Dane Klienta: All Lines Logistics Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka Gdynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane Klienta: All Lines Logistics Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3 81-969 Gdynia www.alllineslogistics.pl"

Transkrypt

1

2 Dane Klienta: All Lines Logistics Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka Gdynia Działalność firm transportowych i spedycyjnych łączy się z obsługą wielkiej liczby dokumentów. Co więcej, ich zbiór w obrębie poszczególnych zleceń może się znacznie różnić. Wynika to m.in. z różnych kombinacji transportu (np. lądowy, morski, multimodalny), procedur (krajowe, wewnątrzwspólnotowe, eksportowoimportowe), czy klientów. Z kolei wiele wariantów ofert wyliczanych w oparciu o zmienne kursy walut sprawia, że kontrola marży na zleceniach staje się dużym wyzwaniem. Jeśli do tego firma posiada kilka oddziałów, istotna staje się sprawna wymiana informacji między nimi. Omawiana powyżej złożoność branży sprawia, że nie wszystkie firmy transportowe i spedycyjne mogą znaleźć system wspierający zarządzanie, który zaspokoi ich specyficzne potrzeby. Insoft Consulting znalazł dla swojego Klienta firmy All Lines Logistics - rozwiązanie, które zmienia ten stan rzeczy.

3 O FIRMIE All Lines Logistics Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie spedycji międzynarodowej i krajowej, oferując klientom organizację transportu w dowolnej relacji geograficznej. Firma dba o jakość obsługi stawiając na kompetencje pracowników, zasady etyczne i nowoczesne narzędzia pracy. Jej kluczowymi usługami są: Spedycja morska w zakresie morskich kontenerów pełnych (FCL), drobnicy skonteneryzowanej (LCL), a także drobnicy nieskonteneryzowanej. Spedycja lądowa - krajowy i międzynarodowy transport drogowy w powiązaniu ze spedycją morską kontenerów. Spedycja lotnicza we współpracy ze sprawdzonym, wyspecjalizowanym partnerem. Dostawy ładunków ponadgabarytowych i Project Cargo. Logistyka magazynowa - wykonywana w oparciu o posiadaną powierzchnię magazynową na zapleczu gdyńskich terminali kontenerowych. W ramach obsługi magazynowej oferuje konfekcjonowanie, foliowanie, bindowanie, przepakowywanie, cross-docking, konsolidację, dekonsolidację, paletyzację, rozpaletyzowanie oraz wiele innych czynności uzależnionych od specyfiki ładunku. Agencja celna oferująca pełen zakres odpraw celnych w oparciu o posiadane procedury uproszczone oraz złożone gwarancje w Izbie Celnej. Poza siedzibą w Gdyni firma tworzy kolejne oddziały w lokalizacjach istotnych dla prowadzonej działalności. W chwili obecnej istnieją już one w Poznaniu i Szczecinie. Firma All Lines Logistics zwróciła się do Insoft Consulting w lipcu 2013 r. szukając kompleksowego wsparcia informatycznego swojej działalności. W toku analizy ustalono, że optymalne rozwiązanie IT powinno składać się z dwóch dobrze zintegrowanych systemów. Jądrem tego rozwiązania powinien być sprawdzony system Comarch ERP Optima, który stanowiłby wsparcie w zakresie typowych dla większości firm obszarów - księgowości oraz kadr i płac. Pozostała działalność operacyjna, z racji specyfiki opisanej na wstępie oraz określonej złożoności, wymagała mniej standardowego podejścia. Należy pamiętać, że składają się na nią kluczowe obszary działalności firmy i w nich tak naprawdę kryje się największa możliwość uzyskania przewagi Strona 3 z 7

4 konkurencyjnej. Odpowiednie zmodelowanie i wsparcie tych procesów ma więc decydujące znaczenie dla sukcesu rynkowego. Jak podkreśla Arkadiusz Miedziński, Prezes Insoft Consulting - zarówno my, jak i Klient zyskaliśmy przekonanie, że zapewnić to może system typu BPM/Workflow, który z jednej strony będzie niezwykle elastyczny, a z drugiej umożliwi wysoki poziom automatyzacji powtarzalnych czynności. W związku z tym zaproponowaliśmy wdrożenie Platformy Intense, która wielokrotnie sprawdziła się w firmach, w których występuje duża liczba dokumentów i procedur. Ważną zaletą wyżej wymienionego systemu jest możliwość dostosowania go do rzeczywistych procesów w firmie. Można określać mi.in. przepływ pracy, wygląd dokumentów oraz działania i powiadomienia automatyczne. Dzięki temu system posiada dokładnie te funkcjonalności, które są w firmie potrzebne. Brak obciążenia zbędnymi możliwościami zapewnia szybsze działanie systemu oraz ułatwia pracę użytkownikom. Co więcej, Platforma Intense bardzo dobrze integruje się z systemem Comarch ERP Optima. Dzięki takiemu połączeniu, wdrożone rozwiązanie IT ułatwia osiąganie korzyści na każdym z wymienionych poniżej etapów obsługi klienta. Etap I. Tworzenie ofert i zleceń Z racji dużej liczby klientów i częstej konieczności tworzenia wariantów ofert, był to jeden z najbardziej pracochłonnych obszarów działalności All Lines Logistics. Utworzenie oferty wymagało znalezienia w cennikach i tabelach kursowych informacji wsadowych, a następnie dokonywania szeregu wyliczeń, które na końcu, w formie oferty, były wysyłane do klienta. Wdrożenie Platformy Intense pozwoliło na znaczne usprawnienie tego procesu dzięki następującym funkcjonalnościom: Łatwiejsze tworzenie ofert i ich wariantów oferta może być utworzona ręcznie, skopiowana z innej oferty lub wygenerowana z szablonu. W przypadku negocjacji z klientem handlowiec może z aktualnej oferty wygenerować wariant z przepisanymi wszystkimi polami. Zapewnia to oszczędność czasu, przejrzystość oraz budowanie historii ofertowania klienta. Automatyczne pobieranie danych do oferty dotyczy to np. kosztów transportu (z cenników), kursów walut i danych klienta. Znacznie skrócił się czas poświęcany na te czynności, a handlowcy Strona 4 z 7

5 mogą skupić się na ważniejszych kwestiach. Zmalało również ryzyko powstania błędów podczas przepisywania danych. Automatyczne wyliczanie rentowności - podczas tworzenia oferty handlowiec widzi kwotowo i procentowo marżę na danej ofercie, z uwzględnieniem aktualnych kursów walut. Pozwala to na znacznie lepszą kontrolę wyników firmy i osiąganie założonych celów wartościowych. Kontrola zadłużenia klientów - podczas próby wygenerowania zlecenia z oferty, Platforma Intense weryfikuje poziom zadłużenia klienta w systemie Comarch ERP Optima i ostrzega jeśli przekracza ono określony limit przyznany kredyt kupiecki. Dzięki temu firma może skuteczniej kontrolować ryzyko wynikające z ewentualnych zatorów płatniczych. Kontrola ważności licencji - na karcie przewoźnika znajduje się informacja o licencji. System pilnuje by kontrahent bez ważnego dokumentu nie mógł być powiązany z operacją spedycyjną. Zwiększa to bezpieczeństwo właściwego doboru wiarygodnych i odpowiednio zweryfikowanych przewoźników lądowych. Etap II. Realizacja zleceń Wspomniana na początku duża różnorodność procesów wpływa na pracochłonność realizacji zleceń. Różne konfiguracje elementów zlecenia oraz specyficzne dla każdej firmy metody pracy mogą stanowić trudność dla większości systemów, które z natury rzeczy muszą być w pewien sposób uniwersalne. Dzięki Platformie Intense realizacja zleceń staje znacznie prostsza, m.in. poprzez: Dopasowywanie się procesów w systemie do rzeczywistej zawartości zlecenia - jeżeli np. na zleceniu pojawia się dodatkowo usługa spedycyjna na transport lądowy, system umożliwia generowanie operacji transportowej wprost z takiego zlecenia. Co więcej, procesy mogą być inicjowane przez różne zdarzenia, np. zlecenie spedycji lądowej może być poprzedzone zarówno ofertą dla klienta, jak i zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dział spedycji morskiej. Dzięki temu system działa tak jak chce firma i nie ma potrzeby zmiany skutecznych metod pracy z powodu ograniczeń informatycznych. Platforma Intense za każdym razem udostępnia jedynie te działania na dokumentach, które są przypisane do danego typu zlecenia. Dzięki temu użytkownik jest niejako prowadzony przez cały proces i ma znacznie mniejszą szansę popełnienia błędu. Wirtualne pogrupowanie dokumentów system automatycznie tworzy wirtualne teczki spedycyjne zbierające wszystkie dokumenty związane z danym zleceniem (np. zapytanie, oferty, operacje, faktury). Teczki w wypadku firmy All Lines Logistics są dodatkowo rozróżnione na spedycję morską, spedycję lądową i logistykę magazynową. Taka organizacja dokumentów zapewnia duży porządek, szybki dostęp do każdego elementu zlecenia, a także kontrolę postępów w jego realizacji. Strona 5 z 7

6 Automatyczne wiązanie dokumentów - użytkownicy nie muszą się martwić o podpinanie odpowiednich operacji spedycyjnych lub faktur sprzedaży do zleceń, ponieważ system robi to automatycznie. Automatyczne przepisywane danych - jeżeli jakieś dane występują na jednym dokumencie, to na kolejne, powiązane dokumenty są one przepisywane przez system automatycznie. Oszczędza to czas użytkowników, którzy muszą wprowadzić dane tylko jednokrotne. Zoptymalizowany obieg pracy i dokumentów dzięki rozbudowanym uprawnieniom nadawanym automatycznie, użytkownicy widzą tylko te dokumenty, w których obiegu brali udział. Nadawanie uprawnień do teczek spedycyjnych jest niezwykle proste i ogranicza się do kilku kliknięć. Istnieje też możliwość przesyłania jednego dokumentu do wielu użytkowników, niezależnie czy pracują w głównym biurze, w magazynie czy w oddziale. Możliwość pracy zdalnej - dostęp do informacji i dokumentów przez zarząd i handlowców jest możliwy niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Pozwala to na lepsze wykorzystanie czasu pracy, zwłaszcza w przypadku osób bardziej mobilnych. Odpowiednie wydruki wydruki przygotowane zostały zgodnie z wzorami dostarczonymi przez All Lines Logistics. Dzięki temu pokazują wszystkie potrzebne dane w sposób, który najbardziej firmie odpowiada. Etap III. Rozliczanie i raportowanie Równie ważne jak sprawna realizacja zlecenia jest jego prawidłowe rozliczenie oraz analiza pozwalająca na doskonalenie działalności firmy. Również ten obszar został dostosowany zarówno do procesów w systemie, jak i konkretnych oczekiwań Klienta. Spośród wielu funkcjonalności warto tu wymienić np.: Schematy rozliczeń stworzono w systemie możliwości prowadzenia rozliczeń na podstawie pewnych informacji wyjściowych. Przykładowo, pozycje operacji spedycyjnej posiadają informację czy dotyczą całego transportu czy indywidualnego kontenera, co pozwala na zautomatyzowanie wyliczania kosztów. Z kolei w przypadku obsługi magazynowej dotyczącej spedycji morskiej, magazynier może wygenerować operację magazynową bezpośrednio ze zlecenia spedycyjnego. Dzięki temu możliwe jest rozliczenie usługi magazynowania jako elementu spedycji morskiej. Strona 6 z 7

7 Zbiorcze rozliczanie system umożliwia uwzględnienie większej liczby wybranych operacji spedycyjnych na jednej fakturze. Automatyczną synchronizację po wprowadzeniu w Platformie Intense kontrahentów, usług, czy też dokumentów (faktur i not księgowych), pojawiają się one automatycznie w systemie Comarch ERP Optima. Księgowanie wszystkie faktury wygenerowane w Platformie Intense są automatycznie księgowane w Comarch ERP Optima. System ten zapewnia duże bezpieczeństwo danych, a dzięki modułowi Business Intelligence także bardzo dobry dostęp do kluczowych informacji biznesowych. Raportowanie (w przygotowaniu) - w oparciu o moduł ofertowania możliwe będzie przygotowanie raportów dotyczących między innymi skuteczności ofertowania, planowanej sprzedaży oraz wyników firmy. Zaplanowane raporty będą posiadały dużą dokładność. Zawierać będą np. informacje o wszystkich zleceniach spedycyjnych dotyczących konkretnego kraju / miasta / portu / terminalu. Wdrożenie opisanego rozwiązania IT rozpoczęło się w sierpniu 2013 roku. Kluczowy etap został zakończony w lutym 2014 r. Po zgromadzeniu w systemie odpowiedniej liczy dokumentów nastąpi realizacja kolejnego etapu polegającego na wdrożeniu narzędzi do raportowania. Strona 7 z 7

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo