SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE."

Transkrypt

1 Warszawa 25 lutego 2014

2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY ERBUD CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Otoczenie makroekonomiczne Rynek budowlany CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Budownictwo kubaturowe w kraju i za granicą Pozostałe segmenty działalności w Grupie Przychody i koszty operacyjne PERSPEKTYWY Otoczenie makroekonomiczne Rynek budowlany Kierunki i cele rozwoju Grupy III. WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY ERBUD RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY BILANS GRUPY ERBUD PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY ERBUD WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE

3 GRUPA ERBUD KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA I-IV KWARTAŁ ROKU W r.: PRZYCHODY: tys. zł EBITDA: tys. zł EBIT: tys. zł ZYSK NETTO: tys. zł W I- r.: PRZYCHODY: tys. zł EBITDA: tys. zł EBIT: tys. zł ZYSK NETTO: tys. zł GOTÓWKA: tys. zł NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NAD ZOBOWIĄZANIAMI ODSETKOWYMI: tys. zł Poniższe dane finansowe za okres I-IV kwartału roku i porównania są oparte o skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Kontrakty prezentowane poniżej są wyrażone w wartościach netto. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE OTOCZENIE RYNKOWE Spadek produkcji budowlano-montażowej w Polsce w okresie I- r.: 12% spadku. W grudniu r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,8%. Dla porównania w grudniu r. produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 24,9%. Wzrost odnotowano w segmencie budownictwa inżynieryjnego (+11,2% ), budownictwa specjalistycznego (+3,7% ) oraz w segmencie wznoszenie budynków (+ 1% ). GRUPA ERBUD W okresie październik - grudzień r. Grupa podpisała w sumie 19 kontraktów na łączną kwotę tys. zł wobec 15 kontraktów o łącznej wartości tys. zł w analogicznym okresie r. W całym r. Grupa podpisała 99 kontraktów na kwotę tys. zł, wobec 103 kontraktów na kwotę tys. zł w analogicznym okresie r.

4 W r. sprzedaż w Grupie Budlex wyniosła 51 mieszkań i lokali użytkowych (w oparciu o akty notarialne) wobec 102 w r. Narastająco Grupa sprzedała 184 mieszkania i lokale użytkowe wobec 220 w analogicznym okresie r. W przedsprzedaży na lata r. Budlex zawarł umowy przedwstępne na 111 mieszkań i lokali użytkowych na kwotę ok. 31 mln zł wobec 142 mieszkań i lokali na koniec grudnia r. W r. przychody Grupy Erbud spadły o 4,3% do tys. zł z poziomu tys. zł w r. Pozytywny wpływ na sprzedaż Grupy miał segment inżynieryjno-drogowy, który przyśpieszył w i wzrósł o 93%, a także segment energetyczny, który zanotował 142% wzrostu przychodów. Segment kubaturowy obniżył sprzedaż w r. o 12,5%, zaś segment deweloperski o 53%. Narastająco w r. Grupa miała tys. zł przychodów, tj. 11,5% spadku, pochodna niższej sprzedaży w segmencie kubaturowym w kraju (o 19% ) i mniejszych przerobów w segmencie inżynieryjnym, który w całym roku zanotował spadek o 32,5%. W r. EBIT Grupy wyniósł tys. zł wobec tys. zł w r. tj. wzrost o 100,1%. Marża EBIT wyniosła 2,9% wobec 1,4% w r. W r. wszystkie segmenty miały dodatni wpływ na EBIT Grupy. Narastająco w r. Grupa osiągnęła EBIT w wysokości tys. zł wobec tys. zł w r., tj. 10,25% wzrostu. Marża EBIT w r. wyniosła 2,7% wobec 2,1% w analogicznym okresie r. Segment kubaturowy dodał 20,1 mln zł do skonsolidowanego wyniku Grupy, zaś segment deweloperski i inżynieryjno-drogowy odpowiednio 4,5 mln zł i 4,9 mln zł do skonsolidowanego EBIT Grupy. Segment energetyczny dodał 2,8 mln zł do wyniku EBIT Grupy w r. Zysk netto Grupy w r. wyniósł tys. zł, tj. wzrost o 39% wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Marża netto wyniosła 2,0% wobec 1,3% w analogicznym okresie r. W omawianym okresie Grupa miała tys. zł ujemnego wyniku na działalności finansowej, tj. koszty odsetek od kredytów i obligacji, tj. wzrost o 400% wobec dodatniego wyniku w wysokości tys. zł w analogicznym okresie r. Narastająco w r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości tys. zł, tj. ok. 1% spadku ( tys. zł w r.). Marża pozostała na poziomie ubiegłego roku i wyniosła 1,5% wobec 1,3%. Narastająco Grupa miała tys. zł ujemnego wyniku na działalności finansowej, tj. koszty odsetek od kredytów i obligacji, wzrost o 45% wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Na koniec grudnia r. Grupa Erbud miała tys. zł w gotówce, tj. 38% spadku wobec grudnia r. Grupa posiada dostępne linie bankowe i ubezpieczeniowe na łączną kwotę 618 mln zł. Grupa posiada nadwyżki środków pieniężnych nad zobowiązaniami odsetkowymi (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing finansowy) w kwocie tys. zł w r. Na koniec r. Grupa miała portfel zamówień o wartości ok tys. zł, z czego do realizacji w bieżącym roku zaplanowanych jest ok tys. zł. Dla - 4 -

5 porównania na koniec grudnia r. portfel zamówień Grupy był niższy i wynosił tys. zł, z czego do realizacji na r. było tys. zł. W lutym br. Grupa dodała do portfela kontrakty na kwotę 65,8 mln zł. W negocjacjach pozostaje portfel o wartości ok. 500 mln zł. Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty: biurowe (37,9%), handlowo-usługowe (18,1%), energetyczne (12%), szpitalne (10,9%), użyteczności publicznej (6,7%), oraz mieszkalne (6,6%), a także projekty inżynieryjne (4,4%) i drogowe (1,6%). W ramach ww. portfela 21% stanowią projekty publiczne. Na koniec grudnia r. łączna wartość złożonych ofert wyniosła 16,1 mld zł, z czego na dzień publikacji pozostało nierozstrzygniętych ofert na kwotę 7,2 mld zł. II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY ERBUD 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1. Otoczenie makroekonomiczne W r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W całym r. PKB wyniosło 1,6% Rynek budowlany Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja budowlana w I- r. spadła o 12%. W grudniu r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,8%. Dla porównania w grudniu r. produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 24,9%. W grudniu r. wzrost odnotowano w segmencie budownictwa inżynieryjnego (+11,2% ), budownictwa specjalistycznego (+3,7% ) oraz w segmencie wznoszenie budynków (+1% ). 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Główne segmenty działalności Grupy w r. Poniższe dane prezentują wyniki segmentów po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych oraz dane w podziale geograficznym, brak porównywalności danych ze względu na nowy podział segmentowy w budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz geograficznym: działalność w kraju i za granicą tys. zł Budownictwo kubaturowe w kraju i za granicą Budownictwo kubaturowe w kraju Segment deweloperski Segment inżynieryjnodrogowy* Segment energetyczny w kraju i za granicą** Działalność w kraju Działalność za granicą Przychody ze sprzedaży ,5% % % % % Udział % 77% 84% 65% 74% 3,5% 7% 11,7% 5,8% 8,0% 3% 88% 90% 12% 10% EBIT Marża EBIT (%) 0,7% 2,2% 0,41 2,08% 16,3% 6,7% 10,4% - 7,7% 1,3% 3,2% 1,2% 1,3% 3,3% % IV kw % - 5 -

6 tys. zł Budownictwo kubaturowe w kraju i za granicą Budownictwo kubaturowe w kraju Segment deweloperski Segment inżynieryjnodrogowy* Segment energetyczny w kraju i za granicą** Działalność w kraju Działalność za granicą Przychody ze sprzedaży % % % ,5% % % % Udział % 82% 82% 65% 71% 4,0% 4,6% 8% 10% 6,5% 3% 83% 89% 17% 11% EBIT Marża EBIT (%) 2% 1,2% 2,1% 0,9% 9,3% 11,2% 5,1% 5,1% 3,5% 5,8% 2,7% 2,0% 2,3% 2,9% *Spółki PBDI i oddział OBiD; ** Erbud Energetyka i Oddział Budownictwa dla Energetyki, Engorem od r Budownictwo kubaturowe (kraj i zagranica) W okresie październik grudzień r. Grupa podpisała 9 kontraktów o wartości tys. zł, wobec 11 kontraktów w budownictwie kubaturowym na łączną kwotę tys. zł w r. Narastająco Grupa podpisała 40 kontraktów o wartości tys. zł wobec 39 kontraktów na tys. zł w r. Na koniec grudnia r. portfel zleceń działalności kubaturowej wyniósł tys. zł, z tego na 2014 r. przypada ok tys. zł. Przychody ze sprzedaży w r. (bez uwzględnienia przychodów Grupy Budlex, PBDI, Erbud Energetyka, segmentu OBiD, Engorem) wyniosły tys. zł, tj. 12,5% spadku. Narastająco Grupa miała tys. zł, spadek 12% w stosunku do analogicznego okresu r. EBIT Grupy na działalności kubaturowej w r. wyniósł tys. zł, tj. 72,5% spadku, 0,7% marży, wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Narastają w r. Grupa miała EBIT w wysokości tys. zł, tj. 2,0% marży EBIT, wobec tys. zł w r., tj. 49% wzrostu. Segment kubaturowy stanowi 82% skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Budownictwo kubaturowe w kraju (realizacja w ERBUD SA) W r. sprzedaż kubaturowa w Polsce wyniosła tys. zł, tj. 16% spadku. W r. narastająco przychody wyniosły tys. zł, tj. 19% spadku. EBIT w r. wyniósł tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Marża EBIT w była na poziomie 0,4% wobec 2% w analogicznym okresie r. Narastająco segment miał zysk operacyjny w wysokości tys. zł tj. 83% wzrostu wobec tys. zł w r. Na koniec grudnia r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w Polsce wyniósł tys. zł, z tego na 2014 r. przypada tys. zł. Działalność za granicą (kubatura +energetyka) W r. przychody ze sprzedaży za granicą wzrosły o 12% do poziomu tys. zł z tys. zł w r. EBIT segmentu wyniósł 649 tys. zł, tj. 55% spadku wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Marża wyniosła 1,3% wobec 3,3% w analogicznym okresie r. Narastająco segment wykazał tys. zł przychodów, tj. 40,5% wzrostu. EBIT segmentu wyniósł tys. zł wobec tys. zł, tj. 12% wzrostu, zaś marża EBIT była na poziomie 2,3% wobec 2,9%. Na koniec kwartału portfel zamówień zagranicznych wyniósł tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie r. Większość portfela pozostaje do realizacji w bieżącym roku ( tys. zł). Przychody niemieckiej spółki Grupy - GWI GmbH w r. wyniosły tys. zł, wobec tys. zł w r., tj. 64% wzrostu. EBIT spółki wyniósł tys. zł, tj. 11% spadek. Marża EBIT wyniosła 2,4% - 6 -

7 wobec 4,4% marży w r., a zysk netto wyniósł tys. zł, tj. 27% spadku. Marża netto wyniosła 1,7% Pozostałe segmenty działalności Grupy Działalność deweloperska W r. Budlex sprzedał w oparciu o akty notarialne 51 mieszkań i lokali użytkowych wobec 102 lokali w analogicznym okresie r. Narastająco w r. Grupa sprzedała 184 mieszkania i lokale użytkowe wobec 220 w analogicznym okresie r. W r. Grupa Budlex miała tys. zł przychodów wobec tys. zł w analogicznym okresie r, tj. 53% spadku. EBIT w wyniósł tys. zł, wobec tys. zł zysku w r., tj. 16% wzrostu. Narastająco przychody Grupy Budlex w r. osiągnęły poziom tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie r., tj. 24% spadku. Zysk operacyjny Grupy Budlex w r. wyniósł tys. zł, wobec tys. zł, tj. 37% spadku. Marża EBIT wyniosła 9,3% wobec 11,2% w analogicznym okresie r. Budlex w r. realizował nowe inwestycje mieszkaniowe, w tym 2 inwestycje w Toruniu i 2 w Bydgoszczy. W przedsprzedaży na lata Grupa podpisała umowy przedwstępne na 111 mieszkań i lokali użytkowych. Spółka rozpoczęła realizację projektu Deptak w Poznaniu. Projekt ma prawomocne pozwolenie na budowę budynku biurowo-handlowego w Poznaniu w ciągu tzw. poznańskiego Deptaka. Obiekt jest realizowany przez spółkę celową Deptak Projekt P2 i będzie miał powierzchnię najmu ok. 9,3 tys. m2, w tym 6,5 tys. m2 powierzchni handlowej oraz 2,7 tys. m2 powierzchni biurowej. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz otwarcia galerii handlowej planowany jest I pół r. Finansowanie projektu jest zapewnione w ramach bankowej linii kredytowej. Spółka przygotowuje kolejne projekty, w tym w Warszawie. Obecny bank ziemi ma potencjał projektów o wartości ok. 40 tys. PUM Budownictwo inżynieryjno-drogowe uwzględnia wyniki oddziału OBiD oraz spółki zależnej PBDI W r. segment inżynieryjno-drogowy dodał do portfela Grupy 4 nowe kontrakty na łączną kwotę tys. zł. Narastająco Grupa podpisała 25 kontraktów na kwotę tys. zł wobec 59 kontraktów o wartości tys. zł w r. W r. przychody segmentu inżynieryjno-drogowego wyniosły tys. zł, tj. wzrost o 93,5%. Wzrost przychodów w jest pochodną sezonowości branży. W całym r. segment miał tys. zł skonsolidowanych przychodów, tj. spadek o 32%. Wynik operacyjny w r. wyniósł tys. zł, tj. wzrostu o 218%, i 10,5% marży operacyjnej. Narastająco EBIT segmentu wyniósł tys. zł, tj. 5,1% marży EBIT. Na koniec grudnia r. segment miał portfel zamówień o wartości ok tys. zł, z tego większość do realizacji w 2014 r. Portfel segmentu składa się głównie z projektów inżynieryjnych, w tym farmy wiatrowe. Dla porównania w r. segment miał portfel o wartości tys. zł Segment energetyczny Uwzględnia projekty energetyczne w Polsce oraz projekty zagraniczne W r. Grupa podpisała 34 kontrakty w segmencie energetycznym o łącznej wartości tys. zł. Przychody segmentu w r. wyniosły tys. zł tj. 142% wzrostu. EBIT segmentu wyniósł - 7 -

8 2 465 tys. zł, tj. 1300% wzrostu. Marża EBIT wyniosła 7,7%, versus 1,3%. W całym r. narastająco przychody wyniosły tys. zł, tj. 93% wzrostu. Zysk operacyjny wyniósł tys. zł, tj. 3,5% marży operacyjnej, wobec tys. zł zysku i 5,8% marży rok temu. Na koniec grudnia r. Grupa miała portfel zamówień w segmencie o łącznej wartości tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie r. tj. 43% wzrostu. Do realizacji w 2014 r. pozostało tys. zł Przychody i koszty operacyjne Saldo przychodów i kosztów operacyjnych Saldo przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych w Grupie wyniosło: tys. zł za r Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Grupie W r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w Grupie Erbud wyniosły tys. zł, tj. wzrost o 13,2%, pochodna nowych obszarów działalności w segmencie energetycznym. W r. zatrudnienie w Grupie wyniosło 1362 wobec 1630 osób w analogicznym okresie r., tj. spadek o ok. 16,4%. 3. PERSPEKTYWY 3.1. Otoczenie makroekonomiczne W budżecie na 2014 r. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5%, zaś Narodowy Bank Polski założył wskaźnik w wysokości 2,9% Rynek budowlany Z badań GUS wynika, że w grudniu r. ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 27 wobec minus 22 w listopadzie. Poprawę koniunktury sygnalizowało 7% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 34%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W styczniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest mniej pesymistycznie niż przed miesiącem i przed rokiem. Prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w grudniu ub. r. Przedsiębiorcy przewidują nieco mniej znaczący niż oczekiwano w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych. Branża oczekuje ożywienia w sektorze budowlanym w 2014 r. wraz z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach budżetu na lata Szczególnie dobry dla branży może być rok 2015, w związku z zakończeniem inwestycji z budżetu na lata (które realizowane i rozliczane mogą być do końca 2015 r.), a jednocześnie zaawansowana już będzie realizacja wielu inwestycji z nowego budżetu. Może również dojść do przyśpieszenia w realizacji dużych bloków energetycznych, co takŝe będzie znaczącym motorem dla branŝy Kierunki i cele rozwoju Grupy Grupa weszła w 2014 r. z portfelem zleceń o wartości 1,6 mld zł. Do przerobienia w br. jest już 1,16 mld zł wobec 944 mln zł w analogicznym okresie r. Grupa planuje dalszy wzrost portfela zleceń, z czego część pozyskiwanych projektów powinna być realizowana w br. W negocjacjach pozostają obecnie projekty o łącznej wartości ok. 500 mln zł. W br. Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju segmentu kubaturowego i energetycznego. Na koniec r. segment kubaturowy posiadał portfel zleceń o wartości 1,28 mld zł z tego do realizacji w br

9 pozostaje 913 mln zł. Wraz z poprawą sytuacji w branży Zarząd ma nadzieję również na wzrost marż na kontraktach. Segment energetyczny wszedł w br. z portfelem zleceń o wartości 190,85 mln zł. Zarząd zakłada dalszą rozbudowę segmentu i wzrost poziomu kontraktacji w najbliższych 2 latach. Segment energetyczny Grupy będzie zwiększał zaangażowanie w projekty ogólnopolskie w obszarze usług serwisowych i modernizacyjnych w energetyce oraz w budownictwie dla energetyki odnawialnej. W br. segment deweloperski będzie się koncentrował m.in. na realizacji projektu komercyjnego w Poznaniu. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz otwarcia galerii handlowej planowany jest w I pół r. Segment inżynieryjny wszedł w 2014 r. z portfelem 96 mln zł, co oznacza ponad 2-krotny wzrost. Zarząd oczekuje dalszej poprawy wyników segmentu inżynieryjnego w br. W br. mija termin spłaty obligacji w wysokości 50 mln zł. Grupa dysponuje dziś gotówką o wartości 125 mln zł, która umożliwia spłatę obligacji. Równolegle planujemy dalszy wzrost portfela zleceń powyżej dzisiejszego poziomu 1,6 mld zł, co oznacza potrzebę utrzymania stabilnej bazy gotówkowej dla sprawnej realizacji projektów. Decyzja dotycząca obligacji będzie zależna od rozwoju kontraktacji w Grupie

10 III. WYNIKI FINANSOWE 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY ERBUD Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Erbud za r. obejmuje konsolidację: Erbud SA, Erbud International Sp. z o.o., GWI GmbH, PBDI, Grupy Budlex, Erbud Energetyka Sp. z o.o.; Delta Sp. z o.o.; Engorem Sp. z o.o.; Erbud Industry Sp. z o.o. (dawniej Ersteel Sp. z o.o.). 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY kwartał kwartał do % w tys. zł różnica różnica Przychody ze sprzedaży , , ,00-4% Koszt sprzedanych produktów , , ,00-5% Zysk/strata na sprzedaży 24107, ,00-177,00-1% Koszty sprzedaży 770,00 895,00-125,00-14% Koszty ogólnego zarządu 16123, , ,00 27% Saldo przychodów i kosztów operacyjnych 4535, , ,00-194% Wynik operacyjny - EBIT 11749, , ,00 100% Wynik na działalności finansowej -3135, , ,00 387% Zysk/strata brutto 8614, , ,00 24% Zysk/starta netto 7794, , ,00 39% Marża EBIT (EBIT/Przychody) 2,93% 1,40% 0,02 109% amortyzacja 1933, ,00-352,00-15% Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 3,42% 1,95% 0,01 75% Wyszczególnienie Różnica Różnica do do I-IV kw I-IV kw IV kw IV kw Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik operacyjny - EBIT Wynik na działalności finansowej Zysk/strata z inwestycji

11 Zysk/strata brutto Zysk/starta netto Marża EBIT (EBIT/Przychody) 2,65% 2,12% 2,93% 1,40% Amortyzacja Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 3,24% 2,67% 3,42% 1,95% W ujęciu rodzajowym struktura rachunków zysków i strat przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA % ZMIANA A. Przychody z działalności podstawowej ,75% B. Koszty działalności operacyjnej ,63% amortyzacja ,02 zuŝycie materiałów i energii ,22 usługi obce ,12 podatki i opłaty ,13 wynagrodzenia ,14 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,10 pozostałe koszty rodzajowe ,22 wartość sprzedanych materiałów i towarów ,29 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy ,73% D. Pozostałe przychody operacyjne ,61 E. Pozostałe koszty operacyjne ,79 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,25% G. Przychody finansowe ,66 H. Koszty finansowe ,22 I. Zysk (strata) z inwestycji ,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,44% K. Zysk (strata) brutto ,44% L. Podatek dochodowy ,10 Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ,00 M. Zysk netto ,83% 3. BILANS GRUPY ERBUD SA w tys. zł Udział w sumie Udział w sumie Aktywa trwałe % 15% Aktywa obrotowe % 85% AKTYWA RAZEM % 100% Kapitał własny % 31% Zobowiązania i rezerwy długoterminowe % 13% Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe % 57% PASYWA RAZEM % 100%

12 W omawianym okresie nastąpił spadek sumy bilansowej Grupy (2,7%). Jest to efekt spadku przychodów, co pociąga za sobą spadek aktywów obrotowych (należności) oraz zobowiązań. Struktura pasywów i aktywów pozostała na niezmienionym poziomie. Grupa nie odnotowała żadnych zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę struktury majątku i źródeł jego finansowania. 4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY ERBUD w tys. zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 916, ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,00 Razem przepływy pieniężne netto , ,00 Środki pieniężne na koniec okresu Utrzymująca się tendencja wydłużania okresu rotacji należności w stosunku do rotacji zobowiązań powoduje ujemne przepływy finansowe. Nie bez znaczenia były tu również wydatki poniesione w związku z remontem pasa startowego na lotnisku w Modlinie, które to przepływy będą odbudowane w kolejnych okresach poprzez przeniesienie odpowiedzialności na podmioty, które odpowiadają za usterkę. 5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wyszczególnienie Rentowność aktywów (ROA) Rentowność kapitałów własnych (ROE) Wskaźnik ogólnego zadłużenia 2,30% 2,26% 6,84% 7,37% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych Wskaźnik płynności bieżącej 66,34% 69,32% 197,12% 226,00% 1,44 1,50 Rentowność sprzedaży brutto 7,03% 6,07% Rentowność sprzedaży netto 1,50% 1,34%

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa, 14 listopada SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2016 roku

Warszawa, 17 marca 2016 roku Warszawa, 17 marca 2016 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE... - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2015 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2012 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Warszawa, 28 lutego 2012 r. Warszawa, 28 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI I.GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2011 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 marca 2015 roku

Warszawa, 2 marca 2015 roku Warszawa, 2 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERBUD RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R.

GRUPA ERBUD RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA ERBUD RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R. Warszawa, 31 SIERPNIA 2009 r. SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI GRUPY w I pół. 2009 r...- 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

IQ 2019 KOMENTARZ. Szanowni Państwo, Regina Biskupska. Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. 2 3 KOMENTARZ Szanowni Państwo, Pierwszy kwartał br. Grupa Kapitałowa JHM DEVELOPMENT podsumowuje z wynikiem finansowym na poziomie 3 146 tys. złotych zysku netto. To wprawdzie spadek zysku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartału 2018 roku w Grupie RAFAKO

Podsumowanie III kwartału 2018 roku w Grupie RAFAKO Racibórz, 27 listopada 2018 r. Podsumowanie III kwartału 2018 roku w Grupie RAFAKO W trzecim kwartale 2018 roku Grupa RAFAKO wypracowała blisko 260 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym 22,7

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 31.12.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.10.2015 - Warszawa, dnia 13 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2016 trwające od 01.04.2016 do 31.12.2016r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności PLAN Y+1 Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności 1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe 2. KOSZTY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA prezentacja pochodzi z serwisu pracedyplomowe.eu - prace dyplomowe SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Charakterystyka oraz rola w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 Dz.U. Nr 49, poz.463) 1. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.10.2016 - Warszawa, dnia 8 września 2017 roku Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. 1. Skonsolidowane dane finansowe Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2013

Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q 2013 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki Grupy Kapitałowej LUG S.A., tj. skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A., jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo