Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, )"

Transkrypt

1 OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin wjewództwa zachdnipmrskieg znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia 1. Nazwa działania animacyjneg Gnne Małe wielkie idee 2. Dane wlntariusza/wlntariuszy dpwiedzialnych z ramienia spłecznści za działanie animacyjne (liczba sób zaangażwanych w realizację przedsięwzięcia z ramienia spłecznści, prsze wskazać partnerów - nazwa, adres) W realizację zadania zaangażwanych będzie 19 wlntariuszy. 17 sób t mieszkańcy wsi, a 2 t sby które chcą się pdzielić swją wiedzą i umiejętnściami z mieszkańcami Ostrwąsów (2 pracwników JST) Partnerami będą: 1. Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, Barwice 2. Ośrdek Kultury i Turystyki w Barwicach, ul. Wjska Plskieg 15, Barwice 3. Gspdarstw Szkółkarskie, Stary Grabiąż, Barwice Dane sby dpwiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia spłecznści (imię i nazwisk, telefn, ) Imię i nazwisk: Telefn: 3. Czas i miejsce realizacji (należy wskazać knkretną datę rzpczęcia i zakńczenia realizacji działania animacyjneg raz miejsce jeg realizacji, czyli bszar, np. miejscwść, gmina, lub nazwę spłecznści, np. danej wsi, dzielnicy) Rzpczęcie realizacji zadania: Zakńczenie realizacji zadania: Miejsce realizacji działania: miejscwść Gnne Małe, gmina Barwice, pwiat szczecinecki. 4. Krótka charakterystyka działania animacyjneg (max 1500 znaków ze spacjami) (należy wskazać na czym plega przedsięwzięcie, jakie zadania należy przeprwadzić w ramach realizacji działań animacyjnych) W ramach działania animacyjneg planujemy stwrzenie miejsca integracji, rekreacji i wypczynku mieszkańców wsi Gnne Małe. Wspólnie uprzątniemy i przygtujemy świetlicę wiejską gdzie pwstanie kącik dla dzieci i siłwnia wewnętrzna dla młdzieży i drsłych. Utwrzny w świetlicy kącik dla dzieci będzie miejscem w którym najmłdsi mieszkańcy Gnneg Małeg będą mgli spędzać czas na zabawie, ale także i na nauce (zstaną zakupine zabawki Strna 1 z 8

2 sensryczne). W tym czasie ich mamy będą mgły zająć się innymi zajęciami ferwanymi w świetlicy. W skład kącika dla maluchów wchdzić będzie: tęczwa kryjówka sensryczna, basen tęczweg kwiatek, pduchy sensrycznej ktek (lub inny wzór), maty, bujaków, mini gruszek d siedzenia raz zabawek kuchni raz labiryntu z ludzikami. D prwadzenia zajęć na świeżym pwietrzu zakupine zstaną bramki przenśne d piłki nżnej, piłki d piłki nżnej, piłki d piłki siatkwej, tunele prsty i zygzak, chusta, piłki d skakania. Zagspdarwanie przestrzeni t zakup namitu/pawilnu raz stłów drewnianych z ławkami i grill. Zakupy te pdyktwane są ptrzebami mieszkańców lubią się sptkać, mieć kazję d rzmwy, a miejscem centralnym wsi, w którym tczy się życie spłecznści jest właśnie świetlica. Młdzież z Gnneg Małeg lubi aktywnie spędzać czas d wielu miesięcy zgłasza ptrzebę stwrzenia miejsca w którym mżna pćwiczyć na sprzęcie siłwym. We wsi takieg miejsca nie ma, w Barwicach również. Najbliższe siłwnie znajdują się w Czaplinku lub Szczecinku, a t dalek. Dlateg pdjęt decyzję iż zakupiny zstanie sprzęt sprtwy. Wart pdkreślić iż t młdzież aktywnie włączyła się w prces planwania zakupów, sami wybrali sprzęt raz akcesria. W skład siłwni wejdą ławka d ćwiczeń z bciążeniem 178 kg, zestaw 86 kg bciążenia sztanga, gryf łamany, hantle. Szczególnym zaintereswaniem młdzieży cieszy się bks. W związku z pwyższym zakupine będą: wrek bkserski wraz z pdwieszeniem raz rękawice bkserskie. Utrzymaniem i knserwacją sprzętu w siłwni zajmą się pracwnicy Ośrdka Kultury i Turystyki raz młdzież właśnie. Chcemy ich w ten spsób nauczyć dbania rzeczy, dpwiedzialnści za pwierzny sprzęt. Miejsce t służyć będzie wszystkim mieszkańcm - d dziecka p senira. P zakńczeniu działania wspólnie zrganizujemy gnisk integracyjne z atrakcjami, knkursami i pczęstunkiem dla wszystkich mieszkańców. 5. Z czeg wynika ptrzeba realizacji działania animacyjneg? (max 1500 znaków ze spacjami) (należy wskazać na jakie ptrzeby dpwiada działanie animacyjne z perspektywy spłecznści, d której jest kierwany, c jest prblemem, jakie są jeg przyczyny i skutki) Wieś pełni funkcję mieszkaniwą, w mniejszym stpniu usługw prdukcyjną i rlniczą. Odntwuje się bardz duże bezrbcie. Związane jest t z upadkiem miejscwych zakładów pracy, jak i zakładów pracy w klicznych większych śrdkach, a zwłaszcza w Barwicach. Stan techniczny dróg jest zły, wymagający mdernizacji. D miejscwści djechać mżna autbusem dwżącym dzieci d szkły w Barwicach. Mieszkańcy psiadają płączenia z Barwicami, Czaplinkiem, Szczecinkiem, ale przystanki zlkalizwane są przy drdze nr 171, kł 0,5 km d miejscwści. T sprawia iż mieszkańcy czują się dcięci d świata. W słectwie funkcjnuje świetlica wiejska. Służy na jak miejsce zebrań mieszkańców słectwa, miejsce rganizacji przedsięwzięć sprtw-kulturalnych i klicznściwych. W świetlicy zajęcia prwadzne są przez piekuna Renatę Rubik, a skierwane d dbirców w każdym wieku, dstswane d ptrzeb i umiejętnści. Są t m.in. zajęcia plastyczne (dla najmłdszych), z gtwania czy np. uczące filcwania (cieszą się dużym zaintereswaniem chłpców) Strna 2 z 8

3 Młdzież z Gnneg Małeg lubi aktywnie spędzać czas d wielu miesięcy zgłasza ptrzebę stwrzenia miejsca w którym mżna pćwiczyć na sprzęcie siłwym. We wsi takieg miejsca nie ma, w Barwicach również. Najbliższe siłwnie znajdują się w Czaplinku lub Szczecinku, a t dalek. Dlateg pdjęt decyzję iż zakupiny zstanie sprzęt sprtwy. Wart pdkreślić iż t młdzież aktywnie włączyła się w prces planwania zakupów, sami wybrali sprzęt raz akcesria. Świetlica t miejsce, które pwinn się zagspdarwać jak centralną przestrzeń integracyjnrekreacyjną dstępną dla wszystkich mieszkańców. Dzięki stwrzeniu takiej przestrzeni ludzie będą mieli kazje d sptkań, pdejmwania aktywnści dla siebie swich bliskich. T mże zawcwać zmianami na lepsze. 6. Kim będą dbircy? (max 1000 znaków ze spacjami) (należy wskazać sby, które będą krzystać z działania animacyjneg np. uczestnicy warsztatów, pikników, słuchacze kncertów, prszę pdać ich liczbę) Zakładamy, że ptencjalnymi dbircami działań będą mieszkańcy wsi Gnne Małe 198 sób zamieszkujących tę wieś, w tym sby zagrżne wykluczeniem spłecznym. 19 sób zaangażuje się w prace pdejmując na rzecz swjej spłecznści w ramach wlntariatu. Mieszkańcy uczestniczyć będą w prcesie planwania prac, wybrze sprzętu itp. zaangażują się w przygtwanie pmieszczeń, zamntwanie urządzeń, skręcanie i ustawianie mebli. Pmgą również w rganizacji sptkania integracyjneg. 7. Jaki jest główny cel? Jakie dbr wspólne będzie rzwijane za pmcą działań animacyjnych? (max 1000 znaków ze spacjami) Celem głównym naszych działań jest integracja mieszkańców. Pprzez wspólne działanie mieszkańcy lepiej się pznają, stwrą płaszczyznę d dalszej współpracy. Zwiększy się również ich zaangażwanie we wspólne sprawy. Pprzez wspólną pracę i zaplanwane działania zwiększą swje kmpetencje z zakresu planwania i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Liczymy na t, że zintegrwani mieszkańcy będą z chęcią pdejmwali się klejnych wyzwań na rzecz swjej spłecznści. Udział w prjekcie przyczyni się również d pprawy jakści życia mieszkańców. Zyskają ni nwe miejsce d aktywneg spędzania czasu wlneg i pielęgnwania relacji sąsiedzkich raz d zwiększenia sprawnści fizycznej. Wszystkie działania wyknywane w ramach prjektu mają charakter twarty, są bezpłatne raz mają na celu zachęcenie mieszkańców d aktywnści na rzecz rzwju sbisteg, ale także rzwju lkalnej spłecznści i współpracy pmiędzy ludźmi. 8. Jakie są planwane prdukty i rezultaty? (max 1000 znaków ze spacjami) C się zmieni w wyniku realizacji działania animacyjneg w bszarze zdegradwanym? Należy pisać zakładane prdukty i rezultaty: jakściwe i ilściwe, ddziaływanie na dbirców raz jaki wpływ będą miały na śrdwisk/spłecznść lkalną. Wskaźnik prduktu: zakup mebli, sprzętów i urządzeń zgdnie z harmngramem. Realizacja działania przyniesie za sbą następujące rezultaty: 1. pwstanie miejsce integracji mieszkańców bejmujące plac zabaw raz siłwnię wewnętrzną, sób zaangażuje się w działania wlntarystyczne na rzecz swjej spłecznści, 3. sby zagrżne wykluczeniem spłecznym będą miały kazję d integracji ze spłecznścią lkalną raz d włączenia się w działania na rzecz swjeg tczenia, 4. kł 40 sób weźmie udział w sptkaniu integracyjnym dla mieszkańców, Strna 3 z 8

4 5. mieszkańcy wsi lepiej się pznają i zintegrują, 6. zainicjwany zstanie prces angażwania się mieszkańców w sprawy swjej spłecznści. 9. Harmngram zadań zaplanwanych w prjekcie. Prsimy wskazać zadania planwane d realizacji w ramach działań animacyjnych wraz z terminami ich wyknania. Pszczególne zadania w zakresie realizwaneg Wartść działania animacyjneg etapu w PLN Etap I: Wstępny/ działania właściwe Sprawy frmalne Organizacja i przeprwadzenie prac prządkwych, wyknanie nasadzeń wkół świetlicy Zaplanwanie i zakup wypsażenia świetlicy wiejskiej Termin realizacjirzpczęcie (DD-MM-RRRR) Termin realizacjizakńczenia (DD-MM-RRRR) 1 czerwca lipca 2017 Etap II: Kńcwy Zakup wypsażenia świetlicy wiejskiej Prace prządkwe w świetlicy, zaplanwanie ustawienia mebli i sprzętu, przygtwanie pmieszczeń Mntaż sprzętu, ustawienie mebli Przygtwanie i przeprwadzenie sptkania integracyjneg dla mieszkańców 1 sierpnia wrzesień Przewidywany udział wlntariuszy w działaniu animacyjnym (min. 10 sób) (max 1000 znaków ze spacjami). Prszę pisać rlę wlntariuszy w realizacji działań animacyjnych raz wskazać ich liczbę i czas pracy przy realizacji działania animacyjneg, psiadane umiejętnści dświadczenie w danym zakresie. Planujemy że wlntariuszami w prjekcie będzie 19 sób. Wlntariusze zaangażwani będą przez cały kres realizacji prjektu. Zakładamy, że 7 wlntariuszy wyknywać będzie prace prządkwe na każdym etapie realizacji prjektu, 5 wlntariuszy będzie pmagać w skręcaniu mebli, ustawianiu ich, składaniu sprzętu treningweg 5 wlntariuszy zaangażuje się w rganizację i przygtwanie sptkania integracyjneg dla mieszkańców. Wyknywanie pwyższych czynnści nie wymaga specjalnych umiejętnści i kwalifikacji. 2 wlntariuszy będzie pmagał przy planwaniu pszczególnych prac np. urządzania wnętrz, przygtwania atrakcji na sptkanie integracyjne itp. Wlntariusze psiadają umiejętnści i dświadczenie w tym względzie gdyż pwyższymi zagadnieniami zajmują w się w swjej pracy zawdwej. 11. W jaki spsób działania animacyjne wspierają sby zagrżne wykluczeniem spłecznym* (min. 10 sób)? Prszę pisać (max 1000 znaków ze spacjami) - wstępną wersję wypełnia Animatr/Facylitatr, pełną wersję wypełnia Operatr *Osby lub rdziny zagrżne ubóstwem lub wykluczeniem spłecznym sby krzystające ze świadczeń z pmcy spłecznej zgdnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. pmcy spłecznej lub kwalifikujące się d bjęcia wsparciem pmcy spłecznej, tj. spełniające c najmniej jedną z przesłanek kreślnych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pmcy sby, których mwa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu scjalnym; sby przebywające w pieczy zastępczej lub puszczające pieczę zastępczą raz rdziny przeżywające trudnści w pełnieniu funkcji Strna 4 z 8

5 piekuńcz wychwawczych, których mwa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rdziny i systemie pieczy zastępczej; sby nieletnie, wbec których zastswan śrdki zapbiegania i zwalczania demralizacji i przestępczści zgdnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. pstępwaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. pz. 382); sby przebywające w młdzieżwych śrdkach wychwawczych i młdzieżwych śrdkach scjterapii, których mwa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pz. 2572, z późn. zm.); sby z niepełnsprawnścią sby niepełnsprawne w rzumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawdwej i spłecznej raz zatrudnianiu sób niepełnsprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, pz. 721, z późn. zm.), a także sby z zaburzeniami psychicznymi, w rzumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. chrnie zdrwia psychiczneg (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, pz. 1375); rdziny z dzieckiem z niepełnsprawnścią, ile c najmniej jeden z rdziców lub piekunów nie pracuje ze względu na kniecznść sprawwania pieki nad dzieckiem z niepełnsprawnścią; sby zakwalifikwane d III prfilu pmcy, zgdnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. prmcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. pz. 149, z późn. zm.); sby, dla których ustaln III prfil pmcy, zgdnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. prmcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. pz. 645, z późn. zm.); sby dbywające kary pzbawienia wlnści; sby niesamdzielne; sby bezdmne lub dtknięte wykluczeniem z dstępu d mieszkań; sby krzystające z Prgramu Operacyjneg Pmc żywnściwa Działania animacyjne we wsi Gnne Małe zakładają zaangażwanie sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym. Zaangażwanie t ma wymiar: edukacyjny- sby te uczestniczyć będą w planwaniu działań. W ten spsób nabędą umiejętnści pracy w grupie swbdneg wypwiadania się, zgłaszania pmysłów itp. spłeczny- pprzez pdejmwanie się drbnych prac w ramach planwanych działań zwiększa się kmpetencje spłeczne. 12. Prsimy wskazanie sób i instytucji uczestniczących w realizacji działania animacyjneg i w jakim zakresie? (należy wypełnić pniższą tabelę pprzez wpisanie nazwy pdmitu, imin i nazwisk sób uczestniczących w realizacji działania animacyjneg w dpwiednich miejscach lub jeśli nie dtyczy wpisać nie dtyczy ) Zał. d pkt. 12. Wsparcie finanswe Wsparcie w frmie wyknania pracy w prjekcie Użyczenie sali, pmieszczenia, terenu Użyczenie śrdków transprtu Śrdki materialne (np. przedmity biurwe, materiały ptrzebne w prjekcie, narzędzia) Wsparcie knsultacyjne, dradztw Samrząd i instytucje publiczne Firmy Organizacje pzarządwe Wlntariusze Inni (wpisać nazwę) Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Ośrdek Nie dtyczy 17 sób Nie dtyczy Kultury i Nie dtyczy wlntariusze Turystyki w Barwicach Urząd Miejski Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy w Barwicach Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Urząd Miejski Gspdarst Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy w Barwicach w Szkółkarskie Stary Grabiąż Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy 2 pracwników JST KARR S.A. Animatrka, Facylitatrka, Dradczyni Inne jakie Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy Nie dtyczy 13. Budżet działania animacyjneg UWAGA: a) budżet należy pracwać w walucie PLN, wskazując kwty całkwite - kszty w wartściach brutt lub w przypadku hnrariów wynagrdzenie z wszystkimi pchdnymi; b) należy pdać pszczególne wydatki wraz z kalkulacją; c) budżet pwinien uwzględniać wyłącznie kszty kwalifikwalne, zgdnie z Regulaminem dtyczącym prcedur realizacji i finanswania działań animacyjnych, w ramach których zstaną zrealizwane przez Strna 5 z 8

6 mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem spłecznści lkalnej w ramach prjektu Rewitalizacja na terenie gmin wjewództwa zachdnipmrskieg znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia - umwa dfinanswanie nr UDA-RPZP K601/16-00; d) należy pamiętać tym, aby budżet był spójny z zaplanwanymi zadaniami w punkcie 9; Lp. Nazwa wydatku 1. Namit/ pawiln grdw plenerwy wymiary 3m x 6m, wyskść d 3m, waga d 45kg, gwarancja: 12 m-c, knstrukcja stalwa (32 mm), materiał pliester c najmniej 50g, stabilnść knstrukcji 2. Grill przenśny węglwy, kształt prstkątny, wymiary 36 x 46 cm lub zbliżne, pkrywa, półki bczne, kółka 3. Tęczwa kryjówka sensryczna Mje Bambin, kd prduktu lub zbliżne 4. Bramki przenśne d piłki nżnej wymiary 3x2 m lub zbliżne, wymiary p rzstawieniu: 300x 200x100cm lub zbliżne, waga d 8 kg, t przenśna, trba transprtwa w zestawie, gwarancja 24 miesiące, knstrukcja: stal, włókn szklane 5. Stół drewniany z 2 ławkami z transprtem materiał: drewn, ławka długść 180 cm, szerkść siedziska 36,5 cm, szerkść ławki 63 cm, grubść desek 3 cm, wyskść siedziska 45 cm; stół - długść 180 cm, wyskść stłu 75 cm 6. Piłki d piłki nżnej meczwa, szyta, rzmiar piłki 5, przeznaczenie: trawa, materiał - guma 7. Piłki d piłki siatkwej wyknanie: klejna, materiał: skóra kmpzytwa, rzmiar piłki: 4 8. Tunel prsty Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 9. Tunel zygzak - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 10. Chusta 6m - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 11. Piłka d chwytania - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 12. Piłki d skakania - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 13. Bujak ktek - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 14. Bujak kura - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne Jednstka miary sztuka 2 sztuka 2 kmplet 3 sztuka 4 sztuka 4 sztuka 2 sztuka 3 sztuka 6 Ilść Cena jednstkwa Wartść (ilść x cena jedn.) 1 Strna 6 z 8

7 15. Pducha sensryczna ktek - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 16. Basen tęczwy kwiatek - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 17. Mini gruszka rehabilitacyjna - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 18. Mata gąsienica - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 19. Side by side kuchnia - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 20. Labirynt z ludzikami - Mje Bambin, kd prduktu: lub zbliżne 21. Ławka d ćwiczeń z bciążeniem 179 kg wraz z usługą transprtwą regulwana, wymiary - 143/100/135cm lub zbliżne, wymiary parcia 25cm x 70cm x 4cm lub zbliżne, parcie regulwane, wymiary siedziska 30cm x 28,5cm x 4cm lub zbliżne, waga k. 22kg; stjaki regulwane, wyskść 97,5-116cm lub zbliżne, bciążenie stjaków 120kg, na wypsażeniu: mdlitewnik, rzpiętki prasa d nóg (bciążenie 40kg), materiał stal, malwane prszkw 22. Zestaw bciążenia sztanga, gryf łamany, hantle wraz z usługą transprtwą - gryf prsty180cm fi 25mm, gryf lekk łamany 120cm 25mm, 2 szt. gryf 45cm fi 25mm, bciążenia: 2 x 10kg, 6 x 5kg, 6 x 2.5kg 6 x 1.25kg, wyknanie: pełny pręt 23. Wrek bkserski wraz z pdwieszeniem - wymiary 130cm / 45cm, materiał: lakierwany plawil, gwarancja: 24 miesiące, pdwieszenia wypsażne w system zapbiegający skręcaniu łańcuchów 24. Rękawice bkserskie materiał: skóra naturalna/skóra eklgiczna, maszynw wyknany wkład, zbudwana część rękawicy zasłaniająca kciuk, rzmiar 12 z. 25. Ognisk integracyjne dla 40 sób (kiełbasa, napje, chleb, musztarda, ketchup, kubki, talerzyki, sztućce jednrazwe) sztuka 2 kmplet 1 kmplet 1 kmplet 1 kmplet 1 Strna 7 z 8

8 14. Uwarunkwania frmaln-prawne (należy dnieść się d uwarunkwań wynikających z prcedur zagspdarwania przestrzenneg i prawa budwlaneg. Wskazać, czy inwestycja jest zgdna ze studium lub planem miejscwym i czy d realizacji przedsięwzięcia inwestycyjneg wymagane jest zgłszenie lub pzwlenie na budwę alb wymagane są inne decyzje administracyjne. Należy także kreślić, czy jest zgda właściciela nieruchmści na realizację zadania inwestycyjneg na jeg terenie, względnie czy dyspnuje się nieruchmścią na cele prjektu (np. użyczenie, dzierżawa). Inwestycja nie wymaga przeprwadzenia prcedur związanych z prawem budwlanym. Nie są wymagane żadne decyzje administracyjne. Jest zgda właściciela nieruchmści tj. gminy Barwice na realizację zadania inwestycyjneg na tym terenie. Strna 8 z 8

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, )

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon,  ) OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Dzika integracja. 1. Nazwa działania animacyjnego

Dzika integracja. 1. Nazwa działania animacyjnego OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Stare Wierzchowo na sportowo!

Stare Wierzchowo na sportowo! OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Z łąki do Ligi Mistrzów

Z łąki do Ligi Mistrzów OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon, )

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z ramienia społeczności (imię i nazwisko, telefon,  ) OPIS DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH, KTÓRYCH ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WŁĄCZENIEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (dalej Działanie Animacyjne) w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 d SIWZ dla rzwju Mazwsza Wydatek współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY WŁASNEJ. Działanie: projekty grantowe infrastruktura

FORMULARZ OCENY WŁASNEJ. Działanie: projekty grantowe infrastruktura 1. Nazwa Grantbircy: FORMULARZ OCENY WŁASNEJ Działanie: prjekty grantwe infrastruktura 2. Nazwa prjektu: (z nazwy pwinien wynikać zakres prjektu) 3. Czy Grantbirca jest człnkiem LGD Dlina Nteci? TAK NIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-wyszkowski.ehost.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-wyszkowski.ehost. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-wyszkwski.ehst.pl Wyszków: Organizacja i przeprwadzenie szkleń raz kursów wieldniwych dla Pwiatweg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Ośrdek Rzwju Edukacji pszukuje 4 ekspertów d zespłu, który pracuje system walidacji i certyfikacji sób prwadzących szklenia dla pracwników systemu światy i działania rzwjwe

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NR 1 (KANDYDAT)

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NR 1 (KANDYDAT) FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA DO UDZIAŁU W ZADANIU WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY I. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH (W TYM KANDYDATA DO UDZIAŁU W ZADANIU). imię i nazwisk RODZIC / OPIEKUN PRAWNY NR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo