Katedra Inżynierii Oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Inżynierii Oprogramowania"

Transkrypt

1 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego Dr inż. Anna Bobkowska 4. Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 5. Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 6. Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie dr inż. Teresa Zawadzka 7. Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni dr inż. Teresa Zawadzka 8. Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. dr inż. Teresa Zawadzka 9. System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski 10. Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski 11. Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT dr inż. Jakub Miler 12. Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler 13. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek 14. Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek 15. Osobista przeglądarka WWW dr inż. Wojciech Waloszek 16. Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework Hibernate dr inż. Aleksander Jarzębowicz 17. Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java dr inż. Andrzej Wardziński 18. Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów 1. Edytor wykresów 2. Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 3. Wspólny interfejs użytkownika dla aplikacji lokalnych i webowych. 4. Projekt i implementacja systemu zarządzania grupami szkoleniowymi 5. Dyktanda melodyczne 6. Sumacyjne szeregowanie wieloprocesorowych zadań podzielnych 7. System wspomagający komunikację placówki przedszkolnej z rodzicami 8. Serwis do nauki słówek 1

2 9. Internetowy serwis wspomagający naukę gry w szachy. 10. Algorytmy konstrukcji grafów o zadanych własnościach 11. Technologia wtyczek w przeglądarkach internetowych 12. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów przeszukiwania grafów. 13. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów dekompozycji grafów. 14. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 15. Analiza właściwości kodu JavaScript 16. Graficzna prezentacja zmian kodu źródłowego 17. Automatyczne Testowanie Akceptacyjne Aplikacji WWW 18. Asynchroniczna realizacja wspołczesnych systemów rozproszonych 19. Wytwarzanie aplikacji w technologii Silverlight przy użyciu metodologii TDD/BDD 20. Wykorzystanie Windows Identity Foundation w aplikacjach rozproszonych 21. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 22. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracą katedry 23. Integracja rozwiązań mobilnych z technologią Asure 24. Generator krzyżówek dla portalu Online Judge Katedra Inżynierii Wiedzy 1. Realizacja słownika form wielowyrazowych. 2. System umożliwiający zbieranie i wstępne przetwarzanie danych biometrycznych pochodzących z obsługi klawiatury 3. Przegląd bibliotek i narzędzi wspomagających implementację systemów uczących się 4. Oprogramowanie do automatycznej lokalizacji twarzy dla urządzeń z systemem Windows Phone 7 5. Oprogramowanie do automatycznej lokalizacji twarzy dla urządzeń z systemem Android 6. Metody zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL. 7. Parser plików PDF 8. Wykorzystanie mrugania powiek w testach żywotności. 9. Wykorzystanie techniki przepływu optycznego w testach żywotności. 10. Gra 3D na urządzenia mobilne 11. Trójwymiarowa gra RPG 12. Gra FPS w oparciu o Unreal Development Kit 13. Biblioteka narzędziowa do obsługi nowoczesnych kontrolerów gier 14. Modelowanie i animacja postaci do gier 3D tworzonych w oparciu o UDK 15. Stereoskopowa wizualizacja terenu miasta 16. Animacja awatara na bazie wektora prędkości ruchu 17. Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej 18. Programowanie sprzętu rzeczywistości wirtualnej 19. Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów 20. Uczenie wieloagentowe w systemach wirtualnej rzeczywistości 21. Rozpoznawanie komend głosowych z wykorzystaniem wybranych algorytmów klasyfikacji 22. Upraszczanie wyrażeń w programowaniu genetycznym 23. Gra wyścigi samochodowe na smartfony 24. Śledzenie ruchu obiektów z wykorzystaniem kamery IP 25. Trójwymiarowa gra RTS 26. Gra przygodowo-logiczna w oparciu o Unreal Development Kit 27. Gra 3D na urządzenia mobilne z ios 28. Gra FPS 3D na urządzenia mobilne 29. Trójwymiarowa gra survival horror 30. Gra przygodowo typu Escape-the-Room na urządzenia mobilne 31. Gra wyścigowa w oparciu o UDK 2

3 Katedra Systemów Geoinformatycznych 1. Zgodne oprogramowanie do obliczeń naukowych na urządzenia przenośne 2. Urządzenie do rejestracji parametrów dynamicznych łodzi wioślarskiej 3. Oprogramowanie do wizualizacji perspektywicznej map rastrowych i wektorowych na urządzenia mobilne 4. Implementacja narzędzia do przeglądania, wizualizacji i analizy danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego za pomocą sonarów wielowiązkowych 5. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do przetwarzania i wizualizacji rastrowych danych geograficznych 6. System GIS do trójwymiarowej wizualizacji danych pochodzących z numerycznych prognoz pogody 7. System CMS do prezentacji wyników numerycznych prognoz pogody w modelu WRF w Internecie 8. Rozproszony system informacji przestrzennej (GIS) do wizualizacji stanu sieci energetycznej. 9. Rozproszony system informacji pogodowej na urządzenia mobilne (Android, Windows Phone 7) wykorzystujący wyniki numerycznego modelu prognozowania WRF EMS (Weather Research & Forecasting Environmental Modelling System) 10. System informacji pogodowej dla entuzjastów lotnictwa szybowcowego 11. System wspomagania obsługi ruchu lotniczego uwzględniający prognozowane warunku pogodowe 12. System obsługi zleceń dla korporacji taksówkarskich 13. Implementacja i wdrożenie modułu pobierania danych z internetowych serwisów pogodowych w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 14. Implementacja systemu zdalnej integracji danych z urządzeń typu Smartphone w środowisku sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej. 15. Wizualizacja cyfrowego modelu terenu Trójmiasta w środowisku XNA. 16. Identyfikacja względnego przemieszczenia kamery wideo na podstawie strumienia obrazów 17. Realizacja wirtualnej maszyny w oparciu o procesor VLIW 18. Badanie efektywności obiektowych baz danych na urządzeniach mobilnych. 19. Implementacja algorytmów poprawiających określanie pozycji w satelitarnych systemach nawigacyjnych 20. Wieloplatformowe oprogramowanie do zbierania i udostępniania pozycji użytkowników urządzeń mobilnych 21. Rekonstrukcja sceny trójwymiarowej na podstawie danych z sensora Microsoft Kinect 22. Internetowy system upowszechniania obrazów satelitarnych 23. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla systemu wbudowanego z mikroprocesorem i.mx o architekturze ARM 24. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla systemu wbudowanego z mikroprocesorem o architekturze ARM 25. Oprogramowanie do trójwymiarowej wizualizacji modelu terenu na urządzenia mobilne 26. Opracowanie oprogramowania demonstracyjnego ilustrującego przetwarzanie danych geograficznych 3

4 27. System GIS do trójwymiarowej wizualizacji danych pochodzących z numerycznych prognoz pogody 28. Portal to prezentacji wyników numerycznych prognoz pogody w modelu WRF 29. Rozbudowa modułu integracji danych o statkach na morzu Bałtyckim w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 30. Rozbudowa modułu integracji danych z satelitarnej stacji pogodowej w ramach Sieciowego Systemu Informacji Przestrzennej 31. Mikro Maszyna wirtualna czasu rzeczywistego Java dla platformy ATMega Portal internetowy zarządzający urządzeniami wyposażonymi w GPS 33. Cyfrowy globus 34. Zdalne sterowanie elementami wykonawczymi z wykorzystaniem systemu wbudowanego Katedra Teleinformatyki 1. System zarządzania serwerem wirtualizacyjnym MS Hyper-V 2. Implementacja zdalnego współdzielenia konsoli tekstowej dla systemów Windows i Linux 3. Bezpieczeństwo protokołu UPnP ćwiczenie laboratoryjne 4. Implementacja i wdrożenie systemu streamingu multicast na potrzeby zajęć dydaktycznych 5. Sprzętowy generator strumieni danych 1/10 Gbit/s standardu Ethernet Porównanie mechanizmów QoS (QoE) w systemach rodziny Windows rodzin NT 5.X/ NT 6.X oraz Linux 7. Integracja korporacyjnego środowiska komunikacji multimedialnej z produktami stosowanymi w Internecie poza korporacyjnym. 8. Implementacja serwerów mediów strumieniowych w środowisku wirtualnym dla Windows NT 6.X 9. Porównanie bezpieczeństwa komunikacji multimedialnej w systemie Windows Lync 2010 oraz środowisku open-source IMS 10. System automatycznej migracji usług z IPv4 do IPv6 11. Budowa telefonu VoIP Voice/Video 12. System emulacji sieci komputerowych 13. Aplikacja wspomagająca testowanie systemów do pomiarów jakości połączenia. 14. Ocena wpływu nowych standardów w zarządzaniu na niezawodność sieci ETHERNET 15. Ethernet zasilanie i oszczędność energii 16. System konfiguracji przekierowania połączeń przez NAT 17. Ochrona kryptograficzna w procesie konfiguracji IPv6 18. Uniwersalny router dostępowy IPv6 w oparciu o środowisko OpenWRT 19. Automatyczna konfiguracja routingu w środowisku multi-homing 20. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego dostępne w urządzeniach Cisco serii 2900 (Integrated services router). 21. System zarządzania mechanizmami QoS w złożonej sieci bezprzewodowej. 22. Opracowanie i wdrożenie systemu automatycznego przydziału zasobów dla użytkowników sieci lokalnej. 23. Analiza porównawcza protokołów doboru tras dla transmisji typu jeden-do-wielu (multicast) 24. Analiza porównawcza bezpieczeństwa powszechnie stosowanych usług sieciowych: FTP, SFTP, DHCP 4

5 Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Notariat cyfrowy 2. Serwer certyfikatów kluczy publicznych 3. Zarządzanie kluczami szyfrującymi dla dokumentów obrazowania medycznego 4. System do oceny jakościowej usług sieciowych (web service) 5. Porównanie algorytmów grupujących usługi sieciowe 6. Modułowy serwer usług webowych działający w środowisku przetwarzania wszechobecnego 7. Środowisko do prototypowania wykonania scenariuszy zachowań w trybie offline 8. System do graficznej kompozycji scenariuszy zachowań na bazie interfejsów istniejących usług webowych 9. Gra w pytania jako narzędzie pozyskiwania wiedzy 10. Interaktywna wizualizacja 3D struktury PG 11. Indeksowanie Wikipedii 12. Algorytmy klasyfikacji tekstów do wspomagania wyszukiwania informacji 13. Równolegle obliczenia wielkoskalowych danych na klastrach i kartach graficznych NVIDIA CUDA 14. Wyszukiwanie dokumentów tekstowych poprzez grupowanie 15. Narzędzia modelowania funkcjonalnego dla środowiska Visual Studio 16. Inteligentny moduł zdalnego zarządzania serwerami 17. Moduł przechwytywania strumieni wideo i dźwięku przez usługi systemu BeesyCluster 18. Implementacja elastycznego środowiska weryfikującego uprawnienia użytkownika na podstawie ontologii. 19. SemanticSVN system kontroli wersji dla ontologii 20. Porównanie możliwości technologii CUDA oraz OpenCL 21. Moduł gier miejskich dla systemu przewodnika egit 5

6 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TEMATACH Lista tematów i opiekun Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego Dr inż. Anna Bobkowska 4. Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 5. Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek 6. Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie dr inż. Teresa Zawadzka 7. Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni dr inż. Teresa Zawadzka 8. Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. dr inż. Teresa Zawadzka 9. System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski 10. Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski 11. Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT dr inż. Jakub Miler 12. Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler 13. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek 14. Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek 15. Osobista przeglądarka WWW dr inż. Wojciech Waloszek 16. Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework 6

7 Hibernate dr inż. Aleksander Jarzębowicz 17. Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java dr inż. Andrzej Wardziński 18. Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 3 Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych A portal about international curricula in Informatics. Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie portalu prezentującego programy studiów informatycznych w różnych krajach Europy i Ameryki. 1. Pogłębienie wiedzy na temat studiów informatycznych w różnych krajach świata. 2. Analiza, projekt i implementacja portalu ułatwiającego porównanie organizacji studiów i programów nauczania. 3. Wprowadzenie danych dla przynajmniej 10 uczelni. 4. Studium przypadku zastosowania portalu. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, 2000 Dokumentacja IBM Rational Unified Process (jęz. pol.) (jęz. ang.) Inteligentny Serwis Informacyjny Intelligent News Service Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie prototypu serwisu informacyjnego, w którym każdy z użytkowników dostaje tylko te informacje, które są zgodne z jego preferencjami w zakresie treści i formy prezentacji. 7

8 Źródła Liczba wykonawców 3 1. Analiza dziedziny współczesnych mediów w zakresie problemów i trendów oraz podobnych systemów. 2. Analiza, projekt i implementacja prototypu inteligentnego serwisu informacyjnego. 3. Wprowadzenie przykładowych danych oraz wykonanie studium przypadku. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, 2000 Dokumentacja IBM Rational Unified Process. (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 1 System wspomagający pracę agenta ubezpieczeniowego System supporting work of insurance agent Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie systemu wspierającego pracę agenta ubezpieczeniowego z zastosowaniem wzorca analizy opisującego umowy i wynikające z nich zobowiązania. 1. Analiza dziedziny ubezpieczeń i podobnych systemów. 2. Analiza wymagań z zastosowaniem wzorca analizy. 3. Projekt, implementacja i testowanie systemu. 3. Wprowadzenie przykładowych danych oraz wykonanie studium przypadku zastosowania portalu. 1. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, Dokumentacja IBM Rational Unified Process. 3. Lubor Sesera, A Recurring Fulfilments Analysis Pattern 8

9 Temat pracy Tytuł w j. angielskim Wtyczka NetBeans wykonująca pomiary kodu Java Java code metrics plugin for NetBeans dr inż. Andrzej Wardziński Celem pracy jest opracowanie narzędzia wykonującego pomiary kodu Java oraz prezentującego wyniki w środowisku NetBeans. Pomiar powinien dotyczyć metryk wielkości i złożoności kodu, opcjonalnie powiązań do klas testowych JUnit. Dyplomant Dla NetBeans jest dostępna wtyczka Simple Code Metrics [2], ale została opracowana w 2008 roku dla wersji 6.1 i nie działa dla NetBeans od wersji 6.5 (aktualna wersja to 6.9). Dla Eclipse jest dostępna rozbudowana wtyczka [3]. 1. Przygotowanie procesu tworzenia wtyczki NetBeans 2. Analiza wymagań i określenie zbioru metryk 3. Zaprojektowanie wtyczki 4. Implementacja wtyczki 5. Testy wtyczki na wybranych projektach w NetBeans 1. NetBeans, 2. Simple Code Metrics, wtyczka do NetBeans 6.1, 3. Metrics, wtyczka do Eclipse, 4. Stephen H. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, PWN Software metrics for Java and C++ practices, Zakładana technologia: Java, środowisko NetBeans 9

10 Temat pracy magisterskiej Stworzenie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek mgr inż. Michał Wróbel Celem pracy jest przygotowanie nowej wersji dystrybucji cdlinux.pl w oparciu o dystrybucję Linux Mint LXDE. 1. Zapoznanie się z dystrybucją cdlinux.pl 2. Zapoznanie się z dystrybucją Linux Mint LXDE. 3. Stworzenie polskiej dystrybucji uruchamianej z płyt CD- ROM 1. Camou M.; Linux Debian, Księga eksperta, HELION Petersen R.; Linux Arkana, Bach M; Budowa systemu operacyjnego UNIX, NT Silberschatz A. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Liczba dydyplomantów 3 4 Temat pracy magisterskiej Mechanizm uruchamiania dystrybucji cdlinux.pl z pamięci przenośnych USB dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek, mgr inż. Michał Wróbel Celem pracy jest przygotowanie narzędzi do przystosowywania dystrybucji cdlinux.pl do uruchamiania z pamięci przenośnych USB 1. Przegląd dotychczasowych rozwiązań. 2. Stworzenie mechanizmu budowania dystrybucji uruchamialnej z USB na podstawie cdlinux.pl 3. Rozwój dystrybucji cdlinux.pl 1. Camou M.; Linux Debian, Księga eksperta, HELION Petersen R.; Linux Arkana, Bach M; Budowa systemu operacyjnego UNIX, NT Silberschatz A. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Liczba dydyplomantów 2 3 1

11 (jęz. pol.) (jęz. ang.) Labirynt wiedzy umożliwiający podróżowanie w czasie Knowledge labyrinth allowing to time travel dr inż. Teresa Zawadzka Celem projektu jest wykonanie interaktywnego labiryntu umożliwiającego poznawanie wiedzy na dany temat, umożliwiającego przemieszczanie się w czasie. 1. Wybór tematu, którego ma dotyczyć labirynt 2. Zbudowanie labiryntu wiedzy na wybrany temat z możliwością podróżowania w czasie. 3. Wymagania na system umożliwiający internautom budowanie labiryntu wiedzy na dowolny temat z możliwością podróżowania w czasie (pewien framework). Źródła Liczba wykonawców 3-4 Efektem tego projektu ma być interaktywny labirynt w wybranej przez studentów technologii (np.: Flash) umożliwiający poznawanie zagadnień dotyczących wybranego przez studentów tematu w przestrzeni czasu oraz zbiór doświadczeń, wniosków związanych z wytworzeniem narzędzia uniwersalnego do budowania labiryntów wiedzy umożliwiających podróżowanie w czasie W przypadku zadowalających wyników projektu praca może być kontynuowana jako projekt grupowy magisterski i praca dyplomowa magisterska. Temat, który może być realizowany tylko przez studentów studiów stacjonarnych (jęz. pol.) (jęz. ang.) Labirynt wiedzy umożliwiający przemieszczanie się w przestrzeni Knowledge labyrinth allowing to space travel Dr inż. Teresa Zawadzka Celem projektu jest wykonanie interaktywnego labiryntu umożliwiającego poznawanie wiedzy na dany temat, umożliwiającego przemieszczanie się w przestrzeni. 1

12 1. Wybór tematu, którego ma dotyczyć labirynt 2. Zbudowanie labiryntu wiedzy na wybrany temat z możliwością podróżowania w przestrzeni. 3. Wymagania na system umożliwiający internautom budowanie labiryntu wiedzy na dowolny temat z możliwością podróżowania w przestrzeni (pewien framework). Źródła Liczba wykonawców 3-4 Efektem tego projektu ma być interaktywny labirynt w wybranej przez studentów technologii (np.: Flash) umożliwiający poznawanie zagadnień dotyczących wybranego przez studentów tematu z możliwością zmiany przestrzeni oraz zbiór doświadczeń, wniosków związanych z wytworzeniem narzędzia uniwersalnego do budowania labiryntów wiedzy umożliwiających podróżowanie w przestrzeni. W przypadku zadowalających wyników projektu praca może być kontynuowana jako projekt grupowy magisterski i praca dyplomowa magisterska. Temat, który może być realizowany tylko przez studentów studiów stacjonarnych (jęz. pol.) (jęz. ang.) Źródła Liczba wykonawców 2-3 Zarządzanie plikami w systemie moodle we współpracy z repozytorium svn. File management in Moodle Environment with use of svn repository Dr inż. Teresa Zawadzka Celem pracy jest rozszerzenie funkcjonalności systemu moodle o możliwości zarządzania plikami przedmiotu z wykorzystaniem repozytorium svn. 1. Analiza możliwości systemu moodle 2. Rozszerzenie funkcjonalności systemu moodle o: - możliwość podpięcia katalogu w repozytorium svn jako zbioru plików dla danego przedmiotu. - aktualizacja plików w moodlu po zaktualizowaniu repozytorium - prawidłowe wyświetlanie zmienionych plików - automatyczne dodanie informacji na stronie przedmiotu o zmienionych plikach. 1

13 System motywacyjny dla pacjentów prof. dr hab. inż. Janusz Górski prof. dr hab. inż. Janusz Górski Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu umożliwiającemu terapeucie nadzór grupy pacjentów i motywowanie ich do stosowania się do zaleceń terapii 1. zapoznanie się z problemem 2. wybór strategii realizacji (możliwość zastosowania metodyki lekkiej) 3. pozyskanie i udokumentowanie wymagań 4. wybór architektury i technologii 5. projekt systemu 6. implementacja systemu 7. przetestowanie systemu 8. udokumentowanie systemu - dokumentacja projektu 6. PR UE PIPS (Personalized Information Platform for life and health Services) - żródła internetowe dotyczące technologii - informacja od terapeuty (planowane wspomaganie terapii pacjentów z chronicznym bólem) Liczba wykonawców konieczna dobra znajomość języka angielskiego - możliwa jest kontynuacja projektu w ramach projektu grupowego na II stopniu Aplikacja zarządzająca profilami prywatności użytkowników bezprzewodowej sieci sensorowej prof. dr hab. inż. Janusz Górski mgr inż. Grzegorz Gołaszewski Celem pracy jest zaprojektowanie interfejsu zarządzania prywatnością oraz zintegrowanie w ramach wspólnej aplikacji istniejących modułów zarządzania wybranymi aspektami prywatności 1. zapoznanie się z problemem 2. zapoznanie się z istniejącym oprogramowaniem zarządzania prywtnością 3. projekt oraz implementacja interfejsu 4. integracja modułów zarządzania aspektami prywatności 6. przetestowanie systemu 7. udokumentowanie opracowanego rozwiązania - dokumentacja projektu 6. PR UE ANGEL (Personalized Information Platform for life and health Services) - żródła internetowe oraz dokumentacja dotycząca technologii - dokumentacja i żródła istnijących modułów zarządzania prywatnością (implementowanych w technologii J2EE) Liczba wykonawców konieczna dobra znajomość języka angielskiego Temat projektu/pracy Narzędzie wspomagające analizę argumentów zaufania opracowanych zgodnie z metodyką Trust IT 1

14 Konsultant pracy Zadania do wykonania Liczba wykonawców dr inż. Jakub Miler mgr inż. Michał Witkowicz Celem pracy jest opracowanie programu wspomagającego analizę argumentów zaufania opracowanych w narzędziu TCT Editor zgodnie z metodyką Trust IT. 1. Pozyskanie wymagań na opracowywane narzędzie 2. Wybór technologii i zaprojektowanie narzędzia 3. Iteracyjna implementacja, testowanie i prezentacja narzędzia 4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika 3 1. Dokumentacja metody Trust IT 2. Dokumentacja bazy danych narzędzia TCT Editor 3. Dokumentacja PostgreSQL 4. Dokumentacja JBoss 5. I. Sommerville, Software engineering, 8th edition, Addison- Wesley, 2007 Metodyka Trust IT pozwala na opracowywanie argumentów zaufania do różnego rodzaju stwierdzeń przy użyciu dedykowanego edytora - narzędzia TCT Editor. Argumenty mają strukturę drzewiastą i składają się z kilku rodzajów węzłów o różnych atrybutach. Narzędzie TCT Editor jest wzbogaconą aplikacją internetową na bazie danych PostgreSQL, serwerze aplikacji JBoss i autorskim GUI w języku JavaScript. Celem projektu jest opracowanie nowego narzędzia analitycznego funkcjonującego niezależnie od TCT Editora i integrującego się z nim poprzez bazę danych. Wytworzone narzędzie powinno wspomagać analizę jednego lub skrośnie wielu argumentów w zakresie rozmaitych statystyk węzłów drzew tych argumentów, a także powiązanego z argumentami materiału dowodowego. Narzędzie powinno być zaimplementowane w architekturze zgodnej z architekturą TCT, w tych samych technologiach. Wyjątkiem może być zastosowanie nowszego frameworku GUI. Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. 1

15 Temat projektu/pracy Konsultant pracy Zadania do wykonania Liczba wykonawców Rozbudowa narzędzia RiskGuide 3.0 w zakresie list kontrolnych i oceny ryzyka dr inż. Jakub Miler dr inż. Jakub Miler Celem pracy jest rozszerzenie istniejącego narzędzia RiskGuide 3.0 wspomagającego zarządzanie ryzykiem o funkcjonalność list kontrolnych i konfigurowania oceny ryzyka Pozyskanie wymagań na opracowywane rozszerzenie narzędzia 2. Analiza projektu i implementacji istniejącego narzędzia RiskGuide Zaprojektowanie i implementacja rozszerzenia narzędzia 4. Testowanie i prezentacja rozszerzenia narzędzia 5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz instrukcji użytkownika 1. Dokumentacja narzędzia RiskGuide Dokumentacja PHP 3. Dokumentacja PHPTAL 4. Dokumentacja MySQL 5. I. Sommerville, Software engineering, 8th edition, Addison- Wesley, 2007 Narzędzie RiskGuide 3.0 zostało opracowane w ramach projektu grupowego w r. ak. 2010/2011. Wspomaga ono zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych w zakresie identyfikacji, analizy, raportowania i planowania przeciwdziałania. Celem projektu jest opracowanie rozszerzenia do RiskGuide'a 3.0 w zakresie obsługi list kontrolnych oraz konfigurowania sposobu oceny ryzyka. Aktualnie aplikacja nie wspomaga zupełnie list kontrolnych, a ocena ryzyka odbywa się w jednej, stałej skali. RiskGuide 3.0 jest zaprojektowany jako wzbogacona aplikacja internetowa. Został zaimplementowany w języku PHP z rozszerzeniem PHPTAL. Baza danych to MySQL. 1

16 magisterskiej Liczba wykonawców 3 Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) dr inż. Wojciech Waloszek W ramach prac prowadzonych na Wydziale opracowano standard zapisu graficznej reprezentacji gramatyk. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest utworzenie narzędzi wspierających użytkownika w procesie interaktywnego tworzenia gramatyki i jej graficznej prezentacji. Narzędzie powinno być rozszerzalne i działać w trybie WYSIWYG. 1. Analiza opracowanej metody zapisu. 2. Zebranie wymagań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Dokumentacja projektowa projektu GRAWYR. Dokumentacja techniczna wybranych narzędzi. Narzędzie może być przystosowane do działania z poziomu przeglądarki internetowej. magisterskiej Liczba wykonawców 3 lub 4 Narzędzie do organizacji i anotowania historii odwiedzanych witryn WWW dr inż. Wojciech Waloszek Celem pracy jest stworzenie zintegrowanego z przeglądarką internetową (najlepiej Mozillą Firefox, choć sprawa jest do negocjacji) narzędzia służącego do organizowania historii przeglądanych stron pod względem zagadnień, a także uzupełnianiu jej o dodatkowe adnotacje usprawniające przeszukiwanie. 1. Zebranie wymagań. 2. Analiza istniejących rozwiązań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. 1

17 magisterskiej dr inż. Wojciech Waloszek Osobista przeglądarka WWW Celem pracy jest utworzenie portalu internetowego oferującego możliwości przeglądania innych witryn WWW w spersonalizowany sposób. Portal powinien być rozszerzalny o wtyczki oferujące różne metody personalizacji (np. dobór kolorów, wyszukiwanie słów itp.). W portalu można wykorzystać elementy HTML5. 1. Zebranie wymagań. 2. Analiza istniejących rozwiązań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Liczba wykonawców 3 lub 4 Prowadzący oferuje wsparcie sprzętowe (serwer) i organizacyjne. 1

18 Temat pracy Tytuł w j. angielskim Konsultant pracy Zadania do wykonania Projekt warstwy dostępu do danych aplikacji internetowej TCT w oparciu o framework Hibernate Data access layer based on Hibernate framework for TCT application dr inż. Aleksander Jarzębowicz, ETI p. 648, mgr inż. Michał Witkowicz, ETI p. 623, mgr inż. Jakub Czyżnikiewicz, ETI p. 623, Celem pracy jest zaprojektowanie warstwy dostępu do danych dla aplikacji internetowej TCT (Trust Case Toolbox) w oparciu o technologię Hibernate. TCT stanowi narzędzie typu Rich Internet Application wytworzone w ramach prac badawczych Katedry i wykorzystywane do wspomagania procesów wdrażania standardów. Obecnie cała logika biznesowa aplikacji znajduje się w bazie danych. Nowy projekt ma pozwolić na przeniesienie logiki biznesowej do wyższej warstwy. Poza projektem ma powstać prototyp nowej warstwy dostępu do danych. 1. Zapoznanie się z systemem TCT oraz jego dokumentacją. 2. Zaprojektowanie warstwy dostępu do danych zgodnie z konwencją frameworka Hibernate. 3. Wykonanie prototypu: a. Integracja frameworka Hibernate z obecnie wykorzystywanymi technologiami b. Opis struktury danych za pomocą języka XML c. Częściowa implementacja logiki biznesowej w warstwie serwera Dyplomant 1. Dokumentacja systemu TCT Hibernate in Action, Christian Bauer and Gavin King, Published by Manning 4. Java Persistence with Hibernate, Christian Bauer and Gavin King, Published by Manning 5. Źródła w Internecie Dyplom dla 3 osób. (jęz. pol.) (jęz. ang.) Rozszerzenie systemu StudentInfo o moduł wyboru przedmiotów obieralnych A module of subjects selections for the StudentInfo system dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. PG mgr inż. Janusz Czaja Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie modułu rozszerzającego istniejący portal StudentInfo o funkcję wyboru przedmiotów obieralnych. 1

19 1. Analiza wymagań na moduł 2. Zaprojektowanie formatu danych źródłowych oraz danych wynikowych, niezależnego od systemu obsługującego dziekanat. 3. Zaprojektowanie i wykonanie modułu wejściowego. 4. Zaprojektowanie i wykonanie modułu interakcyjnego 5. Zaprojektowanie i wykonanie modułu wyjściowego 6. Przeprowadzenie testów. Źródła Liczba wykonawców 3 1. Materiały wykładowe do przedmiotu Inżynieria oprogramowania 2. Dokumentacja i opisy technologii internetowych stosowanych w StudentInfo Technologia wykonania modułu musi być zgodna z technologią zastosowaną w systemie StudentInfo (PHP, MSSQL) 1

20 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów 1. Edytor wykresów 2. Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 3. Wspólny interfejs użytkownika dla aplikacji lokalnych i webowych. 4. Projekt i implementacja systemu zarządzania grupami szkoleniowymi 5. Dyktanda melodyczne 6. Sumacyjne szeregowanie wieloprocesorowych zadań podzielnych 7. System wspomagający komunikację placówki przedszkolnej z rodzicami 8. Serwis do nauki słówek 9. Internetowy serwis wspomagający naukę gry w szachy. 10. Algorytmy konstrukcji grafów o zadanych własnościach 11. Technologia wtyczek w przeglądarkach internetowych 12. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów przeszukiwania grafów. 13. Interfejs programistyczny oraz implementacja algorytmów dekompozycji grafów. 14. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 15. Analiza właściwości kodu JavaScript 16. Graficzna prezentacja zmian kodu źródłowego 17. Automatyczne Testowanie Akceptacyjne Aplikacji WWW 18. Asynchroniczna realizacja wspołczesnych systemów rozproszonych 19. Wytwarzanie aplikacji w technologii Silverlight przy użyciu metodologii TDD/BDD 20. Wykorzystanie Windows Identity Foundation w aplikacjach rozproszonych 21. Narzędzia wspierające metodologie TDD/BDD 22. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracą katedry 23. Integracja rozwiązań mobilnych z technologią Asure 24. Generator krzyżówek dla portalu Online Judge Liczba wykonawców 1 Edytor wykresów K.M. Ocetkiewicz Celem pracy jest implementacja przenośnego programu umożliwiającego, dla wprowadzonych danych, edycję wykresu metodą WYSIWYG i generowanie z nich plików graficznych w różnych formatach wektorowych (z możliwością rozszerzania o nowe formaty). - przegląd formatów wektorowych i wybór docelowych formatów - implementacja edytora wykresów - dokumentacja programu N.A. Solter, S.J. Kleper: C++. Zaawansowane programowanie. dokumentacja wybranego toolkitu graficznego W3C: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification PostScript Language Reference, Third Edition; Addison- Wesley, ISBN Środowisko umożliwiające zastosowanie metod genetycznych do tworzenia algorytmów poruszania się robotów. 2

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Lista tematów i opiekun Studia stacjonarne I stopnia Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE Narzędzie do konfiguracji połączeń sieciowych dla dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r.

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. 1. TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. Liczba wykonawców 4 Aplikacja wspomagająca naukę szybkiego czytania Application that supports learning of fast reading dr hab. inż. Dariusz Dereniowski dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych Sem. 7 studiów dziennych Profil dyplomowania: Inteligentne systemy interaktywne Wymiar: wykład 15 h (7 2h+1h) laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Systemy Geoinformatyczne

Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Projekt inżynierski uwagi

Projekt inżynierski uwagi Politechnika Śląska Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Ważne! Dokumentacja projektu inżynierskiego Metodyka pracy Literatura Aplikacja Ta prezentacja zawiera ogólne uwagi, które nie muszą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript

Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HTML5/ANG Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla programistów

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu informatycznego

Projekt systemu informatycznego Projekt systemu informatycznego Kod przedmiotu: PSIo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Inżynieria Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Rapid Application Development RAD Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka praca magisterska Temat: Współpraca technologii.net Compact Framework, Flex i PHP w aplikacjach mobilnych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska System gromadzenia, indeksowania i opisu słownikowego norm i rekomendacji Praca magisterska Jakub Reczycki Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA Synergia Tech Sp. z o.o. ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa tel.: +48 (22) 512 83 99 fax: +48 (22) 872 08 26 e-mail: biuro@intelidom.pl http: www.intelidom.pl Szanowny Pan, Janusz Jabłonowski Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo