PRZEWODNIK PO OPCJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO OPCJACH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO OPCJACH 1

2 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie opcji sprzedaży 06 Premia: jak wycenić opcję 07 Pieniężność 08 Pomiar ryzyka: wskaźniki greckie dla każdego 09 Strategie opcyjnie: jak używać opcji 10 Strategia Stelaża 10 Bear Call Spread 10 Bull Put Spread 11 Handel opcjami bez trudności 12 Interfejs platformy 12 Tryb dla początkujących 13 Tryb podstawowy 14 Nabycie opcji kupna (krok po kroku) 14 Nabycie opcji sprzedaży 16 Tryb zaawansowany 17 Wystawianie opcji 17 Tworzenie strategii 18 Dziennik strategii 19 2

3 Część A Część A Opcje - podstawy Witaj w ekscytującym świecie handlu opcjami easy-forex. Ten przewodnik wprowadzi cię do handlu opcjami i pokaże, dlaczego ten wielowymiarowy produkt cieszy się taką popularnością wśród traderów. Pod koniec lektury będziesz mieć wiedzę potrzebną do rozpoczęcia handlu na naszej elastrycznej platformie opcyjnej, zasilanej przez optionsreasy. Opcje można wykorzystywać do spekulowania na różnorodnych charakterystykach rynku, np. przyszłych kursach wymiany czy zmiennościach cen. Możesz kupować opcje z założeniem, że cena instrumentu bazowego spadnie lub wzrośnie; możesz sprzedaż strategię opcyjną, oczekując zysku ze wzrostu zmienności na rynku. Opcje walutowe, zwane też foreksowymi, są jednym z najlepszych dostępnych traderom sposobów zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Traderzy zabezpieczają ryzyko straty lub otwarte pozycje, handlując opcjami. Opcja daje Ci prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym czasie po określonej cenie w przyszłości. Uzgodniona cena nazywa się ceną wykonania, a instrumentem bazowym w naszym przypadku jest waluta. Oczywiście do zakupu opcji potrzebny jest ktoś, kto chce ją sprzedać po cenie, którą akceptuje kupujący. Kupującego nazywa się nabywcą, a sprzedającego wystawcą. Sprzedając Ci opcję, wystawca będzie żądał premii; jest to cena opcji i tym właśnie będziesz handlować na naszej platformie. Czytaj dalej, aby zobaczyć, jakie rodzaje opcji istnieją i jak możesz zyskać lub zabezpieczyć swoje pozycje przy pomocy opcji. 3

4 Część A Rodzaje opcji: Scenariusze zysków i strat Istnieją cztery działania w obrocie opcjami przyjrzyjmy się im po kolei: Nabycie opcji kupna (Buy Call) Nabycie opcji kupna daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, ZAKUPU pary walutowej w ustalonym dniu i cenie w przyszłości. Aby to zrobić, nabywca musi z góry zapłacić prem ię wystawcy i będzie zyskiwać wraz z tym, jak będzie rosnąć cena instrumentu bazowego. Spójrzmy na przykład poniżej: Nabywca kupuje opcję kupna euro za dolary amerykańskie z terminem trzy miesiące i po cenie wykonania 1,3900, z premią 10 dolarów. Dopóki para EURUSD w momencie wygaśnięcia pozostaje poniżej poziomu 1,3910, nabywca nie ma interesu w realizacji opcji. Z drugiej strony, jeżeli do czasu wygaśnięcia opcji cena wzrośnie, nabywca wychodzi na pozycję zyskowną, gdyż zamyka pozycję przy wyższej wartości premii. Powyższy wykres pokazuje zysk i stratę przy wygaśnięciu dla różnych cen spot. W tym przypadku jeżeli opcja wygaśnie z ceną 1,3940, gracz osiągnie zysk 30 dolarów. Zwróć uwagę, że chociaż zysk nabywcy jest nieograniczony, ryzykuje on jedynie 10 dolarów zapłaconej premii. To niewielkie ryzyko z nieograniczonym potencjałem zysku jest jedną z kluczowych zalet opcji jako instrumentu inwestycyjnego. Początkujący inwestorzy na opcjach często zadają pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy premią opcyjną i zabezpieczeniami stop-loss stosowanymi na rynku spotowym? Kiedy rynek spot uruchamia Twój stop-loss, zamkniesz pozycję ze stratą, podczas gdy w opcjach masz wymiar czasowy. Zaczynasz płacąc premię i masz tyle czasu, ile określisz w swojej pozycji, by osiągnąć zysk, niezależnie od tego, jak bardzo kurs rynku spot idzie przeciwko tobie. Unikalną korzyścią oferowaną przez naszą platformę opcyjną jest to, że nie musisz czekać do wygaśnięcia opcji możesz zamknąć swoją pozycję w dowolnej chwili przed wygaśnięciem i zrealizować zyski. Pamiętaj handlując opcjami, handlujesz premią opcyjną i jej zmiennością. 4

5 Część A Wystawienie opcji kupna (Sell Call) Sprzedawca jest wystawcą opcji kupna i będzie zobowiązany do honorowania postanowień kontraktu opcyjnego. Otrzymuje z góry premię. Spójrzmy na poniższy przykład: Sprzedawca wystawia opcję zakupu euro za dolary amerykańskie z terminem wygaśnięcia 3 miesięcy z premią 20 dolarów i ceną wykonania 1,39. Dopóki kurs wymiany EURUSD w momencie wygaśnięcia jest poniżej 1,3920, sprzedający zachowa premię. Jeżeli jednak cena wzrośnie ponad poziom 1,3920, sprzedawca zacznie ponosić straty, jako że cena spot jest wyższa niż cena wykonania, a sprzedawca opcji będzie musiał honorować postanowienia kontraktu opcyjnego. Zysk sprzedawcy jest ograniczony do uzyskanej premii w wysokości 20 dolarów, ale ryzyko straty jest nieograniczone wraz z pogłębianiem się trendu rynkowego niepomyślnego dla sprzedawcy. Nabycie opcji sprzedaży (Buy Put) Nabycie opcji sprzedaży polega na zapłaceniu premii w zamian za prawo do sprzedaży. Nabywca opcji sprzedaży ma nieograniczony potencjał zysku wraz z tym, jak cena spot przekroczy w dół próg rentowności (breakeven point). 5

6 Część A Na przykład, nabywca kupuje opcję sprzedaży, która daje mu prawo do sprzedaży euro (EUR) za dolary amerykańskie (USD) w przyszłości z ceną wykonania 1,3890. Zauważ, że jeśli kurs wymiany jest wyższy niż 1,3880, będzie wolał sprzedać towar na rynku zamiast skorzystać z opcji. W tym przypadku traci jedynie 10 dolarów, które wpłacił jako premię. Jeżeli jednak cena spadnie poniżej 1,388, właściciel opcji może kupić np. po 1,386 i sprzedać po 1,389, osiągając zysk 20 dolarów, uwzględniając zapłaconą na początku premię 10 dolarów. Z platformą opcyjną easy-forex nie musisz kupować na rynku spot. Zamiast tego, wynik netto transakcji wpływa bezpośrednio na Twoje konto w momencie wygaśnięcia. Wystawienie opcji sprzedaży (Sell Put) Sprzedawca staje się wystawcą opcji sprzedaży i będzie zobowiązany honorować postanowienia kontraktu opcyjnego. Sprzedawca musi otrzymać premię z góry. Spójrzmy na poniższy przykład: Wystawca sprzedaje opcję sprzedaży euro za dolary amerykańskie w ciągu trzech miesięcy za premię 20 dolarów i z ceną wykonania 1,389. Dopóki kurs wymiany EURUSD w momencie wygaśnięcia jest wyższy niż 1,3870, sprzedawca będzie mieć zysk w postaci uzyskanej premii. Z drugiej strony, jeżeli cena spadnie poniżej poziomu 1,3870, sprzedawca poniesie stratę, jako że cena spot jest niższa niż cena wykonania, a wystawca opcji jest zobowiązany do jej sprzedaży. Zysk sprzedawcy jest ograniczony do wysokości premii (20 dolarów), natomiast potencjał straty jest nieograniczony wraz z tym, jak kurs rynkowy spada poniżej progu rentowności. 6

7 Część A Premia: Jak wycenić opcję Premia opcji jest określona przez wiele czynników: obecny kurs wymiany bazowej pary walutowej, stopy procentowe tych walut, zmienność kursu, cenę wykonania oraz czas pozostały do wygaśnięcia. Zmiana tych parametrów zmieni wysokość premii opcyjnej. Przyjrzyjmy się teraz kilku definicjom wymienionych wyżej czynników: Data wygaśnięcia: jest to data określona na wstępie przez inwestora, kiedy wygasa kontrakt opcyjny. Handlując opcjami na easy-forex możesz otwierać i zamykać pozycje w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia opcji. Dłuższy czas do wygaśnięcia oznacza, że pozostaje więcej czasu na zmiany kursu wymiany i tym samym większą szansę na uzyskanie zysku z opcji. Stąd też dłuższy czas do wygaśnięcia oznacza wyższą premię. Cena wykonania: Jest to cena ustalona przez inwestora, po której para zostanie zakupiona (w opcji kupna) lub sprzedana (w opcji sprzedaży). Zmienność: Zrozumienie tego czynnika jest niezwykle ważne przy handlu opcjami nie jest jednocześnie zbyt trudne. Powiedzmy, że parą EURUSD handluje się po kursie 1,3550, a najwyższe i najniższe notowania poprzedniego dnia były 1,3540 i 1,3560. Teraz załóżmy, że dzisiaj nadal handluje się po 1,3550, natomiast kurs wahał się aż do poziomu górnego 1,3570 i dolnego 1,3530. Zakres, w którym zmienia się kurs tej pary zwiększył się od wczoraj i tym samym jego zmienność wzrosła w porównaniu do dnia wczorajszego. Im większe fluktuacje kursu, tym większa jest jego zmienność. Im wyższa zmienność, tym wyższa będzie premia opcyjna. To wynika z faktu, że bazowa para walutowa może z dużym prawdopodobieństwem znacząco zmienić kurs w którymkolwiek kierunku. Zmienność jest mierzona w odchyleniach standardowych, odzwierciedlonych grecką literą sigma (σ). Spójrzmy na dwa wykresy poniżej, żeby lepiej zrozumieć ideę zmienności. Mniej zmienny Bardziej zmienny 7

8 Część A Wartość czasowa i wartość wewnętrzna Wartość wewnętrzna: Bardzo ważnym jest zrozumienie, że premia opcyjna ma wartość wewnętrzną i czasową. W momencie wygaśnięcia wartość wewnętrzna to po prostu różnica pomiędzy ceną wykonania (określoną wstępnie wartością) a ceną spot (obecnym kursem). Wartość czasowa: Jest to różnica pomiędzy premią opcyjną i wartością wewnętrzną opcji. Nawet jeżeli opcja ma dodatnią wartość wewnętrzną, jeżeli do wygaśnięcia pozostał jeszcze długi okres, wartość wewnętrzna może być przyćmiona przez wartość czasową. Jeżeli inwestor otworzy kontrakt opcyjny z długim horyzontem czasowym, premia będzie wyższa, gdyż większa będzie szansa na wygaśnięcie opcji w pieniądzu (tzn. z zyskiem dla nabywcy). Wraz z upływem czasu pozostałego do wygaśnięcia, wartość czasowa powoli się zmniejsza. Pieniężność In-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny ma wartość wewnętrzną. Opcja kupna jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej obecnej ceny spot bazowej pary walutowej. Opcja sprzedaży jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej obecnej ceny spot bazowej pary walutowej. At-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej. Opcje kupna i sprzedaży są at-the-money, kiedy cena wykonania jest równa obecnej cenie rynkowej. Out-of-the-Money: kiedy kontrakt opcyjny nie ma wartości wewnętrznej. - Opcja kupna jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej obecnej ceny spot bazowej pary walutowej. - Opcja sprzedaży jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej obecnej ceny spot bazowej pary walutowej. 8

9 Część B Część B Pomiar ryzyka: Wskaźniki greckie dla każdego Wskaźniki greckie są zasadniczo przeznaczone dla zaawansowanych inwestorów. Przedstawiają one w formie ilościowej wrażliwości premii opcyjnej. Są one stosowane do przewidywania ryzyka związanego z kontraktami opcyjnymi w czasie. Kombinacja wskaźników greckich może pomóc przewidzieć wynik uzyskany na opcji. Delta, lub współczynnik zabezpieczenia [Δ = ] : służy do pomiaru zmiany premii (P) opcji względem zmiany ceny (S) bazowej pary walutowej. Deltę można wyrazić procentowo lub w wartościach pieniężnych i można ją postrzegać jako prawdopodobieństwo wygaśnięcia opcji in-the-money. Delta wynosząca 50% oznacza, że opcja jest at-the-money (ATM). Opcja z większym prawdopodobieństwem wygaśnie in-the-money, jeżeli Delta jest wyższa niż 50%, oraz z mniejszym, jeżeli Delta jest niższa niż 50%. Delta jest dodatnia przy nabytej opcji kupna (long call) i wystawionej opcji sprzedaży (short put), natomiast jest ujemna przy wystawionej opcji kupna (short call) i nabytej opcji sprzedaży (long put). Gamma [Γ = = ] : mierzy zmianę współczynnika Delta (Δ) względem zmiany cen (S) bazowej pary walutowej. Pytanie brzmi: o ile zmieni się Delta w wyniku zmiany ceny spot? Zasadniczo wszystkie nabyte opcje mają wartość dodatnią Gamma, podczas gdy wystawione opcje mają wartość ujemną. Vega [V = ] : mierzy wpływ zmiany poziomu zmienności (σ) na premię (P) danej pary walut. Jego wartość wyraża się w wartości pieniężnej, jaką opcja zyska lub straci, gdy zmienność wzrośnie lub spadnie o 1%. Vega jest szczególnie ważna na rynkach niestabilnych, pozwalając monitorować premię opcyjną. Theta [Θ = - ] : mierzy wrażliwość premii (P) opcyjnej na upływ czasu (τ) (time decay). Spadek wartości w czasie przyspiesza wraz ze zbliżaniem się do daty wygaśnięcia. Theta jest ujemna przy nabytej opcji kupna i sprzedaży, natomiast dodatnia przy wystawionej opcji kupna i sprzedaży. Rho [P = ] : mierzy wrażliwość premii (P) opcyjnej na zmiany stóp procentowych (r). 9

10 Część B Strategie opcyjnie: jak używać opcji Platforma opcyjna easy-forex daje Ci możliwość wykorzystania różnych strategii zabezpieczania swojej pozycji rynkowej. Przyjrzyj się kilku popularnym strategiom opcyjnym: Strategia Stelażu (Straddle): Ta strategia wymaga, by wzrosła zmienność opcji, aby zamknąć transakcję z zyskiem. Long Straddle można uzyskać poprzez nabycie opcji kupna i sprzedaży at-the-money, powiedzmy w cenie wykonania 1,3900. Przy tej strategii można zrealizować zysk, jeżeli kurs zmieni się w którymkolwiek kierunku. Maksymalna potencjalna strata to wysokość zapłaconych premii, natomiast maksymalny zysk do zrealizowania jest nieograniczony. Niższy próg rentowności to cena wykonania minus zapłacona premia, zaś wyższy próg rentowności to cena wykonania plus zapłacona premia. Ta strategia działa dobrze, jeżeli spodziewasz się zmiany kursu walutowego, ale nie jesteś pewien kierunku. Może dobrze współgrać w przypadku ogłoszeń istotnych wiadomości w niepewnych czasach, kiedy rynkowi trudno jest określić wartości takich wskaźników jak stopa bezrobocia czy poziomy cen, a pozytywne lub negatywne wyniki mogą pociągnąć kurs bazowej pary walutowej w którąkolwiek stronę. Bear Call Spread: Ta strategia jest odpowiedzią na przewidywanie spadku ceny w krótkim terminie. Strategia Bear Call Spread może zostać zbudowana poprzez nabycie opcji kupna out-of-the-money i wystawienie opcji sprzedaży in-the-money. Maksymalny zysk z tej strategii jest ograniczony do zapłaconej premii, podczas gdy maksymalna potencjalna strata jest ograniczona do ceny wykonania nabytej opcji sprzedaży minus cena wykonania wystawionej opcji sprzedaży, plus uzyskana premia. 10

11 Część B Strategię Bear Call spread mogą wykorzystać inwestorzy chcący uzyskać premię przy stabilnym kursie lub przewidzianej przez nich zmianie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat. Nie jest to jednak optymalna strategia, jeżeli oczekujesz, że zmiana kursu na Twoją korzyść będzie znacząca, gdyż w ten sposób tracisz okazję na potencjalne zyski. Bull Put Spread: Ta strategia jest odpowiedzią na oczekiwanie, że kurs wzrośnie w krótkim okresie. Strategię Bull Put Spread można zbudować nabywając opcję sprzedaży out-of-themoney i wystawiając opcję sprzedaży in-the-money. Bull Put Spread stanowi lustrzane odbicie Bear Call Spread. Jest ona stosowana przez inwestorów chcących uzyskać premię przy jednoczesnej kontroli ryzyka straty. Mamy nadzieję, że masz teraz dobre pojęcie o tym, jak strategie opcyjnie mogą pomóc inwestorowi w zabezpieczaniu i spekulacji na rynku, zależnie od jego poglądów i oczekiwań. Czytaj dalej, by zobaczyć, jak używać platformy opcyjnej easy-forex i zastosować świeżo zdobytą wiedzę w praktyce. 11

12 Część C Część C Handel opcjami bez trudności Po zalogowaniu się na internetową platformę tradingową, kliknij po prostu na zakładkę Opcje, która przeniesie cię na platformę handlu opcjami. Interfejs platformy Opcje easy-forex mają trzy tryby odpowiednie do poziomu doświadczenia gracza Nowy, Podstawowy i Zaawansowany. Tryb Nowy pozwala ci nabyć opcję kupna lub sprzedaży z wcześniej zdefiniowaną ceną wykonania, kwotą transakcji i datą wygaśnięcia. W trybie Podstawowym możesz stworzyć własne transakcje i samodzielnie ustawiać cenę wykonania, kwotę transakcji i datę wygaśnięcia. Tryb Zaawansowany pozwala na nabycie oraz wystawienie opcji kupna i sprzedaży oraz na tworzenie strategii. Na wszystkich poziomach możesz włączyć przycisk Educate znajdujący się w górnym lewym rogu platformy, aby dowiedzieć się więcej o transakcjach opcyjnych i o samej platformie. Możesz wyłączyć go w dowolnym momencie. 12

13 Część C Tryb dla początkujących Jeżeli opcje są dla ciebie nowością, kiedy pierwszy raz logujesz się na platformę opcyjną, zobaczysz ten ekran, który pozwoli ci dokonać zdefiniowanych transakcji nabycia opcji kupna i sprzedaży. Aby nabyć opcję kupna, wystarczy kliknąć na Trade now; to samo dotyczy nabycia opcji sprzedaży. Wyświetlona zostanie cena premii dla zmiennych określonych powyżej. Aby zamknąć pozycję, wystarczy kliknąć na wybraną transakcję, a następnie kliknięciem zamknąć wybrane pozycje. Gdy będziesz się już czuć pewnie zawierając transakcje z określonymi przez nas parametrami, możesz przejść do trybu podstawowego, by ustawiać swoje własne zmienne. W tym celu wystarczy kliknąć na create my own trade: 13

14 Część C Tryb podstawowy W trybie podstawowym możesz ustawiać własne parametry transakcji. Obok pary walutowej zobaczysz cenę bazową spot dla łatwego porównania. Nabycie opcji kupna (krok po kroku) Wpierw wybierz parę walutową, dla której chcesz zawrzeć transakcję opcyjną. Wybierzmy EURUSD. Następnie wybierz typ opcji, którymi chcesz handlować. Pamiętaj Call daje Ci prawo do zakupu, podczas gdy Put daje ci prawo do sprzedaży pary bazowej. Wybierzmy Call! Teraz czas ustawić cenę wykonania. Możesz wpisywać bezpośrednio cenę lub procent, dodając na początku znak plus (+) lub minus (-). Na przykład, +2% da Ci cenę wykonania +2% powyżej obecnej ceny spot. Wybierz datę wygaśnięcia. To ustawi czas do wygaśnięcia Twojej opcji. Pamiętaj dłuższy czas do wygaśnięcia to wyższa premia. Wreszcie ustaw ilość, czyli wielkość zlecenia. 14

15 Część C W oparciu o te parametry zostanie obliczona i wyświetlona premia. Kiedy ustawisz wszystkie parametry, kliknij na scenarios, żeby zobaczyć graficzne podsumowanie swojej charakterystyki zysku i straty przy różnych cenach wykonania w momencie wygaśnięcia. Gdy podejmiesz decyzje dotyczące parametrów Twojej pozycji, kliknij trade now. Gratulacje, dokonałeś swojej pierwszej transakcji opcyjnej! 15

16 Część C Nabycie opcji sprzedaży Podobnie jak w przypadku opcji kupna, aby nabyć opcję sprzedaży musisz wybrać Put z rozwijanej listy type. Pamiętaj, żeby zmienić pozostałe parametry tak, by odpowiadały Twoim poglądom na to, w którą stronę zmieni się rynek. Zauważ, że wykres charakterystyki wyniku dla opcji Put jest zwierciadlanym odbiciem scenariusza Call. Zyskujesz wraz ze spadkiem ceny. Zauważ, że wykres charakterystyki zysku i straty dla opcji Put jest zwierciadlanym odbiciem scenariusza opcji Call. Zyskujesz wraz ze spadkiem ceny. 16

17 Część C Tryb zaawansowany Kiedy będziesz czuć się pewnie z kupnem opcji, możesz zechcieć zacząć je wystawiać. Aby to zrobić, najpierw kliknij na go advanced to pozwoli Ci na sprzedaż opcji i korzystanie ze strategii. Wystawianie opcji (pokrytych) Jak opisywaliśmy wcześniej, nabycie opcji daje ci nieskończony potencjał zysku, ale jednocześnie ogranicza Twoje ryzyko straty. Wystawienie opcji odwrotnie ma nieskończony potencjał straty, a w związku z tym platforma opcyjna działa w taki sposób, że pozwala na wystawienie opcji jedynie wtedy, gdy towarzyszy jej nabycie opcji. 17

18 Część C Tworzenie strategii Tworzenie strategii opcyjnej jest proste; musisz tylko dodać kolejną pozycję klikając na +add line. Dla każdej pozycji musisz ustawić swoje parametry, rodzaj (call/put), kierunek (buy/sell), cenę wykonania, datę wygaśnięcia i ilość. Pamiętaj, nie możesz wystawić opcji nie nabywając innej. Jeżeli sądzisz, że Twoja strategia jest prawdziwym hitem, możesz ją opublikować w dzienniku strategii i podzielić się ze swoimi przyjaciółmi na różnych portalach społecznościowych. To proste po prostu nadaj jej nazwę i dodaj krótki opis. 18

19 Część C Dziennik strategii Aby przeglądać swoje strategie oraz strategie opublikowane przez innych, możesz odwiedzić strategies marketplace. Możesz tu znaleźć strategie skategoryzowane według popularności i ocenić je poprzez dodanie gwiazdki do tych, które ci się podobają! Jeżeli jesteś przekonany, że strategia Ci odpowiada, możesz ją wykorzystać do handlu wedle własnej woli. 19

20 Część C Ostrzeżenie o ryzyku: Forex, opcje, towary oraz kontrakty na różnicę (transakcje OTC) są produktami wykorzystującymi dźwignię finansową i niosą ze sobą znaczące ryzyko utraty nawet całego zainwestowanego kapitału; mogą nie być odpowiednie dla każdego. Upewnij się, że dobrze rozumiesz ryzyka związane z tą działalnością i nie inwestujesz pieniędzy, na których utratę Cię nie stać. Powyższe informacje nie mogą pod żadnym warunkiem być uznane za rekomendację do zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Nasza grupa firm poprzez swoje spółki zależne posiada licencję Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC numer licencji 079/07), (która na mocy dyrektywy MiFID jest ważna w całej Unii Europejskiej) oraz ASIC w Australii (licencja AFS nr ). 20

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 13/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Super oferta gwarantowany 8% zwrot z najmu. Str. 2-5 W internecie można natknąć się na reklamy, w których firma zarządzająca nieruchomościami na wynajem oferuje

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo