ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX"

Transkrypt

1 ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX Grzegorz Szuberla, Ilona Czarnecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Streszczenie Artykuł dotyczy inwestycji na rynku walutowym Forex ze szczególnym uwzględnieniem jednego z licznych narzędzi wspierających inwestorów i traderów, zmagających się na co dzień z wyzwaniami i emocjami dostarczanymi przez rynek kapitałowy. Średnie kroczące, gdyż o nich będzie mowa, to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie technicznej, która z kolei jest niezbędnym elementem w podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych. Równie ważna jest także analiza fundamentalna zawierająca w sobie informacje płynące z wskaźników makroekonomicznych, niemniej poniższy tekst koncentrował się będzie na analizie technicznej i jej wskaźnikach. W niniejszym artykule znajdą się również badania przeprowadzone na jednej z platform inwestycyjnych, których podstawowym celem będzie ocena skuteczności owego wskaźnika i sygnałów jakie z niego płyną. Moving Averages in the Forex Exchange Market Summary The article concerns investments in the currency market Forex, with particular focus on one of many devices that support traders and investors in their everyday struggle and emotions provided by capital market. Moving average is widely used index of technical analysis, which in turn is crucial element of making any investment decisions. Fundamental analysis is as well important, it contains many pieces of information from macroeconomic indexes, however this text will concentrate on the technical part and its indexes. In the article there can also be found research, that were made on one of the investment platforms. The basic objective of those tests is evaluation of our theme index and signs that it sends. ISSN , Nr 2 (18) 2014, s. 1-11

2 Wstęp W dobie kryzysu gdzie podstawowym źródłem dochodu gospodarstw domowych jest wynagrodzenie za wykonywaną pracę, rzadziej dywidendy wynikające z udziałów w spółce, bądź odsetki od posiadanych papierów wartościowych, należy zastanowić się nad alternatywnymi sposobami pomnażania zasobności swojego portfela. W tym miejscu warto pomyśleć o inwestowaniu, które może, lecz nie musi okazać się lepszym źródłem dochodów. W dzisiejszych czasach inwestycje stają się coraz bardziej powszechne i nie należy się ich bać. Inwestują już nie tylko duże korporacje lub banki, ale także coraz więcej spotyka się inwestorów indywidualnych, próbujących swoich sił na rynku. Prawdą jest to, iż inwestycje przynoszące zysk to nie lada sztuka, ale dzięki narzędziom i wskaźnikom, jakie oferują współczesne platformy inwestycyjne mamy możliwość bardziej efektywnego inwestowania. Należy jednak pamiętać, że choć jest wiele narzędzi, wspierających nasze decyzje inwestycyjne to i tak cała odpowiedzialność leży wyłącznie po naszej stronie, gdyż większość tych wskaźników tylko nam wskazuje drogę, a nie jest mapą do celu. Należy zaznaczyć, iż inwestycje nie są dla każdego, a samodzielne inwestowanie częściej doprowadza nas do pozbycia się znacznej gotówki, a niżeli jej pomnożenia. Niewątpliwie wkładanie kapitału w akcje, towary, czy też waluty może okazać się dla nas doskonałym źródłem przychodu, ale również obarczone jest sporym ryzykiem, z którego również trzeba sobie zdawać sprawę. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o samodzielnym inwestowaniu zastanów się dwa razy jakim jesteś człowiekiem i jak zareagujesz na liczne błędy, które z pewnością popełnisz, a które mogą okazać się bolesne, a nawet gwoździem do trumny dla twoich finansów. 1. Średnie kroczące teoria ogólna Średnia krocząca jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych i najbardziej uniwersalnych wskaźników technicznych. Z racji swej konstrukcji oraz łatwości obliczania i weryfikacji, indykator stanowi podstawę większości stosowanych w dzisiejszych czasach systemów technicznych, które oparte są na mechanicznej analizie trendu. Pierwsza część nazwy wskazuje, iż jest to średnia z pewnego zbioru danych. Aby uzyskać dziesięciodniową przeciętną cen zamknięcia, zwyczajnie dodajemy do siebie ceny z ostatnich dziesięciu dni, a wynik dzielimy przez dziesięć. Występowanie drugiej części definicji, krocząca, jest uwarunkowane tym, iż przy obliczaniu uwzględniane są wyłącznie ceny zamknięcia z ostatnich dziesięciu dni. W związku z tym średnia cen zamknięcia z ostatnich dziesięciu dni przesuwa się do przodu z każdym następnym dniem notowań. Średnia krocząca najczęściej obliczana jest bazując na sumie ostatnich dziesięciu cen zamknięcia, gdzie do równania dodawana jest każda nowa cena i odejmowana cena zamknięcia sprzed jedenastu dni. Wynik oczywiście dzielony jest potem przez liczbę dni, tj. dziesięć 1. 1 Murphy J., Analiza Techniczna Rynków Finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 1999, s

3 Dziesięciodniowa średnia krocząca na wykresie EUR/USD w układzie jednodniowym Źródło: Opracowanie własne Główną funkcją owych średnich kroczących jest wsparcie przy rozpoznawaniu bieżącego trendu na rynku, dlatego też wielu trader ów opiera na nich swoje działania inwestycyjne. Właśnie na bazie analiz średnich, budowanych jest wiele strategi mających na celu podążanie za trendem, gdyż bardzo dobrze się sprawdzają i owocują w spore profity w czasach znacznych trendów wzrostowych lub też spadkowych, natomiast w przypadku utrzymywania się trendu bocznego niestety przynoszą straty. Celem średniej jest ukazanie dominującej tendencji rynkowej. W analizach bardziej użyteczne są ceny z ostatnich sesji, stąd częste użycie specjalnej wagi przy kalkulacji średniej ruchomej, aby obecne ceny miały większe znaczenie dla wartości uzyskiwanej przez średnią Rodzaje średnich kroczących Przeważająca część analityków używa do swych obliczeń prostej średniej kroczącej, tj. średniej arytmetycznej, mimo pewnych zarzutów co do jej efektywności. Mianowicie pierwszym z nich jest fakt, iż brany jest pod uwagę jedynie okres, który obejmuje średnia. Druga kwestia to taka, iż średnia arytmetyczna nadaje taką samą wagę każdej cenie zamknięcia, czyli rozważając średnią dziesięciodniową, cena pierwsza ma wagę ceny ostatniej dziesięć procent. Przy średniej czterodniowej, każda cena miałaby dwudziestopięcio procentową wagę. Zdaniem niektórych analityków to ceny z ostatnich notowań powinny mieć większe znaczenie. Sposobem na poradzenie sobie z drugim z wymienionych przeze mnie zarzutów (problemem wartości cen z poszczególnych dni) jest liniowo ważona średnia krocząca. W trakcie jej kalkulacji cena zamknięcia z ostatniego dnia jest mnożona przez dziesięc, z dziewiątego przez dziewięć, z ósmego przez 2 Perz P., Sztuka Inwestowania, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2008, s

4 osiem i tak dalej. W ten sposób zaznaczamy większe znaczenie cen z ostatnich notowań. Wynik takiego równania jest mnożony przez cenę mnożników. Jednak liniowo ważona średnia krocząca nadal uwzględnia wyłącznie okres, którego ona dotyczy. Rozwiązaniem obu problemów prostej średniej kroczącej jest średnia wygładzana wykładniczo, która nadaje większe znaczenie bardziej aktualnym cenom, przez co jest również średnią ważoną. Poprzez przykładanie stopniowo mniejszej wagi bardziej odległym cenom, obejmuje ona równocześnie wszystkie dane, które dotyczą historii danego walor. Co więcej, możliwe jest nadawanie mniejszej, czy też większej wagi ostatnim cenom. Taki efekt osiąga się poprzez przypisywanie pewnej wartości do ceny z dnia ostatniego, która następnie jest dodawana do procentowej wartości ceny z dnia poprzedniego. Wynikiem takiego działania jest 100 procent. Dla przykładu, gdy przypiszemy cenie z dnia ostatniego 10%, jest ono później dodawane do wartości z dnia przedostatniego. W ten sposób nadajemy finalnej cenie dziesięć procent wagi łącznej Posługiwanie się i interpretowanie średnich kroczących 3.1 Sygnały płynące z jednej średniej kroczącej Na ogół używa się średnich, aby generowały sygnały kupna oraz sprzedaży. Najłatwiej zauważalnym sygnałem kupna jest przecięcie od dołu średniej kroczącej przez cenę zamknięcia, natomiast kiedy cena zamknięcia przecina od góry średnią kroczącą jest to sygnał sprzedaży. Przy tak prostym zestawie warunków kupna i sprzedaży można osiągnąć spore zyski podczas wyraźnych trendów rynkowych, jak i wiele stracić w czasie trendów horyzontalnych 4. Wykres EURJPY przedstawiający moment przebicia średniej kroczącej przez cenę zamknięcia od dołu (sygnał do zajęcia pozycji długiej) 3 Murphy J., Analiza Techniczna, dz. cyt., s Perz P., Sztuka Inwestowania, dz. cyt., s

5 Wykres GBPPLN przedstawiający moment przebicia średniej kroczącej przez cenę zamknięcia od góry (sygnał do zajęcia pozycji krótkiej) Powyższe wykresy przedstawiają sytuacje, w których prosta średnia krocząca (badania prowadzone wyłącznie na podstawie prostej średniej kroczącej) jest przebijana przez cenę zamknięcia od dołu, dając tym samym sygnał do zajęcia pozycji długiej (kupna) oraz od góry, informując nas o możliwości zajęcia pozycji krótkiej (sprzedaży). Należy pamiętać, iż średnia krocząca, podobnie jak inne wskaźniki występujące na rynku nie jest Świętym Gralem i niejednokrotnie wprowadzi nas w błąd o czym przekonamy się w dalszej części artykułu. 3.2 Posługiwanie się dwiema średnimi kroczącymi Użycie dwóch średnich kroczących często nazywane jest metodą podwójnego przecięcia. Tak więc, jak sama nazwa mówi, znak na zakup ma miejsce wtedy, gdy krótsza średnia przecina od dołu średnią dłuższą. Najczęściej spotykanymi parami są: średnia 5 i 20-dniowa oraz 10 i 50-dniowa. Biorąc pod uwagę pierwsze połączenie sygnał kupna występuje, gdy średnia 5-dniowa przecina od dołu średnią 20-dniową. Natomiast sygnałem krótkiej sprzedaży jest przecięcie od góry średniej 20-dniowej przez średnią 5-dniową. Przy stosowaniu takiego systemu zawsze pozostajemy na rynku, tj. System ten ma charakter ciągły 5. 5 Murphy J., Analiza Techniczna, dz. cyt., s

6 Wykres indeksu SP500 przedstawiający przecięcie od dołu 20-dniowej średniej kroczącej przez 5- dniową średnią Powyższy wykres przedstawia indeks SP500 wraz z dwiema średnimi kroczącymi 5-dniową i 20-dniową. Na wyżej zamieszczonym wykresie widzimy, jak 5-dniowa średnia krocząca (kolor fioletowy) przecina od dołu 20-dniową średnią kroczącą (kolor żółty) dając tym samym sygnał do zajęcia pozycji długiej (kupna). W tym przypadku sygnał okazał się prawidłowy, dając tym samym możliwość znacznych profitów. Wykres USDCHF przedst. przecięcie od góry 20-dniowej średniej kroczącej przez 5-dniową średnią 6

7 W tym przypadku 5-dniowa średnia krocząca (kolor fioletowy) przecina od góry 20-dniową średnią kroczącą (kolor żółty) dając nam sygnał do zajęcia pozycji krótkiej (sprzedaż). Podobnie jak w poprzednim przypadku sygnał okazał się prawidłowy. 3.3 Trzy średnie kroczące Kolejną metodą z użyciem średnich kroczących jest metoda potrójnego przecięcia. Najczęściej widuje się tutaj połączenie średnich 4-9 i 18-dniowych. Najbliżej trendu przebiega średnia najkrótsza i najbardziej czuła (4-dniowa), a najdalej najdłuższa, biorąc pod uwagę przedział czasowy, jaki obejmują. Przy występowaniu trendu wzrostowego właściwa kolejność powinna przybrać następujący układ: średnia 4-dniowa powyżej średniej 9-dniowej, a ta znajduje się nad średnią 18-dniową. W przypadku trendu spadkowego kolejność jest odwrotna, tj. patrząc od dołu: średnia 4-dniowa, 9- dniowa, a najwyżej 18-dniowa. Pierwszym znakiem do podjęcia pozycji kupna jest przecięcie od dołu przez średnią 4-dniową średnich 9-oraz 18-dniowych. Potwierdzeniem takiego sygnału jest przecięcie od dołu średniej 18-dniowej przez 9-dniową, wtedy wszystkie trzy średnie znajdują się we właściwej kolejności. W sytuacji, gdy trend wzrostowy zmienia swój kierunek na spadkowy, pierwszym impulsem do zamknięcia długich pozycji jest przecięcie od góry dłuższych średnich przez najkrótszą średnią 4- dniową. Finalnym potwierdzeniem do krótkiej sprzedaży jest przecięcie od góry średniej 18-dniowej przez 9-dniową 6. Wykres USDJPY przedstawiający moment przecięcia średniej 9 i 18 dniowej od dołu przez średnią 4 dniową 6 Tamże, s

8 Na wyżej zamieszczonym przykładzie, widzimy jak średnia 4 dniowa (kolor niebieski) przecina od dołu dwie pozostałe średnie dając tym samym sygnał do zajęcia pozycji długiej. Potwierdzenie owej sytuacji, tj. przecięcie średniej 18-dniowej (kolor żółty) przez średnią 9-dniową (kolor pomarańczowy) znajduje wyżej. Wykres USDCHF przedstawiający moment przecięcia średniej 9 i 18-dniowej od góry przez średnią 4-dniową W tym przypadku widzimy jak średnia 4 dniowa (kolor niebieski)przecina od góry średnią 9 i 18-dniową, dając tym samym sygnał do zajęcia pozycji krótkiej. Podobnie jak w poprzednim przypadku, również i tutaj występuje potwierdzenie tj. przecięcie średniej 18 dniowej (kolor żółty) przez średnią 9-dniową (kolor pomarańczowy). 3.4 Kanał średnich kroczących Kolejnym narzędziem związanym z średnimi kroczącymi jest MAC (ang. moving acerage channel). Jest pomocny dla początkujących uczestników rynku. Jest to kanał utworzony przez n-dniową średnią z maksimów (górna granica) i n-dniową średnią z minimów (dolna granica). 8

9 MAC na rynku EURGBP Źródło: Średnie nigdy się nie przetną, ponieważ są obliczane przy takiej samej ilości dni. Autor książki, na której w tym momencie bazuję za n przyjął wartość 28. MAC jest to również dobry wskaźnik zmienności rynku jest ona tym większa, im bliżej są siebie średnie. Ograniczenia kanału bardzo często pracują również jako poziomy wsparcia i oporu. Pozycję kupna o jeden tick wyżej od średniej z maksimów należałoby otworzyć, kiedy rynek przekroczy górną granicę kanału, natomiast nasza linia obrony powinna być ruchoma tj. cały czas o jeden tick poniżej MAC. Tutaj istotne jest, aby trend poprzedzający był spadkowy i utrzymywał się poniżej średniej z minimów. Jeśli zobaczymy, że nasze przypuszczenia oparte na sygnałach wysyłanych przez oscylator nie są potwierdzane przez dalszą sytuację na rynku należy zastanowić się nad zmianą pozycji. Z kolei pozycję sprzedaży zajmuje się w sposób dokładnie analogiczny. Warto wspomnieć, że MAC często używany jest wraz z dywergencją oraz, że najlepiej patrzeć na ogólnych sygnałach wysyłanych przez rynek np. formacjach świec, aniżeli bazować tylko na jednym wskaźniku Błędne sygnały płynące z średnich kroczących Jak już wyżej zostało wspomniane, wskaźnik jakim jest średnia krocząca doskonale sprawdza się w sytuacjach gdzie mamy do czynienia z wyraźnym trendem i należy o tym pamiętać. Zapominając o tym fakcie możemy doprowadzić nasz budżet do nie lada kłopotów. Średnia krocząca pomimo swoich licznych zalet i aprobaty ze strony analityków nie jest narzędziem, które doprowadzi nas na sam szczyt. Najlepszym przykładem na to będzie wykres zamieszczony poniżej, na którym omawiany wskaźnik mógłby spowodować podjęcia błędnej decyzji inwestycyjnej. 7 Schwager J. D., Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-PRESS, Warszawa 2002, s

10 Wykres EURCHF przedstawiający fałszywy sygnał płynący z średnich kroczących Na załączonym wykresie widzimy jak 5-dniowa średnia krocząca (kolor fioletowy), przecina od dołu 20 dniową średnią (kolor żółty), dając tym samym sygnał do zajęcia pozycji długiej (kupna). Jak się okazało był to fałszywy znak, który mógłby doprowadzić do poważnych strat. Podsumowanie Inwestowanie, nie jest zadaniem łatwym i niesie za sobą spore ryzyko. Ryzyko to staje się większe jeśli wchodzimy na rynek bez przygotowania. Podobnie jak bokser na ringu bez uprzednich ćwiczeń stoi na przegranej pozycji, tak i my bez przyswojenia sporej dawki wiedzy również nie mamy szans. Decydując się na zmierzenie z rynkiem, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż złotą zasadą jest to, iż to co dobre nigdy nie jest łatwe, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy w kraju samych milionerów, a tak nie jest. Inwestowanie tonauka starą jak świat i dzięki temu mamy dostępne liczne pomoce, ułatwiające nam podejmowanie decyzji. Średnie kroczącesą tylko jednym z wielu wskaźników jakie mamy do dyspozycji w swych zmaganiach z rynkiem. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie narzędzia, które mają nam pomóc w wykonaniu pracy, a nie zrobią wszystkiego za nas. Niezbędna będzie jeszcze umiejętność krytycznego spojrzenia na swoją osobę i nieustanne poszerzanie swojej wiedzy. Nie zapominajmy również o praktyce, malarzem nie staje się człowiek po przeczytaniu książki, a dopiero po wymalowaniu ściany, a i wtedy może okazać się, że zupełnie nie nadaje się do tej pracy. Podobnie jest z rynkiem, najpierw sprawdź, jak się czujesz w takim otoczeniu, a dopiero później inwestuj rzeczywiste środki. 10

11 Bibliografia 1. Murphy J., Analiza Techniczna Rynków Finansowych, WIG-PRESS, Warszawa Perz P., Sztuka Inwestowania, LIBER, Warszawa Schwager J. D., Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-PRESS, Warszawa

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Emocje, czy chłodna kalkulacja Emocje, czy chłodna kalkulacja zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych Dr Robert Jagiełło Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan Podstawy analizy technicznej wykresy, formacje, Podstawy analizy behawioralnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2362 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych

Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych Spekulanci na potrzeby niniejszego artykułu zostali zdefiniowani jako inwestorzy, którzy zawierają transakcje

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (20-10-2006r.) Wczorajszy dzień stał pod znakiem dynamicznego osłabienia amerykańskiej waluty. Sporą rolę odegrała tu sytuacja techniczna, która w krótkim terminie coraz

Bardziej szczegółowo

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym.

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym. Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Transformata Fishera Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym Krzysztof Borowski Katedra Bankowości SGH Wprowadzenie Wiele metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w szerokim trendzie bocznym. Wybicie z lokalnego kanału cenowego

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Teraz, kiedy znasz już podstawy nadszedł czas na to, aby wykorzystać te użyteczne narzędzia w handlu. Chcemy Ci to wytłumaczyć w dość prosty sposób, więc podzielimy

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Grzegorz Zalewski Wydawnictwo: Linia IV edycja, rok wydania 2010 okładka: twarda/obwoluta

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Fundamental and Technical Analysis on Capital

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF, znajdujące się w sygnale kupna, stan na dzień 13 grudnia 2011.

Fundusze ETF, znajdujące się w sygnale kupna, stan na dzień 13 grudnia 2011. Fundusze ETF, znajdujące się w sygnale kupna, stan na dzień 13 grudnia 2011. Niniejszym materiał to nijako kontynuacja naszego poprzedniego opracowania. Poprzednie analizy pochodziły z dnia 28 listopada.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management z domem maklerskim DIF Broker S.A. Geneza W czasie ostatniego okresu bessy do marca 2009, amerykańskie indeks Dow Jones stracił na wartości 54%, wielu inwestorów dowiedziało się, iż zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2 Inwestorzy BossaFX w 2013r. Agenda składniki

Bardziej szczegółowo

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.08.03 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG ENERGIA. SYNTHOS Spółka SYNTHOS najniższe notowanie w trakcie bessy wyznaczyła na początku lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Nie da się handlować w taki sposób, że otworzymy pozycję i następnie ignorujemy fakt, że rynek nie idzie w tym kierunku co trzeba, a my mamy nadzieję, że jednak pójdzie. Kontrakty terminowe

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 7 2 Zamykanie pozycji Nie ma znaczenia, kiedy pozycja zostanie otwarta, najważniejsze jest to, kiedy zostanie zamknięta To nie wybór chwili

Bardziej szczegółowo