Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika Serwer muzyczny Heritage MP100

2 Serwer muzyczny Heritage MP100 Ostrzeżenia i środki ostrożności UWAGA/OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 00 NIE OTWIERAĆ RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Migająca lampka z symbolem grotu strzałki w obrębie trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obrębie obudowy urządzenia, które może być wystarczające, by spowodować porażenie prądem. Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego informuje użytkownika o ważnych instrukcjach obsługi i konserwacji (naprawy) w dokumentach towarzyszących urządzeniu. Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany ściśle w zgodności ze standardami jakości i bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj instrukcję dla odniesienia w przyszłości i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń w instrukcji lub na wzmacniaczu. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem lub wilgocią Elektryczność w pobliżu wody może być niebezpieczna. Nie należy stosować tego produktu na zewnątrz lub w pobliżu źródła wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basen u, itp. Należy zapobiegać wpadaniu przedmiotów i wlewaniu cieczy przez jakiekolwiek otwory do obudowy. Nie umieszczać urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub podobnej miękkiej powierzchni bądź w zamkniętej szafce, gdzie wentylacja może być ograniczona. Zalecamy minimalną odległość 100 mm (4 cali) wokół wszystkich boków i ponad urządzeniem w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Upewnij się, że otwory wentylacyjne poniżej i na górnej osłonie urządzenia nie są zakryte ani zasłonięte przez żaden przedmiot czy kurz. Umieść produkt z dala od otwartego płomienia lub urządzeń produkujących ciepło, jak grzejniki, piecyki lub inne urządzenia (w tym inne urządzenia elektroniczne) wytwarzające ciepło. Wzmacniacz zaprojektowano do wykorzystania w umiarkowanych klimatach. Nie należy nigdy naprawiać urządzenia w inny sposób niż opisano w niniejszej instrukcji. Wszystkie pozostałe naprawy powinny być pozostawione wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Jedyny bezpiecznik w tym urządzeniu jest w gnieździe AC. Zawsze stosuj dokładnie taki sam bezpiecznik jak ten znajdujący się w urządzeniu. Jeżeli zostanie zaobserwowany nietypowy zapach lub dym wydobywający się z produktu, wyłącz natychmiast zasilanie odłączając urządzenie do gniazdka ściennego. Natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Produkt powinien być przekazany wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu, gdy: Uszkodzony jest kabel lub wtyczka zasilania Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona Coś wpadło lub płyn dostał się do urządzenia Urządzenie zostało zawilgocone Urządzenie nie wydaje się funkcjonować normalnie lub wykazuje widoczną zmianę w parametrach pracy

3 Dziękujemy za zakup naszego produktu YBA Design. Jesteśmy pewni, że zapewni on wiele lat przyjemności słuchania. Produkty YBA Design zostały wyprodukowane z taką samą dumą i dbałością o szczegóły jak każdy inny produkt wyprodukowany od początków naszej działalności w Twoje nowe urządzenie zapewni Ci najwyższą jakość dźwięku. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie wszystkich informacji potrzebnych do zainstalowania, podłączenia, ustawienia i wykorzystywania produktu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu zapobieżenia wszelkim uszkodzeniom, zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie wytycznych bezpieczeństwa przed instalacją. Zalecamy wykorzystanie szafki lub stojaka zalecanego do zastosowania ze sprzętem audio. Jeśli Twoje urządzenie jest w przenośnym stojaku, powinno być przemieszczane z dużą ostrożnością, aby uniknąć jakiegokolwiek wypadku. Przed czyszczeniem, zawsze zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania sieciowego. Obudowa zazwyczaj wymaga tylko przetarcia miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Nie należy stosować rozcieńczalników do farb lub innych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia mebli lub aerozoli do czyszczenia lub środków do polerowania, gdyż mogą one pozostawić nieścieralne białe ślady. Podłączaj urządzenie tylko do źródła zasilania typu opisanego w instrukcji obsługi albo podanego na tylnym panelu. Sprawdź podane napięcie. Przewody zasilania powinny być poprowadzone tak, aby były chronione przed nadepnięciem lub ściśnięciem przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Stosuj wyłącznie przewód zasilający dostarczony ze wzmacniaczem. Odłączaj kabel zasilania lub wyłączaj, jeżeli nie wykorzystujesz urządzenia przez długi okres czasu. Urządzenie zostało zaprojektowane w zgodności z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa elektrycznego IEC oraz przepisami CE i RoHs. Obrazek "przekreślonego pojemnika" oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucone ze zwykłymi śmieciami, tylko przekazane do ponownego wykorzystania, utylizacji i pozostałych form odzyskiwania surowców. Jeżeli nie jest już potrzebne, musi być przekazane do odpowiedniego punku odbioru. YBA jest zarejestrowanym znakiem towarowym YBA SAS i może być wykorzystywany przez YBA, jej podmioty zależne i uprawnionych agentów. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów podane w niniejszej instrukcji są zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz własnością ich odpowiednich właścicieli. Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji były prawdziwe w momencie publikacji. Jednakże, ponieważ nasi inżynierowie stale modernizują i doskonalą nasze produkty, dane urządzenie może mieć nieco inny wygląd, parametry bądź zmodyfikowane funkcje w porównaniu z niniejszą instrukcją.

4 Informacje o zasadach gwarancji YBA YBA gwarantuje, że urządzenie jest wolne od usterek materiałów i wykonawstwa z zastrzeżeniem tego, co następuje: Okres gwarancji może różnić się między krajami i zależnie od miejscowych przepisów. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, aby potwierdzić czas trwania gwarancji w Twoim kraju. YBA naprawi lub wymieni ten produkt (wedle wyłącznego uznania YBA) lub jakiekolwiek wadliwe części w tym produkcie zgodnie z zasadami gwarancji. Gwarancja YBA dotyczy tylko pierwotnego nabywcy. Koniecznie zachowaj ważny dowód zakupu. YBA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody incydentalne lub wynikające z naruszenia jakichkolwiek wyraźnie określonych lub domniemanych gwarancji tego produktu. W zakresie zgodnym z prawem, niniejsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszystkie pozostałe wyrażone i domniemane gwarancje. Gwarancja YBA nie wpływa na Twoje prawa ustawowe. Procedura gwarancyjna W celu uzyskania usługi gwarancyjnej, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą YBA, od którego kupiono urządzenie. Sprzedawca przekaże produkt zarejestrowanemu centrum serwisowemu YBA. Wysyłka do centrum serwisowego jest na Twój koszt a wzmacniacz musi być zapakowany w oryginalny karton lub opakowanie zapewniające taki sam stopień zabezpieczenia. Dowód zakupu w postaci rachunku sprzedaży lub otrzymanej faktury, będący dowodem na to, że Produkt ten jest wciąż objęty gwarancją, musi być przedstawiony w celu uzyskania usług gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli (a) fabryczny numer seryjny produktu został zmodyfikowany, zmieniony lub usunięty z urządzenia (b) ten produkt nie został zakupiony od autoryzowanego dealera YBA (c) urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki naprawy bądź usiłowania naprawy poza centrum serwisowym autoryzowanym przez YBA. Wyjątki od gwarancji Konserwacja i serwis lub wymiana części z uwagi na zwykłe zużycie Problemy wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub wykorzystania produktu do użytku innego niż w pomieszczeniu Uszkodzenie zewnętrznej obudowy z uwagi na zwykłe zużycie Usterki spowodowane przez ekstremalne sytuacje (takie jak zniszczenia wynikające z wyładowań atmosferycznych, zalania wodą, wilgoci, pożaru...) Usterki spowodowane w wyniku zwarcia w wyjściach głośników Usterki spowodowane przez wstrząs lub w wyniku upuszczenia produktu Uszkodzenie lub usterki spowodowane przez zastosowanie nieodpowiedniego opakowania przy zwrocie do uprawnionego centrum serwisowego Usterki spowodowane przez inne urządzenia lub akcesoria takie jak przewody zasilania, filtry zasilania, głośniki Uszkodzenia z uwagi na naprawy, modyfikacje lub czyszczenie przez nieautoryzowanych techników lub wynikające z wykorzystania części innych niż od YBA Usterki z uwagi na nieuprawnione otwarcie lub manipulowanie przy urządzeniu Całkowita lub częściowa utrata dokumentacji

5 Serwer muzyczny Heritage MP100 Korzystanie z pilota YBA Uwaga: NACIŚNIĘCIE oznacza krótkie naciśnięcie klawisza a PRZYTRZYMANIE oznacza przytrzymanie klawisza przez ponad 3 sekundy. Zawsze kieruj pilota w kierunku okna IR w MP100 ⓿ Wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować spomiędzy AMP, CD i AUX. W celu kontroli MP100, należy wcisnąć przycisk AUX. ❶ PREVIOUS/NEXT TRACK wciśnij w celu odtwarzania poprzedniego utworu lub w celu odtwarzania następnego utworu. Przytrzymaj> 3 sekundy w celu szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu. ❷ PLAY/PAUSE: Naciśnij, by przełączać pomiędzy odtwarzaniem a pauzą. ❸ RANDOM (RAND): Naciśnij, by włączyć/wyłączyć odtwarzanie losowe. Przytrzymaj w celu włączenia/wyłączenia funkcji powtarzania CD i przełączania pomiędzy powtarzaniem obecnego utworu a powtarzaniem wszystkich utworów. ❹ STOP: Wciśnij, by zatrzymać odtwarzanie. ❺ VIEW: Naciśnij, aby zmienić informację o czasie utworu (czas od początku/czas do końca). Przytrzymaj (> 3 sekundy), jasność wyświetlacza zmniejsza się. Przytrzymaj ponownie, wyświetlacz wyłącza się.przytrzymaj ponownie, wyświetlacz włącza się. MENU: Naciśnij, aby powrócić do menu głównego. ❻ > Przełącznik przechodzi przez menu w górę. ❼ ❽ FAVOURITE: Naciśnij, aby dodać obecnie odtwarzany utwór do menu ulubionych. Przytrzymaj w celu usunięcia obecnie odtwarzanego utworu z menu ulubionych. ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ <: Naciśnij, aby przejść poprzez menu wstecz. OK: Potwierdza/wybiera pozycję. >: Naciśnij, aby przejść poprzez menu do przodu. RETURN: Naciśnij, aby powrócić do odtwarzania. v Przełącznik przechodzi przez menu w dół OSTRZEŻENIE Przed podłączeniem do dowolnego wejścia lub wyjścia Należy zawsze upewnić się, że MP100 jest w pozycji OFF. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, odłącz kabel AC od gniazdka w ścianie. Upewnij się, że wszelkie komponenty podłączane do Serwera Muzycznego są wyłączone. Starannie wykonaj połączenia przewodowe między MP100 a wszystkimi komponentami. Oddziel przewody AC od kabli dźwiękowych w celu uniemożliwienia przydźwięku lub innych niepożądanych zakłóceń w systemie.

6 Prezentacja MP100: Widok z przodu Przełącznik ON/OFF: Zastosuj ten przycisk do włączenia lub wyłączenia MP100. >/OK RETURN: Play/OK potwierdza wybór menu. RETURN powraca do wybranego utworu, jeżeli nic nie jest odtwarzane powróci do menu. /v Wybór menu - w górę lub w dół. </> Wybiera poprzednie lub następne menu. Czujnik IR. Skieruj pilota na czujnik w celu zdalnego sterowania. Wskaźnik uruchomienia. Kiedy system uruchamia się, zacznie migać. wyświetlacz 320 x 240 mm TFT LCD. Prezentacja MP100: Widok z tyłu Zrównoważone wyjście audio: Jest to wyjście wyższej jakości, które eliminuje zakłócenia w kablu w przypadku wykorzystania sprzętu ze zrównoważonymi wejściem. Złącza XLR powinny być podłączone: Styk 1 - Uziemienie; Styk 2 - Gorący (w fazie); Styk 3 -Zimny (faza odwrócona).

7 Wyjście audio RCA: Podłącz wzmacniacz (lub inne odpowiednie urządzenie, jak zasilane głośniki, odbiornik, itp.) do wyjść RCA w MP100. Wyjście cyfrowe AES/EBU: Cyfrowe koncentryczne wyjście pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Koncentryczne wyjście cyfrowe: Cyfrowe koncentryczne wyjście pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Cyfrowe wyjście optyczne: Optyczne wyjście koncentryczne pozwala na podłączenie zewnętrznego DAC lub rejestratora cyfrowego. Koncentryczne cyfrowe wejście: Podłącz tutaj dowolne źródło cyfrowe za pomocą wysokiej jakości koncentrycznego przewodu do wzajemnego połączenia (75Q) przeznaczonego specjalnie do cyfrowych zastosowań dźwiękowych. WIRELESS: Podłącz dostarczoną antenę do złącza SMA w tylnym panelu. Gwintowane gniazdo RP - SMA zapewniono w celu podłączenia dostarczonej anteny Wi - Fi do urządzenia. Należy upewnić się, że nakrętka na przewodzie antenowym jest mocno przykręcona do wtyczki SMA (gwintowanej ) z tyłu MP100. USB (PC): Wejście USB typu B pozwala na bezpośrednie podłączenie do PC/MAC. Działanie MP100 jest w pełni niezależne od wbudowanej karty dźwiękowej komputera i będzie działać, czy Twój komputer ma kartę dźwiękową, czy nie. ETHERNET: Podłącz na stałe urządzenie do sieci sieciowym kablem RJ45 - RJ45 "bezpośrednim" (nie "krosowym"). Użyj kabla odpowiedniego do typu sieci, np. 10/100 base-t (większość sieci domowych). Umożliwia to podłączenie urządzenia do sieci komputerowej i jest usilnie zalecane, jeśli połączenie przewodowe jest już dostępne lub może być zainstalowane. Należy zastosować standardowy kabel sieciowy UTP RJ45 do podłączenia urządzenia do routera sieciowego. USB: Port hosta USB (typu A), dla nośnika USB lub dysku twardego USB. ipod: Port hosta USB (typu A) dla ipoda/iphone'a/ipadów. Port Upgrade: Do serwisowania i przyszłych usprawnień. Nie do wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wejście zasilania: Użyj kabla zasilania dostarczonego z MP100. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji OFF przed podłączeniem lub odłączeniem sieci.

8 Ustawienie Serwera Muzycznego MP100 USTAWIENIA Opcje ustawień są dostępne u dołu menu głównego. Ustawienia powinny być wprowadzane po pierwszym uruchomieniu i powinny być zachowane do modernizacji urządzenia, kiedy to mogą wymagać zresetowania. SIEĆ Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, bądź gdy zmieniana jest sieć, urządzenie wymagać będzie ustanowienia, zanim dostępne będą funkcje sieciowe takie jak radio internetowe lub streaming mediów. Trzeba będzie zrobić to t ylko raz (w danej sieci), ponieważ urządzenie pamięta ustawienia, nawet kiedy zostaje wyłączone i odłączone. Przewodowa: Jest to zalecane, gdy dostępne jest sieciowe połączenie przewodowe RJ45. Postępuj zgodnie z tymi krokami: Setting> Network> Network Setup> wired> Automatic (DHCP)> Proxy Off> Finish * Jeżeli ustawienie jest prawidłowe, ikona w prawym górnym rogu zmieni się z na Bezprzewodowa Setting> Network> Network Setup> wireless> Scan> Select Your Network> enter the password > Finish * Jeżeli ustawienie jest prawidłowe, ikona w prawym górnym rogu zmieni się z na TIME Time Zone pozwala na ustawienie lokalnego czasu.zapewnia to prawidłowe automatyczne działanie funkcji zegara w lokalizacji, na przykład daylight saving. Wybierz najbliższą możliwą strefę czasu lokalnego w celu prawidłowej implementacji funkcji czasu. Daylight Saving włącza lub wyłącza funkcję oszczędzania energii w dzień. Show Clock podaje bieżącą godzinę i datę ustawione w MP100. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Language umożliwia pokazywanie elementów menu w różnych językach. Wymieniane są dostępne do wyboru języki. Themes podaje wybór czterech alternatywnych teł. Display Timeout umożliwia wyłączenie wyświetlacza po wybranym okresie czasu od ostatniego przyciśnięcia przycisku pilota. Domyślna opcja to OFF ale można ustawić różne czasy między 10 sekund a 1 godziną włącznie. Kiedy wyświetlacz zgaśnie, naciśnięcie dowolnego klawisza pilota (poza klawiszami odtwarzacza CD) włączy wyświetlacz ponownie. PLAYBACK Repeat wybieranie, czy powtarzany jest jeden, wszystkie, czy żadne wymienione utwory. Domyślny to OFF, co oznacza, że nic nie jest powtarzane. Shuffle wybieranie, czy utwory lub albumy odtwarzacza są odtwarzane ponownie w losowej kolejności. Domyślnie jest OFF, co oznacza, że utwory są odtwarzane w kolejności. Slideshow określa czas pokazywania obrazu na ekranie podczas wyświetlania fotografii. Domyślnie jest OFF, co oznacza, że obraz pozostaje do wybrania nowego.

9 Ustawianie Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. OGÓLNE Reset Settings ustawia wszystkie ustawienia zmieniane przez użytkownika na domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie preferencje i ustawienia sieciowe są tracone. Naciśnij <by anulować, jeśli ta opcja zostanie wybrana przez przypadek. Software Update sprawdza aktualizacje oprogramowania w Internecie. Ta funkcja nie będzie działać, jeżeli połączenie Internetowe nie jest dostępne lub nie jest ustawione prawidłowo. Pobieranie zajmie kilka minut w zależności od prędkości sieci. Jeżeli jest to możliwe, najlepsze ale nie obowiązkowe jest aktualizowanie ustawień przy użyciu połączenia przewodowego. Gdy aktualizacja zostanie zakończona, wszystkie zapisane ustawienia zostaną usunięte i będą musiały być ponownie wprowadzone. Info zapewnia szczegółowe informacje o wersji sprzętu i oprogramowania produktu. Informacje i uwagi prawne. Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Wejścia pomoc.: MP100 ma dwa wejścia cyfrowe AUX, koncentryczne i USB (PC). Z menu głównego wybierz wejścia AUX: Wejście koncentryczne to wejście cyfrowe dla cyfrowych źródeł stereo (2-kanałowych) takich jak CD, Minidisk, DAT lub przystawki TV. Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie podłączone urządzenia powiązane z TV lub kinem domowym, w tym przystawki, muszą być ustawione na wyjście strumienia cyfrowego 32kHz do 192kHz PCM STEREO lub podobne. MP100 nie rozpoznaje wielokanałowego cyfrowego sygnału dźwiękowego. USB (PC) służy do bezpośredniego podłączenia do komputera w celu odtwarzania komputerowego sygnału dźwiękowego poprzez MP100 działający jak wysokiej jakości zewnętrzna komputerowa karta dźwiękowa. Tak jak w YBA Design WD202, sygnał dźwiękowy w tym przypadku jest kontrolowany przez KOMPUTER a nie przez MP100. ipod: Podłączaj ipod/iphone/ipad do tylnego gniazda oznaczonego "ipod". Wykorzystaj dobrej jakości kabel USB zatwierdzony przez Apple. To urządzenie wspiera bezpośrednie przyłącze kablowe i nie obsługuje "stacji dokującej". Z menu głównego wybierz ipod. Po krótkim oczekiwaniu zostanie pokazany katalog z wykazem muzyki w ipodzie lub iphonie. Playlist umożliwia odtwarzanie własnych list utworów przechowywanych w ipodzie lub iphonie. Artists pozwala na wybór muzyki według nazwy wykonawcy w kolejności alfabetycznej. Albums wymienia muzykę według tytułów albumów w kolejności alfabetycznej. Songs wymienia każdą zapisaną piosenkę w kolejności alfabetycznej. Podcasts wymienia wszystkie zapisane podkasty w kolejności alfabetycznej. Genres wymienia wszystkie utwory według typu muzyki. Composers wymienia wszystkie utwory według kompozytorów. Audiobooks wymienia wszelkie audiobooki przechowywane na ipodzie lub iphonie. Wykorzystując klawisze nawigacji, wybierz wymaganą muzykę/materiał audio. Następnie przewiń listy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć odtwarzanie.

10 Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. USB: MP100 rozpoznaje pendrive'y/napędy dyskowe USB sformatowane FAT16 lub FAT32. Żadne inne formaty nie są obsługiwane. Podłącz pendrive USB lub dysk twardy USB do gniazda z przodu oznaczonego USB. Zaczekaj ok sekund aż urządzenie je rozpozna. Jeżeli jest podłączony dysk twardy USB, może wymagać własnego źródła zasilania. Ogólnie, port powinien być w stanie zasilać większość 2,5" (małych, rozmiaru do laptopa) dysków twardych ale prawdopodobnie będzie potrzebował zasilania dostarczanego z dyskiem twardym do zasilania 3,5" twardych dysków (rozmiaru stacjonarnego). Z menu głównego wybierz USB: Wyświetlane są katalogi na pendrive'ie USB Wykorzystując klawisze nawigacji, wybierz wymaganą muzykę/materiał audio. Następnie przewiń listy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć. Media Server: Funkcja Media Server wymaga podłączenia do sieci. Prosimy upewnić się, że ustawienie sieciowe jest gotowe i działa przed wykorzystaniem serwera mediów. MP100 może działać jako DMP (multimedialny odtwarzacz cyfrowy) lub DMR (cyfrowe urządzenie renderujące multimedia). DMP Funkcja media server to DMP, ta funkcja umożliwia odtwarzanie muzyki przechowywanej w komputerze osobistym podłączonym do tej samej sieci co MP100. DMR Funkcja ta zawsze działa w tle. Umożliwia użytkownikowi odtwarzanie muzyki z PC, telefonu z androidem lub iphona bezprzewodowo. W przypadku Windows konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego jak foobar2000" lub podobna. Ta konkretna aplikacja znajduje się na Prosimy zauważyć, że jeśli używasz foobar2000, należy również zainstalować plugin. Jest to plugin UPnP, który jest na Jeżeli używasz systemu Android, konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego jak 2player' lub podobna. Można ją znaleźć na rynku aplikacji systemu Android. W przypadku IOS (iphone/ipad) konieczna jest aplikacja od dostawcy zewnętrznego, jak 8player' lub podobna. jest w sklepie z aplikacjami. Z menu głównego wybierz Media Server: Zostanie pokazany wykaz dostępnych w sieci serwerów muzycznych. Jeżeli nie widać żadnego, musi być aktywowane współdzielenie mediów na wymaganym komputerze. Na przykład, na PC używającym Windows XP, Vista lub 7, należy włączyć współdzielenie mediów w Windows Media Player lub innych aplikacjach od dostawcy zewnętrznego. All Music wymienia wszystkie piosenki w kolejności alfabetycznej. Genre wymienia wszystkie piosenki według gatunku muzycznego, np. klasyka, jazz itp., All Artists pozwala na wybór muzyki według nazwy wykonawcy w kolejności alfabetycznej. Contributing Artists pozwala na wybór muzyki według nazwiska wykonawcy współpracującego w kolejności alfabetycznej. Wykonawcy, Kompozytorzy, Albumy są wymienieni w kolejności alfabetycznej. Listy utworów pokazują zindywidualizowaną listę utworów, można również wybierać według ratingów. Przejdź poprzez każdą listę, aby wybrać wymagany utwór. Katalogi pokazują foldery we współdzielonej lokalizacji. Przy użyciu klawiszy nawigacji pilota przejrzyj listę/wykonawców/albumy i wybierz wymagany utwór. Naciśnij "OK", by rozpocząć odtwarzanie.

11 Obsługa Serwera Muzycznego MP100 Ciąg dalszy. Internet Radio: Funkcja Internet Radio wymaga podłączenia do sieci. Prosimy upewnić się, że ustawienia funkcji sieciowych, jak uprzednio objaśniono, są gotowe i działają przed wykorzystaniem radia internetowego. MP100 ma możliwość odbioru transmisji cyfrowych poprzez WWW. Zaletą wobec zwykłego radia jest to, że każda stacja radiowa może być słuchana gdziekolwiek na planecie w najlepszej jakości bez zakłóceń lub innych artefaktów typowych dla zwykłego radia. Jakość i prędkość bitowa są określane przez stację radiową a MP100 będzie odtwarzać z prędkością podaną przez odbieraną stację. Z menu głównego wybierz Internet Radio: "Lokalne " stacje są podawane jako pierwsze, w przykładzie po lewej we "Francji". Wybór typów stacji i gatunków muzycznych jest dostępny w ramach tej opcji do szybkiego wyboru pożądanego utworu. Recently Played podaje listę niedawno słuchanych stacji radiowych dla ułatwienia przywołania. Search Stations umożliwia wyszukiwanie nazwy stacji lub typu muzyki przez wyszukiwanie tekstowe. Tekst może być wpisany klawiszami alfanumerycznymi lub klawiszami nawigacji na pilocie. Lokalizacja umożliwia wyszukiwanie stacji na całym świecie według krajów. Genre umożliwia wyszukiwanie stacji na całym świecie według gatunku granej muzyki. New Stations wymienia wybór nowo ustawionych lub nowo wymienionych stacji vtuner. Most Popular Stations podaje listę obecnie najczęściej słuchanych stacji na całym świecie. Favorites: MP100 zapewnia katalog Favorites, gdzie możesz zachować ulubione pozycje. Dodawanie pozycji: Podczas odtwarzania piosenki lub słuchania stacji radiowej, naciśnij klawisz "FAVORITE" na pilocie w celu dodania do katalogu Favorites. Odtwarzaj ulubione pozycje: W menu głównym, wybierz Favorites. Naciśnij OK lub >, aby wejść. Wybierz pozycje, które dodałeś i naciśnij OK lub >by odtworzyć. Usuń pozycję: W menu głównym, wybierz Favorites. Naciśnij OK lub >, aby wejść. Wybierz pozycje, które dodałeś i przytrzymaj klawisz Favorite w celu usunięcia.

12 Specyfikacje Serwera Muzycznego MP100 FORMAT PLIKÓW OBSŁUGIWANE FORMATY OBSŁUGIWANE PRĘDKOŚCI SAMPLOWANIA OBSŁUGIWANA ROZDZIELCZOŚĆ AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC(plik lokalny ) MP3, WMA (INTERNET RADIO) kHz 16Bit, 20Bit, 24Bit SIEĆ ETHERNET 10/100 base-t (RJ45) WIFI IEEE 802,11b/g WPS Zgodny DLNA zgodne z 1,0/1,5 UPnP DMP/DMR USŁUGI RADIA INTERNETOWEGO vtuner AUDIO WYJŚCIA AUDIO CYFROWE WYJŚCIA Złote płytki RCA, zrównoważone Koncentryczne 75Q) Optyczne AES/EBU 110Q) WEJŚCIA CYFROWE NIEZRÓWNOWAŻONY POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO ZRÓWNOWAŻONY POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU SNR (RCA) STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU SNR (XLR) CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA Koncentryczne, USB (PC), USB (host), ipod 2V 4V 108 db 113 db THD + N (20Hz - 20kHz) 0.001% KONWERTER D/A ZASILANIE WYMIARY (S x D x H) CIĘŻAR 20Hz - 20kHz (-0,5 db) Wolfson WM8740 (24 bitów/192khz) Liniowe zasilanie elektryczne o wysokich parametrach Transformator R Core 430 mm x 384 mm x 118 mm 5,2 kg

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny

Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Produkt jest zgodny z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń audiowideo UPnP oraz Intel Network MediaProduct. Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego.

Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. Cyfrowa zmieniarka muzyczna - instrukcja obsługi. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego. 7. Centrum Serwisowe. Adres centrum serwisowego. Viaken Centrum Serwisowe: Strona internetowa: www.viaken.pl Email: biuro@viaken.pl Adres: Paproci 8, 30-714 Kraków, Polska. Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653

Podręcznik użytkownika Y-3653 Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Y-1060S

Stacja dokująca Y-1060S Stacja dokująca Y-1060S Poznań 2012 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-1060s firmy Unitek, nie tylko pozwala na szybkie podłączenie dowolnego dysku 2,5"/3,5" SATA do komputera, ale wzbogaca również jego funkcje

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny Measy B4A Instrukcja obsługi Ogólny schemat Measy B4A to odtwarzacz multimedialny wyposażony w szereg wejść i wyjść. Posiada dwa porty USB i jeden mini USB, wyjście AV, port Ethernet,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo