Katedra Inżynierii Oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Inżynierii Oprogramowania"

Transkrypt

1 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego Dr inż. Anna Bobkowska 4. Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 5. Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 6. Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie dr inż. Teresa Zawadzka 7. Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni dr inż. Teresa Zawadzka 8. Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. dr inż. Teresa Zawadzka 9. System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski 10. Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski 11. Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT dr inż. Jakub Miler 12. Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler 13. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek 14. Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek 15. Osobista przeglądarka WWW dr inż. Wojciech Waloszek 16. Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework Hibernate dr inż. Aleksander Jarzębowicz 17. Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java dr inż. Andrzej Wardziński 18. Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów 1. Edytor wykresów 2. Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 3. Wspólny interfejs użytkownika dla aplikacji lokalnych i webowych. 4. Projekt i implementacja systemu zarządzania grupami szkoleniowymi 5. Dyktanda melodyczne 6. Sumacyjne szeregowanie wieloprocesorowych zadań podzielnych 7. System wspomagający komunikację placówki przedszkolnej z rodzicami 8. Serwis do nauki słówek 1

2 9. Internetowy serwis wspomagający naukę gry w szachy. 10. Algorytmy konstrukcji grafów o zadanych własnościach 11. Technologia wtyczek w przeglądarkach internetowych 12. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów przeszukiwania grafów. 13. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów dekompozycji grafów. 14. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 15. Analiza właściwości kodu JavaScript 16. Graficzna prezentacja zmian kodu źródłowego 17. Automatyczne Testowanie Akceptacyjne Aplikacji WWW 18. Asynchroniczna realizacja wspołczesnych systemów rozproszonych 19. Wytwarzanie aplikacji w technologii Silverlight przy użyciu metodologii TDD/BDD 20. Wykorzystanie Windows Identity Foundation w aplikacjach rozproszonych 21. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 22. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracą katedry 23. Integracja rozwiązań mobilnych z technologią Asure 24. Generator krzyżówek dla portalu Online Judge Katedra Inżynierii Wiedzy 1. Realizacja słownika form wielowyrazowych. 2. System umożliwiający zbieranie i wstępne przetwarzanie danych biometrycznych pochodzących z obsługi klawiatury 3. Przegląd bibliotek i narzędzi wspomagających implementację systemów uczących się 4. Oprogramowanie do automatycznej lokalizacji twarzy dla urządzeń z systemem Windows Phone 7 5. Oprogramowanie do automatycznej lokalizacji twarzy dla urządzeń z systemem Android 6. Metody zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL. 7. Parser plików PDF 8. Wykorzystanie mrugania powiek w testach żywotności. 9. Wykorzystanie techniki przepływu optycznego w testach żywotności. 10. Gra 3D na urządzenia mobilne 11. Trójwymiarowa gra RPG 12. Gra FPS w oparciu o Unreal Development Kit 13. Biblioteka narzędziowa do obsługi nowoczesnych kontrolerów gier 14. Modelowanie i animacja postaci do gier 3D tworzonych w oparciu o UDK 15. Stereoskopowa wizualizacja terenu miasta 16. Animacja awatara na bazie wektora prędkości ruchu 17. Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej 18. Programowanie sprzętu rzeczywistości wirtualnej 19. Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów 20. Uczenie wieloagentowe w systemach wirtualnej rzeczywistości 21. Rozpoznawanie komend głosowych z wykorzystaniem wybranych algorytmów klasyfikacji 22. Upraszczanie wyrażeń w programowaniu genetycznym 23. Gra wyścigi samochodowe na smartfony 24. Śledzenie ruchu obiektów z wykorzystaniem kamery IP 25. Trójwymiarowa gra RTS 26. Gra przygodowo-logiczna w oparciu o Unreal Development Kit 27. Gra 3D na urządzenia mobilne z ios 28. Gra FPS 3D na urządzenia mobilne 29. Trójwymiarowa gra survival horror 30. Gra przygodowo typu Escape-the-Room na urządzenia mobilne 31. Gra wyścigowa w oparciu o UDK 2

3 Katedra Systemów Geoinformatycznych 1. Zgodne oprogramowanie do obliczeń naukowych na urządzenia przenośne 2. Urządzenie do rejestracji parametrów dynamicznych łodzi wioślarskiej 3. Oprogramowanie do wizualizacji perspektywicznej map rastrowych i wektorowych na urządzenia mobilne 4. Implementacja narzędzia do przeglądania, wizualizacji i analizy danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego za pomocą sonarów wielowiązkowych 5. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania i wizualizacji rastrowych danych geograficznych 6. System GIS do trójwymiarowej wizualizacji danych pochodzących z numerycznych prognoz pogody 7. System CMS do prezentacji wyników numerycznych prognoz pogody w modelu WRF w Internecie 8. Rozproszony system informacji przestrzennej (GIS) do wizualizacji stanu sieci energetycznej. 9. Rozproszony system informacji pogodowej na urządzenia mobilne (Android, Windows Phone 7) wykorzystujący wyniki numerycznego modelu prognozowania WRF EMS (Weather Research & Forecasting Environmental Modelling System) 10. System informacji pogodowej dla entuzjastów lotnictwa szybowcowego 11. System wspomagania obsługi ruchu lotniczego uwzględniający prognozowane warunku pogodowe 12. System obsługi zleceń dla korporacji taksówkarskich 13. Implementacja i wdrożenie modułu pobierania danych z internetowych serwisów pogodowych w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 14. Implementacja systemu zdalnej integracji danych z urządzeń typu Smartphone w środowisku sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej. 15. Wizualizacja cyfrowego modelu terenu Trójmiasta w środowisku XNA. 16. Identyfikacja względnego przemieszczenia kamery wideo na podstawie strumienia obrazów 17. Realizacja wirtualnej maszyny w oparciu o procesor VLIW 18. Badanie efektywności obiektowych baz danych na urządzeniach mobilnych. 19. Implementacja algorytmów poprawiających określanie pozycji w satelitarnych systemach nawigacyjnych 20. Wieloplatformowe oprogramowanie do zbierania i udostępniania pozycji użytkowników urządzeń mobilnych 21. Rekonstrukcja sceny trójwymiarowej na podstawie danych z sensora Microsoft Kinect 22. Internetowy system upowszechniania obrazów satelitarnych 23. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla systemu wbudowanego z mikroprocesorem i.mx o architekturze ARM 24. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla systemu wbudowanego z mikroprocesorem o architekturze ARM 25. Oprogramowanie do trójwymiarowej wizualizacji modelu terenu na urządzenia mobilne 26. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego ilustrującego przetwarzanie danych geograficznych 3

4 27. System GIS do trójwymiarowej wizualizacji danych pochodzących z numerycznych prognoz pogody 28. Portal to prezentacji wyników numerycznych prognoz pogody w modelu WRF 29. Rozbudowa modułu integracji danych o statkach na morzu Bałtyckim w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 30. Rozbudowa modułu integracji danych z satelitarnej stacji pogodowej w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 31. Mikro Maszyna wirtualna czasu rzeczywistego Java dla platformy ATMega Portal internetowy zarządzający urządzeniami wyposażonymi w GPS 33. Cyfrowy globus 34. Zdalne sterowanie elementami wykonawczymi z wykorzystaniem systemu wbudowanego Katedra Teleinformatyki 1. System zarządzania serwerem wirtualizacyjnym MS Hyper-V 2. Implementacja zdalnego współdzielenia konsoli tekstowej dla systemów Windows i Linux 3. Bezpieczeństwo protokołu UPnP ćwiczenie laboratoryjne 4. Implementacja i wdrożenie systemu streamingu multicast na potrzeby zajęć dydaktycznych 5. Sprzętowy generator strumieni danych 1/10 Gbit/s standardu Ethernet Porównanie mechanizmów QoS (QoE) w systemach rodziny Windows rodzin NT 5.X/ NT 6.X oraz Linux 7. Integracja korporacyjnego środowiska komunikacji multimedialnej z produktami stosowanymi w Internecie poza korporacyjnym. 8. Implementacja serwerów mediów strumieniowych w środowisku wirtualnym dla Windows NT 6.X 9. Porównanie bezpieczeństwa komunikacji multimedialnej w systemie Windows Lync 2010 oraz środowisku open-source IMS 10. System automatycznej migracji usług z IPv4 do IPv6 11. Budowa telefonu VoIP Voice/Video 12. System emulacji sieci komputerowych 13. Aplikacja wspomagająca testowanie systemów do pomiarów jakości połączenia. 14. Ocena wpływu nowych standardów w zarządzaniu na niezawodność sieci ETHERNET 15. Ethernet zasilanie i oszczędność energii 16. System konfiguracji przekierowania połączeń przez NAT 17. Ochrona kryptograficzna w procesie konfiguracji IPv6 18. Uniwersalny router dostępowy IPv6 w oparciu o środowisko OpenWRT 19. Automatyczna konfiguracja routingu w środowisku multi-homing 20. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego dostępne w urządzeniach Cisco serii 2900 (Integrated services router). 21. System zarządzania mechanizmami QoS w złożonej sieci bezprzewodowej. 22. Opracowanie i wdrożenie systemu automatycznego przydziału zasobów dla użytkowników sieci lokalnej. 23. Analiza porównawcza protokołów doboru tras dla transmisji typu jeden-do-wielu (multicast) 24. Analiza porównawcza bezpieczeństwa powszechnie stosowanych usług sieciowych: FTP, SFTP, DHCP 4

5 Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Notariat cyfrowy 2. Serwer certyfikatów kluczy publicznych 3. Zarządzanie kluczami szyfrującymi dla dokumentów obrazowania medycznego 4. System do oceny jakościowej usług sieciowych (web service) 5. Porównanie algorytmów grupujących usługi sieciowe 6. Modułowy serwer usług webowych działający w środowisku przetwarzania wszechobecnego 7. Środowisko do prototypowania wykonania scenariuszy zachowań w trybie offline 8. System do graficznej kompozycji scenariuszy zachowań na bazie interfejsów istniejących usług webowych 9. Gra w pytania jako narzędzie pozyskiwania wiedzy 10. Interaktywna wizualizacja 3D struktury PG 11. Indeksowanie Wikipedii 12. Algorytmy klasyfikacji tekstów do wspomagania wyszukiwania informacji 13. Równolegle obliczenia wielkoskalowych danych na klastrach i kartach graficznych NVIDIA CUDA 14. Wyszukiwanie dokumentów tekstowych poprzez grupowanie 15. Narzędzia modelowania funkcjonalnego dla środowiska Visual Studio 16. Inteligentny moduł zdalnego zarządzania serwerami 17. Moduł przechwytywania strumieni wideo i dźwięku przez usługi systemu BeesyCluster 18. Implementacja elastycznego środowiska weryfikującego uprawnienia użytkownika na podstawie ontologii. 19. SemanticSVN system kontroli wersji dla ontologii 20. Porównanie możliwości technologii CUDA oraz OpenCL 21. Moduł gier miejskich dla systemu przewodnika egit 5

6 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TEMATACH Lista tematów i opiekun Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego Dr inż. Anna Bobkowska 4. Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 5. Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 6. Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie dr inż. Teresa Zawadzka 7. Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni dr inż. Teresa Zawadzka 8. Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. dr inż. Teresa Zawadzka 9. System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski 10. Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski 11. Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT dr inż. Jakub Miler 12. Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler 13. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek 14. Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek 15. Osobista przeglądarka WWW dr inż. Wojciech Waloszek 16. Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework 6

7 Hibernate dr inż. Aleksander Jarzębowicz 17. Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java dr inż. Andrzej Wardziński 18. Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 3 Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych A portal about international curricula in Informatics. Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie portalu prezentującego programy studiów informatycznych w różnych krajach Europy i Ameryki. 1. Pogłębienie wiedzy na temat studiów informatycznych w różnych krajach świata. 2. Analiza, projekt i implementacja portalu ułatwiającego porównanie organizacji studiów i programów nauczania. 3. Wprowadzenie danych dla przynajmniej 10 uczelni. 4. Studium przypadku zastosowania portalu. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, 2000 Dokumentacja IBM Rational Unified Process (jęz. pol.) (jęz. ang.) Inteligentny Serwis Informacyjny Intelligent News Service Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie prototypu serwisu informacyjnego, w którym każdy z użytkowników dostaje tylko te informacje, które są zgodne z jego preferencjami w zakresie treści i formy prezentacji. 7

8 Źródła Liczba wykonawców 3 1. Analiza dziedziny współczesnych mediów w zakresie problemów i trendów oraz podobnych systemów. 2. Analiza, projekt i implementacja prototypu inteligentnego serwisu informacyjnego. 3. Wprowadzenie przykładowych danych oraz wykonanie studium przypadku. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, 2000 Dokumentacja IBM Rational Unified Process. (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 1 System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego System supporting work of insurance agent Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie systemu wspierającego pracę agenta ubezpieczeniowego z zastosowaniem wzorca analizy opisującego umowy i wynikające z nich zobowiązania. 1. Analiza dziedziny ubezpieczeń i podobnych systemów. 2. Analiza wymagań z zastosowaniem wzorca analizy. 3. Projekt, implementacja i testowanie systemu. 3. Wprowadzenie przykładowych danych oraz wykonanie studium przypadku zastosowania portalu. 1. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, Dokumentacja IBM Rational Unified Process. 3. Lubor Sesera, A Recurring Fulfilments Analysis Pattern 8

9 Temat pracy Tytuł w j. angielskim Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java Java code metrics plugin for NetBeans dr inż. Andrzej Wardziński Celem pracy jest opracowanie narzędzia wykonującego pomiary kodu Java oraz prezentującego wyniki w środowisku NetBeans. Pomiar powinien dotyczyć metryk wielkości i złożoności kodu, opcjonalnie powiązań do klas testowych JUnit. Dyplomant Dla NetBeans jest dostępna wtyczka Simple Code Metrics [2], ale została opracowana w 2008 roku dla wersji 6.1 i nie działa dla NetBeans od wersji 6.5 (aktualna wersja to 6.9). Dla Eclipse jest dostępna rozbudowana wtyczka [3]. 1. Przygotowanie procesu tworzenia wtyczki NetBeans 2. Analiza wymagań i określenie zbioru metryk 3. Zaprojektowanie wtyczki 4. Implementacja wtyczki 5. Testy wtyczki na wybranych projektach w NetBeans 1. NetBeans, 2. Simple Code Metrics, wtyczka do NetBeans 6.1, 3. Metrics, wtyczka do Eclipse, 4. Stephen H. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, PWN Software metrics for Java and C++ practices, Zakładana technologia: Java, środowisko NetBeans 9

10 Temat pracy magisterskiej Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek mgr inż. Michał Wróbel Celem pracy jest przygotowanie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl w oparciu o dystrybucję Linux Mint LXDE. 1. Zapoznanie się z dystrybucją cdlinux.pl 2. Zapoznanie się z dystrybucją Linux Mint LXDE. 3. Stworzenie polskiej dystrybucji uruchamianej z płyt CD- ROM 1. Camou M.; Linux Debian, Księga eksperta, HELION Petersen R.; Linux Arkana, Bach M; Budowa systemu operacyjnego UNIX, NT Silberschatz A. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Liczba dydyplomantów 3 4 Temat pracy magisterskiej Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek, mgr inż. Michał Wróbel Celem pracy jest przygotowanie narzędzi do przystosowywania dystrybucji cdlinux.pl do uruchamiania z pamięci przenośnych USB 1. Przegląd dotychczasowych rozwiązań. 2. Stworzenie mechanizmu budowania dystrybucji uruchamialnej z USB na podstawie cdlinux.pl 3. Rozwój dystrybucji cdlinux.pl 1. Camou M.; Linux Debian, Księga eksperta, HELION Petersen R.; Linux Arkana, Bach M; Budowa systemu operacyjnego UNIX, NT Silberschatz A. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Liczba dydyplomantów 2 3 1

11 (jęz. pol.) (jęz. ang.) Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie Knowledge labyrinth allowing to time travel dr inż. Teresa Zawadzka Celem projektu jest wykonanie interaktywnego labiryntu umożliwiającego poznawanie wiedzy na dany temat, umożliwiającego przemieszczanie się w czasie. 1. Wybór tematu, którego ma dotyczyć labirynt 2. Zbudowanie labiryntu wiedzy na wybrany temat z możliwością podróżowania w czasie. 3. Wymagania na system umożliwiający internautom budowanie labiryntu wiedzy na dowolny temat z możliwością podróżowania w czasie (pewien framework). Źródła Liczba wykonawców 3-4 Efektem tego projektu ma być interaktywny labirynt w wybranej przez studentów technologii (np.: Flash) umożliwiający poznawanie zagadnień dotyczących wybranego przez studentów tematu w przestrzeni czasu oraz zbiór doświadczeń, wniosków związanych z wytworzeniem narzędzia uniwersalnego do budowania labiryntów wiedzy umożliwiających podróżowanie w czasie W przypadku zadowalających wyników projektu praca może być kontynuowana jako projekt grupowy magisterski i praca dyplomowa magisterska. Temat, który może być realizowany tylko przez studentów studiów stacjonarnych (jęz. pol.) (jęz. ang.) Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni Knowledge labyrinth allowing to space travel Dr inż. Teresa Zawadzka Celem projektu jest wykonanie interaktywnego labiryntu umożliwiającego poznawanie wiedzy na dany temat, umożliwiającego przemieszczanie się w przestrzeni. 1

12 1. Wybór tematu, którego ma dotyczyć labirynt 2. Zbudowanie labiryntu wiedzy na wybrany temat z możliwością podróżowania w przestrzeni. 3. Wymagania na system umożliwiający internautom budowanie labiryntu wiedzy na dowolny temat z możliwością podróżowania w przestrzeni (pewien framework). Źródła Liczba wykonawców 3-4 Efektem tego projektu ma być interaktywny labirynt w wybranej przez studentów technologii (np.: Flash) umożliwiający poznawanie zagadnień dotyczących wybranego przez studentów tematu z możliwością zmiany przestrzeni oraz zbiór doświadczeń, wniosków związanych z wytworzeniem narzędzia uniwersalnego do budowania labiryntów wiedzy umożliwiających podróżowanie w przestrzeni. W przypadku zadowalających wyników projektu praca może być kontynuowana jako projekt grupowy magisterski i praca dyplomowa magisterska. Temat, który może być realizowany tylko przez studentów studiów stacjonarnych (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 2-3 Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. File management in Moodle Environment with use of svn repository Dr inż. Teresa Zawadzka Celem pracy jest rozszerzenie funkcjonalności systemu moodle o możliwości zarządzania plikami przedmiotu z wykorzystaniem repozytorium svn. 1. Analiza możliwości systemu moodle 2. Rozszerzenie funkcjonalności systemu moodle o: - możliwość podpięcia katalogu w repozytorium svn jako zbioru plików dla danego przedmiotu. - aktualizacja plików w moodlu po zaktualizowaniu repozytorium - prawidłowe wyświetlanie zmienionych plików - automatyczne dodanie informacji na stronie przedmiotu o zmienionych plikach. 1

13 System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski prof. dr hab. inż. Janusz Górski Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu umożliwiającemu terapeucie nadzór grupy pacjentów i motywowanie ich do stosowania się do zaleceń terapii 1. zapoznanie się z problemem 2. wybór strategii realizacji (możliwość zastosowania metodyki lekkiej) 3. pozyskanie i udokumentowanie wymagań 4. wybór architektury i technologii 5. projekt systemu 6. implementacja systemu 7. przetestowanie systemu 8. udokumentowanie systemu - dokumentacja projektu 6. PR UE PIPS (Personalized Information Platform for life and health Services) - żródła internetowe dotyczące technologii - informacja od terapeuty (planowane wspomaganie terapii pacjentów z chronicznym bólem) Liczba wykonawców konieczna dobra znajomość języka angielskiego - możliwa jest kontynuacja projektu w ramach projektu grupowego na II stopniu Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski mgr inż. Grzegorz Gołaszewski Celem pracy jest zaprojektowanie interfejsu zarządzania prywatnością oraz zintegrowanie w ramach wspólnej aplikacji istniejących modułów zarządzania wybranymi aspektami prywatności 1. zapoznanie się z problemem 2. zapoznanie się z istniejącym oprogramowaniem zarządzania prywtnością 3. projekt oraz implementacja interfejsu 4. integracja modułów zarządzania aspektami prywatności 6. przetestowanie systemu 7. udokumentowanie opracowanego rozwiązania - dokumentacja projektu 6. PR UE ANGEL (Personalized Information Platform for life and health Services) - żródła internetowe oraz dokumentacja dotycząca technologii - dokumentacja i żródła istnijących modułów zarządzania prywatnością (implementowanych w technologii J2EE) Liczba wykonawców konieczna dobra znajomość języka angielskiego Temat projektu/pracy Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT 1

14 Konsultant pracy Zadania do wykonania Liczba wykonawców dr inż. Jakub Miler mgr inż. Michał Witkowicz Celem pracy jest opracowanie programu wspomagającego analizę argumentów zaufania opracowanych w narzędziu TCT Editor zgodnie z metodyką Trust IT. 1. Pozyskanie wymagań na opracowywane narzędzie 2. Wybór technologii i zaprojektowanie narzędzia 3. Iteracyjna implementacja, testowanie i prezentacja narzędzia 4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika 3 1. Dokumentacja metody Trust IT 2. Dokumentacja bazy danych narzędzia TCT Editor 3. Dokumentacja PostgreSQL 4. Dokumentacja JBoss 5. I. Sommerville, Software engineering, 8th edition, Addison- Wesley, 2007 Metodyka Trust IT pozwala na opracowywanie argumentów zaufania do różnego rodzaju stwierdzeń przy użyciu dedykowanego edytora - narzędzia TCT Editor. Argumenty mają strukturę drzewiastą i składają się z kilku rodzajów węzłów o różnych atrybutach. Narzędzie TCT Editor jest wzbogaconą aplikacją internetową na bazie danych PostgreSQL, serwerze aplikacji JBoss i autorskim GUI w języku JavaScript. Celem projektu jest opracowanie nowego narzędzia analitycznego funkcjonującego niezależnie od TCT Editora i integrującego się z nim poprzez bazę danych. Wytworzone narzędzie powinno wspomagać analizę jednego lub skrośnie wielu argumentów w zakresie rozmaitych statystyk węzłów drzew tych argumentów, a także powiązanego z argumentami materiału dowodowego. Narzędzie powinno być zaimplementowane w architekturze zgodnej z architekturą TCT, w tych samych technologiach. Wyjątkiem może być zastosowanie nowszego frameworku GUI. Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. 1

15 Temat projektu/pracy Konsultant pracy Zadania do wykonania Liczba wykonawców Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler dr inż. Jakub Miler Celem pracy jest rozszerzenie istniejącego narzędzia RiskGuide 3.0 wspomagającego zarządzanie ryzykiem o funkcjonalność list kontrolnych i konfigurowania oceny ryzyka Pozyskanie wymagań na opracowywane rozszerzenie narzędzia 2. Analiza projektu i implementacji istniejącego narzędzia RiskGuide Zaprojektowanie i implementacja rozszerzenia narzędzia 4. Testowanie i prezentacja rozszerzenia narzędzia 5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika 1. Dokumentacja narzędzia RiskGuide Dokumentacja PHP 3. Dokumentacja PHPTAL 4. Dokumentacja MySQL 5. I. Sommerville, Software engineering, 8th edition, Addison- Wesley, 2007 Narzędzie RiskGuide 3.0 zostało opracowane w ramach projektu grupowego w r. ak. 2010/2011. Wspomaga ono zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych w zakresie identyfikacji, analizy, raportowania i planowania przeciwdziałania. Celem projektu jest opracowanie rozszerzenia do RiskGuide'a 3.0 w zakresie obsługi list kontrolnych oraz konfigurowania sposobu oceny ryzyka. Aktualnie aplikacja nie wspomaga zupełnie list kontrolnych, a ocena ryzyka odbywa się w jednej, stałej skali. RiskGuide 3.0 jest zaprojektowany jako wzbogacona aplikacja internetowa. Został zaimplementowany w języku PHP z rozszerzeniem PHPTAL. Baza danych to MySQL. 1

16 magisterskiej Liczba wykonawców 3 Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek W ramach prac prowadzonych na Wydziale opracowano standard zapisu graficznej reprezentacji gramatyk. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest utworzenie narzędzi wspierających użytkownika w procesie interaktywnego tworzenia gramatyki i jej graficznej prezentacji. Narzędzie powinno być rozszerzalne i działać w trybie WYSIWYG. 1. Analiza opracowanej metody zapisu. 2. Zebranie wymagań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Dokumentacja projektowa projektu GRAWYR. Dokumentacja techniczna wybranych narzędzi. Narzędzie może być przystosowane do działania z poziomu przeglądarki internetowej. magisterskiej Liczba wykonawców 3 lub 4 Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek Celem pracy jest stworzenie zintegrowanego z przeglądarką internetową (najlepiej Mozillą Firefox, choć sprawa jest do negocjacji) narzędzia służącego do organizowania historii przeglądanych stron pod względem zagadnień, a także uzupełnianiu jej o dodatkowe adnotacje usprawniające przeszukiwanie. 1. Zebranie wymagań. 2. Analiza istniejących rozwiązań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. 1

17 magisterskiej dr inż. Wojciech Waloszek Osobista przeglądarka WWW Celem pracy jest utworzenie portalu internetowego oferującego możliwości przeglądania innych witryn WWW w spersonalizowany sposób. Portal powinien być rozszerzalny o wtyczki oferujące różne metody personalizacji (np. dobór kolorów, wyszukiwanie słów itp.). W portalu można wykorzystać elementy HTML5. 1. Zebranie wymagań. 2. Analiza istniejących rozwiązań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Liczba wykonawców 3 lub 4 Prowadzący oferuje wsparcie sprzętowe (serwer) i organizacyjne. 1

18 Temat pracy Tytuł w j. angielskim Konsultant pracy Zadania do wykonania Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework Hibernate Data access layer based on Hibernate framework for TCT application dr inż. Aleksander Jarzębowicz, ETI p. 648, mgr inż. Michał Witkowicz, ETI p. 623, mgr inż. Jakub Czyżnikiewicz, ETI p. 623, Celem pracy jest zaprojektowanie warstwy dostępu do danych dla aplikacji internetowej TCT (Trust Case Toolbox) w oparciu o technologię Hibernate. TCT stanowi narzędzie typu Rich Internet Application wytworzone w ramach prac badawczych Katedry i wykorzystywane do wspomagania procesów wdrażania standardów. Obecnie cała logika biznesowa aplikacji znajduje się w bazie danych. Nowy projekt ma pozwolić na przeniesienie logiki biznesowej do wyższej warstwy. Poza projektem ma powstać prototyp nowej warstwy dostępu do danych. 1. Zapoznanie się z systemem TCT oraz jego dokumentacją. 2. Zaprojektowanie warstwy dostępu do danych zgodnie z konwencją frameworka Hibernate. 3. Wykonanie prototypu: a. Integracja frameworka Hibernate z obecnie wykorzystywanymi technologiami b. Opis struktury danych za pomocą języka XML c. Częściowa implementacja logiki biznesowej w warstwie serwera Dyplomant 1. Dokumentacja systemu TCT Hibernate in Action, Christian Bauer and Gavin King, Published by Manning 4. Java Persistence with Hibernate, Christian Bauer and Gavin King, Published by Manning 5. Źródła w Internecie Dyplom dla 3 osób. (jęz. pol.) (jęz. ang.) Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych A module of subjects selections for the StudentInfo system dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. PG mgr inż. Janusz Czaja Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modułu rozszerzającego istniejący portal StudentInfo o funkcję wyboru przedmiotów obieralnych. 1

19 1. Analiza wymagań na moduł 2. Zaprojektowanie formatu danych źródłowych oraz danych wynikowych, niezależnego od systemu obsługującego dziekanat. 3. Zaprojektowanie i wykonanie modułu wejściowego. 4. Zaprojektowanie i wykonanie modułu interakcyjnego 5. Zaprojektowanie i wykonanie modułu wyjściowego 6. Przeprowadzenie testów. Źródła Liczba wykonawców 3 1. Materiały wykładowe do przedmiotu Inżynieria oprogramowania 2. Dokumentacja i opisy technologii internetowych stosowanych w StudentInfo Technologia wykonania modułu musi być zgodna z technologią zastosowaną w systemie StudentInfo (PHP, MSSQL) 1

20 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów 1. Edytor wykresów 2. Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 3. Wspólny interfejs użytkownika dla aplikacji lokalnych i webowych. 4. Projekt i implementacja systemu zarządzania grupami szkoleniowymi 5. Dyktanda melodyczne 6. Sumacyjne szeregowanie wieloprocesorowych zadań podzielnych 7. System wspomagający komunikację placówki przedszkolnej z rodzicami 8. Serwis do nauki słówek 9. Internetowy serwis wspomagający naukę gry w szachy. 10. Algorytmy konstrukcji grafów o zadanych własnościach 11. Technologia wtyczek w przeglądarkach internetowych 12. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów przeszukiwania grafów. 13. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów dekompozycji grafów. 14. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 15. Analiza właściwości kodu JavaScript 16. Graficzna prezentacja zmian kodu źródłowego 17. Automatyczne Testowanie Akceptacyjne Aplikacji WWW 18. Asynchroniczna realizacja wspołczesnych systemów rozproszonych 19. Wytwarzanie aplikacji w technologii Silverlight przy użyciu metodologii TDD/BDD 20. Wykorzystanie Windows Identity Foundation w aplikacjach rozproszonych 21. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 22. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracą katedry 23. Integracja rozwiązań mobilnych z technologią Asure 24. Generator krzyżówek dla portalu Online Judge Liczba wykonawców 1 Edytor wykresów K.M. Ocetkiewicz Celem pracy jest implementacja przenośnego programu umożliwiającego, dla wprowadzonych danych, edycję wykresu metodą WYSIWYG i generowanie z nich plików graficznych w różnych formatach wektorowych (z możliwością rozszerzania o nowe formaty). - przegląd formatów wektorowych i wybór docelowych formatów - implementacja edytora wykresów - dokumentacja programu N.A. Solter, S.J. Kleper: C++. Zaawansowane programowanie. dokumentacja wybranego toolkitu graficznego W3C: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification PostScript Language Reference, Third Edition; Addison- Wesley, ISBN Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 2

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo