Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej"

Transkrypt

1 Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik]. Jeden egzemplarz oddawany w dziekanacie powinien być sporządzony według następujących wskazówek: 1. druk dwustronny; 2. praca zbindowana; 3. kopia na płycie CD z dodatkowymi plikami zawierającymi abstrakt oraz tytuł pracy przetłumaczony na języka angielski. Dwa pozostałe egzemplarze są przeznaczone dla promotora i recenzenta. Promotor może polecić wykonanie dla siebie egzemplarza pracy według własnych wskazówek. Wszystkie egzemplarze powinny być podpisane przez autora pracy na ostatniej stronie. III Spotkanie z promotorem, który, akceptując pracę, składa na przedstawionych egzemplarzach swój podpis. IV Wizyta w dziekanacie. W dziekanacie należy zostawić jeden egzemplarz pracy sporządzony według wskazówek z punktu II. Dodatkowo należy przynieść: 1. indeks ze wszystkimi zaliczeniami; 2. kartę okresowych osiągnięć studenta; 3. 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm; 4. potwierdzenie opłaty za dyplom (oryginał dowodu wpłaty). Wszystkie dokumenty należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed terminem obrony pracy. V Wizyta w sekretariacie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W sekretariacie należy zostawić egzemplarz pracy dla recenzenta. Tutaj też można uzyskać informacje o terminie obrony, jeżeli wcześniej nie podał go promotor. VI Obrona. Powodzenia! 1

2 Załącznik - Układ pracy dyplomowej I Strona tytułowa UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY nr albumu TYTUŁ PRACY PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA/LICENCJACKA* IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA KATOWICE rok wykonania pracy *zostawić odpowiednią nazwę pracy II Strona druga Na stronie drugiej należy zamieścić słowa kluczowe dotyczące zawartości pracy oraz oświadczenie o treści podanej niżej: Słowa kluczowe:. (max 5) Oświadczenie autora pracy Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data Podpis autora pracy 2

3 III Strona trzecia Spis treści IV Wykaz skrótów Wykaz umieszczamy po spisie treści. W wykazie nie zamieszczamy skrótów ogólnie przyjętych, jak: m.in., itd., np. V Treść pracy Wymogi dotyczące wydruku komputerowego: 1. czcionka: Times New Roman 12 punktów; 2. odstęp między wersami: 1,5; 3. ilość znaków ze spacjami na stronie: około 1800 tj wersów na stronie; 4. wyrównanie tekstu z prawej i lewej strony; 5. marginesy: 2,5 cm; do lewego należy dodać odstęp na bindowanie; 6. numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy; 7. wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów; 8. zamieszone w tekście tabele, wykresy, zdjęcia, ilustracje należy numerować (cyfry arabskie) w obrębie całego tekstu, a ich spis łączny zamieścić na końcu pracy z podaniem stron w tekście; 9. kursywą zaznaczamy tytuły cytowanych książek, artykułów, rozdziałów, utworów; 10. tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych umieszczamy w cudzysłowie; 11. przypisy należy umieszczać na dole strony i numerować osobno w każdym rozdziale pracy; Wzory sporządzania przypisów: Wydawnictwo zwarte: A. Mendykowa: Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1991, s. 5. lub A. Mendykowa: Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław, Ossolineum, 1991, s. 5. Wydawnictwo wielotomowe: M. Tanaś: Wychowanie a media. W: Pedagogika medialna. Red. B. Siemieniecki. T. 1. Warszawa 2007, s Cytat fragmentu, np. jednej z rozpraw z książki danego autora: J. Siedlecka: Harcmistrz Zbych. W: Idem: Obława. Losy pisarzy represjonowanych. Warszawa 2005, s. 92. Cytat z rozprawy będącej fragmentem pracy zbiorowej: M. Ujdak: Samorząd. W: Województwo śląskie ( ). Zarys monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996, s

4 Wydawnictwo tłumaczone: U. Eco: O bibliotece. Przeł. (lub: Tłum.) A. Szymanowski. Warszawa 2007, s. 12. Wydawnictwo ciągłe: Artykuł z czasopisma: J. Cofała: Życie w harmonii z naturą. Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny 2011, nr 2 (184), s Recenzja w czasopiśmie: D. Świerczyńska-Jelonek: Kolory świata. Rec. książki: M. Strzałkowska: Zielony, żółty, rudy, brązowy! Poznań Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 2004, nr 1, s Wywiad: J. Szymik: Wykluwa się nowa twarz Śląska. Rozmowę przeprowadziła D. Lubina- Cipińska. Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny 2011, nr 2 (184), s Źródła elektroniczne: Wydawnictwo na płycie CD-ROM W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Pro-media CD, Internetowa wersja utworu literackiego (e-book): W. Berent: Żywe kamienie [online]. [dostęp: ]. World Wide Web: Artykuł w czasopiśmie internetowym: A. Szady: Przy herbacie: Jak nie pisać poezji. Esensja 2010, nr 09 [online]. [dostęp: ]. World Wide Web: Strona www: I. Macura, D. Maślanka: Biblioteka Załuskich. [online]. S. Skórka: Wirtualna historia książki i bibliotek. [dostęp: ]. World Wide Web: Materiały archiwalne: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Sprawozdania okresowe do dyrektora Departamentu III za rok 1983, sygn. 034/8, s. 8. Film: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999. Jeżeli źródło było cytowane w poprzednim przypisie, należy stosować zapis: Ibidem, s

5 Jeżeli źródło było cytowane wcześniej (w obrębie jednego rozdziału) należy stosować skrócony opis: A. Mendykowa: Dzieje książki polskiej, s. 5. Jeżeli źródło było cytowane we wcześniejszym rozdziale należy przywołać pełny opis bibliograficzny. Stosowane skróty w przypisach: T. (tom); Cz. (część); Red. (redaktor); Przeł. (przełożył) lub Tłum. (tłumaczenie, tłumacz); Oprac. (opracował); nr (numer); z. (zeszyt); s. (strona). Stosowane w przypisach określenia łacińskie i ich odpowiedniki polskie: Ibidem tamże; Idem/Eadem (zależnie od płci) tenże, tegoż/taż, tejże VI Aneksy (załączniki). W aneksie można zamieścić, np. wzór kwestionariusza sondażu; kserokopie dokumentów, kalendaria. VII Spis wykorzystanych źródeł i opracowań (bibliografia). Każda pozycja bibliograficzna powinna zawierać pełny opis tylko jednej publikacji. W opisach nie należy stosować wersji skróconej z określeniami typu: Ibidem, Idem, Eadem. Pierwszym elementem każdego opisu jest nazwisko (wyjątkiem są prace zbiorowe, materiały archiwalne), potem inicjał imienia. Pozostałe elementy zapisujemy po dwukropku w taki sam sposób, jak w przypisach. Opuszczamy w opisach pozycję dotyczącą stron. Przykład: Mendykowa A.: Dzieje książki polskiej na Śląsku. Wrocław Pozycje w spisie należy uszeregować alfabetyczne lub chronologiczne. Można też pozycje pogrupować według innych kryteriów, np. treściowych, topograficznych (w przypadku archiwaliów). 5

6 VIII Indeksy Indeksy należy zatytułować, np. indeks osobowy. Każdy indeks należy sporządzić z odnośnikami do stron tekstu. IX Spisy, np. tabel, ilustracji, fotografii. Każdy opis powinien mieć odnośnik do stron tekstu. X Streszczenie pracy Streszczenie należy napisać na około pół strony. Nad streszczeniem trzeba umieścić tytuł pracy. Student jest odpowiedzialny za kształt edytorski pracy, a więc za wszystkie ewentualne błędy, np. literowe. Korekty na wydruku wszystkich egzemplarzy pracy, należy sporządzać czarnym długopisem. 6

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo