DUAL DRIVE NETWORK CENTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUAL DRIVE NETWORK CENTER"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037

2 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup Freecom Dual Drive Network Center. Freecom Dual Drive Network Center oferuje Państwu łatwą w użyciu pamięć sieciową o wielu zaletach oraz możliwość zastosowania urządzenia jako DLNA/UPnP Media Server oraz Torrent Download Client. Prosimy zwrócić uwagę na to, że ten podręcznik jest instrukcją ogólną stosowaną dla całego szeregu produktów Freecom. Zdjęcia produktu przedstawione w podręczniku mogą różnić się od widoku urządzenia zakupionego przez Państwo. Freecom Technologies GmbH Niemcy Zawartość opakowania Prosimy sprawdzić zawartość opakowania. Wszystkie dostarczone artykuły są wymienione na odwrotnej stronie opakowania. Czy potrzebują Państwo pomocy? Czy mają Państwo pytania? Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie stosowania tego produktu, szukają państwo informacji dotyczących innych produktów Freecom lub potrzebują wsparcia fachowego, prosimy o skierowanie się się do stanowiska obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje darmowe nieograniczonej pomocy wsparcia. Uwaga! Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze. Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 klasa B. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym. 2

3 Spis treści Informacje ogólne Wymagania dotyczące systemu... Strona 4 Środki ostrożności... Strona 5 Freecom Dual Drive Network Center Widok Setup... Strona 6 Rozdział Instalacja sprzętu... Strona 7 Rozdział Używanie trybu LAN... Strona 9 Rozdział Instalacja oprogramowania... Strona 15 Rozdział Dostęp do Dual Drive Network Center... Strona 18 Rozdział Konfiguracja Freecom Dual Drive Network Center... Strona 22 Rozdział Dual Drive Network Center Funkcje... Strona 24 Rozdział Freecom Network Storage Assistant (PC/Mac)... Strona Freecom Technologies 3

4 Informacje ogólne System użytkownika musi spełniać następujące wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, aby urządzenie działało prawidłowo. Wymagania dotyczące systemu Aby użytkować Dual Drive Network Center, konieczne są następujące podzespoły: PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz lub lepszy 256 MB RAM (Vista / 7: 512 MB RAM) lub więcej LAN (zalecane połączenie 1000Base-T Full duplex) Napęd CD ROM Połączenie internetowe w celu rejestracji online gwarancji i pobrania aktualizacji oprogramowania. System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Macintosh: PowerPC G4/G5 lub Intel Mac 256 MB RAM lub więcej LAN (zalecane połączenie 1000Base-T Full duplex) Napęd CD ROM Połączenie internetowe w celu rejestracji online gwarancji i pobrania aktualizacji oprogramowania. System operacyjny: Mac OS X w wersji 10.4 lub lepszy Freecom Dual Drive Network Center jest sformatowany i może być używany natychmiast oraz jest skonfigurowany jako RAID 0. Dzięki temu do dyspozycji pozostaje maksymalna ilość miejsca w pamięci. Jeżeli główny nacisk ma być położony na maksymalne bezpieczeństwo danych, zalecamy konfigurację RAID 1. W trybie "RAID 1" dyski twarde są kopiowane i z tego względu do dyspozycji pozostaje tylko połowa miejsca w pamięci. Jeżeli jeden dysk twardy ulegnie awarii, dane można odzyskać z drugiego. Dalsze informacje dotyczące konfiguracji dysku twardego znajdują się w Rozdziale "Konfiguracja dysku twardego". 4

5 Środki ostrożności Aby zapewnić poprawne działanie Freecom Dual Drive Network Center, proszę pamiętać o następujących środkach ostrożności. Jeśli te środki ostrożności nie będą przestrzegane, możliwa jest utrata gwarancji i uszkodzenie Freecom Dual Drive Network Center. Proszę nie dopuszczać do upadku Freecom Dual Drive Network Center i nie narażać go na inny rodzaj udarów mechanicznych, ponieważ może to skutkować utratą danych i uszkodzeniem urządzenia. Nie używać Freecom Dual Drive Network Center w temperaturach otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 35 C. Jeśli Dual Drive Network Center zostanie przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do otoczenia o wyższej temperaturze, przed włączeniem urządzenia proszę poczekać, aż temperatura urządzenia stanie się taka, jak temperatura otoczenia. Niezastosowanie się do tej wskazówki może prowadzić do skraplania się wilgoci wewnątrz urządzenia, co może z kolei prowadzić do awarii urządzenia. Na Freecom Dual Drive Network Center nie stawiać żadnych cieczy i napojów. Jeśli na urządzenie zostaną rozlane substancje płynne i wejdą one w kontakt z podzespołami elektronicznymi wewnątrz dysku, spowoduje to uszkodzenie dysku twardego i awarię. Nie używać Freecom Dual Drive Network Center w warunkach dużego zapylenia. Pył, który dostanie się do obudowy, może uszkodzić podzespoły elektroniczne i spowodować awarię urządzenia. Używać tylko tego zasilacza sieciowego, który został dostarczony z dyskiem sieciowym Freecom. Otworzenie Freecom Dual Drive Network Center spowoduje utratę gwarancji. Jeżeli podczas instalacji i/lub konfiguracji Dual Drive Network Center potrzebują Państwo pomocy lub odpowiedzi na dodatkowe pytania, należy zwrócić się do punktu obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informację znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje nieograniczona, bezpłatną pomoc Helpdesk. 5

6 Freecom Dual Drive Network Center Widok Setup UPnP/DLNA AUDIO STREAMER HIFI MODEM & NETWORK ROUTER COMPUTERS IN NETWORK INTERNET UPnP/DLNA VIDEO STREAMER TV COMPUTER AT REMOTE LOCATION 6

7 Rozdział: Instalacja sprzętu Podłącz kabel interfejsu* do dysku Freecom Dual Drive Network Center. 2. W opcji: Podłącz przewód zasilający do dysku, następnie podłączzasilacz do gniazdka prądowego. 3. Podłączyć drugi koniec kabel interfejsu* z routerem sieciowym. Prosimy o przestrzeganie: Router musi być skonfigurowany jako serwer DHCP. Pozostałe informacje dotyczące ustawienia routera w funkcji serwera DHCP znajdują się w instrukcji obsługi. 4. W opcji: jeżeli urządzenie jest wyposażone w wyłącznik sieciowy, należy go wcześniej włączyć. * Prosimy zastosować przewód dostarczony z urządzeniem (np. USB, esata, Firewire, LAN) do podłączenia do PC / Mac. 7

8 Opis diod LED Włącz. Migający Czerwony Wyłącz. 1. LED: HDD 1 sformatowane HDD x niesformatowane HDD 2. LED: HDD 2 sformatowane HDD x niesformatowane HDD 3. LED: sieć połączenie z siecią x x nie występuje połączenie z siecią 4. LED: Power tryb normalny dostęp do danych błąd systemowy x x urządzenie wyłączone Przełącznik zasilania LED Proszę wyłączać Dual Drive Network Center, gdy nie jest używany. Pozwala to na zaoszczędzenie energii i wydłużenie okresu eksploatacji dysku twardego. Przełącznik zasilania znajduje się z tyłu Freecom Dual Drive Network Center. LAN Reset Wyłącznik/włącznik Zasilanie elektryczne 8

9 Rozdział: Używanie trybu LAN Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Windows XP 1. Otworzyć "Start" -> "Ustawienia" -> "Panel sterowania". 2. Kliknąć dwukrotnie na "Połączenia sieciowe". 3. Kliknąć prawym klawiszem myszy "Połączenie lokalne" i wybrać "Właściwości". 9

10 4. Pojawi się następujący ekran. Wybrać "Protokół internetowy (TCP/IP)" i kliknąć przycisk "Właściwości". 5. Na zakładce "General" ("Ogólne") wybrać opcję "Obtain an IP address automatically" ("Uzyskaj adres IP automatycznie") i "Obtain DNS server address automatically" ("Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie"). 10

11 Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Windows Vista / 7 1. Otworzyć "Panel sterowania" -> "Centrum sieci i udostępniania". 2. Kliknąć "Zarządzaj połączeniami sieciowymi". 11

12 3. Kliknąć prawym klawiszem myszy "Połączenie lokalne" i wybrać "Właściwości". 4. Na zakładce "Sieć" wybrać "Protokół internetowy wersji 4 (TCP/IPv4)" i kliknąć "Właściwości". 12

13 5. Na zakładce "Ogólne" wybrać opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie" i "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie". Sprawdzenie ustawień TCP/IP w Mac OS X 1. Otworzyć "System Preferences" ("Właściwości systemu") -> "Network" ("Sieć"). 13

14 2. Na zakładce "TCP/IP", w ustawieniach "Configure IPv4" ("Konfiguracja IPv4") wybrać opcję "Using DHCP" ("Użyj DHCP"). 14

15 Rozdział: Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania "Freecom Network Storage Assistant" (PC) Freecom Network Storage Assistant służy do szybkiego wykrywania dysku w systemie i podstawowego przygotowania Freecom Dual Drive Network Center do eksploatacji. Po uruchomieniu asystent pokaże wszystkie dostępne w sieci dyski Freecom Dual Drive Network Center i pomoże w utworzeniu katalogów sieciowych. 1. Włożyć Manual & Application CD do napędu CD/DVD. Zawiera ona instrukcję obsługi oraz program użytkowy, łącznie z "Freecom Network Storage Assistant". Z chwilą włożenia CD, na ekranie monitora powinno automatycznie pojawić się okno. Jeżeli to nie nastąpi, należy postępować w następujący sposób: 2. Otworzyć "Stanowisko pracy". 3. Kliknąć dwukrotnie na napęd CD, do którego płyta została włożona. Teraz powinien otworzyć się ekran startowy. 4. Kliknąć na "Instalacja oprogramowania" -> "FNS Assistant". Następuje uruchomienie instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdzić przyciskiem "Dalej", aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji, kliknąć na "Quit", aby opuścić ekran menu. 5. Uruchomić "Freecom Network Storage Assistant" przez podwójne kliknięcie na symbol "FNSA" na desktopie lub "Start" -> "Programy". 6. Sprawdzić w asystencie, czy dysk Freecom Network Storage Assistant został wykryty przez system operacyjny. Wykrywanie może trwać dłuższą chwilę. Jeśli dysk Freecom Dual Drive Network Center nie został wykryty natychmiast, kliknąć opcję "Search again for available Freecom Network Storage devices" (Szukaj ponownie dostępnych urządzeń Freecom Network Storage), aby powtórzyć proces wyszukiwania Freecom Dual Drive Network Center. 15

16 7. Dokładny opis funkcji Freecom Network Storage Assistant można znaleźć w rozdziale "Freecom Network Storage Assistant". 16

17 Instalacja oprogramowania "Freecom Network Storage Assistant" (Mac) Freecom Network Storage Assistant służy do szybkiego wykrywania dysku w systemie i podstawowego przygotowania Freecom Dual Drive Network Center do eksploatacji. Po uruchomieniu asystent pokaże wszystkie dostępne w sieci dyski Freecom Dual Drive Network Center i pomoże w utworzeniu katalogów sieciowych. 1. Włożyć Manual & Application CD do napędu CD/DVD. Zawiera ona instrukcję obsługi oraz program użytkowy, łącznie z "Freecom Network Storage Assistant". 2. Teraz symbol CD jest widoczny na Mac-Desktop. 3. Prosimy o dwukrotne kliknięcie na symbol CD. Menu początkowe Freecom otworzy się automatycznie. 4. Kliknąć na "Instalacja oprogramowania" -> "FNS Assistant". Następuje uruchomienie instalacji. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdzić przyciskiem "Dalej", aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji, kliknąć na "Quit", aby opuścić ekran menu. 5. Prosimy o uruchomienie programu "Freecom Network Storage Assistant". Można go znaleźć pod "Applications" ("Programy") > "Utilities" ("Programy użytkowe"). 6. Sprawdzić w asystencie, czy dysk Freecom Network Storage Assistant został wykryty przez system operacyjny. Wykrywanie może trwać dłuższą chwilę. Jeśli dysk Freecom Dual Drive Network Center nie został wykryty natychmiast, kliknąć opcję "Search again for available Freecom Network Storage devices" (Szukaj ponownie dostępnych urządzeń Freecom Network Storage), aby powtórzyć proces wyszukiwania Freecom Dual Drive Network Center. 7. Dokładny opis funkcji Freecom Network Storage Assistant można znaleźć w rozdziale "Freecom Network Storage Assistant". 17

18 Rozdział: Dostęp do Dual Drive Network Center Dostęp do danych poprzez SMB Server Message Block (SMB) funkcjonuje jako protokół sieciowy, który w rzeczywistości jest stosowany do tego, żeby zwolnić dostęp do plików między różnymi węzłami sieci. Windows Otworzyć Windows Explorer i podać albo \\ddnetworkcenter* albo \\IP_ADRES w wierszu adresów (IP_ADRES jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). Jeżeli ma zostać zmieniona nazwa hosta lub adres IP, należy wprowadzić nowe nastawienia. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Linux Otworzyć przeglądarkę plików (np. Konqueror) i podać albo smb://ddnetworkcenter * albo smb://ip_address w wierszu adresów (IP_ADDRESS jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Mac OS Mac OS X 10.4 i nowszy. Na pasku menu wybrać "Idę do" -> "Połączyć z serwerem ". Adresem Dual Drive Network Center jest: smb://ddnetworkcenter* albo smb://ip_address w wierszu adresów (IP_ADDRESS jest przypisanym adresem IP w Dual Drive Network Center). * Nastawienia fabryczne. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany nazwy hosta lub adresu IP, należy użyć nowych nastawień. 18

19 Kliknąć na "Połącz". Wprowadzić nazwy zespołów jak również nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center. Jeśli nastąpi zalogowanie się jako administratora, uzyskuje się dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center. Uwaga: Nazwę grupy roboczej Freecom Dual Drive Network Center należy zdefiniować w Setup - System w menu konfiguracyjnym Freecom Dual Drive Network Center. Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 W następnym kroku wybrać zwolniony folder i kliknąć na OK, aby przejść dalej. Po wciśnięciu OK, konfiguracja zostaje zakończona i pojawia się symbol na Computer Desktop. Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Aby uzyskać dostęp do wszystkich folderów Dual Drive Network Center, do których wybrany użytkownik posiada uprawnienia dostępu, należy zwyczajnie kliknąć dwa razy na ten symbol. Mac OS X 10.4 Mac OS X

20 Dostęp do danych poprzez FTP Uwaga: nie wszystkie przeglądarki mogą być wykorzystywane do upload danych przez FTP. Przeglądarkami, które można stosować do tego celu są np. Internet Explorer i Konqueror. Zalecamy zastosowanie oprogramowania FTP-Client jak np. WS_FTP, SmartFTP lub CuteFTP. File Transfer Protocol (FTP) jest standardowym protokółem sieciowym, który jest stosowany, żeby wymieniać pliki poprzez sieć komputerową TCP/IP. Protokół FTP bazuje na konstrukcji serwera Client. Dostęp lokalny Aktywować opcję "FTP Server". Wykorzystać oprogramowanie FTP-Client lub otworzyć przeglądarkę i wprowadzić * lub * (IP_ADDRESS is the IP address of your Dual Drive Network Center) Dostęp do FTP poprzez internet Aktywować opcję "FTP-Server" w konfiguracji Dual Drive Network Center. Router musi zostać skonfigurowany w następujący sposób: 1. Przekierowanie portu Przekierować Port 21 na adres IP Dual Drive Network Center. * Jeżeli nastąpiła zmiana nazwy hosta lub adresu IP Dual Drive Network Center, należy w tym miejscu wykorzystać nowe nastawienia 20

21 2. Dynamic DNS Dynamic Domain Name System" daje możliwość przekierowania oficjalnej nazwy DNS jak np. ww.yourname.com na dynamiczny adres IP podany przez dostawcę usług internetowych. Aby to wykonać, trzeba najpierw zarejestrować się u dostawcy DynDNS. Aktualizuje on zmienione adresy IP i przekierowuje do odpowiedniej nazwy domeny. Umożliwia to na pozostawanie zawsze pod tą samą nazwą domeny, nawet kiedy adres IP zostanie zmieniony. Jeżeli router współpracuje z tym wyróżnikiem, zalecamy wykorzystanie tej opcji. W przeciwnym razie należy zawsze znać adres IP WAN IP routera, aby uzyskać dostęp do Dual Drive Network Center poprzez FTP z internetu. Użyć oprogramowania "FTP-Client" lub otworzyć przeglądarkę i podać lub USERNAME = własna nazwa użytkownika USERPASSWORD = własne, ustalone hasło YOUR_INTERNET_IP = własny adres IP WAN YOUR_DYNDNS_HOST = własny adres DynDNS 21

22 Rozdział: Konfiguracja Freecom Dual Drive Network Center Asystent dysków sieciowych Freecom Wy mogą skorzystać z programu "Freecom Network Storage Assistant" ("Asystent dysków sieciowych Freecom"), aby skonfigurować Dual Drive Network Center. To narzędzie umożliwia wykonanie następujących funkcji: Uzyskanie dostępu do interfejsu WWW Dual Drive Network Center Gdy zostanie kliknięta ta opcja menu ("Web interface"), w domyślnej przeglądarce internetowej otworzy się interfejs WWW Freecom Dual Drive Network Center. Dodawanie i usuwanie katalogów udostępnionych Katalogom udostępnionym na Freecom Dual Drive Network Center można przypisać literę dysku ("Add & remove mapped shares"). Pozwala to na szybszy dostęp do plików. 22

23 Powtórzenie wyszukiwania dostępnych dysków sieciowych Freecom Kliknąć tutaj ("Search again"), aby powtórzyć wyszukiwanie dla Freecom Dual Drive Network Center, jeśli nie został wykryty podczas pierwszego wyszukiwania. Proszę się upewnić, że sieć jest skonfigurowana tak, jak opisano w niniejszym podręczniku i że wszystkie przewody są dobrze podłączone. Połączyć się z Freecom Support Center, kiedy wszystkie kable są podłączone, ale urządzenie pomimo kilku prób nie zostaje rozpoznane. 23

24 Rozdział: Funkcje Freecom Dual Drive Network Center Ta część opisuje funkcje Freecom Dual Drive Network Center. Login Zastosować "Freecom Network Storage Assistant", żeby otworzyć webinterface Dual Drive Network Center lub uruchomić przeglądarkę i wejść na stron żeby otworzyć webinterface. Otwiera się okno logowania: Prosimy o użycie następującej nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się po raz pierwszy: nazwa użytkownika: admin hasło: : admin Status Jeżeli zostanie wybrana ta opcja, następuje wyświetlenie widoku nastawień urządzenia i sieci oraz stanu dysku twardego: 24

25 Setup Cześć "Setup" umożliwia konfigurację podstawowych nastawień Freecom Dual Drive Network Center. W menu podporządkowanym "System" można konfigurować następujące nastawienia: - zmienić nazwę urządzenia i grupy roboczej w punkcie menu System - zmienić hasło administratora w punkcie menu System - zamknąć urządzenie lub ponownie uruchomić w punkcie menu System - skonfigurować nastawienia sieciowe w punkcie menu Network - skonfigurować serwer DHCP w punkcie menu DHCP - nastawić datę i czas w punkcie menu Date/Time - skonfigurować RAID oraz JBOD punkcie menu Disk - aktualizować systemowe oprogramowanie sprzętowe w punkcie menu Upgrade 25

26 System W menu podporządkowanym "System" można konfigurować następujące nastawienia: - nazwę urządzenia - nazwę grupy roboczej - hasło administratora Aktualizacja nazwy urządzenia/zespołu Przejść do Setup -> System W System Information można zmienić nazwę urządzenia oraz nazwę grupy roboczej, w której znajduje się Freecom Dual Drive Network Center. Nowa nazwa Jezeli następuje zmiana nazwy Freecom Dual Drive Network Center, można znaleźć urządzenie pod (NEW_NAME przeznaczone jest dla nowej nazwy nadanej urządzeniu). Maksymalna długość nazwy urządzenia wynosi 15 znaków. Dopuszczalne są tylko następujące znaki: A-Z, a-z oraz

27 Nowa grupa robocza Tutaj można zmienić nazwę grupy roboczej, w której znajduje się urządzenie. Maksymalna długość nazwy grupy roboczej nie może przekroczyć 15 znaków. Dopuszczalne są tylko następujące znaki: A-Z, a-z oraz 0-9. Po dokonaniu zmiany nastawień kliknąć na "Apply". Ponownie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center, aby zapisać ustawienia. Zmiana hasła administratora Tutaj można zmienić hasło administratora. Należy podać nowe hasło i powtórzyć je w następnym polu. Jeżeli administrator zapomniał swoje hasło, należy powrócić do nastawień fabrycznych w sposób opisany w Rozdziale "Uruchomienie procedury odzyskiwania (Start recovery procedure)". 27

28 Power Management Za pomoca Webinterface można zamknąć i ponownie uruchomić urządzenie. Należy wskaźnikiem myszy kliknąć na Shutdown Button (zamknięcie) lub Reboot Button (ponowne uruchomienie). Konfiguracja nastawień sieciowych Przejść do Setup -> Network W menu podporządkowanym "Network" można konfigurować następujące nastawienia: - wielkość pakietu danych Jumbo - nastawienia sieciowe 28

29 Network Interface W Network Interface można wybierać wielkość pakietu danych Jumbo. Nastawienia sieciowe można wprowadzić ręcznie lub automatycznie. Uwaga: Wprowadzenie zmiany wielkości pakietu danych Jumbo zalecamy tylko doświadczonym użytkownikom. Konfiguracja automatyczna Po wybraniu "Dynamic IP", Freecom Dual Drive Network Center pobierze automatycznie adres IP z serwera DHCP (w zwykłym przypadku jest to router). Abu zapisać zmiany, należy w pierwszym kroku wybrać "Dynamic IP" i kliknąc na "Apply". Następnie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center. 29

30 Konfiguracja ręczna Uwaga: Nie stosować konfiguracji ręcznej, jeżeli brak jest pewności, w jaki sposób należy to wykonać. Proces ręczny umożliwia skonfigurowanie Freecom Dual Drive Network Center za pomocą statycznego adresu IP. Abu zapisać zmiany, należy w pierwszym kroku wybrać "Static IP" i kliknąć na "Apply". Następnie uruchomić Freecom Dual Drive Network Center. 30

31 Konfiguracja serwera DHCP Przejść do Setup -> DHCP W menu podporządkowanym Punkt DHCP można konfigurować następujące nastawienia: - serwer DHCP - zarządzanie klientami Serwer DHCP Aby włączyć serwer DHCP, należy wybrać "Enable". Wybrać pole adresowe serwera DHCP i podać Standard Gateway. Lease Time określa, jak długo zostaje zarezerwowany adres IP dla klienta. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. 31

32 DHCP Client List DHCP Client List pokazuje wszystkie Clients, do których jest dostęp na serwerze DHCP po kliknięciu na "Refresh". Dodatkowo zostaną wyświetlone adresy MAC i IP klientów oraz pozostały Lease Time na Client. Konfiguracja daty i czasu Przejść do Setup -> Date/Time W menu podporządkowanym "Date/Time" można konfigurować następujące nastawienia: - datę i godzinę manualnie - datę i godzinę automatycznie 32

33 Nastawienie manualne Aby manualnie wprowadzić datę i godzinę, należy wybrać "Manually". Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. Nastawienie automatyczne Wybrać "Auto", "Enable" oraz obowiązującą strefę czasową w Time Zone. Urządzenie ustawi czas automatycznie. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. 33

34 Konfiguracja dysku twardego Przejść do Setup -> Disk Current Disk Volume Configuration/Current USB Volume Configuration Tutaj wyświetlany jest widok napędów logicznych i fizycznych oraz aktualna organizacja napędów logicznych. Widok zostanie zaktualizowany po kliknięciu na "Refresh". 34

35 Disk Utility Tutaj można wybrać organizację napędu logicznego, dokonując wyboru np. "RAID 1". Wybrać schemat organizacyjny i albo S.M.A.R.T "Enable" albo "Disable". S.M.A.R.T odpowiada za Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology i nadzoruje pracę dysku twardego. Kliknąć na "Create", aby utworzyć żądany schemat organizacyjny. RAID Modi Można skonfigurować dyski twarde Dual Drive Network Center w różnych trybach RAID. JBOD: W tym trybie trybie instalowane są dyski twarde Dual Drive Network Center jako pojedyncze napędy. RAID 0: W trybie "RAID 0" koncentrowane są dyski twarde Dual Drive Network Center a dane są zawsze rozdzielane przemiennie między obydwa dyski. Wynika z tego taka korzyść, że odczytywanie i zapisywanie następuje znacznie szybciej, niż w przypadku pojedynczych dysków twardych. Wadą jest jednak to, że kiedy jeden z dysków ulegnie awarii, wszystkie dane na Dual Drive Network Center zostają utracone. RAID 1: Jeżeli stosowany jest tryb " RAID 1", następuje przepisanie wszystkich danych z pierwszego dysku twardego na drugi. Wynika z tego, że tylko połowa całego miejsca w pamięci Dual Drive Network Center może być używana. Zaletą jest wysokie bezpieczeństwo danych, ponieważ wszystko jest zapisane podwójnie. W razie awarii jednego z dysków twardych można korzystać z drugiego, na którym zapisane są wszystkie dane. 35

36 HDD Power Management Dyski twarde można skonfigurować tak, żeby po określonym czasie zostały wyłączone, jeżeli pozostają bezczynne. Oszczędza to energię i wydłuża okres eksploatacji dysku twardego. Standardowo ta opcja jest dezaktywowana. Można aktywowwać/dezaktywować Power Management za pomocą Enable/Disable. Z menu Pull-Down wybrać czas, po którym dysk twardy przechodzi w stan spoczynku. Można wybrać następujące nastawienia: - 10 min - 20 min - 30 min - 60 min min Update oprogramowania dostarczanego z urządzeniem Przejść do Setup -> Upgrade Upgrade Kliknąć na "Przeglądaj" i wybrać odpowiedni plik z Po kliknięciu na "Apply" nastąpi zainstalowanie nowego programu. Po zakończeniu pobierania urządzenie uruchamia się ponownie. Nowe oprogramowanie w urządzeniu usuwa błędy i rozszerza funkcje Dual Drive Network Centers. Sprawdzić, czy na znajduje się program do pobrania i aktualizacji. 36

37 Settings Część "Settings" umożliwia ładowanie, zapisywanie oraz cofanie nastawień konfiguracyjnych. Zabezpieczenie konfiguracji W tym menu można zapisać aktualne pliki konfiguracyjne w komputerze. Po kliknięciu na "Save" następuje wygenerowanie nazwy pliku konfiguracyjnego. Kliknąć na nazwę pliku, aby go zapisać. 37

38 Przywracanie konfiguracji Kliknąć na "Przeglądaj", wybrać wcześniej zapisane pliki Bin i kliknąć na "Load", żeby przywrócić zapisane nastawienia. Przechodzenie do nastawień fabrycznych Kliknąć na "Reset", żeby urządzenie powróciło do nastawień fabrycznych. Uwaga: Wszystkie wcześniejsze nastawienia zostaną utracone. 38

39 Log Część "Log" wyświetla przebiegi systemowe. System Log - Widok Kernel Log Przejść do Log -> System W Kernel Log zostają wyświetlone wszystkie zdarzenia dotyczące Kernel. 39

40 Connection Log - Log łączący Przejść do Log -> Connection W Connection Log pokazywane są wszystkie połączenia FTP Connection. Event Log - Widok Event Log Przejść do Log -> Event W Event Log wyświetlane są wszystkie zdarzenia dotyczące serwisu (np. Samba). 40

41 User (zarządzanie użytkownikami) Rozdział "User" pokazuje widok kont użytkowników, zajętej pojemności pamięci oraz daje możliwość wprowadzenia nowych użytkowników. Wprowadzanie użytkownika Aby wprowadzić nowego użytkownika, należy kliknąć na "Create". 41

42 Pojawia się Pop up, do którego można wprowadzić nazwę użytkownika, hasło oraz miejsce w pamięci. Udostępnianie katalogów Część "Udostępnianie katalogów" daje możliwość aktywowania różnych usług ("Enable") lub dezaktywacji ("Disable"), jak również zdefiniowania wielkości folderu publicznego (Public). Oprócz tego pokazywane jest wykorzystanie folderu publicznego i można nim zarządzać. 42

43 Następujące usługi znajdują się do dyspozycji: Status serwisu Aktywacja lub dezaktywacja funkcji SMB Master Browser Master Browser zarządza wszystkimi nazwami komputerów w sieci. W sieciach Windows Master Browser są przygotowane do pracy. W zwykłym przypadku aktywacja Master Browsers nie jest konieczna. Opcja Oplocks Oplocks ("Opportunistic locking") jest mechanizmem blokady pliku w protokóle SMB, który został pomyślany do poprawienia wydajności przez kontrolowany caching. Recycle.bin folders Foldery recycle.bin w SMB mogą być tworzone lub nie. 43

44 Do folderu Manager można dodawać nowe foldery, pracować z nimi lub kasować. 44

45 Kliknąć na "Add", aby utworzyć nowy folder. Następnie wybrać uprawnienia dostępu i kliknąć na "Apply", aby zapisać zmiany. Po kliknięciu na "Edit" lub "Delete" można pracować z utworzonym folderem lub usunąć go. 45

46 Serwer FTP Część "FTP" daje możliwość nastawienia serwera FTP oraz zarządzania nim. FTP Setup W FTP Setup można aktywować ("Enable") i dezaktywować ("Disable") serwer FTP, nadawać Service Port i nastawiać pasywny Mode Port Range dla serwera FTP. 46

47 Anonymous Configuration Pod "Anonymous Configuration" anonimowi użytkownicy mogą włączać (enable) lub wyłączać (disable) dostęp do FTP. Oprócz tego można ustalić, czy anonimowy użytkownik posiada na serwerze FTP uprawnienia do odczytu i wpisywania lub czy tylko do odczytu. Kliknąć na "Apply", żeby zapisać zmiany. Anonimowi użytkownicy logują się pod nazwą anonymous i wykorzystują adres jako hasło. Pod "Folder Manager" można udostępnić, dodać, wprowadzić zmiany lub usunąć folder z serwera FTP. 47

48 Media Server Część "Media Server" po wprowadzeniu klucza licencyjnego daje możliwość wykorzystywania urządzenia jako Media Server jak również stosowania Bit Torrent Client urządzenia. DLNA/uPnP Po podaniu klucza można zastosować i konfigurować usługę DLNA/uPnP. Kliknąć na "Enable", żeby aktywować usługę. Następnie wybrać metodę Scan. Dla "Interval" należy wybrać w "Rescan Interval" czas interwału. Aby zapisać zmiany, należy wybrać jeden lub kilka folderów multimedialnych i kliknąć na "Apply". 48

49 itunes Tą usługę można aktywować przez kliknięcie na "Enable". Abu zapisać zmiany, należy wybrać jeden lub kilka folderów multimedialnych i kliknąć na "Apply". Udostępnienie mediów musi znajdować się w folderze podporządkowanym udostępnionego rejestru. BT Download W części BT Download znajduje się Bit Torrent Client urządzenia. Tutaj można dodawać i pobierać pliki torrent. 49

50 List W "List" można dodawać pliki Torrent po kliknięciu w "Upload torrents" na "Przeglądaj". Kliknąć następnie na "Apply", żeby zapisać zmiany. W "Torrent List" pokazywane są pliki Torrent w Bit Torrent Client, które są aktualnie ładowane. Kliknąć na "Refresh", żeby uaktualnić widok. 50

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Copyright 2004 Visioneer, Inc. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Znaki towarowe 2010 Plustek Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie zabronione. Wszystkie zawarte znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II

Building Management System. Neuron BMS Server. Instrukcja instalacji. 2013-12-13 wersja: 2.01. Dell PowerEdge R210 II Building Management System Neuron BMS Server Dell PowerEdge R210 II Instrukcja instalacji 2013-12-13 wersja: 2.01 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Ochrona środowiska... 3 1.2 Certyfikat CE... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo