TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE"

Transkrypt

1 Puck. dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe w tym biece, pomocnicze. 1/ prowadzone przez BS Puck 2 3 0,4% chyba e umowa stanowi inaczej 2/prowadzone w innych bankach 3/ wpłaty gotówkowe-kasowe na ZUS 4/ wpłaty gotówkowe kasowe rachunki telefoniczne na Telekomunikacj Polsk SA 0,5% nie mniej ni 2,30 zł nie wicej ni 300,-zł 0,5% nie mniej ni 2,30 zł 1,10 zł Uwaga : prowizj pobiera si od wpłacajcego lub Posiadacza rachunku 2. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych: 1/ prowadzonych prze BS Puck 2/ prowadzonych przez inne banki 3/zlecenie do wypłaty (realizacja jednorazowa) 3. Przelewy na rachunki bankowe : 1/ prowadzone przez BS Puck 2/ prowadzone przez inne banki 0,4% chyba e umowa stanowi inaczej 0,5% nie mniej ni 10,-zł 0,5% nie mniej ni 20 zł nie wicej ni 300,- zł 3,50 zł 4. Otwarcie akredytywy krajowej 1% OPŁATY 5. Otwarcie rachunku bankowego podstawowego : (rozliczeniowego -biecego, -opłata jednorazowa) 25,- zł jednorazowo 6. Prowadzenie rachunku bankowego Rozliczeniowego-Biecego : - dla rachunków na prowadzon działalno gospodarcz, dla jednostek budetowych, jednostek samorzdu terytorialnego. -dla rachunków na prowadzon działalno gospodarcz rolnicz -inne podmioty niefinansowe - konta rozliczeniowe techniczne dla przeprowadzania tylko rozlicze ZUS 20,- zł miesicznie 7,- zł miesicznie 7,-zł miesicznie bez opłat 1

2 7. Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej przelewu,wypłaty itp./ 9. Za przesyłanie drog pocztow wycigów bankowych(za kad przesyłk) 10. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta Uwaga: Opłata jest pobierana niezalenie od opłaty za przelew 20,- zł od kadej operacji 7 zł 2,20 zł od kadej operacji 11. Przyjcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków. 20,- zł 12. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjtymi do inkasa przez oddział podawcy czeku Uwaga : Opłat pobiera si od podawczy czeków 20 zł od kadego czeku 13. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu konta biecego, pomocniczego lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie. 14. Usługa - HOME BANKING - abonament miesiczny z wyłczeniem przelewów 15. Przelewy na rachunki bankowe w systemie HOME BANKING - na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki - prowadzone przez BS 25,- zł Opłata miesiczna 200,- zł 1,20,- zł od kadego przelewu bez opłat 16. Wykonanie kserokopii dokumentu ( za 1 sztuk dokumentu) 1, Wypłaty bezgotówkowe tj. przeksigowania na rachunki oszczdnocioworozliczeniowe, a vista (dotyczy rachunków wewntrz-bankowych tego samego podmiotu z wyłczeniem stałej zadeklarowanej wpłaty-wynagrodzenia przedsibiorcy) 18. Wykonanie wycigu po kadej operacji Wykonanie dodatkowego wycigu za okres od do. historia rachunku 0,4% 50,- zł 19. Polecenie zapłaty 2,50 zł RODZAJ CZYNNOCI/USŁUG PROWIZJE 1. Wpłaty i wypłaty z rachunków oszczdnociowych (a vista) prowadzonych przez banki zastpcza obsługa obrotu oszczdnociowego. wg postanowie umów z bankami. 1.1 Wypłaty z rachunków oszczdnociowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Banki z którymi BS podpisał umowy o wzajemnej zastpczej obsłudze obrotu oszczdnociowego. 2. Wpłaty na rachunki wkładów oszczdnociowych i oszczdnocioworozliczeniowych prowadzonych przez banki z którymi BS Puck nie podpisał umowy o wzajemnej obsłudze obrotu oszczdnociowego oraz wypłaty z rachunków oszczdnociowych i oszczdnociowo-rozliczeniowych prowadzonych przez te Banki wg postanowie umów z bankami 0,5% NIE MNIEJ NI 2,50 ZŁ NIE WICEJ NI 300 ZŁ 3. Wykonanie przelewu z ksieczki oszczdnociowej 0,5% kwoty przelewu nie mniej ni 0,50 2

3 zł i nie wicej ni 300 zł Uwaga! Prowizj pobiera si od zlecajcego przelew 4. Ustalenia /telefoniczne, teleksem lub faksem/ salda wkładów na ksieczce 10,- oszczdnociowej klienta oraz uzyskanie zezwolenia na realizacj wypłaty z ksieczki lub rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego : A/ prowadzonych prze inne banki 5. Poszukiwanie rachunków wkładów oszczdnociowych i oszczdnocioworozliczeniowych 20,-zł na nazwisko jednej osoby / w przypadku ROR wspólnego- dwóch osób/ i /lub/ udzielenia pisemnej informacji o saldzie 6. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu rachunku 25,-zł oszczdnociowo-rozliczeniowego, jego wysokoci i opinii o nim 7. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia o posiadaniu wkładu 25,-zł oszczdnociowego i jego wysokoci oraz wysokoci dopisanych odsetek do wkładu itp. 8. Przyjcie zgłoszenia o utracie ksieczki oszczdnociowej, czeków i /lub/ 10zł blankietów czekowych 9. Dokonanie zastrzeenia w placówkach właciwych do zastpczej obsługi obrotu bez opłat oszczdnociowego /dotyczy a vista i ROR/ 10. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksieczki 15,-zł 11. Umorzenie utraconej ksieczki 10,-zł 12. Przepisanie ksieczki w zwizku z przelewem praw /cesja/ 20,-zł 13. Realizacja zlece z ROR (plus opłata za przelew) 2zł od kadej operacji 14. Przyjcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 15,- zł wkładu na wypadek mierci UWAGA! Opłaty nie pobiera si za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego banku w zwizku ze zmian zamieszkania zapisodawcy. 15. Wydanie fotokopii: 1/ uniewanionej ksieczki oszczdnociowej z wkładami płatnymi na kade danie 2/ uniewanionej ksieczki oszczdnociowej z wkładami terminowymi oraz uniewanionego certyfikatu imiennego 10 zł 4 zł 16. Realizacja zlecenia z tytułu przekazania odsetek nalenych z rachunków 10,- zł od kadej operacji oszczdnociowych, terminowych lub certyfikatów imiennych na prowadzenie przez inny Bank rachunek ROR bd rachunek a vista 17. Przelewy na rachunki bankowe ZUS 3,50 zł 18. Wypłaty bezgotówkowe tj. przeksigowania na rachunki biece /dotyczy 0,4 % rachunków wewntrz-bankowych tego samego podmiotu/ 19. Za przesyłanie drog pocztow wycigów bankowych / za kad przesyłk/ 7,-zł 20. Za prowadzenie rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego: 4,- zł miesicznie 21. Polecenie zapłaty 2,50 zł 22. Przelewy na rachunki bankowe w innych bankach 1,50 zł 23. Rachunek oszczdnociowy (połczenie rachunku a vista z lokat terminow) (Otwarcie rachunku, opłata za prowadzenie rachunku bez opłat) Wypłata/przelew raz w miesicu bez opłat, kolejne 10,-zł! 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku 15,- zł B/ osoby wskazanej 10,- zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25,- 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta-negatywnie 45zł 3

4 rozpatrzona OBSŁUGA KART VISA ELECTRON MŁODZIEOWA 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza rachunku BEZ OPŁAT 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART VISA ELECTRON BUSINESS 1. Wydanie kart: A/ głównej B/ dołczonej 2. Wydanie karty w miejsce: A/ uszkodzonej B/ utraconej 3. Wznowienie karty 40zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 45zł 80zł 40zł 10zł 10zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART MAESTRO 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku B/ osoby wskazanej 45zł 15,- zł 10,- zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 15zł 3. Wznowienie karty 25,- 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 1,50zł 3,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie rozpatrzona OBSŁUGA KART EUROCARD/ MASTERCARD STANDARD 1. Wydanie kart: A/ posiadacza i współposiadacza B/ osoby wskazanej 2. Wydanie karty w miejsce: 45zł 75zł 75zł 4

5 A/ uszkodzonej B/ utraconej 20zł 20zł 3. Wznowienie karty 75zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 5zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 2% 2% min. 4,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie 45zł rozpatrzona 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki: A/ w kraju B/ za granic 1% 1% 15. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 30zł OBSŁUGA KART EUROCARD /MASTERCARD BUSINESS/ 1. Wydanie kart: A/ posiadacza i współposiadacza B/ osoby wskazanej 2. Wydanie karty w miejsce: A/ uszkodzonej B/ utraconej 3. Wznowienie karty 80zł 4. Zastrzeenie karty 10zł 5. Zmiana parametrów 10zł B/ w kasach GBW S.A. i SGB i BPS 80zł 80zł 10zł 10zł 2% 2% min. 4,50zł 7. Przesłanie PIN do klienta 3,50zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Uywanie karty 11. Zmiana PIN 4,50zł 12. Rozpatrzenie i przeprowadzenie reklamacji na wniosek klienta - negatywnie 45zł rozpatrzona 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki: A/ w kraju B/ za granic 1% 1% 15. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 50zł OBSŁUGA KART Visa Classic 1. Wydanie kart dla: A/ posiadacza i współposiadacza rachunku B/ współposiadacza rachunku C/ osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej Od 40,- do 75,- Od 40,- do 75,- Od 40,- do 75,- 3. Wznowienie karty Od 40,- do 75,- 4. Zastrzeenie karty 5. Uytkowanie karty 6. Zmiana parametrów 5zł 7. Opłata za wypłat gotówki: B/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 20,- 40,- 2% 2% min 4,50 3% min 3,50 5

6 8 Przesłanie PIN do klienta 3,50 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4, Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta /opłata miesiczna/ 3zł 11. Przesyłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,- zł 12. Nie zwrócenie w cigu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 50,- zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 15. ZA odroczony termin płatnoci od transakcji sprzeday i wypłat gotówki (prowizja pobierana miesicznie) dokonywanych: a) w kraju, b) za granic 1% 1% 16. Nie zapewnienie rodków na rachunku w dniu rozliczenia 30,- 17. Nie odebranie karty w terminie okrelonym w Regulaminie 40,- 18. Nieuzasadniona reklamacja 19. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA MASTERCARD Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Opłata roczna /pobierana od drugiego roku uytkowania karty/ 55,00 4/ Wznowienie karty 55,00 5/ Zastrzeenie karty 6/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych e/ za granic 55,00 55,00 25,00 55,00 3% min 7,00 7/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 8/ Zmiana limitu kredytowego 9/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 40,00 10/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 12/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 13/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 14/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 15/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA VISA Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Opłata roczna /pobierana od drugiego roku uytkowania karty/ 55,00 4/ Wznowienie karty 55,00 5/ Zastrzeenie karty 6/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych e/ za granic 55,00 55,00 25,00 55,00 3% min 7,00 6

7 7/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 8/ Zmiana limitu kredytowego 9/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 40,00 10/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 12/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 13/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 14/ Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 15/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTA KREDYTOWA MASTERCARD ELECTRONIC Wyszczególnienie czynnoci 1/ Wydanie karty: a/ głównej, b/ dołczonej. 2/ Wydanie nowej karty w miejsce: a/ uszkodzonej (duplikat z PIN-em bez PIN-u), Stawka b/ utraconej. 3/ Wznowienie karty 29,00 4/ Zastrzeenie karty 5/ Opłata za wypłat gotówki: a/ w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczoci i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b/ w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, c/ w bankomatach obcych, d/ w kasach obcych. 29,00 29,00 25,00 29,00 3% min 3,50 3% min 4,50 3% min 4,50 3% min 4,50 6/ Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 7/ Zmiana limitu kredytowego 8/ Opłata za obsług nieterminowej spłaty 30,00 9/ Minimalna kwota do zapłaty 5% min 30,00 10/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na yczenie klienta 5,00 11/ Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 12/ Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 13/ Przekroczenie limitu kredytowego 30,00 14/ przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB L.P. PROWIZJE KARTY PŁATNICZE WIADCZENIOWA I PRZEDPŁACONA MASTERCARD RODZAJ CZYNNOCI/USŁUG -PROWIZJE STAWKA KARTY WIADCZENIOWE 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25 zł 2. Zasilenie rachunku karty: Wg indywidualnych stawek 3. Zastrzeenie karty 4. Opłata za wypłat gotówki w bankomatach SGB 5. Przeprowadzanie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB KARTY PRZEDPŁACONE - MASTERCARD 1. Wydanie kart wraz z numerem PIN 25 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 30 zł 4. Zastrzeenie karty A/ w bankomatach SGB BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków 7

8 Spółdzielczych B/ w kasach SGB 1,50 zł 3,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,50 zł 8. Transakcje bezgotówkowe 9. Przeprowadzanie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB IV. WIADCZENIA USŁUGI BANKOWOCI INTERNETOWEJ ebank I. CZYNNO II. OPŁATA Aktywacja usługi ebank Abonament za korzystanie z usługi ebank w ramach rachunków ROR 10 zł jednorazowo 1 zł miesicznie Uwaga! Opłaty nie pobiera si za miesic kalendarzowy, w którym udostpniono kanał dostpu w ramach rachunków biecych, pomocniczych i dodatkowych 3 zł miesicznie Uwaga! Opłaty nie pobiera si za miesic kalendarzowy, w którym udostpniono kanał dostpu Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez: BS PUCK bez opłat Inne banki (przelewy z rachunku ROR prowadzony przez BS Puck) 1 zł/ przelew Inne banki (przelewy z rachunku biecego, pomocniczego prowadzonego przez BS Puck) 2,50 zł/ przelew Wydanie listy haseł 50 sztuk Zablokowanie/odblokowanie dostpu do rachunku Wydanie nowych loginów 3 zł 5 zł 10 zł 8

9 V. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE RACHUNKI BANKOWE LORO - DLA OSÓB FIZYCZNYCH Wyszczególnienie czynnoci stawka I. Obsługa rachunku ( prowizje naliczane w walutach obcych pobierane s w PLN według obowizujcego kursu redniego NBP) 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku bankowego(opłata miesiczna) 2. Operacje gotówkowe: 1) wpłata na rachunek 2) wypłata z rachunku 3. Zakup lub odsprzeda rodków walutowych 1) na lub z rachunku 2) w kasie 4. Sporzdzenie: 1) odpisu wycigu bankowego (bez załczników) 2) odpisu kadego załcznika do wycigu 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5. Wystawienie zawiadcze 5,00 PLN 6. Potwierdzenie zgodnoci podpisów 5,00 PLN II. Zlecenia róne 1. Usługi telefoniczne (składanie dyspozycji, uzyskiwanie informacji o stanie i obrotach na rachunku) 10,00 PLN (miesicznie) 2. Opłata za krajowe usługi pocztowe 3,00 PLN TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE RACHUNKI BANKOWE LORO - DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wyszczególnienie czynnoci stawka I. Obsługa rachunku ( prowizje naliczane w walutach obcych pobierane s w PLN według obowizujcego kursu redniego NBP) 2 Otwieranie i prowadzenie rachunków 3) otwarcie rachunku 0,00 PLN 4) prowadzenie rachunku 5,00 PLN bankowego(opłata miesiczna) 3 Operacje gotówkowe: a. wpłata na rachunek 0,35% - min.10,00 b. wypłata z rachunku 0,35% - min. 10,00 4 Zakup lub odsprzeda rodków walutowych a. na lub z rachunku b. w kasie 5 Sporzdzenie: a. odpisu wycigu bankowego (bez załczników) b. odpisu kadego załcznika do wycigu 6. Wystawienie zawiadcze 5,00 PLN 7. Potwierdzenie zgodnoci podpisów 5,00 PLN II. Zlecenia róne 1. Usługi telefoniczne (składanie dyspozycji, 10,00 PLN (miesicznie) uzyskiwanie informacji o stanie i obrotach na rachunku) 2. Opłata za krajowe usługi pocztowe 3,00 PLN 9

10 VI. POZOSTAŁE CZYNNOCI ZWIZANE Z OBSŁUG RACHUNKÓW BANKOWYCH I OBROTEM OSZCZDNOCIOWYM Lp. Rodzaj czynnoci /usług Stawka PROWIZJE Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu majcego moc takiego tytułu bankowego Uwaga: Prowizj pobiera si z rachunku bankowego Dłunika 0,5% kwoty zajtej nie mniej ni 30 zł OPŁATY 2. Wydanie ksieczki czekowej i pojedynczych blankietów czekowych bez opłat 3. Potwierdzenie kadego czeku, w tym take pisemne potwierdzenie czeku z rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego 4. Dokonanie blokady wkładów na rachunku bankowym z tyt. Zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,- zł 50,- zł 5. Wykonanie wycigu po kadej operacji Wykonanie dodatkowego wycigu za okres od do. historia rachunku 50,- zł 6. Sporzdzenie odpisu: 1. Wycigu z rachunku bankowego; a) za biecy rok b) za kady poprzedni rok 2. Jednego dowodu do wycigu: a) za biecy rok b) za poprzedni rok 5,00 zł 7,50 zł 3,00 zł 4,50 zł VII. KREDYTY Lp. Rodzaj czynnoci /usług Stawka PROWIZJE Od kwoty przyznanych kredytów : 1. Prowizja przygotowawcza 2. Prowizja -linie kredytowe ROR ( 1% za 1 rok kredytowania, odnowienie linii powoduje zapłat 1% prowizji) 3. Przedterminowa spłata całoci kredytu mieszkaniowego nie konsumenckiego (spłata z kredytu z innego banku). 4. Prowizja linia kredytowa dla podmiotów gospodarczych, podmiotów niefinansowych (stawka prowizyjna za 1 rok kredytowania, odnowienie linii powoduje zapłat prowizji zgodnie z umow ) 0-5% 0-5% 1% 1% od 0% do 3% 2. Od niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu/ 0 3. Za zmian warunków spłaty nalenoci / prolongat spłaty nalenoci/ BS z tyt. udzielonych kredytów 4. Od udzielonych gwarancji,porcze,regwarancji i awali, (Prowizj pobiera si w dniu uruchomienia gwarancji oraz w okresach miesicznych stosownie do postanowie umowy) od 1% do 3% kwoty nalenej objtej zmian warunków spłaty nie mniej ni 20,- zł od 0% do 8 % 10

11 O P Ł A T Y 5. Za rozpatrzenie wniosku podmiotu gospodarczego O kredyt,gwarancji, porczenie,regwarancje,awal. Uwaga: Opłata pobierana jest w dniu złoenia wniosku. W przypadku udzielenia kredytu, gwarancji, Porczenia, regwarancji, awalu opłata zostaje, Zaliczona na poczet prowizji od przyznanego Kredytu, gwarancji,porczenia, regwarancji i awalu. 6. Wydanie na wniosek klienta zawiadczenia stwierdzajcego wysoko zadłuenia z tyt. Kredytów bankowych i innych tytułów oraz zawiadczenia, e Klient nie figuruje jako dłunik Uwaga: Zawiadczenie wydane przez BS Puck dotyczy Danych objtych ewidencj prowadzon przez Bank O 50,- zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 20,- zł 8. Inne czynnoci zwizane z obsług kredytów 20,- zł 9. Wydanie promesy, inne 0% do 3% 10.. Sporzdzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej zł /zdolnoci kredytowej / 11. Sporzdzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty / rat kredytu/ lub odsetek a/ od kadego wezwania 15,- zł Uwaga: Opłat pobiera si od kredytobiorcy za wysłanie Wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do Porczycieli. 12. Zezwolenie o wykrelenie z hipoteki 15,- zł VIII. INNE CZYNNOCI Lp. Rodzaj czynnoci / usług Stawka PROWIZJE Zamiana krajowych znaków pieninych jednego nominału na inne nominały Uwaga: Prowizji nie pobiera si, jeeli zamianie podlega nie wicej ni 20 szt znaków pieninych 1% wartoci nie mniej ni 1 zł 2. Za portfel do skarbca nocnego,klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca oraz worek na monety 0 3. Przyjcie weksla do dyskonta z zastrzeeniem pkt.4 1% - 2% sumy wekslowej Uwaga: Prowizje pobiera BS Puck dokonujcy zdyskontowania weksla od podawcy weksla 4. Przyjcie do dyskonta weksla zwizanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporzdzeniem Rady Ministrów Uwaga: W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesn spłat poprzedniego BS prowizji nie pobiera 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia Uwaga: Prowizj pobiera BS Puck / domicyliant / od głównego Dłunika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, Który zdyskontował weksel. 0,5% - 1% sumy wekslowej 1 % sumy wekslowej 11

12 O P Ł A T Y 6. Przedstawienie weksla do zapłaty. Uwaga: Opłata pobierana jest przez BS Puck /domicyliat/ od Głównego dłunika wekslowego 7. Złoenie weksla do dyskonta Uwaga: Opłat pobiera BS Puck dokonujcy oceny Weksla od podawcy weksla 8. Przyjcie niezdyskontowanego weksla do inkasa Uwaga: Opłata pobierana jest przez BS Puck /domicyliat/ od głównego dłunika wekslowego 9. Inne czynnoci lub usługi nie wymienione w taryfie 10,- zł 5 zł 10,- zł Negocjowane z klientem IX. WIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING 1. Aktywacja usługi SMS Banking 5 zł jednorazowo 2. Wysłanie SMS-a 0,25 zł za kady wysłany SMS 3. Zmiana Dyspozycji uaktywnienia usługi SMS Banking 5 zł Opłata wskazana w pkt. 2 niniejszej taryfy pobierana jest łczn kwot 28 go kadego miesica za wszystkie wysłane SMS-y w okresie od 28-go poprzedniego miesica do 27-go miesica biecego. Jeeli ten dzie przypada na dzie wolny od pracy Banku opłata zastanie pobrana nastpnego dnia roboczego po tym terminie. 12

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Maestro, Visa Electron,

Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron, 1.Wydanie karty dla: a)posiadacza i współposiadacza rachunku - pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku - roczna opłata administracyjna b)osoby wskazanej 35,- 20,-

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa Klienci SGB24 WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI IV. Obsługa kart płatniczych Maestro, VISA Electron do Konta prywatnego SGB24 1. Wydanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY obowiązuje od 04.04.2006 roku (tekst jedolity zawierający wszystkie zmiany na dzień 31.01.2008) Opłata Opłata Opłata podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM (tekst jednolity) (Taryfa obowiązuje od 16.03.2009r. ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w Instrukcji określenia oznaczają: a) BS Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 06..207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo