Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii"

Transkrypt

1 Collaborate more Wymogi prawne w obszarze informatyzacji a interoperacyjność technologii Ryszard Dałkowski Open Source Strategy Lead Źródła informacji Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji (RISA), - Założenia Komponentowej Budowy Systemów Informacyjnych, Paweł Walczak, Microsoft, 2010 Interoperacyjność systemów informatycznych - spojrzenie spoza Europy dr inż. Grzegorz Bliźniuk, WAT Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) - wersja aktualny projekt Open. Up. Przykłady wdrożeń 1

2 Założenia budowy rozwiązań IT Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji oraz obniżenie ryzyka projektu, Oparcie się na standardowych, sprawdzonych rozwiązaniach i komponentach Koszty przyszłego utrzymania systemu KLUCZOWYM priorytetem projektu Wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejących zasobów Oparcie się o dostępne, bezpłatne komponenty wypracowane na przykład przez Centrum Innowacji Microsoft czy PEMI Oparcie się na dokumentach wypracowanych z administracją Możliwość konfigurowania systemu przez użytkownika Możliwość uniezależnienia od jednego dostawcy Wymaganie realizacji zapisów prawa Prawo Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U ); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U ); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U ); Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U ); Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U ). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. (Dz.U ). Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U ) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U ) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz.U , Dz.U , Dz.U ) 2

3 Co z tego wynika? - Interoperacyjność Konieczność całościowego spojrzenia na system, Komponentowa struktura systemu, Jednolite, standardowe interfejsy poprawiające jakość dostępu do usług i do informacji publicznej, Wykorzystanie standardów interoperacyjności i zasad architektury korporacyjnej Udostępnienie standardowych mechanizmów wymiany informacji, obsługi procesów i spraw klientów w jednostkach objętych projektem Stworzenie zestandaryzowanych i jednolicie obsługiwanych form kontaktu, niezależnie od rodzaju wnoszonej sprawy, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie danymi i usługami. UWAGA - TECHNOLOGIA NIE JEST PROBLEMEM Problem czasu Specyfikacji brak a projekty się toczą Struktura nowej ewidencji ludności Integracja z epuap (co dwa tygodnie zmiany) Opieka zdrowotna, sądownictwo do czego się dopasować? Jakie wymagania w zakresie bezpieczeństwa? 3

4 SOA wszyscy chcą... ale Technologicznie wiadomo jak to robić W większości projektów odsuwane w czasie: Niechęć twórców istniejących systemów do ich otwierania BRAK ustalonych specyfikacji i standardów BRAK modelu wymiany danych/dokumentów Wiele systemów NIEZGODNYCH z wymogami ustawowymi EIF? RISA? bardzo ciekawe, ale nie miałem czasu Chciejstwa ciąg dalszy Jaki ma być model wymiany informacji zawartej w dokumentach? Dokument elektroniczny, a dokument papierowy brak decyzji co do wspólnych mechanizmów przetwarzania Czy urzędnikowi potrzebny jest CAŁY dokument? Broker usługowy co ma udostępniać? Całe dokumenty czy tylko metadane, skrót i status? Bazy wiedzy i słowniki czy staną się wspólne? Co z Białą Księgą BIP 2.0? Co dalej z Aktami Normatywnymi i Prawnymi? 4

