowy gwaranujący zwro energii do sieci zasilającej. Obecne endencje rozwoju napędów elekrycznych zmierzają do orzymania układów o dobrej jakości. Zasosowanie źródeł prądowych do serowania maszynami elek- rycznymi zapewnia lepsze właściwości napędowe niż w przypadku źródeł napięcia w kórych może zaisnieć porzeba sosowania dodakowego filru pasywnego na wyjściu falownika. W lieraurze i przemyśle znajdują zasosowanie układy napędowe z falownikiem prądu zasilającym silnik indukcyjny ze serowaniem oparym na meodzie orienacji układu współrzędnych względem wekora pola (FOC). Serowanie akie polega na sabilizacji prądu w obwodzie pośredniczącym. Zmiennymi serującymi w ych układach serowania są składowe prądu wyjściowego z falownika. Serowanie w kórym zmienną serującą jes prąd wyjściowy falownika można nazwać serowaniem prądowym silnika indukcyjnego zasilanego z falownika prądu. Inną meodą serowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu jes serowanie w kórym zmiennymi serującymi są napięcie w obwodzie pośredniczącym oraz poślizg silnika. Serowanie o można nazwać serowaniem napięciowym silnika indukcyjnego zasilanego z falownika prądu ponieważ zmienną serującą jes napięcie w obwodzie pośredniczącym. Układy serowania opare na serowaniu napięciowym są mało znane w lieraurze. W kolejnych rozdziałach referau przedsawione będzie serowanie napięciowe opare na serowaniu muliskalarnym. Serowanie o było opisywane m.in. w [1 2 4].

2 128 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/ Topologia przekszałnika prądu Schema układu napędowego z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu przedsawiono na rys. 1. W obwodzie pośredniczącym znajduje się dławik o indukcyjności kilku mili henrów (około 10 mh) minimalizujący ęnienia prądu i d. Na wyjściu falownika do faz silnika podłączone są kondensaory wyjściowe (20 µf). Na wejściu układu są kondensaory wejściowe (20 µf). Regulowane źródło napięcia e d może sanowić układ z przerywaczem lub przekszałnikiem sieciowym. Paramery układu falownika (indukcyjność dławika oraz kondensaory na wejściu i wyjściu) powinny być odpowiednio dobrane aby zapewnić małe ęnienia prądu w obwodzie pośredniczącym oraz niewielkie współczynniki odkszałcenia prądów i napięć silnika (THD i i THD u ). minimalizacja poszczególnych współczynników a ym samym dążenie do redukcji wielkości i ciężaru przekszałnika prądu. Zwiększenie pojemności wejściowej falownika sieciowego powoduje wzros mocy biernej w układzie dlaego pojemność wejściowa powinna być ak dobrana aby przy odpowiednim serowaniu falownikiem sieciowym zagwaranować kompensację mocy biernej czyli (cosϕ 1) oraz spełniać przyjęe warości progowe THD i_sieć i THD u_sieć. Warości progowe określa się zgodnie z normą EN :1998. Na rys. 3 5 pokazano opymalne warości indukcyjności dławika oraz pojemności kondensaorów wejściowych i wyjściowych dla wybranych silników o mocy od 4 do 75 kw. Indukcyjność dławika oraz pojemność kondensaorów wyjściowych dobrano zgodnie z [1-2 4]. Rys. 1. Srukura przekszałnika prądu 2.1 Dobór paramerów przekszałnika prądu Paramerami układu przekszałnika prądu są pojemności wejściowa C L i wyjściowa C M oraz indukcyjność dławika w obwodzie pośredniczącym L d. Paramery falownika prądu j. indukcyjność dławika oraz pojemność wyjściową dobrano zgodnie z algorymem przedsawionym w [1-2 4]. Pojemność wejściową C L przekszałnika prądu można dobrać w podobny sposób jak w przypadku pojemności wyjściowej korzysając z algorymu z rys. 2. Meoda polega na doborze C L na podsawie symulacji kompuerowej przekszałnika sieciowego bądź całego przekszałnika prądu. Usala się począkową warość pojemności wejściowej a nasępnie dokonuje się pomiaru współczynników odkszałcenia napięcia i prądu na wejściu. Pomierzone współczynniki THD u_sieć oraz THD i_sieć porównuje się z warościami zadanymi (progowymi). Warości progowe określa się na wsępie przed uruchomieniem symulacji i zwykle w aki sposób aby THD i_sieć oraz THD u_sieć było jak najmniejsze. Zadaniem proponowanego algorymu jes Rys. 2. Algorym doboru pojemności wejściowej P n [kw] mh mh mh mh 35 8 mh mh 128 mh mh mh 165 mh mh L d [mh] Rys. 3. Indukcyjność dławika dla P n od 4-75kW

3 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/ P n [kw] µf 45 µf 38 µf 32 µf 23 µf 16 µf 12 µf 9 µf 90 µf C M [µf] 108 µf 145 µf Rys. 4. Warości pojemności wyjściowej C M dla silników o mocy 4-75 kw Rys. 5. Warości pojemności wejściowej C L dla silników o mocy kw 2.2 Serowanie ranzysorami falownika prądu W układzie eksperymenalnym wykorzysano algorym modulacji szerokości impulsów przedsawiony min. w [1 3]. W falowniku prądu dozwolone są sany zwarcia w gałęzi falownika. Wysępuje sześć sanów akywnych oraz rzy sany pasywne. Sany łączników falownika prądu oznaczono za pomocą wekora przesrzennego i pokazano na płaszczyźnie (αβ) rys. 6. Rys. 6. Wekory przesrzenne na płaszczyźnie (αβ) Wekory akywne oznaczono od I 1 do I 6 naomias I 7 I 9 o wekory pasywne. Każdemu wekorowi odpowiada inna konfiguracja załączanych łączników. Zgodnie z [1 3] orzymuje się nasępujące czasy zadawania wekorów akywnych: In α nβ ( i + 1) Inβ ( i + 1) 1 I ( i ) ( i + 1) + I ( i ) ( i + 1) nβ nβ In α nβ ( i ) + Inβ ( i ) 2 I ( i ) ( i + 1) + I ( i ) ( i + 1) nβ nβ oraz pasywnych: T ( + ) 0 imp 1 2 gdzie 0 czas wekorów pasywnych 1 2 czas wekorów akywnych oraz I α β składowe wekorów akywnych w układzie prosokąnym (αβ) (indeks i oznacza numer wekora akywnego n numer sekora). Poszczególne wekory akywne i pasywne zadaje się w nasępującej kolejności: P 1 A 1 A 2 P 2 A 2 A 1 P 3 odpowiednio na czasy 0 / /2 oraz 0 / /2 gdzie: P-wekor pasywny A-wekor akywny. Zmodyfikowaną sekwencję załączeń łączników przedsawiono w [1 3]. Podany powyżej sposób modulacji szerokości impulsów bazuje na założeniu że falownik jes idealnym bezsranym komuaorem prądu płynącego w obwodzie pośredniczącym na prąd przemienny płynący do kondensaorów wyjściowych i faz silnika. Podobnie jak powyżej serowany jes przekszałnik sieciowym. Czasy załączeń są posaci: un α nβ ( i + 1) unβ ( i + 1) 1s U ( I ( i ) ( i + 1) + I ( i ) ( i + 1)) sieć nβ nβ un α nβ ( i ) + unβ ( i ) 2s U ( I ( i ) ( i + 1) + I ( i ) ( i + 1)) sieć nβ nβ T ( + ) 0s imp 1s 2s gdzie: u β składowe napięcia zadanego sieci U sieć moduł napięcia sieci s1 s2 0s czasy akywne i pasywny. 3. Serowanie silnikiem indukcyjnym zasilanym przekszałnikiem prądu W układzie eksperymenalnym zasosowano serowanie muliskalarne silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. Serowanie o przedsawiono min. w [1 2 4].

4 130 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/2008 r ω ψˆry ψˆrx Rys. 7. Schema blokowy muliskalarnego układu regulacji z obserwaorem prędkości kąowej Serowanie muliskalarne gwaranuje odsprzężenie dwóch orów regulacji: prędkości i srumienia oraz wyodrębnienie podsysemów: elekromechanicznego i elekromagneycznego. Schema blokowy układu regulacji przedsawiono na rys. 7. Sygnały zadane do bloku regulaorów są porównywane z warościami mierzonymi bądź odwarzanymi z obserwaora srumienia i prędkości. Sygnałami zadanymi są prędkość kąowa wirnika (ς 11 ) oraz kwadra srumienia wirnika (ς 21 ). Zmienne muliskalarne są posaci [1 2]: ς11 ω r ς ψ 12 i d ry rx + ry ς ψ ψ 22 i d ψ rx ς gdzie ς 11 jes prędkością kąową wirnika ς 12 jes zmienną proporcjonalną do momenu elekromagneycznego ς 21 jes kwadraem srumienia skojarzonego wirnika ς 22 jes iloczynem skalarnym wekorów srumienia wirnika i prądu w obwodzie pośredniczącym. Na podsawie zmiennych muliskalarnych oraz modelu maemaycznego silnika indukcyjnego zasilanego z falownika prądu orzymuje się zależności określające serowania silnikiem za pomocą falownika prądu czyli napięcie e d w obwodzie pośredniczącym oraz poślizg s i zdefiniowane nasępująco: ryv1 rxv2 ed L ψ d ψ 2 2 ( ψ + ψ ) ψ v si i rx + ψ v ry rx 1 ry d ( ψ rx + ψ ry ) gdzie sygnały v 1 i v 2 pozyskano z bloku ransformacji i odsprzężeń naomias prąd i d jes mierzony [1 2 4]. 4. Symulacja układu przekszałnika prądu zasilającego silnik indukcyjny W celu weryfikacji zaproponowanych algorymów serowania przeprowadzono symulację numeryczną układu napędowego z przekszałnikiem sieciowym i falownikiem prądu. Na rys. 8 przedsawiono przebieg prądu wyjściowego i f z modułu ranzysorowego falownika prądu. I f j.w Czas [ms] Rys. 8. Przebieg prądu wyjściowego i f 30

5 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/ Rys. 9. Rozruch silnika do prędkości 0.7 j.w. Rys. 13. Nawró od prędkości -0.7 do 0.7 j.w. 333kHz FFT Napięcie na kondensaorach Rys. 10. Nawró od prędkości 0.7 do -0.7 j.w. Na rys. 9 i 10 pokazano rozruch silnika indukcyjnego do prędkości 0.7 oraz nawró. 5. Wyniki eksperymenalne Badania eksperymenalne przeprowadzono na silnikach małej mocy 15kW oraz 55kW obciążonych silnikiem prądu sałego. Rys. 14. Napięcie na kondensaorach wyjściowych oraz FFT napięcia Prąd sieci Napięcie sieci Rys. 15. Przebiegi prądu i napięcia sieci Rys. 11. Rozruch silnika do prędkości 0.7 j.w. FFT 333kHz Prąd sieci Rys. 12. Nawró silnika od 0.7 do -0.7 j.w. Rys. 16. Przebieg prądu sieci i FFT

6 132 Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 79/2008 Rys. 17. Pomiar prądu i d w obwodzie pośredniczącym przy zasosowanej meodzie przełączania ranzysorów w rozdz Rys. 18. Przepięcia na nie przełączanym ranzysorze w przekszałniku prądu. Rys. 19. Zmniejszenie przepięć na ranzysorach meoda polegająca na przełączaniu wszyskich ranzysorów w jednym cyklu impulsowania. Na rys. 11 przedsawiono rozruch silnika do prędkości 0.7 j.w. Na rys. 12 i 13 nawroy silnika od prędkości 0.7 do -0.7 j.w. Na rys. 14 przedsawiono FFT napięcia na kondensaorach wyjściowych oraz sinusoidalne napięcia na kondensaorach. Na rys. 15 i 16 pokazano przebiegi prądu i napięcia na kondensaorach wejściowych C L (sieć). Na rys. 17 przedsawiono miejsca pomiaru prądu i d przy zasosowanej meodzie modulacji szerokości impulsów (rozdz. 2). Na rys. 18 pokazano napięcie ranzysora kóry nie jes przełączany w czasie okresu impulsowania. Częse zmiany sekwencji ranzysorów a ym samym przeładowań pojemności złącz diod i ranzysorów i innych pasożyniczych pojemności w układzie powoduje wymuszenie przepływu niewielkiego prądu w gałęziach nie załączonych elemenów. Rezonansowe drgania prądu powodują cykliczne doładowania napięcia na nie przełączanych ranzysorach rys. 18. Zasosowanie MSI z rozdz. 2 powoduje minimalizacje efeku rezonansu rys. 19. Problemaykę rezonansu w falownikach prądu szczegółowo wyłumaczono w [1 4]. 6. Podsumowanie W referacie przedsawiono serowanie maszyną indukcyjną zasilaną falownikiem prądu. Główną zaleą falownika prądu są sinusoidalne napięcia i prądy na wyjściu o bardzo niewielkim współczynniku odkszałcenia (THD u 23% THD i 099%) oraz prosa konsrukcja przekszałnika dwukierunkowego (nie wymaga sosowania połączeń ypu bus-bar kondensaorów o dużej pojemności oraz deadime przy serowaniu ranzysorami brak dławików na wejściu przekszałnika sieciowego). Do wad przekszałników prądu należy zaliczyć przepięcia na ranzysorach bardziej skomplikowany algorym serowania maszyną i rudności z dosępnością na rynku ranzysorów z diodą szeregową ypu revers-blocking przysosowanych na prądy większe od 50 A. Przekszałnik prądu wydaje się być korzysniejszym rozwiązaniem jako serownik do zasilania maszynami indukcyjnymi szczególnie pod względem ekonomicznym do zasosowań w przemyśle. 7. Lieraura [1] Głąb (Morawiec) M.: Bezczujnikowe serowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu Rozprawa dokorska Gdańsk [2] Morawiec M. Krzemiński Z. Lewicki A.: Zmodyfikowane serowanie silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu SENE [3] Lewicki A. Morawiec M.: Modulacja szerokości impulsów w falownikach prądu SENE [4] Głąb (Morawiec) M. i inni.: Muliscalar conrol of inducion moor supplied by CSI PCIM 2007.

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sdia Podyplomowe EFEKTYWNE ŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYZNEJ w ramach projek Śląsko-Małopolskie enrm Kompeencji Zarządzania Energią Falowniki dla silników wysokoobroowych Prof. dr hab. inż. Sanisław Piróg

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY MODULATORA WEKTOROWEGO Z TRAJEKTORIAMI OGRANICZAJĄCYMI

ANALIZA PRACY MODULATORA WEKTOROWEGO Z TRAJEKTORIAMI OGRANICZAJĄCYMI Prace Naukowe Insyuu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Nr 64 Poliechniki Wrocławskiej Nr 64 Sudia i Maeriały Nr 30 2010 Maeusz DYBKOWSKI*, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA*, Kamil STERNA* silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 83/29 183 Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Poliechnika Wrocławska, Wrocław BADANIA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR TESTS Absrac:

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA

BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI WIROWANIA Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 82/2009 27 Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara Poliechnika Warszawska, Warszawa BEZCZUJNIKOWA PRACA SILNIKA Z MAGNESAMI O POLU OSIOWYM W ZAKRESIE NISKICH PRĘDKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 2/24 (2) 43 Wiesław Sopczyk, Zdzisław Nawrocki Poliechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE UKŁADÓW REZONANSOWYCH W URZĄDZENIU SPAWALNICZYM APPLICATION OF RESONANT

Bardziej szczegółowo

19. Zasilacze impulsowe

19. Zasilacze impulsowe 19. Zasilacze impulsowe 19.1. Wsęp Sieć energeyczna (np. 230V, 50 Hz Prosownik sieciowy Rys. 19.1.1. Zasilacz o działaniu ciągłym Sabilizaor napięcia Napięcie sałe R 0 Napięcie sałe E A Zasilacz impulsowy

Bardziej szczegółowo

9. Napęd elektryczny test

9. Napęd elektryczny test 9. Napęd elekryczny es 9. omen silnika prądu sałego opisany jes związkiem: a. b. I c. I d. I 9.. omen obciążenia mechanicznego silnika o charakerze czynnym: a. działa zawsze przeciwnie do kierunku prędkości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 72/ Zeszyy Problemowe Maszyny Elekryczne Nr 72/25 155 Arkadiusz Domoracki, Krzyszof Krykowski Poliechnika Śląska, Gliwice SILNIKI BLDC KLASYCZNE METODY STEROWANIA BLDC DRIVES THLASSICAONTROL STRATEGIES Absrac:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki AGH Kaedra Elekroniki Podsawy Elekroniki dla Elekroechniki Klucze Insrukcja do ćwiczeń symulacyjnych (5a) Insrukcja do ćwiczeń sprzęowych (5b) Ćwiczenie 5a, 5b 2015 r. 1 1. Wsęp. Celem ćwiczenia jes ugrunowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Klucze analogowe Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji układów impulsowych oraz cyfrowych jes wykorzysanie wielkosygnałowej pacy elemenów akywnych,

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO

ZASTOSOWANIE KASKADOWEGO REGULATORA ROZMYTEGO W UKŁADZIE STEROWANIA MASZYNĄ PRĄDU STAŁEGO Prace Naukowe Insyu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Nr 64 Polechniki Wrocławskiej Nr 64 Sudia i Maeriały Nr 30 200 Rober ŁUKOWSKI* maszyna prądu sałego, serowanie kaskadowe, regulaor PI, regulaor

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat. PL 219507 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387564 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :)

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W1. Wiadomości wsępne EORA PRZEKSZAŁNKÓW W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych

TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Kurs elementarny Zakres przedmiotu: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych EORA PRZEKSZAŁNKÓW W1. Wiadomości wsępne W. Przekszałniki sieciowe 1 W3. Przekszałniki sieciowe Kurs elemenarny Zakres przedmiou: ( 7 dwugodzinnych wykładów :) W4. Złożone i specjalne układy przekszałników

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 4 Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL, RC i RLC przy wymuszeniu stałym ĆWIZENIE 4 Badanie sanów nieusalonych w obwodach, i przy wymuszeniu sałym. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem w sanach nieusalonych w obwodach szeregowych, i Zapoznanie się ze sposobami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010 Poliechnika Wrocławska nsyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Klucze analogowe Wrocław 200 Poliechnika Wrocławska nsyu elekomunikacji, eleinformayki i Akusyki Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY

TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY Oleksandra HOTRA Oksana BOYKO TRANZYSTOROWO-REZYSTANCYJNY UKŁAD KOMPENSACJI WPŁYWU TEMPERATURY WOLNYCH KOŃCÓW TERMOPARY STRESZCZENIE Przedsawiono układ kompensacji emperaury wolnych końców ermopary z wykorzysaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sudia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projeku Śląsko-Małopolskie Cenrum Kompeencji Zarządzania Energią 1 Wysokoobroowe układy napędowe dla AGD i elekronarzędzi Sanisław

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersye Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kaedra Inżynierii Sysemów, Sygnałów i Elekroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Obsługa wyjść PWM w mikrokonrolerach Amega16-32 Opracował:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego

Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego Rober PIWOWRCZYK, Krzyszof KRYKOWSKI, Janusz HETMŃCZYK Poliechnika Śląska, Kaedra Energoelekroniki, Napędu Elekrycznego i Roboyki Tęnienia prądu zasilającego bezszczokowy silnik prądu sałego Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Metoda wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia

Metoda wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia Arkadisz LEWICKI Jarosław GZIŃSKI Paryk STRANKOWSKI Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Aomayki doi:10.1199/48.016.0.06 Meoda wekorowej modlacji szerokości implsów pięciofazowego falownika napięcia

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE

Ćwiczenie E-5 UKŁADY PROSTUJĄCE KŁADY PROSJĄCE I. Cel ćwiczenia: pomiar podsawowych paramerów prosownika jedno- i dwupołówkowego oraz najprosszych filrów. II. Przyrządy: płyka monaŝowa, wolomierz magneoelekryczny, wolomierz elekrodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym

Zastosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Zasosowanie predykcji sygnału odchylenia regulacyjnego do cenralnej regulacji mocy czynnej i częsoliwości w sysemie elekroenergeycznym Prof. dr hab. inż. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale 1

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego

Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego Jarosław Guziński Jednym z niekorzystnych efektów zastosowania falowników w napędach elektrycznych jest występowanie

Bardziej szczegółowo

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką,

zestaw laboratoryjny (generator przebiegu prostokątnego + zasilacz + częstościomierz), oscyloskop 2-kanałowy z pamięcią, komputer z drukarką, - Ćwiczenie 4. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzunika asabilnego (muliwibraora) wykonanego w echnice dyskrenej oraz TTL a akże zapoznanie się z działaniem przerzunika T (zwanego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego

Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego Krzyszof OPRZĘDKIEWICZ, Wiold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz ENEA, Łukasz WIĘCKOWSKI Akademia Górniczo-Hunicza, Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej, Kaedra Auomayki

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia

Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia Marian HYLA Poliechnika Śląska, Kaedra Energoelekroniki, Napędu Elekrycznego i Roboyki doi:.599/48.7.9.5 Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia Sreszczenie. W arykule przedsawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Maszyny prądu stałego - charakterystyki

Maszyny prądu stałego - charakterystyki Maszyny prądu sałego - charakerysyki Dwa podsawowe uzwojenia w maszynach prądu sałego, wornika i wzbudzenia, mogą być łączone ze sobą w różny sposób (Rys. 1). W zależności od ich wzajemnego połączenia

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki DC/DC

Przekształtniki DC/DC UWAGA! Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. II ( Przekształtniki impulsowe - PI) 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika wraz z zastrzałkowanymi i

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy W celu realizowania prosych układów opóźniających można wykorzysać przekaźniki czasowe dedykowane do poszczególnych aplikacji. Kompakowa obudowa - moduł 22,5 mm, monaż na szynie DIN, sygnalizacja sanu

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elekryczny, Kaedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elekrycznych Laboraorium Przewarzania i Analizy Sygnałów Elekrycznych (bud A5, sala 310) Insrukcja dla sudenów kierunku Auomayka i Roboyka do zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Część 4 Zmiana wartości napięcia stałego Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Bloki wyjściowe systemów fotowoltaicznych Systemy nie wymagające znaczącego podwyższania napięcia wyjście DC

Bardziej szczegółowo

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie

Wykład 5 Elementy teorii układów liniowych stacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Wykład 5 Elemeny eorii układów liniowych sacjonarnych odpowiedź na dowolne wymuszenie Prowadzący: dr inż. Tomasz Sikorski Insyu Podsaw Elekroechniki i Elekroechnologii Wydział Elekryczny Poliechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia Wydział Mechaniczno-Energeyczny Laboraorium Elekroniki Badanie zasilaczy ze sabilizacją napięcia 1. Wsęp eoreyczny Prawie wszyskie układy elekroniczne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe) do poprawnej pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH 3-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 Mirosław NESKA, Andrzej MAJCHER, Andrzej GOSPODARCZYK Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana metody sterowania, właściwości, zastosowania

Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana metody sterowania, właściwości, zastosowania dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl., dr inż. Grzegorz Jarek, dr inż. Michał Jeleń Politechnika Śląska, KATEDRA Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i ROBOTYKI Maszyna indukcyjna dwustronnie

Bardziej szczegółowo

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: = ROZŁADOWANIE KONDENSATORA I. el ćwiczenia: wyznaczenie zależności napięcia (i/lub prądu I ) rozładowania kondensaora w funkcji czasu : = (), wyznaczanie sałej czasowej τ =. II. Przyrządy: III. Lieraura:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część I Napięcie, naężenie i moc prądu elekrycznego Sygnały elekryczne i ich klasyfikacja Rodzaje układów elekronicznych Janusz Brzychczyk IF UJ Elekronika Dziedzina nauki i echniki

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Stabilizacja kursu statku w oparciu o uproszczony komputerowy model dynamiki

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Stabilizacja kursu statku w oparciu o uproszczony komputerowy model dynamiki ISSN 7-867 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77 AKADEII ORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE ASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OiUO 25 Pior Borkowski, Zenon Zwierzewicz Sabilizacja kursu saku w oparciu o uproszczony kompuerowy

Bardziej szczegółowo

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE

Gr.A, Zad.1. Gr.A, Zad.2 U CC R C1 R C2. U wy T 1 T 2. U we T 3 T 4 U EE Niekóre z zadań dają się rozwiązać niemal w pamięci, pamięaj jednak, że warunkiem uzyskania różnej od zera liczby punków za każde zadanie, jes przedsawienie, oprócz samego wyniku, akże rozwiązania, wyjaśniającego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Adaptacyjny układ stabilizacji kursu statku. An Adaptive System of Ship Course Stabilization

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Adaptacyjny układ stabilizacji kursu statku. An Adaptive System of Ship Course Stabilization ISSN 9-69 Zenon Zwierzewicz, ior Borkowski ZESZYY NAUKOWE NR 74 AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXLO-SHI 4 Adapacyjny układ sabilizacji kursu saku Słowa kluczowe: serowanie adapacyjne, idenyfikacja modelu,

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów

Rys.1. Podstawowa klasyfikacja sygnałów Kaedra Podsaw Sysemów echnicznych - Podsawy merologii - Ćwiczenie 1. Podsawowe rodzaje i ocena sygnałów Srona: 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jes zapoznanie się z podsawowymi rodzajami sygnałów, ich

Bardziej szczegółowo

SUPERKONDENSATOROWO AKUMULATOROWY UKŁAD ZASILANIA Z SZYBKIM ŁADOWANIEM

SUPERKONDENSATOROWO AKUMULATOROWY UKŁAD ZASILANIA Z SZYBKIM ŁADOWANIEM Artur MORADEWIZ Michał JANASZEK SUPERKONDENSATOROWO AKUMUATOROWY UKŁAD ZASIANIA Z SZYBKIM ŁADOWANIEM STRESZZENIE W artykule przedstawiono opis nowego układu zasilania magazynu energii elektrycznej złożonego

Bardziej szczegółowo

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO

E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO E5. KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO Marek Pękała i Jadwiga Szydłowska Procesy rozładowania kondensaora i drgania relaksacyjne w obwodach RC należą do szerokiej klasy procesów relaksacyjnych. Procesy

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV Generatory z turbinami wiatrowymi maszyna indukcyjna z wirnikiem klatkowym maszyna indukcyjna pierścieniowa

Bardziej szczegółowo

Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC

Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC Ryszard STRZELEKI, Daniel WOJIEHOWSKI, arek ADAOWIZ Andrzej WILK, Ireneusz OSOŃ Akademia orska w Gdyni, Kaedra Auomayki Okręowej (), Poliechnika Gdańska, Kaedra Energoelekroniki i aszyn Elekrycznych ()

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU

ANALIZA BIPOLARNEGO DYNAMICZNEGO MODELU DIAGNOSTYCZNEGO MONITOROWANIA WYPOSAśENIA ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Radosław GAD 1 Moniorowanie diagnosyczne, model dynamiczny, diagnosyka pojazdowa ANALIZA BIPOLARNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady Przetwornica SEPIC Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety Wady 2 C, 2 L niższa sprawność przerywane dostarczanie prądu na wyjście duże vo, icout

Bardziej szczegółowo

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE SERWOMECHANIZM DZIAŁAJĄCY W UKŁADZIE REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE SERWOMECHANIZM DZIAŁAJĄCY W UKŁADZIE REGULACJI AUTOMATYCZNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE Kaedra Auomayki Napędu i Urządzeń Przemysłowych SERWOMECHANIZM DZIAŁAJĄCY W UKŁADZIE REGULACJI AUTOMATYCZNEJ Wsęp eoreyczny 1 Serwomechanizmy jako układy regulacji

Bardziej szczegółowo

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO

METROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTEMU BADAWCZEGO PROBLEY NIEONWENCJONALNYCH ŁADÓW ŁOŻYSOWYCH Łódź, 4 maja 999 r. Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk Insyu ikromechaniki i Fooniki, Poliechnika Warszawska ETROLOGICZNE WŁASNOŚCI SYSTE BADAWCZEGO SŁOWA LCZOWE:

Bardziej szczegółowo

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NPĘD I STEROWNIE PNEUMTYCZNE Ćwiczenie laboraoryjne nr 2 Syneza pneumaycznych układów serowania siłownikiem dwusronnego działania na podsawie cyklogramów pracy. - - Opracował: Dariusz Grzybek Cele:. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z przekształtnikami energoelektronicznymi

Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z przekształtnikami energoelektronicznymi Sanisław Czapp sanislaw.czapp@pg.gda.pl Podsawy ochrony przeciwporażeniowej w insalacjach z przekszałnikami energoelekronicznymi Gdańsk, 2.1.216 Normy 1. IEC/TS 6479-1:25 Effecs of curren on human beings

Bardziej szczegółowo

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 20/202 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody II stopnia Zadanie Na rysunku przedstawiono schemat obwodu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI.

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. Dla ćwiczeń symulacyjnych podane są tylko wymagania teoretyczne. Programy

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC PODSTAWY PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC SPIS TREŚCI WSTĘP JĘZYK SCHEMATÓW DRABINKOWYCH JĘZYK SCHEMATÓW BLOKÓW FUNKCYJNYCH JĘZYK INSTRUKCJI JĘZYK STRUKTURALNY SEKWENCYJNY SCHEMAT FUNKCYJNY PRZYKŁADY PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika

Bardziej szczegółowo