Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r."

Transkrypt

1 Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r. Zakres ubezpieczenia: Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant cegiełka Składka miesięczna na pracownika 37,46 zł 50,16 zł 50,43 zł 54,01 zł 77,00 zł 13, Świadczenia 1 dotyczące ubezpieczonego (w zł) Śmierć ubezpieczonego: w wyniku choroby w wyniku zawału serca/krwotoku śródmózgowego w wyniku wypadku w wyniku wypadku komunikacyjnego w wyniku wypadku w pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca/krwotoku śródmózgowego za 1% uszczerbku Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Ciężkie choroby (zakres rozszerzony) Osierocenie dziecka Leczenie szpitalne ubezpieczonego (wymagana długość pobytu minimum cztery dni): za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem (za pierwsze 14 dni pobytu) w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo wypadkiem, który rozpoczął się po 14 dniu pobytu spowodowanego danym wypadkiem w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pobytu) w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pobytu) w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dni pobytu) w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pobytu) w każdym wariancie wskazano obowiązujące ogólne warunki Świadczenie za dzień pobytu na OIT w wyniku choroby/wypadku 50 / / / / zł 60 zł 345 zł 345 zł 420 zł 135 zł Jednorazowo Świadczenie za dzień rekonwalescencji Specjalistyczne leczenie Operacje chirurgiczne I klasa: 100%, II klasa: 50%, III klasa: 30%, IV klasa: 10%; V klasa: 5% Operacja chirurgiczna podczas pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie dłużej niż 14 dni Operacja chirurgiczna w związku z zawałem serca, udarem lub nowotworem złośliwym Operacja chirurgiczna w narkozie Świadczenia 1 dotyczące rodziców/teściów ubezpieczonego (w zł) Zgon rodziców/teściów: w wyniku choroby w wyniku wypadku Świadczenia 1 dotyczące małżonka ubezpieczonego (w zł) Zgon małżonka/partnera: w wyniku choroby w wyniku wypadku Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku za 1% uszczerbku Leczenie szpitalne małżonka/partnera w wyniku choroby/wypadku Ciężkie choroby małżonka/partnera Świadczenia 1 dotyczące dziecka ubezpieczonego (w zł) Zgon dziecka 3 : w wyniku choroby w wyniku wypadku Urodzenie się dziecka Urodzenie martwego dziecka Leczenie szpitalne dziecka 4 w wyniku choroby/wypadku Utrata zdrowia przez dziecko 5 max max max W tabeli podajemy łączne (skumulowane) kwoty świadczeń wypłacanych w przypadku zajścia danego zdarzenia. 2 dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek, w razie jego całkowitej niezdolności do pracy. 3 brak limitu wieku 4 dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia 5 dziecko do 25 roku życia str. 1

2 wariant 1 obejmuje ryzyka związane z pracownikiem i jego rodzicami/teściami, wariant 2 obejmuje ryzyka związane z pracownikiem, współmałżonkiem/partnerem życiowym oraz rodzicami/teściami, wariant 3 obejmuje ryzyka związane z pracownikiem, rodzicami/teściami i dzieckiem, wariant 4 obejmuje ryzyka związane z pracownikiem, współmałżonkiem/partnerem życiowym, rodzicami/teściami, dzieckiem wariant 5 VIP obejmuje ryzyka związane z pracownikiem, współmałżonkiem/partnerem życiowym, rodzicami/teściami, dzieckiem wariant cegiełka adresowany do Pracowników chcących lepiej zabezpieczyć swoją rodzinę lub/i posiadających kredyt. Wariant ten można dokupić do wariantu 1 5. Informacje ogólne: Do dyspozycji pracowników jest pięć wariantów podstawowych oraz wariant cegiełka. Pracownik może wybrać jeden z pięciu wariantów oraz dodatkowo dokupić wariant cegiełka, który podwyższa świadczenia na wypadek zgonu, poważnego zachorowania i niezdolności do pracy. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia członka rodziny Współmałżonka lub Partnera i Pełnoletniego Dziecka. Członek rodziny może wybrać jeden z pięciu wariantów podstawowych (nie może przystąpić do wariantu cegiełka ). Składki za pracownika i za członków rodziny będą potrącane z wynagrodzenia pracownika. Od 1 lutego 2017 wariant 5 VIP został całkowicie zmieniony i obejmuje najszerszy zakres ubezpieczenia oraz posiada najwyższe kwoty wypłaty świadczeń. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego ubezpieczonego kończy się w rocznicę polisy (rocznica przypada na 1 lutego każdego roku) przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 roku życia. Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia / zmienić dane: NIE JESTEM UBEZPIECZONY JESTEM UBEZPIECZONY chcę dodać ubezpieczenie / zmienić wariant / dodać członka rodziny 1. Wejdź na stronę 2. Po lewej stronie uzupełnij pole Kod; kod znajduje się na intranecie Pracodawcy. 3. Po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami i wariantami, wypełnij formularz przystąpienia. 4. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty. 5. Bezzwłocznie wyślij je do: PKO BP SA Centrum Kadr i Płac ul. Puławska Warszawa W celu ubezpieczenia członka rodziny, najpierw musi zarejestrować się pracownik. PKO BP musi otrzymać komplet dokumentów (pracownika i członków rodziny) do 15 dnia miesiąca przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Brak oryginałów lub niekompletne dokumenty uniemożliwia potrącenie składki i tym samym rozpoczęcie ubezpieczenia; formularz w aplikacji zostanie anulowany. 1. Wejdź na stronę 2. Po prawej stronie Zaloguj się loginem (adres ) i hasłem otrzymanym w procesie rejestracji do ubezpieczenia. 3. Dokonaj stosownych zmian. 4. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty. 5. Bezzwłocznie wyślij je do: PKO BP SA Centrum Kadr i Płac ul. Puławska Warszawa PKO BP musi otrzymać komplet dokumentów (pracownika i członków rodziny) do 15 dnia miesiąca przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Brak oryginałów lub niekompletne dokumenty uniemożliwia potrącenie składki i tym samym rozpoczęcie ubezpieczenia; formularz w aplikacji zostanie anulowany. BARDZO WAŻNE!!! Zasada nadawania początku ochrony ubezpieczeniowej w aplikacji dla pracowników i członków rodziny jest następująca: 1. Wypełniam formularz w dniach 13 maja 12 czerwca = ochrona obowiązuje od 01 lipca. 2. Wypełniam formularz w dniach 13 czerwca 12 lipca = ochrona obowiązuje od 01 sierpnia. 3. Wypełniam formularz w dniach 13 lipca 12 sierpnia = ochrona obowiązuje od 01 września. Ochrona rozpocznie się pod warunkiem dostarczenia do PKO BP SA oryginałów deklaracji i zgody do 15 dnia miesiąca przed rozpoczęciem ochrony. str. 2

3 Karencje (tymczasowy brak ochrony ubezpieczeniowej) pracownicy / współmałżonkowie / pełnoletnie dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia* w terminie 3 miesięcy od: daty zatrudnienia / zawarcia związku małżeńskiego / daty ukończenia 18 roku życia mają następujące karencje: a) ciężkie choroby 90 dni b) ciężkie choroby małżonka 180 dni c) leczenie specjalistyczne 90 d) leczenie szpitalne 30 dni e) leczenie szpitalne Plus 30 dni f) operacje chirurgiczne 180 dni g) operacje chirurgiczne Plus 180 dni h) utrata zdrowia przez dziecko 90 dni Karencja nie dotyczy zdarzeń powstałych w wyniku wypadku. *prosimy pamiętać o zasadach nadawania początku ochrony ubezpieczeniowej w aplikacji pracownicy przystępujący do ubezpieczenia* po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi (partnerzy niezależnie od daty przystąpienia) a) śmierć ubezpieczonego 6 miesięcy b) śmierć małżonka 6 miesięcy c) śmierć rodziców lub teściów 6 miesięcy d) śmierć dziecka 6 miesięcy e) urodzenie dziecka 9 miesięcy f) urodzenie martwego dziecka 6 miesięcy g) osierocenie dziecka, 6 miesięcy h) ciężkie choroby 90 dni i) ciężkie choroby małżonka 180 dni j) leczenie specjalistyczne 90 dni. k) leczenie szpitalne 30 dni l) leczenie szpitalne Plus 30 dni m) operacje chirurgiczne 180 dni n) operacje chirurgiczne PLUS 180 dni o) utrata zdrowia przez dziecko 90 dni Karencja nie dotyczy zdarzeń powstałych w wyniku wypadku. *prosimy pamiętać o zasadach nadawania początku ochrony ubezpieczeniowej w aplikacji Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu (umowa podstawowa): PZU nie ponosi odpowiedzialności m.in. w przypadku: samobójstwa popełnionego w okresie sześciu miesięcy od daty początku odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa. Czy jest możliwa zmiana wariantu? Zmiana wariantu jest możliwa w dowolnym momencie; okresy karencji odnoszące się różnic w zakresie i wysokościach świadczeń będą miały zawsze zastosowanie. Czy każdy pobyt w szpitalu jest objęty ubezpieczeniem? Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyty w szpitalu spowodowane chorobą lub wypadkiem, podczas których zastosowano leczenie uzasadnione stanem zdrowia, trwające nieprzerwanie minimum cztery dni (ogólne warunki: i ). Świadczenia dodatkowe(ogólne warunki: ): pobyt na OIT trwający co najmniej 48 godzin w trakcie pobytu w szpitalu. Wypłata jednorazowa zgodnie z wybranym wariantem, o ile zostanie przyznane świadczenie za pobyt w szpitalu. rekonwalescencja wypłata za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w wysokości zgodnej z wybranym wariantem, maksymalnie za 30 dni. Zwolnienie lekarskie musi być wydane bezpośrednio po pobycie w szpitalu, przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie. Pobyt w szpitalu musi trwać minimum 14 dni. Wypłata nastąpi, o ile zostanie przyznane świadczenie za pobyt w szpitalu. PZU nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu, którego konieczność powstała: w wyniku wypadku gdy ubezpieczony był po spożyciu alkoholu, w wyniku padaczki, w wyniku wszelkich zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień, z tytułu pobytu w hospitacjach, placówkach odwykowych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, ośrodkach i szpitalach rehabilitacyjnych. Ubezpieczeniem nie są objęte pobyty w szpitalu związane z ciążą, połogiem i porodem. Wykaz wszystkich zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie wpłaca świadczeń znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres terytorialny opcji Leczenie szpitalne : cały świat Jakie ciężkie choroby objęte są ochroną ubezpieczeniową? Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących, zgodnych z definicjami w OWU, chorób: u Osoby Ubezpieczonej i współmałżonka (opcja ubezpieczenia: Poważne zachorowanie małżonka ) anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych bypass, choroba CreutzfeldaJakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w 3 pkt 32 OWU Ciężkiej Choroby, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w 3 pkt 33 str. 3

4 OWU Ciężkiej Choroby, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak (w umowie ubezpieczenia zmiana definicji na łagodny guz mózgu), choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, całkowita utrata mowy. u dziecka (opcja ubezpieczenia: Utrata zdrowia przez dziecko ) dotyczy Dziecka własnego lub przysposobionego, którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat: ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowordzeniowych. Wypłata świadczenia wynosi 100%, 50%, 25% lub 20% sumy ubezpieczenia (5 000 zł), w zależności od rodzaju ciężkiej choroby, która wystąpiła u dziecka. Odpowiedzialność PZU Życie nie obejmuje ciężkich chorób, które wystąpiły, lub z powodu których rozpoczęto postępowanie diagnostycznolecznicze przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie. Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie operacji chirurgicznych? Wypłata świadczenia nastąpi za wykonanie tylko takich operacji, które są wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych. Wypłata dokonywana jest zgodnie z klasyfikacją (ogólne warunki OPGP32): I klasa 100% sumy ubezpieczenia II klasa 50% sumy ubezpieczenia III klasa 30% sumy ubezpieczenia IV klasa 10% sumy ubezpieczenia V klasa 5% sumy ubezpieczenia W wariancie 5 PZU wypłaca dodatkowe, jednorazowe świadczenie (ogólne warunki OLGP32): w przypadku przeprowadzenia operacji w znieczuleniu ogólnym podczas pobytu w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem, lub nowotworem złośliwym Zakres terytorialny opcji Operacje chirurgiczne : Warianty 1 4: Polska Wariant 5: Unia Europejska, Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, USA, Szwajcaria, Watykan. Czy ochrona dotycząca małżonka działa także w przypadku związków nieformalnych? Czy partner życiowy jest objęty ochroną? Ochrona obejmuje partnera pracownika (w takim zakresie, jak małżonka) pod warunkiem imiennego wskazania go w deklaracji przystąpienia (podczas rejestracji w systemie life.gsdirect.pl). Definicja Partnera życiowego jest następująca: jest to osoba wskazana w deklaracji przystąpienia pracownika, nie będąca w związku małżeńskim, pozostająca z pracownikiem (również nie będącym w związku małżeńskim) we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z pracownikiem. Zmiana partnera może nastąpić raz w roku polisowym (1 lutego 31 stycznia). UWAGA: wskazanie partnera w deklaracji przystąpienia jest inną operacją niż zgłoszenie partnera do ubezpieczenia jako oddzielnej osoby ubezpieczonej, za którą należy opłacać składki. Wskazanie partnera w deklaracji skutkuje rozszerzeniem definicji współmałżonka, ale w przypadku zajścia w życiu partnera zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową, świadczenia zostaną wypłacone pracownikowi. Natomiast w przypadku zgłoszenia partnera do ubezpieczenia jako oddzielnej osoby ubezpieczonej, świadczenia zostaną wypłacone zarówno z tytułu ubezpieczenia partnera, jak i ubezpieczenia pracownika, jeśli zakres ubezpieczenia zawiera to zdarzenie. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem? Do zgłoszenia roszczenia niezbędny jest m.in. numer polisy grupowej dostępny jest on na indywidualnym koncie pracownika w aplikacji. Roszczenie PZU można zgłosić następująco: 1. Za pośrednictwem strony internetowej PZU Życie: Tu można również załączyć skany dokumentów. 2. Za pośrednictwem infolinii PZU Życie: Udając się do dowolnego oddziału PZU Życie. Czy osoby odchodzące z pracy mogą indywidualnie kontynuować ubezpieczenie? Tak. Osoby ubezpieczone (pracownik/członek rodziny) mogą kontynuować ubezpieczenie, za wyjątkiem wariantu cegiełka. Składka zwiększa się o 100%. Dokładne informacje będą przekazane na adres mailowy pracownika, po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy pracownicy przechodzący na urlop bezpłatny i urlop wychowawczy mają możliwość utrzymania ochrony ubezpieczeniowej? Tak, pod warunkiem opłacania składki na konto przedstawiciela PZU Życie. Przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego/wychowawczego należy skontaktować się z przedstawicielem PZU Życie mailowo: W sytuacji, gdy urlop bezpłatny/wychowawczy dobiega końca, również należy skontaktować się z przedstawicielem PZU Życie w celu wygenerowania nowej zgody na potrącanie z wynagrodzenia. Gdzie mogę zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia? Powyższa oferta została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia (OWU) wraz z umową ubezpieczenia dla PKO BP, w której zawarte są wszelkie odstępstwa od OWU. OWU znajdują się w aplikacji; umowa ubezpieczenia dostępna jest u Pracodawcy. str. 4

5 Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje? W przypadku pytań dotyczących zapisywania się do ubezpieczenia, korzystania z aplikacji, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy przedstawiciela PZU Życie agencja PolAssistance: PolAssistance Sp. z o.o. Ubezpieczenia Osobowe Ul. Domaniewska 34a Warszawa Infolinia (pnpt ) Tel Wykaz ogólnych warunków, które mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia: Lp OWU Rodzaj zdarzenia 1. PTGP33 Śmierć ubezpieczonego 2. ZZGP32 Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 3. NWGP30 Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4. WKGP32 Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 5. WPGP32 Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy 6. TUGP30 Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku 7. TZGP32 Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 8. TNGP33 Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 9. CCGP33 Ciężkie choroby (zakres rozszerzony) 10. ODGP30 Osierocenie dziecka 11. Leczenie szpitalne 12. Leczenie szpitalne Plus świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 13. Leczenie szpitalne Plus świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 14. Leczenie szpitalne Plus świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 15. Leczenie szpitalne Plus świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 16. Leczenie szpitalne Plus świadczenie z tytułu pobytu na OIT 17. Leczenie szpitalne Plus świadczenie za dzień rekonwalescencji 18. LCGP32 Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia 19. OPGP32 Operacje chirurgiczne 20. OLGP32 Operacje chirurgiczne Plus Operacja chirurgiczna podczas pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie dłużej niż 14 dni 21. OLGP32 Operacje chirurgiczne Plus Operacja chirurgiczna w związku z zawałem serca, udarem lub nowotworem złośliwym 22. OLGP32 Operacje chirurgiczne Plus Operacja chirurgiczna w narkozie 23. ZRGP30 Śmierć rodziców lub teściów 24. NRGP32 Śmierć rodziców lub teściów spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 25. SMGP30 Śmierć małżonka 26. ZMGP31 Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 27. TUGP30 Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku małżonka 28. Leczenie szpitalne małżonka 29. MCGP32 Ciężkie choroby małżonka (zakres rozszerzony) 30. ZDGP30 Śmierć dziecka 31. NDGP32 Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 32. UDGP30 Urodzenie się dziecka 33. UDGP30 Urodzenie martwego dziecka 34. Leczenie szpitalne dziecka 35. DCGP32 Utrata zdrowia przez dziecko Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w szczególności z wyłączeniami odpowiedzialności. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z umowy ubezpieczenia. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia. str. 5

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy!

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Bezpieczna Grupa Pracownicy są największym kapitałem każdej firmy. Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Program grupowego ubezpieczenia na życie EKO Życie Compensa Początek 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA SIŁA W WIEDZY PORADNIK Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 POLICJA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu.

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu. Szanowni pracownicy oraz funkcjonariusze POLICJI W załączeniu przekazujemy Państwu nowy program POLICJA 2015, który został przygotowany wspólnie z Waszymi związkami zawodowymi po wielomiesięcznych negocjacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin.

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB BROKERZY

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013 Załącznik 1 do SIWZ Niniejszy Załącznik winien zostać podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę oraz załączony jako integralna część oferty Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres obligatoryjny:

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł Zgon w Rodzinie Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny R1u R2u R3u R4u R5w R6W Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł 1) 200 000,00 zł 1) 280 000,00 zł 1) 340

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Stosowane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia terminy oznaczają: wykonawca zakład ubezpieczeń lub ubezpieczyciel są równoznaczne

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu

Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Program Ubezpieczeniowy POLICJA 2015 - EMERYT podpisany w.. w dniu Strony umowy: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA brak 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 [suma brak 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia [suma brak 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

SIŁA. Program Ubezpieczeniowy dla Pracowników Przemysłu Mleczarskiego oraz członków ich rodzin W WIEDZY. Szanowni Państwo

SIŁA. Program Ubezpieczeniowy dla Pracowników Przemysłu Mleczarskiego oraz członków ich rodzin W WIEDZY. Szanowni Państwo Program Ubezpieczeniowy dla Pracowników Przemysłu Mleczarskiego oraz członków ich rodzin SIŁA W WIEDZY Szanowni Państwo Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejną odsłonę grupowego ubezpieczenia na życie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Stan na miesiąc listopad 2012 Liczba Pracownicy ogółem 877 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13 Strona 1 z 13 Wrocław, 08.08.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy WK.271.5.2013 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Księgowości 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 714-32-10 REG: 000517051 NIP: 732-10-03-17 (pieczęć wydziału zamawiającego) DRUK WZP-05 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 0 czerwca 014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW FIRMY ERICSSON

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW FIRMY ERICSSON SZANOWNI PAŃSTWO, PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW FIRMY ERICSSON Obecny program ubezpieczenia na życie funkcjonuje od dnia 1 maja 2014. Został on przygotowany przez MetLife TUnŻiR

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia :

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia : Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego L.P Rodzaj świadczenia : Wariant I Wariant II 1. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu LĄDOWYM

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_mjagiello 08/04/2011- ID:2011-050475 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo