U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 U5i Rozszerzona instrukcja obsługi

2 Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11 Korzystanie z innych sieci...14 Ikony stanu...15 Połączenia...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...16 Więcej funkcji połączeń...18 Wprowadzanie tekstu...20 Pismo ręczne...20 Korzystanie z klawiatur ekranowych...21 Kontakty...25 Przesyłanie wiadomości...26 Przed użyciem wiadomości...26 Omówienie wiadomości...26 Wiadomości SMS i MMS...26 E mail...27 Przeglądanie wiadomości...28 Więcej na temat Wiadomości...28 Multimedia...31 Pasek widoku i pasek dotykowy...31 Aktualizowanie bibliotek multimediów...32 Tryb zaznaczania...32 Zdjęcie...32 Muzyka...39 Wideo...42 Kamera...44 Korzystanie z kamery...44 Ikony i ustawienia kamery...45 Podgląd automatyczny...49 Usługi lokalizacji...51 Korzystanie z GPS...51 Skróty...51 Dane GPS

3 Żądania podania lokalizacji...52 Ustawienia ustalania pozycji...52 Google Maps...53 Internet...54 Zakładki...54 Strony historii...54 Więcej funkcji przeglądarki...54 Kanały internetowe...55 Organizator...56 Menedżer plików...56 Zegar...57 Kalendarz...58 Google...58 Notatki...58 Konwerter...59 Kalkulator...59 Adobe PDF...59 Quickoffice...59 Wyszukiwanie...60 RoadSync...60 Aplikacje...62 Aplikacja PlayNow...62 Radio...62 Aplikacja TrackID...63 Dyktafon...63 Rozmowy...63 Przenoszenie i porządkowanie zawartości...64 Korzystanie z przewodu USB...64 Wysyłanie zawartości do innego telefonu...65 Aktualizowanie telefonu...67 Aktualizowanie telefonu przy użyciu oprogramowania Sony Ericsson PC Suite...67 Łączność...68 Wi Fi...68 Serwer multimedialny...68 Punkty dostępu...69 Synchronizacja...69 Ustawienia...71 Ustawienia osobiste...71 Ustawienia telefonu...72 Menedżer aplikacji

4 Rozwiązywanie problemów...81 Problemy z uruchamianiem...81 Problemy z blokowaniem...81 Lampka wskaźnika...81 Problemy z łącznością...82 Pamięć pełna...83 Problemy z połączeniem z komputerem lub innym urządzeniem...83 Różne...84 Informacje prawne...85 Indeks

5 Dodatkowa pomoc Pełna dokumentacja dla użytkownika telefonu obejmuje następujące pozycje: Instrukcja obsługi (dostarczona wraz z telefonem) przegląd telefonu oraz informacje potrzebne, aby zacząć z niego korzystać. Teksty Pomocy Pomoc w telefonie dotycząca większości aplikacji. Rozszerzona Instrukcja obsługi aktualna instrukcja obsługi ze szczegółowymi instrukcjami i dodatkowymi informacjami na temat funkcji dostępnych w telefonie. Rozszerzona instrukcja obsługi jest dostępna na karcie pamięci. Dokument ten jest także dostępny pod adresem Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z Ważnymi informacjami. 5

6 Czynności przygotowawcze Przygotowanie telefonu do pracy Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć kartę SIM (Subscriber Identity Module) i baterię. Jak włożyć kartę SIM 1 Zdejmij pokrywę baterii. 2 Włóż kartę SIM do gniazda złotymi stykami do dołu. Jak włożyć baterię 1 Włóż baterię etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie. 2 Załóż pokrywę baterii na miejsce. 6

7 Włączanie telefonu Jak włączyć telefon 1 Naciśnij i przytrzymaj. 2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i wybierz OK. 3 Po pierwszym włączeniu telefonu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji w celu wprowadzenia podstawowych ustawień i uzyskania wskazówek. PIN Do uaktywnienia usług i funkcji w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Numer alarmowy można zobaczyć i połączyć się z nim bez wprowadzania kodu PIN. Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Zobacz Blokada karty SIM na stronie 78. Karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Zobacz Jak skopiować kontakty między kartą pamięci i kartą SIM na stronie 25. Ładowanie baterii telefonu W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. 7

8 Jak ładować telefon przy użyciu zasilacza Podłącz telefon do gniazdka zasilania za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB oraz zasilacza. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Przy użyciu zasilacza baterię można ładować w dowolnej chwili, przez więcej lub mniej niż 3 godziny. Ładowanie można przerwać, nie uszkadzając baterii. Jak ładować telefon przy użyciu komputera Podłącz telefon do gniazda USB w komputerze za pośrednictwem dodanego w komplecie przewodu USB. Pamięć Zawartość można zapisywać na karcie pamięci, w pamięci telefonu i na karcie SIM. Pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane na karcie pamięci, jeżeli karta pamięci jest włożona. W przeciwnym razie lub jeśli karta pamięci jest zapełniona, pliki zdjęć i muzyczne są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości i kontakty są domyślnie zapisywane w pamięci telefonu, ale można je zapisywać na karcie SIM. Jak wyświetlić ilość dostępnej pamięci Wybierz Menu > Organizator > Menedżer plików. Karta pamięci Telefon obsługuje karty pamięci oferujące więcej miejsca na dane w telefonie. Karty pamięci używanej z telefonem można używać także z innymi kompatybilnymi urządzeniami. Zawartość można przenosić między kartą pamięci a pamięcią telefonu. Jak włożyć i wyjąć kartę pamięci 1 Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu. 2 Aby zwolnić i wyjąć kartę pamięci, naciśnij i wybierz Usuń kartę pamięci, a następnie dociśnij krawędź karty pamięci. Pomoc w telefonie W telefonie jest zapisana rozszerzona wersja Instrukcji obsługi. Dokument ten jest także dostępny pod adresem Pomoc do większości aplikacji jest dostępna za pośrednictwem menu Organizator w telefonie. Jak uzyskać dostęp do ogólnej Pomocy w telefonie Wybierz Menu > Organizator > Pomoc. Jak wyświetlić Pomoc w aplikacji Wybierz Opcje > Pomoc. 8

9 Widok telefonu 1 1 Klawisz włączania/wyłączania oraz blokady 2 Głośnik słuchawki 3 Złącze słuchawek 3,5 mm 4 Złącze przewodu USB 5 Głośnik 6 Ekran dotykowy 7 Klawisz kończenia 8 Klawisz menu głównego 9 Klawisz łączenia Klawisze głośności i cyfrowego powiększenia 11 Lampa aparatu 12 Kamera 13 Klawisz wideo 14 Klawisz zdjęć

10 Przegląd menu* PlayNow Internet Aplikacje Radio TrackID Serwer multimed. Pobierz apl. czatu Czat Wiad. rozmów Publikacje intern. Nagraj dźwięk Kamera Wiadomości Multimedia Zdjęcia Muzyka Wideo Usługi lokalizacji Google Maps Lokalizacja Wisepilot Kontakty Kalendarz Rejestr** Organizator Menedżer plików Zegar RoadSync SonyEricsson Sync Google Wyszukaj Notatki Słownik Konwerter Kalkulator Adobe PDF Quickoffice Pomoc Ustawienia Osobiste Profile Tematy Tryb gotowości Telefon Data i godzina Język Wyświetlacz Pob. ustawienia Ustaw. czujnika Polec. dotykowe Akcesoria Ustaw. aplikacji Zarządzanie tel. Mndżr aplikacji Zainstal. aplik. Pliki instalacyjne Ustaw. instalacji Połączenia Ust. poł. Szybkie wybier. Poczta głosowa Przekier.połączeń Zakaz połączeń Łączność Sieć Wi-Fi Bluetooth USB Sieci docelowe Menedżer poł. Przesył. danych Dyski zdalne Ust. administr. * Dostępność i działanie niektórych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu. ** Do poruszania się po kartach w podmenu można użyć funkcji dotykowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawigacja na stronie

11 Nawigacja Po menu można poruszać się palcami lub rysikiem. Dotknij lub dotknij dwukrotnie elementu, aby go wybrać lub otworzyć. Można także przełączać działające aplikacje. Menu główne Do różnych menu można uzyskać dostęp z Menu. Dotknij menu, aby je otworzyć. Można wyświetlać menu w formacie listy lub tabeli, tworzyć własne foldery lub przenosić zawartość między folderami. Jak uzyskać dostęp do menu głównego Naciśnij klawisz menu głównego. Jak zmienić widok menu głównego 1 Wybierz Menu > Opcje > Zmień widok Menu. 2 Wybierz jedną z opcji. Automatyczna blokada klawiatury i blokada ekranu Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności. Jak zmienić ustawienia automatycznej blokady klawiatury i blokady ekranu 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Aut. blok. klaw.. 2 Wybierz jedną z opcji. Jak odblokować telefon ręcznie Naciśnij klawisz i wybierz Odblokuj. Jak zablokować telefon ręcznie Naciśnij dwukrotnie. Wielozadaniowość Telefon umożliwia wyświetlanie i przełączanie wszystkich działających aplikacji. Jak wyświetlić działające aplikacje 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu głównego. 2 Aby przełączyć na działającą aplikację, dotknij jej. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność. 11

12 Jak zakończyć działanie funkcji W większości przypadków wybierz Opcje > Wyjdź. Jak usuwać elementy W większości aplikacji, aby usunąć elementy, takie jak pliki, foldery, wiadomości lub pliki multimedialne, wybierz element, a następnie wybierz Opcje > Usuń. Tryb gotowości Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Telefon jest teraz gotowy do użytku. Jak powrócić do widoku tryb gotowości Naciśnij. Domyślny ekran trybu gotowości Domyślny ekran trybu gotowości udostępnia pięć różnych widoków trybu gotowości: Widok Ulubione kontakty Widok Twitter Widok Flow Widok Album Widok Skróty Ikona niektórych widoków trybu gotowości, na przykład widoku Album, może się zmieniać w zależności od zawartości wyświetlanej na ekranie trybu gotowości. Tych pięć widoków jest dostępnych tylko wtedy, gdy domyślnym motywem trybu gotowości jest Sony Ericsson. Jak przełączyć widoki trybu gotowości Dotknij ikony żądanego widoku. Aby przełączyć widoki, możesz szybko przesunąć palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Jak nawigować po widoku trybu gotowości W widoku np. Album przesuń szybko palcem w górę lub w dół ekranu. Jak uzyskać więcej informacji Więcej informacji można uzyskać z widoku trybu gotowości na przykład wyświetlić godzinę i datę, przejść do odtwarzacza muzyki trybu gotowości lub użyć paska dotykowego. Jak wyświetlić więcej informacji w widoku trybu gotowości Aby wyświetlić więcej informacji lub pasek dotykowy, naciśnij. Aby powrócić do widoku pełnoekranowego, dotknij obszaru na ekranie pomiędzy ikonami widoku a paskiem dotykowym. Jak używać paska dotykowego w trybie gotowości 1 Jeżeli pasek dotykowy nie jest wyświetlany na dole ekranu, naciśnij. 2 Dotknij jednej z następujących ikon: Nawiąż połączenia. Przejdź do menu głównego Multimedia. Wyślij i odbierz wiadomości. Wyszukaj w telefonie lub w Internecie. 12

13 Jak zmienić tapetę widoku trybu gotowości 1 Dotknij i przytrzymaj ikonę widoku, a następnie wybierz jedną z opcji: Pusty bez tapety. Obrazek wyświetl obrazek jako tapetę. Adobe Flash użyj jako tapety pliku Adobe Flash. Twitter wyświetl jako tapetę aplikację Twitter. Flow wyświetl falę, której przebieg jest dostosowywany w poziomie niezależnie od orientacji, w jakiej trzyma się telefon. Album wyświetl jako tapetę zdjęcia lub nagrania wideo z folderu Multimedia. Ulubione kontakty wyświetl jako tapetę ulubione kontakty. Skróty wyświetl jako tapetę skróty do aplikacji lub witryn internetowych. 2 Wybierz plik, jeżeli wyświetli się taka prośba. 3 Aby zapisać zmiany, wybierz Wyjdź. Nie można wybrać tego samego pliku jako tapety więcej niż jednego widoku. Widok Flow Widok Flow wyświetla falę, która dostosowuje swój przebieg w poziomie, niezależnie od orientacji, w jakiej trzyma się telefon. Widok Ulubione Widok Ulubione daje szybki dostęp do ulubionych witryn internetowych. W przypadku każdego kontaktu w widoku Ulubione można nawiązać połączenie, wysłać wiadomość lub wyświetlić szczegółowe informacje kontaktowe w aplikacji Kontakty. Jak dodać kontakt to Ulubionych 1 Dotknij. 2 Dotknij i wybierz kontakty, które chcesz dodać. Jak usunąć kontakt z Ulubionych 1 Dotknij. 2 Dotknij. 3 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz Tak. 4 Aby usunąć więcej kontaktów, powtórz krok 3. Jak nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Zadzwoń. Jak wysłać wiadomość do ulubionego kontaktu 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Wiadom.. Jak wyświetlić szczegóły o ulubionym kontakcie w Kontaktach 1 Dotknij. 2 Dotknij kontaktu i wybierz Wyświetl w kontaktach. Widok Album Widok Album daje szybki dostęp do Twoich zdjęć i nagrań wideo. Zawartość tę możesz przeglądać lub wysyłać do innych kompatybilnych urządzeń. Możesz także ustawić zdjęcie jako tapetę widoku trybu gotowości. W widoku Album pliki wideo są oznaczone ikoną. 13

14 Jak ustawić zdjęcie jako tapetę widoku 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia i wybierz Ustaw jako tapetę. 3 Wybierz widok. Jak wysłać zdjęcie lub nagranie wideo 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia lub nagrania wideo i wybierz Wyślij jako. 3 Wybierz metodę wysyłania. Jak wyświetlić pełnowymiarowe zdjęcie w aplikacji Multimedia 1 Dotknij. 2 Dotknij zdjęcia i wybierz Wyświetl w multimediach. Jak odtworzyć nagrania wideo z widoku Album Dotknij nagrania wideo i wybierz Wyświetl w multimediach. Widok Skróty Widok Skróty przedstawia listę skrótów do różnych aplikacji i zakładek. Pokazywane skróty można dostosować do własnych potrzeb. Jak zmienić ustawienia skrótów 1 Dotknij. 2 Dotknij. 3 Wybierz skrót i dotknij Opcje > Zmień. 4 Kiedy wyświetli się Rodzaj skrótu:, wybierz Aplikacja lub Zakładka. 5 Dotknij dwukrotnie elementu. 6 Aby zapisać ustawienia, wybierz Wstecz. Widok Twitter Z tego widoku można uzyskać dostęp do serwisu Twitter. Umożliwia on sprawdzanie statusu znajomych i komentowanie ich ostatnich wpisów. Przed użyciem tej usługi musisz mieć wymagane ustawienia połączenia internetowego w telefonie. Jak utworzyć nowy wpis Wprowadź tekst w polu tekstowym i dotknij. Jak wyświetlić komentarz w witrynie usługi Twitter Dotknij obok żądanego komentarza. Jak komentować nowe wpisy 1 Dotknij obok wpisu i wprowadź komentarze w polu tekstowym nad wpisem. 2 Aby wysłać komentarze, dotknij. Jak odświeżyć widok Twitter Dotknij. Jak przejść do witryny usługi Twitter Podczas wyświetlania wpisu dotknij. Korzystanie z innych sieci Nawiązywanie i odbieranie połączeń, przesyłanie wiadomości i danych na przykład w ramach usług internetowych poza siecią macierzystą (w roamingu) może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można uzyskać u operatora. 14

15 Ikony stanu Ikony stanu wyświetlają się u góry ekranu. Ikon stanu można dotknąć, aby wyświetlić więcej informacji lub zmienić ustawienia. Bateria w pełni naładowana Moc sygnału sieci komórkowej Wiadomości w skrzynce nadawczej Sieć GSM dostępna Połączenie nieodebrane Zestaw głośnomówiący jest podłączony Połączenie przekierowane Odebrana wiadomość SMS Odebrano nowe wiadomości e mail Podłączono słuchawki Podłączono odbiornik GPS Alarm jest włączony Nawiązano połączenie Bluetooth Blokada klawiszy włączona Trwa przesyłanie danych przez USB Trwa synchronizowanie danych Tryb samolotowy włączony Połączono z bezpieczną siecią Wi Fi Połączono z siecią Wi Fi Sieć 3G dostępna Sieć HSDPA dostępna Sieć EGPRS dostępna 15

16 Połączenia Nawiązywanie i odbieranie połączeń Telefon musi być włączony i znajdować się w zasięgu sieci. Jak nawiązać połączenie 1 Wybierz, aby otworzyć aplikację Zadzwoń i wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego). 2 Naciśnij. Numery można wybierać z kontaktów oraz z list połączeń. Jak zakończyć połączenie Naciśnij. Jak nawiązać połączenie międzynarodowe 1 Wybierz, i dotknij *+ dwukrotnie, aby uzyskać znak +. 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu. 3 Naciśnij. Jak ustawić automatyczne ponowne wybieranie Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Ust. poł. > Autom. ponowne wybier. > Wł.. Jak odebrać połączenie Naciśnij. Jak odrzucić połączenie Naciśnij. Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół. Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy 1 Aby wyciszyć mikrofon, dotknij Wycisz. 2 Aby uaktywnić ponownie mikrofon, dotknij Wył. wycisz.. Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy Dotknij. Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. Jak sprawdzić nieodebrane połączenia Naciśnij, aby otworzyć listę połączeń. Sieci Telefon automatycznie przełącza się między sieciami GSM i 3G (UMTS) w zależności od ich dostępności. Niektórzy operatorzy umożliwiają ręczne przełączanie sieci. Jak przełączać sieci ręcznie 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > Sieć > Tryb sieci. 2 Wybierz jedną z opcji. 16

17 Połączenia alarmowe Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci. W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego względu operator sieci może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe. Jak nawiązać połączenie alarmowe Wybierz, wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij. Połączenia wideo Wrażeniami możesz dzielić się z rodziną i znajomymi na bieżąco oraz zapisywać je i prezentować później. Rozmówcę widać na ekranie. Rozmówca widzi obraz wideo rejestrowany przez Twoją kamerę. Przed nawiązaniem połączeń wideo Aby móc nawiązać połączenie wideo, obie strony muszą mieć abonament telefoniczny na połączenia 3G (UMTS). Jak nawiązać połączenie wideo 1 Wybierz i wprowadź numer telefonu (w razie potrzeby z podaniem międzynarodowego kodu kraju i numeru kierunkowego). 2 Wybierz Poł. wideo. Jak odebrać połączenie wideo Naciśnij. Jak zakończyć połączenie wideo Naciśnij. Jak użyć powiększenia podczas wychodzącego połączenia wideo Wybierz Opcje > Powiększ. Jak wyświetlić opcje połączenia wideo Podczas połączenia wideo wybierz Opcje. Lista połączeń Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje. Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń 1 Naciśnij i wybierz kartę. 2 Wybierz nazwisko lub numer i naciśnij. Szybkie wybieranie Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór ośmiu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie w trybie gotowości. Każdemu kontaktowi szybkiego wybierania trzeba przypisać numer od 2 do 9. Jak przypisać numery szybkiego wybierania do kontaktów 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Szybkie wybieranie. 2 Wybierz na klawiaturze numer od 2 do 9, a następnie wybierz Opcje > Przypisz. 3 Wybierz kontakt. Jak szybko wybrać przypisany numer Wybierz, wprowadź numer szybkiego wybierania i naciśnij. 17

18 Więcej funkcji połączeń Poczta głosowa Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, w sytuacjach, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową. Jak wprowadzić numer poczty głosowej 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Poczta głosowa > Poczta głosowa. 2 Wprowadź numer i wybierz OK. Jak wywołać usługę poczty głosowej Wybierz. Dotknij i przytrzymaj 1. Przekierowywanie połączeń Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej. Gdy używa się funkcji Ogranicz połączenia, niektóre opcje przekierowania są niedostępne. Jak przekierowywać połączenia 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Przekier.połączeń. 2 Wybierz typ połączenia i jedną z opcji przekierowania. 3 Wybierz Uaktywnij. 4 Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, i wybierz OK. Więcej niż jedno połączenie Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Na przykład można zawiesić aktywne połączenie i nawiązać lub odebrać drugie. Można również przełączać się między dwoma połączeniami. Bez zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń nie można odebrać trzeciego połączenia. Połączenia oczekujące Kiedy jest aktywna funkcja połączeń oczekujących, drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane dźwiękiem. Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Ust. poł. > Połączenie oczekujące > Uaktywnij. Jak nawiązać drugie połączenie 1 Podczas połączenia wybierz Klawiatura. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia. 2 Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij. Jak odebrać drugie połączenie Podczas połączenia naciśnij, kiedy usłyszysz sygnał drugiego połączenia. Spowoduje to zawieszenie aktywnego połączenia. Jak odrzucić drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Odrzuć i kontynuuj połączenie aktywne. Jak zakończyć aktywne połączenie i odebrać drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Opcje > Zakończ poł. aktywne, a następnie wybierz Odbierz. 18

19 Obsługa dwóch połączeń głosowych Telefon może obsługiwać jednocześnie połączenia aktywne i zawieszone. Jak przełączyć dwa połączenia Podczas połączenia naciśnij. Jak zakończyć aktywne połączenie i powrócić do połączenia zawieszonego Naciśnij, a następnie. Połączenia konferencyjne Funkcja połączeń konferencyjnych umożliwia prowadzenie wspólnych rozmów z innymi osobami. Jak nawiązać połączenie konferencyjne 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem. 2 Wybierz Klawiatura, wprowadź numer następnego uczestnika, do którego chcesz zadzwonić, i naciśnij. 3 Po odebraniu nowego połączenia wybierz. 4 Powtórz krok 2, aby dodać kolejnych uczestników. 5 Po odebraniu połączenia wybierz, aby dodać nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Jak rozłączyć uczestnika 1 Wybierz. 2 Wybierz uczestnika, a następnie wybierz. Jak odbyć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem 1 Podczas połączenia wybierz, aby wyświetlić wszystkich uczestników. 2 Wybierz uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę, a następnie wybierz. Jak powrócić do połączenia konferencyjnego Wybierz. Zastrzeganie połączeń Połączenia wychodzące i przychodzące można ograniczać. Potrzebne jest hasło otrzymane od usługodawcy. Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można używać niektórych opcji ograniczania połączeń. Jak ograniczać połączenia 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Zakaz połączeń. 2 Wybierz jedną z opcji. 3 Wybierz Uaktywnij. 4 Wprowadź hasło i wybierz OK. Czas i koszt połączeń Podczas połączenia telefon wyświetla czas rozmowy. Można także sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz czas łączny wszystkich połączeń. Jak pokazać czas trwania połączenia Wybierz Menu > Połączenia > Czas połączeń. 19

20 Wprowadzanie tekstu Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać za pomocą wysuwanej klawiatury, klawiatur ekranowych lub funkcji rozpoznawania pisma odręcznego. Te metody edycji można przełączać. Jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatur ekranowych lub funkcji rozpoznawania pisma ręcznego 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij oraz wybierz jedną z opcji: Miniklawiatura QWERTY klawiatura w trybie kompaktowym. Pełnoekr. kl. QWERTY klawiatura w trybie poziomym. Klaw. alfanumeryczna klawiatura tradycyjna. Pismo ręczne rozpoznawanie pisma ręcznego. 3 Wprowadź tekst koniuszkami palców lub rysikiem. Pismo ręczne Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury ekranowej 2 Opcje dotknij, aby wyświetlić opcje pisma ręcznego 3 Dokuj Przeciągnij i upuść, aby przenieść okno pisania ręcznego na ekranie 4 Obszar pisania ręcznego 5 Tryb liter Dotknij, aby przełączyć na tryb wprowadzania liter 6 Tryb numeryczny Dotknij, aby przełączyć na tryb wprowadzania cyfr 7 Symbol Dotknij, aby otworzyć tabelę symboli 8 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Pełnoekr. kl. QWERTY lub Klaw. alfanumeryczna Jak otworzyć okno pisma ręcznego 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij, a następnie wybierz Pismo ręczne. Jak usunąć tekst Narysuj krótką linię w lewo. 20

21 Jak wstawić spację Narysuj krótką linię w prawo. Korzystanie z klawiatur ekranowych W celu włączenia klawiatury ekranowej możesz dotknąć pola wprowadzania tekstu. W telefonie można przełączać trzy typy klawiatur: Miniklawiatura QWERTY klawiatura w trybie pionowym. Pełnoekr. kl. QWERTY klawiatura w trybie poziomym. Klaw. alfanumeryczna tradycyjna klawiatura do znaków alfanumerycznych Klawiatura alfanumeryczna Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury ekranowej 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Wskaźnik wprowadzania tekstu Dotknij, aby otworzyć okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody edycji, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr 4 Metody edycji Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Pełnoekr. kl. QWERTY lub Pismo ręczne 5 W lewo Dotknij, aby przenieść kursor w lewo 6 W prawo Dotknij, aby przenieść kursor w prawo 7 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 8 Symbol Dotknij, aby otworzyć tabelę symboli 9 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację lub 0 10 Shift Dotknij, aby zmienić wielkość liter, włączyć lub wyłączyć tryb przewidywania tekstu oraz przełączyć tryb alfabetyczny i numeryczny. Jak włączyć klawiaturę alfanumeryczną 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Pojawi się okno wprowadzania tekstu. Dotknij, a następnie wybierz Klaw. alfanumeryczna. 21

22 Jak korzystać z predykcyjnego wprowadzania tekstu 1 Jeżeli nie wyświetla się na wskaźniku wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Włącz przewidyw. tekstu. 2 Każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Aby napisać na przykład słowo Jane, dotknij 5, aby uzyskać J, 2, aby uzyskać a, 6, aby uzyskać n, i 3, aby uzyskać e. Wprowadź cały wyraz, zanim spojrzysz na propozycje. 3 Aby wyświetlić więcej propozycji, dotknij podkreślonego wyrazu. Wybierz słowo. 4 Aby dodać spację, dotknij 0. 5 Aby dodać symbole i znaki przestankowe, dotknij *+. Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnięć 1 Jeżeli wyświetla się na wskaźniku wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Przewidywanie tekstu > Wył., aby zmienić na metodę kolejnych naciśnięć. 2 Naciskaj klawisze 2 9, aż pojawi się żądana litera. 3 Aby dodać spację, dotknij 0. 4 Aby dodać znaki przestankowe lub symbole, dotknij *+. Podczas używania metody edycji tekstu można wprowadzać cyfry, dotykając i przytrzymując klawisze numeryczne. Aby wprowadzać znaki przestankowe, możesz także dotknąć wielokrotnie 1, aż wyświetli się żądany znak przestankowy. Jak dodać wyrazy do wbudowanego słownika 1 Wprowadzając tekst za pomocą metody predykcyjnego wprowadzania tekstu, dotknij, a następnie wybierz Przewidywanie tekstu > Dodaj słowo. 2 Napisz wyraz metodą kolejnych naciśnięć i wybierz OK. 1 Klawiatura Mini QWERTY Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Dokuj Dotknij i przytrzymaj, aby przenieść okno wprowadzania na ekranie 4 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 5 Shift i Caps Lock Dotknij, aby zmienić wielkość znaków 6 ABC Dotknij, aby wyświetlić litery alfabetu i najczęściej używane symbole 7 Tryb numeryczny Dotknij, aby wyświetlić cyfry i najczęściej używane symbole 8 Litera akcentowana Dotknij, aby wyświetlić zakresy liter akcentowanych 9 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację 22

23 10 Powrót karetki Dotknij, aby wprowadzić powrót karetki 11 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Pełnoekr. kl. QWERTY, Klaw. alfanumeryczna lub Pismo ręczne Pełnoekranowa klawiatura QWERTY Zamknij Dotknij, aby zaakceptować tekst w oknie wprowadzania i zamknąć widok klawiatury 2 Opcje Dotknij, aby otworzyć menu opcji wprowadzania i zmienić na przykład Język pisanego tekstu lub wyświetlić Pomoc 3 Backspace Dotknij, aby usunąć literę na lewo od kursora 4 W lewo Dotknij, aby przenieść kursor w lewo 5 W prawo Dotknij, aby przenieść kursor w prawo 6 Shift i Caps Lock Dotknij, aby zmienić wielkość znaków 7 ABC Dotknij, aby wyświetlić litery alfabetu i najczęściej używane symbole 8 Tryb numeryczny Dotknij, aby wyświetlić cyfry i najczęściej używane symbole 9 Litera akcentowana Dotknij, aby wyświetlić zakresy liter akcentowanych 10 Spacja Dotknij, aby wprowadzić spację 11 Powrót karetki Dotknij, aby wprowadzić powrót karetki 12 Opcje wpisywania Dotknij, aby zmienić metodę edycji: Miniklawiatura QWERTY, Klaw. alfanumeryczna lub Pismo ręczne Jak włączyć klawiaturę QWERTY 1 Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu. Na przykład wybierz Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość i dotknij obszaru ekranu pod polem Do pole. 2 Otworzy się okno wprowadzania tekstu. Dotknij oraz wybierz jedną z opcji: Pełnoekr. kl. QWERTY Klawiatura w trybie poziomym. Miniklawiatura QWERTY Klawiatura w trybie pionowym. Jak zmienić język wpisywania Wybierz Opcje > Język pisanego tekstu. Kiedy okno wprowadzania tekstu jest otwarte, możesz także dotknąć Język pisanego tekstu., a następnie wybrać 23

24 Jak skopiować i wkleić tekst 1 Dotknij, aby umieścić kursor na początku tekstu, który chcesz wybrać do kopiowania. Następnie przeciągnij palcem lub rysikiem do końca tekstu. 2 Aby skopiować wybrany tekst, dotknij i wybierz Kopiuj. 3 Aby wkleić tekst w tym samym polu tekstowym, przenieś kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić tekst, dotknij, a następnie wybierz Wklej. Aby wkleić tekst w innym polu tekstowym, przejdź do tego pola tekstowego, przenieś kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić tekst, i wybierz Opcje > Wklej. 24

Vivaz Rozszerzona instrukcja obsługi

Vivaz Rozszerzona instrukcja obsługi Vivaz Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Połączenia...14 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...14 Więcej funkcji połączeń...16

Połączenia...14 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...14 Więcej funkcji połączeń...16 Spis treści Dodatkowa pomoc...4 Czynności przygotowawcze...5 Przygotowanie telefonu do pracy...5 Pomoc...6 Widok telefonu...7 Przegląd menu*...8 Nawigacja...9 Ładowanie baterii...12 Pamięć...12 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Połączenia...14 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...14 Kontakty...15 Szybkie wybieranie...18 Więcej funkcji połączeń...18

Połączenia...14 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...14 Kontakty...15 Szybkie wybieranie...18 Więcej funkcji połączeń...18 Spis treści Czynności przygotowawcze...4 Przygotowanie telefonu do pracy...4 Włączanie telefonu...5 Pomoc...5 Ładowanie baterii...6 Widok telefonu...7 Ikony na ekranie...8 Przegląd menu...9 Nawigacja...10

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi Sony Ericsson Spiro Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Więcej możliwości. Poznaj je...5 Czynności wstępne...6 Karta SIM...6 PIN...6 Włączanie telefonu...7 Tryb gotowości...7 Karta pamięci...8 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE SYSTEMY OPERACYJNE 4,1% 1% 0,2% Android 13,4% ios Windows Phone 81,3% BlackBerry OS Inne ERA G1 - POCZĄTEK WERSJE 1.0 Apple Pie 1.1 Banana Bread Cupcake

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5-06

Instrukcja obsługi Nokia C5-06 Instrukcja obsługi Nokia C5-06 Wydanie 1.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie karty pamięci 9 Wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 03

Instrukcja obsługi Nokia C5 03 Instrukcja obsługi Nokia C5 03 Wydanie 2.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17. wrzesień 2015 Version 1.4.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Zacznij tutaj BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Zapraszamy! Zapoznaj się ze swoim nowym smartfonem BlackBerry Torch 9800. Zapoznaj się z klawiszami 2010 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry, RIM, Research In

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji INSTRUKCJA Instalacji i obsługi usługi mobilfon w wersji dla systemu Android W zależności od modelu urządzenia kroki instalacji oraz nazwy poszczególnych elementów mogą się różnić. Strona 1 z 14 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Połączenia...15 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...15 Kontakty...17 Szybkie wybieranie...19 Więcej funkcji połączeń...20

Połączenia...15 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...15 Kontakty...17 Szybkie wybieranie...19 Więcej funkcji połączeń...20 Spis treści Czynności przygotowawcze...4 Widok telefonu...5 Włączanie telefonu...6 Pomoc...7 Ładowanie baterii...7 Maksymalizacja wydajności baterii...7 Ikony na ekranie...9 Przegląd menu...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C5 03

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C5 03 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C5 03 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Znajdowanie pomocy 6 Pomoc w urządzeniu 6 Pomoc techniczna 6 Aktualizacje oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Sony Ericsson txt Rozszerzona instrukcja obsługi

Sony Ericsson txt Rozszerzona instrukcja obsługi Sony Ericsson txt Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...4 Więcej możliwości. Poznaj je...5 Pierwsze kroki...6 Tryb gotowości...7 Uruchamianie telefonu po raz pierwszy...7 Poznaj

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Naciśnij i mów. Wydanie 1

Naciśnij i mów. Wydanie 1 Naciśnij i mów Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Połączenia...16 Odbieranie połączeń...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...17 Kontakty...19 Szybkie wybieranie...21 Więcej funkcji połączeń...

Połączenia...16 Odbieranie połączeń...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...17 Kontakty...19 Szybkie wybieranie...21 Więcej funkcji połączeń... Spis treści Czynności przygotowawcze...4 Instrukcje odnoszące się do funkcji dotykowych...4 Widok telefonu...5 Włączanie telefonu...6 Pomoc...7 Ładowanie baterii...7 Maksymalizacja wydajności baterii...7

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 03

Instrukcja obsługi Nokia C5 03 Instrukcja obsługi Nokia C5 03 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Znajdowanie pomocy 6 Pomoc w urządzeniu 6 Pomoc techniczna 6 Aktualizacja oprogramowania i aplikacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 603

Podręcznik użytkownika Nokia 603 Podręcznik użytkownika Nokia 603 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 1.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 10 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 308

Podręcznik użytkownika Nokia 308 Podręcznik użytkownika Nokia 308 Wydanie 1.1 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Telefon z dwiema kartami SIM...7 Klawisze i części...8 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie drugiej karty SIM...11

Bardziej szczegółowo

BL20 Instrukcja obsługi

BL20 Instrukcja obsługi Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). P/N : MMBB0356151 (1.0) W BL20 Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web

Printed in Korea Code No.:GH A Polish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web * W zależności od usługodawcy lub zainstalowanego oprogramowania, niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać posiadanemu telefonowi. * Zależnie od kraju, twój telefon i akcesoria mogą wyglądać

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 My Instant Communicator dla komputera PC Aplikacja My Instant Communicator dla komputera PC łączy usługi przesyłania głosu, wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 500

Podręcznik użytkownika Nokia 500 Podręcznik użytkownika Nokia 500 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo