XVIII DNI WILKOWIC - PROGRAM IMPREZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVIII DNI WILKOWIC - PROGRAM IMPREZY"

Transkrypt

1 Rok XI nr 05 (124) Maj 2017 r. iesięcznik, piso bezpłatne ISSN Foto: D. Czoch XVIII DNI ILKOIC - PRORAM IMPREZY SOBOTA r yścig Roeroy - MAURKA UPHILL 2017 (szczegóły na.gosir.ilkoice.pl) Plac Obok OSP ilkoice: Oficjalne otarcie XVIII Dni ilkoic ystępy przedszkolakó z Przedszkola Publicznego ilkoicach oraz łodzieży ze Szkoły Podstaoej i inazju ilkoicach Koncert innej Młodzieżoej Orkiestry Dętej ystęp Zespołu Pieśni i Tańca Zieia Beskidzka L A C H E R S I MINA ILKOICE SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI piątek 19 aja br. arszaski hotelu Sangate Airport zorganizoana została ielka ala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cele uroczystości było yłonienie Laureató Prograó: Fira Roku 2017, Orły Polskiego Budonicta, Perły Medycyny, Orły Dizajnu oraz Orły Polskiego Saorządu iazda ieczoru - ystęp Zespołu Lachersi 21:30 Dyskoteka NIEDZIELA r. Plac Obok OSP ilkoice: ystęp Zespołu Rocker Soul ystęp grup okalnych Crazy Tones, Przednutki oraz grupy tanecznej CZAJ-SQUAD z ystęp Zespołu Le Fleur ystęp grupy tanecznej FENIKS iazda ieczoru - ystęp Katarzyny Moś uczestniczki Konkursu Piosenki EUROIZJA ystęp Zespołu Pociąg Rock n Roll cd. na str. 2 Zapraszay na nasz profil na.facebook.co/ginailkoice/

2 O Ó L N O P O L S K I P R O R A M P R O M O C J I R E I O N Ó Nagroda Specjalna Olga erbeniec Przeodnicząca Rady Prograoej Patroni i spółpraca Plebiscycie ORŁY POLSKIEO SAMORZĄDU kategorii gina iejska ina ilkoice Przyznana decyzją Rady Prograoej i Organizatoró Robert Składoski Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorcó i Pracodacó - Przedsiębiorcy.pl SAMORZĄDOA MARKA ROKU arszaa dn r. Jacek Bobroski iceprezes Mazoieckiego Zrzeszenia Handlu, Przeysłu i Usług organizatorzy cd. ze str. 1 Uroczystość poproadzili Iona Radziszeska i Piotr ąsoski, zaś zgroadzonych gości przyitał gospodarz, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorcó i Pracodacó Przedsiębiorcy.pl, Pan Robert Składoski. Podczas inauguracji uroczystości głos zabrali rónież Pan Janusz Piechociński icepreier, Minister ospodarki latach , obecnie Prezes Izby Przeysłoo-Handloej Polska-Azja oraz Pan Ryszard Czarnecki iceprzeodniczący Parlaentu Europejskiego, którzy soich ypoiedziach złożyli yrazy uznania i gratulacje szystki Laureato konkursu. ręczanie prestiżoych nagród rozpoczęto od uhonoroania nagrodzonych zaszczytnyi tytułai Fira Roku 2017 oraz Perły Medycyny. dalszej części ieczoru ręczane były nagrody innych kategoriach. Oficjalną część uroczystości zaknęło ręczenie najażniejszych yróżnień raach konkursu - prestiżoych statuetek dla uhonoroanych Prograie Saorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. tej kategorii została uhonoroana ina ilkoice otrzyując Nagrodę Specjalną Plebiscycie Orły Polskiego Saorządu kategorii gina iejska. Ten prestiżoy tytuł nasza gina otrzyała za storzenie strefy aktyności gospodarczej dającej ogroną szansę na stały i zrónoażony rozój, storzenie noych iejsc pracy i konsekencji na systeatyczne płyy podatkoe, co zapene otorzy ożliości budżetoe do podejoania kolejnych odażnych przedsięzięć dotyczących rozoju giny innych strategicznych kierunkach ziązanych z rozkite przedsiębiorczości. Nagrodę postaci dyplou okolicznościoego oraz statuetki sybolizującej die splecione uścisku dłonie otrzyał, z rąk Pana Janusza Piechocińskiego - Prezesa Izby Przeysłoo-Handloej Polska-Azja ójt iny ilkoice Mieczysła Rączka. ieczór uśietnił spaniały ystępe Zespół AELE z Krakoa. delegacji, raz z ójte Mieczysłae Rączką, udział zięli przedstaiciele Rady iny ilkoice Pan Antoni Kufel oraz Pan Edard acht. Maciej Mróka Kulinarne Dziedzicto Mesznej etap ginny 17 aja 2017 r. o godz sali Dou Strażaka Mesznej odbył się etap ginny konkursu Kulinarne Dziedzicto. spółorganizatorai konkursu była ina ilkoice, ospodynie z Kół ospodyń iejskich z Bystrej, Mesznej i ilkoic oraz inny Ośrodek Kultury. Konkurs iał na celu yłonienie najlepszych potra przygotoanych przez Koła ospodyń iejskich z terenu iny ilkoice oraz ytypoanie potra, które będą reprezentoać ginę na szczeblu poiatoy. konkursie zięły udział 3 koła: K Bystra raz z Przeodniczącą Panią Marią Fijak, K Meszna z Przeodniczącą Panią Agatą Prochonik oraz K ilkoice z Przeodniczącą Panią Zofią Żur. Zgodnie z regulaine, potray oceniano 5 kategoriach: Zupy, Dania orące, Produkty, Ciasta, Naleki. Konkurs rozpoczęto od poołania koisji, której przeodniczył, jak co roku, ospodarz iny ilkoice Pan Mieczysła Rączka. Skład koisji konkursoej poołano następująco: Przeodniczący Koisji: Mieczysła Rączka, Jurorzy kat. zupy: A. Sech,. abor, Jurorzy kat. danie gorące: J. ębala, M. Kubica, Jurorzy kat. produkt: A. Kaźierczak, A. Kufel, Jurorzy kat. ciasta: A. Śiszcz, M. Długosz, Jurorzy kat. naleki: R. Rączka, J. Ślusarczyk. Po nikliej degustacji spaniale przygotoanych potra, przyznano następujące iejsca: Kategoria Zupy : 1 iejsce: K ilkoice Zupa z lubczyku, 2 iejsce: K Meszna Buraczany barszcz na zino, 3 iejsce: K Bystra Zupa z łodej kalarepy. Kategoria Danie orące : 1 iejsce: K Meszna Sztuka ięsa cieny sosie, 2 iejsce: K Bystra Udka zapiekane z seroy nadzienie oraz K ilkoice Kurczak nadzieany. Kategoria Produkt : 1 iejsce: K Bystra Kurczak po polsku, 2 iejsce: K ilkoice alantyna drobioa z olete i kiełbasą oraz K Meszna Pajdy chleba żytniego z biały sere. Kategoria Ciasto : 1 iejsce: K Meszna Placek drożdżoy z borókai i posypką, 2 iejsce: K Bystra Fantazja truskakoa, 3 iejsce: K ilkoice Sernik z rabarbare. 2 ł o s i n y i l k o i c e

3 Kategoria Naleki : 1 iejsce: K ilkoice Likier z dyni, 2 iejsce: K Bystra Malinóka, 3 iejsce: K Meszna Oocóka. Przyznano 3 rónorzędne nagrody dla Kół ospodyń iejskich z iny ilkoice za udział konkursie, zgodnie z regulaine. Potray ybrane podczas konkursu ginnego będą brały udział konkursie poiatoy. Należy zauażyć, że opraę artystyczną iprezy przygotoały Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językoego Mali Odkrycy z Mesznej raz z Paniai ychoaczyniai. Dziękujey szystki zaproszony ościo, którzy postanoili uśietnić soją obecnością doroczny konkurs kulinarny. ASC okresie iędzysesyjny ójt iny ilkoice Mieczysła Rączka iędzy innyi: Zorganizoał i przeproadził ginne obchody Dnia Strażaka Mesznej. Przeproadził konsultacje z nauczycielai spraie rekrutacji do klas IV noopostałych szkołach. ziął udział posiedzeniu innej Koisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt planu zagospodaroania przestrzennego e schodniej części giny obejujący obszar od ul. Żyieckiej kierunku schodni do ul. Prostej oraz od ul. yzolenia kierunku północny do granic adinistracyjnych giny. ÓJT INFORMUJE Przeproadził konsultacje z projektantai oraz firą przebudoującą Magnus spraie projektu budoy ostu na rzece Białej. ostatni iesiącu został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór odpadó kounalnych od łaścicieli nieruchoości niezaieszkałych z terenu giny ilkoice oraz została zaarta uoa z ykonacą zadania Budoa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć głóną z budynkai położonyi na terenie iny ilkoice roku 2017 etap I. uchały PODJĘTE NA SESJI DNIU 26 kietnia 2017 r. spraie: XXXIV/286/2017 upoażnienia dyrektora ZOSiP ilkoicach do załatiania indyidulanych spra z zakresu adinistracji publicznej, XXXIV/287/2017 proadzenia zian do budżetu iny ilkoice na 2017 r., XXXIV/288/2017 proadzenia zian do PF na lata , XXXIV/289/2017 udzielenia poocy finansoej Poiatoi Bielskieu na inestycje zdłuż dróg poiatoych. OŁOSZENIE Inforujey, że dniu 30 czerca 2017 r. (tj. piątek) Urząd iny ilkoicach będzie czynny godz. 7:00-15:00. pozostałe dni iesiąca czerca Urząd iny ilkoicach będzie czynny zgodnie z oboiązujący haronograe. Podstaa prana: Zarządzenie Nr 65/2017 ójta iny ilkoice z dnia 17 aja 2017 r. ziązku z art. 130 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz ze z.) Z Koziołkie Matołkie przez śiat 11 i 12 aja br. przedszkolaki z Bystrej udały się do Teatru Lalek Banialuka Bielsku-Białej na przedstaienie o Koziołku Matołku, który szuka sojego iejsca na ziei. raz z bohatere odiedziliśy egzotyczne kraje, uczyliśy się chińskiego, zaklinaliśy ęże na targu Bobaju, spotkaliśy Indian, by końcu rócić do rodzinnego Pacanoa, odnajdując - całkie blisko - to, co dla niego najażniejsze. Była to zabana, pełna ekspresji, trochę straszna, trochę okra opoieść, której dzieci aktynie brały udział. Ponadto izyta teatrze była okazją do utralenia zasad savoir-vivru, a śiadoość popranych zachoań naszych przedszkolakó nie zayka się tylko kręgu najbliższego otoczenia, ale zdobyają oni iedzę na teat popranego funkcjonoania bardziej odległej przestrzeni społecznej. Olipia Podacietnik, Aleksandra Jaślanek Przedszkole Publiczne Bystrej ł o s i n y i l k o i c e 3

4 Majoe słonko na zaśieciło, żeby się dziecio już nie nudziło Tegoroczna pogoda iosenna nas nie rozpieszczała, ale końcu ożey pełni korzystać z urokó najpiękniejszego iesiąca roku, jaki jest aj. Ciesząc się bogato yposażony ogrode dzieci chętnie spędzają czas na śieży poietrzu baiąc się esoło i rozijając spraność fizyczną - szybkość, gibkość, skoczność, zręczność, a także ziedzają okolice naszego przedszkola, poprzez codzienne spacery obserują przyrodę i dostrzegają fenologię najbliższych ekosysteó. Oczyiście nie zapoinay o pajanych na bieżąco zasadach bezpieczeństa. Dzieci uielbiają spędzać czas na śieży poietrzu, jednakże czekały na nie rónież atrakcje przedszkolu. Uczestniczyły uzyczny cyklu Beskidy uzyce, gdzie zapoznały się z regionalnyi strojai, tańcai, piosenkai Beskidu Śląskiego i Żyieckiego. Brały udział spektaklach teatrzykó objazdoych: r. pt. Zaczaroany ucio - teatr lalek, którego przesłanie było łaście i kulturalne zachoanie dziecka, które zasze jest nagradzane i przynosi pozytyne, aczkoliek czasai zaskakujące efekty; r. pt. Kozucha kłaczucha - teatr przedstaiany przez aktoró Szach, at ZSP Meszna Ucznioie klasy III b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mesznej, jako uczestnicy II roku prograu Edukacja przez szachy szkole, gościli 9 aja br. na zajęciach szachoych nauczycieli naszej placóki oraz nauczycieli innych szkół.in. uczestnikó szkolenia, sieci spółpracy i saokształcenia Uczyy klasie III oraz Kodoania Baiy się prograoanie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli OM z Bielska-Białej pod kierunkie p. Jolanty Biernat. łóny cele naszego szkolnego prograu jest sparcie edukacji ateatycznej edukacji czesnoszkolnej. Króleska gra rozija i ćiczy yobraźnię przestrzenną dziecka, popraną koordynację ruchó, uczy określania odległości iędzy przediotai, stron śiata, kierunkó leo prao itd. To żya lekcja geoetrii, która sposób często przez ucznia nieidoczny, poaga ateatyce, fizyce, naet technice i geografii. Jeszcze ażniejszy jest pły szachó na psychikę dzieci. Uczą skutecznego działania pod presją, nie poddaania się naet najtrudniejszej sytuacji, odpoiedzialności, ponoszenia konsekencji łasnych decyzji. rając szachy dziecko uczy się radzić sobie ze strese i porażką. Rozija opanoanie, koncentrację, deterinację, cierpliość, ytrałość czy odagę. Zajęcia pod tytułe Praa Szachoej Krainy iały na celu utralić ucznio podstaoe iadoości po- - orałe bajki było, iż kłasto nie popłaca, zasze arto óić pradę. Nasze przedszkolaki systeatycznie odiedzają inną Bibliotekę - słuchają bajek, roziązują zagadki, krzyżóki, łaigłóki, ykonują ciekae prace plastyczne, oddzięczają się piosenkai i ierszykai oraz szczery uśieche. Zasze dostają słodki poczęstunek. Słoneczna i gorąca pogoda przenosi nas yślai do upalnego lata i spaniałych akacji oraz pożegnania naszych starszych przedszkolakó idących do szkoły. Z tej okazji dzieci te iały robione paiątkoe zdjęcia, które będą i przypoinały ile spędzone chile przedszkolu, do których należą nieątpliie atrakcje przygotoane z okazji Dnia Dziecka i corocznie odbyającego się Pikniku Rodzinnego. Póki co, ciesząc się słoneczną pogodą korzystajy z urokó iosny i niech każdy z nas będzie radosny. Nauczycielki Przedszkola Publicznego ilkoicach Marzena Habdas, Dagara olniak znane I i II roku realizacji projektu. łónyi celai zajęć było doskonalenie saodzielnej analizy zadań, uiejętności planoania i prograoania, nabyania kopetencji oraz rozijania zdolności i zainteresoań ucznió, kształtoania spraności uysłoej, logicznego yślenia, zdolności poznaczych - ćiczenia paięci oraz obiektyizu, saodoskonalenia, otyacji ziązanych z dyscypliną i kształtoanie łaściych posta koleżeńskich. Ucznioie na ty etapie znają funkcje figur grze i potrafią zaplanoać rundę g przyjętych pra. przypadku pionó - posiadają iedzę o ich yjątkoych łaściościach, haronijnie yproadzają lekkie figury i zabezpieczają króla. Zauażają, kiedy jego bierki są atakoane i próbują przecidziałać strato. Przez odejście, obronę lub yianę, atują ciężkii figurai, rozpoznają sytuacje zaszachoania przecinika i dają ata jedny posunięciu każdej pozycji na szachonicy. Lekcje odbyły się trzech forach pracy: - zbioroej, gdzie ucznioie spólnie prezentoali uiejętności na dyanie szachoy; - indyidualnej podczas roziązyania etodą poszukującą zadań o różnej teatyce szachoej z ykorzystanie tablicy interaktynej i zadań szachoych Pała Mrozińskiego; - grupoej/ parach; zadaniu atoania ciężkii figurai na szachonicy. Zaprezentoaliśy różne etody pozalające na forułoanie penych sądó, iązania inforacji z działanie praktyczny. Nasi ali szachiści ykazali się ogroną otyacją do pracy, spontaniczną aktynością, szybką reakcją dążeniu do saodoskonalenia poprzez korygoanie łasnych błędó. Ich iedza i ożliości są na ysoki pozioie, ale to nie szystko! Najażniejsze, że ucznioie/uczestnicy projektu pokochali szachy od pierszej lekcji i nie chcą się z nii rozstaać bo są grą, rozryką, śietną zabaą 4 ł o s i n y i l k o i c e

5 i ogą stać się pasją na całe życie. Tigran Petrosjan - dzieiąty istrz śiata poiedział: Szachy pod zględe sej fory są grą, pod zględe treści sztuką, z punktu idzenia trudności opanoania ich nauką. Miła atosfera podczas zajęć toarzyszyła na do saego końca. Serdecznie dziękujey szystki obecny gościo za okazane uznanie dla naszej ytrałej i jakże przyjenej pracy z bierkai szachoyi. Beata Jakubiec nauczyciel Edukacji przez szachy szkole ZSP Meszna FABRYKA KREATYNOŚCI NASZYM PRZEDSZKOLU Bardzo ażny eleente rozoju dziecka jest ykształcenie ni kreatyności. I szybciej zaczniey poagać jej rozijaniu i kształtoaniu, ty lepiej nasze dziecko będzie przygotoane do życia dzisiejszy śiecie. Dlatego 10 kietnia br. przedszkolu gościliśy Naukocó z Fabryki Kreatyności, którzy przygotoali dla naszych Milusińskich niezykły, agiczny, eocjonujący pokaz eksperyentó i dośiadczeń. Na stępie dzieci próboały naduchać balon nie użyając do tego ust. Udało się to dzięki użyciu zykłego octu i sody oczyszczonej. Następnie przedszkolaki zobaczyły niezykłą przeianę ody sok z guijagód, a później Colę, a także ogień, który zaponiał, jaki kolore po- Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy naszej iny, z radością i duą inforujey, iż z okazji 25-lecia ielkiej Orkiestry Śiątecznej Poocy nasz Sztab został nagrodzony Medale tej Fundacji, który jest podziękoanie za długoletnią spółpracę i spieranie idei OŚP. May śiadoość, że to yróżnienie jest ooce zaangażoania i poocy ielu osób i instytucji naszej iny oraz daru serca tych, którzy napełniali puszki naszy olontariuszo. Dlatego dziękujey szystki naszy Dobroczyńco i Ofiarodaco. Kochani olontariusze, bez as nie byłoby sukcesó naszego sztabu i sukcesó OŚP. Dzisiaj najstarsi z as ają ponad trzydzieści lat, najłodsi jedenaście. Sztafeta dobroczynności tra i ay nadzieję, że nigdy się nie skończy. inien się palić. Dzieci iały także ożliość poznania Czesia piłeczki, który tańczy poietrzu. Na sa koniec Pan Naukoiec już na pożegnanie przeproadził eksperyent, którego efekte był oddech Dżina. May nadzieję, że niedługo będziey ieli okazję znó spotkać się z Naukocai z Fabryki Kreatyności i zobaczyy noe zduieające CZARY. Zespół Proujący Przedszkole Mesznej Katarzyna Mróka SZTAB SZKOŁY PODSTAOEJ ILKOICACH NARODZONY MEDALEM 25-LECIA IELKIEJ ORKIESTRY ŚIĄTECZNEJ POMOCY zebraną przez 2133 olontariuszy. ty dniu, y członkoie Sztabu, czujey tę jedność. Międzypokolenioą, pełną zapału, zaangażoania, dobroczynności i zrozuienia. P o d z i ę k o a n i a zaarte certyfikacie Medalu dedykujey szystki, którzy jakikoliek sposób zagrali z nai kolejnych Finałach. Na stążce Medalu idnieje zaołanie: Jednoczyy Polakó już 25 lat. inie ilkoice Orkiestra rozbrziea już 19 lat. Łącznie przekazaliśy Fundacji kotę złotych, Fundacja ielka Orkiestra Śiątecznej Poocy dziękuje SZTA- BOI SZKOŁY PODSTAOEJ ILKOICACH za niezykłą przyjaźń i energię, którą od as otrzyaliśy czasie Finałó. Nasze stycznioe granie spiera polską edycynę i ratuje zdroie i życie najniejszych pacjentó i senioró. Dziękujey za sparcie, dzięki któreu ożey, zgodzie z najyższyi standardai, realizoać ogólnonarodoe progray edyczne i edukacyjne. Dziękujey Drodzy Przyjaciele! Paiętajcie, że gray do końca śiata i jeden dzień dłużej. Szef Sztabu ł o s i n y i l k o i c e 5

6 B 6 ł o s i n y i l k o i c e

7 CO ZA NAMI 10 aja br. odbyło się uroczyste otarcie ystay prac Senioró z DPS z Bystrej. Prace plastyczne ykonyane różnyi technikai zachyciły przybyłych ości oraz Dzieci ze Szkoły Podstaoej z Bystrej. Zajęcia, na których postały prace proadzi Pani Marietta Rolbiecka, której serdecznie gratulujey i dziękujey za pooc przy przygotoaniu ystay. Na ernisażu nie zabrakło ielu rozó i yiany dośiadczeń poiędzy pokoleniai, co nas nieziernie cieszy. Całość uśietnił grą na saksofonie Pan Łukasz oździak. ystaa tra do 26 aja br. Szanoni Państo, rozpoczęliśy tegoroczne spólne yjścia góry pod hasłe Przeodnik czeka, odbyające się raach Klubu Podróżnika. Sezon 2017 zainauguroaliśy ejście na Magurkę ilkoicką. Teate ycieczki była iosna zachodniej części pasa Magurki iędzy Łysą a Rogacze. Zachęcay zaróno Przyjezdnych, jak i Mieszkańcó naszej iny do poznaania otaczających nas gór toarzystie przeodnika górskiego, Pani Janiny Dyrdy, podczas kolejnych górskich ypadó. Najbliższy już krótce, 11 czerca... szczegóły na plakacie. 22 aja br. rozpoczęły się arsztaty rzeźbiarskie ze Stanisłae Kaśny (Tórcą Ludoy z Mesznej, laureate prestiżoej nagrody i. Oskara Kolberga), których teate, ty roku, jest Chrystus Frasobliy sztuce. Projekt ten jest spółfinansoany ze środkó Ministersta Kultury i Dziedzicta Narodoego, realizoany przez Regionalny Ośrodek Kultury Bielsku-Białej, przy spółpracy z inny Ośrodkie Kultury oraz iną ilkoice. arsztaty odbyają się na terenie przyległy do Proyka. Happening organizoany przez Klub aja, 23 aja br., przed seanse DKF, rozpoczął się inhalatoriu propolisoy znajdujący się drenianej altanie pasiece przy Centru Pulonologii i Torakochirurgii Bystrej. Apiinhalacja polega na dychaniu poietrza z ula, który rozpuszczone są szystkie dobroczynne dla zdroia składniki produkoane przez pszczoły (osk, propolis, iód, pyłek pszczeli, leczko pszczele). Z inhalacji ogą korzystać nieodpłatnie zaróno Kuracjusze, jak i Mieszkańcy naszej iny. Po ziedzeniu apiinhalatoriu uczestnicy happeningu zostali zaproszeni przez Panią Urszulę Kuc, Dyrektor Centru Pulonologii i Torakochirurgii na poczęstunek pyszny iode ytarzany pasiece przyszpitalnej. Za nai kolejne spotkanie raach Dyskusyjnego Klubu Filoego. 23 aja br. obejrzeliśy fil pt. Łocy iodu. Dokuent pokazujący życie pszczół i przedstaiający niebezpieczeństa, jakie grożą ludzkiej cyilizacji z poodu asoego ginięcia rodzin pszczelich. oście Specjalny Proyku tego ieczoru była aktorka Magdalena Popłaska, która od ielu lat spiera działania Klubu aja, jest edialną tarzą projektu obrony pszczół, a filie poznaje pracę bartnikó różnych iejscach na śiecie. Projekcję filu poprzedzał happening Jacka Bożka Miód. ł o s i n y i l k o i c e 7

8 OPERACJA PT. USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁACE!, REALIZOANA RAMACH PODDZIAŁANIA SPARCIE NA DRAŻANIE OPERACJI RAMACH STRATEII ROZOJU LOKALNEO KIEROANEO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ RAMACH DZIAŁANIA SPARCIE DLA ROZOJU LOKALNEO RAMACH INICJATYY LEADER OBJĘTEO PRORAMEM ZAKRESIE ZACHOANIE DZIEDZICTA LOKALNEO. NR UMOY UM UM /16 OŁASZA KONKURS PLASTYCZNY z nagrodai, DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE LD ZIEMIA BIELSKA, JULIAN FAŁAT ARTYSTA NAM ZNANY! KATEORIE IEKOE: 5-6 LAT, 7-9 LAT, LAT. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 5-26 CZERCA 2017 r. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: MINNY OŚRODEK KULTURY PROMYK, ul. JULIANA FAŁATA 2k, BYSTRA, (OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ). KARTY ZŁOSZENIOE ORAZ REULAMIN DOSTĘPNE: od 5 CZERCA br. DO POBRANIA NA:.ILKOICE.PL..ILKOICE.PL oraz na naszy profilu na Facebooku. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozoju Obszaró iejskich: Europa inestująca obszary iejskie. Instytucja Zarządzająca PRO Minister Rolnicta i Rozoju si. Operacja spółfinansoana ze środkó Unii Europejskiej raach działania sparcie dla rozoju lokalnego raach inicjatyy LEADER Prograu Rozoju Obszaró iejskich na lata ł o s i n y i l k o i c e

9 Data odzina Naza iprezy Organizator Miejsce Odbiorcy torek Środa Czartek Czartek Piątek Piątek torek Środa Czartek Piątek , YSTAA PROMYK CZERCU: YSTAA PRAC UCZESTNIKÓ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PROMYK DNIACH od Bita szedzka na szańcach ilkoickich Majóka na Lanckoronie Bystrej Klub Meloana: iolonczela Klub Młodego Filoca Non fiction Środoe Kółko Filoe arsztaty rodzinne: Od deski do deski budujey doki dla zapylaczy Pokaz filó anioanych: Pszczółka Maja 9.00 Plener fotograficzny Cieszyn od od od Noc Bibliotek MOK Nad Borai Organizatorzy Organizatorzy Klub aja BP ilkoice Filia Mesznej Tereny przy zbiorniku retencyjny ilkoicach Lanckorona Bystrej Cieszyn MOK Nad Borai Szachy na Biaku - turniej Organizatorzy Biak nad rzeką Białką Bystrej przy ul. Fałata Miniolipiada z okazji Dnia Dziecka Organizatorzy Boisko szkolne Mesznej przy ul. Szkolnej Druga Bystrzańska Sobótka Organizatorzy Biak nad rzeką Białką Bystrej przy ul. Fałata ystęp grupy teatralnorecytatorskiej Experior, przy, autorski projekt A huan reż. K. Hoffann ystęp grup gitaroych Proyka Dzień Dziecka Proyku pod hasłe: Życie jest grą DKF : Mr. aga, reż. T. Heyann Klub Młodego Filoca Non fiction Środoe Kółko Filoe Czartkoe spotkania z Organizacjai z iny ilkoice Koncert Justyny Janik Progra na plakacie Dni ilkoic I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP ilkoice Meoriał Józefa Przybyły skokach narciarskich Progra na plakacie Skocznia Bystrej, ul. Ochota 40 Dni ilkoic II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP ilkoice Młodzież Rodzice z Dzieći, Zapisy Rodzice z Dzieći Zapisy Rodzice z Dzieći Młodzież Organizacje, Działacze Kultury, stęp olny biletoany! Przeodnik czeka yjścia Zbiórka pod NIA KULTURALNE MINIE ILKOICE! torek Dni Noc Bystrej Bibliotek II Dzień MOK Nad Borai Organizatorzy BP ilkoice Plac MOK przy Nad OSP Borai Bystra Filia Aktualne ystay BP BP Mesznej BP ilkoice, Szachy na Biaku.bibliotekailkoice.pl - turniej ilkoice Organizatorzy ilkoice Biak nad rzeką Białką Bystrej przy ul. Fałata Miniolipiada z okazji Organizatorzy Boisko Dnia Dziecka szkolne Mesznej przy ul. Szkolnej Druga Bystrzańska Sobótka Organizatorzy Biak nad rzeką Białką Bystrej przy ul. Fałata najbliższe ydarzenia kulturalne ginie ilkoice góry raach Klubu Podróżnika: Źródłoe potoki Białki na stokach Magury, Kliczoka i Szyndzielni Targi Pracy oferty z kraju i zagranicy Organizatorzy były D.. Magnus Bystrej, ostatni przystanek linii MZK nr Przeodnik czeka yjścia góry raach Klubu PRZYOTOANIE INFORMACJI: Podróżnika:, TJ. MINNY Źródłoe OŚRODEK potoki KULTURY Białki na PROMYK stokach Magury, Kliczoka ul. Juliana i Fałata Szyndzielni 2k Bystra INFO: gok.ilkoice.pl Zbiórka pod były D.. Magnus Bystrej, ostatni przystanek linii MZK nr 57 LKS Kliczok- Bystra torek Targi Pracy oferty z kraju Organizatorzy Data odzina i zagranicy Naza iprezy Organizator Miejsce Odbiorcy NAJBLIŻSZE YDARZENIA KULTURALNE MINIE ILKOICE! torek Klub Podróżnika: YSTAA PROMYK CZERCU: Szkocja - akacje YSTAA PRAC UCZESTNIKÓ kratkę, proadzi ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PROMYK DNIACH Pani Małgorzata Leśnioska Środa od Środoe Bita szedzka Kółko na Filoe szańcach ilkoickich Organizatorzy Tereny przy zbiorniku retencyjny od 40-lecie Parafii Bystrej Parafia Tereny przy ilkoicach Krakoskiej kościele Majóka na Lanckoronie Organizatorzy Lanckorona Bystrej Bystrej Bystrej Krak. torek torek DKF Klub Meloana: ODOŁANY iolonczela!!! Środa torek Czartek Środa Czartek Czartek Piątek Piątek Czeriec torek Środa Czartek Piątek , Klub Środoe Młodego Kółko Filoca Filoe Non fiction Środoe Kółko Filoe Klub arsztaty Meloana: rodzinne: Od Klub aja Flet deski poprzeczny do deski budujey doki dla zapylaczy Środoe Pokaz filó Kółko Filoe anioanych: Pszczółka Maja 9.00 Dni Plener Bystrej fotograficzny I Dzień Organizatorzy Plac Cieszyn przy OSP Cieszyn Bystra od od od ystęp grupy teatralnorecytatorskiej Experior, przy, autorski projekt A huan reż. K. Hoffann ystęp grup gitaroych Proyka Dzień Dziecka Proyku pod hasłe: Życie jest grą DKF : Mr. aga, reż. T. Heyann Klub Młodego Filoca Non fiction Środoe Kółko Filoe Czartkoe spotkania z Organizacjai z iny ilkoice Koncert Justyny Janik Progra na plakacie Dni ilkoic I Dzień Organizatorzy Plac przy OSP ilkoice Meoriał Józefa Przybyły skokach narciarskich Progra na plakacie LKS Kliczok- Bystra Skocznia Bystrej, ul. Ochota 40 Dni ilkoic II Dzień Organizatorzy Plac przy OSP ilkoice Młodzież Rodzice z Dzieći, Zapisy Rodzice z Dzieći Zapisy Rodzice z Dzieći Młodzież Organizacje, Działacze Kultury, stęp olny biletoany! torek Środa Klub Podróżnika: Szkocja - akacje kratkę, proadzi Pani Małgorzata Leśnioska Środoe Kółko Filoe ł o s i n y i l k o i c e 9

10 OPERACJA PT. USIĄDŹ Z FAŁATEM NA ŁACE!, REALIZOANA RAMACH PODDZIAŁANIA SPARCIE NA DRAŻANIE OPERACJI RAMACH STRATEII ROZOJU LOKALNEO KIEROANEO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ RAMACH DZIAŁANIA SPARCIE DLA ROZOJU LOKALNEO RAMACH INICJATYY LEADER OBJĘTEO PRORAMEM ZAKRESIE ZACHOANIE DZIEDZICTA LOKALNEO. NR UMOY UM UM /16 OŁASZA NABÓR NA AMATORSKI PLENER AKARELOY DLA MIESZKAŃCÓ TERENÓ LD ZIEMIA BIELSKA LIPIEC, BYSTRA k. Bielska-Białej JULIAN FAŁAT ARTYSTA NAM ZNANY! KATEORA IEKOA: 16+ LAT. ZAPISY: 5-19 CZERCA 2017 r. MIEJSCE ZAPISÓ: MINNY OŚRODEK KULTURY PROMYK, ul. JULIANA FAŁATA 2k, BYSTRA, KARTY ZŁOSZENIOE ORAZ REULAMIN PLENERU DOSTĘPNE: od 5 CZERCA br. DO POBRANIA NA:.ILKOICE.PL..ILKOICE.PL oraz na naszy profilu na Facebooku.. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozoju Obszaró iejskich: Europa inestująca obszary iejskie. Instytucja Zarządzająca PRO Minister Rolnicta i Rozoju si. Operacja spółfinansoana ze środkó Unii Europejskiej raach działania sparcie dla rozoju lokalnego raach inicjatyy LEADER Prograu Rozoju Obszaró iejskich na lata ł o s i n y i l k o i c e

11 ZERÓKA NA LEKCJI MATEMaTYKI KLASIE I ziązku z realizacją rocznego planu naszego przedszkola, który dotyczy rozijania czynności intelektualnych i zainteresoań ateatycznych, najstarsza grupa udała się na lekcję ateatyki do klasy I. ychoaca klasy, przeiła P. Barbara Rojek przeproadziła bardzo interesujące zajęcia. Dzięki uprzejości P. Basi przedszkolaki z zeróki ogły zobaczyć jak będą przebiegały zajęcia klasie I, do której będą uczęszczać od 1 rześnia. Podczas zajęć ucznioie z klasy I zaprezentoali e spaniały sposób soje uiejętności ateatyczne, dodaanie i odejoanie, roziązyanie zadań tekstoych, zgodną pracę grupach, a także saodzielne roziązyanie zadań. Jednakże najiększy zaskoczenie, a także yołujący najięcej eocji śród przedszkolakó było ykorzystanie przez P. Basię dotykoej tablicy interaktynej. P. Basia podczas zajęć zaprosiła każde z dzieci do podejścia do tablicy i ykazania się soii uiejętnościai. Przedszkolaki poradziły sobie spaniale. Za serdeczne przyjęcie, ciekae zajęcia i słodki poczęstunek szystkie przedszkolaki z grupy III pragną podziękoać Pani Basi oraz starszy kolego. Zespół Proujący Przedszkole Mesznej Katarzyna Mróka RODZICU BĄDŹ CZUJNY Noe narkotyki inaczej dopalacze działają na ośrodkoy układ neroy i ogą doproadzić do nieodracalnych, ielonarządoych uszkodzeń. Zate zażycie jakichkoliek noych narkotykó iąże się z duży ryzykie zdrootny. Ich skład jest zienny, substancje nich zaarte są toksyczne naet ikroskopijnych dakach, dlatego łato doproadzić do ich przedakoania, naet ze skutkie śiertelny. Użyanie noych narkotykó oże doproadzić do uzależnienia. uzależnieniu ystępuje zjaisko zrostu tolerancji, co oznacza konieczność przyjoania coraz iększych daek substancji dla uzyskania tego saego efektu. Osoby uzależnione od noych narkotykó ogą dośiadczać głodu substancji, a zaprzestanie ich użyania zykle jest bardzo trudne. Zażyanie noych narkotykó płya na szystkie obszary życia. Zykle pojaiają się konflikty rodzinie oraz pogorszenie relacji rodzinnych. Nierzadko ystępują także probley szkole,.in. obniżenie ynikó nauce. przypadku, gdy obaiasz się, że Toje dziecko lub ktoś z Tojego otoczenia zażya substancje psychoaktyne ożesz uzyskać pooc i inforację : - Punkcie konsultacyjny ds. uzależnień NA- DZIEJA Bielsku-Białej, ul. Stojałoskiego 19, tel , - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i spółuzależnienia, Bielsko-Biała, ul. Mostoa 1, tel. 33/ , - Miejski Ośrodku Leczenia Uzależnień Bielsku-Białej ul. Mostoa 1, tel Można rónież skorzystać z porad telefonicznych: - Katolicki telefon zaufania, tel czynny codziennie od 16:00 do 21:00, - bezpłatna infolinia Państoej Inspekcji Sanitarnej Noe Narkotyki Dopalacze tel ł o s i n y i l k o i c e 11

12 DZIĘKUJEMY Serdecznie dziękujey Prezesoi Stoarzyszenia rota Beskidó Panu ładysłaoi ala oraz szystki jego członko za zorganizoanie, już po raz trzeci, Turnieju piłki haloej, z którego dochód zł - przeznaczony jest na zastrzyki botulinoe dla kontuzjoanego, łodego skoczka narciarskiego Szyona Olek. Choć publiczność nie dopisała, atosfera radości ze zrobionych przez Szyona postępó ciągu inionego roku oraz solidarności z ni, storzona przez grających piłkarzy i organizatoró Turnieju będzie obilizoała go do dalszej ciężkiej pracy i alki o lepsze jutro. Serdecznie dziękujey rónież Prezesoi Fundacji Sadyba, Panu Jerzeu oździak, który sfinansoał iesięczną rehabilitację Szyona już po raz trzeci. Serdecznie dziękujey także szystki znany na i nieznany osobo, które przekazały po raz kolejny sój 1% podatku na jego rehabilitację. Szyon nadal jest intensynie rehabilitoany. Potrzebuje jeszcze kilku lat, aby osiągnąć aksiu ożliości i utralić to, co osiągnął. Obecnie kończy szóstą klasę i naukę Szkole Podstaoej nr 1 ilkoicach. Chcey podziękoać także szystki praconiko Szkoły i dziecio za serdeczne przyjęcie Szyona po ypadku oraz szelki trud łożony jego nauczanie i stopnioy porót do noralnego życia. szystki serdecznie dziękujey! Szyon Olek i Katarzyna arncarczyk Mieszkańcu bądź śiado i śieć przykłade Zacznę od tego, że każdy z nas poinien być śiado, że nic na ty śiecie nie jest za daro. Podobnie jest z odbiore odpadó. Co skłoniło nie do napisania tego artykułu? łaśnie stierdzenie jednego z ieszkańcó: zielone odpady na PSZOK-u przyjują za daro. A kto lub co upoażnia nie do napisania artykułu? Chociażby dunastoletnia praca radzie giny, a ty udział ginnej nadzyczajnej koisji ds. gospodarki odpadai, gdzie ypracoyano oboiązujące do tej pory zasady oraz zór deklaracji na odbiór odpadó. Tak, ięc cytując: ziązku z podjęcie przez Radę iny ilkoice uchały nr XIV/113/2015 z dnia 28 października 2015 r. spraie szczegółoego sposobu i zakresu śiadczenia usług zakresie odbierania odpadó kounalnych od łaścicieli nieruchoości i zagospodaroania tych odpadó, zaian za uiszczoną przez łaścicieli nieruchoości opłatę za zagospodaroanie odpadai kounalnyi na terenie iny ilkoice, proadzono liit, ilościach oddaanych do PSZOK-u ilkoicach przy ul. ilkoskiej 51, przez łaściciela nieruchoości zaieszkałej i niezaieszkałej następujących odpadó: a. zielonych do 150 kg rocznie I jeszcze jeden cytat z naszej gazety ginnej: Odpady biodegradoalne Przyjęty raach systeu sposób zagospodaroania odpadó biodegradoalnych, oparty głónie o przydooe kopostoniki, budzący u niektórych ieszkańcó krytyczne uagi, ydaje się najbardziej optyalny roziązanie. zrost ilości przyjoanych na PSZOK odpadó biodegradoalnych, ze zględu na ysokie koszty ich zagospodaroania, zachiałby zrónoażony obecnie bilans funkcjonoania systeu. yrazić chcey podziękoania ty, którzy założyli kopostoniki na soich nieruchoościach, a pozostałych zachęcay do zagospodaroania odpadó biodegradoalnych ten sposób. Pragnę przyponieć, że dzięki teu systeoi ieliśy jedne z najniższych cen za odbiór odpadó, a sposób ich naliczania (od zużycia ody), tak óczas niezrozuiały, stał się najbardziej szczelny czytaj: najbardziej spraiedliy stosunku do szystkich ieszkańcó. iele jednostek saorządoych, które proadziły inny sposób naliczania, bardzo szybko przeszły na taki łaśnie. Od penego czasu pojaia się kolejny proble iędzysąsiedzkich stosunkach, a ianoicie: śierdzące kopostoniki, szczekające psy, gdaczące kury itp. Często zapoinay, że jesteśy giną iejską, ięc pies pilnujący doosta, kury należące już do rzadkości, są nieodzonie ziązane z kliate iejski i poinni to przyjąć do śiadoości szyscy, którzy chcą na si zaieszkać nie burząc jej kliatu. To dopoiedź iędzy ierszai. Natoiast rócę do kopostonikó. ielokrotnie na łaach naszej gazety ładze ginne zaieszczały inforacje o dobrych praktykach ziązanych z praidłoy gospodaroanie odpadai biodegradoalnyi. Saa z tego skorzystała i ie, że tak proadzone kopostoanie nie śierdzi i pozala racjonalnie przetarzać zaróno traę, jak i liście z drze dając fantastyczny jakościoo naóz. Fakt, że kosztuje to nieco ysiłku, ale jako pacjentka kardiologii potórzę piersze zalecenie lekarza przy ypisie: styl życia uiarkoany ysiłek, ruch, aktyność fizyczna. Czy trzeba coś lepszego niż praca ogródku? Jeśli nie będziey do tego przekonani, a pójdziey kierunku: yiozę na PSZOK, bo tak jak sąsiad będę ieć spokój albo arguente będą przepisy nakazujące ginie odbiór szystkiego, co ieszkaniec dostarczy, to ożey zaponieć, że opłaty pozostaną na ty say pozioie, bo nic na ty śiecie nie jest za daro! Naaia, by przy okazji spotkań sąsiedzkich pokazać, jak na się udaje zagospodaroyać odpady biodegradoalne, aby śiadoość zajenej odpoiedzialności rozszerzać, a nie zaężać zrzucając ciężar na tych głupich, co i się chce. Bądźy śiadoi spółodpoiedzialności i śiećy przykłade dla dobra spólnego. Janina Janica-Piechota INFORMACJE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH SPARCIA Punkt konsultacyjny innej Koisji Roziązyania Probleó Alkoholoych: punkcie przyjują terapeuci uzależnień: poniedziałki od do oraz czartki od do (budynek Urzędu iny, I piętro, pok. 300). Psycholog dla dzieci: odziny przyjęć: poniedziałek od 15:00-18:00 Saodzielny inny Zakład Opieki Zdrootnej ilkoicach, ul. yzolenia 18. rupy saopoocoe: Bystra Śląska: spotkania grupy Anonioych Alkoholikó każdą sobotę o godz salce przyzieiu kościoła, każdą ostatnią sobotę iesiąca odbyają się spotkania otarte. ilkoice: spotkania grupy AA odbyają się piątki o godz Dou Parafialny przy Kościele ś. Michała Archanioła. Bezpłatna pooc prana: inny Ośrodek Kultury Bystrej ul. Fałata 2k, Środa: Piątek: ł o s i n y i l k o i c e

13 sprzętu i poocy dydaktycznych dla placóki. chili obecnej Stoarzyszenie DLA ILKOIC KRS oraz obliczoną kotę 1% ą kotę przekazano na konto RAZEM Rady Rodzicó. podatku. Długosz Małgorzata dyr. ZSP Meszna Dziękujey działania zsp MESzNEj ak bardzoskup-sprzedaż-seris ażną rolę przyrodzie pełni las i jakie korzyści a człoieka każdy ie albo przynajniej poinien iedzieć. Aby SAMOCHODY ybliżyć i utralić posiądą iedzę na teat funkcji ekologicznych spodarczych lasu zorganizoano arsztatyquady z leśnikai z nadlemotory, SKUTERY, ta Bielsko łaśnie raach obchodó Dnia Ziei, który ty u przypadł na 22 kietnia, czyli pośiąteczny czas olny. eśnicy przyponieli naszy ucznio, co to jest las i co daje luo; ponadto, jakie zaieszkują ni zierzęta, jakie ożey tkać najbliższy sąsiedztie. Karty eory oraz koło fortuny oliły utralić i spradzić posiadaną iedzę. Najlepsi otrzyaobne upoinki. eśnicy ofiaroali na sadzonki drze, które ucznioie posadziokół szkoły. raliśy rónież udział akcji Fundacji Ekologicznej Arka Listy Ziei. Ucznioie klas starszych napisali listy, których kieroaądre i proste działania odnośnie ochrony środoiska naturalnego soich rodzicó i dziadkó. asza szkoła już po raz trzeci zorganizoała inny Konkurs Jęoo-Plastyczny Let s paint in English. ty roku szkolny Sprzedaż: iązku z uczestnicte szkół naszej giny projekcie unijny onet 50/50, konkurs pośięcony kur, był łaśnie teatyce ekologiczî kurcząt, brojleró, Zadanie uczestnikó było ykonanie ilustracji do ybranego zbóż, rsza językuî angielski o teatyce ekologicznej raz z hasłe zyku angielski łaście zachoania ekologiczî propagujący zieniakó, Na uroczystej akadeii zycięzco zostały ręczone dyploy Î pasz pełnoporcjoych dla zierząt grody. ostał rónież przeproadzony i rozstrzygnięty konkurs na najszą etykietę ekologiczną, spośród ielu prac ykonanych różtechniką ybrano trzy najlepsze. Etykiety zostaną poielone ieszczone łazienkach, gniazdkach, do których iiinnnyyy iiilllkkprzy kooo iikranach iccceee 999 i n y są i l kurządzenia oice 13 łączone elektryczne oraz przy łącznikach, aby przypoinać ucznio nie tylko o gaszeniu zbędnego ośietlenia. Projekt edukacyjny Euronet 50/50 Max deterinuje iele działań ekologicznych śród ucznió i przedszkolakó naszej placóki, iejy nadzieję, że rónież okresie akacyjny propagoane typy zachoań staną się naykai, a następnie postaai naszych ucznió. Janusz Prochonik koice FITI-CAR ILKOICE yiozę, bądź zakupię stare zbędne rzeczy z pinicy, strychu, stodoły. Rozbiorę stare doy lub stodołę. ykona eble ogrodoe (łaki, altanki, huśtaki), ogrodzenia siatkoe, paneloe oraz dreniane Tel Trzopek Andrzej P.P.H.U. ADC Tel Trzopek Andrzej P.P.H.U. ADC Sprzedaż: Î kurcząt, kur, brojleró, Î zbóż, Î zieniakó, Î pasz pełnoporcjoych dla zierząt łłłooosss iiinnnyyy iiilllkkkooo iiiccceee łos iny ilkoice łłłłooo ossss iiiinnn nyyyy iiiillllkkkkooo o iiiicccceee e Tel n9nnyyyy łłłłoooossss iii9in iiiillllkkk

14 Lek.ed. Lek.ed. Maciej Maciej Majcherczyk Majcherczyk Lek.ed. Maciej specjalista chorób en trznych specjalista chorób chorób en trznych specjalista ENDOKRYNOLO ENDOKRYNOLO ENDOKRYNOLO US US tarczycy US tarczycy abinet abinetlekarski: lekarski: abinet lekarski: Szczyrk 11 Szczyrkul.Zdroia ul.zdroia Buczkoice, ul. Liposka 50 Rejestracja telefoniczna tel. 608 Rejestracja telefoniczna tel Rejestracja telefoniczna endokrynologajcherczyk.pl.endokrynologajcherczyk.pl.endokrynologajcherczyk.pl Kontakt tel. (33) , SKUP-SPRZEDAŻ-SERIS PP SAMOCHODY MOTORY, SKUTERY, QUADY i n yyy i l k oo ice łłłłł oooo sss iiiiinnn iiiiilllllkkkkkooo iiiiiicccccceeeeee ł oo sss nn yyy oo FITI-CAR ILKOICE

15 ZAPRASZMY PAŃSTA DO NOYCH DELIKATESÓ CENTRUM ILKOICACH, UL. YZOLENIA 76 (DANY ROACZ) ORAZ DO SKLEPÓ: DELIKATESY CENTRUM MESZNA, UL.HANDLOA 23 I DELIKATESY CENTRUM ILKOICE, UL. YZOLENIA 138 łos iny ilkoice, bezpłatna gazeta inforacyjna iny ilkoice. Nakład 2000 szt. ydaca: Urząd iny ilkoicach, ul. yzolenia 25, ilkoice Tel. (+48 33) ( godz. od 8.00 do 15.00), e-ail: Redaktor naczelny: Maciej Mróka Redakcja zastrzega sobie prao yboru do druku nadesłanych tekstó, a także ich skracania i redagoania. Nadesłanych ateriałó redakcja nie zraca. Seris internetoy:.ilkoice.pl Skład i druk: ydanicto Prasa Beskidzka Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel ł o s i n y i l k o i c e 15

16 16 ł o s i n y i l k o i c e

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki w Zespole Szkół w Grabowie w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny program profilaktyki w Zespole Szkół w Grabowie w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny program profilaktyki Zespole Szkół Graboie roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele ogólne 3. Treści i działania programu profilaktyki 4. Ealuacja 1 1. WSTĘP Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu na rok 2011/2012

Program Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu na rok 2011/2012 Program Edukacji Ekologicznej I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum Sandomie na rok / Lp. Naza Termin Organizator Współorganizator Do kogo 1 Akcja sprzątania śiata 2 Międzynarodoy Dzień Geologa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH mgr Grażyna Konkel kl 3-6 mgr Joanna Paceicz-Biegańska kl 0-2 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Dzień tygodnia Joanna Paceicz-Biegańska dla kl 0-2 Grażyna Konkel dla kl 3-6 Poniedziałek 730 1130 1000-1700

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

DOKĄD PO POMOC? OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOKĄD PO POMOC? OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOKĄD PO POMOC? OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOTOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. Naza organizacji Adres Kontakt 1. Toruńskie Stoarzyszenie Współpraca ul. Niesiołoskiego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Kto? Co? Aktywnie dla czystego powietrza!

Kto? Co? Aktywnie dla czystego powietrza! Śiadomi dla czystego poietrza Aktynie dla czystego poietrza! Kto? Co? Aktynie dla czystego poietrza! to szkolenie dla lokalnych lideró,realizoane ramach projektu Śiadomi dla czystego poietrza. Aktynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 Spraozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 2015 Marzec 2016 r. 1 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistó podejmująca spółpracę celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013 był piątym rokiem działalności Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie Legionoie. Był to czas intensynej pracy, ale także czas miłych spomnień.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 Szkolny Zesta Programó Nauczania Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej Wojnoie oboiązujący roku szkolnym 2014/2015 Oddziały przedszkolne Nr ykazu Naza programu Autor/autorzy Uagi 1 Od przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

Respektowanie norm społecznych w szkole.

Respektowanie norm społecznych w szkole. Pieczęć szkoły Plan działań: A. Część stępna Priorytetem naszej szkole były zasze działania mające na celu kształtoanie posta sprzyjających zdroiu. Idea Szkoły Promującej Zdroie stała się, ięc ażnym elementem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE

PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH NA III KWARTAŁ 2012 roku WYDARZENIA CYKLICZNE TEMAT FORMA MIEJSCE ORGANIZATOR DATA ODPOWIEDZIALNY Comiesięczna aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2016 Nowe wyzwania rynku pracy października 2016 roku Hasło OTK: Bądź autorem własnej kariery

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2016 Nowe wyzwania rynku pracy października 2016 roku Hasło OTK: Bądź autorem własnej kariery Załącznik 1 Organizator spółorganizatorzy Poradnia Psychologiczn o- Pedagogiczna Miejsce i data ydarzenia LO Węgorzeo, 19.10.2016 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2016 Noe yzania rynku

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011_ Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Słoneczny Dom za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Słoneczny Dom za 2011 rok Spraozda merytoryczne z działalności Stoarzyszenia Słoneczny Dom za 0 rok Data rejestracji Krajoym Rejestrze Sądoym: 0..007 r. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 7.04.0 r. Numer REGON:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Terapia przez sztukę

Terapia przez sztukę Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Terapia przez sztukę w dniach 13 X 17 X 2014 r. Szkoła Podstawowa w Kęszycach PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym

Kwestionariusz do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym Załącznik nr 9 do Regulaminu Kestionariusz do oceny społeczno-zatrudnienioej Krótka instrukcja: Kestionariusz ypełnia osoba pracująca (personel projektu) z uczestnikami projektu spólnie z uczestnikiem,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010 Dnia 17.09.2010 roku przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Świebodzicach po raz kolejny wzięły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r.(dz.u. z 20011 r. Nr 209 poz. 1244) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Poniżej załączam teksty wierszy i piosenek, które poznaliśmy. Zachęcam do wspólnej zabawy w czasie wakacji:

Poniżej załączam teksty wierszy i piosenek, które poznaliśmy. Zachęcam do wspólnej zabawy w czasie wakacji: Grupa dzieci 4 i 5 letnich W CZERWCU zrealizowaliśmy następujące tematy kompleksowe: 1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany. 2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

Skoro zdrowe życie i bezpieczeństwo stanowi dla każdego człowieka największą wartość, to dlaczego sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie?

Skoro zdrowe życie i bezpieczeństwo stanowi dla każdego człowieka największą wartość, to dlaczego sami dla siebie stanowimy największe zagrożenie? Skoro zdroe życie i bezpieczeństo stanoi dla każdego człoieka najiększą artość, to dlaczego sami dla siebie stanoimy najiększe zagrożenie? Większość ypadkó na drogach ynika z nieprzestrzegania przepisó

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na wrzesień 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na wrzesień 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na wrzesień 2015 Spotkania członków Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków 2015-09-01, 08, 15, 22, 29 godz. 11 00 14 00 Halembskie Gambity 2015-09-01,

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum

Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum Przyjmoanie na rok szkolny 2016/2017 kandydató do klasy pierszej gimnazjum 1. Do klasy pierszej gimnazjum ucznioie zamieszkali obodzie szkoły przyjmoani są z urzędu na podstaie zgłoszenia rodzicó. 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka - wprowadzenie

Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka - wprowadzenie Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka - wprowadzenie Szachy są dyscypliną korelującą humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US W dniach 20-24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu Sounds around us ( Dźwięki wokół nas ) programu Erasmus+. Przyjechali do nas goście

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 grudnia r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie Naza instytucji/o rganizacji Poiatoe Centrum Pomocy Rodzinie Adres Placóki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy rodzinie Wiatraczna 1 Zakres ofiaroanej pomocy POWIAT SZCZECINECKI Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Zatierdzony do realizacji 13.09.2010 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia 2017, 10:53 Delegatura/Wydział

Źródło:  Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia 2017, 10:53 Delegatura/Wydział Źródło: http://.kuratorium.a.pl/pl/form/5,dok.html?page=57&drukuj=html Wygeneroano: Niedziela, 15 stycznia 2017, 10:53 Delegatura/Wydział Del ega tura /Wy dzia ł Metodyczna Met ody czn a Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POMOCY POKÓJ

PRZESTRZEŃ POMOCY POKÓJ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi Janusz Korczak PRZESTRZEŃ POMOCY POKÓJ TERAPEUTYCZNY W NASZEJ SZKOLE SZKOŁA JEST MIEJSCEM Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie w którym każde dziecko

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2011/2012 Zatierdzony do realizacji 13.09.2011 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MIEJSCA SPOTKAŃ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. POWIAT MIEJSCE NAZWA Raport z działalności Euroregion "Sprea - Nysa - Bóbr" 1. ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2010 r. MIASTO ZIELONA GÓRA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej

Pracownia Kultury Fizycznej i Zdrowotnej Miejsce realizacji Forma kształcenia Praconia Kultury Fizycznej i Zdrootnej Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres e-mail Koszt uczestnicta Termin K.34 I ja mogę nauczać narciarsta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r.

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r. Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2009/2010 Zatierdzony do realizacji 14.09.2009 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

newsletter numer 26 luty

newsletter numer 26 luty nesletter numer 26 luty konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą

Bardziej szczegółowo

FINAŁ MATEMATYKA BEZ GRANIC MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY

FINAŁ MATEMATYKA BEZ GRANIC MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY FINAŁ MATEMATYKA BEZ GRANIC MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY W roku szkolnym 2016/2017 nasze liceum po raz czarty przystąpiło do konkursu Matematyka bez granic i zięły nim udział szystkie klasy piersze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW rok akademicki 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW rok akademicki 2017/2018 PROGRAM STUDIÓW rok akademicki 2017/2018 studia I stopnia kierunek: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie specjalność: filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W WAŁBRZYCHU

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W WAŁBRZYCHU NR 1/ 2017 Z ŻYCIA SZKOŁY LOGO PROJEKTU NASZEJ SZKOŁY PROJEKTY UNIJNE W naszej szkole realizowane są projekty:,,misja Kosmiczny Ogród oraz Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych, które są realizowane

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac 24 maja 2013 r. PIĄTEK Rozpoczęcie Targów (od. do 17.00 zwiedzanie Targów) NA PARTERZE HALI - 14.00 PANEL EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 12.00 Seminarium dla uczniów szkół podstawowych klas I IV pt.

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. ,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI,,WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Ferie zimowe trwają w najlepsze!

Wiadomości. Ferie zimowe trwają w najlepsze! Wiadomości Czwartek, 15 lutego 2018 Ferie zimowe trwają w najlepsze! Gorliccy uczniowie cieszą się feriami! Oprócz białego szaleństwa na dzieci czeka bogata oferta instytucji kultury i sportu z naszego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (stan na 7 lutego 2012 r.) Organ Lp proadzacy 1 Gostycyn 2 Gostycyn 3 Kamień Krajeński Typ szkoły podstaoa

Bardziej szczegółowo