U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 U5i Rozszerzona instrukcja obsługi

2 Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11 Korzystanie z innych sieci...14 Ikony stanu...15 Połączenia...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...16 Więcej funkcji połączeń...18 Wprowadzanie tekstu...20 Pismo ręczne...20 Korzystanie z klawiatur ekranowych...21 Kontakty...25 Przesyłanie wiadomości...26 Przed użyciem wiadomości...26 Omówienie wiadomości...26 Wiadomości SMS i MMS...26 E mail...27 Przeglądanie wiadomości...28 Więcej na temat Wiadomości...28 Multimedia...31 Pasek widoku i pasek dotykowy...31 Aktualizowanie bibliotek multimediów...32 Tryb zaznaczania...32 Zdjęcie...32 Muzyka...39 Wideo...42 Kamera...44 Korzystanie z kamery...44 Ikony i ustawienia kamery...45 Podgląd automatyczny...49 Usługi lokalizacji...51 Korzystanie z GPS...51 Skróty...51 Dane GPS

3 Żądania podania lokalizacji...52 Ustawienia ustalania pozycji...52 Google Maps...53 Internet...54 Zakładki...54 Strony historii...54 Więcej funkcji przeglądarki...54 Kanały internetowe...55 Organizator...56 Menedżer plików...56 Zegar...57 Kalendarz...58 Google...58 Notatki...58 Konwerter...59 Kalkulator...59 Adobe PDF...59 Quickoffice...59 Wyszukiwanie...60 RoadSync...60 Aplikacje...62 Aplikacja PlayNow...62 Radio...62 Aplikacja TrackID...63 Dyktafon...63 Rozmowy...63 Przenoszenie i porządkowanie zawartości...64 Korzystanie z przewodu USB...64 Wysyłanie zawartości do innego telefonu...65 Aktualizowanie telefonu...67 Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite...67 Łączność...68 Wi Fi...68 Serwer multimedialny...68 Punkty dostępu...69 Synchronizacja...69 Ustawienia...71 Ustawienia osobiste...71 Ustawienia telefonu...72 Menedżer aplikacji

4 Rozwiązywanie problemów...81 Problemy z uruchamianiem...81 Problemy z blokowaniem...81 Lampka wskaźnika...81 Problemy z łącznością...82 Pamięć pełna...83 Problemy z połączeniem z komputerem lub innym urządzeniem...83 Różne...84 Informacje prawne...85 Indeks

5 Dodatkowa pomoc Pełna dokumentacja dla użytkownika telefonu obejmuje następujące pozycje: Instrukcja obsługi (dostarczona wraz z telefonem) przegląd telefonu oraz informacje potrzebne, aby zacząć z niego korzystać. Teksty Pomocy Pomoc w telefonie dotycząca większości aplikacji. Rozszerzona Instrukcja obsługi aktualna instrukcja obsługi ze szczegółowymi instrukcjami i dodatkowymi informacjami na temat funkcji dostępnych w telefonie. Rozszerzona instrukcja obsługi jest dostępna na karcie pamięci. Dokument ten jest także dostępny pod adresem Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z Ważnymi informacjami. 5

6 Czynności przygotowawcze Przygotowanie telefonu do pracy Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM (Subscriber Identity Module) i baterię. Jak włożyć kartę SIM 1 Zdejmij pokrywę baterii. 2 Włóż kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu. Jak włożyć baterię 1 Włóż baterię etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie. 2 Załóż pokrywę baterii na miejsce. 6

7 Włączanie telefonu Jak włączyć telefon 1 Naciśnij i przytrzymaj. 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz OK. 3 Po pierwszym włączeniu telefonu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji w celu wprowadzenia podstawowych ustawień i uzyskania wskazówek. PIN Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN. Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 78. Karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz Jak skopiować kontakty między kartą pamięci i kartą SIM na stronie 25. Ładowanie baterii telefonu W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. 7

8 Jak ładować telefon przy użyciu zasilacza Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Przy użyciu zasilacza baterię można ładować w dowolnej chwili, przez więcej lub mniej niż 3 godziny. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii. Jak ładować telefon przy użyciu komputera Podłącz telefon do gniazda USB w komputerze za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB. Pamięć Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapełniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są domyślnie zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM. Jak wyświetlić ilość dostępnej pamięci Wybierz Menu > Organizator > Menedżer plików. Karta pamięci Telefon obsługuje karty pamięci oferujące więcej miejsca na dane w telefonie. Karty pamięci używanej z telefonem można używać także z innymi kompatybilnymi urządzeniami. Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci 1 Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu. 2 Aby zwolnić i wyjąć kartę pamięci, naciśnij i wybierz Usuń kartę pamięci, a następnie dociśnij krawędź karty pamięci. Pomoc w telefonie W telefonie jest zapisana rozszerzona wersja Instrukcji obsługi. Dokument ten jest także dostępny pod adresem Pomoc do większości aplikacji jest dostępna za pośrednictwem menu Organizator w telefonie. Jak uzyskać dostęp do ogólnej Pomocy w telefonie Wybierz Menu > Organizator > Pomoc. Jak wyświetlić Pomoc w aplikacji Wybierz Opcje > Pomoc. 8

9 Widok telefonu 1 1 Klawisz włączania/wyłączania oraz blokady 2 Głośnik słuchawki 3 Złącze słuchawek 3,5 mm 4 Złącze przewodu USB 5 Głośnik 6 Ekran dotykowy 7 Klawisz kończenia 8 Klawisz menu głównego 9 Klawisz łączenia Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia 11 Lampa aparatu 12 Kamera 13 Klawisz wideo 14 Klawisz zdjęć

10 Przegląd menu* PlayNow Internet Aplikacje Radio TrackID Serwer multimed. Pobierz apl. czatu Czat Wiad. rozmów Publikacje intern. Nagraj dźwięk Kamera Wiadomości Multimedia Zdjęcia Muzyka Wideo Usługi lokalizacji Google Maps Lokalizacja Wisepilot Kontakty Kalendarz Rejestr** Organizator Menedżer plików Zegar RoadSync SonyEricsson Sync Google Wyszukaj Notatki Słownik Konwerter Kalkulator Adobe PDF Quickoffice Pomoc Ustawienia Osobiste Profile Tematy Tryb gotowości Telefon Data i godzina Język Wyświetlacz Pob. ustawienia Ustaw. czujnika Polec. dotykowe Akcesoria Ustaw. aplikacji Zarządzanie tel. Mndżr aplikacji Zainstal. aplik. Pliki instalacyjne Ustaw. instalacji Połączenia Ust. poł. Szybkie wybier. Poczta głosowa Przekier.połączeń Zakaz połączeń Łączność Sieć Wi-Fi Bluetooth USB Sieci docelowe Menedżer poł. Przesył. danych Dyski zdalne Ust. administr. * Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu. ** Do poruszania się po kartach w podmenu można użyć funkcji dotykowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigacja na stronie

11 Nawigacja Po menu można poruszać się palcami lub rysikiem. Dotknij lub dotknij dwukrotnie elementu, aby go wybrać lub otworzyć. Można także przełączać działające aplikacje. Menu główne Do różnych menu można uzyskać dostęp z Menu. Dotknij menu, aby je otworzyć. Można wyświetlać menu w formacie listy lub tabeli, tworzyć własne foldery lub przenosić zawartość między folderami. Jak uzyskać dostęp do menu głównego Naciśnij klawisz menu głównego. Jak zmienić widok menu głównego 1 Wybierz Menu > Opcje > Zmień widok Menu. 2 Wybierz jedną z opcji. Automatyczna blokada klawiatury i blokada ekranu Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności. Jak zmienić ustawienia automatycznej blokady klawiatury i blokady ekranu 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Aut. blok. klaw.. 2 Wybierz jedną z opcji. Jak odblokować telefon ręcznie Naciśnij klawisz i wybierz Odblokuj. Jak zablokować telefon ręcznie Naciśnij dwukrotnie. Wielozadaniowość Telefon umożliwia wyświetlanie i przełączanie wszystkich działających aplikacji. Jak wyświetlić działające aplikacje 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu głównego. 2 Aby przełączyć na działającą aplikację, dotknij jej. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność. 11

12 Jak zakończyć działanie funkcji W większości przypadków wybierz Opcje > Wyjdź. Jak usuwać elementy W większości aplikacji, aby usunąć elementy, takie jak pliki, foldery, wiadomości lub pliki multimedialne, wybierz element, a następnie wybierz Opcje > Usuń. Tryb gotowości Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku. Jak powrócić do widoku tryb gotowości Naciśnij. Domyślny ekran trybu gotowości Domyślny ekran trybu gotowości udostępnia pięć różnych widoków trybu gotowości: Widok Ulubione kontakty Widok Twitter Widok Flow Widok Album Widok Skróty Ikona niektórych widoków trybu gotowości, na przykład widoku Album, może się zmieniać w zależności od zawartości wyświetlanej na ekranie trybu gotowości. Tych pięć widoków jest dostępnych tylko wtedy, gdy domyślnym motywem trybu gotowości jest Sony Ericsson. Jak przełączyć widoki trybu gotowości Dotknij ikony żądanego widoku. Aby przełączyć widoki, możesz szybko przesunąć palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Jak nawigować po widoku trybu gotowości W widoku np. Album przesuń szybko palcem w górę lub w dół ekranu. Jak uzyskać więcej informacji Więcej informacji można uzyskać z widoku trybu gotowości na przykład wyświetlić godzinę i datę, przejść do odtwarzacza muzyki trybu gotowości lub użyć paska dotykowego. Jak wyświetlić więcej informacji w widoku trybu gotowości Aby wyświetlić więcej informacji lub pasek dotykowy, naciśnij. Aby powrócić do widoku pełnoekranowego, dotknij obszaru na ekranie pomiędzy ikonami widoku a paskiem dotykowym. Jak używać paska dotykowego w trybie gotowości 1 Jeżeli pasek dotykowy nie jest wyświetlany na dole ekranu, naciśnij. 2 Dotknij jednej z następujących ikon: Nawiąż połączenia. Przejdź do menu głównego Multimedia. Wyślij i odbierz wiadomości. Wyszukaj w telefonie lub w Internecie. 12

13 Jak zmienić tapetę widoku trybu gotowości 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę widoku, a następnie wybierz jedną z opcji: Pusty bez tapety. Obrazek wyświetl obrazek jako tapetę. Adobe Flash użyj jako tapety pliku Adobe Flash. Twitter wyświetl jako tapetę aplikację Twitter. Flow wyświetl falę, której przebieg jest dostosowywany w poziomie niezależnie od orientacji, w jakiej trzyma się telefon. Album wyświetl jako tapetę zdjęcia lub nagrania wideo z folderu Multimedia. Ulubione kontakty wyświetl jako tapetę ulubione kontakty. Skróty wyświetl jako tapetę skróty do aplikacji lub witryn internetowych. 2 Wybierz plik, jeżeli wyświetli się taka prośba. 3 Aby zapisać zmiany, wybierz Wyjdź. Nie można wybrać tego samego pliku jako tapety więcej niż jednego widoku. Widok Flow Widok Flow wyświetla falę, która dostosowuje swój przebieg w poziomie, niezależnie od orientacji, w jakiej trzyma się telefon. Widok Ulubione Widok Ulubione daje szybki dostęp do ulubionych witryn internetowych. W przypadku każdego kontaktu w widoku Ulubione można nawiązać połączenie, wysłać wiadomość lub wyświetlić szczegółowe informacje kontaktowe w aplikacji Kontakty. Jak dodać kontakt to Ulubionych 1 Dotknij. 2 Dotknij i wybierz kontakty, które chcesz dodać. Jak usunąć kontakt z Ulubionych 1 Dotknij. 2 Dotknij. 3 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz Tak. 4 Aby usunąć więcej kontaktów, powtórz krok 3. Jak nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Zadzwoń. Jak wysłać wiadomość do ulubionego kontaktu 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Wiadom.. Jak wyświetlić szczegóły o ulubionym kontakcie w Kontaktach 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Wyświetl w kontaktach. Widok Album Widok Album daje szybki dostęp do Twoich zdjęć i nagrań wideo. Zawartość tę możesz przeglądać lub wysyłać do innych kompatybilnych urządzeń. Możesz także ustawić zdjęcie jako tapetę widoku trybu gotowości. W widoku Album pliki wideo są oznaczone ikoną. 13

14 Jak ustawić zdjęcie jako tapetę widoku 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia i wybierz Ustaw jako tapetę. 3 Wybierz widok. Jak wysłać zdjęcie lub nagranie wideo 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia lub nagrania wideo i wybierz Wyślij jako. 3 Wybierz metodę wysyłania. Jak wyświetlić pełnowymiarowe zdjęcie w aplikacji Multimedia 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia i wybierz Wyświetl w multimediach. Jak odtworzyć nagrania wideo z widoku Album Dotknij nagrania wideo i wybierz Wyświetl w multimediach. Widok Skróty Widok Skróty przedstawia listę skrótów do różnych aplikacji i zakładek. Pokazywane skróty można dostosować do własnych potrzeb. Jak zmienić ustawienia skrótów 1 Dotknij. 2 Dotknij. 3 Wybierz skrót i dotknij Opcje > Zmień. 4 Kiedy wyświetli się Rodzaj skrótu:, wybierz Aplikacja lub Zakładka. 5 Dotknij dwukrotnie elementu. 6 Aby zapisać ustawienia, wybierz Wstecz. Widok Twitter Z tego widoku można uzyskać dostęp do serwisu Twitter. Umożliwia on sprawdzanie statusu znajomych i komentowanie ich ostatnich wpisów. Przed użyciem tej usługi musisz mieć wymagane ustawienia połączenia internetowego w telefonie. Jak utworzyć nowy wpis Wprowadź tekst w polu tekstowym i dotknij. Jak wyświetlić komentarz w witrynie usługi Twitter Dotknij obok żądanego komentarza. Jak komentować nowe wpisy 1 Dotknij obok wpisu i wprowadź komentarze w polu tekstowym nad wpisem. 2 Aby wysłać komentarze, dotknij. Jak odświeżyć widok Twitter Dotknij. Jak przejść do witryny usługi Twitter Podczas wyświetlania wpisu dotknij. Korzystanie z innych sieci Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przesyłanie wiadomości i danych na przykład w ramach usług internetowych poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora. 14

15 Ikony stanu Ikony stanu wyświetlają się u góry ekranu. Ikon stanu można dotknąć, aby wyświetlić więcej informacji lub zmienić ustawienia. Bateria w pełni naładowana Moc sygnału sieci komórkowej Wiadomości w skrzynce nadawczej Sieć GSM dostępna Połączenie nieodebrane Zestaw głośnomówiący jest podłączony Połączenie przekierowane Odebrana wiadomość SMS Odebrano nowe wiadomości e mail Podłączono słuchawki Podłączono odbiornik GPS Alarm jest włączony Nawiązano połączenie Bluetooth Blokada klawiszy włączona Trwa przesyłanie danych przez USB Trwa synchronizowanie danych Tryb samolotowy włączony Połączono z bezpieczną siecią Wi Fi Połączono z siecią Wi Fi Sieć 3G dostępna Sieć HSDPA dostępna Sieć EGPRS dostępna 15

16 Połączenia Nawiązywanie i odbieranie połączeń Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci. Jak nawiązać połączenie 1 Wybierz, aby otworzyć aplikację Zadzwoń i wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego). 2 Naciśnij. Numery można wybierać z kontaktów oraz z list połączeń. Jak zakończyć połączenie Naciśnij. Jak nawiązać połączenie międzynarodowe 1 Wybierz, i dotknij *+ dwukrotnie, aby uzyskać znak +. 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu. 3 Naciśnij. Jak ustawić automatyczne ponowne wybieranie Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Ust. poł. > Autom. ponowne wybier. > Wł.. Jak odebrać połączenie Naciśnij. Jak odrzucić połączenie Naciśnij. Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół. Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy 1 Aby wyciszyć mikrofon, dotknij Wycisz. 2 Aby uaktywnić ponownie mikrofon, dotknij Wył. wycisz.. Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy Dotknij. Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. Jak sprawdzić nieodebrane połączenia Naciśnij, aby otworzyć listę połączeń. Sieci Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci. Jak przełączać sieci ręcznie 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > Sieć > Tryb sieci. 2 Wybierz jedną z opcji. 16

17 Połączenia alarmowe Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci. W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe. Jak nawiązać połączenie alarmowe Wybierz, wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij. Połączenia wideo Wrażeniami możesz dzielić się z rodziną i znajomymi na bieżąco oraz zapisywać je i prezentować później. Rozmówcę widać na ekranie. Rozmówca widzi obraz wideo rejestrowany przez Twoją kamerę. Przed nawiązaniem połączeń wideo Aby móc nawiązać połączenie wideo, obie strony muszą mieć abonament telefoniczny na połączenia 3G (UMTS). Jak nawiązać połączenie wideo 1 Wybierz i wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego). 2 Wybierz Poł. wideo. Jak odebrać połączenie wideo Naciśnij. Jak zakończyć połączenie wideo Naciśnij. Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo Wybierz Opcje > Powiększ. Jak wyświetlić opcje połączenia wideo Podczas połączenia wideo wybierz Opcje. Lista połączeń Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje. Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń 1 Naciśnij i wybierz kartę. 2 Wybierz nazwisko lub numer i naciśnij. Szybkie wybieranie Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór ośmiu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Każdemu kontaktowi szybkiego wybierania trzeba przypisać numer od 2 do 9. Jak przypisać numery szybkiego wybierania do kontaktów 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wybieranie. 2 Wybierz na klawiaturze numer od 2 do 9, a następnie wybierz Opcje > Przypisz. 3 Wybierz kontakt. Jak szybko wybrać przypisany numer Wybierz, wprowadź numer szybkiego wybierania i naciśnij. 17

18 Więcej funkcji połączeń Poczta głosowa Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową. Jak wprowadzić numer poczty głosowej 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Poczta głosowa > Poczta głosowa. 2 Wprowadź numer i wybierz OK. Jak wywołać usługę poczty głosowej Wybierz. Dotknij i przytrzymaj 1. Przekierowywanie połączeń Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej. Gdy używa się funkcji Ogranicz połączenia, niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Jak przekierowywać połączenia 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekier.połączeń. 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania. 3 Wybierz Uaktywnij. 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, i wybierz OK. Więcej niż jedno połączenie Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia. Połączenia oczekujące Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem. Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Ust. poł. > Połączenie oczekujące > Uaktywnij. Jak nawiązać drugie połączenie 1 Podczas połączenia wybierz Klawiatura. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia. 2 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij. Jak odebrać drugie połączenie Podczas połączenia naciśnij, kiedy usłyszysz sygnał drugiego połączenia. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia. Jak odrzucić drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Odrzuć i kontynuuj połączenie aktywne. Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Opcje > Zakończ poł. aktywne, a następnie wybierz Odbierz. 18

19 Obsługa dwóch połączeń głosowych Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone. Jak przełączyć dwa połączenia Podczas połączenia naciśnij. Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego Naciśnij, a następnie. Połączenia konferencyjne Funkcja połączeń konferencyjnych umożliwia prowadzenie wspólnych rozmów z innymi osobami. Jak nawiązać połączenie konferencyjne 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem. 2 Wybierz Klawiatura, wprowadź numer następnego uczestnika, do którego chcesz zadzwonić, i naciśnij. 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz. 4 Powtórz krok 2, aby dodać kolejnych uczestników. 5 Po odebraniu połączenia wybierz, aby dodać nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Jak rozłączyć uczestnika 1 Wybierz. 2 Wybierz uczestnika, a następnie wybierz. Jak odbyć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem 1 Podczas połączenia wybierz, aby wyświetlić wszystkich uczestników. 2 Wybierz uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę, a następnie wybierz. Jak powrócić do połączenia konferencyjnego Wybierz. Zastrzeganie połączeń Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy. Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji ograniczania połączeń. Jak ograniczać połączenia 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Zakaz połączeń. 2 Wybierz jedną z opcji. 3 Wybierz Uaktywnij. 4 Wprowadź hasło i wybierz OK. Czas i koszt połączeń Podczas połączenia telefon wyświetla czas rozmowy. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń. Jak pokazać czas trwania połączenia Wybierz Menu > Połączenia > Czas połączeń. 19

20 Wprowadzanie tekstu Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać za pomocą wysuwanej klawiatury, klawiatur ekranowych lub funkcji rozpoznawania pisma odręcznego. Te metody edycji można przełączać. Jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatur ekranowych lub funkcji rozpoznawania pisma ręcznego 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij oraz wybierz jedną z opcji: Miniklawiatura QWERTY klawiatura w trybie kompaktowym. Pełnoekr. kl. QWERTY klawiatura w trybie poziomym. Klaw. alfanumeryczna klawiatura tradycyjna. Pismo ręczne rozpoznawanie pisma ręcznego. 3 Wprowadź tekst koniuszkami palców lub rysikiem. Pismo ręczne Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury ekranowej 2 Opcje dotknij, aby wyświetlić opcje pisma ręcznego 3 Dokuj Przeciągnij i upuść, aby przenieść okno pisania ręcznego na ekranie 4 Obszar pisania ręcznego 5 Tryb liter Dotknij, aby przełączyć na tryb wprowadzania liter 6 Tryb numeryczny Dotknij, aby przełączyć na tryb wprowadzania cyfr 7 Symbol Dotknij, aby otworzyć tabelę symboli 8 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Pełnoekr. kl. QWERTY lub Klaw. alfanumeryczna Jak otworzyć okno pisma ręcznego 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij, a następnie wybierz Pismo ręczne. Jak usunąć tekst Narysuj krótką linię w lewo. 20

21 Jak wstawić spację Narysuj krótką linię w prawo. Korzystanie z klawiatur ekranowych W celu włączenia klawiatury ekranowej możesz dotknąć pola wprowadzania tekstu. W telefonie można przełączać trzy typy klawiatur: Miniklawiatura QWERTY klawiatura w trybie pionowym. Pełnoekr. kl. QWERTY klawiatura w trybie poziomym. Klaw. alfanumeryczna tradycyjna klawiatura do znaków alfanumerycznych Klawiatura alfanumeryczna Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury ekranowej 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Wskaźnik wprowadzania tekstu Dotknij, aby otworzyć okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody edycji, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr 4 Metody edycji Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Pełnoekr. kl. QWERTY lub Pismo ręczne 5 W lewo Dotknij, aby przenieść kursor w lewo 6 W prawo Dotknij, aby przenieść kursor w prawo 7 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 8 Symbol Dotknij, aby otworzyć tabelę symboli 9 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację lub 0 10 Shift Dotknij, aby zmienić wielkość liter, włączyć lub wyłączyć tryb przewidywania tekstu oraz przełączyć tryb alfabetyczny i numeryczny. Jak włączyć klawiaturę alfanumeryczną 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Pojawi się okno wprowadzania tekstu. Dotknij, a następnie wybierz Klaw. alfanumeryczna. 21

22 Jak korzystać z predykcyjnego wprowadzania tekstu 1 Jeżeli nie wyświetla się na wskaźniku wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Włącz przewidyw. tekstu. 2 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład słowo Jane, dotknij 5, aby uzyskać J, 2, aby uzyskać a, 6, aby uzyskać n, i 3, aby uzyskać e. Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje. 3 Aby wyświetlić więcej propozycji, dotknij podkreślonego wyrazu. Wybierz słowo. 4 Aby dodać spację, dotknij 0. 5 Aby dodać symbole i znaki przestankowe, dotknij *+. Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnięć 1 Jeżeli wyświetla się na wskaźniku wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Przewidywanie tekstu > Wył., aby zmienić na metodę kolejnych naciśnięć. 2 Naciskaj klawisze 2 9, aż pojawi się żądana litera. 3 Aby dodać spację, dotknij 0. 4 Aby dodać znaki przestankowe lub symbole, dotknij *+. Podczas używania metody edycji tekstu można wprowadzać cyfry, dotykając i przytrzymując klawisze numeryczne. Aby wprowadzać znaki przestankowe, możesz także dotknąć wielokrotnie 1, aż wyświetli się żądany znak przestankowy. Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika 1 Wprowadzając tekst za pomocą metody predykcyjnego wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Przewidywanie tekstu > Dodaj słowo. 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnięć i wybierz OK. 1 Klawiatura Mini QWERTY Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Dokuj Dotknij i przytrzymaj, aby przenieść okno wprowadzania na ekranie 4 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 5 Shift i Caps Lock Dotknij, aby zmienić wielkość znaków 6 ABC Dotknij, aby wyświetlić litery alfabetu i najczęściej używane symbole 7 Tryb numeryczny Dotknij, aby wyświetlić cyfry i najczęściej używane symbole 8 Litera akcentowana Dotknij, aby wyświetlić zakresy liter akcentowanych 9 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację 22

23 10 Powrót karetki Dotknij, aby wprowadzić powrót karetki 11 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Pełnoekr. kl. QWERTY, Klaw. alfanumeryczna lub Pismo ręczne Pełnoekranowa klawiatura QWERTY Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 4 W lewo Dotknij, aby przenieść kursor w lewo 5 W prawo Dotknij, aby przenieść kursor w prawo 6 Shift i Caps Lock Dotknij, aby zmienić wielkość znaków 7 ABC Dotknij, aby wyświetlić litery alfabetu i najczęściej używane symbole 8 Tryb numeryczny Dotknij, aby wyświetlić cyfry i najczęściej używane symbole 9 Litera akcentowana Dotknij, aby wyświetlić zakresy liter akcentowanych 10 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację 11 Powrót karetki Dotknij, aby wprowadzić powrót karetki 12 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Klaw. alfanumeryczna lub Pismo ręczne Jak włączyć klawiaturę QWERTY 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij oraz wybierz jedną z opcji: Pełnoekr. kl. QWERTY Klawiatura w trybie poziomym. Miniklawiatura QWERTY Klawiatura w trybie pionowym. Jak zmienić język wpisywania Wybierz Opcje > Język pisanego tekstu. Kiedy okno wprowadzania tekstu jest otwarte, możesz także dotknąć Język pisanego tekstu., a następnie wybrać 23

24 Jak skopiować i wkleić tekst 1 Dotknij, aby umieścić kursor na początku tekstu, który chcesz wybrać do kopiowania. Następnie przeciągnij palcem lub rysikiem do końca tekstu. 2 Aby skopiować wybrany tekst, dotknij i wybierz Kopiuj. 3 Aby wkleić tekst w tym samym polu tekstowym, przenieś kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić tekst, dotknij, a następnie wybierz Wklej. Aby wkleić tekst w innym polu tekstowym, przejdź do tego pola tekstowego, przenieś kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić tekst, i wybierz Opcje > Wklej. 24

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo