OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Zad. 9 Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Zad. 9 Dane Radiosondy wraz z balonami do sondażowania atmosfery przez RSSA BAR Zestaw do pomiaru pionowego profilu wiatru - przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych System pomiarów wiatrów górnych Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych System pomiarowy wiatrów górnych GPS System wizualizacji danych meteorologicznych HORACE V wraz z pakietem TDA s (Tactical Decision Aid s) Mobilny zestaw pomiarowy Dostawa i montaż wiatromierza wraz z masztem. Doposażenie przenośnych systemów pomiarowych PSP kpl. 1 kpl. 2 kpl. 1 kpl. 8 kpl. 1 kpl. 3 kpl. 1 kpl. 8 kpl. 3. CPV Inne normy wg poniższych danych 5. Oferty częściowe (zadania) 6. Oferty równoważne 7. Wymogi techniczne Tak Nie dotyczy wg poniższych danych 8. Usługi dodatkowe wg poniższych danych Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 1 z 93

2 Zadanie nr 1 1. Nazwa zadania Radiosondy wraz z balonami do sondowania atmosfery przez RSSA BAR 800 kpl. 2. Ilość według poniższego zestawienia L.p. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Radiosondy typu RS92-D wraz z balonami do sondowania atmosfery typu TA 200 TOTEX kpl Informacja o znaczeniu wyrobu (usługi) dla bezpieczeństwa RP. Nie stanowi 4. Przedmiot zamówienia części zamienne do urządzenia RSSA BAR wprowadzonego lub użytkowanego w SZ SpW, wykonane zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej. 5. Wymagania co do oceny zgodności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wyrobami deklarację zgodności w zakresie OiB w trybie I (pierwszym), zgodnie z Ustawą z dn. 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006 r. nr 235 poz z późn. zm.), zawierającą oświadczenie stwierdzające na jego własną odpowiedzialność, że wyrób obronny jest zgodny ze specyfikacją techniczną. 6. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych nie dotyczy 7. Wymagania dotyczące kodyfikacji - nie podlega 8. Wymagania w zakresie dozoru technicznego nie dotyczy 9. Wymagania w zakresie metrologii nie dotyczy. 10. Wymagania w zakresie ochrony środowiska nie ma wpływu. 11. Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń i certyfikatów. Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 7 grudnia 2001 r. w sprawie systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001r. Nr 152, poz z późn. zm.). Ponadto wykonawca powinien posiadać koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 2 z 93

3 o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67, poz. 679 z późn. zm. tj. ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ww. ustawy). 12. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej. Zgodnie z Decyzją Nr 3/MON z dnia r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej oraz Wymaganiami zakresie znakowania kodem kreskowym sprzętu Służby Uzbrojenia i Elektroniki dostarczanego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia r. (Zał. A) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Karty wyrobu, której wzór określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON z dnia r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do odbiorcy wymienionego w pkt Termin realizacji - do r. 14. Miejsce dostawy - Skład Warszawa - 2 RBLog Warszawa Zadanie nr 2 1. Nazwa zadania. Zestaw do pomiaru pionowego profilu wiatru - Przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych 1 kpl. 2. Opis przedmiotu zamówienia. 1) W skład systemu wchodzi: a. Głowica zintegrowana (kompaktowa) z wiatromierzem ultradźwiękowym; b. Jednostka centralna; c. Maszt; d. Układ zasilania; e. Skrzynie i/lub torby transportowe. 2) System powinien zapewniać: Automatyczny pomiar wymaganych elementów meteorologicznych zgodnie z pkt. 3); Wykonanie obliczeń dodatkowych wielkości meteorologicznych: - ciśnienia QFE, QNH, QFF; Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 3 z 93

4 Archiwizację wyników pomiarów w lokalnej bazie danych przez min. 30 dni (na dysku jednostki centralnej), wraz z możliwością ich podglądu i wydruku; Zobrazowanie wartości mierzonych oraz obliczanych przy pomocy specjalizowanych aplikacji na jednostce centralnej systemu; Możliwości zobrazowania przez aplikacje mierzonych oraz obliczanych wartości parametrów meteorologicznych w jednostkach zgodnie z poniższym wykazem: - dla temperatury: C, F; - dla ciśnienia: hpa, mmhg, inhg; - dla prędkości wiatru, porywu wiatru : m/s, kt, km/h, mph; - dla kierunku wiatru: ; - dla wilgotności: %. Łatwe podłączenie głowicy pomiarowej do jednostki centralnej kablem wodoodpornym, o długości nie mniejszej niż 10 m poprzez złącze w standardzie RS-232C lub RS-485 lub USB; Pracę w reżimie ciągłym; Czas bezawaryjności MTBF (mean time between failures) nie mniej niż godz.; Czas instalacji /uruchamiania/ oraz demontażu systemu przez 1 osobę nie więcej niż 30 minut; Możliwość bezpiecznego przetransportowania systemu złożonego w odpowiednio przygotowanych skrzyniach i/lub torbach; Ciągłą pracę niżej wymienionych elementów systemu przez min. 6 godz. na zasilaniu akumulatorowym (bateryjnym): głowicy pomiarowej; jednostki centralnej systemu; Warunki środowiskowe pracy systemu: - Temperatura: od - 35 ºC do + 55 ºC; - Wilgotność: od 5 % do 100 %; - Wiatr: od 0 m/s do 40 m/s; - Wodoodporność: min. IP65 3) Wymagane parametry minimalne głowicy zintegrowanej (kompaktowej): a. Wymagania dotyczące poszczególnych parametrów: Pomiar prędkości wiatru: Zakres pomiarowy: Dokładność: Rozdzielczość: (0,5 50) m/s ± 0,5 m/s w przedziale prędkości (0,5 5) m/s ± 10 % powyżej 5 m/s 0,1 m/s Pomiar kierunku wiatru: Zakres pomiarowy: (0 360)º Dokładność: ± 5º Rozdzielczość: 3º Pomiar temperatury: Zakres pomiarowy: - 35 ºC do + 55 ºC Dokładność: ± 0,5 ºC Rozdzielczość: 0,1 ºC Pomiar wilgotności względnej powietrza: Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 4 z 93

5 Zakres pomiarowy: (5 100) % Dokładność: ± (3 5) %, Rozdzielczość: 1 % Pomiar ciśnienia atmosferycznego: Zakres pomiarowy: ( ) hpa Dokładność: ± 0,5 hpa Rozdzielczość: 0,1 hpa b. Zapewnienie wodoodporności głowicy zgodnie z normą min. IP65; c. Max. waga głowicy: 3 kg. 4) Wymagane parametry jednostki centralnej systemu: wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej 10,1 ; rozdzielczość minimalna: 1366x768; czytelny na słońcu rezystancyjny ekran dotykowy z ekranową klawiaturą w układzie QWERTY; obudowa wodoodporna, odporna na piasek i kurz zgodnie z normą IP65 oraz MIL-STD-810G; temperatura pracy: od -20 ºC do +55 ºC; pamięć min.: 4 GB RAM, dysk twardy SSD 64 GB; złącza min.: 2 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x LAN 10/100/1000 Mbps, 1 x gniazdo zasilania DC; baterie: Hot-swap, zasadnicza i zapasowa, zapewniające min. 6 godzin pracy; system operacyjny: MS Windows 7; zainstalowane oprogramowanie do zobrazowania wartości mierzonych przez głowicę pomiarową oraz obliczanych; wyposażenie dodatkowe: ładowarka samochodowa 12V, zasilacz sieciowy 110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia; wbudowany odbiornik GPS z możliwością określania: położenia geograficznego; wysokości nad poziom morza; kierunku północy. 5) Wymagane parametry układu zasilania: 1. W skład układu zasilania musi wchodzić: a) kabel wodoodporny zwijany na bęben (ze stojakiem) o długości min. 50 m pozwalający na podłączenie systemu do sieci energetycznej; b) zasilanie awaryjne (akumulator, bateria) o wadze do 6kg, zapewniające pracę systemu przez min. 6 godzin; c) ładowarka samochodowa wraz z odpowiednimi końcówkami pozwalającymi podłączyć system do gniazda samochodowego o stałym napięciu 12 V. 2. Układ zasilania ma pozwolić na: a) pracę systemu na zasilaniu z sieci energetycznej o parametrach: 110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniu napięcia; b) pracę systemu na zasilaniu awaryjnym pozwalającym na podłączenie głowicy pomiarowej; c) możliwość podłączenia systemu do gniazda samochodowego poprzez ładowarkę samochodową. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 5 z 93

6 6) Wymagane parametry masztu: Wysokość masztu: max. 4 m z zapewnieniem: - możliwości rozłożenia masztu na wysokość min. 2 m, z wykorzystaniem jednego lub więcej segmentów masztu (np. jednego, dwóch, lub trzech) i zamontowania na tak rozłożonym maszcie głowicy pomiarowej z możliwością użycia regulowanych odciągów; Zapewnienie stabilności masztu, poprzez dostarczenie regulowanych odciągów; Możliwość ustawienia masztu na gruncie, podłożu betonowym, asfaltowym; Zapewnienie lekkiej konstrukcji masztu do 10 kg; Zapewnienie możliwości transportu masztu w częściach o długości do 1,1m, spakowanych w wodoodporne opakowanie transportowe umożliwiające jego przeniesienie przez jedną osobę. 7) Wymagania dodatkowe: Wykonawca zapewni możliwość zainstalowania oprogramowania zobrazowującego dane na dowolnym komputerze klasy PC z systemem Windows XP/7 (wersja instalacyjna na płycie CD/DVD wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji). Dostarczyć komplet narzędzi niezbędnych do montażu systemu. Dostarczyć precyzyjny kompas pryzmatyczny z wyskalowanym obrotowym limbusem w obudowie metalowej. 3. Informacja o znaczeniu dla bezpieczeństwa RP. Nie dotyczy. 4. Pozycja na liście uzbrojenia Nie dotyczy. 5. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna w języku polskim; 6. Sposób oceny OiB. Wyroby nie podlegają ocenie zgodności OiB. 7. Ochrona informacji niejawnych. Klauzula JAWNY. 8. Klauzula jakościowa. 1. Przedmiot zamówienia musi być: - fabrycznie nowy, I kategorii (nieużywany), wyprodukowany w roku dostawy (dopuszcza się wyrób wyprodukowany w roku poprzedzającym dostawę w przypadku, gdy jest to wyrób najnowszy producenta oraz dopuszcza się inny rok produkcji dla wyposażenia dodatkowego typu: listwa zasilająca, podzespoły), skonfigurowany i uruchomiony oraz musi spełniać wymogi technicznojakościowe; - wolny od wad projektowych, materiałowych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania lub jego zaniechania; Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 6 z 93

7 2. Dostarczony wyrób finalny musi być skonfigurowany i uruchomiony przez Wykonawcę (z uprawnieniem do serwisu) oraz musi spełniać wymogi technicznojakościowe producenta (protokół odbioru technicznego i jakościowego). 3. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie z dokumentem Protokołem odbioru technicznego wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę oraz akceptowanym przez użytkownika (jednostkę wojskową), jako spełnienie wymagań specyfikacji technicznej. 9. Klauzula kodyfikacyjna. Wykonawca udostępni nieodpłatnie na żądanie Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (SSH SZ RP) własne oraz pozyskane od dostawców i poddostawców, aktualne dane techniczne niezbędne do identyfikacji wyrobu. 10. Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne. 1 Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej; 2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym. 2 O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. 3 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 4 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 5 Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6 Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu zgłoszenia awarii. 7 Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymiana ww. egzemplarza wynika: z niewłaściwego użytkowania, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej obsługi w czasie użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 8 Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzieloną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji. 9 Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatycznym bez utraty gwarancji na cały sprzęt. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 7 z 93

8 10 Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatycznym nie podlegają przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi sprzętu), pozostają własnością Zamawiającego. 11 Zamawiający jest upoważniony do samodzielnej instalacji oprogramowania bez utraty gwarancji. 12 Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 13 Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 14 W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonych wyrobach Wykonawca: 1) rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania; 2) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania Protokołu reklamacji : a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia; b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 14 ppkt. 2). 3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać; 4) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu terminu określonego w pkt. 14 ppkt. 2); 5) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz okresu udzielonej gwarancji; 6) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady; 15 Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnianiu, jeżeli takie występują ze strony użytkownika. 16 Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne (WWW, telefon lub ) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. 17 Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przynajmniej po swojej, a jeśli to możliwe, także po stronie producenta sprzętu. 18 Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczyn i sposobie usunięcia. 19 Zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnej kalibracji sprzętu. 20 Zapewnienie dostępu do części zamiennych po okresie gwarancji przez okres 7 lat. 11. Dozór techniczny. Nie jest wymagany. Jeżeli producent urządzenia w udzielonej gwarancji zastrzegł przeglądy techniczne to w okresie gwarancyjnym mają się one odbywać na koszt Wykonawcy. 12. Wymagania metrologiczne. 1. Wykonawca dostarczy systemy z ważnymi świadectwami kalibracji metrologicznej: a) w języku polskim, gdy kalibracja odbyła się na terenie kraju; b) w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem na język polski. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 8 z 93

9 2. Wykonawca dostarczy informacje w języku polskim, niezbędne do przeprowadzenia kalibracji sprzętu. 3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie oraz niezbędne interfejsy do adjustacji systemu (jeśli występuje). 13. Ochrona środowiska. Wymagania związane z ochroną środowiska wyrób nie będzie wpływał na środowisko. 14. Uprawnienia wykonawców. Uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu. 15. Termin realizacji. nie później niż do dnia r. 16. Miejsce dostawy. 2 Regionalna Baza Logistyczna (JW 4226) Warszawa ( Warszawa, ul. Marsa 110, tel./fax. (22) ). Wykonawca dostarczy sprzęt do magazynu Zamawiającego na własny koszt. 17. Inne wymagania 1. Norma docelowej eksploatacji (okres użytkowania) 10 lat. 2. Dostarczyć katalog części zamiennych sporządzony wg katalogu producenta sprzętu. 3. Dostarczyć katalog części i materiałów szybko zużywających się wraz z informacją czy wyżej wymienione części podlegają wymianie w czasie przechowywania długookresowego (ZW). 4. Określić warunki przechowywania sprzętu w czasie eksploatacji oraz przechowywania długookresowego (np. garażowanie, temperatura, wilgotność, dynamiczne osuszanie, odciążenie układu jezdnego itp.). 5. Dostarczyć wykaz elementów wyposażenia wymagających zapewnienia zabezpieczenia metrologicznego, poddozorowego oraz badań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz gospodarki energetycznej. 6. Dostarczyć wykaz materiałów eksploatacyjnych niebezpiecznych dla środowiska oraz sposób ich neutralizacji. 7. Zapewnić dostawę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w okresie docelowej eksploatacji (okresie użytkowania). 8. Dostarczyć wzór Protokołu reklamacji. 9. Przeszkolenie personelu obsługującego sprzęt w ilości 4 osób na koszt Wykonawcy. Miejsce i forma szkolenia zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem. Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu uprawniającego do obsługi sprzętu oraz wystawieniem protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim: 1) część teoretyczna min. 3 godz.; 2) część praktyczna min. 6 godz. 18. Osoba upoważniona do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie. 1. Szef Wydziału Modernizacji i Rozwoju Technicznego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, ppłk Zbigniew KRAJEWSKI, tel , fax , Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 9 z 93

10 2. Specjalista Wydziału Modernizacji i Rozwoju Technicznego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, mjr Michał BEŁDYGA, tel./fax , Zadanie nr 3 1. Nazwa zadania. System pomiaru wiatrów górnych 2 kpl. 2. Opis przedmiotu zamówienia. a) System powinien zapewniać: 1. Wykonanie pomiarów wiatrów górnych od powierzchni ziemi do wysokości min. 3 km. 2. Automatyczny i ręczny pomiar wymaganych elementów meteorologicznych zgodnie z pkt. b). 3. Możliwość archiwizacji danych i informacji meteorologicznych przez okres co najmniej 90 dni oraz ich podglądu oraz wydruku. 4. Przekazywanie zmierzonych kątów poprzez interfejs RS-232C do aplikacji obliczającej wiatry górne zainstalowanej na komputerze, na żądanie obserwatora. 5. Automatyczną (w zadanych wcześniej odstępach czasu) rejestrację wartości kątów azymutu i elewacji podczas śledzenia wznoszącego się balonu pilotowego i ich transmisji z teodolitu do laptopa. 6. Wykonywanie obliczeń wiatrów na zmierzonych poziomach oraz zapis tych wyników w postaci: a) standardowych biuletynach PILOT zgodnych ze standardem WMO; b) pliku tekstowego w formacie : wysokość, kierunek wiatru, prędkość wiatru, przy czym dane z każdej mierzonej wysokości zapisywane mają być w nowym wierszu. 7. Zobrazowanie wartości mierzonych oraz obliczanych przy pomocy specjalizowanych aplikacji na jednostce centralnej systemu. 8. Podświetlanie skali pomiarowej. 9. Możliwości zobrazowania przez aplikacje mierzonych oraz obliczanych wartości parametrów meteorologicznych w jednostkach zgodnie z poniższym wykazem: a) dla prędkości wiatru: m/s, kt, km/h, mph; b) dla kierunku wiatru: ; c) dla wysokości: m, ft.. Aplikacja musi zapewnić możliwość zobrazowania danego parametru meteorologicznego w jednej, kilku lub we wszystkich jego jednostkach opisanych powyżej. 10. Czas bezawaryjności MTBF (mean time between failures) - powyżej godz. 11. Czas instalacji /uruchamiania/ oraz demontażu systemu przez 2 osoby nie więcej niż 30 minut. 12. Możliwość bezpiecznego przetransportowania systemu złożonego w odpowiednio przygotowanych skrzyniach wchodzących w skład systemu. 13. Zasilanie główne systemu z sieci energetycznej 110 V/60 Hz i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia. 14. Możliwość napełniania balonów gazem za pomocą końcówki do napełniania oraz reduktora do helu i wodoru wchodzącego w skład systemu. 15. Wykonywanie obliczeń dla dwóch rodzajów gazów: helu i wodoru. 16. Możliwość wykonania min. 2 sondaży na zasilaniu awaryjnym. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 10 z 93

11 17. Warunki środowiskowe pracy systemu: a) Temperatura: - 10 C do + 60 C b) Wilgotność: 5 do 100% c) Wiatr: do 50 m/s Wraz z systemem należy dostarczyć: zestawu przyrządów pomiarowych do pomiarów siły nośnej balonu dopuszcza się metody kontrolni napełnienia balonu inne niż za pomocą kompletu odważników i miarki; komplet filtrów na obiektyw umożliwiający pomiar w słoneczne dni. b) Wymagane parametry podsystemu pomiarowego: Pomiar kątów położenia balonów pilotowych: Zakresy: w poziomie 360 o w pionie min. 180 o Dokładność min. ± 0,1 o Powiększenie: nie mniejsze niż x18 Częstotliwość pomiaru: możliwość wykonywania pomiaru automatycznego w zadanych wcześniej odstępach czasu. c) Jednostka centralna systemu: Notebook wzmocniony - rugged NBR matryca min. 14 (zgodnie z aktualnie obowiązującym Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej opracowanym przez Inspektorat Systemów Informacyjnych), wraz z: a) oprogramowaniem antywirusowym (w najnowszej wersji); b) oprogramowaniem MS Office STANDARD lub HOME&BUSINESS PL (w najnowszej wersji); c) aplikacją sterującą w języku polskim lub angielskim; d) oprogramowaniem umożliwiającym zobrazowanie wartości mierzonych oraz obliczanych w języku polskim lub angielskim (wersja instalacyjna na płycie CD/DVD wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji). Lp. Nazwa parametru/funkcjonalność Wartość (funkcjonalność) wymagana Typ Procesor Notebook NBR (parametry minimalne) Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej z przedziału od 13" do 16" o rozdzielczości min. 1920x1080 px, w technologii LED, przeciwodblaskowy, Zaoferowany wyświetlacz musi być dodatkowo chroniony przed uderzeniem, np. zamontowany za ochronnym szkłem. Architektura zgodna z x86, wielordzeniowy, wykonany w technologii mobilnej, osiągający w teście MobileMark2012 Performance Qualification Rating 140 punktów oraz Battery Life 360 minut. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 11 z 93

12 Pamięć RAM Dyski HDD Karta graficzna Multimedia Bateria i zasilania Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami System operacyjny Funkcje BIOS że procesor w oferowanym modelu komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. 8 GB, DDR MHz, możliwość rozbudowy do min. 16 GB. 250 GB SSD. Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11.1, OpenGL 4.x, OpenCL 1.2, Shader 5 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki. 9-komorowy akumulator litowo-jonowy, zasilacz o mocy min. 90 W. Oferowane notebooki musi spełniać wymogi normy MIL- STD-810G w zakresie: Wibracja metoda 514.6, proc. I, kat. 4, 20 i 24; Wilgotność metoda 507.5, proc. I i II; Wysokość n.p.m. metoda 500.5, proc. I i II; Zapylenie metoda 510.5, proc. I; Wstrząsy metoda 516.5, proc. II i V; metoda 516.6, proc. I, IV i VI; Wysoka temperatura metoda 501.5, proc. I i II; Niska temperatura metoda 502.5, proc. I i II. Wymagane oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższych wymogów. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). System operacyjne 64-bit, zgodny z pkt , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS; numeru seryjnego komputera, wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM; typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3; pojemności zainstalowanego dysku twardego; rodzaju napędu optycznego; MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; zainstalowanej grafice. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła dysku Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 12 z 93

13 11. Dodatkowe oprogramowanie Certyfikaty i standardy twardego na poziomie systemu oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Wszystkie opcje dostępne bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Funkcja ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu esata, modemu analogowego, wnęki na napęd optyczny, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu, Intel TurboBoost, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. Funkcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN. Funkcja włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. Funkcja przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym Producenta komputera. Oprogramowanie dostarczone przez Producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikat ISO9001:2000 dla Producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność, sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 13 z 93

14 Ergonomia Waga Bezpieczeństwo Warunki gwarancji dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależną jednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 28 db (załączyć oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779). Waga max 3,1 kg. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów, przechowywanych na dysku twardym, przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. Czytnik linii papilarnych oraz kontaktowy czytnik SmartCard. Złącze typu Kensington Lock. Gwarancja Producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub Producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 14 z 93

15 17. Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI lub Display Port, min 3 x USB w tym min 2 x USB 3.0, karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, współdzielone lub oddzielne złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe. Pozostałe wymagane porty i złącza: 1 x złacze ExpressCard 54mm, wbudowana kieszeń modułowa umożliwiająca np. zamontowanie dodatkowej baterii, czytnik kart multimedialnych, czytnik kart SmartCard, kontaktowy czytnik SmartCard, możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, kamera wbudowana w obudowę ekranu komputera min. 1280x720, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, możliwość podłączenia dwóch dodatkowych baterii, czytnik linii papilarnych, karta sieciowa bezprzewodowa WLAN a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę, klawiatura z powłoką antybakteryjną, odporną na zalanie cieczą, podświetlenie z możliwością regulacji (układ US-QWERTY), min. 82 klawisze, touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, szkielet notebooka wzmocniony metalem, torba: dwukomorowa, nylonowa, możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Producenta lub jego przedstawiciela, dołączony nośnik ze sterownikami, napęd optyczny 8 x DVD+/-RW wewnętrzny w modułowej kieszeni., wbudowany moduł Bluetooth 4.0, uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią komplet sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 7 za pomocą System Center Configuration Manager 2012 firmy Microsoft (pakiet Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 15 z 93

16 18. Wyposażenie sterowników pod SCCM 2012) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najmniej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2012). Mysz laserowa dedykowana do pracy z notebookiem oznaczona logiem Producenta notebooka17. podkładka materiałowa pod mysz (max 260 x 220 mm, powierzchnia robocza z tkaniny, spód antypoślizgowy z gumy). 3. Informacja o znaczeniu dla bezpieczeństwa RP. Nie dotyczy. 4. Pozycja na liście uzbrojenia Nie dotyczy. 5. Dokumentacja techniczna. a) Dokumentacja techniczna w języku polskim. 6. Sposób oceny OiB. Wyroby nie podlegają ocenie zgodności OiB. 7. Ochrona informacji niejawnych. Klauzula JAWNY. 8. Klauzula jakościowa. 1. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, I kategorii (nieużywany), wyprodukowany w roku dostawy (dopuszcza się wyrób wyprodukowany w roku poprzedzającym dostawę w przypadku, gdy jest to wyrób najnowszy producenta oraz dopuszcza się inny rok produkcji dla wyposażenia dodatkowego typu: listwa zasilająca, podzespoły), skonfigurowany i uruchomiony oraz musi spełniać wymogi techniczno-jakościowe; wolny od wad projektowych, materiałowych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania lub jego zaniechania; 2.Dostarczony wyrób finalny musi być skonfigurowany i uruchomiony przez Wykonawcę(z uprawnieniem do serwisu) oraz musi spełniać wymogi technicznojakościowe producenta (protokół odbioru technicznego i jakościowego). 3.Przedmiot zamówienia dostarczony będzie z dokumentem Protokołem odbioru technicznego wystawionym i podpisanym przez Wykonawcę oraz akceptowanym przez użytkownika (jednostkę wojskową) jako spełnienie wymagań specyfikacji technicznej. 9. Klauzula kodyfikacyjna. Wykonawca udostępni nieodpłatnie na żądanie Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (SSH SZ RP) własne oraz pozyskane od dostawców i poddostawców, aktualne dane techniczne niezbędne do identyfikacji wyrobu. 10. Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 16 z 93

17 1 Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 1)stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej; 2)mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym. 2 O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, użytkującej wyroby objęte gwarancją w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. 3 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 4 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 5 Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6 Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu zgłoszenia awarii. 7 Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymiana ww. egzemplarza wynika:z niewłaściwego użytkowania, wywołanego przyczyną zewnętrzną, niewłaściwej obsługi w czasie użytkowania, z uszkodzeń wywołanych użyciem produktu, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 8 Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzieloną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji. 9 Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatycznym bez utraty gwarancji na cały sprzęt. 10 Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatycznym nie podlegają przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi sprzętu), pozostają własnością Zamawiającego. 11 Zamawiający jest upoważniony do samodzielnej instalacji oprogramowania bez utraty gwarancji. 12 Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 13 Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 14 W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonych wyrobach Wykonawca: 1)rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 7 dni licząc od daty jego otrzymania; 2)usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania Protokołu reklamacji : a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia; Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 17 z 93

18 b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 14 ppkt. 2. 3)przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać; 4)wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 5 dni licząc od upływu terminu określonego w pkt. 14 ppkt. 2; 5)dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz okresu udzielonej gwarancji; 6)poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady; 15 Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonych wyrobów oraz utrudnieniach w ich usprawnianiu, jeżeli takie występują ze strony użytkownika. 16 Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne (WWW, telefon lub ) w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. 17 Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przynajmniej po swojej, a jeśli to możliwe, także po stronie producenta sprzętu. 18 Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o wszelkich wadach, ich przyczyn i sposobie usunięcia. 19 Zapewnienie w okresie gwarancji bezpłatnej kalibracji sprzętu. 20 Zapewnienie dostępu do części zamiennych po okresie gwarancji przez okres 7 lat. 11. Dozór techniczny. Nie wymagany. Jeżeli producent urządzenia w udzielonej gwarancji zastrzegł przeglądy techniczne to w okresie gwarancyjnym mają się one odbywać na koszt Wykonawcy. 12. Wymagania metrologiczne. 1. Wykonawca dostarczy systemy z ważnymi świadectwami kalibracji metrologicznej: a. w języku polskim, gdy kalibracja odbyła się na terenie kraju; b. w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Wykonawca dostarczy informacje w języku polskim, niezbędne do przeprowadzenia kalibracji sprzętu. 3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie oraz niezbędne interfejsy do adjustacji systemu (jeśli występuje). 13. Ochrona środowiska. Wymagania związane z ochroną środowiska wyrób nie będzie wpływał na środowisko. 14. Uprawnienia wykonawców. Uprawnienia do instalacji i uruchomienia systemu. 15. Termin realizacji. Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 18 z 93

19 nie później niż do dnia r. 16. Miejsce dostawy. 2 Regionalna Baza Logistyczna (JW 4226) Warszawa ( Warszawa, ul. Marsa 110, tel./fax. (22) ). Wykonawca dostarczy sprzęt do magazynu Zamawiającego na własny koszt. 17. Inne wymagania 1. Norma docelowej eksploatacji (okres użytkowania) 10 lat. 2. Dostarczyć katalog części zamiennych sporządzony wg katalogu producenta sprzętu. 3. Dostarczyć katalog części i materiałów szybko zużywających się wraz z informacją czy wyżej wymienione części podlegają wymianie w czasie przechowywania długookresowego (ZW). 4. Określić warunki przechowywania sprzętu w czasie eksploatacji oraz przechowywania długookresowego (garażowanie, temperatura, wilgotność, dynamiczne osuszanie, odciążenie układu jezdnego itp.) 5. Dostarczyć wykaz elementów wyposażenia wymagających zapewnienia zabezpieczenia metrologicznego, poddozorowego oraz badań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz gospodarki energetycznej. 6. Dostarczyć wykaz materiałów eksploatacyjnych niebezpiecznych dla środowiska oraz sposób ich neutralizacji. 7. Zapewnić dostawę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w okresie docelowej eksploatacji (okresie użytkowania). 8. Dostarczyć wzór Protokołu reklamacji. 9. Przeszkolić personel obsługujący sprzęt w ilości 10 osób na koszt Wykonawcy. Miejsce i forma szkolenia zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą a Szefostwem Służby Hydrometeorologicznej SZ RP (SSH SZ RP). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu uprawniającego do obsługi sprzętu oraz wystawieniem protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w języku polskim: część teoretyczna i praktyczna min. 16 godz. (dwa dni szkoleniowe). 18. Osoba upoważniona do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie. 1. Szef Wydziału Modernizacji i Rozwoju Technicznego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, ppłk Zbigniew KRAJEWSKI, tel , fax , 2. Specjalista Wydziału Modernizacji i Rozwoju Technicznego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, mjr Michał BEŁDYGA, tel./fax , Zadanie nr 4 1. Nazwa zadania. Zakup urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych. 2. Ilość szt./kpl.* Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 19 z 93

20 ACOMEX 2015 Ilość szt. 1. stacja robocza SD (bdf) 9 2. stacja robocza SDt 2 3. notebook NB (beg) 3 4. notebook "wzmocniony" NBR (15,6 ) 5 5. tablet TBm 5 6. tablet TBw 7 7. monitor M3 (24") 2 8. monitor ultrapanoramiczny (29") 9 9. monitor wielkoformatowy MW3 (55") UPS UPS UPS drukarka laserowa kolorowa A3 DL drukarka laserowa kolorowa A4 DL drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL drukarka laserowa monochromatyczna A3 DL drukarka "mobilna" DM skaner dokumentowy SK urządzenie wielofunkcyjne UW Mini stacja meteorologiczna Przedmiot zamówienia. 1) 9 kpl. - Stacja robocza SD (bdf). Lp. Nazwa parametru/funkc jonalność Wartość (funkcjonalność) wymagana STACJA ROBOCZA SD (parametry minimalne) 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Procesor Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2012 Rating wynik 200 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym, przy natywnej rozdzielczości monitora M2 i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce. 3. Pamięć RAM 16 GB (2x8192 MB) 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB, dwa Załącznik nr 1 do SIWZ, numer sprawy: D/234/2014, strona 20 z 93

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo