Spis Treści. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści. Wprowadzenie"

Transkrypt

1

2 2 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Spis Treści Wprowadzenie 2 Aktywność deweloperów 3 Aktywność najemców 5 Pustostany 6 Czynsze 7 Grunty 8 Analiza regionów 10 Podsumowanie i prognoza 20 Wprowadzenie Rok 2010 minął pod znakiem stabilizacji na rynku nowoczesnych nieruchomości magazynowych w Polsce, zarówno pod kątem pustostanów, jak również nowej podaży. Po dostarczeniu na rynek nowych magazynów, których realizacja miała swój początek w większości jeszcze przed spowolnieniem gospodarczym, deweloperzy skupili się głównie na wynajmie istniejących zasobów. Ponad m 2 nowych magazynów, których budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, stanowiły obiekty szyte na miarę (built-to-suit tzw. BTS), czyli dopasowane do specyficznych potrzeb konkretnego klienta pod względem wymagań technicznych i lokalizacji. Czynsze najmu za nowoczesne powierzchnie magazynowe w 2010 roku pozostawały na większości rynków stabilne. Presja zniżkowa była obserwowana w rejonach, w których odnotowywany był relatywnie wysoki wskaźnik pustostanów i konkurencja pomiędzy centrami logistycznymi była silna. W porównaniu ze słabym 2009 rokiem, popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową w Polsce w 2010 r. wzrósł o ponad 29% sięgając m 2. Potwierdza to, że okres stagnacji na rynku mamy już za sobą i rok 2011 przyniesie dalsze ożywienie.

3 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 3 Aktywność deweloperów W 2010 r. na rynek w Polsce trafiło m 2 nowej powierzchni magazynowej zwiększając całkowite zasoby do m 2. Dla porównania, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej oferują łącznie 7,7 mln m 2 magazynów, co świadczy o dominującej pozycji Polski jako bazy magazynowologistycznej w regionie. Najwięcej nowych obiektów zostało dostarczonych przez deweloperów na Górnym Śląsku, który miał 34% ( m 2 ) udział w całkowitej nowej podaży w Polsce. Kolejnymi rejonami, w których skupiała się aktywność deweloperów były okolice Warszawy i Poznań, odpowiednio m 2 i m 2 nowo dostarczonej powierzchni. Największymi oddanymi do użytku obiektami magazynowymi były Panattoni BTS Tesco Gliwice i Panattoni Park Toruń (BTS dla Cereal Partners Poland Toruń-Pacific) odpowiednio m 2 i m 2. Magazyny Oddane do Użytku w Polsce w 2010 r. wg Regionów (m 2 ) Źródło: magazyny.pl, IV kw W IV kw r. w budowie znajdowało się m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, czyli o m 2 więcej niż w tym samym okresie w 2009 r. Ponad m 2 realizowanych projektów stanowią magazyny typu BTS lub obiekty zabezpieczone wcześniejszymi umowami najmu, a nie powierzchnie budowane spekulacyjnie. Niemniej jednak wyższa aktywność deweloperów świadczy o poprawiającej się sytuacji i lepszych nastrojach na rynku, a co najważniejsze strategii rozwoju użytkowników powierzchni magazynowych. Najbardziej aktywnym deweloperem pod względem zrealizowanych nowych inwestycji był Panattoni, który dostarczył w 2010 roku na rynek ponad m 2 nowej powierzchni magazynowej, z czego m 2 stanowiły projekty typu BTS. Powierzchnia Magazynowa w Budowie w Polsce wg Deweloperów (m 2 ) IV kw r Źródło: magazyny.pl, IV kw Lider wśród deweloperów w Polsce pod względem ilości posiadanej powierzchni magazynowej ProLogis skupił się w ubiegłym roku głównie na wynajmie istniejących zasobów magazynowych i nie rozpoczynał nowych inwestycji. Na wynajmie wolnych powierzchni w swoich parkach logistycznych skoncentrowały się również firmy Segro, P3 oraz Europolis. W 2010 roku zwiększyła się aktywność spółki Goodman, znanej do tej pory na polskim rynku głównie z projektów typu BTS. Firma ta rozpoczęła spekulacyjnie realizację zapowiadanego od kilku lat Kraków Airport Logistics Center o docelowej powierzchni ponad m 2. Dodatkowo Goodman będzie zaangażowany w realizację projektu Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku przy głębokowodnym terminalu kontenerowym o potencjale nawet m 2.

4 4 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Udział Deweloperów w Istniejących Zasobach Źródło: magazyny.pl, IV kw Ze względu na istotne utrudnienia w uzyskiwaniu finansowania na budowę budynków spekulacyjnych, większość firm deweloperskich starała się realizować inwestycje w systemie built to suit. Zdecydowanym liderem w tym segmencie rynku była w 2010 r niewątpliwie firma Panattoni. Amerykański deweloper dysponował bardzo małym współczynnikiem powierzchni niewynajętej w swoich parkach i mógł skupić się na projektach BTS. W 2010 roku rozpoczęły się również nieliczne inwestycje spekulacyjne, czyli niezabezpieczone wcześniejszymi umowami (pre-let). Przykładem może być uruchomienie budowy drugiej fazy Żerań Park II w Warszawie o powierzchni m 2. Prognozujemy, że w 2011 r. obiekty typu BTS nadal będą miały do 20% udziału w wynajmowanych powierzchniach magazynowych. Rynek musi zaabsorbować znaczną część pustostanów, aby zostały uruchomione zaplanowane inwestycje spekulacyjne. Popyt Brutto wg Deweloperów w 2010 r. Ubiegły rok był dla deweloperów okresem bardzo wzmożonego poszukiwania nowych klientów i przedłużania umów z dotychczasowymi najemcami. Renegocjacje kontraktów były kluczowym zagadnieniem dla deweloperów posiadających duży wolumen powierzchni w parkach wybudowanych głównie kilka lat temu. Posiadający największe portfolio w Polsce deweloper ProLogis przedłużył umowy najmu na m 2 powierzchni magazynowej. Odnowienia stanowiły 53% wszystkich umów zawartych przez tę firmę. Struktura Zawieranych Umów wg Deweloperów Źródło: magazyny.pl, IV kw Liderami pod względem podpisanych nowych umów najmu (wliczając rozszerzenia powierzchni) były w 2010 roku firmy Panattoni i ProLogis. Do samego końca toczyła się między nimi ostra rywalizacja, wygrana ostatecznie bardzo nieznacznie przez firmę Panattoni. Zawarła ona w 2010 r. transakcje na m 2 i wyprzedziła o 1700 m 2 ProLogis, który zarejestrował popyt netto na poziomie m 2. Warto zauważyć, iż tak niewielka różnica, mieszcząca się praktycznie w granicy błędu statystycznego, świadczy de facto o remisie pomiędzy tymi dwoma głównymi konkurentami. Trzeci z największych w Polsce graczy SEGRO - jako że dysponuje relatywnie nowym portfolio, zawierało tylko nowe umowy najmu i powiększenia o łącznej wielkości m 2. Popyt Netto wg Deweloperów w 2010 r. Źródło: magazyny.pl, IV kw Źródło: magazyny.pl, IV kw. 2010

5 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 5 Aktywność najemców 2010 był okresem szybko odbudowującej się aktywności najemców na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Najbardziej ekspansywną branżą w Polsce w 2010 roku pod względem popytu były firmy logistyczne. Najemcy z tego sektora wynajęli łącznie m 2, co przekłada się na 37% udział w całkowitym popycie zarejestrowanym w 2010 roku. Średnia wielkość umowy najmu zawieranej przez firmy z branży logistycznej wyniosła m 2. Popyt wg Sektorów Po okresie stagnacji, obserwowanej szczególnie w pierwszej połowie 2009 roku, na rynek powróciło ożywienie i najemcy zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe. Skutkiem tego wielkość zawartych transakcji najmu zamknęła się w 2010 roku w m 2. Najemcy decydowali się zarówno na zmianę lokalizacji magazynowej, jak również przedłużenie umów w dotychczasowych parkach. Z całkowitego wolumenu popytu 34% stanowiły renegocjacje i przedłużenia istniejących umów najmu, a 53% były nowymi transakcjami, wynikających z nowego zapotrzebowania lub oznaczającymi zmianę parku magazynowanego przez najemcę. Pozostałe 13% popytu stanowiły rozszerzenia wcześniej zawartych umów najmu. Największym zainteresowaniem wśród najemców cieszył się region Górnego Śląska, na którym zostało wynajęte ponad m 2, co daje 32% udział w całkowitym popycie odnotowanym w Polsce. Kolejnym regionem pod względem popularności wśród użytkowników magazynów były okolice Warszawy. Tam najemców znalazło m 2. Popyt wg Regionów w 2010 r. (m 2 ) Źródło: magazyny.pl, IV kw Źródło: magazyny.pl, IV kw Duże zainteresowanie nowoczesną powierzchnią magazynową wykazywały również firmy, które zgłaszały zapotrzebowanie na takie budynki w celu uruchomienia w nich lekkiej produkcji. Firmy z tego sektora najwięcej powierzchni wynajęły w okolicy Warszawy i Łodzi, co świadczy o dużym potencjale tych regionów nie tylko pod kątem centrów dystrybucyjnych. Lekką produkcję będzie prowadził również Zelmer w budowanym przez Panattoni na jego potrzeby obiekcie typu BTS w Rzeszowie ( m 2 ). W 2010 roku zawarto umowy najmu na obiekty typu BTS, których całkowity wolumen wyniósł m 2. Stanowi to 12% popytu netto zarejestrowanego w Polsce w 2010 r. Największymi z nich są Tesco w Gliwicach ( m 2 ) i wspomniany wcześniej BTS dla Zelmera. Ubiegły rok potwierdził, że projekty BTS stają się coraz bardziej popularne na polskim rynku. Szacujemy, że ze względu na pozytywne perspektywy ekonomiczne dla Polski, rynek najmu nowoczesnych powierzchni magazynowych zanotuje spory wzrost w 2011 roku. Popyt powinien być nadal generowany głównie przez firmy z sektora logistycznego, jak również przez rozwijające się sieci handlowe i firmy produkcyjne.

6 6 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Pustostany Na koniec 2010 r. w Polsce do wynajęcia pozostawało prawie 1 mln m 2 powierzchni magazynowej. Oznacza to, że co szósty metr magazynu w Polsce był niewynajęty. Wskaźnik pustostanów ustabilizował się na koniec ubiegłego roku na poziomie 15%. Największym zapasem dostępnych magazynów dysponowała strefa warszawska poza granicami miasta. W tym rejonie ponad m 2 oczekiwało na najemców, co przekłada się na wskaźnik pustostanów w tym regionie na poziomie 20.5%. Najwięcej dostępnej powierzchni do wynajęcia znajdowało się w okolicy Błonia i Mszczonowa, odpowiednio m 2 i m 2. W innych częściach Polski wskaźnik powierzchni niewynajętej wahał się od 4,4% w Trójmieście do 84% w Szczecinie. Dostępna Powierzchnia Magazynowa w Polsce wg Regionów (m 2 ) Drugim w kolejności pod względem ilości niewynajętych metrów był Europolis, którego wolne zasoby na koniec 2010 r. wyniosły ponad m 2. W przypadku tej firmy oznaczało to, iż aż 35 % ich portfolio nie przynosiło dochodów. Z czwórki firm posiadających największe zasoby powierzchni magazynowej, najniższym wskaźnikiem powierzchni niewynajętej mógł pochwalić się Panattoni, u którego wolne przestrzenie wyniosły tylko m 2 (2% portfela powierzchni). Współczynnik Pustostanów wg Deweloperów (w %) Źródło: magazyny.pl, IV kw Szacujemy, iż ze względu na widoczne ożywienie na rynku najmu i wciąż dość niską aktywność budowlaną deweloperów współczynnik pustostanów w Polsce będzie się obniżał w 2011 roku. W niektórych rejonach, takich jak Poznań, czy Trójmiasto może zacząć brakować powierzchni magazynowej na wynajem. Ilość Pustostanów wg Deweloperów (w m 2 ) Źródło: magazyny.pl, IV kw Źródło: magazyny.pl, IV kw Najwięcej powierzchni niewynajętej w swoich zasobach posiadał ProLogis, który oferował na koniec 2010 r. ponad m 2 do wynajęcia, co oznacza, iż 19% posiadanej przez tę firmę powierzchni pozostawało niewynajęte. Deweloper ten skupiał się na obniżeniu wskaźnika pustostanów w swoich parkach i nie rozpoczynał nowych inwestycji.

7 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 7 Czynsze Rok 2010 to stabilizacja czynszów najmu w lokalizacjach, w których współczynnik pustostanów utrzymywał się na niskim poziomie. Ze względu na malejącą ilość wolnej powierzchni, czynsze najmu będą wracać do trendu wzrostowego. Rok 2011 powinien być jeszcze okresem atrakcyjnych stawek, jednak od roku 2012 będzie można zaobserwować wzrost czynszów najmu. utrzymującej się niechęci deweloperów do inwestycji spekulacyjnych. Rok 2010 przyniósł istotną presję zniżkową na czynsze w rejonach charakteryzujących się wysokimi współczynnikami powierzchni niewynajętej. W niektórych przypadkach nie dotyczyło to całych regionów, a jedynie pojedynczych miejscowości, Duże rozwarstwienie stawek czynszowych nastąpiło np. w rejonie Warszawy poza granicami miasta (określanym również, jako II strefa warszawska). W rejonie Błonia, gdzie na najemców czeka ponad m 2 gotowych do wynajęcia od ręki magazynów, można wynająć budynek po efektywnej stawce na poziomie 2.00 / m 2 / miesięcznie, a warunki kontraktu de facto dyktowane są przez najemców. Sytuacja ta nie zmieni się do momentu zapełnienia pokaźnej części wolnych zasobów, a co za tym idzie, zmniejszenia wskaźnika pustostanów w tej okolicy. Podobnie sytuacja wygląda w kolejnej podstrefie Nadarzynie i Mszczonowie. W innych lokalizacjach regionu podwarszawskiego sytuacja czynszowa przedstawia się bardziej stabilnie i nie odnotowaliśmy tak istotnej presji zniżkowej. Czynsze Efektywne w Regionach Do obszarów, w których już możemy zaobserwować zwyżkę czynszów wynikających z małej podaży, możemy zaliczyć Warszawę (w granicach miasta), większość Górnego Śląska, okolice Poznania i Wrocławia oraz Krakowa i Gdańska. Najwyższe czynsze w Polsce odnotowaliśmy tradycyjnie w wewnątrzmiejskim rejonie Warszawy, gdzie kształtowały się one w przedziale 4.50 do 5.50 / m 2 / miesięcznie. Podobnie wygląda sytuacja w Krakowie, gdzie za metr powierzchni magazynowej trzeba zapłacić od 4.00 do 4.80 / m 2 / miesięcznie. W obu tych miastach do wzrostu czynszów oprócz niskiej podaży powierzchni przyczyniają się również bardzo wysokie ceny gruntów przemysłowych. Relatywnie wysokie czynsze obserwujemy również w rejonie Poznania (od 3.00 do 3.70 / m 2 / miesięcznie), Wrocławia (od 3.00 do 3.60 / m 2 / miesięcznie) i Gdańska (od 3.20 do 4.00 / m 2 / miesięcznie), wpływ ma głównie ograniczona podaż, wynikająca z wynajęcia większości zasobów i Źródło: magazyny.pl, IV kw Do polaryzacji stawek czynszowych wewnątrz jednego regionu doszło również w Centralnej Polsce. W okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, ze względu na dużą nadpodaż powierzchni, odnotowaliśmy spadek stawek czynszu najmu do poziomu około 2.00 / m 2 / miesięcznie. W innych częściach tej strefy czynsze utrzymywały się na stabilnym poziomie. Do rejonów, w których w 2010 roku odnotowano spadkowy trend czynszowy można zaliczyć również Szczecin, w którym obiekt ProLogis Park Szczecin nadal pozostaje w 84% niewynajęty.

8 8 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Czynsze za niezwykle popularne w 2010 roku obiekty typu BTS są zazwyczaj wyższe niż w przypadku typowych magazynów spekulacyjnych. W zależności od specyfikacji technicznej oraz lokalizacji, wahają się pomiędzy 2.60 a 4.50 / m 2 / miesięcznie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że umowy najmu na obiekty BTS są zawierane na dłuższe okresy niż w przypadku standardowych magazynów i wynoszą przeważnie 10 lat i więcej. Grunty przemysłowe Polepszenie koniunktury gospodarczej w 2010 roku spowodowało nieznaczną poprawę popytu na działki przemysłowe. Rok ubiegły był pod tym względem okresem przejściowym i przygotowaniem do prognozowanego na lata wzrostu liczby transakcji kupna - sprzedaży terenów pod magazyny i fabryki. Niższe od oczekiwanego zainteresowanie działkami przemysłowymi jest efektem posiadania przez największych deweloperów przemysłowych sporych rezerw terenów. W większości nabyte w latach i niezabudowane w okresie kryzysu działki, stanowią dla firm deweloperskich spore obciążenie i skutecznie hamują zainteresowanie pozyskiwaniem nowych lokalizacji. Na to nakłada się wstrzymanie inwestycji przez wiele firm produkcyjnych, tradycyjnie nabywających działki pod budowę własnych zakładów. Poza nielicznymi wyjątkami - takimi jak region Warszawy - w dalszym ciągu zakup gruntu przez deweloperów uzależniony jest od podpisania przez niego wcześniej umowy najmu obiektu typu BTS. Sądzimy, iż zakupy spekulacyjne stanowiące większość transakcji z okresu , w kolejnych latach nie osiągną już takiego wolumenu, choć ich liczba powinna systematycznie wzrastać. Obserwujemy również różnice w sposobie podejścia do nabywania terenów inwestycyjnych między firmami deweloperskimi a produkcyjnymi (odbiorcami końcowymi). O ile deweloperzy poszukują lokalizacji optymalnych pod względem komunikacyjnym ( tj. przy węzłach autostradowych), lub kosztowym (tj. na obrzeżach miast), o tyle kryteria firm produkcyjnych ukierunkowane są głównie na grunty w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, umożliwiające zwolnienia podatkowe, oraz zlokalizowane w miejscowościach oferujących dużą dostępność siły roboczej. Popyt W sektorze deweloperskim popyt na grunty przemysłowe uzależniony był najczęściej od wyboru lokalizacji przez przyszłego najemcę budynku BTS. Deweloperzy zazwyczaj starają się przekonywać klientów do wyboru budynku oferowanego na gruncie będącym już ich własnością, co z punktu widzenia firmy deweloperskiej jest rozwiązaniem optymalnym. Najczęściej dopiero odrzucenie przez najemcę takich lokalizacji i uzależnienie podpisania umowy najmu od nabycia przez dewelopera terenu w lokalizacji preferowanej przez klienta, stanowi powód nabycia przez dewelopera nowego terenu. Największy popyt dotyczył lokalizacji najlepiej znanym deweloperom tj. Śląska (Gliwice), Warszawy, rejonu podwarszawskiego (Święcice) oraz Rzeszowa i okolic Gdańska. W pozostałych lokalizacjach magazynowych tj. Szczecin, Wrocław, okolice Łodzi i Poznania deweloperzy zrezygnowali z zakupów gruntów, co wynikało z rezerw gruntów, jakie posiadali. W sektorze produkcyjnym większość decyzji o zakupie gruntu została przesunięta na rok Wybór lokalizacji związany był przeważnie z możliwością uzyskania zwolnień podatkowych, stąd też zanotowaliśmy przede wszystkim zainteresowanie terenami w obrębie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

9 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 9 Odnotowaliśmy również skurczenie się zapotrzebowania na wielkie areały terenów przemysłowych. Podejście spekulacyjne deweloperów z okresu umożliwiało zakup dużych działek, często powyżej 30 ha. Aktualnie średnia wielkość terenu będącego przedmiotem transakcji kupna - sprzedaży w sektorze deweloperskim wynosi ok. 5-10ha. Wyjątkiem od tej reguły była transakcja firmy Segro w okolicach Gdańska na ponad 30ha, jednakże wynikała ona z zawartej dużo wcześniej umowy przedwstępnej. Inną rekordową pod względem wielkości transakcją było nabycie przez firmę Panattoni 17 ha położonych w Gliwicach w sąsiedztwie węzła Sośnica. W tym wypadku powodem zainteresowania tak dużym terenem była rekordowa wielkość budynku BTS (ponad m 2 ), zamówionego przez firmę Tesco. Transakcje większymi areałami terenów nie dotyczyły i obecnie nie dotyczą sektora produkcyjnego. Przejawem niskiego rozwoju rynku obrotu gruntami przemysłowymi w Polsce jest brak znaczącej ilości firm wyspecjalizowanych w nabywaniu i podnoszeniu wartości terenów (tzw. land developers). Firmy takie nabywają zazwyczaj atrakcyjnie położone grunty rolne, a następnie doprowadzają do objęcia ich planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Inwestują w uzbrojenie gruntu, budowę infrastruktury drogowej i inne elementy przyczyniające się do zwiększenia jego wartości. Innym przejawem działalności land developerów jest nabywanie gruntów obarczonych rozmaitymi problemami technicznymi. Najczęściej są to grunty skażone, pozbawione dojazdu, infrastruktury, zabudowane obiektami wymagającymi rozbiórki itp. Firma nabywa taką działkę po okazyjnej cenie, a następnie usuwa te problemy. Tak przetworzony produkt sprzedawany jest następnie deweloperom magazynowym, lub użytkownikom końcowym. Podaż Paradoksalnie podaż atrakcyjnych gruntów przemysłowych w Polsce rośnie. Związane jest to z kilkoma aspektami takimi jak: rozwój infrastruktury drogowej, przede wszystkim coraz lepszej sieci autostrad i dróg ekspresowych, co otwiera nowe lokalizacje; uchwalanie coraz większej liczby planów miejscowych, co zwiększa wybór lokalizacji; zwiększenie liczby planowanych przetargów ANR, SP czy gminnych; przygotowanie terenów inwestycyjnych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na coraz wyższym poziomie tj. z precyzyjnymi zapisami planów, pełną infrastrukturą często tworzoną na koszt sprzedającego. Czynniki te wzmagają konkurencję wśród właścicieli, co wywiera presję zniżkową na ceny, ale również wymusza poprawę jakości oferowanych terenów. Jest rzeczą oczywistą, iż nowa infrastruktura i sprawniejsze oraz szybsze planowanie przestrzenne zwiększają wybór lokalizacji, powodując tym samym nieznaczne obniżki cen. Uważamy, iż jedynie najlepsze lokalizacje, w pełni przygotowane do inwestycji znajdą w najbliższych latach nabywców przewidujemy duże zainteresowanie nieruchomościami, które nie są gotowe do zabudowy pod względem formalno-prawnym. Ciekawy wpływ na rynek może wywrzeć przeprowadzenie przez dużych deweloperów, optymalizacji posiadanych zasobów ziemi poprzez częściową sprzedaż własnych gruntów. Często działki te znajdują się w dobrej lokalizacji, są sprawdzone geotechnicznie i mogą stać się bardzo ciekawą alternatywą inwestycyjną. Najbardziej znanym land developerem w Polsce jest firma Opal. Niski poziom konkurencji w tym segmencie rynku stanowi jednak barierę wzrostu wolumenu transakcji gruntami.

10 10 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Ceny Mimo stosunkowo niskiej liczby transakcji, ceny gruntów nie zostały znacząco obniżone, co stało się jednym z powodów zawieszania nowych projektów. W najlepszych regionach dla sektora deweloperskiego ceny kształtują się, na poziomie PLN/m 2 (okolice Warszawy i Śląska), PLN/m 2 (rejon Poznania, Wrocławia, Łodzi i Gdańska) oraz poniżej 100 PLN/m 2 w innych lokalizacjach przy węzłach autostradowych. Wyjątkiem jest obszar samej Warszawy, w granicach której dzięki niskiej podaży, ceny utrzymują się na poziomie PLN/m 2. Oceniamy, iż oczekiwania właścicieli są często zbyt wysokie, co wynika z rosnącej podaży atrakcyjnych gruntów przemysłowych. Szacujemy, iż oczekiwania te ulegną obniżeniu. Ciekawym przykładem niższych cen jest sektor produkcyjny. Pod warunkiem zakwalifikowania projektu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, producent może liczyć przy zakupie 5-10ha na bardzo atrakcyjne warunki cenowe ( PLN/m 2 ), przy czym cena ta często zawiera pełną infrastrukturę. Analiza Regionów Pierwsze nowoczesne obiekty magazynowe w Polsce zaczęły powstawać w pierwszej połowie lat 90-tych w rejonie Warszawy. Przez około 10 lat stolica pozostawała jedynym regionem, gdzie budowano takie budynki. Sytuacja uległa zmianie latach , gdy wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do gwałtownego wzrostu inwestycji przemysłowych. W ślad za rosnącym popytem deweloperzy coraz chętniej rozpoczynali inwestycje również poza Warszawą. Obecnie nowoczesne magazyny do wynajęcia dostępne są także w rejonach: Poznania, Wrocławia, Krakowa, Górnego Śląska, Centralnej Polski, Gdańska oraz Szczecina. Podaż wg Regionów Podsumowanie Szacujemy, iż optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego, kurczenie się pustostanów i rezerw terenów w posiadaniu deweloperów, jak i większa ekspansja najemców doprowadzi w latach następnych do pewnego wzrostu popytu na tereny przemysłowe. Wybór samej lokalizacji w znacznym stopniu będzie zależał od preferencji klienta końcowego. Większa liczba transakcji kupna sprzedaży mniejszych działek ograniczy jednak atrakcyjność dużych areałów tj. ponad 30ha, a wzmocnieniu ulegnie pozycja stref ekonomicznych. Tylko tereny bardzo dobrze przygotowane, czyli z mediami, infrastrukturą i zapisami planistycznymi, w najlepszych lokalizacjach będą brane pod uwagę. Niezmiennie rejony Warszawy, Śląska czy Wrocławia będą cieszyć się popytem, a decydującym czynnikiem pozostanie jednak cena gruntów i stopień przygotowania terenu do inwestycji. Rosnąca podaż zwiększy konkurencyjność pomiędzy właścicielami gruntów. Źródło: magazyny.pl, IV kw. 2010

11 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 11 Warszawa - Miasto Podaż Warszawa jest najstarszym rynkiem magazynowym w Polsce, a jej całkowite zasoby szacowane są na m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, co stanowi około 8% całkowitej podaży w Polsce. Centra magazynowe skupione są głównie w okolicy lotniska im. Fryderyka Chopina na Okęciu, czyli w południowo-zachodniej części miasta, jak również w północnej części Warszawy w okolicy Żerania. Specyfika magazynów dostępnych w Warszawie różni się od tych, które położone są w innych częściach Polski. Chodzi tu głównie o dużą dostępność tzw. biznes parków, które łączą w sobie funkcję magazynową oraz funkcję reprezentacyjnego biura. Popyt Popyt na powierzchnie magazynowe w Warszawie w 2010 roku był ograniczony i wyniósł około m 2. Miał na to niewątpliwie wpływ fakt dużej dostępności tanich powierzchni magazynowych umiejscowionych w okolicy Warszawy, jednak poza jej granicami. Magazyny ulokowane wewnątrz miasta przeznaczone są głównie dla firm obsługujących rynek lokalny. Największą umową w Warszawie w 2010 roku było przedłużenie najmu firmy DPD na m 2. Dla porównania średnia wielkość umowy w innych regionach Polski wyniosła 7 250m 2. Pustostany Rynek nieruchomości magazynowych w Warszawie charakteryzował się relatywnie niskim wskaźnikiem pustostanów, który na koniec roku 2010 wyniósł 8.7%, co przekłada się na m 2 dostępnych w ramach tej strefy magazynowej. Średni poziom pustostanów w Polsce w tym samym okresie wynosił 15%. Większość dostępnej powierzchni była magazynami z rynku wtórnego, jedynie 570 m 2 znajdowało się w obiekcie dostarczonym na rynek w 2010 r. Czynsze Strefa w ramach granic Warszawy charakteryzowała się najwyższymi czynszami w całej Polsce. Najemcy za wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej musieli zapłacić efektywnie / m 2 / miesięcznie. Prognoza Cechami charakterystycznymi tego rejonu są ograniczona podaż gruntów oraz relatywnie duże nasycenie nowoczesną powierzchnią magazynową. Aktualnie w granicach Warszawy rozbudowywany jest obiekt magazynowy Żerań Park II oraz Annopol Logistic Park. Jednocześnie w najbliższym czasie spodziewana jest dostarczenie dwóch nowoczesnych budynków magazynowych. Na ożywienie tego rynku niewątpliwie wpłynie rozwój infrastruktury drogowej w rejonie stolicy, w tym przede wszystkim doprowadzenie autostrady A2 w 2012 roku. Czynsze najmu w perspektywie krótkoterminowej pozostaną stabilne. Warszawa - Miasto Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 8,7% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw DPD 7 800m 2 ProLogis Park Warszawa Lekkerland Polska S.A m 2 Żerań Park I Kolporter 3 800m 2 Manhattan Business & Distribution Center

12 12 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Warszawa Okolice Podaż Warszawa poza granicami miasta to rejon, w którym podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej skupiona jest głównie na zachód i południowy zachód od miasta w okolicy takich miejscowości jak Błonie, Pruszków, Teresin, czy Nadarzyn. W strefie tej zlokalizowanych jest ponad m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, czyli prawie 1/3 całkowitych zasobów magazynowych w Polsce. Nowa podaż w tym rejonie w 2010 r. ograniczyła się jedynie do jednego magazynu Panattoni Park Ożarów o powierzchni m 2. Popyt Popyt na magazyny w rejonie warszawskim poza granicami miasta utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie ( m 2-26% udział w całkowitym popycie brutto zarejestrowanym w Polsce). Największa umowa najmu (przedłużenie) została zawarta w przez Viva Group w ProLogis Park Teresin na m 2. Pustostany Zarejestrowany popyt nie miał jednak pozytywnego wpływu na wskaźnik pustostanów, który utrzymywał się w tym regionie na wysokim poziomie powyżej 20% z uwagi na migracje najemców pomiędzy parkami. Aż 46% pustostanów generowały parki logistyczne zlokalizowane w okolicy Błonia. Rejon warszawski poza granicami miasta jest aktualnie typowym rynkiem najemcy, który dyktuje warunki najmu i ma silną pozycję w negocjacjach umowy najmu. Czynsze Okolice Warszawy to rejon, który ze względu na wysoki wskaźnik pustostanów odczuł w 2010 roku znaczną presję zniżkową na czynsze najmu. Nowoczesny magazyn w okolicy Błonia można wynająć efektywnie już po 2.00 / m 2 / miesięcznie. Dzięki dużej konkurencji między parkami magazynowymi w tym obszarze, ich właściciele są skłonni zawierać nawet krótkoterminowe umowy najmu, co jest bardzo rzadko spotykane na rynku i zazwyczaj znacznie obniża wartość nieruchomości. W innych lokalizacjach w okolicach stolicy charakteryzujących się niższymi pustostanami, czynsze najmu dochodzą nawet do 2.70 / m 2 / miesięcznie. Prognoza Szacujemy, że czynsze najmu w okolicach Warszawy pozostaną na minimalnym poziomie do momentu zaabsorbowania znacznej powierzchni magazynowej, która aktualnie pozostaje niewynajęta. Powinna się do tego przyczynić poprawa infrastruktury drogowej, w szczególności połączenie Warszawy autostradą A2 z węzłem w Strykowie oraz przewidziana ograniczona liczba nowych inwestycji spekulacyjnych. Doprowadzenie autostrady A2 w okolice Warszawy wytyczy nowe, ciekawe lokalizacje magazynowe na zachód od stolicy oraz zróżnicuje istniejące parki między te położone korzystanie względem A2 i obiekty zlokalizowane dalej lub z gorszym dostępem do autostrady. Warszawa - Okolice Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 20,5% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw Viva Group m 2 ProLogis Park Teresin Danone m 2 Panattoni Park Święcice

13 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 13 Górny Śląsk Podaż Góry Śląsk jest jednym z najważniejszych rynków magazynowych w Polsce. Od 2004 roku powstało tu ponad m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, co stawia ten obszar na drugiej pozycji pod kątem podaży w Polsce zaraz po Warszawie. Do sukcesu lokalizacji niewątpliwie przyczynił się jej industrialny charakter, lokalizacja w centrum Europy Środkowej oraz dobrze rozwinięta sieć drogowa. Centra logistyczne ulokowane są przy głównych miastach konurbacji Katowickiej, takich jak Chorzów, Gliwice, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Tychy, jak również przy zlokalizowanej bardziej na południe Bielsko-Białej. Wszystkie miasta mają dogodny dostęp do autostrady A4, która na Górnym Śląsku, w rejonie Gliwic, będzie przecinać się z planowaną autostradą A1 zapewniającą dogodny dostęp do Czech i środkowej Polski. Skrzyżowanie autostrad wpłynie znacznie na podwyższenie atrakcyjności gruntów wokół węzła Sośnica. Popyt Rok 2010 cechował się dużą aktywnością najemców na Górnym Śląsku, którzy w ciągu ostatniego roku wynajęli ponad m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, tj. 32% całkowitego popytu zarejestrowanego w Polsce. Na Górnym Śląsku zawarto również największą umowę najmu na obiekt typu built-to-suit w Polsce. Obiekt o powierzchni m 2 dla Tesco realizuje w Gliwicach Panattoni. Umowę najmu przedłużyła w 2010 roku również inna sieć handlowa Carrefour na m 2 w ProLogis Park Będzin. Pustostany Współczynnik pustostanów na Górnym Śląsku obniżał się z kwartału na kwartał i na koniec 2010 roku osiągnął 12.6%. Jest to poziom niższy od średniej dla Polski wynoszącej 15%. Obniżenie wskaźnika powierzchni niewynajętych jest potwierdzeniem wysokiej aktywności najemców i dużej absorpcji powierzchni magazynowej przez rynek. Największą wolną powierzchnią magazynową dysponuje ProLogis Park Chorzów i ProLogis Park Dąbrowa, odpowiednio m 2 i m 2. Czynsze Ze względu na relatywnie stabilną sytuację na rynku magazynowym na Śląsku, czynsze w 2010 roku nie odnotowały presji zniżkowej. Nowoczesne magazyny w najlepszych lokalizacjach można było wynająć za / m 2 / miesięcznie (po upustach i rabatach). Prognoza Rynek Górnego Śląska niewątpliwie nadal będzie cieszył się dużym uznaniem zarówno najemców, jak i deweloperów magazynowych. Nowe możliwości rozwoju zostały dostrzeżone przez inwestorów, którzy zabezpieczyli działki pod nowe inwestycje w rejonie węzła Sośnica. Skrzyżowanie autostrad zmieni obraz rynku na Górnym Śląsku i spowoduje, że parki magazynowe zaczną powstawać również na zachód od Gliwic i tereny te zyskają na wartości. Prognozowane dalsze obniżenie pustostanów połączone ze stabilnym popytem powinno, w perspektywie krótkookresowej, wywrzeć lekką presję wzrostową na czynsze. Górny Śląsk Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 12,6% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw Tesco m 2 Panattoni BTS Gliwice Carrefour m 2 ProLogis Park Będzin Fiege m 2 ProLogis Park Dąbrowa

14 14 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Poznań Podaż Wpływ na rozwój rynku magazynowego w okolicy Poznania miało kilka czynników: autostrada A2 zapewniająca szybki dostęp do rynków Europy Zachodniej, w tym głównie rynku niemieckiego oraz bliskość prężnej stolicy Wielkopolski Poznania. Rynek poznański rozwijał się dynamicznie szczególnie w latach , a na koniec 2010 roku całkowite zasoby magazynowe wyniosły m 2, stawiając Poznań na czwartym miejscu w Polsce pod względem podaży. Największe parki magazynowe zlokalizowane są w Komornikach, Gądkach i Robakowie, czyli głównie na południe od Poznania przy autostradzie A2 oraz na zachód od miasta w pobliżu powstającej zachodniej obwodnicy Poznania (Sady). Popyt Rynek poznański w 2010 roku charakteryzował się ograniczoną aktywnością najemców, którzy zdecydowali się na wynajem m 2 (co stanowi 11% popytu zarejestrowanego w 2010 r. w Polsce). Szacujemy, że ze względu na ożywienie gospodarcze w Niemczech, rynek magazynowy w okolicy Poznania ponownie będzie zyskiwał na atrakcyjności. Przyczyni się również do tego spora liczba umów najmu, które kończą się w tym roku i najemcy przedłużą ich okres obowiązywania w obecnych parkach lub będą szukali nowej powierzchni w ramach regionu. W ubiegłym roku największe umowy najmu zostały zawarte w Point Park Poznań przez PF Concept na m 2 i ND Transport na m 2. Pustostany Współczynnik powierzchni niewynajętej w okolicach Poznania wynosił jedynie 9% na koniec 2010 r. i był jednym z najniższych w Polsce. Szacujemy, że ze względu na ograniczoną aktywność deweloperów (szczególnie w odniesieniu do projektów spekulacyjnych) współczynnik ten pozostanie na niskim poziomie. Czynsze Ograniczona liczba pustostanów połączona ze spodziewanym wzrostem popytu będzie skutkowała wzrostem stawek czynszowych w okolicach Poznania. Na koniec 2010 roku najlepsze powierzchnie magazynowe w stolicy Wielkopolski wynajmowane były efektywnie po / m 2 / miesięcznie i w 2011 roku stawki czynszu mogą podwyższyć się o kilkanaście eurocentów. Prognoza Rynek w Poznaniu będzie zyskiwał na atrakcyjności dzięki zwiększeniu wymiany handlowej z Niemcami oraz realizowanej zachodniej obwodnicy. W ślad za przykładami z innych miast, takich jak np. Łódź czy Wrocław, deweloperzy rozważają uruchomienie projektów typu small units, czyli parków magazynowych oferujących mniejsze powierzchnie dla najemców. Poznań Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 9% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r PF Concept m 2 PointPark Poznań IBP Conex Limited m 2 ProLogis Park Poznań II Źródło: magazyny.pl IV kw. 2010

15 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 15 Polska Centralna Podaż Polska Centralna z całkowitymi zasobami magazynowymi na poziomie m 2 jest trzecim, co do wielkości regionem magazynowym w Polsce po Warszawie i Górnym Śląsku. Strategiczne położenie na skrzyżowaniu autostrady A2 i planowanej autostrady A1 oraz umiejscowienie w sercu Polski są silnymi atutami tej lokalizacji. Centralną Polskę można podzielić na dwa obszary: Łódź oraz inne lokalizacje takie jak Piotrków Trybunalski, Stryków czy Rawa Mazowiecka. W granicach miasta Łódź całkowita podaż magazynów wynosi m 2, poza Łodzią deweloperzy wybudowali ponad m 2, z których m 2 znajduje się w największym parku magazynowym w regionie Tulipan Park Stryków. W rejonie Centralnej Polski obecni są wszyscy najwięksi deweloperzy w Polsce tj. ProLogis, Panattoni i Segro. Popyt Popyt na powierzchnie magazynowe w Centralnej Polsce utrzymywał się w 2010 roku na poziomie zbliżonym do Poznania. Całkowity popyt w regionie wyniósł m 2. Ponad połowa powierzchni została wynajęta w Łodzi, co świadczy o dużej atrakcyjności parków zlokalizowanych w granicach miasta, zarówno pod kątem dystrybucji towarów jak i lekkiej produkcji. W popycie dominowały średniej wielkości umowy najmu. Przeciętna wielkość transakcji zawartej w Centralnej Polsce w 2010 roku wyniosła m 2. Pustostany Wskaźnik pustostanów w rejonie Centralnej Polski w 2010 roku utrzymywał się na poziomie zbliżonym do średniej w całym kraju. Na koniec IV kw roku wyniósł on około 13.5%. Większość wolnej powierzchni była dostępna w parkach zlokalizowanych poza Łodzią, a w szczególności w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach jednego parku najemcy mogli wynająć tam nawet ponad m 2. Czynsze W rejonie Polski Centralnej stawki czynszowe należy rozdzielić na czynsze osiągane w granicach Łodzi i w lokalizacjach leżących poza miastem. Czynsze w granicach miasta utrzymywały się w 2010 roku na stabilnym poziomie i w najlepszych lokalizacjach osiągały efektywnie / m 2 / miesięcznie. Wyższy zakres czynszowy dotyczy głównie małych unitów magazynowych. Stawki te powinny obowiązywać również w 2011 roku. Inaczej sytuacja wyglądała np. w Piotrkowie Trybunalskim, czyli w rejonie, który rejestrował relatywnie wysoki wskaźnik pustostanów. Ze względu na dużą liczbę dostępnych budynków magazynowych i wysoki wolumen powierzchni niewynajętej rejon ten odnotował presję zniżkową na czynsze najmu. Na początku 2011 roku czynsze efektywne za najlepsze powierzchnie magazynowe w lokalizacjach poza Łodzią wahały się w przedziale / m 2 / miesięcznie. Prognoza Ze względu na strategiczną lokalizację na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz dostęp do dużego rynku zbytu, jakim jest Łódź, Centralna Polska ma szerokie perspektywy dalszego rozwoju. Spodziewane polepszenie od strony popytu powinno pozytywnie wpłynąć na relatywnie wysoki poziom pustostanów, szczególnie poza granicami Łodzi. Obniżenie pustostanów wpłynie na stabilizację czynszów najmu. Oceniamy, że aktywność deweloperów, szczególnie poza granicami Łodzi, będzie w 2011 roku ograniczona.

16 16 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Polska Centralna Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 13,5% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw Stock m 2 ProLogis Park Piotrków II Schweitzer Mauduit 6 700m 2 Tulipan Park Stryków Wrocław Podaż Rynek nieruchomości magazynowych w rejonie Wrocławia skoncentrowany jest szczególnie na południe od miasta wzdłuż autostrady A4 w rejonie Bielan Wrocławskich, Nowej Wsi Wrocławskiej i Kątów Wrocławskich. Część magazynów zlokalizowana jest również w północnowschodnim rejonie miasta. Rynek zdominowany jest przez dwóch deweloperów tj. ProLogis i Panattoni. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej we Wrocławiu wynosi około m 2. Popyt Po rekordowych pod względem popytu latach , w których zawarto umowy najmu odpowiednio na ponad m 2 i m 2, aktywność najemców skurczyła się. W całym roku 2010 zarejestrowano jedynie m 2, co w porównaniu z ubiegłymi latami może świadczyć o chwilowym nasyceniu rynku i zaspokojeniu potrzeb najemców na nowoczesną powierzchnię magazynową w tym rejonie. Największe umowy najmu w 2010 zostały zawarte przez firmy z branży logistycznej. Szacujemy, że nowe formaty magazynów, takie jak obiekty oferujące małe powierzchnie planowane m.in. przez Parkridge, wpłyną na ożywienie popytu w rejonie Wrocławia. Pustostany Przez cały rok 2010 wskaźnik pustostanów w rejonie Wrocławia utrzymywał się na poziomie zbliżonym dla średniej dla Polski, czyli w granicach 16-18%. Najwięcej powierzchni niewynajętej było dostępne w ProLogis Park Wrocław III (ponad m 2 ). Ze względu na małą liczbę budowanych obiektów magazynowych wskaźnik niewynajętej powierzchni magazynowej powinien obniżać się w 2011 roku.

17 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 17 Czynsze Stawki czynszu najmu we Wrocławiu utrzymywały się w 2010 roku na poziomie zbliżonym do stawek osiąganych na Górnym Śląsku i w okolicach Poznania. Za najlepsze magazyny najemcy musieli zapłacić efektywnie / m 2 / miesięcznie. Oceniamy, że w 2011 roku czynsze najmu za duże powierzchnie magazynowe pozostaną na niezmienionym poziomie. W przypadku projektu typu small units, który planowany jest w granicach miasta, stawki za małe powierzchnie będą wyższe. Sądzimy, że czynsze możliwe do osiągnięcia będą oscylowały wokół / m 2 / miesięcznie. Prognoza Ze względu na szybki rozwój infrastruktury drogowej, a w szczególności budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (trasa A8) prognozujemy dynamiczny rozwój nowych lokalizacji wokół miasta. Dzięki poprawie infrastruktury na znaczeniu zyskają niewątpliwie rejony na zachód i północ od miasta, w tym okolice lotniska Wrocław-Starachowice. Wrocław jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem miejskim z rosnąca infrastrukturą handlową i biurową, co w średniej perspektywie czasowej przyczyni się do wzrostu popytu na magazyny. Do inwestycji we Wrocławiu przymierzają się deweloperzy jeszcze nieobecni na tym rynku m.in. SEGRO. Wrocław Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 18% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r NYK Logistics Polska m 2 ProLogis Park Wrocław IV Keuhne & Nagel m 2 ProLogis Park Wrocław Kraków Podaż Rynek nieruchomości magazynowych w Krakowie pozostaje jednym z najsłabiej rozwiniętych w Polsce. Jest to spowodowane w dużej mierze bliskością dużego i dynamicznego rynku Górnego Śląska, jak również ograniczoną dostępnością i wysoką ceną działek w stolicy Małopolski. Do tej pory w czterech projektach magazynowych deweloperzy zrealizowali jedynie około m 2, co stanowi zaledwie 1% podaży nieruchomości magazynowych w Polsce. Aktualnie w realizacji znajduje się jedna hala magazynowa w ramach Kraków Airport Logistics Center w Modlniczce o powierzchni m 2. Deweloperem projektu jest Goodman, który docelowo planuje realizację m 2. Popyt Rejon Krakowa, szczególnie ze względu na swój lokalny charakter, zarejestrował w 2010 roku niewielką liczbę nowych umów najmu. Najemcy zdecydowali się na wynajem zaledwie m 2. Szacujemy, że nowe inwestycje magazynowe ożywią popyt w rejonie Krakowa, który do tej pory dysponował bardzo ograniczoną możliwością wejścia dla nowych najemców. Pustostany Kraków charakteryzował się historycznie niskim wskaźnikiem pustostanów, jednak ze względu na wielkość rynku każde wolne m 2 znacznie zaburza ten współczynnik. Aktualnie współczynnik powierzchni niewynajętej w mieście wynosi około 8%. Źródło: magazyny.pl IV kw. 2010

18 18 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Czynsze Czynsze za najlepsze powierzchnie magazynowe w Krakowie utrzymywały się w 2010 roku na stabilnym poziomie. Stawki efektywne za nowoczesną powierzchnię magazynową wahały się w przedziale / m 2 / miesięcznie. Sądzimy, że w 2011 roku czynsze w rejonie Krakowa powinny pozostać na zbliżonym poziomie. Przyczyni się do tego ograniczona nowa podaż i stabilny poziom popytu. Prognoza Uważamy, że Kraków, mimo nowych inwestycji w infrastrukturę magazynową, wciąż będzie pozostawał w cieniu Górnego Śląska, który jest jednym z najbardziej dynamicznych regionów magazynowych Polski. Sądzimy, że popyt nadal generować będą w dużym stopniu firmy potrzebujące powierzchni magazynowej by obsługiwać przede wszystkim rynek lokalny. Budowa autostrady A4 w kierunku Rzeszowa i dalej w stronę Ukrainy będzie miała wpływ na atrakcyjność rynku krakowskiego, jednak jego lokalny charakter pozostanie w najbliższych latach zachowany. Kraków Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów 8% Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw Eurodruk-Kraków m 2 Kraków Airport Logistics Centre Scot 3 500m 2 Kraków Airport Logistics Centre Polska Północna Podaż Polska Północna skupia dwa ośrodki magazynowe lepiej rozwinięte okolice Trójmiasta oraz Szczecin, który dysponuje bardzo ograniczonymi zasobami magazynowymi na poziomie jedynie m 2. Cały region północny to około m 2, (z czego m 2 przypada na Trójmiasto), co stanowi zaledwie 2% całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Na rynku trójmiejskim obecni są już dwaj międzynarodowi deweloperzy tj. ProLogis oraz firma Panattoni, która zrealizowała pierwszy park w Gdańsku przy drodze krajowej nr 7. Niebawem swoje inwestycje powinni rozpocząć inni deweloperzy m.in. Segro i Goodman, który wygrał przetarg na zagospodarowanie terenów przy Głębokowodnym Terminalu Kontenerowym (DCT) w Gdańsku, o całkowitym potencjale na budowę nawet m 2 powierzchni magazynowej. Popyt Rejon północny w 2010 roku charakteryzował się niskim popytem na powierzchnie magazynowe. Szczególnie słabo wyglądały pod kątem popytu okolice Szczecina, gdzie zawarto tylko jedną umowę najmu na m 2. W okolicach Trójmiasta najemców znalazło m 2 magazynów. Największa umowa w regionie została zawarta przez firmę Abra na m 2 w Panattoni Park Gdańsk. Jesteśmy zdania, że usprawnienia infrastrukturalne, w tym inwestycje w portach oraz w nowe drogi (np. budowa południowej obwodnica Gdańska i wydłużenie autostrady A1 w kierunku Łodzi) pozytywnie wpłyną na poziom popytu w Trójmieście.

19 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju 19 Pustostany Współczynnik pustostanów w rejonie Szczecina był bardzo wysoki i na koniec IV kwartału wyniósł 84%. Był to najwyższy wskaźnik pustostanów w Polsce. Rejon Trójmiasta natomiast charakteryzował się niskim wskaźnikiem powierzchni niewynajętej, który oscylował w granicach zaledwie 4%. Jedyna dostępna powierzchnia znajdowała się w ProLogis Park Gdańsk. Czynsze Stawki czynszowe w rejonie Szczecina były niskie ze względu na wysoki wskaźnik powierzchni magazynowej. Czynsze w tym rejonie osiągały efektywnie / m 2 / miesięcznie. Wyższe stawki były rejestrowane w okolicach Trójmiasta, gdzie najemcy podpisywali umowy najmu na poziomie / m 2 / miesięcznie. Prognoza Polska Północna Szczecin Trójmiasto Podaż (m 2 ) Popyt netto w 2010r. (m 2 ) Popyt brutto w 2010r. (m 2 ) Poziom pustostanów Czynsz bazowy Czynsz efektywny Główne transakcje w 2010 r. Źródło: magazyny.pl IV kw ,7% 4,4% TmToys m 2 ProLogis Park Szczecin Abra 3 100m 2 Panattoni Park Gdańsk Farutex 2 000m 2 Panattoni Park Gdańsk Uważamy, że rejon magazynowy Szczecina ma przed sobą perspektywy rozwoju. Bliskość rynku niemieckiego i skandynawskiego oraz bardzo dobre połączenie komunikacyjne z nimi ma niewątpliwy wpływ na atrakcyjność tej części Polski. Rynkiem w dalszej perspektywie czasowej powinni zacząć interesować się międzynarodowi deweloperzy. Trójmiasto natomiast to aktualnie jedna z najbardziej perspektywicznych lokalizacji w Polsce. Rozwój polskich portów w Gdańsku i Gdyni będzie oddziaływał na zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w tym rejonie. Poprawa infrastruktury drogowej dodatkowo wpłynie na atrakcyjność tej części Polski, a rozwijająca się aglomeracja będzie zgłaszać coraz większe zapotrzebowanie na nowe magazyny i parki biznesu. Potwierdzeniem atrakcyjności lokalizacji są zapowiedzi deweloperów odnośnie nowych inwestycji w Trójmieście.

20 20 On Point Rynek Magazynowy w Polsce Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju Podsumowanie i prognoza na 2011 r. Rok 2011 będzie ciekawy m.in. ze względu na polaryzację czynszów najmu, które w różnych lokalizacjach będą zachowywały się odmiennie. Rok 2010 potwierdził, że rynek wychodzi ze stagnacji i perspektywy dalszego rozwoju w 2011 roku są bardzo dobre. Większość deweloperów skoncentrowała się na wynajmowaniu istniejących parków magazynowych, co spowodowało ograniczenie liczby nowych budów w porównaniu z okresem boomu inwestycyjnego obserwowanego szczególnie w 2007 i 2008 roku. Na koniec 2010 roku w trakcie realizacji znajdowało się około m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w porównaniu z m 2 dokładnie dwa lata temu. Te dwie liczby ukazują, jak rynek zareagował na spowolnienie gospodarcze i kryzys w krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliśmy dwa trendy charakterystyczne dla rynku. Pierwszy z nich to popularyzacja obiektów typu BTS. W ramach struktury funkcjonowania największych deweloperów powstały specjalne działy, które zajmują się wyłącznie magazynami dedykowanymi konkretnemu klientowi. Prym wiódł Panattoni, który dzięki bardzo niskim pustostanom w istniejących obiektach mógł skupić się na zdobywaniu klientów na obiekty typu BTS. W związku z faktem, że rynek magazynowy w Polsce rozwija się już od kilku lat, zaczęły pojawiać się w coraz większej ilości powierzchnie z drugiej ręki, czyli zajęte już kiedyś przez najemców na okres trwania umowy najmu (przeważnie 5 lat) i zwalniane po wygaśnięciu umowy. Było to drugie, ciekawe zjawisko, szczególnie obserwowane poza Warszawą, której rynek jest starszy od innych i podobne zmiany ma już za sobą. Powierzchnia, która wracała na rynek stawała się dodatkową konkurencją w stosunku do obiektów oferujących nowe magazyny. Źródło: magazyny.pl IV kw Czynsze najszybciej powinny zacząć rosnąć w Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu oraz w Łodzi (w granicach miasta). Odmienną sytuację będziemy nadal obserwować np. w rejonie Błonia (okolice Warszawy), w rejonie Centralnej Polski poza Łodzią oraz w Szczecinie. Tutaj czynsze będą utrzymywać się na niskim poziomie i szanse na jakiekolwiek wzrosty w 2011 roku są znikome. Szacujemy, że rok 2011 będzie jeszcze lepszy od roku 2010 pod kątem popytu, który według naszej estymacji powinien wynieść około m 2. Aktywny będzie szczególnie sektor logistyczny, jak również firmy handlowe. Współczynnik powierzchni magazynowych powinien się stopniowo obniżać we wszystkich regionach Polski. Będzie miała na to wpływ poprawa sytuacji po stronie popytu i nadal ograniczona aktywność deweloperów, którzy będą realizowali projekty typu BTS i budowę magazynów w lokalizacjach, które zgłaszają duże zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona

Bardziej szczegółowo

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016 Zmiany na rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu w oparciu o podsumowanie 1 połowy 2016 roku Jakie perspektywy rozwoju miasta w tym zakresie przyniosą najbliższe lata? Dorota Kościelniak Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe Zarys ogólny Rok 2009 rozpoczął się od kontynuacji spadków cen gruntów zapoczątkowanych w II połowie 2008 roku. Ze względu na wstrzymanie wszelkich zakupów przez inwestorów, na rynku utrzymywała się bardzo

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI RYNEK POWIERZCHNI LOGISTYCZNYCH. Jarosław Zygmunt

MAŁOPOLSKI RYNEK POWIERZCHNI LOGISTYCZNYCH. Jarosław Zygmunt MAŁOPOLSKI RYNEK POWIERZCHNI LOGISTYCZNYCH Jarosław Zygmunt Kraków, maj 2010 Zasoby powierzchni logistycznej: Warszawa leaderem, słaby Kraków Rys.1. Zasoby nowoczesnej powierzchni logistycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I połowa 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym półroczu 2017 roku obserwowaliśmy rekordową aktywność najemców i deweloperów na rynku magazynowym w Polsce. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce W budowie Pustostan 1,32 6,0% Czynsze Popyt netto 1,25 2,18 3,09 Raport 2016 Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce www.axiimmo.com Rynek powierzchni magazynowych w Polsce -podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym RAPORT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rynek wynajmu mieszkań Luty 2009 Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym Ograniczona dostępność mieszkaniowych kredytów hipotecznych wpłynęła na wzrost zainteresowania wynajmowanymi

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Grunty inwestycyjne. na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008 roku na rynek. W rezultacie przyniosło to spadek cen gruntów.

Grunty inwestycyjne. na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008 roku na rynek. W rezultacie przyniosło to spadek cen gruntów. P O L S K A Grunty inwestycyjne ZARYS OGÓLNY szałości urzędów ilość gruntów oczekujących od połowy 2007 na wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź pozwoleń na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

12,86 mln mkw. Całkowite zasoby rynku nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce

12,86 mln mkw. Całkowite zasoby rynku nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce (mkw.) PODSUMOWANIE RYNKU W trzecim kwartale 2017 roku odnotowano rekordowy poziom podaży. Popyt na głównych rynkach magazynowych pozostał na bardzo wysokim poziomie. Deweloperzy zakończyli realizację

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny Rynek magazynowy Polska Market Insights Podsumowanie roku 2016 > Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem popytu i podaży. Wolumen transakcji był o ponad 600 tys. m2 większy niż w 2015 r. osiągając na

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Rynek nieruchomości magazynowych 2016 Market Insights 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Warszawa Strefa I Odległości do granic Polski z Warszawy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo!

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo! INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009 Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Newsletterem opracowanym przez Dział Powierzchni Przemysłowo Magazynowych firmy Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MLP GROUP 28 czerwca 2010 MLP Group jest wiodącym deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Marketbeat Polska Wiosna 2012

Marketbeat Polska Wiosna 2012 Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość

Bardziej szczegółowo

on point 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce magazyny.pl Luty 2012

on point 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce magazyny.pl Luty 2012 on point Luty 2012 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce magazyny.pl Spis treści Wprowadzenie 4 Aktywność deweloperów 5 Aktywność najemców 7 Dostępna powierzchnia 9 Czynsze 10 Obiekty szyte na

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I kwartał 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym kwartale 2017 roku obserwowaliśmy kontynuację bardzo wysokiej aktywności deweloperów i najemców nowoczesnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKI RYNEK BIUROWY 3 Q 2011

TRÓJMIEJSKI RYNEK BIUROWY 3 Q 2011 TRÓJMIEJSKI RYNEK BIUROWY 3 Q 2011 SYTUACJA GOSPODARCZA Trójmiasto jest obszarem metropolitarnym składającym się z Gdańska, Gdyni oraz Sopotu. Obszar trójmiejski jest miejscem zamieszkania dla około 1,26

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 4,00 Raport 2017 mln mkw. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce - podsumowanie 2017 r.

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 4,00 Raport 2017 mln mkw. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce - podsumowanie 2017 r. W budowie Pustostan 1,39 4,5% Czynsze netto 2,36 2,98 4,00 Raport 2017 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce - podsumowanie 2017 r. www.axiimmo.com Rynek powierzchni magazynowych w Polsce -podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Grunty inwestycyjne w Polsce

Grunty inwestycyjne w Polsce 64 RAPORTY w Polsce wnioski z analizy za 2013 r. i prognozy na rok 2014 FOTO: FOTOLIA Informacja o sytuacji na rynku jest ważna dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości tak w segmencie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych w 2016 r.

Rynek nieruchomości magazynowych w 2016 r. Rynek nieruchomości magazynowych w 2016 r. Luty 2017 magazyny.pl 2 Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r. Spis Treści Wprowadzenie... 3 Aktywność Najemców... 4 Dostępność Powierzchni... 5

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II MARZEC 2017 1. Opis ogólny nieruchomości Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski w 2013 r.

Gospodarka Polski w 2013 r. Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU DOMY JEDNORODZINNE W OBSZARZE METROPOLITALNYM Piotr Mika Kraków, czerwiec 29 RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH I nstytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH WROCŁAW ORAZ GMINY PODWROCŁAWSKIE 2004-2011 ROK Joanna Nogal Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r.

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r. Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 214 r. years Sierpień 214 in Poland magazyny.pl 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 214 sierpień 214 Podsumowanie rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl ul. Dąbska 2a/2 tel. 664 787 72 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl Przykładowa analiza rynku nieruchomości gruntowych powiatu krakowskiego wykonana w ramach współpracy z Małopolskim Rynkiem Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku August 2011 Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2007. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Bardziej szczegółowo

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r.

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r. on point Sierpień 213 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 213 r. 2 On Point Industrial Market in Poland Summary of the First Half of 212 July 212 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji

Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji tys. m kw. PROPERTY TIMES Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji Polska, Rynek magazynowy w 1 półroczu 216 roku Sierpień 216 r. Spis treści Zasoby 2 Podaż 2 Popyt 3 Pustostany i czynsze

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo