Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika Serwer muzyczny Heritage MP100

2 Serwer muzyczny Heritage MP100 Ostrzeżenia i środki ostrożności UWAGA/OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 00 NIE OTWIERAĆ RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Migająca lampka z symbolem grotu strzałki w obrębie trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obrębie obudowy urządzenia, które może być wystarczające, by spowodować porażenie prądem. Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego informuje użytkownika o ważnych instrukcjach obsługi i konserwacji (naprawy) w dokumentach towarzyszących urządzeniu. Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany ściśle w zgodności ze standardami jakości i bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj instrukcję dla odniesienia w przyszłości i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń w instrukcji lub na wzmacniaczu. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem lub wilgocią Elektryczność w pobliżu wody może być niebezpieczna. Nie należy stosować tego produktu na zewnątrz lub w pobliżu źródła wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basen u, itp. Należy zapobiegać wpadaniu przedmiotów i wlewaniu cieczy przez jakiekolwiek otwory do obudowy. Nie umieszczać urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub podobnej miękkiej powierzchni bądź w zamkniętej szafce, gdzie wentylacja może być ograniczona. Zalecamy minimalną odległość 100 mm (4 cali) wokół wszystkich boków i ponad urządzeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Upewnij się, że otwory wentylacyjne poniżej i na górnej osłonie urządzenia nie są zakryte ani zasłonięte przez żaden przedmiot czy kurz. Umieść produkt z dala od otwartego płomienia lub urządzeń produkujących ciepło, jak grzejniki, piecyki lub inne urządzenia (w tym inne urządzenia elektroniczne) wytwarzające ciepło. Wzmacniacz zaprojektowano do wykorzystania w umiarkowanych klimatach. Nie należy nigdy naprawiać urządzenia w inny sposób niż opisano w niniejszej instrukcji. Wszystkie pozostałe naprawy powinny być pozostawione wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Jedyny bezpiecznik w tym urządzeniu jest w gnieździe AC. Zawsze stosuj dokładnie taki sam bezpiecznik jak ten znajdujący się w urządzeniu. Jeżeli zostanie zaobserwowany nietypowy zapach lub dym wydobywający się z produktu, wyłącz natychmiast zasilanie odłączając urządzenie do gniazdka ściennego. Natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Produkt powinien być przekazany wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu, gdy: Uszkodzony jest kabel lub wtyczka zasilania Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona Coś wpadło lub płyn dostał się do urządzenia Urządzenie zostało zawilgocone Urządzenie nie wydaje się funkcjonować normalnie lub wykazuje widoczną zmianę w parametrach pracy

3 Dziękujemy za zakup naszego produktu YBA Design. Jesteśmy pewni, że zapewni on wiele lat przyjemności słuchania. Produkty YBA Design zostały wyprodukowane z taką samą dumą i dbałością o szczegóły jak każdy inny produkt wyprodukowany od początków naszej działalności w Twoje nowe urządzenie zapewni Ci najwyższą jakość dźwięku. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie wszystkich informacji potrzebnych do zainstalowania, podłączenia, ustawienia i wykorzystywania produktu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zapobieżenia wszelkim uszkodzeniom, zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie wytycznych bezpieczeństwa przed instalacją. Zalecamy wykorzystanie szafki lub stojaka zalecanego do zastosowania ze sprzętem audio. Jeśli Twoje urządzenie jest w przenośnym stojaku, powinno być przemieszczane z dużą ostrożnością, aby uniknąć jakiegokolwiek wypadku. Przed czyszczeniem, zawsze zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania sieciowego. Obudowa zazwyczaj wymaga tylko przetarcia miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Nie należy stosować rozcieńczalników do farb lub innych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia mebli lub aerozoli do czyszczenia lub środków do polerowania, gdyż mogą one pozostawić nieścieralne białe ślady. Podłączaj urządzenie tylko do źródła zasilania typu opisanego w instrukcji obsługi albo podanego na tylnym panelu. Sprawdź podane napięcie. Przewody zasilania powinny być poprowadzone tak, aby były chronione przed nadepnięciem lub ściśnięciem przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Stosuj wyłącznie przewód zasilający dostarczony ze wzmacniaczem. Odłączaj kabel zasilania lub wyłączaj, jeżeli nie wykorzystujesz urządzenia przez długi okres czasu. Urządzenie zostało zaprojektowane w zgodności z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa elektrycznego IEC oraz przepisami CE i RoHs. Obrazek "przekreślonego pojemnika" oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucone ze zwykłymi śmieciami, tylko przekazane do ponownego wykorzystania, utylizacji i pozostałych form odzyskiwania surowców. Jeżeli nie jest już potrzebne, musi być przekazane do odpowiedniego punku odbioru. YBA jest zarejestrowanym znakiem towarowym YBA SAS i może być wykorzystywany przez YBA, jej podmioty zależne i uprawnionych agentów. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów podane w niniejszej instrukcji są zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz własnością ich odpowiednich właścicieli. Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji były prawdziwe w momencie publikacji. Jednakże, ponieważ nasi inżynierowie stale modernizują i doskonalą nasze produkty, dane urządzenie może mieć nieco inny wygląd, parametry bądź zmodyfikowane funkcje w porównaniu z niniejszą instrukcją.

4 Informacje o zasadach gwarancji YBA YBA gwarantuje, że urządzenie jest wolne od usterek materiałów i wykonawstwa z zastrzeżeniem tego, co następuje: Okres gwarancji może różnić się między krajami i zależnie od miejscowych przepisów. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, aby potwierdzić czas trwania gwarancji w Twoim kraju. YBA naprawi lub wymieni ten produkt (wedle wyłącznego uznania YBA) lub jakiekolwiek wadliwe części w tym produkcie zgodnie z zasadami gwarancji. Gwarancja YBA dotyczy tylko pierwotnego nabywcy. Koniecznie zachowaj ważny dowód zakupu. YBA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody incydentalne lub wynikające z naruszenia jakichkolwiek wyraźnie określonych lub domniemanych gwarancji tego produktu. W zakresie zgodnym z prawem, niniejsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszystkie pozostałe wyrażone i domniemane gwarancje. Gwarancja YBA nie wpływa na Twoje prawa ustawowe. Procedura gwarancyjna W celu uzyskania usługi gwarancyjnej, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą YBA, od którego kupiono urządzenie. Sprzedawca przekaże produkt zarejestrowanemu centrum serwisowemu YBA. Wysyłka do centrum serwisowego jest na Twój koszt a wzmacniacz musi być zapakowany w oryginalny karton lub opakowanie zapewniające taki sam stopień zabezpieczenia. Dowód zakupu w postaci rachunku sprzedaży lub otrzymanej faktury, będący dowodem na to, że Produkt ten jest wciąż objęty gwarancją, musi być przedstawiony w celu uzyskania usług gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli (a) fabryczny numer seryjny produktu został zmodyfikowany, zmieniony lub usunięty z urządzenia (b) ten produkt nie został zakupiony od autoryzowanego dealera YBA (c) urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki naprawy bądź usiłowania naprawy poza centrum serwisowym autoryzowanym przez YBA. Wyjątki od gwarancji Konserwacja i serwis lub wymiana części z uwagi na zwykłe zużycie Problemy wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub wykorzystania produktu do użytku innego niż w pomieszczeniu Uszkodzenie zewnętrznej obudowy z uwagi na zwykłe zużycie Usterki spowodowane przez ekstremalne sytuacje (takie jak zniszczenia wynikające z wyładowań atmosferycznych, zalania wodą, wilgoci, pożaru...) Usterki spowodowane w wyniku zwarcia w wyjściach głośników Usterki spowodowane przez wstrząs lub w wyniku upuszczenia produktu Uszkodzenie lub usterki spowodowane przez zastosowanie nieodpowiedniego opakowania przy zwrocie do uprawnionego centrum serwisowego Usterki spowodowane przez inne urządzenia lub akcesoria takie jak przewody zasilania, filtry zasilania, głośniki Uszkodzenia z uwagi na naprawy, modyfikacje lub czyszczenie przez nieautoryzowanych techników lub wynikające z wykorzystania części innych niż od YBA Usterki z uwagi na nieuprawnione otwarcie lub manipulowanie przy urządzeniu Całkowita lub częściowa utrata dokumentacji

5 Serwer muzyczny Heritage MP100 Korzystanie z pilota YBA Uwaga: NACIŚNIĘCIE oznacza krótkie naciśnięcie klawisza a PRZYTRZYMANIE oznacza przytrzymanie klawisza przez ponad 3 sekundy. Zawsze kieruj pilota w kierunku okna IR w MP100 ⓿ Wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować spomiędzy AMP, CD i AUX. W celu kontroli MP100, należy wcisnąć przycisk AUX. ❶ PREVIOUS/NEXT TRACK wciśnij w celu odtwarzania poprzedniego utworu lub w celu odtwarzania następnego utworu. Przytrzymaj> 3 sekundy w celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu. ❷ PLAY/PAUSE: Naciśnij, by przełączać pomiędzy odtwarzaniem a pauzą. ❸ RANDOM (RAND): Naciśnij, by włączyć/wyłączyć odtwarzanie losowe. Przytrzymaj w celu włączenia/wyłączenia funkcji powtarzania CD i przełączania pomiędzy powtarzaniem obecnego utworu a powtarzaniem wszystkich utworów. ❹ STOP: Wciśnij, by zatrzymać odtwarzanie. ❺ VIEW: Naciśnij, aby zmienić informację o czasie utworu (czas od początku/czas do końca). Przytrzymaj (> 3 sekundy), jasność wyświetlacza zmniejsza się. Przytrzymaj ponownie, wyświetlacz wyłącza się.przytrzymaj ponownie, wyświetlacz włącza się. MENU: Naciśnij, aby powrócić do menu głównego. ❻ > Przełącznik przechodzi przez menu w górę. ❼ ❽ FAVOURITE: Naciśnij, aby dodać obecnie odtwarzany utwór do menu ulubionych. Przytrzymaj w celu usunięcia obecnie odtwarzanego utworu z menu ulubionych. ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ <: Naciśnij, aby przejść poprzez menu wstecz. OK: Potwierdza/wybiera pozycję. >: Naciśnij, aby przejść poprzez menu do przodu. RETURN: Naciśnij, aby powrócić do odtwarzania. v Przełącznik przechodzi przez menu w dół OSTRZEŻENIE Przed podłączeniem do dowolnego wejścia lub wyjścia Należy zawsze upewnić się, że MP100 jest w pozycji OFF. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, odłącz kabel AC od gniazdka w ścianie. Upewnij się, że wszelkie komponenty podłączane do Serwera Muzycznego są wyłączone. Starannie wykonaj połączenia przewodowe między MP100 a wszystkimi komponentami. Oddziel przewody AC od kabli dźwiękowych w celu uniemożliwienia przydźwięku lub innych niepożądanych zakłóceń w systemie.

6 Prezentacja MP100: Widok z przodu Przełącznik ON/OFF: Zastosuj ten przycisk do włączenia lub wyłączenia MP100. >/OK RETURN: Play/OK potwierdza wybór menu. RETURN powraca do wybranego utworu, jeżeli nic nie jest odtwarzane powróci do menu. /v Wybór menu - w górę lub w dół. </> Wybiera poprzednie lub następne menu. Czujnik IR. Skieruj pilota na czujnik w celu zdalnego sterowania. Wskaźnik uruchomienia. Kiedy system uruchamia się, zacznie migać. wyświetlacz 320 x 240 mm TFT LCD. Prezentacja MP100: Widok z tyłu Zrównoważone wyjście audio: Jest to wyjście wyższej jakości, które eliminuje zakłócenia w kablu w przypadku wykorzystania sprzętu ze zrównoważonymi wejściem. Złącza XLR powinny być podłączone: Styk 1 - Uziemienie; Styk 2 - Gorący (w fazie); Styk 3 -Zimny (faza odwrócona).

7 Wyjście audio RCA: Podłącz wzmacniacz (lub inne odpowiednie urządzenie, jak zasilane głośniki, odbiornik, itp.) do wyjść RCA w MP100. Wyjście cyfrowe AES/EBU: Cyfrowe koncentryczne wyjście pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Koncentryczne wyjście cyfrowe: Cyfrowe koncentryczne wyjście pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Cyfrowe wyjście optyczne: Optyczne wyjście koncentryczne pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Koncentryczne cyfrowe wejście: Podłącz tutaj dowolne źródło cyfrowe za pomocą wysokiej jakości koncentrycznego przewodu do wzajemnego połączenia (75Q) przeznaczonego specjalnie do cyfrowych zastosowań dźwiękowych. WIRELESS: Podłącz dostarczoną antenę do złącza SMA w tylnym panelu. Gwintowane gniazdo RP - SMA zapewniono w celu podłączenia dostarczonej anteny Wi - Fi do urządzenia. Należy upewnić się, że nakrętka na przewodzie antenowym jest mocno przykręcona do wtyczki SMA (gwintowanej ) z tyłu MP100. USB (PC): Wejście USB typu B pozwala na bezpośrednie podłączenie do PC/MAC. Działanie MP100 jest w pełni niezależne od wbudowanej karty dźwiękowej komputera i będzie działać, czy Twój komputer ma kartę dźwiękową, czy nie. ETHERNET: Podłącz na stałe urządzenie do sieci sieciowym kablem RJ45 - RJ45 "bezpośrednim" (nie "krosowym"). Użyj kabla odpowiedniego do typu sieci, np. 10/100 base-t (większość sieci domowych). Umożliwia to podłączenie urządzenia do sieci komputerowej i jest usilnie zalecane, jeśli połączenie przewodowe jest już dostępne lub może być zainstalowane. Należy zastosować standardowy kabel sieciowy UTP RJ45 do podłączenia urządzenia do routera sieciowego. USB: Port hosta USB (typu A), dla nośnika USB lub dysku twardego USB. ipod: Port hosta USB (typu A) dla ipoda/iphone'a/ipadów. Port Upgrade: Do serwisowania i przyszłych usprawnień. Nie do wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wejście zasilania: Użyj kabla zasilania dostarczonego z MP100. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji OFF przed podłączeniem lub odłączeniem sieci.

8 Ustawienie Serwera Muzycznego MP100 USTAWIENIA Opcje ustawień są dostępne u dołu menu głównego. Ustawienia powinny być wprowadzane po pierwszym uruchomieniu i powinny być zachowane do modernizacji urządzenia, kiedy to mogą wymagać zresetowania. SIEĆ Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, bądź gdy zmieniana jest sieć, urządzenie wymagać będzie ustanowienia, zanim dostępne będą funkcje sieciowe takie jak radio internetowe lub streaming mediów. Trzeba będzie zrobić to t ylko raz (w danej sieci), ponieważ urządzenie pamięta ustawienia, nawet kiedy zostaje wyłączone i odłączone. Przewodowa: Jest to zalecane, gdy dostępne jest sieciowe połączenie przewodowe RJ45. Postępuj zgodnie z tymi krokami: Setting> Network> Network Setup> wired> Automatic (DHCP)> Proxy Off> Finish * Jeżeli ustawienie jest prawidłowe, ikona w prawym górnym rogu zmieni się z na Bezprzewodowa Setting> Network> Network Setup> wireless> Scan> Select Your Network> enter the password > Finish * Jeżeli ustawienie jest prawidłowe, ikona w prawym górnym rogu zmieni się z na TIME Time Zone pozwala na ustawienie lokalnego czasu.zapewnia to prawidłowe automatyczne działanie funkcji zegara w lokalizacji, na przykład daylight saving. Wybierz najbliższą możliwą strefę czasu lokalnego w celu prawidłowej implementacji funkcji czasu. Daylight Saving włącza lub wyłącza funkcję oszczędzania energii w dzień. Show Clock podaje bieżącą godzinę i datę ustawione w MP100. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Language umożliwia pokazywanie elementów menu w różnych językach. Wymieniane są dostępne do wyboru języki. Themes podaje wybór czterech alternatywnych teł. Display Timeout umożliwia wyłączenie wyświetlacza po wybranym okresie czasu od ostatniego przyciśnięcia przycisku pilota. Domyślna opcja to OFF ale można ustawić różne czasy między 10 sekund a 1 godziną włącznie. Kiedy wyświetlacz zgaśnie, naciśnięcie dowolnego klawisza pilota (poza klawiszami odtwarzacza CD) włączy wyświetlacz ponownie. PLAYBACK Repeat wybieranie, czy powtarzany jest jeden, wszystkie, czy żadne wymienione utwory. Domyślny to OFF, co oznacza, że nic nie jest powtarzane. Shuffle wybieranie, czy utwory lub albumy odtwarzacza są odtwarzane ponownie w losowej kolejności. Domyślnie jest OFF, co oznacza, że utwory są odtwarzane w kolejności. Slideshow określa czas pokazywania obrazu na ekranie podczas wyświetlania fotografii. Domyślnie jest OFF, co oznacza, że obraz pozostaje do wybrania nowego.

9 Ustawianie Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. OGÓLNE Reset Settings ustawia wszystkie ustawienia zmieniane przez użytkownika na domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie preferencje i ustawienia sieciowe są tracone. Naciśnij <by anulować, jeśli ta opcja zostanie wybrana przez przypadek. Software Update sprawdza aktualizacje oprogramowania w Internecie. Ta funkcja nie będzie działać, jeżeli połączenie Internetowe nie jest dostępne lub nie jest ustawione prawidłowo. Pobieranie zajmie kilka minut w zależności od prędkości sieci. Jeżeli jest to możliwe, najlepsze ale nie obowiązkowe jest aktualizowanie ustawień przy użyciu połączenia przewodowego. Gdy aktualizacja zostanie zakończona, wszystkie zapisane ustawienia zostaną usunięte i będą musiały być ponownie wprowadzone. Info zapewnia szczegółowe informacje o wersji sprzętu i oprogramowania produktu. Informacje i uwagi prawne. Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Wejścia pomoc.: MP100 ma dwa wejścia cyfrowe AUX, koncentryczne i USB (PC). Z menu głównego wybierz wejścia AUX: Wejście koncentryczne to wejście cyfrowe dla cyfrowych źródeł stereo (2-kanałowych) takich jak CD, Minidisk, DAT lub przystawki TV. Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie podłączone urządzenia powiązane z TV lub kinem domowym, w tym przystawki, muszą być ustawione na wyjście strumienia cyfrowego 32kHz do 192kHz PCM STEREO lub podobne. MP100 nie rozpoznaje wielokanałowego cyfrowego sygnału dźwiękowego. USB (PC) służy do bezpośredniego podłączenia do komputera w celu odtwarzania komputerowego sygnału dźwiękowego poprzez MP100 działający jak wysokiej jakości zewnętrzna komputerowa karta dźwiękowa. Tak jak w YBA Design WD202, sygnał dźwiękowy w tym przypadku jest kontrolowany przez KOMPUTER a nie przez MP100. ipod: Podłączaj ipod/iphone/ipad do tylnego gniazda oznaczonego "ipod". Wykorzystaj dobrej jakości kabel USB zatwierdzony przez Apple. To urządzenie wspiera bezpośrednie przyłącze kablowe i nie obsługuje "stacji dokującej". Z menu głównego wybierz ipod. Po krótkim oczekiwaniu zostanie pokazany katalog z wykazem muzyki w ipodzie lub iphonie. Playlist umożliwia odtwarzanie własnych list utworów przechowywanych w ipodzie lub iphonie. Artists pozwala na wybór muzyki według nazwy wykonawcy w kolejności alfabetycznej. Albums wymienia muzykę według tytułów albumów w kolejności alfabetycznej. Songs wymienia każdą zapisaną piosenkę w kolejności alfabetycznej. Podcasts wymienia wszystkie zapisane podkasty w kolejności alfabetycznej. Genres wymienia wszystkie utwory według typu muzyki. Composers wymienia wszystkie utwory według kompozytorów. Audiobooks wymienia wszelkie audiobooki przechowywane na ipodzie lub iphonie. Wykorzystując klawisze nawigacji, wybierz wymaganą muzykę/materiał audio. Następnie przewiń listy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć odtwarzanie.

10 Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. USB: MP100 rozpoznaje pendrive'y/napędy dyskowe USB sformatowane FAT16 lub FAT32. Żadne inne formaty nie są obsługiwane. Podłącz pendrive USB lub dysk twardy USB do gniazda z przodu oznaczonego USB. Zaczekaj ok sekund aż urządzenie je rozpozna. Jeżeli jest podłączony dysk twardy USB, może wymagać własnego źródła zasilania. Ogólnie, port powinien być w stanie zasilać większość 2,5" (małych, rozmiaru do laptopa) dysków twardych ale prawdopodobnie będzie potrzebował zasilania dostarczanego z dyskiem twardym do zasilania 3,5" twardych dysków (rozmiaru stacjonarnego). Z menu głównego wybierz USB: Wyświetlane są katalogi na pendrive'ie USB Wykorzystując klawisze nawigacji, wybierz wymaganą muzykę/materiał audio. Następnie przewiń listy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć. Media Server: Funkcja Media Server wymaga podłączenia do sieci. Prosimy upewnić się, że ustawienie sieciowe jest gotowe i działa przed wykorzystaniem serwera mediów. MP100 może działać jako DMP (multimedialny odtwarzacz cyfrowy) lub DMR (cyfrowe urządzenie renderujące multimedia). DMP Funkcja media server to DMP, ta funkcja umożliwia odtwarzanie muzyki przechowywanej w komputerze osobistym podłączonym do tej samej sieci co MP100. DMR Funkcja ta zawsze działa w tle. Umożliwia użytkownikowi odtwarzanie muzyki z PC, telefonu z androidem lub iphona bezprzewodowo. W przypadku Windows konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego jak foobar2000" lub podobna. Ta konkretna aplikacja znajduje się na Prosimy zauważyć, że jeśli używasz foobar2000, należy również zainstalować plugin. Jest to plugin UPnP, który jest na Jeżeli używasz systemu Android, konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego jak 2player' lub podobna. Można ją znaleźć na rynku aplikacji systemu Android. W przypadku IOS (iphone/ipad) konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego, jak 8player' lub podobna. jest w sklepie z aplikacjami. Z menu głównego wybierz Media Server: Zostanie pokazany wykaz dostępnych w sieci serwerów muzycznych. Jeżeli nie widać żadnego, musi być aktywowane współdzielenie mediów na wymaganym komputerze. Na przykład, na PC używającym Windows XP, Vista lub 7, należy włączyć współdzielenie mediów w Windows Media Player lub innych aplikacjach od dostawcy zewnętrznego. All Music wymienia wszystkie piosenki w kolejności alfabetycznej. Genre wymienia wszystkie piosenki według gatunku muzycznego, np. klasyka, jazz itp., All Artists pozwala na wybór muzyki według nazwy wykonawcy w kolejności alfabetycznej. Contributing Artists pozwala na wybór muzyki według nazwiska wykonawcy współpracującego w kolejności alfabetycznej. Wykonawcy, Kompozytorzy, Albumy są wymienieni w kolejności alfabetycznej. Listy utworów pokazują zindywidualizowaną listę utworów, można również wybierać według ratingów. Przejdź poprzez każdą listę, aby wybrać wymagany utwór. Katalogi pokazują foldery we współdzielonej lokalizacji. Przy użyciu klawiszy nawigacji pilota przejrzyj listę/wykonawców/albumy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć odtwarzanie.

11 Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. Internet Radio: Funkcja Internet Radio wymaga podłączenia do sieci. Prosimy upewnić się, że ustawienia funkcji sieciowych, jak uprzednio objaśniono, są gotowe i działają przed wykorzystaniem radia internetowego. MP100 ma możliwość odbioru transmisji cyfrowych poprzez WWW. Zaletą wobec zwykłego radia jest to, że każda stacja radiowa może być słuchana gdziekolwiek na planecie w najlepszej jakości bez zakłóceń lub innych artefaktów typowych dla zwykłego radia. Jakość i prędkość bitowa są określane przez stację radiową a MP100 będzie odtwarzać z prędkością podaną przez odbieraną stację. Z menu głównego wybierz Internet Radio: "Lokalne " stacje są podawane jako pierwsze, w przykładzie po lewej we "Francji". Wybór typów stacji i gatunków muzycznych jest dostępny w ramach tej opcji do szybkiego wyboru pożądanego utworu. Recently Played podaje listę niedawno słuchanych stacji radiowych dla ułatwienia przywołania. Search Stations umożliwia wyszukiwanie nazwy stacji lub typu muzyki przez wyszukiwanie tekstowe. Tekst może być wpisany klawiszami alfanumerycznymi lub klawiszami nawigacji na pilocie. Lokalizacja umożliwia wyszukiwanie stacji na całym świecie według krajów. Genre umożliwia wyszukiwanie stacji na całym świecie według gatunku granej muzyki. New Stations wymienia wybór nowo ustawionych lub nowo wymienionych stacji vtuner. Most Popular Stations podaje listę obecnie najczęściej słuchanych stacji na całym świecie. Favorites: MP100 zapewnia katalog Favorites, gdzie możesz zachować ulubione pozycje. Dodawanie pozycji: Podczas odtwarzania piosenki lub słuchania stacji radiowej, naciśnij klawisz "FAVORITE" na pilocie w celu dodania do katalogu Favorites. Odtwarzaj ulubione pozycje: W menu głównym, wybierz Favorites. Naciśnij OK lub >, aby wejść. Wybierz pozycje, które dodałeś i naciśnij OK lub >by odtworzyć. Usuń pozycję: W menu głównym, wybierz Favorites. Naciśnij OK lub >, aby wejść. Wybierz pozycje, które dodałeś i przytrzymaj klawisz Favorite w celu usunięcia.

12 Specyfikacje Serwera Muzycznego MP100 FORMAT PLIKÓW OBSŁUGIWANE FORMATY OBSŁUGIWANE PRĘDKOŚCI SAMPLOWANIA OBSŁUGIWANA ROZDZIELCZOŚĆ AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC(plik lokalny ) MP3, WMA (INTERNET RADIO) kHz 16Bit, 20Bit, 24Bit SIEĆ ETHERNET 10/100 base-t (RJ45) WIFI IEEE 802,11b/g WPS Zgodny DLNA zgodne z 1,0/1,5 UPnP DMP/DMR USŁUGI RADIA INTERNETOWEGO vtuner AUDIO WYJŚCIA AUDIO CYFROWE WYJŚCIA Złote płytki RCA, zrównoważone Koncentryczne 75Q) Optyczne AES/EBU 110Q) WEJŚCIA CYFROWE NIEZRÓWNOWAŻONY POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO ZRÓWNOWAŻONY POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU SNR (RCA) STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU SNR (XLR) CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA Koncentryczne, USB (PC), USB (host), ipod 2V 4V 108 db 113 db THD + N (20Hz - 20kHz) 0.001% KONWERTER D/A ZASILANIE WYMIARY (S x D x H) CIĘŻAR 20Hz - 20kHz (-0,5 db) Wolfson WM8740 (24 bitów/192khz) Liniowe zasilanie elektryczne o wysokich parametrach Transformator R Core 430 mm x 384 mm x 118 mm 5,2 kg

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Instrukcja obsługi Spis treści Dziękuję... 2 Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania.

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą podlegać zmianie bez powiadamiania. Instrukcja użytkownika Tabletu 10,1 SPIS TREŚCI Uwagi Wstęp 1.2 Informacje o instrukcji 1.3 Twoja dokumentacja Poznawanie podstaw 2.1 Opis produktu 2.2 Przygotowanie urządzenie do pracy 2.3 Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo