ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych"

Transkrypt

1 Pierzchnica, dn ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 1. Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Ul. 13-Stycznia Pierzchnica 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 3. Przedmiot zamówienia: Część I Szkolenie/Kurs: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z poszerzonym modułem komputerowym lub nazwie zbliżonej 100 godzin dydaktycznych/1 os. dla 1 osoby 1) Minimalny zakres merytoryczny kursu: a) organizacja pracy w sklepie b) obsługa kas fiskalnych i programów użytkowych c) obsługa terminali płatniczych d) obsługa klienta e) sprawne i bezproblemowe przeprowadzanie procesu sprzedaży f) wystawianie faktur oraz innych pokwitowań g) przyjmowanie reklamacji lub zwrotu, rozliczanie utargu h) przyjmowanie, wydawanie lub zwrot towaru na magazyn i) przeprowadzanie inwentaryzacji j) techniki negocjacji w sprzedaży k) ćwiczenia praktyczne 2) Kurs musi zawierać zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. 3) Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przed Wykonawcę, który obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. 4) Po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia, na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622). 5) Cena szkolenia powinna obejmować:

2 a) wynagrodzenie wykładowców i instruktorów b) wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w ilości 100 godzin dydaktycznych dla 1 osoby c) koszty materiałów szkoleniowych (tj. podręcznik z zakresu sprzedaży i obsługi kasy fiskalnej lub skrypt, 1 długopis, 1 notes formatu B5, które staną się własnością uczestnika szkolenia) + 1 komplet dla Zamawiającego d) koszt badań lekarskich pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku sprzedawca e) koszt ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia na czas trwania szkolenia f) koszt egzaminu przed komisją powołaną przed Wykonawcę g) koszt wydania niezbędnych zaświadczeń h) koszty ewentualnej odzieży ochronnej i) koszt poczęstunku w każdym dniu szkolenia (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad - drugie danie) 6) Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestnika podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu sprzedawcy oraz nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych. Część II Szkolenie/Kurs: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych lub nazwie zbliżonej 100 godzin dydaktycznych/os. dla 2 osób 1) Minimalny zakres merytoryczny szkolenia/kursu: a) charakterystyka zawodu opiekuna b) etyka w pracy opiekuna c) charakterystyka procesu starzenia się d) choroby wieku podeszłego e) zasady prawidłowego żywienia osób starszych f) pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych g) problemy w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi h) pierwsza pomoc w geriatrii i) opieka długoterminowa 2) Kurs musi zawierać zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. 3) Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przed Wykonawcę, który obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. 4) Po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia, na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622). 5) Cena szkolenia powinna obejmować: a) wynagrodzenie wykładowców i instruktorów b) wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w ilości 100 godzin dydaktycznych dla 2 osób c) koszty materiałów szkoleniowych (tj. podręcznik z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną lub skrypt, 1 długopis, 1 notes formatu B5, które staną się własnością uczestnika szkolenia) + 1 komplet dla Zamawiającego

3 d) koszt badań lekarskich pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, w tym ewentualnie koszty badań sanitarno-epidemiologicznych e) koszt ubezpieczenia NNW uczestników szkolenia na czas trwania szkolenia f) koszt egzaminu przed komisją powołaną przed Wykonawcę g) koszt wydania niezbędnych zaświadczeń h) koszty ewentualnej odzieży ochronnej i) koszt poczęstunku w każdym dniu szkolenia (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad drugie danie) 6) Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Część III Szkolenie/Kurs: Kosmetyczka z elementami wizażu lub nazwie zbliżonej godzin dydaktycznych/os. dla 1 osoby 1) Minimalny zakres merytoryczny szkolenia/kursu: a) medyczne podstawy zabiegów kosmetycznych b) pielęgnacja skóry c) henna i depilacja brwi d) zabiegi kosmetyczne e) masaż twarzy i dekoltu f) manicure i pedicure g) wizaż 2) Kurs musi zawierać zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. 3) Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przed Wykonawcę, który obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. 4) Po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia, na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622). 5) Cena szkolenia powinna obejmować: a) wynagrodzenie wykładowców i instruktorów b) wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w ilości 100 godzin dydaktycznych dla 1 osoby c) koszty materiałów szkoleniowych (tj. podręcznik z zakresu kosmetyki i wizażu lub skrypt, 1 długopis, 1 notes formatu B5, które staną się własnością uczestnika szkolenia) + 1 komplet dla Zamawiającego d) koszt badań lekarskich pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kosmetyczka e) koszt ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia na czas trwania szkolenia f) koszt egzaminu przed komisją powołaną przed Wykonawcę g) koszt wydania niezbędnych zaświadczeń h) koszty ewentualnej odzieży ochronnej

4 i) koszt poczęstunku w każdym dniu szkolenia (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad drugie danie) 6) Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii i wizażu. Część IV Szkolenie/Kurs: Kucharz z organizacją imprez okolicznościowych lub nazwie zbliżonej 120 godzin dydaktycznych/1 os., w tym 80 godzin zajęć praktycznych, dla 5 osób 1) Minimalny zakres merytoryczny szkolenia/kursu: a) minimum sanitarne b) podstawy żywienia c) towaroznawstwo żywności d) podstawowe zagadnienia BHP e) planowanie i układanie jadłospisów f) zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik gotowania, pieczenia, smażenia g) przechowywanie żywności h) sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów i) organizacja imprez okolicznościowych j) praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej (samodzielne sporządzanie różnymi technikami i metodami potraw, napojów i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców: sporządzanie dań gorących z wykorzystaniem mięsa i ryb, sporządzanie dań z wykorzystaniem warzyw i owoców, sporządzanie zup i sosów, sporządzanie potraw z jaj, sporządzanie potraw z wykorzystaniem maki i kasz, sporządzanie zakąsek i deserów) 2) Kurs musi zawierać zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne. 3) Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przed Wykonawcę, który obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. 4) Po zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia, na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622). 5) Cena szkolenia powinna obejmować: a) wynagrodzenie wykładowców i instruktorów b) wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w ilości 120 godzin dydaktycznych dla 5 osób c) koszty materiałów szkoleniowych (tj. podręcznik z zakresu gastronomii lub skrypt, 1 długopis, 1 notes formatu B5, które staną się własnością uczestnika szkolenia) + 1 komplet dla Zamawiającego d) koszt badań lekarskich pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kucharz, w tym ewentualnie koszty badań sanitarnoepidemiologicznych e) koszt ubezpieczenia NNW uczestników szkolenia na czas trwania szkolenia f) koszt egzaminu przed komisją powołaną przed Wykonawcę g) koszt wydania niezbędnych zaświadczeń

5 h) koszty ewentualnej odzieży ochronnej i) koszt poczęstunku w każdym dniu szkolenia (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad przynajmniej II danie) 6) Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kucharz, zdobycie i opanowanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w kuchni. Część V Szkolenie/Kurs: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej lub nazwie zbliżonej 67 godzin dydaktycznych/1 os. (52 godziny zajęć teoretycznych, w tym 8 godzin na wymianę butli, 15 godzin zajęć praktycznych, egzamin) dla 1 osoby 1) Zakres tematyczny kursu musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną, nadzorowaną przez ministra właściwego ds. gospodarki z rozszerzeniem o szkolenie na wymianę butli gazowych. 2) Minimalny zakres merytoryczny szkolenia/kursu: a) typy stosowanych wózków jezdniowych, b) budowa wózka, c) czynności operatora przy obsłudze przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy z wózkami d) czynności operatora w czasie pracy z wózkami e) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa f) BHP w pracy operatora wózków widłowych g) wiadomości z zakresu dozoru technicznego h) praktyczna nauka jazdy i) bezpieczna obsługa wózka wymiana butli gazowych 3) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uczestników kursu przed komisją powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U r., Nr 79, poz. 849 ze zm.) 4) Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U r., poz. 622) b) zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (zaświadczenie kwalifikacyjne winno być wydane wraz z tłumaczeniem na język angielski) c) osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

6 5) Cena szkolenia powinna obejmować: a) wynagrodzenie wykładowców i instruktorów b) wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w wymiarze 67 godzin dydaktycznych dla 1 osoby c) koszt materiałów szkoleniowych (tj. podręcznik z zakresu obslugi wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub skrypt, 1 długopis, 1 notes formatu B5, które staną się własnością uczestnika szkolenia) + 1 komplet dla Zamawiającego d) koszt badań lekarskich pozwalających na przystąpienie do szkolenia i potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym e) koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia f) egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności uczestnika w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminu państwowego g) koszt pierwszego podejścia do egzaminu państwowego (zarówno egzaminu teoretycznego jak i praktycznego) dla 1 uczestnika szkolenia i wydania niezbędnych zaświadczeń/świadectw/książeczek operatora h) koszty ewentualnej odzieży ochronnej i) koszt poczęstunku w każdym dniu szkolenia (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad przynajmniej II danie) Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych oraz do przystąpienia uczestników do egzaminu państwowego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego jako kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 4. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do r. 5. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena. 6. Inne istotne warunki zamówienia 1) Miejsce realizacji szkoleń: Zamawiający nie wskazuje miejsca realizacji szkoleń. Wykonawca wskaże miejsce wykonania zamówienia w ofercie (w obrębie 30 km od Pierzchnicy). 2) Całość zamówienia (realizacja wszystkich kursów) winny być zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31 lipca 2015 r. 3) Zajęcia mogą się odbywać wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu 1 dnia szkolenia. 4) Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut (w przypadku zajęć teoretycznych) i 60 minut (w przypadku zajęć praktycznych). 5) Liczba godzin kursów nie obejmuje godzin egzaminów. Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu.

7 6) Zamawiający wymaga, aby szkolenia zawodowe kończyły się egzaminem wewnętrznym lub/i państwowym (w zależności od rodzaju szkolenia) 7) Zamawiający dopuszcza możliwość przyłączenia uczestników szkoleń do innych grup organizowanych przez Wykonawcę. 8) Forma płatności: przelew 30 dni 9) WYKONAWCA USŁUGI zobowiązany jest do: a) wykonania usługi według swojej najlepszej wiedzy fachowej; b) przeprowadzenia przedmiotu zamówienia zgodnie z programem zajęć i prowadzącymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego; c) zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia; d) przygotowanie i prowadzenie list obecności podczas szkoleń/kursów oraz ankiet ewaluacyjnych (pre i post) podczas szkoleń/kursów; e) wydania uczestnikom materiałów szkoleniowo dydaktycznych oraz poczęstunku, co każdy uczestnik musi potwierdzić własnoręcznym podpisem na listach, przygotowanych przez Wykonawcę; f) wydania każdemu uczestnikowi zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów po ich zakończeniu; g) przekazanie Zamawiającemu 1 kompletu materiałów szkoleniowo dydaktycznych do dokumentacji projektowej, po zakończeniu realizacji usługi, oznakowanych zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki h) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności na zajęciach osoby skierowanej oraz o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach/kursach w trakcie ich trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby; i) ustalenia z Zamawiającym harmonogramu zajęć. 10) WYKONAWCA odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu szkoleń/kursów: a) dziennika zajęć zawierającego listę obecności, imię i nazwisko prowadzącego i tematy zajęć, b) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń/kursów c) listy odbioru materiałów szkoleniowo dydaktycznych i poczęstunku; d) właściwego oznakowania sal, w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi PO KL, 11) WYKONAWCA jest zobowiązany do przekazania po zakończeniu realizacji usługi w terminie 5 dni roboczych następujących dokumentów: a) oryginałów dzienników zajęć, list obecności, odbioru posiłków i materiałów szkoleniowo - dydaktycznych, b) rejestru zaświadczeń potwierdzających ukończenie przez uczestników szkoleń/kursów; c) kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów wydanych uczestnikom (potwierdzonych za zgodność z oryginałem); d) ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na początku, i na zakończenie szkoleń/kursów e) 1 kompletu materiałów szkoleniowo dydaktycznych przekazanych uczestnikom, do dokumentacji projektu; f) dokumentację zdjęciową na płycie CD.

8 12) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów WYKONAWCY, związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych w przypadku kontroli Instytucji Pośredniczącej lub innych instytucji uprawnionych do tego. 13) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy i zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie następujących dokumentów: a) program szkolenia/kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z poszerzonym modułem komputerowym lub nazwie zbliżonej b) program szkolenia/kursu Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych lub nazwie zbliżonej c) program szkolenia/kursu Kosmetyczka z elementami wizażu lub nazwie zbliżonej d) program szkolenia/kursu Kucharz z organizacją imprez okolicznościowych lub nazwie zbliżonej e) program szkolenia/kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej lub nazwie zbliżonej f) wykaz osób prowadzących szkolenie/kursy, dane wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych g) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego osób prowadzących szkolenia/kursy (kserokopie dyplomów/świadectw/certyfikatów, referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem, wykazy przeprowadzonych szkoleń/kursów o tematyce zgodnej z tematyką realizowanego szkolenia/kursu), h) ustalonego z Zamawiającym harmonogramu szkoleń/kursów - na druku przekazanym przez Zamawiającego; Brak dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt. 13 w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający wybierze wówczas najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny. Okres związania ofertą: 30 dni. 7. Sposób przygotowania oferty. 1) Nie dopuszcza się możliwości cząstkowego oraz wariantowego składania ofert 2) Dopuszczamy możliwość przyłączenia uczestnika/ów do innych grup 3) Dopuszczamy możliwość realizacji kursów przez podwykonawców Do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych b) kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem c) wykaz zleceń zrealizowanych przez Wykonawcę o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na formularzu wzór oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

9 8. Miejsce i termin złożenia ofert. Oferty można składać w następujący sposób: a) drogą elektroniczną na adres (zeskanowana oferta z widocznym podpisem warunkiem przyjęcia oferty do realizacji jest jej dosłanie w wersji papierowej) lub b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy; ul. 13-go Stycznia 6, Pierzchnica lub c) osobiście w biurze projektu: ul. 13 go Stycznia 6, Pierzchnica (parter, pok. nr 2). Oferty należy składać do: 19 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 (Liczy się data wpływu do sekretariatu GOPS lub otrzymania a). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać w niej zmian. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 22 czerwca 2015 r. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym poinformowany drogą pisemną (pocztą lub pocztą elektroniczną). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Imię i nazwisko: Kamila Jurek Kierownik Tel Uwaga: wszelkie pytania ze względu na przejrzystość stosowania zasady jawności prosimy kierować faxem na numer: (41) W przypadku uzasadnionej niemożliwości wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego i przeprowadzenia go ponownie. Każdorazowo o wszelkich zmianach Oferenci będą informowani w formie pisemnej. Informacje o zmianach będą przekazywane jedynie tym Oferentom, którzy złożyli swoje oferty w odpowiedzi na w/w zaproszenie. Kamila Jurek kierownik GOPS

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych art. 4, pkt. 8 wartośd zamówienia poniżej 14 tys. euro Gmina Zagnaosk/Gminny

Bardziej szczegółowo

GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT GOPS.4212.POKL.14 Zagnaosk, 01 sierpnia 2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych art. 4, pkt. 8 wartośd zamówienia poniżej 30 tys. euro Gmina Zagnaosk/Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 29.04.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe

RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe RP. 4242/03/AM/17 Krasnystaw, 04 październik 2017 r. Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia następujących usług szkoleniowych: 1.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2014 Chorzów dnia: 2014/07/18 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Lp Rodzaj kursu zawodowego

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Lp Rodzaj kursu zawodowego Chodel, dnia 20.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -02/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12 Strona1 Toruń, dnia 07.09.2012 SPS-22 /411-11- 279 /12 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu, pn. Przystanek Stokrotkowa 22, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych

Liczba godzin. 90 godz. lekcyjnych. lekcyjnych Kolbuszowa, dnia 15.04.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej ogłasza Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Mełgiew, 16.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Dotyczy realizacji projektu Inwestuj w siebie! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 (dotyczy kursu prawa jazdy Kat. T)

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 (dotyczy kursu prawa jazdy Kat. T) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole tel. (77) 4 745 942 e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl Opole, 23.10.2017r. Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM ZD.421.6.2017.BŚ.26 RŚ09/05/2017 Wrocław, 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM zamówienie prowadzone jest na potrzeby projektu Akcja Integracja! realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób. Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 04.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 18 04.12.2012

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin.

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 (dotyczy kursu SEP 1KV E )

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 (dotyczy kursu SEP 1KV E ) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole tel. (77) 4 745 942 e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl Opole, 23.10.2017r. Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.

Celem kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn.20.06.2012r..... Rozeznanie rynku na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, 11.02.2015 GOPS.POKL.4111.4.4.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/EFS/2015 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH zaprasza do złożenia ofert na: Zorganizowanie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl

Jakubowice Murowane 8, 20 258 Lublin 62 Tel./fax 81-751-00-87 e-mail: chwytajszanse@opswolka.pl OPS.012.10.2014.AM Jakubowice Murowane, dnia 28 maja 2014r. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe celem realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu profesjonalnego sprzedawcy - nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta dla jednej osoby z powiatu słupskiego - uczestnika

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Kodrąb, dnia 02.08.2012 r. Pomocy Społecznej W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawców w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2014 Chorzów dnia: 2014/07/18 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Rozprza, r.

Rozprza, r. Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,pracownik kadrowo- płacowy z

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 30.04.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 220 godzin

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS Wrocław, 2.11.2016r Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS W związku z realizacją Projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska o nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i m. J a n a L i s z e w s k i e g o w B r a n i e w i e

Zespół Szkół Zawodowych i m. J a n a L i s z e w s k i e g o w B r a n i e w i e Znak sprawy: RPWM.02.04.01-28-0030/17/13 Braniewo, dnia 14.12.2017 r Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których

Bardziej szczegółowo