cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów"

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej fi rmy cash Marzec 2011 MAnAGeMenT 5 KROKóW do uzyskania PłyNNOŚci SpoSóB na optymalizację kosztów W dobie globalizacji dla firm działających na rynku międzynarodowym kluczowe znaczenie ma usprawnienie procesów związanych z przepływem gotówki. FOT: istock

2 2 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ wyzwania Firmy coraz częściej myślą o inwestycjach, a szukając środków finansowych w pierwszej kolejności biorą pod uwagę kredyty bankowe. przedsiębiorcy myślą o inwestycjach jak wynika z ostatniego badania kondycji polskich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, polskie firmy zdecydowanie wyciągnęły lekcję z ostatnich zjawisk kryzysowych ale potrzebują teraz przestawienia się z realizacji celów krótkofalowych na długofalową i strategiczną perspektywę działania. Lepsze nastroje firm W 2011 rok przedsiębiorstwa 1 weszły z rosnącą świadomością wagi zarządzania ryzykiem, reputacją oraz zasobami ludzkimi, co z pewnością jest dobrym startem, jeżeli teraz w większym stopniu rozwiną umiejętność formułowania strategii i wizji rozwoju. Jak wynika z badania Zdrowy Rozwój - 3/4 badanych organizacji nie obawia się już zachwiania swojej płynności finansowej, choć po doświadczeniach kryzysu, mają świadomość znaczenia regularnego monitoringu przepływów finansowych dla zdrowia firmy. W ocenie 20 proc. przedsiębiorstw płynność finansowa wciąż jeszcze może być zagrożona, ale już tylko 6 proc. firm twierdzi, że zaległości płatnicze doprowadzić mogą do likwidacji działalności, co świadczy o znacznej poprawie nastrojów w porównaniu do roku kryzysowego. Wynika to także z faktu, że wiele przedsiębiorstw wdrożyło różnorodne sposoby optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym, a w szczególności należnościami lub też stosuje bardziej restrykcyjne oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów oraz wymaga zabezpieczeń od mniej pewnych klientów. Pieniądze na inwestycje Wraz z poprawiającą się sytuacją firmy coraz częściej my- 2 ślą o inwestycjach. Poszukując środków w pierwszej kolejności rozważają kredyty bankowe (wskazane w naszym badaniu przez 35 proc. respondentów), 1/4 analizuje z pomocą instytucji finansowych inne W 2010 r. wiele przedsiębiorstw wdrożyło różnorodne sposoby optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym, a w szczególności należnościami. Prof. Witold Orłowski Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers możliwości pozyskania finansowania, w tym różne rodzaje obligacji, leasing i kredyt, zaś 15 proc. stara się uzyskać odpowiedź przy pomocy ekspertów zewnętrznych. Uwzględnianie przez polskie przedsiębiorstwa także takich możliwości dokapitalizowania firmy jak IPO, czy zaangażowanie inwestora kapitałowego świadczy o tym, że firmy mają pomysł na dynamiczny rozwój biznesu, do czego potrzebne są znaczne środki finansowe. Pomiar zaawansowania zasad Zdrowego Rozwoju w polskich firmach przeprowadzono za pomocą internetowej ankiety, prowadzonej wśród polskich firm w okresie lipiec-październik W ankiecie łącznie wzięło udział 70 firm, z czego 41proc. małych (poniżej 50 mln zł obrotów), 39 proc. średnich (miedzy 50 mln i 1 mld zł obrotów) i 20proc. dużych (ponad 1 mld zł obrotów). 37 proc. firm, które wzięły udział w ankiecie, jest notowane na giełdzie. POLecAMy STRONA 7 Monika Olszewska X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Wysokie stopy zwrotu są bardzo atrakcyjne ale przedsiębiorstwa nie powinny angażować się w spekulację walutową środkami powierzonymi im przez inwestorów. 4 EDYCJA MARZEC 2011 business developer: Aleksandra Grabarczyk tekst: Urszula Światłowska Project Manager: Błażej sulak tel.: mediaplanet.com dystrybuowane z: Rzeczpospolita druk: Presspublica Sp. z o.o Nakład: egzemplarzy skład: Graphics & Design studio, Michał ziółkowski, Kontakt z Mediaplanet: Fax: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast. Mediaplanet nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 nowości NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 3 Artykuł promocyjny platformy walutowe dla małych i średnich fi rm Internetowe platformy walutowe w coraz większym stopniu są wykorzystywane przez małe i średnie firmy i stopniowo wypierają tradycyjny, telefoniczny sposób zawierania transakcji walutowych w bankach. O tym, co decyduje o ich rosnącej popularności rozmawiamy z Tomaszem Ludwinem odpowiedzialnym za produkty bankowości transakcyjnej dla małych i średnich firm w Banku BPH. tania i wygodna wymiana walut Wśród wielu korzyści dla klientów, jakie wiążą się z korzystaniem z internetowych platform wymiany walut, wymienić należy przede wszystkim niższe koszty samej wymiany. Transakcje zawierane przez platformę BPH DealingNet realizowane są po bieżących kursach, zbliżonych do tych z rynku międzybankowego. W celu zawarcia transakcji klienci nie muszą dzwonić ani odwiedzać placówki banku, nie ma także potrzeby, aby indywidualnie negocjowali każdy kurs. Dzięki temu klienci oszczędzają nie tylko pieniądze, ale także czas. Dostęp do platformy pozwala im na obserwację bieżących kursów walut oraz daje możliwość zawierania transakcji w dowolnie wybranym, najkorzystniejszym dla firmy momencie. Jeżeli klient nie chce na bieżąco śledzić rynku walutowego czekając na atrakcyjny dla siebie kurs, a chciałby, aby transakcja została zawarta automatycznie, jeśli spełnione zostaną podane przez niego warunki cenowe może w BPH DealingNet wprowadzić tzw. transakcję warunkową. Jest to unikalne rozwiązanie, dzięki któremu transakcja zostanie automatycznie zrealizowana po wskazanym przez klienta kursie o ile kurs ten będzie dostępny na rynku w okresie ważności transakcji. Możliwość zabezpieczania ryzyka walutowego Najbardziej zaawansowane technologicznie i funkcjonalnie platformy walutowe umożliwiają nie tylko przeprowadzanie najprostszych przewalutowań po atrakcyjnych kursach, ale także zabezpieczanie tomasz LudWiN dyrektor ds. bankowości transakcyjnej, bank bph ryzyka walutowego przedsiębiorstwa. W BPH DealingNet służą do tego transakcje terminowe FX Forward oraz FX Swap. Pozwalają one ustalić kurs wymiany np. dla zaplanowanej w przyszłości płatności dewizowej, elastycznie dostosować daty rozliczenia transakcji walutowych, jak również na bieżąco kontrolować ryzyko walutowe firmy. Pełna integracja Bardzo często decydującym argumentem dla przedsiębiorców przy wyborze platformy okazuje się łatwość obsługi oraz jednoczesny dostęp do kluczowych informacji i wszystkich produktów bankowych. Dzięki zintegrowaniu platformy DealingNet z systemem bankowości internetowej BusinessNet Banku BPH dostęp do taniej wymiany walut jest równie łatwy i szybki jak dostęp do rachunku firmowego czy przelewów. elastyczne i zyskowne lokowanie nadwyżek finansowych Niektóre platformy nie ograniczają swojej funkcjonalności tylko do rynku walutowego, ale umożliwiają korzystanie także z innych produktów skarbowych. Tak jest w przypadku BPH DealingNet, który jest także bardzo wygodnym narzędziem umożliwiającym firmie efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi. Dzięki modułowi depozytowemu użytkownicy mają możliwość elastycznego inwestowania środków poprzez zakładanie lokat o stałym oprocentowaniu, w 5 najważniejszych walutach (PLN, EUR, USD, GBP, CHF) i na dowolną liczbę dni od jednego dnia do roku. Moduł depozytowy BPH DealingNet wykorzystuje unikalny mechanizm ustalania oprocentowania depozytów i każdorazowo oblicza je na podstawie aktualnych stawek depozytowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Dzięki temu nadwyżki finansowe lokowane są maksymalnie efektywnie. stały kontakt z rynkami finansowymi Istotną przewagą internetowych platform walutowych nad tradycyjnymi formami zawierania transakcji jest także bieżący dostęp do aktualnych danych ekonomicznych oraz komentarzy rynkowych, które ułatwiają klientowi podjęcie trafnej decyzji o zawarciu transakcji. Dzięki specjalnemu serwisowi informacyjnemu system BPH DealingNet w przystępny sposób przedstawia pełną i rzetelną informację o wydarzeniach na rynku. Serwis informacyjny przygotowywany jest przez cenionych na rynku ekonomistów Banku BPH. inspiracje Ważnym elementem bankowości transakcyjnej jest zabezpieczenie interesów firmy czyli doradztwo, m.in. pozyskiwanie informacji o kondycji finansowej kontrahentów oraz zarządzanie ryzykiem finansowym. Współczesna bankowość transakcyjna nie miałaby racji bytu bez bankowość elektronicznej. Stanowi ona podstawowe narzędzie współpracy między bankiem a klientami, którzy oczekują, że za pośrednictwem tego kanału będą otrzymywali od banku możliwie jak największą ilość informacji zarządczych, pozwalających im na efektywne gospodarowanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa. Coraz większe znaczenie ma też bankowość mobilna.

4 4 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje ROZWój PROduKtóW Oferta cash management w Polsce jest coraz szersza i bardziej dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw fot: istock cash management sposób na optymalizację kosztów Pytanie: Czy rola usług z zakresu bankowości transakcyjnej będzie rosnąć? Odpowiedź: Tak, ponieważ przedsiębiorcy chcą optymalizować przebieg bieżących operacji fi rmy. Bankowość transakcyjna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi usług bankowych. Przyczyna jest prosta. Firmy zwracają coraz większą uwagę na optymalizację kosztów, także bieżącej obsługi finansowej, oraz zarządzanie płynnością finansową. A w osiągnięciu tych celów pomaga właśnie bankowość transakcyjna. Rośnie znaczenie bankowości transakcyjnej, a ponieważ w dzisiejszych czasach szybkość obsługi i usługi dodane są kluczowe, jej rola będzie jeszcze wrastać mówi Ryszard Petru, ekonomista. I dodaje: Segment podstawowych usług bankowych jest bardzo rozwinięty i bankom trudno już konkurować ze sobą ceną usług bankowych, tak jak to robiły w czasach kryzysu. Z biegiem czasu, ceny te się wyrównają i klienci wybierając bank będą zwracać uwagę na inne czynniki, np. prędkość obsługi, możliwość outsourcingowania, różnego rodzaju usługi dodatkowe. I tu decydująca może być rola bankowości transakcyjnej przewiduje Ryszard Petru. FAKTy czy wiesz, że... za pioniera cash management uchodzi Mellon Bank, który wprowadził taki system po raz pierwszy w 1969 roku. Bankowość transakcyjna to przede wszystkim produkty, które wspomagają obsługę rachunków bieżących, obrót gotówką oraz szeroko rozumiane zarządzanie płatnościami, spływem należności, płynnością i nadwyżkami środków. Jak mówi Dariusz szymański dla klientów gotówkowych korzystających z bankowości transakcyjnej bardzo istotne są Ponieważ w dzisiejszych czasach szybkość obsługi i usługi dodane są kluczowe, rola bankowości transakcyjnej będzie wrastać. Ryszard Petru Ekonomista Finanse pod kontrolą Oferta cash management w Polsce jest coraz szersza i bardziej dopasowana do potrzeb przedsiębiorstw. Obejmuje ona wiele usług, począwszy od rachunku bieżącego, przez realizację płatności, należności i zobowiązań, aż po windykację wierzytelności. Nie bez znaczenia jest też automatyzacja wielu usług, np. platformy elektronicznego rozliczania wpływów, umożliwiające szybki przepływ informacji i raportowanie w zakresie otrzymanych wpłat gotówkowych lub koniecznych zasileń. cash pooling to umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umowa konsolidacji rachunków bankowych, to usługa finansowa umożliwiająca wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. 1KROK OPtyMaLiZacja KOsZtóW lokowania nadwyżek finansowych lub masowych płatności. Ponieważ jak tłumaczy Dariusz Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Środkami Finansowymi HSBC Bank Polska S.A., bankowość transakcyjna ma pozwolić na szybkie i efektywne zarządzanie środkami finansowymi i dostarczać na koniec dnia odpowiednią ilość prawidłowych informacji zarządczych, które umożliwiają podejmowanie decyzji biznesowych na kolejne dni lub tygodnie. bez granic W dobie globalizacji dla firm działających na rynku międzynarodowym kluczowe znaczenie ma usprawnienie procesów związanych z przepływem gotówki ponad granicami. Czyli, np. możliwość dostępu do wielu rachunków w różnych krajach za pośrednictwem jednej platformy. Pozwala to na inicjowanie płatności w różnych częściach świata z jednego miejsca. Mając dziś rachunek w banku o zasięgu paneuropejskim bez problemu można zarządzać/dysponować środkami na rachunkach w innych krajach UE z wykorzystaniem platformy bankowości elektronicznej. Bankowanie w ramach UE staje się coraz prostsze i szybsze tłumaczy Dariusz Szymański. Zalety podatkowe cash poolingu Cash management rozumiany jako całokształt działań podejmowanych w celu zapewnienia płynności oraz sprawnego zarządzenia zobowiązaniami i należnościami obejmuje szereg instrumentów. Decydując się na ich stosowanie, oprócz korzyści ekonomicznych, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę też skutki podatkowe, jakie są z nimi związane. Wśród instrumentów cash management na szczególną uwagę zasługuje cash pooling. dokumentacja podatkowa Jego zaletą z podatkowego punktu wiedzenia jest brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych, jeżeli w roli pool leadera występuje bank niepowiązany z pozostałymi uczestnikami cash poolingu. Należy pamiętać, że obowiązujące przepisy nakładają obowiązek sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych dla transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych, po przekroczeniu określonych w przepisach nich progów wartości transakcji. Ten obowiązek dotyczy też umów pożyczek zawieranych między takimi podmiotami, jeśli wartość odsetek wynikających z umów przekracza Euro. Sytuacja, w której umowa cash poolingu jest zawarta pomiędzy jego uczestnikami będącymi podmiotami powiązanymi, a bankiem będącym podmiotem niepowiązanym z uczestnikami, nie powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla cen transferowych (z zastrzeżeniem sytuacji w której bank ma siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową). dodatkowa zaleta Kolejną istotną zaletą cash poolingu, przy założeniu, że funkcję pool leadera pełni podmiot niepowiązany z pozostałymi jego uczestnikami, jest brak stosowania przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt. 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Warunkiem stosowania regulacji zawartych w przytoczonych przepisach jest udzielenie pożyczki spółce przez podmiot powiązany. Ponieważ umowa cash poolingu jest zawierana przez każdego uczestnika z bankiem, a nie z podmiotem powiązanym nie ma ponadto obowiązku ustalania wynagrodzenia dla uczestników wykazujących salda dodatnie, z których finansowane są ujemne salda innych uczestników, na zasadach rynkowych. JAROSŁAW HEIN doradca podatkowy, Rödl & Partner

5 nowości NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ sposób na fi nansowanie 2KROK POZysKiWaNie KaPitału 5 Pytanie: Co brać pod uwagę wybierając instrumenty fi nansowe? Odpowiedź: Przede wszystkim dopasowywać instrumenty do potrzeb. Duże przedsiębiorstwa, szczególnie te o dobrym standingu finansowym, mają znacznie większe możliwości pozyskania finansowania niż firmy małe. W zależności od skali potrzeb i celu finansowania mogą pozyskiwać środki zarówno na rynku bankowym jak i na kapitałowym, polskim, jaki i europejskim. Ponadto dostępne jest również finansowanie z funduszy europejskich, instytucji multilateralnych (EBI, EBOR, NIB), agencji wspierania eksportu czy specjalistycznych funduszy private equity. A są tylko niektóre z możliwości. Równie dużo jest produktów finansowych dostępnych dla firm. Jednak najczęściej przedsiębiorcy decydują się na kredyty i obligacje. Popularną formą finansowania, szczególnie maszyn i urządzeń oraz floty samochodowej, jest również leasing. Przedsiębiorstwa starają się też wykorzystać w maksymalnym stopniu dotacje i pożyczki dotowane ze środków Unii Europejskiej. agnieszka PacHecKa associate dyrektor w Firmie doradczej KPMg dopasowane do potrzeb Każdy z tych instrumentów finansowych ma swoje wady i zalety dlatego wybierając konkretny produkt powinno się brać pod uwagę cel finansowania, standing finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia i warunki finansowania danym instrumentem. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo posiadające rating inwestycyjny będzie mogło sięgnąć np.: po finansowanie w formie euroobligacji, które nie będą już dostępne dla podmiotu bardzo zadłużonego, o gorszej sytuacji finansowej taki podmiot może emitować obligacje typu high yield. Poza tym innego rodzaju instrumentu wymagać będzie finansowanie bieżących potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa (np. kredytu obrotowego lub programu krótkoterminowych obligacji korporacyjnych), a innego finansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w formule project finance (np. długoterminowy kredyt inwestycyjny czy obligacje projektowe). Jakie czynniki zatem brać pod uwagę Bankconnect automatyczny kanał komunikacji z bankiem Bankowość Transakcyjna, Cash Management, zarządzanie środkami finansowymi, to nazwy określające automatyzację obsługi rachunków i bieżących operacji klientów korporacyjnych. Bankowość transakcyjna ma na celu ułatwianie Klientom planowania, monitorowania i zarządzania środkami finansowymi o wysokiej płynności. W efekcie, codzienne operacje finansowe, przepływy środków pieniężnych są usprawnione; następuje także optymalizacja kosztów i dochodów odsetkowych. BusinessNet to jeden z najnowocześniejszych w Polsce portali finansowych, gwarantujący sprawne zarządzanie finansami firmy. Zawiera pełną ofertę produktową dla firm, usprawniając pracę i zapewniając wysoki komfort działania. BusinessNet to portal bankowości internetowej dostosowany do potrzeb krajowych i międzynarodowych korporacji, adresowany również do małych i średnich przedsiębiorstw. Liczne funkcjonalności BusinessNet zaspokajają oczekiwania i potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. BusinessNet zapewnia wysokiej jakości obsługę transakcyjną, rozwiązania z zakresu Cash Management i finansowania handlu. Udostępnia w czasie rzeczywistym informacje finansowe firmy oraz przedstawia pełną dokumentację relacji z Klientem w swojej wprowadzanej właśnie funkcjonalności Module Prawnym. Najnowszym produktem bankowości elektronicznej Banku BPH, rozwijającym dotychczasowy proces integracji, jest BankConnect unikalne rozwiązanie dla Klientów Banku BPH, które umożliwia wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy systemami ERP, finansowo-księgowymi (FK) a systemem transakcyjnym Banku bez zaangażowania ręcznej obsługi. BankConnect daje możliwość systemom ERP/FK automatycznego nawiązywania i autoryzowania połączenia, przy użyciu standardów komunikacyjnych WebService i standardu wymiany danych XML ISO Dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych standardów produkt jest dostępny bez potrzeby wdrażania się Klientów i systemów ERP w zaawansowane technologicznie rozwiązania. PiOtR ROgOZiŃsKi Product Manager, departament bankowości elektronicznej, bank bph jak działa bankconnect i co oferuje użytkownikowi? BankConnect umożliwia systemom ERP/FK automatyczne nawiązywanie i autoryzowanie połączenia przy wykorzystaniu technologii WebService, dając możliwość sprawdzania sald bieżących, pobierania historii operacji oraz wyciągów bankowych, a także raportów Cash Management na wybranych przez Klienta rachunkach m.in. raporty TransCollect. Połączenie odbywa się z wykorzystaniem Certyfikatu SSL, który odpowiada za bezpieczeństwo komunikacji. dobierając instrumenty finansowe? Po pierwsze, wspomniane już potrzeby i kondycję finansową firmy, a ponadto: możliwy do uzyskania maksymalny okres finansowania dostosowany do możliwości obsługi długu przez firmę, elastyczność wykorzystania środków w ramach danego instrumentu, dostosowaną do potrzeb firmy, koszty związane z uzyskaniem finansowania w postaci określonego instrumentu finansowego (prowizję organizacyjną, prowizję za gwarancję udzielenia finansowania, koszty przygotowania materiałów informacyjnych np. prospektu emisyjnego, koszty dokumentacji finansowej, koszty związane z uzyskaniem ratingu jeśli jest wymagany) koszty obsługi takiego finansowania (oprocentowanie) konieczność ustanowienia zabezpieczeń warunki udzielenia finansowania w postaci zobowiązań nałożonych na firmę oraz przypadków stanowiących podstawę wypowiedzenia umowy o finansowanie. czy wiesz, że... Polscy przedsiębiorcy mają wiele cech, których nie mają inni. Badania pokazują, że w USA i w Polsce najwięcej absolwentów szkół średnich i wyższych deklaruje gotowość do założenia własnej firmy. Jednak banki aby przyciągnąć do siebie przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, czeka żmudna praca. Po głośnej sprawie opcji walutowych sporo firm ostrożnie podchodzi do ofert instytucji finansowych. Jednak całkowicie zgadzam się z tym, że przedsiębiorcy będą szukać kapitału na inwestycje. I o ile duże firmy pozyskują potrzebne środki finansowe, m.in. z Giełdy Papierów Wartościowych, to mniejsze organizacje często finansują inwestycje ze środków własnych. 70 proc. małych i średnich firm, nie ma w ogóle ekspozycji kredytowej i, choćby dlatego, jest to atrakcyjny sektor dla instytucji finansowych. ROBERT GWIAZDOWSKI Prezydent Centrum im. A. Smitha Artykuł promocyjny jakie korzyści płyną z posiadania tego rozwiązania? Systemy bankowości internetowej umożliwiają przedsiębiorstwom sprawne zarządzanie finansami. Istnieją jednak instytucje, które potrzebują dodatkowych dedykowanych rozwiązań, zapewniających automatyzację procesów i gwarantujących uzyskanie wymiernych oszczędności czasu, a ponadto wymagają skrócenia procesu uzgadniania zleceń przychodzących z fakturami wystawionymi w systemie FK Klienta. Istotną korzyścią jest także zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu i skrócenie czasu zbierania informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w firmie na podstawie aktualnych danych finansowych. BankConnect przeznaczony jest w szczególności dla klientów przetwarzających dużą liczbę transakcji i oczekujących pełnej automatyzacji bieżących informacji finansowych oraz dla firm na bieżąco pracujących w systemach FK lub we własnych systemach księgowo-logistycznych, gdzie wymagana jest stała i bieżąca informacja na temat przepływów pieniężnych oraz automatyzacja procesu ich rozpoznawania. Przykładem zastosowania Bank- Connect w działalności przedsiębiorstwa jest możliwość natychmiastowego informowania Klienta o wpływie płatności na rachunek, bieżąca kontrola salda na rachunku i podejmowanie decyzji płynnościowych oraz automatyczne rozpoznawanie płatności przychodzących i kontrola wykonania transakcji wychodzących. Beneficjentem rozwiązania BankConnect jest Klient, gdyż proces automatycznej wymiany komunikatów pomiędzy systemami FK Klienta a Bankiem zmienia obecny proces, kiedy to pracownik Klienta musi zalogować się do systemu Banku, pobrać pliki z operacjami i wyciągami, a następnie zaczytać je do systemu. Ten proces zostaje uproszczony, a co najważniejsze może odbywać się o dowolnej porze i wielokrotnie w ciągu dnia. jaka jest przyszłość tego unikalnego rozwiązania? Bank BPH wkrótce udostępni swoim Klientom oraz Producentom oprogramowania ERP/FK dodatkową funkcjonalność w ramach systemu BankConnect, która będzie umożliwiała bezpieczne wysyłanie i podpisywanie zleceń bezpośrednio z systemu ERP/FK (bez konieczności logowania się do systemu bankowości ).

6 6 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości W drodze na główny parkiet Pytanie: Co można zyskać dzięki debiutowi na rynku regulowanym? Odpowiedź: Kapitał na rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców obawia się wejścia na giełdę, m.in. ze względu na koszty związane z przygotowaniem oferty. Jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem spółki na giełdę? Robert Kwiatkowski, dział rozwoju rynku GPW: Przede wszystkim, pozyskanie środków na rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkowo spełnienie wymogów związanych z funkcjonowaniem na rynku publicznym poprawia wizerunek spółki. Spółka publiczna jest transparentna i łatwiej wzbudza zaufanie kontrahentów. Już samo przygotowanie się do debiutu giełdowego jest wartością dodaną. Zmusza przedsiębiorców do uporządkowania działalności firmy, a związana z nim restrukturyzacja spółki warta poniesionych nakładów gdyż znacząco wpływa na poprawę funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto tez dodać, że dla wielu firm zaistnienie na rynku regulowanym jest koniecznością. Nagle okazuje się, że wszyscy konkurenci są już notowani i jeżeli dalej chcemy z nimi skutecznie rywalizować, to również musimy zdecydować się na debiut. Jak przygotować się do debiutu? Tak naprawdę przygotowując się spółka musi spełnić jeden warunek - cena akcji musi wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Dodatkowo aby przyciągnąć uwagę inwestorów trzeba też, m.in. opracować strategię rozwoju przedsiębiorstwa i określenie nakładów potrzebnych do realizacji celów. Aby uniknąć błędów warto jak najwcześniej rozpocząć współpracę z autoryzowanymi doradcami. Robert Kwiatkowski Wicedyrektor, zespół Rozwoju Sieci Biznesowej GPW / dział Rozwoju Rynku Które przedsiębiorstwa powinny zaczynać od NewConnect, a które od razu przygotowywać się do debiutu na głównym parkiecie? Najprościej mówiąc rynek alternatywny przeznaczony jest dla spółek, które jeszcze nie są gotowe na rynek główny. Aby ubiegać się o notowanie na rynku regulowanym GPW kapitalizacja spółki nie może być niższa niż 15 mln euro. To jest podstawowe kryterium. A dla spółek mniejszych, z dużymi perspektywami rozwoju przeznaczony jest New- Connect. Wybór rynku zależny jest odplanów spółki i od tego, kogo spółka najchętniej widziałaby wśród swoich akcjonariuszy. Na NewConnect do minują drobni akcjonariusze, z kolei na rynku głównym prym wiodą fundusze. Warto tez dodać, że dla wielu spółek rynek alternatywny jest jedną ze ścieżek prowadzących na główny parkiet. A czy 2011 r. to dobry moment na debiut? Jak najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że będzie to rekordowy rok pod względem łącznej wartości debiutów giełdowych, a przecież w 2010 r. GPW zajęła drugie miejsce w Europie pod względem liczby i wartości debiutów. Alternatywa dla rynku regulowanego Młode firmy, szczególnie z sektora MŚP, które chcą się dynamicznie rozwijać, często mają problemy ze zdobyciem potrzebnego kapitału. Dla wielu z nich wymogi konieczne do debiutu na głównym parkiecie są zbyt trudne do spełnienia choćby ze względu na proces przygotowania do emisji akcji i związane z tym koszty. Albo też, po prostu, ich potencjalna wartość nie przekracza 15 mln zł. Z myślą o takich firmach 30 sierpnia 2007 roku powstał rynek alternatywny NewConnect. To zorganizowany rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Publiczna i prywatna Dlaczego łatwiej jest zadebiutować na NewConnect? Po pierwsze procedury są prostsze, a koszty związane z wejściem na rynek oraz późniejszym funkcjonowaniu na parkiecie są niższe. A to głównie dzięki możliwości przeprowadzenia oferty prywatnej. Na rynku alternatywnym można zadebiutować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to tradycyjna oferta publiczna (ale tu są takie same wymagania jak na rynku regulowanym), a drugi to właśnie oferta prywatna (skierowana do maksymalnie 100 inwestorów) charakteryzująca się uproszczoną i skróconą procedurą. Spółki, które starają się pozyskać środki na rozwój zazwyczaj najpierw zaglądają do zasobów, potem starają się o kredyt obrotowy, a potem szukają ich na NewConnect. Na tę ostatnią możliwość decydują się spółki, które mają ambitne planu rozwoju i chcą spróbować uzyskać więcej środków niż udałoby im się pozyskać z kredytu. Dlatego właśnie rynek alternatywny konkuruje przede wszystkim z ofertami kredytów i funduszami Venture Capital wyjaśnia Cezary Nowosad, prezes firmy IPO doradztwo Strategiczne. Firma z potencjałem Wciąż wiele małych i średnich firm rezygnuje z debiutu giełdowego ze względu na brak środków na przygotowanie oferty publicznej i wprowadzenie akcji na rynek, zarówno na NewConnect, jak i główny parkiet. Aby pomóc takim przedsiębiorstwom powstał projekt Capital Express. To, organizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Jaworznie, konkurs dla 200 małych i średnich spółek niepublicznych spośród, których wyłonionych zostanie 21 Firm z potencjałem. Spółkom, które wygrają bez kosztowo poprowadzimy działania, które zazwyczaj leżą w gestii firm doradczych czyli, m.in. przygotujemy dokumenty wymagane przez instytucje organizujące publiczny obrót papierami wartościowymi. Czyli spółki będą mogli liczyć na oszczędności rzędu kilkunastu kilkudziesięciu tysięcy złotych mówi Paweł Sikora, rzecznik projektu Capital Express.

7 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 dobieraj target Wybór rynku zależny jest od planów spółki i od tego, kogo spółka najchętniej widziałaby wśród swoich akcjonariuszy. fot: istock Inwestowanie 24 godziny na dobę Inwestowanie na rynku nieregulowanym pozwala osiągnąć wysokie stopy zwrotu z kapitału w krótkim czasie. Profesjonalne zarządzanie finansami przedsiębiorstw stanowi jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania każdej jednostki gospodarczej, niezależnie od sektora który reprezentuje. Poza głównym profilem działalności firmy, kapitał możemy zwiększać w bardzo zróżnicowany sposób. Dodatkowy zysk Ostatnio w poczet możliwości pozyskiwania kapitału, wpasowały się inwestycje na rynku nieregulowanym Forex. Stał się on miejscem, gdzie inwestorzy lokują coraz większe sumy swoich wolnych środków pieniężnych. Pamiętajmy jednak, że zyski firma uzyskuje ze swojej podstawowej działalności operacyjnej, a transakcje na rynku Forex mogą ją jedynie wspomóc. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, które zajmują się importem albo eksportem, co czyni działalność operacyjną firmy podatną na wahania kursowe. Tym samym, zasadniczym Monika Olszewska X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. celem przedsiębiorstwa działającego na rynku walutowym powinno być zabezpieczenie przepływów pieniężnych w obcej walucie. Inwestorzy analizując dane spółek chcą widzieć przewidywalne cash flow, a nie przepływy zależne od kursu walutowego. Do zabezpieczania ryzyka kursowego (hedgingu) firmy mogą korzystać z szerokiej gamy instrumentów finansowych takich jak kontrakty CFD, opcje, kontrakty terminowe albo kontrakty krótkoterminowe Forward. Poszerzenie kapitału Rynek wymiany walut jest coraz częściej postrzegany przez przedsiębiorców jako źródło poszerzenia kapitału spółki. Wysokie stopy zwrotu są bardzo atrakcyjne, ale przedsiębiorstwa nie powinny angażować się w spekulację walutową środkami powierzonymi im przez inwestorów. Odmienna sytuacja występuje gdy przedsiębiorstwo posiada wolne fundusze, które mogą posłużyć inwestycjom. Forex, ze względu na wysoką płynność, jak również możliwość korzystania z dźwigni finansowej daje ogromne możliwości powiększenia kapitału. Właśnie ta cecha charakterystyczna powoduje, iż jest on bardzo dynamiczny ale zarazem ryzykowny. Inwestując wolne środki, przedsiębiorstwa powinny pamiętać aby nie angażować całego kapitału w rynek walutowy, a jedynie traktować go jako tę dynamiczną część portfela inwestycyjnego spółki. 4 czy wiesz, że... Forex 1 To największy rynek na świecie - rynek wymiany walut (Foreign Exchange - FX). Dzienny obrót przekracza 2,7 bln dolarów czyli trzy razy więcej niż na rynkach akcji i obligacji łącznie. Wolny obrót 2 Forex jest rynkiem OTC (Over The Counter), co oznacza, że nie ma jednego miejsca na świecie gdzie dokonuje się operacji, a handel odbywa się za pośrednictwem telefonów, Internetu i sieci banków. Brak określonej lokalizacji Forexu pozwala być na nim aktywnym 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. W Polsce jego obrót nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. Notowania pośrednie i bezpośrednie 3 Notowania, mogą być bezpośrednie i pośrednie. Notowanie bezpośrednie to cena jednego dolara amerykańskiego w innej walucie, a notowanie pośrednie to cena jednej jednostki innej waluty w dolarach amerykańskich. Notowania większości walut są bezpośrednie, natomiast euro, funt brytyjski, dolar australijski oraz waluta Nowej Zelandii i złoto i srebro pośrednio. Duża dynamika 4 Potencjalny zysk jest skutkiem wahań (zmian) na rynku wymiany walut. Inwestorzy zarabiają na kupowaniu waluty po danym kursie (lub cenie) i sprzedawaniu jej za cenę większą niż cena kupna. Inwestycje w złoto Złoto jest unikalnym aktywem uosabiającym cechy aktywów materialnych, jak nieruchomości, i niematerialnych, jak instrumenty finansowe. Jest ono zarówno realne, jak też płynne. Ceny złota są nisko skorelowane z notowaniami akcji, a także wielu innych aktywów a inwestycje w ten metal określamy mianem alternatywnych. Zyskowna waluta W świecie finansów złoto ma status waluty. Historia pokazuje, że wojny, kryzysy gospodarcze oraz inflacja mają negatywny wpływ na inwestycje w papiery wartościowe, lecz pozytywnie wpływają na wycenę złota. Stąd wielu ludzi traktuje złoto jako lokatę, nie oczekując profitu w krótkim terminie, lecz ochrony realnej wartości swego majątku. Może przynieść ono jednak ponadprzeciętne zyski. W ciągu 10 lat cena złota wzrosła sześciokrotnie przy wycenie w dolarach. Natomiast indeks amerykańskiej giełdy jest wyższy tylko o kilka procent w porównaniu z 2001 r. Do analogicznych konkluzji można dojść analizując rynek polski. Eksperci przewidują, że cena złota będzie wzrastać jeszcze kilka lat, co jest m.in. efektem niestabilnej sytuacji ekonomicznej i politycznej na świecie oraz utratą zaufania do dolara. Wiele możliwości Najprościej inwestować w złoto kupując sztabki i monety bulionowe. Ich cena jednak przewyższa wartość kruszcu, z którego zostały wykonane. To osobliwa inwestycja, lecz wymaga też odpowiedniego zabezpieczenia przed kradzieżą. Dlatego dziś świat instrumentów finansowych daje wiele innych możliwości inwestowania w złoto. Oto najpopularniejsze: Udziały w funduszach złota notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, ETFs ). Ich wyceny naśladują kurs złota. Są to inwestycje płynne i transparentne, dzięki temu od kilku lat zyskują na znaczeniu. Każdy udział posiada pokrycie w złocie zgromadzonym w skarbcu bankowym. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Za pieniądze pozyskane od inwestorów kupują instrumenty powiązane ze złotem, np. akcje producentów złota, kontrakty terminowe, opcje. Certyfikaty złota są dokumentami wydawanymi inwestorowi, jako dowód zakupu określonej ilości złota, które jest złożone do depozytu bankowego. Mogą być one w każdej chwili zamienione na gotówkę po aktualnym kursie złota. Instrumenty pochodne, czyli kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe i opcje. Są to najbardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Mogą też przynieść nadzwyczajne zyski, a to za sprawą dźwigni finansowej. Kontrakty oraz opcje pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak również spadkach cen złota. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych jest osiągalne dla każdego, kto zainstaluje na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie transakcyjne. Może wówczas z domowego zacisza zawierać transakcje na giełdach zagranicznych. Jan Mazurek Investors TFI

8 8 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości 3KROK strategia inwestycyjna pieniądze dla inwestorów zagranicznych Inwestorzy zagraniczni, zarówno obecni na polskim rynku, jak i na niego wchodzący, mogą liczyć na atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych w Polsce. nie tylko lokaty bankowe gwarancje bezpieczenstwa Zgodnie z art. 81 ustawy o funduszach inwestycyjnych upadłość tfi nie ma wpływu na stan przechowywanych aktywów. fot: istock strefy z plusem Jedną z wielu możliwości jest ulokowanie inwestycji na terenie jednej z 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). SSE to wyodrębnione obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych warunkach oferujące zwolnienie z podatku dochodowego, dobrze przygotowane tereny pod inwestycje oraz ułatwienia w załatwianiu formalności. Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działały do końca 2020 roku. Oprócz zwolnienia z podatku dochodowego w SSE, inwestorzy mogą ubiegać się również o zwolnienie z podatku od nieruchomości, którego przyznanie leży w gestii władz lokalnych. Długość i wysokość zwolnienia z reguły zależy od wielkości nakładów inwestycyjnych oraz liczby nowych miejsc pracy. Pytanie: Jak dobrze skonstruować bezpieczny portfel inwestycyjny? Odpowiedź: Warto zastanowić się nad funduszami pieniężnymi, w których będą dominowały bony skarbowe oraz obligacje. Polskie firmy zaczynają lokować nadwyżki finansowe w podobny sposób jak ma to miejsce w krajach rozwiniętych. Po upadku banku Lehman Brothers coraz więcej instytucji patrzy na bezpieczeństwo. Zgodnie z Art. 81 Ustawy o funduszach inwestycyjnych upadłość TFI nie ma wpływu na stan przechowywanych aktywów. Fundusze, w które lokują wolne środki przedsiębiorstwa inwestują przede wszystkim w instrumenty o krótkim terminie do wykupu, głównie emitowane przez Skarb Państwa. Rozwiązanie tego typu jest atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Zwłaszcza w czasach, gdy banki starając się pokazać jak najlepsze wyniki dla akcjonariuszy, zmęczone wojną depozytową, nie widzą potrzeby aby oferować wysokie oprocentowanie. Lokaty W roku 2009 rynek lokat pokazał, iż banki budując stabilną bazę depozytową powinny skupiać swoje wysiłki na klientach indywidualnych, gdyż inwestorzy instytucjonalni charakteryzują się większą fluktuacją. Osoby fizyczne, którym bank zaoferuje FAKTy czy wiesz, że... Fundusze otwarte to forma zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, przeznaczona dla osób lub firm, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu do samodzielnego lokowania pieniędzy w papiery wartościowe. Uczestniczenie w funduszu otwartym wiąże się z nabywaniem tzw. jednostek uczestnictwa, czyli prawa do udziału w jego aktywach. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. w odróżnieniu od Rozwiązania oparte o fundusze wypracowały przez rok 3,5 proc., czyli 40 proc. więcej niż lokata bankowa. jan Żuralski doradca fi nansowy Xelion. Doradcy Finansowi wyższe oprocentowanie lokat zachęcone dobrą ofertą mogą skorzystać z innych produktów wysoko marżowych. Zupełnie inaczej niż przedsiębiorstwa, dla których kluczowa jest cena każdego produktu. Obecnie obserwujemy, iż oferta lokat dla firm znacząco odbiega od propozycji z przed kilku miesięcy. i fundusze W przypadku inwestorów, którzy funduszu otwartego, nie można ich nabywać w dowolnym momencie, a jedynie w okresach subskrypcji. Również zbywanie certyfikatów jest ograniczone do wyznaczonych okresów, chyba, że są one notowane na Giełdzie Papierów wartościowych. Oferta funduszy przeznaczona jest dla osób i firm, które mają znaczne nadwyżki finansowe, oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują podwyższony stopień ryzyka. pragną ulokować wolne środki warto zastanowić się nad funduszami pieniężnymi, w których będą dominowały bony skarbowe oraz obligacje np. indeksowane do inflacji. Takie rozwiązanie daje elastyczność i interesujący zwrot z kapitału. Środki mogą być wypłacone szybko i bez opłat i nie ma straty jak przy wcześniejszym zerwaniu lokaty. Oczywiście fundusze charakteryzują się różnymi stylami zarządzania, więc dobierając rozwiązania do swojego portfela warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów. Usługa doradztwa jest bezpłatna, a klienci instytucjonalni w przypadku produktów pieniężnych nie płacą opłat dystrybucyjnych. Historyczna stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy niektórych funduszy pieniężnych to 6 proc., podczas gdy w tym samym okresie banki, oferowały firmom lokaty na 5 proc., czyli o 16 proc. mniej. Jest jeszcze ciekawiej, gdy interesują nas lokaty jednodniowe. Sektor bankowy, charakteryzuje się znaczną nadpłynnością, więc oferuje klientom oprocentowanie lokaty O/N na poziomie 2,2-2,4 proc. Alternatywne rozwiązanie oparte o fundusze wypracowało przez rok 3,5 proc., czyli 40 proc. więcej niż lokata bankowa. Jeden procent na pierwszy rzut oka wydaje się mało istotny, ale gdy w grę wchodzą miliony złotych, to pozwala on pokryć np. część kosztów stałych administracji w średniej firmie. granty rządowe W celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki istnieje również system wsparcia rządowego, oferujący granty na zatrudnienie oraz granty inwestycyjne. Granty te skierowane są do inwestorów zagranicznych z następujących sektorów: elektronicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, biotechnologii, działalności badawczo rozwojowej oraz nowoczesnych usług (BPO, SSC). Granty przyznawane są przez Ministra Gospodarki po zatwierdzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych. Oprócz grantów rządowych inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach funduszy unijnych. Dofinansowanie unijne przeznaczone jest na projekty dotyczące niemal wszystkich dziedzin gospodarki. W latach nasz kraj otrzyma łącznie ponad 67 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Polska będzie w tych latach największym beneficjentem europejskich środków unijnych. W roku 2011 wsparcie skierowane jest między innymi na projekty badawczo rozwojowe. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

9 nowości 9 Drodzy Klienci, Uczestnicy funduszu KBC GAMMA SFIO, Dzi kujemy za 10 lat współpracy. Ten czas pozwolił nam wspólnie zbudowaç zaufanie w naszym partnerstwie. Dzi kujemy za wszystko, czego nas nauczyliêcie, co pozwoliło nam staç si doêwiadczonym i sprawdzonym partnerem biznesowym. łagodzenie skutków To właśnie dobrze dobrany fundusz był najlepszą tarczą w czasie ostatniego kryzysu finansowego. fot: istock Cash management przez fundusze To dzi ki Wam cieszymy si dziê z tego, e fundusz KBC GAMMA SFIO jest doskonałym narz dziem, wspierajàcym Waszà polityk cash management. Jeszcze raz serdecznie dzi kujemy, Zarzàd i Pracownicy Biura Klientów Strategicznych KBC TFI S.A. Kiedy w wyniku pozytywnych przepływów finansowych pojawia się w firmie nadwyżka, podstawowym pytaniem każdego dyrektora finansowego jest: co można zrobić, aby osiągnąć stan jej optymalnego zagospodarowania?. Kiedy można? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić nadrzędny cel, jaki przyświeca firmie. Przeważnie jest on wyznaczany wzrostem wskaźników zwrotu na kapitale, aktywach i innych elementach korespondujących z podstawową działalnością firmy. W związku z tym w praktyce bardzo często okazuje się, że nadwyżki finansowe mogą być lokowane przez przedsiębiorstwa jedynie na krótki okres, przy minimalnym akceptowalnym poziomie ryzyka. Lokowanie, nie inwestowanie Odpowiedzią na te potrzeby są fundusze płynnościowe. Dają one optymalizację efektu zysku i płynności a także efektywności kosztowej. Wynika to z faktu posiadania całego zdywersyfikowanego portfela za pomocą tylko jednego instrumentu, jakim jest jednostka uczestnictwa takiego funduszu. To właśnie dobrze dobrany fundusz był najlepszą tarczą w czasie ostatniego kryzysu finansowego. Zatem jak wybrać odpowiedni fundusz dla swojej firmy, czym się kierować? Płynnie i efektywnie, ale W każdym przypadku, kiedy firma kupuje jednostkę uczestnictwa, jest zapewniana o niskim ryzyku inwestycyjnym i wysokiej płynności. W zasadzie jedynym wyróżnikiem Piotr Dygas Dyrektor Biura Klientów Strategicznych KBC TFI S.A. pośród wielu funduszy płynnościowych wydaje się być stopa zwrotu, ale tak nie jest! Jakie elementy należy również uwzględnić? Podstawowy aspekt to elementy ryzyka dopuszczane w danym funduszu. Sama analiza ryzyka poprzez obliczenie odchylenia standardowego cen jednostki nie odpowie na pytanie, jakie ryzyko tkwi w portfelu danego funduszu płynnościowego. W zasadzie są trzy podstawowe płaszczyzny ryzyka (nie ma zysku bez ryzyka dotyczy to nawet lokat bankowych), na których może być wypracowany wynik funduszu płynnościowego. Pierwsza to ryzyko kredytowe. Każdy z funduszy ma określony precyzyjnie poziom tego ryzyka. Brak określenia takiego parametru źle świadczy o zarządzaniu tym aspektem ryzyka. Druga płaszczyzna to płynność lokat funduszu. Premię (lepszy wynik) otrzymuje się za niską płynność. Niska płynność na zbyt dużej części portfela to duże ryzyko braku rzeczywistej wyceny jednostki funduszu. Kolejna płaszczyzna to ryzyko stopy procentowej, szczególnie ważne w środowisku zmieniających się stóp procentowych, można je ocenić sprawdzając parametr zwany duration portfela funduszu. Poza ryzykami należy również uwzględnić takie elementy jak: sposób zarządzania, wielkość portfela, aspekty techniczne przesyłania pieniędzy do i z funduszu oraz podejście do relacji z klientem - czy ma on wsparcie czy jest pozostawiony samemu sobie. Spośród funduszy płynnościowych należy wybierać tylko takie, które mają skonstruowany portfel wg zasad akceptowanych przez Kupującego. Za pracę, jaką wykonamy otwierając się na fundusze płynnościowe otrzymamy nagrodę w postaci doskonałego i stabilnego narzędzia lokacyjnego. Narzędzia o bardzo wysokiej płynności, rozpoznawalnym i mierzalnym ryzyku pozwalającym na otrzymywanie wszystkiego co jest do zdobycia na rynku, a którego poziom ryzyka jest akceptowalny dla nas. KBC GAMMA SFIO - najlepsze rozwiązanie do cash managementu dla firm Zaufało nam ponad 1000 firm, z ró nych segmentów i bran ZgromadziliÊmy ponad miliard złotych aktywów w funduszu Nieustannie osiàgamy atrakcyjne wyniki inwestycyjne Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, nie nale y go traktowaç jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale niona od wartoêci jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokoêci pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczàce inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdujà si w prospektach informacyjnych oraz skrótach prospektów funduszy. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdujà si w tabeli opłat. Wymienione dokumenty sà dost pne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej Fundusz mo e lokowaç do 100% wartoêci swoich aktywów w papiery wartoêciowe emitowane, gwarantowane lub por czone przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegajà opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Fundusz nie gwarantuje osiàgni cia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowià gwarancji osiàgni cia podobnych zysków w przyszłoêci. Uczestnik musi si liczyç z mo liwoêcià utraty przynajmniej cz Êci wpłaconych Êrodków. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

10 10 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości należności pod kontrolą stosując narzędzia finansowe można poprawić płynności finansową przedsiębiorstwa, nie tylko podczas gorszej koniunktury ale także w czasach wzrostu gospodarzeniu. dzięki temu firma będzie przygotowana na wystąpienie problemów rynkowych. Ochrona przepływów gotówkowych stanowi wciąż główny problem gospodarczy. W celu zapewnienia sobie wystarczającej płynności duża część przedsiębiorstw opóźnia płatność własnych zobowiązań czyli kredytuje się kosztem dostawców. Przypomnę, iż nawet w sytuacji dobrej koniunktury blisko 1/3 wartości zobowiązań regulowana jest po dacie płatności. Nie widać jeszcze ponadto tendencji do skracania się obiegu pieniądza na rynku jego rotacja (realny obieg: udzielony kredyt plus opóźnienie w płatności) jest wciąż na poziomie porównywalnym z poprzednimi dwoma latami. RObeRt dunaj dyrektor ds. Komunikacji w euler Hermes Paleta usług Jak mogą w tej sytuacji pomóc przedsiębiorcom dostępne na rynku narzędzia? Najwcześniej pojawiły się na nim raporty handlowe, pozwalające szybko zebrać dostępne dane. Pewnym ograniczeniem raportów handlowych jest to, iż nie są one jasną rekomendacją wymagają samodzielnej analizy dostarczonych informacji finansowych. Dalej idącym narzędziem zabezpieczania należności jest ubezpieczenie transakcji, polegające na bieżącej współpracy klienta z działem oceny ryzyka ubezpieczyciela, w toku której sprawdzani są wskazani przez niego potencjalni partnerzy handlowi. Klient otrzymuje rekomendację współpracy z badanymi firmami na zasadach kredytowych, określającą też jej bezpieczny pułap. Przewaga takiego rozwiązania nad raportami polega na tym, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za rekomendowane przez siebie transakcje w wypadku braku zapłaty firma ma prawo do odszkodowania. Wywiadownie gospodarcze nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie dostarczonych przez siebie informacji. Natomiast informacje z wywiadowni gospodarczej są przydatne w procesie odzyskiwania należności wtedy każda wskazówka o majątku czy powiązaniach właścicielskich jest pomocna i może być wykorzystana np. przez komornika. Gdy firma chce nie tylko zarządzać należnościami czyli minimalizować ryzyko strat, ale także zapewnić sobie bieżące finansowanie, skorzystać może z tzw. pełnego (ubezpieczonego) faktoringu. Łączy on bieżący dostęp do środków finansowych na podstawie wystawionych faktur z wzięciem na swoje barki konsekwencji braku zapłaty ze strony klienta. Dzięki temu firma korzystająca z faktoringu nie musi zwracać otrzymanych środków w przypadku wspomnianych problemów z odzyskaniem należności od odbiorcy. Korzystanie z ubezpieczenia należności przyczynia się do lepszej jej oceny przez instytucje i inwestorów finansowych, a także przez dostawców (co przekłada się na wymierne oszczędności). Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa korzystającego z ubezpieczenia transakcji coraz istotniejsza jest także kwestia tworzenia rezerw na straty. Dzięki niemu uwolnić można blokowane na ten cel środki, poprawiając wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ponadto obecnie, w okresie umiarkowanego odbudowywania produkcji i sprzedaży, ubezpieczenie/ faktoring stosowane są jako narzędzie nie tylko zabezpieczające, ale także wspierające sprzedaż. dmuchać na zimne Czy są to zatem narzędzia stosowane głównie w okresie gorszej koniunktury? Nie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę to, iż jak zauważył prezes Euler Hermes Krzysztof Chechłacz: Od teraz cykle ekonomiczne będą krótsze, ale bardziej intensywne, skłaniając do stopniowej zmiany w organizacji przedsiębiorstw (zawsze przygotowanych na zaistnienie problemów rynkowych). Artykuł promocyjny innowacyjne Karty prepaid Banku BpH 4KROK ReguLacja ZObOWiąZaŃ czy wiesz, że... Wzrost obrotów Jak poinformował Polski Związek Faktorów obroty firm faktoringowych zrzeszonych w PZF wzrosły w 2010 r. o prawie 30ptoc., do wartości 55,9 mld zł. Oznacza to powrót do długoterminowego trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. z powodu kryzysu finansowego i spowolnienia polskiej gospodarki. Nowe produkty Jak przewiduje PZF szansą dla branży factoringowych w 2011 r. będzie, m.in. Rozwój oferty firm faktoringowych o kolejne produkty, takie jak: faktoring odwrotny (SCF lub Revers factoring), finansowanie dystrybutorów (Maturity factoring), finansowanie samorządów, dyskonto faktur (Invoice discounting) oraz faktoring nie notyfikowany praktycznie nie występuje. Potrzeby Klienta Bank BPH jest jednym z największych na naszym rynku emitentów kart przedpłaconych (prepaid), które są w istocie formą elektronicznej portmonetki. W swojej najprostszej formie karta tego typu może być wykorzystana, jako produkt służący do bezgotówkowej zapłaty za towary czy usługi. Jeśli jednak połączyć kartę przedpłaconą z odpowiednio skonstruowanym programem skierowanym do dużej grupy klientów detalicznych, staje się ona narzędziem pozwalającym na wsparcie sprzedaży oraz budowanie programów lojalnościowych. Nasze doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań, opartych na kartach prepaid, zaowocowało nawiązaniem współpracy z firmą oczekującą stworzenia programu, którego efektem byłoby z jednej strony ograniczenie kosztów operacyjnych, z drugiej zaś znaczne zwiększenie własnej sprzedaży. Głównymi kryteriami, jakie miał spełniać nasz produkt były elastyczność raportowania oraz możliwość wydawania dużych ilości kart (idących w setki tysięcy) w krótkim czasie. Zakres funkcjonalny był oczywiście o wiele szerszy, obejmował m.in. dedykowane wizerunki kart oraz listów powitalnych do Klientów, spersonalizowany zestaw funkcjonalności na karcie tj. możliwość wypłaty z bankomatów, pobieranie dodatkowych prowizji od transakcji itp. Projekt Ze względu na innowacyjny charakter projektu oraz motywujący business case po stronie Banku została zawiązana grupa robocza składająca się z najlepszych ekspertów w dziedzinie wydawnictwa kart. W ciągu pięciu miesięcy intensywnej pracy udało się z sukcesem zrealizować projekt. Wdrożenie obejmowało zmiany w systemie kartowym Banku BPH, implementacje nowych, znacznie wydajniejszych procesów oraz dostarczenie finalnego produktu do Klienta. Największym wyzwaniem było zorganizowanie platformy współpracy zaangażowanych podmiotów tj. Partnera, producenta kart, organizacji płatniczej oraz wielu jednostek wewnątrz Banku. Z punktu widzenia Banku projekt był także doskonałą okazją do zgromadzenia unikalnej wiedzy na temat produktów prepaid. aleksander gawroński dyrektor Zarządzający departamentem Produktów transakcyjnych Produkt Finalny produkt to nie sama karta, lecz rozbudowana oferta skierowana do firm poszukujących skutecznych narzędzi wsparcia sprzedaży i atrakcyjnych nagród w programach lojalnościowych. Dzięki połączeniu unikalnych funkcjonalności karty oraz oferty naszego Partnera końcowy produkt był praktyczny, efektywny i gwarantował użytkownikom maksymalną wygodę. Oczywiście karta z logo organizacji płatniczej daje dostęp do tysięcy sklepów i punktów usługowych w całej Polsce. Atutem naszej oferty jest możliwość personalizacji wyglądu karty wg potrzeb i gustów finalnego odbiorcy karty, co sprawia, że karta staje się dla Klienta narzędziem darmowej promocji i reklamy. Warto wspomnieć także o pełnej kontroli nad wydatkami na karcie - w każdej chwili można sprawdzić saldo i historię transakcji na portalu internetowym. Dodatkową przewagą kart przedpłaconych jest możliwość wielokrotnego doładowania, co jest szczególnie ważne w przypadku wieloetapowych programów lojalnościowych, w których nagrody lub bonusy przekazywane są więcej niż raz. Koszt aktywacji karty ponoszony jest tylko za pierwszym razem, a każda następna transakcja wykonywana jest szybko i przede wszystkim bezpłatnie. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu karta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, głównie w zakresie programów lojalnościowych. Oferta karty dostarczona w pierwszym etapie projektu była dalej rozwijana. W kolejnych miesiącach paleta kart przedpłaconych była i ciągle jest poszerzana do najciekawszych rozwiązań można zaliczyć nową kartę o charakterze podarunkowym z dedykowanymi promocjami w największych sieciach oferujących sprzęt sportowy, sprzęt RTV itp. sprawdzony pomysł Fala popularności kart przedpłaconych dopiero zbliża się do Polski. Dane organizacji płatniczych jednoznacznie wskazują na ten typ karty, jako najbardziej dynamicznie rosnący segment rynku. W niektórych miejscach na świecie karta przedpłacona nie jest już nowością W Malezji portmonetkę wydaje się każdemu obywatelowi po ukończeniu 12. roku życia, a w Singapurze od kilku lat rozważa się całkowite zrezygnowanie z gotówki na rzecz płatności elektronicznych. Również w innych krajach system płatności bazujący na kartach przedpłaconych umożliwia dziś zapłatę niskich kwot za towary, ale też opłacenie biletów do teatru, miejsc parkingowych czy doładowanie stypendium naukowym elektronicznych legitymacji studenckich. Wspomniany powyżej projekt był złożonym przedsięwzięciem, mającym na celu wydawanie setek tysięcy kart. Niewiele firm na polskim rynku ma zapotrzebowanie na tak dużą liczbę kart dla wspierania swojej działalności biznesowej. Natomiast banki coraz bardziej elastycznie podchodzą do potrzeb swoich Klientów. Przygotowanie zindywidualizowanego programu kart przedpłaconych nie stanowi problemu, szczególnie, jeśli bank ma już doświadczenie w projektach tego typu.

11 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ inspiracje 11 Artykuł promocyjny CCMS Cash Cycle Management System Gotówka wciąż króluje. I nie wydaje się, żeby miało się to zmienić. Osiem na dziesięć transakcji w Europie jest transakcjami gotówkowymi, bez względu czy są to zakupy w galerii handlowej w centrum miasta, czy cotygodniowa wizyta w podmiejskim supermarkecie. Większość gotówki pochodzi z bankomatów - ponad 80% klientów banków wypłaca z nich gotówkę przynajmniej raz w miesiącu. Znaczenie gotówki raczej nieprędko ulegnie zmniejszeniu. Według Europejskiego Banku Centralnego liczba banknotów w obrocie wzrasta w tempie 9% rocznie. Obecnie w obiegu znajduje się ponad 677 miliardów euro to ponad 3 razy więcej niż w momencie wprowadzenia euro w styczniu 2002 r. Rosnąca ilość gotówki w obrocie podnosi koszty jej obsługi ponoszone przez banki i przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Głównym źródłem wydatków są koszty zatrudnienia, inwestycji, materiałów i rozliczania, ubezpieczenia, koszty alternatywne związane z zasobami gotówkowymi oraz koszty logistyki, transportu i obsługi. Wszystkie te koszty stanowią duże obciążenie dla przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone przez Wincor Nixdorf potwierdzają, że Europa wydaje na zarządzanie gotówką ponad 50 miliardów euro rocznie. W Niemczech sprzedawcy detaliczni ponoszą koszty rzędu ok. 7,4 miliarda euro rocznie, a niemieckie banki detaliczne 3,9 miliarda euro rocznie: te dwa sektory generują 90% kosztów zarządzania gotówką w Niemczech. Podstawowym źródłem tych kosztów jest koszt pracy. Procesy gotówkowe są pracochłonne W handlu detalicznym sam proces dokonywania płatności w kasie trwa od 10 do 25 sekund, w zależności od rodzaju sklepu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i rozliczenie kasy, następnie wszystkie wpływy kasowe są ręcznie zliczane na zapleczu kasowym i umieszczane w sejfie. Na koniec gotówkę należy przygotować do odbioru przez konwojenta wartości pieniężnych (CiT), policzyć w kasie głównej i przetransportować do banku. Żadna z tych czynności nie podnosi wartości przedsiębiorstwa, natomiast wszystkie Urządzenia samoobsługowe Strefa obsługi klienta Oddział bankowy wymagają ogromnych nakładów pracy. Ponadto działania te niosą ze sobą ryzyko manipulacji ze strony pracowników, napadów i kradzieży w punktach sprzedaży lub podczas transportu przez konwojenta CiT. W większości banków detalicznych sytuacja nie jest lepsza. Faktem jest, że od momentu wprowadzenia bankomatów poziom wypłat gotówkowych z wykorzystaniem systemów samoobsługowych wzrósł na świecie do ok. 75% wszystkich wypłat, jednak pozostałe ręczne wypłaty gotówkowe w okienkach bankowych wymagają dużego nakładu pracy pochłaniając od 90 do 120 sekund na transakcję. Podobnie jest w przypadku wpłat, przy czym stopień ich automatyzacji jest obecnie bardzo niski: na świecie jedynie 10% wpłat gotówkowych wykonywanych jest z wykorzystaniem systemów samoobsługowych. Natomiast realizacja wpłat gotówkowych na rachunki z wykorzystaniem szybkiego, automatycznego systemu elektronicznego o wysokim stopniu bezpieczeństwa przyniosłaby znaczne korzyści finansowe: oszczędności rzędu nawet 80% w porównaniu do tradycyjnych wpłat w okienku, które dodatkowo wymagają liczenia i sprawdzania banknotów oraz bezpiecznego przechowywania gotówki. Kolejnym źródłem znacznych kosztów są tradycyjne bankomaty wymagające uzupełniania lub wyjmowania gotówki. Również działania poza terenem banku wymagają dużego stopnia koordynacji procesów logistycznych, a transport gotówki pociąga za sobą duże ryzyko. Baza rozwiązań Skarbiec Centrum Obsługi Gotówki Kasety do przechowywania gotówki E2E Międzysektorowy cykl zarządzania gotówką Źródło: Wincor Nixdorf Sp. z o.o. Kompleksowe usługi Zaplecze Sklep detaliczny Przenośny moduł bębnowy Tradycyjna kasa z modułami zarządzania gotówką Strefa kasowa Kasa samoobsługowa System zarządzania gotówką Wincor Nixdorf zalicza się w Polsce do pionierów technologicznych wśród rozwiązań dla bankowości i dla sieci handlowych. Do długiej listy sukcesów firmy zaliczają się m.in. pierwsze wdrożenie wpłatomatu oraz dyspensera kasjerskiego z zamkniętym obiegiem gotówki w Polsce oraz pierwszego bankomatu z czytnikiem biometrycznym w Europie. Rozwiązania do zarządzania cyklami gotówkowymi firmy Wincor Nixdorf to kompleksowa koncepcja obsługi gotówkowej oparta na najnowszej technologii informatycznej. Jednym z głównych elementów systemu zarządzania gotówką CCMS jest najnowsza generacja urządzeń samoobsługowych o nazwie CINEO. Jego komponenty można wykorzystywać zarówno w bankach, jak i w sieciach detalicznych. W skład nowej rodziny produktów wchodzą bankomaty, wpłatomaty, dyspensery kasjerskie i terminale, a także systemy automatyzujące procesy kasowe, takie jak kasy samoobsługowe lub moduły płatnicze w sklepach detalicznych. Wszystkie systemy CINEO charakteryzują się identyczną technologią obsługi banknotów, a urządzenia do ich przechowywania oparte są na ujednoliconym standardzie. Zamknięty obrót gotówkowy pozwala na zwalnianie zdeponowanej gotówki do wypłat po uprzednim jej uwierzytelnieniu i sprawdzeniu, co w rezultacie przyczynia się do istotnego obniżenia nakładu pracy i wydatków. Inteligentny mikroprocesor w kasecie lub bębnie zachowuje informacje, które są dostępne w każdej chwili, zarówno o poziomie gotówki, jak i w odniesieniu do miejsca i czasu wykorzystania urządzenia lub jego otwarcia. Dlatego też sama kwestia przechowywania banknotów stanowi cenny wkład w proces niezakłóconego śledzenia gotówki klientów w procesie obsługi kasowej. Sprzęt to nie wszystko. Baza rozwiązań do zarządzania cyklami gotówkowymi firmy Wincor Nixdorf to innowacyjne spektrum programowe z modułami kontroli i optymalizacji procesów gotówkowych w oddziałach bankowych i sklepach, a także zarządzania kompletnym łańcuchem obsługi gotówkowej od oddziału lub sklepu do centrali banku lub sieci handlowej. W jej skład wchodzą rozwiązania w zakresie monitoringu systemu, prognozy i optymalizacji stanów gotówkowych, zarządzania zleceniami, wyszukiwania i raportów managerskich. Korzyści Znaczne obniżenie kosztów. Historyczne dane pokazują, że wprowadzenie w oddziale bankowym dyspensera kasjerskiego z zamkniętym obiegiem gotówki pozwala obniżyć niezbędny poziom gotówki w oddziale o ok. 30%, a jest to dopiero pierwszy krok do pełnej optymalizacji przy zastosowaniu CCMS. System Wincor Nixdorf daje możliwość wyeliminowania ręcznej obsługi gotówki i ograniczenia kosztów administracyjnych w zakresie kontroli i monitoringu procesów logistycznych gotówki. Maksymalne bezpieczeństwo. Koncepcja CCMS zakłada przechowywanie gotówki w inteligentnym, zamkniętym systemie. Ogranicza to ryzyko kradzieży i manipulacji przez pracowników oraz pomaga uniknąć powstawania niedoborów gotówkowych na poziomie oddziału banku lub sklepu, czy w czasie transportu. Maksymalna przejrzystość. Śledzenie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu kaset oraz monitorowanie ich w punktach przekazywania gotówki gwarantuje każdej firmie korzystającej z systemu nieprzerwany dopływ informacji o poziomie zasobów gotówkowych i przepływie gotówki w łańcuchu dostaw. Optymalizacja działalności. Pracownicy oddziałów bankowych nie muszą już wykonywać bezproduktywnych, rutynowych czynności i mogą poświęcić swój czas i energię na bardziej pożyteczne zadania takie jak sprzedaż czy doradztwo. Dzięki ograniczeniu ilości personelu, aplikacji i interfejsów niezbędnych do obsługi gotówki można znacznie uprościć działalność oddziału bankowego. Rozwiązanie CCMS autorstwa Wincor Nixdorf umożliwia także osiągnięcie niespotykanego dotychczas efektu synergii. Banki detaliczne i przedsiębiorstwa handlu detalicznego mają niemal identyczne scenariusze zarządzania gotówką, jednak cykle gotówkowe tych dwóch sektorów działają niezależnie od siebie. Pamiętając o kompatybilności urządzeń i modułów do przechowywania gotówki między bankomatami i dyspenserami kasjerskimi w bankach, a systemami kasowymi w sklepach detalicznych, można nakreślić nowy, skrócony cykl gotówkowy między obydwoma sektorami. Prostym przykładem może być wykorzystywanie kaset zawierających zasoby gotówkowe pochodzące z transakcji detalicznych do zasilania bankomatów pobliskiego banku. Rozwiązanie takie znacznie obniżyłoby koszty manipulacyjne i logistyczne dla obu sektorów.

12 12 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ nowości przede wszystkim płynność optymalna Pytanie: Kiedy przeprowadzić analizę płynności fi nansowej przedsiębiorstwa? Odpowiedź: Zawsze gdy pozyskujemy nowych kontrahentów lub zaciągając zobowiązania, które będą stałym kosztem przedsiębiorstwa. Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań często jest uznawana za podstawowy wskaźniki mówiący nam o kondycji firmy. Innymi słowy, swobodnie działająca firma to taka, która posiada nadwyżkę środków finansowych nad wysokość zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie błędem byłoby utrzymywanie środków pieniężnych w ilości przewyższającej wartość zobowiązań. Bez względu na termin ich zapadalności. Faktury, za które mamy zapłacić w przyszłości możemy przecież obsłużyć z wpływów, które dopiero nastąpią albo z kredytu bankowego, o który dopiero się staramy. Zarządzanie płynnością finansową jest zatem koordynacją między wpływami a wydatkami w firmie, tak by możliwe było terminowe regulowanie zobowiązań przy jednoczesnym ograniczeniu własnych środków pieniężnych. stała kontrola Badanie płynności finansowej powinniśmy przeprowadzać każdorazowo pozyskując nowych kontrahentów bądź zaciągając zobowiązania, które będą w przyszłości kosztem stałym dla firmy. Ponadto jest ono niezbędne do oceny możliwości przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Pamiętajmy, że potencjalne nawet znaczne wpływy które mają nastąpić w przyszłości, nie obsłużą nam zobowiązań bieżących. Przygotowując się do analizy płynności finansowej w firmie powinniśmy sporządzić zestawienie jej aktywów obrotowych, w tym zapasów oraz środków pieniężnych, a następnie porównać to ze stanem zobowiązań bieżących. Używamy do tego wskaźnika płynności bieżącej, czyli pokrycia zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi. RaFał MłOdaWsKi Prezes Kancelarii Profinance. Optymalna wartość wskaźnika wynosi 1,3 2,0. Niski poziom wskaźnika może oznaczać kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, zaś wysoki świadczyć o tym, że firma przechowuje zbyt dużo gotówki, utrzymuje nadmierne zapasy lub posiada trudno ściągalne należności. Warto również zbadać wskaźnik szybkiej płynności różniący się od wskaźnika płynności bieżącej 5KROK analiza PłyNNOŚci tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Za jego wartość wzorcową uważa się 1, co oznacza że firma jest w stanie pokryć swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych. Doskonałym sposobem na poprawę płynności w przedsiębiorstwie jest zastosowanie usługi faktoringu, która z jednej strony znacznie skróci czas spływu należności z drugiej zaś zadziała dopingująco na odbiorców. Zaufać specjalistom Analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa możemy przeprowadzić sami. Ja jednak zalecam skorzystanie z wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanej firmy doradczej. Pomijając kwestię kompetencji (nie każdy przedsiębiorca ma wystarczającą wiedzę finansową), eksperci zewnętrzni dokonają analizy z pominięciem, tak zwanego podejścia życzeniowego przedsiębiorcy oraz doradzą szereg rozwiązań, które zabezpieczą firmę przed większością ryzyk, wynikających ze złego prognozowania płynności. czy wiesz, że... cięcie kosztów zamiast optymalizacji Jak wynika z 14. edycji badania PricewaterhouseCoopers Global CEO Survey w 2011 r. firmy, zarówno na świecie, jak i w Polsce, zamierzają kontynuować rozpoczęte w latach poprzednich działania mające na celu ograniczenie kosztów. Z raportu wynika, że utrzymujący się niepokój co do rozwoju sytuacji w światowej gospodarce wymusił na firmach restrukturyzację. Głównym narzędziem stały się systemowe działania na rzecz ograniczenia kosztów (90 proc. ankietowanych w Polsce i 84 proc. na świecie). W Polsce to właśnie te działania zdominowały inne możliwości, w tym optymalizację procesów biznesowych poprzez zwiększanie lub zmniejszanie skali outsourcingu (stosowaną przez 62 proc. firm ankietowanych globalnie i jedynie 47 proc. w Polsce).

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo