J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J=13 mm. E=9 mm. mb/ kart. 1,45 1,63 1,68 1,88 2,08 2,53 3,04 3,62 4,10 4,36 4,57"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI: Thermaflex FRZ Thermaflex FRZA Thermaflex ZZ Thermaflex FRM Thermaflex Ultra M Thermasheet Thermacompact S Thermacompact I Thermacompact A, AS, SProtect, Taœmy uzupe³niaj¹ce Thermaflex AC SmartLine, Thermasheet AC SmartLine, Thermaflex AC Coil SmartLine Thermaflex AF Thermasheet AF, Thermaflex AF Coil Produkty uzupe³niaj¹ce FR, AC, AF Thermaflex PUR otuliny Thermaflex PUR kolana Thermaflex PUR akcesoria monta owe Thermarods Thermalint, Tracingset, Chromoflex, Termostat

2

3 CENY HURTOWE Z DNIA 00 Otuliny termoizolacyjne: montowane przy u yciu kleju stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor szary THERMAFLEX FRZ C= E=9 J=3 N= P=25 cale / 3/ /2 3/ / /2 2 2 / 2 /2 3 3 /2 3 3/ C C C C C C,00,,,,79 2, E E E E E E E E E E57 E E,5,3,, 2,0 2,53 3,0 3,2,0,3,57 5, J J J J J J J J J J57 J J3 J J J9 J02 J0 J 2,33 2,75 2,92 3,27 3,7,3 5,37, 7, 7,3 7,, 9, 9,7,92 3,2,9, N N N N N N N N N N57 N N3 N N N9, 5,0 5,2,7,9,7 9,25,,,73 3,,0, 7, 29,39 N02 33,9 N0,7 N 37, 2 3 P P P P P P P P P P57 P P P P9 P02 P0 P, 7,05 7,2,29 9, 0,,97,0,00,02,2,33 32,3 3,02 9,9 52,37 55, standardowa d³ugoœæ 2 metry pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % LPK0/.2/0 PNB073:99 AT/92057 HK/B/02/9 3 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

4 CENY HURTOWE Z DNIA 0070 Otuliny termoizolacyjne: z samoprzylepn¹ warstw¹ kleju stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor szary mo liwoœæ dostarczenia wiêkszych œrednic na specjalne zamówienie THERMAFLEX FRZA E=9 J=3 cale E,7 3 J 2, 2 / E,9 2 J 3,00 0 3/ E 2,02 2 J 3, /2 E 2,2 0 J 3,5 3/ E 2, J,3 E 3,0 J 5,05 / E 3,5 0 J 5, standardowa d³ugoœæ 2 m pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % LPK0/.2/0 PNB073:99 AT/92057 HK/B/02/9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

5 CENY HURTOWE Z DNIA 0050 Otuliny termoizolacyjne: montowane przy u yciu kleju stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor szary THERMAFLEX ZZ E=9 cale / E,07 2 3/ E,3 2 /2 E, 0 3/ E, E, / E 2, 0 standardowa d³ugoœæ 2 m pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % LPK0/.2/0 PNB073:99 AT/92057 HK/B/02/9 5 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

6 CENY HURTOWE Z DNIA 0200 Otuliny termoizolacyjne: z zamkiem zatrzaskowym stosowane w temp. od +5 C do +95 C kolor szary THERMAFLEX FRM Produkt dostêpny na specjalne zamówienie E=9 J=3 cale / 3/ /2 3/ / /2 2 2 /2 3 3 /2 3 3/ E E E E E E E 3,5,,9,3 5, 5,, J J J J J J J J J J J J9 J02 J0 J,9 5,3 5,2,09, 7,77,5 0,05,,73, 7,97,27 2,, standardowa d³ugoœæ 2 metry pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % LPK0/.2/0 PNB073:99 AT/92057 HK/B/02/9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

7 CENY HURTOWE Z DNIA 0200 Otuliny termoizolacyjne: z zamkiem zatrzaskowym laminowane warstw¹ ochronn¹ stosowane w temp. od + 5 C do +0 C kolor srebrny THERMAFLEX ULTRA M Produkt dostêpny na specjalne zamówienie G=3 cale / 3/ /2 3/ / /2 2 2 / 2 /2 3 3 /2 3 3/ G G G G G G G3 G G5 G G5 G G57 G G G G G9 G02 G0 G G33 9,37 9, 0.2 0,2,3 3,,2,2 7,93 7,93,9,9 2,99 25,27 2,7,7,9 32,5 37,73 3,,32 7, AT/92057 HK/B/02/9 standardowa d³ugoœæ 2 metry pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % 7 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

8 CENY HURTOWE Z DNIA Termoizolacje w postaci mat, stosowane w temp. od 0 C do + 0 C kolor szary, szerokoœæ roli: 0 THERMASHEET FR standard Cena / m 2 D³ugoœæ roli [m] = 5,9 0 7,5,55 0 3,3 3 39, 55, 72, 25 7,9,97 3 3,02 wymiar roli: x cm Iloœæ m 2 w roli THERMASHEET FR samoprzylepne kolor szary, szerokoœæ roli: 0 5 SA 7,5 SA 0 SA 3 SA SA SA 25 SA SA 3 SA Cena / m 2, 52,7,53,,7 0,32 7,0, 7,3 D³ugoœæ roli [m] = 0 Iloœæ m 2 w roli P³yta FR laminowana warstw¹ 0, czystego aluminium, szerokoœæ roli: 0 THERMASHEET ALU STUCCO THERMASHEET UV P³yta FR laminowana 0,75 warstw¹ ochronn¹ EPDM (kauczuk syntetyczny) odporn¹ na promieniowanie UV Szerokoœæ roli: 0 D³ugoœæ roli [m] D³ugoœæ Cena / m 2 roli [m] m 2 /rola Cena / m 2 5 3,9 7,5 52, 0, 3,07, 07, , wymiar roli: x cm 5 7, ,5 0,97 3,02 33,3,0 75, 95, wymiar roli: x cm P³yta FR laminowana warstw¹ ochronn¹ odporn¹ na promieniowanie UV, szerokoœæ roli: 00 7, THERMASHEET ULTRA Cena / m 2 3,3 5,9,0 79, 97,,95 D³ugoœæ roli [m] 0 stawka podatku VAT % m 2 /rola ,5 5 THERMADUCT FR kod S wielkoœci na rury spiro pakowane w worki foliowe Œrednica nominalna 0 Cena / 0 S S 5 S,,93 29, 37,9 5,9 33 S,95 0 S S 0 S 9,3 52, 2,0 55,25 D³ugoœæ roli m m m LP55/2/02 PNB07:99 AT/92057 HK/B/02/9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

9 CENY HURTOWE Z DNIA 0200 Otuliny termoizolacyjne z warstw¹ zabezpieczaj¹c¹ przed uszkodzeniem mechanicznym (np. izolacja instalacji podtynkowych) stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor laminowanej pow³oki czerwony THERMACOMPACT S 9 oraz 3 dostêpne na specjalne zamówienie C= E=9 J=3 cale / / 3/ /2 3/ C C C C C C,,3,57,79 2,2 2, standardowa d³ugoœæ 2 m pakowane w kartony, wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % E E E E E,9 2,02 2, 2,5 3, J J J J J 3,07 3, 3,5, 5, Otuliny termoizolacyjne z warstw¹ zabezpieczaj¹c¹ przed uszkodzeniem mechanicznym (np. izolacja dla instalacji podtynkowych) stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor laminowanej pow³oki czerwony cale / / 3/ /2 3/ THERMACOMPACT S (0 m) dostêpna na specjalne zamówienie B= B B B B B,7,9,9 2, 2, standardowa d³ugoœæ 0 metrów pakowane w kartony, wym. 05 x x cm stawka podatku VAT % C= C C C C C C,3,,73,97 2,3 2, LP./.2/02 PNB073:99 AT/92057 HK/B/02/9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

10 CENY HURTOWE Z DNIA 0200 Mimoœrodowe otuliny termoizolacyjne: z warstw¹ zabezpieczaj¹c¹ przed uszkodzeniami (dla instalacji pod³ogowych i podtynkowych) stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor laminowanej pow³oki czerwony THERMACOMPACT I Produkt dostêpny na specjalne zamówienie J3 P25 cale / J 3,2 0 P, 3/ J,27 0 P 9, 0 /2 J,73 P, 0 3/ J 5,7 P,2 standardowa d³ugoœæ 2 m pakowane w kartony, wym. 20 x x 25 cm stawka podatku VAT % LP93/.25/99 Wg PNB073 AT/92057 HK/B/02/9 0 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

11 CENY HURTOWE Z DNIA Thermacompact A, AS zabezpieczenie r ur kanalizacyjnych t ³umienie ha³asu przenoszonego w instalacji ograniczenie r oszenia rury Wymiar THERMACOMPACT A, AS Zewnêtrzna œrednica rury SML HT B= Thermacompact S Protect zabezpieczenie r ury przed uszkodzeniem mechanicznym t ³umienie ha³asu przenoszonego w instalacji ograniczenie r oszenia rury opak. 5 53, B, E 7 7, B 5,5 E 0,2 B,9 E 5 3 B5,97 E5 otulina z pianki PE laminowana war stw¹ litego polietylenu A otulina g ³adka; AS otulina ryflowana kolor : bia³y i czerwony dla gruboœci B oraz czerwony dla gruboœci E zwijana w zwoje o standar dowej d³ugoœci 0m zwoje pakowane w worki foliowe THERMACOMPACT S Protect Zewnêtrzna œrednica rury B= E=9, 0,,,9 opak. [] cale [] opak. / B,52 0 3/ B,75 0 /2 B,9 0 3/ B 2,3 0 B 2, 0 / B 3,05 0 otulina z pianki PE laminowana war stw¹ litego polietylenu z zewn¹trz i wewn¹trz kolor folii zewn êtrznej: bia³y i czerwony zwijana w zwoje o standar dowej d³ugoœci 0m zwoje pakowane w worki foliowe Taœmy uzupe³niaj¹ce zabezpieczenie tr udno dostêpnych miejsc wyko ñczenie po³¹czeñ kolor y: bia³y i czerwony TAŒMY UZUPE NIAJ CE Produkt rolka cena/ opak. Tape WB /2 Tape WB /2 Adhesive Tape /2 Adhesive Tape /2 3, 3, 3, 3, ceny w PLN nie zawieraj ¹ podatku VAT stawka podatk u VAT % 0,5 0,3 2,3 3, arów tel. (07) 59 fax (07) 597

12 CENY HURTOWE Z DNIA 00 Otuliny termoizolacyjne: montowane przy u yciu kleju Thermaglue stosowane w temp. od 0 C do + 95 C kolor ciemnoszary cale / / 3/ /2 3/ / /2 2 2 / 2 /2 3 3 /2 3 3/ THERMAFLEX AC SmartLine Tolerancja C= Min./Max C C C0 C C C C C25/C27 C/C C,,,5,5,0,95 2, 2,5 3,, E=9 E E E0 E E E E E25/E27 E/E E E3/E E E E E57 E,5,57,5,0 2,0 2,55 3, 3, 3,75,5, 5,2 5,5,,75 7, J=3 standardowa d³ugoœæ 2 metry pakowane w kartony o wym. 20 x x cm stawka podatku VAT % J J J0 J J J J J25/J27 J/J J J3/J J J J J57 J J J J J0 J9 J02 J0 J 2,55 2, 2,7 3,00 3,5,0,5 5,0 5,5 7,2 7,5 7,,,5 9,9 0,,,7,9,72,37,7 9,53 2, N=9 N0 N N N N N25/N27 N /N N N3/N N N N N57 N N N N N0 N9 N02 N0 N 3,5,0 5,0 5,5 7,3 7,,,2,,2,,,9 7,57,7 9,,,3 2,92 29,7 3, 32, P=25 P P P P P25/P27 P/P P P3/P P P P P57 P P P P P0 P9 P02 P0 P, 9,0 9,,0, 3,2,7 7,27,7,77 2,,,5, 2,92 29,9 33,,57 5,7, 55, Thermaflex AC SamrtLine Coil NOWOŒÆ! œrednica zewnêtrzna izolowanej rury [] 0 metry bie ¹ce w opakowaniu przy gruboœci izolacji C= E=9 J= otuliny Thermaflex AC SmartLine zwiniête w zwoje pakowane w funkcjonalne kartony o wymiarach x x 25 cm jednakowa cena za karton niezale nie od gruboœci i œrednicy izolacji,00 PLN + % VAT szerokoœæ roli: 0 5 7, THERMASHEET AC SmartLine standard Cena / m 2 7,3 2, 32,93, 9,39 9,2,0 02,55,9 wymiar roli: cm x cm D³ugoœæ roli w metrach = 0 Iloœæ m 2 w roli THERMASHEET AC SmartLine samoprzylepne szerokoœæ roli: 0 5 SA 7,5 SA 0 SA 3 SA SA SA 25 SA SA 3 SA Cena / m 2 7, 5,7 2,99 7, 79,5 99,3, 32, 72,97 D³ugoœæ roli w metrach = 0 Iloœæ m 2 w roli LP55/2/02 PNB073:99 HK/B/02/9 AT/ arów tel. (07) 59 fax (07) 597

13 CENY HURTOWE Z DNIA 00 Izolacje zimnochronne na bazie syntetycznego kauczuku (elastomer) montowane przy u yciu kleju stosowane w temp. od 5 C do +05 C kolor czarny THERMAFLEX AF otuliny Tolerancja C= cale / / 3/ /2 3/ / /2 2 2 /2 3 3 / ,5 7,2 2,3 25 2,9 33,7 3,,3 57,3 3,5, 0, 0,3 39, œrednica wew. min./max. 7,0,5 9,00,5,0,5 3,0,5,5,0,5,0,09,5 9,0,5 2,0,5,0,5 2,027,5,029,5 29,0,5 3,53,5 3,03,0 39,9,0 3,5,5 9,55,5 55,057,0 5,0,0,53,5 5,07,5 72,073,5 77,079,5,593,5 05,00,0 09,53,0,00,0 7,03,0 3,039,0,0,0 2,07,0 C C C0 C C C C7 C C C C25 C27 C C3 C C 3, 3,3 3,33 3,52 3,9 3,9,,27,,5 5,2 5, 5,7 5,73,25, E=9 E E E0 E E E E7 E E E27 E E3 E E E E E E E E E E0 E0 E 3, 3,2 3,93,25,32,39,52, 5, 5,,02,,52 7,,3 0,53,5,0,9 7,5,7,,2 3, J=3 J0 J J J J7 J J J27 J J3 J J3 J J J J57 J J J J J J0 J0 J J7 J33 J39 5, 5,,3, 7,0 7,7 7,7 7,9, 9,3 0,,3, 3,, 7,53,,79,, 27,0 3, 3,3,79 55,02 55, 2, N=9 N0 N N N N7 N N N27 N N3 N N3 N N N N57 N N N N N N0 N0 N N7 N33 N39 N 0,05 0,3,,2,39,,,92,5,52 9,5 2,, 2,9,5 33,79 3, 3,3,,9 7,9,99,5, 7,7 79,9 9, 97, P=25 P7 P P P27 P P3 P P3 P P P P P P P P0 P P7 P33 P39 7,,5,0 2,,9 25, 2,9,5 32,3 3,97,92,7,,53,07 79,79 9,0 02,7 03,32 2,09 2 T=32 T7 T T T27 T T3 T T T T T T T T T0 T T7 T33 T39, 25,59 27,92 29,2 3,37 33,, 3,3 7, 5, 5,,,5 79,27 03, 3,9,, 7,5 standardowa d³ugoœæ 2 metry pakowane w kartony, wym. 20 x x 25 cm stawka podatku VAT % LP3/02/JF PNB073:99 AT/03027 HK/B/255/0/ arów tel. (07) 59 fax (07) 597

14 CENY HURTOWE Z DNIA 002 Izolacje zimnochronne na bazie syntetycznego kauczuku (elastomer) montowane przy u yciu kleju Thermaglue stosowane w temp. od 5 C do +05 C kolor czarny THERMASHEET AF maty role, role samoprzylepne szerokoœæ roli: iloœæ m 2 w roli 0 role samoprzylepne pakowane w worki foliowe o wym. 0 x 5 stawka podatku VAT % role cena/m 2,,25 5,03 5,79,3 9,37 3, cena/m 2,00 7,2 73,59, 5,99,3 39,9 THERMAFLEX AF Coil œrednica zewnêtrzna izolowanej rury [] 0 metry bie ¹ce w opakowaniu przy gruboœci izolacji C= E=9 J= otulina Thermaflex AF w postaci zwojów pakowana w funkcjonalne kartony o wymiarach 0 x 0 x 0. jednakowa cena za karton niezale nie od gruboœci i œrednicy izolacji,00 PLN + VAT %. LP3/02/JF PNB073:99 AT/03027 HK/B/255/0/02 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

15 CENY HURTOWE Z DNIA 003 PRODUKTY UZUPE NIAJ CE FR, AC, AF Produkty Jednostka sprzeda y szt./ Cena jednostkowa Taœma Thermatape FR, 3 x rola = m,05 Taœma Thermatape AC, 3 x rola = m,05 Taœma Thermatape AF, 3 x rola = 0 m 3, Taœma Aluminium Tape, 0, x rola = 5 m 3,0 Duct Tape szara, x m rola = m,92 Duct Tape szara, x 9 m rola = 9 m,5 Duct Tape czerwona, x m rola = m 9,9 Duct Tape czerwona, 25 x 9 m rola = 9 m 0 9, Klej Thermaglue tubka = 5 ml 2,99 Klej Thermaglue puszka = litr,5 Klej Thermaglue puszka = 25 litrów,2 Klej Thermaflex Glue UV 37 puszka = 0,9 kg, Rozpuszczalnik do kleju puszka = 0 l 997, Pompka do kleju sztuka 9,0 Pêdzel do kleju sztuka 32,9 Farba Thermaflex 00, bia³a puszka = kg 7,37 Pas EPDM rolka = m 9,09 Klipsy monta owe Thermaclips opak. = sztuk 2,53 Szablon k¹towy Metri box sztuka 52,0 Skrzynka z narzêdziami sztuka, stawka podatku VAT % HK/B/0/9 HK/B/02/9 HK/B/03/9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

16 CENY HURTOWE Z DNIA 0003 Otuliny termoizolacyjne w p³aszczu z folii PCV montowane przy u yciu nitów i taœm monta owych stosowane w temp. do + C kolor zewnêtrzny folii szary THERMAFLEX PUR N= P=25 S= W= cale DN 3/ 0 N, 9 P, /2 N 7,9 P 9,3 S 9, / N 7,92 P 0,00 S 0, W 3, 25 3 N3,5 P3 0, S3 3,05 25 W3,5 / 32 N 9, 37 P,95 25 S 3, 2 W,2 /2 N 9, P, 2 S,52 W 7, 3 N 0,9 25 P, N2 0,9 2 P2, S2 7, W2 9,2 2 /2 5 7 N7,73 P7 7, 3 S7 9,37 W7, 3 0 N 3,05 3 P,5 S, W,3 7 0 N0,59 P0, S0 2, 7 P,7 7 standardowa d³ugoœæ metr pakowane w kartony, wym. 02 x x cm stawka podatku VAT % LP9/.2/03 PNB073:99 HK/B/7/0/03 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

17 CENY HURTOWE Z DNIA 0003 kolana haurskie z pianki PUR i/lub w p³aszczu z folii PCV montowane przy u yciu nitów i taœm monta owych stosowane w temp. do + C kolor zewnêtrzny folii szary THERMAFLEX PUR kolana izolowanej Produkt N= P=25 S= W= cale DN Sztuka szt. szt. szt. szt. /2 Kolano Os³ona Kpl. N,27,93, P 5, 2,,00 S 7, 2, 9,0 3/ Kolano Os³ona Kpl. N, 2,, P, 2,, S 7,0 2, 0, 25 3 Kolano Os³ona Kpl. N3 5,0 2,, P3 7, 2, 0,00 S3 9, 2,0,00 / 32 Kolano Os³ona Kpl. N 7,00 2, 9, P, 2,, S 0, 3,,00 W 3,0 5,00,0 /2 Kolano Os³ona Kpl. N, 2,75 0, P 0, 3, 3, S, 3,0, W 3, 7, 2, 2 2 Kolano Os³ona Kpl. N2 0, 3,0, P2 3,,, S2, 5,0 2, W2,,00 2, 2 /2 5 7 Kolano Os³ona Kpl. N7,0 5,00 9,0 P7 7,00 5,, S7 9,,00 25, W7 2, 9,00, 3 0 Kolano Os³ona Kpl. N,,00, P,, 27, S, 7,, W 25,, 3,0 3 3/ 0 Kolano Os³ona Kpl. N0 9,,, P0, 0,0 3,00 S0 2,0, 33, Kolano Os³ona Kpl. P,00,00 3,00 * inne wymiary dostêpne na specjalne zamówienie stawka podatku VAT % LP9/.2/03 PNB073:99 HK/B/7/0/ arów tel. (07) 59 fax (07) 597

18 CENY HURTOWE Z DNIA 0003 THERMAFLEX PUR akcesoria monta owe Produkty Taœma PCV, samoprzylepna, szer. Taœma PCV, samoprzylepna, szer. Nity Nitownica Mankiet aluminiowy szerokoœæ ko³nierza szerokoœæ ko³nierza 25 szerokoœæ ko³nierza szerokoœæ ko³nierza Mankiet kolorowy (niebieski, czerwony) szerokoœæ ko³nierza szerokoœæ ko³nierza 25 szerokoœæ ko³nierza szerokoœæ ko³nierza Jednostka sprzeda y rola = 33 m rola = 33 m opak. = 0 szt. sztuka sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m sztuka=0 m Cena jednostkowa,00 3, 9,32 5,00,,,,0,0, 9,0,0 stawka podatku VAT % 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

19 CENY HURTOWE Z DNIA 999 Sznury izolacyjne (dylatacyjne) stosowane w temp. od 0 C do +95 C kolor szary THERMARODS Œrednica sznura opak. D 0,29 0 D 0,3 5 0 D0 0,3 0 3 D3 0, 0 D 0,5 0 D 0, D25 0,5 0 D,00 2 D,25 0 D,5 5 D5 2,00 D 3,25 D, D 5,75 dla œrednic D D, szpule dla œrednic D D, odcinki 2 stawka podatku VAT % ITB AT72/00 HK/B/02/9 9 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

20 CENY HURTOWE Z DNIA 003 THERMALINT Elektryczny kabel grzejny zabezpieczaj¹cy rury przed zamarzaniem, sterowany automatycznie wbudowanym termostatem TRACINGSET Elektryczny kabel grzejny sterowany zewnêtrznym elektronicznym termostatem i cylindrycznym czujnikiem. Zaprojektowany dla zabezpieczenia rur przed zamarzaniem oraz dla rur, w których musi byæ utrzymywana okreœlona temperatura. CHROMOFLEX Elektryczny kabel grzejny stosowany m. in. do ogrzewania pod³ogowego, sterowany termostatem. THERMALINT TRACINGSET CHROMOFLEX D³ugoœæ kabla [m] Cena / komplet Cena / komplet Cena / kabel pobór mocy W/m stawka podatku VAT %,5,7,,37 27,57 3,9 37, 399,7 5,7 57,5,0 3,0 0,9 75, 9, 0,59 29, 5, 277,59 3,, 92,3 99, TERMOSTAT Termostaty elektroniczne i bimetaliczne do sterowania kablami grzejnymi Chromoflex. TERMOSTAT Typ termostatu Rodzaj czujnika Obci¹ enie styku Cena / szt. 00 elektroniczny 00 elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny 25 elektroniczny 25 bimetaliczny stawka VAT % powietrzny pod³ogowy powietrzny pod³ogowy powietrzny pod³ogowy powietrzny powietrzny 5A 5A A A A A A 0A,, 9,59 9,59 29,7 29,7,93 59,77 5 arów tel. (07) 59 fax (07) 597

Spis treści. Thermaflex PUR 17 Thermaflex PUR... 20 Kolana Thermaflex PUR... 21 Akcesoria montażowe Thermaflex PUR... 22

Spis treści. Thermaflex PUR 17 Thermaflex PUR... 20 Kolana Thermaflex PUR... 21 Akcesoria montażowe Thermaflex PUR... 22 Spis treści Thermaflex FR 3 Thermaflex FRZ... Thermaflex ZZ... 7 Thermaflex Ultra M... Thermasheet FR, UV, AluStucco, Ultra... 9 Akcesoria montażowe Thermaflex FR... Thermacompact Thermacompact IS; Thermacompact

Bardziej szczegółowo

Cennik o t u l s i ę n a m i

Cennik o t u l s i ę n a m i Cennik 2017 o t u l s i ę n a m i 1 spis treści Otuliny polietylenowe POOLFLEX...4 POOLFLEX Stabil...6 FLEX 245, FLEX 265...7 Akcesoria...7 Pianki polietylenowe Maty polietylenowe POOLMAT...8 Maty laminowane

Bardziej szczegółowo

THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976. cennik 2011 06.06.2011. www.thermaflex.com.pl. taking care of energy and environment

THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976. cennik 2011 06.06.2011. www.thermaflex.com.pl. taking care of energy and environment THERMAINSULATION TECHNICAL INSULATION SINCE 1976 IZOLACJE TECHNICZNE cennik 2011 www.thermaflex.com.pl 06.06.2011 taking care of energy and environment OFERTA z dnia 06.06.2011 Izolacje techniczne Th e

Bardziej szczegółowo

ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość 6-7 ThermaEco ZZ 7 ThermaEco - akcesoria montażowe 8

ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość 6-7 ThermaEco ZZ 7 ThermaEco - akcesoria montażowe 8 Spis treści INSTALACJA PRODUKT STRONA podtynkowa grzewcza sanitarna chłodnicza wentyl. klimatyz. solarna ThermaEco 3 ThermaEco FRZ - otuliny 5 ThermaEco FRZ - maty 6 ThermaEco - kolana, trójniki Nowość

Bardziej szczegółowo

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERT z dnia 14.04.2014 izolacje techniczne Thermaeco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ULTra m System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH. instalacji podtynkowych. izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI PODTYNKOWYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 661 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT 22%. Ceny mogą ulec zmianie. 41

Bardziej szczegółowo

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERTA z dnia 02.04.2012 Izolacje techniczne ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ultra M System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto (bez

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH Armacell Otuliny z pianki polietylenowej TUBOLIT DG Średnica wewnętrzna otuliny Grubość izolacji [mm] 9

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne)

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne) IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) Armacell Otuliny kauczukowe Armaflex AF Średnica wewnętrzna otuliny Grub. izo lacji

Bardziej szczegółowo

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81

www.mtinsulations.com +48 725 384 323 M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 www.mtinsulations.com M&T Insulations Sp. z o.o. NIP: 583-316-16-81 Spis treści Taśmy 4 Taśma aluminiowa. 5 Taśma aluminiowa zbrojona. 5 Taśma z włókna szklanego. 6 Taśma z włókna szklanego samoprzylepna.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. akcesoria montażowe.

AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. akcesoria montażowe. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE Typ Gwoździe zgrzewalne miedziowane CLIP-PIN z talerzykiem,

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST.... 4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne... 6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria Wrzesień 2016 K-FLEX Cennik hurtowy Produkty i akcesoria 2 Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST....4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne....6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX EC....7 OTULINY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny typu RISO 50 z półsztywnej pianki PUR w osłonie z folii PCV Dn/Dz Średnica wew. Grubość Otuliny proste Ilość otulin Cena w kartonie mm mm mm zł/mb szt 8 17 20 7,17 70 10 21 20 8,31 70 15/21,3 24

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje Techniczne

SPIS TREŚCI. Informacje Techniczne SPIS TREŚCI Informacje Techniczne Minimalne dopuszczalne grubości materiałów izolacyjnych 6 Tabela doboru grubości mat izolacyjnych, ThermaEco FRZ 7 Tabela doboru kabli 8 Katalog produktów INSTLCJ PRODUKT

Bardziej szczegółowo

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych OFERT z dnia 14.04.2014 izolacje techniczne Thermaeco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych ULTra m System izolacji technicznych dla instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu Zamówienia numer postępowania: NP/201/08/0552/POZ Opis przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ TEKST JEDNOLITY z dnia 12 września 201 Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów technicznych uszczelniających

Bardziej szczegółowo

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska Marzec 2013 Cennik hurtowy Prod u k ty i A k cesor i a Cennik marzec 2013 K-Flex Polska 1 Spis treści 1. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST 4 2. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK 6 3. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

Otulina izolacja termiczna. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. Otulina. System izolacji termicznych do rur. Wrocław 2017 r.

Otulina izolacja termiczna. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. Otulina. System izolacji termicznych do rur. Wrocław 2017 r. Otulina izolacja termiczna Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne Otulina System izolacji termicznych do rur Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE WYSOKA JAKOSĆ NISKIE CENY HURTOWE CENNIK 2016

IZOLACJE TERMICZNE WYSOKA JAKOSĆ NISKIE CENY HURTOWE CENNIK 2016 IZOLACJE TERICZNE WYSOKA JAKOSĆ NISKIE CENY HURTOWE CENNIK 2016 Obowiązuje od 1 stycznia 2016 SPIS TREŚCI strona ALFAFLEX 3 ALFAFLEX COPACT / RED / BLUE 4 ALFAFLEX TAŚA DYLATACYJNA, CLIAFLEX SHEET 5 CLIAFLEX

Bardziej szczegółowo

technologie izolacyjne cennik 2012/1

technologie izolacyjne cennik 2012/1 technologie izolacyjne cennik 2012/1 NMC NMC są to przedsiębiorstwa powstałe w roku 1950 w Belgii, a dziś posiadające 9 zakładów produkcyjnych usytuowanych w Europie. Jesteśmy jedną z największych europejskich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE

PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE PRZEWODY ELASTYCZNE ANEMOSTATY ELEMENTY MONTA OWE AKCESORIA WENTYLACYJNE SYSTEM GIÊTKICH KANA ÓW FLEXCONNECT

Bardziej szczegółowo

izolacje termiczne kanałów i zbiorników

izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW Rockwool PROROX SL 930 CZ TECHROCK 60 Płyty z wełny mineralnej PROROX SL 50 600 x 1 000 4,8 21,26 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE L ISOLANTE K-FLEX. Cennik hurtowy obowiązuje od

CENNIK SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE L ISOLANTE K-FLEX. Cennik hurtowy obowiązuje od CENNIK Cennik hurtowy obowiązuje od 03.01.2011 L ISOLANTE K-FLEX SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE Spis treści 1. K-Flex ST - otuliny cz. 1 1 2. K-Flex ST - otuliny cz. 2

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 24.08.2015 Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO Zrównoważone rozwiązanie dla instalacji grzewczych i sanitarnych ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie Kaiflex Protect Alu-TEC jest elastycznym systemem płaszczy o wyglądzie podobnym do blachy. Składa się on z elastycznej, twardej folii połączonej z odporną na warunki atmosferyczne powierzchnią aluminiową.

Bardziej szczegółowo

ThermaCompact TF. Izolacje z wełny mineralnej

ThermaCompact TF. Izolacje z wełny mineralnej Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO ThermaEco Ultra M ThermaCompact ThermaCompact TF Izolazje PUR Izolacje z wełny mineralnej Thermaflex Izolacji Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 6, 58-130 Żarów (PL)

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 24.08.2015 Izolacje techniczne ThermaSmart PRO Kompletne rozwiązanie dla instalacji sanitarnej i grzewczej ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych,

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 07.2017 Wydanie: czerwiec 2017 Data obowiązywania: 03.07.2017 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 11.2016 Wydanie: marzec 2017 Data obowiązywania: 07.11.2016 SPIS TREŚCI 1 NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE L ISOLANTE K-FLEX. Cennik hurtowy obowiązuje od

CENNIK SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE L ISOLANTE K-FLEX. Cennik hurtowy obowiązuje od CENNIK Cennik hurtowy obowiązuje od 26.09.2011 2012 SYSTEMY IZOLACYJNE K-FLEX IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE AKUSTYCZNE L ISOLANTE K-FLEX Spis treści 1. K-FLEX ST - otuliny cz. 1 1 2. K-FLEX ST - otuliny

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW FIRMY HERTEL

CENNIK WYROBÓW FIRMY HERTEL CENNIK WYROBÓW FIRMY HERTEL H.75-100-1.4 H.75-20-1.4 Hertalan EPDM gr.0.75mm 100m x 1.40m. Na zamówienie Hertalan EPDM gr.0.75mm 20m x 1.40m. m 2 5,53 23% 6,80 m 2 5,53 23% 6,80 H.75-20-.10 Hertalan EPDM

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz Taśma papierowa *548* lekko krepowana z klejem kauczukowym, dobra przyczepność i odporność na temp. do 80 C. Do stosowania wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz 19 x 33 m 48/ /3600 0300-483319 24 x 33 m

Bardziej szczegółowo

cennik detaliczny produktów Onduline obowiązuje od 01.04.2008

cennik detaliczny produktów Onduline obowiązuje od 01.04.2008 cennik detaliczny produktów Onduline obowiązuje od 01.04.2008 Onduline Materiały Budowlane Sp. z o.o. Faliste płyty bitumiczne Onduline Płyta falista Onduline PPHR kolory: czerwony, brązowy, czarny kolory:

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Tel: Fax: Kom

Tel: Fax: Kom Dane ul. Wiśniowa 69-200 Sulęcin woj. Lubuskie NIP: 5961228787 Kontakt Tel: 957298508 Fax: 957550000 Kom. 722398357 e-mail: kontakt@fullpak.pl Informacje Godziny pracy: pon-pt 8:00 16:00 Sklep: www.fullpak.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

CENNIK TECHNICZNE IZOLACJE I INSTALACJE

CENNIK TECHNICZNE IZOLACJE I INSTALACJE CENNIK TECHNICZNE IZOLACJE I INSTALACJE obowiązuje od października 2009 Jesteśmy tam, gdzie się buduje. Buduje się tam, gdzie jesteśmy. WKT-POLSKA jest częścią międzynarodowego koncernu SIG plc, czołowego

Bardziej szczegółowo

Izolacje z wełny mineralnej

Izolacje z wełny mineralnej Oferta z dnia 21.04.2016 Izolacje techniczne Nowość ThermaSmart PRO Zrównoważone rozwiązanie dla instalacji grzewczych i sanitarnych ThermaEco System izolacji technicznych dla instalacji grzewczych, sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW

TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW kaszerowanie, r TECHNIKA ZAMOCOW TECHNIKA ZAMOCOW Obejma zimnochronna Typ 70 Epress Oznaczenie Ø Grubo Szeroko Gwint Ma. - wewn trzna izolacji Nawiert monta owy Obci enie Szt./Op. 76/0 76,0 0,0 M 0 M 0,6

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń Taśma papierowa *588*, odporna na temperaturę do 90 C i UV do 14 dni, lekko krepowana z klejem kauczukowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC

ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE KOLEKCJA ECONOMIC ELEMENTY POSTFORMINGOWE BLATY ROBOCZE 2006-1 KOLEKCJA ECONOMIC Blaty robocze Blaty robocze Laminat CPL/HPL gr. 0.4-0.8 mm Obrze e P³yta wiórowa surowa V20 R 9.5 Gruboœæ 28 mm E01-001 Papier przeciwprê

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com.

handlowy: +48 24 355 14 63-65, marketing +48 24 355 14 67, sekretariat +48 24 355 14 55, fax +48 24 355 14 66 email: handlowy@floriancentrum.com. CENNIK DETALICZNY Blachodachówka KINGA szer. całkowita 1190mm, szer. krycia 1100mm,moduł 350, wysokość profilu 43mm, max. dł. arkusza 7500 mm Poliester połysk 26,20 32,23 28,40 34,93 Poliester mat gruboziarnisty

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK NMC 2017/2018 NOMAWOOL

CENNIK NMC 2017/2018 NOMAWOOL CENNIK NMC 2017/2018 NOMAWOOL NMC NMC są to przedsiębiorstwa powstałe w roku 1950 w Belgii, a dziś posiadające 9 zakładów produkcyjnych usytuowanych w Europie. Jesteśmy jedną z największych europejskich

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1. - Urządzenie do podwyższania ciśnienia kpl 1, wody Wilo Comfort - Vario COR-2 MVIE 43-2G/VR 2. - Zabezpieczenie p. brakiem wody kpl 1, 3. - Moduł sygnalizacji pracy kpl 1, 4. - Uruchomienie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu

Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu Strona 1 _ Postępowanie nr 05/WKS/9.1.2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Wykaz materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu Lp. Nazwa produktu Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Folie aluminiowe. symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie

Folie aluminiowe. symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie KATALOG 2015 Folie aluminiowe 259012 259013 259014 symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie 259012 PERFECTO Folia aluminiowa 9 50 rolka 30 60 259013 PERFECTO

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 - luzem w chwytakach

Bardziej szczegółowo

Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli

Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli 1 z tworzywa sztucznego Materia³: HD-PE bzw. Polyamid [ ] [ ] [ ] [ ] 64/10 10 5 2,0 15 0,8 100 64/13 13 5 2,0 15 1,0 100 64/15 15

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA

ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA ŒRODKI CZYSZCZ CE I PIELÊGNACYJNE AKCESORIA - stosowany do pielêgnacji i konserwacji elementów okiennych Zestaw konserwuj¹co-pielêgnuj¹cy COSMOKLAR Zestaw sk³ada siê z: - mleczko czyszcz¹co - pielêgnuj¹ce

Bardziej szczegółowo

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA OFERTA MATERIALY PROMOCYJNE "APTEKAdesign Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo ul. Widok 11 tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Copyright 2002-2014

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29 SPIS TREŚCI B Blachowkrêty 17101-17801............................................................................................ 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750................................................................................

Bardziej szczegółowo

Flexalen 1000+ multiline

Flexalen 1000+ multiline Oferta z dnia 21.04.2016 Elastyczne rury preizolowane Flexalen 600 Elastyczne rury preizolowane dla systemów ciepłowniczych i chłodniczych Flexalen 1000+ multiline Elastyczne rury preizolowane dla systemów

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: styczeń 2018

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: styczeń 2018 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 01.2018 Wydanie: styczeń 2018 Data obowiązywania: 02.01.2018 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót instalacja c.o.

Przedmiar robót instalacja c.o. Przedmiar robót instalacja c.o. NAZWA INWESTYCJI :Rozbudowa holu wraz z kasą Kina Piast w Ostrzeszowie ADRES INWESTYCJI:63-500 Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2 INWESTOR::OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal

Bardziej szczegółowo

Kolegium Uniwersytetu im.a.mickiewicza w Pile Budynek dydaktyczny STI

Kolegium Uniwersytetu im.a.mickiewicza w Pile Budynek dydaktyczny STI IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI KOD CPV 45214400-4, 45321000-3 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹

Elementy wentylacyjne prostok¹tne. Elementy wentylacyjne ko³owe. Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Elementy wentylacyjne prostok¹tne Elementy wentylacyjne ko³owe typ SPR Elementy wentylacyjne ko³owe z uszczelk¹ gumow¹ Kolano segmentowe typ BSX 1 Przewody i kszta³tki wentylacyjne typ AI Cena obwód

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Wyposażenie toalet 1. Umywalka Ilość Jednostka miary Cena netto Kwota podatku Kwota Brutto Formularz cenowy Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik do oferty Lp. Opis produktu Uwagi/schematy Wyposażenie toalet 1. Umywalka

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Systemy kominowe. Systemy wentylacyjne. Przewody przepływu powietrza w kartonach. Opaski zaciskowe. Systemy termoizolacyjne

SPIS TREŚCI. Systemy kominowe. Systemy wentylacyjne. Przewody przepływu powietrza w kartonach. Opaski zaciskowe. Systemy termoizolacyjne SPIS TREŚCI Systemy kominowe Jednościenne Nasady kominowe Stalflex Owalne Dwuścienne - izolowane Żaroodporne - jednościenne Drzwiczki żaroodporne Żaroodporne - izolowane Turbo - jednościenne Turbo - dwuścienne

Bardziej szczegółowo

cennik detaliczny Ogrodnicze FOLIA OGRODNICZA OBR Płock

cennik detaliczny Ogrodnicze FOLIA OGRODNICZA OBR Płock Wrocław, dn. 19.03.2009 r. cennik detaliczny Ogrodnicze FOLIA OGRODNICZA OBR Płock. F. OGROD. 2 - SEZ. gr. 0.16 mm 6 m x 33 mb 230,00 F. OGROD. 2 - SEZ. gr. 0.16 mm 8 m x 33 mb 344,00 F. OGROD. 2 - SEZ.

Bardziej szczegółowo

AGROTKANINA mata szkółkarska Rozmiar [m] Cena za rolkę Cena m2 Gramatura [g/m2] kolor szerokość długość Netto Brutto Netto Brutto Agrotkanina 80g/m2

AGROTKANINA mata szkółkarska Rozmiar [m] Cena za rolkę Cena m2 Gramatura [g/m2] kolor szerokość długość Netto Brutto Netto Brutto Agrotkanina 80g/m2 www: e-mail: folia24.com.pl biuro@folia24.com.pl AGROTKANINA mata szkółkarska Gramatura [g/m2] kolor szerokość długość Netto Brutto Netto Brutto Agrotkanina 80g/m2 czarny 0,8 100 Agrotkanina 80g/m2 czarny

Bardziej szczegółowo

Klasa palności (DIN 4102) Współczynnik przewodnictwa cieplnego (DIN 52613) λ=0,038w/mk, przy temperaturze średniej 40 C Ciężar objętościowy

Klasa palności (DIN 4102) Współczynnik przewodnictwa cieplnego (DIN 52613) λ=0,038w/mk, przy temperaturze średniej 40 C Ciężar objętościowy technologie izolacyjne cennik 2010/2011 Spis treści Climaflex Climaflex Sheet i LS Climaflex stabil Insul Tube Insul Roll i Roll XT Insul Sheet i Sheet XT HT insul tube Insul tube solar Isotube 040 Isotube

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH I PRZESYŁOWYCH. izolacje termiczne rurociągów grzewczych i przesyłowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH I PRZESYŁOWYCH. izolacje termiczne rurociągów grzewczych i przesyłowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH I PRZESYŁOWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW GRZEWCZYCH I PRZESYŁOWYCH Paroc Otuliny z wełny mineralnej PAROC PRO SECTION 100 wewnętrzna Grubość izolacji 20 25

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. i faks: 034 367-36-74 mail: szp@data.pl Częstochowa, dnia 28 maja 2014 r. Znak

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki wrzecionowe

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki wrzecionowe AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki wrzecionowe Siłownik wrzecionowy - uchylnych do wewnątrz, na zewnątrz - okien połaciowych - świetlików Własności: - duża siła wypychania - cicha praca Napięcie

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Systemy kominowe. Systemy wentylacyjne. Przewody przepływu powietrza w kartonach. Opaski zaciskowe. Systemy termoizolacyjne

S P I S T R E Ś C I. Systemy kominowe. Systemy wentylacyjne. Przewody przepływu powietrza w kartonach. Opaski zaciskowe. Systemy termoizolacyjne S P I S T R E Ś C I Systemy kominowe Jednościenne Owalne Dwuścienne - izolowane Żaroodporne - jednościenne Żaroodporne - izolowane Turbo - jednościenne Turbo - dwuścienne System BERTRAMS i naczynia wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : CO SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Sańpruch DATA

Bardziej szczegółowo

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy

Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy BIBLIOTEKA Izolacyjne p³yty styropianowe w ofercie firmy Firma TERMO ORGANIKA jest producentem przede wszystkim izolacyjnych p³yt styropianowych, które wykonywane s¹ w dowolnych wymiarach i gruboœciach.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rur i kształtek

Zestawienie rur i kształtek Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka Zestawienie rur i kształtek Rury - UPONOR PE-Xa EEI Rura Uponor PE-Xa S3.2 w zwoju 16 x 2,2 1022682 21 m Rura Uponor PE-Xa S3.2 w zwoju 20 x 2,8 1001201

Bardziej szczegółowo