DUAL DRIVE NETWORK CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUAL DRIVE NETWORK CENTER"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037

2 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup Freecom Dual Drive Network Center. Freecom Dual Drive Network Center oferuje Państwu łatwą w użyciu pamięć sieciową o wielu zaletach oraz możliwość zastosowania urządzenia jako DLNA/UPnP Media Server oraz Torrent Download Client. Prosimy zwrócić uwagę na to, że ten podręcznik jest instrukcją ogólną stosowaną dla całego szeregu produktów Freecom. Zdjęcia produktu przedstawione w podręczniku mogą różnić się od widoku urządzenia zakupionego przez Państwo. Freecom Technologies GmbH Niemcy Zawartość opakowania Prosimy sprawdzić zawartość opakowania. Wszystkie dostarczone artykuły są wymienione na odwrotnej stronie opakowania. Czy potrzebują Państwo pomocy? Czy mają Państwo pytania? Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie stosowania tego produktu, szukają państwo informacji dotyczących innych produktów Freecom lub potrzebują wsparcia fachowego, prosimy o skierowanie się się do stanowiska obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje darmowe nieograniczonej pomocy wsparcia. Uwaga! Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze. Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 klasa B. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym. 2

3 Spis treści Informacje ogólne Wymagania dotyczące systemu... Strona 4 Środki ostrożności... Strona 5 Freecom Dual Drive Network Center Widok Setup... Strona 6 Rozdział Instalacja sprzętu... Strona 7 Rozdział Używanie trybu LAN... Strona 9 Rozdział Instalacja oprogramowania... Strona 15 Rozdział Dostęp do Dual Drive Network Center... Strona 18 Rozdział Konfiguracja Freecom Dual Drive Network Center... Strona 22 Rozdział Dual Drive Network Center Funkcje... Strona 24 Rozdział Freecom Network Storage Assistant (PC/Mac)... Strona Freecom Technologies 3

4 Informacje ogólne System użytkownika musi spełniać następujące wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, aby urządzenie działało prawidłowo. Wymagania dotyczące systemu Aby użytkować Dual Drive Network Center, konieczne są następujące podzespoły: PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz lub lepszy 256 MB RAM (Vista / 7: 512 MB RAM) lub więcej LAN (zalecane połączenie 1000Base-T Full duplex) Napęd CD ROM Połączenie internetowe w celu rejestracji online gwarancji i pobrania aktualizacji oprogramowania. System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Macintosh: PowerPC G4/G5 lub Intel Mac 256 MB RAM lub więcej LAN (zalecane połączenie 1000Base-T Full duplex) Napęd CD ROM Połączenie internetowe w celu rejestracji online gwarancji i pobrania aktualizacji oprogramowania. System operacyjny: Mac OS X w wersji 10.4 lub lepszy Freecom Dual Drive Network Center jest sformatowany i może być używany natychmiast oraz jest skonfigurowany jako RAID 0. Dzięki temu do dyspozycji pozostaje maksymalna ilość miejsca w pamięci. Jeżeli główny nacisk ma być położony na maksymalne bezpieczeństwo danych, zalecamy konfigurację RAID 1. W trybie "RAID 1" dyski twarde są kopiowane i z tego względu do dyspozycji pozostaje tylko połowa miejsca w pamięci. Jeżeli jeden dysk twardy ulegnie awarii, dane można odzyskać z drugiego. Dalsze informacje dotyczące konfiguracji dysku twardego znajdują się w Rozdziale "Konfiguracja dysku twardego". 4

5 Środki ostrożności Aby zapewnić poprawne działanie Freecom Dual Drive Network Center, proszę pamiętać o następujących środkach ostrożności. Jeśli te środki ostrożności nie będą przestrzegane, możliwa jest utrata gwarancji i uszkodzenie Freecom Dual Drive Network Center. Proszę nie dopuszczać do upadku Freecom Dual Drive Network Center i nie narażać go na inny rodzaj udarów mechanicznych, ponieważ może to skutkować utratą danych i uszkodzeniem urządzenia. Nie używać Freecom Dual Drive Network Center w temperaturach otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 35 C. Jeśli Dual Drive Network Center zostanie przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do otoczenia o wyższej temperaturze, przed włączeniem urządzenia proszę poczekać, aż temperatura urządzenia stanie się taka, jak temperatura otoczenia. Niezastosowanie się do tej wskazówki może prowadzić do skraplania się wilgoci wewnątrz urządzenia, co może z kolei prowadzić do awarii urządzenia. Na Freecom Dual Drive Network Center nie stawiać żadnych cieczy i napojów. Jeśli na urządzenie zostaną rozlane substancje płynne i wejdą one w kontakt z podzespołami elektronicznymi wewnątrz dysku, spowoduje to uszkodzenie dysku twardego i awarię. Nie używać Freecom Dual Drive Network Center w warunkach dużego zapylenia. Pył, który dostanie się do obudowy, może uszkodzić podzespoły elektroniczne i spowodować awarię urządzenia. Używać tylko tego zasilacza sieciowego, który został dostarczony z dyskiem sieciowym Freecom. Otworzenie Freecom Dual Drive Network Center spowoduje utratę gwarancji. Jeżeli podczas instalacji i/lub konfiguracji Dual Drive Network Center potrzebują Państwo pomocy lub odpowiedzi na dodatkowe pytania, należy zwrócić się do punktu obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informację znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje nieograniczona, bezpłatną pomoc Helpdesk. 5

6 Freecom Dual Drive Network Center Widok Setup UPnP/DLNA AUDIO STREAMER HIFI MODEM & NETWORK ROUTER COMPUTERS IN NETWORK INTERNET UPnP/DLNA VIDEO STREAMER TV COMPUTER AT REMOTE LOCATION 6

7 Rozdział: Instalacja sprzętu Podłącz kabel interfejsu* do dysku Freecom Dual Drive Network Center. 2. W opcji: Podłącz przewód zasilający do dysku, następnie podłączzasilacz do gniazdka prądowego. 3. Podłączyć drugi koniec kabel interfejsu* z routerem sieciowym. Prosimy o przestrzeganie: Router musi być skonfigurowany jako serwer DHCP. Pozostałe informacje dotyczące ustawienia routera w funkcji serwera DHCP znajdują się w instrukcji obsługi. 4. W opcji: jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik sieciowy, należy go wcześniej włączyć. * Prosimy zastosować przewód dostarczony z urządzeniem (np. USB, esata, Firewire, LAN) do podłączenia do PC / Mac. 7

8 Opis diod LED Włącz. Migający Czerwony Wyłącz. 1. LED: HDD 1 sformatowane HDD x niesformatowane HDD 2. LED: HDD 2 sformatowane HDD x niesformatowane HDD 3. LED: sieć połączenie z siecią x x nie występuje połączenie z siecią 4. LED: Power tryb normalny dostęp do danych błąd systemowy x x urządzenie wyłączone Przełącznik zasilania LED Proszę wyłączać Dual Drive Network Center, gdy nie jest używany. Pozwala to na zaoszczędzenie energii i wydłużenie okresu eksploatacji dysku twardego. Przełącznik zasilania znajduje się z tyłu Freecom Dual Drive Network Center. LAN Reset Wyłącznik/włącznik Zasilanie elektryczne 8

9 Rozdział: Używanie trybu LAN Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Windows XP 1. Otworzyć "Start" -> "Ustawienia" -> "Panel sterowania". 2. Kliknąć dwukrotnie na "Połączenia sieciowe". 3. Kliknąć prawym klawiszem myszy "Połączenie lokalne" i wybrać "Właściwości". 9

10 4. Pojawi się następujący ekran. Wybrać "Protokół internetowy (TCP/IP)" i kliknąć przycisk "Właściwości". 5. Na zakładce "General" ("Ogólne") wybrać opcję "Obtain an IP address automatically" ("Uzyskaj adres IP automatycznie") i "Obtain DNS server address automatically" ("Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie"). 10

11 Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Windows Vista / 7 1. Otworzyć "Panel sterowania" -> "Centrum sieci i udostępniania". 2. Kliknąć "Zarządzaj połączeniami sieciowymi". 11

12 3. Kliknąć prawym klawiszem myszy "Połączenie lokalne" i wybrać "Właściwości". 4. Na zakładce "Sieć" wybrać "Protokół internetowy wersji 4 (TCP/IPv4)" i kliknąć "Właściwości". 12

13 5. Na zakładce "Ogólne" wybrać opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie". Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Mac OS X 1. Otworzyć "System Preferences" ("Właściwości systemu") -> "Network" ("Sieć"). 13

14 2. Na zakładce "TCP/IP", w ustawieniach "Configure IPv4" ("Konfiguracja IPv4") wybrać opcję "Using DHCP" ("Użyj DHCP"). 14

15 Rozdział: Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania "Freecom Network Storage Assistant" (PC) Freecom Network Storage Assistant służy do szybkiego wykrywania dysku w systemie i podstawowego przygotowania Freecom Dual Drive Network Center do eksploatacji. Po uruchomieniu asystent pokaże wszystkie dostępne w sieci dyski Freecom Dual Drive Network Center i pomoże w utworzeniu katalogów sieciowych. 1. Włożyć Manual & Application CD do napędu CD/DVD. Zawiera ona instrukcję obsługi oraz program użytkowy, łącznie z "Freecom Network Storage Assistant". Z chwilą włożenia CD, na ekranie monitora powinno automatycznie pojawić się okno. Jeżeli to nie nastąpi, należy postępować w następujący sposób: 2. Otworzyć "Stanowisko pracy". 3. Kliknąć dwukrotnie na napęd CD, do którego płyta została włożona. Teraz powinien otworzyć się ekran startowy. 4. Kliknąć na "Instalacja oprogramowania" -> "FNS Assistant". Następuje uruchomienie instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdzić przyciskiem "Dalej", aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji, kliknąć na "Quit", aby opuścić ekran menu. 5. Uruchomić "Freecom Network Storage Assistant" przez podwójne kliknięcie na symbol "FNSA" na desktopie lub "Start" -> "Programy". 6. Sprawdzić w asystencie, czy dysk Freecom Network Storage Assistant został wykryty przez system operacyjny. Wykrywanie może trwać dłuższą chwilę. Jeśli dysk Freecom Dual Drive Network Center nie został wykryty natychmiast, kliknąć opcję "Search again for available Freecom Network Storage devices" (Szukaj ponownie dostępnych urządzeń Freecom Network Storage), aby powtórzyć proces wyszukiwania Freecom Dual Drive Network Center. 15

16 7. Dokładny opis funkcji Freecom Network Storage Assistant można znaleźć w rozdziale "Freecom Network Storage Assistant". 16

17 Instalacja oprogramowania "Freecom Network Storage Assistant" (Mac) Freecom Network Storage Assistant służy do szybkiego wykrywania dysku w systemie i podstawowego przygotowania Freecom Dual Drive Network Center do eksploatacji. Po uruchomieniu asystent pokaże wszystkie dostępne w sieci dyski Freecom Dual Drive Network Center i pomoże w utworzeniu katalogów sieciowych. 1. Włożyć Manual & Application CD do napędu CD/DVD. Zawiera ona instrukcję obsługi oraz program użytkowy, łącznie z "Freecom Network Storage Assistant". 2. Teraz symbol CD jest widoczny na Mac-Desktop. 3. Prosimy o dwukrotne kliknięcie na symbol CD. Menu początkowe Freecom otworzy się automatycznie. 4. Kliknąć na "Instalacja oprogramowania" -> "FNS Assistant". Następuje uruchomienie instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdzić przyciskiem "Dalej", aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji, kliknąć na "Quit", aby opuścić ekran menu. 5. Prosimy o uruchomienie programu "Freecom Network Storage Assistant". Można go znaleźć pod "Applications" ("Programy") > "Utilities" ("Programy użytkowe"). 6. Sprawdzić w asystencie, czy dysk Freecom Network Storage Assistant został wykryty przez system operacyjny. Wykrywanie może trwać dłuższą chwilę. Jeśli dysk Freecom Dual Drive Network Center nie został wykryty natychmiast, kliknąć opcję "Search again for available Freecom Network Storage devices" (Szukaj ponownie dostępnych urządzeń Freecom Network Storage), aby powtórzyć proces wyszukiwania Freecom Dual Drive Network Center. 7. Dokładny opis funkcji Freecom Network Storage Assistant można znaleźć w rozdziale "Freecom Network Storage Assistant". 17

18 Rozdział: Dostęp do Dual Drive Network Center Dostęp do danych poprzez SMB Server Message Block (SMB) funkcjonuje jako protokół sieciowy, który w rzeczywistości jest stosowany do tego, żeby zwolnić dostęp do plików między różnymi węzłami sieci. Windows Otworzyć Windows Explorer i podać albo \\ddnetworkcenter* albo \\IP_ADRES w wierszu adresów (IP_ADRES jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). Jeżeli ma zostać zmieniona nazwa hosta lub adres IP, należy wprowadzić nowe nastawienia. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Linux Otworzyć przeglądarkę plików (np. Konqueror) i podać albo smb://ddnetworkcenter * albo smb://ip_address w wierszu adresów (IP_ADDRESS jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Mac OS Mac OS X 10.4 i nowszy. Na pasku menu wybrać "Idę do" -> "Połączyć z serwerem ". Adresem Dual Drive Network Center jest: smb://ddnetworkcenter* albo smb://ip_address w wierszu adresów (IP_ADDRESS jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). * Nastawienia fabryczne. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany nazwy hosta lub adresu IP, należy użyć nowych nastawień. 18

19 Kliknąć na "Połącz". Wprowadzić nazwy zespołów jak również nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Uwaga: Nazwę grupy roboczej Freecom Dual Drive Network Center należy zdefiniować w Setup - System w menu konfiguracyjnym Freecom Dual Drive Network Center. Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 W następnym kroku wybrać zwolniony folder i kliknąć na OK, aby przejść dalej. Po wciśnięciu OK, konfiguracja zostaje zakończona i pojawia się symbol na Computer Desktop. Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Aby uzyskać dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center, do których wybrany użytkownik posiada uprawnienia dostępu, należy zwyczajnie kliknąć dwa razy na ten symbol. Mac OS X 10.4 Mac OS X

20 Dostęp do danych poprzez FTP Uwaga: nie wszystkie przeglądarki mogą być wykorzystywane do upload danych przez FTP. Przeglądarkami, które można stosować do tego celu są np. Internet Explorer i Konqueror. Zalecamy zastosowanie oprogramowania FTP-Client jak np. WS_FTP, SmartFTP lub CuteFTP. File Transfer Protocol (FTP) jest standardowym protokółem sieciowym, który jest stosowany, żeby wymieniać pliki poprzez sieć komputerową TCP/IP. Protokół FTP bazuje na konstrukcji serwera Client. Dostęp lokalny Aktywować opcję "FTP Server". Wykorzystać oprogramowanie FTP-Client lub otworzyć przeglądarkę i wprowadzić * lub * (IP_ADDRESS is the IP address of your Dual Drive Network Center) Dostęp do FTP poprzez internet Aktywować opcję "FTP-Server" w konfiguracji Dual Drive Network Center. Router musi zostać skonfigurowany w następujący sposób: 1. Przekierowanie portu Przekierować Port 21 na adres IP Dual Drive Network Center. * Jeżeli nastąpiła zmiana nazwy hosta lub adresu IP Dual Drive Network Center, należy w tym miejscu wykorzystać nowe nastawienia 20

21 2. Dynamic DNS Dynamic Domain Name System" daje możliwość przekierowania oficjalnej nazwy DNS jak np. ww.yourname.com na dynamiczny adres IP podany przez dostawcę usług internetowych. Aby to wykonać, trzeba najpierw zarejestrować się u dostawcy DynDNS. Aktualizuje on zmienione adresy IP i przekierowuje do odpowiedniej nazwy domeny. Umożliwia to na pozostawanie zawsze pod tą samą nazwą domeny, nawet kiedy adres IP zostanie zmieniony. Jeżeli router współpracuje z tym wyróżnikiem, zalecamy wykorzystanie tej opcji. W przeciwnym razie należy zawsze znać adres IP WAN IP routera, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center poprzez FTP z internetu. Użyć oprogramowania "FTP-Client" lub otworzyć przeglądarkę i podać lub USERNAME = własna nazwa użytkownika USERPASSWORD = własne, ustalone hasło YOUR_INTERNET_IP = własny adres IP WAN YOUR_DYNDNS_HOST = własny adres DynDNS 21

22 Rozdział: Konfiguracja Freecom Dual Drive Network Center Asystent dysków sieciowych Freecom Wy mogą skorzystać z programu "Freecom Network Storage Assistant" ("Asystent dysków sieciowych Freecom"), aby skonfigurować Dual Drive Network Center. To narzędzie umożliwia wykonanie następujących funkcji: Uzyskanie dostępu do interfejsu WWW Dual Drive Network Center Gdy zostanie kliknięta ta opcja menu ("Web interface"), w domyślnej przeglądarce internetowej otworzy się interfejs WWW Freecom Dual Drive Network Center. Dodawanie i usuwanie katalogów udostępnionych Katalogom udostępnionym na Freecom Dual Drive Network Center można przypisać literę dysku ("Add & remove mapped shares"). Pozwala to na szybszy dostęp do plików. 22

23 Powtórzenie wyszukiwania dostępnych dysków sieciowych Freecom Kliknąć tutaj ("Search again"), aby powtórzyć wyszukiwanie dla Freecom Dual Drive Network Center, jeśli nie został wykryty podczas pierwszego wyszukiwania. Proszę się upewnić, że sieć jest skonfigurowana tak, jak opisano w niniejszym podręczniku i że wszystkie przewody są dobrze podłączone. Połączyć się z Freecom Support Center, kiedy wszystkie kable są podłączone, ale urządzenie pomimo kilku prób nie zostaje rozpoznane. 23

24 Rozdział: Funkcje Freecom Dual Drive Network Center Ta część opisuje funkcje Freecom Dual Drive Network Center. Login Zastosować "Freecom Network Storage Assistant", żeby otworzyć webinterface Dual Drive Network Center lub uruchomić przeglądarkę i wejść na stron żeby otworzyć webinterface. Otwiera się okno logowania: Prosimy o użycie następującej nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się po raz pierwszy: nazwa użytkownika: admin hasło: : admin Status Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, następuje wyświetlenie widoku nastawień urządzenia i sieci oraz stanu dysku twardego: 24

25 Setup Cześć "Setup" umożliwia konfigurację podstawowych nastawień Freecom Dual Drive Network Center. W menu podporządkowanym "System" można konfigurować następujące nastawienia: - zmienić nazwę urządzenia i grupy roboczej w punkcie menu System - zmienić hasło administratora w punkcie menu System - zamknąć urządzenie lub ponownie uruchomić w punkcie menu System - skonfigurować nastawienia sieciowe w punkcie menu Network - skonfigurować serwer DHCP w punkcie menu DHCP - nastawić datę i czas w punkcie menu Date/Time - skonfigurować RAID oraz JBOD punkcie menu Disk - aktualizować systemowe oprogramowanie sprzętowe w punkcie menu Upgrade 25

26 System W menu podporządkowanym "System" można konfigurować następujące nastawienia: - nazwę urządzenia - nazwę grupy roboczej - hasło administratora Aktualizacja nazwy urządzenia/zespołu Przejść do Setup -> System W System Information można zmienić nazwę urządzenia oraz nazwę grupy roboczej, w której znajduje się Freecom Dual Drive Network Center. Nowa nazwa Jezeli następuje zmiana nazwy Freecom Dual Drive Network Center, można znaleźć urządzenie pod (NEW_NAME przeznaczone jest dla nowej nazwy nadanej urządzeniu). Maksymalna długość nazwy urządzenia wynosi 15 znaków. Dopuszczalne są tylko następujące znaki: A-Z, a-z oraz

27 Nowa grupa robocza Tutaj można zmienić nazwę grupy roboczej, w której znajduje się urządzenie. Maksymalna długość nazwy grupy roboczej nie może przekroczyć 15 znaków. Dopuszczalne są tylko następujące znaki: A-Z, a-z oraz 0-9. Po dokonaniu zmiany nastawień kliknąć na "Apply". Ponownie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center, aby zapisać ustawienia. Zmiana hasła administratora Tutaj można zmienić hasło administratora. Należy podać nowe hasło i powtórzyć je w następnym polu. Jeżeli administrator zapomniał swoje hasło, należy powrócić do nastawień fabrycznych w sposób opisany w Rozdziale "Uruchomienie procedury odzyskiwania (Start recovery procedure)". 27

28 Power Management Za pomoca Webinterface można zamknąć i ponownie uruchomić urządzenie. Należy wskaźnikiem myszy kliknąć na Shutdown Button (zamknięcie) lub Reboot Button (ponowne uruchomienie). Konfiguracja nastawień sieciowych Przejść do Setup -> Network W menu podporządkowanym "Network" można konfigurować następujące nastawienia: - wielkość pakietu danych Jumbo - nastawienia sieciowe 28

29 Network Interface W Network Interface można wybierać wielkość pakietu danych Jumbo. Nastawienia sieciowe można wprowadzić ręcznie lub automatycznie. Uwaga: Wprowadzenie zmiany wielkości pakietu danych Jumbo zalecamy tylko doświadczonym użytkownikom. Konfiguracja automatyczna Po wybraniu "Dynamic IP", Freecom Dual Drive Network Center pobierze automatycznie adres IP z serwera DHCP (w zwykłym przypadku jest to router). Abu zapisać zmiany, należy w pierwszym kroku wybrać "Dynamic IP" i kliknąc na "Apply". Następnie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center. 29

30 Konfiguracja ręczna Uwaga: Nie stosować konfiguracji ręcznej, jeżeli brak jest pewności, w jaki sposób należy to wykonać. Proces ręczny umożliwia skonfigurowanie Freecom Dual Drive Network Center za pomocą statycznego adresu IP. Abu zapisać zmiany, należy w pierwszym kroku wybrać "Static IP" i kliknąć na "Apply". Następnie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center. 30

31 Konfiguracja serwera DHCP Przejść do Setup -> DHCP W menu podporządkowanym Punkt DHCP można konfigurować następujące nastawienia: - serwer DHCP - zarządzanie klientami Serwer DHCP Aby włączyć serwer DHCP, należy wybrać "Enable". Wybrać pole adresowe serwera DHCP i podać Standard Gateway. Lease Time określa, jak długo zostaje zarezerwowany adres IP dla klienta. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. 31

32 DHCP Client List DHCP Client List pokazuje wszystkie Clients, do których jest dostęp na serwerze DHCP po kliknięciu na "Refresh". Dodatkowo zostaną wyświetlone adresy MAC i IP klientów oraz pozostały Lease Time na Client. Konfiguracja daty i czasu Przejść do Setup -> Date/Time W menu podporządkowanym "Date/Time" można konfigurować następujące nastawienia: - datę i godzinę manualnie - datę i godzinę automatycznie 32

33 Nastawienie manualne Aby manualnie wprowadzić datę i godzinę, należy wybrać "Manually". Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. Nastawienie automatyczne Wybrać "Auto", "Enable" oraz obowiązującą strefę czasową w Time Zone. Urządzenie ustawi czas automatycznie. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. 33

34 Konfiguracja dysku twardego Przejść do Setup -> Disk Current Disk Volume Configuration/Current USB Volume Configuration Tutaj wyświetlany jest widok napędów logicznych i fizycznych oraz aktualna organizacja napędów logicznych. Widok zostanie zaktualizowany po kliknięciu na "Refresh". 34

35 Disk Utility Tutaj można wybrać organizację napędu logicznego, dokonując wyboru np. "RAID 1". Wybrać schemat organizacyjny i albo S.M.A.R.T "Enable" albo "Disable". S.M.A.R.T odpowiada za Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology i nadzoruje pracę dysku twardego. Kliknąć na "Create", aby utworzyć żądany schemat organizacyjny. RAID Modi Można skonfigurować dyski twarde Dual Drive Network Center w różnych trybach RAID. JBOD: W tym trybie trybie instalowane są dyski twarde Dual Drive Network Center jako pojedyncze napędy. RAID 0: W trybie "RAID 0" koncentrowane są dyski twarde Dual Drive Network Center a dane są zawsze rozdzielane przemiennie między obydwa dyski. Wynika z tego taka korzyść, że odczytywanie i zapisywanie następuje znacznie szybciej, niż w przypadku pojedynczych dysków twardych. Wadą jest jednak to, że kiedy jeden z dysków ulegnie awarii, wszystkie dane na Dual Drive Network Center zostają utracone. RAID 1: Jeżeli stosowany jest tryb " RAID 1", następuje przepisanie wszystkich danych z pierwszego dysku twardego na drugi. Wynika z tego, że tylko połowa całego miejsca w pamięci Dual Drive Network Center może być używana. Zaletą jest wysokie bezpieczeństwo danych, ponieważ wszystko jest zapisane podwójnie. W razie awarii jednego z dysków twardych można korzystać z drugiego, na którym zapisane są wszystkie dane. 35

36 HDD Power Management Dyski twarde można skonfigurować tak, żeby po określonym czasie zostały wyłączone, jeżeli pozostają bezczynne. Oszczędza to energię i wydłuża okres eksploatacji dysku twardego. Standardowo ta opcja jest dezaktywowana. Można aktywowwać/dezaktywować Power Management za pomocą Enable/Disable. Z menu Pull-Down wybrać czas, po którym dysk twardy przechodzi w stan spoczynku. Można wybrać następujące nastawienia: - 10 min - 20 min - 30 min - 60 min min Update oprogramowania dostarczanego z urządzeniem Przejść do Setup -> Upgrade Upgrade Kliknąć na "Przeglądaj" i wybrać odpowiedni plik z Po kliknięciu na "Apply" nastąpi zainstalowanie nowego programu. Po zakończeniu pobierania urządzenie uruchamia się ponownie. Nowe oprogramowanie w urządzeniu usuwa błędy i rozszerza funkcje Dual Drive Network Centers. Sprawdzić, czy na znajduje się program do pobrania i aktualizacji. 36

37 Settings Część "Settings" umożliwia ładowanie, zapisywanie oraz cofanie nastawień konfiguracyjnych. Zabezpieczenie konfiguracji W tym menu można zapisać aktualne pliki konfiguracyjne w komputerze. Po kliknięciu na "Save" następuje wygenerowanie nazwy pliku konfiguracyjnego. Kliknąć na nazwę pliku, aby go zapisać. 37

38 Przywracanie konfiguracji Kliknąć na "Przeglądaj", wybrać wcześniej zapisane pliki Bin i kliknąć na "Load", żeby przywrócić zapisane nastawienia. Przechodzenie do nastawień fabrycznych Kliknąć na "Reset", żeby urządzenie powróciło do nastawień fabrycznych. Uwaga: Wszystkie wcześniejsze nastawienia zostaną utracone. 38

39 Log Część "Log" wyświetla przebiegi systemowe. System Log - Widok Kernel Log Przejść do Log -> System W Kernel Log zostają wyświetlone wszystkie zdarzenia dotyczące Kernel. 39

40 Connection Log - Log łączący Przejść do Log -> Connection W Connection Log pokazywane są wszystkie połączenia FTP Connection. Event Log - Widok Event Log Przejść do Log -> Event W Event Log wyświetlane są wszystkie zdarzenia dotyczące serwisu (np. Samba). 40

41 User (zarządzanie użytkownikami) Rozdział "User" pokazuje widok kont użytkowników, zajętej pojemności pamięci oraz daje możliwość wprowadzenia nowych użytkowników. Wprowadzanie użytkownika Aby wprowadzić nowego użytkownika, należy kliknąć na "Create". 41

42 Pojawia się Pop up, do którego można wprowadzić nazwę użytkownika, hasło oraz miejsce w pamięci. Udostępnianie katalogów Część "Udostępnianie katalogów" daje możliwość aktywowania różnych usług ("Enable") lub dezaktywacji ("Disable"), jak również zdefiniowania wielkości folderu publicznego (Public). Oprócz tego pokazywane jest wykorzystanie folderu publicznego i można nim zarządzać. 42

43 Następujące usługi znajdują się do dyspozycji: Status serwisu Aktywacja lub dezaktywacja funkcji SMB Master Browser Master Browser zarządza wszystkimi nazwami komputerów w sieci. W sieciach Windows Master Browser są przygotowane do pracy. W zwykłym przypadku aktywacja Master Browsers nie jest konieczna. Opcja Oplocks Oplocks ("Opportunistic locking") jest mechanizmem blokady pliku w protokóle SMB, który został pomyślany do poprawienia wydajności przez kontrolowany caching. Recycle.bin folders Foldery recycle.bin w SMB mogą być tworzone lub nie. 43

44 Do folderu Manager można dodawać nowe foldery, pracować z nimi lub kasować. 44

45 Kliknąć na "Add", aby utworzyć nowy folder. Następnie wybrać uprawnienia dostępu i kliknąć na "Apply", aby zapisać zmiany. Po kliknięciu na "Edit" lub "Delete" można pracować z utworzonym folderem lub usunąć go. 45

46 Serwer FTP Część "FTP" daje możliwość nastawienia serwera FTP oraz zarządzania nim. FTP Setup W FTP Setup można aktywować ("Enable") i dezaktywować ("Disable") serwer FTP, nadawać Service Port i nastawiać pasywny Mode Port Range dla serwera FTP. 46

47 Anonymous Configuration Pod "Anonymous Configuration" anonimowi użytkownicy mogą włączać (enable) lub wyłączać (disable) dostęp do FTP. Oprócz tego można ustalić, czy anonimowy użytkownik posiada na serwerze FTP uprawnienia do odczytu i wpisywania lub czy tylko do odczytu. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. Anonimowi użytkownicy logują się pod nazwą anonymous i wykorzystują adres jako hasło. Pod "Folder Manager" można udostępnić, dodać, wprowadzić zmiany lub usunąć folder z serwera FTP. 47

48 Media Server Część "Media Server" po wprowadzeniu klucza licencyjnego daje możliwość wykorzystywania urządzenia jako Media Server jak również stosowania Bit Torrent Client urządzenia. DLNA/uPnP Po podaniu klucza można zastosować i konfigurować usługę DLNA/uPnP. Kliknąć na "Enable", żeby aktywować usługę. Następnie wybrać metodę Scan. Dla "Interval" należy wybrać w "Rescan Interval" czas interwału. Aby zapisać zmiany, należy wybrać jeden lub kilka folderów multimedialnych i kliknąć na "Apply". 48

49 itunes Tą usługę można aktywować przez kliknięcie na "Enable". Abu zapisać zmiany, należy wybrać jeden lub kilka folderów multimedialnych i kliknąć na "Apply". Udostępnienie mediów musi znajdować się w folderze podporządkowanym udostępnionego rejestru. BT Download W części BT Download znajduje się Bit Torrent Client urządzenia. Tutaj można dodawać i pobierać pliki torrent. 49

50 List W "List" można dodawać pliki Torrent po kliknięciu w "Upload torrents" na "Przeglądaj". Kliknąć następnie na "Apply", żeby zapisać zmiany. W "Torrent List" pokazywane są pliki Torrent w Bit Torrent Client, które są aktualnie ładowane. Kliknąć na "Refresh", żeby uaktualnić widok. 50

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick)

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego transmitera. Dzięki niemu można przesyłać ekran ze smartfona do telewizora. Oglądaj ulubione filmy,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrali Państwo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jako pamięć zewnętrzną.aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 045 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 045 Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrali Państwo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jako pamięć zewnętrzną.aby jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD 7links IPC-260.HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wewnętrznej bezprzewodowej kamery IP. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy:

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: a 1. Record System Jan Raburski z siedzibą w Radzyminie, ul. Konopnickiej 11, NIP 526-101-20-74, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom Mobile Drive

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo