Zasada 1% Risk. 1% Risk Rule

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada 1% Risk. 1% Risk Rule"

Transkrypt

1 Zasada 1% Risk Ochrona kapitału czy ograniczanie zysku? 1% Risk Rule Protecting capital or limiting profit? Opracował Adam Marszałek Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej Opiekun naukowy dr Jan Pudełko Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej Abstract The 1% Risk rule is a popular investment strategy, recommended most often to novice investors in the monetary market (Forex). The purpose of this work is to provide a mathematical analysis of this rule. We ask, if the 1% level of the risk is always optimal and if not then then how to calculate such an optimal level for different strategies. First, we present how monetary market works and explain how the 1% Risk rule is used. In the main part of the paper we introduce our optimization criteria: propability of bankrupcy and probability of success. The objective function is proposed and then used to find the optimum level of risk. Finally, our results are applied to the analysis of two investment styles: scalping and midterm trading. Streszczenie W pracy zajmujemy się analizą matematyczną jednej ze strategii zarządzania kapitałem inwestycyjnym, a mianowicie zasadą 1% Risk. Zasadę tę poleca się m.in. początkującym inwestorom na rynku walutowym (Forex) przy budowaniu ich strategii inwestycyjnej. Naszym celem jest wyznaczenie stałej wartości ryzyka, która przy danych założeniach dotyczących konkretnej strategii inwestowania będzie optymalna. Otrzymana wartość zastąpi wartość 1 procenta w omawianej zasadzie. Na wstępie przybliżymy nieco rynek walutowy. W głównej części pracy wyprowadzimy kryteria optymalizacyjne, jakimi są tu: prawdopodobieństwa bankructwa i prawdopodobieństwa sukcesu. Następnie przy użyciu tych kryteriów zaproponujemy funkcję celu, z której wyznaczymy optymalny poziom ryzyka. Na zakończenie zaprezentujemy otrzymane wyniki na przykładzie dwóch stylów inwestowania: skalpowaniu i handlu średnioterminowego.

2 1. Zasada 1%Risk na rynku Forex 1.1. Co to jest Forex? Podstawowe wiadomości Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange - FX) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama nazwa wskazuje, na tym rynku handluje się pieniędzmi. Forex jest rynkiem OTC (Over The Counter), co oznacza, że nie ma jednego miejsca na świecie gdzie dokonuje się wszystkich operacji na tym rynku, a handel parami walut odbywa się za pośrednictwem telefonów, Internetu i globalnej sieci banków. źródło: Weźmy parę walutową EUR/USD. Pierwszą walutę w parze nazywamy walutą bazową, drugą zaś walutą kwotowaną. Kurs tej pary mówi nam ile dolarów amerykańskich możemy kupić za jedno euro. Kupując parę walutową zajmujemy na rynku pozycję długą (long), dla pary EUR/USD oznacza to, że kupujemy euro. Natomiast sprzedając zajmujemy pozycję krótką (short), dla pary EUR/USD oznacza to, że kupujemy dolara. Każdą pozycję zamykamy poprzez pozycję odwrotną. Transakcją będziemy nazywać zajęcie jakiejkolwiek pozycji na rynku. Podstawową jednostką na rynku Forex jest Lot. Jest to minimalna ilość danej waluty, którą możemy wykupić na danej platformie i typie konta. Zazwyczaj dla kont mini jest to jednostek, a dla kont standardowych jednostek. Spora część brokerów umożliwia grę na mini lotach (0.1 lota), a także mikro lotach (0.01 lota). Mogłoby wydawać się, że z powodu ograniczenia co do minimalnej wielkości transakcji rynek Forex jest tylko dla ludzi z dużą gotówką. Nic bardziej mylnego. Narzędziem pozwalającym kontrolować dużą pozycję przy pomocy małej sumy pieniędzy jest dźwignia (leverage). Jest to relacja pomiędzy kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym przez firmę brokerską (kredyt), a wartością zainwestowanego kapitału (depozyt). Dużym ułatwieniem w handlu na rynku Forex jest możliwość otwierania pozycji z limitami. Występują dwa rodzaje limitów: limit Stop-Loss (SL) służący do automatycznego zamykania pozycji przy określonych stratach, gdy kurs pójdzie nie po naszej myśli. limit Take-Profit (T P ) służący do automatycznego zamykania pozycji przy określonym zysku, zapobiega przed stratą już osiągniętego zysku. Jednostką, w której wyrażana jest zmiana kursu pary walutowej jest pips. Jeden pips w zależności od pary i jej kursu to drugie lub czwarte miejsce po przecinku. Limity SL i T P także wyrażane są w pipsach. Dla przykładu dla pary EUR/USD i dźwigni 100 : 1 za 100 dolarów możemy wejść w pozycję na euro. Dla tej pary 1 pips to Kupując euro z limitem SL = 20 oznacza, że pozycja zamknie się gdy kurs spadnie o 0.002, natomiast z limitem T P = 30 oznacza, że pozycja zamknie się gdy kurs wzrośnie o Zasada 1% Risk oraz kilka przydatnych wzorów Zasada 1% Risk jest strategią określającą zasady zarządzania kapitałem inwestycyjnym. Polega ona na dobieraniu takiej wielkości transakcji aby maksymalna strata jaką dopuszczamy stanowiła 1% aktualnego stanu konta. Dopuszczalną stratę najłatwiej możemy określić poprzez ustalenie poziomu SL. Wtedy wielkość transakcji jaką powinniśmy otworzyć aby strata ta była równa R procent stanu konta możemy 2

3 wyliczyć ze wzoru (1), natomiast z wzoru (2) możemy wyliczyć zysk/stratę jaką poniesiemy jeśli kurs zmieni sie o ustaloną ilość pipsów. gdzie: P - wielkość pozycji (w lotach), R - procent (1% R = 0.01), K - stan konta, SL - limit Stop-Loss (w pipsach), P = D - dokładność kwotowania (dla EUR/USD D = ). R K SL D Lot, (1) Z = P Lot P ips D, (2) Lot - wielkość 1 lota (np. Lot = ), Z - zysk/strata, P ips - zmiana kursu (w pipsach), 2. Analiza matematyczna zasady 1% Risk W tej części referatu postaramy się odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule referatu, a mianowicie czy zawsze 1% się opłaca. W tym celu będziemy dążyć do wyznaczenia optymalnego parametru R dla z góry ustalonych pozostałych parametrów systemu transakcyjnego Budowa modelu Niech K 0 0 oznacza kapitał początkowy. Załóżmy, że w rozważanym systemie transakcyjnym ustalone są stałe poziomy limitów SL i T P. Oznacza to, że w każdej transakcji zarabiamy dokładnie T P pipsów lub tracimy dokładnie SL pipsów. Stan konta po jednej transakcji wyraża się wzorem Korzystając z wzorów (1) i (2) otrzymujemy K 1 = K 1 = K 0 ± Z. K 0 (1 + R T P ), gdy transakcja była zyskowna, SL K 0 (1 R SL ), gdy transakcja była stratna. SL Niech teraz X 1, X 2,..., X n będą niezależnymi zmiennymi losowymi o takim samym rozkładzie dwupunktowym takim, że P (X i = a) = s, P (X i = 1) = 1 s, i = 1, 2,..., n, (3) gdzie: a = T P SL, s - skuteczność systemu wyznaczona z transakcji historycznych. Wówczas stan konta po n transakcjach wyraża się wzorem K n = K Prawdopodobieństwo bankructwa n i=1 (1 + R X i ). Pierwszym z dwóch kryteriów ze względu na które będziemy optymalizować parametr R jest prawdopodobieństwo bankructwa w ciągu n transakcji. Za bankructwo uznajemy sytuację, w której stan naszego konta spada poniżej z góry ustalonej kwoty. Kwotę tą oznaczmy przez K b (0, K 0 ). Liczbę transakcji, po których zbankrutujemy możemy opisać za pomocą zmiennej losowej τ = inf {t > 0 : K t (0, K b )}, 3

4 natomiast prawdopodobieństwo osiągnięcia bankructwa podczas n transakcji możemy zapisać jako P (τ n). Aby obliczyć prawdopodobieństwo zbankrutowania po n-tej transakcji przedstawimy proces K n w nieco innej postaci K n = K 0 (1 + a R) p (1 R) q, gdzie: p + q = n, p - liczba zyskownych transakcji, q - liczba stratnych transakcji. Zauważmy, że aby osiągnąć bankructwo po n-tej transakcji musi zajść wyznaczając p z nierówności (4) dostajemy K n = K 0 (1 + a R) p (1 R) n p K b, (4) p ln ( K b K 0 ) n ln (1 R) ln (1 + a R) ln (1 R). Oznacza to, że aby zbankrutować po n-tej transakcji możemy mieć co najwyżej p transakcji zyskownych, a wiec stąd wniosek, że prawdopodobieństwo bankructwa podczas n transakcji jest równoważne temu, że w n próbach otrzymamy co najwyżej p sukcesów. Korzystając z faktu, że prawdopodobieństwo zdarzenia, że w n próbach otrzymamy dokładnie p sukcesów i n p porażek opisuje rozkład dwumianowy, otrzymujemy wzór na prawdopodobieństwo bankructwa podczas n transakcji w postaci P (τ n) = p i=0 n! i!(n i)! si (1 s) n i, ln ( K b K gdzie: p = 0 ) n ln (1 R). ln (1 + a R) ln (1 R) 2.3. Prawdopodobieństwo sukcesu Drugim kryterium optymalizacyjnym będzie prawdopodobieństwo sukcesu. Sukcesem będziemy nazywać sytuację, w której zarobimy z góry ustaloną kwotę. Oznaczmy ją przez K s (0, ). Liczbę transakcji, po których osiągniemy sukces możemy opisać za pomocą zmiennej losowej η = inf {t > 0 : K t K 0 + K s }, natomiast prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu podczas n transakcji zapiszemy jako P (η n). W celu wyznaczenia prawdopodobieństwa sukcesu w ciągu n transakcji przeprowadzamy analogiczne rozumowanie jak w przypadku prawdopodobieństwa bankructwa. Po którym otrzymujemy P (η n) = n i=p n! i!(n i)! si (1 s) n i, ln ( K 0+K s K gdzie: p = 0 ) n ln (1 R). ln (1 + a R) ln (1 R) 4

5 2.4. Optymalna wartość parametru R Aby wyznaczyć optymalną wartość parametru R chcielibyśmy zminimalizować prawdopodobieństwo bankructwa jednocześnie maksymalizując prawdopodobieństwo sukcesu. W tym celu konstruujemy funkcję celu postaci F (R) = P (τ n) P (η n). Wówczas optymalna wartość parametru R wyraża się wzorem ˆR = arg min F (R). R (0,1) 2.5. Kilka faktów matematycznych Rozpatrzmy przestrzeń probabilistyczna (Ω, F, P ). Wprowadźmy filtrację (F t ) t T oraz rodzinę zmiennych losowych (X t ) t T adaptowaną do tej filtracji o rozkładzie (3). Wówczas proces K n można zapisać w poniższej postaci K n = V 0 + n V k X k = K n 1 + V n X n, k=1 oraz następujące stwierdzenia są prawdziwe. gdzie: V 0 = K 0, V n = R K n 1, 1. Zmienne losowe τ i η zdefinowane w paragrafach 2.2 i 2.3 są momentami stopu. 2. Ciąg zmiennych losowych (V n ) n=0 jest ciągiem prognozowalnym (strategią). 3. Jeżeli EX = EX i dla i = 1,..., n to proces K n jest martyngałem, gdy EX = 0, nadmartyngałem, gdy EX 0, podmartyngałem, gdy EX 0, 4. EK n = K 0 (1 + R EX) n. 3. Przykłady 3.1. Scalping Scalping (skalpowanie) - polega na zawieraniu wielu transakcji na krótki czas w celu uzyskania profitu rzędu kilku punktów. Ustalmy następujące parametry: okres handlu - 1 miesiąc, n = 100, a = 0.25, s = 0.85, K = 1000, K b = 300, K s = 100. Optymalna wartość parametru R (wyznaczona za pomocą Prostego Algorytmu Genetycznego) ˆR (0.0499, ) 5 Prawdopodobieństwo bankructwa

6 Prawdopodobieństwo sukcesu Funkcja celu 3.2. Midterm trading Midterm trading - inaczej handel średnioterminowy. Od kilku dni do kilku tygodni, zwykle transakcja na rynku nie jest otwarta dłużej niż 2 miesiące. Ustalmy następujące parametry: okres handlu - 1 rok, n = 100, a = 3, s = 0.35, K = 10000, K b = 3000, K s = Optymalna wartość parametru R (wyznaczona za pomocą Prostego Algorytmu Genetycznego) ˆR (0.0397, ) Prawdopodobieństwo bankructwa Prawdopodobieństwo sukcesu Funkcja celu Literatura [1] Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel - Wstęp do teorii prawdopodobieństwa - wydanie II, SCRIPT, Warszawa [2] Piotr Surdel - Forex - Podstawy Giełdy Walutowej - wydanie I, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli. 6

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Teraz wiesz i inwestujesz Rynek Forex i kontrakt CFD wymieniane są często jednym tchem, poniewaŝ są przykładem dynamicznych zmian, które zachodzą w świecie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 Michał Poszwa KONCEPCJA PRZEDMIOTU PODSTAWY SPEKULACJI NA RYNKU WALUTOWYM CONCEPT

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA

KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Robert Nogacki KASYNO ZAWSZE WYGRYWA Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex Warszawa, 2007 Copryrights by Portal Skarbiec.Biz 1 WSTĘP Pieniądze zazwyczaj kosztują zbyt wiele. Ralph

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANNA MOTYLSKA-KUŹMA HIGH FREQUENCY TRADING NA RYNKACH FINANSOWYCH W POLSCE Wprowadzenie Obserwowany

Bardziej szczegółowo