5 ANSI (American National Standards Institute) ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) ATSC (Advanced Television Systems Committee) CalConnect (The Calendaring & Scheduling Consortium) CCSA (China Communications Standards Association) CIPA (Camera Imaging Products Association) DAISY (Digital Accessible Information System Consortium) DDEX (Digital Data Exchange) DLNA Interoperacyjność (Digital Living Network Alliance) a technologie Microsoft DMFT (Distributed Management Task Force) DSLF (DSL Forum) DTLA (Digital Transmission Licensing Administrator) DVB (Digital Video Broadcasting) DVD Forum ECMA International ETSI (European Telecommunications Standardization Institute) The Green Grid GSMA (the GSM Association) HGI (Home Gateway Initiative) HL7 (Health Level Seven) HR-XML Consortium ICTSB (ICT Standards Board) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IETF (Internet Engineering Task Force) INCITS (InterNational Committee for Information Technology Standards) Inria CAML Consortium ISAN (International Standard Audiovisual Number) ISO/IEC JTC 1 (International Organisation for Standardisation / International Electrotechnical Commission Joint Technical Committee) ISOC (Internet Society) ITU-T (International Telecommunications Union) MDTVA (Mobile DTV Alliance) NABA (North American Broadcasters Association) NFC (Near Field Communication Forum) OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) OMA (Open Mobile Alliance) OSTA (Optical Storage Technology Association) PS/SC Workgroup PCI-SIG (PCI Special Interest Group) PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Project Inkwell PTSC (Packet Technologies and Systems Committee) PWG (The Printer Working Group) RosettaNet SDA (SD Card Association) SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) SNIA (Storage Networking Industry Association) TCG (Trusted Computing Group) TIA (Telecommunications Industry Association) UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) UPnP (Universal Plug and Play Forum) USB-IF (USB Implementers Forum) W3C (World Wide Web Consortium) Wi-Fi Alliance WiMAX Forum WiMedia Alliance WS-I (Web Services Interoperability Organization) 10/13/2010 5

6 Internet Sprzęt Pamięci masowe i Interfejsy Formaty danych Śieci i urządzenia Standardy Office System 10/13/2010 Windows 7 CSS ECMAScript HTML MIME WSDL XML ACPI CIM PCI PCMCIA SNMP USB WS - Mgmt ATAPI CIFS iscsi SATA SCSI GIF JPEG JPEG XR MP3 MPEG4 OpenFont OpenType TrueType Unicode 802.1x Bluetooth BOOTP DHCP DLNA DNS Ethernet FTP HTTP IEEE 1394 IKE IPP IPSEC IPv4 IPv6 IPX/SPX IRDA Kerberos L2TP LDAP NETBEUI Postscript PPP PPTP Radius RTP SOAP SSL/TLS TCP Teredo UPnP WiFi WS- Security Office 2010 Interoperacyjność Standaryzowany, otwarty format docx Wymiana za pomocą XML i WebServices Odczyt/zapis do aplikacji własnych Włączenie otwartych standardów Open XML, ODF i PDF współpraca z W3C Dokumentacja Otwarte API i Otwarte Protokoły Opisy standardów zapisu DoD 5015 DOM 1.0 HTML, HTTP, HTTPS MathML ODBC OpenDocument 1.1 Open XML (IS29500) OpenSearch OpenType PDF (IS32000) PDF/A RTF RSS, ATOM SOAP SVG UDDI Unicode URI/URN W3C XML Schema WCAG WebDAV WSDL WSRP XHTML XML XML Web Services XMLDsig XPATH XPS XSLT 6

7 Standardy wchodzące 10/13/2010 Internet Explorer 9 Same HTML, Same Script, Same Markup across Browsers HTML5 SVG 1.1 CSS 3 Wbudowany SVG, Reguły analizy składni, XHTML, Selection APIs Jako dokument, obraz lub obiekt, także kod wbudowany HTML5 Selectors, Namespaces, Colors, Values, Backgrounds, Borders, Fonts Wczesne wersje testowe Uaktualnienia co ok 8 tygodni Fora i Nowy program społecznośc zbierania informacji i zwrotnej Standardy Współpraca W3C DOM Core, Events, Style, and Range ECMAScript 262 Szybszy JavaScript Otwarte testy Specjalne zestawy testowe dla W3C Grafika i czcionki JPEG-XR, TIFF, ICC Colors Windows Live OAuth WRAP (OAuth 2.0) Portable Contacts ActivityStrea.ms OExchange OData 7

8 Windows Server Wsparcie dla Aplikacji Wirtualizacja Windows Linux UNIX Java MySQL/PHP C/C++.NET Usługi dla UNIX Zwirtualizowane Windows / Linux / UNIX na Hyper-V OData 8

9 Microsoft Open Government Data Initiative adresuje wyzwania dyrektywy Open Government Publikacja istotnych danych Nowe dane Wspierana chmura Dynamiczne dane, np. FOIA Informacja zwrotna Co jest odpowiednie? Czego jeszcze potrzeba? Komentarze Śledzenie danych Raporty, data użycia Kontrola zainteresowania i użycia Współpraca Użycie danych pomiędzy agendami Użycie przez inne podmioty publiczne Łatwiejsze użycie Interfejs udostępniania obywatelom Wyszukiwanie, agregacja, raporty Deduplikacja i użycie OGDI to projekt open source Modułowy/rozszerzane Ponowne użycie Obsługa Open Government Data Services została przygotowana dla wszystkich klientów z różnymi platformami, lokalnie i w chmurze Dane stają się Informacją Istotną, dostępną i wielokrotnego użytku Interoperacyjność w analizie danych BIDB BIWEB GEOPORTAL Zewnętrzne źródła danych (pliki i bazy) Serwer baz danych MS SQL Server Serwer aplikacyjny MS SQL Server Reporting Services SharePoint 2010 PerformancePoint Services Serwer aplikacyjny MS SharePoint 2010 z PerformancePoint Services Użytkownicy modułu kokpitów menedżerskich ETL (SSIS) BITS Użytkownicy PerformancePoint Services Serwer testowy MS SQL Server 2008R2 SharePoint Server 2010 Serwery portalowe MS SharePoint Server 2010 Użytkownicy korzystający z z BI i raportów Reporting Services 9

10 Interoperacyjność w obsłudze klientów Interesant Monitoring i informacja zwrotna list Fax Dokument elektroniczny Telefon, komunikator Okienko w urzędzie Centrum kontaktów z interesantem CRM Uniwersalna szyna danych i usług Obieg dokumentów i spraw internet Systemy dziedzinowe Systemy zewnętrzne Interoperacyjność w chmurze Wybór implementacji Zasoby własne Wbudowana interoperacyjność Zasoby w chmurze Elastyczność wykorzystania 10

11 Usługi i środowisko wykonawcze Windows Azure SDK AppFabric SDK 10/13/2010 Platforma Windows Azure Narzędzia linii komend dla PHP w Windows Azure Doświadczenie programistów Wykorzystanie wiedzy i znanych narzędzi. Narzędzia w Windows Azure odata XML AtomPub REST RSS Web Services Architektura Software + Services When you combine the ever-growing power of devices and the increasing ubiquity of the Web, you come up with a sum that is greater than its parts. RAY OZZIE 11

12 Autentykacja w chmurze Użytkownik wymaga autentykacji poprzez OpenID lub LiveID 2. BlogEngine sprawdza witrynę użytkownika, identyfikuje dostawcę uwierzytelnienia i przekierowuje go do odpowiedniego dostawcy lub odpytuje dostawcę bezpośrednio. 3. Użytkownik uwierzytelnia się u swojego dostawcy. 4. Dostawca sprawdza użytkownika i przekazuje żeton potwierdzający tożsamośd wobec usługi. Edytor aktów normatywnych i prawnych 12

13 IE8 dla administracji Open Government Data Initiative Zrób to sam dane i wizualizacja Dane i wizualizacja na mapach Interfejsy danych, obsługa zapytań Usługi sieciowe i magazynowe 13

14 Miasto Vancouver VanGuide Interaktywny przewodnik po mieście i okolicy Vancouver katalog Open Data w chmurze przez OGDI Technologie Windows Azure, Silverlight, mapy BING i twitter Plus klient mobilny tworzą socjalną mapę Vancouver Dostępny na CodePlex jako projekt Open Source Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 14

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów Therefore Inteligentny system obsługi dokumentów Dlaczego Therefore TM? W dzisiejszym wymagającym szybkich zmian środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie informacją i dokumentami stanowi kluczową sprawę.

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo