D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych"

Transkrypt

1 D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: WPROWADZENIE FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z przodu Widok z tyłu (podłączenia) WYKORZYSTYWANIE WYŚWIETLACZA OLED INSTALACJA KONFIGURACJA EASY SEARCH UTILITY ROZPOCZYNAMY GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Setup> LAN Setup Setup > Time and Date Setup> Device Advanced > RAID Advanced > Users and Groups Advanced > Quotas Advanced > Network Access Advanced > FTP Server Advanced > UPnP AV Server Advanced > itunes Server Advanced > DHCP Server Advanced > LLTD Maintenance > Admin Password Maintenance > System Maintenance > Firmware Upgrade Maintenance > Alerts Maintenance > Power Management Maintenance > DDNS Maintenance > LCD Display Maintenance > Scan Disk Status > Device Info Status > Device Info > UPS Support MAPOWANIE DYSKU DOWNLOAD SCHEDULING PLANOWANIE POBRAŃ STATUS SUPPORT SERWER WYDRUKU USB PRZECHOWYWANIE PLIKÓW Z NAZWAMI ZAWIERAJĄCYMI ZNAKI SPOZA ALFABETU ANGIELSKIEGO WYMIANA LUB DODAWANIE NOWEGO DYSKU TWARDEGO

3 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: DNS-343 cztero-zatokowa obudowa sieciowej pamięci masowej Podręcznik uŝytkownika oraz oprogramowanie na dysku CD Skrócona instrukcja instalacji (Quick Install Guide) Zasilacz Przewód zasilający Kabel ethernetowy CAT5 Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DNS-343 spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: W celu zapewnienia najlepszych osiągów pracy zaleca się następującą konfigurację systemu: Komputer z procesorem 1GHz, 512 MB RAM, 200MB wolnej pamięci, napęd CD-ROM Przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji 1.0 bądź wyŝszej System operacyjny Windows XP ( z Service Pack 2) lub Windows Vista Urządzenie DNS-343 wymaga instalacji dysku twardego (3,5 SATA dowolnej pojemności) zanim będzie mogło być uŝywane. 2.3 Wprowadzenie 3

4 Urządzenie D-Link DNS-343 to cztero-zatokowa obudowa pamięci masowej, umoŝliwiająca współdzielenie dokumentów, zdjęć, muzyki i filmów video w sieci oraz w Internecie (przez serwer FTP). Dostęp do przechowywanych plików jest moŝliwy w kaŝdej chwili. Urządzenie, obsługujące w danym czasie do dwóch dysków 3,5 SATA o dowolnej pojemności 1, moŝe stanowić centralny punkt w sieci do składowania kopii zapasowych waŝnych dokumentów i innych plików. DNS-343 posiada zaimplementowaną, wbudowaną technologię RAID 1 2, chroniącą przechowywane dane przed awarią dysku. Dostępne są takŝe inne opcje takie jak: Standard, JBOD, RAID 0 oraz RAID 5. DNS-343 umoŝliwia udostępnianie plików w Internecie za pomocą wbudowanego serwera FTP 3. Dostęp do serwera jest moŝliwy na podstawie utworzonych kont uŝytkowników i grup oraz przypisaniu im określonych uprawnień tylko odczytu lub odczytu i zapisu, dla konkretnych folderów. MoŜliwe jest takŝe ustalenie przydziałów pamięci (quota) dysku dla poszczególnych uŝytkowników lub grup, w celu ograniczenia uŝycia dysku. Dodatkowo DNS-343 moŝe być uŝywany do przesyłania strumienia zdjęć, muzyki i filmów video do sieciowych odtwarzaczy multimedialnych kompatybilnych z UPnP AV 4. Dołączona płyta CD zawiera oprogramowanie D-Link`s Easy Search Utility. Program ten umoŝliwia zlokalizowanie urządzenia DNS-343 w sieci i mapowanie dysków. Płyta zawiera takŝe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, pozwalające na ręczne tworzenie backupów, zgodnie z utworzonym harmonogramem lub w czasie rzeczywistym. Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym stanowią świetne zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami mogącymi spowodować utratę waŝnych plików. DNS-343 to praktyczne i wysoko-wydajne rozwiązanie dla kaŝdego typu sieci, łączące łatwość w uŝyciu z bogatą funkcjonalnością urządzenia, pozwalające zaoszczędzić miejsce na dyskach twardym komputerów i zcentralizować dane w sieci. 2.4 Funkcje WyposaŜone w jeden port 10/100/1000 Mbps auto-mdix Gigabit Ethernet LAN Wbudowany interfejs HDD 3,5 SATA Wyświetlacz OLED 128x64 Cztero-zatokowa obudowa pamięci masowej 3,5 Serial ATA z wsparciem dla mechanizmów RAID 0/1/5/JBoD Dwa tryby pracy: otwartego (Open mode) i kont (Account mode) Statyczne i dynamiczne (DHCP) przydzielanie adresów 1 Dysk twardy nie jest dołączony do urządzenia DNS UŜycie RAID 1 wymaga uŝycia dwóch wewnętrznych dysków SATA. 3 NaleŜy pamiętać, Ŝe dostęp do plików przez FTP jest moŝliwy tylko przez niezabezpieczoną i nieszyfrowaną transmisję danych. 4 Firma D-Link nie moŝe zagwarantować pełnej kompatybilności ze wszystkimi kodekami. Zdolność odtwarzania zaleŝy od wsparcia dla UPnP AV. 4

5 Wsparcie dla RTC (Real Time Clock) Oprogramowanie zarządzające z poziomu przeglądarki przechowywane w pamięci flash ROM serwera Brak konieczności konfiguracji w trybie otwartym (open) Wsparcie dla systemu Windows XP i Vista Wsparcie dla UPnP dla Windows XP Wsparcie dla PnP-X/LLTD WyposaŜone w Ultra Cooler (aluminiowa obudowa + kontrola prędkości wiatraczka) Sensor temperatury System powiadomienia określonych uŝytkowników za pomocą , o określonych problemach z urządzeniem Wsparcie dla funkcji zarządzania HTTPS Funkcja serwera itunes Wsparcie dla planowania pobrań (harmonogramowanie) Funkcja Easy Search Funkcja Downloader`a Wsparcie dla Uni-code Zarządzanie uŝytkownikami i grupami MoŜliwość tworzenia przydziałów dyskowych (quota) dla uŝytkowników i grup MoŜliwość przydzielania grup do współdzielonych plików i serwera FTP Funkcja serwera DHCP MoŜliwość zapisywania i wgrywania konfiguracji Instalacja dysków twardych bez konieczności uŝywania narzędzi Zgodność z UPnP AV i DLNA Funkcja DDNS Funkcja serwera FTP Funkcja serwera wydruku i moŝliwość podłączenia urządzenia drukującego przez kabel USB Monitorowanie UPS Wsparcie dla ramek Jumbo (Jumbo frame) 5

6 2.5 Przegląd urządzenia Widok z przodu Widok z tyłu (podłączenia) 6

7 2.6 Wykorzystywanie wyświetlacza OLED Urządzenie DNS-343 zostało wyposaŝone w wyświetlacz OLED, który umoŝliwia wygodne przeglądanie informacji o DNS-343. Wyświetlane są informacje na temat połączenia sieciowego, dysków twardych, i statusu serwera. Wyświetlacz OLED posiada trzy róŝne ekrany: Informacje o systemie (System Information) wyświetlane są następujące informacje: - nazwa hosta DNS wersja firmware`u - adres IP urządzenia DNS temperaturę Status dysków twardych (Hard Drive Status) wyświetlane są następujące informacje: - uŝycie przestrzeni dysków twardych wyraŝone w procentach Status serwera (Server Status) wyświetlane są następujące informacje: - czy urządzenie drukujące jest podłączone do serwera - status serwera UPnP - status serwera itunes - status serwera FTP Aby przejść do kolejnego ekranu, naleŝy przycisnąć guzik Dalej (Next). 3. Instalacja Ta sekcja dostarcza informacje o rozpakowaniu i instalacji DNS-343. Otwórz opakowanie i ostroŝnie rozpakuj jego zawartość. JeŜeli uŝywasz urządzenia DNS- 343 po raz pierwszy, lub chcesz zainstalować nowy dysk twardy, uŝyj programu Easy Search Utility zamieszczonego na płycie CD i postępuj zgodnie z instrukcjami zmiany ustawień, konfiguracji i formatowania nowego dysku. Aby zainstalować DNS-343 w Twojej lokalnej sieci, postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Zdejmij przedni panel, delikatnie ściągając go do góry: 7

8 2. Odsłoń zatoki na dyski twarde: 3. WłóŜ dyski 3,5 SATA do kieszeni DNS-343. Upewnij się, Ŝe właściwie dopasowujesz złącze dysku twardego do portów DNS-343. Łagodnie popchnij dysk, aŝ podłączy się do DNS-343. Niektóre dyski, które są cienkie lub mają osobliwy kształt, będą musiały być bardzo ostroŝnie wkładane i podłączane. 4. Zainstaluj ściągnięty wcześniej przedni panel: 8

9 5. Podłącz kabel ethernetowy do wolnego portu z tyłu urządzenia. Kable ten powinien łączyć DNS-343 z Twoją lokalną siecią przez router lub switch albo bezpośrednio z komputerem w celu konfiguracji urządzenia: 6. Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania: KaŜdy zainstalowany dysk twardy musi zostać najpierw sformatowany, zanim będzie moŝliwe jego wykorzystanie w urządzeniu DNS-343. Wsadź płytę instalacyjną (Installation CD) do napędu CD-ROM lub DVD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami poniŝej, aby wykorzystać narzędzie Easy Search Utility do konfiguracji podłączenia urządzenia DNS-343 do lokalnej sieci. Następnie uŝyj interfejsu webowego zarządzania, aby sformatować nowy dysk twardy. 9

10 4. Konfiguracja 4.1 Easy Search Utility Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia DNS-343 i wstępnej sekwencji bootującej, urządzenie DNS-343 otrzyma adres IP z serwera DHCP. JeŜeli serwer DHCP nie znajduje się w sieci lub z innych powodów DNS-343 nie otrzymał adresu IP, adres IP zostanie ustawiony na domyślną wartość Zaleca się stosowanie oprogramowania D-Link Easy Search Utility, podczas pierwszej konfiguracji urządzenia. JeŜeli chcesz zmienić adres IP urządzenia jeszcze przed logowaniem lub nie moŝesz połączyć się z DNS-343, moŝesz uŝyć oprogramowania Easy Search Utility, umieszczonego na płycie CD dołączonej do produktu, aby zlokalizować urządzenie w sieci i dokonać niezbędnych zmian. Sieciowe urządzenie przechowujące (Network Storage Device) sekcja wyświetla wszystkie urządzenia DNS, jakie odnajdzie w sieci. Wyświetlana jest ich nazwa, adres IP, maska podsieci i brama domyślna. OdświeŜ (Refresh) przycisk umoŝliwia odświeŝenie listy urządzeń. 10

11 Konfiguracja (Configuration) przycisk umoŝliwia przejście do trybu interfejsu graficznego urządzenia DNS-343. Język (Language) wybierz ten przycisk, jeŝeli chcesz przechowywać pliki, których nazwy zawierają znaki spoza alfabetu angielskiego. LAN (LAN) sekcja zawiera sieciowe ustawienia konfiguracyjne urządzenia DNS Zastosuj (Apply) przycisk wymusza zastosowanie wprowadzonych ustawień. Mapowanie dysku (Drive Mapping) sekcja wyświetla listę moŝliwych dysków do mapowania. Dostępne litery dysku (Available Drive Letters) z menu rozwijanego wybierz literę dysku. Połącz (Connect) wybierz, aby uruchomić mapowanie zaznaczonego woluminu. Rozłącz (Disconnect) wybierz, aby odłączyć zaznaczony zaznaczonego woluminu. Zakończ (Exit) wybierz ten przycisk, aby zakończyć pracę z programem. 4.2 Rozpoczynamy Zaznacz urządzenie DNS-343 i kliknij przycisk Konfiguracja (Configuration), aby połączyć się z interfejsem zarządzającym z poziomu przeglądarki. 11

12 Uruchomi się przeglądarka internetowa oraz strona zawierająca okno logowania do urządzenia DNS-343. Upewnij się, Ŝe przeglądarka internetowa nie jest skonfigurowana do uŝywania serwera proxy. Komputer uŝywany do konfiguracji DNS-343 musi znajdować się w tej samej sieci co DNS-343. JeŜeli uruchamiasz urządzenie DNS-343 po raz pierwszy wpisz w polu nazwa uŝytkownika (User Name) admin i przyciśnij przycisk konfiguracja (Configuration) lub przycisk Enter z klawiatury. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się dodanie hasła do konta administratora: Podczas pierwszego logowania do Web UI, urządzenie DNS-343 zapyta o formatowanie i tryb konfiguracji dysków: Basic lub Custom. Konfiguracja podstawowa (Basic Configuration) oferuje cztery tryby: Standard, JBOD, RAID 1, RAID 5. Konfiguracja standardowa traktuje kaŝdy dysk jako osobny wolumin, podczas gdy JBOD łączy dyski w jeden wolumin. Więcej informacji na temat konfiguracji RAID znajduje się w następnych rozdziałach. Konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta (Custom Configuration) oferuje trzy tryby: RAID 0 + JBOD, RAID1 + JBOD oraz RAID 5 +JBOD. Więcej informacji na temat konfiguracji RAID znajduje się w następnych rozdziałach. Uwaga!!! W procesie formatowania, wszystkie dane są kasowane. Wybierz jeden z trybów konfiguracji standardowej: 12

13 Lub jeden z trybów pracy w konfiguracji dostosowanej dla potrzeb uŝytkownika: W procesie wyboru trybu konfiguracji dysków naleŝy za pomocą przycisków opcji (radio buttons) zaznaczyć odpowiednią opcję i kliknąć przycisk Dalej (Next). Następnie zostanie wyświetlone zapytanie dotyczące formatowania dysków i jeŝeli uŝytkownik zatwierdzi wybór, nastąpi formatowanie dysku. Po poprawnym sformatowaniu dysku, system poprosi uŝytkownika o wybranie przycisku Restart i ponowne uruchomienie urządzenia DNS-343. Po chwili urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wyświetli się ekran logowania. Po wpisaniu nazwy uŝytkownika i hasła zostanie wyświetlony graficzny interfejs zarządzania Web UI. Uwaga!!!: Po zalogowaniu się po raz pierwszy do urządzenia DNS-343 zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, wprowadzenie hasła do konta administratora. 13

14 4.3 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do DNS-343 zostanie wyświetlony następujący ekran: Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: - Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji DNS-343 oraz konfigurację sieci LAN, urządzenia (Device) oraz czasu i daty. - Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia administratorowi zakładanie i konfigurację kont uŝytkowników, grup, definiowanie dla nich przydziałów dyskowych (quota). Dostępna jest takŝe konfiguracja serwerów: UPnP AV, itunes, FTP, LLTD i DHCP oraz trybu pracy RAID. - Konserwacja (Maintenance) zawiera konfigurację konta administratora, ustawień systemu, powiadomień , zarządzania zasilaniem, konfigurację dynamicznego DNS, zmianę ustawień wyświetlacza i otrzymanie informacji diagnostycznych o zainstalowanych dyskach twardych. - Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu DNS Pomoc (Support) zawiera pliki pomocy. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings). JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Nie zapisuj zmian (Don`t save settings). 14

15 4.4 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > Wizard (Kreator konfiguracji) Po zalogowaniu się do interfejsu zarządzania zostanie wyświetlony ekran Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Aby szybko skonfigurować urządzenie DNS-343, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Wyjście (Exit). Za pomocą pierwszego moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Wyjście (Exit), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Kreator dokonuje konfiguracji w pięciu krokach opisanych na poniŝszym obrazku. Kliknij przycisk Dalej (Next). Kolejny ekran będzie dotyczył zmiany hasła dostępu do urządzenia DNS-343. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się zmianę hasła administratora. Wprowadź nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie w celu weryfikacji i kliknij przycisk Dalej (Next). 15

16 Kolejny ekran dotyczy ustawienia strefy czasowej. Z menu paska rozwijanego wybierz odpowiednią strefę czasową, określ czas letni (Daylight Saving Time) i kliknij przycisk Dalej (Next). Na pokazanej poniŝej stronie wybierz metodę połączenia z siecią LAN wpisując odpowiednie informacje lub pozostaw bieŝące ustawienia i kliknij Dalej (Next). DHCP Client (klient DHCP - Dynamiczny adres IP): - ta opcja umoŝliwia automatyczne uzyskanie adresu IP z serwera DHCP. Domyślnie opcja ta jest włączona. JeŜeli serwer DHCP nie jest jednak dostępny w sieci, to DNS-343 ustawi sobie adres na z maską podsieci i będzie co pewien okres poszukiwał serwera DHCP. Static IP (Statyczny adres IP) - ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP. JeŜeli jest to konieczne, moŝesz ręcznie wprowadzić adresację IP urządzenia DNS NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wszystkie urządzenia w lokalnej sieci muszą naleŝeć do tej samej sieci IP i posiadać tę samą maskę podsieci, przy czym kaŝde urządzenie musi mieć unikalny adres. 16

17 Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk Dalej (Next). W kolejnym oknie naleŝy wpisać nazwę grupy roboczej (Workgroup), nazwę (Name) oraz opis (Descritpion), a następnie kliknij Dalej (Next), aby kontynuować. Ostatni ekran dotyczy zakończenie konfiguracji. JeŜeli chcesz dokonać jakiś zmian kliknij przycisk Wróć (Back), jeŝeli chcesz zapisać ustawienia wybierz Restart (Restart), natomiast jeŝeli chcesz zakończyć bez zapisywania ustawień wybierz Wyjście (Exit). Urządzenie DNS-343 zostanie ponownie uruchomione, a uŝytkownik powróci do okna logowania Setup> LAN Setup Ustawienia sieci lokalnej (Local Area Network LAN) dotyczą sieci wewnętrznej. MoŜna je określić mianem ustawień prywatnych (private settings). W razie konieczności adres IP w sieci lokalnej moŝna zmienić. Adres IP w sieci LAN jest prywatny i dostępny w sieci wewnętrznej. Nie jest on natomiast dostępny z Internetu. 17

18 Prędkość łącza (Link Speed) domyślnie opcja ta jest ustawiona na Auto czyli automatycznie wykrywanie prędkości łącza. Opcja umoŝliwia takŝe ręczne ustawienie prędkości łącza na wartość 100Mbps i 1000Mpbs. Po wprowadzeniu zmian w tych ustawieniach naleŝy kliknąć przycisk Zatwierdź (Apply). Do wyboru są dwie opcje pobrania adresu IP dla urządzenia DNS-343. Pierwsza to Klient DHCP (DHCP Client), druga adres statyczny IP (Static IP). JeŜeli w sieci dostępny jest serwer DHCP to naleŝy wybrać pierwszą opcję. Adres IP zostanie wtedy automatycznie przypisany. W przeciwnym razie naleŝy wybrać drugą opcję i ręcznie wprowadzić niezbędne informacje takie jak: adres IP (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway IP Address), podstawowy serwer DNS (DNS1), zapasowy serwer DNS (DNS2). Ustawienia Jumbo Frame (Jumbo Frame Settings) sekcja umoŝliwia zmianę ustawień ramek Jumbo. Status kliknij Włącz (Enable), aby uruchomić ramki Jubmo, lub Wyłącz (Disable), w przeciwnym wypadku. MTU wprowadź wartość z zakresu B., a następnie kliknij Zatwierdź (Apply). 18

19 4.4.3 Setup > Time and Date Menu czasu i daty (Time and Date) zawiera kilka opcji ustawienia wewnętrznego zegara urządzenia DNS-343. Bardzo waŝne jest poprawne ustawienie czasu tak, aby wszelkie planowanie pobierania i tworzenie kopii zapasowych odbywały się o zaplanowanym czasie. Strefa czasowea (Time Zone) ustaw odpowiednią strefę czasową. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Serwer NTP (NTP Server) protokół NTP (Network Time Protocol) pozwala zsynchronizować czas urządzenia DNS-343 z serwerem czasu w Internecie. Dla wygody uŝytkownika D-Link dostarcza do wyboru dwa serwery NTP. Wybierz ten, który jest bliŝej Twojemu połoŝenia. Z mojego komputera (From My Computer) opcja pozwala zsynchronizować czas zegara urządzenia DNS-343 z czasem lokalnego komputera. Kliknij Ustaw czas (Set Time), aby zsynchronizować z lokalnym komputerem. Ustaw czas i datę ręcznie (Set The Date And Time Manually) opcja umoŝliwia skonfigurowanie czasu i daty ręcznie. Z menu rozwijanych wybierz odpowiednie wartości rok (year), miesiąc (month), dzień (day), godzinę (hour) i minutę (minute) i kliknij przycisk Ustaw czas (Set Time). 19

20 4.4.4 Setup> Device Strona umoŝliwia przypisanie grupy roboczej, nazwy i opisu urządzenia DNS-343. Grupa robocza (Workgroup) przypisz nazwę grupy roboczej dla urządzenia DNS Nazwa grupy roboczej powinna być taka sama jak nazwa grupy roboczej komputerów w sieci. Grupa robocza jest uŝywana przez Microsoft Windows Network do organizacji określonych grup wewnątrz tej samej sieci. Nazwa (Name) przypisz nazwę urządzeniu DNS-343. Wprowadzona nazwa będzie uŝywana w usługach sieciowych w tym współdzieleniu bibliotek w itunes i innych odtwarzaczach multimedialnych. Nazwa moŝe zostać wykorzystana do uzyskania dostępu do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej, zamiast uŝywania adresu IP urządzenia. Opcja ta jest bardzo uŝyteczna, szczególnie w przypadku, gdy w sieci znajduje się więcej niŝ jedno urządzenie DNS-343. Domyślnie nazwa urządzenia to dlink-xxxxxx, gdzie xxxxxx to sześć ostatnich cyfr adresu MAC urządzenia. Opis (Description) przypisz opis urządzenia DNS Advanced > RAID RAID (Redundant Array of Independent Disks) jest to kombinacja dwóch lub większej liczby dysków twardych, pozwalająca na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa danych w przypadku np. awarii dysku. Istnieje kilka poziomów RAID, z czego kaŝdy dostarcza innej metody dzielenia i dystrybucji danych na dyskach. Urządzenie DNS-343 wspiera poziomy 0 (RAID 0), 1 (RAID 1) i 5 (RAID 5). RAID 0 stosuje tzw. data striping co oznacza, Ŝe dane są przeplecione pomiędzy dyskami. Zapewnia to zwiększenie wydajności odczytu i zapisu. RAID 0 nie zapewnia jednak odporności na awarię dysków. JeŜeli jeden z dysków ulegnie awarii, to dane zostaną utracone. 20

21 RAID 1 dostarcza mechanizmu mirroringu czyli tworzenia kopii plików jednego dysku na pozostałych. Im więcej dysków twardych zostanie zastosowanych, tym większa odporność na awarię. W przypadku awarii dysków, dane będą nadal dostępne o ile chociaŝ jeden dysk będzie sprawny. Pojemność RAID 1 będzie wynosiła tyle ile pojemność najmniejszego z zastosowanych dysków. RAID 5 podobnie jak RAID 0 stosuje data striping, ale z przechowywaniem sum kontrolnych bitów parzystości. Bity parzystości są rozproszone po całej strukturze macierzy RAID 5, co umoŝliwia odzyskanie danych w przypadku awarii któregoś z dysków, na podstawie kodów zapisanych na pozostałych dyskach. Rozmiar macierzy RAID 5 będzie wynosił tyle ile pojemność najmniejszego dysku przemnoŝona przez liczbę dysków minus 1. Np. dla czterech dysków o pojemności 80GB, macierz RAID wyniesie 240GB. 21

22 DNS-343 umoŝliwia konfigurację dysków na następujące sposoby: Standard (kaŝdy dysk stanowi unikalny wolumin), JBOD łączący dyski w jeden wolumin, RAID 0 i RAID 5 w konfiguracji podstawowej (Basic) oraz kombinacje RAID 0/JBOD, RAID 1/JBOD, RAID 5/JBOD w konfiguracji dostosowanej dla potrzeb uŝytkownika. W celu konfiguracji RAID naleŝy wybrać przycisk Rekonfiguracja wszystkich istniejących dysków twardych (Re-configure All Existing Hard Drive(s)), a następnie postępować zgodnie z instrukcją w rozdziale 4.2 Rozpoczynamy. 22

23 4.4.6 Advanced > Users and Groups Sekcja umoŝliwia utworzenie kont uŝytkowników oraz grup oraz za pomocą menu dostępu do sieci (Network Access) przydzielenie im określonych praw (tylko odczytu lub odczytu i zapisuj) a takŝe dostępu do określonych folderów i serwera FTP. Urządzenie DNS-343 pozwala na utworzenie do 64 unikalnych kont uŝytkowników i 10 kont grup. Stworzone konta uŝytkowników i grup zostaną wyświetlone w odpowiedniej liście w dolnej części strony. Domyślnie wszyscy uŝytkownicy mają uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich folderów. Tworzenie uŝytkowników i grup (User and Group Creation) sekcja umoŝliwia utworzenie konta uŝytkowników i grup przez podanie odpowiednich atrybutów takich jak: nazwa uŝytkownika, hasło, nazwa grupy. 23

24 UŜytkownik/Grupa (User/Group) zaznacz odpowiednią opcję, aby utworzyć konto uŝytkownika lub grupy. Nazwa grupy (Group name) podaj nazwę grupy. Nazwa uŝytkownika (User name) podaj nazwę uŝytkownika. Hasło (Password) podaj hasło uŝytkownika. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wpisz hasło uŝytkownika ponownie. Ustawienia grupy (Group Settings) sekcja pozwala przyporządkować uŝytkowników do określonej grupy. NaleŜy z menu rozwijanego wybrać określoną grupę, a następnie zaznaczyć uŝytkownika i kliknąć dodaj (Add). W analogiczny sposób moŝna usunąć uŝytkownika z grupy, zaznaczając jego nazwę na liście uŝytkownicy w grupie (Users in group) a następnie kliknąć usuń (Remove). Zaznaczając opcję wszystkie konta (All accounts) moŝna dodać do grupy wszystkich uŝytkowników, odznaczając usunąć. Lista uŝytkowników (User List) na liście wyświetlone są uŝytkownicy wraz z przypisanymi grupami. Lista grup (Group List) - na liście wyświetlone są utworzone grupy. Istnieje moŝliwość edytowania parametrów konta uŝytkowników i grup, lub usunięcie danego konta przez wybranie odpowiedniej ikony na liście uŝytkowników i grup: - ołówek z notatnikiem edycja konta - kosz na śmiecie usunięcie konta Advanced > Quotas Urządzenie DNS-343 umoŝliwia definiowanie przydziału dyskowego dla indywidualnych uŝytkowników oraz grup uŝytkowników. Przypisanie przydziału dyskowego uŝytkownikowi lub grupie powoduje nałoŝenie na to konto limitu miejsca na dysku, jakie to konto (uŝytkownik/grupa) moŝe wykorzystać. Domyślnie ani uŝytkownicy, ani grupy nie mają zdefiniowanych Ŝadnych przydziałów dyskowych. 24

25 Ustawienia przydziałów dla uŝytkownika (User Quota Settings) w tej sekcji wyświetlone są wszystkie przydziały dyskowe dla uŝytkowników. Przydziały mogą być edytowane przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem. Ustawienia przydziałów dla grup (Group Quota Settings) - w tej sekcji wyświetlone są wszystkie przydziały dyskowe dla grup. Przydziały mogą być edytowane przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem. Status przydziałów (Quota Status) sekcja wyświetla status wszystkich przydziałów dyskowych. Funkcje przydziałów dyskowych mogą być w tym miejscu uruchamiane lub zatrzymywane. Konfigurowanie przydziałów (Configuring Quotas) domyślnie wszyscy uŝytkownicy i grupy są wyświetlone na stronie ustawień przydziałów. UŜytkownicy i grupy są wyświetlane automatycznie i nie mogą być usuwani. Domyślna wielkość przydziału ustawiona jest na bez limitu (unlimited). Zmianę w wielkości przydziału dokonuje się przez kliknięcie ikony notatnika z ołówkiem i edytowanie reguły. 25

26 NaleŜy wprowadzić limit pojemności dysku przeznaczony dla uŝytkownika i zatwierdzić zmiany klikając przycisk zatwierdź (Apply). Po zatwierdzeni wprowadzonych zmian w oknie ustawień przydziałów zostaną zobrazowane wprowadzone modyfikacje (w przykładzie został nadany limit 100MB): Aby wprowadzone zmiany odniosły efekt, trzeba jeszcze uruchomić usługę przydziałów (Quota) klikając przycisk Uruchom (Enable) w dolnej części strony: Stastus usługi powinien zmienić się ze stanu Zatrzymana (Stoppded) na Uruchomiona (Started). 26

27 4.4.8 Advanced > Network Access Sekcja umoŝliwia nadawanie określonych uprawnień do poszczególnych folderów dla kont uŝytkowników i grup. Domyślnie wszyscy uŝytkownicy mają dostęp typu odczyt/zapis do wszystkich folderów. Zanim będzie moŝliwe określenie konkretnych zasad dla poszczególnych uŝytkowników i grup naleŝy usunąć domyślną zasadę. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Oploki (Oplocks) czyli Opportunistics locks są cechą protokołu zarządzania sięcią LAN zaimplementowaną dla rodziny systemów 32-bitowych Windows. Oploki stanowią gwarancję, zapewnioną przez serwer klientowi, Ŝe pliki nie zostaną zmodyfikowane przez serwer lub jeŝeli nadchodzą jakieś zmiany, klient zostanie o nich poinformowany, zanim jeszcze się dokonają. W ten sposób klient moŝe pracować na lokalnej kopii pliku bez konieczności ciągłego odwoływania się do serwera. Mechanizm oploków został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności 27

28 sieci w przypadku współdzielenia plików. JeŜeli jednak uŝywana jest aplikacja, której baza danych oparta jest na plikach przechowanych na serwerze, zaleca się wyłączenie mechanizmu oploków. Domyślnie system Windows Vista ma uruchomiony mechanizm oploków i nie moŝe zostać wyłączony. JeŜeli doświadczasz problemów z wydajnością sieci w przypadku aplikacji współdzielących pliki z urządzenia DNS-343 spróbuj zwiększyć wydajność, wyłączając mechanizm oploków w urządzeniu DNS-343. Map archive - uruchomienie tej opcji powoduje, Ŝe atrybut archiwalny (Archive) plików będzie kopiowany przy przechowywaniu plików na dyskach urządzenia DNS Niektóre programy tworzące kopie zapasowe nadają ten atrybut plikom przechowywanym jako kopie zapasowe. Komentarz (Comment) wpisz komentarz dla tej reguły. Lista dostępu (Network Access List) lista wyświetlająca utworzone reguły nadające określone uprawnienia uŝytkownikowi lub grupie dla danego folderu. Edycja reguły jest moŝliwa po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem. Usunięcie reguły jest moŝliwe po wybraniu ikon kosza na śmiecie Advanced > FTP Server Urządzenie DNS-343 jest wyposaŝone w wbudowany serwer FTP. Serwer jest łatwy w konfiguracji i umoŝliwia uŝytkownikom dostęp do danych bez względu gdzie się znajdują. Serwer FTP moŝe być skonfigurowany tak, aby umoŝliwić uŝytkownikom dostęp do konkretnych folderów i pozwala na jednoczesny dostęp do serwera do 10 uŝytkowników.. 28

29 Ustawienia konta FTP (FTP Account Settings) sekcja umoŝliwia nadanie odpowiednich uprawnień do przeglądanie serwera FTP dla uŝytkowników i grup. Kategoria (Category) zaznacz odpowiednią opcję, aby nadać uprawnienia uŝytkownikowi (User) lub grupie (Group). UŜytkownik (User) z menu rozwijanego wybierz odpowiedniego uŝytkownika (lub zaznacz opcję wszystkie konta (All accounts), któremu chcesz nadać uprawnienia. Grupa (Group) z menu rozwijanego wybierz odpowiednią grupę, której chcesz nadać uprawnienia. Folder (Folder) kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać folder do którego chcesz przypisać uprawnienia danemu uŝytkownikowi lub grupie lub zaznacz opcję root, aby wskazać na cały dysk. Uprawnienia (Permission) z menu rozwijanego wybierz odpowiednie uprawnienia: tylko odczyt (Read only) lub odczyt/zapis (Read/Write). Ustawienia serwera FTP (FTP Server Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera FTP maksymalnej liczby uŝytkowników, czasu bezczynności itp.. Maksymalna liczba uŝytkowników (Max. User) z menu rozwijanego określ liczbę uŝytkowników, którzy będą mieli dostęp do serwera w tej samej chwili. Czas bezczynności (Idle Time) wpisz liczbę z zakresu 1-10, określająca czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik zostanie automatycznie rozłączony. Port (Port) określ port serwera FTP z przedziałów , , (domyślnie 21). Uwaga!!! Zmiana portu na inną wartość niŝ 21 moŝe spowodować problemy, jeŝeli urządzenie znajduje się za routerem. Zaleca się pozostawienie tych ustawień na wartość domyślną, chyba Ŝe uŝytkownik jest zaznajomiony ze zmianą portu FTP. Kontrola przepływu (Flow control) umoŝliwia określenie przepustowości dla kaŝdego uŝytkownika. Zaznacz opcję Bez limitu (Unlimited), aby nie ustawiać limitu. 29

30 Język klienta (Client Language) Większość standardowych klientów FTP jak np. Windows FTP, wspierają podczas transferu tylko stronę kodową Western European. W urządzeniu DNS-343 zostały dodane inne języki dla niestandardowych klientów FTP. Wspierane są następujące języki: Cyrillic, Central European, North European, Western European, Simplified Chinese, Tranditional Chinese, Turkish, Korean. Lista dostępu FTP (FTP Access List) wyświetla wszystkie reguły dotyczące dostępu do serwera FTP. Regułę moŝna zmodyfikować po kliknięciu ikony notatnika z ołówkiem, lub usunąć klikając ikonę kosza na śmieci. Status serwera FTP (FTP Server Status) sekcja wyświetla podstawowe informacje o serwerze FTP status (Status), port (Port), maksymalna liczbę zalogowanych uŝytkowników w danej chwili (Max User), limit przepływu na uŝytkownika (Flow Control), czas bezczynności (Idle Time) oraz język klienta (Client Language). Zatrzymaj serwer FTP (Stop FTP Server) opcja umoŝliwia wyłączenie serwera FTP. UWAGA!!! JeŜeli Twoje urządzenie DNS-343 znajduje się za routerem lub zaporą sieciową, jest bardzo prawdopodobnie Ŝe będziesz musiał dokonać odpowiednich modyfikacji (np. przekierowanie portu) na routerze lub zaporze, tak aby ruch z Internetu na serwer FTP był moŝliwy i przekierowywany na urządzenie DNS Advanced > UPnP AV Server Urządzenie DNS-343 dostarcza funkcjonalności serwera UPnP AV. UmoŜliwia transmisję zdjęć, muzyki i plików video do odtwarzaczy kompatybilnych z UPnP AV w lokalnej sieci. JeŜeli serwer jest włączony, DNS-343 będzie automatycznie wykryty przez kompatybilne z UPnP AV odtwarzacze w lokalnej sieci. Domyślnie serwer UPnP AV jest włączony. Serwer UPnP AV (UPnP AV Server) wybierz opcję uruchom (Enable) lub wyłącz (Disable), aby uruchomić lub wyłączyć serwer UPnP AV. 30

31 Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku. Auto-odświeŜanie (Auto Refresh) ustaw okres automatycznego odświeŝania plików multimedialnych wybierając wartość z menu rozwijanego. Wybranie opcji Brak (None) wyłącza auto-odswieŝanie. OdświeŜ (Refresh) - kliknij przycisk po dodaniu nowych plików lub usunięciu starych, aby urządzenie DNS-343 ponownie zeskanowało zasoby. Podczas skanowania i aktualizacji listy, pliki AV nie będą dostępne dla klientów w sieci Advanced > itunes Server Urządzenie DNS-343 dostarcza funkcjonalności serwera itunes. Udostępnia muzykę i pliki video komputerom w lokalnej sieci z uruchomioną usługą itunes. JeŜeli ta usługa jest włączona, urządzenie DNS-343 będzie automatycznie wykryte w programie itunes, a pliki muzyczne i video będą dostępne do transmisji w sieci. Serwer itunes (itunes Server) zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer itunes, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Folder (Folder) zaznacz opcję root, aby umoŝliwić dostęp do całego dysku. Hasło (Password) wprowadź hasło do serwera itunes (opcjonalne). Auto-odświeŜanie (Auto Refresh) ustaw okres automatycznego odświeŝania plików multimedialnych wybierając wartość z menu rozwijanego. Wybranie opcji Brak (None) wyłącza auto-odswieŝanie. OdświeŜ (Refresh) - kliknij przycisk po dodaniu nowych plików lub usunięciu starych, aby urządzenie DNS-343 ponownie zeskanowało zasoby. Podczas skanowania i aktualizacji listy, pliki itunes nie będą dostępne dla klientów w sieci. 31

32 Advanced > DHCP Server Urządzenie DNS-343 moŝe być wykorzystywane jako serwer DHCP. Urządzenie moŝe wtedy przypisywać adresy IP klientom w lokalnej sieci. JeŜeli jednak w sieci jest juŝ skonfigurowany serwer DHCP, opcję tą naleŝy wyłączyć. Serwer DHCP (DHCP Server) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Początkowy adres IP (Starting IP Address) wprowadź początkowy adres IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Końcowy adres IP (Ending IP Address) wprowadź końcowy adres IP puli adresów, z której będą przydzielany adresy IP klientom. Czas dzierŝawy (Lease Time) z menu rozwijanego wybierz okres dzierŝawy przypisywanego adresu IP. Lista klientów DHCP (DHCP Client List) wyświetla wszystkich klientów serwera DHCP wraz z nazwą hosta, adresem IP, adresem MAC i czasem wygaśnięcia dzierŝawy Advanced > LLTD Urządzenie DNS-343 wspiera LLTD czyli Link Layer Topology Discovery. LLTD to protokół umoŝliwiający tworzenie w systemie Windows Vista widoku graficznego komputerów i urządzeń w sieci oraz sposobu ich połączenia. JeŜeli opcja te jest Włączona (Enable), moŝliwe jest uzyskanie fizycznej topologii sieci wraz z urządzeniem DNS-343 (dla Windows Vista), w przeciwnym wypadku urządzenie to nie będzie widoczne w topologii sieci. 32

33 LLTD - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć serwer DHCP, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku Maintenance > Admin Password Sekcja pozwala na ustawienie i zmianę hasła administratora. Nazwa uŝytkownika (User Name) wpisana nazwa administratora (admin) nazwy tej nie moŝna zmienić. Hasło (Password) wpisz stare hasło administratora. JeŜeli do tej pory nie ustawiłeś hasła, pozostaw to pole puste. Nowe hasło (New Password) wprowadź nowe hasło administratora. Hasło potwierdzające (Confirm Password) wprowadź ponownie nowe hasło administratora. 33

34 Maintenance > System Sekcja pozwala na manipulowanie urządzeniem restart systemu, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie urządzenia, zapisywanie i wgrywanie konfiguracji oraz ustawienie czasu bezczynności. Uruchom ponownie (Restart) przycisk umoŝliwia ponownie uruchomienie urządzenia. Przywróć (Restore) przycisk umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Zaleca się uŝywanie tej opcji tylko, gdy jest to koniecznie, poniewaŝ jej uŝycie powoduje utratę wszystkich zapisanych ustawień urządzenia DNS-343. Zamknij (Shutdown) przycisk umoŝliwia wyłączenie urządzenia. Ustawienia konfiguracji (Configuration Settings) Wybierz zapisz (Save), aby zapisać bieŝącą konfigurację do pliku. Wybierz Przeglądaj (Browse), aby wskazać na plik konfiguracyjny urządzenia i Wgraj (Load), aby go załadować. 34

35 Czas bezczynności (Idle Time) wprowadź czas w minutach określających przez ile administrator moŝe być nieaktywny podczas konfiguracji urządzenia (Config Inactivity TImer) lub uŝytkownik podczas dostępu do konfiguracji planowania pobrań (Download Schedule Inactivity Timer). Kliknij Zatwierdź (Apply), aby zastosować wprowadzone zmiany Maintenance > Firmware Upgrade Urządzenie DNS-343 umoŝliwia łatwe sprawdzenie dostępności nowej wersji firmware`u oraz jej wgranie do urządzenia. Aktualizacjia firmware`u (Firmware Update) sekcja dostarcza link do sprawdzenia dostępności nowego firmware`u na stronie pomocy technicznej D-Link. JeŜeli nowa wersja firmware`u jest dostępna, ściągnij ją na lokalny dysk twardy. Informacje o bieŝącej wersji firmware`u (Current Fimrware Info) numer obecnej wersji zainstalowanej na urządzeniu DNS-343. Firmware Date data oprogramowania. Przeglądaj (Browse) - Kliknięcie przycisku pozwoli na wybranie pliku z nowym oprogramowaniem dla routera, z dysku komputera. Po wskazaniu oprogramowania kliknij przycisk Zastosuj (Apply). 35

36 Maintenance > Alerts Urządzenie DNS-343 umoŝliwia wysyłanie powiadomień alarmujących o zaistnieniu określonych zdarzeń i stanu dysku twardego. Powiadomienia mogą być bardzo pomocne w zarządzaniu i zabezpieczaniu waŝnych danych. Ustawienia powiadomienia ( Alert Settings) sekcja zawiera konfigurację wychodzącego i przychodzącego konta . Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Testuj (Test ), aby wysłać testowego a i tym samym sprawdzić poprawność konfiguracji. Metoda logowania (Login Method) wybierz Account, jeŝeli logowanie do usługi pocztowej wymaga uwierzytelnienia lub Anonymous w przeciwnym wypadku. Wybranie drugiej opcji nie wymaga wprowadzenia nazwy uŝytkownika (User Name) i hasła (Password). Nazwa uŝytkownika (User Name) wprowadź odpowiednią nazwę uŝytkownika dla Twojego konta . Hasło (Password) wprowadź odpowiednie hasło dla Twojego konta . Serwer SMTP (SMTP Server) wprowadź adres IP lub nazwę domenową wychodzącego serwera poczty. JeŜeli nie jesteś pewny wartości tutaj wpisywanych, skontaktuj się z Twoim dostawcą poczty. 36

37 Nadawca (Sender ) wprowadź adres , który będzie wyświetlany w wysyłanym u w polu Od (From). Nie musi to być prawdziwy adres . Odbioraca (Receiver ) wprowadź adres , pod który będą wysyłane powiadomienia. Adres musi być odpowiedni do wprowadzonego wcześniej serwera poczty SMTP. Testuj (Test ) kliknij przycisk, aby sprawdzić poprawność konfiguracji i wysłać testowy. Typ powiadomień (Alert Types) sekcja zawiera opcje umoŝliwiające określenie typu wysyłanych powiadomień. Zaznacz odpowiednią opcję. Powiadomienia o stanie pojemności dysku są wysyłane co pewien okres, natomiast pozostałe powiadomienia tylko wtedy gdy jest to koniecznie. Stan pojemności (Space Status) określ okres powiadomienia o stanie pojemności na dysku, wybierając z menu rozwijanych godziny i minuty. Dysk pełny (A Volume Is Full) powiadomienie zostanie wysłane, gdy dysk będzie pełny. Błąd dysku (A Hard Drive Has Failed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy na jednym z dysków wystąpi błąd krytyczny. Hasło administratora zostało zmienione (The Administrator`s Password Has Been Changed) powiadomienie zostanie wysłane, gdy hasło administratora zostanie zmienione. Firmware został zakutalizowany (Firmware Has Been Upgraded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy firmware zostanie zaktualizowany. Temperatura systemu została przekroczona (System Temperature Has Exceeded) powiadomienie zostanie wysłane, gdy temperatura systemu przekroczy ustaloną wartość. Wartość i skalę temperatury naleŝy ustalić korzystając z menu rozwijanego. Włączenie tej opcji spowoduje takŝe automatyczne wyłączenie urządzenia po przekroczeniu ustalonej temperatury Maintenance > Power Management Urządzenie DNS-343 umoŝliwia zarządzanie zasilaniem dysków. Po upływie określonego czasu nieaktywności, dyski mogą zostać wyłączone. Zasilanie zostanie ponownie przywrócone przy próbie dostępu do danych. Urządzenie DNS-343 cały czas będzie włączone, a tylko dyski będą miały odłączone zasilanie. 37

38 Zarządzanie zasilaniem (Power Management) - zaznacz opcję Uruchom (Enable), aby włączyć zarządzanie zasilaniem, lub Wyłącz (Disable) w przeciwnym wypadku. Wyłącz twardy dysk (Turn Off Hard Drive) określ czas bezczynności, po którym dysk twardy zostanie wyłączony Maintenance > DDNS Dynamiczny DNS to usługa umoŝliwiająca hosting serwerów web, FTP, gier itp. za pomocą nazwy domenowej (nabytej np. w przypisanej do dynamicznego adresu IP. Wykorzystując dynamiczny DNS moŝliwe jest podłączenie się do urządzenia z Internetu bez względu na to, jaki ma aktualnie adres IP. Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. 38

39 W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru Enable. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: Server Address (nazwa dostawcy DDNS) moŝliwy jest wybór serwera z menu rozwijanego Host Name (Nazwa hosta) Username or Key (Nazwa uŝytkownika lub klucz) Password or Key(Hasło lub klucz) Verify Password or Key (Potwierdź hasło lub klucz) Timeout (czas aktualizacji DDNS w godzinach) Status wyświetla status usługi DDNS Maintenance > LCD Display Ustawienia ekranu LCD (LCD Display) umoŝliwiają administratorowi zmianę ustawień czasu bezczynności, po upływie którego wyświetlacz OLED na przednim panelu urządzenia DNS-343 zostanie wyłączony. Zawieszanie (Sleep) z menu rozwijanego wybierz wartość czasu bezczynności, po której ekran LCD zostanie wyłączony Maintenance > Scan Disk Sekcja umoŝliwia administratorowi przeskanowanie dysków w poszukiwaniu błędów. 39

40 Wolumin (Volum) z menu rozwijanego wybierz wolumin, który chcesz przeskanować i kliknij Skanuj dysk (Scan Disk) Status > Device Info Strona wyświetla informacje dotyczące sieci LAN, urządzenia (Device Info), podłączonej drukarki (Printer) oraz dysku twardego (Hard Drive Info). LAN info zawiera informacje o następujących parametrach i ustawieniach sieciowych: - Adres IP (IP Address) - Maska podsieci (Subnet Mask) - Adres IP bramy (Gateway IP Address) - Adres MAC (MAC Address) - Podstawowy serwer DNS (DNS1) - Zapasowy serwer DNS (DNS2) 40

41 Device info zawiera następujące informacje: - Grupa robocza (Workgroup) - Nazwa (Name) - Opis (Descritpion) - Temperatura systemu ( System Temperature) Printer info zawiera następujące informacje o podłączonej drukarce: - Producent (Manufacturer) - Produkt (Product) - Wyszyść kolejkę wydruku (Clear Print Queue(s)) opcja umoŝliwia wyczyszczenie kolejki wydruku i anulowanie wszystkich oczekujących zadań. Hard drive info zawiera następujące informacje o dysku twardym: - Liczba dysków (Total Drive(s)) - Nazwa woluminu (Volume Name) - Pozostałe synchronizacje czasu (Sync Time Remaining) - Całkowita pojemność dysku twardego (Total Hard Drive Capacity) - Wykorzystana pojemność (Used Space) - Niewykorzystana pojemność (Unused Space ) Status > Device Info > UPS JeŜeli do portu USB urządzenia DNS-343 podpięty jest UPS (Uninterruptible Power Supply), w zakładce Status > Device Info informacje o serwerze wydruku zostają ukryte, natomiast pojawia się sekcja dotycząca UPS. Producent (Manufacturer) nazwa producenta Produkt (Product) nazwa produktu Naładowanie akumulatora (Battery Charge) stan naładowania akumulatora. Nie wszystkie UPS-y wspierają tę usługę Status (Status) stan urządzenia określany przez wyświetlanie jednego z trzech komunikatów: - OL (On-Line) - UPS jest zasilany z sieci. - OB (On-Battery) - UPS działa na zasilaniu akumulatora, co oznacza awarię zasilania. Urządzenie DNS-343 korzysta z akumulatora UPS. 41

42 Wszystkie dane powinno być natychmiast zapisane, aby zabezpieczyć się przed utratą danych. - LB (Low-Battery) - oznacza niski poziom naładowania akumulatora UPS Support Sekcja zawiera menu odnośników do tematów opisujących poszczególne opcje urządzenia DNS Mapowanie dysku Oprogramowanie Easy Search Utility umoŝliwia mapowanie dysków. W tym celu naleŝy zaznaczyć wybrane urządzenie DNS-343 na liście sieciowych urządzeń przechowujących (Network Storage Device), następnie z listy mapowania dysku (Drive Mapping) wybrać odpowiedni dysk, przypisać mu literę dysku z menu rozwijanego Dostępnych liter dysku (Available Drive Letters) i kliknąć przycisk Połącz (Connect). 42

43 JeŜeli mapowanie dysku zostanie pomyślnie ukończone zostanie wyświetlony komunikat Mapowanie dysku zakończone sukcesem (Successfully mapped drive). W widoku Mojego komputera (My Computer) pojawi się zamapowany dysk sieciowy oznaczony literą określoną w procesie mapowania. W analogiczny sposób moŝna usunąć zmapowany dysk, z tą róŝnicą, Ŝe naleŝy wybrać przycisk Rozłącz (Disconnect) zamiast Połącz (Connect). 43

44 6. Download Scheduling 6.1 Planowanie pobrań Po uruchomieniu interfejsu graficznego urządzenia DNS-343 i po poprawnym wpisaniu loginu i hasła (o ile zostało ustawione) naleŝy wybrać przycisk Pobierania (Downloads) (a nie jak w przypadku konfiguracji urządzenia przycisk Konfiguracja (Configuration)). zostanie wyświetlone poniŝsze okno: 44

45 Ustawienia harmonogramowania (Schedule Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie i zaplanowanie pobierania określonych plików oraz tworzenia kopii zapasowych. Metoda logowania (Login Method) wybierz odpowiednią metodę logowania, aby posiadać dostęp do pliku. JeŜeli strona, z której chcesz pobrać plik wymaga uwierzytelnienia, wybierz Konto (Account),a następnie wpisz Nazwę uŝytkownika (User Name) oraz Hasło (Password). JeŜeli strona nie wymaga uwierzytelnienia wybierz opcję Anonimowo (Anonymous) i przejdź do następnego kroku. Typ (Type) wybierz, z menu rozwijanego, typ obiektu pobieranego folder(folder) lub plik (File). URL (URL) wpisz adres URL strony lub serwera, z którego chcesz pobrać dane np.: ftp://www.test.com/test.txt lub Test (Test) kliknij przycisk, aby sprawdzić czy wpisany adres URL oraz ew. login i hasło są poprawne. Lokalny (Local) wybierz ten przycisk, aby wskazać plik lub folder z lokalnego dysku. WskaŜ lokalizację pliku i kliknij OK, aby zaakceptować ścieŝkę do pliku. Zapisz do (Save to) wprowadź poprawną ścieŝkę na dysku DNS-343 lub kliknij przycisk Przeglądaj (Browse), aby wskazać miejsce zapisu. Kiedy (When) wskaŝ datę i godzinę pobierania pliku lub tworzenia kopii zapasowej wybierając z menu rozwijanego odpowiednią Datę (Date) (dzień/miesiąc/rok) oraz Czas (Time) (godzina/minuta). Okresowa kopia zapasowa (Recurring Backup) opcja umoŝliwia zdefiniowanie czasu, w którym będzie tworzona kopia zapasowa. Określ okres: codziennie (daily), raz na tydzień (weekly) lub co miesiąc (monthly) oraz podaj czas, kiedy tworzenie kopii zapasowej ma się rozpocząć. Kopia przyrostowa (Incremental Backup) domyślnie wszystkie lokalne kopie zapasowe są zapisywane w trybie nadpisywania (overwrite) tzn., Ŝe identyczne pliki będą nadpisywane. Wybranie opcji Kopia przyrostowa (Incremental Backup) spowoduje, Ŝe urządzenie DNS-343 będzie porównywało czas ostatniej modyfikacji pliku źródłowego z plikiem docelowym. Plik docelowy zostanie nadpisany tylko wtedy, gdy plik źródłowy będzie nowszy. Lista zaplanowanych pobrań (Schedule List) sekcja wyświetla wszystkie ukończone, aktywne i aktualne pobierania plików oraz tworzenie kopii zapasowych. 45

46 6.2 Status Sekcja zawiera listę zakończonych, zaplanowanych lub bieŝących pobrań. 6.3 Support Podobnie jak w dziale konfiguracji, sekcja Pomocy (Support) zawiera zbiór odnośników do tematów opisujących funkcje urządzenia DNS Serwer wydruku USB DNS-343 udostępnia funkcje wbudowanego serwera wydruku USB, umoŝliwiając uŝytkownikom współdzielenie urządzenia drukującego w lokalnej sieci. Podłącz urządzenie drukujące do portu USB DNS-343. Uwaga!!! NaleŜy się upewnić, Ŝe na kaŝdym komputerze w lokalnej sieci, który chce korzystać z urządzenia drukującego, są zainstalowane odpowiednie sterowniki. Aby dodać drukarkę postępuj zgodnie z poniŝszymi krokami: 1. Z menu start wybierz opcję Drukarki i Faksy: 46

47 2. Wybierz opcję Dodaj drukarkę: 3. Uruchomi się kreator dodawania drukarki. Wybierz opcję Dalej: 47

48 4. Zaznacz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, a następnie przyciśnij przycisk Dalej. 5. Wybierz opcję Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki i kliknij Dalej. 6. W drzewie wskaŝ urządzenie DNS-343 a następnie podłączoną do niego drukarkę i kliknij Dalej. 7. Wybierz opcję Tak: 48

49 8. Wybierz opcję OK: 9. Następnie wskaŝ sterownik drukarki z pliku na twardym dysku lub wybierz odpowiednią pozycję z listy i zatwierdź wybór. 10. Po pomyślnym zainstalowaniu drukarki, urządzenie drukujące powinno być dostępne w menu Drukarki i faksy. 8. Przechowywanie plików z nazwami zawierającymi znaki spoza alfabetu angielskiego. Domyślnie urządzenie DNS-343 wspiera uznany jako standard Unicode. UmoŜliwia to urządzeniu spójną reprezentację i manipulowanie tekstem wyraŝonym w większości światowych formatów zapisu. 49

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo