Sieciowy odbiornik stereo DTM Instrukcja obsługi. Integra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra"

Transkrypt

1 Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra

2 Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie zgodnie z poleceniami tej instrukcji umożliwi uzyskanie optymalnych parametrów i zadowolenia ze słuchania Państwa nowego odbiornika. Proszę zachować instrukcję na przyszłość. OSTRZEŻENIE: W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB OGNIEM NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU LUB WILGOCI UWAGA: W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB OGNIEM NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY). NIE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE NAPRAWY CZĘŚCI WEWNĄTRZ. SERWISOWANIE ZLECAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU. WAŻNE WARUNKI BIEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytać poniższą instrukcję. 2. Zachować poniższą instrukcję. 3. Należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia. 4. Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. 5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. 6. Czyścić tylko suchym kawałkiem materiału. 7. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. 8. Nie umieszczać w pobliżu żadnych źródeł ciepła takich jak radiatory, liczniki ciepła, piecyki lub inne urządzenia (także wzmacniacze) które wytwarzają ciepło. 9. Nie udaremniać bezpiecznego przeznaczenia polaryzowanej lub uziemionej wtyczki. Wtyczka polaryzowana posiada dwa bolce z których jeden jest szerszy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem posiada dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki bolec i trzeci bolec zastosowano w celu bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do posiadanego zasilacza należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego zasilacza. 10. Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub przyszczypnięciem zwłaszcza w okolicy wtyczek, gniazd wtykowych i punktów w których wystają one z urządzenia. 11. Używać tylko urządzeń/akcesoriów podanych przez producenta. 12. Używać tylko z wózkiem, stojakiem, statywem trójnożnym, wspornikiem lub tablicą określonymi przez producenta lub sprzedawanymi z urządzeniem. W przypadku użycia wózka zachować ostrożność przy przemieszczaniu zestawu urządzenie/wózek aby uniknąć wywrócenia się wózka i zranienia. 13. Należy odłączyć urządzenie w czasie burz lub gdy jest nieużywane przez długi okres czasu. 14. Serwisowanie zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób taki jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, wylanie się płynu lub dostanie się przedmiotów do środka urządzenia, urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci lub deszczu, urządzenie nie Symbol błyskawicy zakończonej strzałką umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia w wielkości grożącej ryzykiem porażenia ludzi prądem elektrycznym. Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o ważnej instrukcji dotyczącej pracy lub serwisowania urządzenia znajdującej się w ulotce lub instrukcji dołączonej do urządzenia. pracuje normalnie lub zostało upuszczone. 15. Uszkodzenia wymagające serwisu Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi w następujących przypadkach: A. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. B. Do środka urządzenia wylał się płyn lub wpadły jakieś przedmioty, C. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody, D. Urządzenie nie pracuje normalnie mimo postepowania zgodnie z instrukcjami. Wyreguluj tylko te elementy regulujące które podane są w instrukcji obsługi gdy mają niewłaściwe ustawienia lub inne elementy regulujące mogące skutkować uszkodzeniem i często wymagające obszernej pracy wykwalifikowanych techników tak aby przywrócić urządzenie do jego normalnej pracy, E. Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób, F. Urządzenie wykazuje znaczącą zmianę parametrów co wskazuje na potrzebę serwisowania. 16. Dostanie się przedmiotów lub płynu. Nigdy nie wciskać żadnych przedmiotów do urządzenia poprzez otwory, gdyż mogą one dotknąć elementów pod napięciem lub część powodujących zwarcie co może spowodować porażeniem prądem lub pożarem. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie oraz żadne przedmioty wypełnione cieczą takie jak wazy umieszczane na urządzeniu. Nie umieszczaj świec lub innych palących się przedmiotów na górze urządzenia. 17. Baterie Zawsze należy brać pod uwagę kwestie ochrony środowiska i przestrzegać lokalnych przepisów pozbywania się baterii. 18. W przypadku zainstalowania urządzenia we wbudowanej instalacji takiej jak regał lub stojak należy upewnić się że jest odpowiednia wentylacja. Pozostaw 20 cm (8 ) wolnej przestrzeni na górze i po bokach oraz 10 cm (4 ) odstępu od tylnego panelu lub ściany tworząc przerwę w rodzaju kanału wentylacyjnego niezbędną do odprowadzania ciepłego powietrza. 2

3 Środki ostrożności 1. Prawa autorskie O ile materiał nie jest tylko do użytku osobistego, nagrywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zezwolenia ich posiadacza jest nielegalne. 2. Bezpiecznik AC bezpiecznik AC wewnątrz jednostki nie może być wymieniany przez użytkownika. Jeśli nie można włączyć jednostki skontaktuj się ze sprzedawcą od którego nabyłeś tą jednostkę. 3. Ostrożność Od czasu do czasu należy odkurzyć całą jednostkę za pomocą miękkiej szmatki. Przy uporczywych plamach używać miękkiej szmatki nawilżonej łagodnym detergentem i wodą. Po czym natychmiast osusz jednostkę za pomocą czystej szmatki. Nie używać szorstkich materiałów, rozcieńczalników, alkoholu lub innych chemicznych rozpuszczalników, ponieważ mogę one uszkodzić aperturę lub usunąć oznaczenia na panelu. 4. Zasilanie UWAGA PRZED PODŁACZENIEM JEDNOSTKI PIERWSZY RAZ NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ SEKCJĘ. Napięcia zasilacza AC różnią się w zależności od kraju. Upewnij się, że napięcia w Twoim kraju spełniają wymagania wydrukowane na tylnym panelu jednostki (np. AC 230 V, 50 Hz lub AC 120 V, 60 Hz). Przewód zasilający jest używany do odłączenia jednostki od źródła zasilania AC. Upewnij się, że wtyczka jest zawsze łatwo dostępna. Wciśnięcie przycisku [On/standby] aby wybrać tryb czuwania nie odłącza w pełni od sieci elektrycznej. Jeśli zamierzasz nie wykorzystywać jednostki przez dłuższy czas wyjmij przewód zasilający z zasilacza AC. 5. Zapobieganie utracie słuchu Uwaga Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może spowodować utratę słuchu. 6. Baterie a ekspozycja na ciepło Uwaga Baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie mogą być narażone na nadmierne działanie ciepła jak promienie słoneczne, ogień lub inne tego typu. 7. Nigdy nie dotykaj tej jednostki wilgotnymi dłońmi Nigdy nie dotykać ręką tej jednostki lub jej przewodu zasilającego gdy ręce są wilgotne lub mokre. Jeśli woda lub inna ciecz dostanie się do środka jednostki należy oddać ją do sprawdzenia sprzedawcy. 8. Uwagi dotyczące przenoszenia jednostki W przypadku konieczności transportu jednostki używać oryginalnego opakowania i zapakować w sposób identyczny jak było oryginalnie zapakowane przed kupnem jednostki. Nie zostawiać gumowych lub plastikowych przedmiotów na tej jednostce na długi czas, gdyż mogą one zostawić ślady na obudowie. Przy dłuższym użyciu górny i tylny panel może stawać się wilgotny. Jest to normalne zjawisko. W przypadku niewykorzystywania jednostki przez dłuższy czas może ona nie pracować właściwie przy następnym włączeniu. Jest to pewne gdy używa się jej sporadycznie. DLA MODELI USA Informacje FCC dla Użytkownika UWAGA: Zmiany i modyfikacje wprowadzane przez użytkownika kategorycznie nie zatwierdzone przez zespół odpowiedzialny za zgodność z przepisami mogą unieważnić upoważnienie Użytkownika do obsługi sprzętu. UWAGA: Sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia dla Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są przeznaczone aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i wykorzystany w sposób zgodny z instrukcjami może spowodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie można wykluczyć, że takie zakłócenia nie będą miały miejsca w niektórych szczególnych przypadkach instalacji. Jeśli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, a można to określić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi próbę wyeliminowania zakłóceń jedną z poniższych metod: Zmiany kierunku ustawienia lub miejsca anteny odbiorczej. Zwiększenie separacji pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. Podłączenie sprzętu do zasilacza będącego w innym obwodzie niż ten do którego jest podłączony odbiornik. Prośba o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo telewizyjnego. DLA MODELI KANADYJSKICH UWAGA: KLASA B TEGO URZĄDZENIA CYFROWEGO JEST ZGODNA Z KANADYJSKĄ ICES

4 Właściwości urządzenia Przejrzysty aluminiowy panel przedni Funkcje sieciowe Radio internetowe DLNA (Digital Living Network Alliance) Bezpośrednio połączenie cyfrowe ipoda/iphona *1 przez USB USB kompatybilne z urządzeniami pamięci masowej USB Funkcja Music Optimizer *2 dla skompresowanych plików muzycznych WRAT (technologia wzmacniacza szerokopasmowego) Wzmacniacz dyskretny z masywnym transformatorem Zdolność podłączenia strefy 2 (Zone2) Kanał 2.1 Pre-outs Wyjście Video Pozłacane przyłącza 130 Wat/kanał 6Ω (IEC) 100 Wat.kanał 6Ω Ω (FTC) 40 zaprogramowanych stacji AM/FM RDS (PS/PTY/RT/TP) (modele oceaniczne) Tryb Direct Mode Owalna podstawka antywibracyjna Korektor Phono Wejście RI 2 wejścia IR i 1 wyjście IR 3 wyjścia wyzwalania 12v Port do interfejsu sterowania RS232 Port uniwersalny dla doku dla ipod/iphona *1 /modułu radiowego HD Radio *3 (modele Ameryki Północnej)/modułu radiowego DAB+(modele Oceani) Wyjście słuchawek 2.1 kanałowy Pre-outs *1 iphone, ipod, ipod klasyczny, ipod nano, ipod rozkładany i ipod dotykowy są znakami handlowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Made for ipod i Made for iphone oznacza akcesoria elektroniczne zaprojektowane do podłączenia specjalnie do ipoda lub iphone a odpowiednio i zostały certyfikowane przez wykonawcę aby spełnić standardy wydajności Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia i jego zgodność ze standardami kontroli i bezpieczeństwa. Uwaga, użycie tego urządzenia z ipodem lub iphonem może mieć wpływ na działanie sieci bezprzewodowej. *2 Music Optimizer jest znakiem handlowym firmy Onkyo. *3 HD Radio, HD Radio Ready oraz logo HD Radio Ready są firmowymi znakami handlowymi fimy ibiquity Digital Corporation. Ten odbiornik HD Radio Ready jest gotowy do odbioru transmisji HD Radio gdy jest podłączony do modułu tunera HD Radio Onkyo UP-HT1 (sprzadawanego oddzielnie). 4

5 SPIS TREŚCI Ważne warunki bezpieczeństwa.. 2 Środki ostrożności 3 Właściwości urządzenia.. 4 Akcesoria w zestawie 6 Zakładanie baterii.. 6 Kierowanie pilotem zdalnego sterowania. 6 Poznawanie odbiornika Panel przedni 7 Panel tylny 8 Wyświetlacz. 8 Pilot zdalnego sterowania 9 Podłączenie odbiornika Środki ostrożności przy podłączaniu głośników. 10 Podłączenie kabli głośników Podłączenie aktywnego subwoofera 11 Podłączenie wzmacniacza mocy Konfigurowanie impedancji głośników 12 Podłączenie anten Podłączenie komponentów własnych Połączenia AV 14 Podłączenie komponentów Integra/Onkyo RI 16 Podłączenie komponentu nagrywającego 17 Podłączenie przewodu zasilającego.. 17 Włączanie/wyłączanie odbiornika Włączenie i czuwanie Zmiana wyświetlacza wejściowego.. 18 Korzystanie ze źródeł audio Wyciszanie odbiornika (tylko pilot).. 19 Wykorzystanie słuchawek Ustawienie janości wyświetlacza. 20 Użycie funkcji Sleep (tylko pilot) Ustawienia tonów i balansu.. 20 Wybór wejścia audio.. 20 Wybieranie trybów słuchania Nagrywanie 22 Nagrywanie źródła wejściowego.. 22 Nagrywanie audio i video z osobnych źródeł 22 Słuchanie radio. 23 Słuchanie stacji AM/FM.. 23 Wykorzystanie RDS (model Oceanii) Użycie urządzeń sieciowych/usb Podłączenie ipod/iphone bezpośrednio do portu USB 28 Odtwarzanie z urządzenia USB Słuchanie radia internetowego.. 30 Odtwarzanie plików muzycznych z serwera. 31 Zdalne odtwarzanie Właściwości sieciowe/usb. 34 Podłączenie do sieci.. 34 Wymagania sieciowe Wymagania dla serwera 34 Wymagania dla urządzeń USB.. 35 Obługiwane formaty plików audio.. 35 DLNA Odtwarzanie z ipod/iphone przez dok Onkyo Użycie doku Onkyo Sterowanie ipodem/iphonem Sterowanie innymi komponentami. 40 Ustawienia zaawansowane.. 41 Zmiana ustawień zaawansowanych Menu ustawień zaawansowanych.. 42 Strefa Podłączenie strefy Ustawienia Zone 2 Out Wykorzystanie strefy Użycie wyzwalaczy 12 V Podłączenie komponentów nieosiągalnych przez sygnały pilota (IR IN/OUT) Jeśli sygnał pilota nie dociera do czujnika zdalnego sterowania w odbiorniku 49 Jeśli sygnał pilota nie dociera do innych komponentów 49 Aktualizacja opgramowania. 51 Aktualizacja oprogramowania przez sieć Aktualizacja oprogramowania przez USB Rozwiązywanie problemów Zasilanie. 54 Audio. 54 Video. 54 Tuner.. 54 Pilot zdalnego sterowania.. 54 Dok UP-A1 dla ipoda/iphona Nagrywanie 55 Strefa Serwer muzyczny i radio internetowe. 56 Odtwarzanie z urządzeń USB.. 56 Inne 56 Dane techniczne

6 Akcesoria w zestawie Upewnij się, że masz następujące akcesoria: Zakładanie baterii Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie (AAA/R03) Wewnętrzna antenna FM Antena pętlowa AM Jeśli pilot zdalnego sterowania nie pracuje dobrze spróbuj wymienić baterie. Nie mieszaj baterii starych i nowych lub baterii różnych typów. Jeśli zamierzasz nie używać pilota przez dłuższy czas wyjmij wówczas baterie, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek i korozję. Zużyte baterie należy wymienić jak najszybciej aby zapobiec uszkodzeniom od wycieku i korozji. Przewód zasilający * W katalogach i na opakowaniach litera na końcu nazwy produktu wskazuje kolor. Specyfikacje i działanie są takie same niezależnie od koloru. Kierowanie pilotem zdalnego sterowania Aby użyć pilota, skieruj go w kierunku czujnika zdalnego sterowania na odbiorniku jak pokazano poniżej. czujnik zdalnego sterowania 6

7 Poznawanie odbiornika Panel przedni (modele północnoamerykańskie) (modele Oceani) Szczegółowe informacje, patrz strony w nawiasach. 1. Przycisk On/Standby (18, 47, 54) 2. Przełączniki głośnik A i B (19) 3. Przycisk wyświetlacza Display (25) 4. Przycisk ustawień Setup (12, 41, 46) 5. Przyciski Tuning, Preset (23, 24, 27, 41) 6. Przycisk Enter (27) 7. Przycisk Return (27) 8. Sterowanie poziomem głośności Master Volume (19) 9. Gniazdo słuchawek (19) 10. Przycisk przyciemniania (modele północnoamerykańskie) (20) 11. Przyciski Zone 2, Off (46) 12. Selektor wejściowy (19, 22, 23, 27, 46) 13. Sterowanie basem (20) 14. Sterowanie tonami wysokimi (20) 15. Sterowanie balansem (20) 16. Przycisk Memory/Menu (24) 17. Przycisk Tuning Mode/ (23, 24, 54) 18. Przycisk Preset (24) 19. Przycisk Preset (24) 20. Port USB, ipod (28) 21. Przycisk RT/PTY/TP (modele Oceani) (27) W modelach innych niż Północnej Ameryki, jesto to przycsik RT/PTY/TP I jest wykorzystywany z RDS (Radio Data System). Patrz Wykorzystanie RDS (model Oceanii) na stronie 26. 7

8 Poznawanie odbiornika Panel tylny Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasach. 1. Gniazdo RI REMOTE CONTROL (16) 2. Gniazdo UNIVERSAL PORT (15) 3. Port ETHERNETU (15) 4. Gniazdo ZONE 2 OUT V (45) 5. Gniazdo MONITOR OUT (15) 6. Gniazda PRE OUT (11) 7. Gniazda ZONE 2 PRE OUT (45) 8. Port RS232 * 9. Gniazda 12V TRIGGER OUT (26) 10. Gniazda IR IN/OUT (49) 11. Gniazdo zasilaniaac (17) 12. Gniazdo anteny FM i przyłącze Anteny AM (13) Wyświetlacz 13. Gniazda CYFROWE KOAKSJALNE i OPTYCZNE (15) 14. Przyłącze PHONO IN(MM) i GND (15) 15. Gniazda CD IN (15) 16. Gniazda TV/TAPE IN/OUT (15, 17) 17. Gniazda GAME IN (15) 18. Gniazda CBL/SAT (15) 19. Gniazda VCR/DVR IN/OUT (15, 17) 20. Gniazda BD/DVD IN (15) 21. Przyłącza głośników SPEAKERS A (10) 22. Przyłącza głośników SPEAKERS B (10) Szczegóły połączeń patrz Podłączenie odbiornika ( strony 10 do 17). *Przyłącze do interfejsu sterującego 1. Wskaźnik DIRECT (21) 2. Wskaźnik Z2 (Zone 2) (47) 3. Wskaźnik głośnik A/B (19) 4. Wskaźnik M.Opt (21) 5. Wskaźniki 6. Obszar komunikatów 7. Wskażniki Tuning Wskażnik RDS (modele Oceani) (26) Wskaźnik AUTO (23) Wskaźnik TUNED (23) Wskaźnik FM STEREO(23, 54) 8. Wskażnik słuchawek 9. Wskaźnik NET (30,31) 10. Wskaźnik wyciszenia MUTING (54) 11. Poziom głośności (19) 12. Wskaźnik USB (28, 29) 13. Wskaźnik SLEEP (20,43) 14. Wskaźniki wejścia audio 8

9 Poznawanie odbiornika Pilot zdalnego sterowania Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasach. 1. Przycisk (12, 18, 47) 2. Przyciski selektora wejściowego (18,19, 22, 23, 39, 40, 47) 3. Przyciski sterowania (39, 40) 4. Przycisk Powtórz (39, 40) 5. Przycisk List (lista) 6. Przyciski strzałek i Enter (12, 23, 39, 40, 41, 46) 7. Przycisk Setup (12, 41, 46) 8. Przyciski CH/Album (24, 39, 40) 9. Przycisk głośności (19, 47) 10. Przyciski numeryczne (26) 11. Przycisk >10/Caps/D.TUN (24) 12. Przycisk wyświetlacza (25, 39, 40) 13. Przycisk przyciemniania (20) 14. Przyciski Remote Mode(tryb zdalny) (9, 40, 47) 15. Przycisk Mode (tryb)(39, 40) 16. Przycisk Random (losowo) (39, 40) 17. Przycisk Menu (40) 18. Przycisk Return (powrót) (39, 40, 41) 19. Przycisk Audio (21) 20. Przycisk Muting (wyciszanie) (19, 47) 21. Przycisk CLR (24) 22. Przycisk Sleep (20) ). Użycie przycisków Remote Mode. Można użyć tej zdalnej funkcji Zone 2 aby sterować urządzeniam w strefie 2. Aby sterować urządzeniami w strefie 2, zacznij wciskając przycisk Remote Mode [Zone 2]. Potem gdy skończysz obsługiwać urządzenie strefy 2 i chcesz znów sterować odbiornikiem, wciśnij przycisk Remote Mode [Main]. Jeśli oczekiwana operacja nie powiodła się pomimo, iż pilot jest skierowany w stronę odbiornika, może być tak gdy wybrana jest strefa 2. Proszę wcisnąć przycisk Remote Mode [Main]. Po przyciśnięciu przycisku Remote Mode [Main], nie ma potrzeby wciskania go ponownie przed każdą operacją; można po prostu używać pilota do normalnego sterowania odbiornikiem. Podobnie po wciśnięciu przycisku Remote Mode [Zone 2], można kontynuować obsługę urządzenia strefy 2 bez konieczności wciskania ponownie tego przycisku przed każdą operacją. 9

10 Podłączenie odbiornika Przed dokonaniem wszelkich połączeń odłącz przewód zasilający od zasilacza. Środki ostrożności przy podłączeniu Uwaga: głośników Jeśli dokonasz nieprawidłowego ustawienia dla Odbiornik pozwala na podłączenie dwóch głośników lub wartości imped ancji, może zestawów głośników. Gdy podłączone są dwa uruchomić się wbudowany układ zab ezpieczenia zestawy głośników, można wybrać który zestaw skutkując brakiem dźwięku z głośników. głośnikowy wydaje dźwięk lub użyć obydwu zestawów jednocześnie ( strona 19 Głośniki A i Głośniki B ). Gdy podłączony jest jeden zestaw do jednego z Podłączenie kabli głośnikowych 1 Zdejmij izolację z końcówek kabla przyłączy SPEAKERS A lub SPEAKERS B, lub głośników (15 mm) i gdy podłączamy dwa zestawy głośników do skręć mocno gołe druty obydwu przyłączy a dźwięk wydawany jest tylko jak pokazano na z jednego zestawu głośników, użyj głośników z rysunku. impedancją od 4 do 16 Ω i ustaw ustawienie impedancji głośnika w odbiorniku na 4 do 6 Ω ( strona 12). Gdy impedancja używanych 2 Rozkręć przyłącze. głośników jest mniejsza niżż 6Ω, ustaw impedancję głośnika na 4Ω. 3 Włóż do końca odizolowany Gdy podłączamy głośniki do obydwu przyłączy SPEAKERS A i SPEAKERS B a dźwięk przewód. wydawany jest z obydwu zestawów jednocześnie, użyj głośników z impedancją od 8 do 16Ω. Ustaw impedancję głośnika w odbiorniku na 4Ω. 4 Skręć mocno przyłącze. Przeczytaj instrukcję głośników. Zwróć baczną uwagę na polaryzację okablowania głośników. Innymi słowy, połącz dodatnie złącza Poniższa ilustracja przedstawia który głośnik (+) tylko z dodatnimi (+) a ujemne złącza (-) powinien być podłączony do każdej pary przyłączy. tylko z ujemnymi (-). Jeśli połączysz je niewłaściwie, dźwięk straci fazę i będzie brzmiał Zestaw głośników A Zestaw głośników B nienaturalnie. Należy unikać niepotrzebnej długości kabli lub bardzo cienkich kabli głośników, gdyż mogą one wpływać na jakość dźwięku. Uważaj żeby nie łączyć dodatnich i ujemnych kabli, gdyż może to uszkodzić odbiornik. Nie podłączaj więcej niż jeden kabel głośnikowy do każdego przyłącza głośnikowego. W przeciwnym razie odbiornik może ulec uszkodzeniu. Nie podłączaj głośnika do więcej niż jednej pary przyłączy głośnika. głośnik prawy głośnik lewy głośnik prawy głośnik lewy odbiornik 10

11 Podłączenie odbiornika Podłączenie aktywnego subwoofera Używając odpowiedniego kabla podłącz gniazdo odbiornika PRE OUT: SUBWOOFER do wejścia w swoim subwooferze aktywnym. Jęśli subwoofer jest pasywny a wykorzystujesz wzmacniacz zewnętrzny, podłącz PRE OUT: SUBWOOFER w odbiorniku do wejścia wzmacniacza. Podłączenie wzmacniacza mocy Jeśli chcesz użyć mocniejszego wzmacniacza mocy a wykorzystujesz odbiornik jako przedwzmacniacz, podłącz PRE OUT: L w odbiorniku do wejścia wzmacniacza i podłącz wszystkie głośniki do wzmacniacza mocy. aktywny subwoofer Wzmacniacz mocy głośniki 11

12 Podłączenie odbiornika Konfigurowanie impedancji głośników Domyślne fabryczne ustawienie impedancji głośnika w odbiorniku wynosi 6Ω. Jeśli chesz zmienić ustawienie impedancji głośnika, przed wykonaniem poniższej procedury przeczytaj uważnie Środki ostrożności przy podłączeniu głośników na stronie 10. Uwaga: Przed konfigurowaniem impedancji głośnika upewnij się żeby zminimalizować poziom głośności w odbiorniku. 1 Wciśnij przycisk [ ] aby włączyć zasilanie. 2 Wciśnij przycisk [Setup] na pilocie zdalnego sterowania. 3 Użyj przycisków strzałek aby wybrać 6. Hardware Setup, a następnie wciśnij [Enter]. 4 Zmień wartość impedancji na 4Ω używając przycisków strzałek 5 Wciśnij przycisk [Setup] na pilocie zdalnego sterowania aby zakończyć ustawienie. Jeśli chcesz z powrotem zmienić impedancję do domyślnych ustawień fabrycznych 6Ω, postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Procedura ta może być też wykonana na odbiorniku przez użycie [Setup], Tuning Preset i [Enter]. Wciśnij [Return] aby powrócić do poprzedniego menu. Przykład ustawienia: Jeśli używasz tylko jednego zestawu głośników podłączonych do SPEAKERS A lub B, wybierz ustawienie 4Ω jeśli impedancja każdego z głośników jest od 4Ω do 6Ω, lub wybierz ustawienie 6Ω jeśli impedancja każdego głośnika jest 6Ω lub więcej. Jeśli używasz dwu zestawów głośnikowych podłączonych do SPEAKERS A i B, wybierz ustawienie 4Ω jeśli impedancja każdego z głośników jest od 8Ω do 16Ω. 12

13 Podłączenie anten Poniższa sekcja objaśnia jak podłączyć znajdującą się na wyposażeniu wewnętrzną antenę FM i pętlę anteny AM. Odbiornik nie odbierze żadnych sygnałów radiowych bez podłączenia anteny, tak więc należy podłączyć antenę aby móc korzystać z tunera. włóż wtyczkę do końca gniazda wciśnij włóż przewód puść Model Ameryka Północna Model Oceani Antena pętlowa AM (w zestawie) Wewnętrzna antena FM (w zestawie) Składanie anteny pętlowej Pinezki itp. Uwaga: Uważaj aby się nie zranić używając pinezek. Gdy odbiornik jest gotowy do użycia, należy nastroić do stacji radiowych i umiejscowić antenę tak aby osiągnąć możliwie najlepszy odbiór. Trzymaj pętlę anteny AM możliwie najdalej od odbiornika, telewizora, kabli głośnikowych i przewodów zasilających. Po więcej informacji o przełączaniu ustawienia częstotliwości odnieś się do Ustawienia sprzętowe na stronie 42 Wskazówki Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru za pomocą dołączonej wewnętrznej anteny FM, spróbuj zamiast niej innej dostępnej komercyjnie zewnętrznej anteny FM. Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru za pomocą dołączonej wewnętrznej anteny AM, spróbuj użyć innej komercyjnie dostępnej anteny zewnętrznej AM. 13

14 Podłączanie komponentów własnych Połączenia AV Podłączenie komponentów AV Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń AV przeczytaj instrukcje obsługi dostarczone wraz z Twoimi urządzeniami AV. Nie podłączaj przewodu zasilającego dopóki nie dokonasz i nie sprawdzisz dwukrotnie wszystkich połączeń AV. dobrze Włóż wtyczki do końca aby połączenie było dobre (luźne połączenia mogą powodować szumy lub nieprawidłowe działanie). Aby zapobiec zakłóceniom, trzymaj kable audio i video z dala od przewodu źle zasilającego i od kabli głośnikowych. Gniazda i kable AV Sygnał Kabel Gniazdo Opis Video kompozytowy Video żółty Kompozyt video jest powszechnie używany w TV, VCR i innych urządzeniach. Audio optyczne cyfrowe audio Połączenia optyczne cyfrowe pozwalają cieszyć się dźwiękiem cyfrowym. Jakość audio jest taka sama jak w złączu koaksjalnym. koaksjalny cyfrowy audio pomarańczowy Połączenia cyfrowe koaksjalne pozwalają cieszyć się dźwiękiem cyfrowym. Jakość audio jest taka sama jak w złączu optycznym. analogowy audio (RCA) biały czerwony Połączenia analogowe audio (RCA) przenoszą sygnał analogowy audio. Odbiornik nie obsługuje złączy SCART. Odbiornik nie obsługuje wejścia wielokanałowego audio. Sygnał PCM można podać tylko do cyfrowych przyłączy wejściowych. Gniazda optyczne cyfrowe w odbiorniku mają osłony z zasuwką która otwiera się gdy wtyczka optyczna jest włożona a zamyka się gdy wtyczka jest wyjęta. Wciśnij wtyczki do końca. Uwaga Aby nie uszkodzić zasuwki, przy wkładaniu i wyjmowaniu trzymaj wtyczkę optyczną prosto. 14

15 Podłączanie komponentów własnych Nr Gniazdo/port Podłączalner komponenty 1 USB ipod/iphone, odtwarzacz MP3, napęd USB flash 2 DIGITAL IN KOAKSJALNE1 (GAME) konsola do gier 2 (CD) Telewizor, odtwarzacz CD OPTYCZNE 1(BD/DVD) odtwarzacz Blu-ray/DVD 2 (CBL/SAT) satelita/dekoder, port RI, itp. 3 PORT UNIWERSALNY port uniwersalny z opcją dok (UP-A1 itp.) 4 ETERNET router 5 WYJŚCIE MONITOR (MONITOR OUT) telewizor, projektor, itp. 6 BD/DVD IN odtwarzacz Blu-ray/DVD VCR/DVR IN nagrywarka VCR/DVD/cyfrowa nagrywarka video, port RI CBL/SAT IN satelita/dekoder, itp. GAME IN konsola do gier, port RI TV/TAPE IN telewizor, magnetofon kasetowy, dok RI CD IN Odtwarzacz CD, gramofon PHONO IN gramofon Po szczegóły odnieś się do instrukcji podłączonego komponentu. Nie łącz portu USB w odbiorniku z portem USB komputera. Muzyka z komputera nie może być odtwarzana przez odbiornik w ten sposób. Podłącz gramofon (MM), który ma wbudowany przdwzmacniacz do CD IN lub podłącz go do PHONO IN gdy przedwzmacniacz gramofonu jest wyłączony. Jeśli Twój gramofon (MM) nie posiada przedwzmacniacza podłącz go do PHONO IN. Jeśli Twój gramofon posiada ruchomy krąg (MC) typu cartridge, będziesz potrzebował dostępny komercyjnie wzmacniacz głowicowy lub transformator MC żeby podłączyć do PHONO IN. Szczegóły znajdziesz w instrukcji Twojego gramofonu. Jeśli gramofon posiada przewód uziemienia podłącz go do śruby GND odbiornika. Przy niektórych gramofonach podłączenie przewodu uziemienia może powodować słyszalny szum. W takim przypadku, odłącz ten przewód. Przy połączeniach 3 i 6 można słuchać i nagrywać dźwięk z zewnętrznego komponentu jeśli jesteś w strefie 2. Można słuchać i nagrywać dźwięk z komponentów zewnętrznych w pomieszczeniu głównym; można także słuchać dźwięk w strefie 2. Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD posiada zarówno wyjście główne stereo jak i wielokanałowe upewnij się, że podłączone jest do głównego stereo wyjścia stereo przy użyciu połączenia 6. Jak nagrywać źródło video Patrz rozdział Nagrywanie o dokonywaniu połączeń do nagrywania video ( strona 22). 15

16 Podłączenie komponentów własnych Podłączenie komponentów Integra/Onkyo RI Kabel audio analogowy Kabel audio analogowy np. odtwarzacz CD np. magnetofon kasetowy 1 Upewnij się, że każdy komponent Integra/Onkyo jest podłączony z kablem analogowym audio (połączenia 6 w przykładach połączeń) ( strona 15). 2 Wykonaj połączenie RI (patrz rysunek). W przypadku RI (interaktywny zdalny) można wykorzystać następujące funkcje specjalne: System On/Auto Power On (auto włączenie) Gdy włączysz odtwarzanie na urządzeniu podłączonym poprzez RI w czasie gdy odbiornik jest w trybie czuwania Standby, wówczas odbiornik automatycznie włączy się i wybierze to urządzenie jako źródło wejściowe. Bezpośrednia zmiana W chwili gdy zacznie się odtwarzanie na urządzeniu podłączonym przez RI, odbiornik automatycznie wybierze to urządzenie jako źródło wejściowe. Zdalne sterowanie Można użyć pilota odbiornika do sterowania innymi urządzeniami Integra/Onkyo z funkcją RI, celując pilotem w kierunku czujnika zdalnego sterowania w odbiorniu zamiast w to urządzenie. Do połączeń RI używaj tylko kabli RI. Kable RI są dostarczane razem z komponentami Integra/Onkyo. Niektóre urządzenia mają dwa gniazda RI. Każde z nich można podłączyć do odbiornika. Drugie gniazdo jest do podłączenia dodatkowych komponentów z funkcją RI. Do gniazd RI podłączaj tylko komponenty Integra/Onkyo. Podłączanie komponentów innych producentów może powodować niewłaściwe działanie. Niektóry komponenty nie obsługują funkcji RI. Sprawdź w instrukcjach dostarczanych razem z komponentami Integra/ Onkyo. Jeśli włączona jest strefa 2 nie działają funkcje RI auto włączenia (Auto Power On) i bezpośrednia zmiana 16

17 Podłączenie komponentów własnych Podłączenie komponentu nagrywającego Szczegółów o nagrywaniu szukaj w dziale Nagrywanie ( strona 22). Kabel audio analogowy Kabel audio analogowy Kabel video kompozytowy Magnetofon kasetowy, CDR, itp. Do nagrywania odbiornik musi być włączony. Nagrywanie nie jest możliwe w trybie czuwania. Jeśli chcesz nagrywać bezpośrednio z telewizora lub odtwarzacza VCR na nagrywarkę VCR bez przechodzenia sygnału przez odbiornik, wówczas podłącz wyjścia audio i video telewizora/vcr bezpośrednio do wejść audio i video nagrywarki VCR. Szczegóły patrz instrukcja telewizora i VCR. Sygnały video podłączone do wejść kompozytowych mogą być nagrywane tylko przez wyjścia kompozytowe video. Np. jeśli telewizor lub odtwarzacz VCR jest podłączony do wejścia kompozytowego video to nagrywarka VCR musi być podłączona do wyjścia kompozytowego video. Podłączenie przewodu zasilającego NagrywarkaVCR,DVD, itp. Nie można nagrywać dysków DVD i Blu ray mających zabezpieczenia praw autorskich. Nie można nagrywać źródeł podłączonych do wejść cyfrowych. Można nagrywać tylko z wejść analogowych. Sygnały DTS zostaną nagrane jak szumy, więc nie należy próbować nagrywać analogowo DTS z dysków CD lub LD. 1 Podłącz będący zestawie przewód zasilający do gniazda AC INLET w odbiorniku. do gniazdka AC 2 Podłącz przewód zasilający do gniazda AC w ścianie. Przed podłączeniem przewodu zasilającego, podłącz głośniki i wszystkie komponenty AV. Włączenie odbiornik może spowodować chwilowy wzrost mocy, który może zakłócać pozostałe urządzenia elektryczne podłączone w tym samym obwodzie. Jeśli będzie taki problem, podłącz odbiornik do innego obwodu. Nie używać innego przewodu zasilającego niż ten znajdujący się w zestawie odbiornika. Oryginalny przewód zasilający jest zaprojektowany wyłącznie do użycia z odbiornikiem i nie należy używać go z innymi urządzeniami. Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego od odbiornika podczas gdy druga końcówka wciąż znajduje się w gniazdku w ścianie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Zawsze odłączaj przewód zasilający najpierw z gniazdka w ścianie a potem od odbiornika. 17

18 Włączenie odbiornika Włączenie i tryb czuwania Wciśnij przycisk [ On/Standby]. Alternatywnie wciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Odbiornik włączy się, i zaświeci się wyświetlacz. Aby wyłączyć odbiornik wciśnij [ On/Standby] lub przycisk [ ] pilota. Odbiornik wejdzie w stan czuwania. Aby zapobiec głośnym niespodziankom przy następnym włączeniu odbiornika zawsze przycisz głośność przed wyłączeniem. Uwaga: Jeśli nie możesz użyć pilota do włączenia/wyłączenia odbiornika, upewnij się że tryb zdalny jest ustawiony prawidłowo. ( strona 9) Zmiana wyświetlacza wejściowego Dla przycisków [TV/Tape], [VCR/DVR] i [GAME] wyświetlacz wejściowy może być zmieniony jak pokazano poniżej. Gdy wyświetlacz wejściowy został zmieniony dla jednego z poniższych przycisków, nie może być zmieniona nazwa wyświetlacza dla innego przycisku. Przycisk [TV/Tape]: TVTAPE DOCK Przycisk [VCR/DVR]: VCR/DVR DOCK Przycisk [Game]: GAME DOCK 1 Wciśnij na pilocie odpowiedni przycisk selektora wejściowego. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa selektora wejściowego. 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk selektora wejściowego z kroku 1 na około 3 sekundy aby zmienić nazwę wyświetlacza. 18

19 Korzystanie ze źródeł audio Głośnik A, B Selektor wejściowy słuchawki wejście głośność wyciszanie 1 Obróć selektorem [Input] na odbiorniku lub wciśnij przycisk selektora wejściowego na pilocie aby wybrać źródło którego chcesz słuchać. 2 Użyj przycisków [Speaker A] lub [Speaker B] na odbiorniku aby wybrać zestaw głośnikowy, z którego chcesz korzystać. Wskażniki głośnik A ib pokażą który zestaw jest włączony lub wyłączony. wskaźniki A, B Wyciszanie odbiornika (tylko pilot) Można czasowo wyciszyć wyjście odbiornika. Wciśnij przycisk [Muting] na pilocie. Odbiornik jest wyciszony. Aby przywrócić głośność odbiornika, wciśnij ponownie przycisk [Muting]. Uwaga: Funkcja wyciszenia zostanie wyłączona jeśli na pilocie zostaną naciśnięte przyciski [Volume] lub odbiornik zostanie przełączony w tryb czuwania. Wykorzystanie słuchawek Podłącz parę słuchawek stereofonicznych z wtyczką słuchawkową (1/4 cala lub 6.3 mm) do gniazda PHONES w odbiorniku. 3 Zacznij odtwarzanie w wybranym komponencie. 4 Aby dostosować poziom głośności, użyj sterowania [Master Volume] na odbiorniku lub przycisków Volume na pilocie. Obracaj pokrętło sterowania głośnościa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zmniejszyć głośność. Przed podłączeniem słuchawek zawsze skręć poziom głośności. Gdy do gniazda PHONES jest włożona wtyczka słuchawek, głośniki są wyłączone. Jeśli podłączysz ipoda lub iphone a do portu USB w tym urządzeniu wówczas nie będzie dźwięku w słuchawkach. 19

20 Korzystanie ze źródeł audio Przyciemnianie Przyciemnianie (model Ameryka Północna) Ustawienie jasności wyświetlacza Można dostosować jasność wyświetlacza. Wciśnij na pilocie przycisk [Dimmer] wielokrotnie abywybrać: ciemna, ciemniejsza lub normalna jasność. Można też użyć przycisku odbiornika [Dimmer] (model AmerykaPółnocna) Użycie funkcji Sleep (tylko pilot) Za pomocą funkcji Sleep można ustawić określony czas po którym odbiornik wyłączy się automatycznie. Wciśnij na pilocie wielokrotnie przycisk [Sleep] aby wybrać potrzebny czas wyłączenia. Czas uśpienia może być ustawiony od 90 do 10 minut z krokiem co 10 minut. Wskaźnik SLEEP zapali się na wyświetlaczu gdy zostanie ustawiony czas wyłączenia. Określony czas wyłączenia pojawi się na wyświetlaczu przez około 5 sekund, po czym wyświetlacz wróci do poprzedniego wskazania. Wskaźnik SLEEP Jeśli chcesz anulować czas wyłączenia wciśnij [Sleep] wielokrotnie aż zgaśnie wskaźnik SLEEP. Aby sprawdzić czas jaki pozostał do automatycznego wyłączenia się wciśnij [Sleep]. Zauważ, że jeśli wciśniesz [Sleep] gdy wyświetlany czas do wyłączenia, czas do wyłączenia zostanie skrócony o 10 minut. Ustawienia tonów i zrównoważenia Poniższa część objaśnia następujące funkcje, które mogą być użyte z dowolnym źródłem wejściowym. Dostosowanie basów Sterowanie basem dostosowuje dźwięki basowe. Podgłoś je aby były głośniejsze. Przycisz aby zrobić je cichszymy. Normalnie powinny być ustawione w połowie. Dostosowanie tonów wysokich Sterowanie tonami wysokimi dostosowuje dźwięki wysokotonowe. Podgłoś je aby były głośniejsze. Przycisz aby zrobić je cichszymy. Normalnie powinny być ustawione w połowie. Dostosowanie zrównoważenia Sterowanie zrównoważeniem jest wykorzystywane do ustawiania względnego poziomu głośności lewych i prawych systemów głośnikowych. Uwaga: Jeśli podłączone są słuchawki, sterowanie zrównoważeniem nie odnosi efektu. Wybór wejścia audio Jeśli podawane jest źródło cyfrowe, wybór wejścia automatycznie przełączy się na cyfrowe. 20

21 Korzystanie ze źródeł audio Wybieranie trybu słuchania Wciśnij wielokrotnie na pilocie przycisk [Audio] aby wybrać tryb słuchania. Za każdym naciśnięciem przycisku [Audio] ustawienie zmieni się jak poniżej. Gdy pokazane jest wskazanie Stereo, wciśnięcie przycisku [Audio] spowoduje,że wyświetlacz przez kilka sekund będzie pokazywał Music Optimizer: On i zapali się wskaźnik M.Opt. W takim stanie cieszymy się dźwiękiem stereo uwydatnionym przez funkcję Music Optimizer. Gdy wyłączona jest funkcja DIRECT, sterowanie tonami może być użyte do dostosowania dźwięku a wskaźnik DIRECT zgaśnie. Gdy fukcja DIRECT jest włączona, sterowanie tonami jest omijane, więc można cieszyć się czystym dźwiękiem. Zaświeci się wskaźnik DIRECT. Można skonfigurować czy funkcja DIRECT stosuje się czy nie do każdego źródła wejściowego indywidualnie. Funkcja Music Optimizer poprawia jakość dźwięku skompresowanych plików muzycznych. Aby wyłączyć funkcję Music Optimizer, wciśnij wielokrotnie przycisk [Audio] aby wybrać Stereo. Aby wyłączyć funkcję DIRECT, wciśnij wielokrotnie przycisk [Audio] aby wybrać Stereo. Uwaga: Funkcja Music Optimizer działa jedynie z cyfrowymi sygnałami wejściowym audio PCM częstotliwości próbkowania poniżej 48 khz i sygnałami wejściowymi analogowymi audio. Music Optimizer jest wyłaczona gdy wybrany jest tryb słuchania Direct Audio. 21

22 Nagrywanie Prawa autorskie zabraniają użycia nagrywania dla celów innych niż użytek osobisty,chyba że masz pełną zgodę właściciela praw autorskich. Poniższa część objaśnia jak nagrywać wybrane źródło wejściowe na komponent z możliwością nagrywania oraz jak nagrywać audio i video z różnych źródeł. Selektor wejściowy Nagrywanie źródła wejściowego Źródła audio mogą być nagrane przez urządzenie zapisujące (np. magnetofon kasetowy, CDR, nagrywarka MD). Źródła video mogą być nagrane na nagrywarkę video (np. VCR, nagrywarka DVD). 1 Przygotuj nagrywarkę: Ustaw nagrywarkę tak aby była gotowa do nagrywania. Wrazie konieczności, dostosuj poziom nagrywania w nagrywarce. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji nagrywarki. 2 Użyj na odbiornikue selektora [Input] lub na pilocie przycisków Input Selector aby wybrać źródło, z którego ma być nagrywane. 3 Uruchom odtwarzanie w komponencie źródłowym wybranym w kroku 1. Jeśli podczas nagrywania zostanie wybrane kolejne źródło wejściowe to będzie nagrywane nowo wybrane źródło. Głośność, zrównoważenie, wyciszenie i sterowanie tonami nie przynoszą efektu dla sygnału nagrywanego. Nagrywanie audioi video z osobnych źródeł. Można nałożyć audio na nagrania video przez jednoczesne nagrywanie audio i video z dwóch osobnych źródeł. Jest to możliwe ponieważ źródło audio jest nagrywane gdy wybrane jest źródło wejściowe tylko dźwiękowe takie jak taśma, Tuner lub CD; źródło video może być nagrywane równolegle gdy źródło wejściowe video jest podłączonego BD/DVD, CBL/SAT lub Game. W poniższym przykładzie audio z odtwarzacza z CD podłączonego do gniazd CD IN i video z kamery podłączonej do GAME IN są nagrywane przez VCR podłączoną do gniazd VCR/DVR OUT. 1 Przygotuj kamerę i odtwarzacz CD do odtwarzania. 2 Przygotuj VCR do nagrywania. 3 Na pilocie wciśnij przycisk selektora wejściowego [Game]. 4 Na pilocie wciśnij przycisk selektora wejściowego [CD]. Wybrany zostanie odtwarzacz CD jako źródło audio, ale zostaw kamerę jako źródło video. 5 Uruchom nagrywanie w VCR, potem rozpocznij odtwarzanie w kamerze i odtwarzaczu CD. Video z kamery i audio z odtwarzacza CD będą nagrywane przez VCR.. 22

23 Słuchanie radio Słuchanie stacji AM/FM Za pomocą wbudowanego tunera można cieszyć się ze stacji radiowych AM lub FM. 1 Użyj na odbiorniku selektora [Input] lub na pilocie przycisków selektora wejściowego aby wybrać AM lub FM. W tym przykładzie zostało wybrane FM. pasmo częstotliwość (dane wyświetlane zależą od kraju) 2 Wciśnij przycisk [Tuning Mode] tak aby wskaźnik AUTO pojawi się lub zniknie z wyświetlacza. wskaźnik AUTO 3 Wciśnij przycisk Tuning lub. Można także użyć na pilocie przycisków strzałek aby dostroić radio. Automatyczne strojenie Wyszukiwanie zatrzymuje się gdy zostaje znaleziona stacja. Strojenie ręczne Częstotliwość przestaje się zmieniać gdy puścisz przycisk. Wciśnij przycisk wielokrotnie aby zmienić częstotliwość za każdym razem o jeden krok. Model Ameryki Północnej zmienia częstotliwość FM z krokiem 0.2 MHz (lub 0.05 MHz), 10 khz (lub 9 khz) dla AM. Dla innych modeli krok wynosi 0.05 MHz dla FM a 9 khz (lub 10 khz) dla AM. Strojenie automatyczne Aby aktywować ten tryb, wciśnij przycisk [Tuning Mode] aby włączyć wskaźnik AUTO. W tym trybie programy radiowe będą odbierane w dźwięku stereo. Strojenie ręczne Aby aktywować ten tryb, wciśnij przycisk [Tuning Mode] aby wyłączyć wskaźnik AUTO. W tym trybie programy radiowe będą odbierane w dźwięku niestereofonicznym. Strojenie słabych stacji radiowych Jeśli sygnał ze stacji stereo FM jest słaby, można nie uzyskać dobrego odbioru. W takim przypadku, przełącz tryb strojenie ręczne i słuchaj stacji w mono. Strojenie stacji według częstotliwości Można stroić stacje radiowe AM lub FM bezpośrednio przez wprowadzenie odpowiedniej częstotliwości. 1 Wciśnij na pilocie przycisk [D.TUN]. (dane wyświetlane zależy od kraju) 2 W ciągu 8 sekund użyj przycisków numerycznych do wpisania częstotliwości stacji radiowej. Na przykład, aby nastroić 87,5 (FM) wciśnij 8, 7, 5. 23

24 Słuchanie radio Programowanie stacji AM/FM Wybór zaprogramowanych programów Aby wybrać zaprogramowaną stację użyj przycisków numerycznych na pilocie, albo przycisków odbiornika CH/Album [+]/[-] lub przycisków Preset na odbiorniku.. Kasowanie programów 1 Wybierz program który chcesz skasować. Patrz poprzednia sekcja 2 Trzymając przycisk [Memory] wciśnij [Tuning Mode]. Zaprogramowana stacja zostanie skasowana a jej numer zniknie z wyświetlacza. Edycja nazwy Można wpisać własną nazwę zaprogramowanej stacji dla łatwej identyfikacji. Po wprowadzeniu, nazwa pojawi się na wyświetlaczu. Nazwa własna jest edytowana z użyciem ekranu wprowadzania znaków. 1 Wciśnij [Setup] na pilocie. 2 Użyj przycisku strzałek aby wybrać 2.Source Setup a następnie wciśnij [Enter]. 3 Użyj przycisku strzałek aby wybrać Name Edit a następnie wciśnij [Enter]. Można zaprogramować do 40 ulubionych stacji raiowych AM/FM jako programy. Programowanie stacji AM/FM jest wykonywane przez odbiornik. 1 Dokonaj strojenia na stację AM/FM, którą chcesz zaprogramować. 2 Wciśnij przycisk [Memory]. Programowany numer miga. Rzeczywiste dane wyświetlane zależą od kraju) 3 Podczas gdy programowany numer miga (około 8 sekund) użyj przyciskó PRESET aby wybrać numer od 1 do Wciśnij [Memory] znów aby zapamiętać stację lub kanał. Stacja lub kanał zostaje zapamiętany a zaprogramowany numer przestaje migać. Powtórz tą procedurę dla wszystkich swoich ulubionych stacji AM/FM. 4 Użyj przycisku strzałek / aby wprowadzić znak a następnie wciśnij [Enter]. Powtórz ten krok wby wprowadzić do 10 znaków. 5 Po zakończeniu edytowania nazwy chcąc ją zapisać użyj przycisku strzałki abywybrać OK. a następnie wciśnij [Enter]. Jeśli tego nie zrobisz, nazwa nie zostanie zapisana. W tabeli poniżej znajdziez informacje o ciągu znaków, które mogą być wprowadzone przy wpisywaniu klucza bezpieczeństwa. 24

25 Słuchanie radio Istnieją dwie formy ciągu znaków: model 1 zawierający głównie znaki pisane małą czcionką i model 2 zawierający głównie znaki pisane wielką czcionką. Można użyć przycisków aby wybrać ciągi znaków z każdego modelu. Użyj przycisków aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić i wciśnij przycisk ENTER. Jeśli wyświetlany ciąg znaków nie zawiera znaku jaki chcesz wprowadzić, użyj przysikó, żeby wyświetlić ciąg znaków[shift BS OK.], użyj przycisków aby wybrać Shift i wciśnij przycisk ENTER żeby pojawił się ciąg innych znaków. Wskazówki: *1 Można to również wykonać na pilocie używając >10. *2 Wciskając [CLR] na pilocie kasujemy wszystkie znaki w polu wpisywania nazwy. Procedurę tą można także wykonać na odbiorniku używając [Setup], Tuning, Preset i [Enter]. Wciśnij [Return] aby powrócić do poprzedniego menu. Przełączanie wyświetlacza Odbierając AM lub FM można wcisnąć przycisk na pilocie [Display], żeby przełączyć pomiędzy nazwą określoną w polu edycji nazwy a częstotliwością, która jest odbierana. Shift *1 : Przełącza wyświetlany znak. (w lewo)/ (w prawo): Wybierz to, że przesunąć kursor wewnątrz pola wpisywania nazwy. Spacja: Wprowadza znak spacji. BS (BackSpace)*2: BS przesuwa kursor do tyłu o jeden znak. W dodatku BS usuwa znak na lewo od kursora. OK: Określa, że wprowadzanie jest zakończone. 25

26 Słuchanie radio Wykorzystanie RDS (model Oceanii) RDS działa jedynie w obszarach gdzie jest nadawany.gdy zostanie nastrojona stacja z RDS, wskaźnik RDS zaświeci się. wskaźnik RDS Co to jest RDS? Skrót RDS oznacza Radio Data System (system danych radiowych) i jest to metoda transmitowania danych w radiowym sygnale FM. Został wprowadzona przez European Broadcasting Union (EBU) i jest dostępny w większości krajów europejskich. Obecnie używa go wiele stacji FM. Oprócz wyświetlania informacji tekstowych, RDS może pomóc też znaleźć stację radiową (np. sport, wiadomości, rock, itp.). Odbiornik wspomaga 4 typy informacji RDS: PS (serwis programowy) Podczas odbierania stacji RSD która nadaje informacje PS będzie wyświetlana nazwa stacji. RT (tekst radiowy) Podczas odbierania stacji RSD która nadaje informacje tekstowe, będzie wyświetlany tekst na wyświetlaczy jak opisano w następnej sekcji ( strona 27). PTY (typ programu) Ta funkcja pozwala wyszukiwać stacje radiowe RDS według typu ( strona 27). TP (programy o ruchu) Ta funkcja pozwala wyszukiwać stacje radiowe RDS które nadają informacje o ruchu ( strona 27). W niektórych przypadkach znaki wyświetlane na odbiorniku mogą nie być identyczne z tymi nadawanymi przez stację. Mogą być także wyświetlane niespodziewane znaki, gdy odbierane będą znaki nie obsługiwane przez odbiornik. Nie jest to usterka. Jeśli sygnał ze stacji RDS jest słaby, dane RDS mogą być wyświetlane z przerwami lub wcale Typy programów RDS (PTY) Typ Wyświetlacz None (brak) NONE Wiadomości NEWS Bieżące wydarzenia AFFAIRS Informacje INFO Sport SPORT Edukacja EDUCATE Dramat DRAMA Kultura CULTURE Nauka i technika SCIENCE Różne VARIED Muzyka pop POP M Muzyka rock ROCK M Muzyka umiarkowana EASY M Lekka klasyka LIGHT M Klasyka poważna CLASSICS Inna muzyka OTHER M Pogoda WEATHER Finanse FINANCE Program dla dzieci CHILDREN Sprawy społeczne SOCIAL Religia RELIGION Telefon PHONE IN Podróże TRAVEL Czas wolny LEISURE Muzyka jazzowa JAZZ Muzyka country COUNTRY Muzyka narodowa NATION M Muzyka starsza OLDIES Muzyka folkowa FOLK M Dokumentalny DOCUMENT Test alarm TEST Alarm ALARM Przełączanie wyświetlacza Odbierając RDS, można wcisnąć przycisk na pilocie [RT/PTY/TP], żeby przełączać informacje wyświetlane na wswietlaczu. 26

27 Słuchanie radio Wyświetlanie tekstu radiowego (RT) Słuchanie informacji o ruchu (TP) Po dostrojeniu na stację z RDS, która nadaje informacje tekstowe, tekst zostanie wyświetlony. Wciśnij raz przycisk [RT/PTY/TP]. Informacje RT przewija się na wyświetlaczu. Wiadomość Waiting może pojawić się gdy odbiornik czeka na informację RT. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat No Text Data oznacza, że nie ma dostępnych informacji RT. Znajdowanie stacji według typu (PTY) Można wyszukać stacje które nadają informacje o ruchu. 1 Wciśnij trzy razy przycisk [RT/PTY/TP]. Jeśli bieżąca stacja radiowa nadaje TP (informacje o ruchu) na wyświetlaczu pojawi się [TP] a informacje o ruchu będą słyszane gdy będą nadawane. Jeśli TP pojawi się bez kwadratowych nawiasów oznacza to, że stacja nie nadaje TP. 2 Aby zlokalizować stacje nadającą TP wciśnij [Enter]. Odbiornik wyszukuje dopóki nie znajdzie stacji, która nadaje TP. Jeśli taka stacja nie zostanie znaleziona, pojawi się komunikat Not Found Można wyszukiwać stacje według typu. 1 Wciśnij dwa razy przycisk [RT/PTY/TP]. Typ bieżącego programu pojawi się na wyświetlaczu. 2 Użyj Preset aby wybrać pożądany typ programu. Patrz tabela strona Aby rozpocząć wyszukiwanie wciśnij [Enter]. Odbiornik szuka dopóki nie znajdzie stacji o podanym typie, jeśli znajdzie zatrzyma się na krótko przed kontynuowaniem wyszukiwania. 4 Gdy zostanie znaleziona stacja której szukasz, wciśnij [Enter]. Jeśli stacja nie zostanie znaleziona, pojawi się komunikat Not Found. 27

28 Użycie urządzeń sieciowych/usb Podłączenie ipoda/iphona bezpośrednio do portu USB USB może być wykorzystane do odtwarzania plików muzycznych zapisanych w ipod/ipponie, który można podpiąć do portu USB odbiornika. Odtwarzanie plików muzycznych z ipoda/iphona Poniższa sekcja objaśnia jak odtwarzać pliki muzyczne/video z ipoda/iphone a. Kompatybilne model ipod/iphone Wykonane dla: ipod dotykowy (1-szej, 2-giej, 3-ciej i 4 generacji), ipod klasyczny z video, ipod nano (1-szej, 2-giej, 3- ciej i 4-ej, 5-ej i 6 generacji), iphone4, iphone 3GS, iphone 3G, iphone. 1 Wciśnij [USB] aby wybrać wejście USB. 2 Podłącz kabel USB z ipoda/iphone a do portu USB na przednim panelu odbiornika. Nawyświetlaczu pojawi się USB,gdy odbiornik będzie w stanie odczytać ipod/iphone a. Wskaźnik USB będzie migał jeśli odbiornika nie może odczytać ipoda/iphone a. 3 Wciśnij [Mode] aby przełączyć na tryb rozszerzony (Extended Mode) *1. Pojawi się lista zawartości ipoda/iphone a. Aby otworzyć folder użyj, żeby wybrać folder a następnie wciśnij [Enter]. Przy ustawieniach domyślnych, ipod/iphone jest obsługiwany w trybie Standard Mode *2. Ponowne wciśnięcie [Mode] przełącza z powrotem na tryb Standard Mode. 4 Użyj aby wybrać plik muzyczny/video i wciśnij [Enter] lub [ ] aby rozpocząć odtwarzanie. Aby powrócić do poprzedniego menu podczas odtwarzania wciśnij [Return]. Abyzatrzymać lub zpauzować odtwarzanie, wciśnij odpowiednio lub. Aby wybrać następny utwór, wciśnij. Aby wybrać początek bieżącego utworu wciśnij.abywybrać poprzedni utwór, wciśnij dwa razy. Aby przewinąć do przodu bieżący utwór, wciśnij. Aby przewinąć do tyłu bieżący utwór, wciśnij. Aby włączyć tryb powtarzania, wciśnij [Repeat]. Aby włączyć tryb losowy, wciśnij [Random]. Sterowanie w trybie standardowym Informacja o zawartości muzycznej jest wyświetlana nawyświetlaczu odbiornika i można ją manipulować używając ipod/iphone a lub pilota. Uwaga: Dźwięk z zawartości video może być odtwarzany ale na ekranie nie będzie wyświetlone video. Sterowanie w trybie rozszerzonym (Extended) Informacja o zawartości muzycznej jest wyświetlana (wyświetlane są listy) i można kontrolować zawartość muzyczną patrząc na ekran. Górna lista ekranu: Listy odtwarzania, wykonawcy, albumy, utwory, gatunki, kompozytorzy, utwory losowe, utwory odtwarzane bieżąco. *1 Po odłączeniu ipod/iphone, odbiornik zapamiętuje tryb. Oznacza to, że jeśli odłączysz go w trybie rozszerzonym to następnym razem gdy podłączysz ipoda/iphone a odbiornik zastartuje w trybie rozszerzonym *2 Następujące modele ipoda nie są obsługiwane w trybie standardowym. Można nimi sterować tylko w trybie rozszerzonym. - ipod (5 generacji) - ipod Nano (1 generacji) 28

29 Użycie urządzeń sieciowych/usb Odtwarzanie z urządzenia USB Poniższa część objaśnia jak odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia USB (np. napędu USB flash i odtwarzaczy MP3). Patrz także Właściwości sieciowe/usb ( strona 34). 1 Wciśnij przycisk [USB] aby wybrać wejście USB. 2 Podłącz urządzenie USB do portu USB odbiornika. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB. Jeśli wskaźnik mruga to odbiornik nie może odczytać urządzenia USB. 3 Wciśnij [Enter]. Pojawi się lista zawartości urządzenia. Aby wybrać folder użyj a następnie wciśnij [Enter] żeby otworzyć wybrany folder. 4 Użyj aby wybrać plik muzyczny i wciśnij [Enter] lub [ ]aby rozpocząć odtwarzanie. Abyzatrzymać lub zpauzować odtwarzanie, wciśnij odpowiednio lub. Aby wybrać następny utwór, wciśnij. Aby wybrać początek bieżącego utworu wciśnij.abywybrać poprzedni utwór, wciśnij dwa razy. Aby przewinąć do przodu bieżący utwór, wciśnij. Aby przewinąć do tyłu bieżący utwór, wciśnij. Aby włączyć tryb powtarzania, wciśnij [Repeat]. Aby włączyć tryb losowy, wciśnij [Random]. Wskazówka: Można także użyć przycisków odbiornika [Menu],, lub następująco: [Menu]: Przytrzymaj aby przesunąć na górę menu. : Start odtwarzania/pauza : Wybiera początek bieżącego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do przodu). : Wybiera początek następnego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do tyłu). Jeśli podłączone medium nie jest obsługiwane na wyświetlaczu pojawi się No storage. Jeśli podłączysz napęd twardego dysku USB do portu USB odbiornika to zaleca się żeby użyć jego własnego adaptera AC do zasilenia go. Odbiornik obsługuje odtwarzacze MP3 na USB, które wspierają standard kategorii urządzeń pamięci masowej, który pozwala urządzeniom USB na podłączenie do komputera bez potrzeby specjalnego oprogramowania i sterowaników. Zauważ, że nie wszystkie odtwarzacze MP3 na USB wspierają standard kategorii urządzeń pamięci masowej. Po szczegóły sięgnij do instrukcji obsługi swojego odtwarzacza MP3 USB. Zabezpieczone pliki muzyczne WMA nie mogą być odtwarzane na odtwarzaczu MP3. Onkyo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia danych zgromadzonych na urządzeniu USB, gdy urządzenie to jest wykorzystywane razem z odbiornikiem. Zaleca się wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej ważnych plików muzycznych. Odtwarzacze MP3 zawierające pliki muzyczne, które są zarządzane przy pomocy specjalnego oprogramowania nie są obsługiwane. Nie gwarantuje się działania dla wszystkich urządzeń USB, które mają zdolność do zasilania siebie. Nie podłączaj urządzenia USB przez hub USB. Urządzenie USB musi być podłączone bezpośrednio do portu USB odbiornika. Jeśli urządzenie USB zawiera dużo danych wówczas odczytanie go przez odbiornik może chwilę czasu. Urządzenia USB z funkcjami zabezpieczenia nie mogą być wyświetlone. Nie odłączaj urządzenia USB lub kabla USB którym podłączony jest ipod/iphone na przednim panelu odbiornika podczas gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat Podłączanie. Jeśli ipod/iphone podłączony jest do portu USB na tym urządzeniu wówczas nie będzie dźwięku na wyjściu gniazda słuchawek. 29

30 Użycie urządzeń sieciowych/usb Słuchanie radia internetowego Należy podłączyć odbiornik do sieci domowej; patrz Właściwości sieciowe/usb ( strona 34). Można wybierać internetowe stacje radiowe przez podłączenie komputera do odbiornika i wybieranie stacji w przeglądarce. Obsługiwane są następujące adresy URL radio internetowego: PLS,M3U i publikacje (RSS). Jednakże, zależnie od typu danych i formatu audio używanego przez internetowe stacje radiowe, niektóre stacje mogą nie być słyszalne. Uwaga: Dostępne usługi mogą różnić się zależnie od regionu. Patrz oddzielne instrukcje gdzie znajdziesz więcej informacji. Słuchanie radia internetowego vtuner Jednostka ta zawiera pełny internetowy serwis radiowy vtuner bez dodatkowych opłat. Po podłączeniu urządzenia do Internetu możesz wybrać radio internetowe vtuner do wyszukiwania i odtwarzania internetowych stacji radiowych i publikacji w dowolnym czasie. Aby poprawić Twoje wrażenia z radia internetowego portal jest dostępny jako łatwy sposób na przeglądanie i wyszukiwanie stacji, załóż/organizuj swoje ulubione, dodaj swoje własne stacje, zasięgnij pomocy itd. Po pierwszym razie gdy spróbujesz radio internetowe vtuner na swojej jednostce możesz użyć adresu MAC swojej jednostki do stworzenia loginu konta członkowskiego (adres i hasło) na Aby zweryfikować swój adres MAC patrz Ustawienia sieciowe ( strona 43). 1 Wciśnij przycisk [NET]. Na wyświetlaczu pojawi się NET i wskaźnik NET zapali się. Jeśli wskaźnik sieci miga sprawdź czy kabel Ethernetu jest dobrze podłączony do odbiornika. 2 Użyj aby wybrać vtuner Internet radio i wciśnij [Enter]. 3. Użyj żeby wybrać program i wciśnij [Enter]. Zaczyna się odtwarzanie. Wciśnij [Menu] aby umożliwić wybór następujących pozycji menu. Stacje takie jak: Wyświetla stacje jak ta, która jest odtwarzana bieżąco. Dodaj stacje do ulubionych: Dodaje stacje do listy moich ulubionych. Słuchanie innego radia internetowego Aby słuchać innych stacji radiowych, wykonaj następujący krok przed krokiem 1 w sekcji Słuchanie radia internetowego vtuner. 1 W komputerze uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu URL przeglądarki wpisz adres IP odbiornika. Przeglądarka połączy się z odbiornikiem (WEB Setup Menu). Adres IP odbiornika jest pokazany w IP Address ( strona 43). Jeśli używasz protokołu DHCP wówczas router nie zawsze przydzieli ten sam adres IP odbiornikowi, jeśli tak jest to nie można połączyć się odbiornikiem. Sprawdź ponownie adres IP odbiornika na ekranie Ustawienia sieciowe. 2 Kliknij zakładkę My favorites (ulubione). 3 Wpisz nazwę programu i adres internetowy (URL). 4 Kliknij Save aby zapisać internetową stację radiową. 5 Stacja radiowa została dodana do Moich ulubionych. Rejestrowanie Moich ulubionych* 1 Można dodać aktualnie odtwarzany utwór lub stację do Moje ulubione. Można zapisać do 40 stacji internetowych stacji radiowych. Po dodaniu stacji do listy, po prostu wybierz ją z menu Moje ulubione i wciśnij [Enter] aby rozpocząć odtwarzanie. *1 Z wyników wyszukiwania można zapisać stacje i utwory ale nie można ich bezpośrednio posłuchać. 30

31 Użycie urządzeń sieciowych/usb Rejestrowanie Moich ulubionych* 1 Można dodać aktualnie odtwarzany utwór lub stację do Moje ulubione. Można zapisać do 40 stacji internetowych stacji radiowych. Po dodaniu stacji do listy, po prostu wybierz ją z menu Moje ulubione i wciśnij [Enter] aby rozpocząć odtwarzanie. *1 Z wyników wyszukiwania można zapisać stacje i utwory ale nie można ich bezpośrednio posłuchać Menu początkowe w Internet Radio Utwórz nową stację: Dodaj ulubioną stację lub radio internetowe do Moje ulubione. Zmień nazwę stacji Można zmienić nazwę zapisanej stacji. Odnieś się do kroków 4 i 5 w Edycja nazwy na stronie 24. Usunięcie z moich ulubionych: Ta opcja kasuje zapisane programy. 1 Wciśnij [Menu] z wybraną stacją lub podczas odtwarzania utworu. 2 Użyj aby wybrać Dodaj do ulubionych i wciśnij [Enter]. 3 Przypisz nazwę zapisanej stacji radiowej. Po szczegóły jak przypisać nazwę odnieś się do kroku 4 i 5 w Edycja nazwy na stronie 24. Wskazówka: Można także użyć przycisków odbiornika [Menu],, lub następująco: [Menu]: Przytrzymaj aby przesunąć na początek menu. : Start odtwarzania/pauza : Wybiera początek bieżącego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do przodu). : Wybiera początek następnego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do tyłu). (Operacje te dostępne zależnie od serwisu i wyświetlanych pozycji). Odtwarzanie pilków muzycznych z serwera Należy podłączyć odbiornik do sieci domowej; patrz Właściwości sieciowe/usb ( strona 34). Poniższa sekcja objaśnia jak odtwarzać pliki muzyczne z komputera lub serwera przez odbiornik (odtwarzanie z serwera). 1 Uruchom komputer lub serwer na którym są utwory. 2 Wciśnij [NET]. Na wyświetlaczu pojawi się ekran NET. Jeśli wskaźnik mruga, sprawdź połączenie sieciowe. 3 Użyj aby wybrać DLNA i wciśnij [Enter]. Aby wrócić do poprzedniego ekranu wciśnij [Return]. 4 Użyj aby wybrać serwer a następnie wciśnij [Enter]. Wyświetli się menu stosowne do funkcji serwera. Funkcja wyszukiwania nie pracuje właściwie dla serwerów multimedialnych, które nie wspierają tej funkcji. Z odbiornika nie można mieć dostępu do zdjęć i filmów zapisanych na serwerze multimedialnym. Zależnie od ustawień udostępniania w serwerze multimedialnym odbiornik może nie mieć dostępu do zawartości. Patrz instrukcja serwera. Wskazówka: Można także użyć przycisków odbiornika [Menu],, lub następująco: [Menu]: Przytrzymaj aby przesunąć na początek menu. : Start odtwarzania/pauza : Wybiera początek bieżącego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do przodu). : Wybiera początek następnego utworu (przytrzymaj aby przewinąć do tyłu). (Operacje te dostępne zależnie od serwisu i wyświetlanych pozycji). 31

32 Użycie urządzeń sieciowych/usb 5 Użyj aby wybrać plik muzyczny i wciśnij Enter lub aby rozpocząć odtwarzanie. Zależnie od serwera multimedialnego przyciski [ ]/[ ]/[ ] mogą nie działać poprawnie. Jeśli pojawi się komunikat No item (brak) oznacza to, że z serwera nie można wydobyć z serwera. W takim przypadku sprawdź swój serwer, sieć i połączenia odbiornika. Instalacja Windows Media Player 11 Poniższa sekcja objaśnia jak skonfigurować Windows media player 11 tak aby odbiornik mógł odtwarzać pliki muzyczne zapisane w komputerze. 1 Uruchom Windows Media Player W menu Library (biblioteka) wybierz Media Sharing. Pojawi się okno dialogowe Media Sharing. 3. Zaznacz opcję Share my media (udostępnij multimedia) i kliknij OK.. 4. Wybierz z listy odbiornik i następnie kliknij Allow (zezwalaj). 5. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe. Ten krok kończy konfigurację Windows Media Player 11. Od tej pory możesz odtwarzać pliki muzyczne Windows Media player 11 poprzez odbiornik. Windows media player 11 można pobrać za darmo ze strony Microsoftu. Zdalne odtwarzanie Należy podłączyć odbiornik do domowej sieci internetowej, patrz Właściwości sieciowe/usb ( strona 34) Zdalne odtwarzanie oznacza, że można odtwarzać pliki muzyczne zapisane na serwerze multimedialnym lub komputerze osobistym za pomocą odbiornika obsługując sterowane urządzenie w domowej sieci komputerowej. Instalacja Windows Media Player 12 Poniższa sekcja objaśnia jak skonfigurować Windows Media Player 12 tak aby odbiornik mógł odtwarzać pliki muzyczne zapisane w komputerze. 1 Uruchom Windows Media Player W menu Stream (strumień) wybierz Turn on media streaming (włącz strumieniowanie). Pojawi się okno dialogowe. 3. Przesuń kursor i kliknij na Turn on media streaming (włącz strumieniowanie). 4. Wybierz z listy produkt i następnie kliknij Allowed (dozwolony). 5. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe. Ten krok kończy konfigurację Windows Media Player 12. Od tej pory możesz odtwarzać pliki muzyczne w bibliotece Windows Media Player

33 Użycie urządzeń sieciowych/usb Odtwarzanie zdalne 1 Uruchom Windows Media Player 12. Aby umożliwić zdalne odtwarzanie, należy najpierw skonfigurować Windows Media Player Wciśnij [NET]. Na wyświetlaczu pojawi się ekran NET. Jeśli wskaźnik mruga, sprawdź połączenie sieciowe. 3 Użyj aby wybrać DLNA i wciśnij Enter. Pojawi się lista serwerów multimedialnych. Uwaga: Zdalne odtwarzanie nie może być wykorzystane podczas gdy odtwarzane są pliki muzyczne z innego serwera. Należy zatrzymać ich odtwarzanie. 4 W Windows Media Player 12 kliknij prawym na plik muzyczny. Rozwinie się menu prawego klawisza myszy. Aby wybrać inny serwer multimedialny, wybierz pożądany serwer z menu Other Libraries (inne biblioteki) wwindows Media Player Wybierz odbiornik z menu prawego klawisza. Pojawi się okno Play to (odtwarzaj do) i rozpocznie się odtwarzanie. Obsługi podczas zdalnego odtwarzania można dokonywać z okna Play to Windows 7 na komputerze. Podczas zdalnego odtwarzania operacje (takie jak odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, poprzedni utwór, następny utwór, powtórz, losowo)nie mogą być wykonane. 6 Dostosowywanie poziomu głośności Można ustawić poziom głośności przez ustawienie suwaka głośności w oknie Remote playback (Zdalne odtwarzanie). Domyślny maksymalny poziom głośności wynosi 64. Jeśli chcesz to zmienić, wpisz wartość z ustawień sieciowych w swojej przeglądarce. Wartość głośności okna zdalnego i wartość głośności odbiornika mogą nie zawsze pasować. Ustawienia dokonane w głośności odbiornika nie będą odzwierciedlone w oknie Remote playback. 33

34 Właściwości sieciowe/usb Podłączenie do sieci Ponizszy diagram przedstawia jak można podłączyć odbiornik do swojej sieci domowej. W tym przykładzie jest on podłączony do portu LAN routera, który ma wbudowany 4-portowy przełącznik 100Base-TX. Wymagania sieciowe Sieć Ethernet Dla najlepszych rezultatów zalecana jest sieć Ethernet przełączna 100Base-TX. Chociaż możliwe jest odtwarzanie muzyki na komputerze tym podłączonym do sieci bezprzewodowo, to jednak odtwarzanie może być niepewne, dlatego zaleca się połączenia kablowe. Router Ethernet Router zarządza siecią, rutując dane i dostarczając adresy IP. Router musi obsługiwać następujące: NAT (Network Adres Translation). NAT umozliwia poprzez połączenie internetowe jednoczesny dostęp do internetu kilku komputerów połączonych w sieci. Odbiornik potrzebuje dostępu do Internetu dla radia internetowego. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP dostarcza adresy IP do urządzeń sieciowych pozwalając im skonfigurować się samodzielnie automatycznie. Zalecany jest router z wbudowanym switchem 100Base-TX. Niektóre routery posiadają wbudowany modem a niektórzy dostawcy Internetu wymagaja użycia specyficznych routerów. Kabel Ethernetowy CAT5 Aby podłączyć odbiornik do sieci domowej Użyj ekranowanego kabla ethernetowego CAT5 (typ bezpośredni). Dostęp do Internetu (dla radia internetowego) Aby odbierać radio internetowe, sieć Ethernet musi mieć dostęp do Internetu. Wąskopasmowe połączenie internetowe (np. 56K modemowe, ISDN) nie zapewni satysfakcjonujących rezultatów, więc bardzo mocno zaleca się połączenie szerokopasmowe (np. modem kablowy, modem xdsl, itp.). Proszę skonsultować się z dostawcą Internetu lub komputera Aby odbierać radio internetowe za pomocą odbiornika, musi działać szerokopasmowy dostęp do internetu i mieć dostęp do strony. W przypadku problemów z połączeniem internetowym skonsultuj się z dostawcą internetu. Odbiornik wykorzystuje DHCP do automatycznej konfiguracji ustawień sieciowych. Jeśli chcesz skonfigurować te ustawienia ręcznie patrz Ustawienia sieciowe ( strona 43). Odbiornik nie obsługuje ustawień PPPoE, więc jeśli posiadasz połączenie internetowe typu PPPoE to musisz użyć routera kompatybilnego z PPPoE. Zależnie od dostawcy internetu, możesz potrzebować określić że będzie wykorzystywane radio internetowe. Jeśli Twój komputer skonfigurował serwer proxy, użyj tych samych ustawień dla odbiornika ( strona 43). Wymagania dla serwera Odtwarzanie z serwera Odbiornik może odtwarzać cyfrowe pliki muzcyzne zapisane na serwerze lub komputerze i obsługuje następujące technologie: Windows Media Player 11 Windows Media Player 12 Windows Media Connect 2.0 Serwer multimedialny certyfikowany DLNA Jeśli system operacyjny komputera to Windows Vista, Windows Media Player 11 jest już zainstalowany. Windows Media Player 11 dla Windows XP można pobrać ze strony Microsoftu za darmo. Komputer lub serwer multimedialny musi być w tej samej sieci co odbiornik. Każdy folder może zawierać do plików muzycznych a foldery mogą być zagnieżdżone do 16 poziomów. Uwaga: Zaleznie od serwera multimediów, odbiornik może go nie rozpoznać lub może nie być w stanie odtwarzać jego plików muzycznych. 34

35 Właściwości sieciowe/usb Odtwarzanie zdalne Windows Media Player 12 Serwer multimedialny lub urządzenie sterujące certyfikowany DLNA ( wytyczne współdziałania DLNA wersja 1.5) Ustawienie różnią się zależnie od urządzenia. Po szczegóły sięgnij do instrukcji swojego urządzenia. Jeśli w komputerze jest system operacyjny Windows 7 to Windows Media Player 12 jest już zainstalowany. Więcej informacji patrz strona Microsoftu. Minimalne wymagania systemowe dla Windows media Player 11 pod Windows XP System operacyjny Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), Update Rollup 2 dla Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325), Październik 2006 update rollup dla Windows XP Media Center Edition (KB925766) Procesor: 233 MHz Intel Pentium II, Advanced Micro Devices (AMD), itp. Pamięć: 64MB Dysk twardy: 200MB wolnego miejsca Napęd: CD lub DVD Modem: 28.8 kbps Karta dźwiękowa: 16 bitowa karta dźwięku Monitor: Super VGA (800x600) Video Card 64 MB VRAM, DirectX 9.0b Software: Microsoft ActiveSync (tylko gdy używamy Windows Mobile pocket PC lub smartphone) Przeglądarka internetowa: Microsoft internet Explorer 6 lub Netscape 7.1 Wymagania dla urządzenia USB Kategoria urządzenia pamięci masowej USB (ale nie zawsze gwarantowane) Format systemowy plików FAT16 lub FAT32. Jeśli urządzenie pamięci jest podzielone na partycje to każda będzie traktowana jako niezależnie urządzenie. Każyd folder może zawierać do plików muzycznych i foldery mogą być zagnieżdżone na 16 poziomów. Huby USB i urządzenie USB z funkcją huba nie będą obsługiwane. Obsługiwane formaty plików audio Dla odtwarzania z serwera i odtwarzania z urządzenia USB, odbiornik obsługuje następujące formaty plików muzycznych. Obsługiwane są pliki o zmiennej przepływności (VBR). Jednakże, czas wyświetlania może być pokazywany niewłaściwie. W przypadku zdalnego odtwarzania odbiornik nie obsługuje następujących formatów plików: FLAC i Ogg Vorbis. W przypadku odtwarzania z serwera, formaty plików wymienione poniżej mogą nie być odtwarzane zależnie od typu serwera. MP3 (.mp3 lub.mp3) Pliki MP3 muszą być formatu MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 z częstotliwością próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz, khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz I przepływnością pomiędzy 8 kbps a 320 kbps. Pliki niekompatybilne nie mogą być odtworzone. WMA (.wma lub.wma) WMA oznacza Windows Media Audio i jest techniką kompresji stworzoną przez Microsoft. Audio może być zakodowane w formacie WMA przez użycie Windows Media Player. Pliki WMA muszą mieć wyłączoną opcję ochrony przed kopiowaniem. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz, khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, przepływność pomiędzy 5 kbps a320 kbps i WMA DRM. Obsługiwane są formaty WMA Pro/Voice. WMA bezstratne (.wma lub.wma) Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 44.1 khz, 48 khz, 88.2 khz, 96 khz. Kwantyzacja bitowa: 16 bitów, 24 bity. WAV (.wav lub.wav) Pliki WAV zawierają nieskompresowany dźwięk cyfrowy PCM. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz,22.05 khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 64 khz, 88.2 khz, i 96 khz. Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity. AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.aac/.m4a/.mp4/.3gp lub.3g2) AAC oznacza MPEG-2/MPEG-4 Audio. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz,22.05 khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 64 khz, 88.2 khz, i 96 khz a przepływność pomiędzy 8 kbps a 320 kbps. 35

36 Właściwości sieciowe/usb FLAC (.flac lub.flac) FLAC jest formatem pliku dla bezstratnej kompresji audio. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz,22.05 khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 64 khz, 88.2 khz, i 96 khz. Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity. Ogg Vorbis (.ogg lub.ogg) Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz,22.05 khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, a przepływność pomiędzy 48 kbps a 500 kbps. Pliki niekompatybilne nie mogą być odtworzone. LPCM (liniowy PCM) Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8 khz, khz, 12 khz, 16 khz,22.05 khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz, 64 khz, 88.2 khz, i 96 khz. Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity. * Tylko dla odtwarzania przez sieć. O DLNA Digital Living Network Alliance jest międzynarodową kolaboracją przemysłową. Członkowie DLNA rozwijają koncepcję sieci przewodowych i bezprzewodowych gdzie zawartośc cyfrowa taka jak zdjęcia, muzyka i video może być współdzielona przez elektronikę konsumencką, komputery osobiste i urządzenia mobilne w i poza domem. Odbiornik jest zgodny z wersją 1.5 DLNA Interoperability Guidelines 36

37 Odtwarzanie z ipod/iphone przez dok Onkyo Użycie doku Onkyo Dok sprzedawany jest oddzielnie. Sprzedawane modele różnią się w zależności od regionu. Najświeższe informacje nt. komponentów doku Onkyo znajdziesz na stronie Onkyo: Przed użyciem komponentów Onkyo Dok uaktualnij oprogramowanie ipoda/iphone a, które dostępne jest na stronie internetowej Apple. Dla obsługiwanych modeli ipod/iphone patrz instrukcja obsługi doku Onkyo. Dok UP-A1 Za pomocą doku UP-A1 można łatwo odtwarzać muzykę, zdjęcia lub filmy z pamięci ipod/iphone poprzez odbiornik i korzystać ze wspaniałego dźwięku. Można używać pilota zdalnego sterowania do obsługiwania ipoda/iphone a. Funkcje systemu Uruchomienie się odbiornika może zająć kilka sekund więc możesz nie usłyszeć pierwszych kilku sekund pierwszego utworu. Automatyczne włączenie Jeśli zaczynasz odtwarzanie z ipod/iphone w czasie gdy odbiornik jest w trybie czuwania to odbiornik włączy się automatycznie i wybierze ipoda/iphone a jako źródło wejściowe. Bezpośrednia zmiana Jeśli zaczynasz odtwarzanie z ipod/iphone podczas słuchania innego źródła wejściowego, odbiornik automatycznie wybierze ipoda/iphone a jako źródło wejściowe. Użycie pilota zdalnego sterowania od odbiornika Można wykorzystać pilot odbiornika do podstawowego sterowania funkcjami ipoda/iphone a ( strona 38). Uwagi robocze Funkcjonalność zależy do modelu i generacji ipoda/iphone a. Zanim wybierzesz inne źródło wejściowe, zatrzymaj odtwarzanie z ipod/iphone aby zapobiec wybraniem przez pomyłkę przez odbiornik ipoda/iphone jako źródła wejściowego. Jeśli do ipoda/iphone a są podłączone jakieś akcesoria, odbiornik może nie być w stanie wybrać źródła wejściowego właściwie. Przy podłączeniu doku UP-A1 do radio tunera UP- HT1 (modele północnoamerykańskie)/up- DT1(model Oceani) z wybieraniem AUTO przez przełącznik tunera Mode Selector, można przełączać źródło wejściowe pomiędzy dokiem UP- A1 i tunerem poprzez wielokrotne wciskanie PORT na pilocie odbiornika. Gdy ipod/iphone znajduje się w doku UP-A1 to jego własna regulacja głośności nie działa. Jeśli ustawiono pokrętło regulacji poziomu głośności ipoda/iphone a gdy ten znajduje się w Doku UP-A1 wówczas przed ponownym podłączeniem słuchawek należy się upewnić, czy głośność nie została ustawiona zbyt wysoko. Funkcja automatycznego włączenia nie będzie działała jeśli ipod/iphone został ustawiony w doku podczas odtwarzania. Gdy włączona jest strefa 2 nie można używać funkcji automatycznego włączenia i bezpośredniej zmiany. Nie odłączaj zasilania gdy gdy ipod/iphone jest wciąż podłączony do odbiornika przez dok UP-A1. Ustaw swój ipod/iphone w doku UP-A1 po włączeniu odbiornika. Użycie alarmu budzika ipoda/iphone a Można użyć funkcji alarmu zegara ipoda/iphonea aby automatycznie włączyć ipod/iphone i odbiornik o określonym czasie. Źródło wejściowe odbiornika ustawi się automatycznie na PORT. Aby wykorzystać tę funkcję ipod/iphone musi być w doku UP-A1 a dok ten musi być podłączony do odbiornika. Gdy używasz tej funkcji upewnij się, że poziom głośności odbiornika jest na właściwym poziomie. Gdy włączona jest strefa 2 nie możesz wykorzystać tej funkcji. Funkcja ta nie działa gdy dźwięki alarmu są ustawione na twoim ipodzie/iphonie. Ładowanie baterii ipoda/iphone a Kiedy do odbiornika podłączony jest dok UP-A1 z włożonym ipodem/iphonem wówczas bateria ipoda/iphone a ładuje się. Gdy ipod/iphone jest umieszczony w doku UP-A1 jego bateria będzie ładowana gdy odbiornik jest włączony lub znajduje się w trybie czuwania. Można określić jak doprowadzać zasilanie do ipoda/iphone a gdy odbiornik jest w trybie czuwania. Uwaga: Kiedy podłączony jest dok UP-A1 z włożonym ipodem/iphonem wówczas zużycie energii w trybie czuwania nieznacznie wzrasta. Wiadomości statutowe Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się jedna z poniższych wiadomości sprawdź podłączenie ipoda/iphone a. 37

38 Odtwarzanie z ipod/iphone przez dok Onkyo PORT Readind Odbiornik sprawdza połączenie z dokiem. PORT Not Support (port nie obsługiwany) Odbiornik nie obsługuje podłączonego doku. PORT UP-A1 Dok UP-A1 jest podłączony. Uwaga Odbiornik wyświetla komunikat UP-A1 przez kilka sekund po rozpoznaniu UP-A1. Dok RI Za pomocą doku RI można łatwo odtwarzać muzykę zapisaną ipod/iphone Apple poprzez odbiornik i korzystać ze wspaniałego dźwięku oraz oglądać pokazy slajdów ipod/iphone i video w telewizorze. Można nawet wykorzystać pilot odbiornika do operowania swoim ipodem/iphonem. Podłącz dok RI do odbiornika za pomocą kabla RI kompatybilnego ( strona 16). Ustaw przełącznik doku RI MODE RI na HDD lub HDD/DOCK Ustaw wyświetlacz wejściowy odbiornika na DOCK ( strona 18). Funkcje systemu Włączenie systemu Przy włączeniu odbiornika, dok RI i ipod/iphone włączą się automatycznie. Dodatkowo gdy włączony jest dok RI i ipod/iphone, odbiornik może być włączony przez naciśnięcie [ On/Standby]. Automatyczne włączenie Jeśli uruchomione zostanie odtwarzanie w ipod/iphonie w czasie gdy odbiornik jest w trybie czuwania to odbiornik włączy się automatycznie i wybierze ipoda/iphone a jako źródło wejściowe. Bezpośrednia zmiana Jeśli zaczynasz odtwarzanie z ipod/iphone podczas słuchania innego źródła wejściowego, odbiornik automatycznie przełączy do wejścia gdzie podłączony jest dok RI. Użycie pilota zdalnego sterowania Można wykorzystać pilot odbiornika do podstawowego sterowania innymi funkcjami ipoda/iphone a. Dostępna funkcjonalność zależy od odbiornika. Alarm ipoda/iphona Jeśli wykorzystujesz funkcję alarmu w ipodzie/iphonie do tego aby uruchomić odtwarzanie, odbiornik włączy się o podanym czasie i automatycznie wybierze ipoda/iphona jako źródło wejściowe. Operacje połączone nie będą działały z odtwarzaniem video lub gdy alarm jest ustawiony aby odtwarzać dźwięk. Jeśli używasz ipoda/iphona z jakimiś akcesoriami wówczas wykrycie odtwarzania ipoda/iphona może nie działać. Uwagi robocze.użyj pokrętła głośności odbiornika do regulowania głośności odtwarzania Jeśli ipod/iphone jest włożony do doku RI jego własne sterowanie głośności nie będzie działało. Jeśli dokonujesz regulowania głośności w ipodzie/iphonie gdy ten znajduje się w doku RI, należy uważać by nie ustawić jej zbyt głośno przed ponownym podłączeniem słuchawek. Uwaga W ipodzie z video ipodzie Nano (1szej generacji), podczas odtwarzania nie działa kółko klikania (nawigacji). Sterowanie ipodem/iphonem Więcej informacji szukaj w instrukcji obsługi doku. Dok UP-A1 Można sterować ipodem/iphonem gdy PORT jest wybrany jako źródło wejściowe. Dok RI Ustaw przełącznik RI MODE doku RI na HDD lub na HDD/DOCK. Można sterować ipodem/iphonem gdy DOCK jest wybrany jako źródło wejściowe 38

39 Odtwarzanie z ipod/iphone przez dok Onkyo Najpierw wciśnij właściwy Input Selector Przy niektórych modelach generacjach ipod/iphone i doków RI niektóre przyciski mogą nie działać tak jak się oczekuje. Po szczegóły działania ipod/iphone sięgnij do instrukcji obsługi doku RI. *1 Jeśli UP-A1 jest podłączonydo UNIVERSAL PORT w trybie rozszerzonym ( strona 8), przyciski [Play List] są używane jako przycisk przewijania strony. Umożliwia to szybkie zlokalizowanie ulubionego utworu zwłaszcza jeśli takie listy jak listy utworów czy wykonawców są bardzo długie. *2 [Display] włącza podświetlenie na 30 sekund. *3 Jeśli UP-A1 jest podłączonydo UNIVERSAL PORT, można wcisnąć [Mode] aby przełączyć pomiędzy następującymi modami: Tryb standardowy Nic nie jest wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika. Zawartość jest przeglądana i wybierana na ekranie ipoda/iphona. Odtwarzanie video możliwe jest tylko w tym trybie. Tryb rozszerzony Zawartość muzyczna (wykonawcy, albumy, utwory, itd.) jest wyświetlana na wyświetlaczu odbiornika i można nawigować i dokonywać wyboru muzyki patrząc na wyświetlacz odbiornika. Przyciski 1 Dok Onkyo : dostępne przyciski UP-A1 Dok RI W trybie rozszerzonym nie można bezpośrednio obsługiwać ipoda/iphona. W trybie rozszerzonym może zająć trochę czasu aby pobrać zawartość. W trybie rozszerzonym, zawartość video nie może być wyświetlona w telewizorze. 2 Repeat (powtórz) 3 Enter Playlist </> 4 Album +/- 5 Display *2 (wyswietlacz) 6 Mode *3 7 Random (losowo) 8 Return *4 *1 39

40 Sterowanie innymi komponentami Można używać pilota odbiornika do sterowania innymi komponentami. Użyj przycisków Remote Mode aby wybrać strefę komponentu,którym chcesz sterować (główna(main) lub strefa 2). Potem wciśnij przycisk Input Selector komponentu, który chcesz obsługiwać. 1 Komponenty Przyciski 2 Repeat 3 Enter 4 CH +/- cyfry:1 do 9, 0 5 cyfry: Display 7 Mode 8 Random 9 Menu *3 10 Return :dostępne przyciski UNIVERSAL PORT DOK RI Odtwarzacz CD Magnetofon kasetowy *1 *2 *1 Jeśli używany jest magnetofon dwukasetowy, będzie obsługiwana kaseta B.. *2 (Pauza) działa jako odtwarzanie wstecz. Przyciski [ ]/[ ] nie będą pracowały. *3 Jeśli wykorzystujesz urządzenie portu uniwersalnego, przycisk ten pracuje jako przycisk [Setup]. Uwaga: Szczegóły odnośnie sterowania ipodem/ipponem, patrz Sterowanie ipodem/iphonem na stronie 38. Uwaga: Z niektórymi komponentami pewne przyciski mogą nie pracować zgodnie z oczekiwaniem a niektóre mogą nie działać w ogóle. 40

41 Ustawienia zaawansowane Zmiana ustawień zaawansowanych Tutaj opisano jak zmienić ustawienia w ustawieniach zaawansowanych. Przykład: Procedura ustawienia Intelli volume Intelli Volume Za pomocą IntelliVolume można ustawić poziom wejścia oddzielnie dla każdego selektora wejściowego. Jest to pomocne gdy jeden z komponentów źródłowych jest głośniejszy lub cichszy niż pozostałe. Użyj przycisków strzałki [<]/[>] aby ustawić poziom.jeśli komponent jest wyraźnie głośniejszy od pozostałych, użyj strzałki [<] aby zredukować jego poziom wejściowy. Jeśli wyraźnie cichszy użyj [>] aby podnieść poziom wejściowy. Poziom wejściowy może być regulowany od -12dB do +12 db z krokiem 1 db. 1 Włącz zasilanie. 2 Wciśnij na pilocie przycisk [Setup]. Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień. 3 Użyj przycisków strzałek abywybrać 2.Source Setup a następnie wciśnij [Enter]. Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień sprzętowych. 4 Użyj przycisków strzałek abywybrać Intelli Volume; 0 db. 5 Zmień Intelli volume na -2 db używając przycisków strzałek [<]/[>]. 6 Wciśnij przycisk [Setup] na pilocie aby zakończyć ustawienie. Procedura ta może być wykonana także na odbiorniku przez użycie [Setup], Tuning, Preset i [Enter]. Wciśnij [Return] ab powrócić do poprzedniego menu. 41

42 Ustawienia zaawansowane Menu ustawień zaawansowanych 1. Digital Audio Input (wejście cyfrowe audio) Jeśli podłączysz komponent video do wejścia cyfrowego audio, musisz przydzielić to wejście do selektora wejściowego. Na przykład, jeśli podłączamy odtwarzacz CD do OPTICAL IN 1, wówczas należy przydzielić OPTICAL1 do selektora wejściowego CD. Poniżej przedstawiono układ domyślny Selektor wejściowy Układ domyślny BD/DVD COAXIAL1 VCR/DVR CBL/SAT COAXIAL2 GAME OPTICAL1 TV/Tape CD OPTICAL2 Phono Port COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL1, OPTICAL2: Wybierz odpowiadające wejście cyfrowe audio, to do którego został podłączony komponent video : Wybierz jeśli komponent jest podłączony do wejścia analogowego audio. Dostępne szybkości próbkowania dla sygnałów PCM (stereo/mono) z wejścia cyfrowego (optycznego i koaksjalnego) wynoszą 32/44.1/48/88.2/96 khz/16, 20, 24 bity. Jeśli podłączony zostanie komponent (taki jak UP- A1 Dok z zadockowanym ipodem/iphonem) do gniazda UNIVERSAL PORT, wówczas nie można przydzielić żadnego wejścia do selektora PORT. 2. Source Setup (ustawienia źródła) Intelli Volume Patrz strona 40. Intelli Volume nie stosuje się dla strefy 2. Nazwa Zmienia nazwę wyświetlaną przy selektorze wejściowym. Najpierw użyj selektora wejściowego do wybrania nazwy źródła którą chcesz zmienić, a następnie użyj menu ustawień. Użyj przycisków [<]/[>] aby przejść przez następujące nazwy. Blu-ray DVD HD DVD VCR DVR Tivo CableSTB SAT STB PS3 Wii Xbox PC TV CD TAPE ipod Edycja nazwy Można edytować nazwę programu radiowego jeśli programowana stacja FM lub AM jest odbierana. (patrz strona 24) Ustawienia wyzwalaczy 12V A/B/C Delay (opóźnienie) 0sec, 1sec, 2sec, 3sec Gdy wybrane jest 0sec sygnał wyzwalający jest wydawany tak szybko jak zmienia się źródło wejściowe. Domyślnie menu 12V Trigger A Setup jest ustawione na 0sec, w menu 12V Trigger B Setup jest ustawione na 1sec a ta w menu 12V Trigger C Setup jest ustawione na 2sec. Wykorzystaj kabel z mini wtyczką aby podłączyć gniazdo odbiornika 12V TRIGGER OUT A, B lub C do wejścia wyzwalania 12V w podłączanym komponencie. BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, TV/TAPE, TUNER, CD, PHONO, PORT, NET, USB Off: Nie wydawany jest sygnał wyzwalający. 12V sygnał wyzwalający wydawany jest gdy podłączony komponent wybrany jest jako źródło dla: Main: Pomieszczenie główne. Zone 2: Strefa 2 Main/Zone 2: Pomieszczenie główne lub strefa2. Uwaga Domyślnie wszystkie źródła wejściowe menu 12V Trigger A Setup sat ustawione na Main, te w menu 12V Trigger B Setup są ustawione na Main/Zone 2 a tamte w menu 12V Trigger C Setup są ustawione na Zone 2 42

43 Ustawienia zaawansowane 6. Hardware Setup (ustawienia sprzętowe) Speaker Impedance (impedancja głośnika) Patrz Konfigurowanie impedancji głośnika na stronie 12. Ustawienia częstotliwości AM/FM (model Ameryka Północna) Abystrojenie AM/FM pracowało prawidłowo,należy określić krok częstotliwości AM/FM (10 khz/200 khz lub 9 khz/50 khz) używany w Państwa regionie. Zauważmy, że gdy ustawienie to zostanie zmienione to zostaną skasowane wszystkie zaprogramowane programy radiowe. Ustawienie domyślne: 10 khz/200 khz Ustawienia częstotliwości AM/FM (model Oceani) Abystrojenie AM pracowało prawidłowo,należy określić krok częstotliwości AM (9 khz/10 khz) używany w Państwa regionie. Zauważmy, że gdy ustawienie to zostanie zmienione to zostaną skasowane wszystkie zaprogramowane programy radiowe. Ustawienie domyślne: 9 khz Auto Standby Jeśli opcja Auto Standby ustawiona jest na On, odbiornik będzie automatycznie wchodził w stan czuwania jeśli 30 przez minut nie wykonywane są żadne operacje i nie ma sygnału wejściowego audio i video. Ustawienie domyślne: On (modele Oceani), Off (model Ameryka Północna). Z niektórymi źródłami funkcja Auto Standby może aktywować się sama podczas odtwarzania. Funkcja automatycznego czuwania nie działa jeśli jest włączona jest strefa 2. UP-A1 Charge Mode Można określić jak zasilanie będzie doprowadzane do ipoda/iphona gyd odbiornik jest w trybie czuwania. Auto: Zasilanie zostaje przerwane gdy ipod/iphone jest w pełni naładowany. On: Zasilanie jest kontynuowane nawet gdy ipod/iphone jest w pełni naładowany. Off: ipod/iphone nie jest ładowany. Ustawienie domyślne: Auto. Nie można wybrać tego ustawienia jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone do UNIVERSALPORT. Ustawienie to nie może być wybrane gdy: - UP-A1 Dok z zadokowanym ipod/iphone nie jest podłączony do odbiornika lub gdy, - Zadokowany model ipod/iphone nie jest obsługiwany. Jeśli UP-A1 Charge Mode jest ustawiony na On lub na Auto podczas ładowania się ipod/iphone wówczas wskaźnik SLEEP świeci się przyciemniony w trybie czuwania. W takim przypadku nieznacznie rośnie zużycie energii przez odbiornik. 7. Zone2 Setup (ustawienia strefy 2) Zone 2 Out Jeśli głośniki strefy 2 zostały podłączone do wzmacniacza bez pokrętła sterowania głośnością wówczas ustaw odpowiednio Zone 2 Out na Variable tak aby można było ustawić poziom głośności, zrównoważenia i tony strefy 2 oraz głośność strefy 3 na odbiorniku Fixed: Poziom głośności strefy 2 musi być ustawiony na wzmacniaczu w tej strefie. Variable: Poziom głośności strefy 2 musi być ustawiony na odbiorniku. Ustawienie domyślne: Fixed Z2 Bass Za pomocą tego ustawienia można podnieść lub obciąć dźwięki niskoczęstotliwościowe wydawane z głośników dla strefy 2. Wyjście może być regulowane od -10 db do +10 db z krokiem co 2 db. Ustawienie domyślne: 0 db Z2 Treble (tony wysokie) Za pomocą tego ustawienia można podnieść lub obciąć dźwięki wysokoczęstotliwościowe wydawane z głośników dla strefy 2. Wyjście może być regulowane od -10 db do +10 db z krokiem co 2 db. Ustawienie domyślne: 0 db Z2 Balance Za pomocą tego ustawienia można sterować głośnością względną lewego i prawego głośnika dla strefy 2. Ustawienie domyślne: 0 8. Network Setup (ustawienia sieciowe) Poniższa sekcja objaśnia jak ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe odbiornika. Jeśli serwer DHCP routera jest włączony wówczas nie potrzeba zmieniać żadnych ustawień sieciowych gdyż odbiornika jest ustawiony domyślnie tak aby wykorzystać DHCP do automatycznej konfiguracji (np. DHCP jest ustawione na Enable ). Jeśli jednak serwer DHCP routera jest niedostępny (na przykład gdy używasz stałego adresu IP) wówczas należy skonfigurować te ustawienia samodzielnie i wtedy znajomość sieci Ethernet jest niezbędna. Uwaga: Menu ustawień będzie dostępne kilkadziesiąt sekund po uruchomieniu odbiornika. 43

44 Ustawienia zaawansowane Co to jest DHCP? DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest wykorzystywany przez routery, komputery, odbiornik i inne urządzenia do automatycznej konfiguracji połączeń sieciowych. Co to jest DNS? DNS (Domain Name System) tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP. Na przykład gdy wpisujemy w przeglądarce internetowej nazwę taką jak przed dostaniem się do strony przeglądarka używa DNSu do tłumaczenia tej nazwy na adres IP, w tym przypadku MAC Address Jest to adres MAC odbiornika. Adres ten niemoże być zmieniony. DHCP Ustawienie to określa czy odbiornik używa czy nie używa DHCP do automatycznej konfiguracji ustawień swojego adresu IP, maski podsieci, bramy i serwera DNS. Enable (ustawienie domyślne) Disable Uwaga: Jeśli wybierzesz Disable wówczas musisz samodzielnie skonfigurować ustawienia IP Address, Subnet mask, Gateway i DNS Server. IP Address Class A: do Class B: do Class C: do Wprowadź statyczny adres IP dostarczony przez dostawcę usług internetowych. Większość routerów używa adresów IP klasy C. Subnet Mask (maska podsieci) Wpisz maskę podsieci dostarczoną przez dostawcę usług internetowych (zazwyczaj ) Gateway (brama) Wpisz adres bramy dostarczony przez dostawcę usług internetowych DNS Server Wpisz adres serwera DNS dostarczony przez dostawcę usług internetowych. Proxy URL Aby używać serwera proxy wpisz tutaj jego adres URL. Proxy Port Jesli używasz serwera proxy wpisz tutaj numer portu proxy. Network Control (sterowanie sieciowe) Ustawienie to umożliwia lub zabrania sterowania poprzez sieć. Enable Disable (ustawienie domyślne) Uwaga: Jeśli ustawione jest na Enable wówczas wskaźnik NET świeci się przyciemniony a zużycie energii w trybie czuwania nieznacznie rośnie. Control Port(port sterowania) Jest to port sieciowy wykorzystywany do sterowania poprzez sieć do Jeśli dokonano zmiany jakiejś pozycji, przy wyjściu z ustawień sieciowych wyświetlacz wskaże Save[Enter]: [Select]. Jeśli chcesz zapisać dokonane zmiany, wciśnij [Enter]. Jeśli chcesz ponownie wykonać ustawienia wciśnij [Return] aby powtórzyć procedurę od początku. Uwaga: Jeśli Network Control ustawione jest na Disable wówczas ustawienie to nie może być wybrane. 9. Aktualizacja oprogramowania Procedurę aktualizacji znajdziesz w Aktualizacja oprogramowania. Ekran menu ustawień pojawi się kilkadziesiąt sekund po uruchomieniu odbiornika. Wykonaj aktualizację oprogramowania tylko gdy na stronie internetowej Integra pojawi się ogłoszenie. Najświeższe informacje na stronie Integra. Proces aktualizacji oprogramowania zajmuje maksymalnie 5 minut. Version (wersja) Wyświetla aktualną wersję oprogramowania. Receiver (odbiornik) via NET: Wykonuje aktualizację oprogramowania przez internet. Przed aktualizacją sprawdź połączenia sieciowe. via USB: Wykonuje aktualizację oprogramowania przez pamięć USB. Ustawienia te pozwalają auktualnić oprogramowanie odbiornika. Podczas uaktualniania nie należy wyłączać odbiornika. Universal Port via NET: Wykonuje aktualizację oprogramowania przez internet. Przed aktualizacją sprawdź połączenia sieciowe. via USB: Wykonuje aktualizację oprogramowania przez pamięć USB. Ustawienia te pozwalają auktualnić oprogramowanie - doku Onkyo. Podczas uaktualniania nie należy wyłączać odbiornika. Uwaga: Uaktualnienie to nie powinno być przeprowadzane gdy dock jest podłączony do gniazda UNIVERSAL PORT. 44

45 Strefa 2 Oprócz głównego pomieszczenia do słuchania, można również słuchać odtwarzania w innym pomieszczeniu lub jak to nazywamy Multi Zone (wielu strefach). Można wybrać inne źródło dla każdego pomieszczenia Podłączenie strefy 2 Taki układ pozwala na odtwarzanie 2 kanałowe (z zestawem głośnikowym A i B) w głównym pomieszczeniu i 2.1 kanałowe odtwarzanie stereo w strefie 2, z różnymi źródłami w każdym pokoju. Połączenia Użyj kabla audio RCA aby podłączyć gniazda ZONE 2 PRE OUT L/R w odbiorniku do wejścia analogowego audio na wzmacniaczu w strefie 2. Podłącz głośniki strefy 2 do przyłączy głośników na wzmacniaczu strefy 2. Użyj odpowiedniego kabla do podłączenia ZONE 2 PRE OUT: SUBWOOFER w odbiorniku do wejścia na aktywnym subwooferze. Wyjście video strefa 2 Odbiornik posiada kompozytowe wyjście video dla podłączenia telewizora w strefie 2, tak aby można było się cieszyć zarówno audio jak i video w tej strafie. Połączenie Użyj kabla kompozytowego video do podłączenia gniazda ZONE 2 OUT V w odbiorniku do kompozytowego wejścia video w telewizorze w strefie 2. Pokój główny odbiornik Pokój główny odbiornik Strefa 2 Strefa 2 Uwaga: Gniazdo ZONE 2 OUT V wydaje video z komponentów podłączonych do wejść kompozytowych video. Aktywny subwoofer Odbiornik/ wzmacniacz Głośność strefy 2 musi być regulowana na wzmacniaczu strefy 2. Jeśli wzmacniacz mocy strefy 2 nie ma regulacji głośnością, musisz ustawić ustawienie Zone 2 Out na Variable ( strona 43). 45

46 Strefa 2 Ustawienia Zone 2 Out Sterowanie strefą 2 z odbiornika Jeśli głośniki strefy 2 zostały podłączone do wzmacniacza bez pokrętła sterowania głośnością wówczas ustaw Zone 2 Out na Variable tak aby można było ustawić poziom głośności, zrównoważenia i tony strefy 2 na odbiorniku 1 Wciśnij przycisk [Setup]/ Na wyświetlaczu pojawi się menu ustawień. 2 Użyj przycisków strzałek [<]/[>] aby wybrać 7. Zone2 Setup a następnie wciśnij [Enter]. Pojawi się menu Zone 2 Setup. 1 Aby włączyć strefę 2 i wybrać źródło wejściowe wciśnij wielokrotnie [Zone 2]. Alternatywnie, wciśnij przycisk [Zone 2] a następnie w ciągu 8 sekund selektor wejściowy. Włącza się strefa 2, na wyświetlaczu zapala się wskaźnik Z2 (Zone 2). Wskaźnik Z2 Aby wybrać to samo źródło co w głównym pokoju, wciśnij przycisk [Zone 2] wielokrotnie aż pojawi się Zone 2 Selector: Source. 3 Użyj przycisków strzałek [<]/[>] aby wybrać: Fixed: Poziom głośności strefy 2 musi być ustawiony na wzmacniaczu w tej strefie. Variable: Poziom głośności strefy 2 musi być ustawiony na odbiorniku 4 Wciśnij przycisk [Setup]/ Ustawienia zamkną się. Wykorzystanie strefy 2 Poniższa część objaśnia jak włączyć i wyłączyć strefę 2, jak wybrać źródło wejściowe dla strefy 2 i jak dostosować głośność dla strefy 2. Obróć Input Selector aby wybrać AM lub FM. Nie można wybrać różnych stacji radiowych AM lub FM dla pomieszczenia głównego i strefy 2. Te same stacje radiowe AM/FM będą słyszalne w każdym pokoju. Podobnie, nie można wybrać wejść NET i USB oddzielnie dla głównego pokoju i strefy 2. 2 Aby wyłączyć strefę 2, wciśnij przycisk strefy 2 [Off]. Tylko analogowe źródła wejściowe są wydawane przez ZONE 2. Cyfrowe źródła wejściowe nie są wydawane. Jeśli nie ma dźwięku gdy wybrane jest źródło wejściowe, sprawdź czy źródło jest podłączone do wejścia analogowego. Gdy włączona jest strefa 2 to nie będą działały funkcje automatyczne włączenie i Direct Change RI (bezpośrednia zmiana). 46

47 Strefa 2 Sterowanie strefą 2 za pomocą pilota Abysterować strefą 2, należy wcisnąć najpierw na pilocie przycisk [Zone2]. Selektor wejściowy Regulacjagłośności strefy 2 Wciśnij na odbiorniku przycisk [Zone2], a nstępnie użyj sterowania [Master Volume] lub na pilocie przycisk [Zone2] a potem użyj przycisków Volume. Wyciszanie strefy 2 (wyciszanie) 1 Wciśnij przycisk [Zone2] potem skieruj pilota w stronę odbiornika i wciśnij przycisk [ ]. Włączona zostanie strefa 2, na wyświetlaczu zapala się wskaźnik Z2. wskaźnik Z2 2 Aby wybrać źródło wejściowe dla strefy 2 wciśnij przycisk [Zone2] a następnie przycisk selektora wejściowego. Aby wybrać AM lub FM wciśnij wielokrotnie selektor wejściowy [Tuner]. Nie można wybrać różnych stacji radiowych AM lub FM dla pomieszczenia głównego i strefy 2. Te same stacje radiowe będą słyszalne w każdym pokoju. Podobnie nie można wybrać wejść NET i USB oddzielnie dla głównego pokoju i strefy. 3 Aby wyłączyć strefę 2 wciśnij przycisk [Zone2], a następnie przycisk [ ]. (wyciszanie) Na pilocie Wciśnij [Zone2] a następnie wciśnij przycisk [Muting]. W celu ponownego włączenia dźwięku strefy 2 wciśnij na pilocie [Zone2] a następnie jeszcze raz [Muting]. Głośność z strefie 2 może być przywrócona także przez regulacją głośności. Funkcje poziomu strefy 2, zrównoważenia i tonów nie mają wpływu na ZONE2 PRE OUT gdy ustawienie Zone 2 Out jest ustawione na Fixed ( strona 43). Aby sterować głośnością i wyciszeniem odbiornika w pokoju głównym, wciśnij na pilcoie przycisk [Main] i wykonaj pożądaną operację. Sprawdzanie źródła wybranego dla strefy 2 Wciśnij przycisk [Zone2] na odbiorniku. Na wyświetlacz wyśiwtli się nazwa wybranego źródła. 47

48 Strefa 2 Użycie wyzwalaczy 12V Wyzwalacze 12V A, B i C mogą być użyte do automatycznego włączenia komponentów kompatybilnych z wyzwalaczami 12V gdy zostaną one wybrane jako źródło wejściowe. Wyzwalacze mogą być ustawione tak aby aktywowały się gdy podłączony komponent jest wybrany jako źródło wejściowe dla pokoju głównego, strefy 2 lub kombinacji tych pomieszczeń. Podczas wyzwalania wyjście z 12V TRIGGER OUT wchodzi na napięcie (+12V i 150 miliamper max przy 12V TRIGGER OUT A; (+12V i 25 miliamper max przy 12V TRIGGER OUT B i C). Połączenie Użyj kabla z miniwtyczką aby podłączyć gniazdo 12V TRIGGER OUT A, B lub C do wejścia wyzwalającego 12V w podłączanym komponencie. Jeśli przy użyciu wyzwalaczy A, B, C włączanych jest jednocześnie kilka komponentów, to zależnie od typu komponentu może popłynąć chwilowo bardzo duża wartość prądu. Aby temu zapobiec można opóźnić sygnały wyzwalania A, B i C każdy indywidualnie. Innym zastosowanie opóźniania wyzwalania jest eliminowanie szumów dudnieniowych które są czasem słyszalne przy włączeniu komponentu. Można osiągnąć to przez opóźnienie sygnału wyzwalania dla wzmacniacza mocy tak aby włączany był jako ostatni komponent. 48

49 Podłączenie komponentów nieosiągalnych przez sygnały pilota (IR IN/OUT) Aby używać pilota do sterowania odbiornikiem z odległego miejsca, należy przygotować zestaw multiroom (sprzedawany oddzielnie) taki jak jeden wymieniony poniżej: System sterowania i rozprowadzania multiroom A/V Niles i Xantech. * Xantech jest zarejestrowanym znaiem handlowym Xantech Corporation. * Niles jest zarejestrowanym znakiem Niles Audio Corporation. Jeśli sygnał pilota nie dociera do czujnika zdalnego sterowania w odbiorniku Efektywny rozkład czujnika Przykład dla pomieszczenia głównego Jeśli odbiornik jest umiejscowiony wewnątrz szafki lub innej obudowy, gdzie nie mogą dojść promienie podczerwone z pilota, obsługiwane za pomocą pilota nie będzie możliwe. W takim przypadku, należy zainstalować czujnik zdalnego sterowania w miejscu na zewnątrz szafki tak aby promienie podczerwone z pilota zdalnego sterowania mobły zostać wychwycone przez czujnik. Blok połączeniowy czujnik IR do IR IN blok połączeniowy pokój główny Przepływ sygnału Podłączenie czujników Gdy umieszczamy czujnik IR w pokoju głównym, podłącz kabel od bloku połączeniowego do przyłącza IR IN. Dokonaj połączenia jak pokazano poniżej. Nie podłączaj żadnego sprzętu do gniazdka zasilania dopóki wszystkie połączanie nie są kompletne kabel z miniwtyczką czujnik IR Pilot zdalnego Strefa 2 od bloku połączeniowego odbiornik wewnątrz szafki Przepływ sygnału Pilot zdalnego ster. Przykład dla strefy 2 Wejście IR IN pozwala sterować odbiornikiem ze strefy 2 za pomocą pilota, mimo, że strefa 2 może być po drugiej stronie budynku od strefy głównej. Schemat pokazuje jak dokonać właściwych połączeń dla strefy 2. Jeśli sygnał z pilota nie dociera do innych komponentów Efektywny rozkład czujnika W takim układzie emiter IR jest podłączony do gniazda w odbiorniku IR OUT i umieszczony przodem do czujnika zdalnego sterowania innych komponentów. Sygnały podczerwone odebrane przez gniazda IR IN A lub B w odbiorniku są doprowadzane do komponentu przez emiter IR. Sygnały wychwytywane przez czujnik zdalnego sterowania w odbiorniku nie są wydawane. 49

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika

HDV18A. Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika Cyfrowy dekoder audio Podręcznik użytkownika HDV18A Dziękujemy za zakup produktu. W celu zachowania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Spis treści: I:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY PAM-T WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny

Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1400621 Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny Strona 1 z 14 Umieszczenie elementów sterujących Strona 2 z 14 Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Wstęp Podręcznik ten jest przeznaczony dla użytkowników TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M jest przeznaczony do celów zabezpieczających dom. Zestaw zawiera kamerę

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo