Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego, konsoli zarządzającej typu AIO wraz z akcesoriami), jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z istniejącą infrastrukturą komputerową. Dostarczany w ramach zamówienia sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi muszą cechować się następującymi wymaganymi parametrach technicznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi, spełniając je w stopniu minimalnym lub lepszym: Zadanie 1. Zakup i instalacja sprzętu i oprogramowania: serwera multimedialnego, stanowiska monitorowania i zarządzania multimediami oraz niezbędnego osprzętu. L.p. Parametr Wymagane minimum Sekcja 1. Serwer RACK 1 kpl. 1 obudowa Typu RACK o wysokości maksymalnej 2U: wyposażona w elementy montażowe pozwalające na montaż w szafie serwerowej typu RACK w postaci szyn umożliwiających pełne wysunięcie serwera z szafy, wyposażona w ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie, posiadająca minimum 8 wnęk na dyski twarde dostępne z zewnątrz, z funkcją hotplug / hotswap, pozwalającą na wymianę dysków bez konieczności wyłączania systemu operacyjnego i serwera, możliwość rozbudowy minimum do 16 dysków łącznie, wliczając w to dyski znajdujące się wewnątrz obudowy oraz dyski typu hotplug / hotswap, dostępna z przodu serwera karta informacyjna, zawierająca co najmniej nazwę, numer handlowy, numer seryjny oraz adresy MAC kart sieciowych. 2 płyta główna Dedykowana do serwera płyta główna, przeznaczona do obudowy wymienionej w punkcie 1, umożliwiająca instalację: minimum dwóch procesorów serwerowych, dwunastordzeniowych, wielowątkowych, oraz pozwalająca na podłączenie / rozszerzenie sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją: minimum 7 złącz PCI Express trzeciej generacji, niskoprofilowych, w tym co najmniej 2 o prędkości x16 i co najmniej 5 o prędkości x8, możliwość zamontowania wewnętrznej pamięci flash wykorzystywanej przez wirtualizatora (niezależnie od dysków twardych), moduł szyfrowania zgodny ze standardem TPM 1.2, minimum jeden port VGA umieszczony z tyłu obudowy, minimum jeden port VGA umieszczony z przodu obudowy, minimum 9 portów USB 2.0 (lub szybszych), w tym co najmniej 2 umieszczone z przodu obudowy, co najmniej 2 umieszczone wewnątrz obudowy i co najmniej 5 dostępnych z tyłu obudowy, minimum 24 złącza na moduły pamięci RAM (po 12 na każdy procesor), 1

2 możliwość instalacji pamięci RAM o łącznej pojemności co najmniej do 1536 GB, z funkcjami wykrywania i korekcji błędów ECC, funkcją czyszczenia pamięci, obsługą aktywnej rezerwy (rank sparing) i obsługą lustrzanego odwzorowywania pamięci (mirroring). 3 procesor 2 procesory 6 rdzeniowe, w architekturze x86, 64. bitowe: z własnością wielowątkowości, ze wsparciem wirtualizacji sprzętowej, osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 co najmniej 428 punktów 1. 4 pamięć RAM Co najmniej 48 GB pamięci RAM, z korekcją błędów ECC, o częstotliwości pracy dostosowanej do oferowanego w punkcie 3 procesora (tj. pozwalające na pracę procesora i płyty głównej z pełną prędkością). 5 kontrolery dysków i I/O Sprzętowy kontroler RAID typu SAS 2.0 wyposażony w minimum 512 MB pamięci podtrzymywanej bateryjnie, obsługujący co najmniej dyski typu SAS, SATA, SSD, pozwalający na konfigurację macierzy co najmniej zgodnie z następującymi poziomami RAID: 0,1,5,6,50,60, obsługa funkcji hotplug / hotswap, pozwalająca na wymianę dysków bez konieczności wyłączania systemu operacyjnego i serwera. 6 dyski twarde 4 dyski twarde serwerowe, każdy z dysków o następujących cechach: pojemność dysku minimum 600 GB, interfejs SAS 2.0, prędkość obrotowa minimum obr./min. dyski typu hotplug / hotswap, tj. pozwalające na ich wymianę bez konieczności wyłączania systemu operacyjnego i serwera. 7 dyski optyczne Minimum 1 napęd zintegrowany (umieszczony w obudowie, dostępny z przodu serwera), obsługujący co najmniej zapis i odczyt płyt w formacie DVD-RW (+ i -). 8 karta graficzna Zintegrowana z płytą główną karta graficzna zapewniająca pracę z rozdzielczością co najmniej 1024 x 768 punktów. 9 karty sieciowe LAN Minimum 2 karty sieciowe LAN 10/100/1000Mbps Ethernet RJ-45 z obsługą standardów: ładowanie systemu operacyjnego via iscsi (iscsi boot), ładowanie systemu operacyjnego via PXE-boot z serwera, balansowanie transferu (teaming). 10 pozostałe Minimum 1 port szeregowy RS-232. złącza 11 zasilanie Dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 800 W i o sprawności minimum 94% przy typowym obciążeniu 50%, pozwalające na ich wymianę w czasie pracy serwera (typu hotplug/hotswap). 12 chłodzenie Zintegrowane z obudową chłodzenie zawierające elementy aktywne i pasywne. Redundantne wentylatory pozwalających na ich wymianę w czasie pracy serwera bez konieczności jego wyłączania (typu hotplug/hotswap). 13 emisja ciepła Łączna emisja ciepła dla oferowanej konfiguracji nie większa niż 1860 kj/h. 14 zarządzanie Serwer wyposażony w panel informujący o jego aktualnym stanie (diody LED lub wyświetlacz LCD lub równoważne rozwiązanie) oraz wyposażony 2

3 15 wspierane systemy operacyjne 16 system operacyjny 17 dokumentacja, inne w zintegrowany z płytą główną sprzętowy moduł zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 o funkcjonalnościach (co najmniej n/w): niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie oraz zdalny restart serwera, dedykowana karta LAN 1 Gbps (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania, z możliwością przekierowania tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym, dodatkowe złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu obudowy, dostęp poprzez przeglądarkę WWW (w tym w protokole bezpiecznym SSL), dostęp w trybie terminalowym w protokole SSH, zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii, zarządzanie alarmami (zdarzenia przesyłane protokołem SNMP), możliwość przekierowania konsoli tekstowej, przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM), wsparcie sprzętowe wirtualizacji warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego sprzętu - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera), oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera, umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (w szczególności temperatury, stanu dysków, zasilaczy, płyty głównej, procesorów, pamięci operacyjnej, chłodzenia). Producent serwera musi wspierać instalację w zakresie certyfikacji oraz sterowników dostarczanych przez producenta serwera i dostępnych przez dedykowaną dla produktu stronę WWW dla co najmniej n/w systemów operacyjnych: Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Linux Suse, Linux RHEL. Microsoft Windows Server 2012 R2 2,3 dla dwóch procesorów fizycznych w bezterminowym licencjonowaniu Otwartej Licencji Microsoft wraz z licencjami dostępowymi dla 12 urządzeń oraz licencjami dla 3 użytkowników. Licencja nie może wykluczyć przeniesienia systemu operacyjnego na inny serwer. Zakupione licencje muszą umożliwić uruchomienie fizycznej instalacji serwera Windows Server W2012 R2 oraz uruchomienie min. dwóch instancji Windows Server W2012 R2 dla maszyn wirtualnych. Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane 4 oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce 5. 3

4 18 gwarancja i serwis 19 instalacja, konfiguracja i integracja Oferent zobowiązany jest dostarczyć certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji dla oferowanego serwera. Serwer musi posiadać pakiet gwarancyjny i serwisowy oferujący co najmniej następujące warunki: gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od momentu zgłoszenia, serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego z gwarantowanym czasem zakończenia naprawy do końca następnego dnia od dnia przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską telefoniczną infolinię producenta - ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/ , serwisujący ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych 7, pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony zamawiającego, serwer nie może zawierać żadnych elementów ograniczających jego rozbudowę (np. plomb), udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta, możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet, możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, serwis realizowany w języku polskim, oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z gwarancji oraz zobowiązań serwisowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia wykonania montażu oraz instalacji serwera w miejscu eksploatacji oraz integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w uzgodnionym terminie po wcześniejszym wykonaniu dostawy. W szczególności (m.in.) Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia przeprowadzenia instalacji systemu operacyjnego na serwerze, z uwzględnieniem sterowników i oprogramowania dedykowanego dla przedmiotu zamówienia, oprogramowania zarządzającego, jak również integracji dostarczonego serwera z istniejącą infrastrukturą informatyczną, w szczególności w zakresie integracji z istniejącą domeną Active Directory, utworzenia instalacji bezpiecznej typu failover dla maszyn wirtualnych zgodnie z wytycznymi dla środowiska Hyper-V (Microsoft), przygotowania systemu wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych i zasobów z wykorzystaniem urządzenia typu NAS oraz podłączenia serwera do istniejącej w szafie serwerowej konsoli zarządzania typu KVM. 4

5 20 półka do szafy serwerowej Półka stała (niewysuwana) do szafy serwerowej RACK, z otworami, mocowanie czterema śrubami z przodu o wysokości mocowania nie więcej niż 2U, głębokość 350mm, kolor czarny. 5

6 Sekcja 2. Zasilacz UPS 1 kpl. 1 obudowa Obudowa typu RACK o wysokości nie większej niż 2U wraz z elementami pozwalającymi na montaż w szafie RACK. 2 moc wyjściowa Minimalna moc wyjściowa 1000W / 1500VA 3 napięcie 230V z możliwością konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego wyjściowe 220V lub 240V. 4 zniekształcenia Nie więcej niż 5% przy pełnym obciążeniu zasilacza. napięcia wyjściowego 5 częstotliwość na wyjściu Synchronicznie z siecią: Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz 6 topologia Topologia typu Line Interactive 7 gniazda 4 gniazda wyjściowe zgodne z IEC 320 C13 wyjściowe 8 nominalne 230V (tolerowane w zakresie od 220V do 240V) napięcia wejściowe 9 częstotliwość na wejściu 10 gniazdo wejściowe 11 zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 12 zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 50 Hz / 60 Hz +-3 Hz (automatycznie wykrywane) 1 złącze IEC 320 C V V 13 akumulatory Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu. 14 typowy czas 3 godziny lub szybciej pełnego ładowania akumulatora 15 czas Minimum 7 minut przy pełnym obciążeniu (1000 W). podtrzymania Minimum 25 minut przy obciążeniu 50% (500 W). 16 filtracja przepięć Urządzenie musi cechować się co najmniej poniższymi funkcjami w zakresie filtracji przepięć: Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach. Przepuszczanie przepięć 0,3% wg IEEE. Zerowy czas powstrzymywania przepięcia. 17 poziom hałasu w odległości 1m od powierzchni urządzenia Maksimum 47 dba 18 waga urządzenia Maksimum 29kg 6

7 19 interfejsy komunikacyjne 20 kontrola urządzeń zdalnych Szeregowy RJ-45, SmartSlot, USB UPS wyposażony w kartę sieciową LAN 10/100Mbps Ethernet RJ-45 umożliwiający kontrolę zasilanych urządzeń poprzez sieć TCP/IP, zapewniający zdalne wyłączenie i włączenie oferowanego serwera oraz systemu NAS poprzez sieć lokalną. Obsługiwane protokoły co najmniej: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet. 21 panel przedni Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna z wyświetlaczem LCD, LED lub równoważne rozwiązanie. 22 inne Funkcja prognozowania daty wymiany akumulatora. UPS dostarczony z oprogramowaniem i okablowaniem niezbędnym do jego poprawnej pracy (w szczególności pozwalający na wykonanie zdalnego poinformowania systemu operacyjnego o konieczności wyłączenia urządzeń podłączonych do zasilacza UPS). 23 alarm Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie dźwiękowy naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia. 24 gwarancja Zasilacz UPS musi posiadać pakiet gwarancyjny-serwisowy oferujący co najmniej następujące warunki: gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu (nie dotyczy akumulatora), gwarancja 24 miesiące na akumulator, możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet, możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, serwis realizowany w języku polskim. 25 certyfikaty i zgodność z normami 26 instalacja, konfiguracja i integracja Co najmniej: Znak CE, RoHS Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia wykonania montażu oraz instalacji zasilacza UPS w miejscu eksploatacji oraz integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w uzgodnionym terminie po wcześniejszym wykonaniu dostawy. 7

8 Sekcja 3. Macierz dyskowa NAS do składowania danych multimedialnych 1 kpl. 1 obudowa i cechy systemu Obudowa typu RACK o wysokości 1U, umożliwiająca montaż NAS w szafie serwerowej RACK (wraz z niezbędnym osprzętem do montażu). Obudowa pozwalająca na zamontowanie minimum 4 dysków 2,5 lub 3,5 cala, z funkcją wymiany dysków bez konieczności wyłączania NAS. Urządzenie powinno być wyposażone w preinstalowany system operacyjny pozwalający na realizację określonych zadań takich jak umożliwienie integracji z Domeną oraz Active Directory. System operacyjny bazujący na licencji GNU. Aktualizacje systemu operacyjnego (firmware) udostępniane przez producenta sprzętu, dedykowane dla urządzenia NAS. Automatyczne włączanie po zaniku napięcia. Połączenie VPN do transferu zdalnego plików. 2 macierz dyskowa Macierz dyskowa musi posiadać co najmniej n/w funkcje i właściwości: Wsparcie dla dysków SATA obrotowych i SSD o łącznej pojemności minimum 16 TB. Mechanizm umożliwiający wymianę dysków na dyski o większej pojemności bez konieczności przebudowy macierzy i w sposób nie wymagający wyłączania lub restartowania urządzenia. Mechanizm zabezpieczający dane w przypadku jednoczesnej awarii dysku i utraty zasilania. Szyfrowanie dysków algorytmem AES 256 bit. Migracji poziomu RAID oraz powiększania wolumenu z zabezpieczeniem danych w przypadku utraty zasilania. Single Disk, JBOD. Poziomy RAID co najmniej: 0, 1, 5, 6, 10 oraz RAID Global Hot Spare. Mechanizm powiększenia pojemności macierzy z wykorzystaniem esata. 3 procesor Procesor z modułem obliczeń zmiennoprzecinkowych, minimum dwurdzeniowy, o częstotliwości pracy minimum 1,2 GHz lub równoważny. 4 pamięć RAM Minimum 2 GB pamięci RAM DDR3. 5 pamięć flash Minimum 128 MB pamięci flash na system operacyjny. 6 sprzęt Programowalny przycisk Backup dostępny z przodu obudowy. Wentylatory chłodzące o automatycznie regulowanej prędkości obrotowej, zależnej od temperatury pracy urządzenia. Poziom hałasu maksimum 28 dba. Harmonogram włączania i wyłączania urządzenia. 7 dyski Minimum 4 dyski o pojemności minimum 2 TB każdy, dedykowane do rozwiązań typu NAS. 8 złącza Minimum 2 złącza typu esata. Minimum 2 złącza LAN 10/100/1000Mbps Ethernet RJ-45. Minimum 1 port USB 2.0 i minimum 2 porty USB funkcje zabezpieczeń Urządzenie musi posiadać co najmniej n/w funkcje zabezpieczeń: wsparcie dla trybów pracy dysków Single Disk, JBOD, RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 8

9 danych i kopii zapasowych 10 funkcje SAN i wsparcie wirtualizacji 11 funkcje zarządzania wolumenami danych 12 wspierane systemy plików, protokoły i oprogramowanie nielimitowana ilość migawek zapewniająca stałą ochronę, przywracanie obrazu plików z dowolnego punktu w czasie zarządzane za pomocą lokalnego GUI i portalu dostępnego z poziomu chmury, RAID Global Hot Spare, tworzenie migawek na podstawie harmonogramu oraz wyzwalania ręcznego, funkcja rsync, szyfrowana zdalna replikacja danych, replikacja danych w chmurze z urządzenia na urządzenie bez konieczności instalacji dodatkowych licencji, wykonywanie kopii zapasowej na urządzenie zewnętrzne podłączone przez USB i esata, wsparcie dla Apple Time Machine, w tym zdalny backup z dowolnej lokalizacji na świecie, synchronizacja plików pomiędzy urządzeniami mobilnymi, synchronizacja z DropBox, skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym, wykorzystujące algorytmy heurystyczne, zabezpieczenie przed wirusami, trojanami, robakami - bez konieczności instalacji dodatkowych licencji, Urządzenie musi realizować co najmniej n/w funkcje dotyczące SAN i wirtualizacji: nielimitowana ilość migawek iscsi LUN, stała lub dynamiczna rezerwacja przestrzeni dyskowej dla LUN, cecha Multi-LUN per target, cecha LUN mapping, cecha LUN masking, cecha SPC-3 Persistent Reservation (iscsi), cecha MPIO (iscsi), cecha MC/S (iscsi), minimalna liczba maksymalnie obsługiwanych iscsi Target: 256, minimalna liczba maksymalnej ilość iscsi LUN: 256, wsparcie wirtualizacji co najmniej dla: VMware vsphere 5, Windows Server 2008 Hyper-V, Windows Server 2008 Failover Clustering, Windows Server Minimalny zestaw funkcji zarządzania wolumenami danych: Dynamiczna alokacja przestrzeni dyskowej dla wolumenów oraz LUN. Natychmiastowa rezerwacja miejsca na dysku z ochroną danych. Funkcja przywracania ustawień fabrycznych. Wsparcie co najmniej dla wymienionych systemów operacyjnych: Microsoft Windows Vista (32/64-bit), Microsoft Windows 7 (32/64- bit), Microsoft Windows 8 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X, Linux/Unix, Solaris, Apple ios, Google Android. Wspierane przeglądarki co najmniej: Microsoft Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+. Wsparcie dla systemu plików, funkcji, protokołów i oprogramowania (co najmniej): Linux 3.x Wewnętrzny system plików: BTRFS Zewnętrzny system plików: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ 9

10 13 monitoring i zarządzanie NAS 14 cechy protokołu sieciowego 15 funkcje multimedialne System plików Copy-on-write Microsoft (CIFS/SMB) Apple OS X (AFP 3.3) Linux/Unix (NFS v3) Internet (HTTP) Secure Internet (HTTPS) File Transfer Protocol (FTP) FTP over SSL / TLS (explicit) FTP tryb pasywny z konfiguracją zakresu portów FTP kontrola przepustowości FTP Anonymous FTP logi transferu Secure Shell (SSH) SSH File Transfer Protocol (SFTP) Web Authoring (WebDAV) Storage Array Network (iscsi) Synchronizacja plików (rsync) Lokalny menedżer plików Wspierane przeglądarki co najmniej: Microsoft Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+ Funkcje monitoringu i zarządzania (co najmniej): Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów. Skanowanie Bad block. S.M.A.R.T. Kontrola systemu plików. Disk Scrubbing. Defragmentacja dysku. Powiadomienia poprzez SMTP, , LCD, SNMP, syslog, lokalnie. Automatyczne wyłączanie (UPS). Zgodność z protokołami sieciowymi (co najmniej): TCP/IP, IPv4, IPv6, Statyczny adres IP, Dynamiczny adres IP, Klient DHCP, UPnP, Bonjour, Agregacja portów IEEE 802.3ad, Agregacja portów (round robin, active backup, balance xor, broadcast, 802.3ad LACP, transmit load balancing, adaptive load balancing), Hash IEEE 802.3ad LACP lub XOR (Layer 2, Layer3, Layer 4), Ramki Jumbo, Virtual LAN (VLAN), SSH, SNMP v2, v3, Network Time Protocol (NTP). NAS musi zapewniać co najmniej wsparcie następujących protokołów i funkcji multimedialnych: 10

11 Serwer ReadyDLNA (UPnP DLNA Media Server). Przesyłanie strumienia do urządzeń mobilnych ReadyDLNA ios i Android. ReadyDLNA - wpierane formaty muzyczne: wav, wma, pcm, ogg, mp3, m4a, flac, aac. ReadyDLNA - wpierane formaty zdjęć: jpg, jpeg. ReadyDLNA - wpierane formaty video: 3gp, mp4, wmv, xvid, vob, ts, tivo, mts, mpeg, mpg, mp4, mov, mkv, m4v, m4p, m2t, m2ts, flv,flc, fla, divx, avi, asf. ReadyDLNA - wpierane formaty playlist: pls, m3u. 16 certyfikaty i Co najmniej: Znak CE, ROHS. zgodność 17 gwarancja Urządzenie NAS wyposażone w pakiet gwarancyjny i serwisowy o co najmniej następujących cechach: 5 lat gwarancji na urządzenie, 3 lata gwarancji na dyski, możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet, gwarancja realizowana przez producenta systemu NAS w systemie door-to-door. 18 instalacja, konfiguracja i integracja Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia wykonania montażu oraz instalacji zasilacza UPS w miejscu eksploatacji oraz integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w uzgodnionym terminie po wcześniejszym wykonaniu dostawy. 11

12 Sekcja 4. Przełącznik sieciowy szesnastoportowy gigabit Ethernet 1 kpl. 1 obudowa Obudowa pozwalająca na montaż w szafie serwerowej typu RACK, wraz z niezbędnymi akcesoriami do wykonania montażu w szafie typu RACK. 2 złącza minimum 16 złącz LAN 10/100/1000Mbps Ethernet RJ-45, minimum 2 złącza SFP, 3 protokoły Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące protokoły: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x, Auto-voice VLAN, SNMP v1, v2c, v3, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ethernet Interface MIB, RFC1493 Bridge MIB, Jumbo Frame, IEEE 802.1Q Tag VLAN, 128 Static VLANs, IEEE 802.1p, DSCP - L3 QoS, IEEE 802.3ad, DHCP client, Port mirroring (many-to-one), Port setting, IGMP snooping v1/v2, IEEE 802.1x (RAIDUS), ACL - MAC, IP, SNTP, IEEE 802.1ab LLDP, Syslog, Ping & traceroute, EEE802.3az MLD Snooping EAV Multicast VLAN Registration 802.1AS 802.1Qat 802.1Qav 802.1BA 4 wydajność Metoda przesyłania ramek: Store-and-forward. Przepustowość magistrali co najmniej 36 Gbps. Wielkość bufora co najmniej 2Mb. Ilość adresów MAC co najmniej cechy pozostałe Przełącznik musi udostępniać co najmniej następujące funkcje: statyczny routing, 12

13 6 certyfikaty i zgodność ochrona przed DoS, konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW (przez HTTP i HTTPS), ograniczanie pasma na wejściu. Przełącznik musi spełniać co najmniej poniższe standardy oraz posiadać wymienione certyfikaty w zakresie zgodności (w tym elektromagnetycznej): Znak CE, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, EN (CISPR 22), EN (CISPR 24), C-Tick, IEC 950/EN gwarancja Przełącznik wyposażony w pakiet gwarancyjny i serwisowy o co najmniej następujących cechach: Wieczysta gwarancja producenta obejmująca również wewnętrzny zasilacz oraz wentylatory. Średni czas bezawaryjnej pracy przełącznika co najmniej godzin 8. Możliwość pobierania dokumentacji, sterowników lub aktualizacji z jednej lokalizacji w sieci Internet. Gwarancja realizowana przez producenta przełącznika w systemie door-to-door. 8 instalacja, konfiguracja i integracja Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia wykonania montażu oraz instalacji przełącznika sieciowego w miejscu eksploatacji oraz integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w uzgodnionym terminie po wcześniejszym wykonaniu dostawy. Sekcja 5. Konsola typu AIO PC do zarządzania systemem multimedialnym 1 kpl. 1 obudowa Komputer typu All-In-One PC (wszystko w jednym): obudowa zintegrowana z napędami dysków i monitorem ekranowym, obudowa wyposażona w minimum jedną kieszeń 2,5 cala zasilacz o mocy maksymalnej 90W zintegrowany z obudową, pracujący w typowej sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, o efektywności minimum 90% przy obciążeniu 50%, łączna waga nie większa niż 6kg. 2 procesor Procesor w architekturze x86, 64. bitowy: z własnością wielowątkowości, ze wsparciem wirtualizacji sprzętowej, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerze stacjonarnym, o wydajności minimum 7540 punktów w teście PassMark 9, o współczynniku zużycia energii TPD nie większym niż 35W. 3 płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera, posiadająca co najmniej n/w cechy: chipset rekomendowany przez producenta procesora, min. 1 złącze SATA NCQ w tym min. 1 złącze SATA 3.0, 13

14 sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu), wbudowana w płytę główną technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: o monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej, o o o o o o o o zdalną konfigurację ustawień BIOS, możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560x1600 włącznie, minimum 128kB pamięci nieulotnej z możliwością zapisu i zdalnego odczytu przechowywanych w niej danych (np. dodatkowych informacji dot. wersji zainstalowanego oprogramowania) niezależnie od stanu zasilania komputera czy obecności systemu operacyjnego, technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN oraz DASH , nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS, sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowany w płytę główną dodatkowy układ niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP One Time Password) np. z wykorzystaniem OATH lub równoważne rozwiązanie. 14

15 Płyta główna wyposażona w BIOS o następującym minimalnym zestawie cech (minimalne wymagania): funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), funkcja blokowania/odblokowania startu systemu operacyjnego komputera z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora - bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego, możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT 12, możliwość wyłączania portów USB, wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) realizowane przez BIOS komputera i umożliwiające autoryzację PBA, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący, zgodny ze standardem TPM pamięć Minimum 8 GB pamięci RAM DDR3, z możliwością rozszerzenia co najmniej do 16 GB. 5 dysk Dysk półprzewodnikowy o pojemności co najmniej 1 TB, SATA III, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze, po awarii, bez dodatkowych nośników. 6 napęd optyczny Zewnętrzny napęd optyczny nagrywarka BluRay/DVD/CD, podłączany przez złącze USB (co najmniej 2.0), obsługujący co najmniej następujące formaty odczytu i zapisu płyt BluRay, DVD i CD: BD-R Single Layer, BD-R Single Layer LTH, BD-R Dual Layer, BD-R Triple Layer, BD-R Quad Layer, BD-RE Single Layer, BD-RE Dual Layer, BD-RE Triple Layer, BD-ROM Single Layer, BD-ROM Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW, DVD-ROM, DVD- Video, DVD + R, DVD + R Dual Layer, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-RAM, CD-DA, CD + E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I 15

16 Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD- EXTRA, Portfolio) Napęd optyczny musi wykazywać się następującymi, minimalnymi prędkościami odczytu i zapisu: BD-R jedno i dwuwarstwowy odczyt nie mniej niż 6x (27 MB/s), zapis nie mniej niż 6x (27 MB/s), BD-RE jedno I dwuwarstwowy odczyt nie mniej niż 6x (27 MB/s), zapis nie mniej niż 2x (9 MB/s), BD-R trójwarstwowy odczyt nie mniej niż 5x (22,5 MB/s), zapis nie mniej niż 4x (18 MB/s), BD-RE trójwarstwowy odczyt nie mniej niż 5x (22,5 MB/s), zapis nie mniej niż 2x (9 MB/s), BD-R czterowarstwowy odczyt nie mniej niż 5x (22,5 MB/s), nie wymaga zapisu DVD+-R odczyt nie mniej niż 8x (10 MB/s), zapis nie mniej niż 8x (10 MB/s), DVD+-RW odczyt nie mniej niż 8x (10 MB/s), zapis nie mniej niż 6x (8 MB/s). 7 ekran Monitor ekranowy zintegrowany z obudową posiadająca co najmniej n/w parametry: panoramiczny, matryca typu IPS o przekątnej 23, jasność co najmniej: 250 cd/m, wielkość plamki nie więcej niż: mm, kąty widzenia co najmniej: 178 /178, czas reakcji matrycy: max. 14 ms, zakres pochylenia monitora co najmniej: od -5 do +30, rozdzielczość minimalna: 1920 x 1080, matowy, ekran dotykowy z obsługą funkcji multitouch (co najmniej 10 punktów). 8 klawiatura i mysz Klawiatura PS2/USB, odporna na zalanie, w układzie polski-programisty, dedykowana przez producenta dla komputera AIO. Mysz optyczna, co najmniej 800 dpi, PS2/USB, dwuprzyciskowa z rolką do przewijania i funkcją trzeciego przycisku, funkcja scroll czterokierunkowy, dedykowana przez producenta dla komputera AIO. 9 dźwięk Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, obudowa podstawowy 10 dźwięk rozszerzony wyposażona we wbudowane głośniki stereo. Niskoszumowa, zewnętrzna karta dźwiękowa podłączana do komputera przez port USB 2.0, wyposażona w słuchawki studyjne, nauszne lub wokółuszne, stereofoniczne klasy Hi-Fi: Sampling minimum 24-bitowy, z częstotliwością maksymalną samplingu i odtwarzania minimum 192 khz. Częstotliwości próbkowania i odtwarzania co najmniej 44.1 khz/48 khz/88.2 khz/96 khz/176.4 khz/192 khz. Komunikacja z PC w zakresie odtwarzania i nagrywania stereofonicznego dla pełnych częstotliwości próbkowania. Sterowniki kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyjnym, wspierające standardy WDM, Core Audio oraz ASIO. 16

17 Co najmniej dwa wejścia mikrofonowe o impedancji 4 kω z przedwzmacniaczem w klasie A i zasilaniem fantomowym 48V oraz o regulowanym wzmocnieniu co najmniej w zakresie od +10 db do +50dB. Co najmniej dwa wejścia analogowe typu XLR/TRS o impedancji 20 kω i regulowanym wzmocnieniu co najmniej w zakresie od -10dB do +30dB, w tym co najmniej jedno z nich z przełącznikiem (lub osobne) Hi-Z do podłączania instrumentów o impedancji 1 MΩ i zakresie regulacji wzmocnienia co najmniej od 1dB do 40dB. Dwa wyjścia liniowe o impedancji 150 Ω. Wyjście słuchawkowe, wzmacniane o mocy minimum 6mW na kanał oraz obsłudze słuchawek co najmniej o impedancji 40 Ω. Stereofoniczne słuchawki klasy Hi-Fi, nauszne o impedancji nie większej niż 38 Ω, czułości nie niższej niż 99 db / mw, maksymalnej mocy wejściowej nie mniejszej niż 1600mW oraz paśmie przenoszenia co najmniej od 15 Hz do Hz z przewodem połączeniowym o długości co najmniej 3m i złączach 3,5 mm oraz 6,3 mm. 11 mikrofon Mikrofon cyfrowy ze złączem USB spełniający co najmniej n/w cechy: kompatybilny z zainstalowanym systemem operacyjnym, widoczny w systemie operacyjnym jako systemowe urządzenie wejściowe audio (brak ograniczeń dot. zastosowanego oprogramowania do rejestracji dźwięku), wyposażony w podstawkę biurkową oraz kosz antywstrząsowy, wyposażony w ekran akustyczny redukujący wpływ niepożądanych dźwięków, odbić i echa, o wymiarach pozwalających na montaż na biurku przy jednoczesnym zasłonięciu mikrofonu z trzech kierunków, pozwalający na montaż na standardowych statywach mikrofonowych, wyposażony w pakiet oprogramowania do rejestracji dźwięku, pasmo przenoszenia mikrofonu co najmniej 20 Hz-18 khz, czułość mikrofonu co najmniej 33 db/pa, maksymalna wartość ciśnienia akustycznego dla przenoszenia sygnału bez zniekształceń - co najmniej 136 db. 12 karta sieciowa LAN Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) z obsługą funkcji WoL (wake on lan). 13 komunikacja Zintegrowana karta sieciowa bezprzewodowa WLAN b/g/n oraz bezprzewodowa Bluetooth. 14 karta graficzna Zintegrowana, wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access), o następujących cechach (co najmniej): z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,5 GB pamięci, zgodna ze standardem DX10.1 oraz DirectX* 11.1, zgodna ze standardem OpenGL 4.0, zgodna ze standardem Shader Model 5. 17

18 15 złącza i porty Złącza i porty zintegrowane z płytą główna posiadające co najmniej n/w cechy: minimum 6 portów USB 3.0 (z czego minimum 4 z tyłu obudowy), minimum 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe, co najmniej jedno złącze VGA, co najmniej jedno złącze cyfrowe DVI lub Display Port, porty USB z zasilaniem prądowym umożliwiającym ładowanie urządzeń zewnętrznych. 16 system operacyjny 17 zarządzanie zdalne i diagnostyka 18 certyfikaty i normy Microsoft Windows 8.1 Professional PL bitowy, zainstalowany, system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, preinstalowany fabrycznie na dysku twardym w polskiej wersji językowej. Komputer dostarczony wraz z nośnikiem systemu w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu w wersji 64-bitowej. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy. Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci. Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface. Tworzenie raportów stanu jednostki. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS. Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy. Zdalne zarządzanie energią urządzeń. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu. Sprzęt musi spełniać co najmniej poniższe certyfikaty: Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla oferowanego komputera 14. Znak CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) powinien wynosić nie więcej niż 18 db gwarancja Komputer AIO musi posiadać pakiet gwarancyjny i serwisowy oferujący co najmniej następujące warunki 16 : Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od momentu zgłoszenia z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym. 18

19 Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 17. Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Zamawiający oczekuje przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterekawarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu lub za pomocą infolinii telefonicznej. W tym samym serwisie www zamawiający, korzystając z indywidualnego konta, będzie mógł monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu o zmianie statusów zgłoszenia. 20 inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane 18. W zestawie kabel zasilający o długości minimum 1,5m oraz kabel sieciowy RJ-45 o długości minimum 3m. 19

20 21 instalacja, konfiguracja i integracja Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia wykonania montażu oraz instalacji komputera AIO wraz z instalacją oprogramowania do rejestracji i przetwarzania dźwięku, w miejscu eksploatacji oraz integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego w uzgodnionym terminie po wcześniejszym wykonaniu dostawy. 1 Wraz z ofertą należy przedstawić protokół testów wydajnościowych SPEC dla oferowanego sprzętu (http://www.spec.org). Protokół musi być poświadczony przez producenta oferowanego sprzętu. 2 Ze względu na posiadaną infrastrukturę informatyczną Zamawiający nie dopuszcza w tym zadaniu produktów równoważnych. 3 Zamawiający oświadcza iż posiada uprawnienia do instalacji licencji typu akademickiego (Microsoft Academic). 4 Wymagane oświadczenie producenta serwera w tym zakresie. 5 Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia przedstawione wymagania. 6 W ofercie należy podać numer telefonu / infolinii serwisowej producenta serwera. 7 Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 8 Wymagane oświadczenie producenta przełącznika w tym zakresie. 9 Wraz z ofertą należy przedstawić protokół testów wydajnościowych PassMark (http://cpubenchmark.net). 10 Opis standardu: 11 Opis standardu: 12 Podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, pozwalających na uruchomienie systemu operacyjnego, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 13 Ze względu na interfejs dotykowy, wymagany jest system operacyjny Windows 8.1 obsługujący ekrany dotykowe. 14 Do oferty należy dołączyć stosowny wydruk ze strony Microsoft HCL. 15 Do oferty należy załączyć oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium, potwierdzone przez producenta sprzętu. 16 W ofercie należy załączyć stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu o zakresie realizowanej gwarancji. 17 W ofercie należy załączyć stosowne oświadczenie. 18 Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany w przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r.

DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. DZPZ/ 333 / 22 / 2015 Olsztyn, dnia 28 stycznia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo