OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. Pakiet 1. Termin wypoczynku: 12 dniowy turnus zorganizowany pomiędzy 09 a 25 lipca 2017r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. Pakiet 1. Termin wypoczynku: 12 dniowy turnus zorganizowany pomiędzy 09 a 25 lipca 2017r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Pakiet 1 Obóz wypoczynkowy dla młodzieży w Grecji w Leptokarii Termin wypoczynku: 12 dniowy turnus zorganizowany pomiędzy 09 a 25 lipca 2017r. Przewidywana liczba uczestników: 40 osób Wiek uczestników wypoczynku: lat Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników, nie więcej jednak niż o 20 osób. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w ramach oferowanej ceny: a) zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku; b) doświadczonej kadry opiekunów, posiadających wymagane kwalifikacje ( kierownik obozu oraz wychowawcy ); c) przewozu uczestników wypoczynku autokarem z Gdańska do miejsca zakwaterowania w Grecji oraz z miejsca zakwaterowania w Grecji do Gdańska; transportu autokarowego w trakcie obozu ( wycieczki ); w przypadku transportu komunikacją miejską w trakcie zwiedzania zakupu biletów dla uczestników wypoczynku; d) ubezpieczenia uczestników wypoczynku; e) uiszczenia opłaty klimatycznej; f) realizacji programu wypoczynku; g) pokrycia kosztów opłat związanych z realizacją programu obozu ( bilety wstępu, opłata za przewodnika ); 2) Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) zakwaterowanie w Leptokarii w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( umywalka, wc, prysznic ) w hotelu 3-gwiazdkowym ( zakwaterowanie uczestników wypoczynku i opiekunów w tym samym budynku ); w Grecji zakwaterowanie w pobliżu plaży; noclegi tranzytowe: zakwaterowanie w Budapeszcie w hotelu 3-gwiazdkowym w odległości liczonej czasem jazdy do Centrum nie dłuższym niż 30 minut; za Centrum w tym przypadku przyjmuje się Bazylikę św. Stefana; w drodze powrotnej Zamawiający dopuszcza nocleg w Wiedniu lub okolicach; b) pokoje podczas zakwaterowania w Grecji winny być wyposażone w klimatyzację ( klimatyzacja w cenie ); posiadać pełne umeblowanie, jednoosobowe łóżka ( nie dopuszcza się łóżek piętrowych), pościel w cenie; c) jadalnia w miejscu zakwaterowania, posiłki dla wszystkich uczestników obozu muszą być wydawane w jednej turze; d) Wykonawca musi zapewnić obsługę sprzątającą w pomieszczeniach ogólnego użytku i pokojach uczestników wypoczynku. 3) Warunki dotyczące posiłków: a) wyżywienie musi obejmować 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację; do wszystkich posiłków Wykonawca zapewnia napoje;

2 b) posiłki muszą odpowiadać normom żywienia dzieci i młodzieży zalecanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych; c) posiłki przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, urozmaicone, tzn. składające się z mięs, ryb, dużej ilości warzyw i owoców; d) Wykonawca zapewni nieograniczoną dostępność do bezpłatnych napojów między posiłkami; e) wyżywienie na jednego uczestnika wypoczynku obejmuje 11 śniadań, 11 obiadów i 12 kolacji; f) Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku suchy prowiant oraz napoje na wycieczki całodniowe i drogę powrotną do Gdańska w ilościach odpowiednich do czasu trwania podróży; 4) Wymagane warunki dotyczące transportu i ubezpieczenia: a) Wykonawca zapewni transport uczestników wypoczynku autokarem turystycznym z klimatyzacją, czynnym wc, barkiem, uchylnymi siedzeniami, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2008r., zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży, w tym Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz ) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz z późniejszymi zmianami ; b) Wykonawca okaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem podróży autokarem zaświadczenie stwierdzające sprawność techniczną pojazdu, prawa jazdy kierujących pojazdem oraz aktualne dokumenty wymagane do przewozu osób na trasach międzynarodowych; c) Wykonawca zapewni podstawienie autokaru w miejscu zbiórki uczestników na co najmniej 45 minut przed planowaną godziną wyjazdu w celu dokonania przez stosowne służby kontroli w zakresie technicznej sprawności pojazdu i sprawdzeń kierujących; d) w przypadku awarii autokaru na trasie, Wykonawca zapewni na własny koszt podstawienie innego sprawnego technicznie autokaru o takim samym standardzie w ciągu maksymalnie 7 godzin od zaistnienia zdarzenia. W tym czasie Wykonawca zapewni uczestnikom obozu nieodpłatne wyżywienie i napoje. Jeżeli podstawienie autokaru w w/w czasie okaże się niemożliwe, Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i napoje. O zdarzeniu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego; e) Wykonawca ubezpieczy każdego z uczestników wypoczynku : KL ( 10000euro), NNW ( 2000euro ), bagaż 200euro ); f) szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu; 5) Wymagane warunki dotyczące kadry: a) Wykonawca zorganizuje wypoczynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016r., poz. 452 ); b) Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku opiekę kadry w osobie kierownika obozu i wychowawców oraz dochodzącego na wezwanie lekarza; podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe Wykonawca zapewni na własny koszt; c) Kadra będzie sprawowała opiekę nad uczestnikami obozu w czasie transportu oraz w miejscu pobytu, tj. od momentu przekazania dzieci przez rodziców wychowawcom na zbiórce w dniu wyjazdu z Gdańska do momentu przekazania dzieci przez wychowawców rodzicom w dniu powrotu do Gdańska; godzina i miejsce zbiórki uczestników wypoczynku zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; Zamawiający powiadomi rodziców o szczegółach w/w uzgodnień; d) Kadra musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN oraz posiadać odpowiednie doświadczenie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skład kadry ( imię i nazwisko ) oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obozu;

3 6) Wymagania dotyczące programu wypoczynku: a) ramowy program obozu: pierwszy dzień zbiórka uczestników w godzinach porannych, wyjazd, nocleg w Budapeszcie w hotelu z kolacją i śniadaniem dnia następnego; drugi dzień po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja, Bazylika Św. Stefana, Zamek Królewski, Most Łańcuchowy, Plac Bohaterów, Parlament, pomnik Imre Nagya; następnie dalszy ciąg podróży do Grecji; posiłek w porze obiadowej, wieczorem kolacja; nocny przejazd do Grecji; trzeci dzień śniadanie na trasie; przyjazd do Leptokarii w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, obiad, kolacja, nocleg; trzeci do dziewiąty dzień pobyt w Grecji, realizacja szczegółowego programu wypoczynku, uwzględniającego całodniową wycieczkę do METEORÓW i rejs na wyspę SKIATOS; dziesiąty dzień śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, plażowanie, obiad i wyjazd z miejsca pobytu w kierunku Wiednia; posiłek w porze kolacji; nocny przejazd przez Serbię i Węgry; jedenasty dzień przyjazd do Wiednia w godzinach porannych, śniadanie, po śniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Aleja Ring, Hofburg, spacer uliczkami starego Wiednia, Ratusz, Katedra Św. Szczepana, dom Mozarta, Schonbrunn letnia rezydencja Habsburgów, spacer po zespole pałacowym; w trakcie zwiedzania posiłek w porze obiadowej; przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg; dwunasty dzień śniadanie; po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski; przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych; b) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia wraz z ofertą a następnie realizacji szczegółowego programu wypoczynku dostosowanego do wieku uczestników; program ten musi obejmować: zapoznanie uczestników wypoczynku w dniu przyjazdu z regulaminem obozu pieszą wycieczkę pozwalającą poznać miejscowość i okolicę; całodniową wycieczkę autokarową (z biletem wstępu) do METEORÓW zespołu klasztorów zbudowanych na stromych wieżach skalnych; rejs na wyspę SKIATOS; kąpiele i plażowanie pod nadzorem ratownika; zapewnienie wszystkim uczestnikom wypoczynku zajęć rekreacyjnych i sportowych, dyskotek i konkursów; c) Wykonawca wykona zdjęcia dokumentujące obóz, a w szczególności: wycieczki, kąpiele w morzu, dyskoteki; zostaną wykonane przynajmniej 3 zdjęcia grupowe ( zdjęcia powinny w miarę możliwości - uwieczniać wszystkich uczestników równomiernie; zdjęcia zostaną dostarczone Zamawiającemu na płycie CD w formacie JPG o rozdzielczości umożliwiającej wykonanie odbitek papierowych;

4 Pakiet 2 Obóz letni na Kaszubach nad Jeziorem Mausz w miejscowości Frydrychowo Termin wypoczynku: od 09 do 24 lipca 2017 r. turnus 11-dniowy Przewidywana liczba uczestników: 30 osób Wiek uczestników obozu: 7 18 lat Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników, nie więcej jednak niż o 10 osób. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w ramach oferowanej ceny: a) zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu; b) doświadczonej kadry opiekunów, posiadających wymagane kwalifikacje( kierownik obozu oraz wychowawcy ); c) transportu uczestników wypoczynku z Gdańska do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do Gdańska; transportu autokarowego w trakcie obozu ( wycieczki ); d) ubezpieczenia uczestników obozu; e) realizacji programu wypoczynku; f) pokrycia kosztów opłat związanych z realizacją programu obozu ( bilety wstępu, opłata za przewodnika ); 2) Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) wymagana lokalizacja obiektu Frydrychowo; oferowany obiekt musi być zlokalizowany z dala od ruchliwych dróg; teren wokół obiektu winien być ogrodzony i oświetlony; b) zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( umywalka, wc, prysznic ); zakwaterowanie uczestników wypoczynku i opiekunów w tym samym budynku; c) pokoje winny posiadać pełne umeblowanie, jednoosobowe łóżka ( nie dopuszcza się łóżek piętrowych), pościel w cenie; wejście do pokoju od strony korytarza; d) jadalnia musi znajdować się w miejscu zakwaterowania, posiłki dla wszystkich uczestników obozu muszą być wydawane w jednej turze; e) obiekt powinien posiadać dużą salę (świetlicę) ze sprawnymi urządzeniami rekreacyjnosportowymi, grami planszowymi, piłkarzykami, ze sprzętem audio-video, z możliwością urządzania dyskoteki a na terenie ośrodka winien znajdować się plac do gier i zabaw, boisko do siatkówki, koszykówki, korzystanie z w/w wyposażenia winno być nieodpłatne; f) przy ośrodku musi znajdować się wyznaczone miejsce na zorganizowanie ogniska z całym wyposażeniem, tzn. z drewnem na ognisko oraz naczyniami i sztućcami do dyspozycji uczestników obozu; g) korzystanie z kąpieliska musi być zgodne z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz ) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych flag ( Dz. U. z 2012r., poz. 286 ); h) Wykonawca musi zapewnić obsługę sprzątającą w pomieszczeniach ogólnego użytku i pokojach uczestników obozu;

5 3) Warunki dotyczące posiłków: a) wyżywienie musi obejmować 4 posiłki dziennie: śniadanie, składający się z dwóch dań obiad, podwieczorek i kolację; do wszystkich posiłków Wykonawca zapewnia napoje; b) posiłki muszą być przygotowywane na miejscu; Zamawiający nie dopuszcza usługi cateringowej; c) posiłki muszą odpowiadać normom żywienia dzieci i młodzieży zalecanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych; d) posiłki przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, urozmaicone, tzn. składające się z mięs, ryb, dużej ilości warzyw i owoców; e) Wykonawca zapewni nieograniczoną dostępność do bezpłatnych napojów między posiłkami; f) wyżywienie na osobę obejmuje 10 śniadań, 10 obiadów, 10 podwieczorków i 10 kolacji; g) wyżywienie zaczyna się od obiadu w dniu przyjazdu do miejsca wypoczynku a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu z miejsca wypoczynku; h) Wykonawca zapewni uczestnikom obozu suchy prowiant oraz napoje na wycieczki całodniowe i na drogę powrotną do Gdańska w ilościach odpowiednich do czasu trwania podróży; 4) Wymagane warunki dotyczące transportu i ubezpieczenia: a) Wykonawca zapewni transport uczestników obozu z Gdańska do miejsca zakwaterowania we Frydrychowie oraz z miejsca zakwaterowania we Frydrychowie do Gdańska autokarem turystycznym, zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży, w tym Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz ) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz z późniejszymi zmianami ; b) Wykonawca okaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem podróży autokarem stosowne zaświadczenie stwierdzające sprawność techniczną pojazdu i prawo jazdy kierującego pojazdem oraz licencje przewoźnika na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; c) Wykonawca zapewni podstawienie autokaru w miejscu zbiórki uczestników na co najmniej 45 minut przed planowaną godziną wyjazdu w celu dokonania przez stosowne służby kontroli w zakresie technicznej sprawności pojazdu i sprawdzeń kierującego; d) w przypadku awarii autokaru na trasie, Wykonawca zapewni na własny koszt podstawienie innego sprawnego technicznie autokaru o takim samym standardzie w ciągu maksymalnie 3 godzin od zaistnienia zdarzenia; w tym czasie Wykonawca zapewni uczestnikom obozu nieodpłatne wyżywienie i napoje; o zdarzeniu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego; e) Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego z uczestników wypoczynku od NNW na kwotę minimum 10000zł; f) Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu; 5) Wymagane warunki dotyczące kadry: a) Wykonawca zorganizuje wypoczynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r., poz. 452); b) Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku opiekę kadry w osobie kierownika obozu i wychowawców oraz dochodzącego na wezwanie lekarza; podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe Wykonawca zapewni na własny koszt; c) kadra będzie sprawowała opiekę nad uczestnikami obozu w czasie transportu oraz w miejscu pobytu, tj. od momentu przekazania dzieci przez rodziców wychowawcom na zbiórce w dniu wyjazdu z Gdańska do momentu przekazania dzieci przez wychowawców rodzicom w dniu

6 powrotu do Gdańska; godzina i miejsce zbiórki uczestników wypoczynku zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; Zamawiający powiadomi rodziców o szczegółach w/w uzgodnień; d) kadra musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN oraz posiadać odpowiednie doświadczenie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skład kadry ( imię i nazwisko ) oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obozu; 6) Wymagania dotyczące programu wypoczynku: a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia wraz z ofertą a następnie realizacji szczegółowego programu wypoczynku dostosowanego do wieku uczestników; b) program ten musi obejmować: zapoznanie uczestników wypoczynku w dniu przyjazdu z regulaminem obozu; wyznaczenie godzin podawania posiłków ( posiłki w miarę równych odstępach czasu, między godz. 08:00 a 19:30 ); pieszą wycieczkę pozwalającą poznać miejscowość i okolicę; plażowanie i kąpiele w jeziorze pod nadzorem ratownika; zapewnienie wszystkim uczestnikom wypoczynku zajęć rekreacyjnych, sportowych, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu ( w zależności od warunków pogodowych ); wieczorne dyskoteki, zabawy świetlicowe, gry, turnieje, konkursy (drobne nagrody za zwycięstwo w konkursach i turniejach zapewni Wykonawca ); zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek; szkółkę windsurfingu ( minimum 5 dni ) - uwzględniającą różny poziom umiejętności uczestników - prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską ( sprzęt: ubrania piankowe, kamizelki asekuracyjne, deski z żaglem zapewnia Wykonawca ); naukę pływania kajakiem prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską ( Wykonawca zapewnia atestowany sprzęt pływający 2-osobowe kajaki polietylenowe, wiosła asymetryczne, kamizelki asekuracyjne ); wycieczkę autokarową do parku linowego, wieża widokowa na Wieżycy; rejs katamaranem po jeziorze; osobom chętnym umożliwienie uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej; zapewnienie pozostałym uczestnikom wypoczynku w tym samym czasie spaceru, zajęć sportowych lub rekreacyjnych; dodatkowe atrakcje w przypadku ich zaoferowania; c) Wykonawca wykona zdjęcia dokumentujące obóz, a w szczególności: wycieczki, kąpiele w jeziorze, dyskoteki; zostaną wykonane przynajmniej 3 zdjęcia grupowe ( zdjęcia powinny w miarę możliwości - uwieczniać wszystkich uczestników równomiernie; zdjęcia zostaną dostarczone Zamawiającemu na płycie CD w formacie JPG o rozdzielczości umożliwiającej wykonanie odbitek papierowych;

7 Pakiet 3 Obóz letni w Beskidzie Zachodnim w Rabce-Zdroju Termin wypoczynku: od 26 lipca do 11 sierpnia 2017r. turnus 14-dniowy ( 12 noclegów ) Przewidywana liczba uczestników: 30 osób Wiek uczestników obozu: 8 16 lat Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników, nie więcej jednak niż o 10 osób. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia w ramach oferowanej ceny: a) zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku; b) doświadczonej kadry opiekunów, posiadających wymagane kwalifikacje ( kierownik obozu oraz wychowawcy ); c) przewozu uczestników wypoczynku z Gdańska do miejsca zakwaterowania, gdzie realizowany będzie obóz, a po zakończeniu obozu - z miejsca zakwaterowania do Gdańska; transportu autokarowego w trakcie obozu ( wyjazdy na wycieczki ); d) ubezpieczenia uczestników obozu; e) realizacji programu wypoczynku; f) pokrycia kosztów opłat związanych z realizacją programu obozu ( bilety wstępu, oplata za przewodnika ); 2) Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) wymagana lokalizacja miejsca zakwaterowania Rabka - Zdrój; oferowany obiekt musi być zlokalizowany z dala od ruchliwych dróg; zakwaterowanie uczestników obozu i opiekunów w tym samym budynku hotelu, pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym; teren wokół obiektu winien być ogrodzony i oświetlony; b) obiekt, w którym będą zakwaterowani uczestnicy obozu musi posiadać pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ( umywalka, wc, prysznic ); zakwaterowanie uczestników wypoczynku i opiekunów w tym samym budynku; c) pokoje winny posiadać pełne umeblowanie, jednoosobowe łóżka ( nie dopuszcza się łóżek piętrowych), pościel w cenie, dodatkowe koce; wejście do pokoju od strony korytarza; d) jadalnia musi znajdować się w miejscu zakwaterowania, posiłki dla wszystkich uczestników obozu muszą być wydawane w jednej turze; e) obiekt winien posiadać dużą salę (świetlicę) być wyposażony w świetlicę ze sprawnymi urządzeniami rekreacyjno-sportowymi ( piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, rakietki, piłeczki, gry planszowe ) ze sprzętem audio-video, z możliwością urządzania dyskoteki a na terenie ośrodka winien znajdować się plac do gier i zabaw, boisko do gry w piłkę, korzystanie z w/w wyposażenia winno być nieodpłatne; f) przy ośrodku musi znajdować się wyznaczone miejsce na zorganizowanie ogniska z całym wyposażeniem, tzn. z drewnem na ognisko oraz naczyniami i sztućcami do dyspozycji uczestników obozu; g) Wykonawca musi zapewnić obsługę sprzątającą w pomieszczeniach ogólnego użytku i pokojach uczestników obozu;

8 3) Warunki dotyczące posiłków: a) wyżywienie musi obejmować 4 posiłki dziennie: śniadanie, składający się z dwóch dań obiad, podwieczorek i kolację; do wszystkich posiłków Wykonawca zapewnia napoje; b) posiłki muszą być przygotowywane na miejscu; Zamawiający nie dopuszcza usługi cateringowej; c) posiłki muszą odpowiadać normom żywienia dzieci i młodzieży zalecanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych; d) posiłki przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, urozmaicone, tzn. składające się z mięs, ryb, dużej ilości warzyw i owoców; e) Wykonawca zapewni nieograniczoną dostępność do bezpłatnych napojów między posiłkami; f) wyżywienie na osobę obejmuje 12 śniadań, 12 obiadów, 12 podwieczorków i 12 kolacji; g) wyżywienie zaczyna się od śniadania w dniu przyjazdu do miejsca wypoczynku a kończy kolacją w dniu wyjazdu z miejsca wypoczynku; h) Wykonawca zapewni uczestnikom obozu suchy prowiant oraz napoje na wycieczki całodniowe i drogę powrotną w ilościach odpowiednich do czasu trwania podróży; 4) Wymagane warunki dotyczące transportu i ubezpieczenia: a) Wykonawca zapewni transport uczestników wypoczynku pociągiem PKP w wagonach z rezerwacją miejsc do siedzenia z Gdyni do Chabówki i z Chabówki do Gdyni; b) Wykonawca zapewni również transport uczestników obozu na trasie Chabówka Rabka- Zdrój do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania w Rabce-Zdroju do Chabówki autokarem turystycznym, zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży, w tym Ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz ) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz z późniejszymi zmianami; c) Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego z uczestników wypoczynku od NNW na kwotę minimum 10000zł; d) Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu; 5) Wymagane warunki dotyczące kadry: a) Wykonawca zorganizuje wypoczynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r., poz. 452); b) Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku opiekę kadry w osobie kierownika obozu i wychowawców oraz dochodzącego na wezwanie lekarza; podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe Wykonawca zapewni na własny koszt; c) kadra będzie sprawowała opiekę nad uczestnikami obozu w czasie transportu oraz w miejscu pobytu, tj. od momentu przekazania dzieci przez rodziców wychowawcom na zbiórce w dniu wyjazdu z Gdyni do momentu przekazania dzieci przez wychowawców rodzicom w dniu powrotu do Gdyni; godzina i miejsce zbiórki uczestników wypoczynku zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; Zamawiający powiadomi rodziców o szczegółach w/w uzgodnień; d) kadra musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN oraz posiadać odpowiednie doświadczenie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skład kadry (imię i nazwisko ) oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obozu;

9 6) Wymagania dotyczące programu wypoczynku: a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia wraz z ofertą a następnie realizacji szczegółowego programu wypoczynku dostosowanego do wieku uczestników; b) program ten musi obejmować: zapoznanie uczestników wypoczynku w dniu przyjazdu z regulaminem obozu; wyznaczenie godzin podawania posiłków ( posiłki w miarę równych odstępach czasu, między godz. 08:00 a 19:30 ); pieszą wycieczkę pozwalającą poznać miejscowość i okolicę; zapewnienie wszystkim uczestnikom wypoczynku zajęć rekreacyjnych, sportowych, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu ( w zależności od warunków pogodowych ); wieczorne dyskoteki, zabawy świetlicowe, gry, turnieje, konkursy ( drobne nagrody za zwycięstwo w konkursach i turniejach zapewni Wykonawca ); zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek; elementu survivalu, ścianka wspinaczkowa, nauka orientacji w terenie, wyprawa na quadach, paintball; wyprawa trasą Leśnej Ścieżki Edukacyjnej; wyprawa na Luboń Wielki; jeden wyjazd do Zakopanego z pobytem w Aquaparku; spacer po Krupówkach; osobom chętnym umożliwienie uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej; zapewnienie pozostałym uczestnikom wypoczynku w tym samym czasie spaceru, zajęć sportowych lub rekreacyjnych; dodatkowe atrakcje w przypadku ich zaoferowania; c) Wykonawca wykona zdjęcia dokumentujące kolonię, a w szczególności: wycieczki, kąpiele w jeziorze, dyskoteki; zostaną wykonane przynajmniej 3 zdjęcia grupowe ( zdjęcia powinny w miarę możliwości - uwieczniać wszystkich uczestników równomiernie; zdjęcia zostaną dostarczone Zamawiającemu na płycie CD w formacie JPG o rozdzielczości umożliwiającej wykonanie odbitek papierowych;

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 9 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, z nauką jazdy na nartach, dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nr postępowania ZP/ 477/055/U/10 Załącznik nr 1 do umowy I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Na kompleksowe wykonanie zamówienia składać się będzie: a) zakwaterowanie i wyżywienie dla 45 dzieci,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zał. nr 11 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego dla dzieci pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego LATO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 33011-2014 z dnia 2014-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/78/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA (wzór) PRZEDMIOT UMOWY Nr postępowania ZP/1286/032/U/09 Załącznik nr 4 zawarta w dniu.w Gdańsku UMOWA (wzór) pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora

Bardziej szczegółowo

Obóz survivalowy. Mrągowo r.

Obóz survivalowy. Mrągowo r. Obóz survivalowy Mrągowo 26.07 05.08.2017 r. Informacje ogólne Termin: 26 lipca 05 sierpnia 2017 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane warunki dotyczące obiektu:

Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane warunki dotyczące obiektu: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, z nauką jazdy na nartach, dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia

Centralny nr postępowania:: /2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma transportowa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi turystycznej w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo r.

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo r. Obóz ogólnosportowy Mrągowo 26.07 05.08.2017 r. Informacje ogólne Termin:26 lipca 05 sierpnia 2017 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia

RSS/ZPFSiZ/P-41/../13 Radom dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r.

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Obóz ogólnosportowy Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Informacje ogólne Termin: 18 28 lipca 2016 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn Tarczyn, 8.05.2013 r. ( pieczęć Zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Obóz taneczny. Mrągowo r.

Obóz taneczny. Mrągowo r. Obóz taneczny Mrągowo 26.07 05.08.2017 r. Informacje ogólne Termin: 26 05 sierpnia 2017 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY USŁUGI Zamawiający: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu Sygnatura akt MOPiRPA. 271.01.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu przedmiotu zamówienia

Formularz opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz opisu przedmiotu zamówienia wykonanie usługi turystycznej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2014 roku kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie zimowiska dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016"

ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta - kolonie 2016 GMINNy OSROOEK POMOCy S~OŁ.EC~ Q6.666 Talczyn. III Ryneei8 WOj.mazowi~cKie....: (22) 7-1 79 3. (pieczę_~1t#"ą~~ Tarczyn, 01.06.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Oferta - kolonie 2016" W związku z art.4 ust.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Obóz pływacki. Wilkasy lipca 2017 r.

Obóz pływacki. Wilkasy lipca 2017 r. Obóz pływacki Wilkasy 12 22 lipca 2017 r. Informacje ogólne Termin: 12 22 lipca 2017 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-5 osobowych Baza sportowo-rekreacyjna:

Bardziej szczegółowo

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia Obóz pływacki Wilkasy 31 lipca 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8 osobowych

Bardziej szczegółowo

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji :

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji : Numer sprawy: Radom, dnia 2012-01- 06 Zmiana treści zapytania ofertowego Nr 1/2012 z dn.24.01.2012 Pkt 1 otrzymuje brzmienie : 55243000-5 - usługi w zakresie obozowisk 92330000-3 - usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Zaproszenie do składania ofert na: zorganizowanie kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

Bardziej szczegółowo

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs

OA.3302-II-1/17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. ogłasza konkurs OA.3302-II-1/17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ogłasza konkurs na zorganizowanie kolonii letniej, z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, dla dzieci i młodzieży w roku 2017 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna. Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 200 dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 80 dzieci ze szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Organizacja 14-dniowego obozu sportowo rekreacyjnego nad morzem oraz obozu sportowo-rekreacyjnego na Pojezierzu Mazurskim dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-04-25 13:33 Zduńska Wola: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeo, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Obóz survivalowy. Mrągowo lipca 2018 r.

Obóz survivalowy. Mrągowo lipca 2018 r. Obóz survivalowy Mrągowo 14 24 lipca 2018 r. Informacje ogólne Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w pokojach 4-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6 OPIS WYCIECZKI Ilość dni: Polska: Zagranica: Rodzaj: Cena od: strona 1/6 7 Tak Nie narciarskie 1349 zł BIAŁKA TATRZAŃSKA PROGRAM WYCIECZKI OBÓZ NARCIARSKI BIAŁKA TATRZAŃSKA 2017 Na obóz narciarski zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Numer sprawy nadanej przez zamawiającego: ZP-251.3.2014 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35%

TERMINY : CENA: 1.195, CENA: 1.095,- Zniżki dla dzieci: do lat 3-70%, od 4-10 lat - 35% A U T O K A R Miejscowość położona 9 km na wschód od Kołobrzegu. Ośrodek wczasowy Nadmorski Raj usytuowany nad samym morzem z bezpośrednim zejściem na plażę. Wyposażony w pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Czeladź, dnia 18.01.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na : ORGANIZACJĘ KOLONII ŚRÓDROCZNYEJ TZW. ZIELONEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS III Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 120 dzieci ze szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r.

Zapytanie ofertowe Termin realizacji: 5 dni (co najmniej4 noclegi) w okresie od 08 do 15 czerwca2014 r. ZSO - 272.07.2013 Zapytanie ofertowe Białystok, dnia 22 stycznia 2014 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, zaprasza do złożenia ofert na kompleksową organizację zielonej szkoły w ramach

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wersja archiwalna Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat - nr ogl - 76363-2013. Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013

Bardziej szczegółowo

jeden wychowawca na 20 osób dla dzieci w wieku lat, kwalifikacje prowadzenia zajęć profilaktycznych zajęcia rekreacyjno sportowe,

jeden wychowawca na 20 osób dla dzieci w wieku lat, kwalifikacje prowadzenia zajęć profilaktycznych zajęcia rekreacyjno sportowe, Kolonie letnie z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie lipiec - sierpień 2015 roku Zakres

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp.

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp. LATO W MIEŚCIE Termin: (od poniedziałku do piątku) I turnus II turnus 21.08 25.08.2017 dzieci 9-13 lat 28.08 31.08.2017 dzieci i młodzież SALTROM ul. Różana 5 30 zł Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w

Bardziej szczegółowo

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny.

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, świetlica, siłowni,namiot rekreacyjny. KOLONIE NAD MORZEM GRZYBOWO ======================================================================== Ośrodek Wypoczynkowy SZEKLA - 250m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA Oznaczenie sprawy: SP10.392.02.01.14 Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Organizacja wyjazdu śródrocznego dla

Bardziej szczegółowo

MRZEŻYNO i Bieszczady

MRZEŻYNO i Bieszczady KRAV MAGA KIDS - JUDO WAKACJE NAD MORZEM OBÓZ SPORTÓW WALKI MRZEŻYNO i Bieszczady 2014 MRZEŻYNO KMK / JUDO 2014 TYLKO Z NAMI OBÓZ SPORTÓW WALKI, KMK - JUDO NAD MORZEM CIEKAWE ZAJĘCIA i WSPANIAŁA ZABAWA!!!

Bardziej szczegółowo

Obóz żeglarski. Wilkasy r.

Obóz żeglarski. Wilkasy r. Obóz żeglarski Wilkasy 12.07-22.07.2017 r. Informacje ogólne Termin: 12 lipca 22 lipca 2017 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-5 osobowych.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1...

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1... Załącznik nr 7 UMOWA - wzór Zawarta w dniu.. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel , faks Tarnowo Podgórne: organizacja kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne Numer ogłoszenia: 28112-2016; data zamieszczenia w BZP: 09.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP/MUM/41/2013 załącznik nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 6/2016 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia 10.03.2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich

Bardziej szczegółowo

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej 05-400 Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Otwock, dnia 19.11.2012 r. W związku z realizacją projektu Uwierz w siebie Ty tez potrafisz współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach OGŁASZA

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach OGŁASZA Oznaczenie sprawy: SP-21/272/1/2014 Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zorganizowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

(w odległości nie większej niż 250 km od Kędzierzyna-Koźla).

(w odległości nie większej niż 250 km od Kędzierzyna-Koźla). Zimowisko z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych 01.02.-14.02.2016 roku

Bardziej szczegółowo

OBÓZ LETNI KS AKADEMII PIŁKARSKIEJ

OBÓZ LETNI KS AKADEMII PIŁKARSKIEJ OBÓZ LETNI KS AKADEMII PIŁKARSKIEJ KS Akademia Piłkarska oraz Dom Wypoczynkowy Gościrada Zapraszają na obóz nad BAŁTYKIEM!!! Obóz odbędzie się w dniach od 29.06.2014 do 06.07.2014r. OFERTA Cena: 820 zł

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233640-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Miejsce realizacji: nad morzem polskim, woj. pomorskie. Termin realizacji: 19.09.2014r-

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis hotelu HOTEL FILOXENIA BEACH*** LEPTOKARIA o wysokim standardzie, położony

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-05-24 14:02 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 201562-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Wyjazdu konsultacyjno - integracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, Warszawa, tel./fax: NIP REGON Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 NIP 524-106-54-00 REGON 010751916 Ogłoszenie o zamówieniu Opublikowano w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: 16.07 23.07.2016 (45 osób) 06.08 13.08.2016 (45 osób)

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: 16.07 23.07.2016 (45 osób) 06.08 13.08.2016 (45 osób) Akademia Piłkarska Champions Oraz Ośrodek Wypoczynkowy,,Szarotka Zapraszają na Letni obóz w Istebnej 2016 Obóz odbędzie się w dniach: 16.07 23.07.2016 (45 osób) 06.08 13.08.2016 (45 osób) ZAPROSZENIE W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 135 dzieci ze szkół

Bardziej szczegółowo

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia Obóz sportów wodnych Wilkasy 31 lipca - 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Obóz piłkarski. Wilkasy lipca 2017 r.

Obóz piłkarski. Wilkasy lipca 2017 r. Obóz piłkarski Wilkasy 12 22 lipca 2017 r. Informacje ogólne Termin: 12 lipca 22 lipca 2017 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 3-5 osobowych Baza

Bardziej szczegółowo

Obóz taneczny. Wilkasy sierpnia 2018 r.

Obóz taneczny. Wilkasy sierpnia 2018 r. Obóz taneczny Wilkasy 6 16 sierpnia 2018 r. Informacje ogólne Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8 osobowych z 2 łazienkami. Baza sportowo-rekreacyjna:

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: (45 osób)

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: (45 osób) Akademia Piłkarska Champions oraz Hotel Olimpic Zapraszają na Letni obóz w Puławach 2016 Obóz odbędzie się w dniach: 16.07 23.07.2016 (45 osób) ZAPROSZENIE W tym roku już po raz kolejny mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Kokino Nero Oferta: GRECJA KOKINO NERO apartamenty PETROS Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis apartamentów APARTAMENTY to samodzielne, skromne mieszkania typu garsoniery.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta, Rynek 25, Czerwieńsk, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta, Rynek 25, Czerwieńsk, woj. lubuskie, tel , faks Czerwieńsk: Organizacja obozu zimowego lingwistyczno-rekreacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Czerwieńsk w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.400m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo