VIGIL MASS OF CHRISTMAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIGIL MASS OF CHRISTMAS"

Transkrypt

1 VIGIL MASS OF CHRISTMAS Today you will know that the Lord is coming to save us, and in the morning you will see his glory. The words from the book of Exodus begin the yearly feast of the Birth of our Lord. During the time of the Exodus, to the Promised Land the impatient people came and gathered before Moses and Aaron. They showed their impatience often by complaining and revolting against Moses and his brother Aaron. And when food and drink became scarce they grumbled and stubbornly pressured Moses and Aaron with questions. Similarly today the impatient world comes asking, insisting, and demanding from the church, something more than a commentary on the Gospel, it demands evidence. Today the church announces through its servants, The appointed time has come; God has sent his Son into the world and the joy from his coming will lift the spirits of those trusting in God s mercy His kingdom will last for eternity. Jesus is called the Rising Sun the day of our eternity, the brightness of eternal light and the Sun of Justice, which enlightens those languishing in darkness and in the shadow of death. He frees them from sin like the light pushes aside the darkness, so that we with clean hearts, so liberated recognize today that the Lord came to see us. Today we look at the Rising Sun, the day of our eternity, and tomorrow you will see His glory Today we receive him with a clean heart, as our Savior as we desire to see Him without fear, when He comes in glory as Judge. Through the prophet, God promises that he will not rest until the justice of God s people will shine like the dawn and ignite like a torch desiring salvation that is to receive the forgiveness of sins from God s great mercy. The prophet announces that time when nations and rulers will see the holiness and nobleness of the children of God - Church. Then the Children of God will become ornaments of the inhabitants of the earth like beautiful crowns in the hands of the Lord, a royal diamond in the hands of God, that is, God will reign through his holy people. He himself will be pleased with them. With this word God called his son, when the Lord had been baptized the voice of the Father thundered. This is my beloved Son, with him I am well pleased Through Holy Baptism we became Beloved, Wedded. We became the joy alone of God our Father. Aware of this the Church proclaims, Forever I will sing the Goodness of the Lord from which you are joined through the covenant of Holy Baptism. The descendants of the righteous will be strengthened forever, he will bless those who know how to rejoice and live in his presence. St. Paul calls: you who fear the Lord remember! Everything that He has done, how he chose our Fathers, how he distinguished and led from exile and gave witness of David, and how he attests to each baptized person.i found a person after my own thoughts who will fulfill my will in all things. We are the descendants of those who wish to fulfill the will of God and we do so. He sends his Son, to become a man for us people and for our salvation. His coming for us must be preceded by a process of conversion A converted person understands that he is not the one whom people consider understand and proclaim. Lord I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed. We heard from the human genealogy of the SON OF GOD who through the power of the Holy Spirit became the son of man. May the Vigil of the Birth of the Lord Acquaint us with the beginning of our salvation. God. has visited his people, The glory of the Lord will be revealed and all mankind will see the saving power of God May the celebration of the birth of the Lord, whose Body and Blood we receive empower our faith and our strength, that we as people of God would recognize today that the Lord has come to save us and tomorrow we will see his glory.

2 Wieczorna Msza Wigilijna Narodzenie Pańskie. Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, a jutro ujrzycie Jego chwałę (Wj 16,6-7). Słowa Ks. Wyjścia rozpoczynają doroczną uroczystość Narodzenia Pańskiego.Zniecierpliwony lud w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej, przychodził i gromadził się przed Mojżeszem i Aaronem. Często okazywali znieciepliwienie. Narzekali, oburzali się na Mojżesza i Jego brata Aarona. A kiedy brakowało jedzenia i picia szemrali i uparcie naciskali pytaniami Mojżesza i Aarona. Podobnie, dzisiaj, zniecierpliwony świat przychodzi, pyta, nalega (press or insists), żąda od Kościoła jakby czegoś więcej niż komentowania Ewangelii żąda świadectwa. Dziś Kościół przez swoje sługi oznajmia: Oto nadeszła pełnia czasu: Bóg zesłał swojego Syna na ziemię, a radość z Jego przyjścia podnosi na duchu ufających Bożej dobroci. Jego Kró-lestwo będzie trwało wiecznie. Jezus jest nazwany Wschodzącym Słońcem, dnia naszej wieczności, blaskiem światła wiecz-nego i Słońcem Sprawiedliwości, które oświeca siedzących w ciemnościach i mroku śmierci; On uwalnia od grzechów, jak światłość usuwa ciemności, abyśmy czystym sercem, jako wy-zwoleni, dzisiaj poznali, że Pan przychodzi, aby nas zbawić. Dzisiaj oglądamy Wschód Słońca, dnia naszej wieczności, a jutro ujrzymy Jego chwałę. Dzisiaj przyjmujemy Go czystym sercem, jako naszego Odkupiciela, gdyż pragniemy bez trwogi Go oglądać, gdy przyjdzie w chwale jako Sędzia. Bóg przez proroka przyrzeka, że nie spocznie, aż sprawiedli-wość ludu Bożego, zabłyśnie jak zorza i zapłonie jak pochod-nia pragnieniem zbawienia czyli otrzymania odpuszczenia grzechów, z wielkiego miłosierdzia Boga. Zapowiada prorok taki czas, kiedy narody i władcy ujrzą świętość i szlachetność dzieci Bożych Kościoła. Dzieci Boże wówczas będą ozdobą mieszkańców ziemi, jakby prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Boga, tzn. Bóg będzie królował przez swoich świętych ludzi. On sam będzie miał w nich upodobanie. Takim słowem Bóg nazwał swojego Syna, gdy Jezus został ochrzczony,... zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Takimi stajemy się przez Chrzest Święty: Umiłowani! Poślubieni! Stajemy się radością samego Boga, naszego Ojca. Świadomie Kościół wyznaje: Na wieki będę sławił łaski Pana, z którym jesteś związany przymierzem Chrztu Świętego. On potomstwo prawych utrwali na wieki; błogosławi umiejących się cieszyć i żyć w Jego obecności. Św. Paweł woła: Wy, którzy boicie się Boga. Pamiętajcie! na wszystko, co On uczynił: jak wybrał ojców naszych; jak ich wyróżnił i wyprowadził z niewoli i jak dał świadectwo o Dawidzie, tak zaświadcza o każdym ochrzczonym: Znalazłem człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Jesteśmy potomstwem tych, którzy pragnęli pełnić wolę Bożą i ją wypełnili. On posyła swojego Syna, aby stał się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Jego przyjście do nas musi poprzedzić proces nawrócenie. Człowiek nawró-cony rozumie, że nie jest tym, za kogo go ludzie uważają... rozumie i wyznaje: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wysłuchaliśmy ludzkiego rodowodu Syna Bożego, który stał się za sprawą Ducha świętego Synem Człowieczym. Niech Wigilia Narodzenia Pańskiego uświadomi nam początek naszego odkupienia. Bóg... lud swój nawiedził i wyzwolił. Objawi się chwała Pańska i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga. (Por. Iz 40,5) Niech obchód Narodzenia Pana, którego Ciało i Krew przyjmujemy, umacnia naszą wiarę i nasze siły, abyśmy jako lud Boży dzisiaj poznali, że Pan przychodzi, aby nas zbawić, a jutro ujrzeli Jego chwałę.

3 Mass at Midnight NATIVITY OF THE LORD, Year -B The Lord said to me: You are my Son. It is I who have begotten you this day. The prophesy of David was fulfilled. In Jesus Christ a man through baptism becomes a Son of God. Amazed by the unusual love of God, the Church asks: that we, who have known the mysteries of his light on earth, may also delight in his gladness in heaven, O God, who have made this most sacred night radiant with the splendour of the true light, which allows us weak and sinful mortals to see the great Light, in which today has already, shone for us the light of what we could rejoice before the Lord our God, like the harvesters rejoice from the gathered fruits of their labours; like those rejoice in the division of spoils after conquering a mighty enemy, so today all are rejoicing, like in the day of the defeat of the Midian, and all rejoice in the victory of light over the darkness; truth over lies; as in the day of victory of hope over the prevalence of Satan. The source of this hope is a child. A child has been born for us. He is named Wonderful Counsellor, Mighty God, The Father of Eternity, Prince of Peace. His authority shall be end-less peace and without boundaries his kingdom. The prophet in order to deepen our amazement, proclaims: The zeal of the Lord of host will do this. A zealous love accomplishes unusual things. Amazed by the instruction of the prophet. The amazed Church professes: Today is born our Saviour, Christ the Lord and encourages: Glorify His name! Announce His Salvation! Let the heavens rejoice and earth be glad before the face of God. The grace of God has appeared, bringing salvation to all people, training us to live lives that are self-con-trolled, upright, and godly, while we wait for the blessed hope and the manifestation of the glory of our great God and Saviour, Jesus Christ. He, it is who, gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify for himself a people of his own who are zealous for good deeds. Today the Angel of the Lord declares: I am bringing you good news of great joy for all the people: Today is born our Saviour, Christ the Lord. The grace of God s shown to us, which prepares us for a new way of life in freedom and dignity as God s children. The time has come and all prepared themselves to be registered, each in his own town, for this was the decree of Caesar Augustus. Joseph from Galilee from the town of Nazareth went up to Judea to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, whose time had come for her to have her child. She gave birth to her first born Son, wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. In that region shepherds were keeping night watch over their flock. Suddenly the angel of the Lord appeared and the glory of the Lord shone around them and they were struck with great fear. The Angel of the Lord said to them: Do not be afraid, for see I am bringing you good news of great joy for all the people: to you is born this day in the city of David a Saviour, who is the Christ, the Lord. God has pleasure in people of good will. Today our human nature unites in the Divinity of the Child lying in a manger and wrapped in swaddling clothes. The Word become flesh, and we have seen his glory. All who accepted Him, Christ gave the power to become children of God, which is why we celebrate with joy the Nativity of the Lord, the Birthday of our Saviour. So that we through a holy life earn unity with Him in eternity, which is His kingdom without end. Behold, He, Saviour, comes, and through his mercy, goodness and love, goodness and love, comes through him. O Bethlehem, happy city for the star shone on you announcing the coming of the Messiah, who redeemed us all. O Bethlehem, the city of children s sufferings and mothers tears, the despair of a King s jealousy, kills innocent children. O Bethlehem, cry no more over the fate of your sons, for in defiance of your enemies the lips of children and infants give praise to God. O God, who so wonder-fully became a man, grant that, we with word and deed, proclaimed you before people. You who in your infancy experienced a lack of place, persecution and evil, keep children who suffer because of need, war or other hardships in your protection. O Saviour! Tell us that there is a reward for hardship and hope for people of good will: for responsible mothers who protect the lives below their hearts. From ages authorities fear children, but today a new-born Child has the power to change the hearts of people, announcing to all that: God is love. God so loved the world that he gave his Only Begotten Son, so that all who believe in Him may not perish, but may have eternal life. Behold God makes everything new and changes the countenance of hearts that we love Him

4 through the deepening of our faith in the mystery of the Incarnation, which we experience. Behold Jesus Christ, The first born among many brothers, came to look for his brothers for he loved us. Pasterka Msza w nocy Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zro-dziłem. Spełniła się zapowiedź Dawida. W Jezusie Chrystusie, człowiek przez chrzest staje się Synem Bożym. Zdumiony niez-wykłą miłością Boga, Kościół prosi: daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Boże! Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, która pozwala nam śmiertelnym, słabym i grzesznym ujrzeć światłość, w której już dziś zabłysło dla nas światło naszej nieśmiertelności, Światłość wiekuista, abyśmy się rozradowali przed Panem, Bogiem naszym, jak radują się zberający owoce swojej pracy żniwiarze; jak radują się przy podziale łupu, ci, którzy zwyciężyli potężnego wroga, tak dziś cieszą się wszyscy, ze zwycięstwa światła nad ciemnością, prawdy nad kłamstwem; jak w dniu zwycięstwa nadziej życia nad przemocą szatana. Zródłem tej nadziei jest Dziecię. Dziecię się nam narodziło. Nazwano Go: Bóg Mocny, Ojciec wieczności, Książe pokoju. Panowanie Jego w pokoju i bez granic nad Jego królestwem. Prorok jakby dla pogłębienia naszego zdumienia, ogłasza: Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. Zaz-drosna miłość dokonuje rzeczy niezwykłych. Zdumiony poucze-niem proroka Kościół wyznaje: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel i zachęca: Sławcie Jego imię, głoście Jego zbawienie. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli przed obliczem Pana. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy... rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując Jezusa Chrystusa. który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany... gorliwy w speł-nianiu dobrych uczynków. Dziś Anioł Pański ogłasza: Zwias-tuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Ukazała się nam łaska Boga, która przygotowuje nas do nowego sposobu życia w wolności i godności dzieci Bożych; do życia w wieczności z naszym Panem i Bogiem. Nadszedł czas i wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta, bo takie było rozporządzenie Cezara Augusta. Józef z Galilei, z miasta Nazaret, udał się do Judei, do mista Dawi-dowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, dla której nadszedł czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy pasterze trzymali straż nocną nad swoim stadami. Naraz anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświecieła, tak, że bardzo się przestarszyli. Anioł Pański rzekł: Nie bójcie się! Zwiastuję wam wielka radość. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Znajdziecie Niemowlę leżące w żłobie. I nagle mnóstwo zastęow niebieskich wielbiło Bo-ga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, w których ma upodobanie. Bóg ma upodobanie w ludziach dobrej woli. Dziś nasza ludzka natura zjednoczyła się z Bóstwem w osobie Dziecięcia owiniętego w pie-luszki. Słowo stało się Ciałem i oglądaliśmy Jego chwałę. Wszystkim, którzy Go przyjęli, Chrystus dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, dlatego z radością obchodzimy Narodziny nasze-go Odkupiciela, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjedno-czenie z Nim w wieczności, która jest Jego królestwem bez końca. Oto Zbawca przychodzi z miłosierdzia swego, dobroć i miłość, dobroć i miłość, przychodzą przez Niego. O Betlejem, miasto szczęśliwe, bo gwiazda nad tobą zabłysła zwiastując przyjście Mesjasza, który nas wszystkich odkupi. O Betlejem, miasto cierpienia, łez i rozpaczy matczynej, bo w tobie niewinne dzieci królewska zazdrość zgładziła. O Betlejem, nie płacz już więcej nad losem twych synów, gdy na przekór Twoim przeciwnikom, usta dzieci i niemowląt oddają chwałę Bogu. O Boże, który tak cudo-wnie stałeś się człowiekiem, spraw, abyśmy słowem i czynem wyznali Cię przed ludźmi. Ty, który w dzieciństwie doznałeś braku miejsca, prześladowania i tułaczki, miej w opiece dzieci, które cierpią z powodu niedostatku, wojny lub innego nieszczęścia. O Zbawco! Powiedz, że jest nagroda za trudy i nadzieja dla ludzi dobrej woli; dla odważnych matek, które chronią życie pod swym sercem. Władcy od wieków boją się dzieci, ale dziś narodzone Dziecię ma moc zmienić serca serca ludzi. Bóg jest miłością

5 i Tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne. Oto Bóg czyni wszystko nowe i zmienia oblicza serc, abyśmy Go miłowali przez pogłębianie naszej wiary w tajemnicę Wcielenia, którą przeżywamy. Oto Jezus Chrystus, Pierworodny między wielu braćmi, przyszedł szukać swoich bo nas ukochał. On jest Błogosławionym Panem, Bogiem naszym, ktory lud swoj nawiedza i uwalnia od grzechów, uzależnień i złych przyjaźni. Mass at Dawn NATIVITY OF THE LORD Today a light will shine upon us, for the Lord is born for us; He is for us the predicted one by Zachariah, the Rising Sun of a new day of our eternity. We are penetrated by the new radiance of God s incarnate Word, the light of faith, which illuminates our minds and we ask: may we shine through in our deeds. The Lord announces us: Your Salvation comes ; His presence among us - sanctifies us. We shall be called The Holy People, The Redeemed of the Lord. The Lordly People will become his Bride, and they will be called the Sought One. These will be great crowds from all nations, penetrated by the new radiance of God s Incarnate Word; in the deeds in which is offprint the light of our immaculate faith. These crowds of the Lordly People, in whom is no deceit, will be called A city Not Forsaken. The Lordly People will radiate the light of the Lord, as the stars. By successful prediction, the amazed Church professes: A light will shine on us this day: The Lord is born for us. The light dawns for the righteous, for the people of good will, for the Lordly People. They really rejoice in the Lord, and give thanks to his holy name, when the goodness and loving kindness of God, our Saviour appeared. He saved us according to his mercy, thanks to the cordial love of our God through Jesus Christ, he poured out the Holy Spirit on us richly, who renew everything, and gives us back the hope of the eternal life. In the acclamation before the Gospel, the Church astonished and amazed by the miracle, and follows the singing of the angel hymn: Glory to God in the highest heaven; peace on earth to people of good will. And professing of the faith the whole church kneels at the words and He by Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. The amazed Church through the mystery of the Incarnation, professes that Christ was born a man and also shone forth as God, therefore following Christ, we become transfigured through him, through his Word and His Body, which we received in Communion, we expect to participate in His Divine Life. The communion antiphon calls us to great Joy, when under the sign of the Eucharistic Bread and wine, the Holy and Saviour of the world is coming into our heart. Pope Benedict the XVI said, that in Eucharist we receive not only the examples to follow as humility and poverty of Jesus and His goodness and love in the face of people, but the Nativity of the Lord is a great invitation to accept Christ and to promise him trans figurate us completely. This is why He came as a man. Today more than ever, we ought to deepen our faith in the mystery of the Incarnation and more warmly love it. The feast of the Nativity of the Lord fascinates all people, because in some way all people expected, that the Nativity of Jesus has some connection with human aspirations and with the deepest hope of a man. The date of the December 25, is connected with the idea of the Sun appearing. God appears as the light which never has the Sunset on the horizon of history. The feast of The Sun reminds us of the idea that God is full of the light, and perpetually actual; Yesterday, today and always the same forever. God reveals himself in the Body. This means in the living Body of the Church, the pilgrim in time. The symbols of the Nativity give a deeper sense of God s revelation in Christ the incarnate Word, and it directs us on the eschato-logical time. The celebration of the Nativity of the Lord visualize these mysteries, bring us the salvation, which was made and now became actual and successful for us in today s liturgy. I invite you, may every one of you contemplate the Baby Jesus and may everyone also experience his

6 presence in the Eucharist. Receive him with a pure and perfect heart. Proclaim his Gospel and be his witnesses to the end of the earth. May the faith in The Lord, which we confess with our lips also speak through our manner of life. O świcie NARODZENIE PAŃSKIE Światło zabłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził. On jest dla nas zapowiadanym przez Zachariasza Wschodzącym Słońcem, nowe dnia. Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy wszechmogącego Boga, aby w naszych czynach odbijało się światło, które przez wiarę jaśniej w naszych duszach. Pan obwieszcza wszystkim: twój Zbawca przychodzi. Jego obecność uświęci nas. Będą nas nazywać Ludem Świętym, Odkupionym przez Pana. Lud Pana stanie się Jego Oblubienicą i nazywać będą lud Pana Poszukiwanym. To będzie wielki tłum ze wszystkich ludów i narodów, przeniknięty nowym blaskiem Wcie-lonego Słowa, w czynach, którego odbija się światło nieskalanej wiary, Ten tłum wiernych Pana, w których nie ma podstępu, będzie nazwany miastem nigdy nie opuszczonym. Będą świecić jak gwiazdy światłem Pana. Zdumiony pomyślną zapowiedzią Kościół wyznaje: Światło zabłysło, bo Pan się narodził. Światło zabłysło dla sprawiedliwego, dla świętych Pana, dla ludzi prawego serca, Ci rzeczywiście radują się w Panu i sławią Jego święte imię, bo ukazła się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla dobre uczynki, jakie zdziałaliśmy, ale Bóg zba-wił nas z miłosierdzia swego, dzięki serdecznej Jego litości. Bóg przez Jezusa Chrystusa, wylał na nas obficie Ducha Świętego, który odnawia wszystko i przywraca nam nadzieję życia wiecznego. W aklamacji przed Ewangelią, Kościół zachwycony i zdumiony cudem, podejmuje śpiew aniołów: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludzi-om, w których ma upodobanie, a wyznajac wiarę dziś na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, cały Kościół przyklęka, zdumiony Tajemnicą Wcielenia, i wyznaje, że Chrystus narodzony jako człowiek jest także prawdziwym Bogiem i dlatego idąc za Chrystusem i naśladując Go, - przemienieni przez Niego, przez Jego Sło-wo i Ciało, które przyjmujemy w Komunii św. spodziewamy się udziału w życiu Bożym. Antyfona na Komunię wzywa nas do wielkiej radości, gdy pod znakiem Chleba i Wina Eucharystycznego przychodzi do nas Swięty i Zbawiciel świata. Papież Benedykt XVI powiedział: że w Eucharystii otrzymujemy nie tylko przykłady do naśladowania, takie jak pokora i ubóstwo Pana Jezusa, Jego dobroć i miłość wobec ludzi, ale Narodzenie Pańskie stanowi raczej za-chętę, by pozwolić się całkowicie przekształcać przez Te-go, który przyszedł w ludzkim ciele. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba, abyśmy pogłębiali naszą wiarę w taje-mnicę Wcielenia i goręcej ją miłowali. Święto Bożego Na-rodzenia, jest dziś fascynujące, bardziej niż jakiekolwiek inne główne święta Kościoła; fascynuje ponieważ wszyscy w jakiś sposób przeczuwają, że narodziny Jezusa mają związek z as-piracjami i najgłębszymi nadziejami człowieka. Sama data 25 grudnia, powiązana jest z ideą objawienia się słońca. Bóg pojawia się jako światło, które nigdy nie zachodzi na ho-ryzoncie dziejów, co przypomina nam, że chodzi nie tyl-ko o ideę, że Bóg jest pełnią światła, ale o rzeczywistość zrealizowaną już dla nas ludzi i nieustannie aktualną; dziś tak jak wówczas, Bóg objawia się w ciele to znaczy w żywym ciele Kościoła pielgrzymującego w czasie. Same symbole Bożego Narodzenia, nadają liturgii tego okresu głę-boki sens objawienia Boga w Chrystusie Słowie Wcielo-nym, i ukierunkowuje nas ku czasom ostatecznym. Celebrowanie wydarzeń Wcielenia Syna Bożego jest uobecnianiem owych tajemnic niosących zbawienie, które się dokonują i stają skuteczne dla nas dzisiaj w liturgii. Płynie stąd konkret-ne i nieustannie aktualne znaczenie tajemnicy Bożego Naro-dzenia dla życia chrześcijańskiego. Jest

7 ono początkiem taje-mnicy zbawienia, ponieważ Jezus rozpoczyna dawać siebie z miłości od pierwszych chwil swej ludzkiej egzystencji w ło-nie Dziewicy Maryi. Noc Bożego Narodzenia jest głęboko powiązana z nocną Wigilią Paschalną, kiedy odkupienie do-konuje się w chwalebnej ofierze Pana, umarłego i zmartwy-chwstałego. Sam żłóbek stanowi aluzję do Paschy na tyle, że na niektórych ikonach Bożego Narodzenia tradycji wscho-dniej, Dzieciątko Jezus jest przedstawiane jako zawinięte w pieluszki i złożone w żłobie, który ma formę grobu. Zachę-cam Was, aby okres Bożego Narodzenia przeżywać wpatru-jąc się w Jezusa złożonego w żłóbku. Umiejmy dostrzec Jego obecność w Eucharystii. Przyjmujmy Go czystym sercem. Głośmy Jego Ewangelię. Bądźmy Jego świadkami. During the day Nativity of The Lord A child is born for us, and a son is given to us; and his name will be called Messenger of God s plan. God the Father gives birth to his Only Son and send him into the world. The prophets predicted His coming. This Child, The Light from light, God from God, begotten, not made, consubstantial with the Father, came down from heaven. He was waited for and predicted. He came to what was his own, and his own people did not accept him. There was not a place for him at Bethlehem in the inn. So he was born behind the city, in poverty and coolness of the shepherd s shed. Oh a poor nursery, what do I see in you? a More precious view than a heavens s had, I see in this small Baby. O precious Saviour, are you so poor?! That you leave the Joy of heaven, and came to us? Do you, have more beauty among mortals, than you leave your heaven s happiness for us? God rejected his happiness! I am amazed! And He entered among us, his beloved children, and he shares his rigor and difficulties with us. I am amazed! The Lord of heavens unsheathed. The Infinite, inapprehensible God, covers up himself in a child wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Can you not find an expensive palace? What those this mean? The inapprehensible God is lying in a manger in a poor nursery, in a barn, among animals?! An angel spoke to the shepherds: Today is born our Saviour, Christ the Lord. In Bethlehem, The Lord of all creation is born in the poverty. And a virgin mother hovers around the child and a poor nursery with her smile. From the flocks the amazed boys of the shepherds run from their sheep, following behind the singing of a multitude of the heavenly host, there where the miracle happened. The birth of God s Son bears today the joyful news - that we are redeemed from guilt. To Bethlehem we all haste to welcome the baby, who made this miracle for us from his great mercy. He, who created us, in such marvels way, now redeems us in a more amazing way. He renews our dignity as the children of God. He gives us participation in the divinity of his Son, who took our human nature, human body from the Blessed Virgin Mary. He teaches us to respect our own body, which became the tool of our salvation, the temple of God s Spirit, whom we call the Lord, the Giver of life. The Messenger of the joyful news, because he proclaims the salvation of a whole man: the soul and the body. The prophet says: Your watchmen lift up their voices, together they sing for joy; for in plain sight they see the return of the Lord into human hearts, ruined by sins, addictions, and bad friendships. Today the prophet invites us: Break forth together into singing as all ruins of Jerusalem. The Lord has bared his holy arm before the eyes of all the nations. The amazed Church confesses by prophesy, All the ends of the earth have seen the victory of our God, because he made miracles in the eyes of pagans. This is why the psalmist invites us, in the eyes of the Lord and the King rejoice! and sing! God has spoken to us by the Son, whom he appointed heir of all things. He has made purification from sin and all the ends of the earth shall give Him glory and praise. The

8 acclamation before the Gospel, invites: Come you nations, and adore the Lord, who is the Word of the invisible Father. The invisible, Infinite, inapprehensible God in these last days he has spoken to us by the Son, whom he appointed heir of all things. Jesus Christ is the word of the heavenly Father. He came to what was his own, and his own people did not accept him. To all who would accept him, Christ gave the power to become children of God. The grace and the truth came through Jesus Christ, who reveals us - the Father. He said: Who see Me, see the Father. Jesus teaches us that God is our Father. Jesus reconciled us with the Father. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. This is really very important to know; that Born Today the Saviour of the world restored to us the dignity as God s children. He is the author of a divine generation for us, and He is the giver of immortality for us. He is called the Father of eternity. Msza w dzień NARODZENIE PAŃSKIE Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany;... nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów (Iz 9,5) Oto Bóg Ojciec rodzi Syna od wieków i posyła Go na świat. Prorocy zapowiadali Jego przyjście. To Dziecię, Świat-łość ze Światłości, Bóg z Boga, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu zstępuje dzisiaj na ziemię. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Oczekiwany i przywoływany, przyszedł do swojej własności; jednak nie było miejsca dla Niego w Betlejem w żadnej gospodzie, więc narodził się Jezus w stajni, ubóstwie i chłodzie. Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż ma niebo, w maleńkiej osobie. Zbawicielu drogi,- takżeś to ubogi?! Opuś-ciłeś śliczne niebo obrałeś barłogi? Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje. Jestem zdumiony! Bóg wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i zno-je. Jestem zdumiony! Pan niebiosów - obnażony! Nieskoń-czony, niepojęty Bóg, ukrył się w Dziecięciu, owiniętym w pieluszki i leżącym na sianie. Czyżeś nie mógł sobie, obrać pałacu drogiego? - nie w tym leżeć złobie, w stajęce, między bydlętami? Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam na-rodził. W Betlejem, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. A u żłóbka Matka święta, czuwa sama uśmiech-nięta nad Dzięciatka snem. Pastuszkowie od swych trzód,bie-gną wielce zadziwieni, za anielskim śpiewem, tam, gdzie się spełnił cud. Narodzony Boży Syn, niesie dziś całemu światu odkupienie win. Do Betlejem pełni radości śpieszmy po-witać Jezusa małego, który dziś dla nas cudem miłości zstą-pił na ziemię z nieba wysokiego. Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas woła. On na to przyszedł, ażeby nas zbawił. Oto-czmy źłobek Jego dokoła, aby nas rączką swą pobłogosła-wił. Niechaj z serc naszych znikną ciemności. Otwórzmy wrota serc Jezusowi. Niech w nich to Boskie Dziecię zagości i do wiecznego poświęci żywota. Do szopy, hej pasterze do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Padnijmy na kolana to Dziecię to nasz Bóg; witajmy naszego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie... Grajcie... kłaniajcie się, lecz nie zbudźcie Go ze snu. Dzisiaj w Betlejem wesoła Nowina, Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzić. Pójdźmy przywitać Jezusa, Króla nad królami. Bądź pozdrowiony, Boże nieskończo-ny. A stanąwszy w miejscu pełni zdumioenia, iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia, updanijmy na kolana i uczcijmy swego Pana. Bóg, który tak przedziwnie stworzył człowieka, w jeszcze cudowniejszy sposób odnawia naszą godność dzie-ci Bożych. Daje nam uczestniczyć w bóstwie swojego Syna, który przyjął ludzką naturę, ciało człowiecze, aby Niewidzialny, Niepojęty stał się nam bliski i uczy nas szacunku dla naszego ludzkiego ciała, które stało się narzędziem zbawie-nia, świątynią Ducha Bożego, którego nazywamy Panem i Ożywicielem. Zwiastunem radosnej Nowiny, bo obwieszcza

9 zbawienie całego człowieka: ciała i duszy. Prorok, mówi: Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki rados-ne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana do serc ludz-kich, zniszczonych przez grzechy, nałogi i uzależnienia. Dziś prorok zachęca: Zabrzmijcie radosnym śpiewem jak wszyst-kie ruiny Jeruzalem. Pan obnażył moc swojej prawicy na o-czach wszystkich narodów. Zdumiony proroctwem Kościół wyznaje: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela, albowiem u-czynił cuda na oczach pogan. Na oczach Pana i Króla, raduj-cie się! śpiewajcie Panu! On przemówił do nas przez Syna, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. On dokonuje oczyszczenia z grzechów i Jemu wszyscy oddadzą pokłon. Aklamacja przed Ewangelią, zaprasza: Pojdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, który jest Słowem Ojca. Niewidzialny, niepojęty Bóg w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Jezus Chrystus jest Słowem Ojca. On przyszedł na świat, który stał się przez Niego, lecz świat Go nie poznał, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim, którzy Go przyjęli, Chrystus dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Łaska i Prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa, który nam objawia Ojca, mówi: Kto mnie widzi, widzi i Ojca Jezus nas pou-cza o Bogu jako Ojcu. Jezus jest tym, który pojednał nas z Ojcem. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przy-chodzące od naszego Boga. Narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu: z ciałem i duszą Dec. 26, SAINT STEPHEN, St. Stephen was a deacon in Jerusalem. The Twelve assigned him to distribute alms in the Greek sector of the community. Stephen is described by St. Luke as full of faith and the Holy Spirit. With grace and power, he proclaimed the Gospel performing miracles and great signs. Thus he attracted the attention of all Jerusalem. A party of foreign-born Jews engaged Stephen in debates about his beliefs. When he continually bested them, they jealously accused him of blasphemy before the Sanhedrin. Charged with elevating Jesus over Moses and denigrating the temple, Stephen responded eloquently. Yes, he declared in effect, Moses and the other prophets subordinated themselves to Jesus when they pointed to his coming. Yes, he also said the Temple was not God s exclusive dwelling place. He concluded his bold speech with these forceful words: David won God s favor and asked permission to find a dwelling for the House of Jacob, though it was Salomon who actually build a house for God. Even so the Most High does not live in a house that human hands have built: for as the prophet says: <With heaven my throne and earth my footstool, what house could you build me, says the Lord, what place for me to rest, when all these things were made by me?> You stubborn people, with uncircumcised hearts and ears. You are always resisting the Holy Spirit, just as your ancestors used to do. Can you name a single prophet your ancestors never persecuted? They killed those who foretold the coming of the Upright One, and now you have become his betrayers, his murders. In spirit of being given the Law through the angels, you have not kept it (Act 7:46nn) That was enough. Like Jesus, Stephen had signed his own death warrant: They were infuriated when they heard this, and ground their teeth at him. All the members of the council shouted out thrust him out of the city and stone him. Stephen was the first disciple to die a martyr like Jesus. Like Jesus, opponents accused Stephen to the Sanhedrin, false witnesses charged him with blasphemy, and he was taken outside the city and martyred. His final word also imitated Jesus last utterances. Lord Jesus, receive my Spirit. Thus Stephen became the prototypical Christian martyr, honored and emulated throughout the centuries. When Stephen saw people pick up stones to kill him, he must have been deathly afraid. But he took courage when he envisioned Jesus looking on him from above. When we fear the worst, we can also take courage, if in our heart s eye we envision Jesus nearby and realize that he is supporting us. Grudzień 26, ŚWIĘTEGO SZCZEPANA,

10 Sw. Szczepan, diakon Jerozolimski. Wyznaczony przez apostołów do rozdzielania jałmużny dla greckiego sektora wspólnoty wierzących w Jerozolimie. Łukasz opisuje Św. Szczepan jako męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Pełen łaski i mocy, dokonywał wśród ludu zdumie-wających znaków. Zwróciło to uwagę całej Jerozolimy. Członkowie partii Żydów urodzonych poza Jerozolimą podjęli ze Szczepanem dyskusję, nie mogąc jednak mądrości oraz Duchowi, pod wpływem którego przemawiał, podstawili fałszywych świadków i oskarżyli Szczepana, że występuje przeci Prawu i zwyczajom oraz przeciwko miejscu świętemu. W odpowiedzi na oskarżenia Szczepan wygłasza najdłuższą mowę. Naucza on przeważnie Greków, a znając ich men-talność pokonuje ich siłą swej argumentacji. David znalazł łaskę u Boga i prosił o miejsce pod dom dla Boga Jakuba. Dopiero Salomon zbudował Mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w domu zbudowanym ręką ludz-ką, jak mówi prorok: <Tronem moim jest niebo, ziemia podnóżkiem nóg moich. Jaki dom możeci mi zbudować? mówi Pan. Albowiem jakie miejsce może być dla mnie wytchnieniem? Przecież to wszytko moja reka uczyniła>. Ludzie twardego karku, nieczułych serc i głuch-ych uszu, zawsze opieraliście się Duchowi Świętemu, zarówno wy, jak i ojcowie wasi. Którego to z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Zabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego; a wy Go zdradziliście i zabiliście! Wy, którzy otrzymaliście prawo przez aniołów, a nie przestrzegaliście go!(dz 7, 46nn). To wystarczył, że Szczepan powiedział. To stwierdzenie było dla Szczepana gwarancją śmierci. Zawrzało w ich sercach i zgrzytali zębami. Zaczęli przeraźliwie krzyczeć pozatykali sobie uszy, rzucili się na Szczepana, wyprowadzili za miasti i kamienowali. Szczepan był pierwszym uczniem, który umarł jako mę-czennik za Chrytusa i podobnie jak Jezusa tak Szczepana oskarżono i zaprowadzono przed Sanhedryn, a potem postawili fałszywych świadków, którzy oświadczyli, iż Szczepan rzuca bluźnierstwa przeciw Moj-żeszowi i Bogu. Inni oświadczyli: Człowiek ten nie przestaje bluźnić przeciw miejscu świętemu i Prawu. Także ostatnie słowa Szczepana przypominają ostatnie słowa Jezusa: Panie Jezus, przyjmij ducha mego! Tak więc szczepan stal się pierwszą figurą męczenników chrześ-cijańskich, niezwykłym przykładem naśladowania Jezusa: i w życiu, i w śmierci juże przez 20 wieków. Kiedy Szczepan zobaczył ludzi z kamie-niami w ręku, aby je rzucić na niego, zpewnością był śmiertelnie przestraszony, ale kiedy skierował swój wzrok ku górze ku Chrystusowi. Kiedy boimy się czegoś najbardziej, uczym się kierować wzrok ku Chrystusowi, a doświadczymy, jak On nas wspiera. December 27, ST. JOHN THE APOSTLE and EVANGELIST St. John was the beloved disciple of the Lord. He was the witness of the trasfiguration of the Lord and the prayer of Jesus in the Olive Garden also the witness of Jesus' moribund. During the Last Supper he rested on the breast of Jesus. The moribund Jesus from the cross speaks during the last agony: Woman, behold your son then addressing John, Jesus said: Behold your mother. Jesus entrusted the care of the beloved disciple to his Mother. St John is the author of three letters, the Apocalypse and the Gospel, which connects the deepest explanation of the Mystery of God. Through St. John, the apostle, God has unlocked for us the secrets of his Word and he inspires us to deeper and proper understanding of the mystery of the eternal word, Jesus Christ. St. John proclaimed the mystery of the Word, which became flesh and dwelled among us. From his fullness we have all received grace from grace and through the Mystery of the Word Christ always dwells among us. He is the word of Life in Him the life was made visible to us. Therefore, today we proclaim this what was from the beginning,...what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands. We have seen it and testified to it, and proclaim to you the eternal life, that with the Father and through the Son was revealed to us and is granted for all who accepted him. All who accepted Him, Christ gave the power to become the Children of God. We proclaim this to you, so that you too may have fellowship with us; For our

11 fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ so that our joy may be complete. We ask: that we may grasp with proper understanding what he has so marvelously brought to our ears through the teaching of St. John the Apostle. The word became flesh and made his dwelling among us, may we praise You, O God, may we acclaim you as Lord; when the glorious company of Apostles praise you. The ruler of the whole world the earth rejoices and her dwellers are glad. On the first day of the week they spoke of Jesus. They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him According to St. John's Gospel, John is the other disciple who with Peter went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster then Peter and arrived at the tomb first,... but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and He saw and believed. This is his testimony about Son of God, Jesus Christ, in accordance with what he saw. John is this beloved disciple and at the Last Supper this beloved disciple leaned on Our Lord's breast. Behold this who devoured the Good News from the heart of Jesus. Behold he who proclaimed glory, power and marvelous deeds, which the Lord made, so that we may believe that Jesus is the Son of God and in believing may we have eternal life and may our joy be complete. Behold John the apostle and Evangelist, full of pure love followed Christ, who chose and loved him more than others. From the cross Christ entrusted his Mother to the care of John, the beloved disciple. He entrusted his Virgin Mother to a Virgin John. John is this disciple, whom Jesus loved and who said to Peter This is the Lord! during the fishing. In another place Peter and John said: Judge for yourselves whether it is right in God's sight for us to obey you rather than God. Surely we cannot help speaking of what we have heard and seen Their voice has gone out to the limits of the earth, their words to the ends of the world. Day after day, both in the temple and at home, they never stopped preaching and proclaiming the Good News of Jesus the Messiah. It is useful for us to consider the ancient tradition, teaching and faith of the Catholic Church, which was revealed by the Lord, proclaimed by the apostles and guarded by the fathers of the Church. From this what the apostles proclaimed we scoop power and strength; in this Words we find the light and joy and celebrate Sacraments cleanse us from all our sins, because the Apostles and their successors in the Name of Christ they proclaim the good news and freely share with others what God has given them. Many signs and wonders occured among the people through the hands of the apostles. May the memorial of St John the Apostle and Evangelist who proclaimed the Mystery of the Word who became man grant that the Word ever dwelled among us when today we make famous St John, who reclined on the Lord's breast at the last supper, The blessed Apostle, to whom celestial secrets were revealed and who spread the word of life through all the world. Grudzień 27, ŚWIĘTEGO JANA, apostoła i ewangelisty. Sw. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Był świadkiem przemienienia Pańskiego i konania w Ogrodzie Oliwnym. Podczas Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Zbawiciela. Umierając na krzyżu, Pan Jezus oddał mu swoją Matkę. Św. Jan napisał trzy Lis-ty Apostolskie, Apokalipsę i Ewangelię. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jzeusa św. Jan umarł śmiercią naturalną w późnej starości. Ewangelia według św. Jana uzupełnia pozostałe, zawiera najgłęb-szy wykład Tajemnic Bożych. W Kościele Wschodnim św. Janowi nadano tytuł Teologa. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem jego jest orzeł.

12 Przez św. Jana Apostoła, Bóg objawia nam tajemnicę swoje-go Słowa i pobudza do głębszego poznania tajemnic wiecz-nego Słowa, Jezusa Chrystusa. Św. Jan głosił tajemnicę Sło-wa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Z Jego pełności otrzymaliśmy wszyscy łaskę po łasce i przez Taje-mnicę Słowa zawsze mieszka między nami Chrystus Słowo życia, bo w Nim, życie nam się objawiło. Dlatego dziś to wam oznajmiamy, co było od początku,... co ujrzeliśmy wła-snymi oczyma i na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze rę-ce. Myśmy widzieli, świadczymy i głosimy wam życie wie-czne, które było w Ojcu, a przez Syna nam zostało objawione i jest udzielane wszystkim, którzy Go przyjęli. Chrystus dał moc tym, którzy Go przyjęli, aby się stali dziećmi Bożymi. Oznajmiamy to, abyście i wy mieli łączność z nami, to zna-czy: mieć łączność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrys-tusem, aby nasza radość była pełna. Prosimy: Oświeć nasze serca i umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił św. Jan Apostoł. A słowo stało się ciałem i zamiesz-kało między nami, abyśmy Ciebie Boże, chwalili, Ciebie, Panie, wysławiali, gdy Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów. Władcą całej ziemi, weseli się ziemia i radują się jej mieszkańcy. O Jezusie, pierwszego dnia tygodnia mówio-no: Zabrano Pana z grobu i nie wiem gdzie Go położo-no. Według Ewangeli św. Jana, a Jan jest tym właśnie dru-gim uczniem, który razem z Piotrem, biegł, wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu,... jednakże nie wszedł do środka. Dopiero, gdy przybył Piotr i wszedł do wnętrza gro-bu, wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. On to daje świadectwo o Słowie Bożym, Jezusie Chrystusie, zgodnie z tym, co wiedział. Jan jest tym uczniem, którego Jezus miło-wał i podczas Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Pana. Oto ten, który chłonął Dobrą Nowinę ze świętego serca Pa-na. Oto ten, który głosił chwałę, potęgę i cuda, których Pan dokonał, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie w imię Jego, aby radość nasza była pełna. Oto Jan, apostoł i ewangelista, pełen czys-tej miłości poszedł za Chrystusem, który Go wybrał i umiło-wał bardziej od innych. Chrystus na Krzyżu powierzył Matkę Dziewicę, dziewiczemu Janowi. To Jan jest tym uczniem, którego Jezus miłował i który powiedział do Piotra: To jest Pan! Na innym miejscu Piotr i Jan rzekli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać ludzi niż Bo-ga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Ich głos sie rozchodzi po całej ziemi. Ich słowa aż po krańce świata. Zachowali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Nie przestawali codziennie nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Poży-teczne jest (...) [dla nas] poznawanie (...) nauki i wiary Ko-ścioła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Z tego, co Apostołowie głosili czerpiemy siłę i moc; w tym Słowie znajdujemy światło i radość, a sprawo-wane sakramenty oczyszczają nas z wszelkich grzechów, bo Apostołowie i ich następcy w imieniu Chrystusa spełniają posłannictwo jakby Boga samego. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów. Niech wspomnienie św. Ja-na Apostoła, który głosił tajemnicę Słowa, które stało się cia-łem, wyprosi nam tę łaskę, aby mieszkał zawsze między na-mi Chrystus, gdy dziś Sławimy świętego Jana, który w czasie Wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. Bło-gosławiony Apostoł, któremu zostały objawione tajemnice nieba. Przez swoja Ewangelię rozszerzył po całym świecie słowa życia. THE FEAST OF THE HOLY FAMILY Year B In the Holy Family, God, gives us the shining example of the virtues of family life. This is an example to follow: humility and the poverty, kindness and love for others. But the Holy Family teaches us the promises of God, guides us and trans-mute us inwordly through Jesus Christ, and

13 gives us partici-pation in his Divinity, because He grants us his Divinity and eternal life. In the Family a man learns the mystery of the communion of saints. May we connect through true love and follow in our families the virtues and the bonds of charity of the Holy Family, and delight one day with the eternal reward of entering into the joy of God s house, where there are many rooms. Today we heard the amazing words directed to Ab-ram This man... your very own issue shall be your heir. God said more: Look toward heaven and count the stars, if you are able to count them. So shall your descendants be. God changed his name saying: Your name shall be Ab-raham; for I have made you the father of a multitude of nations kings of people shall come from you. God also changed the name of his wife. Her name will be Sarah. The God s covenant with Abraham, changes their names and speaks to us how precious they were for God. God was with them and among them and for them. This happened the first time in world history that God, as a person, speaks to a man. Never did the world hear something like this. The Lord also did for Sarah as he had promised. She conceived and bore Abraham a son in his old age. Now Sarah said, God has brought laughter for me; everyone who hears will laugh with me. Yet I have borne him a Son in his old age. This is as the Lord guides people from a religion of myths to a revealed religion. The Heroic faith of Abraham, and his obedience are worthy of God s attention. The Lord knew their names. He cares about them, because they called his name. They meditate on his miracles and seek the Lord s presence always and everywhere. The Lord is our God, mindful of his covenant forever, He remembers Abra-ham s generation which means about the people from all tribes and nations, who believe in the Living Word of God, and they are obedient to The Lord s will, sometimes against hope, like Abra-ham. By faith Abraham obeyed when he was called to set out for a place that he was to receive as an inheritance. By faith Sarah herself, though barren, received power to conceive, even when she was too old, because she considered him, faithful, as promised. By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, as his only-begotten son of whom he had been told, It is through Isaac that descen-dants shall be named for you. Abraham was ready to offer up his only-begotten son. God respected Abraham through the faithful generation, and the Lord respects every father through honour from his children and confirms a mother s right over her children. To honour the father means to receive the forgiveness of sins, and to respect the mother is like a gathering of treasures. Learn this art from generation to generation, like the faithful generation learn fidelity and obedience from Abraham, the father of all faithful. This is not so as our TV shows, not so. Because they show us how smart our children are, that the parents ought to learn from them. Children should not teach parents but the parents and only the parents ought to teach their children. Only those parents who do so in this way, will have joy in their own children, they will serve and help their own parents in their old age. For kindness to the parents will not be forgotten, this has eternal value, this is as to gather the eternal treasures and this will be credited to us against our sins. It is right and just in the liturgy so often to profess: Blessed is he who fears the Lord, and walks in his ways. He will see the prosperity of his children all the days of his life. In the other place St. Paul recommends to us: Let the peace of Christ rule in your hearts; Let the word of Christ dwell in you richly. The wealth of the word of God expresses itself also in the deep desire, that our families may follow the shining example of the Holy Family following according to what is stated in the Law of the Lord. In the Lord s law and in the long tradition of the Church, a child ought to be baptized between eight to forty days after his birth. So that it agrees with this what is stated in the Law of the Lord. So, does the righteous and devout man, looking forward to con-solation from the Lord. So was Abraham and his wife Sarah. So was Simeon who has seen the predicted Messiah, when the parents brought in the child Jesus,

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2]

HE REIGNS EVERYBODY CLAP YOUR HANDS. We praise You oh Lord We magnify Your name We worship You oh Lord We magnify Your name [X2] EVERYBODY CLAP YOUR HANDS We praise You oh Lord We worship You oh Lord [X2] [X8] We praise You oh Lord We worship You oh Lord Lifting our voice Singing our song Praising the Lord All the day long [X2]

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

ŚwiećŚwiatu. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA listopada 25 grudnia 2017 r.

ŚwiećŚwiatu. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA listopada 25 grudnia 2017 r. KAMPANIA BOŻONARODZENIOWA 2017 24 listopada 25 grudnia 2017 r. MYŚL PRZEWODNIA Kiedy podążamy za przykładem Zbawiciela i żyjemy tak, jak On żył i zgodnie z Jego naukami, to światło będzie jaśnieć w nas

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. Ojcze Nasz

MATERIAŁY. Ojcze Nasz MATERIAŁY Ojcze Nasz Our Father, who art in heaven hallowed be thy Name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Obrzędy Wstępne Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen. K.: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Znak Krzyża świętego W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. The Sign of the Cross In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ojcze Nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

INTRODUCTORY RITES OBRZĘDY WSTĘPNE. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

INTRODUCTORY RITES OBRZĘDY WSTĘPNE. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. INTRODUCTORY RITES In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And also

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

OKRES BOŻEGO NARODZENIA Pomoce liturgiczne dla psałterzystów OKRES BOŻEGO NARODZENIA rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94) 340 98 69

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~ Spis rzeczy Okres Wigilia Bożego Narodzenia (msza wieczorna)... 3 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza w nocy)... 4 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza o świcie)... 5 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera.

W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. ZBIÓR WIERSZY TOM II Szczepan Polachowski Aspiration sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 17 62-300

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na niedziele

Propozycje śpiewów na niedziele Archidiecezjalny Program Duszpasterski Adwent i BoŜe Narodzenie Propozycje śpiewów na niedziele Poznań 2006/2007 Rok C ADWENT I Niedziela Adwentu Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa W. Wypatrujcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

SPIS TREŚCI. Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI SPIS TREŚCI Od Autora...5 ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI Bądź na wieki pochwalony...9 Bądź pochwalony, Boże...10 Bądź pozdrowiony, Ojcze...11 Bądź z nami z łaską swoją...12 Będę składał Tobie dzięki...13 Błogosławcie

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; i poczęła z Ducha Świętego.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; i poczęła z Ducha Świętego. NOWENNA DO DZIIECIIĄTKA JEZUS 16-24 GRUDNIIA Modlitwy wstępne do odmawiania każdego dnia Nowenny: Intencja: Maryjo Niepokalana, Matko Słowa Wcielonego, Ty najgodniej uczciłaś i powitałaś Boże Dziecię przychodzące

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień. 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dzień 1. Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał: Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja! 2. Król niebieski k`nam zawitał, Jako śliczny kwiat. zakwitał: Po śmierci

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

CYTAT NR 1 Już ten dzień się zbliża, Gdy przyjmę Cię w sercu moim, A Ty spójrz na mnie z Nieba W Miłosierdziu Swoim.

CYTAT NR 1 Już ten dzień się zbliża, Gdy przyjmę Cię w sercu moim, A Ty spójrz na mnie z Nieba W Miłosierdziu Swoim. CYTAT NR 1 Już ten dzień się zbliża, Gdy przyjmę Cię w sercu moim, A Ty spójrz na mnie z Nieba W Miłosierdziu Swoim. CYTAT NR 2 Do Ciebie Jezu wyciągam ręce, bo Ty mnie kochasz najgoręcej, Ty mi się dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ THE ORDER OF MASS THE ORDER OF MASS INTRODUCTORY RITES Greeting: Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Silent Night. kolędy. Silent night, holy night, A A7 D (D7) All is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child.

Silent Night. kolędy. Silent night, holy night, A A7 D (D7) All is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child. Silent Night kolędy tekst utworu chwyty na gitarę Silent night, holy night, 7 (7) ll is calm, all is bright Round yon virgin mother and child. Holy infant so tender and mild, 7 Sleep in heavenly peace.

Bardziej szczegółowo