TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE"

Transkrypt

1 Puck. dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe w tym biece, pomocnicze. 1/ prowadzone przez BS Puck 2 3 0,4% chyba e umowa stanowi inaczej 2/prowadzone w innych bankach 3/ wpłaty gotówkowe-kasowe na ZUS 4/ wpłaty gotówkowe kasowe rachunki telefoniczne na Telekomunikacj Polsk SA 0,5% nie mniej ni 2,30 zł nie wicej ni 300,-zł 0,5% nie mniej ni 2,30 zł 1,10 zł Uwaga : prowizj pobiera si od wpłacajcego lub Posiadacza rachunku 2. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych: 1/ prowadzonych prze BS Puck 2/ prowadzonych przez inne banki 3/zlecenie do wypłaty (realizacja jednorazowa) 3. Przelewy na rachunki bankowe : 1/ prowadzone przez BS Puck 2/ prowadzone przez inne banki 0,4% chyba e umowa stanowi inaczej 0,5% nie mniej ni 10,-zł 0,5% nie mniej ni 20 zł nie wicej ni 300,- zł 3,50 zł 4. Otwarcie akredytywy krajowej 1% OPŁATY 5. Otwarcie rachunku bankowego podstawowego : (rozliczeniowego -biecego, -opłata jednorazowa) 25,- zł jednorazowo 6. Prowadzenie rachunku bankowego Rozliczeniowego-Biecego : - dla rachunków na prowadzon działalno gospodarcz, dla jednostek budetowych, jednostek samorzdu terytorialnego. -dla rachunków na prowadzon działalno gospodarcz rolnicz -inne podmioty niefinansowe - konta rozliczeniowe techniczne dla przeprowadzania tylko rozlicze ZUS 20,- zł miesicznie 7,- zł miesicznie 7,-zł miesicznie bez opłat 1

2 7. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej przelewu,wypłaty itp./ 9. Za przesyłanie drog pocztow wycigów bankowych(za kad przesyłk) 10. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta Uwaga: Opłata jest pobierana niezalenie od opłaty za przelew 20,- zł od kadej operacji 7 zł 2,20 zł od kadej operacji 11. Przyjcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków. 20,- zł 12. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjtymi do inkasa przez oddział podawcy czeku Uwaga : Opłat pobiera si od podawczy czeków 20 zł od kadego czeku 13. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu konta biecego, pomocniczego lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie. 14. Usługa - HOME BANKING - abonament miesiczny z wyłczeniem przelewów 15. Przelewy na rachunki bankowe w systemie HOME BANKING - na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki - prowadzone przez BS 25,- zł Opłata miesiczna 200,- zł 1,20,- zł od kadego przelewu bez opłat 16. Wykonanie kserokopii dokumentu ( za 1 sztuk dokumentu) 1, Wypłaty bezgotówkowe tj. przeksigowania na rachunki oszczdnocioworozliczeniowe, a vista (dotyczy rachunków wewntrz-bankowych tego samego podmiotu z wyłczeniem stałej zadeklarowanej wpłaty-wynagrodzenia przedsibiorcy) 18. Wykonanie wycigu po kadej operacji Wykonanie dodatkowego wycigu za okres od do. historia rachunku 0,4% 50,- zł 19. Polecenie zapłaty 2,50 zł RODZAJ CZYNNOCI/USŁUG PROWIZJE 1. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczdnociowych (a vista) prowadzonych przez banki zastpcza obsługa obrotu oszczdnociowego. wg postanowie umów z bankami. 1.1 Wypłaty z rachunków oszczdnociowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Banki z którymi BS podpisał umowy o wzajemnej zastpczej obsłudze obrotu oszczdnociowego. 2. Wpłaty na rachunki wkładów oszczdnociowych i oszczdnocioworozliczeniowych prowadzonych przez banki z którymi BS Puck nie podpisał umowy o wzajemnej obsłudze obrotu oszczdnociowego oraz wypłaty z rachunków oszczdnociowych i oszczdnociowo-rozliczeniowych prowadzonych przez te Banki wg postanowie umów z bankami 0,5% NIE MNIEJ NI 2,50 ZŁ NIE WICEJ NI 300 ZŁ 3. Wykonanie przelewu z ksieczki oszczdnociowej 0,5% kwoty przelewu nie mniej ni 0,50 2

3 zł i nie wicej ni 300 zł Uwaga! Prowizj pobiera si od zlecajcego przelew 4. Ustalenia /telefoniczne, teleksem lub faksem/ salda wkładów na ksieczce 10,- oszczdnociowej klienta oraz uzyskanie zezwolenia na realizacj wypłaty z ksieczki lub rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego : A/ prowadzonych prze inne banki 5. Poszukiwanie rachunków wkładów oszczdnociowych i oszczdnocioworozliczeniowych 20,-zł na nazwisko jednej osoby / w przypadku ROR wspólnego- dwóch osób/ i /lub/ udzielenia pisemnej informacji o saldzie 6. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu rachunku 25,-zł oszczdnociowo-rozliczeniowego, jego wysokoci i opinii o nim 7. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu wkładu 25,-zł oszczdnociowego i jego wysokoci oraz wysokoci dopisanych odsetek do wkładu itp. 8. Przyjcie zgłoszenia o utracie ksieczki oszczdnociowej, czeków i /lub/ 10zł blankietów czekowych 9. Dokonanie zastrzeenia w placówkach właciwych do zastpczej obsługi obrotu bez opłat oszczdnociowego /dotyczy a vista i ROR/ 10. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksieczki 15,-zł 11. Umorzenie utraconej ksieczki 10,-zł 12. Przepisanie ksieczki w zwizku z przelewem praw /cesja/ 20,-zł 13. Realizacja zlece z ROR (plus opłata za przelew) 2zł od kadej operacji 14. Przyjcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 15,- zł wkładu na wypadek mierci UWAGA! Opłaty nie pobiera si za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego banku w zwizku ze zmian zamieszkania zapisodawcy. 15. Wydanie fotokopii: 1/ uniewanionej ksieczki oszczdnociowej z wkładami płatnymi na kade danie 2/ uniewanionej ksieczki oszczdnociowej z wkładami terminowymi oraz uniewanionego certyfikatu imiennego 10 zł 4 zł 16. Realizacja zlecenia z tytułu przekazania odsetek nalenych z rachunków 10,- zł od kadej operacji oszczdnociowych, terminowych lub certyfikatów imiennych na prowadzenie przez inny Bank rachunek ROR bd rachunek a vista 17. Przelewy na rachunki bankowe ZUS 3,50 zł 18. Wypłaty bezgotówkowe tj. przeksigowania na rachunki biece /dotyczy 0,4 % rachunków wewntrz-bankowych tego samego podmiotu/ 19. Za przesyłanie drog pocztow wycigów bankowych / za kad przesyłk/ 7,-zł 20. Za prowadzenie rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego: 4,- zł miesicznie 21. Polecenie zapłaty 2,50 zł 22. Przelewy na rachunki bankowe w innych bankach 1,50 zł 23. Rachunek oszczdnociowy (połczenie rachunku a vista z lokat terminow) (Otwarcie rachunku, opłata za prowadzenie rachunku bez opłat) Wypłata/przelew raz w miesicu bez opłat, kolejne 10,-zł! 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku 15,- zł B/ osoby wskazanej 10,- zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25,- 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta-negatywnie 45zł 3

4 rozpatrzona OBSŁUGA KART VISA ELECTRON MŁODZIEOWA 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza rachunku BEZ OPŁAT 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART VISA ELECTRON BUSINESS 1. Wydanie kart: A/ głównej B/ dołczonej 2. Wydanie karty w miejsce: A/ uszkodzonej B/ utraconej 3. Wznowienie karty 40zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 45zł 80zł 40zł 10zł 10zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART MAESTRO 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku B/ osoby wskazanej 45zł 15,- zł 10,- zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25,- 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD 1. Wydanie kart: A/ posiadacza i współposiadacza B/ osoby wskazanej 2. Wydanie karty w miejsce: 45zł 75zł 75zł 4

5 A/ uszkodzonej B/ utraconej 20zł 20zł 3. Wznowienie karty 75zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 2% 2% min. 4,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie 45zł rozpatrzona 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki: A/ w kraju B/ za granic 1% 1% 15. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 30zł OBSŁUGA KART EUROCARD /MASTERCARD BUSINESS/ 1. Wydanie kart: A/ posiadacza i współposiadacza B/ osoby wskazanej 2. Wydanie karty w miejsce: A/ uszkodzonej B/ utraconej 3. Wznowienie karty 80zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 10zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 80zł 80zł 10zł 10zł 2% 2% min. 4,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie 45zł rozpatrzona 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki: A/ w kraju B/ za granic 1% 1% 15. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 50zł OBSŁUGA KART Visa Classic 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku B/ współposiadacza rachunku C/ osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej Od 40,- do 75,- Od 40,- do 75,- Od 40,- do 75,- 3. Wznowienie karty Od 40,- do 75,- 4. Zastrzeenie karty 5. Uytkowanie karty 6. Zmiana parametrów 5zł 7. Opłata za wypłat gotówki: B/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 20,- 40,- 2% 2% min 4,50 3% min 3,50 5

6 8 Przesłanie PIN do klienta 3,50 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4, Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 11. Przesyłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,- zł 12. Nie zwrócenie w cigu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,- zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 15. ZA odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesicznie) dokonywanych: a) w kraju, b) za granic 1% 1% 16. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 30,- 17. Nie odebranie karty w terminie okrelonym w Regulaminie 40,- 18. Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA MASTERCARD Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Opłata roczna /pobierana od drugiego roku uytkowania karty/ 55,00 4/ Wznowienie karty 55,00 5/ Zastrzeenie karty 6/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych e/ za granic 55,00 55,00 25,00 55,00 3% min 7,00 7/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 8/ Zmiana limitu kredytowego 9/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 40,00 10/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 12/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 13/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 14/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 15/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA VISA Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Opłata roczna /pobierana od drugiego roku uytkowania karty/ 55,00 4/ Wznowienie karty 55,00 5/ Zastrzeenie karty 6/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych e/ za granic 55,00 55,00 25,00 55,00 3% min 7,00 6

7 7/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 8/ Zmiana limitu kredytowego 9/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 40,00 10/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 12/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 13/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 14/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 15/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA MASTERCARD ELECTRONIC Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Wznowienie karty 29,00 4/ Zastrzeenie karty 5/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych. 29,00 29,00 25,00 29,00 3% min 3,50 3% min 4,50 3% min 4,50 3% min 4,50 6/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 7/ Zmiana limitu kredytowego 8/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 30,00 9/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 30,00 10/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 11/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 12/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 13/ Przekroczenie limitu kredytowego 30,00 14/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB L.P. PROWIZJE KARTY PŁATNICZE WIADCZENIOWA I PRZEDPŁACONA MASTERCARD RODZAJ CZYNNOCI/USŁUG -PROWIZJE STAWKA KARTY WIADCZENIOWE 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25 zł 2. Zasilenie rachunku karty: Wg indywidualnych stawek 3. Zastrzeenie karty 4. Opłata za wypłat gotówki w bankomatach SGB 5. Przeprowadzanie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTY PRZEDPŁACONE - MASTERCARD 1. Wydanie kart wraz z numerem PIN 25 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 30 zł 4. Zastrzeenie karty A/ w bankomatach SGB BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków 7

8 Spółdzielczych B/ w kasach SGB 1,50 zł 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,50 zł 8. Transakcje bezgotówkowe 9. Przeprowadzanie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB IV. WIADCZENIA USŁUGI BANKOWOCI INTERNETOWEJ ebank I. CZYNNO II. OPŁATA Aktywacja usługi ebank Abonament za korzystanie z usługi ebank w ramach rachunków ROR 10 zł jednorazowo 1 zł miesicznie Uwaga! Opłaty nie pobiera si za miesic kalendarzowy, w którym udostpniono kanał dostpu w ramach rachunków biecych, pomocniczych i dodatkowych 3 zł miesicznie Uwaga! Opłaty nie pobiera si za miesic kalendarzowy, w którym udostpniono kanał dostpu Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez: BS PUCK bez opłat Inne banki (przelewy z rachunku ROR prowadzony przez BS Puck) 1 zł/ przelew Inne banki (przelewy z rachunku biecego, pomocniczego prowadzonego przez BS Puck) 2,50 zł/ przelew Wydanie listy haseł 50 sztuk Zablokowanie/odblokowanie dostpu do rachunku Wydanie nowych loginów 3 zł 5 zł 10 zł 8

9 V. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE RACHUNKI BANKOWE LORO - DLA OSÓB FIZYCZNYCH Wyszczególnienie czynnoci stawka I. Obsługa rachunku ( prowizje naliczane w walutach obcych pobierane s w PLN według obowizujcego kursu redniego NBP) 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku bankowego(opłata miesiczna) 2. Operacje gotówkowe: 1) wpłata na rachunek 2) wypłata z rachunku 3. Zakup lub odsprzeda rodków walutowych 1) na lub z rachunku 2) w kasie 4. Sporzdzenie: 1) odpisu wycigu bankowego (bez załczników) 2) odpisu kadego załcznika do wycigu 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5. Wystawienie zawiadcze 5,00 PLN 6. Potwierdzenie zgodnoci podpisów 5,00 PLN II. Zlecenia róne 1. Usługi telefoniczne (składanie dyspozycji, uzyskiwanie informacji o stanie i obrotach na rachunku) 10,00 PLN (miesicznie) 2. Opłata za krajowe usługi pocztowe 3,00 PLN TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE RACHUNKI BANKOWE LORO - DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wyszczególnienie czynnoci stawka I. Obsługa rachunku ( prowizje naliczane w walutach obcych pobierane s w PLN według obowizujcego kursu redniego NBP) 2 Otwieranie i prowadzenie rachunków 3) otwarcie rachunku 0,00 PLN 4) prowadzenie rachunku 5,00 PLN bankowego(opłata miesiczna) 3 Operacje gotówkowe: a. wpłata na rachunek 0,35% - min.10,00 b. wypłata z rachunku 0,35% - min. 10,00 4 Zakup lub odsprzeda rodków walutowych a. na lub z rachunku b. w kasie 5 Sporzdzenie: a. odpisu wycigu bankowego (bez załczników) b. odpisu kadego załcznika do wycigu 6. Wystawienie zawiadcze 5,00 PLN 7. Potwierdzenie zgodnoci podpisów 5,00 PLN II. Zlecenia róne 1. Usługi telefoniczne (składanie dyspozycji, 10,00 PLN (miesicznie) uzyskiwanie informacji o stanie i obrotach na rachunku) 2. Opłata za krajowe usługi pocztowe 3,00 PLN 9

10 VI. POZOSTAŁE CZYNNOCI ZWIZANE Z OBSŁUG RACHUNKÓW BANKOWYCH I OBROTEM OSZCZDNOCIOWYM Lp. Rodzaj czynnoci /usług Stawka PROWIZJE Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu majcego moc takiego tytułu bankowego Uwaga: Prowizj pobiera si z rachunku bankowego Dłunika 0,5% kwoty zajtej nie mniej ni 30 zł OPŁATY 2. Wydanie ksieczki czekowej i pojedynczych blankietów czekowych bez opłat 3. Potwierdzenie kadego czeku, w tym take pisemne potwierdzenie czeku z rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego 4. Dokonanie blokady wkładów na rachunku bankowym z tyt. Zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,- zł 50,- zł 5. Wykonanie wycigu po kadej operacji Wykonanie dodatkowego wycigu za okres od do. historia rachunku 50,- zł 6. Sporzdzenie odpisu: 1. Wycigu z rachunku bankowego; a) za biecy rok b) za kady poprzedni rok 2. Jednego dowodu do wycigu: a) za biecy rok b) za poprzedni rok 5,00 zł 7,50 zł 3,00 zł 4,50 zł VII. KREDYTY Lp. Rodzaj czynnoci /usług Stawka PROWIZJE Od kwoty przyznanych kredytów : 1. Prowizja przygotowawcza 2. Prowizja -linie kredytowe ROR ( 1% za 1 rok kredytowania, odnowienie linii powoduje zapłat 1% prowizji) 3. Przedterminowa spłata całoci kredytu mieszkaniowego nie konsumenckiego (spłata z kredytu z innego banku). 4. Prowizja linia kredytowa dla podmiotów gospodarczych, podmiotów niefinansowych (stawka prowizyjna za 1 rok kredytowania, odnowienie linii powoduje zapłat prowizji zgodnie z umow ) 0-5% 0-5% 1% 1% od 0% do 3% 2. Od niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu/ 0 3. Za zmian warunków spłaty nalenoci / prolongat spłaty nalenoci/ BS z tyt. udzielonych kredytów 4. Od udzielonych gwarancji,porcze,regwarancji i awali, (Prowizj pobiera si w dniu uruchomienia gwarancji oraz w okresach miesicznych stosownie do postanowie umowy) od 1% do 3% kwoty nalenej objtej zmian warunków spłaty nie mniej ni 20,- zł od 0% do 8 % 10

11 O P Ł A T Y 5. Za rozpatrzenie wniosku podmiotu gospodarczego O kredyt,gwarancji, porczenie,regwarancje,awal. Uwaga: Opłata pobierana jest w dniu złoenia wniosku. W przypadku udzielenia kredytu, gwarancji, Porczenia, regwarancji, awalu opłata zostaje, Zaliczona na poczet prowizji od przyznanego Kredytu, gwarancji,porczenia, regwarancji i awalu. 6. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia stwierdzajcego wysoko zadłuenia z tyt. Kredytów bankowych i innych tytułów oraz zawiadczenia, e Klient nie figuruje jako dłunik Uwaga: Zawiadczenie wydane przez BS Puck dotyczy Danych objtych ewidencj prowadzon przez Bank O 50,- zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 20,- zł 8. Inne czynnoci zwizane z obsług kredytów 20,- zł 9. Wydanie promesy, inne 0% do 3% 10.. Sporzdzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej zł /zdolnoci kredytowej / 11. Sporzdzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty / rat kredytu/ lub odsetek a/ od kadego wezwania 15,- zł Uwaga: Opłat pobiera si od kredytobiorcy za wysłanie Wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do Porczycieli. 12. Zezwolenie o wykrelenie z hipoteki 15,- zł VIII. INNE CZYNNOCI Lp. Rodzaj czynnoci / usług Stawka PROWIZJE Zamiana krajowych znaków pieninych jednego nominału na inne nominały Uwaga: Prowizji nie pobiera si, jeeli zamianie podlega nie wicej ni 20 szt znaków pieninych 1% wartoci nie mniej ni 1 zł 2. Za portfel do skarbca nocnego,klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca oraz worek na monety 0 3. Przyjcie weksla do dyskonta z zastrzeeniem pkt.4 1% - 2% sumy wekslowej Uwaga: Prowizje pobiera BS Puck dokonujcy zdyskontowania weksla od podawcy weksla 4. Przyjcie do dyskonta weksla zwizanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporzdzeniem Rady Ministrów Uwaga: W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesn spłat poprzedniego BS prowizji nie pobiera 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia Uwaga: Prowizj pobiera BS Puck / domicyliant / od głównego Dłunika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, Który zdyskontował weksel. 0,5% - 1% sumy wekslowej 1 % sumy wekslowej 11

12 O P Ł A T Y 6. Przedstawienie weksla do zapłaty. Uwaga: Opłata pobierana jest przez BS Puck /domicyliat/ od Głównego dłunika wekslowego 7. Złoenie weksla do dyskonta Uwaga: Opłat pobiera BS Puck dokonujcy oceny Weksla od podawcy weksla 8. Przyjcie niezdyskontowanego weksla do inkasa Uwaga: Opłata pobierana jest przez BS Puck /domicyliat/ od głównego dłunika wekslowego 9. Inne czynnoci lub usługi nie wymienione w taryfie 10,- zł 5 zł 10,- zł Negocjowane z klientem IX. WIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING 1. Aktywacja usługi SMS Banking 5 zł jednorazowo 2. Wysłanie SMS-a 0,25 zł za kady wysłany SMS 3. Zmiana Dyspozycji uaktywnienia usługi SMS Banking 5 zł Opłata wskazana w pkt. 2 niniejszej taryfy pobierana jest łczn kwot 28 go kadego miesica za wszystkie wysłane SMS-y w okresie od 28-go poprzedniego miesica do 27-go miesica biecego. Jeeli ten dzie przypada na dzie wolny od pracy Banku opłata zastanie pobrana nastpnego dnia roboczego po tym terminie. 12

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo