PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R1"

Transkrypt

1 PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R1 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH ph: pH redox: mV : 0.1% ±1cyfra Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64 Opis Przetworniki DO9403T-R1 przekształcają sygnał z zewnętrznej elektrody ph na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Elektroda jest automatycznie skompensowana temperaturowo. Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przyrząd współpracuje z elektrodami ph lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi 2/4- przewodowo. Przeznaczony jest do montażu ściennego. ktywny wskaźnik 24 VC lub 230 VC 5 6 Dane techniczne Wejście połączonej elektrody Wejście temperaturowe ph ORP Impedancja wejścia Długość przewodu -1.00pH ph ( mV) mv >10 Tohm <50m ekranowany (ok. 5nF) 0.1% odczytu ±1 cyfry ±0.01% ph/ C Pt100 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC Długość przewodu <10m - nie ekranowane <20m - ekranowane (ok. 2nF) 0.2 C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01 C/ C Kompensacja temperatury elektrody ph utomatyczna zgodna z równaniem Nersta m Programowalne proporcjonalne do ph lub mv 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC Zasilanie ktywne 24VC lub 230VC, -15/+10%, 1V, Hz Pasywne VDC (2 - przewodowe) Temperatura Pracy C Przechowywania C, bez kondensacji Obudowa Wymiary 0 x 80 x 56mm Stopień ochrony IP64 Wyjście prądowe ph Pt100 4 przew. Pasywny przetwornik ph Pt100 2 przew temp. temp. 5 6 = B m 4 B m 8 V Schematy połączeń. Przykład podłączenia ktywny przetwornik ph Pt100 4 przew. * ph temp 24 VC lub 230 VC = m B GND m ZEWRZYJ ZCISKI 10 I 11 JEŻELI WYJŚCIE m NIE JEST PODŁĄCZONE * 472 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , ph Pt100 4 przew. ph Pt100 2 przew temp. temp. 24 VC lub 230 VC = 6 B m B Min 9Vcc V m Min 9Vcc V m V+ Regulator Regulator

2 Wymiary zewnętrzne Sondy KPI pH / KPI redox +/-1999mV, C Ustawienie punktów działania przekaźników SET. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ. Zaświecą się również na wyświetlaczu symbol REL i litera, wskazując wartość progu przełączania przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu REL i zapalenie litery wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol REL i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu REL i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Znika symbol Δ. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (symbol REL jest zapalony lub miga) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 2 minuty. S7 Es x 17 PG13.5 Sondy KPI pH / KPI13 redox +/-1999mV, C 25.5 x /4 NPT S Klawisze funkcyjne PRG Programowanie parametrów rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza PRG. Na wyświetlaczu zaświeci się symbol Δ oraz pojawi się komunikat P1, będzie programowany wyświetlany parametr P1. Gdy klawisz PRG jest dalej naciskany, pojawiają się kolejno komunikaty P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Po P10 przyrząd wraca do trybu pracy. Po wybraniu wymaganego parametru można zobaczyć jego wartość przez wciśnięcie klawisza OK. by zmienić wartość wyświetlanego parametru użyj klawiszy i. Ponownie wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić wartość ustawionego parametru. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole Δ i REL, stałe lub migające, wskazując zmieniane progi przekaźników lub B. C/ F Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury C lub F. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji ph powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. ph/mv Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji ph. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem ph/mv aktywuje funkcję kalibracji ph. Klawisz użyty do potwierdzenia kalibracji ph i ręcznie ustawionej temperatury. Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. - Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. - Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. 22 3/4 NPT Ręczne ustawienie temperatury kompensacji. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku można ustawić wartość kompensacji temperatury ręcznie. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ i wyświetlana jest ustawiona ręcznie temperatura z migającą jednostką pomiarową. Użyj klawiszy i, aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL, aby potwierdzić tą wartość. Symbol Δ zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Kalibracja elektrody ph. Kalibracja offsetu elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, symbol Δ zgaśnie. Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.01 lub 9.18 ph). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, symbol Δ zgaśnie. Uwaga: Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowej kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać trzy standardowe roztwory buforowe: 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Programowane parametry: P1 Blok wyjść regulacyjnych i wyjścia analogowego ph lub mv. P2 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy -1.00pH i 15.00pH lub pomiędzy -1999mV i +1999mV. P3 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy -1.00pH i 15.00pH lub pomiędzy -1999mV i +1999mV. P4 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy 0 i 250s P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy 0 i 250s P6 Kalibracja sondy Pt100 P7 Kalibracja wyjścia prądowego 4m P8 Kalibracja wyjścia prądowego 20m P9 Kalibracja wejścia napięciowego P10 Wyświetlanie wartości offsetu i nachylenia napięcia elektrody W celu zmiany jednego z tych parametrów wciskaj klawisz PRG do momentu pojawienia się odpowiedniego parametru na wyświetlaczu. Wciśnij CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

3 klawisz OK, aby zobaczyć wartość wybranego parametru. Użyj klawiszy i, aby zmienić parametr wyświetlany na wymagany. Następnie wciśnij klawisz OK. Parametr P10 nie może być zmieniony, może być wyświetlany. Procedura kalibracji parametrów P6-P7-P8-P9 powinna być wykonywana w laboratorium przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę. Kalibracja sondy Pt100 (100 Ω at 0 C) Podłącz sondę Pt100 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr (dla odniesienia) w kąpieli o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt100, tak aby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z procedury programowania przytrzymaj klawisz PRG. Kalibracja wyjścia analogowego. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P7. Wciśnij OK; na wyświetlaczu pojawi się 4.0, wyświetlając wartość kalibrowaną dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się P8. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się 20.0 wyświetlając wartość kalibrowaną dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z procedury programowania przytrzymaj klawisz PRG. Kalibracja wejścia napięciowego. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P9. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się wartość wejścia w mv. Zasymuluj wartość 0 mv na wejściu (jeżeli wartość jest pomiędzy ±25 mv, kalibrowany jest początek zakresu w innym przypadku szerokość zakresu jest kalibrowana). Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij kalwisz SET, zaświeci się symbol REL na wyświetlaczu wskazując że przyrząd mierzy ustawione napięcie na wejściu używając drugiej skali pomiarowej. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, zgaśnie symbol REL. Zasymuluj napięcie 450mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla pierwszej skali. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 1800mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla drugiej skali. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z procedury programowania przytrzymaj klawisz PRG. REL miga Wskazuje, że wartość pokazana odpowiada progom rozłączania przekaźników lub B. Δ Wskazuje że przyrząd jest w trybie nastaw parametrów. Wskazuje że progi zadziałania przekaźników i B są zmieniane. Wskazuje że wykonywana jest manualna kompensacja temperatury. Wskazuje, że kalibrowana jest elektroda ph. Sygnały błędu OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E1 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. E3 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 50mV przy 25 C). E4 Błąd odczytu EEPROM. E5 Ostrzeżenie, które pojawia, gdy nachylenie charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% lub wskazuje wartość ujemną. E6 Ostrzeżenie, które pojawia, gdy nachylenie charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 150%. Sposób zamawiania DO9403T-R1: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 0x80x56mm. Napięcie zasilania należy podać podczas zamawiania. HD882M100/300: Czujnik temperatury Pt100, klasa B, L=6x300mm. HD882M100/600: Czujnik temperatury Pt100, klasa B, L=6x600mm. HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH. HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH. HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH. HD220: Roztwór buforowy redox 220mV. HD468: Roztwór buforowy redox 468mV. CP5T: Przewód podłączeniowy L=5m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej. CP5/10T: Przewód podłączeniowy L=10m ze złączem S7 z jednej strony i wolnymi końcami z drugiej. KPI 10: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG13.5, obudowa szklana, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C,część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI 11: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C,część montażowa wykonana z teflonu. KPI : Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, ciśnienie do 6bar. KPI 13: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG13.5, obudowa z rytonu. Wyświetlacz C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość C. F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość F. ph Wskazuje że wyświetlana jest wartość ph. mv Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mv. Wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym. B REL Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym. Wskazuje, że wartość pokazana odpowiada progom załączania przekaźników lub B. Wskazuje, że kalibrowany jest offset napięcia drugiej skali. 474 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

4 PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9785T, DO9765T ph: pH redox: mV : 0.1% ±1 cyfra Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64 Opis Przetworniki DO9785T i DO9765T przekształcają sygnał z zewnętrznej elektrody ph na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Elektroda jest automatycznie kompensowana temperaturowo. Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przyrząd współpracuje z elektrodami ph lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi 2/4- przewodowo. Pasywny przetwornik Dane techniczne Wejście połączonej elektrody ph ORP Impedancja wejścia Długość przewodu -1.00pH ph ( mV) mv >10 Tohm <50m ekranowany (ok. 5nF) 0.1% odczytu ±1 cyfry ±0.01% ph/ C Wejście temperaturowe Pt100 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC Długość przewodu <10m - nie ekranowane <20m - ekranowane (ok. 2nF) 0.2 C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01 C/ C Kompensacja utomatyczna temperatury utomatyczna zgodna z równaniem Nersta elektrody ph Ręczna C m Programowalne proporcjonalne do ph lub mv 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-10)/0.022, Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC Zasilanie ktywne 24VC lub 230VC, -15/+10%, 1V, Hz Pasywne VDC (2 - przewodowe) Temperatura Pracy C Przechowywania C, bez kondensacji Obudowa Wymiary 0 x 2 x 56mm DO9765T Stopień ochrony IP64 Obudowa Wymiary 96 x 96 x 6mm DO9785T Stopień ochrony IP54 Wyjście prądowe ph Pt100 2 przew. Przykład podłączenia Wymiary temp 24 VC lub 230 VC B Min 9Vcc V m Min 9Vcc V m m 8 V Regulator Regulator Schematy połączeń mm 1.5 mm ktywny przetwornik 0.0 mm 21.0 mm 24 VC lub 230 VC ph ph = GND m * PG7 DO 9765T Pt100 4 przew. * temp ZEWRZYJ ZCISKI 10 I 11 JEŻELI WYJŚCIE m NIE JEST PODŁĄCZONE m B mm 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm DO 9785T CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

5 Sondy KPI pH / KPI redox +/-1999mV, C S7 Es x 17 PG13.5 Sondy KPI pH / KPI13 redox +/-1999mV, C 25.5 x /4 NPT S7 Sondy KPIGB 210, pH, C /4 NPT Ustawienie punktów działania przekaźników SET. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu OFF i zapalenie litery wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą B, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu OFF i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Znika symbol CL. S7 Es x 17 PG13.5 Uwaga: podczas ustawienia progów SET (symbole ON lub OFF są zapalone lub migają) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku można jest możliwa ręczna kompensacja temperatury. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na wyświetlaczu pojawi się symbol CL. Użyj klawiszy i, aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL, aby potwierdzić tą wartość. Symbol CL zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Klawisze funkcyjne. PRG ktywuje programowanie parametrów po naciśnięciu klawisza PRG razem z klawiszami i. Na wyświetlaczu pojawia się P1, wskazując że programowany będzie parametr P1. Gdy klawisz PRG jest kolejno naciskany, pojawiają się kolejno P2, P3, P4, P5, P6, P7. Po P7 przyrząd wraca do trybu pomiaru. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników lub B. C/ F Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury na C lub F. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury kompensacji. Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji ph powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. ph/mv Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji ph. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem ph/mv aktywuje funkcję kalibracji ph. Klawisz użyty do potwierdzenia kalibracji ph i ręcznie ustawionej temperatury. Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. Kalibracja DO9785T/DO9765T z elektrodą ph. Kalibracja offsetu elektrody ph Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol CL. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL, aby potwierdzić tą wartość, symbol CL zgaśnie. Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.01 lub 9.18 ph). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol CL. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, symbol CL zgaśnie. Uwaga: Gdy chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowej kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać trzy standardowe roztwory buforowe: 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Programowane parametry: P1 Blok wyjść regulacyjnych i wyjścia analogowego ph lub mv. P2 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy -1.00pH i 15.00pH lub pomiędzy -1999mV i +1999mV. P3 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy -1.00pH i 15.00pH lub pomiędzy -1999mV i +1999mV. P4 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy 0 i 255s P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy 0 i 255s P6 Kalibracja sondy Pt100, wyjścia prądowego lub napięciowego. P7 Wskazuje wartość napięcia przesunięcia i nachylenia elektrody. by zmienić te parametry wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany parametr. Użyj klawiszy i, aby zmienić wymagany parametr. Wciśnij klawisz OK. Parametr P7 nie może być zmieniony, może być tylko wyświetlany. 476 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

6 Kalibracja wejścia napięciowego. Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz CL cztery razy; na wyświetlaczu pojawi CL na górze wyświetlacza a na dole wartość wejścia w mv. Zasymuluj wartość 0 mv na wejściu (jeżeli wartość jest pomiędzy ±25 mv, kalibrowany jest początek zakresu w innym przypadku szerokość zakresu jest kalibrowana). Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wskazując że przyrząd mierzy napięcie na wejściu przy użyciu drugiej skali pomiarowej. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, zgaśnie symbol ON na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 450mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla pierwszej skali. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 1800mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla drugiej skali. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Kalibracja sondy Pt100 (100 Ω at 0 C) Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Podłącz sondę Pt100 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz CL; na dole wyświetlacza pojawi się symbol CL, a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Jeśli temperatura wyświetlana przez przyrząd jest pomiędzy +/- C, przyrząd kalibruje offset sondy w innym przypadku kalibruje nachylenie. Kalibracja wyjścia analogowego. Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciśnij klawisz PRG dwa razy, aż do pojawienia się P6. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego. Wciśnij CL dwa razy; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL i na dole 4.0, wskazując kalibrację dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz CL na górze wyświetlacza pojawi się CL i na dole 20.0, wskazując kalibrację dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża. Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 50mV przy 25 C). Błąd odczytu EEPROM. Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% albo wskazuje wartość ujemną. Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 150%. Sposób zamawiania DO9785T: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 96x96mm, do montażu panelowego. DO9765T: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 2x0mm, do montażu ściennego. HD882M100/300: Czujnik temperatury Pt100, klasa B, L=6x300mm. HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH. HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH. HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH. HD220: Roztwór buforowy redox 220mV. HD468: Roztwór buforowy redox 468mV. CP5: Przewód podłączeniowy L=5m do DO9765T. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. CP5/10: Przewód podłączeniowy L=10m do DO9765T. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. CP5S: Przewód podłączeniowy L=5m do DO9785T. Złącze BNC z jednej strony, a złącze S7 z drugiej strony. CP5S/10: Przewód podłączeniowy L=10m do DO9785T. Złącze BNC z jednej strony, a złącze S7 z drugiej strony. KPI 10: Elektroda przemysłowa, przyłącza S7/PG13.51, obudowa szklana, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C, część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI 11: Elektroda przemysłowa, przyłącza S7/PG13.5, obudowa z rytonu, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C, część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI : Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącza S7/ PG13.5, ciśnienie do 6bar. KPI 13: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7/ PG13.5, obudowa z rytonu. KPIGB 210: Elektroda do biotechnologii, przyłącza S7/PG13.5, obudowa szklana, żelowa, Øx210mm, temperatura C, ciśnienie max 10bar. Wyświetlacz C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość C. F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość F. ph Wskazuje że wyświetlana jest wartość ph. mv Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mv. Wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym. B Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym. ON Wskazuje wartość odpowiadającą progom załączenia przekaźników lub B. OFF Wskazuje wartość odpowiadającą progom rozłączenia przekaźników lub B. Sygnały błędu OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

7 PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T przewodności: mS temperatury: C Stała elektrody: cm -1 : 0.5% odczytu ±0.02m Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64 (IP44) Opis Przetworniki konduktancji DO9786T i DO9766T przekształcają sygnał z sondy konduktancji z kompensacją temperaturową na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przyrząd współpracuje z sondami przewodności oraz czujnikami temperatury typu Pt100 podłączonymi 2/4- przewodowo. Dane techniczne Wejście przewodności mS 2/4 elektrody Konfigurowana stała celi cm -1 Sygnał pobudzający Impedancja wejścia Długość przewodu mV, Hz, prostokątny >10 MOhm < 10m, przewód nieekranowany < 50m, przewód ekranowany (ok. 2nF) 0.5% odczytu ±2 cyfry ±0.01% / C Wejście temperaturowe Pt100 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC Długość przewodu <10m - nie ekranowane <50m - ekranowane (ok. 5nF) 0.2 C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01 C/ C Brak Ręczna Liniowa %/ C: C utomatyczna Liniowa %/ C: C Temp. odniesienia Wybierana 20 C lub 25 C m Programowalne proporcjonalne do przewodności 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-10)/0.022, Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC Zasilanie ktywne 24VC lub 230VC, -15/+10%, 1V, Hz Pasywne VDC (2 - przewodowe) Temperatura Pracy C Przechowywania C, bez kondensacji Obudowa Wymiary 0 x 2 x 56mm DO9766T Stopień ochrony IP64 Obudowa Wymiary 96 x 96 x 6mm DO9786T Stopień ochrony IP44 Kompen. temp. Wyjście prądowe Pasywny przetwornik Przykład podłączenia Wymiary elektrody przewodności S ms / cm m 16 9 V+ Pt100 2 przew Vac 14 B temp Vac Min 9Vdc V Vac 10 Regulator m 2 Min 9Vdc V Regulator m 56.0 mm 1.5 mm Schematy połączeń. ktywny przetwornik 0.0 mm 21.0 mm 4 elektrody przewodności Pt100 4 przew S ms / cm temp 24 VC lub 230 VC = 11 GND m 9 m 8 B * 96.0 mm PG mm DO 9766T 6.0 mm WYKONJ ZWORĘ POMIĘDZY ZCISKMI 10 I 11 * JEŻELI NIE SĄ PODŁĄCZONE 478 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , DO 9786T 15.0 mm

8 Klawisze funkcyjne PROG ktywuje programowanie parametrów po naciśnięciu klawisza PRG razem z klawiszami i. Na wyświetlaczu pojawia się P1, wskazując że programowany będzie parametr P1. Gdy klawisz PRG jest kolejno naciskany, pojawiają się kolejno P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Po P8 przyrząd wraca do trybu pomiaru. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników lub B. C/ F Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury na C lub F. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji przewodności powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. χ Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji przewodności. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem χ aktywuje funkcję kalibracji ph. Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. Kalibracja DO9786T/DO9766T z sondą konduktancji. Zanurz elektrodę w roztworze buforowym. Wciśnij razem klawisze CL i χ; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL. Przyrząd może automatycznie rozpoznać dwa standardowe roztwory kalibracyjne: 0.1 lub 0.01molowy roztwór KCl. Przyrząd mierzy wartość przewodności właściwej w funkcji mierzonej temperatury lub wartości ręcznie ustawionej temperatury. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość przewodności jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol CL zgaśnie. Uwaga: Gdy chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisania nowych parametrów kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przed kalibracją sondy ustaw stałą kalibrowanej sondy, za pomocą klawisza PRG i funkcji P2. Jeżeli podczas kalibracji pojawi się komunikat E1 oznaczający że wzmocnienie sondy jest za duże, wyjdź z programowania za pomocą klawisza C/ F i zwiększ wartość stałej celi. W przypadku gdy pojawi się E2, oznacza to że wzmocnienie sondy jest za małe, wyjdź z procesu kalibracji i zmniejsz wartość stałej celi pomiarowej. Powtórz operację kalibracji. Programowane parametry: P1 Współczynnik temperaturowy. Może być ustawiony pomiędzy 0 i 4.0%/ C (0 i 2.2%/ C). P2 Stała celi pomiarowej. Może być ustawiona pomiędzy P3 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy mS. P4 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy mS. P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy s. P6 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy s. P7 Temperatura odniesienia dla pomiaru przewodności. Może być ustawiona wartość 20 lub 25 C. P8 Kalibracja sondy Pt100 lub wyjścia analogowego (patrz kalibracja sondy Pt100 lub wyjścia analogowego). Ustawienie punktów działania przekaźników SET Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą B, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera B wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (świecą symbole ON lub OFF) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku możliwa jest ręczna kompensacja temperatury. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na dole wyświetlacza pojawi się symbol CL. Użyj klawiszy i, aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość. Symbol CL zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisywania nowych parametrów, wciśnij klawisz C/ F. by zmienić te parametry (oprócz P8) wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany do zamiany parametr. Użyj klawiszy i aby zmienić wymagany parametr. Wciśnij klawisz OK. Parametr P8 nie może być zmieniony, to tylko może być wyświetlany. Kalibracja sondy Pt100 Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Podłącz sondę Pt100 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Wciśnij klawisz CL; na dole wyświetlacza pojawi się komunikat CL, a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początku zakresu. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt100 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końca zakresu. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt100, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Jeśli temperatura wyświetlana przez przyrząd jest pomiędzy +/- C, przyrząd kalibruje offset sondy w innym przypadku kalibruje nachylenie. Kalibracja wyjścia analogowego. Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciskaj klawisz PRG, aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogowego. Wciśnij CL dwa razy; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL i na dole 4.0, wskazując kalibrację dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz CL na górze wyświetlacza pojawi się CL i na dole 20.0, wskazując kalibrację dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

9 Wyświetlacz. C Wskazuje że wyświetlana jest w wartość C. F Wskazuje że wyświetlana jest w wartość F. µs Wskazuje że wyświetlana jest wartość w mikro Simensach. ms Wskazuje że wyświetlana jest w wartość mili Simensach. Wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym. B Wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym. ON Wskazuje wartość odpowiadającą progom załączenia przekaźników lub B. OFF Wskazuje wartość odpowiadającą progom rozłączenia przekaźników lub B. Sygnały błędu. OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E1 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za duża. Wciśnij klawisz P2 aby zwiększyć wartość stałej celi pomiarowej. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za mała. Wciśnij klawisz P2 aby zmniejszyć wartość stałej celi pomiarowej. E3 Ostrzeżenie, które wskazuje, że przyrząd nie może rozpoznać automatycznie roztworu użytego do kalibracji. Wciśnij klawisz lub aby wskazanie znikło. E4 Błąd odczytu EEPROM. Tabela zależności pomiędzy zakresem i stałą sondą. Zakres przewodności Nominalna stała celi , µS µS µS µS mS mS mS + Tabela zależności pomiędzy temperaturą i rezystncją. Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja -50 C 80.25Ω 100 C Ω -25 C 90.15Ω 5 C Ω 0 C Ω 150 C Ω 25 C Ω 175 C Ω 50 C Ω 199 C Ω 75 C 8.98Ω Obliczanie współczynnika temperaturowego roztworu. Jeżeli współczynnik temperaturowy roztworu nie jest znany, to może być określony przy użyciu DO9786T/DO9766T. Ustaw współczynnik temperaturowy na 0.0%/ C (parametr P1). Pomiary powinny być wzięte jak najbliżej punktu roboczego, pomiędzy 5 i 70 C, dla większej dokładności. Umieść sondę w mierzonym roztworze. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Zwiększ symulowaną temperaturę o min. 10 C Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Oblicz współczynnik temperaturowy przy użyciu następującej formuły: α=((gx-gy) x 100%)/(Gy(Tx-20)-Gx(Ty-20)) gdzie: Gx to konduktancja w temperaturze Tx Gy to konduktancja w temperaturze Ty Ustaw wartość współczynnika temperaturowego jako parametr P1. Kalibracja przyrządu do pomiaru przewodności. Pomiar przewodności właściwej zależy od temperatury płynu, który ma być mierzony; ta zależność misi być znana podczas kalibracji. owe wartości rezystancji: Przewodność Rezystancja 100.0µS Ω 500.0µS 2 000Ω 1000µS 1 000Ω 5000µS 200Ω 10.00mS 100Ω 50.00mS 20Ω 100.0mS 10Ω 500.0mS 2Ω 1000mS 1Ω Precyzyjny rezystor należy połączyć do końca przewodu, który łączy sondę z przyrządem. Zapewni to większą dokładność kalibrowania. Należy wyłączyć kompensację temperaturową podczas kalibracji przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. Kalibracja w standardowych roztworach. W tym przypadku również trzeba zwrócić uwagę na temperaturę roztworu i czystości celi pomiarowej. Nie zalecana jest kalibracja poniżej 500μS/ cm. Roztwory niską przewodnością właściwą muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach. Kontakt z powietrzem zwiększy ich wartość z powodu pochłaniania CO2. Przeglądy i utrzymanie celi przewodności właściwej. W systemach pomiaru przewodności właściwej w zakładach przemysłowych, jeżeli instalacja została przeprowadzona poprawnie, pomiary są wiarygodne przez długi czas. Ważną rzeczą jest wykonywanie prawidłowych i regularnych przeglądów celi pomiarowej. Należy unikać przetarcia przewodu spowodowanego jego ruchami, jak również zmiany geometrii celi pomiarowej spowodowanej poprzez osad, która powoduje zmianę stałej celi pomiarowej. Cela pomiarowa zawsze musi być zanurzona w płynie, który ma być mierzony. W przemyśle, pomiary mogą obejmować od bardzo czystej wody do ścieków lub wody zanieczyszczonej przez substancje korozyjne. Dobrą praktyką jest sprawdzenie zgodności materiałów, z których wykonana jest cela pomiarowa i przewód z mierzonym płynem. Należy sprawdzić czy nie ma żadnych pływających ciał, zawieszonych granulek, które mogą mieć większą przewodność lub które mogą się przykleić do wnętrza celi pomiarowej prowadząc do błędnych pomiarów. Cele pomiarowe należy czyścić detergentem lub innymi substancjami odpowiednimi dla materiału, z którego cela jest wykonana. Wybór stałej celi i montaż. Zakres płynów jakie mają być mierzone determinują użytą do pomiaru stałą celi pomiarowej. Sposób montażu celi pomiarowej będzie zmieniać się w zależności od aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, następujące punkty muszą być przestrzegane: Wybierz celę pomiarową i jej stałą zgodnie do aplikacji. Użyj odpowiednich materiałów kabla, celi i uchwytów, odpornych na czynniki korozyjne i wpływ czynników atmosferycznych. Czujnik/cela muszą być zamontowana w miejscu, gdzie będzie łatwo dostępna dla przeglądów. Płyn, w którym czujnik jest zanurzony musi być reprezentatywną częścią całości, która ma być mierzona. Musi występować umiarkowany przepływ płynu, aby aktualna próbka płynu docierała do elektrod. Nadmierny ruch lub przepływ powoduje turbulencję i pęcherzyki powietrza między elektrodami. Ponieważ pęcherzyk powietrza nie są przewodzące, to zmieniają geometrię i stałą celi pomiarowej. Zainstaluj czujnik w taki sposób aby szlam lub cząstki materiału nie mogły być naniesione do wnętrza sondy. Instalacja celi pomiarowej w zbiornikach, gdzie występują silne prądy utrzymujące cyrkulację może powodować problemy z pomiarowe. Częstotliwość przeglądów i czyszczenia zależy od jakości płynu, w którym cela jest zainstalowana. Kalibracja samego przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. To jest pewna i dokładna metoda kalibracji samego przyrządu, ale nie pozwala korekcję stałej celi, która może następować, ani stanu i czystości celi. Precyzyjny rezystor użyty dla kalibracji musi być wybrany zgodnie z zakresem, który ma być kalibrowany. 480 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

10 Sposób zamawiania DO9786T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 96 x 96mm, do montażu panelowego. DO9766T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 2 x 0mm, do montażu ściennego. SPT86: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie POCN, 4 elektrody platynowe, stała K=0.7, przewód 1,5m, Pt przewodowy. Temperatura C. SPT : Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie szklanej, 2 elektrody ISI316, stała celi K=0.01. Zakres pomiarowy: µS, C. SPTKI10: Przemysłowa sonda konduktancji w obudowie szklanej, 2-ie elektrody platynowe, stała celi K=1, przyłącze S7/ PG13, wyjście 2- przewodowe. Temperatura C. SPTKI11: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody grafitowe, stała celi K=1.5, przewód 1,5m, Pt przewodowy. Temperatura C. SPTKI: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=0.1, przewód 5m, Pt przewodowy. Temperatura C. SPTKI13: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=10, przewód 5m, Pt przewodowy. Temperatura C. HD882M100/300: Czujnik temperatury Pt100, klasa B, L=6x300mm. HD882M100/600: Czujnik temperatury Pt100, klasa B, L=6x600mm. HD8747: Roztwór kalibracyjny C. HD87: Roztwór kalibracyjny 0.1mol/l: C. HD8714: Roztwór kalibracyjny 0.01mol/l: 1 C. HD87111: Roztwór kalibracyjny 1mol/l: 111 C. CP5T: Przewód podłączeniowy L=5m do SPTKI10. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. CP5/10T: Przewód podłączeniowy L=10m do SPTKI10. Złącze S7 z jednej strony, a wolne końce z drugiej. SPT Stała K=0.01 ~72 ø40 1/2 ø16.2 ø SPT86 Stała K= D= żółty czarny czerwony niebieski biały szary zielony ekran Ø Ø 17 K 0.7 Pt100 czarny niebieski żółty zielony ekran biały szary czerwony SPTKI10 Stała K= S7 K1 4.6 PG13 M 20 Ø SPTKI11 Stała K=1 Ø 29 3/4 G Ø 4 L=5m Brązowy Zielony Żółty Szary Rożowy Biały Ekran 3/4 G 66 Ø 34 K 1 Pt100 Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały SPTKI Stała K=0.1 Ø 29 3/4 G L=5m Ekran Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , /4 G K 0.1 Pt100 Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały

11 SPTKI13 Stała K=10 Ø 29 3/4 G Ø 4 L=5m Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały Ekran 3/4 G K 10 Pt100 Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały Sonda Stała celi Zakres pomiarowraturratury Zakres tempe- Materiał Elektrody Czujnik tempe- Max. ciśnienie Przyłącze SPT K= µS C ISI316-PTFE 2 ISI316 - bar Złącze 4-pinowe SPT 86 K=0.7 5µS...20mS C Pocan 4 platynowe Pt100, 2- przew. 6bar Przewód 1,5m SPTKI 10 K=1 100µS...200mS C Szkło 2 platynowe - 6bar S7 SPTKI 11 K=1 100µS...10mS C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI K=0.1 1µS...1mS C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI 13 K=10 10µS...200mS C Rytron 2 platynowe Pt100, 4- przew. 6bar Przewód 5m 482 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

12 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI ph I REDOX HD2105.1, HD Zakres ph: pH Zakres redox: mV Zakres temperatury: C Pamięć do pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66 Opis Pehmetry cyfrowe HD i HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczonymi do pomiaru ph lub redox (ORP) i temperatury za pomocą sond zewnętrznych sond Pt100 lub Pt1000 (zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza). Kalibracja elektrod może być wykonywana w jednym, dwu lub trzech punktach. Sekwencja punktów kalibracji może być w wybierana z listy 13 roztworów buforowych. Sondy temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRM zawierający dane kalibracji. Model HD jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek ph i temperatury, które mogą być przenoszone z przyrządu do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Modele HD i HD wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał BS, guma Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie 1.5V typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 1800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 1000m Bezpieczeństwo przechowanych danych Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max 1min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2105.2) 2000 stron poh 17 próbek każda Ilość max próbek Interwał zapisu 1s 3600s (1 godzina) Interfejs komunikacyjny RS232C Prędkość transmisji Bit danych Parzystość Bit stopu Kontrola przepływu Długość przewodu Interwał drukowania Interfejs USB - model HD Podłączenia Złącze sond temperatury RS232C elektrycznie izolowany baud 8 None 1 Xon/Xoff Max 15m 1s 3600s (1godzina) elektrycznie izolowany Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Złącze pv/mv Gniazdo żeńskie BNC Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe ph przyrządu pH 0.01 lub 0.001pH wybierana z menu ±0.001pH Impedancja wejścia >10Ω Błąd C Offset >20mV Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH Czułość <85% lub >106.5% Temperatura kompensacji C (ręczna/automatyczna) Zakresy pomiarowe mv przyrządu mV 0.1mV ±0.1mV Dryft po 1 roku 0.5mV/rok CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

13 Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu C 0.1 C ±0.01 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -196 C +500 C ±0.25 C (-196 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa -50 C +400 C TP474C Przylgowa -50 C +400 C TP474C.0 Przylgowa -50 C +400 C TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP472I.10 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt przewodowe Model Zakres TP Pt100, 4-przewodowa TP Pt1000, 2-przewodowa C Klasa Dryft C Pt %/ C Pt %/ C Sposób zamawiania HD2105.1: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2105.1, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. HD2105.2: W skład kompletu wchodzą: data logger HD2105.2, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. kcesoria do przyrządów HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C. C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD i.2. CP23: Kabel transmisji USB 2.0. DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista. SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000m. HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm. HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z podstawą z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z dowolnie ustawianym ramieniem. Elektrody ph KP20: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa epoksydowa. KP30: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem BNC, obudowa epoksydowa. KP50: Elektroda żelowa ph odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana. KP61: Elektroda napełniona płynem ph z potrójną membraną ceramiczną odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, obudowa szklana. KP62: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną odpowiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP63: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną ogólnego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, obudowa szklana. KP64: Elektroda napełniona płynem ph z membraną teflonową odpowiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP70: Penetracyjna elektroda żelowa ph, mikroelektroda 6x70mm, odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze. KP80: Penetracyjna elektroda żelowa ph, odpowiednia do śmietany, mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana. KP100: Jednolita elektroda żelowa ph, odpowiednia do skóry, papieru, itp, złącze S7, obudowa szklana. CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Elektody ORP KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem S7, obudowa szklana. KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakończonym złączem BNC, obudowa epoksydowa. Roztwory buforowe ph HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml) HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml) HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml) Roztwory buforowe redox HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml) HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml) Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. TP475.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 1000mm. Długość przewodu 2m. TP49: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość TP49C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość TP49P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP : Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, Pt przewodowych. 484 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

14 MIERNIKI ph I REDOX HD Zakres ph: pH Zakres redox: mV Zakres temperatury: C Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP67 Opis Ph-metry cyfrowe HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru ph i redox (ORP) a także temperatury za pomocą zewnętrznych sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt100 lub Pt1000). Kalibracja elektrody może być wykonana w jednym, dwóch lub trzech punktach 4.01pH, 6.86pH i 9.18pH. Oryginalne sondy wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRM zawierający dane kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i vg obliczają odpowiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 140 x 88 x 38mm (L x W x H) Waga 160g (z bateriami) Materiał BS Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP67 Zasilanie Baterie 3 baterie 1.5V typu Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia 20μ Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Złącze ph/mv Złącze żeńskie BNC Zakresy pomiarowe ph przyrządu pH 0.01 ±0.01pH ±1 cyfra Impedancja wejścia Błąd C >10 Ω Offset >20mV Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH Czułość <85% lub >106.5% Zakresy pomiarowe mv przyrządu mV 0.1mV ±0.1mV Dryft po 1 roku 0.5mV/rok Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0.1 C ±0.01 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -196 C +500 C ±0.25 C (-196 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa -50 C +400 C TP474C Przylgowa -50 C +400 C TP474C.0 Przylgowa -50 C +400 C TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP472I.10 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt przewodowe Model Zakres TP Pt100, 4-przewodowa C Klasa TP Pt1000, 2-przewodowa Dryft C: %/ C Sposób zamawiania HD2305.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2305.0, 3 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

15 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH kcesoria do przyrządów HD22.2: HD22.3: Elektrody ph KP20: KP30: KP50: KP61: KP62: KP63: KP64: KP70: KP80: KP100: CP: CP5: CP10: CP15: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 (na zamówienie). Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa epoksydowa. Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem BNC, obudowa epoksydowa. Elektroda żelowa ph odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana. Elektroda napełniona płynem ph z potrójną membraną ceramiczną odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, obudowa szklana. Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną odpowiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa szklana. Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną ogólnego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, obudowa szklana. Elektroda napełniona płynem ph z membraną teflonową odpowiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa szklana. Penetracyjna elektroda żelowa ph, mikroelektroda 6x70mm, odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze. Penetracyjna elektroda żelowa ph, odpowiednia do śmietany, mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana. Jednolita elektroda żelowa ph, odpowiednia do skóry, papieru, itp, złącze S7, obudowa szklana. Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Elektody ORP KP90: KP91: Roztwory buforowe ph HD8642: HD8672: HD8692: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml) Roztwór buforowy 6.86pH (200ml) Roztwór buforowy 9.18pH (200ml) HDR220: HDR468: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml) Roztwór buforowy redox 468mV (200ml) TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. Sonda do powietrza, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 1000mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Roztwory buforowe redox Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I.0: TP473P: TP473P.0: TP474C: TP474C.0: TP475.0: TP472I.5: TP472I.10: TP49: TP49C: TP49P: Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.100: TP : TP47: 486 Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem S7, obudowa szklana. Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakończonym złączem BNC, obudowa epoksydowa. Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, Pt przewodowych. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

16 MIERNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) HD2106.1, HD Zakres przewodności: mS Zakres rezystywności: MΩ Zakres TDS: g/l Zakres zasolenia: g/l Zakres temperatury: C Pamięć do par pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66 Opis Przyrządy HD i HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru przewodności, rezystywności płynów, ilości cząstek rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasolenia i temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub przylgowych (Pt100 lub Pt1000). Kalibracja sond przewodności może być wykonywana w jednym lub większej ilości punktów 147μS, 1413μS, 880μS lub μS/cm. Sondy temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRM zawierający dane kalibracji. Model HD jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek przewodności i temperatury, które mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie modele HD i HD wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał Wyświetlacz BS, guma 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52x42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie 1.5V typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 1800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 1000m Bezpieczeństwo przechowanych danych Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max 1min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2106.2) 2000 stron po 18 próbek każda Ilość Max par próbek [χ- C], [Ω- C], [TDS- C], [zasolenie- C] Interwał zapisu 1s 3600s (1godzina) Interfejs komunikacyjny RS232C RS232C elektrycznie izolowany Prędkość transmisji baud Bit danych 8 Parzystość None Bit stopu 1 Kontrola przepływu Xon/Xoff Długość przewodu Max 15m Interwał drukowania 1s 3600s (1godzina) Interfejs USB - model HD elektrycznie izolowany Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Złącze dla sond przewodn. Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe przewodności Kceli= µS/cm, rozdz. 0.01µS/cm Kceli= µS/cm, rozdz. 0.1µS/cm µS/cm, rozdz. 1µS/cm mS/cm, rozdz. 0.01mS/cm mS/cm, rozdz. 0.1mS/cm Kceli= mS/cm, rozdz. 1mS/cm ±0.5% ±1 C CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

17 Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz. 0.1Ω*cm Ω*cm, rozdz.1ω*cm 1.00k kΩ*cm, rozdz.0.01kω*cm 20.00k kΩ*cm, rozdz.0.1kω*cm 100.k...999kΩ*cm, rozdz. 1kΩ*cm 1M...10MΩ*cm, rozdz. 0.01kΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz.0.1ω*cm ±0.5% ±1 cyfra Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) mg/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 0.01g/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) Kceli= g/l (rozdz. 1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra Zakresy pomiarowe zasolenia g/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 10mg/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0.1 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok Temperatura kompensacji utomatyczna/ręczna C z α T wybierany: %/ C Temperatura odniesienia 20 lub 25 C Współczynnik χ/tds Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10 Stała celi K=0.01cm -1 Stała celi K=0.01cm -1 Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) µs/cm 1000 MΩ*cm 0.01 µs/cm 100 MΩ*cm µs/cm 500 MΩ*cm 0.02 µs/cm 50 MΩ*cm µs/cm 333 MΩ*cm 0.03 µs/cm 33 MΩ*cm µs/cm 250 MΩ*cm 0.04 µs/cm 25 MΩ*cm Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -196 C +500 C ±0.25 C (-196 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa -50 C +400 C TP474C Przylgowa -50 C +400 C TP474C.0 Przylgowa -50 C +400 C TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP472I.10 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C Sposób zamawiania HD2106.1: HD2106.2: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2106.1, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. W skład kompletu wchodzą: data logger HD2106.2, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności,, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. kcesoria do przyrządów HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C. C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD i.2. HD2101/USB: Kabel transmisji USB 2.0. DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista. SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000m. HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm. HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. Roztwory kalibracyjne przewodności HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm HD87: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 880µS/cm HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, µS/cm Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 1000mm. Długość przewodu 2m. TP49: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość TP49C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość TP49P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP : Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, Pt przewodowych. Sondy Pt100 4-przewodowe i Pt przewodowe Model Zakres TP Pt100, 4- przewodowa TP Pt1000, 2- przewodowa TP Pt100, 4- przewodowa C Klasa TP Pt1000, 2- przewodowa Dryft C 0.005%/ C 488 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

18 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Sondy przewodności z modułem SICRM Wymiary 156 D=5 40 ~72 SP K= µS µS/cm 2- eletrody platynowe cela pom. ISI316 Teflon SPT10G K=10 500µS...200mS/cm C 2-eletrody platynowe cela pom. szklana SPT1G K=1 10µS...10mS/cm C 2-eletrody platynowe cela pom. szklana 16.2 D=5.5 SPT01G 1/ K= µS...500µS/cm C 2- eletrody platynowe cela pom. szklana SP06T K=0.7 5µS...200mS/cm C 4-eletrody platynowe cela pom.- Pocan 16 D=5.5 D=5.5 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , Kod

19 MIERNIKI KONDUKTNCJI HD Zakres przewodności: mS Zakres rezystywności: MΩ Zakres TDS: g/l Zakres zasolenia: g/l Zakres temperatury: C Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP67 Opis Konduktometry cyfrowe HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru przewodności, ilości substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasolenia także temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt100 lub Pt1000). Kalibracja sond przewodności może być wykonywana w jednym lub większej ilości punktów 147μS, 1413μS, 880μS lub μS/cm. Oryginalne sondy wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRM zawierający dane kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i vg obliczają odpowiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 140x88x38mm (LxWxH) Waga 160g (z bateriami) Materiał BS Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP67 Zasilanie Baterie 3 baterie 1.5V typu Czas pracy 200 godzin z bateriami 1800mh Pobór prądu w stanie wył. 20μ Podłączenia Złącze sond Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Zakresy pomiarowe przewodności Kceli=0.1 Kceli= µS/cm (rozdz. 0.01µS) µS/cm (rozdz. 0.1µS) µS/cm (rozdz. 1µS) mS/cm (rozdz. 0.01mS) mS/cm (rozdz. 0.1mS) Kceli= mS/cm (rozdz. 1mS) ±0.5% ±1 C Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm Kceli= Ω*cm (rozdz. 0.1Ω*cm) Ω*cm (rozdz. 1Ω*cm) 1.00k kΩ*cm (rozdz. 0.01kΩ*cm) 20.00k kΩ*cm (rozdz. 0.1kΩ*cm) 100.k...999kΩ*cm (rozdz. 1kΩ*cm) 1M...10MΩ*cm (rozdz. 1MΩ*cm) Kceli= Ω*cm (rozdz. 0.1Ω*cm) ±0.5% ±1 cyfra Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) mg/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 0.01g/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) Kceli=10 Zakresy pomiarowe zasolenia g/l (rozdz. 1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra g/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 10mg/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0.1 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok Temperatura kompensacji utomatyczna/ręczna C z α T wybierany: %/ C Temperatura odniesienia 20 lub 25 C Współczynnik χ/tds Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10 Stała celi K=0.01cm -1 Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) 0.01 µs/cm 100 MΩ*cm 0.02 µs/cm 50 MΩ*cm 0.03 µs/cm 33 MΩ*cm 0.04 µs/cm 25 MΩ*cm Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -196 C +500 C ±0.25 C (-196 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa -50 C +400 C TP474C Przylgowa -50 C +400 C TP474C.0 Przylgowa -50 C +400 C TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP472I.10 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C 490 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

20 Sondy Pt przewodowe i Pt przewodowe Model Zakres TP Pt100, 4- przewodowa C Klasa TP Pt1000, 2- przewodowa Dryft C: %/ C Sposób zamawiania HD2306.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2306.0, 3 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka. Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. kcesoria do przyrządów HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. Roztwory kalibracyjne przewodności HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm HD87: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 880µS/cm HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, µS/cm Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. TP472I.10: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 1000mm. Długość przewodu 2m. TP49: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość TP49C: Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość TP49P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt100 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP : Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4-przewodowych, Pt przewodowych. Sondy przewodności z modułem SICRM Kod Wymiary SP06T K=0.7 5µS...200mS/cm C 4- elektrody platynowe cela pom.- Pocan D= SPT01G K= µS...500µS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= SPT1G K=1 10µS...10mS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= SPT10G K=10 500µS...200mS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

21 MIERNIKI ph, KONDUKTNCJI I TEMPERTURY HD2156.1, HD Zakres ph: pH Zakres redox: mV Zakres przewodności: mS Zakres rezystywności: MΩ Zakres TDS: g/l Zakres zasolenia: g/l Zakres temperatury: C Pamięć do par pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66 Opis Przyrządy HD i HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru ph, mv, redox,przewodności, rezystywności płynów, ilości cząstek rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasolenia. Sama temperatura może być mierzona za pomocą zewnętrznych sond temperatury Pt100 lub Pt1000 (zanurzeniowych, penetracyjnych lub przylgowych). Kalibracja elektrod może być wykonywana w jednym, dwu lub trzech punktach. Sekwencja punktów kalibracji może być w wybierana z listy 13 roztworów buforowych. Sonda przewodności może być kalibrowana automatycznie w jednym lub większej ilości roztworów kalibracyjnych 147μS, 1413μS, 880μS lub μS/cm. Sondy temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRM zawierający dane kalibracji. Model HD jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek: ph, mv, przewodności, rezystywności, TDS, zasolania i temperatury, które mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie modele HD26.1 i HD26.2 wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał Wyświetlacz BS, guma 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie 1.5V typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 1800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 1000m Bezpieczeństwo przechowanych danych Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max 1min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2156.2) 2000 stron po 10 próbek każda Ilość Max próbek [ph-mv-χ- C- Ω- C-TDS- C-zasolenie - C] Interwał zapisu 1s 3600s (1godzina) Interfejs komunikacyjny RS232C RS232C elektrycznie izolowany Prędkość transmisji baud Bit danych 8 Parzystość None Bit stopu 1 Kontrola przepływu Xon/Xoff Długość przewodu Max 15m Interwał drukowania 1s 3600s (1godzina) Interfejs USB - model HD elektrycznie izolowany Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Złącze dla sond przew. Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Złącze sond ph i redox Gniazdo żeńskie BNC Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe ph przyrządu pH 0.01 lub 0.001pH wybierana z menu ±0.001pH Impedancja wejścia >10 Ω Błąd C Offset >20mV Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH Czułość <85% lub >106.5% Temperatura kompensacji C (ręczna/automatyczna) Zakresy pomiarowe mv przyrządu mV 0.1mV ±0.1mV Dryft po 1 roku 0.5mV/rok Zakresy pomiarowe przewodności Kceli= µS/cm, rozdz. 0.01µS/cm Kceli= µS/cm, rozdz. 0.1µS/cm µS/cm, rozdz. 1µS/cm mS/cm, rozdz. 0.01mS/cm mS/cm, rozdz. 0.1mS/cm Kceli= mS/cm, rozdz. 1mS/cm ±0.5% ±1 C Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy Kceli=0.1 Do 100MΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz. 0.1Ω*cm Ω*cm, rozdz.1ω*cm 1.00k kΩ*cm, rozdz.0.01kω*cm 20.00k kΩ*cm, rozdz.0.1kω*cm 100.k...999kΩ*cm, rozdz. 1kΩ*cm 492 CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

22 1M...10MΩ*cm, rozdz. 0.01kΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz.0.1ω*cm ±0.5% ±1 cyfra Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) mg/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 0.01g/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) Kceli= g/l (rozdz. 1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra Zakresy pomiarowe zasolenia g/l (rozdz. 1mg/l) g/l (rozdz. 10mg/l) g/l (rozdz. 0.1g/l) ±0.5% ± 1 cyfra Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0.1 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok Temperatura kompensacji utomatyczna/ręczna C z α T wybieranym: %/ C Temperatura odniesienia 20 lub 25 C Współczynnik χ/tds Ustawiane wartości stałej K=0.01, K=0.1, K=1, K=10 Stała celi K=0.01cm -1 Stała celi K=0.01cm -1 Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) µs/cm 1000 MΩ*cm 0.01 µs/cm 100 MΩ*cm µs/cm 500 MΩ*cm 0.02 µs/cm 50 MΩ*cm µs/cm 333 MΩ*cm 0.03 µs/cm 33 MΩ*cm µs/cm 250 MΩ*cm 0.04 µs/cm 25 MΩ*cm Dane techniczne sond temperatury Pt100 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -196 C +500 C ±0.25 C (-196 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna -50 C +400 C ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa -50 C +400 C TP474C Przylgowa -50 C +400 C TP474C.0 Przylgowa -50 C +400 C TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP472I.10 Zanurzeniowa -50 C +400 C TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C kcesoria do przyrządów HD2110CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C. C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD i.2. HD2101/USB: Kabel transmisji USB 2.0. DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista. SWD10: Zasilacz stabilizowany 230Vac/10VDC-1000m. HD40.1: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm. HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD10 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. Elektrody ph KP20: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa epoksydowa. KP30: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, przewód 1 ze złączem BNC, obudowa epoksydowa. KP50: Elektroda żelowa ph odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana. KP61: Elektroda napełniona płynem ph z potrójną membraną ceramiczną odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, obudowa szklana. KP62: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną odpowiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP63: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną ogólnego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód 1 ze złączem BNC, obudowa szklana. KP64: Elektroda napełniona płynem ph z membraną teflonową odpowiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP70: Penetracyjna elektroda żelowa ph, mikroelektroda 6x70mm, odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze. KP80: Penetracyjna elektroda żelowa ph, odpowiednia do śmietany, mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana. KP100: Jednolita elektroda żelowa ph, odpowiednia do skóry, papieru, itp, złącze S7, obudowa szklana. CP: Kabel 1,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP10: Kabel 10m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP15: Kabel 15m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Elektody ORP KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem S7, obudowa szklana. KP91: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem 1m zakończonym złączem BNC, obudowa epoksydowa. Roztwory buforowe ph HD8642: Roztwór buforowy 4.01pH (200ml) HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml) HD8692: Roztwór buforowy 9.18pH (200ml) Roztwory buforowe redox HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml) HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml) Sondy Pt przewodowe i Pt przewodowe Model Zakres TP Pt100, 4- przewodowa TP Pt1000, 2- przewodowa TP Pt100, 4- przewodowa C Klasa TP Pt1000, 2- przewodowa Dryft C Sposób zamawiania HD2156.1: HD2156.2: 0.005%/ C W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2156.1, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. W skład kompletu wchodzą: datalogger HD2156.2, 4 baterie alkaliczne 1.5V, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. Roztwory kalibracyjne przewodności HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.001mol/l, 147µS/cm HD8714: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.01mol/l, 1413µS/cm HD87: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.1mol/l, 880µS/cm HD87111: Standardowy roztwór kalibracyjny 1mol/l, µS/cm Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość 150mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

23 TP472I.10: TP49: TP49C: TP49P: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 6mm, długość 1000mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Sonda przylgowa, czujnik Pt100. Średnica 4mm, długość Sonda penetracyjna, czujnik Pt100. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.100: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4- przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP : Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt1000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2- przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt100 linią 3 i 4- przewodowych, Pt przewodowych. Sondy przewodności z modułem SICRM Kod Wymiary SP06T K=0.7 5µS...200mS/cm C 4- elektrody platynowe cela pom.- Pocan D= SP K= µS µS/cm 2- elektrody platynowe cela pom. ISI316 - Teflon ~ / SPT01G K= µS...500µS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= SPT1G K=1 10µS...10mS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= SPT10G K=10 500µS...200mS/cm C 2- elektrody platynowe cela pom. szklana D= CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

24 MIERNIKI TLENU ROZPUSZCZONEGO I TEMPERTURY HD2109.1, HD Zakres tlenu: ml Zakres wskaźnika nasycenia: % Zakres ciśnienia barometrycznego: mbar Zakres temperatury: C Współczynnik zasolenia: mg/l Pamięć do pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66 Opis Tlenomierze z serii HD i HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru koncentracji tlenu rozpuszczonego w płynie (mg/l), wskaźnika nasycenia i temperatury. Sama temperatura może być mierzona za pomocą zewnętrznych sond temperatury Pt100 lub Pt1000 (zanurzeniowych, penetracyjnych lub przylgowych). Dzięki wbudowanemu czujnikowi ciśnienia barometrycznego, przyrząd automatycznie kompensuje ciśnienie barometryczne. Przyrząd automatycznie kompensuje przepuszczalność membrany sondy tlenowej w zależności od zasolenia badanego płynu. Funkcja szybkiej kalibracji sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego gwarantuje dokładność pomiaru. Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego i temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawany moduł w pamięci którego są zapisane dane kalibracji. Model HD jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek: zawartość tlenu, wskaźnik nasycenia, ciśnienie barometryczne, wskaźnik zasolenia i temperaturę, które mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie modele HD i HD wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd Wymiary 185 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał Wyświetlacz BS, guma 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie 1.5V typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 1800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 1000m Bezpieczeństwo przechowanych danych Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max 1min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD2109.2) 2000 stron po 10 próbek każda Ilość Max próbek mgl O 2-% O 2- -mbar- C Interwał zapisu 1s 3600s (1godzina) Interfejs komunikacyjny RS232C RS232C elektrycznie izolowany Prędkość transmisji baud Bit danych 8 Parzystość None Bit stopu 1 Kontrola przepływu Xon/Xoff Długość przewodu Max 15m Interwał drukowania 1s 3600s (1godzina) Interfejs USB - model HD elektrycznie izolowany Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Złącze dla tlenu Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe koncentracji tlenu rozpuszczonego mg/l 0.01mg/l ( %, 1013mbar, C): ±0.03mg/l ±1 cyfra Zakresy pomiarowe wskaźnika nasycenia tlenem rozpuszczonym % 0.1% ±0.3% ±1 cyfra (w zakresie %) ±1% ±1 cyfra (w zakresie %) ciśnienia barometrycznego mbar 0.1mbar ±2mbar ±1 cyfra (pomiędzy C) ±2mbar + 1mbar/ C cyfra (w pozostałym) Zakres ustawienia współczynnika zasolenia Zakres nastawy mg/l 0.1mg/l temperatury za pomocą sondy tlenu rozpuszczonego C 0.1 C ±0.1 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok temperatury za pomocą zewnętrznej sondy C 0.1 C ±0.21 C Dryft po 1 roku 0.1 C/rok CSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

PRZETWORNIKI KONDUKTANCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T

PRZETWORNIKI KONDUKTANCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T Zakres pomiarowy przewodności: 0.0...199.9mS Zakres pomiarowy temperatury: -50...199.9 C Stała elektrody: 0.01...199.9cm -1 : 0.5% odczytu ±0.02m

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Spis treści PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R...470 PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9785T, DO9765T...473 PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T,

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

TEST-THERM Sp. z o.o.

TEST-THERM Sp. z o.o. H4801T... H48V01T... H4901T... H4817T... H48V17T... H4917T... H4877T... H48V77T... H4977T... TESTTHERM Sp. z o.o. Aktywne i pasywne przetworniki temperatury wilgotności względej i temperatury punktu rosy.acse.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-K PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków 6. Wykonanie pomiarów 6.1 Za pomocą klawisza WŁĄCZ/WYŁĄCZ uruchamiamy miernik. 6.2 Wybieramy jednostki pomiarowe mm/cale 6.3 Dołóż sondę pomiarową do mierzonej powierzchni po prawidłowym sprzężeniu na

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik temperatury TES-1319A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik temperatury TES-1319A INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik temperatury TES-1319A Wydanie czerwiec 2009 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 789 00 00, fax

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000 ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000 Przetwornik SONDAR3000 jest wysoko rozwiniętym systemem ultradźwiękowym do bezkontaktowego pomiaru poziomu warstwy osadu w różnorodnych aplikacjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm DO9847 to przenośny wielofunkcyjny miernik z pamięcią, umożliwiający podłączenie różnorodnych sond pomiarowych. Kompaktowa obudowa i różnorodność sond

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v1.5

Instrukcja obsługi v1.5 Instrukcja obsługi v1.5 Przetwornik temperatury i wilgotności względnej Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (032) 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AQA therm

Instrukcja obsługi AQA therm Instrukcja obsługi PL AQA therm Zestaw do analizy wody Ważne informacje: aby uniknąć usterek należy przechowywać instrukcję obsługi w stale dostępnym miejscu, przeczytać ją dokładnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego INSTRUKJA OBSŁUGI systemu pomiarowego AL154DA01.TPH ztery kanały pomiaru ph i temperatury wykonanie M1 http://www.apek.pl Aparatura Elektroniczna i Oprogramowanie 02-804 WARSZAWA ul. Gżegżółki 7 tel/fax

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. s Zastosowania Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

CL600. Precyzyjny cyfrowy miernik tablicowy serii CL 600. Zastosowanie

CL600. Precyzyjny cyfrowy miernik tablicowy serii CL 600. Zastosowanie CL600 Precyzyjny cyfrowy miernik tablicowy serii CL 600 Zastosowanie Cyfrowe mierniki tablicowe serii CL600 są przeznaczone do precyzyjnego pomiaru dowolnych wielkości fizycznych przetwarzanych na sygnały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 1. Wstęp Dziękujemy za wybór zasilacza impulsowego DC Axiomet AX-3004H. Przed przystąpieniem do pracy proszę przeczytać instrukcję obsługi. 2. Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

VIBTransmitter VT1002D

VIBTransmitter VT1002D INSTRUKCJA OBSŁUGI VT1002D PL VIBTransmitter VT1002D - 1 - SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 2. Opis panelu...3 3. Wymiary modułu...4 4. Montaż...4 5. Połączenia elektryczne...5 6. Uruchomienie...5 7. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-450, lx, do odczytów, pomiar do 0,1 lx, + 5 %

Luksomierz Extech HD-450, lx, do odczytów, pomiar do 0,1 lx, + 5 % Luksomierz Extech HD-450, 400-400 000 lx, do 16000 odczytów, pomiar do 0,1 lx, + 5 % Instrukcja obsługi Numer produktu: 123224 Strona 1 z 12 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu Luksomierza Extech HD450. Miernik

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KIPw

PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY PP 2000-KIPw PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel.: (071) 337 20 45, 337 20 79, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK KONDUKTOMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.54 Zastosowanie Stanowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP4 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe. 2 wejścia typu PULS. 2 kanały obliczeniowe. 1 wyjście analogowe 4-20mA. 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe. Port USB na płycie czołowej.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY REDOKS PP2000-mVw z wyświetlaczem

PRZETWORNIK PRĄDOWY REDOKS PP2000-mVw z wyświetlaczem PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel.: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY REDOKS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR. Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 220 TERMO-HIGROMETR Z pomiarem punktu rosy i temperatury wilgotnego termometru WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem, którym

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY CYFROWE HD9214, HD9215, HD9219

TERMOMETRY CYFROWE HD9214, HD9215, HD9219 TERMOMETRY CYFROWE HD9214, HD9215, HD9219 Współpraca z wymiennymi sondami Pt100 przeznaczonymi do różnych zastosowań Zakres mierzonych temperatur w zależności od typu -200...800 0 C Wysoka dokładność Przycisk

Bardziej szczegółowo