Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej Wspólne publikacje dotyczące problematyki niezawodności systemu elektroenergetycznego. Realizacja pracy dla PSE-Operator SA. Józef Paska Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Realizacja PBZ Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Józef Paska członek Rady Naukowej Konsorcjum 4 politechnik Politechnika Wrocławska Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Akademia Morska w Gdyni Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Uniwersytet Zielonogórski Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Instytut Energetyki, Oddział Transformatorów w Łodzi Współpraca przy wykonania systemu monitorowania stanu autotransformatora w SE Poręba Ryszard Kowalik Monografie, podręczniki, skrypty, poradniki 1.1. Monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 1. Machowski Jan, Białek Janusz, Bumby James: Power System Dynamics. Stability and Control, John Wiley & Sons, Chichester, New York, 2008, ISBN Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny 1. Barglik Jerzy, Czerwiński Michał, Hering Mieczysław, Wesołowski Marcin: Radiation Modeling of Induction Heating Systems, In: Advanced Computer Techniques In Applied Electromagnetics, Vol.30. IOS Press, Amsterdam, Berlin,

2 2 Oxford, Tokyo, Washington, 2008, Nr ISSN , pp , liczba stron Biczel Piotr: Power electronics in smart electrical energy networks, Springer- Verlag London Limited, 2008, Nr 9, Energy storage systems, ISBN , liczba stron Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Electromagnetic Field Energy in Ferromagnetic Barriers, Chapter A. Fundamental Problems and Methods, A1, Fundamental Problems, Advanced Computer Techniques In Applied Electromagnetics, IOS Press, 2008, ISSN , liczba stron Monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym niŝ angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny 1. Marzecki Jerzy: Sieci elektroenergetyczne zakładów przemysłowych, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Państwowego Instytutu Badawczego Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa Radom, czerwiec 2008, ISBN , str Ziemianek Stanisław: Metody śledzenia przepływów w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych w zastosowaniu do analiz techniczno ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008, ISBN , str Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niŝ angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny 1. Helt Piotr, Hołota Izabela, WaŜny Tomasz: Przegląd moŝliwości systemów GIS klasy Open Source, XIX Górska Szkoła Informatyki, Szczyrk, czerwiec 2008, liczba stron Helt Piotr: MoŜliwości wykorzystania systemu GRASS do analiz sieci elektroenergetycznych, XIX Górska Szkoła Informatyki, Szczyrk, czerwiec 2008, liczba stron Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr: ZałoŜenia systemu informatycznego zarządzania kryzysysowego dla aglomeracji warszawskiej dotyczące zagroŝeń systemu elektroenergetycznego, XIX Górska Szkoła Informatyki, Szczyrk, czerwiec 2008, liczba stron Redaktorzy naczelni wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickego lub serii wydawniczej język angielski brak język polski brak 1.6. Skrypty, poradniki zawodowe, ksiąŝki popularyzujące wiedzę naukową 1. Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek: Sztuczna inteligencja w praktyce. Laboratorium. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola i Pawła Piotrowskiego., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008, ISBN , 238 str. 2. Publikacje w czasopismach 2.1. Publikacje w czasopismach wyróŝnionych przez Journal Citation Reports 1. Baczyński Dariusz: Koncepcja obliczeń technicznych i ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii, Rynek Energii, nr 4/2008, str Bargiel Joachim, Goc Wiesław, Paska Józef, Sowa Paweł, Tejchman Bogusław: Parametry niezawodnościowe elementów podstawą zarządzania niezawodnością

3 elektroenergetycznej sieci przesyłowej, Rynek Energii, ISSN , 2008, Zeszyt tematyczny nr I, str Biczel Piotr, Sadowski Arkadiusz: Dystrybucja energii z prądem stałym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2/2008, ISSN , str CzyŜewski Dariusz: Selected problems of defining the luminous area of elctroluminescent diodes, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Miller Andrzej, Milewski Jarosław: Warunki zewnętrzne pracy układów hybrydowych z ogniwem paliwowym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2/2008, ISSN , str Dmowski Antoni, Dzik Tomasz: Układy elektroniczne i energoelektroniczne w systemach potrzeb własnych z ogniwami paliwowymi, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2/2008, ISSN , str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Performance tests of power system protections, exchanging data through PHD network, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 11/2008, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: The example results of elektrical power system protection devices interoperability tests using IEC standard, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , Nr 9/2008, str KsięŜyk Krzysztof, Parol Mirosław: Steady states analysis of microgrids operation, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, R.84, Nr 11, str Kujszczyk Szczęsny, Helt Piotr, Wasilewski Jacek: Odwzorowanie sieci elektroenergetycznych w systemach GIS, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2008, str Machowski Jan, Białek Janusz: State-variable control of shunt FACTS devices using phasor measurements, Electric Power System Research Vol. 78, Issue 1, 2008, ISSN , pp Machowski Jan: Generator synchroniczny jako źródło mocy biernej przy duŝych zmianach napięcia w systemie elektroenergetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 2, 2008r. ISSN str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Skutki energetyczne ekranowania pola magnetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, nr 7, str Niedbała Ryszard: Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w piecach jarzeniowych. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, nr 7, s Parol Mirosław, Bober Piotr: Zdalna parametryzacja urządzeń elektroenergetycznych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, R.84, Nr 5, str Paska Józef, Kłos Mariusz: Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, Nr 2, str Paska Józef, Kłos Mariusz: Stan obecny i perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych, Rynek Energii, ISSN , 2008, Zeszyt tematyczny nr I, str Paska Józef, Surma Tomasz: Wytwarzanie energii elektrycznej z zasobów odnawialnych w Polsce i Unii Europejskiej, Rynek Energii, ISSN , 2008, Zeszyt tematyczny nr I, str Paska Józef: Analysis and Evaluation of Electric Power System Reliability, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, Nr 7, str

4 20. Paska Józef: Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation, Rynek Energii, ISSN , 2008, Nr 5, str Paska Józef: Electric Power System Reliability Optimization, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 2008, Nr 11, str Pawlęga Andrzej: Analiza bonifikat dla odbiorców z tytułu niewłaściwej jakości dostarczania energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 11/2008, str Piotrowski Paweł, Beliczyński Bartłomiej: Prognozowanie długoterminowe rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej STOEN S.A. z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Holta, Przegląd Elektrotechniczny, nr.1/2008, R.84, ISSN , 2008, str Pracki Piotr, Matusiak Barbara: Issues of intelligent lighting in buildings, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str Pracki Piotr: Creating luminous environment in interior, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire D., Anwar Sohail: Application of linearized power system model to selection of PST controller input signal, Electric Power Systems Research, Vol.78, No.6, June 2008, ISSN , pp Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire D., Januszewski Marcin: Badania symulacyjne i eksperymentalne układu generator - sieć sztywna z urządzeniem FACTS typu TCPAR, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 4/2008, R.LXXIV, PL-ISSN , str Robak Sylwester: Źródła niepewności w analizie systemów elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN , no 1, 2008, str Słomiński Sebastian: The dynamic mapping of luminance in analytical model of light source, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str Smolarczyk Adam: Nowoczesne stanowisko dydaktyczne do badania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej duŝych bloków wytwórczych, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11/2008, ISNN , str Węgliński Jacenty, Szastałło Jerzy, Biczel Piotr, Godziemba-Maliszewski Marcin: Koncepcja nadzoru potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2/ 2008, ISSN , str Wiśniewski Andrzej: Opportuniuties to apply LED RGB systems in lighting, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str Wiśniewski Andrzej: Moduły LED, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 1/2008, str Zalewski Sławomir: Light distribution forming In LED luminaires, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str śagan Wojciech, Ciupak Marcin, Płuska Mariusz: Computer completion of the process of modelling the layot of illumination of Wawel Hill in Cracow, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 8/2008, str śagan Wojciech: Rzetelnie i rozwaŝnie o LED-ach ocena obecnych i prognoza przyszłych aplikacji oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , 1/2008, str

5 5 2.2 Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym (innym niŝ wyróŝnione przez Journal Citation Reports) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstaowy dla danej dyscypliny 1. Magdziarz Andrzej, śagan Zbigniew: The measurement of the direction of reactive power in electric circuits comprising harmonic signals, Archives Of Electrical Engineering. ISSN , Vol.LVII., No 223, 1/2008, pp Robak Sylester, Rasolomampionona Desire D.: Internal interactions of UPFC multifunction controller, Archives of Electrical Engineering. ISSN , Vol. LVII., No 224, 2/2008, pp Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny 1. Biczel Piotr, Dmowski Antoni, Milewski Jarosław, Miller Andrzej: Sterowanie hybrydowymi układami wytwórczymi, Archiwum Energetyki Tom XXXVIII 2008 nr 2, Konferencja Naukowo Techniczna: Energetyka 2008, PL ISSN X, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Kordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC 61850, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 2/2008, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Testy działania urządzeń automatyki elektroenergetycznej wymianiających dane bezpośrednio przez sieć SDH, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 2/2008, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Testy działania urządzeń automatyki elektroenergetycznej wymianiających dane przez sieć PDH, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2008, str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wyniki przykładowych testów współdziałania urzadzeń automatyki elektroenergetycznej wykorzystujących sieci komputerowe i standard IEC 61850, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2008, str Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Symulacja zachowania czujnika termoelektrycznego do testów regulatorów temperatury, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN , nr 12, 2008, str Magdziarz Andrzej, Piekarzewski G.: e-ewizak - propozycja inernetowej bazy danych dla zakładów energetycznych, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1, 2008, str Marzecki Jerzy: Efektywność wymiany elementów pracujących w terenowych sieciach elektroenergetycznych, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN , Nr 7, 2008, str Marzecki Jerzy: Efektywność wymiany elementów sieci eksploatowanych w rozdzielczych sieciach elektroenergetycznych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 3, 2008, str Marzecki Jerzy: Metody obliczania rocznego czasu trwania strat maksymalnych w rozdzielczej sieci elektroenergetycznej, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 1, 2008, str Marzecki Jerzy: Modernizacja stacji transformatorowo rozdzielczych SN/nn i 110 kv/sn. II część. Modernizacja GPZ (RPZ) i optymalna strategia rozwoju, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 9, 2008, str

6 6 12. Marzecki Jerzy: Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn i 110 kv/sn. Część I. Metoda analizy i podstawowe załoŝenia, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , Nr 8, str Parol Mirosław: Ochrona przeciwporaŝeniowa w instalacjach inteligentnych typu KNX-TP, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , R. LXXVI, Nr 3, 2008, str Paska Józef, Surma Tomasz, Sałek Mariusz: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN , 2008, Nr 1, str Piotrowski Paweł: Analiza porównawcza skuteczności statystycznych metod prognozowania wartości miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna dla spółki dystrybucyjnej RWE STOEN, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 2/2008, ISSN , 2008, str Piotrowski Paweł: Bezpieczne zasilanie w sieciach komputerowych kampusowych i w nowoczesnych centrach danych, Elektro-info, nr 3/2008, (ISSN ), 2008, str Piotrowski Paweł: Charakterystyka oprogramowania systemów gwarantowanego zasilania w sieciach komputerowych, Wiadomości Elektrotechniczne, LXXVI, nr. 8/2008, (ISSN ), 2008, str Piotrowski Paweł: Mobilny dostęp do Internetu przy wykorzystaniu domowej sieci niskiego napięcia, Elektro-info, nr. 9/2008, ISSN , 2008, str Smolarczyk Adam: Modelowanie zakłóceń w sieciach wysokiego napięcia i zabezpieczeń odległościowych za pomocą programu PSCAD/EMTDC, Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 11 (2008), ISSN , str Smolarczyk Adam: Program PSCAD/EMTDC jako narzędzie do modelowania linii wysokiego napięcia, Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 10 (2008), ISSN , str Smolarczyk Adam: Sposoby badania nowoczesnych impedancyjnych lokalizatorów miejsca zwarcia na przykładzie lokalizatora Benloc32, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2008 (60), ISSN , str Smolarczyk Adam: Wymagania stawiane lokalizatorom impedancyjnym oraz funkcje w nich dostępne na przykładzie lokalizatora Benloc32, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 2/2008 (59), ISSN , str Wesołowski Marcin, Kucharski Daniel: Analiza pola temperatury w urządzeniu do badania wybranych parametrów węgla, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN , nr 12, 2008, str Wesołowski Marcin, Kucharski Daniel: Radiacja w modelowaniu urządzeń elektrotermicznych na przykładzie urządzenia do pomiaru ciśnienia rozpręŝania węgla, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN , 2008 nr 3, str Wronek Przemysław, Wawrzyniak Marek, Zdun Zbigniew, Zdun Tomasz: Wykorzystanie systemu Syndis Plans do oceny stabilności napięciowej w wybranych obszarach Krajowego Systemu Energetycznego, Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XVII, ISSN: , październik 2008, strony Publikacje w czasopisamch, nie podlegające ocenie punktowej przez MNiSW 1. Biczel Piotr, Mytko Piotr: Mikrosieć prądu stałego w ujęciu norm, Journal of transdisciplinary systems science Systems, nr 13, ISSN X, str Biczel Piotr: Prąd stały a prąd przemienny, Journal of transdisciplinary systems science Systems, nr 13, ISSN X, 2008, str

7 7 3. CzyŜewski Dariusz: Stan oświetlenia ulic w Warszawie, SuperWarsztat, ISSN , 4(16) 2008, str CzyŜewski Dariusz: Stan oświetlenia ulic w Warszawie, Zeszyty Naukowe Instytut Transportu Samochodowego, ISSN , zeszyt 100, 2008, str Pracki Piotr: Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, Energia i Budynek, ISSN , 5/2008, str Wiśniewski Andrzej: Źródła światła stosowane w samochodach, Zeszyty Naukowe Instytut Transportu Samochodowego, ISSN , zeszyt 100, 2008, str Zalewski Sławomir: Diodowe światło ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych, Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego ISSN , zeszyt 100, 2008, str Zalewski Sławomir: Diodowe światło ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych, Super Warsztat, ISSN , str śagan Wojciech: Moda na oświetlenie, Infrastruktura, ISSN , 4(10) 2008, str śagan Wojciech: Oświetlenie stolicy w czasie Euro 2012, Rynek Elektryczny, ISSN , 10/2008, str Uzyskane tytuły i stopnie naukowe 3.1. Tytuł profesora brak 3.2. Stopień doktora habilitowanego 1. Rasolomampionona Désiré: Optymalizacja parametrów przesuwników fazowych w liniach powiązań międzysystemowych uwzględniająca automatyczną regulację częstotliwości i mocy wymiany, Warszawa 2007, ISSN , str 262., data nadania Robak Sylwester: Analiza i projektowanie odpornych regulatorów urządzeń FACTS w systemie elektroenergetycznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Elektryka, z. 136, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007, ISSN , str. 160., data nadania Stopień doktora 1. Dzik Tomasz: Układ sterowania i nadzoru systemu zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki z ogniwami paliwowymi zasilanymi metanolem, Politechnika Warszawsk, 2008, promotor: prof. Antoni Dmowski. 2. Kołodziej Michał: Iluminacja neogotyckich obiektów architektury sakralnej, Politechnika Warszawska, 2008, promotor: prof. Wojciech śagan. 3. Koźbiał Tomasz: Projektowanie optymalnych struktur elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn typu drzewo za pomocą algorytmów ewolucyjnych, Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, 2008, promotor: dr hab. inŝ. Mirosław Parol. 4. Moćko Wojciech: Zastosowanie scalonych przetworników obrazu do analizy kolorymetrycznej, Politechnika Warszawska, 2008, promotor: prof. Wojciech śagan. 5. Sikora Artur: Optymalizacja kosztów bilansowania energii elektrycznej w mikrosieci współpracującej z siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej, Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, 2008, promotor: dr hab. inŝ. Mirosław Parol.

8 8 4. Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych 1. Baczyński Dariusz, Parol Mirosław: Short-term electric energy consumption forecasting using artificial neural networks aided by evolutionary algorithms, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2008, Wisła, ISBN , ISSN , września 2008, Politechnika Częstochowska, Konferencje 63, str Biczel Piotr, Dmowski Antoni, Szastałło Jerzy, Węgliński Jacenty: Pozyskanie wiedzy w organizacjach na podstawie współpracy pomiędzy PSE-Operator S.A. i ZEiGE PW, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, , Zakopane, ISBN X, str Biczel Piotr, Molik Łukasz: Modelowanie przepływu mocy w mikrosieci, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Biczel Piotr: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające, , Zakopane, ISBN X str Ciupak Marcin, Wasserfurth Norbert, śagan Wojciech: Welon świetlny LED nad kanałami Amsterdamu (od koncepcji oswietlenia do konstrukcji układu optycznego), II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 6. CzyŜewski Dariusz: Wybrane problemy definiowania obszaru świecącego diod elektroluminescencyjnych II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk, Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 7. Dmowski Antoni, Sadowski Arkadiusz: Wybór układu prostownika do zasilania sieci dystrybucyjnej prądu stałego, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, , Zakopane, ISBN X, str Frącz Rafał: Monitoring and control of distributed power generation systems such as photovoltaic system X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Kocęba Mariusz: Uniwersalny sterownik źródeł do mikrosieci prądu stałego, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Koniak Marcin, Biczel Piotr: Symulacja rozpływów mocy w systemie elektrownia słoneczna-zasobnik energii, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Tests of power system protections using SDH network, Control of Power System 08, High Tatras, Slovak Republic, ISBN , June , str Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: The Example Results of IEC Protection Devices Interoperability Tests, Control of Power System 08, High Tatras, Slovak Republic, ISBN , June str Marzecki Jerzy: Modernizacja terenowych sieci niskiego i średniego napięcia, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, ISBN , Wisła, września 2008, str

9 9 14. Matusiak Barbara, Pracki Piotr: Problematyka inteligentnego oświetlenia w budynkach, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 15. Michalski Łukasz, Biczel Piotr: Model laboratoryjny mikrosieci prądu stałego, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Mytko Piotr, Biczel Piotr: Mikrosieć prądu stałego w ujęciu norm, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Parol Mirosław, Bielecki Sławomir: Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2008, Wisła, ISBN , ISSN , września 2008, Politechnika Częstochowska, Konferencje 63, str Paska Józef: Miejsce i znaczenie układów zasilania potrzeb własnych w problematyce niezawodności systemu elektroenergetycznego, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, Zakopane, ISBN X, 5-7 marca 2008, str Referat zamawiany. 19. Pawlaczyk Michał: Metodologia badań kontrastu barwy i luminancji w iluminacji, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 20. Pracki Piotr: Kreowanie otoczenia świetlnego we wnętrzu, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 21. Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire D.: Robust controller based on thyristor-controlled phase shifter. 16 th Power Systems Computation Conference, Glasgow, Scotlan,. ISBN , July 14-18, Rosłaniec Łukasz: Power electronic device enabling cooperation of photovoltaic array and energy storage with utility grid, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Słomiński Sebastian: Dynamiczne mapowanie luminancji w tworzeniu modelu obliczeniowego źródła światła, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 24. Szymański Bernard: Battery charging system in photovoltaic application, X International PhD Workshop OWD 2008, , Wisła, ISBN , str Wasilewski Jacek, Parol Mirosław: Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2008, Wisła, ISBN , ISSN , września 2008, Politechnika Częstochowska, Konferencje 63, str Wesołowski Marcin, Kucharski Daniel: Temperature Field Formation and Test Results in New Device do Determinate Expansion Pressure of Hard Coal, 32-nd Cokemaking Conference, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, Poster on poster session (bez numeru ISBN).

10 Wiśniewski Andrzej: MoŜliwość zastosowania systemów LED RGB w oświetleniu, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk, Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 28. Zalewski Sławomir: Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego w oprawach oświetleniowych z LED-ami, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk, Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 29. Ziemianek Stanisław, Białek Janusz: Identification of Circular Flows in Transmission Networks using the Electricity Tracing Metodology, Power System Computation Conference PSCC, July 2008, Glasgow GB, ISBN śagan Wojciech, Ciupak Marcin, Płuska Mariusz: Realizacja komputerowa procesu modelowania rozkładu luminancji Wzgórza Wawelskiego w Krakowie, II Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej LUMEN V4, Szczyrk Poland, (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 5. Referaty w materiałach konferencji krajowych 1. Bargiel Joachim, Goc Wiesław, Paska Józef, Sowa Paweł, Teichman Bogusław: Niezawodność sieci średniego napięcia, VI Konferencja N-T Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce SIECI 2008, Szklarska Poręba, września 2008, ISBN: , str CzyŜewski Dariusz: Pomiary fotometryczne w oświetleniu ulicznym w świetle nowych wymagań normalizacyjnych, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Słok (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 3. CzyŜewski Dariusz: Prowadzenie wzrokowe - przykłady realizacji prawidłowego i błędnego, Konferencja: Oświetlenie Drogowe - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia Na Terenie Kraju, Słok (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 4. KsięŜyk Krzysztof: Obliczenia optymalizacyjne w mikrosieci niskiego napięcia, Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i elektroenergetyce, VI Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, ISBN , 2008, str Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Symulacja zachowania czujnika termoelektrycznego do testów regulatorów temperatury, Warsztaty Doktoranckie WD2008, Kazimierz Dolny, , (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 6. Niedbała Ryszard: Sterowanie energią elektryczną w procesie indukcyjnego nagrzewania stali, VIII Seminarium Naukowe Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZZE 08, ISBN , Białystok 2008, września, str Parol Mirosław, Baczyński Dariusz: Automatyka zabezpieczeniowa oraz resynchronizacja mikrosieci, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce - Sieci 2008, Szklarska Poręba, ISBN , września 2008, str Piotrowski Paweł: Sztuczne sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie średnioterminowych prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna na potrzeby lokalnych spółek dystrybucyjnych, Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Szklarska Poręba, (ISBN ), września 2008, str

11 11 9. Pracki Piotr: Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia, Forum Termomodernizacja 2008, Warszawa, , (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 10. Wesołowski Marcin, Kucharski Daniel: Formowanie pola temperatury w urządzeniu do badania wybranych parametrów węgla, Warsztaty Doktoranckie WD2008, Kazimierz Dolny, , (Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej). 11. Zdun Tomasz: Prognozowanie strat przesyłowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, VI Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, września 2008, ISBN: , str Inne publikacje, w tym publikacje o charakterze popularyzatorskim 1. Hering M.: Przemiany energii elektrycznej w ciepło dla celów ochrony środowiska, In: Konferencja Paliwa nowej generacji dla energetyki. Referat zamówiony i opublikowany w wersji elektronicznej w materiałach EBWP Fundacja Polska wiek XXI. Warszawa 2008, nr 2, str Opracowanie norm oraz komentarzy do norm 1. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2008 Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyŝej 1000 V -- Część 1: Wymagania ogólne. 2. Kujszczyk Szczęsny, PN-EN :2008 Koordynacja izolacji - Część 1: Definicje, zasady i reguły, Realizowane prace badawcze ze środków budŝetowych lub zagranicznych 8.1. Zakończone projekty badawcze MNiSW (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Baczyński Dariusz kierownik pracy, Irena Domaszewska: Budowa bazy danych modeli elementów sieci przesyłowej, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ- MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.1.2, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Dmowski Antoni - kierownik projektu; wykonawcy: Dmowski Antoni, Paska Józef, Miller Andrzej, Badyda Krzysztof, Biczel Piotr, Milewski Jarosław: Sterowanie układami energetycznymi z ogniwem paliwowym ; Projekt badawczy własny Nr N /0807, nr umowy 0807/T02/2006/31, nr księgowy 513/G/1041/0759, lata realizacji Dmowski Antoni - kierownik pracy, Biczel Piotr, Jasiński Marek: Modele matematyczne ogniw paliwowych jako elementów SEE i ich implementacja informatyczna w środowisku Matlak-Simulink, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.1.3, nr księgowy 512/G/1041/780/ Dmowski Antoni- kierownik pracy, Szamański Bernard, Roslaniec Łukasz, Dzik Tomasz: Urządzenia energoelektroniczne dla generacji rozproszonej i zasobników energii, z uwzględnieniem wpływu na bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie 5.1.5, nr księgowy 512/G/1041/780/ Januszewski Marcin kierownik projektu; wykonawcy: Januszewski Marcin, Kowalik Ryszard, Rasolomampionona Desire: Integracja stacyjnych systemów nadzoru zabezpieczeń przy wykorzystaniu technologii WEB. Projekt badawczy własny MNiI Nr 3T10B02728, nr umowy 1287/T10/2005/28, nr księgowy 505/G/1041/0707, lata realizacji:

12 12 6. Kądzielawa Andrzej - kierownik pracy, Zakrzewski Andrzej, Sitek Marek: Analiza mechanizmów rynkowych w strukturze zarządzania KSE i jej powiązaniach ze strukturami zewnętrznymi oraz ich wpływu na bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie , nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej - kierownik pracy, Zakrzewski Andrzej, Sitek Marek: Analiza i ocena wpływu istniejących rozwiązań na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie 5.4.4, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej - kierownik pracy, Zakrzewski Andrzej: Identyfikacja struktur zarządzania w krajowym systemie elektroenergetycznym, podstaw prawnych ich działania, odpowiedzialności i rozwiązań organizacyjnych, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie zad , nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej - kierownik pracy, Zakrzewski Andrzej: Identyfikacja powiązań krajowych struktur zarządzania systemem elektroenergetycznym z organami regulacyjnymi i zewnętrznymi strukturami zarządzania systemami elektroenergetycznymi, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie , nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kądzielawa Andrzej - kierownik pracy, Zakrzewski Andrzej: Struktura zarządzania (dispatching) w krajowym systemie elektroenergetycznym i jej powiązania ze strukturami zewnętrznymi, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie zad. 5.4., nr księgowy 512/G/1041/0780/004. zad Kowalik Ryszard kierownik pracy, Januszewski Marcin, Smolarczyk Adam, Osik Jan, Przesmyki Krzysztof: Analiza stanu obecnego algorytmów działania układów automatyki systemowej i ich koordynowania w relacjach elektrownie sieć, sieci rozdzielcze przesyłowe. Propozycje algorytmów działania układów automatyki systemowej i ich koordynowania w relacjach elektrownie sieć, sieci rozdzielcze przesyłowe w celu dostosowania algorytmów do wymagań rynku energii elektrycznej i usług systemowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Koordynacja układów zabezpieczeń sieci przesyłowej, elektrowni i sieci rozdzielczych oraz opracowanie wytycznych dla prawidłowego programowania logiki urządzeń zabezpieczeniowych i ich testowania, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadania 5.5.1, 5.5.2, nr księgowy 512/G/1041/780/ Kowalik Ryszard kierownik pracy, Januszewski Marcin, Smolarczyk Adam, Osik Jan, Przesmyki Krzysztof: Rola i dostosowanie automatyki przeciwawaryjnej i restytucyjnej. Sieć przesyłowa. Algorytmy sterowania i układy systemowej automatyki przeciwawaryjnej (odcinanie połączeń międzysystemowych, automatyczny podział systemu, tworzenie wysp), Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.4.3, nr księgowy 512/G/1041/780/ Kowalik Ryszard, Rasolomampionona Desire, Januszewski Marcin, Brzeszczak Lech: Zastosowanie analizy modalnej do badania zagroŝenia stabilności systemu elektroenergetycznego i identyfikowania czynników wpływających na zagroŝenia ego, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.1.2, nr księgowy 512/G/1041/780/010.

13 14. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Brzeszczak Lech: Modele dynamiczne podsystemów zewnętrznych do symulacji stanów nieustalonych i badania zagroŝenia utraty stabilności systemu elektroenergetycznego, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.1.2, nr księgowy 512/G/1041/780/ KsięŜyk Krzysztof kierownik pracy, Zdun Tomasz: Analiza istniejącej struktury krajowego układu przesyłowego i określenie marginesów bezpieczeństwa zasilania odbiorców, zarówno w moc czynną, jak i analiza rozpływów mocy biernej i bezpiecznych poziomów napięć w sieci przesyłowej, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie 5.2.2, nr księgowy 512/G/1041/0780/ KsięŜyk Krzysztof kierownik pracy, Zdun Tomasz: Analiza struktury sieci przesyłowej i powiązań międzynarodowych pod kątem zagroŝenia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie 5.2.1, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Kujszczyk Szczęsny kierownik pracy, Helt Piotr: Odbudowa podsystemów po lokalnych blackout ach, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 6, podzadanie 6.2.5, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Machowski Jan kierownik projektu, wykonawcy: Machowski Jan, Nogal Łukasz: Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych WAMS w automatyce przeciwawaryjnej systemu elektroenergetycznego. Projekt badawczy własny MNiI, Nr 3T10B01029, nr umowy 1470/T10/2005/29, nr księgowy 505/G/1041/0732, lata realizacji Maksymiuk Jan: Zarządzanie aktywami i diagnostyka techniczna urządzeń elektroenergetycznych jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.6.1, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Parol Mirosław kierownik pracy, Bielecki Sławomir, Piotrowski Paweł: Analiza wpływu istniejącej struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5.3, podzadanie 5.3.3, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Parol Mirosław kierownik pracy, Bielecki Sławomir: Przedstawienie propozycji zmian w zakresie struktury własnościowej sieci rozdzielczych, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5.3, podzadanie 5.3.4, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Parol Mirosław kierownik pracy, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Określenie wpływu źródeł generacji rozproszonej zainstalowanych wewnątrz sieci rozdzielczych oraz przyszłościowych struktur sieci rozdzielczych (mikrosieci, minisieci, sieci inteligentne) na bezpieczeństwo elektronergetyczne, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5.3, podzadanie 5.3.5, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Paska Józef - kierownik pracy, Anders George J., Kłos Andrzej: Zdefiniowanie pojęć bezpieczeństwa i niezawodności w horyzontach czasowych, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 1, podzadanie 1.1.1, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Paska Józef: Opracowanie katalogu technologii - generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 5, podzadanie 5.1.2, nr księgowy 512/G/1041/0780/

14 Pawełkowicz Zygmunt - kierownik pracy, Kłos Andrzej, Nowakowska ElŜbieta: Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju, Analiza obecnego stanu wpływu środków organizacyjnych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Raport z realizacji: Zadanie: 7, Temat: 7.2, Punkt: 7.2.1, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Pawlęga Andrzej - kierownik pracy, Kłos Andrzej: Identyfikacja i analiza róŝnych rodzajów ryzyka w aspekcie zagroŝeń bezpieczeństwa elektroenergetycznego wynikających z makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Ocena ilosciowa skutków ekonomicznych utraty bezpieczeństwa w horyzontach średnich (miesięcznych, dobowych) oraz w horyzontach krótkich (sekundowych, minutowych, godzinowych), Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 4, podzadanie 4.1.3, nr księgowy 512/G/1041/780/ Rasolomampionona Desire: Rola i dostosowanie automatyki przeciwawaryjnej i restytucyjnej. Sieć przesyłowa. Sterowanie za pomocą systemów WAMS urządzeń typu FACTS w liniach wymiany międzysystemowej dla łagodzenia stanów nieustalonych przy nagłych i duŝych zaburzeniach bilansu mocy. Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 8, podzadanie 8.4.3, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Robak Sylwester kierownik projektu, wykonawcy: Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire: Problemy doboru regulatorów urządzeń FACTS ze względu na stabilność systemu elektroenergetycznego. Projekt badawczy własny, Nr 511/006/31/0955, nr umowy 0955/T02/2006/31, nr księgowy 513/G/1041/0758, lata realizacji: Robak Sylwester: Modelowanie regulowanych elementów sieciowych FACTS i narzędzia komputerowe do badania wpływu tych urządzeń na stabilność systemu elektroenergetycznego, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.1.2, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Ziemianek Stanisław kierownik pracy, Dołowy Marian: Opracowanie metod do budowy algorytmów zautomatyzowanego, wyprzedzającego dokonywania podziałów w oczkowej sieci przesyłowej (kontynuacja zadania z ub. Roku (0/18)), Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.2.2, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Ziemianek Stanisław kierownik pracy, Dołowy Marian: Opracowanie oprogramowania do testowania algorytmów zautomatyzowanego, wyprzedzającego dokonywania podziałów w oczkowej sieci przesyłowej, Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN 1/2/2006, zadanie 3, podzadanie 3.2.8, nr księgowy 512/G/1041/0780/ Projekty badawcze MNiSW w trakcie realizacji (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Kowalik Ryszard kierownik projektu, wykonawcy: Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin, Jarnutowski Rafał: Intranetowe Urządzenie Automatyki Elektroenergetycznej nowej generacji. Projekt badawczy rozwojowy MNiSW, Nr R , nr umowy 0492/R/T02/2007/03, nr księgowy 516/G/1041/6001, lata realizacji: Parol Mirosław kierownik projektu, wykonawcy: Parol Mirosław, Baczyński Dariusz, Bielecki Sławomir, KsięŜyk Krzysztof, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej.

15 15 Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0573/B/T02/2007/33, nr księgowy 516/G/1041/0799, lata realizacji: Piotrowski Paweł kierownik projektu, wykonawcy: Piotrowski Paweł, Baczyński Dariusz, Kujszczyk Szczęsny, Zdun Tomasz, Helt Piotr, Wójtowicz Tomasz, Parol Mirosław: Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o róŝnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 0973/B/TO2/2007/33, nr księgowy 516/G/1041/0801, lata realizacji: Smolarczyk Adam kierownik projektu, wykonawcy: Smolarczyk Adam: Nowe metody selektywnego rozróŝniania kołysań mocy od zwarć oporowych, rozwijających się i innych złoŝonych zakłóceń zapewniające niezawodną pracę zabezpieczeń odległościowych, Projekt badawczy własny MNiSW, Nr N N , nr umowy 3582/B/T02/2008/34, nr księgowy 515/G/1041/0831, lata realizacji Ziemianek Stanisław kierownik projektu, wykonawcy: Ziemanek Stanisław, Dołowy Marian: Zastosowanie metod śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej do rozwiązywania problemów techniczno-ekonomicznego opisu systemu elektroenergetycznego. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N , nr umowy 1912/B/T02/2007/33, nr księgowy 516/G/1041/0805, lata raealizacji: Projekty badawcze MNiSW realizowane w innych instytucjach 1. Dmowski Antoni, Miller Andrzej, Paska Józef, Badyda Krzysztof, Milewski Jarosław, Biczel Piotr: Układ sterowania i wprowadzenia mocy dla Hybrydowego Zespołu Energetycznego-Wysokotemperaturowe Ogniwo Paliwowe-Turbina Gazowa, nr umowy: 0373/R12/T02/06/01, nr projektu R , nr księgowy: 513/G/1131/6625/000; umowa podpisana w dniu (kierownik projektu Andrzej Miller - Wydział MEL PW). 2. Kujszczyk Szczęsny, Piotr Helt: Modele zagroŝeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy - Zadanie badawcze nr 13: Monitoring, prognozowanie i symulacja zagroŝeń da systemu elektroenergetycznego oraz zarządzanie kryzysowe w aglomeracji warszawskiej w sytuacji wystąpienia zagroŝeń dla systemu elektroenergetycznego (wywoływanych blackout em), Etap 1 Analiza zagroŝeń ; nr projektu PBZ MIN-/011/013/2004. (procentowy udział) Kontrakty międzynarodowe finansowane ze środków zagranicznych 1. Panek Aleksander, Pracki Piotr i inni: Termomodernizacja budynków publicznych przeprowadzona zgodnie z warunkami zrównowaŝonego rozwoju STEP (Theromodernisation of public buildings in accordance with sustainable development conditions STEP), Projekt badawczy realizowany w ramach priorytetu "Badania naukowe" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Nr PL0077; Projekt realizowany na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Działalność statutowa 1. Kądzielawa Andrzej: Ekonomiczne aspekty rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem wykorzystania energetyki jądrowej, działalność statutowa nr 504/G/1041/0146, 2008.

16 16 2. Kowalik Ryszard, Jarnutowski Rafał: Zastosowanie urządzeń LAN oraz WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce, działalność statutowa nr 504/G/1041/0147, Kucharski Daniel: Generowanie programów dla potrzeb regulacji temperatury w urządzeniach elektrotermicznych, działalność statutowa nr 504/G/1041/0148, Momot Andrzej: Metoda wyznaczania ekwiwalentów sieci elektroenergetycznych dla potrzeb automatyzacji obliczeń sieciowych w elektroenergetyce, działalność statutowa nr 504/G/1041/0145, śagan Wojciech, Słomiński Sebastian: Luminancyjny model źródła światła oparty na pęku płaszczyzn, działalność statutowa nr 504/G/1041/0149, Granty rektorskie 1. Biczel Piotr, Siekierski Maciej, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz, Molik Łukasz, Rosłaniec Łukasz, Koniak Marcin: Uczelniany Projekt Badawczy Badanie własności eksploatacyjnych i przyczyn przedwczesnego zuŝycia elektrochemicznych źródeł prądu, Uczelniany Projekt Badawczy, nr grantu: 503 U (Maciej Siekierski kierownik projektu, Wydział Chemiczny) Granty dziekańskie 1. Dmowski Antoni, Molik Łukasz: Projekt interfejsu (bez oprogramowania) na potrzeby sterowania i nadzoru mikrosieci prądu stałego, nr grantu 503/G/1041/0824/ Kujszczyk Szczęsny, Bielecki Sławomir: Estymacja wybranych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem metod i technik inteligencji obliczeniowej ; nr grantu 503/G/1041/0822/ Nogal Łukasz: Zastosowania rozległych systemów pomiarowych WAMS w automatyce elektroenergetycznej ; nr grantu 503/G/1041/0823/ śagan Wojciech, Ciupak Marcin: Modelowanie rozkładu luminancji w iluminacji wieloobiektowych zespołów budowlanych, nr grantu 503/G/1041/0826/ śagan Wojciech, Ciupak Marcin: Modelowanie rozkładu luminancji w iluminacji wieloobiektowych zespołów budowlanych, nr grantu 503/G/1041/0826/ śagan Wojciech, Ryszard Niedbała, Daniel Kucharski: Identyfikacja pól temperatury w akumulacyjnych obiektach ogrzewanych elektrycznie, nr grantu 503/G/1041/0825/ Granty Rozwoju Kadrowego 1. Pracki Piotr: Wydajność energetyczna oświetlenia obiektów publicznych, nr grantu 503/G/1041/0835/ śagan Wojciech, Wesołowski Marcin: Kształtowanie pola temperatury w polu rezystancyjnym do badania wybranych parametrów węgla, nr grantu 503/G/1041/0827/ Prace umowne realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej 9.1. Zakończone jednorazowe umowy na prace B+R 1. Baczyński Dariusz, KsięŜyk Krzysztof, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł, Zdun Tomasz: Specyfikacja wielkości fizycznych oraz ich interwałów czasowych wymaganych do prowadzenia analiz obciąŝenia mocą czynną i bierną elementów sieci elektroenergetycznej KSE, praca na zlecenie PSE Operator SA ul. Mysia 2, Warszawa, zlecenie z dn , zlecenie nr BK/W/003/2006, praca nr 501/H/1041/0811, czas trwania

17 2. Biczel Piotr, Kłos Mariusz, Pawlęga Andrzej, Benysek Grzegorz, Michalski Łukasz, Molik Łukasz, Mytko Piotr: Badanie jakości energii sieci STOEN SA i ZEWiT SA zasilającej siedzibę OSP w Bielawie k/konstancina, praca na zlecenie PSE Operator SA ul. Mysia 2, Warszawa, zamówienie z dn , zamówienie nr 5 005/In-PW/IS/2007, BKW/003/2006, praca nr 501/H/1041/0809, czas trwania Biczel Piotr, Kłos Mariusz, Wieczorek Władysław, Siekierski Maciej, Kalita Michał, Piszcz Michał: Ogniwo paliwowe jako źródło alternatywne do zasilania układów potrzeb własnych stacji NN, praca na zlecenie PSE Operator SA ul. Mysia 2, Warszawa, zamówienie z dn , zlecenie nr SR/RB/IS/18/AM/2007, praca nr 501/H/1041/0814, czas trwania CzyŜewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych opraw oświetleniowych, praca na zlecenie Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz; praca nr 501/H/1041/0852, czas trwania CzyŜewski Dariusz: Wykonanie pomiarów fotometrycznych wybranych opraw oświetleniowych, praca na zlecenie MAWEL Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 9, Piaseczno; zlecenie z dn , praca nr 501/H/1041/0844, czas trwania Kądzielawa Andrzej: Analiza krajowych elektrowni i elektrociepłowni pod względem porównywalności eksploatacyjnych parametrów technicznotechnologicznych i ekonomiczno-handlowych, praca na zlecenie Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Chłodna 44, Warszawa; zamówienie z dn , praca nr 501/H/1041/0837, czas trwania Kądzielawa Andrzej: Koncepcja zmian organizacyjnych PSE Operator SA oraz opracowanie szczegółowej organizacji struktury wykonawczej, praca na zlecenie PSE Operator SA ul. Mysia 2, Warszawa; umowa z dn , umowa nr 006/IEn-PW-FK/2008, praca nr 501/H/1041/0816, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Dostawa i uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji Olsztyn, praca na zlecenie ELTEL Networks Olsztyn SA, Gutkowo 811, Olsztyn, umowa z dn , praca nr 501/H/1041/ Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Dostawa i uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji energetycznej 220/110 kv Klikowa, praca na zlecenie Energio-System Sp. z o.o., ul. Energetyczna 1, Rzeszów; zamówienie z dn , zamówienie nr ES 4779/2008, praca nr 501/H/1041/0850, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Koncentrator komunikacyjny dla stacji 220/110 kv Bieruń, podłączenie, uruchomienie i wykonanie prób funkcjonalnych, praca na zlecenie ELBUD Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19, Katowice; zamówienie z dn , zamówienie nr AK /2008/TZ, praca nr 501/H/1041/0819, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Modernizacja stacji 220/110 kv Bieruń i Poręba sterowniki mikroprocesorowe wraz z oprogramowaniem i uruchamianiem, praca na zlecenie ELBUD Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa H. Bednorza 19, Katowice; zamówienie z dn , zamówienie nr OT/MT/1698/2008, praca nr 501/H/1041/0848, czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Naprawa koncentratora zabezpieczeń w stacji 400/220/110 kv Mikułowa, praca na zlecenie PSE Zachód SA, ul. Marcelińska 71, Poznań; praca nr 501/H/1041/0839, czas trwania

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( )

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( ) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2013) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( )

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( ) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH (2009-2013) a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports i wymienionych w wykazie ministra o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014)

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika STUDIA MAGISTERSKIE PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor pracy Specjalizacja Specjalność Elektroenergetyka 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP:

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: 525-000-58-34 http://www.ee.pw.edu.pl/ien Tel. 22/ 234-72-55

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( )

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( ) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH (2009-2015) a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports i wymienionych w wykazie ministra o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG

Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG Agenda: Wprowadzenie Współczesne sieci rozdzielcze Przekształcenie istniejących w inteligentne sieci rozdzielcze Wdrożenie inteligentnych sieci

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Jan Machowski REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Przedmowa Podręczniki w języku polskim dotyczące zagadnień regulacji i stabilności systemów elektroenergetycznych były wydane wiele lat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. (Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks). Prof. dr hab. inŝ. Bogdan Miedziński (5

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 2009

Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 2009 Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 29 l.p. nazwa autorzy tytuł rok tom strony afiliacja punktacja 1. Przegląd Elektrotechniczny, 2. Przegląd Elektrotechniczny, 3. Przegląd Elektrotechniczny,.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 14.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske,

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske, Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep Sławomir Noske, slawomir.noske@energa.pl Projekty pilotażowe w procesie wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne Wrocław, 08.06.2015 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012 i 67/2012

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005 Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Dr inż. Mariusz Kłos Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko

Kierownik projektu. Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko Współautorzy Kierownik projektu mgr inż. Maciej Andrzejewski mgr Bożena Dobrowiecka mgr inż. Krzysztof Broda mgr inż. Andrzej Jaworski mgr inż. Zdzisław Kołodziejczyk mgr inż. Tadeusz Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I TELEINFORMATYKA, ZET 03 Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Monografia Redakcja naukowa Jan Popczyk Robert Kucęba Krzysztof Dębowski Waldemar Jędrzejczyk Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Inteligentne instalacje elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E0_/_D E0_/_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok:

Bardziej szczegółowo

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 KONFERENCJA Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Współpraca i Patronaty: - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik Prezes

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Sieci i urządzenia elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autorzy: Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Katarzyna Kurkowska ("Rynek Energii" - czerwiec 2016) Słowa kluczowe: oprawy LED,

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni: Transformacja energetyki: nowe rynki energii, klastry energii Układy energoelektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy w inne poszukiwanie rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID

Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID 1.12.2016, Wisła Sławomir Noske ENERGA OPERATOR SA Dominik Falkowski ENERGA OPERATOR SA Kaja Swat Atende Softwere Sp. z o.o. This project

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 30.04.2012 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Autor: Michał Wierzbowski Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ( Energia Elektryczna luty 2013) W obecnym czasie obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr.10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4 Nazwa modułu: Nowoczesne systemy zasilania źródeł i sterowania oświetleniem Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL-1-718-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Koordynator Klastra: Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu CHARAKTERYSTYKA KLASTRA Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa 1 Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa Inteligentne sieci energetyczne w ENERGA-OPERATOR Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo